FRILUFTSLIV FÖR ALLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRILUFTSLIV FÖR ALLA"

Transkript

1 FRILUFTSLIV FÖR ALLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FRILUFTSÄVENTYR VANDRING SKIDOR FJÄLLTURER SKOGSMULLE I UR OCH SKUR KAJAK KLÄTTRING LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR TELEMARK MOUNTAINBIKE SKIDSKOLA GEOCACHING SNOWBOARD SNÖSKOR STAVGÅNG BYTESMARKNAD ÄVENTYRLIGA FAMILJEN ÄVENTYRSLÄGER OCH MYCKET MER

2 VI FRÄMJAR FRILUFTSLIVET OAVSETT OM DU NJUTER AV DET MED OSS ELLER PÅ EGEN HAND INNEHÅLL GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET 5 VÅRA FYRA PELARE 8 AKTIV SAMHÄLLSPÅVERKAN 11 FRILUFTSAKADEMIN 12 RIKTADE VERKSAMHETER 15 FRILUFTSAKTIVITETER 16 DET VIKTIGA STÖDET 18 VÅRA MEDLEMMAR 20 SAMARBETSPARTNERS 22 VÅR ORGANISATION 23

3 FLER VILL VARA I NATUREN, GLÄDJAS OCH LÄRA AV DEN! BARNMEDLEMSKAP ÖKAR STORT (+23%) OCH FRILUFTSFRÄMJANDET SOM HELHET ÄR ÅTER I TILLVÄXT (8%) Källa: 31/ jämfört med 31/ Friluftslivet bjuder oss på så mycket. Njutning, utmaning, utveckling och gemenskap är delar av allt vi får, liksom en hälsosam livsstil och kunskap om naturen. Vi får också chansen att bara vara, att stanna upp och fångas av nuet och att känna in både kropp och själ. För mig är just det sistnämnda extra viktigt. Att stanna upp och andas in djupt, smaka på luften och känna hur kroppen fylls och själen expanderar i ett och samma ögonblick. Jag älskar också känslan när någon av våra ledare ger mig tips som gör att skäret på isen, paddeltagen i höga vågor eller vadningen över fjällbäcken kommer i ny dager, trots att jag sysslat med det mest hela livet. Oavsett vad som är din drivkraft och hur du väljer att njuta av friluftslivet så finns Friluftsfrämjandet för dig. Vi verkar nämligen för att alla ska kunna ta del av friluftslivet, oavsett om man njuter av det med oss eller på egen hand. Vi vakar över naturen som arena och de beslut som påverkar den framåt, likväl som vi lyfter fram vikten av att nästa generation barnen får en stark relation till naturen var ett härligt friluftsår där vi välkomnade många nya medlemmar. Mest glädjande av allt är antalet barnmedlemskap, som vid årets utgång ökat med hela 23% mot föregående år. Det bådar gott inför 2015 och framtiden! Ett stort tack till alla ideellt verksamma och våra samarbetspartners för det ni möjliggör! Sara Revell Ford, Generalsekreterare Verksamhetsberättelse

4 FRILUFTSFRÄMJANDET ÄR EN IDEELL FÖRENING SOM GENOM FRILUFTSLIV FRÄMJAR EN AKTIV FRITID OCH VERKAR FÖR FOLKHÄLSA OCH LIVSGLÄDJE.

5 VÅRA FYRA PELARE AKTIV SAMHÄLLSPÅVERKAN Vi är en auktoritet i alla friluftsfrågor och frågor som rör barns utveckling, rörelse och uteliv. Vi agerar remissinstans till myndigheter och samverkar med andra organisationer för att utveckla och kvalitetssäkra friluftslivet, till exempel Skidrådet, Fjällsäkerhetsrådet och Issäkerhetsrådet. Vi deltar även aktivt i forskningsprojekt, bedriver opinionsbildning och debatterar flitigt aktuella frågor som är viktiga för friluftslivet. FRILUFTSAKADEMIN Vi utbildar Sveriges friluftsledare. Med oslagbar kunskap om friluftsteknik och beprövad ledarskapsutbildning, tillhandahåller vi attraktiva utbildningar och kurser inom en mängd friluftsgrenar, för såväl blivande ledare som väderbitna äventyrare, genom utbildningsorganisationen Friluftsakademin. Här dokumenterar vi också all kunskap samt paketerar handledningar och utbildningsplaner, för att genomsyra all vår verksamhet med folkbildning. Vår organisation säkerställer att kunskap om friluftslivet, allemansrätten och naturen når ut brett i landet och förs vidare från generation till generation. VÅR FOLKRÖRELSE FÖR HÄLSA OCH GLÄDJE, MER INFLYTELSERIK ÄN NÅGONSIN RIKTADE VERKSAMHETER Alla mår bra av ett aktivt friluftsliv, ändå är det många som inte upptäcker glädjen med friluftslivet eller har svårt att komma ut och njuta av det. Därför arbetar vi med riktade verksamheter och projekt som syftar till att tillgängliggöra naturen för de som mer sällan kommer ut i friluftslivet på grund av olika barriärer. För att nå så många barn som möjligt i samhället riktar vi oss också direkt till förskolor och skolor med vår prisbelönta I Ur och Skur-pedagogik samt verksamheten Skogsmulle i förskolan. Genom att alltid stå på det svenska friluftslivets sida har vi vuxit till en av landets mest mångfasetterade ideella organisationer. År efter år ansvarar vi för tusentals ledarledda friluftstimmar, från norr till syd ändå är det bara en liten del av allt vi gör tillsammans. I dag vilar vår verksamhet på fyra pelare. Var för sig är varje pelare stark nog att berättiga vår plats i föreningslivet; tillsammans är de vad som gör oss till en folkrörelse! FRILUFTSAKTIVITETER Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare. Det är vår vision och i dag har vi cirka ledare och funktionärer som jobbar ideellt för att förverkliga den. Med allt från kajak, Skogsmulle och långfärdsskridskor till skidor och fjällvandring, har vi Sveriges största utbud av ledarledda aktiviteter. Vi arrangerar också resor, både till svenska resmål och till naturupplevelser längre bort. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

6 BEHANDLADE REMISSER UNDER 2014: Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna Skogsstyrelsens förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige Förslag på ändringar av föreskrifter till skogsvårdslagen om bekämpningsåtgärder mot granbarkborre Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö Förslag till ändrade föreskrifter för Garphyttans nationalpark, Abisko nationalpark, Gotska Sandöns nationalpark, Töfsingdalens nationalpark, Sonfjällets nationalpark med flera Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur PELARE 1: AKTIV SAMHÄLLSPÅVERKAN EN RÖST FÖR FRAMTIDENS FRILUFTSLIV Naturen är friluftslivets arena. En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår verksamhet. Vi arbetar för att stötta hela friluftslivet, både det organiserade och det fria. Med cirka medlemmar i ryggen värnar vi dagens och morgondagens friluftsliv. Det arbete som sker för att stärka friluftslivets förutsättningar kan delas in i två kategorier: en som handlar om en god friluftsmiljö och tillgång till naturen samt en som lyfter fram barns vistelse i och relation till naturen såväl som deras utveckling och hälsa. GOD OCH TILLGÄNGLIG FRILUFTSMILJÖ För att du ska kunna njuta av friluftsäventyr är välmående natur en grundförutsättning. Vi arbetar aktivt för god friluftsmiljö med hög biologisk mångfald och hållbar utveckling, bland annat genom skydd av natur- och friluftsområden. Under 2014 lämnade vi synpunkter på en remiss avseende riksdagens miljökvalitetsmål, Storslagen fjällmiljö. Vårt svar syftar till att främja en hållbar utveckling i fjällen, vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden, natur- och kulturvärden samt skydd mot ingrepp och andra störningar i särskilt värdefulla områden. Bevarandet av allmänhetens möjlighet att utöva friluftsliv är själva grunden till vår existens, vilket påverkar vår syn på allemansrätten, tätortsnära natur och samhällsplanering. En av alla remisser som behandlades 2014 handlade om strandskyddslagen, då Naturvårdverkets och Boverkets redovisade sitt regeringsuppdrag att utvärdera och se över utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Utöver arbetet som remissinstans för myndighetsbeslut arbetar vi på bred front för att göra skillnad. MED CIRKA MEDLEMMAR I RYGGEN VÄRNAR FRILUFTSFRÄMJANDET DAGENS OCH MORGONDAGENS FRILUFTSLIV Under året publicerades bland annat uppmärksammade debattartiklar inför riksdagsvalet, för att driva opinion kring friluftslivets villkor. Dessutom engagerar vi oss i olika myndigheters arbetsgrupper, deltar aktivt i forskningsprojekt och bedriver framgångsrikt lobbyarbete. BARNS HÄLSA Barn som får en relation till naturen lär sig också ta hand om den och vara rädda om den. Barn som lär sig en hållbar livsstil i dag, växer upp till framtidens hållbara vuxna. Vi ger barn en unik möjlighet att möta och upptäcka naturen tillsammans med våra välutbildade ledare och med sin egen familj. Genom vår stora barnverksamhet och våra I Ur och Skur-skolor och -förskolor får barnen en egen stark relation till naturen som de bär med sig i livet. Vi ser att vi gemensamt i samhället behöver skapa ännu bättre förutsättningar för barn och ungdomar att få uppleva friluftsliv, inte bara med oss utan även i skolan och förskolan. Under året publicerades bland annat en serie uppmärksammade artiklar om barns relation till naturen. Ett område som vi lyft upp under 2014 är friluftsdagarna i skolan. På 60-talet var det obligatoriskt med minst åtta friluftsdagar per år, idag finns inget antal alls specificerat i läroplanen. Det här har gjort att antalet friluftsdagar minskat drastiskt i skolorna, något som vi genom debatt och annat påverkansarbete uppmärksammat. Vi vill att alla skolbarn ska få ha åtminstone tre friluftsdagar varje läsår. Verksamhetsberättelse

7 PELARE 2: FRILUFTSAKADEMIN EN UTBILDNINGSORGANISATION I TOPPKLASS Under namnet Friluftsakademin samlar vi nu organisationens omfattande utbildningsverksamhet. Här utbildar vi inom ledarskap, utomhuspedagogik och friluftsteknik i en mängd olika friluftsgrenar. Här kvalitetssäkrar vi också friluftslivet i den egna verksamheten och i samråd med andra ledande intresseorganisationer, till exempel genom deltagande i Issäkerhetsrådet, Fjällsäkerhetsrådet och Skidrådet. Ledarna är hjärtat i Friluftsfrämjandet och deras engagemang bär oss framåt. Under 2014 utbildades många nya kursledare och ledare för våra verksamheter. Mest populära var utbildningarna för att bli skidledare. Varje år utbildar Friluftsfrämjandet nästan hälften av Sveriges alla skidlärare. Andra populära utbildningar är de som ger ledarskap för barnverksamhet, bland annat Skogsmulle och Öppna Skogsgläntan. Ett mindre utbildningsområde där vi såg stark nytändning under året är fjällutbildningarna. Med ett nystartat utbildningsteam och härliga kursledare utbildades 11 nya fjälledare. Ett annat område där vi satsat på utveckling är unga ledare. Vi är nöjda med årets resultat och kommer arbeta vidare för att se ännu fler unga ledare utbildas. Under 2014 inledde vi också en långsiktig satsning för att skapa en gemensam kunskapsplattform tvärs över våra friluftsgrenar. Basblock för allemansrätt, värdskap, säkerhet och grundläggande friluftskunskap har nu initierats. På årsstämman antogs en ny uppförandekod för ledare och förtroendevalda. Uppförandekoden syftar till att skapa samsyn kring ledarrollen och klargöra det ansvar som ledarskapet innebär. ETT TRYGGT FRILUFTSFRÄMJANDET Vi har ett utpräglat säkerhetstänk i alla aktiviteter som erbjuds. Om en kris ändå skulle inträffa är det viktigt med beredskap och rutiner för krisstöd. Under året har vi fortsatt arbeta aktivt för att förebygga krissituationer, bland annat genom engagemang i ett nytt nätverk startat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Syftet är att kartlägga föreningslivets förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp. ATT INSPIRERA TILL ENGAGEMANG Ett uppskattat återkommande inslag för inspiration är våra ledarveckor, som 2014 slog deltagarrekord. Vidare genomfördes kursledarträffar, grenledarträffar, ledarträffar och fortbildningar för ledare inom många olika grenar. Bland annat genomfördes en kursledarträff kajak på Stora Kornö och en MTB-ledarträff i Kilsbergen. UNDER ÅRET UTBILDADES TOTALT 637 LEDARE, 18 KURSLEDARE SAMT 10 UNGA FRILUFTSLEDARE. Verksamhetsberättelse

8 PELARE 3: RIKTADE VERKSAMHETER VI NÅR FLER Alla har inte samma möjligheter att ta del av naturen och friluftslivet. Därför arbetar vi med en mängd riktade verksamheter, för att skapa bättre förutsättningar och bjuda ut fler i naturen. Riktad verksamhet sker centralt, regionalt och lokalt i Friluftsfrämjandet. Under 2014 genomfördes följande projekt centralt med stöd av våra viktiga samarbetspartners. SKOGSHJÄLTARNA FÖR BARNS HÄLSA OCH UTVECKLING Tillsammans med Rädda Barnen driver vi projektet Skogshjältarna på äventyr runt hörnet, där vi samlar de yngsta skolbarnen i Skärholmen för utomhusäventyr i närområdet. Barnen lär sig om vad som finns i naturen, om sina rättigheter och att ett aktivt friluftsliv lägger grunden för hälsa och glädje. Utöver barnen och deras familjer består projektet av barnens lärare, lokala ungdomsledare och utbildade barnledare från Friluftsfrämjandet. Alla lärare som jobbar med barnen har genomgått en specialutformad Skogsmulleutbildning kompletterad med en utbildning i Barnkonventionen, som kopplats till läroplanen i bland annat naturkunskap, matte och svenska. Projektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet och pågår fram till maj Under 2014 har projektet genererat totalt aktivitetstimmar för barn, familjemedlemmar och pedagoger genom de utbildningstillfällen och aktiviteter som anordnats. Ett gediget arbete kring utbildnings- och aktivitetsmaterial har lagts ned för att förbereda framtida satsningar på andra platser i landet. Media har visat stort intresse för projektet som fått bred publicitet över hela landet. Därigenom har vi också fått möjlighet att synliggöra frågor om bland annat barns vistelse i naturen och allemansrätten. UNDER 2014 GENERERADE SKOGSHJÄLTARNA TOTALT AKTIVITETSTIMMAR FÖR BARN, FAMILJEMEDLEMMAR OCH PEDAGOGER FRILUFTSFRÄMJANDET I FÖRSKOLAN Genom Friluftsfrämjandet i förskolan vill vi attrahera fler barn till friluftslivet. Vi har med projektet synliggjort konceptet Skogsmulle i förskolan och Friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur. Skogsmulle i förskolan introducerar naturen som aktivitet på schemat, utifrån barnens intresse och erfarenheter. I Ur och Skur är en heltidsverksamhet som bygger på friluftsliv och Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik I Ur och Skur. Detta omfattar upplevelsebaserat lärande i arbetet med samtliga mål i läroplanen. Under 2014 har projektet, som bedrivs med finansiering från Svenskt Friluftsliv, lanserats och nått ut till barn och pedagoger. Erbjudandet har tydliggjorts genom paketering av utbildning, marknadsföringsmaterial och aktivitetsupplägg. Ett nytt och förbättrat avtal har arbetats fram, vilket resulterat i att fler skolor anslutit sig till Friluftsfrämjandet under ALLA PÅ SNÖ För att öka intresset för vinteraktiviteter på snö driver vi, tillsammans med Svenska Skidförbundet och Svenska Skidrådets övriga organisationer, den rikstäckande långsiktiga satsningen Alla på snö. Projektet är en dag för alla fjärdeklassare i landet, där vi tillsammans testar att glida på snö. Under dagen får barnen kostnadsfri tillgång till utrustning, snöanläggning och vägledning för att utforska snöglädje. Allt sker under trygga och lekfulla former, utifrån varje barns egna önskningar med stöd av lärare och ledare som utbildats i att leda och coacha på snö. Verksamhetsberättelse

