Publications about NTA The Swedish School Development Program for Science Education

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publications about NTA The Swedish School Development Program for Science Education"

Transkript

1 Evaluation references Publications about NTA The Swedish School Development Program for Science Education Investigations Molander, B-O (2003) Man är på samma planhalva när man spelar. Erfarenheter från NTA för år 7-9. Lärarhögskolan i Stockholm. Renström, L. (2004). NTA 7-9: Fysik/Kemi: Ämnenas egenskaper. En jämförelse mellan riktlinjerna i Lpo 94 och temat Ämnens egenskaper i projektet NTA 7-9. Renström, Lena. (2004). Sammanställning av 7-9 lärares erfarenheter av mötet med temat Ämnens egenskaper. Delrapport. Schoultz, J.& Skogh, I-B. (2000). T:et i NTA, ett utredningsuppdrag, NTA-projektet. Wickman, P-O. (1998). Vad består NTA av? NTA-teman och kursplaner. Wickman, P-O. (2001). NTA år 7-9. Rapport för NTA-projektet. Lärarhögskolan i Stockholm. Evaluations Biriell, F. & Josefsson, F. (1998). Utprovning av STC1997/98, Science and Technology for Children. Erfarenheter från de två första terminerna. Utvärdering. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap. Gisselberg, K. (2001). NTA-projektets tre första år - en positionsbestämning. Umeå universitet, Lärarutbildningen, Institutionen för matematik och naturvetenskapliga ämnen. Schoultz, J. & Hultman, G.(2002). Det är bra med NTA Vi gör inte bara saker för att tråka ut oss utan för att lära oss. Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap. Schoultz, J., Hultman, G. & Lindkvist, M.(2003) I början fick vi använda vår fantasi Elevers och lärares lärande och utveckling inom NTA-projektet. Linköpings universitet, IUV. Articles, book chapter, conference papers, proceedings Beeth, M., Duit, R., Prenzel, M., Ostermeier, C., Tytler, R. och Wickman, P.-O. (2003). Quality development projects in science education. I: D. Psillos, Kariotoglou, P., Tselfes,

2 V., Hatzikraniotis, E., Fassoulopoulos, G. & Kallery, M. (Red.) Science Education Research in the knowledge based society, sid Dordrecht, The Netherlands: Kluwer. This paper discuss four wide development projects, on three continents, which have arisen as a response to increasing international concern about the quality of school science. The paper describes the characteristics of these projectsconcerning the context, the underlying principles, the implementation strategy, and the research and evaluative features that accompany them. A number of interesting convergences and divergences are uncovered in this comparison, and issues worthy of ongoing discussion identified. Holmgren, S-O & Reimstad, K. (2001) The NTA program- A Swedish School Develpment Program for Science Education, The Compulsary school. Presented at The first International Working Conference on Research related to Science Education. The Role of the Academies of Science. Monterrey, Mexico. September, 10-12, Holmgren, S-O. & Reimstad, K. (2002). NTA - A Swedish School Program for Science and Technology. The International Conference on Science and Mathematics Education. Rio de Janeiro, Brazil. September, 21-23, Holmgren, S-O & Reimstad, K. (2004) The NTA program- A Swedish School Develpment Program for Science Education, The Compulsary school, Kindergarten- grade 9. Presented at European Conference on Primary Science and Technology, Science is Primary, October, 15-16, 2004, Amsterdam, The Netherlands Persson, C. (2004). Models for learning and teaching in environmental sustainability in school. A short presentation of a new project in environmental research. I P. Wickenberg, H. Axelsson, L. Fritzén, G. Helldén & J. Öhman (red.) Learning to change our world? Swedish research on education & sustainable development. Lund: Studentlitteratur. Persson, C. (2004). Environmental Learning for Sustainable Evolution in School and Teaching. Paper presented at International Organization for Science and Technology Education XI th Symposium July 25-30, 2004, Lublin, Poland. Persson, C. (2005). Leken som redskap i lärandet i miljö i grundskolans tidigare årskurser. Presenterat på Konferensen i ämnesdidaktik mars 2005, Karlstads universitet. Reimstad, K. (2001). NTA - A Swedish School Project for Science and Technology. Presented at The International Symposium on Science Education, Taipei, Taiwan. October, 23-24, 2001 Reimstad, K. (2003). NTA- A Swedish School Program for Science and Technology. Presented at the Second International Conference on K-12 Science Education. Social and Economic Impact of Research Based Science Education, Monterrey, Mexico. May, Reimstad, K. (2004) NTA - A Swedish School Program for Science and Technology. Presented at The International Workshop on Evaluation of Inquiry-Based Science Education (IBSE) projects.santiago de Chile, Chile.January, Reimstad, K. (2005) The NTA program- A Swedish School Develpment Program for Science Education, The Compulsary school, The professional development programs. The Third International Monterrey Conference, Monterrey, Mexico. March 16-18, 2005 Schoultz, J. (2002). Att komma in på arenan. Paper vid Det 7 Nordiske Forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen. Kristiansand juni 2002.

3 Schoultz, J., Helldén G., Hultman, G. & Eskilsson, O. (2002). Naturvetenskap i grundskolanundervisningens innehåll och form. Paper vid Det 7 Nordiske Forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen. Kristiansand juni Schoultz, J., Hultman, G. (2002). NTA is a great idea. Poster vid 27tth General assembly of the international council for science (ICSU) and associated meetings. Rio De Janeiro september Schoultz, J., Hultman, G. (2004). Science teaching and the school- when concepts meet context. Journal of Baltic science education. 2(6) Schoultz, J., Hultman, G. (2003). In the beginning we used our fantasy, paper at the Second Monterry international conference on K-12 science education. Monterry, Mexico. May 11-13, 2003 Schoultz, J., Hultman, G. (2003). Learning and non-learning in the science classroom. Paper at 10th Biennial Conference Padova, Italy - August 26 30, 2003 Schoultz, J.; Hultman, G. (2004). Theory-based evaluation and sustained interaction - NTA in Sweden. Paper at the International Workshop on Evaluation of Inquiry Based Science Education Santiago,Chile January 22-23, 2004 Schoultz, J., Hultman, G. (2004). Science teaching and the school- when concepts meet context. Paper at NERA s 32nd Congress. Iceland Reykjavik March 11-13, 2004 Schoultz, J., Löfgren, R. (2002). Laborationen som en arena för begreppsutveckling. NOTprojketet. Högskoleverket. Schoultz, J., Löfgren, R. (2002). Laborationen som miljö för lärande. I konferensrapport från Didaktikkonferensen i Gävle. Wickman, P.-O.(2001) NTA A Swedish school project for science and technology. Conference paper, ESERA, Thessaloniki. Science and technology for all (NTA Naturvetenskap och teknik för alla) is a school development project run jointly by the Royal Swedish Academy of Sciences and the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences in cooperation with municipalities throughout Sweden. In the participating municipalities, NTA provides support for local development of the curriculum in science and technology. The project is currently, primarily aimed at classes from kindergarten through 6 th grade (children 12 years of age). The project aims to stimulate interest in science and technology, to enhance scientific literacy, and to encourage more young people to choose an education, which leads to careers in science or technology. The project started 1997 and is financed by the Ministry of Education and Science and by different private funds. Wickman, P-O. (2002). Rapport från seminarium: Är det norska projektet VITEN något för NTA skolår 7-9? 22 maj 2002, Kungl. vetenskapsakademien Wickman, P.-O. (2003) Det svenske prosjektet Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA). Norges tekniske vitenskapsakademie. I: Ungdom, realfag og teknologi. NTVA-rapport 1, sid Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Trondheim. Master thesis Andersson, M. (2000). Projektet Naturvetenskap och teknik för alla ur ett mångkulturellt perspektiv. CD-uppsats. Lärarhögskolan / Södertörns högskola.

4 Häggkvist, A.(2001) Elevers agerande under NaTurvetenskApliga laborationer, D-uppsats. Linköpings universitet, Campus Norrköping, Grundskollärarprogrammet. Karlsson, M. (2003). Aha -är det så de tänker! En studie av hur lärare i ett arbetslag förändras när ett nytt koncept tas in i den naturvetenskapliga undervisningen. Olsson, E. (2003). En bild säger mer än tusen formler. Bilden som verktyg för naturvetenskaplig förståelse. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning. Reimstad, K. & Stärner, E. (2005) Klurigt småprat Perspektiv på och reflektioner kring praktiskt arbete i naturvetenskap Magisteruppsats. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap. Reimstad, K & Stärner, E. (2005) Ingenious Small Talk- Perspectives on and Reflections about Student s Practical Work in Science Learning. Department of behavioural science, Linköping university. Dissertation. Masters degree. The aim of this study is focused on the interaction between pupils when they are using experimental methods in science. The reason why we have chosen to study pupils working with investigations is due to the role practical experimental it often plays in science teaching and learning. The study has an exploratory approach. The data was collected using some qualitative research methods such as videotaping, participating observations with an ethnographic direction, field notes and semistructured interviews with pupils. After analyzing the collected data, we investigated what happened in different learning situations involving experimental exploration. To get a better understanding, and to deepen our reflections, we have studied research covering different learning theory perspectives. In conclusions, the findings revealed: The importance of pupils small talk and the way, in which it occurs when they are doing the investigations. It has some influence on how collaboration between pupils work. It also has some influence on how the experimental work proceeds. The teams of pupils solve their challenges through their small talk. The first glimpse of classrooms where pupils are experimenting may give chaotic appearances. However classrooms in our study show pupils first learned how to manage material then they engaged in critical thinking and dialogue with peers during the investigatins. The small talk is sometimes more reflective and thoughtful. In other words, the pupils build islands of knowledge. Working together they discover and process content knowledge constructed from their investigations rather than just talking about how they handle the practical side of the investigations. We call this ingenious small talk. The pupils need to learn different tools such as documenting, reading and understanding drawings, in order to learn science. The tools should be considered first steps in learning science. The school environment must create many opportunities for pupils to move around in classrooms, engage in small talk and learn to use tools to be able to ingenious small talk as they investigate science phenomena. Tedfors, J. (2000). Nu talar alla lärare och elevers arbete inom ramarna för projektet Naturvetenskap och Teknik för Alla. D-uppsats. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap.

5 Tedfors. J. (2000). Now everyone is speaking-teachers and students work within the frames of Natural Science and Technology for All. Department of behavioural science, Linköping university. Dissertation. Masters degree. The purpose of the dissertation is to study the interaction between teachers and pupils in the classroom. The prerequisites for learning interaction in the classroom are studied in the framework of the school improvement program, the NTA program. The main focus of the study is the interaction in Swedish classrooms but the study also gives a perspective from some American classrooms without doing any comparisons between the two cultures. The method is qualitative with an exploratory perspective. The empirical data is eight unstructured interviews with teachers at two schools and notes written during observations in the classrooms. The conclusions- there are many existing cultures in the same school and the work with NTA helps the teachers to realize that. When teachers are working with NTA, their role becomes more complex. NTA supports both teachers and students to be active in the learning process and they learn in many different ways. The structure of the communication in the classroom when they are working with NTA allows and invites to a real (living) interaction. Thesis for Teacher examination (Bachelor degree) Andersson, J. (2003). Det är vi som har prylarna, bägarna och brännarna. Hur ser lärare i år 7-9 på det faktum att no-undervisningen i de lägre åren ökat? Examensarbete 10 p. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap. Fröjd, L. (1998). Utvärdering av STC-ett undervisningsmaterial i NO och teknik för år 1-6. Examensarbete, 10 poäng. Linköpings universitet, Institutionen för Pedagogik och Psykologi. Holmberg, L. ( 1998). Lärarna och STC. En undersökning om lärarna i ett NO-projekt. Examensarbete 10p. Linköpings universitet, Grundskollärarprogrammet, 4-9. Höög, F. (1999) STC-ett amerikanskt undervisningsmaterial. Examensarbete 10 p. Linköpings universitet, Grundskollärarprogrammet, 4-9. Jonsson, R. (1999). STC-ett undervisningsmaterial i NO & teknik som passar flickor? Examensarbete 10 poäng. Linköpings universitet, Institutionen för tillämpad lärarkunskap. Karjalainen, J. & Larsson, C. (1997).STC. En väg till bättre NO-undervisning? Examensarbete 10p. Linköpings Universitet, Grundskollärarprogrammet 1-7. Lilja, S. & Tedfors, J. (2000). Lärande samspel - en explorativ studie av undervisningen inom projektet Naturvetenskap och Teknik för Alla. C-uppsats. Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi. Lilja, S. & Tedfors, J. (2000) Learning and interaction-an exploratory study of the teaching of Science and Technology for Children. Department of behavioural science, Linköping university. Dissertation (am eng thesis). Bachelor degree. The purpose of the dissertation is to study the interaction between teachers and pupils in the classroom when the students are working with experiments which belong to the NTA units. To be able to study the interaction, the dissertation is focused on the culture of the teacher, the role of the teacher, the learning process and the teacher s communication with the students. The method is qualitative with an exploratory perspective. The empirical data is two unstructured interviews with teachers, notes written during observations in the classrooms and during trainings for teachers. The conclusions - there is more than one culture of the teachers

6 and the role of the teacher has changed through the work with the NTA units and the role of the teachers has to be changed if the method built in the NTA-experiments will be implemented. The teachers think that the teaching method in the NTA units is positive and allows the pupils to be active in the learning process. The most important part of the teaching of the NTA units is the communication in the class room, the students need a lot of support from the teachers to be able to understand the scientific concepts and phenomena in the NTA units. Norberg, S. (2002). Det är viktigt att väcka intresse tidigt. En studie om NTA-projektet, hur det uppfattas och fungerar i skolan samt hur elever lär i ett undersökande arbetssätt. Examensarbete. Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap. Nordling, M. (1998) STC. Ett undervisningsmaterial för NO och Teknik i grundskolan. Examensarbete 10p. Linköpings Universitet, Grundskollärarprogrammet, 4-9. Norelius Fägerlind, L. & Varala-Wiklund, N. (1998). Naturvetenskap och teknik för alla. En studie av NTA. Examensarbete,5p. Lärarhögskolan, Institutionen för Matematik och Naturvtenskap. Vakkila, S. (1998). Ett amerikanskt läromedel i ett svenskt klassrum. En utvärdering av STCtemat Plant Growth and Development. Examensarbete 10p. Linköpings universitet, Grundskollärarprogrammet. Development work at schools Stjärnström, M & Andersson, E.( 2003). NTA och den röda tråden. Fagersta kommun. Ring, G. m fl. (2003). Glimtar som tänder i ögonen. NTA Naturvetenskap och teknik för alla i särskolan, kommunikationsklass och Rh-grupp. Rapport av lokalt utvecklingsarbete, Pedagogiskt centrum, Linköpings kommun. Skolutvecklingsprojektet Den röda tråden (håller ihop NO- och Teknikundervisningen för år F-9). Kartläggning av mål i NTAteman och de nationella kursplanemålen för år 5. Ett dokumentationssystem har tagits fram och har som mål att ge bättre förutsättningar för lärarna i år 7 att anpassa undervisningen till eleverna som börjar år 7. Dokumentationsmaterialet och kursplanenycklar för NTA-teman finns att hämta på Ekholmsskolans hemsida under Info/Teman och projekt/röda tråden. Papers about local development done by teachers within the course Science and Technology for All given at Stockholm School of Education during the school year 2002/2003. Andersson, J. & Lindqvist, J. (2002). Utvärdering av barns naturvetenskapliga föreställningar före och efter NTA-temat Kretsar kring el. Angelöf, R-M. (2003). Trädgården året runt. Dahlberg, A. (2003). Att stimulera och öka intresset för naturvetenskap och teknik. En samlad dokumentation över insatser som gjorts i Skara kommun sedan början på 1990-talet. Grundtman, G. (2003). Att utveckla undervisningen i klassrummet. Aktionsforskning. Lundgren, H. (2002). Vad händer, egentligen. Ett utvecklingsarbete i naturvetenskap och teknik.

7 Lundgren, H. (2003). Utbildarrollen NTA. Pilzetneck- Heino, M. m fl (2003). Hölöskolans röd-gröna tråd. Arbetsplan för år F-år 3 i teknik och naturvetenskap med NTA som utgångspunkt. Pettersson, J. m fl (2003). Hölöskolans röd-gröna tråd. Arbetsplan för år 4-6 i naturvetenskap och teknik med NTA som utgångspunkt. Törnquist, A.-S. (2003). Att bygga hus-teknik i förskolan. Zasi, C. m fl (2003). Lusten att forska- om processinriktat arbete i år 7-9.

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Michal Drechsler Karlstad University SMEER Science Mathematics Engineering Education Research

Michal Drechsler Karlstad University SMEER Science Mathematics Engineering Education Research Michal Drechsler Karlstad University michal.drechsler@kau.se SMEER Science Mathematics Engineering Education Research PCK PCK is involved in knowing what knowledge is relevant, Re-constructing the knowledge

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Contact by

Contact by SSA111 - Swedish as a Second Language, 1-5 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa111.html Code: SSA111 Date: June Name: Swedish as a Second Language, 1-5 points

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

1 (4) Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 (4) Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 (4) Curriculum resources 1 are widely used in Sweden as well as in many other countries in the world. Research

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Learning study elevers lärande i fokus

Learning study elevers lärande i fokus Learning study elevers lärande i fokus En teoretiskt förankrad modell för systematisk utveckling av undervisning Innehåll Vad har betydelse för elevernas lärande? Vad är en Learning study? Variationsteori

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden Saar (2005) describes the condition of aesthetic activities in the school's practice.

Läs mer

What will teachers do with SF?

What will teachers do with SF? What will teachers do with SF? Mikael Thunblom Martin Larsson Martin Larsson Mikael Thunblom Martin Larsson Mikael Thunblom Mikael Thunblom The Principle The Teachers Mikael Thunblom The Swedish

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Elever och universum. Lena Hansson, Högskolan Kristianstad

Elever och universum. Lena Hansson, Högskolan Kristianstad Elever och universum Lena Hansson, Högskolan Kristianstad NATDID 1 ÅR, 20 OKT 2016 Image credit: NASA/JPL-Caltech, http://www.jpl.nasa.gov/spaceim ages/details.php?id=pia18472 Elever och universum Lena

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Lina Nilsson, PhD i Tillämpad Hälsoteknik lina.nilsson@bth.se Så Lina, vem är du? Vad vet vi om implementeringen

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Matematiklärarfortbildningens forskningsgrund och teori. Ola Helenius LUMA 2015 Göteborg

Matematiklärarfortbildningens forskningsgrund och teori. Ola Helenius LUMA 2015 Göteborg Matematiklärarfortbildningens forskningsgrund och teori Ola Helenius LUMA 2015 Göteborg Effektiv fortbildning? Förändring (förbättring?) av: Lärares attityder, föreställningar, kunskaper Lärares beteende

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II Kursplan PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Portuguese: Oral Proficiency II 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska den

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits 1 (5) Course Syllabus: Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 46, 15 Credits General data Code Subject/Main field Cycle Credits Progressive specialisation

Läs mer

Learning study elevernas lärande blir samtalsämne lärare emellan

Learning study elevernas lärande blir samtalsämne lärare emellan Learning study elevernas lärande blir samtalsämne lärare emellan Angelika Kullberg Undervisning gör skillnad 2003 G VG MVG A Öjersjö 52 26 9 13 Riket 53 29 10 8 Källa: Skolverket, 2003/2007, Öjersjö interna

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level Kursplan IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1

Läs mer

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles * Lundegård, I. & Wickman, P.- O. (2007) Conflicts of interest: an indispensable element of education for sustainable development. Environmental Education

Läs mer