S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device"

Transkript

1 S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide

2 S8 Auto 25 ÖVERTRYCKSAPPARAT Bruksanvisning 2008 ResMed Ltd Swe/

3 Innehåll Inledning Kontraindikationer 1 Biverkningar 1 S8 Auto 25 system Masker 2 Befuktare 2 ResScan datakort 2 Använda S8 Auto Installera S8 3 Ansluta H4i befuktare 4 Använda kontrollpanelen 4 Använda menyerna 5 SmartStart 6 Starta behandlingen 7 Avbryta behandlingen 7 Använda maskinpassningsfunktionen 7 Påminnelser på S8 LCD 8 Smart Data 9 Använda datakortet 9 Rengöring och underhåll Varje dag 11 Varje vecka 11 Varje månad 11 Byta ut luftfilter 12 Service 12 Felsökning Tekniska specifikationer Symboler på utrustningen 16 Allmänna varningar och säkerhetsföreskrifter Begränsad garanti

4 Inledning S8 TM Auto 25 självjusterande sömnapné-system rekommenderas för behandling av OSA (obstruktiv sömnapné) hos vuxna patienter > 30 kg. S8 Auto 25-systemet är avsett att användas både i hemmet och på sjukhus. Kontraindikationer S8 Auto 25 är inte ett livsuppehållande system och kan sluta fungera vid strömavbrott eller vissa feltillstånd. Apparaten bör inte användas av patienter som är beroende av kontinuerlig behandling. Övertrycksbehandling bör eventuellt avrådas för vissa patienter som redan tidigare lider av följande: svår bullös lungsjukdom pneumotorax patologiskt lågt blodtryck dehydrering läckande cerebrospinalvätska, nyligen genomgången kranialoperation eller trauma. Biverkningar! Patienter bör berätta för ansvarig läkare om de upplever ovanliga smärtor i bröstet, svår huvudvärk eller ökad andnöd. Ett tillfälligt behandlingsuppehåll kan bli nödvändigt vid en akut infektion i de övre luftvägarna. Följande biverkningar kan uppstå under behandlingen: uttorkning i näsa, mun eller svalg näsblod uppblåsthet obehagskänslor i öra eller sinus ögonirritationer hudutslag. VARNING Läs hela bruksanvisningen innan du använder S8-apparaten. S8 Auto 25 system S8 Auto 25 har två behandlingsfunktioner: CPAP och VAuto och består av följande: S8 Auto 25-apparat 2 m luftslang Nätsladd Transportväska ResScan datakort. Tillvalskomponenterna omfattar: 3 m luftslang DC/DC omvandlare 24 V/50 W. Inledning 1

5 Bärhandtag Bildskärm Knappsats Luftutsläpp Datakortmodul Luftintag DC (likström) AC (växelström) Masker Följande ResMed masksystem rekommenderas för användning med denna apparat: Masktyp Namn Du finner mer information om hur maskerna används i bruksanvisningen för respektive mask. Se för information om de senaste maskerna. Befuktare! Näsmasker Mirage Vista Nasal mask Ultra Mirage Nasal mask Ultra Mirage II Nasal mask Mirage Activa Nasal mask Mirage Micro Nasal mask Nasal Pillows system Mirage Swift Nasal Pillows system Mirage Swift II Nasal Pillows system Swift LT Nasal Pillows system Full Face (hela) masker Mirage Liberty Full Face mask Mirage Quattro Full Face mask Ultra Mirage Full Face mask. Om du blir torr i näsan, munnen eller svalget rekommenderar vi att du använder en H4i varmluftfuktare med S8 Auto 25. VARNING Endast ResMeds masksystem är validerade för användning med denna S8- apparat. Endast H4i är kompatibel med denna S8-apparat. ResScan datakort ResScan datakort kan användas med S8 Auto 25 antingen för att hjälpa klinikern bevaka din behandling eller för att ge dig uppdateringar av behandlingsinställningarna på apparaten. 2

6 Använda S8 Auto 25 Installera S8 1 Koppla in nätsladden i uttaget på baksidan av S8 Auto Sätt in sladdens andra ände i strömuttaget. 3 Koppla stadigt in ena änden av luftslangen i luftutsläppet. 4 Koppla det färdigmonterade masksystemet till luftslangens fria ände. Mer information om hur du använder masken finns i bruksanvisningen för masken !! VARNING Se till att sladden och stickkontakten är i gott skick och att det inte finns några skador på utrustningen. Använd endast ResMeds luftslangar med apparaten. Andra slangtyper kan förändra det tryck du verkligen erhåller och därigenom göra behandlingen mindre effektiv. Om apparatens slang och/eller luftintag blockeras under användningen, kan det leda till att apparaten överhettas. SE UPP! Placera inte apparaten på ett ställe där den kan stötas till eller där du lätt kan snubbla på nätsladden. Om apparaten placeras på golvet måste du se till att området är dammfritt och att apparaten inte är i närheten av sängkläder, klädesplagg eller andra föremål som skulle kunna blockera luftintaget. Använda S8 Auto 25 3

7 Ansluta H4i befuktare! H4i sätts fast på framsidan av S8 Auto 25-apparaten för att tillföra uppvärmd befuktning. Apparaten detekterar automatiskt om HumidAire 4i är inkopplad och inga andra tillbehör är nödvändiga. För mer information om hur du använder H4i, se bruksanvisningen för H4i. VARNING Se till att vattenbehållaren är tom och helt torr innan du transporterar H4i. När du använder transportväskan ska du alltid separera S8-apparaten och H4i och placera H4i i tillhörande fodral. Använda kontrollpanelen Knappsats LCD-skärm Start/Stopp knapp S8-apparatens kontrollpanel inkluderar en LCD-skärm som visar menyer och behandlingsbilder och en knappsats från vilken du navigerar genom menyerna och reglerar behandlingen. Knappsatsen har följande knappar: Knapp Funktion Startar eller avbryter behandlingen. Om du håller knappen Start/Stopp nertryckt i minst tre sekunder, startas maskinpassningsfunktionen. Upp Låter dig justera inställningarna uppåt och bläddra igenom menyn. Ner Vänster Höger Låter dig justera inställningarna neråt och bläddra igenom menyn. Utför den funktion som visas i hjälptexten över funktionen på LCDskärmen. Hjälptexterna omfattar meny, ändra, och utför. Utför den funktion som visas i hjälptexten över funktionen på LCDskärmen. Hjälptexten omfattar exit och avbryt. 4

8 Använda menyerna S8 Auto 25 erbjuder en rad funktioner som är inordnade i menyer och undermenyer. Via LCD-skärmen kan du genom menyer och undermenyer visa och ändra inställningar för en speciell funktion. För att navigera och välja optioner: 1 Tryck på eller för att bläddra genom posterna inom en nivå. 2 Tryck på för att komma in i en undermeny och för att tillämpa ett optionsval. 3 Tryck på för att navigera ut från en meny eller en undermeny och för att lämna menyn utan någon ändring. Klinikern kommer på förhand att ställa in menyn till standardvisning eller detaljvisning. Följande illustration är en sammanfattning av dessa bilder: VAuto-funktion, exempel VÄLKOMMEN >>>>>> SÄTTN: 10min meny Standardvisning Detaljvisning MASK: ULTRA ändra exit UDANDNING ändra exit ANVÄN: 00090tim 00006/00012dag. SV: SX exit Dessa menyer visas endast om klinikern har gett dig tillträde till Udandning eller Smart Data. INSTÄLLN in exit RESULTAT in exit OPTIONER in exit SERVICE in exit MASK: ULTRA ändra exit UDANDNING ändra exit SLANGLÄNGD: 2m ändra exit SMARTSTART: AV exit LÄCKVARN: PÅ ändra exit ANVÄN: 00090tim 00003/00122dag. SMART DATA in exit SMART DATA in exit SPRÅK: SVENSKA ändra exit SN: exit MASKINPASS: ***** utmärkt exit TRYCK: 8.0 exit ANVÄND: 4.00tim exit AUTO APPEAR: PÅ ändra exit SV: SX exit Använda S8 Auto 25 5

9 Välja masktyp Bläddra till MASK och välj. Tryck på eller tills önskad inställning visas. Följande tabell visar den inställning som bör väljas för respektive masktyp: Inställningar ULTRA MIR FULL ACTIVA SWIFT STANDARD MIRAGE mask Ultra Mirage Nasal mask Ultra Mirage II Nasal mask Mirage Liberty Full Face mask Mirage Quattro Full Face mask Ultra Mirage Full Face mask Mirage Activa Nasal mask Mirage Swift Nasal Pillows system Mirage Swift II Nasal Pillows system Swift LT Nasal Pillows system Mirage Vista Nasal mask Mirage Micro Nasal mask Mirage Nasal mask Ändra EPR-nivån (CPAP-funktion) En speciell funktion, Expiratory pressure relief (EPR), dvs. trycksänkning vid utandning, kan lindra eventuella obehagskänslor när du andas ut under behandlingen. Om klinikern har gett dig tillträde till EPR kan du själv ändra EPR-nivån. Det finns fyra inställningar: AV; 1 (lägsta EPR); 2 och 3 (högsta EPR). 1 På standby-bilden (RAMP): tryck på. 2 Tryck på tills du ser EPR-NIVÅ, tryck sedan på. 3 Tryck på eller tills önskad inställning visas. 4 Tryck på för att spara inställningen. Ändra utandningshastighet (i VAuto-funktion) Om klinikern har kopplat in denna funktion, kan du kan själv ställa in utandningshastigheten så att trycket faller vid den hastighetsnivå som känns mest behaglig. Det finns tre inställningar: Snabb, Medium och Långsam. 1 På standby-bilden (SÄTTNING): tryck på. 2 Tryck tills du ser UTANDNING, och tryck sedan på. 3 Tryck på eller tills önskad inställning visas. 4 Tryck på för att spara inställningen. SmartStart Om din kliniker aktiverat SmartStart/Stop, startar apparaten automatiskt när du andas i masken och stoppar automatiskt när du tar bort masken. 6

10 Starta behandlingen 1 Se till att apparaten är strömförsörjd. Produktnamnet visas kort på LCD-skärmen, därefter visas standby-bilden (Ramp). Belysningen för knappar och LCD-skärm tänds också. 2 Följ bruksanvisningen för masken. VARNING! Använd bara masken om S8 Auto 25-apparaten är påkopplad och fungerar ordentligt. 3 Ändra ramptiden vid behov. 4 För att starta behandlingen, andas in i masken eller tryck på. 5 Lägg dig ner och placera luftslangen så att den kan röra sig fritt om du vänder dig i sömnen. 6 Efter behandlingsstarten visas en inledande behandlingsbild på skärmen: VAutofunktion, exempel VA: SETL A>>>> TS 6.0 LK: 10L/min AF: 15 MV: 10.2 TD: 680 Funktions- och tryckvisning Läckage- och andningsinformation S**TiMn TiMx 2.0 Ti 1.5s 1: 1.6 Inandningsinformation SpO2: 98% HF: 60 exit Denna bild visas endast om ResLink och en oximeter är anslutna Avbryta behandlingen Du kan när som helst avbryta behandlingen genom att ta bort masken och trycka på. Om klinikern har kopplat in SmartStart/Stop, kan du helt enkelt ta av masken och behandlingen upphör. OBS! SmartStart/Stop fungerar inte om: du har en Full Face mask; eller läckvarning är aktiverad. Använda maskinpassningsfunktionen S8 Auto 25-apparaten är försedd med en maskinpassningsfunktion som hjälper dig passa in masken korrekt. Med hjälp av maskinpassningsfunktionen tillförs lufttryck under tre minuter före behandlingsstarten, vilket ger dig tid att kolla och justera maskinpassningen så att läckor kan minimeras. För att använda maskinpassningsfunktionen: 1 Sätt på masken enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Använda S8 Auto 25 7

11 2 Håll ner i minst tre sekunder tills lufttrycktillförseln startar och följande bild visas på skärmen: MASKINPASS: utmärkt ***** Maskinpassningsbetyg LCD-skärmen visar också ett maskinpassningsbetyg från noll till fem stjärnor. Tre till fem stjärnor betyder god inpassning eller bättre. Noll till två stjärnor anger att masken måste justeras. Påminnelser på S8 LCD Klinikern kan ha ställt in din S8 Auto 25 för att påminna dig om viktiga händelser, som exempelvis när du bör byta ut masken, när du ska sätta in ditt datakort osv. Påminnelsen visas på LCD-skärmen och är synlig om apparaten inte är i behandlingsfunktion. LCD-belysningen blinkar när ett meddelande visas. Din kliniker kan ställa in någon av följande påminnelser på din LCD: Meddelande Beskrivning Åtgärd SÄTT IN KORT Kan visas om din apparat är datakortaktiverad. Sätt in ditt datakort och följ klinikerns anvisningar. När detta är avklarat försvinner meddelandet från LCD-skärmen. Meddelandet försvinner också om du trycker på (Ok). BYT UT MASK RING KLIN BYT UT FILTER SERVICE Anpassade meddelanden Påminner dig om att det är dags att byta ut masken. Påminner dig om att kontakta klinikern; för att t.ex. diskutera behandlingen. Påminner dig om att byta ut luftfiltret på apparaten. Påminner dig om att lämna in apparaten för service. Klinikern kan också ställa in påminnelser av andra orsaker som exempelvis att ringa en viss person eller ett speciellt nummer. Tryck på (Ok) knapp för att ta bort meddelandet från LCD-skärmen och byt ut masken mot en ny. Tryck på (Ok) knapp för att ta bort meddelandet från LCD-skärmen och kontakta klinikern. Tryck på (Ok) knapp för att ta bort meddelandet från LCD -skärmen och byt ut luftfiltret. Tryck på (Ok) knapp för att ta bort meddelandet från LCD-skärmen och kontakta klinikern. Tryck på (Ok) knapp för att ta bort meddelandet från LCD-skärmen och kontakta klinikern. 8

12 Smart Data Smart Data-menyer visas bara om de aktiverats av klinikern. Din kliniker kan ställa in en eller flera av följande Smart Data-optioner: Meddelande TRYCK Beskrivning Visar behandlingstrycket från föregående session. MASK INPASS ANVÄNDNING AUTO APPEAR Visar ett stjärnbetyg för maskinpassning från föregående session. Visar användningstimmar från föregående session. Om du väljer PÅ, visas Smart Data-bilder automatiskt när du kopplar på apparaten. Använda datakortet Om klinikern behöver utvärdera din behandling kommer du att uppmanas att använda datakortet för att kopiera data från din S8-apparat och sedan retunera till kliniken. Kopiera data till datakortet 1 Sätt på S8 och vänta tills du ser standby-bilden (Ramp). 2 Håll datakortet med pilen uppåt och sätt in det i datakortöppningen så långt det går. Datakopiering startar automatiskt. Meddelandet KORT INSATT Vänta visas på LCD-skärmen under datakopieringen. Kopieringen tar upp till 30 sekunder. Meddelandet KOPIA OK Kort bort visas på LCD-skärmen när kopieringen är klar. 3 Ta bort datakortet genom att ta tag i änden av datakortet och dra ut det. 4 Förvara datakortet i skyddsfodralet när det inte används. 5 Returnera kortet till klinikern i skyddsfodralet som läggs i ett vanligt postkuvert. Använda S8 Auto 25 9

13 Uppdatera inställningar på S8 Auto 25 Om klinikern har gett dig ett datakort med nya inställningar för apparaten: 1 Med apparaten i standby-funktion (Ramp): sätt in datakortet i öppningen på Datakortsmodulen. Uppdateringen startar automatiskt. LCD-skärmen visar meddelandet KORT INSATT Vänta medan uppdateringen pågår. Uppdateringen tar cirka fem sekunder. LCD-skärmen visar meddelandet INSTÄLLN OK Kort bort om uppdateringen av inställningarna har utförts. Obs! Detta meddelande visas bara en gång. Om du sätter in kortet på nytt efter det att inställningarna har uppdaterats, kommer detta meddelande inte att visas. 2 Ta bort datakortet från S8-apparaten. 3 Förvara datakortet i skyddsfodralet när det inte används. VARNING! Om klinikern har sagt till dig att använda datakortet för att uppdatera inställningarna i apparaten och om meddelandet INSTÄLLN OK inte visas, bör du omedelbart kontakta klinikern. Resa med S8 Auto 25 Internationell användning Du kan använda din S8-flödesgenerator i andra länder eftersom den är försedd med intern strömförsörjning. Apparaten kan drivas med V och Hz. Inga speciella justeringar är nödvändiga men du kommer att behöva en godkänd sladd för det land dit du reser. Användning på flyg Kontakta flygbolagets medicinska kundtjänst om du ämnar använda din S8-apparat ombord på planet. OBS: Du får inte använda S8-apparaten under start och landning. DC-drift Du måste använda en ResMed DC/DC omvandlare 24 V/50 W för att koppla S8 Auto 25 till en 12 V eller 24 V DC- strömkälla. Kontakta utrustningsleverantören eller ResMed för mer information. VARNING Utrustningen får inte kopplas till både AC- och DC- källor samtidigt.! 10

14 Rengöring och underhåll Du bör regelbundet följa rengörings- och underhållsföreskrifterna i detta avsnitt. Se bruksanvisningarna för mask och befuktare för utförliga instruktioner om hur de sköts. Varje dag Koppla ur luftslangen och häng den att torka på en ren och torr plats till nästa användning. Varje vecka 1 Ta bort luftslangen från S8-apparaten och masken. 2 Tvätta luftslangen i varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. 3 Skölj slangen ordentligt och häng den för torkning. 4 Koppla tillbaka luftslangen till luftuttaget och masken före nästa användning. Varje månad 1 Rengör utsidan på S8 med en fuktig trasa och mild flytande tvål. 2 Se till att luftfiltret inte är punkterat eller tilltäppt av smuts eller damm.! VARNING Se upp för elektriska stötar. Sänk inte ner apparaten eller nätsladden i vatten. Koppla alltid bort apparaten från uttaget före rengöringen och se till att apparaten är torr innan du kopplar tillbaka den. Masksystemet och luftslangen är utsatta för normal förslitning. Inspektera dem med jämna mellanrum för att se till att de inte är skadade. Använd inte blekmedel, klorin, alkohol eller aromatiska lösningar, fuktighetsbevarande eller bakteriedödande tvålar eller parfymerade oljor, för rengöring av luftslang eller apparat. Sådana lösningar kan vara skadliga och kan förkorta produktens livslängd. Rengöring och underhåll 11

15 Byta ut luftfilter Byt ut luftfiltret var sjätte månad (eller oftare vid behov). 1 Ta bort luftfilterlocket på baksidan av S8-apparaten. Luftfilterlock 2 Ta bort och kasta det gamla luftfiltret. 3 Sätt in ett nytt filter med den blå sidan vänd utåt från apparaten. 4 Sätt tillbaka luftfilterlocket.! VARNING Tvätta inte luftfiltret. Det kan varken tvättas eller återanvändas. Luftfilterlocket skyddar apparaten i fall vätska av misstag spills på apparaten. Se till att luftfiltret och luftfilterlocket alltid finns på plats. Service! Denna produkt bör besiktigas av ett auktoriserat ResMed servicecenter fem år från tillverkningsdagen. Dessförinnan är apparaten avsedd att fungera på ett säkert och tillförlitligt sätt under förutsättning att den används och underhålls enligt de anvisningar som tillhandahålls av ResMed. Tillämplig garantiinformation från ResMed medföljer apparaten vid den ursprungliga leveransen. Som naturligtvis är fallet med alla elektriska apparater, bör du vara försiktig om eventuella funktionsstörningar uppstår och i sådant fall bör apparaten besiktigas av ett auktoriserat ResMed servicecenter. SE UPP! Försök inte öppna S8-apparaten. Det finns inga interna delar som användaren själv kan reparera. Inspektion och reparation bör endast utföras av auktoriserad servicepersonal. Du bör under inga omständigheter själv försöka överse eller reparera flödesgeneratorn. 12

16 Felsökning Försök följande förslag om problem uppstår. Om problemet inte kan lösas bör du kontakta utrustningsleverantören eller ResMed. Försök inte själv öppna apparaten. Problem/Möjlig orsak Ingen bild på skärmen Lösning Ingen ström inkopplad. Otillräcklig mängd luft från S8-apparaten Se till att nätsladden är inkopplad och att På/Av knappen (om sådan finns) är påkopplad. Ramptid pågår. Luftfiltret är smutsigt. Luftslangen inte korrekt inkopplad. Masken och huvudbandet sitter inte korrekt. Mjukdelen sitter fel och orsakar hög läcka. Befuktarinställningen är för hög och vatten har därför samlats upp inne i luftslangen. Vänta tills lufttrycket byggs upp eller ändra ramptid. Byt luftfilter. Kontrollera luftslangen. Justera masken och huvudbandet. Justera huvudbandet eller passa in mjukdelen på nytt. Minska befuktarinställningen och häll bort vattnet från luftslangen. Apparaten startar inte när du andas in i masken Andetaget inte djupt nog för att trigga SmartStart/Stop. Alltför stort läckage. SmartStart/Stop har kopplats bort. Obs! Du har inte tillgång till SmartStart/Stop om du använder en Full Face mask eller om läckvarning har aktiverats. Ta ett djupt andetag in och ut genom masken. Justera masken och huvudbandet. Luftslangen ej rätt inkopplad. Koppla in den ordentligt i båda ändarna. Koppla in SmartStart/Stop. Apparaten stannar inte när du tar bort masken SmartStart/Stop har inte kopplats in. Obs! Du har inte tillgång till SmartStart/Stop om du använder en Full Face mask eller om läckvarning har aktiverats. Koppla in SmartStart/Stop. SmartStart/stop har aktiverats men flödesgeneratorn stannar inte automatiskt när du tar bort masken Masksystemet inte kompatibelt med apparaten. Använd endast utrustning som har rekommenderats av ResMed. Felsökning 13

17 Problem/Möjlig orsak Lösning Bilden visar felmeddelandet: Kolla slang!! Klicka om utfört Luftslangen sitter löst eller är blockerad. Kontrollera att luftslangen är korrekt ansluten till masken och luftutsläppet. Tryck på Start/Stopp knappen för att starta om apparaten. Om detta inte raderar meddelandet bör du koppla bort nätsladden och sedan koppla in den igen för att starta om apparaten. Bilden visar felmeddelandet: Exxxx Ring service (där xxxx definierar ett fel) Komponentfel. Registrera felnumret och kontakta ResMeds servicecenter. Visar felmeddelandet: HÖG LÄCKA!!! Justera masken Alltför höga läckagenivåer under mer än 20 sekunder. Se till att luftslangen är rätt inkopplad. Justera huvudbandet. Följande meddelande visas på LCD-skärmen efter att du försökt kopiera data till datakortet: KORTFEL Kort bort Datakortet är inte korrekt insatt. Du har kanske tagit bort datakortet innan inställningarna hade kopierats över till S8- apparaten. Se till att du skjutit in datakortet med pilen uppåt så långt det går. Sätt in datakortet på nytt och vänta på att meddelandet INSTÄLLN OK Kort bort eller KOPIA OK Kort bort visas på skärmen. Följande meddelande visas på LCD-skärmen när du försöker uppdatera inställningarna med datakortet: OGIL INSTÄLLN Kort bort ID-informationen på datakortet Kontakta omedelbart klinikern. motsvarar inte informationen på apparaten. Följande meddelande visas på LCD-skärmen när du försöker uppdatera inställningarna med datakortet: INSTÄLLN-FEL Kort bort Datafel på datakortet. Kontakta omedelbart klinikern. Följande meddelande visas INTE på LCD-skärmen efter det att du försökte uppdatera inställningarna med datakortet: INSTÄLLN OK Kort bort Inställningarna har inte uppdaterats. Kontakta omedelbart klinikern. 14

18 Tekniska specifikationer Drifttryckområde Max. tryck vid enkelfel Tryckmätningstolerans Flödesmätningstolerans Obs! 4 till 25 cm H 2 O 40 cm H 2 O ±0,5 cm H 2 O (± 4 % av uppmätt värde) ±0,1 eller 20 % beroende på vilket av dessa värden är det högsta VAuto-funktion 4 till 25 cm H 2 O (uppmätt vid masken); Min EPAP: 4 cm H 2 O; Tryckstöd: 0 till 10 cm H 2 O CPAP-funktion 4 till 20 cm H 2 O (uppmätt vid masken) DEKLARERADE VÄRDEPAR FÖR LJUDEFFEKTNIVÅER i överensstämmelse med ISO 4871: Ljudtrycksnivå 26 dba med osäkerhet på 2 dba uppmätt enligt ISO : dba med osäkerhet på 2 dba uppmätt enlig ISO : 2007 Ljudeffektnivå 36 dba med osäkerhet på 2 dba uppmätt enlig ISO : 2007 Dimensioner (L x B x H) 112 mm x 164 mm x 145 mm Vikt 1,3 kg Strömförsörjning Ineffektområde V, Hz, 40 VA (normal strömförbrukning), <100 VA (maximal strömförbrukning) Ytterhöljets konstruktion Flamsäker teknisk termoplast Drifttemperatur +5º C till +35º C Driftfuktighet % ej kondenserande Temperatur vid transport och -20º C till +60º C förvaring Fuktighet vid transport och % ej kondenserande förvaring Driftaltitud Havsnivå till 2600 m Tilläggssyre Högsta rekommenderade flöde av extra syrgas: 4 l/min Elektromagnetisk kompatibilitet Produkten uppfyller alla tillämpliga elektromagnetiska kompatibilitetskrav (EMC) enligt IEC , för bostads-, kommersiella och lätta industrimiljöer Luftfilter Två lager, pulverbondad, non-woven polyesterfiber Luftslang Flexibel plast, 1 x 2 m Luftutsläpp Det konformade 22 mm luftutsläppet uppfyller kraven i ISO IEC klassifikation Klass II (dubbelisolerad), Typ CF Tillverkaren förebehåller sig rätten att ändra dessa specifikationer utan varsel. Trycket kan visas i cm H 2 0 eller hpa. Tekniska specifikationer 15

19 Symboler på utrustningen Se upp! Följ användningsanvisningarna; Droppsäker; Typ CF utrustning; Farlig spänning; Klass II utrustning; Start/Stopp och maskinpassning; Tillverkare; Miljöinformation WEEE 2002/96/EG är ett europeiskt direktiv som reglerar hantering av avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste bortskaffas separat och inte som del av osorterat kommunalt avfall. Vid bortskaffning av produkten bör man använda uppsamlings-, återanvändnings- eller återvinningssystemen i det område där man är bosatt. Sådana uppsamlings-, återanvändnings- och återvinningssystem är avsedda att skona naturresurser och förhindra att farliga ämnen skadar miljön. Om du behöver information om dessa avfallshanteringssystem, var god kontakta lokal myndighet ansvarig för avfallshantering. Symbolen, en överkryssad soptunna på hjul, uppmanar dig att använda dessa avfallssystem. Om du behöver information om uppsamling och bortskaffning av denna ResMed produkt, var god kontakta ResMeds kontor, den lokala återförsäljaren eller besök environment. Allmänna varningar och säkerhetsföreskrifter! Varningar De råd som ges i bruksanvisningen bör inte ersätta anvisningar från vårdansvarig läkare. Patienten bör inte koppla någon apparat till datakommunikationsporten utom på inrådan av vårdleverantör eller läkare. Koppla endast ResMed produkter till datakommunikationsporten. Om andra utrustningar kopplas in, kan det leda till skada på person eller på S8-apparaten. Denna S8-apparat bör endast användas med de masker (och kopplingsdon * ) som rekommenderas av ResMed eller av en läkare eller andningsterapeut. Masken bör inte användas om inte S8-apparaten är påkopplad och fungerar ordentligt. Ventilöppningen/- öppningarna i masken får aldrig blockeras. Förklaring: Denna S8-apparat är avsedd att användas med speciella masker (eller kopplingsdon * ) som är försedda med ventilöppningar som möjliggör ett kontinuerligt luftflöde ut från masken. När apparaten är påkopplad och fungerar ordentligt kommer ny luft från apparaten att driva bort redan utandad luft genom maskens ventilöppningar. När apparaten däremot inte är i arbete, kommer en otillräcklig mängd ny luft att tillföras genom masken och den utandade luften kan komma att andas in på nytt. Återinandning av utandad luft under längre tid än ett par minuter kan under vissa omständigheter leda till kvävning. Detta är fallet med de flesta PAP-apparater. Ta bort masken vid strömavbrott eller vid funktionsfel. Denna S8-apparat kan ställas in för att tillföra tryck på upp till 25 cm H 2 O. Om vissa funktionsfel mot förmodan skulle uppstå, kan tryck på upp till 40 cm H 2 O vara möjliga. Följ alla säkerhetsföreskrifter om extra syrgas används. Syrgasflödet måste stängas av när flödesgeneratorn inte är i drift, så att oanvänd syrgas inte ansamlas inne i flödesgeneratorn vilket kan utgöra en brandrisk. * Portar kan vara inbyggda i masken eller i kopplingarna nära masken. Under ett partiellt (under angiven minimispänning) eller totalt strömavbrott levereras inga behandlingstryck. Behandlingen återupptas när strömförsörjningen återställs utan att inställningarna ändras. 16

20 ! Om syrgasflödet har lämnats inkopplat, bör du koppla av apparaten och sedan vänta i 30 minuter innan du kopplar på apparaten igen. Obs! Vid en fast flödeshastighet av extra syrgas kommer den inandade syrgaskoncentrationen att variera med tryckinställningarna, patientens andningsmönster, masken, var i systemet syrgasen förs in och graden av läckage. Använd inte S8 Auto 25 om du märker uppenbara yttre defekter eller oförklarliga ändringar i prestanda. Öppna inte S8-apparaten. Det finns inga interna delar som användaren själv kan reparera. Reparationer och intern service bör endast utföras av auktoriserad servicepersonal. Explosionsrisk använd inte utrustningen i närheten av antändliga narkosmedel. Säkerhetsföreskrifter Vid låga tryck kan flödet från utandningsportarna på masken eventuellt vara otillräckligt för att driva bort all utandad luft från luftslangen. En viss återinandning kan uppstå. Andningsluftflödet från apparaten kan vara upp till 6º C högre än rumstemperaturen. Var försiktig vid rumstemperaturer över 32º C. När du inte har tillgång till nätspänning ( VAC), bör du alltid använda ResMed DC/ DC-omvandlare 24 V/50 W. (DC/DC-omvandlaren 24 V/50 W finns som ett valfritt tillbehör. Den medföljer inte alla modeller.) OBS: Ovanstående varningar och säkerhetsföreskrifter är generella. Speciella varningar, säkerhetsföreskrifter och anmärkningar visas bredvid relevanta instruktioner i bruksanvisningen. Allmänna varningar och säkerhetsföreskrifter 17

21 Riktlinjer och tillverkardeklaration elektromagnetiska emissioner och immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration elektromagnetiska emissioner S8 Auto 25-apparaten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av S8- apparaten bör garantera att apparaten används i sådan miljö. Emissionstest Compliance Elektromagnetisk miljö riktlinjer RF emissioner CISPR11 Grupp 1 S8-apparaten använder RF energi endast för intern funktion. Produktens RF-emissioner är av denna anledning mycket låga och kommer sannolikt inte att ge upphov till störningar i närbelägen elektronisk utrustning. RF-emissioner CISPR 11 med serieadapter RF-emissioner CISPR 11 med USB-adapter Klass B Klass B S8-apparaten lämpar sig för användning i alla olika anläggningar, inkl. i hemmet eller i anläggningar som är direkt anslutna till allmänna Övertonsemissioner IEC Klass A lågspänningsnätverk som försörjer byggnader som används för bostadsändamål. Spänningsvariationer/flickeremissioner IEC Följer tillämpliga krav Varningar! S8-apparaten får inte användas i närheten av eller staplad med annan utrustning. Om S8-apparaten måste användas i närheten av eller staplad med annan utrustning måste apparaten bevakas så att normal drift kan garanteras i den konfigurering i vilken apparaten används. Användning av tillbehör (t.ex. befuktare) rekommenderas inte, med undantag för vad som anges i bruksanvisningen. Sådan användning kan leda till ökade emissioner eller försämrad immunitet hos S8-apparaten. Rekommenderat separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och apparaterna i S8-serien S8-apparaten är avsedd att användas i en miljö i vilken påstrålade RF störningar är reglerade. Kunden eller användaren av S8- apparaten kan hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att hålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RFkommunikationsutrustning (sändare) och S8-apparaten enligt nedanstående rekommendationer, med hänsyn till kommunikationsutrustningens maximala uteffekt. Separationsavstånd med hänsyn till sändarens frekvens (m) Maximal märkeffekt ut för sändare (W) 150 khz till 80 MHz d = 1,17 P 80 MHz till 800 MHz d = 0,35 P 800 MHz till 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,17 0,04 0,07 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,17 0,35 0,7 10 3,69 1,11 2, ,70 3,50 7,0 För sändare vars maximala märkeffekt ut inte anges ovan, kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) fastställas enligt en för sändarfrekvensen tillämplig ekvation där P, enligt sändartillverkaren, är sändarens maximala märkeffekt ut, angiven i watt (W). ANMÄRKNING 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet. ANMÄRKNING 2: Dessa riktlinjer är inte tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorbering och reflexion från strukturer, föremål och människor. 18

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Svenska Sidan AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 y S8 Serie

Läs mer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Svenska. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Svenska. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ÖVERTRYCKSAPPARAT Bruksanvisning Innehåll Inledning.................................................. 1 Kontraindikationer

Läs mer

S8 Escape II ÖVERTRYCKSAPPARAT

S8 Escape II ÖVERTRYCKSAPPARAT S8 Escape II ÖVERTRYCKSAPPARAT Bruksanvisning 3368468-Swe/2 08 12 Innehåll Indikationer............................................... 1 Kontraindikationer 1 Biverkningar 1 S8 Escape II-systemet......................................

Läs mer

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. Modul-/adapterport

Läs mer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt en S9 AutoSet eller S9 Elite. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du

Läs mer

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Svenska Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Svenska Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Svenska Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Välkommen Tack för att du har

Läs mer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Svenska. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Svenska. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS-A. Innan du börjar använda produkten läs igenom välkomst- och informationsguiderna helt och hållet. Luftutsläpp

Läs mer

HumidAire 2i User Manual. Svenska

HumidAire 2i User Manual. Svenska HumidAire 2i User Manual HumidAire 2i Bruksanvisning Innehåll Inledning.................................................. 1 Definitioner 1 Användarens/ägarens ansvar 1 Medicinsk information.....................................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

User guide User guide Svenska

User guide User guide Svenska User guide Svenska SVENSKA Välkommen AirSense 10 AutoSet och AirSense 10 Elite är ResMeds förstklassiga apparater med autojusterande tryck och kontinuerligt positivt luftvägstryck (Continuous Positive

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

Leva med övertrycksbehandling

Leva med övertrycksbehandling Leva med övertrycksbehandling Leva med övertrycksbehandling 3 4 Innehåll Goda råd vid övertrycksbehandling 6 Vad är snarkning och vad är skillnaden mellan snarkning och sömnapné? 7 Varför blir svalget

Läs mer

Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA

Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA Tillverkare: Redsense Medical AB Gyllenhammars väg 26 302 92 HALMSTAD SWEDEN www.redsensemedical.com Denna handledning frisläpptes

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Guide för desinfektion och sterilisering

Guide för desinfektion och sterilisering Guide för desinfektion och sterilisering Endast för kliniskt bruk D enna guide är avsedd för ResMeds full face masker, näsmasker eller näskuddsystem ( mask ) som används av flera patienter på sömnlaboratorier,

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Om behandling med mikroström

Om behandling med mikroström 1 Om behandling med mikroström Tack för att du har köpt Painmaster behandling med mikroström (Micro Current Therapy). Du har tagit ett steg i positiv riktning mot smärtlindring utan att använda läkemedel.

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 1 B1 B2 C A 2 3 D 4 D 5 D 6 7 D 8 9 10 11 12 13 SV Bruksanvisning för användning på sjukhus och läkarmottagning SV PARI GmbH tackar er för det förtroende ni visar

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

COUGHASSIST ANVÄNDARMANUAL

COUGHASSIST ANVÄNDARMANUAL COUGHASSIST ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Varningar och försiktighetsåtgärder... 4 Kontroller, anslutningar, visuella indikatorer... 6 Tillbehör...10 Användning...11 Daglig användning...12

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiv och non-invasiv ventilator Datahanteringsguide Svenska Följande tabell visar var data från Stellar-apparaten kan visas. Data som visas i ResScan kan laddas ner via Resmed

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer