Publications about NTA The Swedish School Development Program for Science Education

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publications about NTA The Swedish School Development Program for Science Education"

Transkript

1 Evaluation references Publications about NTA The Swedish School Development Program for Science Education Investigations Molander, B-O (2003) Man är på samma planhalva när man spelar. Erfarenheter från NTA för år 7-9. Lärarhögskolan i Stockholm. Renström, L. (2004). NTA 7-9: Fysik/Kemi: Ämnenas egenskaper. En jämförelse mellan riktlinjerna i Lpo 94 och temat Ämnens egenskaper i projektet NTA 7-9. Renström, Lena. (2004). Sammanställning av 7-9 lärares erfarenheter av mötet med temat Ämnens egenskaper. Delrapport. Schoultz, J.& Skogh, I-B. (2000). T:et i NTA, ett utredningsuppdrag, NTA-projektet. Wickman, P-O. (1998). Vad består NTA av? NTA-teman och kursplaner. Wickman, P-O. (2001). NTA år 7-9. Rapport för NTA-projektet. Lärarhögskolan i Stockholm. Evaluations Biriell, F. & Josefsson, F. (1998). Utprovning av STC1997/98, Science and Technology for Children. Erfarenheter från de två första terminerna. Utvärdering. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap. Gisselberg, K. (2001). NTA-projektets tre första år - en positionsbestämning. Umeå universitet, Lärarutbildningen, Institutionen för matematik och naturvetenskapliga ämnen. Schoultz, J. & Hultman, G.(2002). Det är bra med NTA Vi gör inte bara saker för att tråka ut oss utan för att lära oss. Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap. Schoultz, J., Hultman, G. & Lindkvist, M.(2003) I början fick vi använda vår fantasi Elevers och lärares lärande och utveckling inom NTA-projektet. Linköpings universitet, IUV. Articles, book chapter, conference papers, proceedings Beeth, M., Duit, R., Prenzel, M., Ostermeier, C., Tytler, R. och Wickman, P.-O. (2003). Quality development projects in science education. I: D. Psillos, Kariotoglou, P., Tselfes,

2 V., Hatzikraniotis, E., Fassoulopoulos, G. & Kallery, M. (Red.) Science Education Research in the knowledge based society, sid Dordrecht, The Netherlands: Kluwer. This paper discuss four wide development projects, on three continents, which have arisen as a response to increasing international concern about the quality of school science. The paper describes the characteristics of these projectsconcerning the context, the underlying principles, the implementation strategy, and the research and evaluative features that accompany them. A number of interesting convergences and divergences are uncovered in this comparison, and issues worthy of ongoing discussion identified. Holmgren, S-O & Reimstad, K. (2001) The NTA program- A Swedish School Develpment Program for Science Education, The Compulsary school. Presented at The first International Working Conference on Research related to Science Education. The Role of the Academies of Science. Monterrey, Mexico. September, 10-12, Holmgren, S-O. & Reimstad, K. (2002). NTA - A Swedish School Program for Science and Technology. The International Conference on Science and Mathematics Education. Rio de Janeiro, Brazil. September, 21-23, Holmgren, S-O & Reimstad, K. (2004) The NTA program- A Swedish School Develpment Program for Science Education, The Compulsary school, Kindergarten- grade 9. Presented at European Conference on Primary Science and Technology, Science is Primary, October, 15-16, 2004, Amsterdam, The Netherlands Persson, C. (2004). Models for learning and teaching in environmental sustainability in school. A short presentation of a new project in environmental research. I P. Wickenberg, H. Axelsson, L. Fritzén, G. Helldén & J. Öhman (red.) Learning to change our world? Swedish research on education & sustainable development. Lund: Studentlitteratur. Persson, C. (2004). Environmental Learning for Sustainable Evolution in School and Teaching. Paper presented at International Organization for Science and Technology Education XI th Symposium July 25-30, 2004, Lublin, Poland. Persson, C. (2005). Leken som redskap i lärandet i miljö i grundskolans tidigare årskurser. Presenterat på Konferensen i ämnesdidaktik mars 2005, Karlstads universitet. Reimstad, K. (2001). NTA - A Swedish School Project for Science and Technology. Presented at The International Symposium on Science Education, Taipei, Taiwan. October, 23-24, 2001 Reimstad, K. (2003). NTA- A Swedish School Program for Science and Technology. Presented at the Second International Conference on K-12 Science Education. Social and Economic Impact of Research Based Science Education, Monterrey, Mexico. May, Reimstad, K. (2004) NTA - A Swedish School Program for Science and Technology. Presented at The International Workshop on Evaluation of Inquiry-Based Science Education (IBSE) projects.santiago de Chile, Chile.January, Reimstad, K. (2005) The NTA program- A Swedish School Develpment Program for Science Education, The Compulsary school, The professional development programs. The Third International Monterrey Conference, Monterrey, Mexico. March 16-18, 2005 Schoultz, J. (2002). Att komma in på arenan. Paper vid Det 7 Nordiske Forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen. Kristiansand juni 2002.

3 Schoultz, J., Helldén G., Hultman, G. & Eskilsson, O. (2002). Naturvetenskap i grundskolanundervisningens innehåll och form. Paper vid Det 7 Nordiske Forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen. Kristiansand juni Schoultz, J., Hultman, G. (2002). NTA is a great idea. Poster vid 27tth General assembly of the international council for science (ICSU) and associated meetings. Rio De Janeiro september Schoultz, J., Hultman, G. (2004). Science teaching and the school- when concepts meet context. Journal of Baltic science education. 2(6) Schoultz, J., Hultman, G. (2003). In the beginning we used our fantasy, paper at the Second Monterry international conference on K-12 science education. Monterry, Mexico. May 11-13, 2003 Schoultz, J., Hultman, G. (2003). Learning and non-learning in the science classroom. Paper at 10th Biennial Conference Padova, Italy - August 26 30, 2003 Schoultz, J.; Hultman, G. (2004). Theory-based evaluation and sustained interaction - NTA in Sweden. Paper at the International Workshop on Evaluation of Inquiry Based Science Education Santiago,Chile January 22-23, 2004 Schoultz, J., Hultman, G. (2004). Science teaching and the school- when concepts meet context. Paper at NERA s 32nd Congress. Iceland Reykjavik March 11-13, 2004 Schoultz, J., Löfgren, R. (2002). Laborationen som en arena för begreppsutveckling. NOTprojketet. Högskoleverket. Schoultz, J., Löfgren, R. (2002). Laborationen som miljö för lärande. I konferensrapport från Didaktikkonferensen i Gävle. Wickman, P.-O.(2001) NTA A Swedish school project for science and technology. Conference paper, ESERA, Thessaloniki. Science and technology for all (NTA Naturvetenskap och teknik för alla) is a school development project run jointly by the Royal Swedish Academy of Sciences and the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences in cooperation with municipalities throughout Sweden. In the participating municipalities, NTA provides support for local development of the curriculum in science and technology. The project is currently, primarily aimed at classes from kindergarten through 6 th grade (children 12 years of age). The project aims to stimulate interest in science and technology, to enhance scientific literacy, and to encourage more young people to choose an education, which leads to careers in science or technology. The project started 1997 and is financed by the Ministry of Education and Science and by different private funds. Wickman, P-O. (2002). Rapport från seminarium: Är det norska projektet VITEN något för NTA skolår 7-9? 22 maj 2002, Kungl. vetenskapsakademien Wickman, P.-O. (2003) Det svenske prosjektet Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA). Norges tekniske vitenskapsakademie. I: Ungdom, realfag og teknologi. NTVA-rapport 1, sid Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Trondheim. Master thesis Andersson, M. (2000). Projektet Naturvetenskap och teknik för alla ur ett mångkulturellt perspektiv. CD-uppsats. Lärarhögskolan / Södertörns högskola.

4 Häggkvist, A.(2001) Elevers agerande under NaTurvetenskApliga laborationer, D-uppsats. Linköpings universitet, Campus Norrköping, Grundskollärarprogrammet. Karlsson, M. (2003). Aha -är det så de tänker! En studie av hur lärare i ett arbetslag förändras när ett nytt koncept tas in i den naturvetenskapliga undervisningen. Olsson, E. (2003). En bild säger mer än tusen formler. Bilden som verktyg för naturvetenskaplig förståelse. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning. Reimstad, K. & Stärner, E. (2005) Klurigt småprat Perspektiv på och reflektioner kring praktiskt arbete i naturvetenskap Magisteruppsats. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap. Reimstad, K & Stärner, E. (2005) Ingenious Small Talk- Perspectives on and Reflections about Student s Practical Work in Science Learning. Department of behavioural science, Linköping university. Dissertation. Masters degree. The aim of this study is focused on the interaction between pupils when they are using experimental methods in science. The reason why we have chosen to study pupils working with investigations is due to the role practical experimental it often plays in science teaching and learning. The study has an exploratory approach. The data was collected using some qualitative research methods such as videotaping, participating observations with an ethnographic direction, field notes and semistructured interviews with pupils. After analyzing the collected data, we investigated what happened in different learning situations involving experimental exploration. To get a better understanding, and to deepen our reflections, we have studied research covering different learning theory perspectives. In conclusions, the findings revealed: The importance of pupils small talk and the way, in which it occurs when they are doing the investigations. It has some influence on how collaboration between pupils work. It also has some influence on how the experimental work proceeds. The teams of pupils solve their challenges through their small talk. The first glimpse of classrooms where pupils are experimenting may give chaotic appearances. However classrooms in our study show pupils first learned how to manage material then they engaged in critical thinking and dialogue with peers during the investigatins. The small talk is sometimes more reflective and thoughtful. In other words, the pupils build islands of knowledge. Working together they discover and process content knowledge constructed from their investigations rather than just talking about how they handle the practical side of the investigations. We call this ingenious small talk. The pupils need to learn different tools such as documenting, reading and understanding drawings, in order to learn science. The tools should be considered first steps in learning science. The school environment must create many opportunities for pupils to move around in classrooms, engage in small talk and learn to use tools to be able to ingenious small talk as they investigate science phenomena. Tedfors, J. (2000). Nu talar alla lärare och elevers arbete inom ramarna för projektet Naturvetenskap och Teknik för Alla. D-uppsats. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap.

5 Tedfors. J. (2000). Now everyone is speaking-teachers and students work within the frames of Natural Science and Technology for All. Department of behavioural science, Linköping university. Dissertation. Masters degree. The purpose of the dissertation is to study the interaction between teachers and pupils in the classroom. The prerequisites for learning interaction in the classroom are studied in the framework of the school improvement program, the NTA program. The main focus of the study is the interaction in Swedish classrooms but the study also gives a perspective from some American classrooms without doing any comparisons between the two cultures. The method is qualitative with an exploratory perspective. The empirical data is eight unstructured interviews with teachers at two schools and notes written during observations in the classrooms. The conclusions- there are many existing cultures in the same school and the work with NTA helps the teachers to realize that. When teachers are working with NTA, their role becomes more complex. NTA supports both teachers and students to be active in the learning process and they learn in many different ways. The structure of the communication in the classroom when they are working with NTA allows and invites to a real (living) interaction. Thesis for Teacher examination (Bachelor degree) Andersson, J. (2003). Det är vi som har prylarna, bägarna och brännarna. Hur ser lärare i år 7-9 på det faktum att no-undervisningen i de lägre åren ökat? Examensarbete 10 p. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap. Fröjd, L. (1998). Utvärdering av STC-ett undervisningsmaterial i NO och teknik för år 1-6. Examensarbete, 10 poäng. Linköpings universitet, Institutionen för Pedagogik och Psykologi. Holmberg, L. ( 1998). Lärarna och STC. En undersökning om lärarna i ett NO-projekt. Examensarbete 10p. Linköpings universitet, Grundskollärarprogrammet, 4-9. Höög, F. (1999) STC-ett amerikanskt undervisningsmaterial. Examensarbete 10 p. Linköpings universitet, Grundskollärarprogrammet, 4-9. Jonsson, R. (1999). STC-ett undervisningsmaterial i NO & teknik som passar flickor? Examensarbete 10 poäng. Linköpings universitet, Institutionen för tillämpad lärarkunskap. Karjalainen, J. & Larsson, C. (1997).STC. En väg till bättre NO-undervisning? Examensarbete 10p. Linköpings Universitet, Grundskollärarprogrammet 1-7. Lilja, S. & Tedfors, J. (2000). Lärande samspel - en explorativ studie av undervisningen inom projektet Naturvetenskap och Teknik för Alla. C-uppsats. Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi. Lilja, S. & Tedfors, J. (2000) Learning and interaction-an exploratory study of the teaching of Science and Technology for Children. Department of behavioural science, Linköping university. Dissertation (am eng thesis). Bachelor degree. The purpose of the dissertation is to study the interaction between teachers and pupils in the classroom when the students are working with experiments which belong to the NTA units. To be able to study the interaction, the dissertation is focused on the culture of the teacher, the role of the teacher, the learning process and the teacher s communication with the students. The method is qualitative with an exploratory perspective. The empirical data is two unstructured interviews with teachers, notes written during observations in the classrooms and during trainings for teachers. The conclusions - there is more than one culture of the teachers

6 and the role of the teacher has changed through the work with the NTA units and the role of the teachers has to be changed if the method built in the NTA-experiments will be implemented. The teachers think that the teaching method in the NTA units is positive and allows the pupils to be active in the learning process. The most important part of the teaching of the NTA units is the communication in the class room, the students need a lot of support from the teachers to be able to understand the scientific concepts and phenomena in the NTA units. Norberg, S. (2002). Det är viktigt att väcka intresse tidigt. En studie om NTA-projektet, hur det uppfattas och fungerar i skolan samt hur elever lär i ett undersökande arbetssätt. Examensarbete. Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap. Nordling, M. (1998) STC. Ett undervisningsmaterial för NO och Teknik i grundskolan. Examensarbete 10p. Linköpings Universitet, Grundskollärarprogrammet, 4-9. Norelius Fägerlind, L. & Varala-Wiklund, N. (1998). Naturvetenskap och teknik för alla. En studie av NTA. Examensarbete,5p. Lärarhögskolan, Institutionen för Matematik och Naturvtenskap. Vakkila, S. (1998). Ett amerikanskt läromedel i ett svenskt klassrum. En utvärdering av STCtemat Plant Growth and Development. Examensarbete 10p. Linköpings universitet, Grundskollärarprogrammet. Development work at schools Stjärnström, M & Andersson, E.( 2003). NTA och den röda tråden. Fagersta kommun. Ring, G. m fl. (2003). Glimtar som tänder i ögonen. NTA Naturvetenskap och teknik för alla i särskolan, kommunikationsklass och Rh-grupp. Rapport av lokalt utvecklingsarbete, Pedagogiskt centrum, Linköpings kommun. Skolutvecklingsprojektet Den röda tråden (håller ihop NO- och Teknikundervisningen för år F-9). Kartläggning av mål i NTAteman och de nationella kursplanemålen för år 5. Ett dokumentationssystem har tagits fram och har som mål att ge bättre förutsättningar för lärarna i år 7 att anpassa undervisningen till eleverna som börjar år 7. Dokumentationsmaterialet och kursplanenycklar för NTA-teman finns att hämta på Ekholmsskolans hemsida under Info/Teman och projekt/röda tråden. Papers about local development done by teachers within the course Science and Technology for All given at Stockholm School of Education during the school year 2002/2003. Andersson, J. & Lindqvist, J. (2002). Utvärdering av barns naturvetenskapliga föreställningar före och efter NTA-temat Kretsar kring el. Angelöf, R-M. (2003). Trädgården året runt. Dahlberg, A. (2003). Att stimulera och öka intresset för naturvetenskap och teknik. En samlad dokumentation över insatser som gjorts i Skara kommun sedan början på 1990-talet. Grundtman, G. (2003). Att utveckla undervisningen i klassrummet. Aktionsforskning. Lundgren, H. (2002). Vad händer, egentligen. Ett utvecklingsarbete i naturvetenskap och teknik.

7 Lundgren, H. (2003). Utbildarrollen NTA. Pilzetneck- Heino, M. m fl (2003). Hölöskolans röd-gröna tråd. Arbetsplan för år F-år 3 i teknik och naturvetenskap med NTA som utgångspunkt. Pettersson, J. m fl (2003). Hölöskolans röd-gröna tråd. Arbetsplan för år 4-6 i naturvetenskap och teknik med NTA som utgångspunkt. Törnquist, A.-S. (2003). Att bygga hus-teknik i förskolan. Zasi, C. m fl (2003). Lusten att forska- om processinriktat arbete i år 7-9.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering En skola för alla? Helene Tranquist Utifrån en vision om en skola för alla, en skola där barn, ungdomar och vuxna inte särskiljs därför att de har olika förutsättningar och behov, tillsatte regeringen

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Publikationer NV-didaktik. MND

Publikationer NV-didaktik. MND Publikationer NV-didaktik. MND 2009-11-11 Almqvist, J., Brickhouse, N.W., Lederman, J., Lederman, N.G., Ligozat, F., Östman, L., Sadler, T.D., Wickman, P.-O., Zeidler, D.L. (2009) Exploring themes of scientific

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

NOFA 3, DEN TREDJE NORDISKA ÄMNESDIDAKTIKKONFERENSEN

NOFA 3, DEN TREDJE NORDISKA ÄMNESDIDAKTIKKONFERENSEN NOFA 3, DEN TREDJE NORDISKA ÄMNESDIDAKTIKKONFERENSEN ABSTRACT Författare och titel Lärosäte och land Epost-adress(er) Titel på abstract Tony Burden, M.A., fil.dr. Universitetspedagogisk utvecklare Stockholms

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

Department of Information Technology, template version: 0.1 Page 1(2) Number of students passed

Department of Information Technology, template version: 0.1 Page 1(2) Number of students passed Department of Information Technology, template version: 0.1 Page 1(2) Course Information Technology and Users / IT-system och människor i samspel Term Year Code 1TS230 Spring Number of registered students

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Strategi för en hållbar utveckling

Strategi för en hållbar utveckling Strategi för en hållbar utveckling En drivkraft för innovation, nya affärer och lönsamhet Workshop MiljöAktuellt 2010-09-30 Jonas Oldmark, Det Naturliga Steget jonas.oldmark@thenaturalstep.org Det Naturliga

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Utbildningsplan för Master in Communication, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Master in Communication, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/349 Utbildningsplan för Master in Communication, 120 högskolepoäng Master in Communication, 120 credits Avancerad nivå/n2cmn 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av

Läs mer