DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet"

Transkript

1 DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen Karlstad Tel Fax

2 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER Grundläggande säkerhetsföreskrifter skall alltid följas. Läs alla instruktioner innan användning. Viktig information utmärks av följande termer: VARNING: Viktig säkerhetsinformation för faror som kan orsaka svår skada eller död. FÖRSIKTIGT Information för att undvika att produkten skadas. NOTERA Information som du ska ta särskild hänsyn till. LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING. VARNING CPAP-masken skall endast användas tillsammans med CPAP-system som rekommenderas av läkare eller andningsterapeut. En mask skall inte användas om inte CPAP-systemet är påslaget och fungerar som det ska. Ventilationshålet(en) på masken skall aldrig blockeras. Förklaring av Varningen: CPAP-system är avsedda att användas tillsammans med särskilda masker med kopplingar som har ventilationshål där luft kontinuerligt kan flöda ut ur masken. När CPAP-systemet är påslaget och fungerar som det ska, sköljer ny luft från enheten ut utandningsluften genom maskens ventilationshål. När CPAP-enheten inte är igång, tillhandahålls dock inte tillräckligt mycket frisk luft genom masken, och utandningsluften kan återinandas. Att återinandas utandningsluft under längre tid än flera minuter kan, under vissa förhållanden, leda till kvävning. Varningen gäller de flesta typer av CPAP-system. FÖRSIKTIGT Vid låga CPAP-tryck kan flödet ur utandningsporten vara otillräckligt för att skölja ut all utandad gas från slangarna Viss återinandning kan inträffa. NOTERA Vid ett fast flöde av extra syrgas kommer den inandade syrekoncentrationen att variera, beroende på tryckinställningarna, patientens andningsmönster, maskval och graden av läckage. Varningen gäller de flesta typer av CPAP-system. Om syrgas används tillsammans med CPAP-systemet, måste syrgasflödet stängas av när CPAP-apparaten inte är i bruk. Förklaring av Varningen: När CPAP-apparaten inte är i bruk och syreflödet är påslaget, kan syrgas som kommer in i ventilationsslangarna ansamlas i CPAPapparatens hölje. Syrgas som ansamlas i CPAP-apparatens hölje utgör en brandrisk. Varningen gäller de flesta typer av CPAP-system. SPARA DESSA INSTRUKTIONER

3 Deadspace Deadspace för de fyra modellerna av DeVilbiss FlexSet Mask är som följer: 9354D Silicone Standard 128 ml 9354S Silicone Shallow 129 ml 9354G Gel Standard 120 ml 9354GS Gel Shallow 118 ml BRUKSANVISNING (FÖR ANVÄNDNING MED EN ENDA PATIENT) - Produkten är avsedd att användas med nasalt kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP), autojusterande CPAP, och med tvånivåsystem för behandling av Obstruktiv Sömnapné (OSA) hos vuxna (>30kg) Det ska användas i hemmiljö och i klinisk miljö av eller på anvisning av läkare. NOTERA FlexSet-masken kan användas med autojusterande PAP-enheter som beror av flödessignaler från patienten eller flödesbaserade snarksignaler för att bestämma tryckjustering. VARNING KVÄVNINGSRISK. Innehåller smådelar. Förvara utom räckhåll för barn.

4 VIKTIGA DELAR AV DIN DEVILBISS FLEXSET MASK (FIGUR 1) LISTA ÖVER DELARNA 1. Panndyna 2. Pannstöd 3. Huvudsetets spänne 4. Maskbryggans Övre Spakar 5. Maskbrygga 6. Maskbryggans Nedre Spakar 7. Lock till Syrgas/Tryck-porten 8. Lås för Knäröret 9. Maskdyna 10. Justerbar ventil 11. Maskkropp 12. Maskens horn 13. Maskens knärör 14. Snabbkoppling/Sviveladapter 15. Rem för att fästa slangen över huvudet (tillval) 16. Panndyna & Rem med Kardborrefäste

5 Devilbiss Flexset mask levereras komplett monterad. FlexSet-masken ger dig två alternativ för placering av slangen för lufttillförsel. Se illustration i figur 2 och 3 och välj det som passar dig bäst. Det första alternativet är att låta slangen för lufttillförsel rotera fritt 360 grader (sidan 7). Det andra alternativet är att fixera slangen för lufttillförsel över huvudet (sidan 8). RESERVDELAR 1. Maskdyna (9) X avser varianter enligt följande: 9352X-601 D=Standard; S=Shallow (tunn) ; G=Gel; GS=Gel Shallow (gel tunn) 2. Justerbar ventil (10)/Panndyna (1) och Pannstöd (2) 9353D Huvudset (inkluderar spännet & rem för att fästa slangen över huvudet) 9353D-619

6 BEKANTA DIG MED MASKEN (FIGUR 4) 1. TRYCK Tryck på maskbryggans två övre spakar och ta loss masken från pannstödet. På så vis kan du ta loss masken utan att ta av huvudsetet. 3. DRA Håll maskkroppen med den ena handen och dra sedan maskbryggans två nedre spakar uppåt från toppen och rör maskbryggan fram och tillbaka med den andra handen. På detta sätt kan masken ställas in i rätt vinkel för din näsa. 5. TRYCK/DRA När du håller i maskens knärör dra av och tryck fast snabbkopplingen till slangen för lufttillförsel. På så vis kan du ta loss slangen för lufttillförsel utan att ta av masken TRYCK Tryck försiktigt in maskbryggan i pannstödet det är inte nödvändigt att trycka ihop spakarna på maskbryggan när maskbryggan sätts in i pannstödet. Upprepa några gånger tills du är bekant med rörelsen. Notera att denna del roterar fritt för att möjliggöra rätt inpassning av vinkeln till din panna. 4. DRA Dra låset till knäröret halvvägs fram och placera maskens knärör i upprätt läge. Med ett pekfinger på vardera sidan av knäröret, dra ner knärörslåset för att låsa maskens knärör på plats. På så vis kan du rikta in huvudsetet över ditt huvud om du vill. Tryck tillbaka knäledslåset på plats för att möjliggöra 360 graders rotation. 6. VRID När du håller i maskens knärör, vrid den justerbara ventilen från ena sidan till den andra, på så vis kan du styra flödet av utandningsluft bort från dig. NOTERA Detta ska vara öppet till dess huvudsetet sätts fast. 7. TRYCK För att koppla bort, tryck in de två knapparna på spännet till huvudsetet som sitter på den nedre remmen till huvudsetet. Figur 4A. Figure 4 NOTERA Huvudsetet har en valfri rem som går över huvudet. Denna kan sättas fast om du väljer detta alternativ Figur 3. NOTERA En panndyna som har en rem med kardborre medföljer. Den kan användas om man vill. Den kan fästas på den ursprungliga panndynan för ökad komfort. Figure 4A

7 HUR MAN MONTERAR OCH SÄTTER PÅ MASKEN Alternativet 360 graders rotation på slangen (se Figur 5) Detta alternativ låter slangen för lufttillförsel rotera fritt 360 grader. Att sätta på huvudsetet (360 graders rotation) 1. Med masken bortkopplad från huvudsetet, öppna spännet till huvudsetet och placera huvudsetet på huvudet som ett pannband, med pannstödet centrerat på pannan i ett bekvämt läge Figur Släpp efter både den högra och vänstra toppfliken på huvudsetet och dra försiktigt i båda flikarna tills huvudsetet är bekvämt åtdraget. Dra inte åt för mycket. 3. Dra den nedre remmen till huvudsetet runt framsidan av ansiktet och knäpp huvudsetets spänne Figur Justera längden på den nedre remmen till huvudsetet genom att dra i antingen den högra eller den vänstra nedre fliken så att den nedre remmen sitter löst runt din haka Figur 7a. Att sätta på masken (alternativet 360 grader) 5. Ta bort snabbkopplingen från maskens knärör och fäst den vid slangen för lufttillförsel. 6. Tryck försiktigt in maskbryggan i öppningen på pannstödet. NOTERA Du kan vilja göra detta framför en spegel de första gångerna. 7. Justera maskens vinkel på näsan med maskbryggans nedre spakar. 8. Med tummarna, dra upp huvudsetets nedre rem över maskens horn Figur 8. Genom att röra tummarna mot öronen kan du se till att den nedre remmen ligger plant mot maskkroppen och din kind. Masken skall nu sitta stramt men inte alltför åtsittande. Om den nedre remmen behöver justeras, lossa remmen från maskens horn och justera längden på den nedre högra och/eller nedre vänstra fliken på huvudsetet. 9. Slå på din CPAP-enhet (se bruksanvisningen för CPAPenheten), kontrollera luftflödet genom slangen för lufttillförsel och fäst snabbkopplingen vid masken. Du kan känna några små läckor runt masken. 10. Du kan eliminera läckorna och öka komforten runt näsbryggan genom att justera maskens vinkel med de nedre spakarna på maskbryggan. Figure Degree Rotation Option Figure 6 Figure 7 FÖRSIKTIGT Dra inte åt huvudsetet för mycket! Om det är för hårt spänt kan det orsaka obehag under natten. Placera åter masken på ansiktet och justera huvudsetets spänning. Att ta av masken (alternativet 360 grader) 11. För att ta av masken under natten, lossa huvudsetets nedre rem från masken, tryck sedan på maskbryggans övre spakar och ta av masken. Om du föredrar att lämna masken fäst, drar du helt enkelt bort snabbkopplingen till slangarna från maskens knärör. Figure 7a Figure 8

8 Alternativet Slang som går över huvudet (se Figur 9) I detta alternativ fixeras slangen för lufttillförsel över ditt huvud. Att sätta på huvudsetet (Alternativet Över huvudet) 1. När masken är bortkopplad från huvudsetet, öppna huvudsetets spänne och placera huvudsetet på huvudet som ett pannband, med pannstödet centrerat på pannan i ett bekvämt läge Figur Släpp efter både den högra och vänstra toppfliken på huvudsetet och dra försiktigt i båda flikarna tills huvudsetet är bekvämt åtdraget. Dra inte åt för mycket. 3. Ta av huvudsetet och fäst remmen som ska gå över huvudet genom att fästa del C på baksidan av huvudsetet och delarna A&B över huvudsetets sidor Figur Sätt tillbaka huvudsetet på huvudet, kontrollera att det är bekvämt åtdraget och justera efter behov. 5. Dra den nedre remmen till huvudsetet runt framsidan av ansiktet och knäpp spännet till huvudsetet Figur 7. 6.Justera längden på huvudsetets nedre rem genom att dra i antingen den högra eller den vänstra nedre fliken så att den nedre remmen sitter löst runt din haka Figur 10a. Figure 9 Over-the-Head Tubing Option Att sätta på huvudsetet (Alternativet Över huvudet) 7. Ta bort snabbkopplingen från maskens knärör och fäst den vid slangen för lufttillförsel. 8. Dra knärörets lås halvvägs fram och placera maskens knärör i upprätt läge. Med ett pekfinger på vardera sidan av knäröret, dra ner knärörets lås för att låsa maskens knärör på plats. 9. Tryck försiktigt in maskbryggan i öppningen på pannstödet. NOTERA Du kan vilja göra detta framför en spegel de första gångerna. 10. Justera maskens vinkel på näsan med maskbryggans nedre spakar. 11. Med tummarna, dra upp huvudsetets nedre rem till över maskens horn Figur 12. Genom att röra tummarna bakåt mot öronen kan du se till att den nedre remmen ligger plant mot maskkroppen och din kind. Masken skall nu sitta stramt men inte alltför åtsittande. Om den nedre remmen behöver justeras, lossa remmen från maskens horn och justera längden på den nedre högra och/eller nedre vänstra fliken på huvudsetet. 12. Slå på din CPAP-enhet (se bruksanvisningen för CPAPenheten), kontrollera luftflödet genom slangen för lufttillförsel och fäst snabbkopplingen vid masken genom att föra slangen för lufttillförsel över ditt bakhuvud. Sätt sedan in slangen för lufttillförsel i kardborreöglan Figur 11-D ovanpå huvudsetet genom att först lossa kardborren och sedan sluta öglan runt slangen. Du kan känna några små läckor runt masken. 13. Du kan eliminera läckorna och öka komforten runt näsbryggan genom att justera maskens vinkel med maskbryggans nedre spakar. Figure 10 Figure 10a A C D B FÖRSIKTIGT Dra inte åt huvudsetet för mycket! Om det är för hårt spänt kan det orsaka obehag under natten. Placera åter masken på ansiktet och justera huvudsetets åtspänning. Att ta av huvudsetet (Alternativet Över huvudet) 14. Lossa den övre kardborreöglan som håller fast slangen och lossa huvudsetets nedre rem från maskens horn, och tryck sedan på maskbryggans övre spakar och ta av masken. Om du föredrar att lämna masken fäst, drar du helt enkelt bort snabbkopplingen till slangen från maskens knärör efter att ha lossat kardborreöglan. Figure 11 Figure 12

9 JUSTERBAR VENTIL DeVilbiss FlexSet Mask har en patenterad egenskap som låter dig välja riktning på det luftflöde som kommer från utflödesportarna. Luftflödets riktning kan justeras genom att vrida den justerbara ventilen från ena sidan till den andra Figur 13. SYRGAS/TRYCK_PORT Denna är till för att övervaka trycket under en sömnstudie eller för att tillföra syrgas om detta förskrivits av din läkare. Ta helt enkelt bort locket från syrgas/tryck-porten Figur 13 och fäst slangen vid porten. VARNING Syre främjar förbränning. För att undvika fysisk skada, rök inte medan du använder din CPAP med extra syrgas. Använd inte nära heta föremål som avger gnistor eller öppna flamkällor. ATT TA AV OCH SÄTTA PÅ MASKDYNAN FlexSet-masken har två dynstorlekar: standard och shallow (tunn). Båda storlekarna finns i både silikon och gel. För att ta av dynan: 1. Dra försiktigt bort dynan från maskkroppen. För att sätta tillbaka dynan: 1. Placera maskdynan på maskkroppen genom att rikta in inriktningsmärket på ovansidan av dynan mot inriktningsmärket på maskkroppen, Figur 15. Tryck sedan in maskdynans överdel i maskkroppen, Figur 16. Fortsätt att fästa dynan vid maskkroppen längs sidorna och nederkanten tills dynan är helt fäst, Figur 17. Om nödvändigt, justera också dynans läge för att ta bort eventuella skrynklor på dynan. Vent Holes Figure 13 Figure 14 Figure 15 Oxygen/ Pressure Port Adjustable Vent Figure 16 Figure 17

10 INSTRUKTIONER FÖR SKÖTSEL OCH RENGÖRING Dagligen: Handtvätt: För att ta isär masken för rengöring, ta loss luftslangen med 22mm diameter, huvudsetet, maskdynan, panndynan och den justerbara ventilen. Masken och delarna kan tvättas i varmt vatten med milt diskmedel. Skölj masken och delarna helt och låt dem lufttorka innan de används igen. FÖRSIKTIGT Använd inte lösningar baserade på blekmedel, klorin, alkohol eller aromatiska ämnen, inklusive parfymerade oljor, för att rengöra näsmaskens delar eller luftslangarna. Sådana lösningar kan göra att produkten hårdnar och förkorta dess livslängd. Placera inte slangarna i direkt solljus, eftersom de kan hårdna och spricka. Varje vecka (om så önskas): Maskens delar kan diskas i diskmaskin om de placeras i diskmaskinens överkorg. Det rekommenderas att masken diskas separat och att alla smådelar säkras. Låt masken lufttorka innan användning. Att sätta ihop masken efter användning: Sätt in den justerbara ventilen i öppningen i maskkroppen från utsidan. Se till att ventilens fläns är helt inpassad i öppningen och att ventilen sitter plant på maskkroppens utsida. Den justerbara ventilen ska rotera lätt i öppningen. Sätt tillbaka maskdynan på maskkroppen genom att rikta in inriktningsmärket på dynans ovansida mot inriktningsmärket på maskkroppen, Figur 8. Tryck sedan in maskdynans överdel i maskkroppen, Figur 9. Fortsätt att fästa dynan vid maskkroppen längs sidorna och nederkanten tills dynan är helt fäst, Figur 10. Om nödvändigt, justera också dynans läge för att ta bort eventuella skrynklor på dynan. Sätt tillbaka panndynan på pannstödet. Sätt ihop huvudsetet enligt instruktionerna för ettdera alternativet 360 grader eller Över huvudet. Se respektive avsnitt i denna anvisning. Masken skall inspekteras innan varje användning för att säkerställa att ventilationshålen är fria från hinder Figur 13. Byt ut din nasala CPAP-mask om den får sprickor eller revor. NOTERA För att masken ska fungera optimalt, rekommenderas att du byter ut den minst en gång per år. Kontakta din leverantör av medicinsk utrustning för hemmet för information om utbyte. VARNING Denna nasala CPAP-mask är endast avsedd att användas för en enda patient. Masken kan rengöras och återanvändas på samma person. Masken ska inte användas på mer än en person. VARNING Masken skall endast användas om en apparat för positivt luftvägstryck är inkopplad och i bruk. Maskens ventilationshål (Figur 13) skall aldrig blockeras. Luftflödet från en apparat för positivt luftvägstryck är nödvändigt för att skölja ut utandningsluften ur masken. Om apparaten för positivt luftvägstryck inte är i bruk, kan utandningsluft råka bli återinandad.

11 GARANTI DeVilbiss FlexSet Mask är garanterat fri från felaktigt utförande och material under en period om sex månader från inköpsdatum. Eventuella defekta delar kommer att repareras eller bytas ut enligt tillverkaren Sunrise Medicals bedömning, om enheten inte har manipulerats eller använts på icke avsett vis under denna period. Säkerställ att det tekniska felet inte beror på otillräcklig rengöring eller oförmåga att följa instruktioner. Om reparation är nödvändig, kontakta din vårdgivare som tillhandahåller DeVilbiss eller Serviceavdelningen för instruktioner: Europa NOTERA - Denna garanti täcker inte tillhandahållande av en låneenhet, kompensation för hyreskostnader när sagda enhet repareras, eller kostnader för arbete som krävts för att reparera eller byta ut defekta delar. Det finns ingen annan uttalad garanti. Underförstådda garantier, inklusive säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte, är begränsade till den uttalade garantins varaktighet. Detta är den enda kompensation och ansvarsskyldighet som gäller för indirekta skador eller följdskador under alla garantier.

ResMed Hospital Full Face Mask

ResMed Hospital Full Face Mask ResMed Hospital Full Face Mask RESMED HOSPITAL FULL FACE MASK är avsedd att användas av en vuxen patient (>30 kg) som har ordinerats CPAP (continuous positive airway pressure) behandling eller bilevelbehandling

Läs mer

Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare

Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare 0123 90195 Rev. D SleepNet Corporation 5 Merrill Industrial Drive Hampton, NH 03842 USA Tel: (603) 758-6600 Fax: (603) 758-6699 Toll

Läs mer

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ 3 Point Headgear IQ Näsmask med bruksanvisning för IQ 3-punkts maskhållare Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel. 054-53

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM mini

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING my baby carrier BRUKSANVISNING SVENSKA Integrerat huvudstöd VIKTIGT! SPARA BRUKS- ANVISNINGEN SÅ ATT DU HAR DEN TILL HANDS OM DU SKULLE BEHÖVA DEN IGEN! Integrerad ryggförlängning... > VARNINGAR VARNING:

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen Manual DB KPB.qxd 26/02/2003 10:10 PÆgina 1 BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes

Läs mer

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Libretto istruzioni Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X Manual de Instrucciones Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben KSE 61X/ 71X/ 91X Instructions Manual Kitchen

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Bruksanvisning och skötselinstruktioner

Bruksanvisning och skötselinstruktioner Bruksanvisning och skötselinstruktioner VARNINGAR Läs EN 529 : 2005 innan du använder utrustningen, och sätt dig in i kraven för användning av andningsskyddsanordningar och eventuella effekter på användaren.

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare 02 Bruksanvisning LIV MEDICINSK LUFT AGA Innehåll. 1. Förord...3 2. Beskrivning

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING

PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM 2

Läs mer

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13 Allmänt LW-450E är en kompressor som är tillverkad av Leonard & Wagner. Namnet kan tydas så att 450 är kapaciteten i antalet minutliter och E står för att den går på en trefas elmotor. Den har tre stycken

Läs mer

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har köpt LUNA TM 2 for MEN med T-Sonic TM som rengör och förbereder huden för

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA 1. DET VIKTIGASTE I SAMMANFATTNING 1.1 Systemindikationer LOTUS Alpha är ett växeltrycksystem för decubitusprofylax hos patient med medelhög till hög risk

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Ryggsäckssystem 2012

Ryggsäckssystem 2012 Ryggsäckssystem 2012 Bruksanvisning Produktdata Ryggsäck Stort, löstagbart lock som väl täcker säcken Höjbart lock som kan anpassas till olika volymer. Stort topplocksfack. Hållare för hjälm eller kläder.

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Bruksanvisning och skötselinstruktioner

Bruksanvisning och skötselinstruktioner Bruksanvisning och skötselinstruktioner VARNINGAR Användare av TORNADO-system måste ha god kännedom om farorna på arbetsplatsen innan de använder utrustningen och ha grundlig utbildning i hur man använder

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS Tack för att Ni valde en Slush maskin från Popz Sverige AB! Bruksanvisningen ska läsas igenom noga innan maskinen startas. Maskinen får inte användas för annat ändamål

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo F HELMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo F HELMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo F HELMASK Respireo Primo F HELMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F är en helmask med

Läs mer

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC4-085200 Datum: 2013-11-01 Art nr.: OC4-Q3032 ------------------------

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

Medicinsk syrgas för Hortons huvudvärk.

Medicinsk syrgas för Hortons huvudvärk. Medicinsk syrgas för Hortons huvudvärk. Patientinformation. Linde: Living healthcare 02 Medicinsk syrgas för Hortons huvudvärk. Till dig som fått medicinsk syrgas för behandling av Hortons huvudvärk. Den

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Bruksanvisning 1 Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS 3 VIKTIGA

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

IKD 11750.0 GE (703043)

IKD 11750.0 GE (703043) BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes de uso com indicaηυes para montagem

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A SERVICEANVISNINGAR SV WHEELDRIVE 9011310A Förberedelser före drivning med WheelDrive Monteringen av WheelDrive ska utföras av behöriga yrkespersoner. Före drivning med hjälpmotorn måste följande åtgärder

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 16 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125623/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 16 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Midi

Monteringsanvisning MAFA Midi Monteringsanvisning MAFA Midi Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Midi_SE_rev2 100-35 2007-11-29 2 12 Garanti: MAFA Midi silo

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill Art.nr. G06-87A ÅTERFÖRSÄLJARE Lämna dessa anvisningar till kunden. FARA KUND Spara dessa anvisningar för framtida bruk. Av säkerhetsskäl innehåller

Läs mer

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm a f d e b c i Monteringsanvisning g h 4 > 5 cm izi Modular: bakåt- & framåtvänd izi Modular RF: bakåtvänd 5 Bakåtvänd godkänd höjd 6-05 cm Framåtvänd godkänd höjd 88-05 cm maximal vikt 8 kg Ålder 6 mån

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. Grupp 0+ 0-12 Månader. 0-13 kg. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i ett framsäte med airbag.

Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. Grupp 0+ 0-12 Månader. 0-13 kg. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i ett framsäte med airbag. EMM0016rev003 manual First Class:Layout 1 12-08-2008 15.00 Sida 2 Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. ECE R44/04 UNIVERSAL 0 13 kg Y E1 Grupp 0+ 0-12 Månader 0-13 kg EMM0016SE Rev003 Placera

Läs mer

Zitzi Carseat & Carseat Mini

Zitzi Carseat & Carseat Mini Kombinationer Zitzi Carseat får ej kombineras med andra produkter. Reservdelar Zitzi Carseat får endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB. BRUKSANVISNING Produkten är endast avsedd

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

KARLSTAD serien är testad för att uppfylla. våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk.

KARLSTAD serien är testad för att uppfylla. våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk. KARLSTAD KARLSTAD serien är testad för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk. Därför kan vi erbjuda 10 års garanti som omfattar material-

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning www.jabra.com 2009 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i beskrivande

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER Med Excellent Systems ramper finns det så många kombinationsmöjligheter att det nästan bara är fantasin som sätter gränserna. Traditionella raka ramper

Läs mer