S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device"

Transkript

1 S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide

2 S8 Auto 25 ÖVERTRYCKSAPPARAT Bruksanvisning 2008 ResMed Ltd Swe/

3 Innehåll Inledning Kontraindikationer 1 Biverkningar 1 S8 Auto 25 system Masker 2 Befuktare 2 ResScan datakort 2 Använda S8 Auto Installera S8 3 Ansluta H4i befuktare 4 Använda kontrollpanelen 4 Använda menyerna 5 SmartStart 6 Starta behandlingen 7 Avbryta behandlingen 7 Använda maskinpassningsfunktionen 7 Påminnelser på S8 LCD 8 Smart Data 9 Använda datakortet 9 Rengöring och underhåll Varje dag 11 Varje vecka 11 Varje månad 11 Byta ut luftfilter 12 Service 12 Felsökning Tekniska specifikationer Symboler på utrustningen 16 Allmänna varningar och säkerhetsföreskrifter Begränsad garanti

4 Inledning S8 TM Auto 25 självjusterande sömnapné-system rekommenderas för behandling av OSA (obstruktiv sömnapné) hos vuxna patienter > 30 kg. S8 Auto 25-systemet är avsett att användas både i hemmet och på sjukhus. Kontraindikationer S8 Auto 25 är inte ett livsuppehållande system och kan sluta fungera vid strömavbrott eller vissa feltillstånd. Apparaten bör inte användas av patienter som är beroende av kontinuerlig behandling. Övertrycksbehandling bör eventuellt avrådas för vissa patienter som redan tidigare lider av följande: svår bullös lungsjukdom pneumotorax patologiskt lågt blodtryck dehydrering läckande cerebrospinalvätska, nyligen genomgången kranialoperation eller trauma. Biverkningar! Patienter bör berätta för ansvarig läkare om de upplever ovanliga smärtor i bröstet, svår huvudvärk eller ökad andnöd. Ett tillfälligt behandlingsuppehåll kan bli nödvändigt vid en akut infektion i de övre luftvägarna. Följande biverkningar kan uppstå under behandlingen: uttorkning i näsa, mun eller svalg näsblod uppblåsthet obehagskänslor i öra eller sinus ögonirritationer hudutslag. VARNING Läs hela bruksanvisningen innan du använder S8-apparaten. S8 Auto 25 system S8 Auto 25 har två behandlingsfunktioner: CPAP och VAuto och består av följande: S8 Auto 25-apparat 2 m luftslang Nätsladd Transportväska ResScan datakort. Tillvalskomponenterna omfattar: 3 m luftslang DC/DC omvandlare 24 V/50 W. Inledning 1

5 Bärhandtag Bildskärm Knappsats Luftutsläpp Datakortmodul Luftintag DC (likström) AC (växelström) Masker Följande ResMed masksystem rekommenderas för användning med denna apparat: Masktyp Namn Du finner mer information om hur maskerna används i bruksanvisningen för respektive mask. Se för information om de senaste maskerna. Befuktare! Näsmasker Mirage Vista Nasal mask Ultra Mirage Nasal mask Ultra Mirage II Nasal mask Mirage Activa Nasal mask Mirage Micro Nasal mask Nasal Pillows system Mirage Swift Nasal Pillows system Mirage Swift II Nasal Pillows system Swift LT Nasal Pillows system Full Face (hela) masker Mirage Liberty Full Face mask Mirage Quattro Full Face mask Ultra Mirage Full Face mask. Om du blir torr i näsan, munnen eller svalget rekommenderar vi att du använder en H4i varmluftfuktare med S8 Auto 25. VARNING Endast ResMeds masksystem är validerade för användning med denna S8- apparat. Endast H4i är kompatibel med denna S8-apparat. ResScan datakort ResScan datakort kan användas med S8 Auto 25 antingen för att hjälpa klinikern bevaka din behandling eller för att ge dig uppdateringar av behandlingsinställningarna på apparaten. 2

6 Använda S8 Auto 25 Installera S8 1 Koppla in nätsladden i uttaget på baksidan av S8 Auto Sätt in sladdens andra ände i strömuttaget. 3 Koppla stadigt in ena änden av luftslangen i luftutsläppet. 4 Koppla det färdigmonterade masksystemet till luftslangens fria ände. Mer information om hur du använder masken finns i bruksanvisningen för masken !! VARNING Se till att sladden och stickkontakten är i gott skick och att det inte finns några skador på utrustningen. Använd endast ResMeds luftslangar med apparaten. Andra slangtyper kan förändra det tryck du verkligen erhåller och därigenom göra behandlingen mindre effektiv. Om apparatens slang och/eller luftintag blockeras under användningen, kan det leda till att apparaten överhettas. SE UPP! Placera inte apparaten på ett ställe där den kan stötas till eller där du lätt kan snubbla på nätsladden. Om apparaten placeras på golvet måste du se till att området är dammfritt och att apparaten inte är i närheten av sängkläder, klädesplagg eller andra föremål som skulle kunna blockera luftintaget. Använda S8 Auto 25 3

7 Ansluta H4i befuktare! H4i sätts fast på framsidan av S8 Auto 25-apparaten för att tillföra uppvärmd befuktning. Apparaten detekterar automatiskt om HumidAire 4i är inkopplad och inga andra tillbehör är nödvändiga. För mer information om hur du använder H4i, se bruksanvisningen för H4i. VARNING Se till att vattenbehållaren är tom och helt torr innan du transporterar H4i. När du använder transportväskan ska du alltid separera S8-apparaten och H4i och placera H4i i tillhörande fodral. Använda kontrollpanelen Knappsats LCD-skärm Start/Stopp knapp S8-apparatens kontrollpanel inkluderar en LCD-skärm som visar menyer och behandlingsbilder och en knappsats från vilken du navigerar genom menyerna och reglerar behandlingen. Knappsatsen har följande knappar: Knapp Funktion Startar eller avbryter behandlingen. Om du håller knappen Start/Stopp nertryckt i minst tre sekunder, startas maskinpassningsfunktionen. Upp Låter dig justera inställningarna uppåt och bläddra igenom menyn. Ner Vänster Höger Låter dig justera inställningarna neråt och bläddra igenom menyn. Utför den funktion som visas i hjälptexten över funktionen på LCDskärmen. Hjälptexterna omfattar meny, ändra, och utför. Utför den funktion som visas i hjälptexten över funktionen på LCDskärmen. Hjälptexten omfattar exit och avbryt. 4

8 Använda menyerna S8 Auto 25 erbjuder en rad funktioner som är inordnade i menyer och undermenyer. Via LCD-skärmen kan du genom menyer och undermenyer visa och ändra inställningar för en speciell funktion. För att navigera och välja optioner: 1 Tryck på eller för att bläddra genom posterna inom en nivå. 2 Tryck på för att komma in i en undermeny och för att tillämpa ett optionsval. 3 Tryck på för att navigera ut från en meny eller en undermeny och för att lämna menyn utan någon ändring. Klinikern kommer på förhand att ställa in menyn till standardvisning eller detaljvisning. Följande illustration är en sammanfattning av dessa bilder: VAuto-funktion, exempel VÄLKOMMEN >>>>>> SÄTTN: 10min meny Standardvisning Detaljvisning MASK: ULTRA ändra exit UDANDNING ändra exit ANVÄN: 00090tim 00006/00012dag. SV: SX exit Dessa menyer visas endast om klinikern har gett dig tillträde till Udandning eller Smart Data. INSTÄLLN in exit RESULTAT in exit OPTIONER in exit SERVICE in exit MASK: ULTRA ändra exit UDANDNING ändra exit SLANGLÄNGD: 2m ändra exit SMARTSTART: AV exit LÄCKVARN: PÅ ändra exit ANVÄN: 00090tim 00003/00122dag. SMART DATA in exit SMART DATA in exit SPRÅK: SVENSKA ändra exit SN: exit MASKINPASS: ***** utmärkt exit TRYCK: 8.0 exit ANVÄND: 4.00tim exit AUTO APPEAR: PÅ ändra exit SV: SX exit Använda S8 Auto 25 5

9 Välja masktyp Bläddra till MASK och välj. Tryck på eller tills önskad inställning visas. Följande tabell visar den inställning som bör väljas för respektive masktyp: Inställningar ULTRA MIR FULL ACTIVA SWIFT STANDARD MIRAGE mask Ultra Mirage Nasal mask Ultra Mirage II Nasal mask Mirage Liberty Full Face mask Mirage Quattro Full Face mask Ultra Mirage Full Face mask Mirage Activa Nasal mask Mirage Swift Nasal Pillows system Mirage Swift II Nasal Pillows system Swift LT Nasal Pillows system Mirage Vista Nasal mask Mirage Micro Nasal mask Mirage Nasal mask Ändra EPR-nivån (CPAP-funktion) En speciell funktion, Expiratory pressure relief (EPR), dvs. trycksänkning vid utandning, kan lindra eventuella obehagskänslor när du andas ut under behandlingen. Om klinikern har gett dig tillträde till EPR kan du själv ändra EPR-nivån. Det finns fyra inställningar: AV; 1 (lägsta EPR); 2 och 3 (högsta EPR). 1 På standby-bilden (RAMP): tryck på. 2 Tryck på tills du ser EPR-NIVÅ, tryck sedan på. 3 Tryck på eller tills önskad inställning visas. 4 Tryck på för att spara inställningen. Ändra utandningshastighet (i VAuto-funktion) Om klinikern har kopplat in denna funktion, kan du kan själv ställa in utandningshastigheten så att trycket faller vid den hastighetsnivå som känns mest behaglig. Det finns tre inställningar: Snabb, Medium och Långsam. 1 På standby-bilden (SÄTTNING): tryck på. 2 Tryck tills du ser UTANDNING, och tryck sedan på. 3 Tryck på eller tills önskad inställning visas. 4 Tryck på för att spara inställningen. SmartStart Om din kliniker aktiverat SmartStart/Stop, startar apparaten automatiskt när du andas i masken och stoppar automatiskt när du tar bort masken. 6

10 Starta behandlingen 1 Se till att apparaten är strömförsörjd. Produktnamnet visas kort på LCD-skärmen, därefter visas standby-bilden (Ramp). Belysningen för knappar och LCD-skärm tänds också. 2 Följ bruksanvisningen för masken. VARNING! Använd bara masken om S8 Auto 25-apparaten är påkopplad och fungerar ordentligt. 3 Ändra ramptiden vid behov. 4 För att starta behandlingen, andas in i masken eller tryck på. 5 Lägg dig ner och placera luftslangen så att den kan röra sig fritt om du vänder dig i sömnen. 6 Efter behandlingsstarten visas en inledande behandlingsbild på skärmen: VAutofunktion, exempel VA: SETL A>>>> TS 6.0 LK: 10L/min AF: 15 MV: 10.2 TD: 680 Funktions- och tryckvisning Läckage- och andningsinformation S**TiMn TiMx 2.0 Ti 1.5s 1: 1.6 Inandningsinformation SpO2: 98% HF: 60 exit Denna bild visas endast om ResLink och en oximeter är anslutna Avbryta behandlingen Du kan när som helst avbryta behandlingen genom att ta bort masken och trycka på. Om klinikern har kopplat in SmartStart/Stop, kan du helt enkelt ta av masken och behandlingen upphör. OBS! SmartStart/Stop fungerar inte om: du har en Full Face mask; eller läckvarning är aktiverad. Använda maskinpassningsfunktionen S8 Auto 25-apparaten är försedd med en maskinpassningsfunktion som hjälper dig passa in masken korrekt. Med hjälp av maskinpassningsfunktionen tillförs lufttryck under tre minuter före behandlingsstarten, vilket ger dig tid att kolla och justera maskinpassningen så att läckor kan minimeras. För att använda maskinpassningsfunktionen: 1 Sätt på masken enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Använda S8 Auto 25 7

11 2 Håll ner i minst tre sekunder tills lufttrycktillförseln startar och följande bild visas på skärmen: MASKINPASS: utmärkt ***** Maskinpassningsbetyg LCD-skärmen visar också ett maskinpassningsbetyg från noll till fem stjärnor. Tre till fem stjärnor betyder god inpassning eller bättre. Noll till två stjärnor anger att masken måste justeras. Påminnelser på S8 LCD Klinikern kan ha ställt in din S8 Auto 25 för att påminna dig om viktiga händelser, som exempelvis när du bör byta ut masken, när du ska sätta in ditt datakort osv. Påminnelsen visas på LCD-skärmen och är synlig om apparaten inte är i behandlingsfunktion. LCD-belysningen blinkar när ett meddelande visas. Din kliniker kan ställa in någon av följande påminnelser på din LCD: Meddelande Beskrivning Åtgärd SÄTT IN KORT Kan visas om din apparat är datakortaktiverad. Sätt in ditt datakort och följ klinikerns anvisningar. När detta är avklarat försvinner meddelandet från LCD-skärmen. Meddelandet försvinner också om du trycker på (Ok). BYT UT MASK RING KLIN BYT UT FILTER SERVICE Anpassade meddelanden Påminner dig om att det är dags att byta ut masken. Påminner dig om att kontakta klinikern; för att t.ex. diskutera behandlingen. Påminner dig om att byta ut luftfiltret på apparaten. Påminner dig om att lämna in apparaten för service. Klinikern kan också ställa in påminnelser av andra orsaker som exempelvis att ringa en viss person eller ett speciellt nummer. Tryck på (Ok) knapp för att ta bort meddelandet från LCD-skärmen och byt ut masken mot en ny. Tryck på (Ok) knapp för att ta bort meddelandet från LCD-skärmen och kontakta klinikern. Tryck på (Ok) knapp för att ta bort meddelandet från LCD -skärmen och byt ut luftfiltret. Tryck på (Ok) knapp för att ta bort meddelandet från LCD-skärmen och kontakta klinikern. Tryck på (Ok) knapp för att ta bort meddelandet från LCD-skärmen och kontakta klinikern. 8

12 Smart Data Smart Data-menyer visas bara om de aktiverats av klinikern. Din kliniker kan ställa in en eller flera av följande Smart Data-optioner: Meddelande TRYCK Beskrivning Visar behandlingstrycket från föregående session. MASK INPASS ANVÄNDNING AUTO APPEAR Visar ett stjärnbetyg för maskinpassning från föregående session. Visar användningstimmar från föregående session. Om du väljer PÅ, visas Smart Data-bilder automatiskt när du kopplar på apparaten. Använda datakortet Om klinikern behöver utvärdera din behandling kommer du att uppmanas att använda datakortet för att kopiera data från din S8-apparat och sedan retunera till kliniken. Kopiera data till datakortet 1 Sätt på S8 och vänta tills du ser standby-bilden (Ramp). 2 Håll datakortet med pilen uppåt och sätt in det i datakortöppningen så långt det går. Datakopiering startar automatiskt. Meddelandet KORT INSATT Vänta visas på LCD-skärmen under datakopieringen. Kopieringen tar upp till 30 sekunder. Meddelandet KOPIA OK Kort bort visas på LCD-skärmen när kopieringen är klar. 3 Ta bort datakortet genom att ta tag i änden av datakortet och dra ut det. 4 Förvara datakortet i skyddsfodralet när det inte används. 5 Returnera kortet till klinikern i skyddsfodralet som läggs i ett vanligt postkuvert. Använda S8 Auto 25 9

13 Uppdatera inställningar på S8 Auto 25 Om klinikern har gett dig ett datakort med nya inställningar för apparaten: 1 Med apparaten i standby-funktion (Ramp): sätt in datakortet i öppningen på Datakortsmodulen. Uppdateringen startar automatiskt. LCD-skärmen visar meddelandet KORT INSATT Vänta medan uppdateringen pågår. Uppdateringen tar cirka fem sekunder. LCD-skärmen visar meddelandet INSTÄLLN OK Kort bort om uppdateringen av inställningarna har utförts. Obs! Detta meddelande visas bara en gång. Om du sätter in kortet på nytt efter det att inställningarna har uppdaterats, kommer detta meddelande inte att visas. 2 Ta bort datakortet från S8-apparaten. 3 Förvara datakortet i skyddsfodralet när det inte används. VARNING! Om klinikern har sagt till dig att använda datakortet för att uppdatera inställningarna i apparaten och om meddelandet INSTÄLLN OK inte visas, bör du omedelbart kontakta klinikern. Resa med S8 Auto 25 Internationell användning Du kan använda din S8-flödesgenerator i andra länder eftersom den är försedd med intern strömförsörjning. Apparaten kan drivas med V och Hz. Inga speciella justeringar är nödvändiga men du kommer att behöva en godkänd sladd för det land dit du reser. Användning på flyg Kontakta flygbolagets medicinska kundtjänst om du ämnar använda din S8-apparat ombord på planet. OBS: Du får inte använda S8-apparaten under start och landning. DC-drift Du måste använda en ResMed DC/DC omvandlare 24 V/50 W för att koppla S8 Auto 25 till en 12 V eller 24 V DC- strömkälla. Kontakta utrustningsleverantören eller ResMed för mer information. VARNING Utrustningen får inte kopplas till både AC- och DC- källor samtidigt.! 10

14 Rengöring och underhåll Du bör regelbundet följa rengörings- och underhållsföreskrifterna i detta avsnitt. Se bruksanvisningarna för mask och befuktare för utförliga instruktioner om hur de sköts. Varje dag Koppla ur luftslangen och häng den att torka på en ren och torr plats till nästa användning. Varje vecka 1 Ta bort luftslangen från S8-apparaten och masken. 2 Tvätta luftslangen i varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. 3 Skölj slangen ordentligt och häng den för torkning. 4 Koppla tillbaka luftslangen till luftuttaget och masken före nästa användning. Varje månad 1 Rengör utsidan på S8 med en fuktig trasa och mild flytande tvål. 2 Se till att luftfiltret inte är punkterat eller tilltäppt av smuts eller damm.! VARNING Se upp för elektriska stötar. Sänk inte ner apparaten eller nätsladden i vatten. Koppla alltid bort apparaten från uttaget före rengöringen och se till att apparaten är torr innan du kopplar tillbaka den. Masksystemet och luftslangen är utsatta för normal förslitning. Inspektera dem med jämna mellanrum för att se till att de inte är skadade. Använd inte blekmedel, klorin, alkohol eller aromatiska lösningar, fuktighetsbevarande eller bakteriedödande tvålar eller parfymerade oljor, för rengöring av luftslang eller apparat. Sådana lösningar kan vara skadliga och kan förkorta produktens livslängd. Rengöring och underhåll 11

15 Byta ut luftfilter Byt ut luftfiltret var sjätte månad (eller oftare vid behov). 1 Ta bort luftfilterlocket på baksidan av S8-apparaten. Luftfilterlock 2 Ta bort och kasta det gamla luftfiltret. 3 Sätt in ett nytt filter med den blå sidan vänd utåt från apparaten. 4 Sätt tillbaka luftfilterlocket.! VARNING Tvätta inte luftfiltret. Det kan varken tvättas eller återanvändas. Luftfilterlocket skyddar apparaten i fall vätska av misstag spills på apparaten. Se till att luftfiltret och luftfilterlocket alltid finns på plats. Service! Denna produkt bör besiktigas av ett auktoriserat ResMed servicecenter fem år från tillverkningsdagen. Dessförinnan är apparaten avsedd att fungera på ett säkert och tillförlitligt sätt under förutsättning att den används och underhålls enligt de anvisningar som tillhandahålls av ResMed. Tillämplig garantiinformation från ResMed medföljer apparaten vid den ursprungliga leveransen. Som naturligtvis är fallet med alla elektriska apparater, bör du vara försiktig om eventuella funktionsstörningar uppstår och i sådant fall bör apparaten besiktigas av ett auktoriserat ResMed servicecenter. SE UPP! Försök inte öppna S8-apparaten. Det finns inga interna delar som användaren själv kan reparera. Inspektion och reparation bör endast utföras av auktoriserad servicepersonal. Du bör under inga omständigheter själv försöka överse eller reparera flödesgeneratorn. 12

16 Felsökning Försök följande förslag om problem uppstår. Om problemet inte kan lösas bör du kontakta utrustningsleverantören eller ResMed. Försök inte själv öppna apparaten. Problem/Möjlig orsak Ingen bild på skärmen Lösning Ingen ström inkopplad. Otillräcklig mängd luft från S8-apparaten Se till att nätsladden är inkopplad och att På/Av knappen (om sådan finns) är påkopplad. Ramptid pågår. Luftfiltret är smutsigt. Luftslangen inte korrekt inkopplad. Masken och huvudbandet sitter inte korrekt. Mjukdelen sitter fel och orsakar hög läcka. Befuktarinställningen är för hög och vatten har därför samlats upp inne i luftslangen. Vänta tills lufttrycket byggs upp eller ändra ramptid. Byt luftfilter. Kontrollera luftslangen. Justera masken och huvudbandet. Justera huvudbandet eller passa in mjukdelen på nytt. Minska befuktarinställningen och häll bort vattnet från luftslangen. Apparaten startar inte när du andas in i masken Andetaget inte djupt nog för att trigga SmartStart/Stop. Alltför stort läckage. SmartStart/Stop har kopplats bort. Obs! Du har inte tillgång till SmartStart/Stop om du använder en Full Face mask eller om läckvarning har aktiverats. Ta ett djupt andetag in och ut genom masken. Justera masken och huvudbandet. Luftslangen ej rätt inkopplad. Koppla in den ordentligt i båda ändarna. Koppla in SmartStart/Stop. Apparaten stannar inte när du tar bort masken SmartStart/Stop har inte kopplats in. Obs! Du har inte tillgång till SmartStart/Stop om du använder en Full Face mask eller om läckvarning har aktiverats. Koppla in SmartStart/Stop. SmartStart/stop har aktiverats men flödesgeneratorn stannar inte automatiskt när du tar bort masken Masksystemet inte kompatibelt med apparaten. Använd endast utrustning som har rekommenderats av ResMed. Felsökning 13

17 Problem/Möjlig orsak Lösning Bilden visar felmeddelandet: Kolla slang!! Klicka om utfört Luftslangen sitter löst eller är blockerad. Kontrollera att luftslangen är korrekt ansluten till masken och luftutsläppet. Tryck på Start/Stopp knappen för att starta om apparaten. Om detta inte raderar meddelandet bör du koppla bort nätsladden och sedan koppla in den igen för att starta om apparaten. Bilden visar felmeddelandet: Exxxx Ring service (där xxxx definierar ett fel) Komponentfel. Registrera felnumret och kontakta ResMeds servicecenter. Visar felmeddelandet: HÖG LÄCKA!!! Justera masken Alltför höga läckagenivåer under mer än 20 sekunder. Se till att luftslangen är rätt inkopplad. Justera huvudbandet. Följande meddelande visas på LCD-skärmen efter att du försökt kopiera data till datakortet: KORTFEL Kort bort Datakortet är inte korrekt insatt. Du har kanske tagit bort datakortet innan inställningarna hade kopierats över till S8- apparaten. Se till att du skjutit in datakortet med pilen uppåt så långt det går. Sätt in datakortet på nytt och vänta på att meddelandet INSTÄLLN OK Kort bort eller KOPIA OK Kort bort visas på skärmen. Följande meddelande visas på LCD-skärmen när du försöker uppdatera inställningarna med datakortet: OGIL INSTÄLLN Kort bort ID-informationen på datakortet Kontakta omedelbart klinikern. motsvarar inte informationen på apparaten. Följande meddelande visas på LCD-skärmen när du försöker uppdatera inställningarna med datakortet: INSTÄLLN-FEL Kort bort Datafel på datakortet. Kontakta omedelbart klinikern. Följande meddelande visas INTE på LCD-skärmen efter det att du försökte uppdatera inställningarna med datakortet: INSTÄLLN OK Kort bort Inställningarna har inte uppdaterats. Kontakta omedelbart klinikern. 14

18 Tekniska specifikationer Drifttryckområde Max. tryck vid enkelfel Tryckmätningstolerans Flödesmätningstolerans Obs! 4 till 25 cm H 2 O 40 cm H 2 O ±0,5 cm H 2 O (± 4 % av uppmätt värde) ±0,1 eller 20 % beroende på vilket av dessa värden är det högsta VAuto-funktion 4 till 25 cm H 2 O (uppmätt vid masken); Min EPAP: 4 cm H 2 O; Tryckstöd: 0 till 10 cm H 2 O CPAP-funktion 4 till 20 cm H 2 O (uppmätt vid masken) DEKLARERADE VÄRDEPAR FÖR LJUDEFFEKTNIVÅER i överensstämmelse med ISO 4871: Ljudtrycksnivå 26 dba med osäkerhet på 2 dba uppmätt enligt ISO : dba med osäkerhet på 2 dba uppmätt enlig ISO : 2007 Ljudeffektnivå 36 dba med osäkerhet på 2 dba uppmätt enlig ISO : 2007 Dimensioner (L x B x H) 112 mm x 164 mm x 145 mm Vikt 1,3 kg Strömförsörjning Ineffektområde V, Hz, 40 VA (normal strömförbrukning), <100 VA (maximal strömförbrukning) Ytterhöljets konstruktion Flamsäker teknisk termoplast Drifttemperatur +5º C till +35º C Driftfuktighet % ej kondenserande Temperatur vid transport och -20º C till +60º C förvaring Fuktighet vid transport och % ej kondenserande förvaring Driftaltitud Havsnivå till 2600 m Tilläggssyre Högsta rekommenderade flöde av extra syrgas: 4 l/min Elektromagnetisk kompatibilitet Produkten uppfyller alla tillämpliga elektromagnetiska kompatibilitetskrav (EMC) enligt IEC , för bostads-, kommersiella och lätta industrimiljöer Luftfilter Två lager, pulverbondad, non-woven polyesterfiber Luftslang Flexibel plast, 1 x 2 m Luftutsläpp Det konformade 22 mm luftutsläppet uppfyller kraven i ISO IEC klassifikation Klass II (dubbelisolerad), Typ CF Tillverkaren förebehåller sig rätten att ändra dessa specifikationer utan varsel. Trycket kan visas i cm H 2 0 eller hpa. Tekniska specifikationer 15

19 Symboler på utrustningen Se upp! Följ användningsanvisningarna; Droppsäker; Typ CF utrustning; Farlig spänning; Klass II utrustning; Start/Stopp och maskinpassning; Tillverkare; Miljöinformation WEEE 2002/96/EG är ett europeiskt direktiv som reglerar hantering av avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste bortskaffas separat och inte som del av osorterat kommunalt avfall. Vid bortskaffning av produkten bör man använda uppsamlings-, återanvändnings- eller återvinningssystemen i det område där man är bosatt. Sådana uppsamlings-, återanvändnings- och återvinningssystem är avsedda att skona naturresurser och förhindra att farliga ämnen skadar miljön. Om du behöver information om dessa avfallshanteringssystem, var god kontakta lokal myndighet ansvarig för avfallshantering. Symbolen, en överkryssad soptunna på hjul, uppmanar dig att använda dessa avfallssystem. Om du behöver information om uppsamling och bortskaffning av denna ResMed produkt, var god kontakta ResMeds kontor, den lokala återförsäljaren eller besök environment. Allmänna varningar och säkerhetsföreskrifter! Varningar De råd som ges i bruksanvisningen bör inte ersätta anvisningar från vårdansvarig läkare. Patienten bör inte koppla någon apparat till datakommunikationsporten utom på inrådan av vårdleverantör eller läkare. Koppla endast ResMed produkter till datakommunikationsporten. Om andra utrustningar kopplas in, kan det leda till skada på person eller på S8-apparaten. Denna S8-apparat bör endast användas med de masker (och kopplingsdon * ) som rekommenderas av ResMed eller av en läkare eller andningsterapeut. Masken bör inte användas om inte S8-apparaten är påkopplad och fungerar ordentligt. Ventilöppningen/- öppningarna i masken får aldrig blockeras. Förklaring: Denna S8-apparat är avsedd att användas med speciella masker (eller kopplingsdon * ) som är försedda med ventilöppningar som möjliggör ett kontinuerligt luftflöde ut från masken. När apparaten är påkopplad och fungerar ordentligt kommer ny luft från apparaten att driva bort redan utandad luft genom maskens ventilöppningar. När apparaten däremot inte är i arbete, kommer en otillräcklig mängd ny luft att tillföras genom masken och den utandade luften kan komma att andas in på nytt. Återinandning av utandad luft under längre tid än ett par minuter kan under vissa omständigheter leda till kvävning. Detta är fallet med de flesta PAP-apparater. Ta bort masken vid strömavbrott eller vid funktionsfel. Denna S8-apparat kan ställas in för att tillföra tryck på upp till 25 cm H 2 O. Om vissa funktionsfel mot förmodan skulle uppstå, kan tryck på upp till 40 cm H 2 O vara möjliga. Följ alla säkerhetsföreskrifter om extra syrgas används. Syrgasflödet måste stängas av när flödesgeneratorn inte är i drift, så att oanvänd syrgas inte ansamlas inne i flödesgeneratorn vilket kan utgöra en brandrisk. * Portar kan vara inbyggda i masken eller i kopplingarna nära masken. Under ett partiellt (under angiven minimispänning) eller totalt strömavbrott levereras inga behandlingstryck. Behandlingen återupptas när strömförsörjningen återställs utan att inställningarna ändras. 16

20 ! Om syrgasflödet har lämnats inkopplat, bör du koppla av apparaten och sedan vänta i 30 minuter innan du kopplar på apparaten igen. Obs! Vid en fast flödeshastighet av extra syrgas kommer den inandade syrgaskoncentrationen att variera med tryckinställningarna, patientens andningsmönster, masken, var i systemet syrgasen förs in och graden av läckage. Använd inte S8 Auto 25 om du märker uppenbara yttre defekter eller oförklarliga ändringar i prestanda. Öppna inte S8-apparaten. Det finns inga interna delar som användaren själv kan reparera. Reparationer och intern service bör endast utföras av auktoriserad servicepersonal. Explosionsrisk använd inte utrustningen i närheten av antändliga narkosmedel. Säkerhetsföreskrifter Vid låga tryck kan flödet från utandningsportarna på masken eventuellt vara otillräckligt för att driva bort all utandad luft från luftslangen. En viss återinandning kan uppstå. Andningsluftflödet från apparaten kan vara upp till 6º C högre än rumstemperaturen. Var försiktig vid rumstemperaturer över 32º C. När du inte har tillgång till nätspänning ( VAC), bör du alltid använda ResMed DC/ DC-omvandlare 24 V/50 W. (DC/DC-omvandlaren 24 V/50 W finns som ett valfritt tillbehör. Den medföljer inte alla modeller.) OBS: Ovanstående varningar och säkerhetsföreskrifter är generella. Speciella varningar, säkerhetsföreskrifter och anmärkningar visas bredvid relevanta instruktioner i bruksanvisningen. Allmänna varningar och säkerhetsföreskrifter 17

21 Riktlinjer och tillverkardeklaration elektromagnetiska emissioner och immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration elektromagnetiska emissioner S8 Auto 25-apparaten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av S8- apparaten bör garantera att apparaten används i sådan miljö. Emissionstest Compliance Elektromagnetisk miljö riktlinjer RF emissioner CISPR11 Grupp 1 S8-apparaten använder RF energi endast för intern funktion. Produktens RF-emissioner är av denna anledning mycket låga och kommer sannolikt inte att ge upphov till störningar i närbelägen elektronisk utrustning. RF-emissioner CISPR 11 med serieadapter RF-emissioner CISPR 11 med USB-adapter Klass B Klass B S8-apparaten lämpar sig för användning i alla olika anläggningar, inkl. i hemmet eller i anläggningar som är direkt anslutna till allmänna Övertonsemissioner IEC Klass A lågspänningsnätverk som försörjer byggnader som används för bostadsändamål. Spänningsvariationer/flickeremissioner IEC Följer tillämpliga krav Varningar! S8-apparaten får inte användas i närheten av eller staplad med annan utrustning. Om S8-apparaten måste användas i närheten av eller staplad med annan utrustning måste apparaten bevakas så att normal drift kan garanteras i den konfigurering i vilken apparaten används. Användning av tillbehör (t.ex. befuktare) rekommenderas inte, med undantag för vad som anges i bruksanvisningen. Sådan användning kan leda till ökade emissioner eller försämrad immunitet hos S8-apparaten. Rekommenderat separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och apparaterna i S8-serien S8-apparaten är avsedd att användas i en miljö i vilken påstrålade RF störningar är reglerade. Kunden eller användaren av S8- apparaten kan hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att hålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RFkommunikationsutrustning (sändare) och S8-apparaten enligt nedanstående rekommendationer, med hänsyn till kommunikationsutrustningens maximala uteffekt. Separationsavstånd med hänsyn till sändarens frekvens (m) Maximal märkeffekt ut för sändare (W) 150 khz till 80 MHz d = 1,17 P 80 MHz till 800 MHz d = 0,35 P 800 MHz till 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,17 0,04 0,07 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,17 0,35 0,7 10 3,69 1,11 2, ,70 3,50 7,0 För sändare vars maximala märkeffekt ut inte anges ovan, kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) fastställas enligt en för sändarfrekvensen tillämplig ekvation där P, enligt sändartillverkaren, är sändarens maximala märkeffekt ut, angiven i watt (W). ANMÄRKNING 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet. ANMÄRKNING 2: Dessa riktlinjer är inte tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorbering och reflexion från strukturer, föremål och människor. 18

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Svenska Sidan AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 y S8 Serie

Läs mer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Svenska. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Svenska. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ÖVERTRYCKSAPPARAT Bruksanvisning Innehåll Inledning.................................................. 1 Kontraindikationer

Läs mer

S8 Escape II ÖVERTRYCKSAPPARAT

S8 Escape II ÖVERTRYCKSAPPARAT S8 Escape II ÖVERTRYCKSAPPARAT Bruksanvisning 3368468-Swe/2 08 12 Innehåll Indikationer............................................... 1 Kontraindikationer 1 Biverkningar 1 S8 Escape II-systemet......................................

Läs mer

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. Modul-/adapterport

Läs mer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt en S9 AutoSet eller S9 Elite. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du

Läs mer

S9 Escape. Welcome Guide. Svenska POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE

S9 Escape. Welcome Guide. Svenska POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt S9 Escape. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. 8 Luftutsläpp

Läs mer

S9 Escape. Information Guide. Svenska POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE

S9 Escape. Information Guide. Svenska POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Information Guide Svenska Svenska S9 Escape indikationer S9 Escape CPAP-system indikeras för behandling av obstruktiv sömnapné (OSA) hos patienter som väger mer

Läs mer

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES Information Guide Svenska Svenska S9 AutoSet indikationer S9 AutoSet självjusterande system indikeras för behandling av OSA (obstruktiv sömnapné)

Läs mer

Svenska Läs igenom både informationsguiden och välkommen-guiden innan du börjar använda din utrustning.

Svenska Läs igenom både informationsguiden och välkommen-guiden innan du börjar använda din utrustning. VPAP ST/VPAP S UTRUSTNING FÖR ÖVERTRYCKSBEHANDLING Informationsguide Svenska Läs igenom både informationsguiden och välkommen-guiden innan du börjar använda din utrustning. Indikationer för VPAP ST S9

Läs mer

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Svenska Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Svenska Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Svenska Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Välkommen Tack för att du har

Läs mer

Svenska Läs igenom både informationsguiden och välkommen-guiden innan du börjar använda din utrustning.

Svenska Läs igenom både informationsguiden och välkommen-guiden innan du börjar använda din utrustning. VPAP ST med ivaps ICKE-INVASIV VENTILATOR Informationsguide Svenska Läs igenom både informationsguiden och välkommen-guiden innan du börjar använda din utrustning. Indikationer VPAP ST är avsedd att ge

Läs mer

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A ICKE-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A ICKE-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A ICKE-INVASIV VENTILATOR Information Guide Svenska Läs hela informations- och välkomstguiderna före användning av VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (härefter kallat "VPAP ST-A").

Läs mer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Svenska. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Svenska. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS-A. Innan du börjar använda produkten läs igenom välkomst- och informationsguiderna helt och hållet. Luftutsläpp

Läs mer

heated humidifier H5i Welcome Guide Svenska

heated humidifier H5i Welcome Guide Svenska H5i heated humidifier Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt H5i. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder H5i. Tätning till lock Luftutsläpp Lock ClimateLine/

Läs mer

HumidAire 2i User Manual. Svenska

HumidAire 2i User Manual. Svenska HumidAire 2i User Manual HumidAire 2i Bruksanvisning Innehåll Inledning.................................................. 1 Definitioner 1 Användarens/ägarens ansvar 1 Medicinsk information.....................................

Läs mer

VPAP III ST-A Klinisk bruksanvisning

VPAP III ST-A Klinisk bruksanvisning VPAP III ST-A Klinisk bruksanvisning Svenska 248157/2 08 10 248157/2 08 10 VPAP III ST-A CLINICAL ROW SWE Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.com B BEFUKTARE D INSTALLERA VPAP III

Läs mer

ResMed Hospital Full Face Mask

ResMed Hospital Full Face Mask ResMed Hospital Full Face Mask RESMED HOSPITAL FULL FACE MASK är avsedd att användas av en vuxen patient (>30 kg) som har ordinerats CPAP (continuous positive airway pressure) behandling eller bilevelbehandling

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Svenska

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Svenska Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM User Guide Svenska Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM Tack för att du har valt Swift LT. Avsedd användning Swift LT leder luftflöde non-invasivt till patienten från en övertrycksapparat

Läs mer

AutoSet & Elite. H5i. Klinisk guide. Svenska ÖVERTRYCKSAPPARATER UPPVÄRMD BEFUKTARE

AutoSet & Elite. H5i. Klinisk guide. Svenska ÖVERTRYCKSAPPARATER UPPVÄRMD BEFUKTARE AutoSet & Elite ÖVERTRYCKSAPPARATER H5i UPPVÄRMD BEFUKTARE Klinisk guide Svenska Innehåll Välkommen... 1 S9 AutoSet indikationer... 1 S9 Elite indikationer... 1 S9 kontraindikationer... 1 S9 biverkningar...

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

1. Styrenhet: (Bild A) NeoPod T styrenhet är den elektroniska enhet som styr LavaBed befuktningskammare och som övervakar systemets temperatur.

1. Styrenhet: (Bild A) NeoPod T styrenhet är den elektroniska enhet som styr LavaBed befuktningskammare och som övervakar systemets temperatur. SWEDISH Beskrivning: NeoPod TM T befuktningssystem för transport och tillhörande andningskrets är ett uppvärmnings- och befuktningssystem för gas som är avsett att användas för spädbarn vid transport i

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ 3 Point Headgear IQ Näsmask med bruksanvisning för IQ 3-punkts maskhållare Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel. 054-53

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER... 1 1. INLEDNING... 2 2. PRODUKTBESKRIVNING... 4 3. INSTALLATION... 8 4. ANVÄNDNING... 9 5. RENGÖRING...

ANVÄNDAR MANUAL VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER... 1 1. INLEDNING... 2 2. PRODUKTBESKRIVNING... 4 3. INSTALLATION... 8 4. ANVÄNDNING... 9 5. RENGÖRING... Pro-CARE AUTO Alternerande Självinställande Auomatiskt växlande Madrasssytem madrassystem ANVÄNDAR MANUAL Svenska VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER... 1 1. INLEDNING... 2 2. PRODUKTBESKRIVNING... 4 3. INSTALLATION...

Läs mer

DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet

DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel. 054-53 48 05 Fax. 054-53 47 87 air@aiolos.se www.aiolos.se VIKTIGA

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

User guide User guide Svenska

User guide User guide Svenska User guide Svenska SVENSKA Välkommen AirSense 10 AutoSet for Her är en förstaklassig automatiskt justerande tryckenhet. VARNING Läs hela bruksanvisningen innan du använder apparaten. Använd apparaten enligt

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare

Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare 0123 90195 Rev. D SleepNet Corporation 5 Merrill Industrial Drive Hampton, NH 03842 USA Tel: (603) 758-6600 Fax: (603) 758-6699 Toll

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

HI-PRO 2. Installationsguide. Dokument nr. 7-50-0980-SE/02 Del nr. 7-50-09800-SE

HI-PRO 2. Installationsguide. Dokument nr. 7-50-0980-SE/02 Del nr. 7-50-09800-SE HI-PRO 2 Installationsguide Dokument nr. 7-50-0980-SE/02 Del nr. 7-50-09800-SE Meddelande om upphovsrätt Ingen delav dennadokumentation ellerdetta programfår reproduceras, lagras ihämtningssystem eller

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

User guide User guide Svenska

User guide User guide Svenska User guide Svenska SVENSKA Välkommen AirSense 10 AutoSet och AirSense 10 Elite är ResMeds förstklassiga apparater med autojusterande tryck och kontinuerligt positivt luftvägstryck (Continuous Positive

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Swift LT-F. User Guide. Svenska NASAL PILLOWS SYSTEM

Swift LT-F. User Guide. Svenska NASAL PILLOWS SYSTEM Swift LT-F NASAL PILLOWS SYSTEM User Guide Svenska Swift LT-F NASAL PILLOWS SYSTEM Tack för att du har valt Swift LT-F. Avsedd användning Swift LT-F leder luftflöde icke-invasivt till patienten från en

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Leva med övertrycksbehandling

Leva med övertrycksbehandling Leva med övertrycksbehandling Leva med övertrycksbehandling 3 4 Innehåll Goda råd vid övertrycksbehandling 6 Vad är snarkning och vad är skillnaden mellan snarkning och sömnapné? 7 Varför blir svalget

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

H4i HEATED HUMIDIFIER

H4i HEATED HUMIDIFIER H4i HEATED HUMIDIFIER User Guide H4i BEFUKTARE MED UPPVÄRMNINGSFUNKTION Användarguide Innehåll Inledning.................................................. 1 Indikationer 1 Kontraindikationer 1 H4i befuktarens

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

VPAP IV ST APPARAT FÖR POSITIVT TRYCK I LUFTVÄGARNA

VPAP IV ST APPARAT FÖR POSITIVT TRYCK I LUFTVÄGARNA VPAP IV ST APPARAT FÖR POSITIVT TRYCK I LUFTVÄGARNA Nu introduceras det senaste tillskottet i ResMeds VPAP-sortiment totallösningen inom högeffektiv bilevelterapi VPAP IV ST Bekväm, kompakt och tyst Huvudegenskaper

Läs mer

Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA

Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA Tillverkare: Redsense Medical AB Gyllenhammars väg 26 302 92 HALMSTAD SWEDEN www.redsensemedical.com Denna handledning frisläpptes

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

Klinisk guide. Svenska

Klinisk guide. Svenska Klinisk guide Svenska Innehåll Välkommen... 1 Indikationer... 1 AirSense 10 AutoSet... 1 AirSense 10 Elite... 1 Kontraindikationer... 1 Biverkningar... 1 I sammanfattning... 2 Om kontrollpanelen... 3 Behandlingsinformation...

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA 1. DET VIKTIGASTE I SAMMANFATTNING 1.1 Systemindikationer LOTUS Alpha är ett växeltrycksystem för decubitusprofylax hos patient med medelhög till hög risk

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC3-085200, OC3-090200, OC3-105200 Datum: 2013-11-01 Art

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer