Trendspaning juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trendspaning juni 2015"

Transkript

1 Trender inom ehälsa Trendspaning juni 2015

2 VGR IT Trender inom ehälsa Trendspaning juni 2015 Vad är ehälsa? ehälsa har varit ett modeord i mer än tio år. Begreppet innefattar dels användningen av befintliga IT-stöd i vården, men handlar framför allt om helt nya former för vård och omsorg. Det talas om att vården ska revolutioneras med hjälp helt nya arbetssätt, som möjliggörs av den digitala utvecklingen. Men vården förändras inte genom revolution. Vården är beroende av fungerade, välkända rutiner dygnet runt; utvecklingen i vården är mera evolution än revolution. Men visst sker det stora förändringar, när den digitala tekniken ger nya möjligheter. Förväntningarna är dock långtifrån infriade, mycket är fortfarande som det alltid har varit. Det handlar ju inte bara om att införa ny teknik, utan mer om förändringar i arbetssätt och roller, kanske framför allt patientens roll. Sedan ett par år tillbaka använder många begreppet mhälsa, mobil hälsovård, istället för ehälsa. mhälsa syftar på de stora utvecklingsmöjligheter som finns inom hälso- och sjukvård med mobila enheter. Oavsett om man talar om mhälsa eller ehälsa har det mesta av utvecklingen hittills riktat sig mot privatpersoner som intresserar sig för sin hälsa Individens intresse att hålla koll på sina värden Appar och tillbehör till smarta telefoner blir bara fler och fler. Många är intresserade av att mäta aktiviteter och hälsoparametrar, och kanske ännu fler finner stort nöje i att testa nya tekniska prylar. Det började med olika specialenheter som exempelvis stegmätare och pulsmätare. Idag utvecklas en strid ström av medicintekniska produkter som är kopplade till den smarta mobilen, där man kan se och följa sina egna värden som blodtryck, ekg, ultraljud, kroppstemperatur med mera. Begreppet Quantified Self att mäta sig själv med elektronisk utrustning dök upp redan 2007, och har blivit en rörelse över stora delar av världen. I takt med att det finns billig och lätthanterlig mätutrustning är det allt fler som verkligen mäter, lagrar och analyserar sina hälsodata. Olika molntjänster och portaler gör det möjligt att lagra och bearbeta stora datamängder och att dela sin hälsoinformation med andra, via sociala medier eller på annat sätt. EU OM EHÄLSA Med e-hälsa avses verktyg och tjänster som använder informationsteknik, IT, för att förbättra det förebyggande arbetet, diagnoserna, vården, övervakningen och administrationen. E-hälsa omfattar informationsutbyte mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal, sjukhus, andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och nätverk för hälso information, samt elektroniska patientjournaler, telemedicin, rörlig utrustning för patientövervakning, bokningsprogram för operationssalar, robotkirurgi och ren grundforskning om virtuell humanfysiologi. Mobil hälsovård omfattar medicinska och allmänna hälso- och sjukvårdsmetoder där man använder mobilutrustning, som mobiltelefoner, utrustning för patientövervakning, personlig digital assistans och annan trådlös utrustning. Mobil hälsovård omfattar också appar som kan koppla upp sig mot medicintekniska produkter eller sensorer (exempelvis armband eller klockor) och personliga vägledningssystem, hälsoinformation och påminnelser om medicinering via sms samt telemedicin som tillhandahålls trådlöst. Källa: EU TEKNIK SOM ÖVERVAKAR Quantified Self är ett samlingsbegrepp för datorteknik vi bär på oss och sousveillance (bevakning underifrån), en slags motsats till övervakning som syftar på bevakning ur enskilda personers synvinklar, snarare än övervakning från kameror på förutbestämda platser (myntat av tidningen Wired 2007). ehälsa i vården Begreppet ehälsa förknippas vanligtvis med nya sätt för patienterna att kommunicera med vården, till exempel att läsa den egna journalen, att boka tid hos valfri vårdgivare, men också att kunna lagra egna hälsodata. För vården innebär ehälsa att alla som är involverade i vården av en patient kan nå patientinformationen på ett säkert sätt, att man kan samarbeta över organisatoriska och geografiska gränser och att man även kan vårda på distans. Många olika typer av mätare kan kopplas till en smartphone. Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 1/8

3 Med hjälp av ehälsa ska också administrationen effektiviseras, till exempel genom att information kan återanvändas, så att inget behöver registreras mer än en gång. Robotar används vid vissa operationer och fler användningsområden upptäcks. Robotar och dator är utmärkta när det gäller att upprepa samma moment på ett standardiserat sätt. En viktig del av ehälsa är de medicinska applikationerna, såväl sådana som är kopplade till medicinsktekniska utrustningar som mer fristående beslutstöd. Papper och penna för att notera mätresultat onödiga artiklar i framtiden? En uttalad politisk ambition är att en patient inte passivt ska bli vårdad, utan att hen ska ta aktiv del i sin egen vård till exempel genom att välja mellan möjliga behandlingsalternativ, vårdgivare med mera. Det kräver att patienterna har tillgång till adekvat information om vård, vårdgivare och sin egen status. Med ehälsa kan vi lösa framtidens vårdbehov Sjukvården har utvecklats ofantligt under de senaste hundra åren. Tidigare dödliga sjukdomar och obotliga skador behandlas numera rutinmässigt; tidigt födda överlever, barn dör sällan av lunginflammation, tbc finns nästan inte, många cancerpatienter botas, hjärtinfarkt och stroke kan förbyggas, gamla blir äldre. Många åldersrelaterade krämpor kan också åtgärdas. Sjukvården får allt mer att göra. Ju mer framgångsrik sjukvård desto mer kostnadskrävande? Omkring 80 procent av sjukvårdsanslagen används av kronikervården. Och eftersom även diabetiker, astmatiker med flera lever längre så ökar kostnaden. Men med hjälp av olika ehälso-lösningar bör kroniker kunna sköta mer av sin egen vård på egen hand, och vid behov kunna få hjälp på distans. Sveriges första distansvårdcentral öppnade i våras, kry.se. Där kan man boka en videokonsultation och få remisser och recept. Distansbesök har också testats på vanliga vårdcentraler, där patienter har långa resvägar. I Västerbotten planerar man nu att permanenta den funktionen. Att effektivisera med ehälsa, handlar också om att låta datorer göra sådant som de är lika bra eller bättre än människor. Det är inte heller bara repetitiva enkla arbetsuppgifter som datorer kan utföra. Den berömda datorn Watson, som blev världsbäst på Jeopardy 2011 har vidareutvecklats och är nu bättre än någon läkare på att diagnostisera vissa cancerformer. Den används som rådgivare av vissa amerikanska sjukhus. Watson kan metodiskt granska varenda micrometer av ett prov, och samtidigt analysera mängder av relevant forskning för att komma fram till diagnos och behandlingsrekommendationer. Läkare i ett distansbesök på Kry.se. Smartphonen är navet. Välutvecklade beslutstöd, och bra hjälpmedel förväntas kunna avlasta vården, på så sätt att sköterskor kan hantera sådant som tidigare krävde läkarkompetens, och undersköterskor sådant som krävt sköterskekompetens, och i slutändan patienten själv sådant som tidigare krävt vårdens resurser. Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 2/8

4 Trögheten i vården Redan idag kan man mäta och hantera mycket som rör den egna hälsan själv och med hjälp av vårdgivare på distans. Industrin utvecklar nya e-verktyg och många privatpersoner anammar dem. Men många tycker att vården inte använder eller utnyttjar all de möjligheter som finns. Vården låter sig inte övertygas lika lätt och ska kanske inte heller vara lika snabb att anpassa sig. Evidens och vetenskap och väl utprovade metoder rimmar inte med snabba anpassningar. Även om patienten själv mäter sitt blodtryck och kan visa mätresultaten för sin läkare, kanske hen inte ser så stor nytta med det, eftersom inte bara utrustningen, utan även metoden ska var säkrad. Patientkommunikation modell äldre. Lagar och regelverk ska också efterlevas. Även om jag som patient vill chatta eller mejla med min läkare, så har läkaren lagligt ansvar och kan bli åtalad och dömd om hen bryter mot lagen. Dessutom, hur stor nytta har man i vården av en massa data om vältränade patienter. Eller som en amerikansk läkare uttryckte det: vi är inte intresserade av en massa data om friska individer som redan sköter sin hälsa, utan av dem som inte lever som doktorn lär, eller av dem som genomgått operationer och behöver följas upp. Att få den ointresserade patientgruppen att mäta och följa upp är en utmaning. Det kommer också nya konkurrerande verksamheter som erbjuder patienterna vård på annat sätt, som mera passar patientens förväntningar. Den tidigare nämnda webbtjänsten Kry.se är ett sådant exempel. Men när patienten väljer att köpa vård som inte erbjuds inom den offentliga vården är risken att man ser sig betala dubbelt för vården, dels via skatten för en vård som man upplever som seg och otidsenlig, dels till ett privat företag för den vård man faktiskt konsumerar. Risken är att intresset för att lojalt betala den offentliga vården via skatten minskar. Den skattefinansierade välfärd som vi hittills tagit som självklar blir ifrågasatt. Vårdens ersättningssystem har länge varit ett hinder för ehälsoutvecklingen. I Sverige har i årtionden lyckade projekt med telemedicin, vård på distans, genomförts, men de leder sällan till någon fortsättning när projektet är slut. Samma sak med projekt där vissa läkaruppgifter framgångsrikt kunnat utföras av annan personal. Orsaken till att verksamheten inte kan fortsätta handlar oftast om pengar. Ersättningssystemen inom den offentliga vården har byggt på fysiska möten. En distanskonsultation, där patienten finns någon annan stans, har alltså inte gett någon ersättning till vårdenheten, och om någon annan än läkaren träffar patienten kan ingen ersättning för läkarbesök utgå. Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 3/8

5 Möjligheter med hälsodata Analys av Big data, stora datamängder från flera olika källor, kommer att få allt större betydelse i vården. Det är en trend att mer och mer ska kunna utföras av patienten själv med tillgång till standardiserade råd, eller av vårdpersonal, som inte är experter men har tillgång till digitala beslutstöd. Men det är också en trend att vården av de svårast sjuka blir allt mer individualiserad. ehälsa är även förutsättningen för den individualiserade vården. DNA och livsförhållanden analyseras och jämförs med känd kunskap. Resultatet blir en helt individanpassad behandling, till exempel för en ovanlig cancerform. Den individualiserade vården av cancerpatienter förutsätter avancerade datorer. Att analysera patienters DNA och finna ut lämpliga behandlingar och doser kräver mycket datorkraft. Även ledningen inom hälso-och sjukvård har behov av beslutsstöd. Det finns numera avancerade stöd för att planera vården för en grupp människor, inom ett geografiskt område eller med vissa åkommor. De verktygen kallas Population management, eller Population Health management och gör avancerade statistiska beräkningar på stora datamängder, vårdens egen data, data om socialtjänst, inkomster, boende och mycket, mycket annat. De ger underlag för att planera vårdutbud, vilken vård som behövs och var den behövs, och att utvärdera effekten av de metoder man använder. Läkarmöte på distans, sett ur patientens perspektiv. Hälsodata en åtråvärd resurs för industrin Alla stora mjukvaruföretag som Apple, Google, Amazon och IBM bygger plattformar för insamling och lagring av hälsodata och kämpar därmed också för att få tillgång till som mycket som möjligt av våra hälsodata. Vid sidan av de stora drakarna finns mängder av småföretag som utvecklar hälsoappar. För att underlätta utvecklingsarbetet erbjuder Apple utvecklarna en verktygslåda för utveckling av appar för medicinska studier. År 2013 fanns uppskattningsvis olika hälsoappar i världen och redan idag kan iphone-användare delta i olika forskningsstudier och få specialdesignade appar som ger forskarna tillgång till mycket stora datamängder. Ett exempel på en sådan app är Asthma Health, som hjälper astmatiker att sköta sin astma och samtidigt förser forskarna massor med data om sjukdomen. Ett annat exempel är MyHearth Counts som mäter risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar och ger användaren goda råd, samtidigt som forskningsdata samlas in. När de stora leverantörerna satsar på ehälsa låser de också in sina patienter. Var och en av dem bygger en helhet, där sensorer, mobiltelefon och lagring fungerar som en enhet. Byter patienten system förlorar hen tillgång till den tidigare informationen. Nu finns dock en frivillig standard, Continua, för informationsöverföring från sensor till telefon eller lagringsyta. Continua bygger på IHE för informationsöverföring till annan molntjänst, eller till vårdgivarens system. Samtliga nordiska länder har nu anslutit, eller beslutat att anslut sig till detta. Det finns prognoser som pekar på att flera miljoner patienter världen över kommer att övervakas via mobilnätet redan VAD ÄR IHE? IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) är ett initiativ drivet av yrkesutövare och industri för att ge rekommendationer för systemintegration inom hälso- och sjukvård. Många refererar till IHE som en standard, men mer korrekt är att den anger rekommendationer för hur man skall tilllämpa olika standarder, huvudsakligen DI- COM och HL7. Källa: Wikipedia Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 4/8

6 Visioner och strategier EU Inom EU finns ett stort engagemang för ehälsa, och numera även mhälsa. Det har i flera år avsatts pengar till stora projekt, där ehälsa ska vara en möjliggörare inom flera insatsområden. ehälsa är en viktig del för att utveckla en gemensam marknad, och fri rörlighet över gränser, och där ska inte vården vara något undantag. Det finns också en vision om att ehälsa ska vara en nisch där små och medelstora europeiska företag ska öka sin konkurrenskraft. EU har ett partnerskap med industrin, under rubriken Hälsosamt åldrande, som syftar till att äldre människor ska klara sig själva och kunna ha ett rikt liv långt upp i åren. Där är naturligtvis också ehälsa en viktig möjliggörare. Och slutligen är ehälsa en del i den Digitala Agendan, som är en stor satsning inom alla medlemsländer. HÄLSOVÅRD I TREDJE VÄRLDEN Mobiltelefonerna ger möjligheter till hälsovård i tredje världen, något som WHO såg redan WHO definierar mhälsa som allt ifrån att kunna ringa 112 från mobilen till avancerade beslutsstöd som bygger på mätvärden från miljontals användare över världen. Läs mer på: goe/publications/ehealth_series_vol3/en Den ökade satsningen på mhälsa och appar har gjort att frågan om kvalitet och säkerhet blivit högst aktuell. Hur säkrar man att patientens data inte kommer i orätta händer eller försvinner? Och vem kan garantera att en app verkligen gör det den är avsedd att göra, att råden är relevanta och att mätvärdena stämmer? Det finns ingen given lösning i dag, men en del medlemsländer har börjat arbeta med frågan. I Storbritannien finns en organisation för att certifiera ehälsoappar, I Spanien har man satt upp ett regelverk och vill centralisera utvecklingen och förbjuda icke godkända appar. Diskussionen påminner mycket om den som var när rådgivning via Internet var nytt. Förra året publicerades en så kallad Grönbok (Green Paper), där de som var intresserade inbjöds att lämna förslag på åtgärder och lösningar på säkerhetsfrågan. Gissningsvis blir det någon form av EU-gemensam autentiseringslösning så småningom (eftersom man också vill ha öppna gränser), men för övrigt är det ganska oklart vad som händer. Sverige Flera olika organisationer arbetar med ehälsa på nationell nivå i Sverige. Många röster höjs för att den Strategi för ehälsa som togs fram under ledning av Socialdepartementet 2010 behöver ersättas. De ansvariga för tre olika utredningar med regeringsuppdrag (Rätt information i vård och omsorg, Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården samt Bättre och säkrare samordning av IT-tjänster i hälsa- och sjukvården och socialtjänsten) skrev förra året en gemensam debattartikel där de krävde en statlig IT-miljard till vården. De ansvariga för utredningarna såg alla behovet av en satsning på ehälsa för att lösa vårdens problem inom just deras specifika områden. I framtagningen av Strategi för ehälsa deltog förutom Socialdepartement även Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Vårdföretagarna och Famna (Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg). Nu har det väl inte hänt så mycket i just den frågan, men det är mycket annat som pågår på nationell nivå. Framför allt finns det många aktörer. Socialdepartementet tog 2012 initiativ till HälsaFörMig en säker elektronisk lagringsplats som ska erbjudas alla invånare för överblick och lagring av viktig hälsoinformation. Upphandlingen överklagades i flera steg, men nu kommer HälsaFörMig att lanseras stegvis under En ny myndighet, ehälsomyndigheten, finns på plats sedan ett par år. Än så länge har den endast de uppdrag som tidigare låg på Apoteket Service, förutom NATIONELL EHÄLSA-DAG Den 6 oktober 2015 arrangeras den nationelle ehälsodagen. Myndigheten efterlyser förslag på innehåll. Läs mer på: nationellehalsa.se Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 5/8

7 HälsaFörMig, men rimligen kommer myndigheten att få ett större ansvar för den infrastruktur för ehälsa som behöver vara gemensam. Landstingen i Sverige har sedan flera år tillbaka en gemensam organisation, Inera, för samverkande utveckling, upphandling och drift av ehälsotjänster, till exempel 1177, Mina vårdkontakter, Nationell patientöversikt och den mjuka infrastruktur som krävs för att olika landsting och kommuner ska kunna utbyta patientinformation. Där har man nu också ansvar för Journal på nätet, som ska möjliggöra för patienter att se sin egen journal via internet. Dessutom har Inera, tillsammans med landstingen, tagit fram ett stort antal specialapplikationer. Ett par exempel är Händelseanalys och Kommunikation med försäkringskassan. Läs mer på inera.se Kommunernas ehälsa samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen har ansvar för vidareutvecklingen av vårdens informationsstruktur och för det nationella fackspråket, det vill säga alla kodverk och den internationella medicinska terminologin Snomed CT. Läkemedelsverket har ansvar för vissa informationsmängder som rör läkemedel, Skatteverket äger befolkningsregistren och ansvarar för våra personnummer. Datainspektionen granskar hur alla vårdens aktörer lever upp till Patientdatalagen. All information om läkemedel och behandlingar finns att hitta på nätet. SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine) är ett system för systematisk representation av medicinsk terminologi som täcker alla områden av klinisk information. Snomed möjliggör ett enhetligt sätt att beskriva, indexera, lagra, söka och sammanställa medicinsk information gemensamt för olika medicinska specialiteter och olika vårdenheter. Systemet kan också hjälpa till att organisera innehållet i patientjournaler, reducera variabilitet i hur information registreras, insamlas, kodas och används i vård och omsorg och forskning. Källa: Wikipedia Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 6/8

8 På gång i vårt närområde: I Västra Götalandsregionen (VGR) Den största satsningen som görs i VGR är projektet Framtidens Vårdinformationsmiljö, där VGR tillsammans med Stockholms läns landsting och region Skåne ska lägga grunden till nästa generation av IT-stöd i vården. Det kommer att bli en förutsättning och en bas för mycket inom ehälso-området om några år. Det händer mycket annat också. VGR deltar aktivt i det nationella arbetet och implementerar successivt nya ehälsotjänster. Journal på nätet, är exempel på ett sådant projekt som är på gång, där patienterna ska se sin egen journalinformation. Regionen har också anammat den nya nationella IT-plattformen för distansbehandling. KBT (kognitiv beteendeterapi) är först ut. Blodsockerkoll i skolan. Bild från Claus B. Nielsen, Vice chair, Continua Europe På Angereds sjukhus arbetar man aktivt med vård på distans till nytta för patient, sjukvård och samhälle. Man har till exempel ett mobilt KOL-team på plats och flera projekt. Man ser stora vinster för patienten, som kan vara kvar i sin egen miljö, men ändå via flera kanaler får tillgång till avancerad vård. I en del av VGR drevs förra året ett lyckat projekt där primärvårdsläkare fotograferade hudförändringar och fick utlåtanden av dermatologer på sjukhuset. Det är nu beslutat att en sådan lösning ska införskaffas för hela regionen. Även inom VGR görs satsningar på ökad patientdelaktighet. Exempelvis har Sahlgrenska en ny webbsida som är en wiki där också patienterna kan bidra med information. Ett helt annat sätt att närma sig patienten, en det tidigare, då patienten endast förväntades bidra med ett och annat klagomål VAD ÄR EN WIKI? Wiki är en sökbar webbplats där sidorna är tillgängliga för allmänheten och där alla besökare kan hjälpas åt att skriva och förbättra sidornas innehåll. I kommunerna Flera svenska kommuner har arbetat aktivt med ehälsa, ett exempel är Västerås, som infört vad de kallar e-hemtjänst. Med e-hemtjänst kan man anpassa stödet efter brukarnas behov och effektivisera hemtjänsten genom att minska antalet resor och ge tillsyn och stöd på distans. Västerås stad har tagit sin utgångspunkt i individnytta och individens ökade livskvalitet. Erfarenheten visar att det också leder fram till en större verksamhetsnytta. Tillsyn, social samvaro via bildtelefon, påminnelser och uppmuntran via sms och nattlig tillsyn via kamera är exempel på deras tjänster. Nattlig tillsyn via kamera görs i stället för att för att hemtjänstpersonal ska behöva åka runt och gå in i brukarnas hem på natten för att se att allt är lugnt. Risken är ju alltid att man väcker personen, och dessutom blir det väldigt mycket resor för nattpersonalen för att besöka några få personer. Istället kommer man överens med brukaren om att sätta upp en kamera i sovrummet. Och så kan hemtjänstpersonalen vid något eller några tillfällen under natten sätta på kameran någon minut för att se om personen ligger tryggt i sin säng. Och endast om så inte är fallet, åker någon dit. De har tagit fram en robot, Giraff, för videokonferens, en robot som placeras i brukarens hem (giraff.org). Med Giraff görs besök via Internet. Besökaren styr roboten fritt i hemmet med hjälp av en datormus och interagerar med de boende via videokonferens. Kommunerna i Västra Götaland har sedan en längre tid arbetat med ehälsa, i samverkan med varandra och med VGR. Samarbetet som började med infrastrukturfrågor som bredband och säkra inloggningar har sedan rullat vidare Så kallad Giraff i hemtjänsten. Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 7/8

9 till utökade verksamhetsstöd. Här har många projekt genomförts, där en eller några kommuner gått före och testat. Exempel på sådant som breddinförts är gemensam vårdplanering med standardiserad informationsöverföring och samordning med försäkringskassan. I kommunerna använder man nu IT på många olika sätt för att underlätta för både brukare och personal: nattlig tillsyn med kameror, chatt med socialtjänsten och information via sms. Distansmöten i socialtjänsten är ett annat exempel som varit framgångsrikt, där man kan ha lättare och bättre kontakt med boenden som ligger långt borta från huvudorten än om man skulle vara tvungen att resa dit. Det finns också på många ställen samverkan över kommungränserna, som inte tidigare varit möjlig. Man behöver inte ha nattlig jour i varje kommun, när allt mer kan skötas på distans. Trender inom ehälsa. Trendspaning juni 2015 VGR IT Strategisektionen Sid 8/8

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något?

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Anders Magnusson Owe Eriksson 2016-12-02 Begreppet e-hälsa Begreppet innefattar användningen av informations- och kommunikations-teknologin med utgångspunkt

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation

gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation Nationell IT-strategi för vård och omsorg: gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation Nutritionsdagen 6 maj 2008 Lars Midbøe, Avd f Vård och Omsorg, sektionen f informatik och verksamhetsutveckling

Läs mer

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra?

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Sofie Zetterström, vice vd Inera Eva Leach, chef Avdelning Invånartjänster ehälsomyndigheten 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)

Läs mer

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Den

Läs mer

Enklare att utveckla e- tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur

Enklare att utveckla e- tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur Enklare att utveckla e- tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur Enklare att utveckla e-tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur Sara Meunier Sofie Zetterström 2015-10-06 Sara Meunier

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Mötesanteckningar SITIV

Mötesanteckningar SITIV Mötesanteckningar SITIV Datum: 2015-09-17 Tid: kl. 13.00 16.00 Plats: Gullbergsvass Konferenscentrum Adress: Bergslagsgatan 2, Göteborg Lokal: Banvallen Kallade Representanter från Västra Götalandsregionen

Läs mer

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg.

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Nationell e-hälsa Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Vår verksamhet är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Grupperingar inom strategin: Högnivågruppen Samrådsgruppen Nationell ehälsa mellan 2006-2012 Infrastrukturfrågor som grund för en ändamålsenlig och

Läs mer

Beredning Nord. Ledamöter

Beredning Nord. Ledamöter Beredning Nord Ledamöter Uppdrag 2013 Framtidens möte med vården, utifrån följande teman E-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik) Information/vägledning Ansvar/rollfördelning

Läs mer

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Internetbaserat stöd & behandling Övergång från pilot till verksamhet Nyutveckling stöd & behandling

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Samhället som maskin Funktionalism och systemtänkande

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet.

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet. Morgondagens vårdsystem finns redan idag Agneta Franksson Säljdirektör för Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Programmet April 2015 Agenda Introduktion Vad är? Medborgartjänster Hur

Läs mer

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet Nationell ehälsa Lena Furmark Politiskt sakkunnig Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj 2011 Framtidens invånare och patient En invånare som har tillgång till sin egen vårdinformation och därmed möjlighet

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill Agenda Myndigheten för delaktighet Definition Olika möjligheter Förutsättningar - Vad behövs Regeringsuppdrag

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen www.r2m.se

ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen www.r2m.se ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen 2 Definitioner Hälsa ehälsa 3 Den som inte mäter vet inte vart han är på väg HISTORIA Demografisk försörjningskvot 4 Dödsfall 1751 5 14000

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

NI 2015:1 Kort introduktion

NI 2015:1 Kort introduktion NI 2015:1 Kort introduktion VGR spridningskonferens Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd 2015-01-29 och 2015-02-03 Uppdrag om Gemensam informationsstruktur Vidareutveckla

Läs mer

HälsaFörMig en säker elektronisk lagringsplats där den enskilde kan samla sin hälsoinformation

HälsaFörMig en säker elektronisk lagringsplats där den enskilde kan samla sin hälsoinformation HälsaFörMig en säker elektronisk lagringsplats där den enskilde kan samla sin hälsoinformation Eva Leach, projektledare, Apotekens Service AB Henrik Moberg, departementssekreterare, Social/departementet

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Hälsa och omsorg i en digital värld

Hälsa och omsorg i en digital värld Hälsa och omsorg i en digital värld Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om, utan om hur och hur bra vi gör det ehälsa och välfärdsteknologi- verktyg för bättre hälsa, vård och omsorg - Ökad

Läs mer

Utveckling inom Televård

Utveckling inom Televård Utveckling inom Televård Program för medicinsk informatik, KI, HT 2006 Föreläsare: Sabine Koch Begrepp Telemedicin * Televård * Telehealth * e-hälsa Termdatabanken (Socialstyrelsen) Terminologicentrum,

Läs mer

e-hälsostrategi för Region Skåne år 2016-2020

e-hälsostrategi för Region Skåne år 2016-2020 STRATEGI FÖR E-HÄLSA Datum 2016-04-26 1 (14) e-hälsostrategi för år 2016-2020 1. Vad menar vi med e-hälsa? Med e-hälsa avser vi användningen av informations- och kommunikationsteknik för att förbättra

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst)

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser...

Läs mer

Innovation i vården Lyckade innovationssatsningar inom vården kopplade till samarbeten med näringslivet

Innovation i vården Lyckade innovationssatsningar inom vården kopplade till samarbeten med näringslivet Innovation i vården Lyckade innovationssatsningar inom vården kopplade till samarbeten med näringslivet Carina Nordqvist Falk, ordförande i Koncernrådet ; Framtidens Hälso- och sjukvård år 2030 carina.nordqvistfalk@skane.se

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Margit Håkansson Framtidens sjukvård

Margit Håkansson Framtidens sjukvård Framtidens sjukvård En spaning. Klimat Sjukdomspanorama Medicinsk-teknisk utveckling Demografi Ekonomi Patientmakt Hälsoutveckling e-hälsa Morgondagens sjukvård? Den bästa vården är den du inte behöver..

Läs mer

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29000

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

Grundläggande ehälsa. Märit Säker, utvecklingsledare

Grundläggande ehälsa. Märit Säker, utvecklingsledare 1 Grundläggande ehälsa Märit Säker, utvecklingsledare 2 Grundläggande ehälsa Vad är ehälsa Var hittar man information? - Insidan - Uppdragsguiden - Vårdguiden/ Mina vårdkontakter - WHO information på olika

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguidens grunduppdrag Avsändare för den övergripande informationen om hälsa, vård och omsorg för invånarna i Stockholms län Den första ingången till vården,

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Marknadsundersökning Personligt Hälsokonto 2012-06-28. Personligt Hälsokonto 120629 (2) Datum: 2011-11-01 Version: Författare: I N T E R N T

Marknadsundersökning Personligt Hälsokonto 2012-06-28. Personligt Hälsokonto 120629 (2) Datum: 2011-11-01 Version: Författare: I N T E R N T Maj 2010 Apotekens Service AB I N T E R N T Marknadsundersökning Personligt Hälsokonto 2012-06-28 Datum: 2011-11-01 Version: Författare: Senast ändrad: Dokumentnamn: Marknadsundersökning Fastställd av:

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Utveckling av Vård & Omsorg på distans

Utveckling av Vård & Omsorg på distans Utveckling av Vård & Omsorg på distans Utveckling av Vård & Omsorg på distans Hur samordnar vi utveckling av Vård & Omsorg på distans? Behövs gemensam infrastruktur? Mikael Johansson, IT-Strateg, Inera

Läs mer

1177 Vårdguiden i framtiden

1177 Vårdguiden i framtiden 1177 Vårdguiden i framtiden Maria Ekendahl, programledare, Inera Program Nya 1177 Vårdguiden 2017-09-11 Maria Ekendahl maria.ekendahl@inera.se Programmets vision 1177 Vårdguiden, som redan är ett mycket

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv..

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Sjukvård i Sverige Ett mellanstort sjukhus C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Det finns 70 sjukhus till! Och vårdcentraler!! Och privata

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

etjänster inom hälsa, vård och omsorg Redovisning av enkätresultat

etjänster inom hälsa, vård och omsorg Redovisning av enkätresultat etjänster inom hälsa, vård och omsorg Redovisning av enkätresultat Översikt 3 av 4 svenskar är emogna Kvinnor 25-45 leder ehälsoutvecklingen Förtroendet för läkaren är intakt, men andra informationskällor

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa - hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik Health Informatics Centre, Dept.

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v)

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Beredning Piteå SYD Arjeplog Ordförande Ida Anita Johansson (S) Gustavsson (S) Peter Eriksson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Marta Berglund (MP) Lage Hortlund (M) Martin Åström (NS) Arvidsjaur Älvsbyn Ulla

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå

Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå ann.hedberg.balka@skl.se 1 Nationella IT-strategin för vård och omsorg Startpunkten Dagmaröverenskommelsen hösten 2004 Nationell

Läs mer

Var inte rädd för tekniken!

Var inte rädd för tekniken! RPG-distrikt Småland-Öland Nätverket KPR lyssnar på oss! e-hälsa och välfärdsteknik fortsätter att växa och utvecklas. Allt fler kommuner deltar i olika projekt. Genomgående beskrivs tekniken på ett positivt

Läs mer

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationellt fackspråk Vård och omsorg Snomed CT Klassifikationer och kodverk Termbanken

Läs mer

Strategier för att öppna upp och göra din organisations information tillgänglig för andra

Strategier för att öppna upp och göra din organisations information tillgänglig för andra Strategier för att öppna upp och göra din organisations information tillgänglig för andra David Svärd 2014-10-21 Nuvarande projekt 1. Direktåtkomst till ett registret för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Journal via nätet. Frågor och svar. Koncernkontoret Hälso- och sjukvård. Om e-tjänsten Journalen

Journal via nätet. Frågor och svar. Koncernkontoret Hälso- och sjukvård. Om e-tjänsten Journalen Koncernkontoret Hälso- och sjukvård Journal via nätet Frågor och svar Om e-tjänsten Journalen Vad är e-tjänsten Journalen? Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved.

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved. Långtidsprognos Tjänster i Molnet Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar Siemens AG 2013. All rights reserved. Headline and single large image Nils Sjöholm Siemens Healthcare Business Manager

Läs mer

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider 2014-09-15 Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider Emma Pihl, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör ehälsodag 2014-09-15 En digital värld

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Fenomenalt mottagande i media har positionerat Telia som ledande inom e-hälsa DN den 1 januari, 2015 DI den 26 juni,

Läs mer

I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder

I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder Patientmakt pa politikens gator i Visby ResMed i Almedalen 2015 I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Centrala utgångspunkter Digitalisering det handlar

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Agenda Nuläge och omvärld: vård- och omsorgssektorns

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Effektivare vård. Nätverksmöte SKL, Göran Stiernstedt

Effektivare vård. Nätverksmöte SKL, Göran Stiernstedt Effektivare vård Nätverksmöte SKL, 160414 Göran Stiernstedt Effektiv vård (SOU 2016:2) Göran Stiernstedt Anna Ingmanson Daniel Zetterberg UPPDRAGEN Effektivare resursutnyttjande inom S 2013:14 (dir. 2013:104)

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Status Region Skåne och 3R Beslut i regionstyrelsen Vision och målbild Upphandling ehälsa & mhälsa pilotprojekt Inera och Vårdguiden 1177 ehälsa i RS 2017 NPÖ Sammanträde

Läs mer

Nationell terminologi- och klassifikationsresurs

Nationell terminologi- och klassifikationsresurs Nationell terminologi- och klassifikationsresurs med SNOMED CT Kristina Bränd Persson enhetschef Enheten för klassifikationer och terminologi (EKT) 2007-05-10 NTKR 1 Nationell terminologi- och klassifikationsresurs

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringsbeslut I:4 2013-05-08 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Öppna och ta del av de vanligaste frågorna och svaren Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre helhet. Sammanhållen

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa i patientens tjänst! - hur vet vi att patienten drar nytta av tjänsterna Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-21 AN-2014/390.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Ta kontroll över din hälsa! FRISQ. Next BIG Thing 2 december 2016

Ta kontroll över din hälsa! FRISQ. Next BIG Thing 2 december 2016 Ta kontroll över din hälsa! FRISQ Next BIG Thing 2 december 2016 Både patienten och vården står inför stora utmaningar Ökade förväntningar på patienten att ta hand om sig själv och ta ansvar för sin vård

Läs mer

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Nätverksträff maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Stimulansbidrag kommuner 5 målområden ehälsa E-tjänster för medborgarna Säker roll- och behörighetsidentifikation Övergång till digitala trygghetslarm

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare Agenda Myndigheten för delaktighet Framtiden = Mer empati och high tech Definition

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer