VERKSAMHETSBERÄTTELSE För ett jämställt samhälle fritt från våld. Ängelholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. För ett jämställt samhälle fritt från våld. Ängelholm 2014-02-28"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelholm

2 Inledning Kvinnojouren i Ängelholm har funnits för våldsutsatta kvinnor och deras barn sedan Under åren har flera hundra kvinnor fått en fristad hos Kvinnojouren och många av dem har vi kontakt med fortfarande. Efterfrågan på skyddat boende har inte minskat. Under 2013 har vi tvingats neka 114 kvinnor på grund av fullbeläggning. Dessa har vi oftast kunnat hänvisa till andra jourer. Skånes kvinnojourer har goda kontakter genom bland annat Samverkansgruppen för Skånes kvinnojourer. Men inte sällan måste förföljda kvinnor flyttas långt från sin hemkommun för att inte riskera att bli upptäckta. Detta kräver att kommunerna solidariskt ställer upp och tar emot dessa förföljda kvinnor och deras barn. Arbetet med att på bästa sätt ta hand om barnen har fortsatt under Det har varit självklart att barnen direkt kunnat vara med vår barnansvarig som i sin tur kunnat följa barnen utifrån en genomförandeplan. Barnansvarig har på så sätt kunnat agera utifrån barnens behov när det gäller vilken sysselsättning som skulle vara bra samt gett det stöd som behövs så att de kunnat få struktur och ordning i sin svåra livssituation. Under 2013 har vår barnansvariga fått träffa 33 barn som bott hos oss under året. Genom ett samarbete vi har med skolorna i Ängelholm har samtliga skolbarn kunnat börja skolan under sin första vecka i våra skyddsboenden. Vidare har samarbetet med kommunens barnpedagog kunnat ge stödsamtal till de barn som behöver under de första veckorna på jouren. De flesta av dessa barn har sedan kunnat träffa denna barnpedagog varje vecka. Kvinnojourens ideella verksamhet har under 2013 blivit en stabil och trygg verksamhet som omfattar tolv kvinnor. Dessa ideella kvinnor kan hjälpa oss i vårt dagliga arbete, när inte vi räckt till. Vidare är våra ideella ett stöd för oss under helger, då har de hand om telefonjouren mellan Kvinnojouren har varit ute och föreläst vid 26 tillfällen under 2013 och presenterat verksamheten inom flera myndigheter och föreningar exempelvis kommuner i vårt närområde, skolor, föreningar och församlingar. Kvinnojourens utåtriktade verksamhet Internationella kvinnodagen: den 8:e mars uppmärksammades genom att delar av styrelse och personal delade ut gerbera på Ica Maxi. Verksamhetschefen har informerat om skyddad identitet hos sjukvården, skolor i Skåne, föreningar, församlingar och kommuner i olika delar i Skåne. Vidare har verksamhetschefen föreläst om våld i nära relationer och jourens arbete för skolor, vårdcentraler och föreningar vid 35 tillfällen under Verksamhetschefen har föreläst kring vårt arbete på kvinnojouren i Ängelholm vid 43 tillfällen under Då har det handlat om vårdcentraler, skolor, polis och kommuner i olika delar av Sverige Personal har deltagit vid Nätverkets för kvinnofrid i Nordvästra Skåne möten. Detta har gjorts ca tio gånger under

3 Utbildningar Personal och styrelse har deltagit i ett flertal utbildningar under året. Att förkovra sig i sitt arbete och få nya infallsvinklar ser vi som en viktig del i vårt arbete. Följande utbildningar har vi tagit del av under 2013: Hot och riskbedömningar, med Henrik Belfrage Det svåra samtalet, med Lou Rossling Kvinnofridskonferens, nationell konferens i Stockholm. Våga prata, kring våldtäkt och hur man samtalar med personer som drabbas. SKR utbildning: Att leda en kvinnojour Hedersvåld, med fokus på män både som offer och förövare. Barn som bevittnar våld, Länsstyrelsen i Skåne. Kvinnor som varit i behov av skyddat boende Beläggningen i skyddsboendena har varit hög, 98%. Sammanlagt har 29 kvinnor och 33 barn, samt två hundar, har fått en fristad hos Kvinnojouren. När vi tittar på antalet dygn som dessa kvinnor och barn bott i våra skyddslägenheter får vi följande siffra: kvinnor 1722, barn Av de 29 kvinnorna har såvitt vi vet ingen gått tillbaks till sitt tidigare förhållande. Av de kvinnor som bott på Kvinnojouren kom kvinnorna från Åstorp, Ängelholm, Malmö, Perstorp, Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Sundsvall, Svalöv, Älmhult, Töreboda, Örkelljunga, Klippan, Märsta, Landskrona och Kävlinge. Kvinnor som lämnat de skyddade boendena Verksamheten med kvinnor som lämnat skyddsboendena har fortsatt även under 2013 och stått för den stora ökningen av verksamheten och arbetsbelastningen under året. En del av kvinnor som bott i våra skyddade boenden har under året bosatt sig i Ängelholm. Andra har valt att flytta till kommuner som är mer eller mindre nära oss. Alla dessa kvinnor är ofta i stort behov av stöd och även hjälp med många praktiska saker. Eftersom de nästan alltid saknar det nätverk som vanliga kvinnor har, finns Kvinnojouren där till hjälp och stöd. Vi arbetar för att kvinnorna ska bli självgående i vardagen. När det gäller kvinnor med invandrarbakgrund har vi sett att de har mycket svårt att reda sig i det svenska samhället, med myndigheter, banker, arbetssökande och så vidare. För dessa har hjälpen från oss varit en förutsättning för att få vardagen att fungera. Gemensamt för alla kvinnor oavsett ursprung är svårigheten att klara av det stora behovet att navigera bland alla myndigheter som de måste ha kontakt med. För en kvinna med barn som lämnat sitt hem på grund av förekomsten av våld kan det handla om att ta kontakt med över femton myndigheter. Vi på Kvinnojouren finns då som både lotsare genom detta nät som många kvinnor beskriver som ohanterbar. Men vi finns också som en plats där kvinnorna kan känna sig sedda och förstådda. Vidare får rollen av att vara en plats där man kan återhämta sig och samla kraft, en avgörande roll för att orka ta sig igenom den svåra perioden. De utflyttade kvinnorna har speciella tider då personalen kan ta emot dem och prata och hjälpa till med olika saker. Barnen 3

4 Barnen och kvinnan är lika högt prioriterade hos oss på vår jour och kommer så att vara allt framgent. Alla barn som kommer till jouren, får träffa vår barnansvarig. Tillsammans skapas tid för samtal som styrs av tre olika teman: dåtid- det som har varit, nutid- livet på ett skyddat boende och framtid- tankar om hur framtiden kan se ut. Behöver ett barn professionell hjälp att bearbeta sina upplevelser, tar vi kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin eller den som bäst bedöms kunna ta hand om barnet i fråga. Givetvis alltid med mammans tillstånd. Vi finns också som en samarbetspartner i processen som handlar om en anmälan om barn i fara. I det flesta fall finns det redan en sådan anmälan gjord och då samtalar vi med den aktuella kommunen i denna utredning. Vid fall där vi bedömer att vi skall utforma en sådan anmälan som kvinnojour, görs det. Skyddsbostäder - lägenheterna Det är en hög belastning på våra skyddade boenden, som självklart gör att dessa slits snabbare än i vanliga privatbostäder. Vi har under 2013 sett över detta och åtgärdat det som vi bedömt behöver renoveras eller bytas ut. Genom bidrag från generösa givare har vi haft möjligheten att ordna boendena på ett sätt som resulterat till att kvinnor vid placering kan säga saker som: gud, det är så fint, det känns som att komma hem till en god vän!. Kvinnojouren kunde 2013 ta emot sammanlagt nio kvinnor och deras barn. I en av lägenheterna är det möjligt för kvinnan att ta med sig sitt husdjur. Ett av skyddsboendena utgörs av en trerumslägenhet, där två kvinnor med barn kan bo. Vår tvårumslägenhet för en kvinna med barn är anpassad för kvinnor med funktionshinder, och/eller hedersvåldsproblematik. I skyddsbostaden ska kvinnan själv stå för städning, matlagning och tvätt. Behöver hon hjälp ställer personal upp, men grundläggande är att vardagens sysslor ska hon försöka klara av. Kontoret en samlingspunkt Under 2013 har kontoret haft rollen som hjärtat i verksamheten. I maj 2013 kunde jouren flytta till nya kontorslokaler som bättre möter den verksamhet vi bedriver. På kontoret har vi möjlighet att både ha planeringsmöte, polisförhör, mottagning och stödsamtal för våra boende både barn och vuxna. All planering och aktiviteter har utgått härifrån. Barnrummet har ännu en gång fått en ansiktslyftning, där nya inventarier ordnats för att det skall passa alla barn från nyfödd till 18 år (vilket inte är helt enkelt). Resultatet har varit fina fräscha lokaler som är inbjudande och behagliga att vara i för alla som vistas där. Dagliga aktiviteter Caféverksamheten som startade 2006 har fortsatt och som ett återkommande tillfälle att träffas och knyta nya kontakter både för boende och utflyttade kvinnor och barn. Cirka tio kvinnor besöker caféerna i genomsnitt varje vecka. Där kan dessa kvinnor under avslappnade former prata med varandra och personalen medan barnen leker. Under 2013 har vi haft flera bokade aktiviteter på vårt kontor exempelvis: dans, musikafton, skönhetsbehandlingar, pysselkväll, bak och matlagning och målarstunder. Vi har anordnat temakvällar och då haft teman som: matlagning, ekonomi, skönhet och hur samhället fungerar och vilka myndigheter som gör vad. Vilken aktivitet som vi planerat att ha aviseras på måndag på en tavla på kontoret. Där kan alla kvinnor både boende och utflyttade se vilka aktiviteter vi planerar under veckan. 4

5 Julfest Vi har fortsatt med traditionen vi började med 2009 en julfest på jouren för alla kvinnor och deras barn (både boende och utflyttade), vår personal och styrelsen har varit välkomna. Under trivsamma former intogs julgodis, kakor och frukt, varefter en livs levande tomte gjorde entré och delade ut julklappar. Ett tjugotal kvinnor och ca femton barn och all personal deltog.. Gåvor Under 2013 har Kvinnojouren kunnat ta emot fantastiska gåvor av givmilda privatpersoner, butiker, föreningar eller/och företag. Det har exempelvis handlat om kläder, leksaker, Nintendo, spel, möbler, keramik och filmer. Några privatpersoner valde att särskilt uppmärksamma jouren runt jul och samlade in flera tusen som de sedan gav inför julfesten som en julklapp till kvinnorna och barnen. Pengagåvor har skänkts från ett tjugotal personer och företag. Sammanlagt har närmare kr skänkts till Kvinnojouren under Pengagåvor används exempelvis till bowling, biobiljetter, leksaker, filmer, presentcheck på mat, kläder, inträde till muséer, eller annat som barnen kan behöva. Jourtelefon och stödsamtal Telefontiderna på vardagar har varit generösa, vardagar mellan 9-12 och samt alla helgdagar mellan Det är viktigt att polis, socialtjänst och sjukvård alltid kan nå oss, så dessa har verksamhetschefens direktnummer som de kan ringa alla timmar på dygnet. Ett telefonsamtal leder ofta till personliga stödsamtal där kvinnan träffar personal på Kvinnojouren. Kommunerna i vår närhet Mest har vi givetvis kontakt med kommunerna i vår närhet. Närkommunernas (ex. Ängelholm, Båstad, Örkelljunga, Åstorp, Malmö, Bjuv, Landskrona, Halmstad, Lomma, Hässleholm och Klippan) socialsekreterare hör inte sällan av sig med förfrågningar om akuta boenden för våldsutsatta kvinnor. Även andra frågeställningar förekommer ofta och kvinnojouren bistår kommunernas medarbetare som en kunskapsbank i frågor om t ex våld i nära relation, barn som bevittnar/utsätts för våld, hedersvåld och skyddad identitet. Kommunerna bidrar ekonomiskt till Kvinnojourens verksamhet, under 2013 enligt nedanstående: Ängelholm: kr Örkelljunga: kr Båstad: kr Klippan: kr Åstorp: kr Samarbetsavtal med Ängelholms kommun Under året samarbetsavtal mellan Ängelholms kommun och Kvinnojouren undertecknats och fortsatt. Det innebär ett närmre samarbete mellan kommunens socialtjänst och Kvinnojouren. Bland annat kan kvinnor som bor i socialtjänstens lägenheter kunna komma i åtnjutande av den service som ges på Kvinnojouren. Personal från jouren träffar familjefridsteamet på kommunen en gång i månaden och enligt överenskommelse sker regelbundna möten mellan kommunens barnpedagog och vår barnansvarig. Dessa täta möten gör det möjligt att dels planera gemensamma aktiviteter för att informera kring våld i nära relation och dels hitta former för samverkan som gynnar målgruppen. Från Kvinnojourens sida upplever vi det som synnerligen viktigt och positivt att ha ett nära och bra samarbete med kommunens 5

6 socialkontor. Det är grundläggande för att ge ett bra stöd till de kvinnor som bor på och sedan lämnar Kvinnojouren att det samarbetet fungerar. Under året har flera diskussioner förts mellan Kvinnojouren och Ängelholms kommun om hur vi skall skapa bättre förutsättningar och bra plattform för samverkan. Även nu 2013 gjorde vi en undersökning med en grupp kvinnor som fick agera vår fokusgrupp för att göra arbetet möjligt att planera utifrån målgruppens verkliga behov. Arbetet kommer att fortsätta under Samarbetsavtal med andra kommuner Med Båstad och Örkelljunga kommuner har Kvinnojouren pågående samarbetsavtal sedan Detta åtagande specificerar respektive parts åtaganden. Kommunerna garanterar i avtalet en viss summa per kommuninnevånare åt KvinnoJouren. Samarbetet följs upp vid möten två gånger om året. Samverkansformerna kommer att diskuteras vidare under Boendekostnader Kvinnojouren tar ut en dygnskostnad per boende kvinna. Denna är inklusive barn och/eller djur, oavsett antalet barn. Följande dygnskostnader har gällt under 2013: Avtalskommuner, det vill säga Ängelholm, Båstad och Örkelljunga betalar 700 kr/dygn hela vistelsetiden. Övriga kommuner betalar kr/dygn och efter 60 dagar kr/dygn. Alla kostnader är inklusive barn och/eller djur. När vi tittar på vad vår jour erbjuder i relation till den kostnad vi tar ut ser vi att denna inte täcker kostnaderna för boende, service och personal. Diskussioner har förts under året kring att höja dygnskostnaden för att det skall vara mer rätt i relation till vad vi erbjuder för denna kostnad. Diskussion kommer att föras kring en ändring av denna dygnskostnad under Tjejjouren Tjejjouren Engla i Ängelholm har tvingades lägga ner sin verksamhet 2012 då de inte lyckats rekrytera nya ansvariga för sin verksamhet. Vi har först diskussion under 2013 att starta upp en ungdomsjour som ska finnas till de ungdomar som behöver stöd och rådgivning. Det handlar då om ungdomar mellan år. Vi planerar att en sådan verksamhet skulle kunna starta under Hemsida KvinnoJouren har en hemsida med adressen Vår hemsida har under året fyllts på med aktuella nyheter. Patrik Mörée som är vår webmaster har gjort ett mycket bra jobb. Nu kan man gå in på vår hemsida och lätt hitta både information om vår verksamhet med även matnyttig information för målgruppen och de kommuner som arbetar för att hjälpa målgruppen. Vi har även kunnat lägga in nyheter både i form av information om exempelvis givare eller bjuda in till aktiviteter. En hemsida skall hållas levande och aktuell, det är då den fyller ett gott syfte och får fler besökare. Det är vi glada över att vi med webmasters hjälp lyckats med under

7 Styrelsen 2013 Styrelsen för 2012 har bestått av följande personer: Ordförande: Anna Mörée Sekr. o kassör: Louise Olsson Ledamöter: Eva Wahlgren Lise-Lott Karlsson Mona Sturesson Åsa Herbst Marie-Louise Nilsson Suppleanter: Cecilia Dahlström Jannika Kristensson Adjungerad: Lena Persson Tio styrelsemöten har hållits under året. Dessutom hölls ett budget- och planeringsmöte i november. Man följer de föreskrifter som gäller för styrelsearbetet inom ideella föreningar. Ekonomin har följts upp varje månad med både balans och resultatrapport. Medlemmar Vi har haft närmare 100 medlemmar under Två stöttande företag och organisationer. Revisorer På jouren har vi två revisorer som granskar våra räkenskaper och styrelseprotokoll. Både Bengt Gånemo och Birgitta Johansson är kunniga och har ett långt arbetsliv inom revisionsarbete. På så vis kvalitetssäkras jourens arbete. Samverkansgruppen för Skånes Kvinnojourer I Skåne finns idag 14 kvinnojourer, elva av dessa ät med i samverkansgruppen: Malmö (3 jourer), Landskrona, Hässleholm, Kristianstad, Ystad, Lund, Landskrona, Trelleborg och Ängelholm, alla ingående i Samverkansgruppen. Representant från Ängelholm har under 2013 varit Lena Persson som också har haft uppdraget att vara sammankallande i Samverkansgruppen. Gruppens främsta uppgift är att diskutera viktiga frågor som rör våld i nära relationer. Vidare är en uttalad uppgift att ordna utbildningar för Kvinnojourernas medlemmar och andra inbjudna intressegrupper såsom personal inom socialtjänsten och politiker. Under 2013 hölls det två utbildningar: hot och riskbedömningar med Henrik Belfrage och hur blir vi när vi hjälper målgruppen med Lou Rossling. I denna samverkansgrupp har vi träffats vid sex tillfällen under Det brukar vara ca tjugo personer som träffas. Kvalitetssäkring När en kvinna placeras hos oss får hon information om att vi önskar att hon fyller i en utvärdering vid utflyttning. Där finns frågor som handlar om hur hon har upplevt sin vistelse hos oss och den hjälp och det stöd hon har fått. Frågor finns också kring vad som varit bra och vad som vi behöver bli bättre på. Utvärderingen gör att vi får en bild av hur hon har uppfattat våra insatser och hennes vistelse hos oss på jouren. Utöver denna enkät så fyller även vi i en utvärdering tillsammans, all personal. Den utgörs av ett underlag som vi har arbetat fram tillsammans. Den aktuella kommunen får också ett utvärderingsunderlag tillsammans med ett 7

8 frankerat kuvert så de enkelt kan skicka utvärderingen till oss när den är ifylld. Samtliga kommuner som haft placering hos oss har fyllt i och skickat denna utvärdering till oss. Glädjande har varit att de utvärderingar vi fått varit genomgående positiva och ett kvitto på att vi arbetar på ett ändamålsenligt sätt med rätt hjälp för målgruppen. Genom att dessa tre utvärderingar vid en placering finns i underlaget får vi en tydlig bild över hur våra insatser har fungerat samt vad vi behöver arbeta vidare med eller ändra. På så vis får vi löpande information om kvalitén i verksamheten och vad som vi behöver arbeta mer med eller helt förändra, utifrån målgruppens utlåtande, kommunens synpunkter samt våra egna iakttagelser och erfarenheter. Statistik Antal ingående telefonsamtal: ca till kontoret och drygt samtal till v chefens telefon. Antal utgående telefonsamtal: närmare (inräknat även samtalen från skyddsboendena) och drygt samtal från v chefens telefon. Antal boende kvinnor: 29 Antal boende barn: 33 Antal husdjur: 2 (två hundar) Antal övernattningsdygn kvinnor: 1722 Antal övernattningsdygn barn: Kontakter via e-post: ca kontakter och närmare kontakter från v chefens mail. Ideellt arbetade timmar: Personal och ideella närmare timmar, styrelsen ca 200 timmar exklusive styrelsemöten. Antal besök med kvinnor till sjukhus, domstol mm: närmare besök Antal kvinnor som flyttat från jouren som bibehållit kontakten: närmare 40 Helgjour: 52 helger (samtliga under året) Antal styrelsemöten: 11 (inkl budgetmötet) Antal nekade kvinnor under 2013 pga fullbeläggning: 114 kvinnor Anställd personal Lena Persson, verksamhetschef 90% Pia Friman, 75% Marie Nilsson, 100% Mia Gyllenör, 75% Ingrid Vollmer, 50% Eva Andersson, 50% Ingrid Falk, 25% Inger Renstedt, 75% Ekonomi Den budget som lades inför 2013 har kunnat hållas och visar ett något bättre resultat än beräknat. Inför 2013 budgeterades ett resultat på drygt kr. Detta då vi planerade att både byta kontor och utöka verksamheten med ytterligare en skyddslägenhet. Det slutliga resultatet för 2013 visar ett plus på kr, vilket till största delen beror på hög beläggning i våra skyddslägenheter samt inkomna projektbidrag som inte budgeterats. Det har dock varit nödvändigt att arbeta för att vi skall ha en stabil ekonomisk bas att stå på då vi både planerar att utöka våra skyddsboenden och även utöka kontoret med ännu en kontorslokal och sist men inte mist även utöka vår personalstyrka med en kontaktperson till. I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningen. 8

9 Styrelsen ser med tillförsikt framtiden an och kommer att fortsätta arbeta enligt vår vision: * Ett jämställt samhälle fritt från våld * Verksamhetschef och Styrelse för KvinnoJouren i Ängelholm Ekonomisk berättelse bilaga Budget 2012 bilaga Revisorernas berättelse bilaga Verksamhetsplanering - bilaga 9

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

KORTVERSION SAMTALSSTÖD UR BRUKARPERSPEKTIV

KORTVERSION SAMTALSSTÖD UR BRUKARPERSPEKTIV Hälsa och samhälle KORTVERSION SAMTALSSTÖD UR BRUKARPERSPEKTIV EN UTVÄRDERING PÅ UPPDRAG AV KRISCENTRUM I MELLERSTA SKÅNE Utvärderingen genomfördes av studerande Helga Asgeirsdottir under april till juni

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek Boendet i centrum! Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek och karaktär. I Perstorps Bostäders

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Skyddsnät saknas - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. 1 Innehåll Inledning 3 Feministiskt initiativs slutsatser 4 Tillvägagångssätt 5 Resultat 6 Reflektioner

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013 Föreningen har till ändamål att på lämpligt sätt lämna stöd och hjälp till personer som blivit utsatta för kriminella övergrepp och våldshandlingar. Föreningen

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras Hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Bo Andersson Kristina Svensson Birgit Strömberg Anders Fröjdö Lisbeth Arff Roland Kindslätt Christer

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

HOTELLKATALOGEN 2013. Weekendpriser för

HOTELLKATALOGEN 2013. Weekendpriser för HOTELLKATALOGEN 2013 Weekendpriser för Foto: Bildbyrån skånska förbund och föreningar SE HIMMAPREMIÄR PÅ SWEDBANK STADION TILLSAMMANS MED SKÅNEIDROTTEN OCH SPECIALDISTRIKSTFÖRBUNDEN I SKÅNE. QUALITY HOTEL

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se Inom hedersrelaterat förtryck och våld TRIS erbjuder bland annat: Föreläsningar och utbildningar om hedersrelaterat förtryck och våld Studiebesök och kommer ut och presenterar vår verksamhet Konsultation

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Hjälpa att hjälpa. kontaktinformation

Hjälpa att hjälpa. kontaktinformation Hjälpa att hjälpa På Ersta diakoni är vi stolta över att ha hjälpt människor i utsatta livssituationer i över 150 år och att vi fortsätter att göra det även idag. Med stark vilja och en envis framåtanda

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18 1 (2) 2010-01-18 Avsiktsförklaring Erbjudande till LAG Att teckna ett Anordnaravtal FAS 3 / FAS 2 med Arbetsförmedlingen samt snarast ta emot en person FAS 2, i syfte att utveckla metoder för sysselsättning

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014 Lagarbetet inom styrelsen LIBRA i Skåne maj 2014 Syfte och mål med styrelsearbetet Målgrupp: personer med affektiva sjukdomar (egentlig depression och bipolär sjukdom), deras närstående samt övriga intresserade

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014

Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014 Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014 Det ska vi fira! Nu tar vi chansen att synliggöra barnkonventionen och hoppas med detta material inspirera till födelsedagsfirande runt om i Skåne! Nätverket

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Studentkraft AB Malmö oktober 2009 Kontaktperson; Charlotta Heier 1 Sammanfattning Studentkraft AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin

Fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin Fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin Helsingborg-Ängelholm- Landskrona Agneta Persson agneta.persson@wspgroup.se 215-6-17 Renare, rikare, hållbarare! 1 Innehåll: à Metodik à Scenarier à Regionalekonomisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

Fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin Helsingborg-Ängelholm-Landskrona

Fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin Helsingborg-Ängelholm-Landskrona Fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin Helsingborg-Ängelholm-Landskrona Agneta Persson agneta.persson@wspgroup.se 2014-03-13 Innehåll: Metodik Scenarier Regionalekonomisk analys Översikt samhällsekonomiska

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer