FRILUFTSLIV FÖR ALLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRILUFTSLIV FÖR ALLA"

Transkript

1 FRILUFTSLIV FÖR ALLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FRILUFTSÄVENTYR VANDRING SKIDOR FJÄLLTURER SKOGSMULLE I UR OCH SKUR KAJAK KLÄTTRING LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR TELEMARK MOUNTAINBIKE SKIDSKOLA GEOCACHING SNOWBOARD SNÖSKOR STAVGÅNG BYTESMARKNAD ÄVENTYRLIGA FAMILJEN ÄVENTYRSLÄGER OCH MYCKET MER

2 VI FRÄMJAR FRILUFTSLIVET OAVSETT OM DU NJUTER AV DET MED OSS ELLER PÅ EGEN HAND INNEHÅLL GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET 5 VÅRA FYRA PELARE 8 AKTIV SAMHÄLLSPÅVERKAN 11 FRILUFTSAKADEMIN 12 RIKTADE VERKSAMHETER 15 FRILUFTSAKTIVITETER 16 DET VIKTIGA STÖDET 18 VÅRA MEDLEMMAR 20 SAMARBETSPARTNERS 22 VÅR ORGANISATION 23

3 FLER VILL VARA I NATUREN, GLÄDJAS OCH LÄRA AV DEN! BARNMEDLEMSKAP ÖKAR STORT (+23%) OCH FRILUFTSFRÄMJANDET SOM HELHET ÄR ÅTER I TILLVÄXT (8%) Källa: 31/ jämfört med 31/ Friluftslivet bjuder oss på så mycket. Njutning, utmaning, utveckling och gemenskap är delar av allt vi får, liksom en hälsosam livsstil och kunskap om naturen. Vi får också chansen att bara vara, att stanna upp och fångas av nuet och att känna in både kropp och själ. För mig är just det sistnämnda extra viktigt. Att stanna upp och andas in djupt, smaka på luften och känna hur kroppen fylls och själen expanderar i ett och samma ögonblick. Jag älskar också känslan när någon av våra ledare ger mig tips som gör att skäret på isen, paddeltagen i höga vågor eller vadningen över fjällbäcken kommer i ny dager, trots att jag sysslat med det mest hela livet. Oavsett vad som är din drivkraft och hur du väljer att njuta av friluftslivet så finns Friluftsfrämjandet för dig. Vi verkar nämligen för att alla ska kunna ta del av friluftslivet, oavsett om man njuter av det med oss eller på egen hand. Vi vakar över naturen som arena och de beslut som påverkar den framåt, likväl som vi lyfter fram vikten av att nästa generation barnen får en stark relation till naturen var ett härligt friluftsår där vi välkomnade många nya medlemmar. Mest glädjande av allt är antalet barnmedlemskap, som vid årets utgång ökat med hela 23% mot föregående år. Det bådar gott inför 2015 och framtiden! Ett stort tack till alla ideellt verksamma och våra samarbetspartners för det ni möjliggör! Sara Revell Ford, Generalsekreterare Verksamhetsberättelse

4 FRILUFTSFRÄMJANDET ÄR EN IDEELL FÖRENING SOM GENOM FRILUFTSLIV FRÄMJAR EN AKTIV FRITID OCH VERKAR FÖR FOLKHÄLSA OCH LIVSGLÄDJE.

5 VÅRA FYRA PELARE AKTIV SAMHÄLLSPÅVERKAN Vi är en auktoritet i alla friluftsfrågor och frågor som rör barns utveckling, rörelse och uteliv. Vi agerar remissinstans till myndigheter och samverkar med andra organisationer för att utveckla och kvalitetssäkra friluftslivet, till exempel Skidrådet, Fjällsäkerhetsrådet och Issäkerhetsrådet. Vi deltar även aktivt i forskningsprojekt, bedriver opinionsbildning och debatterar flitigt aktuella frågor som är viktiga för friluftslivet. FRILUFTSAKADEMIN Vi utbildar Sveriges friluftsledare. Med oslagbar kunskap om friluftsteknik och beprövad ledarskapsutbildning, tillhandahåller vi attraktiva utbildningar och kurser inom en mängd friluftsgrenar, för såväl blivande ledare som väderbitna äventyrare, genom utbildningsorganisationen Friluftsakademin. Här dokumenterar vi också all kunskap samt paketerar handledningar och utbildningsplaner, för att genomsyra all vår verksamhet med folkbildning. Vår organisation säkerställer att kunskap om friluftslivet, allemansrätten och naturen når ut brett i landet och förs vidare från generation till generation. VÅR FOLKRÖRELSE FÖR HÄLSA OCH GLÄDJE, MER INFLYTELSERIK ÄN NÅGONSIN RIKTADE VERKSAMHETER Alla mår bra av ett aktivt friluftsliv, ändå är det många som inte upptäcker glädjen med friluftslivet eller har svårt att komma ut och njuta av det. Därför arbetar vi med riktade verksamheter och projekt som syftar till att tillgängliggöra naturen för de som mer sällan kommer ut i friluftslivet på grund av olika barriärer. För att nå så många barn som möjligt i samhället riktar vi oss också direkt till förskolor och skolor med vår prisbelönta I Ur och Skur-pedagogik samt verksamheten Skogsmulle i förskolan. Genom att alltid stå på det svenska friluftslivets sida har vi vuxit till en av landets mest mångfasetterade ideella organisationer. År efter år ansvarar vi för tusentals ledarledda friluftstimmar, från norr till syd ändå är det bara en liten del av allt vi gör tillsammans. I dag vilar vår verksamhet på fyra pelare. Var för sig är varje pelare stark nog att berättiga vår plats i föreningslivet; tillsammans är de vad som gör oss till en folkrörelse! FRILUFTSAKTIVITETER Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare. Det är vår vision och i dag har vi cirka ledare och funktionärer som jobbar ideellt för att förverkliga den. Med allt från kajak, Skogsmulle och långfärdsskridskor till skidor och fjällvandring, har vi Sveriges största utbud av ledarledda aktiviteter. Vi arrangerar också resor, både till svenska resmål och till naturupplevelser längre bort. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

6 BEHANDLADE REMISSER UNDER 2014: Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna Skogsstyrelsens förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige Förslag på ändringar av föreskrifter till skogsvårdslagen om bekämpningsåtgärder mot granbarkborre Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö Förslag till ändrade föreskrifter för Garphyttans nationalpark, Abisko nationalpark, Gotska Sandöns nationalpark, Töfsingdalens nationalpark, Sonfjällets nationalpark med flera Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur PELARE 1: AKTIV SAMHÄLLSPÅVERKAN EN RÖST FÖR FRAMTIDENS FRILUFTSLIV Naturen är friluftslivets arena. En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår verksamhet. Vi arbetar för att stötta hela friluftslivet, både det organiserade och det fria. Med cirka medlemmar i ryggen värnar vi dagens och morgondagens friluftsliv. Det arbete som sker för att stärka friluftslivets förutsättningar kan delas in i två kategorier: en som handlar om en god friluftsmiljö och tillgång till naturen samt en som lyfter fram barns vistelse i och relation till naturen såväl som deras utveckling och hälsa. GOD OCH TILLGÄNGLIG FRILUFTSMILJÖ För att du ska kunna njuta av friluftsäventyr är välmående natur en grundförutsättning. Vi arbetar aktivt för god friluftsmiljö med hög biologisk mångfald och hållbar utveckling, bland annat genom skydd av natur- och friluftsområden. Under 2014 lämnade vi synpunkter på en remiss avseende riksdagens miljökvalitetsmål, Storslagen fjällmiljö. Vårt svar syftar till att främja en hållbar utveckling i fjällen, vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden, natur- och kulturvärden samt skydd mot ingrepp och andra störningar i särskilt värdefulla områden. Bevarandet av allmänhetens möjlighet att utöva friluftsliv är själva grunden till vår existens, vilket påverkar vår syn på allemansrätten, tätortsnära natur och samhällsplanering. En av alla remisser som behandlades 2014 handlade om strandskyddslagen, då Naturvårdverkets och Boverkets redovisade sitt regeringsuppdrag att utvärdera och se över utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Utöver arbetet som remissinstans för myndighetsbeslut arbetar vi på bred front för att göra skillnad. MED CIRKA MEDLEMMAR I RYGGEN VÄRNAR FRILUFTSFRÄMJANDET DAGENS OCH MORGONDAGENS FRILUFTSLIV Under året publicerades bland annat uppmärksammade debattartiklar inför riksdagsvalet, för att driva opinion kring friluftslivets villkor. Dessutom engagerar vi oss i olika myndigheters arbetsgrupper, deltar aktivt i forskningsprojekt och bedriver framgångsrikt lobbyarbete. BARNS HÄLSA Barn som får en relation till naturen lär sig också ta hand om den och vara rädda om den. Barn som lär sig en hållbar livsstil i dag, växer upp till framtidens hållbara vuxna. Vi ger barn en unik möjlighet att möta och upptäcka naturen tillsammans med våra välutbildade ledare och med sin egen familj. Genom vår stora barnverksamhet och våra I Ur och Skur-skolor och -förskolor får barnen en egen stark relation till naturen som de bär med sig i livet. Vi ser att vi gemensamt i samhället behöver skapa ännu bättre förutsättningar för barn och ungdomar att få uppleva friluftsliv, inte bara med oss utan även i skolan och förskolan. Under året publicerades bland annat en serie uppmärksammade artiklar om barns relation till naturen. Ett område som vi lyft upp under 2014 är friluftsdagarna i skolan. På 60-talet var det obligatoriskt med minst åtta friluftsdagar per år, idag finns inget antal alls specificerat i läroplanen. Det här har gjort att antalet friluftsdagar minskat drastiskt i skolorna, något som vi genom debatt och annat påverkansarbete uppmärksammat. Vi vill att alla skolbarn ska få ha åtminstone tre friluftsdagar varje läsår. Verksamhetsberättelse

7 PELARE 2: FRILUFTSAKADEMIN EN UTBILDNINGSORGANISATION I TOPPKLASS Under namnet Friluftsakademin samlar vi nu organisationens omfattande utbildningsverksamhet. Här utbildar vi inom ledarskap, utomhuspedagogik och friluftsteknik i en mängd olika friluftsgrenar. Här kvalitetssäkrar vi också friluftslivet i den egna verksamheten och i samråd med andra ledande intresseorganisationer, till exempel genom deltagande i Issäkerhetsrådet, Fjällsäkerhetsrådet och Skidrådet. Ledarna är hjärtat i Friluftsfrämjandet och deras engagemang bär oss framåt. Under 2014 utbildades många nya kursledare och ledare för våra verksamheter. Mest populära var utbildningarna för att bli skidledare. Varje år utbildar Friluftsfrämjandet nästan hälften av Sveriges alla skidlärare. Andra populära utbildningar är de som ger ledarskap för barnverksamhet, bland annat Skogsmulle och Öppna Skogsgläntan. Ett mindre utbildningsområde där vi såg stark nytändning under året är fjällutbildningarna. Med ett nystartat utbildningsteam och härliga kursledare utbildades 11 nya fjälledare. Ett annat område där vi satsat på utveckling är unga ledare. Vi är nöjda med årets resultat och kommer arbeta vidare för att se ännu fler unga ledare utbildas. Under 2014 inledde vi också en långsiktig satsning för att skapa en gemensam kunskapsplattform tvärs över våra friluftsgrenar. Basblock för allemansrätt, värdskap, säkerhet och grundläggande friluftskunskap har nu initierats. På årsstämman antogs en ny uppförandekod för ledare och förtroendevalda. Uppförandekoden syftar till att skapa samsyn kring ledarrollen och klargöra det ansvar som ledarskapet innebär. ETT TRYGGT FRILUFTSFRÄMJANDET Vi har ett utpräglat säkerhetstänk i alla aktiviteter som erbjuds. Om en kris ändå skulle inträffa är det viktigt med beredskap och rutiner för krisstöd. Under året har vi fortsatt arbeta aktivt för att förebygga krissituationer, bland annat genom engagemang i ett nytt nätverk startat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Syftet är att kartlägga föreningslivets förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp. ATT INSPIRERA TILL ENGAGEMANG Ett uppskattat återkommande inslag för inspiration är våra ledarveckor, som 2014 slog deltagarrekord. Vidare genomfördes kursledarträffar, grenledarträffar, ledarträffar och fortbildningar för ledare inom många olika grenar. Bland annat genomfördes en kursledarträff kajak på Stora Kornö och en MTB-ledarträff i Kilsbergen. UNDER ÅRET UTBILDADES TOTALT 637 LEDARE, 18 KURSLEDARE SAMT 10 UNGA FRILUFTSLEDARE. Verksamhetsberättelse

8 PELARE 3: RIKTADE VERKSAMHETER VI NÅR FLER Alla har inte samma möjligheter att ta del av naturen och friluftslivet. Därför arbetar vi med en mängd riktade verksamheter, för att skapa bättre förutsättningar och bjuda ut fler i naturen. Riktad verksamhet sker centralt, regionalt och lokalt i Friluftsfrämjandet. Under 2014 genomfördes följande projekt centralt med stöd av våra viktiga samarbetspartners. SKOGSHJÄLTARNA FÖR BARNS HÄLSA OCH UTVECKLING Tillsammans med Rädda Barnen driver vi projektet Skogshjältarna på äventyr runt hörnet, där vi samlar de yngsta skolbarnen i Skärholmen för utomhusäventyr i närområdet. Barnen lär sig om vad som finns i naturen, om sina rättigheter och att ett aktivt friluftsliv lägger grunden för hälsa och glädje. Utöver barnen och deras familjer består projektet av barnens lärare, lokala ungdomsledare och utbildade barnledare från Friluftsfrämjandet. Alla lärare som jobbar med barnen har genomgått en specialutformad Skogsmulleutbildning kompletterad med en utbildning i Barnkonventionen, som kopplats till läroplanen i bland annat naturkunskap, matte och svenska. Projektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet och pågår fram till maj Under 2014 har projektet genererat totalt aktivitetstimmar för barn, familjemedlemmar och pedagoger genom de utbildningstillfällen och aktiviteter som anordnats. Ett gediget arbete kring utbildnings- och aktivitetsmaterial har lagts ned för att förbereda framtida satsningar på andra platser i landet. Media har visat stort intresse för projektet som fått bred publicitet över hela landet. Därigenom har vi också fått möjlighet att synliggöra frågor om bland annat barns vistelse i naturen och allemansrätten. UNDER 2014 GENERERADE SKOGSHJÄLTARNA TOTALT AKTIVITETSTIMMAR FÖR BARN, FAMILJEMEDLEMMAR OCH PEDAGOGER FRILUFTSFRÄMJANDET I FÖRSKOLAN Genom Friluftsfrämjandet i förskolan vill vi attrahera fler barn till friluftslivet. Vi har med projektet synliggjort konceptet Skogsmulle i förskolan och Friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur. Skogsmulle i förskolan introducerar naturen som aktivitet på schemat, utifrån barnens intresse och erfarenheter. I Ur och Skur är en heltidsverksamhet som bygger på friluftsliv och Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik I Ur och Skur. Detta omfattar upplevelsebaserat lärande i arbetet med samtliga mål i läroplanen. Under 2014 har projektet, som bedrivs med finansiering från Svenskt Friluftsliv, lanserats och nått ut till barn och pedagoger. Erbjudandet har tydliggjorts genom paketering av utbildning, marknadsföringsmaterial och aktivitetsupplägg. Ett nytt och förbättrat avtal har arbetats fram, vilket resulterat i att fler skolor anslutit sig till Friluftsfrämjandet under ALLA PÅ SNÖ För att öka intresset för vinteraktiviteter på snö driver vi, tillsammans med Svenska Skidförbundet och Svenska Skidrådets övriga organisationer, den rikstäckande långsiktiga satsningen Alla på snö. Projektet är en dag för alla fjärdeklassare i landet, där vi tillsammans testar att glida på snö. Under dagen får barnen kostnadsfri tillgång till utrustning, snöanläggning och vägledning för att utforska snöglädje. Allt sker under trygga och lekfulla former, utifrån varje barns egna önskningar med stöd av lärare och ledare som utbildats i att leda och coacha på snö. Verksamhetsberättelse

9 PELARE 4: FRILUFTSAKTIVITETER ÄVENTYR ÅRET RUNT Verksamheten sker i den bästa av alla miljöer - i naturen. Utveckling av verksamhet är beroende av insatser från ideella ledare och sker lokalt såväl som centralt. För att knyta till sig erfarna ledare inom varje gren och för att utveckla befintlig verksamhet och skapa ny, finns samordningsgrupper för enskilda verksamhetsgrenar på riksnivå. Under året har ett intensivt arbete pågått i samordningsgrupperna. Bland annat har samordninggrupp kajak arbetat tillsammans med Kanotförbundet med att kunna introducera Paddelpasset. En ny samordningsgrupp har även startats för verksamhetsutveckling kring snöverksamheten. Härefter följer några exempel på saker som skett under året inom ett axplock av våra verksamheter. VI ERBJUDER Friluftsäventyr, Skogsmulle, Långfärdsskridskor, Kajak, Vandring, Fjällturer, Skidskola, TVM, Snowboard, Park, Längdskidor, Klättring, Mountainbike, Utförsåkning, Geocaching, Snöskor, Stavgång, Telemark, Skogsmulle i förskolan, I Ur och Skur, Äventyrsläger, Tipspromenader, Bytesmarknader, Barnskridskoskola, Kanadensare, MTB och mycket mer FRILUFTSÄVENTYR FÖR DE MINSTA Vi är störst i Sverige på friluftsaktiviteter för barn. Hos oss är alla barn välkomna utan krav på prestation och det är lusten och glädjen som visar vägen ut i friluftslivet innebar en fortsättning på vårt utvecklingsarbete med barnverksamheten, för att kunna möta den enorma efterfrågan som finns. Koncept som Öppna Skogsgläntan, Familjemulle och Äventyrliga familjen har vidareutvecklats och kommit att bli en del av vår basverksamhet under För att göra det enklare för lokalavdelningarna att marknadsföra barnaktiviteterna, har ett gediget arbete genomförts med att ta fram stödmaterial till alla barnverksamheter och sprida detta i organisationen. Under året har även ett arbete påbörjats med att se över och uppdatera barnverksamhetens ledarhandledningar. SNÖGLÄDJE PÅ HEMMAPLAN Lägg till följande efter denna mening: Dessutom driver Friluftsfrämjandet närmare 30 lokala skidbackar runt om i landet. Vi möjliggör därmed skidåkning på hemmaplan för de som inte bor nära fjällen och förlänger säsongen för alla. Under 2014 har vi utvecklat stödmaterial för driften av skidskola och skidbacke samt marknadsstöd för verksamheten. Vi har även lagt grunden för en verksamhetssatsning på längdskidåkning och ledarutbildning i längd. Gilla Backen är ett projekt som löper över tre år, för att utveckla backarna, bredda deras verksamhet och nå fler målgrupper och åldrar året runt. Bland annat omfattar det en satsning på parkverksamhet för ungdomar som är mycket populärt. Projektet drivs med stöd från Svenskt Friluftsliv. Under våren genomfördes ett grundligt analysarbete för att tydliggöra behov, begränsningar och potential. Utefter detta har koncept tagits fram och olika pilotprojekt genomförts. Nätverk har också startats upp inom projektet och borgar nu för mer samarbete, ett större kunskapsutbyte och en stark framtida utveckling. Gilla Backen involverar flera organisatoriska delar inom Friluftsfrämjandet över hela landet. VÅR ALPINA SKIDSKOLA FÖR BARN OCH VUXNA ÄR SVERIGES STÖRSTA, MED ÖVER DELTAGARE VARJE ÅR. SAMTIDIGT DRIVS NÄRMARE 30 LOKALA SLALOMBACKAR AV IDEELLA KRAFTER UTE I LANDET. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

10 DET VIKTIGA STÖDET Kommunikation, marknadsföring, administration, ekonomihantering, IT och medlemsservice är alla stödfunktioner för hela vår verksamhet och organisation. Nedan lyfter vi fram några av de viktigaste utvecklingsområdena som vi arbetat med under året. MED HISTORIA OCH FRAMTID I FJÄLLVÄRLDEN Organisationen präglas sedan 1892 av turer i de svenska fjällen och allt fler vill uppleva ett härligt friluftsliv i fjällen slog STF besöksrekord i fjällen och också Friluftsfrämjandet ser en stor ökning i efterfrågan på fjällturer. Vi erbjuder fjällturer året runt, på barmark och i snö. Under 2014 har vi välkomnat nya starka ideella krafter som arbetar med både verksamhetsutveckling och utbildning. Här sker nu krafttag för att inspirera en stark framtida ledargeneration och erbjuda en attraktiv och väl kvalitetssäkrad verksamhet i linje med fjälledarnormen. LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR Vintern 2014 bjöd på några fina skridskodagar men generellt var det en mycket svag säsong. Tyvärr medförde detta att vi inte kunde genomföra Vikingarännet, världens längsta återkommande skridskolopp på naturis, som planerat. En stor besvikelse givet att anmälningarna slagit rekord. TVM - TRE VILDMARKSMÅL Ungdomar i Friluftsfrämjandet, TVM - Äventyrsgrupper, har gått vår friluftsskola från barnverksamhet till TVM, och skaffat sig en bred friluftskunskap på vägen. Under 2014 genomfördes tre ting där Mellantinget lockade så många som 170 unga deltagare. En framgångsfaktor som bidragit till ökningen är satsningen på att öka aktivitetsinnehållet på tingen och i verksamheten. MARKNADSFÖRING 2014 har vi arbetat för att skapa bättre förutsättningar för en väl synlig, tydlig och attraktiv kommunikation för Friluftsfrämjandet. Ett viktigt steg på denna resa var att en ny varumärkesplattform, som inkluderar en ny grafisk identitet, antogs på årsstämman. Även nya värdeord och en beskrivning av vår personlighet antogs. Vi är också stolta över att ha välkomnat två nya samarbetspartners under året: SJ som officiell partner och Bergans of Norway som officiell klädpartner. Dessa nya samarbeten har bland annat möjliggjort en ökad satsning på både medlemserbjudanden och ledarkläder, två viktiga samarbeten för att förbättra våra medlemmars förutsättningar för friluftsliv och erbjuda mervärden som kan stärka lojalitet och öka vår synlighet. Alla medlemmar får 4 gånger per år magasinet Friluftsliv, ett av Sveriges mest lästa och uppskattade outdoormagasin. Enligt TNS Sifos kvalitetsmätning beskriver läsarna Friluftsliv som välskriven, trovärdig och inspirerande samt en källa till ny information presenterad på ett underhållande sätt. 1 Under 2014 utvecklades Friluftslivs form och design. Under året färdigställdes även arbete för att under 2015 kunna lansera Friluftsliv som digitalt magasin, en utökad service för medlemmarna och också något som uppskattas bland annonsörer. Våra medlemmar använder digital media i större utsträckning än genomsnittet i Sverige. Det gäller alla digitala, mobila och sociala kanaler. 2 Därför har arbetet med dessa kommunikationskanaler varit i fokus och givit resultat (se grafik på nästa uppslag). IT Under 2014 har vi upphandlat ett nytt IT-system samt ny webblösning. Arbetet involverar samtliga avdelningar inom riksorganisationen samt många ifrån våra regioner och lokalavdelningar. Implementeringen av systemet, som omfattar medlemshantering, aktivitetshantering och webbplats, sker under MEDLEMSSERVICE Vi arbetar fokuserat för att på olika sätt bistå våra medlemmar och säkerställa en hög nivå av nöjdhet. Under 2014 har vi noterat en förbättrad servicenivå gentemot medlemmar och en ökning av positiva utvärderingar. 1 Källa: Orvesto Källa: TNS Sifo Målgruppsbeskrivning 2014 En ny grafisk identitet antogs på årsstämman 2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

11 VÅRA MEDLEMMAR WEBBEN , UNIKA BESÖKARE 2014 ÖKNING 10,56% MOT 2013 FACEBOOK FANS 2014 ÖKNING MED 40,1% MOT 2013 Friluftsfrämjandet är en rikstäckande ideell förening, en folkrörelse, med cirka medlemmar. Under första halvåret 2014 såg vi en fortsatt uppbromsning på det medlemstapp som pågått under lång tid. Under årets andra halva vände vi trenden och stod i en tydlig medlemstillväxt på totalt 8 procent mot föregående år. Fler förskolor ansluter sig till oss för att ta del av vår utomhuspedagogik, fler familjer hittar till familjeverksamheten och många friluftsgrenar, till exempel fjällverksamheten och mountainbike, uppmärksammas av både vuxna och unga. Totalt sett är samtliga medlemskategorier och regioner antingen stabila eller i tillväxt. Barnmedlemskapen växer allra mest och ökar med hela 23 procent i snitt. Medlemmarna återfinns i alla Sveriges kommuner. Störst antal medlemmar finns i Mälardalsregionen. 55 procent av medlemmarna är kvinnor och 45 procent män. Åldersfördelningen framgår av grafen nedan. Tidigare marknadsundersökning visar att våra medlemmar är nöjda, har högt förtroende för organisationen och är nöjda med ledarnas kunskap. 1 FÖRDELNINGEN AV MEDLEMMAR PER REGION ÄR: Vi har även en hög andel ambassadörer bland medlemmarna, det vill säga personer som känner stor samhörighet med organisationen. 2 De medlemmar som väljer att avsluta sitt medlemskap gör det inte av missnöje, i stället beror beslutet på tidsbrist, att barnen blivit stora eller att man har flyttat. 3 1 Källa: TNS Sifo Nöjd-medlems-index, 5,9 av 7 vid senaste mätningen, dec Källa: TNS Sifo Anseendemätning, dec Källa: TNS Sifo Exitundersökning, jan 2014 NYHETSBREV TILL MEDLEMMAR UNIKA MOTTAGARE/MÅNAD TILL IDEELLT AKTIVA 5500 UNIKA MOTTAGARE/MÅNAD REGION MITT 9% REGION MÄLARDALEN 40% REGION NORR 5% REGION SYD 14% REGION VÄST 20% REGION ÖST 12% ÅLDERSFÖRDELNING: ÅR 50 ÅR 100 ÅR Verksamhetsberättelse

