Fågelresor. Guide till Europas bästa fågelskådning. Jan Pedersen Dominic Couzens BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fågelresor. Guide till Europas bästa fågelskådning. Jan Pedersen Dominic Couzens BOKFÖRLAGET MAX STRÖM"

Transkript

1 Fågelresor Guide till Europas bästa fågelskådning Jan Pedersen Dominic Couzens BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

2 Innehåll Inledning Biebrzafloden Azorerna 6 2. Gibraltar sund Vadehavet Yttre Hebriderna Coto Doñana Shetlandsöarna Extremadura Mývatn Ebrodeltat Falsterbo Organbidexka Col Libre Öland Camargue Vindelfjällen Korsikas högland Matsaluviken Sardinien Kuusamo Podeltat Uleåborg, Oulu Lesbos Varangerhalvön Dadiaskogen Svalbard Donaudeltat 76 Artregister fåglar Hortobàgy Kalmuckstäppen 88 Artregister andra djur 189 Litteratur Pripjatfloden 94 Bildlista Białowieżaskogen 100 Författarpresentation 192

3 Inledning Denna bok är en tribut till Europas fåglar. Genom att beskriva trettio av kontinentens främsta fågellokaler vill vi försöka ge en överskådlig bild av variationsrikedomen och mångfalden hos de vackra flygande varelser som finns att beskåda i vår del av världen. Det är ingen renodlad guidebok med detaljerade anvisningar till platser där man kan få se en speciell art sådana böcker finns det redan gott om. Bokens syfte är att väcka intresse och lust samt tipsa om de bästa platserna där man kan ta del av den fantastiska upplevelsen att få se Europas fåglar i sina naturliga miljöer. Varje lokal har fått en beskrivning av det geografiska området, de habitat som ryms inom det, vilka fågelarter som förekommer där och, kanske framför allt, varför just dessa har fått komma med i boken. Förhoppningen är att beskrivningen ska ge en rättvis bild av det som är unikt för varje plats, och inte stanna vid att bli en banal uppräkning av de fågelarter som har listats där. Den fråga som varje läsare måste ställa sig är förstås: Hur har dessa lokaler valts ut? Och vad är förklaringen till att just dessa fått vara med? Några lokaler är bättre än andra det stämmer, men skälen till urvalet i den här boken är lite mer komplicerade och inte alltid grundade i det mest givna. Ett argument är att få så stor geografisk spridning som möjligt, vilket fått till följd att om två fågellokaler haft tämligen likartade meriter, så har den fått vara med som ligger i en del av Europa som tidigare inte fått en presentation i boken. Ett annat argument är att få med så många olika miljöer som möjligt bergsområden, grässlätter och skogstrakter, liksom även artrika floddeltan och platser där många flyttfåglar passerar. Ett tredje argument är att områdena nästan alltid är valda utifrån att det ska vara rimligt lätt att besöka dem och helst på ett ekoturistiskt sätt. Här kan det också vara på sin plats att nämna att boken tämligen strikt håller sig inom Europas geografiska gränser. På senare tid har ornitologer i allt högre grad börjat tala om Västra Palearktis snarare än om Europa. Detta större område rymmer många nya fågelarter från Nordafrika och Mellanöstern. Men här uppstod genast problemet att det finns så många intressanta fågellokaler i Europas gränsområden, att boken skulle ha behövt skildra 50 platser i stället för 30 om Europas fåglar överhuvudtaget skulle få en meningsfull presentation. Därför uteslöts sådana högintressanta områden som Kanarieöarna och Kaukasus. Förutom ovanstående argument följer här ytterligare kriterier som påverkat valet av fågellokaler: Hur spännande är fåglarna som finns där hur sällsynta, hur vackra, i hur stora populationer etc. Vilken roll spelar lokalen i globalt hänseende när det gäller att skydda och bevara en viktig livsmiljö och/eller fågelart? Lokalens Tranor på väg mot övernattning. inneboende skönhetsvärden och tillgängligheten året runt. Lokalens historia och dess betydelse ur såväl ornitologisk som miljömässig synvinkel. Möjligheten att njuta av fler upplevelser, som övrigt djurliv eller vackra naturscenerier eller arkeologiska sevärdheter. Och ja, kanske även lokalens berömmelse och stjärnstatus. Men trots alla dessa överväganden kom urvalet till syvende och sist att bestämmas av våra egna erfarenheter. Många kommer säkert att bli upprörda när de finner att just deras favoritplatser blivit bortvalda, och ännu argare när de ser vilka platser som fått komma med i stället. Men det är en del av nöjet, och vådan, med att ge ut en sådan här bok. Slutligen vill vi bara tydligt deklarera att urvalet har skett utan någon som helst påverkan från kommersiella intressen i form av finansiellt bistånd, gratis logi eller andra förmåner under researcharbetet. Det är vår förhoppning att boken ska lyckas med sin målsättning att locka sina läsare att utforska Europas rika fågelliv och därmed skapa ett ökat skydd för vår egen kontinents natur. Jan Pedersen Dominic Couzens 4 5

