VERKSAMHETSBERÄTTELSE För ett jämställt samhälle fritt från våld. Ängelholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. För ett jämställt samhälle fritt från våld. Ängelholm 2014-02-28"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelholm

2 Inledning Kvinnojouren i Ängelholm har funnits för våldsutsatta kvinnor och deras barn sedan Under åren har flera hundra kvinnor fått en fristad hos Kvinnojouren och många av dem har vi kontakt med fortfarande. Efterfrågan på skyddat boende har inte minskat. Under 2013 har vi tvingats neka 114 kvinnor på grund av fullbeläggning. Dessa har vi oftast kunnat hänvisa till andra jourer. Skånes kvinnojourer har goda kontakter genom bland annat Samverkansgruppen för Skånes kvinnojourer. Men inte sällan måste förföljda kvinnor flyttas långt från sin hemkommun för att inte riskera att bli upptäckta. Detta kräver att kommunerna solidariskt ställer upp och tar emot dessa förföljda kvinnor och deras barn. Arbetet med att på bästa sätt ta hand om barnen har fortsatt under Det har varit självklart att barnen direkt kunnat vara med vår barnansvarig som i sin tur kunnat följa barnen utifrån en genomförandeplan. Barnansvarig har på så sätt kunnat agera utifrån barnens behov när det gäller vilken sysselsättning som skulle vara bra samt gett det stöd som behövs så att de kunnat få struktur och ordning i sin svåra livssituation. Under 2013 har vår barnansvariga fått träffa 33 barn som bott hos oss under året. Genom ett samarbete vi har med skolorna i Ängelholm har samtliga skolbarn kunnat börja skolan under sin första vecka i våra skyddsboenden. Vidare har samarbetet med kommunens barnpedagog kunnat ge stödsamtal till de barn som behöver under de första veckorna på jouren. De flesta av dessa barn har sedan kunnat träffa denna barnpedagog varje vecka. Kvinnojourens ideella verksamhet har under 2013 blivit en stabil och trygg verksamhet som omfattar tolv kvinnor. Dessa ideella kvinnor kan hjälpa oss i vårt dagliga arbete, när inte vi räckt till. Vidare är våra ideella ett stöd för oss under helger, då har de hand om telefonjouren mellan Kvinnojouren har varit ute och föreläst vid 26 tillfällen under 2013 och presenterat verksamheten inom flera myndigheter och föreningar exempelvis kommuner i vårt närområde, skolor, föreningar och församlingar. Kvinnojourens utåtriktade verksamhet Internationella kvinnodagen: den 8:e mars uppmärksammades genom att delar av styrelse och personal delade ut gerbera på Ica Maxi. Verksamhetschefen har informerat om skyddad identitet hos sjukvården, skolor i Skåne, föreningar, församlingar och kommuner i olika delar i Skåne. Vidare har verksamhetschefen föreläst om våld i nära relationer och jourens arbete för skolor, vårdcentraler och föreningar vid 35 tillfällen under Verksamhetschefen har föreläst kring vårt arbete på kvinnojouren i Ängelholm vid 43 tillfällen under Då har det handlat om vårdcentraler, skolor, polis och kommuner i olika delar av Sverige Personal har deltagit vid Nätverkets för kvinnofrid i Nordvästra Skåne möten. Detta har gjorts ca tio gånger under

