KUNDSPECIFIK TILLVERKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNDSPECIFIK TILLVERKNING"

Transkript

1 KUNDSPECIFIK TILLVERKNING SAMARBETE SOM LÖNAR SIG

2 WEIDMÜLLER KUNDSPECIFIK TILLVERKNING - ER PARTNER FÖR SNABBARE OCH LÖNSAMMARE PRODUKTION Att ta fram lösningar och produkter som möjliggör för industrin att arbeta effektivare, snabbare och därmed spara pengar är Weidmüllers grundfilosofi. Vi ser till att identifiera behoven och problemen för att därefter ta fram den bästa lösningen. Detta har gjort oss till marknadsledande tillverkare av komponenter för elektrisk anslutningsteknik. Industrins behov av effektivitet, snabbhet och korta ledtider är också det som gjort att vi har en aktiv satsning på KUND- SPECIFIK TILLVERKNING. Här hjälper vi er att ta fram färdiga skräddarsydda lösningar med färdigmonterade produkter för just ert företag. På detta sätt slipper ni ha resurser för montering och behöver inte ha produkter/komponenter på lager. Ni får den färdigmonterade produkten exakt när ni behöver den för att er produktion ska löpa så smidigt som möjligt. Er kapacitet ökar, samtidigt som kvaliteten förblir säkerställd, tack vare att krävande normer uppfylls. Det lönar sig att lägga ut arbetsintensiva moment för att frigöra kapacitet som på ett ekonomiskt lönsamt sätt kan utnyttjas för andra krävande uppgifter. För verksamhet av denna typ gäller det i första hand att ha en kvalificerad och tillförlitlig partner. Weidmüller förfogar över den erforderliga personalen, det speciella know-how som krävs och har dessutom de nödvändiga tillverkningsenheterna. 2 Kundspecifik tillverkning

3 ALLA FAKTA TALAR FÖR KUNDSPECIFIK TILLVERKNING Förändring från fasta till variabla kostnader vid beställning av anslutningsklara produkter Högsta flexibilitet genom integreringen av produkter från andra tillverkare Tekniskt och ekonomiskt effektiva lösningar genom komponenturval direkt från Weidmüller Snabb åtkomst av en stor mängd varianter av lådor och enstaka komponenter Beaktandet av normer och certifieringar i projektarbetet Inga kostnader för egna tester hos extern provningsanstalt, speciellt för explosionsskyddade produkter Ökad flexibilitet för er vid flaskhalsar i produktionen Behovet av lagerutrymmet minskar Tid sparas med hjälp av färdiga lösningar Nationella säkerhetsföreskrifter följs Inga restprodukter på lagret Ett enda ordernummer Leverans Just-in-time Produkterna levereras klara för inbyggnad Färdigmonterade plintrader i enligt ritningar eller kundönskemål Uppmärkning av alla enheter Kapslingar och färdigmonterade plintrader enligt EX-specifikationer Ledare och kablar förses med märkning i önskat utförande Lödarbeten utförs Tillverkning av kabelförläggningar och kabelrännor med eller utan kontaktdon Teknisk utredning av erhållna uppdrag, rådgivning Alla produkter kvalitetskontrolleras Kundspecifik tillverkning 3

4 WEIDMÜLLERS LEDNINGSFÖRBINDNING RADER AV TILLFÖRLITLIGA KONTAKTER För många är Weidmüller liktydigt med begreppet innovativt företag. Ett viktigt bevis för sanningen i detta är vårt omfattande program av plintar med många olika typer av anslutning. Våra patenterade system för anslutning med Skruv-, Fjäder-, IDC- och Push In-teknik representerar särskilda höjdpunkter i sammanhanget. Isolermaterialet WEMID och de instickbara överkopplingarna är andra exempel på vår kompetens inom denna sektor. I vårt produktsortiment ingår allt från enkla genomgångsplintar, mätplintar och frånskiljbara plintar till Ex-plintar och radplintar för säkerhetsapplikationer inom kärnkraftverk. Ett omfattande tillbehörsprogram kompletterar vårt produktsortiment. Dra fördel av vår KUNDSPECI- FIKA TILLVERKNING. Fördelarna med våra individuellt anpassade tjänster är uppenbar: Dina färdigmonterade kopplingsplintrader levereras klara för inbyggnad, exakt monterade och uppmärkta enligt dina önskemål. Som kund hos oss behöver du bara använda ett enda ordernummer och en lagerplats. Därmed slipper du administrera ett flertal lager- och orderpositioner. Om du föredrar leveranser Just-in-time, kan du till och med spara in den sista lagerplatsen som då kan användas för andra ändamål. Eftersom våra standardprodukter normalt levereras som hela förpackningar kan det vid beställning av enskilda komponenter förekomma att du får restmaterial liggande i kvar i lagret. Detta problem undviker du genom att köpa färdigmonterade kopplingsplintrader, från oss monterade exakt enligt dina specifikationer. Naturligtvis är vår KUNDSPECIFIKA TILL- VERKNING med monteringsoptimerade arbetsplatser ATEX-certifierad. 4 Kundspecifik tillverkning

5 VI MÄRKER UPP DINA FÄRDIGMONTERADE KOPPLINGSPLINTAR I egenskap av kompetent leverantör av produkter inom elanslutningstekniken har Weidmüller ett omfattande program för uppmärkning av alla enheter, som kopplingsplint, kabelledningsmärkning, apparatmärkning m.m. Vår KUNDSPECIFIKA TILLVERKNING tar fram exakt den märkning du behöver, och levererar inom några arbetsdagar. Med vår nya beställningsmjukvara M- Print PRO och vår MultiCard erbjuder vi helt kundanpassade leveranser av alla typer av märkning. Oavsett om det gäller plintmärkning, märkhylsor för kablar och ledningar eller märkning för apparater och komponenter. M-Print PRO är Windows-baserat vilket gör beställningsförfarandet mycket smidigt. Tack vare flera praktiska funktioner i programmet, som klipp- och klistrafunktion och nummergenerator som möjliggör löpande nummerserier mm, knappas märkinformation in snabbt och enkelt. Beställningsfilerna sparas och kan antingen mailas till eller så sparar du ner beställningsfilerna på en CD och skickar det till oss. Kundspecifik tillverkning 5

6 STORT UTBUD AV KAPSLINGAR Weidmüllers program innehålller ett brett utbud av kapslingar till skydd för elektriska och elektroniska utrustningar och apparater. Det typiska för våra kapslingar är specifik anpassning till produkter och till industrins tuffa miljöer. Komplett monteringsservice ingår som viktig del i våra tjänster. Vi installerar komponenter på montageskenor och bygger in dessa i lämpliga kapslingar. Självklart uppfyller de färdiga produkterna gällande normer. I våra leveranser av kopplingsplintar ingår alltid alla erforderliga passiva och/eller aktiva komponenter. Komponenterna är också skyddade mot skadlig yttre påverkan. Kapslingarna är normalt pulverlackerade för att motstå väder och vind. Våra kapslingar finns i diverse storlekar och i följande material: aluminium polyester polykarbonat rostfritt stål Viktiga tillbehör för alla kapslingar är kabelförskruvningarna. Hos oss hittar du en mängd olika förskruvningar som uppfyller gällande normer. Vi erbjuder också bearbetningsservice för alla typer av kapslingsmaterial och kapslingsstorlekar. KUNDSPECIFIK TILLVERKNING utför allt från enkel borrning av genomgående hål till komplicerade fräsarbeten. Vi kompletterar dina kapslingar med förskruvningar, gångjärn för locket, monteringsplåtar, färdigmonterade kopplingsplintar och mycket annat 6 Kundspecifik tillverkning

7 PROGRAMVARA FÖR SÄKER OCH LÖNSAM PLANERING PROJEKTERINGSPROGRAMMET RAILDESIGNER FÖRDELAR Fotorealistiska skärmbilder med visning i format 2D-plus Intuitiv programhantering via standardfunktioner i Windows och överskådlig menystruktur Snabbval av enheter genom intelligent avfrågning i databank och artikelförteckningar Överskådlig projektbehandling Offert och beställning av färdigmonterade kopplingsplint och kapslingar direkt via e-post Självstudieprogram i multimediaformat Öppna gränssnitt för inkommande, respektive utgående data för dataöverföring med CADprogram Uppdateringar och service via Internet, När ett uppdrag lämnas och vidarebearbetas kan det hända att felkällor uppkommer, som kan leda till att det blir svårt att utföra korrekt beställning. Detta är emellertid något som inte längre gäller vid färdigmonterade kopplingsplintar och kapslingar. Med programvaran RailDesigner för projekterings- och beställningsarbete erbjuder Weidmüller optimal planeringstrygghet och överskådlighet samtidigt som offert- och beställningsprocessen förenklas på viktiga punkter. Med sina fotorealistiska skärmbilder och översiktligt uppbyggda programhantering erbjuder RailDesigner ideala förutsättningar för konstruktionsarbetet. Överkopplingar, uppmärkning och ändplattor kan konfigureras på liknande sätt som skiljeplattor och ändstöd. Utöver detta kan hänsyn också tas till fria ytor och externa kabelbryggor. Programvaran underlättar också i hög grad placeringen av produkterna på montageskenor. Kundspecifik tillverkning 7

8 VÅR TEKNISKA POTENTIAL Teknisk utredning av uppdrag och rådgivning Färdigmonterade plintrader och kapslingar utformas med hjälp av RailDesigner Layouter, dokumentation och gällande certifikat Direkt åtkomst till material och delar på eget lager SAP-understödd disposition med avseende på material- och tillverkningsuppdrag Kundspecifik tillverkning av färdigmonterad plintrader och kapslingar enligt erhållna ritningar eller anvisningar Uppmärkning av kundspecifik färdigmonterad plintrader och kapslingar Tillverkning av kapslingar och färdigmonterad plintrader enligt Exspecifikation, respektive EXE / EXi Avisolering och montage av kablar och ledare, även lödarbeten Alla produkter kvalitetskontrolleras före leverans Färdigställt och kvalitetssäkrat enligt ATEX EExe och EExi, certifiering enligt ISO 9001 Packning och avsändning på kortast möjliga tid Mekanisk bearbetning i de flesta material Stansning/kapning av montageskenor Graveringsarbeten 8 Kundspecifik tillverkning

9 EXEMPEL PÅ LÖSNINGAR FRÅN KUNDSPECIFIK TILLVERKNING Kundspecifik tillverkning 9

10 KUNDSPECIFIK TILLVERKNING ANLITAS AV FÖRETAG SOM VÄRDESÄTTER KVALITET Vi har vår kundkrets bland såväl små som stora industriföretag samt maskinbyggare. Bland nöjda kunder som redan idag anlitar oss kan nämnas Volvo Penta, Getinge Industrier, kraftbolag, fjärrvärmedistributörer m.fl. När kan vi lägga till ert företag på listan? Kontakta oss idag! 10 Kundspecifik tillverkning

11 KUNDANPASSAD TILLVERKNING FÖRFRÅGAN BEARBETNING OCH BESTYCKNING AV KAPSLINGAR KAPSLINGSTYP MATERIAL BENÄMNING ÖVRIGT BEARBETNING EX FRÄSNING, BORRNING, GÄNGNING SIDA A SIDA B SIDA C SIDA D SIDA E (BOTTEN) SIDA F (LOCK) BESTYCKNING KOPPLINGSPLINT FJÄDER PUSH-IN IDC SKRUV (SÄTT KRYSS) ANTAL AREA KABELAREA ÖVRIGT KABELGENOMFÖRINGAR ANTAL M-ALT PG-GÄNGA ÖVRIGT ÖVR BESTYCKNING Förskruvningsstorlekar PG / Pr gängmått/m PG Pr PG 7 Pr 12,5 PG 9 Pr 15,2 PG 11 Pr 18,6 PG 13,5 Pr 20,4 PG 16 Pr 22,5 PG 21 Pr 28,3 PG 29 Pr 37 PG 36 Pr 47 PG 42 Pr 54 PG 48 Pr 59,3 KAPSLINGAR M M6 M8 M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 ÖVR ÖNSKEMÅL NAMN FÖRETAG POTADRESS POSTNR ORT HUVUDSAKLIG VERKSAMHETSOMRÅDE TELEFON TELEFAX EPOST KUNDNR ORG.NR Kundservice: Fax:

12 Sverige Weidmüller AB Box Malmö Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Other countries Weidmüller Interface GmbH & Co. KG P.O. Box Detmold Phone Fax Weidmüller positionerar sig framgångsrikt över hela världen som den ledande leverantören av lösningar för elektriska anslutningar, överföring, konditionering och omvandling av kraft, signaler och data i industriella omgivningar. Företaget utvecklar, producerar och säljer produkter inom området för elektrisk anslutning och elektronik. Weidmüllers produkt- och tjänsteportfölj är inriktad på att höja värdet på produkterna och därmed också våra kunders verksamhet. Weidmüllerkoncernen har en global inriktning med egna fabriker, säljbolag och representanter i över 70 länder. Under räkenskapsåret 2008 nådde Weidmüller en försäljning av 533 miljoner euro. Företaget sysselsätter personer över hela världen.

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

ATIVA-Dokument Produktinformation

ATIVA-Dokument Produktinformation ATIVA-Dokument Produktinformation Sidan 1 av 11 Allmänt om ATIVA-Dokument ATIVA Development AB har utvecklat programvaran ATIVA-Dokument. En slagkraftig lösning inom området dokumentstyrning. Programmet

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

SL litar på Weidmüller

SL litar på Weidmüller 1-2009 Titta in i Weidmüllers nya lokaler SL litar på Weidmüller Högtryck på Elfack 2009 sid 2 5 sid 6 7 edare En kreativ partner Välkommen till årets första nummer av direkt. Tidning en är denna gång

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION trimit konfigurator 2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION av produkter BRANSCHKUNSKAP 3 Citatet ovan är känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte berört av allt ovan

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer

TIO SÄTT SNABBARE ENKLARE OCH ATT GÖRA DIN IT-HANTERING. (att studera i lugn och ro) www.dustin.se order@dustin.se 08-553 44 000 (mån fre 8.00 17.

TIO SÄTT SNABBARE ENKLARE OCH ATT GÖRA DIN IT-HANTERING. (att studera i lugn och ro) www.dustin.se order@dustin.se 08-553 44 000 (mån fre 8.00 17. TIO SÄTT ATT GÖRA DIN IT-HANTERING ENKLARE OCH SNABBARE (att studera i lugn och ro) www.dustin.se order@dustin.se 08-553 44 000 (mån fre 8.00 17.00) Nordens ledande IT-leverantör. Man kan inte vara snabbast

Läs mer

WEIDMÜLLER. Nr 1 2008. direkt. Ledande i Norden inom informationsöverföring. Elektronikmässan. Produktnyheter. direkt

WEIDMÜLLER. Nr 1 2008. direkt. Ledande i Norden inom informationsöverföring. Elektronikmässan. Produktnyheter. direkt Nr 1 2008 WEIDMÜLLER Ledande i Norden inom informationsöverföring Elektronikmässan Produktnyheter 1 LEDARE Lösningar istället för produkter Under senare tid har vi märkt ett allt större intresse hos våra

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ytterligare ett stort steg framåt. TruMatic 7000. Den nya kombimaskinen ger snabb och repfri bearbetning med två högdynamiska tilläggsaxlar

Läs mer

3779 Pelar- och väggsvängkranar Pelar- och väggsvängkranar vi vet vad vi talar om Lyfta, transportera, driva, positionera, fördela, lagra det är uppgifter som Demag Cranes & Components har koncentrerat

Läs mer

LEVERANTÖRSNÄTVERK HIGH VOLTAGE VALLEY

LEVERANTÖRSNÄTVERK HIGH VOLTAGE VALLEY LEVERANTÖRSNÄTVERK HIGH VOLTAGE VALLEY LEVERANTÖRSNÄTVERKET - HIGH VOLTAGE VALLEY består av en grupp företag som alla idag är leverantörer till ABB. Dessa företag har gått samman för att gemensamt arbeta

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Innehållsförteckning. Vi tar ansvar 006. IT & webbtjänster 008. Tryck & utskrifter 012. Utskick & kampanjer 014. Tidningar & magasin 018

Innehållsförteckning. Vi tar ansvar 006. IT & webbtjänster 008. Tryck & utskrifter 012. Utskick & kampanjer 014. Tidningar & magasin 018 våra kunder syns 003 Innehållsförteckning Vår verksamhet 004 Vi tar ansvar 006 IT & webbtjänster 008 Tryck & utskrifter 012 Utskick & kampanjer 014 Tidningar & magasin 018 Skyltar & dekorer 022 Ågrenshuset

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Vi har arbetat med bandtransmissioner. än 30 år.

Vi har arbetat med bandtransmissioner. än 30 år. Vi har arbetat med bandtransmissioner och transportlösningar i mer än 30 år. FREBELT AB är ett familjeägt företag som har en lång erfarenhet och bred kompetens inom området. Hos oss är kunden alltid i

Läs mer

fabriksautomationslösningar

fabriksautomationslösningar fabriksautomationslösningar Yrkesskicklig och pålitlig leverantör av fabriksautomation Fastems är den ledande leverantören av fabriksautomation. Vår affärsidé är att förbättra våra kunders konkurrenskraft

Läs mer

energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på.

energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på. energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på. Energismart det vinner vi alla på Som Sveriges ledande el-teknikgrossist arbetar

Läs mer

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL NYTT OM 9000 & 14000 Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL Aktuellt 2 Den interna revisionen ger bränslet till ständig förbättring 4 Fokus på företag: Atlas Copco Secoroc AB 8 Nyckeltal och prestandaindikatorer

Läs mer

Full kontroll över logistik & produktion

Full kontroll över logistik & produktion LeanLog Production (modul) Full kontroll över logistik & produktion LeanLog är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. LeanLog rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Elpress håller vad de lovar

Elpress håller vad de lovar NR 1 2012 Analyzer - programvara för kvalitetssäkring av pressningar och system för kalibrering LITEN PÅ UTSIDAN STOR INUTI PS710E251 E-NR 1624715 Nytt samarbete Elpress har inlett ett samarbete med Jordarna,

Läs mer

En handbok om produktmärkning och spårbarhet

En handbok om produktmärkning och spårbarhet En handbok om produktmärkning och spårbarhet vi har lösningen till bättre lönsamhet En förpackning är så mycket mer än ett skyddande emballage. Märkning ger all viktig information om innehåll och ursprung.

Läs mer