4 BIOTOPER Arktisk tundra, branta fjällsluttningar, havskust som oftast är isfri, buskvegetation. SPECIELLA ARTER Alförrädare, praktejder, vitnäbbad och svartnäbbad islom, stormsvala, havsörn, jaktfalk, fjällpipare, smalnäbbad simsnäppa, svartsnäppa, skärsnäppa, småsnäppa, myrspov, kustlabb, fjällabb och sträck av labbar med bland annat bredstjärtad labb, vittrut, sillgrissla, spetsbergsgrissla, tobisgrissla, lunnefågel, alkekung, fjälluggla, jorduggla, nordsångare, rödstrupig piplärka, berglärka, snösiska, snö- och lappsparv. NÄR? Mars till mitten av juni, med en topp i maj och juni. Därefter finns det fortfarande gott om fåglar, men myggen kan vara besvärande. Varangerhalvön Dimman glider in över de kala, nedisade klipporna. Från de branta fågelbergen ljuder under häckningstiden skriken och det ihärdiga murrandet från tusentals tretåiga måsar och spetsbergsgrisslor. Men nu i mars ligger stora flockar av alförrädare och ejder i de lugna dyningarna nära stranden. Här och var avtecknar sig hanarna av praktejder. Plötsligt bildas små vågor i vattenytan och ejdrarna drar iväg när en grupp grönlandssälar kommer surfande i jakt på lodda. Den dramatiska kusten här längst uppe i norr på den europeiska kontinenten gör Varangerhalvön till en anslående syn även utan fåglar. Landskapet har en säregen, sträng skönhet med sin branta och vindpinade kust mot Barents hav och de färggranna husen utspridda på den karga tundran. Det växlande vädret, som beror på krocken mellan det arktiska klimatet och Golfströmmens varma vatten, skapar en ständigt skiftande fond för det storslagna natursceneriet. Det är en enastående miljö för fågelskådning. Varangerhalvön erbjuder möjligheten att se några nordliga specialiteter som är svåra att hitta någon annanstans i Europa. Det gäller i synnerhet ejdrarna som söker sig hit österifrån för att dra nytta av de isfria vattnen kring halvön och i Varangerfjorden. Framför allt tre arter är lätta att hitta vanlig ejder som är talrik längs Nordeuropas kuster, praktejder som dyker efter kräftdjur och blötdjur i arktiska vatten, och alförrädare, en annan arktisk art som föredrar att söka föda på grundare vatten. En fjärde art, glasögonejder, är en verklig raritet som bara har observerats vid några enstaka tillfällen kring Varangerhalvön. Både praktejder och alförrädare övervintrar i området. Upp emot alförrä Praktejder dyker efter kräftdjur och blötdjur i arktiska vatten och kan ses i stora flockar vid Varanger. Här är flocken uppblandad med ejder

5 dare och praktejdrar anländer i oktober från sina häckningsplatser i Ryssland, och man kan se dem överallt runt halvön hanar av alförrädare med sina vackert roströda undersidor, svarta och vita vingar och vita huvuden, och gudingarna med sina stiliga blågrå huvuden, rödorange näbbar och grafiskt svartvita kroppar. Båda arterna stannar i stora flockar till långt in på våren, och ett fåtal, framför allt unga alförrädare, blir kvar under sommaren. En bra plats för att se dem är utanför det lilla kustsamhället Nesseby. De näringsrika vattnen i Barents hav förser ejdrarna med mängder av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar, och de delar detta överflöd med sjöorrar, svärtor, bergänder, knipor och alfåglar i stora antal. Området är fiskrikt, vilket attraherar lommar som trivs i de isfria vattnen. Både storlom och smålom är talrika och häckar här, och sommartid kan man också se ett litet antal svartnäbbad islom. Varanger är emellertid mest känt för sina vitnäbbade islommar. De är framför allt vintergäster, men är i likhet med praktejdrarna kvar med några fåglar på sommaren. En bra dag på våren har man kunnat räkna till närmare 300 sträckande vitnäbbade islommar från udden vid Hamningberg på nordöstra sidan av halvön, vilket vittnar om en rätt ansenlig vinterpopulation. Upp emot alförrädare utnyttjar det öppna vattnet i fjorden på vintern, vilket gör Varangerhalvön till det bästa resmålet i hela Europa om man vill se denna art. Havsörnen har haft sin mest livskraftiga population i Europa längs Norges kuster. Den är en födoopportunist som jagar själv men som också lever på fiskrens och åtel. T.h. En silvertärna jagar bort en närgången fjällräv. En av de fiskarter som leker utanför dessa kuster är loddan, som utgör favoritbyte för en annan av regionens specialiteter, spetsbergsgrissla. Den förekommer främst på ett antal ögrupper i Ishavet, som Svalbard. Denna arktiska alkfågel, som kan dyka ner till 200 meters djup efter föda, häckar på Varangerhalvön och i övrigt bara på en handfull platser på det europeiska fastlandet. En bra plats att observera den på är Hornöya strax utanför Vardö på halvöns östligaste punkt. Området är överhuvudtaget en utmärkt plats för fågelskådning, med fullt av häckande sillgrisslor, tordmular, tobisgrisslor och lunnefåglar som gör spetsbergsgrisslorna sällskap. För att göra listan över europeiska alkfåglar fullständig förekommer även alkekung här vintertid, och det kan också hända att den häckar någon enstaka gång. Bland andra häckande fåglar kan nämnas tretåig mås med par samt toppskarv och en av Europas största kolonier av gråtrut och havstrut. Havsörnar, som är talrika i Varanger, och jaktfalkar, som är sparsamt förekommande, besöker regelbundet denna koloni under sommaren i jakt på lättfångade byten. Kustlabbar, fjällabbar och bredstjärtade labbar gör också sitt till för att skapa oro bland trutarna. Förutom sjöfåglar kan Varangerhalvön bjuda på många andra attraktioner, inte minst vadare. Här finns till exempel talrika mosnäppor, som kan sitta uppflugna på lyktstolpar i samhällena, färggranna smalnäbbade simsnäppor som snurrar runt i vattendammarna, svartsnäppor som häckar i våtmarkerna, brushanar, ljungpipare och mängder av skärsnäppor. De senare är kända för sina avledningsmanövrar för att

6 Fyra ejderarter har observerats i Varangerfjorden, av vilka glasögonejdern är en verklig raritet. lura bort rovdjur som fjällrävar från sina reden, då de kilar iväg genom undervegetationen och piper som lämlar. Längs vägarna ses berglärkor med ungar och mer sporadiskt häckar även småsnäppa och myrspov. Innanför kusten finns flera områden där andra grupper av arktiska fåglar håller till. På den sydvästra delen av halvön finns några skogspartier där snösiska, gråsiska, lappmes och lavskrika förekommer. Uppe på fjällhedarna, i synnerhet på det 548 meter höga Falkefjell, kan det löna sig att spana efter fjälluggla, fjällabb, fjällpipare och blåhake, medan rödstrupig piplärka kan ses i buskvegetationen. En av de stora fördelarna med detta fantastiska område är att det är mycket lätt att skåda fågel här, med bra vägar och logimöjligheter, vilket gör att de olika biotoperna blir relativt lättillgängliga. T.v. Tack vare Golfströmmens varma vatten hålls Varangerfjorden isfri på vintern. T.h. Skärsnäppan, som är känd för sina avledningsmanövrer när den känner sig hotad, är en vanlig häckfågel i området. ANDRA INTRESSANTA DJUR Fjällämmel, fjällräv, valar med bland annat knölval, delfiner som atlantisk vitsiding och vitnosdelfin, grå- och knubbsäl och under vinter och vår grönlandssäl och storsäl

7 Litteratur Bildlista AviFauna resrapporter: Polen, Öland, Crozier, J.: A Birdwatching Guide to France Nilsson, P. och Lindell, L.: Fåglarnas Ottenby, Jan Pedersen: 4, 38.1, 53, 54.1, 56, 87.2, Opperman, Ed: 47, 143, 164, 178 Munoz, Juan Carlos: 21.1 Camargue, Grekland, Spanien, Södra Spanien, South of the Loire, including Corsica, Arlequin SOF, Stockholm , 119, 120, 122, 125, 126, 127,128, Ouwerkerk, Arie: 81, 90.1, 116, 149, 176 Nill, Dietmar: 57 Sydspanien, Nordöstra Spanien, Norra Spanien, Press, Shrewsbury UK , 130, 131, 139, 140.2, 142, 145, 147.1, Peltomäki, Jari: 22, 43.1, 62, 161, 153.1, 159.1, Poidevin, Loic: 148 Varanger, Finland och Norrbotten, Lesbos, Olsen, K.M and Larsson, H: Gulls of Europe, 147.2, 158, 159.2, 166, , 165.1, 170, 171.1, 173, Powell, Roger: Sardinien, Ungern, Donaudeltat, Korsika, Del Hoyo, J., Elliott, A. and Christie, D.A. Asia and North America, Christopher Helm, Pop, Rene: 91, 165, Quinta, Luis: 9 Ammarnäs, Azorerna, Spetsbergen, Falsterbo, (eds): Handbook of the Birds of the World, London AGAMI: Riemer, Rob: 14 Rich, T J: 23 Rumänien, Island. Vols 8 14, Lynx Edicions, Barcelona Adams, Yves: 41, 107, 113, 157 van Rijswijk, Chris: 61.2, 169 Smith, Gary K: 8 Pennington M., Harvey P., Osborn K., Agami: 48.2 Spectrum photofile: 50, 121.1, Shpilenok, Igor: 89 Beletsky L.: Global Birding. Travelling the World Del Hoyo, J., Elliott, A. and Sargatal, J. (eds): Riddington R., Ellis, P., Heubeck M., Okill D.: Baston, Bill: 54.2, 67.2, 96.2, Soerink, Lars: 51, 83 Tippling, David: 129.1, 175 in search of Birds. National Geographic Handbook of the Birds of the World, Vols 1 7, The Birds of Shetland. A&C Black, UK Bouwmeester, Han: 22.2, 111, 114, Steijn Laurens: 28 Upton, Nick: 37 Society, Washington D. C. U.S.A Lynx Edicions, Barcelona Danzenbaker, Mike: 185.1, Varesvuo. Markus: 93, Varesvuo, Markus: 16, 49, 74, 152, 154, Rebane, M and Garcia, E: Where to Watch van Diek, Harvey: 17, 20 Verdoes, Martijn: Barthel, P.H. and Dougalis, P. : New Holland Garcia, E. and Paterson, A.: Where to Watch Birds: Northern and Eastern Spain (2 nd edition), van Duijn, Menno: 26, 42, 102.1, Verlinde Rollin: 85 Widstrand, Staffan: 151, 181 European Bird Guide, New Holland Publishers, Birds: Southern and Western Spain, Christopher Christopher Helm, London , 133, 134, 135.1, 135.2, 155 London Helm, London Gebuis, Hans: NATURE PICTURE LIBRARY: WILD WONDERS OF EUROPE: Rose, L.: Where to Watch Birds in Spain and Germeraad, Hans: 27.1, 72 Alamana, Oriol: 25, 31 Bergmann: 136 van den Berg, A. and Lafontaine, D.: Where to Gorman, G.: Birding in Eastern Europe, Portugal, Hamlyn, London Guyt, Marc: 60, 62, 66, 84, 86, 87.1, 108 Castelein, Bernard: 146 D Amicis: 95 Watch Birds in Holland, Belgium and Northern WildSounds, Norfolk, UK de Haas, Roy: 67.1, 117, 179.2, 182, Cottridge, David: 77 Lesniewski: France, Hamlyn, London Snow, D.W. and Perrins, C.M. (eds): 183.1, 183.2, 184 Eriksen, Hanne & Jens: 90.2, 99 Mate: 98 Gosney, D.: Finding Birds in: North Spain, The Birds of the Western Palearctic, Concise Mate, Bence: 63, 79.2, 167, Gandolfi, Angelo: 19 Presti: 78 BirdLife International: Threatened Birds of the Andalucia, Lappland, Estonia, Greece, Hungary, Edition, Vols 1-2, Oxford University Press, Mauer, Karel: 32, 35, Kjaer, David: 123 Unterhiner: 55, 101 World, Lynx Edicions, Barcelona Poland, Romania, South Finland, Andalucia, Oxford Meijer, Arnold: 13 Knell, Steve: 137 Radisics: 110 Southern France. Gostours, UK Lesniewski, Grzegorz: 105 Relanzón: 10 Couzens, D.: Atlas of Rare Birds, New Holland Svensson, L., Grant, P.J., Mullarney, K. and Occhiato Daniele: 7, 9.1, 11, 15.1, 15.2, 21.2, 32.1, Liodden, Ole Jorgen: Varesvuo: 27.2 Publishers, London Gosney D.: Birding in Europe, 4 DVD-set. Zetterström, D.: Fågelguiden, Bonnier Fakta, 34, 38.2, 39, 43, 44, 45, 48.1, 61, 68, 69, Liverani, Fabio: 59 Widstrand: 29 BirdGuides Ltd, UK. Stockholm , 73.2, 75, 79.1, 92, 103, 115.2, 140, 172 Mate Bence: Omslag, 80 Ziegler: 71 Couzens, D.: Top 100 Birding Sites of the World, New Holland Publishers, London Hagemeijer, W. and Blair, M.J. (eds) for Wheatley, N.: Where to Watch Birds in Europe European Bird Census Council: The EBCC At- and Russia, Christopher helm, London Cramp, S. (ed.), Handbook of the Birds of las of European Breeding Birds, T & AD Poyser, Europe, the Middle East and North Africa: the London Ölands OF: Fågellokaler på Öland, Öland 2010 Birds of the Western Palearctic, Vols 4 6, Oxford University Press, Oxford Karlsson L. med flera: Vingar över Falsterbo. Falsterbo Fågelstation, Falsterbo Cramp, S. and Perrins, C.M (eds): Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and Lega Italiana Protezione Uccelli: Where to North Africa: the Birds of the Western watch birds in Italy. Christopher Helm, Palearctic, Vols 7 9, Oxford University Press, London Oxford Marsh, K.: The Good Bird Guide, Christopher Cramp, S. and Simmons, K.E.L. (eds): Hand- Helm, London book of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa: the Birds of the Western Palearctic, Mearns, R., and Mearns, B.: Biographies for Vols 1 3, Oxford University Press, Oxford Birdwatchers, Academic Press, London

8 Jan Pedersen är fotograf, författare och äventyrare. Han har arbetat med ringmärkning och inventeringar, senare även som tillsynsman och guide i svenska naturreservat. I mer än 27 år har han lett naturresor och expeditioner över hela världen. Jan har skrivit talrika artiklar för dags- och facktidningar om djur, natur, naturskydd, ekoturism och resor. Han anlitas också flitigt som föredragshållare och är en efterfrågad kursledare i naturfotografering. Jan har skrivit ett flertal böcker. I Arabiens öknar, som år 2000 utsågs till Årets Pandabok för barn och ungdom av Världsnaturfonden WWF, Sveriges fåglar fälthandbok för alla med Göran Bridén och Jony Eriksson (2008), Fågelsång med Lars Svensson (2009) och Vilda djur (2011). Jan är ständigt på jakt efter nya bilder och berättelser för att väcka intresse för djur och natur och verka för en mer hållbar ekoturism ett skydd för många hotade områden och deras arter. Dominic Couzens är en engelsk fågelskådare, författare, föreläsare och journalist, specialiserad på fågelskådning, ornitologi och natur. Han skriver regelbundet i Bird Watching och BBC Wildlife Magazine och är också reseledare på talrika fågelresor sedan Dominic är känd från många tidningar och brittisk tv och av hans mer än 20 utgivna böcker är The Secret Lives of Garden Birds, The Secret Lives of British Birds och The Secret Lives of Garden Wildlife alla storsäljare och kritikerrosade. De blev valda till några av de bästa naturböckerna 2004 och 2008 av The Guardian och The Times. Några nyare titlar ur den rika produktionen är Top 100 Birding Sites of the World (2008), Atlas of Rare Birds (2010) och Garden Bird Confidential (2011). Bokförlaget Max Ström 2012 Först publicerad 2011 av New Holland Publishers Originalets titel Top Birding Sites of Europe Text Dominic Couzens och Jan Pedersen Faktagranskare Roland Staav Redaktör Elisabet Sahlin Omslagsbild Bence Mate/Nature Picture Library Formgivning Patric Leo Original Amelie Stenbeck-Ramel Tryck och repro Elanders, Värnamo 2012 ISBN

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Sö 11/6 Hann röja det mesta från studentskivan dagen innan före jag stack med Kents bil och hämtade upp honom kl 6.00 på morgonen i Hållsta. Utan missöden

Läs mer

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration Ett vildare Europa Text: Kicki Lind Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe 36 Inspiration GNM_No11_Wonders.indd 36 2013-08-08 22:45 Genom att kombinera naturskydd med ekonomisk

Läs mer

Norrbottens Ornitologiska Förening - Bokförsäljning

Norrbottens Ornitologiska Förening - Bokförsäljning 700 kr The birds of western Paleartic, Concise Edition (2 vol) Snow & Perrins 1998 300 kr Svensk Fågelatlas Svensson, Svensson, Tjernberg 1999 20 kr Nya Fågelboken (Det Bästa) 1970 100 kr Rovfåglar i Europa

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Varanger 22/6 30/6 2013

Varanger 22/6 30/6 2013 Varanger 22/6 30/6 2013 Varangerresan 22 juni 30 juni 2013 Med på resan: Färdsätt: Resrutt: Anders Bergman, Lars Madsén Bil, Volvo V70 2009, (Volvo V70 2013 Sundsvall-Tyresö-Ösmo) 22 juni: Ösmo Tyresö

Läs mer

13. av Jan Pettersson

13. av Jan Pettersson 3. av Jan Pettersson Fang s t Vid Kvismare fagelstation har under de tretton sasongerna 96 973 ringmarkts 963 enkelbeckasiner (Gallinago gallinago). Fangsten har uteslutande berbrt vuxna faglar och skett

Läs mer

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014 WORKSHOP Välkommen till en fantastisk workshop i regi av BETTER MOMENTS/National Geographic 125år under ledning av de bästa fotograferna inom sitt fält. Möt Hasselblads mästare, landskapsfotografen Hans

Läs mer

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar VELLINGE KOMMUNIKÉ Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar Kungsfågeln, Sveriges minsta fågel, väger bara 5 gram. Man skulle kunna skicka fyra stycken med brev och bara behöva frankera

Läs mer

Naturarven i Norge internasjonalt potensial

Naturarven i Norge internasjonalt potensial Naturarven i Norge internasjonalt potensial Staffan Widstrand Fotograf och författare Natur-reseledare och reseproducent i hela världen, i 20 år Grundare av Svenska Ekoturismföreningen Grundare av kvalitetsmärkningen

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft, fåglar och fladdermöss Vindkraft, fåglar och fladdermöss Foto: Espen Lie Dahl Martin Green Jens Rydell Biologiska Institutionen Lunds Universitet Vindkraft, fåglar och fladdermöss Kunskapssammanställning Ute hösten 2011, NV

Läs mer

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind På uppdrag av Triventus Consulting AB Färjestaden 2005-07-21 Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind

Läs mer

Salskraken tillhör inte Upplands häckfåglar, Bill Douhan. Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2).

Salskraken tillhör inte Upplands häckfåglar, Bill Douhan. Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2). Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2). Bill Douhan Rrk:s uppgift är att följa upp och dokumentera vad som händer i fågelfaunan inom Upplands rapportområde. Den arbetsuppgift som varit, och fortfarande

Läs mer

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sammanfattning av en studie utförd i södra Kalmarsund under vår- och höstflyttningen 1999-03 Jan Pettersson Havsbaserade vindkraftverk i ejderns flyttningsväg Vindförutsättningarna

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka.

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka. Hem Galleri Turer Om Densils Travels Tjänster Kontakt Densils Travels Turer med fantastiska upplevelser på Sri Lanka Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och

Läs mer

Resan till Varanger 19 30 juni 2011

Resan till Varanger 19 30 juni 2011 Resan till Varanger 19 30 juni 2011 Malin och jag startade från Skårsvägen i Lindome kl 10.20 söndagen den 19 juni. Vi åkte E 45 till Håverud. På vägen såg vi den stiliga Uddevallabron. Vi gick runt i

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 1 (5)

PRESSMEDDELANDE 1 (5) PRESSMEDDELANDE 1 (5) Positivt för rödspoven på Öland Den vackra, karakteristiska rödspoven har blivit en symbol för arbetet med att förbättra livsmiljöer för vadarfåglarna på Öland. För några år sedan

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN 18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN Förr var jag mer slaviskt bunden till hur djuren exakt såg ut men det är skönt att idag kunna frigöra sig och jobba mera enligt fantasin, även om jag lägger stor vikt vid att

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II)

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II) Norrbottens Ornitologiska Förening Program april-oktober 2015 Varmt välkomna till NOF:s aktiviteter. För att underlätta din planering har vi varudeklarerat exkursionerna: I - För nybörjare och familjer.

Läs mer

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015!

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Mabuhay! Välkommen! Följ med i februari/mars när det är som mörkast och tråkigast här i Skandinavien och upplev den tropiska dykningen i Filippinerna

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

Frågor och svar. om polarforskning

Frågor och svar. om polarforskning Frågor och svar om polarforskning Vad är polarforskning? Polarforskning är forskning som handlar om eller utförs i polarområdena. Varför forskar man i polarområdena? I polarområdena är människans direkta

Läs mer

Var hittar jag fåglarna?

Var hittar jag fåglarna? Var hittar jag fåglarna? Fåglarnas när-var-hur i Skellefteå kommun! Sjöfåglar Doppingar Svanar, gäss och tranor Lommar Rovfåglar Ugglor Vadare Nattsångare Övriga arter Skådartips Sjöfåglar Kniporna hör

Läs mer

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier:

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier: FOTOTÄVLING 2015 Årets fototävling på Tjolöholm är en hyllning till denna beundransvärda plats djurliv, trädgårdar och besökare. Tjolöholms Slott är ett paradis för fotografer. Beläget strax söder om Göteborg

Läs mer

BLAND VALAR OCH DELFINER

BLAND VALAR OCH DELFINER BLAND VALAR OCH DELFINER Azorerna, 2-10 maj 2015 En oförglömlig resa bland valar och delfiner på Azorerna Följ med Joakim Odelberg till Azorerna och ön Pico och upplev valar och delfiner på mycket nära

Läs mer

Island Runt 13 nätter, BioFoto min 8, max 12 personer

Island Runt 13 nätter, BioFoto min 8, max 12 personer Island Runt 13 nätter, BioFoto min 8, max 12 personer Destination Island den 19- juli - 01 aug. 2015. Guider på resan Thomas Atterdal och Arne Berneklint. Sidan 2 av 7 INLEDNING Vulkanresor Att resa med

Läs mer

Kungsörnsymposium 2007

Kungsörnsymposium 2007 MAGNUS MARTINSSON Kungsörnsymposium 2007 Kungsörnsymposiet är det 9:e i ordningen och vänder sig till dig som jobbar ideellt eller yrkesmässigt med inventering av och forskning om kungsörn. Gotland har

Läs mer

Landsorts Fågelstation

Landsorts Fågelstation Sida 1 av 8 Landsorts Fågelstation Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen avseende år 2007 Om verksamheten i stort Året som gått på fågelstationen har återigen varit utvecklande och händelserikt.

Läs mer

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård Hans Ryttman & Bill Douhan Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård en sammanfattning av en inventeringsrapport. I FiU nr 4 2007 gjordes (av Hans Ryttman) en sammanfattning av den kustfågelinventering

Läs mer

Restaureringsplan Fågelskär i Vänern

Restaureringsplan Fågelskär i Vänern RESTAURERINGSPLAN Datum 2014-11-06 Referens 512- Sida 1(6) Restaureringsplan Fågelskär i Vänern Natura 2000-kod och namn: SE061001 Millesvik och Lurö skärgård, SE0610006 Värmlandskärgården, SE 0610249

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum

Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum Vi har nöjet att inbjuda alla fotoklubbister i Svenskfinland till vårt 10- årsjubileum den 26-27.10. 2013. Jubiléet arrangeras i samarbete med Korsholms

Läs mer

Veckobrev från Oden 2015-08-16

Veckobrev från Oden 2015-08-16 Veckobrev från Oden 2015-08-16 Hej på er igen! Då har en vecka till passerat och det är dags att rapportera några nya rader från oss. Jag har förstått på responsen vi fått på våra brev att ni tycker att

Läs mer

Best of the Beast. En pilotresa för ett nytt resekoncept med InsideNature. Foto: Magnus Elander. Foto: Magnus Fredriksson

Best of the Beast. En pilotresa för ett nytt resekoncept med InsideNature. Foto: Magnus Elander. Foto: Magnus Fredriksson Best of the Beast En pilotresa för ett nytt resekoncept med InsideNature Foto: Magnus Elander Foto: Magnus Fredriksson 1 Resekonceptet Best of the Beast är en kombina.onsresa där vi åker.ll två olika ställen

Läs mer

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor.

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor. OLIKA KLIMATOMRÅDEN LEKTIONENS MÅL: Förstå skillnaden mellan klimat och väder Kunna namnge de olika klimatzonerna Ge exempel på vad som kännetecknar de olika klimatzonerna och deras läge Centralt innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse för föreningen Landsorts fågelstation 2012

Verksamhetsberättelse för föreningen Landsorts fågelstation 2012 Verksamhetsberättelse för föreningen Landsorts fågelstation 2012 Sammanfattning Det 25:e verksamhetsåret för Landsorts fågelstation är till ända. Året har bjudit både på medoch motgångar, men uppslutningen

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Årgång 24 nr 2-2011. nattvakan

Årgång 24 nr 2-2011. nattvakan Årgång 24 nr 2-2011 nattvakan Nattvakan utges av Hudiksvallregionens fågelklubb (HFK). Tidningen utkommer med två nummer årligen och erhålles av samtliga medlemmar i HFK. Årsavgiften för medlemsskap är

Läs mer

Nyhetsbrev nr 11 maj/juni 2007

Nyhetsbrev nr 11 maj/juni 2007 Images of Wildlife B r u t u s Ö s t l i n g P h o t o g r a p h y Nyhetsbrev nr 11 maj/juni 2007 Hej alla fotovänner och fågelentusiaster, Med det här brevet följer ett erbjudande att beställa boken Fantastiska

Läs mer

Ringmärkningen vid Tåkern fyller 40!

Ringmärkningen vid Tåkern fyller 40! Ringmärkningen vid Tåkern fyller 40! Text och foto: Christer Elderud Jag läser ur min egen handskrivna dagbok från 25 september 1964: Anländer till Glänås klockan 13.30. Fyra nät uppspännes och klockan

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

SPÄCKHUGGARE vs SJÖLEJON Patagonien, Argentina, 10-23 april 2016

SPÄCKHUGGARE vs SJÖLEJON Patagonien, Argentina, 10-23 april 2016 SPÄCKHUGGARE vs SJÖLEJON Patagonien, Argentina, 10-23 april 2016! En helt unik möjlighet, att få upplev Späckhuggarens attack på nära håll där bara de stora internationella filmbolagen fått filma. Följ

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

KONFERENS BLAND HAJAR, SARDINER OCH DELFINER

KONFERENS BLAND HAJAR, SARDINER OCH DELFINER KONFERENS BLAND HAJAR, SARDINER OCH DELFINER Tänk att få tillbringa sin konferens tillsammans med hajar, delfiner och valar i deras territorium. På Mboyti Riverlodge i Sydafrika är det möjligt. AV:Sara

Läs mer

SKOTEREXPEDITION PÅ SVALBARD APRIL 2013

SKOTEREXPEDITION PÅ SVALBARD APRIL 2013 SKOTEREXPEDITION PÅ APRIL 2013 R FÖLJ MED PÅ DITT LIVS ÄVENTYR PÅ Europas sista riktiga vildmark! Bara några timmar med flyg från Oslo. SKOTEREXPEDITION Äventyr i Isbjörnens rike MITT EMELLAN NORDNORGE

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

Kl 10 15: Naturpedagogiskt program för förhandsanmälda förskolebarn och skolelever

Kl 10 15: Naturpedagogiskt program för förhandsanmälda förskolebarn och skolelever Program Falsterbo Bird Show 2014 Öppettider på mässområdet Torsdag 4 september Kl 10 15: Naturpedagogiskt program för förhandsanmälda förskolebarn och skolelever Fredag 5 september Kl 10 15: Naturpedagogiskt

Läs mer

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2 En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2 Nu finns ett unikt tillfälle att köpa akvareller, tryck, olja etc av fåglar till ett försiktigt marknadspris. Alla har kontrollerats

Läs mer

Sevärdheter på Island

Sevärdheter på Island Sevärdheter på Island Thingvellir 1 2 3 Gyllene Cirkeln - Gullfoss, Geysir och Thingvellir Den Gyllene Cirkeln en klassiker som fångar många av naturens underverk som Island är välkänt för. Vid Geysirområdet

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

14 dagars resa till Australien med fokus på östkusten och öarna i Queensland. Rundresa med australisk guide.

14 dagars resa till Australien med fokus på östkusten och öarna i Queensland. Rundresa med australisk guide. East Coast Adventure 14 dagars resa till med fokus på östkusten och öarna i Queensland. Rundresa med australisk guide. Höjdpunkter på resan: Brisbane Moreton Island Australia Zoo Fraser Island Airlie Beach

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Tranorna vid Kvismaren vart tar de vägen sedan?

Tranorna vid Kvismaren vart tar de vägen sedan? Tranorna vid Kvismaren vart tar de vägen sedan? Mikael Hake, Ragnar Edberg & Paola de Keizer I de två föregående utgåvorna av Fåglar i Kvismaren (FiK) har Viltskadecenter redovisat några resultat från

Läs mer

naturkrafternas & sagornas land ISLAND Juli - aug 2013

naturkrafternas & sagornas land ISLAND Juli - aug 2013 naturkrafternas & sagornas land ISLAND Juli - aug 2013 R följ med på ditt livs äventyr till Island Under den tre dagar långa vandringen får vi uppleva ett av Islands mest storslagna områden, Hornstrandir.

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Erik Rosenberg, Fåglar i Sverige 1958.

Erik Rosenberg, Fåglar i Sverige 1958. Tranorna röra vingarna avmätt, sträckvis glidflyga de, ofta alla på en gång, och över dalsluttningar med uppvind eller slättområden med termik upplösa de sin plogformation och stiga i kretsande segelflykt

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

ORKNEYÖARNA, SHETLANDSÖARNA & FÄRÖARNA. 2-11 maj 2015 med M/S Quest

ORKNEYÖARNA, SHETLANDSÖARNA & FÄRÖARNA. 2-11 maj 2015 med M/S Quest ORKNEYÖARNA, SHETLANDSÖARNA & FÄRÖARNA 2-11 maj 2015 med M/S Quest ORKNEYÖARNA, SHETLANDSÖARNA & FÄRÖARNA Streymoy Mykines Tórshavn Följ med på en storslagen expeditionskryssning till Orkneyöarna, Shetlandsöarna

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Per Smitterberg Sivert Söderlund assisterar vid inventeringsdagen den 10 april. Foto: Per Smitterberg Inledning

Läs mer

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Fredag 16 oktober - lördag 17 oktober Plats: Naturhistoriska Riksmuséet Stockholm 1 Fakta om konferensen

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75 Deltagare; Bengt Andersson, bambosa@telia.com Lars Nilsson, larskocken@hotmail.com Joel Levin, joel_levin@hotmail.com Leif Dehlin, leif.dehlin@studieframjandet.se Resans upplägg; Resan gick via Helsingborg

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International Sveriges Ornitologiska Förenings policy om vindkraft (oktober 2013) Den av regeringen uppsatta planeringsramen för utbyggnad av vindkraft

Läs mer

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006 Båtmässa Hollandsförläger Öckerö Regelkurs med Tom Easter Regatta Holland Upptaktsläger Team Östergötland Ostcupar LJS MTSS NSS WSK BRSS LJS Träningar inför Ostcup med Team Östergötland LJS Cup Vår/Höst

Läs mer

Grönlands nationalpark NAtiONAlPARKeRNA i ARKtis

Grönlands nationalpark NAtiONAlPARKeRNA i ARKtis 4 DAGAR NORDÖstRA grönland Grönlands nationalpark NAtiONAlPARKeRNA i ARKtis Sandra Walser Cecilia Malmström Mørkefjord Daneborg Kesier Franz Josef fjord Danmarkshavn Alabama Moffen Barentsburg SPETSBERGEN

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

2 mars 2009. Till SOF:s regionala föreningar. Remiss: SOF:s vindkraftspolicy

2 mars 2009. Till SOF:s regionala föreningar. Remiss: SOF:s vindkraftspolicy 2 mars 2009 Till SOF:s regionala föreningar Remiss: SOF:s vindkraftspolicy Här kommer så äntligen ett förslag på SOF:s vindkraftspolicy. Fortfarande återstår en hel del arbete innan policyn är komplett

Läs mer

Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien

Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien Det är inte utan anledning att Spanien kallas ett av Europas bästa jaktländer. Soto Real herrgård i närheten av staden Sevilla i det otroligt vackra Andalusien, lever

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Längs New Englands östkust finns städer med prestigefyllda universitet, pampiga byggnader och mycket historia. Innanför ö-och hummerrika CascoBay

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER I Jämtlandsfjällen är vildmarken lyxigt lättillgänglig. Från våra fjällstationer visar le- derna till generösa vidder, välgörande tystnad och för den som vill prova något nytt

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition.

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition. Tänker landskap Vissa fotograferar helst landskap, andra blom- Naturpaparazzo galleri serkan gûnes Med rätt känsla för ljus, komposition och när ögonblicket är inne gör Serkan Gûnes sina personliga betraktelser

Läs mer

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 L u n d s h a g s p r e s e n t e r a r! Island erbjuder en magisk fotomiljö för landskaps- och naturfotografer Följ med Lundhags och Serkan Günes,

Läs mer

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, Ängelholm Helsingborg, 5 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar,

Läs mer

i m ag e s o f w i l d l i f e b rutus östling ph oto g r a ph y Nyhetsbrev # 1 4 Oktober 2 0 0 7

i m ag e s o f w i l d l i f e b rutus östling ph oto g r a ph y Nyhetsbrev # 1 4 Oktober 2 0 0 7 i m ag e s o f w i l d l i f e b rutus östling ph oto g r a ph y Nyhetsbrev # 1 4 Oktober 2 0 0 7 Kära fotooch fågelintresserade, om drygt en vecka reser jag ner till Sydgeorgien, till magnifika landskap

Läs mer