3 Utbildningar Personal och styrelse har deltagit i ett flertal utbildningar under året. Att förkovra sig i sitt arbete och få nya infallsvinklar ser vi som en viktig del i vårt arbete. Följande utbildningar har vi tagit del av under 2013: Hot och riskbedömningar, med Henrik Belfrage Det svåra samtalet, med Lou Rossling Kvinnofridskonferens, nationell konferens i Stockholm. Våga prata, kring våldtäkt och hur man samtalar med personer som drabbas. SKR utbildning: Att leda en kvinnojour Hedersvåld, med fokus på män både som offer och förövare. Barn som bevittnar våld, Länsstyrelsen i Skåne. Kvinnor som varit i behov av skyddat boende Beläggningen i skyddsboendena har varit hög, 98%. Sammanlagt har 29 kvinnor och 33 barn, samt två hundar, har fått en fristad hos Kvinnojouren. När vi tittar på antalet dygn som dessa kvinnor och barn bott i våra skyddslägenheter får vi följande siffra: kvinnor 1722, barn Av de 29 kvinnorna har såvitt vi vet ingen gått tillbaks till sitt tidigare förhållande. Av de kvinnor som bott på Kvinnojouren kom kvinnorna från Åstorp, Ängelholm, Malmö, Perstorp, Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Sundsvall, Svalöv, Älmhult, Töreboda, Örkelljunga, Klippan, Märsta, Landskrona och Kävlinge. Kvinnor som lämnat de skyddade boendena Verksamheten med kvinnor som lämnat skyddsboendena har fortsatt även under 2013 och stått för den stora ökningen av verksamheten och arbetsbelastningen under året. En del av kvinnor som bott i våra skyddade boenden har under året bosatt sig i Ängelholm. Andra har valt att flytta till kommuner som är mer eller mindre nära oss. Alla dessa kvinnor är ofta i stort behov av stöd och även hjälp med många praktiska saker. Eftersom de nästan alltid saknar det nätverk som vanliga kvinnor har, finns Kvinnojouren där till hjälp och stöd. Vi arbetar för att kvinnorna ska bli självgående i vardagen. När det gäller kvinnor med invandrarbakgrund har vi sett att de har mycket svårt att reda sig i det svenska samhället, med myndigheter, banker, arbetssökande och så vidare. För dessa har hjälpen från oss varit en förutsättning för att få vardagen att fungera. Gemensamt för alla kvinnor oavsett ursprung är svårigheten att klara av det stora behovet att navigera bland alla myndigheter som de måste ha kontakt med. För en kvinna med barn som lämnat sitt hem på grund av förekomsten av våld kan det handla om att ta kontakt med över femton myndigheter. Vi på Kvinnojouren finns då som både lotsare genom detta nät som många kvinnor beskriver som ohanterbar. Men vi finns också som en plats där kvinnorna kan känna sig sedda och förstådda. Vidare får rollen av att vara en plats där man kan återhämta sig och samla kraft, en avgörande roll för att orka ta sig igenom den svåra perioden. De utflyttade kvinnorna har speciella tider då personalen kan ta emot dem och prata och hjälpa till med olika saker. Barnen 3

4 Barnen och kvinnan är lika högt prioriterade hos oss på vår jour och kommer så att vara allt framgent. Alla barn som kommer till jouren, får träffa vår barnansvarig. Tillsammans skapas tid för samtal som styrs av tre olika teman: dåtid- det som har varit, nutid- livet på ett skyddat boende och framtid- tankar om hur framtiden kan se ut. Behöver ett barn professionell hjälp att bearbeta sina upplevelser, tar vi kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin eller den som bäst bedöms kunna ta hand om barnet i fråga. Givetvis alltid med mammans tillstånd. Vi finns också som en samarbetspartner i processen som handlar om en anmälan om barn i fara. I det flesta fall finns det redan en sådan anmälan gjord och då samtalar vi med den aktuella kommunen i denna utredning. Vid fall där vi bedömer att vi skall utforma en sådan anmälan som kvinnojour, görs det. Skyddsbostäder - lägenheterna Det är en hög belastning på våra skyddade boenden, som självklart gör att dessa slits snabbare än i vanliga privatbostäder. Vi har under 2013 sett över detta och åtgärdat det som vi bedömt behöver renoveras eller bytas ut. Genom bidrag från generösa givare har vi haft möjligheten att ordna boendena på ett sätt som resulterat till att kvinnor vid placering kan säga saker som: gud, det är så fint, det känns som att komma hem till en god vän!. Kvinnojouren kunde 2013 ta emot sammanlagt nio kvinnor och deras barn. I en av lägenheterna är det möjligt för kvinnan att ta med sig sitt husdjur. Ett av skyddsboendena utgörs av en trerumslägenhet, där två kvinnor med barn kan bo. Vår tvårumslägenhet för en kvinna med barn är anpassad för kvinnor med funktionshinder, och/eller hedersvåldsproblematik. I skyddsbostaden ska kvinnan själv stå för städning, matlagning och tvätt. Behöver hon hjälp ställer personal upp, men grundläggande är att vardagens sysslor ska hon försöka klara av. Kontoret en samlingspunkt Under 2013 har kontoret haft rollen som hjärtat i verksamheten. I maj 2013 kunde jouren flytta till nya kontorslokaler som bättre möter den verksamhet vi bedriver. På kontoret har vi möjlighet att både ha planeringsmöte, polisförhör, mottagning och stödsamtal för våra boende både barn och vuxna. All planering och aktiviteter har utgått härifrån. Barnrummet har ännu en gång fått en ansiktslyftning, där nya inventarier ordnats för att det skall passa alla barn från nyfödd till 18 år (vilket inte är helt enkelt). Resultatet har varit fina fräscha lokaler som är inbjudande och behagliga att vara i för alla som vistas där. Dagliga aktiviteter Caféverksamheten som startade 2006 har fortsatt och som ett återkommande tillfälle att träffas och knyta nya kontakter både för boende och utflyttade kvinnor och barn. Cirka tio kvinnor besöker caféerna i genomsnitt varje vecka. Där kan dessa kvinnor under avslappnade former prata med varandra och personalen medan barnen leker. Under 2013 har vi haft flera bokade aktiviteter på vårt kontor exempelvis: dans, musikafton, skönhetsbehandlingar, pysselkväll, bak och matlagning och målarstunder. Vi har anordnat temakvällar och då haft teman som: matlagning, ekonomi, skönhet och hur samhället fungerar och vilka myndigheter som gör vad. Vilken aktivitet som vi planerat att ha aviseras på måndag på en tavla på kontoret. Där kan alla kvinnor både boende och utflyttade se vilka aktiviteter vi planerar under veckan. 4

5 Julfest Vi har fortsatt med traditionen vi började med 2009 en julfest på jouren för alla kvinnor och deras barn (både boende och utflyttade), vår personal och styrelsen har varit välkomna. Under trivsamma former intogs julgodis, kakor och frukt, varefter en livs levande tomte gjorde entré och delade ut julklappar. Ett tjugotal kvinnor och ca femton barn och all personal deltog.. Gåvor Under 2013 har Kvinnojouren kunnat ta emot fantastiska gåvor av givmilda privatpersoner, butiker, föreningar eller/och företag. Det har exempelvis handlat om kläder, leksaker, Nintendo, spel, möbler, keramik och filmer. Några privatpersoner valde att särskilt uppmärksamma jouren runt jul och samlade in flera tusen som de sedan gav inför julfesten som en julklapp till kvinnorna och barnen. Pengagåvor har skänkts från ett tjugotal personer och företag. Sammanlagt har närmare kr skänkts till Kvinnojouren under Pengagåvor används exempelvis till bowling, biobiljetter, leksaker, filmer, presentcheck på mat, kläder, inträde till muséer, eller annat som barnen kan behöva. Jourtelefon och stödsamtal Telefontiderna på vardagar har varit generösa, vardagar mellan 9-12 och samt alla helgdagar mellan Det är viktigt att polis, socialtjänst och sjukvård alltid kan nå oss, så dessa har verksamhetschefens direktnummer som de kan ringa alla timmar på dygnet. Ett telefonsamtal leder ofta till personliga stödsamtal där kvinnan träffar personal på Kvinnojouren. Kommunerna i vår närhet Mest har vi givetvis kontakt med kommunerna i vår närhet. Närkommunernas (ex. Ängelholm, Båstad, Örkelljunga, Åstorp, Malmö, Bjuv, Landskrona, Halmstad, Lomma, Hässleholm och Klippan) socialsekreterare hör inte sällan av sig med förfrågningar om akuta boenden för våldsutsatta kvinnor. Även andra frågeställningar förekommer ofta och kvinnojouren bistår kommunernas medarbetare som en kunskapsbank i frågor om t ex våld i nära relation, barn som bevittnar/utsätts för våld, hedersvåld och skyddad identitet. Kommunerna bidrar ekonomiskt till Kvinnojourens verksamhet, under 2013 enligt nedanstående: Ängelholm: kr Örkelljunga: kr Båstad: kr Klippan: kr Åstorp: kr Samarbetsavtal med Ängelholms kommun Under året samarbetsavtal mellan Ängelholms kommun och Kvinnojouren undertecknats och fortsatt. Det innebär ett närmre samarbete mellan kommunens socialtjänst och Kvinnojouren. Bland annat kan kvinnor som bor i socialtjänstens lägenheter kunna komma i åtnjutande av den service som ges på Kvinnojouren. Personal från jouren träffar familjefridsteamet på kommunen en gång i månaden och enligt överenskommelse sker regelbundna möten mellan kommunens barnpedagog och vår barnansvarig. Dessa täta möten gör det möjligt att dels planera gemensamma aktiviteter för att informera kring våld i nära relation och dels hitta former för samverkan som gynnar målgruppen. Från Kvinnojourens sida upplever vi det som synnerligen viktigt och positivt att ha ett nära och bra samarbete med kommunens 5

6 socialkontor. Det är grundläggande för att ge ett bra stöd till de kvinnor som bor på och sedan lämnar Kvinnojouren att det samarbetet fungerar. Under året har flera diskussioner förts mellan Kvinnojouren och Ängelholms kommun om hur vi skall skapa bättre förutsättningar och bra plattform för samverkan. Även nu 2013 gjorde vi en undersökning med en grupp kvinnor som fick agera vår fokusgrupp för att göra arbetet möjligt att planera utifrån målgruppens verkliga behov. Arbetet kommer att fortsätta under Samarbetsavtal med andra kommuner Med Båstad och Örkelljunga kommuner har Kvinnojouren pågående samarbetsavtal sedan Detta åtagande specificerar respektive parts åtaganden. Kommunerna garanterar i avtalet en viss summa per kommuninnevånare åt KvinnoJouren. Samarbetet följs upp vid möten två gånger om året. Samverkansformerna kommer att diskuteras vidare under Boendekostnader Kvinnojouren tar ut en dygnskostnad per boende kvinna. Denna är inklusive barn och/eller djur, oavsett antalet barn. Följande dygnskostnader har gällt under 2013: Avtalskommuner, det vill säga Ängelholm, Båstad och Örkelljunga betalar 700 kr/dygn hela vistelsetiden. Övriga kommuner betalar kr/dygn och efter 60 dagar kr/dygn. Alla kostnader är inklusive barn och/eller djur. När vi tittar på vad vår jour erbjuder i relation till den kostnad vi tar ut ser vi att denna inte täcker kostnaderna för boende, service och personal. Diskussioner har förts under året kring att höja dygnskostnaden för att det skall vara mer rätt i relation till vad vi erbjuder för denna kostnad. Diskussion kommer att föras kring en ändring av denna dygnskostnad under Tjejjouren Tjejjouren Engla i Ängelholm har tvingades lägga ner sin verksamhet 2012 då de inte lyckats rekrytera nya ansvariga för sin verksamhet. Vi har först diskussion under 2013 att starta upp en ungdomsjour som ska finnas till de ungdomar som behöver stöd och rådgivning. Det handlar då om ungdomar mellan år. Vi planerar att en sådan verksamhet skulle kunna starta under Hemsida KvinnoJouren har en hemsida med adressen Vår hemsida har under året fyllts på med aktuella nyheter. Patrik Mörée som är vår webmaster har gjort ett mycket bra jobb. Nu kan man gå in på vår hemsida och lätt hitta både information om vår verksamhet med även matnyttig information för målgruppen och de kommuner som arbetar för att hjälpa målgruppen. Vi har även kunnat lägga in nyheter både i form av information om exempelvis givare eller bjuda in till aktiviteter. En hemsida skall hållas levande och aktuell, det är då den fyller ett gott syfte och får fler besökare. Det är vi glada över att vi med webmasters hjälp lyckats med under

7 Styrelsen 2013 Styrelsen för 2012 har bestått av följande personer: Ordförande: Anna Mörée Sekr. o kassör: Louise Olsson Ledamöter: Eva Wahlgren Lise-Lott Karlsson Mona Sturesson Åsa Herbst Marie-Louise Nilsson Suppleanter: Cecilia Dahlström Jannika Kristensson Adjungerad: Lena Persson Tio styrelsemöten har hållits under året. Dessutom hölls ett budget- och planeringsmöte i november. Man följer de föreskrifter som gäller för styrelsearbetet inom ideella föreningar. Ekonomin har följts upp varje månad med både balans och resultatrapport. Medlemmar Vi har haft närmare 100 medlemmar under Två stöttande företag och organisationer. Revisorer På jouren har vi två revisorer som granskar våra räkenskaper och styrelseprotokoll. Både Bengt Gånemo och Birgitta Johansson är kunniga och har ett långt arbetsliv inom revisionsarbete. På så vis kvalitetssäkras jourens arbete. Samverkansgruppen för Skånes Kvinnojourer I Skåne finns idag 14 kvinnojourer, elva av dessa ät med i samverkansgruppen: Malmö (3 jourer), Landskrona, Hässleholm, Kristianstad, Ystad, Lund, Landskrona, Trelleborg och Ängelholm, alla ingående i Samverkansgruppen. Representant från Ängelholm har under 2013 varit Lena Persson som också har haft uppdraget att vara sammankallande i Samverkansgruppen. Gruppens främsta uppgift är att diskutera viktiga frågor som rör våld i nära relationer. Vidare är en uttalad uppgift att ordna utbildningar för Kvinnojourernas medlemmar och andra inbjudna intressegrupper såsom personal inom socialtjänsten och politiker. Under 2013 hölls det två utbildningar: hot och riskbedömningar med Henrik Belfrage och hur blir vi när vi hjälper målgruppen med Lou Rossling. I denna samverkansgrupp har vi träffats vid sex tillfällen under Det brukar vara ca tjugo personer som träffas. Kvalitetssäkring När en kvinna placeras hos oss får hon information om att vi önskar att hon fyller i en utvärdering vid utflyttning. Där finns frågor som handlar om hur hon har upplevt sin vistelse hos oss och den hjälp och det stöd hon har fått. Frågor finns också kring vad som varit bra och vad som vi behöver bli bättre på. Utvärderingen gör att vi får en bild av hur hon har uppfattat våra insatser och hennes vistelse hos oss på jouren. Utöver denna enkät så fyller även vi i en utvärdering tillsammans, all personal. Den utgörs av ett underlag som vi har arbetat fram tillsammans. Den aktuella kommunen får också ett utvärderingsunderlag tillsammans med ett 7

8 frankerat kuvert så de enkelt kan skicka utvärderingen till oss när den är ifylld. Samtliga kommuner som haft placering hos oss har fyllt i och skickat denna utvärdering till oss. Glädjande har varit att de utvärderingar vi fått varit genomgående positiva och ett kvitto på att vi arbetar på ett ändamålsenligt sätt med rätt hjälp för målgruppen. Genom att dessa tre utvärderingar vid en placering finns i underlaget får vi en tydlig bild över hur våra insatser har fungerat samt vad vi behöver arbeta vidare med eller ändra. På så vis får vi löpande information om kvalitén i verksamheten och vad som vi behöver arbeta mer med eller helt förändra, utifrån målgruppens utlåtande, kommunens synpunkter samt våra egna iakttagelser och erfarenheter. Statistik Antal ingående telefonsamtal: ca till kontoret och drygt samtal till v chefens telefon. Antal utgående telefonsamtal: närmare (inräknat även samtalen från skyddsboendena) och drygt samtal från v chefens telefon. Antal boende kvinnor: 29 Antal boende barn: 33 Antal husdjur: 2 (två hundar) Antal övernattningsdygn kvinnor: 1722 Antal övernattningsdygn barn: Kontakter via e-post: ca kontakter och närmare kontakter från v chefens mail. Ideellt arbetade timmar: Personal och ideella närmare timmar, styrelsen ca 200 timmar exklusive styrelsemöten. Antal besök med kvinnor till sjukhus, domstol mm: närmare besök Antal kvinnor som flyttat från jouren som bibehållit kontakten: närmare 40 Helgjour: 52 helger (samtliga under året) Antal styrelsemöten: 11 (inkl budgetmötet) Antal nekade kvinnor under 2013 pga fullbeläggning: 114 kvinnor Anställd personal Lena Persson, verksamhetschef 90% Pia Friman, 75% Marie Nilsson, 100% Mia Gyllenör, 75% Ingrid Vollmer, 50% Eva Andersson, 50% Ingrid Falk, 25% Inger Renstedt, 75% Ekonomi Den budget som lades inför 2013 har kunnat hållas och visar ett något bättre resultat än beräknat. Inför 2013 budgeterades ett resultat på drygt kr. Detta då vi planerade att både byta kontor och utöka verksamheten med ytterligare en skyddslägenhet. Det slutliga resultatet för 2013 visar ett plus på kr, vilket till största delen beror på hög beläggning i våra skyddslägenheter samt inkomna projektbidrag som inte budgeterats. Det har dock varit nödvändigt att arbeta för att vi skall ha en stabil ekonomisk bas att stå på då vi både planerar att utöka våra skyddsboenden och även utöka kontoret med ännu en kontorslokal och sist men inte mist även utöka vår personalstyrka med en kontaktperson till. I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningen. 8

9 Styrelsen ser med tillförsikt framtiden an och kommer att fortsätta arbeta enligt vår vision: * Ett jämställt samhälle fritt från våld * Verksamhetschef och Styrelse för KvinnoJouren i Ängelholm Ekonomisk berättelse bilaga Budget 2012 bilaga Revisorernas berättelse bilaga Verksamhetsplanering - bilaga 9

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Sociala Resursförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-03-28 1.0 Emma Söderström, Margot Olsson Sociala resursförvaltningen

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09.40 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

2.1 Metod och material... 9. 3.1 Mottagandet under de första veckorna... 13 3.2 Boendesystemet... 13 3.3 Samverkan och samverkansgrupper...

2.1 Metod och material... 9. 3.1 Mottagandet under de första veckorna... 13 3.2 Boendesystemet... 13 3.3 Samverkan och samverkansgrupper... 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. INLEDNING... 7 2. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH UPPLÄGG... 8 2.1 Metod och material... 9 3. MOTTAGNINGSSYSTEMET I UMEÅ... 10 3.1 Mottagandet under de

Läs mer

Kvinnofridsbarometern

Kvinnofridsbarometern Kvinnofridsbarometern 2015 En undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 1 April 2015 Unizon samlar över 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 www.somaya.se 2 SOMAYA KVINNO- OCH TJEJJOUR 7 Somaya under 15 år 7 SOMAYA VERKSAMHET 2013 - SOMAYAMODELLEN 7 Opinion/kunskapsspridning 7 CSR - 7 Information 8 Råd/stöd 8 Skyddat

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland Verksamhetsåret 2008 Brottsofferjouren Östra Östergötland är en lokal förening ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och som verkar

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Verksamhetsberättelser per enhet 2012

Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Innehållsförteckning Avdelning FoS - Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 3 Fridhem och Dragaregatan 4 Fritidsverksamhet 8 Daglig verksamhet

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008

Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008 Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008 Karin Tilly, Länsstyrelsen. Stor uppslutning. Det var fullsatt i Folkets hus när Surahammars kommun arrangerade utbildningsdagar

Läs mer

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR MÖTAS EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR Ansvarig utgivare: Kommunförbundet Skåne Redaktör: Jessica Tranquist, Tranquist Utvärdering AB Texter: Lotta Solding, ORDSPRÅK, Joakim Tranquist, Tranquist

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer