Fågelresor. Guide till Europas bästa fågelskådning. Jan Pedersen Dominic Couzens BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fågelresor. Guide till Europas bästa fågelskådning. Jan Pedersen Dominic Couzens BOKFÖRLAGET MAX STRÖM"

Transkript

1 Fågelresor Guide till Europas bästa fågelskådning Jan Pedersen Dominic Couzens BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

2 Innehåll Inledning Biebrzafloden Azorerna 6 2. Gibraltar sund Vadehavet Yttre Hebriderna Coto Doñana Shetlandsöarna Extremadura Mývatn Ebrodeltat Falsterbo Organbidexka Col Libre Öland Camargue Vindelfjällen Korsikas högland Matsaluviken Sardinien Kuusamo Podeltat Uleåborg, Oulu Lesbos Varangerhalvön Dadiaskogen Svalbard Donaudeltat 76 Artregister fåglar Hortobàgy Kalmuckstäppen 88 Artregister andra djur 189 Litteratur Pripjatfloden 94 Bildlista Białowieżaskogen 100 Författarpresentation 192

3 Inledning Denna bok är en tribut till Europas fåglar. Genom att beskriva trettio av kontinentens främsta fågellokaler vill vi försöka ge en överskådlig bild av variationsrikedomen och mångfalden hos de vackra flygande varelser som finns att beskåda i vår del av världen. Det är ingen renodlad guidebok med detaljerade anvisningar till platser där man kan få se en speciell art sådana böcker finns det redan gott om. Bokens syfte är att väcka intresse och lust samt tipsa om de bästa platserna där man kan ta del av den fantastiska upplevelsen att få se Europas fåglar i sina naturliga miljöer. Varje lokal har fått en beskrivning av det geografiska området, de habitat som ryms inom det, vilka fågelarter som förekommer där och, kanske framför allt, varför just dessa har fått komma med i boken. Förhoppningen är att beskrivningen ska ge en rättvis bild av det som är unikt för varje plats, och inte stanna vid att bli en banal uppräkning av de fågelarter som har listats där. Den fråga som varje läsare måste ställa sig är förstås: Hur har dessa lokaler valts ut? Och vad är förklaringen till att just dessa fått vara med? Några lokaler är bättre än andra det stämmer, men skälen till urvalet i den här boken är lite mer komplicerade och inte alltid grundade i det mest givna. Ett argument är att få så stor geografisk spridning som möjligt, vilket fått till följd att om två fågellokaler haft tämligen likartade meriter, så har den fått vara med som ligger i en del av Europa som tidigare inte fått en presentation i boken. Ett annat argument är att få med så många olika miljöer som möjligt bergsområden, grässlätter och skogstrakter, liksom även artrika floddeltan och platser där många flyttfåglar passerar. Ett tredje argument är att områdena nästan alltid är valda utifrån att det ska vara rimligt lätt att besöka dem och helst på ett ekoturistiskt sätt. Här kan det också vara på sin plats att nämna att boken tämligen strikt håller sig inom Europas geografiska gränser. På senare tid har ornitologer i allt högre grad börjat tala om Västra Palearktis snarare än om Europa. Detta större område rymmer många nya fågelarter från Nordafrika och Mellanöstern. Men här uppstod genast problemet att det finns så många intressanta fågellokaler i Europas gränsområden, att boken skulle ha behövt skildra 50 platser i stället för 30 om Europas fåglar överhuvudtaget skulle få en meningsfull presentation. Därför uteslöts sådana högintressanta områden som Kanarieöarna och Kaukasus. Förutom ovanstående argument följer här ytterligare kriterier som påverkat valet av fågellokaler: Hur spännande är fåglarna som finns där hur sällsynta, hur vackra, i hur stora populationer etc. Vilken roll spelar lokalen i globalt hänseende när det gäller att skydda och bevara en viktig livsmiljö och/eller fågelart? Lokalens Tranor på väg mot övernattning. inneboende skönhetsvärden och tillgängligheten året runt. Lokalens historia och dess betydelse ur såväl ornitologisk som miljömässig synvinkel. Möjligheten att njuta av fler upplevelser, som övrigt djurliv eller vackra naturscenerier eller arkeologiska sevärdheter. Och ja, kanske även lokalens berömmelse och stjärnstatus. Men trots alla dessa överväganden kom urvalet till syvende och sist att bestämmas av våra egna erfarenheter. Många kommer säkert att bli upprörda när de finner att just deras favoritplatser blivit bortvalda, och ännu argare när de ser vilka platser som fått komma med i stället. Men det är en del av nöjet, och vådan, med att ge ut en sådan här bok. Slutligen vill vi bara tydligt deklarera att urvalet har skett utan någon som helst påverkan från kommersiella intressen i form av finansiellt bistånd, gratis logi eller andra förmåner under researcharbetet. Det är vår förhoppning att boken ska lyckas med sin målsättning att locka sina läsare att utforska Europas rika fågelliv och därmed skapa ett ökat skydd för vår egen kontinents natur. Jan Pedersen Dominic Couzens 4 5

4 BIOTOPER Arktisk tundra, branta fjällsluttningar, havskust som oftast är isfri, buskvegetation. SPECIELLA ARTER Alförrädare, praktejder, vitnäbbad och svartnäbbad islom, stormsvala, havsörn, jaktfalk, fjällpipare, smalnäbbad simsnäppa, svartsnäppa, skärsnäppa, småsnäppa, myrspov, kustlabb, fjällabb och sträck av labbar med bland annat bredstjärtad labb, vittrut, sillgrissla, spetsbergsgrissla, tobisgrissla, lunnefågel, alkekung, fjälluggla, jorduggla, nordsångare, rödstrupig piplärka, berglärka, snösiska, snö- och lappsparv. NÄR? Mars till mitten av juni, med en topp i maj och juni. Därefter finns det fortfarande gott om fåglar, men myggen kan vara besvärande. Varangerhalvön Dimman glider in över de kala, nedisade klipporna. Från de branta fågelbergen ljuder under häckningstiden skriken och det ihärdiga murrandet från tusentals tretåiga måsar och spetsbergsgrisslor. Men nu i mars ligger stora flockar av alförrädare och ejder i de lugna dyningarna nära stranden. Här och var avtecknar sig hanarna av praktejder. Plötsligt bildas små vågor i vattenytan och ejdrarna drar iväg när en grupp grönlandssälar kommer surfande i jakt på lodda. Den dramatiska kusten här längst uppe i norr på den europeiska kontinenten gör Varangerhalvön till en anslående syn även utan fåglar. Landskapet har en säregen, sträng skönhet med sin branta och vindpinade kust mot Barents hav och de färggranna husen utspridda på den karga tundran. Det växlande vädret, som beror på krocken mellan det arktiska klimatet och Golfströmmens varma vatten, skapar en ständigt skiftande fond för det storslagna natursceneriet. Det är en enastående miljö för fågelskådning. Varangerhalvön erbjuder möjligheten att se några nordliga specialiteter som är svåra att hitta någon annanstans i Europa. Det gäller i synnerhet ejdrarna som söker sig hit österifrån för att dra nytta av de isfria vattnen kring halvön och i Varangerfjorden. Framför allt tre arter är lätta att hitta vanlig ejder som är talrik längs Nordeuropas kuster, praktejder som dyker efter kräftdjur och blötdjur i arktiska vatten, och alförrädare, en annan arktisk art som föredrar att söka föda på grundare vatten. En fjärde art, glasögonejder, är en verklig raritet som bara har observerats vid några enstaka tillfällen kring Varangerhalvön. Både praktejder och alförrädare övervintrar i området. Upp emot alförrä Praktejder dyker efter kräftdjur och blötdjur i arktiska vatten och kan ses i stora flockar vid Varanger. Här är flocken uppblandad med ejder

5 dare och praktejdrar anländer i oktober från sina häckningsplatser i Ryssland, och man kan se dem överallt runt halvön hanar av alförrädare med sina vackert roströda undersidor, svarta och vita vingar och vita huvuden, och gudingarna med sina stiliga blågrå huvuden, rödorange näbbar och grafiskt svartvita kroppar. Båda arterna stannar i stora flockar till långt in på våren, och ett fåtal, framför allt unga alförrädare, blir kvar under sommaren. En bra plats för att se dem är utanför det lilla kustsamhället Nesseby. De näringsrika vattnen i Barents hav förser ejdrarna med mängder av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar, och de delar detta överflöd med sjöorrar, svärtor, bergänder, knipor och alfåglar i stora antal. Området är fiskrikt, vilket attraherar lommar som trivs i de isfria vattnen. Både storlom och smålom är talrika och häckar här, och sommartid kan man också se ett litet antal svartnäbbad islom. Varanger är emellertid mest känt för sina vitnäbbade islommar. De är framför allt vintergäster, men är i likhet med praktejdrarna kvar med några fåglar på sommaren. En bra dag på våren har man kunnat räkna till närmare 300 sträckande vitnäbbade islommar från udden vid Hamningberg på nordöstra sidan av halvön, vilket vittnar om en rätt ansenlig vinterpopulation. Upp emot alförrädare utnyttjar det öppna vattnet i fjorden på vintern, vilket gör Varangerhalvön till det bästa resmålet i hela Europa om man vill se denna art. Havsörnen har haft sin mest livskraftiga population i Europa längs Norges kuster. Den är en födoopportunist som jagar själv men som också lever på fiskrens och åtel. T.h. En silvertärna jagar bort en närgången fjällräv. En av de fiskarter som leker utanför dessa kuster är loddan, som utgör favoritbyte för en annan av regionens specialiteter, spetsbergsgrissla. Den förekommer främst på ett antal ögrupper i Ishavet, som Svalbard. Denna arktiska alkfågel, som kan dyka ner till 200 meters djup efter föda, häckar på Varangerhalvön och i övrigt bara på en handfull platser på det europeiska fastlandet. En bra plats att observera den på är Hornöya strax utanför Vardö på halvöns östligaste punkt. Området är överhuvudtaget en utmärkt plats för fågelskådning, med fullt av häckande sillgrisslor, tordmular, tobisgrisslor och lunnefåglar som gör spetsbergsgrisslorna sällskap. För att göra listan över europeiska alkfåglar fullständig förekommer även alkekung här vintertid, och det kan också hända att den häckar någon enstaka gång. Bland andra häckande fåglar kan nämnas tretåig mås med par samt toppskarv och en av Europas största kolonier av gråtrut och havstrut. Havsörnar, som är talrika i Varanger, och jaktfalkar, som är sparsamt förekommande, besöker regelbundet denna koloni under sommaren i jakt på lättfångade byten. Kustlabbar, fjällabbar och bredstjärtade labbar gör också sitt till för att skapa oro bland trutarna. Förutom sjöfåglar kan Varangerhalvön bjuda på många andra attraktioner, inte minst vadare. Här finns till exempel talrika mosnäppor, som kan sitta uppflugna på lyktstolpar i samhällena, färggranna smalnäbbade simsnäppor som snurrar runt i vattendammarna, svartsnäppor som häckar i våtmarkerna, brushanar, ljungpipare och mängder av skärsnäppor. De senare är kända för sina avledningsmanövrar för att

6 Fyra ejderarter har observerats i Varangerfjorden, av vilka glasögonejdern är en verklig raritet. lura bort rovdjur som fjällrävar från sina reden, då de kilar iväg genom undervegetationen och piper som lämlar. Längs vägarna ses berglärkor med ungar och mer sporadiskt häckar även småsnäppa och myrspov. Innanför kusten finns flera områden där andra grupper av arktiska fåglar håller till. På den sydvästra delen av halvön finns några skogspartier där snösiska, gråsiska, lappmes och lavskrika förekommer. Uppe på fjällhedarna, i synnerhet på det 548 meter höga Falkefjell, kan det löna sig att spana efter fjälluggla, fjällabb, fjällpipare och blåhake, medan rödstrupig piplärka kan ses i buskvegetationen. En av de stora fördelarna med detta fantastiska område är att det är mycket lätt att skåda fågel här, med bra vägar och logimöjligheter, vilket gör att de olika biotoperna blir relativt lättillgängliga. T.v. Tack vare Golfströmmens varma vatten hålls Varangerfjorden isfri på vintern. T.h. Skärsnäppan, som är känd för sina avledningsmanövrer när den känner sig hotad, är en vanlig häckfågel i området. ANDRA INTRESSANTA DJUR Fjällämmel, fjällräv, valar med bland annat knölval, delfiner som atlantisk vitsiding och vitnosdelfin, grå- och knubbsäl och under vinter och vår grönlandssäl och storsäl

7 Litteratur Bildlista AviFauna resrapporter: Polen, Öland, Crozier, J.: A Birdwatching Guide to France Nilsson, P. och Lindell, L.: Fåglarnas Ottenby, Jan Pedersen: 4, 38.1, 53, 54.1, 56, 87.2, Opperman, Ed: 47, 143, 164, 178 Munoz, Juan Carlos: 21.1 Camargue, Grekland, Spanien, Södra Spanien, South of the Loire, including Corsica, Arlequin SOF, Stockholm , 119, 120, 122, 125, 126, 127,128, Ouwerkerk, Arie: 81, 90.1, 116, 149, 176 Nill, Dietmar: 57 Sydspanien, Nordöstra Spanien, Norra Spanien, Press, Shrewsbury UK , 130, 131, 139, 140.2, 142, 145, 147.1, Peltomäki, Jari: 22, 43.1, 62, 161, 153.1, 159.1, Poidevin, Loic: 148 Varanger, Finland och Norrbotten, Lesbos, Olsen, K.M and Larsson, H: Gulls of Europe, 147.2, 158, 159.2, 166, , 165.1, 170, 171.1, 173, Powell, Roger: Sardinien, Ungern, Donaudeltat, Korsika, Del Hoyo, J., Elliott, A. and Christie, D.A. Asia and North America, Christopher Helm, Pop, Rene: 91, 165, Quinta, Luis: 9 Ammarnäs, Azorerna, Spetsbergen, Falsterbo, (eds): Handbook of the Birds of the World, London AGAMI: Riemer, Rob: 14 Rich, T J: 23 Rumänien, Island. Vols 8 14, Lynx Edicions, Barcelona Adams, Yves: 41, 107, 113, 157 van Rijswijk, Chris: 61.2, 169 Smith, Gary K: 8 Pennington M., Harvey P., Osborn K., Agami: 48.2 Spectrum photofile: 50, 121.1, Shpilenok, Igor: 89 Beletsky L.: Global Birding. Travelling the World Del Hoyo, J., Elliott, A. and Sargatal, J. (eds): Riddington R., Ellis, P., Heubeck M., Okill D.: Baston, Bill: 54.2, 67.2, 96.2, Soerink, Lars: 51, 83 Tippling, David: 129.1, 175 in search of Birds. National Geographic Handbook of the Birds of the World, Vols 1 7, The Birds of Shetland. A&C Black, UK Bouwmeester, Han: 22.2, 111, 114, Steijn Laurens: 28 Upton, Nick: 37 Society, Washington D. C. U.S.A Lynx Edicions, Barcelona Danzenbaker, Mike: 185.1, Varesvuo. Markus: 93, Varesvuo, Markus: 16, 49, 74, 152, 154, Rebane, M and Garcia, E: Where to Watch van Diek, Harvey: 17, 20 Verdoes, Martijn: Barthel, P.H. and Dougalis, P. : New Holland Garcia, E. and Paterson, A.: Where to Watch Birds: Northern and Eastern Spain (2 nd edition), van Duijn, Menno: 26, 42, 102.1, Verlinde Rollin: 85 Widstrand, Staffan: 151, 181 European Bird Guide, New Holland Publishers, Birds: Southern and Western Spain, Christopher Christopher Helm, London , 133, 134, 135.1, 135.2, 155 London Helm, London Gebuis, Hans: NATURE PICTURE LIBRARY: WILD WONDERS OF EUROPE: Rose, L.: Where to Watch Birds in Spain and Germeraad, Hans: 27.1, 72 Alamana, Oriol: 25, 31 Bergmann: 136 van den Berg, A. and Lafontaine, D.: Where to Gorman, G.: Birding in Eastern Europe, Portugal, Hamlyn, London Guyt, Marc: 60, 62, 66, 84, 86, 87.1, 108 Castelein, Bernard: 146 D Amicis: 95 Watch Birds in Holland, Belgium and Northern WildSounds, Norfolk, UK de Haas, Roy: 67.1, 117, 179.2, 182, Cottridge, David: 77 Lesniewski: France, Hamlyn, London Snow, D.W. and Perrins, C.M. (eds): 183.1, 183.2, 184 Eriksen, Hanne & Jens: 90.2, 99 Mate: 98 Gosney, D.: Finding Birds in: North Spain, The Birds of the Western Palearctic, Concise Mate, Bence: 63, 79.2, 167, Gandolfi, Angelo: 19 Presti: 78 BirdLife International: Threatened Birds of the Andalucia, Lappland, Estonia, Greece, Hungary, Edition, Vols 1-2, Oxford University Press, Mauer, Karel: 32, 35, Kjaer, David: 123 Unterhiner: 55, 101 World, Lynx Edicions, Barcelona Poland, Romania, South Finland, Andalucia, Oxford Meijer, Arnold: 13 Knell, Steve: 137 Radisics: 110 Southern France. Gostours, UK Lesniewski, Grzegorz: 105 Relanzón: 10 Couzens, D.: Atlas of Rare Birds, New Holland Svensson, L., Grant, P.J., Mullarney, K. and Occhiato Daniele: 7, 9.1, 11, 15.1, 15.2, 21.2, 32.1, Liodden, Ole Jorgen: Varesvuo: 27.2 Publishers, London Gosney D.: Birding in Europe, 4 DVD-set. Zetterström, D.: Fågelguiden, Bonnier Fakta, 34, 38.2, 39, 43, 44, 45, 48.1, 61, 68, 69, Liverani, Fabio: 59 Widstrand: 29 BirdGuides Ltd, UK. Stockholm , 73.2, 75, 79.1, 92, 103, 115.2, 140, 172 Mate Bence: Omslag, 80 Ziegler: 71 Couzens, D.: Top 100 Birding Sites of the World, New Holland Publishers, London Hagemeijer, W. and Blair, M.J. (eds) for Wheatley, N.: Where to Watch Birds in Europe European Bird Census Council: The EBCC At- and Russia, Christopher helm, London Cramp, S. (ed.), Handbook of the Birds of las of European Breeding Birds, T & AD Poyser, Europe, the Middle East and North Africa: the London Ölands OF: Fågellokaler på Öland, Öland 2010 Birds of the Western Palearctic, Vols 4 6, Oxford University Press, Oxford Karlsson L. med flera: Vingar över Falsterbo. Falsterbo Fågelstation, Falsterbo Cramp, S. and Perrins, C.M (eds): Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and Lega Italiana Protezione Uccelli: Where to North Africa: the Birds of the Western watch birds in Italy. Christopher Helm, Palearctic, Vols 7 9, Oxford University Press, London Oxford Marsh, K.: The Good Bird Guide, Christopher Cramp, S. and Simmons, K.E.L. (eds): Hand- Helm, London book of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa: the Birds of the Western Palearctic, Mearns, R., and Mearns, B.: Biographies for Vols 1 3, Oxford University Press, Oxford Birdwatchers, Academic Press, London

8 Jan Pedersen är fotograf, författare och äventyrare. Han har arbetat med ringmärkning och inventeringar, senare även som tillsynsman och guide i svenska naturreservat. I mer än 27 år har han lett naturresor och expeditioner över hela världen. Jan har skrivit talrika artiklar för dags- och facktidningar om djur, natur, naturskydd, ekoturism och resor. Han anlitas också flitigt som föredragshållare och är en efterfrågad kursledare i naturfotografering. Jan har skrivit ett flertal böcker. I Arabiens öknar, som år 2000 utsågs till Årets Pandabok för barn och ungdom av Världsnaturfonden WWF, Sveriges fåglar fälthandbok för alla med Göran Bridén och Jony Eriksson (2008), Fågelsång med Lars Svensson (2009) och Vilda djur (2011). Jan är ständigt på jakt efter nya bilder och berättelser för att väcka intresse för djur och natur och verka för en mer hållbar ekoturism ett skydd för många hotade områden och deras arter. Dominic Couzens är en engelsk fågelskådare, författare, föreläsare och journalist, specialiserad på fågelskådning, ornitologi och natur. Han skriver regelbundet i Bird Watching och BBC Wildlife Magazine och är också reseledare på talrika fågelresor sedan Dominic är känd från många tidningar och brittisk tv och av hans mer än 20 utgivna böcker är The Secret Lives of Garden Birds, The Secret Lives of British Birds och The Secret Lives of Garden Wildlife alla storsäljare och kritikerrosade. De blev valda till några av de bästa naturböckerna 2004 och 2008 av The Guardian och The Times. Några nyare titlar ur den rika produktionen är Top 100 Birding Sites of the World (2008), Atlas of Rare Birds (2010) och Garden Bird Confidential (2011). Bokförlaget Max Ström 2012 Först publicerad 2011 av New Holland Publishers Originalets titel Top Birding Sites of Europe Text Dominic Couzens och Jan Pedersen Faktagranskare Roland Staav Redaktör Elisabet Sahlin Omslagsbild Bence Mate/Nature Picture Library Formgivning Patric Leo Original Amelie Stenbeck-Ramel Tryck och repro Elanders, Värnamo 2012 ISBN

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Sö 11/6 Hann röja det mesta från studentskivan dagen innan före jag stack med Kents bil och hämtade upp honom kl 6.00 på morgonen i Hållsta. Utan missöden

Läs mer

13. av Jan Pettersson

13. av Jan Pettersson 3. av Jan Pettersson Fang s t Vid Kvismare fagelstation har under de tretton sasongerna 96 973 ringmarkts 963 enkelbeckasiner (Gallinago gallinago). Fangsten har uteslutande berbrt vuxna faglar och skett

Läs mer

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014 WORKSHOP Välkommen till en fantastisk workshop i regi av BETTER MOMENTS/National Geographic 125år under ledning av de bästa fotograferna inom sitt fält. Möt Hasselblads mästare, landskapsfotografen Hans

Läs mer

Naturarven i Norge internasjonalt potensial

Naturarven i Norge internasjonalt potensial Naturarven i Norge internasjonalt potensial Staffan Widstrand Fotograf och författare Natur-reseledare och reseproducent i hela världen, i 20 år Grundare av Svenska Ekoturismföreningen Grundare av kvalitetsmärkningen

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Salskraken tillhör inte Upplands häckfåglar, Bill Douhan. Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2).

Salskraken tillhör inte Upplands häckfåglar, Bill Douhan. Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2). Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2). Bill Douhan Rrk:s uppgift är att följa upp och dokumentera vad som händer i fågelfaunan inom Upplands rapportområde. Den arbetsuppgift som varit, och fortfarande

Läs mer

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka.

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka. Hem Galleri Turer Om Densils Travels Tjänster Kontakt Densils Travels Turer med fantastiska upplevelser på Sri Lanka Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015!

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Mabuhay! Välkommen! Följ med i februari/mars när det är som mörkast och tråkigast här i Skandinavien och upplev den tropiska dykningen i Filippinerna

Läs mer

Var hittar jag fåglarna?

Var hittar jag fåglarna? Var hittar jag fåglarna? Fåglarnas när-var-hur i Skellefteå kommun! Sjöfåglar Doppingar Svanar, gäss och tranor Lommar Rovfåglar Ugglor Vadare Nattsångare Övriga arter Skådartips Sjöfåglar Kniporna hör

Läs mer

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II)

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II) Norrbottens Ornitologiska Förening Program april-oktober 2015 Varmt välkomna till NOF:s aktiviteter. För att underlätta din planering har vi varudeklarerat exkursionerna: I - För nybörjare och familjer.

Läs mer

Island Runt 13 nätter, BioFoto min 8, max 12 personer

Island Runt 13 nätter, BioFoto min 8, max 12 personer Island Runt 13 nätter, BioFoto min 8, max 12 personer Destination Island den 19- juli - 01 aug. 2015. Guider på resan Thomas Atterdal och Arne Berneklint. Sidan 2 av 7 INLEDNING Vulkanresor Att resa med

Läs mer

Kungsörnsymposium 2007

Kungsörnsymposium 2007 MAGNUS MARTINSSON Kungsörnsymposium 2007 Kungsörnsymposiet är det 9:e i ordningen och vänder sig till dig som jobbar ideellt eller yrkesmässigt med inventering av och forskning om kungsörn. Gotland har

Läs mer

Veckobrev från Oden 2015-08-16

Veckobrev från Oden 2015-08-16 Veckobrev från Oden 2015-08-16 Hej på er igen! Då har en vecka till passerat och det är dags att rapportera några nya rader från oss. Jag har förstått på responsen vi fått på våra brev att ni tycker att

Läs mer

Best of the Beast. En pilotresa för ett nytt resekoncept med InsideNature. Foto: Magnus Elander. Foto: Magnus Fredriksson

Best of the Beast. En pilotresa för ett nytt resekoncept med InsideNature. Foto: Magnus Elander. Foto: Magnus Fredriksson Best of the Beast En pilotresa för ett nytt resekoncept med InsideNature Foto: Magnus Elander Foto: Magnus Fredriksson 1 Resekonceptet Best of the Beast är en kombina.onsresa där vi åker.ll två olika ställen

Läs mer

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor.

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor. OLIKA KLIMATOMRÅDEN LEKTIONENS MÅL: Förstå skillnaden mellan klimat och väder Kunna namnge de olika klimatzonerna Ge exempel på vad som kännetecknar de olika klimatzonerna och deras läge Centralt innehåll

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Nyhetsbrev nr 11 maj/juni 2007

Nyhetsbrev nr 11 maj/juni 2007 Images of Wildlife B r u t u s Ö s t l i n g P h o t o g r a p h y Nyhetsbrev nr 11 maj/juni 2007 Hej alla fotovänner och fågelentusiaster, Med det här brevet följer ett erbjudande att beställa boken Fantastiska

Läs mer

SPÄCKHUGGARE vs SJÖLEJON Patagonien, Argentina, 10-23 april 2016

SPÄCKHUGGARE vs SJÖLEJON Patagonien, Argentina, 10-23 april 2016 SPÄCKHUGGARE vs SJÖLEJON Patagonien, Argentina, 10-23 april 2016! En helt unik möjlighet, att få upplev Späckhuggarens attack på nära håll där bara de stora internationella filmbolagen fått filma. Följ

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

KONFERENS BLAND HAJAR, SARDINER OCH DELFINER

KONFERENS BLAND HAJAR, SARDINER OCH DELFINER KONFERENS BLAND HAJAR, SARDINER OCH DELFINER Tänk att få tillbringa sin konferens tillsammans med hajar, delfiner och valar i deras territorium. På Mboyti Riverlodge i Sydafrika är det möjligt. AV:Sara

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

naturkrafternas & sagornas land ISLAND Juli - aug 2013

naturkrafternas & sagornas land ISLAND Juli - aug 2013 naturkrafternas & sagornas land ISLAND Juli - aug 2013 R följ med på ditt livs äventyr till Island Under den tre dagar långa vandringen får vi uppleva ett av Islands mest storslagna områden, Hornstrandir.

Läs mer

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2 En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2 Nu finns ett unikt tillfälle att köpa akvareller, tryck, olja etc av fåglar till ett försiktigt marknadspris. Alla har kontrollerats

Läs mer

Sevärdheter på Island

Sevärdheter på Island Sevärdheter på Island Thingvellir 1 2 3 Gyllene Cirkeln - Gullfoss, Geysir och Thingvellir Den Gyllene Cirkeln en klassiker som fångar många av naturens underverk som Island är välkänt för. Vid Geysirområdet

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

SKOTEREXPEDITION PÅ SVALBARD APRIL 2013

SKOTEREXPEDITION PÅ SVALBARD APRIL 2013 SKOTEREXPEDITION PÅ APRIL 2013 R FÖLJ MED PÅ DITT LIVS ÄVENTYR PÅ Europas sista riktiga vildmark! Bara några timmar med flyg från Oslo. SKOTEREXPEDITION Äventyr i Isbjörnens rike MITT EMELLAN NORDNORGE

Läs mer

Erik Rosenberg, Fåglar i Sverige 1958.

Erik Rosenberg, Fåglar i Sverige 1958. Tranorna röra vingarna avmätt, sträckvis glidflyga de, ofta alla på en gång, och över dalsluttningar med uppvind eller slättområden med termik upplösa de sin plogformation och stiga i kretsande segelflykt

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

Grönlands nationalpark NAtiONAlPARKeRNA i ARKtis

Grönlands nationalpark NAtiONAlPARKeRNA i ARKtis 4 DAGAR NORDÖstRA grönland Grönlands nationalpark NAtiONAlPARKeRNA i ARKtis Sandra Walser Cecilia Malmström Mørkefjord Daneborg Kesier Franz Josef fjord Danmarkshavn Alabama Moffen Barentsburg SPETSBERGEN

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International Sveriges Ornitologiska Förenings policy om vindkraft (oktober 2013) Den av regeringen uppsatta planeringsramen för utbyggnad av vindkraft

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 L u n d s h a g s p r e s e n t e r a r! Island erbjuder en magisk fotomiljö för landskaps- och naturfotografer Följ med Lundhags och Serkan Günes,

Läs mer

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, Ängelholm Helsingborg, 5 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar,

Läs mer

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna Kastlösa södra Degerhamn Övra Västerstad Nedra Västerstad Nr 15 Kastlösa södra (ca 179 ha) är etablerat med 16 stycken verk med en total effekt på 10 MW och en totalhöjd på ca 60 meter. Vid ett generationsskifte

Läs mer

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

2016 SVALBARD EXPEDITION

2016 SVALBARD EXPEDITION 2016 SVALBARD EXPEDITION CLASSIC ARTISKT LANDSKAP SÄLAR VALAR ISBJÖRNAR EXPEDITIONSLEDARE OLE JØRGEN LIODDEN ELLER ROY MANGERSNES TVÅ CLASSIC EXPEDITIONER UNDER 2016 SVALBARD CLASSIC. Under denna expedition

Läs mer

MAURITIUS 22 oktober 3 november, 2015

MAURITIUS 22 oktober 3 november, 2015 MAURITIUS 22 oktober 3 november, 2015 Följ med på en specialdesignad resa till den tropiska ön Mauritius! Med oss på hela resan har vi interkulturutbildaren Christine Beckman uppväxt på Mauritius som ger

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1 En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1 Nu finns ett unikt tillfälle att köpa akvareller, tryck, olja etc av fåglar till ett försiktigt marknadspris. Alla har kontrollerats

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Pembrokeshire Coast Path, St David s St Dogmaels, 6 nätter 1(5) Vandra i Wales

Pembrokeshire Coast Path, St David s St Dogmaels, 6 nätter 1(5) Vandra i Wales Pembrokeshire Coast Path, St David s St Dogmaels, 6 nätter 1(5) Vandra i Wales Pembrokeshire Coast Path, norra delen St David s St Dogmaels, 6 nätter Pembrokeshire Coast Path är en 298 km lång led som

Läs mer

i m ag e s o f w i l d l i f e b rutus östling ph oto g r a ph y

i m ag e s o f w i l d l i f e b rutus östling ph oto g r a ph y i m ag e s o f w i l d l i f e b rutus östling ph oto g r a ph y n y h e t s b r e v n r 1 3 Om kameraval Jag brukar inte orda så mycket om kameror och teknik. Jag är egentligen rätt ointresserad av tekniken

Läs mer

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Ladda batterierna inför julen med en Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 28/11-5/12

Läs mer

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016.

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016. LAOS. Resan startar i Unescos världsarv Luang Prabang. Här skall vi upptäcka omgivningarna till fots och från elefantryggen innan vi åker österut till de mystiska Plain of Jars. Vidare till det underbara

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

En lärarhandledning Av Maria Bolmehag, Lena Nilsson Berg, Jens Mattsson och Christina Strömwall

En lärarhandledning Av Maria Bolmehag, Lena Nilsson Berg, Jens Mattsson och Christina Strömwall En lärarhandledning Av Maria Bolmehag, Lena Nilsson Berg, Jens Mattsson och Christina Strömwall Om boken Såhär presenterar förlaget boken: Edward Tulane är en mycket vacker porslinskanin med handsydda

Läs mer

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Konkurrensen om vattnet Vattendagarna 2008 Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet Var är kraftverket? Var är vattnet?

Läs mer

!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! Resecity i Huddinge AB Sjödalsvägen 14 - Box 123 141 28 Huddinge Tel 08-774 03 15 huddinge@resecity.se

!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! Resecity i Huddinge AB Sjödalsvägen 14 - Box 123 141 28 Huddinge Tel 08-774 03 15 huddinge@resecity.se Finland VåraresortillryskagränseniöstraFinlandärheltinriktadepådestorarovdjuren: björn,järvochvarg.förattkommanäradessaskyggadjursittermanigömsleöver nattendärrovdjurenoftagårförbiiettområdedärmatdiskretläggsut.detärvackra

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

PROGRAM 2015. Mattias Ibbe

PROGRAM 2015. Mattias Ibbe PROGRAM 2015 Mattias Ibbe Naturum Tåkerns evenemang 2015 Naturum Tåkern ordnar många roliga evenemang, ofta i samarbete med andra. Entré till naturum är alltid gratis. De flesta aktiviteter är tillgängliga

Läs mer

Peregrinus-kvartetten på plats!

Peregrinus-kvartetten på plats! Peregrinus-kvartetten på plats! TEXT OCH FOTO: HANS-GEORG WALLENTINUS I flera år har det diskuterats att sätta ut pilgrimsfalkar (Falco peregrinus) i Stockholmstrakten. Initiativtagare har varit StOF,

Läs mer

Flyttfåglar i fara. Bekymrade ornitologer

Flyttfåglar i fara. Bekymrade ornitologer Flyttfåglar i fara Carl Lehto Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Sedan tidernas begynnelse har människan

Läs mer

Årskurs 7 - Biologi. Djurvärlden

Årskurs 7 - Biologi. Djurvärlden Årskurs 7 - Biologi Djurvärlden Allmänt Djuren är indelade i olika grupper beroende på hur nära släkt de är. Huvudgrupper Ryggradsdjur (ex, fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur) Ryggradslösa

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 1 Riistantutkimuksen tiedote 203B:1-7. Helsinki 1.9.20054 De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 Ilpo Kojola, Elisa Määttä och Harri Hiltunen De stora rovdjurens antal i Finland i slutet av år

Läs mer

Förvintern 1986 var ånyo mycket lång och kall fast värmeböljan i maj kom c:a 10 dagar tidigare än 1985. Så flög t. ex. Frejas pärlemorfjäril

Förvintern 1986 var ånyo mycket lång och kall fast värmeböljan i maj kom c:a 10 dagar tidigare än 1985. Så flög t. ex. Frejas pärlemorfjäril Förvintern 1986 var ånyo mycket lång och kall fast värmeböljan i maj kom c:a 10 dagar tidigare än 1985. Så flög t. ex. Frejas pärlemorfjäril -Clossiana freija- inte den 17.5.1986 men däremot nästa dag,

Läs mer

Filippinerna över jul och nyår 2015-2016!

Filippinerna över jul och nyår 2015-2016! Filippinerna över jul och nyår 2015-2016! Mabuhay! Välkommen! följ med i december 2015 när det är som mörkast och tråkigast här i skandinavien och upplev den tropiska dykningen i Filippinerna och då närmare

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7/3 2012 15 dagar Dag 1 (Sandviken) - Gävle - Johannesburg Vår resa börjar kl 11.30 med att hämta resenärer i Sandviken. Vi åker vidare via Gävle till Arlanda

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Därför är vissa träd mer värdefulla än andra

Därför är vissa träd mer värdefulla än andra Därför är vissa träd mer värdefulla än andra Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur träden är en del

Läs mer

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - S k o t t l a n d Kulturrundresa Skottland - Guidad Resa Upplev de pittoreska högländerna med majestätiska

Läs mer

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Vi erbjuder här en unik resa till Sydafrika med Laila Nordfors som reseledare. Laila har på uppdrag av Gävle Kommun haft ett tätt samarbete

Läs mer

Österlen. gylling, ejder och orkidéängar. Vad är Österlen? fågellokalen. text, foto & grafik: magnus ullman

Österlen. gylling, ejder och orkidéängar. Vad är Österlen? fågellokalen. text, foto & grafik: magnus ullman Österlen gylling, ejder och orkidéängar Österlen i försommarskrud. Svabesholm, väst Stenshuvud, 6 maj 2007. text, foto & grafik: magnus ullman Österlen är den sydöstra hörnan av Skåne. Bortsett från skogiga

Läs mer

Kosta Förlag Katalog 2008

Kosta Förlag Katalog 2008 Kosta Förlag Katalog 2008 Böcker och presenter Prisvärd njutning skulle man kunna kalla det vi sysslar med. Är man intresserad av det som tillhör livets goda, form & design och det dukade bordets fröjder

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT loka delfiner och busiga gorillor. Snurriga karuseller och K pirriga berg- och dalbanor. Våghalsiga bad och makalösa konserter. Vilda hotell och mysiga

Läs mer

Bulgarien. 28 Maj - 4 juni. Scanbird ApS www.scanbird.com. med Björn Malmhagen

Bulgarien. 28 Maj - 4 juni. Scanbird ApS www.scanbird.com. med Björn Malmhagen Bulgarien 28 Maj - 4 juni med Björn Malmhagen Scanbird ApS @Scanbird ApS 2016 1 2 Bulgarien är kanske mest känt för sina badstränder längs Svarta havet dit charterresor arrangerats i många år. Men Bulgarien

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

21 april 2015. NF- Gotland yrkar i första hand att förutsättning för tillståndet ska ändras till följande:

21 april 2015. NF- Gotland yrkar i första hand att förutsättning för tillståndet ska ändras till följande: 1 (8) 21 april 2015 Länsstyrelsen i Gotlands Län 621 85 Visby Överklagan till Mark- och miljödomstolen av Länsstyrelsen i Gotlands Läns beslut om tillstånd för Svenska Naturskyddsföreningen att bedriva

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Nya platser vid havet Idéillustrationer från en designkurs

Nya platser vid havet Idéillustrationer från en designkurs Bilaga 2 Nya platser vid havet Idéillustrationer från en designkurs Malmö stadsbyggnadskontor februari 2010 2:1 Landskapsarkitektstudenter gör om Malmös kust Malmö står inför nya problem i samband med

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Södra Fjällen 15-19 juni 2012

Södra Fjällen 15-19 juni 2012 Södra Fjällen 15-19 juni 2012 Fågelskådning vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson Stockholms Ornitologiska Förening En reserapport av Erik Hansson Ledare: Per Helgesson, Eva Stenvång Lindqvist Deltagare:

Läs mer

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Presentation vid Ekoseminariet Nr. 5 i Tequisquiapan, Querétaro, Mexiko den 11 april 2014. Av Ann-Marie Svensson Utan en lokal tolkning

Läs mer