FRILUFTSLIV FÖR ALLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRILUFTSLIV FÖR ALLA"

Transkript

1 FRILUFTSLIV FÖR ALLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FRILUFTSÄVENTYR VANDRING SKIDOR FJÄLLTURER SKOGSMULLE I UR OCH SKUR KAJAK KLÄTTRING LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR TELEMARK MOUNTAINBIKE SKIDSKOLA GEOCACHING SNOWBOARD SNÖSKOR STAVGÅNG BYTESMARKNAD ÄVENTYRLIGA FAMILJEN ÄVENTYRSLÄGER OCH MYCKET MER

2 VI FRÄMJAR FRILUFTSLIVET OAVSETT OM DU NJUTER AV DET MED OSS ELLER PÅ EGEN HAND INNEHÅLL GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET 5 VÅRA FYRA PELARE 8 AKTIV SAMHÄLLSPÅVERKAN 11 FRILUFTSAKADEMIN 12 RIKTADE VERKSAMHETER 15 FRILUFTSAKTIVITETER 16 DET VIKTIGA STÖDET 18 VÅRA MEDLEMMAR 20 SAMARBETSPARTNERS 22 VÅR ORGANISATION 23

3 FLER VILL VARA I NATUREN, GLÄDJAS OCH LÄRA AV DEN! BARNMEDLEMSKAP ÖKAR STORT (+23%) OCH FRILUFTSFRÄMJANDET SOM HELHET ÄR ÅTER I TILLVÄXT (8%) Källa: 31/ jämfört med 31/ Friluftslivet bjuder oss på så mycket. Njutning, utmaning, utveckling och gemenskap är delar av allt vi får, liksom en hälsosam livsstil och kunskap om naturen. Vi får också chansen att bara vara, att stanna upp och fångas av nuet och att känna in både kropp och själ. För mig är just det sistnämnda extra viktigt. Att stanna upp och andas in djupt, smaka på luften och känna hur kroppen fylls och själen expanderar i ett och samma ögonblick. Jag älskar också känslan när någon av våra ledare ger mig tips som gör att skäret på isen, paddeltagen i höga vågor eller vadningen över fjällbäcken kommer i ny dager, trots att jag sysslat med det mest hela livet. Oavsett vad som är din drivkraft och hur du väljer att njuta av friluftslivet så finns Friluftsfrämjandet för dig. Vi verkar nämligen för att alla ska kunna ta del av friluftslivet, oavsett om man njuter av det med oss eller på egen hand. Vi vakar över naturen som arena och de beslut som påverkar den framåt, likväl som vi lyfter fram vikten av att nästa generation barnen får en stark relation till naturen var ett härligt friluftsår där vi välkomnade många nya medlemmar. Mest glädjande av allt är antalet barnmedlemskap, som vid årets utgång ökat med hela 23% mot föregående år. Det bådar gott inför 2015 och framtiden! Ett stort tack till alla ideellt verksamma och våra samarbetspartners för det ni möjliggör! Sara Revell Ford, Generalsekreterare Verksamhetsberättelse

4 FRILUFTSFRÄMJANDET ÄR EN IDEELL FÖRENING SOM GENOM FRILUFTSLIV FRÄMJAR EN AKTIV FRITID OCH VERKAR FÖR FOLKHÄLSA OCH LIVSGLÄDJE.

5 VÅRA FYRA PELARE AKTIV SAMHÄLLSPÅVERKAN Vi är en auktoritet i alla friluftsfrågor och frågor som rör barns utveckling, rörelse och uteliv. Vi agerar remissinstans till myndigheter och samverkar med andra organisationer för att utveckla och kvalitetssäkra friluftslivet, till exempel Skidrådet, Fjällsäkerhetsrådet och Issäkerhetsrådet. Vi deltar även aktivt i forskningsprojekt, bedriver opinionsbildning och debatterar flitigt aktuella frågor som är viktiga för friluftslivet. FRILUFTSAKADEMIN Vi utbildar Sveriges friluftsledare. Med oslagbar kunskap om friluftsteknik och beprövad ledarskapsutbildning, tillhandahåller vi attraktiva utbildningar och kurser inom en mängd friluftsgrenar, för såväl blivande ledare som väderbitna äventyrare, genom utbildningsorganisationen Friluftsakademin. Här dokumenterar vi också all kunskap samt paketerar handledningar och utbildningsplaner, för att genomsyra all vår verksamhet med folkbildning. Vår organisation säkerställer att kunskap om friluftslivet, allemansrätten och naturen når ut brett i landet och förs vidare från generation till generation. VÅR FOLKRÖRELSE FÖR HÄLSA OCH GLÄDJE, MER INFLYTELSERIK ÄN NÅGONSIN RIKTADE VERKSAMHETER Alla mår bra av ett aktivt friluftsliv, ändå är det många som inte upptäcker glädjen med friluftslivet eller har svårt att komma ut och njuta av det. Därför arbetar vi med riktade verksamheter och projekt som syftar till att tillgängliggöra naturen för de som mer sällan kommer ut i friluftslivet på grund av olika barriärer. För att nå så många barn som möjligt i samhället riktar vi oss också direkt till förskolor och skolor med vår prisbelönta I Ur och Skur-pedagogik samt verksamheten Skogsmulle i förskolan. Genom att alltid stå på det svenska friluftslivets sida har vi vuxit till en av landets mest mångfasetterade ideella organisationer. År efter år ansvarar vi för tusentals ledarledda friluftstimmar, från norr till syd ändå är det bara en liten del av allt vi gör tillsammans. I dag vilar vår verksamhet på fyra pelare. Var för sig är varje pelare stark nog att berättiga vår plats i föreningslivet; tillsammans är de vad som gör oss till en folkrörelse! FRILUFTSAKTIVITETER Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare. Det är vår vision och i dag har vi cirka ledare och funktionärer som jobbar ideellt för att förverkliga den. Med allt från kajak, Skogsmulle och långfärdsskridskor till skidor och fjällvandring, har vi Sveriges största utbud av ledarledda aktiviteter. Vi arrangerar också resor, både till svenska resmål och till naturupplevelser längre bort. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

6 BEHANDLADE REMISSER UNDER 2014: Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna Skogsstyrelsens förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige Förslag på ändringar av föreskrifter till skogsvårdslagen om bekämpningsåtgärder mot granbarkborre Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö Förslag till ändrade föreskrifter för Garphyttans nationalpark, Abisko nationalpark, Gotska Sandöns nationalpark, Töfsingdalens nationalpark, Sonfjällets nationalpark med flera Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur PELARE 1: AKTIV SAMHÄLLSPÅVERKAN EN RÖST FÖR FRAMTIDENS FRILUFTSLIV Naturen är friluftslivets arena. En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår verksamhet. Vi arbetar för att stötta hela friluftslivet, både det organiserade och det fria. Med cirka medlemmar i ryggen värnar vi dagens och morgondagens friluftsliv. Det arbete som sker för att stärka friluftslivets förutsättningar kan delas in i två kategorier: en som handlar om en god friluftsmiljö och tillgång till naturen samt en som lyfter fram barns vistelse i och relation till naturen såväl som deras utveckling och hälsa. GOD OCH TILLGÄNGLIG FRILUFTSMILJÖ För att du ska kunna njuta av friluftsäventyr är välmående natur en grundförutsättning. Vi arbetar aktivt för god friluftsmiljö med hög biologisk mångfald och hållbar utveckling, bland annat genom skydd av natur- och friluftsområden. Under 2014 lämnade vi synpunkter på en remiss avseende riksdagens miljökvalitetsmål, Storslagen fjällmiljö. Vårt svar syftar till att främja en hållbar utveckling i fjällen, vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden, natur- och kulturvärden samt skydd mot ingrepp och andra störningar i särskilt värdefulla områden. Bevarandet av allmänhetens möjlighet att utöva friluftsliv är själva grunden till vår existens, vilket påverkar vår syn på allemansrätten, tätortsnära natur och samhällsplanering. En av alla remisser som behandlades 2014 handlade om strandskyddslagen, då Naturvårdverkets och Boverkets redovisade sitt regeringsuppdrag att utvärdera och se över utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Utöver arbetet som remissinstans för myndighetsbeslut arbetar vi på bred front för att göra skillnad. MED CIRKA MEDLEMMAR I RYGGEN VÄRNAR FRILUFTSFRÄMJANDET DAGENS OCH MORGONDAGENS FRILUFTSLIV Under året publicerades bland annat uppmärksammade debattartiklar inför riksdagsvalet, för att driva opinion kring friluftslivets villkor. Dessutom engagerar vi oss i olika myndigheters arbetsgrupper, deltar aktivt i forskningsprojekt och bedriver framgångsrikt lobbyarbete. BARNS HÄLSA Barn som får en relation till naturen lär sig också ta hand om den och vara rädda om den. Barn som lär sig en hållbar livsstil i dag, växer upp till framtidens hållbara vuxna. Vi ger barn en unik möjlighet att möta och upptäcka naturen tillsammans med våra välutbildade ledare och med sin egen familj. Genom vår stora barnverksamhet och våra I Ur och Skur-skolor och -förskolor får barnen en egen stark relation till naturen som de bär med sig i livet. Vi ser att vi gemensamt i samhället behöver skapa ännu bättre förutsättningar för barn och ungdomar att få uppleva friluftsliv, inte bara med oss utan även i skolan och förskolan. Under året publicerades bland annat en serie uppmärksammade artiklar om barns relation till naturen. Ett område som vi lyft upp under 2014 är friluftsdagarna i skolan. På 60-talet var det obligatoriskt med minst åtta friluftsdagar per år, idag finns inget antal alls specificerat i läroplanen. Det här har gjort att antalet friluftsdagar minskat drastiskt i skolorna, något som vi genom debatt och annat påverkansarbete uppmärksammat. Vi vill att alla skolbarn ska få ha åtminstone tre friluftsdagar varje läsår. Verksamhetsberättelse

7 PELARE 2: FRILUFTSAKADEMIN EN UTBILDNINGSORGANISATION I TOPPKLASS Under namnet Friluftsakademin samlar vi nu organisationens omfattande utbildningsverksamhet. Här utbildar vi inom ledarskap, utomhuspedagogik och friluftsteknik i en mängd olika friluftsgrenar. Här kvalitetssäkrar vi också friluftslivet i den egna verksamheten och i samråd med andra ledande intresseorganisationer, till exempel genom deltagande i Issäkerhetsrådet, Fjällsäkerhetsrådet och Skidrådet. Ledarna är hjärtat i Friluftsfrämjandet och deras engagemang bär oss framåt. Under 2014 utbildades många nya kursledare och ledare för våra verksamheter. Mest populära var utbildningarna för att bli skidledare. Varje år utbildar Friluftsfrämjandet nästan hälften av Sveriges alla skidlärare. Andra populära utbildningar är de som ger ledarskap för barnverksamhet, bland annat Skogsmulle och Öppna Skogsgläntan. Ett mindre utbildningsområde där vi såg stark nytändning under året är fjällutbildningarna. Med ett nystartat utbildningsteam och härliga kursledare utbildades 11 nya fjälledare. Ett annat område där vi satsat på utveckling är unga ledare. Vi är nöjda med årets resultat och kommer arbeta vidare för att se ännu fler unga ledare utbildas. Under 2014 inledde vi också en långsiktig satsning för att skapa en gemensam kunskapsplattform tvärs över våra friluftsgrenar. Basblock för allemansrätt, värdskap, säkerhet och grundläggande friluftskunskap har nu initierats. På årsstämman antogs en ny uppförandekod för ledare och förtroendevalda. Uppförandekoden syftar till att skapa samsyn kring ledarrollen och klargöra det ansvar som ledarskapet innebär. ETT TRYGGT FRILUFTSFRÄMJANDET Vi har ett utpräglat säkerhetstänk i alla aktiviteter som erbjuds. Om en kris ändå skulle inträffa är det viktigt med beredskap och rutiner för krisstöd. Under året har vi fortsatt arbeta aktivt för att förebygga krissituationer, bland annat genom engagemang i ett nytt nätverk startat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Syftet är att kartlägga föreningslivets förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp. ATT INSPIRERA TILL ENGAGEMANG Ett uppskattat återkommande inslag för inspiration är våra ledarveckor, som 2014 slog deltagarrekord. Vidare genomfördes kursledarträffar, grenledarträffar, ledarträffar och fortbildningar för ledare inom många olika grenar. Bland annat genomfördes en kursledarträff kajak på Stora Kornö och en MTB-ledarträff i Kilsbergen. UNDER ÅRET UTBILDADES TOTALT 637 LEDARE, 18 KURSLEDARE SAMT 10 UNGA FRILUFTSLEDARE. Verksamhetsberättelse

8 PELARE 3: RIKTADE VERKSAMHETER VI NÅR FLER Alla har inte samma möjligheter att ta del av naturen och friluftslivet. Därför arbetar vi med en mängd riktade verksamheter, för att skapa bättre förutsättningar och bjuda ut fler i naturen. Riktad verksamhet sker centralt, regionalt och lokalt i Friluftsfrämjandet. Under 2014 genomfördes följande projekt centralt med stöd av våra viktiga samarbetspartners. SKOGSHJÄLTARNA FÖR BARNS HÄLSA OCH UTVECKLING Tillsammans med Rädda Barnen driver vi projektet Skogshjältarna på äventyr runt hörnet, där vi samlar de yngsta skolbarnen i Skärholmen för utomhusäventyr i närområdet. Barnen lär sig om vad som finns i naturen, om sina rättigheter och att ett aktivt friluftsliv lägger grunden för hälsa och glädje. Utöver barnen och deras familjer består projektet av barnens lärare, lokala ungdomsledare och utbildade barnledare från Friluftsfrämjandet. Alla lärare som jobbar med barnen har genomgått en specialutformad Skogsmulleutbildning kompletterad med en utbildning i Barnkonventionen, som kopplats till läroplanen i bland annat naturkunskap, matte och svenska. Projektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet och pågår fram till maj Under 2014 har projektet genererat totalt aktivitetstimmar för barn, familjemedlemmar och pedagoger genom de utbildningstillfällen och aktiviteter som anordnats. Ett gediget arbete kring utbildnings- och aktivitetsmaterial har lagts ned för att förbereda framtida satsningar på andra platser i landet. Media har visat stort intresse för projektet som fått bred publicitet över hela landet. Därigenom har vi också fått möjlighet att synliggöra frågor om bland annat barns vistelse i naturen och allemansrätten. UNDER 2014 GENERERADE SKOGSHJÄLTARNA TOTALT AKTIVITETSTIMMAR FÖR BARN, FAMILJEMEDLEMMAR OCH PEDAGOGER FRILUFTSFRÄMJANDET I FÖRSKOLAN Genom Friluftsfrämjandet i förskolan vill vi attrahera fler barn till friluftslivet. Vi har med projektet synliggjort konceptet Skogsmulle i förskolan och Friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur. Skogsmulle i förskolan introducerar naturen som aktivitet på schemat, utifrån barnens intresse och erfarenheter. I Ur och Skur är en heltidsverksamhet som bygger på friluftsliv och Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik I Ur och Skur. Detta omfattar upplevelsebaserat lärande i arbetet med samtliga mål i läroplanen. Under 2014 har projektet, som bedrivs med finansiering från Svenskt Friluftsliv, lanserats och nått ut till barn och pedagoger. Erbjudandet har tydliggjorts genom paketering av utbildning, marknadsföringsmaterial och aktivitetsupplägg. Ett nytt och förbättrat avtal har arbetats fram, vilket resulterat i att fler skolor anslutit sig till Friluftsfrämjandet under ALLA PÅ SNÖ För att öka intresset för vinteraktiviteter på snö driver vi, tillsammans med Svenska Skidförbundet och Svenska Skidrådets övriga organisationer, den rikstäckande långsiktiga satsningen Alla på snö. Projektet är en dag för alla fjärdeklassare i landet, där vi tillsammans testar att glida på snö. Under dagen får barnen kostnadsfri tillgång till utrustning, snöanläggning och vägledning för att utforska snöglädje. Allt sker under trygga och lekfulla former, utifrån varje barns egna önskningar med stöd av lärare och ledare som utbildats i att leda och coacha på snö. Verksamhetsberättelse

9 PELARE 4: FRILUFTSAKTIVITETER ÄVENTYR ÅRET RUNT Verksamheten sker i den bästa av alla miljöer - i naturen. Utveckling av verksamhet är beroende av insatser från ideella ledare och sker lokalt såväl som centralt. För att knyta till sig erfarna ledare inom varje gren och för att utveckla befintlig verksamhet och skapa ny, finns samordningsgrupper för enskilda verksamhetsgrenar på riksnivå. Under året har ett intensivt arbete pågått i samordningsgrupperna. Bland annat har samordninggrupp kajak arbetat tillsammans med Kanotförbundet med att kunna introducera Paddelpasset. En ny samordningsgrupp har även startats för verksamhetsutveckling kring snöverksamheten. Härefter följer några exempel på saker som skett under året inom ett axplock av våra verksamheter. VI ERBJUDER Friluftsäventyr, Skogsmulle, Långfärdsskridskor, Kajak, Vandring, Fjällturer, Skidskola, TVM, Snowboard, Park, Längdskidor, Klättring, Mountainbike, Utförsåkning, Geocaching, Snöskor, Stavgång, Telemark, Skogsmulle i förskolan, I Ur och Skur, Äventyrsläger, Tipspromenader, Bytesmarknader, Barnskridskoskola, Kanadensare, MTB och mycket mer FRILUFTSÄVENTYR FÖR DE MINSTA Vi är störst i Sverige på friluftsaktiviteter för barn. Hos oss är alla barn välkomna utan krav på prestation och det är lusten och glädjen som visar vägen ut i friluftslivet innebar en fortsättning på vårt utvecklingsarbete med barnverksamheten, för att kunna möta den enorma efterfrågan som finns. Koncept som Öppna Skogsgläntan, Familjemulle och Äventyrliga familjen har vidareutvecklats och kommit att bli en del av vår basverksamhet under För att göra det enklare för lokalavdelningarna att marknadsföra barnaktiviteterna, har ett gediget arbete genomförts med att ta fram stödmaterial till alla barnverksamheter och sprida detta i organisationen. Under året har även ett arbete påbörjats med att se över och uppdatera barnverksamhetens ledarhandledningar. SNÖGLÄDJE PÅ HEMMAPLAN Lägg till följande efter denna mening: Dessutom driver Friluftsfrämjandet närmare 30 lokala skidbackar runt om i landet. Vi möjliggör därmed skidåkning på hemmaplan för de som inte bor nära fjällen och förlänger säsongen för alla. Under 2014 har vi utvecklat stödmaterial för driften av skidskola och skidbacke samt marknadsstöd för verksamheten. Vi har även lagt grunden för en verksamhetssatsning på längdskidåkning och ledarutbildning i längd. Gilla Backen är ett projekt som löper över tre år, för att utveckla backarna, bredda deras verksamhet och nå fler målgrupper och åldrar året runt. Bland annat omfattar det en satsning på parkverksamhet för ungdomar som är mycket populärt. Projektet drivs med stöd från Svenskt Friluftsliv. Under våren genomfördes ett grundligt analysarbete för att tydliggöra behov, begränsningar och potential. Utefter detta har koncept tagits fram och olika pilotprojekt genomförts. Nätverk har också startats upp inom projektet och borgar nu för mer samarbete, ett större kunskapsutbyte och en stark framtida utveckling. Gilla Backen involverar flera organisatoriska delar inom Friluftsfrämjandet över hela landet. VÅR ALPINA SKIDSKOLA FÖR BARN OCH VUXNA ÄR SVERIGES STÖRSTA, MED ÖVER DELTAGARE VARJE ÅR. SAMTIDIGT DRIVS NÄRMARE 30 LOKALA SLALOMBACKAR AV IDEELLA KRAFTER UTE I LANDET. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

10 DET VIKTIGA STÖDET Kommunikation, marknadsföring, administration, ekonomihantering, IT och medlemsservice är alla stödfunktioner för hela vår verksamhet och organisation. Nedan lyfter vi fram några av de viktigaste utvecklingsområdena som vi arbetat med under året. MED HISTORIA OCH FRAMTID I FJÄLLVÄRLDEN Organisationen präglas sedan 1892 av turer i de svenska fjällen och allt fler vill uppleva ett härligt friluftsliv i fjällen slog STF besöksrekord i fjällen och också Friluftsfrämjandet ser en stor ökning i efterfrågan på fjällturer. Vi erbjuder fjällturer året runt, på barmark och i snö. Under 2014 har vi välkomnat nya starka ideella krafter som arbetar med både verksamhetsutveckling och utbildning. Här sker nu krafttag för att inspirera en stark framtida ledargeneration och erbjuda en attraktiv och väl kvalitetssäkrad verksamhet i linje med fjälledarnormen. LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR Vintern 2014 bjöd på några fina skridskodagar men generellt var det en mycket svag säsong. Tyvärr medförde detta att vi inte kunde genomföra Vikingarännet, världens längsta återkommande skridskolopp på naturis, som planerat. En stor besvikelse givet att anmälningarna slagit rekord. TVM - TRE VILDMARKSMÅL Ungdomar i Friluftsfrämjandet, TVM - Äventyrsgrupper, har gått vår friluftsskola från barnverksamhet till TVM, och skaffat sig en bred friluftskunskap på vägen. Under 2014 genomfördes tre ting där Mellantinget lockade så många som 170 unga deltagare. En framgångsfaktor som bidragit till ökningen är satsningen på att öka aktivitetsinnehållet på tingen och i verksamheten. MARKNADSFÖRING 2014 har vi arbetat för att skapa bättre förutsättningar för en väl synlig, tydlig och attraktiv kommunikation för Friluftsfrämjandet. Ett viktigt steg på denna resa var att en ny varumärkesplattform, som inkluderar en ny grafisk identitet, antogs på årsstämman. Även nya värdeord och en beskrivning av vår personlighet antogs. Vi är också stolta över att ha välkomnat två nya samarbetspartners under året: SJ som officiell partner och Bergans of Norway som officiell klädpartner. Dessa nya samarbeten har bland annat möjliggjort en ökad satsning på både medlemserbjudanden och ledarkläder, två viktiga samarbeten för att förbättra våra medlemmars förutsättningar för friluftsliv och erbjuda mervärden som kan stärka lojalitet och öka vår synlighet. Alla medlemmar får 4 gånger per år magasinet Friluftsliv, ett av Sveriges mest lästa och uppskattade outdoormagasin. Enligt TNS Sifos kvalitetsmätning beskriver läsarna Friluftsliv som välskriven, trovärdig och inspirerande samt en källa till ny information presenterad på ett underhållande sätt. 1 Under 2014 utvecklades Friluftslivs form och design. Under året färdigställdes även arbete för att under 2015 kunna lansera Friluftsliv som digitalt magasin, en utökad service för medlemmarna och också något som uppskattas bland annonsörer. Våra medlemmar använder digital media i större utsträckning än genomsnittet i Sverige. Det gäller alla digitala, mobila och sociala kanaler. 2 Därför har arbetet med dessa kommunikationskanaler varit i fokus och givit resultat (se grafik på nästa uppslag). IT Under 2014 har vi upphandlat ett nytt IT-system samt ny webblösning. Arbetet involverar samtliga avdelningar inom riksorganisationen samt många ifrån våra regioner och lokalavdelningar. Implementeringen av systemet, som omfattar medlemshantering, aktivitetshantering och webbplats, sker under MEDLEMSSERVICE Vi arbetar fokuserat för att på olika sätt bistå våra medlemmar och säkerställa en hög nivå av nöjdhet. Under 2014 har vi noterat en förbättrad servicenivå gentemot medlemmar och en ökning av positiva utvärderingar. 1 Källa: Orvesto Källa: TNS Sifo Målgruppsbeskrivning 2014 En ny grafisk identitet antogs på årsstämman 2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

11 VÅRA MEDLEMMAR WEBBEN , UNIKA BESÖKARE 2014 ÖKNING 10,56% MOT 2013 FACEBOOK FANS 2014 ÖKNING MED 40,1% MOT 2013 Friluftsfrämjandet är en rikstäckande ideell förening, en folkrörelse, med cirka medlemmar. Under första halvåret 2014 såg vi en fortsatt uppbromsning på det medlemstapp som pågått under lång tid. Under årets andra halva vände vi trenden och stod i en tydlig medlemstillväxt på totalt 8 procent mot föregående år. Fler förskolor ansluter sig till oss för att ta del av vår utomhuspedagogik, fler familjer hittar till familjeverksamheten och många friluftsgrenar, till exempel fjällverksamheten och mountainbike, uppmärksammas av både vuxna och unga. Totalt sett är samtliga medlemskategorier och regioner antingen stabila eller i tillväxt. Barnmedlemskapen växer allra mest och ökar med hela 23 procent i snitt. Medlemmarna återfinns i alla Sveriges kommuner. Störst antal medlemmar finns i Mälardalsregionen. 55 procent av medlemmarna är kvinnor och 45 procent män. Åldersfördelningen framgår av grafen nedan. Tidigare marknadsundersökning visar att våra medlemmar är nöjda, har högt förtroende för organisationen och är nöjda med ledarnas kunskap. 1 FÖRDELNINGEN AV MEDLEMMAR PER REGION ÄR: Vi har även en hög andel ambassadörer bland medlemmarna, det vill säga personer som känner stor samhörighet med organisationen. 2 De medlemmar som väljer att avsluta sitt medlemskap gör det inte av missnöje, i stället beror beslutet på tidsbrist, att barnen blivit stora eller att man har flyttat. 3 1 Källa: TNS Sifo Nöjd-medlems-index, 5,9 av 7 vid senaste mätningen, dec Källa: TNS Sifo Anseendemätning, dec Källa: TNS Sifo Exitundersökning, jan 2014 NYHETSBREV TILL MEDLEMMAR UNIKA MOTTAGARE/MÅNAD TILL IDEELLT AKTIVA 5500 UNIKA MOTTAGARE/MÅNAD REGION MITT 9% REGION MÄLARDALEN 40% REGION NORR 5% REGION SYD 14% REGION VÄST 20% REGION ÖST 12% ÅLDERSFÖRDELNING: ÅR 50 ÅR 100 ÅR Verksamhetsberättelse

12 TACK! ORGANISATION För att uppnå visionen Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare behöver vi hjälp utifrån. Därför samverkar vi brett med organisationer, myndigheter och företag som sympatiserar med våra frågor och värderingar. Alla samarbeten grundar sig i en gemensam vision eller ett gemensamt mål. Friluftsfrämjandet vore inte möjligt utan den ideella kraft och de samarbetspartners som stödjer organisationen. DEN IDEELLA KRAFTEN Vi är mycket stolta och tacksamma över det engagemang som organisationen rymmer. Verksamheten bygger på engagemanget hos tusentals ledare och funktionärer. Organisationen vore ingenting utan alla medlemmar och den ideella kraft som för oss framåt, utvecklar oss och engagerar såväl medlemmar som samhället i stort. Det är genuint imponerande vad ideellt engagerade kan åstadkomma tillsammans på ett år. Stort tack till alla ideella krafter som ligger bakom 2014 års framgångar! SVENSKT FRILUFTSLIV Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 24 ideella friluftsorganisationer i Sverige, med den viktiga rollen att föra medlemsorganisationernas talan och representera medlemmarnas intressen. Organisationen fördelar stadsbidraget till det svenska friluftslivet, som möjliggör fortsatt verksamhet och utveckling för bland annat oss fick vi 9,1 miljoner kronor i organisationsbidrag för att utveckla och driva Friluftsfrämjandet framåt. Utöver detta erhölls kronor i projektbidrag för att genomföra två specifika projekt, Kottar och barr i förskolan samt Gilla backen. Medel har också mottagits för att bedriva aktiv PR- och opinionsbildning kring friluftslivsfrågor. SVENSKA POSTKODLOTTERIET Svenska PostkodLotteriet grundades 2005 och har som vision att bidra till en bättre värld, för människor, djur och miljö. Hela vinsten från verksamheten doneras till välgörande ändamål genom de 49 organisationer som Svenska PostkodLotteriet stödjer. Vi är sedan 2010 en av förmånstagarna och under 2014 fick vi 7 miljoner kronor i stöd. Stödet spelar mycket stor roll för verksamheten. Det möjliggör konceptutveckling av ny verksamhet men också vidareutveckling av populära, befintliga verksamheter fick vi, utöver bidraget som förmånstagare, också ett projektbidrag på 7 miljoner kronor för att tillsammans med Rädda Barnen nå barn i socioekonomiskt utsatta områden. Under 2014 har detta projekt intensifierats och aktiverar nu både barn, familjer och pedagoger i Skärholmen, under namnet Skogshjältarna. SJ AB SJ AB är ett svenskt järnvägsbolag, ägt av staten, med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik. Varje dag körs 800 tågavgångar till drygt 160 stationer. Alla resor med deras tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. Affärsidén är att erbjuda marknadens mest kundnära och hållbara resande i egen regi och i samarbete med andra. Redan under 1920-talet anordnade SJ och Friluftsfrämjandet fjällfärder tillsammans. Nu vill vi tillsammans inspirera fler till ett aktivt friluftsliv och uppmuntra fler att ta tåget till sina friluftsäventyr. Under 2014 har ett samarbete inletts som gör SJ till officiell partner. BERGANS OF NORWAY Bergans of Norway grundades 1908 och har funnits på den svenska marknaden i 30 år. I dag är företaget en ledande aktör inom utveckling av turutrustning och tekniska plagg. Klädsortimentet är brett och företaget är en betydande leverantör till expeditioner runtom i världen blev företaget utsett till Årets Sportleverantör på Habit Modegalan. Bergans och Friluftsfrämjandet delar en hundraårig historia med en liknande värdegrund och avsikten att möjliggöra och tillgängliggöra naturen och en aktiv livsstil. Under 2014 har ett samarbete inletts för gemensam framgång i Sverige. I och med detta har företaget utsetts till vår officiella klädpartner. IDRE FJÄLL Friluftsfrämjandet är en av stiftarna av Idre Fjäll. Semesterdestinationen erbjuder härliga äventyr under sommaren och riktigt bra skidåkning vintertid. Idre Fjäll är vår destinationspartner. Bland annat arrangeras varje år våra populära ledarveckor i Idre Fjäll, och medlemmar har alltid bra pris på boende, skipass och hyra av utrustning. Riksorganisationens styrelse ska strategiskt leda, driva och utveckla Friluftsfrämjandet så att ändamålsparagrafen att verka för att främja aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje uppfylls långsiktigt. STYRELSE Från årsstämman 2014 bestod Friluftsfrämjandets styrelse av: Erik Lundvik, ordförande, senior rådgivare Banqsoft Sabina Rasiwala Hägglund, vice ordförande, kommunikationsdirektör SVT Kamilla Nylund, forskningsassistent Karolinska Institutet Harriet Guter, huvudman för I Ur och Skur Utsikten Karolina Andersson, redaktör på SVTs Kulturnyheterna Henrik Tell, ägare Tell Investment Consulting Katarina Wendt Englund, kommunikationsrådgivare Hallvarsson & Halvarsson Maria Hellström, chef för Service organisation på Net Insight Fabian Fischer, driver Apotea AB LEDNINGSGRUPPEN Sara Revell Ford, generalsekreterare Anna Rindefjell, vice generalsekreterare och marknadschef Dag Pedersen, ekonomi- och administrationschef Anna Vikholm, verksamhets- och utbildningschef Björn Berg, IT-chef VALBEREDNINGEN Dan Nilsson, ordförande Jörg Bassek, vice ordförande Eivor Folkesson, ledamot Göran Hedbys, ledamot REVISORER Roger Mattson, ordinarie, auktoriserad revisor, KMPG Lars-Ola Jäxvik, personlig suppleant, auktoriserad revisor, KPMG Mats Fridblom, ordinarie, auktoriserad revisor, Grant Thornton Jonas Landeblad, personlig suppleant, auktoriserad revisor, Grant Thornton REPRESENTATION För att skapa en bredare förståelse för friluftslivet, dess behov och positiva effekter representeras Friluftsfrämjandet i olika konstellationer, allt från olika nätverk till mer fasta grupperingar. Representation i olika råd/grupper Styrelseledamot i stiftelsen En frisk generation : Sara Revell Ford Representant i WWFs förtroenderåd: Sara Revell Ford Styrelseledamot i Svenska Skidrådet: Anna Rindefjell och Susanne Du Rietz Styrelseledamot i Stiftelsen Håll Sverige Rent : Göran Andersson Styrelseledamot i Gösta Frohms Skogsmullestiftelse: Vakant Styrelseledamot i stiftelsen Stora Kornö: Kjell Hansson Styrelseledamot (suppleant) i Vikingarännet AB: Anna Vikholm (Carl Crafoord) Representant i Fjällsäkerhetsrådet: Sara Revell Ford Representant i Issäkerhetsrådet: Jan Insulander Styrelseledamot i stiftelsen Idre Fjäll: Jonas Ågren och Jörg Bassek Skogsriketambassadör: Göran Andersson Representant i Skogsstyrelsens nationella sektorsråd: Göran Andersson Representant i Future Forests projektets programkomponent Governing competing demands : Göran Andersson Svenskt Friluftslivs forum för generalsekreterare: Sara Revell Ford Verksamhetsberättelse

13 STÖD OSS! Som medlem stödjer du arbetet med att stärka förutsättningarna för hela det svenska friluftslivet. Ditt stöd möjliggör även ett fortsatt arbete med att skapa friska och glada barn som värnar naturen. Som medlem får du också tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter, attraktiva medlemsförmåner samt medlemsmagasinet Friluftsliv fyra gånger per år. Försäkring ingår i alla aktiviteter och du har möjlighet att vidareutvecklas genom att bli ledare i organisationen. LÅT ÄVENTYRET BÖRJA. Instrumentvägen 14, Hägersten. Tel

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning Kajakkurs för nybörjare STF Kapellskär STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning KAPITEL 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Generalsekreteraren/VD

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013 FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013 REGION ÖST 1 Friluftsfrämjandet har guidat människor till stora och små äventyr i 120 år, ända sedan 1892. Vi älskar friluftsupplevelser

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 BUDGET 2015

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 BUDGET 2015 FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 BUDGET 2015 ORDFÖRANDE HAR ORDET Då har vi avverkat 2014 och gjorde det med en positiv touch då vi för första gången på ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Elva mål för mer och bättre scouting Enbart struktur är inte tillräckligt. Starkare, snabbare, effektivare allt det är bra saker. Men när strukturen inte längre skymmer sikten, när

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent April 2014 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7

Läs mer

Foto: Lars Forsstedt. två ord: noll drunkningar

Foto: Lars Forsstedt. två ord: noll drunkningar Foto: Lars Forsstedt två ord: noll drunkningar verksamhetsberättelse årsredovisning 2013 Foto: Anne Dillner DETTA ÄR SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS riksorganisations verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Läs mer

Svenska Livräddningssällskapet Verksamhetsberättelse 2011 SID 2

Svenska Livräddningssällskapet Verksamhetsberättelse 2011 SID 2 verksamhetsberättelse årsredovisning 2011 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET ÄR SEDAN 2012 MEDLEMMAR I FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII, har till uppgift att verka för ett gynnsamt klimat

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU

Årsredovisning 2012. Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU Kriterier: Person som kommer i fråga för Hedersmedlemskap ska under lång tid utfört synnerligen värdefulla och extraordinära insatser i föreningens anda och

Läs mer

Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen januari till mars 2012

Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen januari till mars 2012 Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen januari till mars 2012 1. Inledning Nytt år, ny verksamhetsrapport. 2011 blev inte bara året då vi genomförde

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

Ärende 8 Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse avseende åren 2013 och 2014 Verksamheten 2013... 3

Ärende 8 Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse avseende åren 2013 och 2014 Verksamheten 2013... 3 Innehållsförteckning Ärende 8 Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse avseende åren 2013 och 2014 Verksamheten 2013... 3 Ärende 9 11 Behandling av Ärende 12 Ärende 13 Ärende 14 Verksamheten

Läs mer

verksamhetsberättelse årsredovisning 2012 Foto: Mikael Svensson

verksamhetsberättelse årsredovisning 2012 Foto: Mikael Svensson verksamhetsberättelse årsredovisning 2012 Foto: Mikael Svensson DETTA ÄR SVENSKA LIVRÄDDDNINGSSÄLLSKAPETS riksorganisations verksamhetsberättelse och årsredovisning. Här skriver vi om arbetet centralt

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

Vår verksamhet 2014 ICA-handlarnas Förbund

Vår verksamhet 2014 ICA-handlarnas Förbund Vår verksamhet 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Vd har ordet...7 Året i korthet...9 Så fungerar ICA i Sverige... 10 Ny butik i väglöst land...12 Så blir du

Läs mer