12 TACK! ORGANISATION För att uppnå visionen Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare behöver vi hjälp utifrån. Därför samverkar vi brett med organisationer, myndigheter och företag som sympatiserar med våra frågor och värderingar. Alla samarbeten grundar sig i en gemensam vision eller ett gemensamt mål. Friluftsfrämjandet vore inte möjligt utan den ideella kraft och de samarbetspartners som stödjer organisationen. DEN IDEELLA KRAFTEN Vi är mycket stolta och tacksamma över det engagemang som organisationen rymmer. Verksamheten bygger på engagemanget hos tusentals ledare och funktionärer. Organisationen vore ingenting utan alla medlemmar och den ideella kraft som för oss framåt, utvecklar oss och engagerar såväl medlemmar som samhället i stort. Det är genuint imponerande vad ideellt engagerade kan åstadkomma tillsammans på ett år. Stort tack till alla ideella krafter som ligger bakom 2014 års framgångar! SVENSKT FRILUFTSLIV Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 24 ideella friluftsorganisationer i Sverige, med den viktiga rollen att föra medlemsorganisationernas talan och representera medlemmarnas intressen. Organisationen fördelar stadsbidraget till det svenska friluftslivet, som möjliggör fortsatt verksamhet och utveckling för bland annat oss fick vi 9,1 miljoner kronor i organisationsbidrag för att utveckla och driva Friluftsfrämjandet framåt. Utöver detta erhölls kronor i projektbidrag för att genomföra två specifika projekt, Kottar och barr i förskolan samt Gilla backen. Medel har också mottagits för att bedriva aktiv PR- och opinionsbildning kring friluftslivsfrågor. SVENSKA POSTKODLOTTERIET Svenska PostkodLotteriet grundades 2005 och har som vision att bidra till en bättre värld, för människor, djur och miljö. Hela vinsten från verksamheten doneras till välgörande ändamål genom de 49 organisationer som Svenska PostkodLotteriet stödjer. Vi är sedan 2010 en av förmånstagarna och under 2014 fick vi 7 miljoner kronor i stöd. Stödet spelar mycket stor roll för verksamheten. Det möjliggör konceptutveckling av ny verksamhet men också vidareutveckling av populära, befintliga verksamheter fick vi, utöver bidraget som förmånstagare, också ett projektbidrag på 7 miljoner kronor för att tillsammans med Rädda Barnen nå barn i socioekonomiskt utsatta områden. Under 2014 har detta projekt intensifierats och aktiverar nu både barn, familjer och pedagoger i Skärholmen, under namnet Skogshjältarna. SJ AB SJ AB är ett svenskt järnvägsbolag, ägt av staten, med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik. Varje dag körs 800 tågavgångar till drygt 160 stationer. Alla resor med deras tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. Affärsidén är att erbjuda marknadens mest kundnära och hållbara resande i egen regi och i samarbete med andra. Redan under 1920-talet anordnade SJ och Friluftsfrämjandet fjällfärder tillsammans. Nu vill vi tillsammans inspirera fler till ett aktivt friluftsliv och uppmuntra fler att ta tåget till sina friluftsäventyr. Under 2014 har ett samarbete inletts som gör SJ till officiell partner. BERGANS OF NORWAY Bergans of Norway grundades 1908 och har funnits på den svenska marknaden i 30 år. I dag är företaget en ledande aktör inom utveckling av turutrustning och tekniska plagg. Klädsortimentet är brett och företaget är en betydande leverantör till expeditioner runtom i världen blev företaget utsett till Årets Sportleverantör på Habit Modegalan. Bergans och Friluftsfrämjandet delar en hundraårig historia med en liknande värdegrund och avsikten att möjliggöra och tillgängliggöra naturen och en aktiv livsstil. Under 2014 har ett samarbete inletts för gemensam framgång i Sverige. I och med detta har företaget utsetts till vår officiella klädpartner. IDRE FJÄLL Friluftsfrämjandet är en av stiftarna av Idre Fjäll. Semesterdestinationen erbjuder härliga äventyr under sommaren och riktigt bra skidåkning vintertid. Idre Fjäll är vår destinationspartner. Bland annat arrangeras varje år våra populära ledarveckor i Idre Fjäll, och medlemmar har alltid bra pris på boende, skipass och hyra av utrustning. Riksorganisationens styrelse ska strategiskt leda, driva och utveckla Friluftsfrämjandet så att ändamålsparagrafen att verka för att främja aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje uppfylls långsiktigt. STYRELSE Från årsstämman 2014 bestod Friluftsfrämjandets styrelse av: Erik Lundvik, ordförande, senior rådgivare Banqsoft Sabina Rasiwala Hägglund, vice ordförande, kommunikationsdirektör SVT Kamilla Nylund, forskningsassistent Karolinska Institutet Harriet Guter, huvudman för I Ur och Skur Utsikten Karolina Andersson, redaktör på SVTs Kulturnyheterna Henrik Tell, ägare Tell Investment Consulting Katarina Wendt Englund, kommunikationsrådgivare Hallvarsson & Halvarsson Maria Hellström, chef för Service organisation på Net Insight Fabian Fischer, driver Apotea AB LEDNINGSGRUPPEN Sara Revell Ford, generalsekreterare Anna Rindefjell, vice generalsekreterare och marknadschef Dag Pedersen, ekonomi- och administrationschef Anna Vikholm, verksamhets- och utbildningschef Björn Berg, IT-chef VALBEREDNINGEN Dan Nilsson, ordförande Jörg Bassek, vice ordförande Eivor Folkesson, ledamot Göran Hedbys, ledamot REVISORER Roger Mattson, ordinarie, auktoriserad revisor, KMPG Lars-Ola Jäxvik, personlig suppleant, auktoriserad revisor, KPMG Mats Fridblom, ordinarie, auktoriserad revisor, Grant Thornton Jonas Landeblad, personlig suppleant, auktoriserad revisor, Grant Thornton REPRESENTATION För att skapa en bredare förståelse för friluftslivet, dess behov och positiva effekter representeras Friluftsfrämjandet i olika konstellationer, allt från olika nätverk till mer fasta grupperingar. Representation i olika råd/grupper Styrelseledamot i stiftelsen En frisk generation : Sara Revell Ford Representant i WWFs förtroenderåd: Sara Revell Ford Styrelseledamot i Svenska Skidrådet: Anna Rindefjell och Susanne Du Rietz Styrelseledamot i Stiftelsen Håll Sverige Rent : Göran Andersson Styrelseledamot i Gösta Frohms Skogsmullestiftelse: Vakant Styrelseledamot i stiftelsen Stora Kornö: Kjell Hansson Styrelseledamot (suppleant) i Vikingarännet AB: Anna Vikholm (Carl Crafoord) Representant i Fjällsäkerhetsrådet: Sara Revell Ford Representant i Issäkerhetsrådet: Jan Insulander Styrelseledamot i stiftelsen Idre Fjäll: Jonas Ågren och Jörg Bassek Skogsriketambassadör: Göran Andersson Representant i Skogsstyrelsens nationella sektorsråd: Göran Andersson Representant i Future Forests projektets programkomponent Governing competing demands : Göran Andersson Svenskt Friluftslivs forum för generalsekreterare: Sara Revell Ford Verksamhetsberättelse

13 STÖD OSS! Som medlem stödjer du arbetet med att stärka förutsättningarna för hela det svenska friluftslivet. Ditt stöd möjliggör även ett fortsatt arbete med att skapa friska och glada barn som värnar naturen. Som medlem får du också tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter, attraktiva medlemsförmåner samt medlemsmagasinet Friluftsliv fyra gånger per år. Försäkring ingår i alla aktiviteter och du har möjlighet att vidareutvecklas genom att bli ledare i organisationen. LÅT ÄVENTYRET BÖRJA. Instrumentvägen 14, Hägersten. Tel

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 - VI FRÄMJAR ETT AKTIVT FRILUFTSLIV FÖR ALLA! Brun Gästrikland Blå Södermanland Grön - Stockholm Naturen är en naturlig mötesplats Ett aktivt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

FRÅN DELTAGRE TILL SKIDLÄRARE. ÄVENTYRET BÖRJAR HÄR. UTBILDNINGSPROGRAM SKIDOR OCH SNOWBOARD

FRÅN DELTAGRE TILL SKIDLÄRARE. ÄVENTYRET BÖRJAR HÄR. UTBILDNINGSPROGRAM SKIDOR OCH SNOWBOARD FRÅN DELTAGRE TILL SKIDLÄRARE. ÄVENTYRET BÖRJAR HÄR. UTBILDNINGSPROGRAM SKIDOR OCH SNOWBOARD Region Mälardalen 2015-2016 1 VILL DU BLI SKID- ELLER SNOWBOARDINSTRUKTÖR I SVERIGES STÖRSTA SKIDSKOLA? Som

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Rapportering till SKANDIA- idéer för livet gällande projekt Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Projektets namn: Positiva Vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

FRÅN deltagare BÖRJAR HÄR. Utbildningsprogram

FRÅN deltagare BÖRJAR HÄR. Utbildningsprogram FRÅN deltagare TILL skidlärare. ÄVENTYRET BÖRJAR HÄR. Utbildningsprogram Skidor och snowboard Region Mälardalen 2014 2015 Du älskar att åka skidor eller snowboard och du vill dela din glädje med andra.

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013 FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013 REGION ÖST 1 Friluftsfrämjandet har guidat människor till stora och små äventyr i 120 år, ända sedan 1892. Vi älskar friluftsupplevelser

Läs mer

Ledarskap och Samarbete

Ledarskap och Samarbete Ledarskap och Samarbete SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet 2010 Styrdokument SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 2 Ledarskap och samarbete

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna KUN 2014-02-11 Enhetsnamn Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Ärendebeskrivning

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi.

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Sida 1 av 5 Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse år 2012 Styrelsen för MINÄLV avger härmed årsberättelse för föreningens verksamhet 2012. MINÄLV Marknadsföreningen i Norra Älvsborg, MINÄLV, är

Läs mer

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25 Friluftsfrämjandets stadgar Antagna vid Riksstämman maj 2015 Sidan 1 av 25 Stadgar för Friluftsfrämjandet Innehållsförteckning 1 Föreningens ändamål... 4 2 Verksamhet... 4 2.1 Styrdokument och policys...

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Friskis & Svettis i Svedala är en ideell idrottsförening som är ansluten till Friskis & Svettis Riks, Svenska Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

ValiAnte. För mer information kontakta: ABFs Kompetensutvecklingsprojekt LO asa.stenlund-bjork@abf.se Bo.carselid@lo.se

ValiAnte. För mer information kontakta: ABFs Kompetensutvecklingsprojekt LO asa.stenlund-bjork@abf.se Bo.carselid@lo.se startade då den fackliga rörelsen såg ett behov av att kunna visa den informella kun skap man får genom sina fackliga engagemang i olika uppdrag. Idag har vuxit till ett koncept som funge rar för alla,

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Bakgrund Varje framgångsrik organisation måste då och då ställa sig frågan vart är vi på väg och varför? Syftet med ett sådant arbete är att staka ut den långsiktiga

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer