Trendspaning juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trendspaning juni 2015"

Transkript

1 Trender inom ehälsa Trendspaning juni 2015

2 VGR IT Trender inom ehälsa Trendspaning juni 2015 Vad är ehälsa? ehälsa har varit ett modeord i mer än tio år. Begreppet innefattar dels användningen av befintliga IT-stöd i vården, men handlar framför allt om helt nya former för vård och omsorg. Det talas om att vården ska revolutioneras med hjälp helt nya arbetssätt, som möjliggörs av den digitala utvecklingen. Men vården förändras inte genom revolution. Vården är beroende av fungerade, välkända rutiner dygnet runt; utvecklingen i vården är mera evolution än revolution. Men visst sker det stora förändringar, när den digitala tekniken ger nya möjligheter. Förväntningarna är dock långtifrån infriade, mycket är fortfarande som det alltid har varit. Det handlar ju inte bara om att införa ny teknik, utan mer om förändringar i arbetssätt och roller, kanske framför allt patientens roll. Sedan ett par år tillbaka använder många begreppet mhälsa, mobil hälsovård, istället för ehälsa. mhälsa syftar på de stora utvecklingsmöjligheter som finns inom hälso- och sjukvård med mobila enheter. Oavsett om man talar om mhälsa eller ehälsa har det mesta av utvecklingen hittills riktat sig mot privatpersoner som intresserar sig för sin hälsa Individens intresse att hålla koll på sina värden Appar och tillbehör till smarta telefoner blir bara fler och fler. Många är intresserade av att mäta aktiviteter och hälsoparametrar, och kanske ännu fler finner stort nöje i att testa nya tekniska prylar. Det började med olika specialenheter som exempelvis stegmätare och pulsmätare. Idag utvecklas en strid ström av medicintekniska produkter som är kopplade till den smarta mobilen, där man kan se och följa sina egna värden som blodtryck, ekg, ultraljud, kroppstemperatur med mera. Begreppet Quantified Self att mäta sig själv med elektronisk utrustning dök upp redan 2007, och har blivit en rörelse över stora delar av världen. I takt med att det finns billig och lätthanterlig mätutrustning är det allt fler som verkligen mäter, lagrar och analyserar sina hälsodata. Olika molntjänster och portaler gör det möjligt att lagra och bearbeta stora datamängder och att dela sin hälsoinformation med andra, via sociala medier eller på annat sätt. EU OM EHÄLSA Med e-hälsa avses verktyg och tjänster som använder informationsteknik, IT, för att förbättra det förebyggande arbetet, diagnoserna, vården, övervakningen och administrationen. E-hälsa omfattar informationsutbyte mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal, sjukhus, andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och nätverk för hälso information, samt elektroniska patientjournaler, telemedicin, rörlig utrustning för patientövervakning, bokningsprogram för operationssalar, robotkirurgi och ren grundforskning om virtuell humanfysiologi. Mobil hälsovård omfattar medicinska och allmänna hälso- och sjukvårdsmetoder där man använder mobilutrustning, som mobiltelefoner, utrustning för patientövervakning, personlig digital assistans och annan trådlös utrustning. Mobil hälsovård omfattar också appar som kan koppla upp sig mot medicintekniska produkter eller sensorer (exempelvis armband eller klockor) och personliga vägledningssystem, hälsoinformation och påminnelser om medicinering via sms samt telemedicin som tillhandahålls trådlöst. Källa: EU TEKNIK SOM ÖVERVAKAR Quantified Self är ett samlingsbegrepp för datorteknik vi bär på oss och sousveillance (bevakning underifrån), en slags motsats till övervakning som syftar på bevakning ur enskilda personers synvinklar, snarare än övervakning från kameror på förutbestämda platser (myntat av tidningen Wired 2007). ehälsa i vården Begreppet ehälsa förknippas vanligtvis med nya sätt för patienterna att kommunicera med vården, till exempel att läsa den egna journalen, att boka tid hos valfri vårdgivare, men också att kunna lagra egna hälsodata. För vården innebär ehälsa att alla som är involverade i vården av en patient kan nå patientinformationen på ett säkert sätt, att man kan samarbeta över organisatoriska och geografiska gränser och att man även kan vårda på distans. Många olika typer av mätare kan kopplas till en smartphone. Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 1/8

3 Med hjälp av ehälsa ska också administrationen effektiviseras, till exempel genom att information kan återanvändas, så att inget behöver registreras mer än en gång. Robotar används vid vissa operationer och fler användningsområden upptäcks. Robotar och dator är utmärkta när det gäller att upprepa samma moment på ett standardiserat sätt. En viktig del av ehälsa är de medicinska applikationerna, såväl sådana som är kopplade till medicinsktekniska utrustningar som mer fristående beslutstöd. Papper och penna för att notera mätresultat onödiga artiklar i framtiden? En uttalad politisk ambition är att en patient inte passivt ska bli vårdad, utan att hen ska ta aktiv del i sin egen vård till exempel genom att välja mellan möjliga behandlingsalternativ, vårdgivare med mera. Det kräver att patienterna har tillgång till adekvat information om vård, vårdgivare och sin egen status. Med ehälsa kan vi lösa framtidens vårdbehov Sjukvården har utvecklats ofantligt under de senaste hundra åren. Tidigare dödliga sjukdomar och obotliga skador behandlas numera rutinmässigt; tidigt födda överlever, barn dör sällan av lunginflammation, tbc finns nästan inte, många cancerpatienter botas, hjärtinfarkt och stroke kan förbyggas, gamla blir äldre. Många åldersrelaterade krämpor kan också åtgärdas. Sjukvården får allt mer att göra. Ju mer framgångsrik sjukvård desto mer kostnadskrävande? Omkring 80 procent av sjukvårdsanslagen används av kronikervården. Och eftersom även diabetiker, astmatiker med flera lever längre så ökar kostnaden. Men med hjälp av olika ehälso-lösningar bör kroniker kunna sköta mer av sin egen vård på egen hand, och vid behov kunna få hjälp på distans. Sveriges första distansvårdcentral öppnade i våras, kry.se. Där kan man boka en videokonsultation och få remisser och recept. Distansbesök har också testats på vanliga vårdcentraler, där patienter har långa resvägar. I Västerbotten planerar man nu att permanenta den funktionen. Att effektivisera med ehälsa, handlar också om att låta datorer göra sådant som de är lika bra eller bättre än människor. Det är inte heller bara repetitiva enkla arbetsuppgifter som datorer kan utföra. Den berömda datorn Watson, som blev världsbäst på Jeopardy 2011 har vidareutvecklats och är nu bättre än någon läkare på att diagnostisera vissa cancerformer. Den används som rådgivare av vissa amerikanska sjukhus. Watson kan metodiskt granska varenda micrometer av ett prov, och samtidigt analysera mängder av relevant forskning för att komma fram till diagnos och behandlingsrekommendationer. Läkare i ett distansbesök på Kry.se. Smartphonen är navet. Välutvecklade beslutstöd, och bra hjälpmedel förväntas kunna avlasta vården, på så sätt att sköterskor kan hantera sådant som tidigare krävde läkarkompetens, och undersköterskor sådant som krävt sköterskekompetens, och i slutändan patienten själv sådant som tidigare krävt vårdens resurser. Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 2/8

4 Trögheten i vården Redan idag kan man mäta och hantera mycket som rör den egna hälsan själv och med hjälp av vårdgivare på distans. Industrin utvecklar nya e-verktyg och många privatpersoner anammar dem. Men många tycker att vården inte använder eller utnyttjar all de möjligheter som finns. Vården låter sig inte övertygas lika lätt och ska kanske inte heller vara lika snabb att anpassa sig. Evidens och vetenskap och väl utprovade metoder rimmar inte med snabba anpassningar. Även om patienten själv mäter sitt blodtryck och kan visa mätresultaten för sin läkare, kanske hen inte ser så stor nytta med det, eftersom inte bara utrustningen, utan även metoden ska var säkrad. Patientkommunikation modell äldre. Lagar och regelverk ska också efterlevas. Även om jag som patient vill chatta eller mejla med min läkare, så har läkaren lagligt ansvar och kan bli åtalad och dömd om hen bryter mot lagen. Dessutom, hur stor nytta har man i vården av en massa data om vältränade patienter. Eller som en amerikansk läkare uttryckte det: vi är inte intresserade av en massa data om friska individer som redan sköter sin hälsa, utan av dem som inte lever som doktorn lär, eller av dem som genomgått operationer och behöver följas upp. Att få den ointresserade patientgruppen att mäta och följa upp är en utmaning. Det kommer också nya konkurrerande verksamheter som erbjuder patienterna vård på annat sätt, som mera passar patientens förväntningar. Den tidigare nämnda webbtjänsten Kry.se är ett sådant exempel. Men när patienten väljer att köpa vård som inte erbjuds inom den offentliga vården är risken att man ser sig betala dubbelt för vården, dels via skatten för en vård som man upplever som seg och otidsenlig, dels till ett privat företag för den vård man faktiskt konsumerar. Risken är att intresset för att lojalt betala den offentliga vården via skatten minskar. Den skattefinansierade välfärd som vi hittills tagit som självklar blir ifrågasatt. Vårdens ersättningssystem har länge varit ett hinder för ehälsoutvecklingen. I Sverige har i årtionden lyckade projekt med telemedicin, vård på distans, genomförts, men de leder sällan till någon fortsättning när projektet är slut. Samma sak med projekt där vissa läkaruppgifter framgångsrikt kunnat utföras av annan personal. Orsaken till att verksamheten inte kan fortsätta handlar oftast om pengar. Ersättningssystemen inom den offentliga vården har byggt på fysiska möten. En distanskonsultation, där patienten finns någon annan stans, har alltså inte gett någon ersättning till vårdenheten, och om någon annan än läkaren träffar patienten kan ingen ersättning för läkarbesök utgå. Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 3/8

5 Möjligheter med hälsodata Analys av Big data, stora datamängder från flera olika källor, kommer att få allt större betydelse i vården. Det är en trend att mer och mer ska kunna utföras av patienten själv med tillgång till standardiserade råd, eller av vårdpersonal, som inte är experter men har tillgång till digitala beslutstöd. Men det är också en trend att vården av de svårast sjuka blir allt mer individualiserad. ehälsa är även förutsättningen för den individualiserade vården. DNA och livsförhållanden analyseras och jämförs med känd kunskap. Resultatet blir en helt individanpassad behandling, till exempel för en ovanlig cancerform. Den individualiserade vården av cancerpatienter förutsätter avancerade datorer. Att analysera patienters DNA och finna ut lämpliga behandlingar och doser kräver mycket datorkraft. Även ledningen inom hälso-och sjukvård har behov av beslutsstöd. Det finns numera avancerade stöd för att planera vården för en grupp människor, inom ett geografiskt område eller med vissa åkommor. De verktygen kallas Population management, eller Population Health management och gör avancerade statistiska beräkningar på stora datamängder, vårdens egen data, data om socialtjänst, inkomster, boende och mycket, mycket annat. De ger underlag för att planera vårdutbud, vilken vård som behövs och var den behövs, och att utvärdera effekten av de metoder man använder. Läkarmöte på distans, sett ur patientens perspektiv. Hälsodata en åtråvärd resurs för industrin Alla stora mjukvaruföretag som Apple, Google, Amazon och IBM bygger plattformar för insamling och lagring av hälsodata och kämpar därmed också för att få tillgång till som mycket som möjligt av våra hälsodata. Vid sidan av de stora drakarna finns mängder av småföretag som utvecklar hälsoappar. För att underlätta utvecklingsarbetet erbjuder Apple utvecklarna en verktygslåda för utveckling av appar för medicinska studier. År 2013 fanns uppskattningsvis olika hälsoappar i världen och redan idag kan iphone-användare delta i olika forskningsstudier och få specialdesignade appar som ger forskarna tillgång till mycket stora datamängder. Ett exempel på en sådan app är Asthma Health, som hjälper astmatiker att sköta sin astma och samtidigt förser forskarna massor med data om sjukdomen. Ett annat exempel är MyHearth Counts som mäter risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar och ger användaren goda råd, samtidigt som forskningsdata samlas in. När de stora leverantörerna satsar på ehälsa låser de också in sina patienter. Var och en av dem bygger en helhet, där sensorer, mobiltelefon och lagring fungerar som en enhet. Byter patienten system förlorar hen tillgång till den tidigare informationen. Nu finns dock en frivillig standard, Continua, för informationsöverföring från sensor till telefon eller lagringsyta. Continua bygger på IHE för informationsöverföring till annan molntjänst, eller till vårdgivarens system. Samtliga nordiska länder har nu anslutit, eller beslutat att anslut sig till detta. Det finns prognoser som pekar på att flera miljoner patienter världen över kommer att övervakas via mobilnätet redan VAD ÄR IHE? IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) är ett initiativ drivet av yrkesutövare och industri för att ge rekommendationer för systemintegration inom hälso- och sjukvård. Många refererar till IHE som en standard, men mer korrekt är att den anger rekommendationer för hur man skall tilllämpa olika standarder, huvudsakligen DI- COM och HL7. Källa: Wikipedia Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 4/8

6 Visioner och strategier EU Inom EU finns ett stort engagemang för ehälsa, och numera även mhälsa. Det har i flera år avsatts pengar till stora projekt, där ehälsa ska vara en möjliggörare inom flera insatsområden. ehälsa är en viktig del för att utveckla en gemensam marknad, och fri rörlighet över gränser, och där ska inte vården vara något undantag. Det finns också en vision om att ehälsa ska vara en nisch där små och medelstora europeiska företag ska öka sin konkurrenskraft. EU har ett partnerskap med industrin, under rubriken Hälsosamt åldrande, som syftar till att äldre människor ska klara sig själva och kunna ha ett rikt liv långt upp i åren. Där är naturligtvis också ehälsa en viktig möjliggörare. Och slutligen är ehälsa en del i den Digitala Agendan, som är en stor satsning inom alla medlemsländer. HÄLSOVÅRD I TREDJE VÄRLDEN Mobiltelefonerna ger möjligheter till hälsovård i tredje världen, något som WHO såg redan WHO definierar mhälsa som allt ifrån att kunna ringa 112 från mobilen till avancerade beslutsstöd som bygger på mätvärden från miljontals användare över världen. Läs mer på: goe/publications/ehealth_series_vol3/en Den ökade satsningen på mhälsa och appar har gjort att frågan om kvalitet och säkerhet blivit högst aktuell. Hur säkrar man att patientens data inte kommer i orätta händer eller försvinner? Och vem kan garantera att en app verkligen gör det den är avsedd att göra, att råden är relevanta och att mätvärdena stämmer? Det finns ingen given lösning i dag, men en del medlemsländer har börjat arbeta med frågan. I Storbritannien finns en organisation för att certifiera ehälsoappar, I Spanien har man satt upp ett regelverk och vill centralisera utvecklingen och förbjuda icke godkända appar. Diskussionen påminner mycket om den som var när rådgivning via Internet var nytt. Förra året publicerades en så kallad Grönbok (Green Paper), där de som var intresserade inbjöds att lämna förslag på åtgärder och lösningar på säkerhetsfrågan. Gissningsvis blir det någon form av EU-gemensam autentiseringslösning så småningom (eftersom man också vill ha öppna gränser), men för övrigt är det ganska oklart vad som händer. Sverige Flera olika organisationer arbetar med ehälsa på nationell nivå i Sverige. Många röster höjs för att den Strategi för ehälsa som togs fram under ledning av Socialdepartementet 2010 behöver ersättas. De ansvariga för tre olika utredningar med regeringsuppdrag (Rätt information i vård och omsorg, Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården samt Bättre och säkrare samordning av IT-tjänster i hälsa- och sjukvården och socialtjänsten) skrev förra året en gemensam debattartikel där de krävde en statlig IT-miljard till vården. De ansvariga för utredningarna såg alla behovet av en satsning på ehälsa för att lösa vårdens problem inom just deras specifika områden. I framtagningen av Strategi för ehälsa deltog förutom Socialdepartement även Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Vårdföretagarna och Famna (Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg). Nu har det väl inte hänt så mycket i just den frågan, men det är mycket annat som pågår på nationell nivå. Framför allt finns det många aktörer. Socialdepartementet tog 2012 initiativ till HälsaFörMig en säker elektronisk lagringsplats som ska erbjudas alla invånare för överblick och lagring av viktig hälsoinformation. Upphandlingen överklagades i flera steg, men nu kommer HälsaFörMig att lanseras stegvis under En ny myndighet, ehälsomyndigheten, finns på plats sedan ett par år. Än så länge har den endast de uppdrag som tidigare låg på Apoteket Service, förutom NATIONELL EHÄLSA-DAG Den 6 oktober 2015 arrangeras den nationelle ehälsodagen. Myndigheten efterlyser förslag på innehåll. Läs mer på: nationellehalsa.se Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 5/8

7 HälsaFörMig, men rimligen kommer myndigheten att få ett större ansvar för den infrastruktur för ehälsa som behöver vara gemensam. Landstingen i Sverige har sedan flera år tillbaka en gemensam organisation, Inera, för samverkande utveckling, upphandling och drift av ehälsotjänster, till exempel 1177, Mina vårdkontakter, Nationell patientöversikt och den mjuka infrastruktur som krävs för att olika landsting och kommuner ska kunna utbyta patientinformation. Där har man nu också ansvar för Journal på nätet, som ska möjliggöra för patienter att se sin egen journal via internet. Dessutom har Inera, tillsammans med landstingen, tagit fram ett stort antal specialapplikationer. Ett par exempel är Händelseanalys och Kommunikation med försäkringskassan. Läs mer på inera.se Kommunernas ehälsa samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen har ansvar för vidareutvecklingen av vårdens informationsstruktur och för det nationella fackspråket, det vill säga alla kodverk och den internationella medicinska terminologin Snomed CT. Läkemedelsverket har ansvar för vissa informationsmängder som rör läkemedel, Skatteverket äger befolkningsregistren och ansvarar för våra personnummer. Datainspektionen granskar hur alla vårdens aktörer lever upp till Patientdatalagen. All information om läkemedel och behandlingar finns att hitta på nätet. SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine) är ett system för systematisk representation av medicinsk terminologi som täcker alla områden av klinisk information. Snomed möjliggör ett enhetligt sätt att beskriva, indexera, lagra, söka och sammanställa medicinsk information gemensamt för olika medicinska specialiteter och olika vårdenheter. Systemet kan också hjälpa till att organisera innehållet i patientjournaler, reducera variabilitet i hur information registreras, insamlas, kodas och används i vård och omsorg och forskning. Källa: Wikipedia Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 6/8

8 På gång i vårt närområde: I Västra Götalandsregionen (VGR) Den största satsningen som görs i VGR är projektet Framtidens Vårdinformationsmiljö, där VGR tillsammans med Stockholms läns landsting och region Skåne ska lägga grunden till nästa generation av IT-stöd i vården. Det kommer att bli en förutsättning och en bas för mycket inom ehälso-området om några år. Det händer mycket annat också. VGR deltar aktivt i det nationella arbetet och implementerar successivt nya ehälsotjänster. Journal på nätet, är exempel på ett sådant projekt som är på gång, där patienterna ska se sin egen journalinformation. Regionen har också anammat den nya nationella IT-plattformen för distansbehandling. KBT (kognitiv beteendeterapi) är först ut. Blodsockerkoll i skolan. Bild från Claus B. Nielsen, Vice chair, Continua Europe På Angereds sjukhus arbetar man aktivt med vård på distans till nytta för patient, sjukvård och samhälle. Man har till exempel ett mobilt KOL-team på plats och flera projekt. Man ser stora vinster för patienten, som kan vara kvar i sin egen miljö, men ändå via flera kanaler får tillgång till avancerad vård. I en del av VGR drevs förra året ett lyckat projekt där primärvårdsläkare fotograferade hudförändringar och fick utlåtanden av dermatologer på sjukhuset. Det är nu beslutat att en sådan lösning ska införskaffas för hela regionen. Även inom VGR görs satsningar på ökad patientdelaktighet. Exempelvis har Sahlgrenska en ny webbsida som är en wiki där också patienterna kan bidra med information. Ett helt annat sätt att närma sig patienten, en det tidigare, då patienten endast förväntades bidra med ett och annat klagomål VAD ÄR EN WIKI? Wiki är en sökbar webbplats där sidorna är tillgängliga för allmänheten och där alla besökare kan hjälpas åt att skriva och förbättra sidornas innehåll. I kommunerna Flera svenska kommuner har arbetat aktivt med ehälsa, ett exempel är Västerås, som infört vad de kallar e-hemtjänst. Med e-hemtjänst kan man anpassa stödet efter brukarnas behov och effektivisera hemtjänsten genom att minska antalet resor och ge tillsyn och stöd på distans. Västerås stad har tagit sin utgångspunkt i individnytta och individens ökade livskvalitet. Erfarenheten visar att det också leder fram till en större verksamhetsnytta. Tillsyn, social samvaro via bildtelefon, påminnelser och uppmuntran via sms och nattlig tillsyn via kamera är exempel på deras tjänster. Nattlig tillsyn via kamera görs i stället för att för att hemtjänstpersonal ska behöva åka runt och gå in i brukarnas hem på natten för att se att allt är lugnt. Risken är ju alltid att man väcker personen, och dessutom blir det väldigt mycket resor för nattpersonalen för att besöka några få personer. Istället kommer man överens med brukaren om att sätta upp en kamera i sovrummet. Och så kan hemtjänstpersonalen vid något eller några tillfällen under natten sätta på kameran någon minut för att se om personen ligger tryggt i sin säng. Och endast om så inte är fallet, åker någon dit. De har tagit fram en robot, Giraff, för videokonferens, en robot som placeras i brukarens hem (giraff.org). Med Giraff görs besök via Internet. Besökaren styr roboten fritt i hemmet med hjälp av en datormus och interagerar med de boende via videokonferens. Kommunerna i Västra Götaland har sedan en längre tid arbetat med ehälsa, i samverkan med varandra och med VGR. Samarbetet som började med infrastrukturfrågor som bredband och säkra inloggningar har sedan rullat vidare Så kallad Giraff i hemtjänsten. Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 7/8

9 till utökade verksamhetsstöd. Här har många projekt genomförts, där en eller några kommuner gått före och testat. Exempel på sådant som breddinförts är gemensam vårdplanering med standardiserad informationsöverföring och samordning med försäkringskassan. I kommunerna använder man nu IT på många olika sätt för att underlätta för både brukare och personal: nattlig tillsyn med kameror, chatt med socialtjänsten och information via sms. Distansmöten i socialtjänsten är ett annat exempel som varit framgångsrikt, där man kan ha lättare och bättre kontakt med boenden som ligger långt borta från huvudorten än om man skulle vara tvungen att resa dit. Det finns också på många ställen samverkan över kommungränserna, som inte tidigare varit möjlig. Man behöver inte ha nattlig jour i varje kommun, när allt mer kan skötas på distans. Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 8/8

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg.

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Nationell e-hälsa Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Vår verksamhet är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Ansöka om vård tidsbokning

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Marknadsundersökning Personligt Hälsokonto 2012-06-28. Personligt Hälsokonto 120629 (2) Datum: 2011-11-01 Version: Författare: I N T E R N T

Marknadsundersökning Personligt Hälsokonto 2012-06-28. Personligt Hälsokonto 120629 (2) Datum: 2011-11-01 Version: Författare: I N T E R N T Maj 2010 Apotekens Service AB I N T E R N T Marknadsundersökning Personligt Hälsokonto 2012-06-28 Datum: 2011-11-01 Version: Författare: Senast ändrad: Dokumentnamn: Marknadsundersökning Fastställd av:

Läs mer

Center of Excellence. ett centrum för diabeteskompetens. Ett samlat grepp om diabetes forskning, behandling, utveckling och delaktighet

Center of Excellence. ett centrum för diabeteskompetens. Ett samlat grepp om diabetes forskning, behandling, utveckling och delaktighet Center of Excellence ett centrum för diabeteskompetens Ett samlat grepp om diabetes forskning, behandling, utveckling och delaktighet Centrum för diabeteskompetens Centrum för diabeteskompetens Center

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Klassifikationer och hkodverk

Klassifikationer och hkodverk 2009-03-1 Standardvårdplaner Snomed CT Leg sjuksköterska Fil mag i omvårdnad Studerar Master i Hälso o sjukvårdsinformatik Universitetet Aalborg Projektledare för standardvårdplansgruppen Universitetssjukhuset

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Samhället som maskin Funktionalism och systemtänkande

Läs mer

I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder

I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder Patientmakt pa politikens gator i Visby ResMed i Almedalen 2015 I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved.

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved. Långtidsprognos Tjänster i Molnet Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar Siemens AG 2013. All rights reserved. Headline and single large image Nils Sjöholm Siemens Healthcare Business Manager

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

INNEHÅLL BAKGRUND 4 VÅRDAPPEN 5 OMFATTNING 5 MARKNADSÖVERSIKT 6 PRISBILD 10 MARKNADSHINDER 10 RISKER 11 DISTRIBUTIONS- KANALER 12 SLUTSATS 13

INNEHÅLL BAKGRUND 4 VÅRDAPPEN 5 OMFATTNING 5 MARKNADSÖVERSIKT 6 PRISBILD 10 MARKNADSHINDER 10 RISKER 11 DISTRIBUTIONS- KANALER 12 SLUTSATS 13 Vårdappen INNEHÅLL BAKGRUND 4 VÅRDAPPEN 5 Metodik 5 OMFATTNING 5 MARKNADSÖVERSIKT 6 Marknadssegment 7 Marknadsstorlek 9 Tillväxt 9 PRISBILD 10 MARKNADSHINDER 10 RISKER 11 Riskanalys 11 DISTRIBUTIONS- KANALER

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Juridik och informationssäkerhet

Juridik och informationssäkerhet 2 KAPITEL Juridik och informationssäkerhet Sammanfattning Information som hanteras i socialtjänstens hemtjänstverksamhet (hemtjänst) och i kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innehåller känsliga

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

Strukturerad och ostrukturerad dokumentation

Strukturerad och ostrukturerad dokumentation Strukturerad och ostrukturerad dokumentation Praktiskt handhavande av principer Skövde 29 september 2010 Carina Zetterberg Överläkare Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro Vårdens syn på dokumentation,

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Regional Informatik Västra Götalandsregionen Termkonferensen, 28 September 2010

Regional Informatik Västra Götalandsregionen Termkonferensen, 28 September 2010 Regional Informatik Västra Götalandsregionen Termkonferensen, 28 September 2010 Tomas Rasmusson IT-strateg / Informationsstrukturansvarig VGR tomas.rasmusson@vgregion.se Informationsstruktur.vgr@vgregion.se

Läs mer

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Vad betyder innovationer för vården? Innovationer är nya verktyg och arbetssätt som leder till att patienten får en bättre och säkrare vård, och som

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

Dokumentation i vården

Dokumentation i vården Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö 150520 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Vision e-hälsa. Från policy till implementering

Vision e-hälsa. Från policy till implementering Vision e-hälsa. Från policy till implementering Agneta Granström Landstingsråd Norrbotten President of the AER e-health network agneta.granstrom@nll.se AER Assembly of European regions För regioner Politisk

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Välkommen till avdelning 604

Välkommen till avdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Geriatrik Sahlgrenska, Högsbo sjukhus Informationen ska vara en vägledning för dig under vårdtiden hos oss. Är det något du undrar över tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss 1 Mobil e-hälsa ett projekt med syftet att använda Health Innovation plattform (HIP) och Integrationsplattform för vårdgivare (IPV) med TakeCare information i Surfplatta Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

SARAH. Samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet. Teamsamverkan med patienten i

SARAH. Samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet. Teamsamverkan med patienten i Samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet Ge patienterna bättre och smidigare vård i hemmet Stödja teamsamverkan inom och mellan vårdorganisationer och vårdföretag Anpassa

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Bilaga 1 TLV (TLV beslut 2106/2006)

Bilaga 1 TLV (TLV beslut 2106/2006) Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.0 (1)6 Dokumentbeskrivning: Bilaga 1 till Pilotprojekt TLV Bilaga 1 TLV (TLV beslut 2106/2006) Bilaga 1:2 Definition Enligt TLV`s subventionsbeslut ska Champix förskrivas

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Patientnära scanning

Patientnära scanning Patientnära scanning Hur kan en standard öka patientsäkerheten GS1-konferens april 2013 Photo Courtesy of HCA Elisabeth Ström Servicetjänster och Logistik, Karolinska Universitetssjukhuset Vem är Elisabeth?

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård

Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård Från idé till affär Leili Lind Gunnar Carlgren Magnus Fröberg SICS East & LAH, Linköping Phoniro Systems Linköpings universitet Fyra patientstudier, 2002 2016 2014

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Behövs en nationell samordning? Carelink

Behövs en nationell samordning? Carelink Carelink SITHS Behövs en nationell samordning? Carelink Apoteket AB Svekom Lf Vårdföretagarna SoS KOMMUNER LANDSTING PRIVATA VÅRDGIVARE Carelink organisation CARELINK INTRESSEFÖRENING Gemensam STYRELSE

Läs mer