9 PELARE 4: FRILUFTSAKTIVITETER ÄVENTYR ÅRET RUNT Verksamheten sker i den bästa av alla miljöer - i naturen. Utveckling av verksamhet är beroende av insatser från ideella ledare och sker lokalt såväl som centralt. För att knyta till sig erfarna ledare inom varje gren och för att utveckla befintlig verksamhet och skapa ny, finns samordningsgrupper för enskilda verksamhetsgrenar på riksnivå. Under året har ett intensivt arbete pågått i samordningsgrupperna. Bland annat har samordninggrupp kajak arbetat tillsammans med Kanotförbundet med att kunna introducera Paddelpasset. En ny samordningsgrupp har även startats för verksamhetsutveckling kring snöverksamheten. Härefter följer några exempel på saker som skett under året inom ett axplock av våra verksamheter. VI ERBJUDER Friluftsäventyr, Skogsmulle, Långfärdsskridskor, Kajak, Vandring, Fjällturer, Skidskola, TVM, Snowboard, Park, Längdskidor, Klättring, Mountainbike, Utförsåkning, Geocaching, Snöskor, Stavgång, Telemark, Skogsmulle i förskolan, I Ur och Skur, Äventyrsläger, Tipspromenader, Bytesmarknader, Barnskridskoskola, Kanadensare, MTB och mycket mer FRILUFTSÄVENTYR FÖR DE MINSTA Vi är störst i Sverige på friluftsaktiviteter för barn. Hos oss är alla barn välkomna utan krav på prestation och det är lusten och glädjen som visar vägen ut i friluftslivet innebar en fortsättning på vårt utvecklingsarbete med barnverksamheten, för att kunna möta den enorma efterfrågan som finns. Koncept som Öppna Skogsgläntan, Familjemulle och Äventyrliga familjen har vidareutvecklats och kommit att bli en del av vår basverksamhet under För att göra det enklare för lokalavdelningarna att marknadsföra barnaktiviteterna, har ett gediget arbete genomförts med att ta fram stödmaterial till alla barnverksamheter och sprida detta i organisationen. Under året har även ett arbete påbörjats med att se över och uppdatera barnverksamhetens ledarhandledningar. SNÖGLÄDJE PÅ HEMMAPLAN Lägg till följande efter denna mening: Dessutom driver Friluftsfrämjandet närmare 30 lokala skidbackar runt om i landet. Vi möjliggör därmed skidåkning på hemmaplan för de som inte bor nära fjällen och förlänger säsongen för alla. Under 2014 har vi utvecklat stödmaterial för driften av skidskola och skidbacke samt marknadsstöd för verksamheten. Vi har även lagt grunden för en verksamhetssatsning på längdskidåkning och ledarutbildning i längd. Gilla Backen är ett projekt som löper över tre år, för att utveckla backarna, bredda deras verksamhet och nå fler målgrupper och åldrar året runt. Bland annat omfattar det en satsning på parkverksamhet för ungdomar som är mycket populärt. Projektet drivs med stöd från Svenskt Friluftsliv. Under våren genomfördes ett grundligt analysarbete för att tydliggöra behov, begränsningar och potential. Utefter detta har koncept tagits fram och olika pilotprojekt genomförts. Nätverk har också startats upp inom projektet och borgar nu för mer samarbete, ett större kunskapsutbyte och en stark framtida utveckling. Gilla Backen involverar flera organisatoriska delar inom Friluftsfrämjandet över hela landet. VÅR ALPINA SKIDSKOLA FÖR BARN OCH VUXNA ÄR SVERIGES STÖRSTA, MED ÖVER DELTAGARE VARJE ÅR. SAMTIDIGT DRIVS NÄRMARE 30 LOKALA SLALOMBACKAR AV IDEELLA KRAFTER UTE I LANDET. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

10 DET VIKTIGA STÖDET Kommunikation, marknadsföring, administration, ekonomihantering, IT och medlemsservice är alla stödfunktioner för hela vår verksamhet och organisation. Nedan lyfter vi fram några av de viktigaste utvecklingsområdena som vi arbetat med under året. MED HISTORIA OCH FRAMTID I FJÄLLVÄRLDEN Organisationen präglas sedan 1892 av turer i de svenska fjällen och allt fler vill uppleva ett härligt friluftsliv i fjällen slog STF besöksrekord i fjällen och också Friluftsfrämjandet ser en stor ökning i efterfrågan på fjällturer. Vi erbjuder fjällturer året runt, på barmark och i snö. Under 2014 har vi välkomnat nya starka ideella krafter som arbetar med både verksamhetsutveckling och utbildning. Här sker nu krafttag för att inspirera en stark framtida ledargeneration och erbjuda en attraktiv och väl kvalitetssäkrad verksamhet i linje med fjälledarnormen. LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR Vintern 2014 bjöd på några fina skridskodagar men generellt var det en mycket svag säsong. Tyvärr medförde detta att vi inte kunde genomföra Vikingarännet, världens längsta återkommande skridskolopp på naturis, som planerat. En stor besvikelse givet att anmälningarna slagit rekord. TVM - TRE VILDMARKSMÅL Ungdomar i Friluftsfrämjandet, TVM - Äventyrsgrupper, har gått vår friluftsskola från barnverksamhet till TVM, och skaffat sig en bred friluftskunskap på vägen. Under 2014 genomfördes tre ting där Mellantinget lockade så många som 170 unga deltagare. En framgångsfaktor som bidragit till ökningen är satsningen på att öka aktivitetsinnehållet på tingen och i verksamheten. MARKNADSFÖRING 2014 har vi arbetat för att skapa bättre förutsättningar för en väl synlig, tydlig och attraktiv kommunikation för Friluftsfrämjandet. Ett viktigt steg på denna resa var att en ny varumärkesplattform, som inkluderar en ny grafisk identitet, antogs på årsstämman. Även nya värdeord och en beskrivning av vår personlighet antogs. Vi är också stolta över att ha välkomnat två nya samarbetspartners under året: SJ som officiell partner och Bergans of Norway som officiell klädpartner. Dessa nya samarbeten har bland annat möjliggjort en ökad satsning på både medlemserbjudanden och ledarkläder, två viktiga samarbeten för att förbättra våra medlemmars förutsättningar för friluftsliv och erbjuda mervärden som kan stärka lojalitet och öka vår synlighet. Alla medlemmar får 4 gånger per år magasinet Friluftsliv, ett av Sveriges mest lästa och uppskattade outdoormagasin. Enligt TNS Sifos kvalitetsmätning beskriver läsarna Friluftsliv som välskriven, trovärdig och inspirerande samt en källa till ny information presenterad på ett underhållande sätt. 1 Under 2014 utvecklades Friluftslivs form och design. Under året färdigställdes även arbete för att under 2015 kunna lansera Friluftsliv som digitalt magasin, en utökad service för medlemmarna och också något som uppskattas bland annonsörer. Våra medlemmar använder digital media i större utsträckning än genomsnittet i Sverige. Det gäller alla digitala, mobila och sociala kanaler. 2 Därför har arbetet med dessa kommunikationskanaler varit i fokus och givit resultat (se grafik på nästa uppslag). IT Under 2014 har vi upphandlat ett nytt IT-system samt ny webblösning. Arbetet involverar samtliga avdelningar inom riksorganisationen samt många ifrån våra regioner och lokalavdelningar. Implementeringen av systemet, som omfattar medlemshantering, aktivitetshantering och webbplats, sker under MEDLEMSSERVICE Vi arbetar fokuserat för att på olika sätt bistå våra medlemmar och säkerställa en hög nivå av nöjdhet. Under 2014 har vi noterat en förbättrad servicenivå gentemot medlemmar och en ökning av positiva utvärderingar. 1 Källa: Orvesto Källa: TNS Sifo Målgruppsbeskrivning 2014 En ny grafisk identitet antogs på årsstämman 2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

11 VÅRA MEDLEMMAR WEBBEN , UNIKA BESÖKARE 2014 ÖKNING 10,56% MOT 2013 FACEBOOK FANS 2014 ÖKNING MED 40,1% MOT 2013 Friluftsfrämjandet är en rikstäckande ideell förening, en folkrörelse, med cirka medlemmar. Under första halvåret 2014 såg vi en fortsatt uppbromsning på det medlemstapp som pågått under lång tid. Under årets andra halva vände vi trenden och stod i en tydlig medlemstillväxt på totalt 8 procent mot föregående år. Fler förskolor ansluter sig till oss för att ta del av vår utomhuspedagogik, fler familjer hittar till familjeverksamheten och många friluftsgrenar, till exempel fjällverksamheten och mountainbike, uppmärksammas av både vuxna och unga. Totalt sett är samtliga medlemskategorier och regioner antingen stabila eller i tillväxt. Barnmedlemskapen växer allra mest och ökar med hela 23 procent i snitt. Medlemmarna återfinns i alla Sveriges kommuner. Störst antal medlemmar finns i Mälardalsregionen. 55 procent av medlemmarna är kvinnor och 45 procent män. Åldersfördelningen framgår av grafen nedan. Tidigare marknadsundersökning visar att våra medlemmar är nöjda, har högt förtroende för organisationen och är nöjda med ledarnas kunskap. 1 FÖRDELNINGEN AV MEDLEMMAR PER REGION ÄR: Vi har även en hög andel ambassadörer bland medlemmarna, det vill säga personer som känner stor samhörighet med organisationen. 2 De medlemmar som väljer att avsluta sitt medlemskap gör det inte av missnöje, i stället beror beslutet på tidsbrist, att barnen blivit stora eller att man har flyttat. 3 1 Källa: TNS Sifo Nöjd-medlems-index, 5,9 av 7 vid senaste mätningen, dec Källa: TNS Sifo Anseendemätning, dec Källa: TNS Sifo Exitundersökning, jan 2014 NYHETSBREV TILL MEDLEMMAR UNIKA MOTTAGARE/MÅNAD TILL IDEELLT AKTIVA 5500 UNIKA MOTTAGARE/MÅNAD REGION MITT 9% REGION MÄLARDALEN 40% REGION NORR 5% REGION SYD 14% REGION VÄST 20% REGION ÖST 12% ÅLDERSFÖRDELNING: ÅR 50 ÅR 100 ÅR Verksamhetsberättelse

12 TACK! ORGANISATION För att uppnå visionen Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare behöver vi hjälp utifrån. Därför samverkar vi brett med organisationer, myndigheter och företag som sympatiserar med våra frågor och värderingar. Alla samarbeten grundar sig i en gemensam vision eller ett gemensamt mål. Friluftsfrämjandet vore inte möjligt utan den ideella kraft och de samarbetspartners som stödjer organisationen. DEN IDEELLA KRAFTEN Vi är mycket stolta och tacksamma över det engagemang som organisationen rymmer. Verksamheten bygger på engagemanget hos tusentals ledare och funktionärer. Organisationen vore ingenting utan alla medlemmar och den ideella kraft som för oss framåt, utvecklar oss och engagerar såväl medlemmar som samhället i stort. Det är genuint imponerande vad ideellt engagerade kan åstadkomma tillsammans på ett år. Stort tack till alla ideella krafter som ligger bakom 2014 års framgångar! SVENSKT FRILUFTSLIV Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 24 ideella friluftsorganisationer i Sverige, med den viktiga rollen att föra medlemsorganisationernas talan och representera medlemmarnas intressen. Organisationen fördelar stadsbidraget till det svenska friluftslivet, som möjliggör fortsatt verksamhet och utveckling för bland annat oss fick vi 9,1 miljoner kronor i organisationsbidrag för att utveckla och driva Friluftsfrämjandet framåt. Utöver detta erhölls kronor i projektbidrag för att genomföra två specifika projekt, Kottar och barr i förskolan samt Gilla backen. Medel har också mottagits för att bedriva aktiv PR- och opinionsbildning kring friluftslivsfrågor. SVENSKA POSTKODLOTTERIET Svenska PostkodLotteriet grundades 2005 och har som vision att bidra till en bättre värld, för människor, djur och miljö. Hela vinsten från verksamheten doneras till välgörande ändamål genom de 49 organisationer som Svenska PostkodLotteriet stödjer. Vi är sedan 2010 en av förmånstagarna och under 2014 fick vi 7 miljoner kronor i stöd. Stödet spelar mycket stor roll för verksamheten. Det möjliggör konceptutveckling av ny verksamhet men också vidareutveckling av populära, befintliga verksamheter fick vi, utöver bidraget som förmånstagare, också ett projektbidrag på 7 miljoner kronor för att tillsammans med Rädda Barnen nå barn i socioekonomiskt utsatta områden. Under 2014 har detta projekt intensifierats och aktiverar nu både barn, familjer och pedagoger i Skärholmen, under namnet Skogshjältarna. SJ AB SJ AB är ett svenskt järnvägsbolag, ägt av staten, med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik. Varje dag körs 800 tågavgångar till drygt 160 stationer. Alla resor med deras tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. Affärsidén är att erbjuda marknadens mest kundnära och hållbara resande i egen regi och i samarbete med andra. Redan under 1920-talet anordnade SJ och Friluftsfrämjandet fjällfärder tillsammans. Nu vill vi tillsammans inspirera fler till ett aktivt friluftsliv och uppmuntra fler att ta tåget till sina friluftsäventyr. Under 2014 har ett samarbete inletts som gör SJ till officiell partner. BERGANS OF NORWAY Bergans of Norway grundades 1908 och har funnits på den svenska marknaden i 30 år. I dag är företaget en ledande aktör inom utveckling av turutrustning och tekniska plagg. Klädsortimentet är brett och företaget är en betydande leverantör till expeditioner runtom i världen blev företaget utsett till Årets Sportleverantör på Habit Modegalan. Bergans och Friluftsfrämjandet delar en hundraårig historia med en liknande värdegrund och avsikten att möjliggöra och tillgängliggöra naturen och en aktiv livsstil. Under 2014 har ett samarbete inletts för gemensam framgång i Sverige. I och med detta har företaget utsetts till vår officiella klädpartner. IDRE FJÄLL Friluftsfrämjandet är en av stiftarna av Idre Fjäll. Semesterdestinationen erbjuder härliga äventyr under sommaren och riktigt bra skidåkning vintertid. Idre Fjäll är vår destinationspartner. Bland annat arrangeras varje år våra populära ledarveckor i Idre Fjäll, och medlemmar har alltid bra pris på boende, skipass och hyra av utrustning. Riksorganisationens styrelse ska strategiskt leda, driva och utveckla Friluftsfrämjandet så att ändamålsparagrafen att verka för att främja aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje uppfylls långsiktigt. STYRELSE Från årsstämman 2014 bestod Friluftsfrämjandets styrelse av: Erik Lundvik, ordförande, senior rådgivare Banqsoft Sabina Rasiwala Hägglund, vice ordförande, kommunikationsdirektör SVT Kamilla Nylund, forskningsassistent Karolinska Institutet Harriet Guter, huvudman för I Ur och Skur Utsikten Karolina Andersson, redaktör på SVTs Kulturnyheterna Henrik Tell, ägare Tell Investment Consulting Katarina Wendt Englund, kommunikationsrådgivare Hallvarsson & Halvarsson Maria Hellström, chef för Service organisation på Net Insight Fabian Fischer, driver Apotea AB LEDNINGSGRUPPEN Sara Revell Ford, generalsekreterare Anna Rindefjell, vice generalsekreterare och marknadschef Dag Pedersen, ekonomi- och administrationschef Anna Vikholm, verksamhets- och utbildningschef Björn Berg, IT-chef VALBEREDNINGEN Dan Nilsson, ordförande Jörg Bassek, vice ordförande Eivor Folkesson, ledamot Göran Hedbys, ledamot REVISORER Roger Mattson, ordinarie, auktoriserad revisor, KMPG Lars-Ola Jäxvik, personlig suppleant, auktoriserad revisor, KPMG Mats Fridblom, ordinarie, auktoriserad revisor, Grant Thornton Jonas Landeblad, personlig suppleant, auktoriserad revisor, Grant Thornton REPRESENTATION För att skapa en bredare förståelse för friluftslivet, dess behov och positiva effekter representeras Friluftsfrämjandet i olika konstellationer, allt från olika nätverk till mer fasta grupperingar. Representation i olika råd/grupper Styrelseledamot i stiftelsen En frisk generation : Sara Revell Ford Representant i WWFs förtroenderåd: Sara Revell Ford Styrelseledamot i Svenska Skidrådet: Anna Rindefjell och Susanne Du Rietz Styrelseledamot i Stiftelsen Håll Sverige Rent : Göran Andersson Styrelseledamot i Gösta Frohms Skogsmullestiftelse: Vakant Styrelseledamot i stiftelsen Stora Kornö: Kjell Hansson Styrelseledamot (suppleant) i Vikingarännet AB: Anna Vikholm (Carl Crafoord) Representant i Fjällsäkerhetsrådet: Sara Revell Ford Representant i Issäkerhetsrådet: Jan Insulander Styrelseledamot i stiftelsen Idre Fjäll: Jonas Ågren och Jörg Bassek Skogsriketambassadör: Göran Andersson Representant i Skogsstyrelsens nationella sektorsråd: Göran Andersson Representant i Future Forests projektets programkomponent Governing competing demands : Göran Andersson Svenskt Friluftslivs forum för generalsekreterare: Sara Revell Ford Verksamhetsberättelse

13 STÖD OSS! Som medlem stödjer du arbetet med att stärka förutsättningarna för hela det svenska friluftslivet. Ditt stöd möjliggör även ett fortsatt arbete med att skapa friska och glada barn som värnar naturen. Som medlem får du också tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter, attraktiva medlemsförmåner samt medlemsmagasinet Friluftsliv fyra gånger per år. Försäkring ingår i alla aktiviteter och du har möjlighet att vidareutvecklas genom att bli ledare i organisationen. LÅT ÄVENTYRET BÖRJA. Instrumentvägen 14, Hägersten. Tel

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 - VI FRÄMJAR ETT AKTIVT FRILUFTSLIV FÖR ALLA! Brun Gästrikland Blå Södermanland Grön - Stockholm Naturen är en naturlig mötesplats Ett aktivt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

FRILUFTSLIV FÖR ALLA

FRILUFTSLIV FÖR ALLA FRILUFTSLIV FÖR ALLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 FRILUFTSÄVENTYR VANDRING SKIDOR FJÄLLTURER SKOGSMULLE I UR OCH SKUR KAJAK KLÄTTRING LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR TELEMARK MOUNTAINBIKE SKIDSKOLA GEOCACHING SNOWBOARD

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

FRILUFTSFRÄMJANDET OCH FJÄLLEN

FRILUFTSFRÄMJANDET OCH FJÄLLEN FRILUFTSFRÄMJANDET OCH FJÄLLEN HÅLLBAR UTVECKLING I FJÄLLEN TURISMENS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR 2015.01.28 FRILUFTSFRÄMJANDET OCH VÅR FJÄLLVERKSAMHET EN IDEELL FÖRENING SOM FRÄMJAR FRILUFTSLIVET 1. Bedriver

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST

VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandet är en rikstäckande medlemsförening med en idé om friluftsliv för alla och den idén delas idag av mer än 84 000 medlemmar. Friluftsfrämjandets

Läs mer

Effektrapport. Dokumentnamn. Friluftsfrämjandet Riksorganisation. Effektrapport D18. Dokumentägare Ordförande. Publicering

Effektrapport. Dokumentnamn. Friluftsfrämjandet Riksorganisation. Effektrapport D18. Dokumentägare Ordförande. Publicering Dokumentnamn Effektrapport D18 Dokumenttyp Omfattar Friluftsfrämjandet Riksorganisation Dokumentägare Ordförande Dokumentansvarig Generalsekreterare Publicering Beslutad 2015-10-26 Bör revideras senast

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Region Syd 2016 LÅT ÄVENTYRET BÖRJA

UTBILDNINGSPROGRAM. Region Syd 2016 LÅT ÄVENTYRET BÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM Region Syd 2016 LÅT ÄVENTYRET BÖRJA VÅRA UTBILDNINGAR GRUNDUTBILDNING Vänder sig till dig som är ny ledare inom Friluftsfrämjandet eller för dig som aldrig tidigare har deltagit på någon

Läs mer

Vi når målet genom att hålla god kvalitet i våra arrangemang, grupper och aktiviteter och genom att öka medvetandet om vår verksamhet.

Vi når målet genom att hålla god kvalitet i våra arrangemang, grupper och aktiviteter och genom att öka medvetandet om vår verksamhet. De senaste årens stabila ökning av medlemstalet är en mätare på lokalavdelningens relevans och medlemsutvecklingen ska vara fortsatt god under kommande år. Vi strävar efter att vara en av de största lokalavdelningarna

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Region Syd 2017 LÅT ÄVENTYRET BÖRJA

UTBILDNINGSPROGRAM. Region Syd 2017 LÅT ÄVENTYRET BÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM Region Syd 2017 LÅT ÄVENTYRET BÖRJA VÅRA UTBILDNINGAR GRUNDUTBILDNING Vänder sig till dig som är ny ledare inom Friluftsfrämjandet eller för dig som aldrig tidigare har deltagit på någon

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

EN BRA START I LIVET FRILUFTS FRÄMJANDET I FÖRSKOLAN. Stockstudsare på äventyr

EN BRA START I LIVET FRILUFTS FRÄMJANDET I FÖRSKOLAN. Stockstudsare på äventyr EN BRA START I LIVET FRILUFTS FRÄMJANDET I FÖRSKOLAN Stockstudsare på äventyr HEMLIGHETEN ÄR ATT STIMULERA ALLA SINNEN VÅRT MÅL ÄR ATT SKAPA VÄRLDENS BÄSTA HINKHÄLLARE, PÖLPLASKARE OCH BARKBRAKARE Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

VERKSAMHETSKONFERENS

VERKSAMHETSKONFERENS VERKSAMHETSKONFERENS REGION MÄLARDALEN 2016-11-26 PRESENTATION Regionstyrelse Ragnar Santesson Nacka-Saltsjöbaden Leif Malmlöf - Huddinge Jill Westermark Södra Roslagen Charlotta Medin - Järfälla Maria

Läs mer

W

W Projektansökan Svenskt f riluf tsliv 2017 Nakima Ackerhans, 29 september 2016 Tillgänglig scoutverksamhet f ör fler - f rån flykt till trygg och rolig fritid i hela Sverige, År 2 Innehållsförteckning 1

Läs mer

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM Region Väst 2016

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM Region Väst 2016 LÅT ÄVENTYRET BÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM Region Väst 2016 VILL DU BLI LEDARE INOM FRILUFTSFRÄMJANDET? Som ledare inom Friluftsfrämjandet har du möjlighet till ett superroligt uppdrag. Du får en aktiv fritid,

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS

Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS U T B I L D N I N G S P L A N F R I L U F T S F R Ä M J A N D E T S L E D A R U T B I L D N I N G KURSLEDARKURS Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS Övergripande mål Alla ledare skall omfattas

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER

BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER Syftet med Sveriges nationalparker är att bevara våra olika landskapstyper i sitt naturliga tillstånd. Naturen ska vara bevarad och opåverkad av människan

Läs mer

FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR

FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR REGION MÄLARDALEN VÅREN 2016 VILL DU BLI BARNLEDARE I FRILUFTSFRÄMJANDET? Som ledare i Friluftsfrämjandet får du en möjlighet att utveckla barns intresse för natur

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN Nr 9 November 2015 HEJ! Vintern närmar sig och vi har fått en liten försmak på kylan. Detta nyhetsbrev innehåller mycket matnyttig information och jag vill framförallt tacka

Läs mer

VILL DU BLI SKID-ELLER SNOWBOARDLÄRARE

VILL DU BLI SKID-ELLER SNOWBOARDLÄRARE VILL DU BLI SKID-ELLER SNOWBOARDLÄRARE I EN AV SVERIGES STÖRSTA SKIDSKOLOR? Som ledare inom Friluftsfrämjandet har du möjlighet till ett superroligt uppdrag och en karriär som kan ta dig till berg över

Läs mer

Friluftslivets ekonomiska värden

Friluftslivets ekonomiska värden Friluftslivets ekonomiska värden friluftslivet berör många aktörer Vi behöver fakta kring friluftslivets betydelse, inte minst i ekonomiska termer. Friluftslivets stora bredd är också dess akilleshäl.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

världens friskaste barn

världens friskaste barn världens friskaste barn En frisk generation vill att Sverige ska ha världens friskaste barn. INSAMLINGSSTIFTELSEN EN FRISK GENERATION Insamlingsstiftelsen En frisk generation startade 2011. Syftet är att

Läs mer

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Scouternas utbildningssystem, antaget av Scouternas styrelse 2014-10-12 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-568 432 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv. 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1

Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv. 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1 Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1 Mål för friluftslivspolitiken Tillgänglig natur för alla (Boverket) Starkt engagemang

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2014 2015 Antagen vid kongressen i Borås 2013 Inledning IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass för hela vår organisation och vad vi gör. Genom

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ledarhandledning Barnsektionen Friluftsfrämjandet Lokalavdelning Vänersborg Version 2016.2 - maj 2016

Ledarhandledning Barnsektionen Friluftsfrämjandet Lokalavdelning Vänersborg Version 2016.2 - maj 2016 1(6) Ledarhandledning Barnsektionen Friluftsfrämjandet Lokalavdelning Vänersborg Version 2016.2 - maj 2016 Tack för att du ställer upp som ideell ledare i Friluftsfrämjandet Vänersborgs lokalavdelning.

Läs mer

VI VILL SYNAS ÄNNU MER!

VI VILL SYNAS ÄNNU MER! VI VILL SYNAS ÄNNU MER! FOtO: CArl CrAFOOrD Tips och råd hur du synliggör Friluftsfrämjandet. FRILUFTSFRÄMJANDET SVERIGES STÖRSTA UTBUD AV FRILUFTSAKTIVITETER Syftet med den här foldern......är dels att

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Verksamhetsplan för Svenskt Friluftsliv Bilaga 6

Verksamhetsplan för Svenskt Friluftsliv Bilaga 6 25 Mars 2015 Sid 1 Verksamhetsplan 2016-2018 för Svenskt Friluftsliv Bilaga 6 Svenskt Friluftsliv är en nationell paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige. Svenskt Friluftsliv har till

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi.

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Sida 1 av 5 Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Turism i Kosterhavets nationalpark

Turism i Kosterhavets nationalpark Turism i Kosterhavets nationalpark - Förslag till samverkansmodell mellan turism och förvaltning. Bakgrund Syftet med Kosterhavets nationalpark, liksom för övriga nationalparker, är att skydda värdefull

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Sammanfattning grupparbeten

Sammanfattning grupparbeten Sammanfattning grupparbeten Antal intresserade av idrotter av populationen Framtidens Seglare 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 356 408 937 618 1484 967 2172 2431 Segling Golf Utförsåkning Längdskidor

Läs mer

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund VERK SAM HETS PLAN 2015 Friskis&Svettis Östersund INLEDNING Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att sätta

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Vision Ljungby Södra Sveriges Business Arena

Vision Ljungby Södra Sveriges Business Arena Vision Ljungby Södra Sveriges Business Arena År 2020 - Företagen Som En Enande Kraft Företagen Vi har en entreprenörsanda där vi växer tillsammans och som utvecklar såväl företag, ledare som medarbetare.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

FRÅN DELTAGRE TILL SKIDLÄRARE. ÄVENTYRET BÖRJAR HÄR. UTBILDNINGSPROGRAM SKIDOR OCH SNOWBOARD

FRÅN DELTAGRE TILL SKIDLÄRARE. ÄVENTYRET BÖRJAR HÄR. UTBILDNINGSPROGRAM SKIDOR OCH SNOWBOARD FRÅN DELTAGRE TILL SKIDLÄRARE. ÄVENTYRET BÖRJAR HÄR. UTBILDNINGSPROGRAM SKIDOR OCH SNOWBOARD Region Mälardalen 2015-2016 1 VILL DU BLI SKID- ELLER SNOWBOARDINSTRUKTÖR I SVERIGES STÖRSTA SKIDSKOLA? Som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015 Företagarna Botkyrka-Salem

Verksamhetsplan 2014-2015 Företagarna Botkyrka-Salem Verksamhetsplan 2014-2015 Företagarna Botkyrka-Salem 2014-03-06 - Styrelsen Innehållsförteckning Inledning... 3 Medlemsnyttan i fokus... 3 Opinion... 4 Stöd... 5 Service... 5 Tjänster... 5 Kommunikation...

Läs mer

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN 2017 Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Så lyder vår verksamhetsidé och när vi planerar för kommande år är utgångspunkten

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Nedan använder vi bara namnet Malmö FBC, men det innefattar verksamheten både i Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom.

Nedan använder vi bara namnet Malmö FBC, men det innefattar verksamheten både i Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom. Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279. Föreningarna är två skilda juridiska personer, men med en gemensam

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer