Fågelresor. Guide till Europas bästa fågelskådning. Jan Pedersen Dominic Couzens BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fågelresor. Guide till Europas bästa fågelskådning. Jan Pedersen Dominic Couzens BOKFÖRLAGET MAX STRÖM"

Transkript

1 Fågelresor Guide till Europas bästa fågelskådning Jan Pedersen Dominic Couzens BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

2 Innehåll Inledning Biebrzafloden Azorerna 6 2. Gibraltar sund Vadehavet Yttre Hebriderna Coto Doñana Shetlandsöarna Extremadura Mývatn Ebrodeltat Falsterbo Organbidexka Col Libre Öland Camargue Vindelfjällen Korsikas högland Matsaluviken Sardinien Kuusamo Podeltat Uleåborg, Oulu Lesbos Varangerhalvön Dadiaskogen Svalbard Donaudeltat 76 Artregister fåglar Hortobàgy Kalmuckstäppen 88 Artregister andra djur 189 Litteratur Pripjatfloden 94 Bildlista Białowieżaskogen 100 Författarpresentation 192

3 Inledning Denna bok är en tribut till Europas fåglar. Genom att beskriva trettio av kontinentens främsta fågellokaler vill vi försöka ge en överskådlig bild av variationsrikedomen och mångfalden hos de vackra flygande varelser som finns att beskåda i vår del av världen. Det är ingen renodlad guidebok med detaljerade anvisningar till platser där man kan få se en speciell art sådana böcker finns det redan gott om. Bokens syfte är att väcka intresse och lust samt tipsa om de bästa platserna där man kan ta del av den fantastiska upplevelsen att få se Europas fåglar i sina naturliga miljöer. Varje lokal har fått en beskrivning av det geografiska området, de habitat som ryms inom det, vilka fågelarter som förekommer där och, kanske framför allt, varför just dessa har fått komma med i boken. Förhoppningen är att beskrivningen ska ge en rättvis bild av det som är unikt för varje plats, och inte stanna vid att bli en banal uppräkning av de fågelarter som har listats där. Den fråga som varje läsare måste ställa sig är förstås: Hur har dessa lokaler valts ut? Och vad är förklaringen till att just dessa fått vara med? Några lokaler är bättre än andra det stämmer, men skälen till urvalet i den här boken är lite mer komplicerade och inte alltid grundade i det mest givna. Ett argument är att få så stor geografisk spridning som möjligt, vilket fått till följd att om två fågellokaler haft tämligen likartade meriter, så har den fått vara med som ligger i en del av Europa som tidigare inte fått en presentation i boken. Ett annat argument är att få med så många olika miljöer som möjligt bergsområden, grässlätter och skogstrakter, liksom även artrika floddeltan och platser där många flyttfåglar passerar. Ett tredje argument är att områdena nästan alltid är valda utifrån att det ska vara rimligt lätt att besöka dem och helst på ett ekoturistiskt sätt. Här kan det också vara på sin plats att nämna att boken tämligen strikt håller sig inom Europas geografiska gränser. På senare tid har ornitologer i allt högre grad börjat tala om Västra Palearktis snarare än om Europa. Detta större område rymmer många nya fågelarter från Nordafrika och Mellanöstern. Men här uppstod genast problemet att det finns så många intressanta fågellokaler i Europas gränsområden, att boken skulle ha behövt skildra 50 platser i stället för 30 om Europas fåglar överhuvudtaget skulle få en meningsfull presentation. Därför uteslöts sådana högintressanta områden som Kanarieöarna och Kaukasus. Förutom ovanstående argument följer här ytterligare kriterier som påverkat valet av fågellokaler: Hur spännande är fåglarna som finns där hur sällsynta, hur vackra, i hur stora populationer etc. Vilken roll spelar lokalen i globalt hänseende när det gäller att skydda och bevara en viktig livsmiljö och/eller fågelart? Lokalens Tranor på väg mot övernattning. inneboende skönhetsvärden och tillgängligheten året runt. Lokalens historia och dess betydelse ur såväl ornitologisk som miljömässig synvinkel. Möjligheten att njuta av fler upplevelser, som övrigt djurliv eller vackra naturscenerier eller arkeologiska sevärdheter. Och ja, kanske även lokalens berömmelse och stjärnstatus. Men trots alla dessa överväganden kom urvalet till syvende och sist att bestämmas av våra egna erfarenheter. Många kommer säkert att bli upprörda när de finner att just deras favoritplatser blivit bortvalda, och ännu argare när de ser vilka platser som fått komma med i stället. Men det är en del av nöjet, och vådan, med att ge ut en sådan här bok. Slutligen vill vi bara tydligt deklarera att urvalet har skett utan någon som helst påverkan från kommersiella intressen i form av finansiellt bistånd, gratis logi eller andra förmåner under researcharbetet. Det är vår förhoppning att boken ska lyckas med sin målsättning att locka sina läsare att utforska Europas rika fågelliv och därmed skapa ett ökat skydd för vår egen kontinents natur. Jan Pedersen Dominic Couzens 4 5

4 BIOTOPER Arktisk tundra, branta fjällsluttningar, havskust som oftast är isfri, buskvegetation. SPECIELLA ARTER Alförrädare, praktejder, vitnäbbad och svartnäbbad islom, stormsvala, havsörn, jaktfalk, fjällpipare, smalnäbbad simsnäppa, svartsnäppa, skärsnäppa, småsnäppa, myrspov, kustlabb, fjällabb och sträck av labbar med bland annat bredstjärtad labb, vittrut, sillgrissla, spetsbergsgrissla, tobisgrissla, lunnefågel, alkekung, fjälluggla, jorduggla, nordsångare, rödstrupig piplärka, berglärka, snösiska, snö- och lappsparv. NÄR? Mars till mitten av juni, med en topp i maj och juni. Därefter finns det fortfarande gott om fåglar, men myggen kan vara besvärande. Varangerhalvön Dimman glider in över de kala, nedisade klipporna. Från de branta fågelbergen ljuder under häckningstiden skriken och det ihärdiga murrandet från tusentals tretåiga måsar och spetsbergsgrisslor. Men nu i mars ligger stora flockar av alförrädare och ejder i de lugna dyningarna nära stranden. Här och var avtecknar sig hanarna av praktejder. Plötsligt bildas små vågor i vattenytan och ejdrarna drar iväg när en grupp grönlandssälar kommer surfande i jakt på lodda. Den dramatiska kusten här längst uppe i norr på den europeiska kontinenten gör Varangerhalvön till en anslående syn även utan fåglar. Landskapet har en säregen, sträng skönhet med sin branta och vindpinade kust mot Barents hav och de färggranna husen utspridda på den karga tundran. Det växlande vädret, som beror på krocken mellan det arktiska klimatet och Golfströmmens varma vatten, skapar en ständigt skiftande fond för det storslagna natursceneriet. Det är en enastående miljö för fågelskådning. Varangerhalvön erbjuder möjligheten att se några nordliga specialiteter som är svåra att hitta någon annanstans i Europa. Det gäller i synnerhet ejdrarna som söker sig hit österifrån för att dra nytta av de isfria vattnen kring halvön och i Varangerfjorden. Framför allt tre arter är lätta att hitta vanlig ejder som är talrik längs Nordeuropas kuster, praktejder som dyker efter kräftdjur och blötdjur i arktiska vatten, och alförrädare, en annan arktisk art som föredrar att söka föda på grundare vatten. En fjärde art, glasögonejder, är en verklig raritet som bara har observerats vid några enstaka tillfällen kring Varangerhalvön. Både praktejder och alförrädare övervintrar i området. Upp emot alförrä Praktejder dyker efter kräftdjur och blötdjur i arktiska vatten och kan ses i stora flockar vid Varanger. Här är flocken uppblandad med ejder

5 dare och praktejdrar anländer i oktober från sina häckningsplatser i Ryssland, och man kan se dem överallt runt halvön hanar av alförrädare med sina vackert roströda undersidor, svarta och vita vingar och vita huvuden, och gudingarna med sina stiliga blågrå huvuden, rödorange näbbar och grafiskt svartvita kroppar. Båda arterna stannar i stora flockar till långt in på våren, och ett fåtal, framför allt unga alförrädare, blir kvar under sommaren. En bra plats för att se dem är utanför det lilla kustsamhället Nesseby. De näringsrika vattnen i Barents hav förser ejdrarna med mängder av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar, och de delar detta överflöd med sjöorrar, svärtor, bergänder, knipor och alfåglar i stora antal. Området är fiskrikt, vilket attraherar lommar som trivs i de isfria vattnen. Både storlom och smålom är talrika och häckar här, och sommartid kan man också se ett litet antal svartnäbbad islom. Varanger är emellertid mest känt för sina vitnäbbade islommar. De är framför allt vintergäster, men är i likhet med praktejdrarna kvar med några fåglar på sommaren. En bra dag på våren har man kunnat räkna till närmare 300 sträckande vitnäbbade islommar från udden vid Hamningberg på nordöstra sidan av halvön, vilket vittnar om en rätt ansenlig vinterpopulation. Upp emot alförrädare utnyttjar det öppna vattnet i fjorden på vintern, vilket gör Varangerhalvön till det bästa resmålet i hela Europa om man vill se denna art. Havsörnen har haft sin mest livskraftiga population i Europa längs Norges kuster. Den är en födoopportunist som jagar själv men som också lever på fiskrens och åtel. T.h. En silvertärna jagar bort en närgången fjällräv. En av de fiskarter som leker utanför dessa kuster är loddan, som utgör favoritbyte för en annan av regionens specialiteter, spetsbergsgrissla. Den förekommer främst på ett antal ögrupper i Ishavet, som Svalbard. Denna arktiska alkfågel, som kan dyka ner till 200 meters djup efter föda, häckar på Varangerhalvön och i övrigt bara på en handfull platser på det europeiska fastlandet. En bra plats att observera den på är Hornöya strax utanför Vardö på halvöns östligaste punkt. Området är överhuvudtaget en utmärkt plats för fågelskådning, med fullt av häckande sillgrisslor, tordmular, tobisgrisslor och lunnefåglar som gör spetsbergsgrisslorna sällskap. För att göra listan över europeiska alkfåglar fullständig förekommer även alkekung här vintertid, och det kan också hända att den häckar någon enstaka gång. Bland andra häckande fåglar kan nämnas tretåig mås med par samt toppskarv och en av Europas största kolonier av gråtrut och havstrut. Havsörnar, som är talrika i Varanger, och jaktfalkar, som är sparsamt förekommande, besöker regelbundet denna koloni under sommaren i jakt på lättfångade byten. Kustlabbar, fjällabbar och bredstjärtade labbar gör också sitt till för att skapa oro bland trutarna. Förutom sjöfåglar kan Varangerhalvön bjuda på många andra attraktioner, inte minst vadare. Här finns till exempel talrika mosnäppor, som kan sitta uppflugna på lyktstolpar i samhällena, färggranna smalnäbbade simsnäppor som snurrar runt i vattendammarna, svartsnäppor som häckar i våtmarkerna, brushanar, ljungpipare och mängder av skärsnäppor. De senare är kända för sina avledningsmanövrar för att

6 Fyra ejderarter har observerats i Varangerfjorden, av vilka glasögonejdern är en verklig raritet. lura bort rovdjur som fjällrävar från sina reden, då de kilar iväg genom undervegetationen och piper som lämlar. Längs vägarna ses berglärkor med ungar och mer sporadiskt häckar även småsnäppa och myrspov. Innanför kusten finns flera områden där andra grupper av arktiska fåglar håller till. På den sydvästra delen av halvön finns några skogspartier där snösiska, gråsiska, lappmes och lavskrika förekommer. Uppe på fjällhedarna, i synnerhet på det 548 meter höga Falkefjell, kan det löna sig att spana efter fjälluggla, fjällabb, fjällpipare och blåhake, medan rödstrupig piplärka kan ses i buskvegetationen. En av de stora fördelarna med detta fantastiska område är att det är mycket lätt att skåda fågel här, med bra vägar och logimöjligheter, vilket gör att de olika biotoperna blir relativt lättillgängliga. T.v. Tack vare Golfströmmens varma vatten hålls Varangerfjorden isfri på vintern. T.h. Skärsnäppan, som är känd för sina avledningsmanövrer när den känner sig hotad, är en vanlig häckfågel i området. ANDRA INTRESSANTA DJUR Fjällämmel, fjällräv, valar med bland annat knölval, delfiner som atlantisk vitsiding och vitnosdelfin, grå- och knubbsäl och under vinter och vår grönlandssäl och storsäl

7 Litteratur Bildlista AviFauna resrapporter: Polen, Öland, Crozier, J.: A Birdwatching Guide to France Nilsson, P. och Lindell, L.: Fåglarnas Ottenby, Jan Pedersen: 4, 38.1, 53, 54.1, 56, 87.2, Opperman, Ed: 47, 143, 164, 178 Munoz, Juan Carlos: 21.1 Camargue, Grekland, Spanien, Södra Spanien, South of the Loire, including Corsica, Arlequin SOF, Stockholm , 119, 120, 122, 125, 126, 127,128, Ouwerkerk, Arie: 81, 90.1, 116, 149, 176 Nill, Dietmar: 57 Sydspanien, Nordöstra Spanien, Norra Spanien, Press, Shrewsbury UK , 130, 131, 139, 140.2, 142, 145, 147.1, Peltomäki, Jari: 22, 43.1, 62, 161, 153.1, 159.1, Poidevin, Loic: 148 Varanger, Finland och Norrbotten, Lesbos, Olsen, K.M and Larsson, H: Gulls of Europe, 147.2, 158, 159.2, 166, , 165.1, 170, 171.1, 173, Powell, Roger: Sardinien, Ungern, Donaudeltat, Korsika, Del Hoyo, J., Elliott, A. and Christie, D.A. Asia and North America, Christopher Helm, Pop, Rene: 91, 165, Quinta, Luis: 9 Ammarnäs, Azorerna, Spetsbergen, Falsterbo, (eds): Handbook of the Birds of the World, London AGAMI: Riemer, Rob: 14 Rich, T J: 23 Rumänien, Island. Vols 8 14, Lynx Edicions, Barcelona Adams, Yves: 41, 107, 113, 157 van Rijswijk, Chris: 61.2, 169 Smith, Gary K: 8 Pennington M., Harvey P., Osborn K., Agami: 48.2 Spectrum photofile: 50, 121.1, Shpilenok, Igor: 89 Beletsky L.: Global Birding. Travelling the World Del Hoyo, J., Elliott, A. and Sargatal, J. (eds): Riddington R., Ellis, P., Heubeck M., Okill D.: Baston, Bill: 54.2, 67.2, 96.2, Soerink, Lars: 51, 83 Tippling, David: 129.1, 175 in search of Birds. National Geographic Handbook of the Birds of the World, Vols 1 7, The Birds of Shetland. A&C Black, UK Bouwmeester, Han: 22.2, 111, 114, Steijn Laurens: 28 Upton, Nick: 37 Society, Washington D. C. U.S.A Lynx Edicions, Barcelona Danzenbaker, Mike: 185.1, Varesvuo. Markus: 93, Varesvuo, Markus: 16, 49, 74, 152, 154, Rebane, M and Garcia, E: Where to Watch van Diek, Harvey: 17, 20 Verdoes, Martijn: Barthel, P.H. and Dougalis, P. : New Holland Garcia, E. and Paterson, A.: Where to Watch Birds: Northern and Eastern Spain (2 nd edition), van Duijn, Menno: 26, 42, 102.1, Verlinde Rollin: 85 Widstrand, Staffan: 151, 181 European Bird Guide, New Holland Publishers, Birds: Southern and Western Spain, Christopher Christopher Helm, London , 133, 134, 135.1, 135.2, 155 London Helm, London Gebuis, Hans: NATURE PICTURE LIBRARY: WILD WONDERS OF EUROPE: Rose, L.: Where to Watch Birds in Spain and Germeraad, Hans: 27.1, 72 Alamana, Oriol: 25, 31 Bergmann: 136 van den Berg, A. and Lafontaine, D.: Where to Gorman, G.: Birding in Eastern Europe, Portugal, Hamlyn, London Guyt, Marc: 60, 62, 66, 84, 86, 87.1, 108 Castelein, Bernard: 146 D Amicis: 95 Watch Birds in Holland, Belgium and Northern WildSounds, Norfolk, UK de Haas, Roy: 67.1, 117, 179.2, 182, Cottridge, David: 77 Lesniewski: France, Hamlyn, London Snow, D.W. and Perrins, C.M. (eds): 183.1, 183.2, 184 Eriksen, Hanne & Jens: 90.2, 99 Mate: 98 Gosney, D.: Finding Birds in: North Spain, The Birds of the Western Palearctic, Concise Mate, Bence: 63, 79.2, 167, Gandolfi, Angelo: 19 Presti: 78 BirdLife International: Threatened Birds of the Andalucia, Lappland, Estonia, Greece, Hungary, Edition, Vols 1-2, Oxford University Press, Mauer, Karel: 32, 35, Kjaer, David: 123 Unterhiner: 55, 101 World, Lynx Edicions, Barcelona Poland, Romania, South Finland, Andalucia, Oxford Meijer, Arnold: 13 Knell, Steve: 137 Radisics: 110 Southern France. Gostours, UK Lesniewski, Grzegorz: 105 Relanzón: 10 Couzens, D.: Atlas of Rare Birds, New Holland Svensson, L., Grant, P.J., Mullarney, K. and Occhiato Daniele: 7, 9.1, 11, 15.1, 15.2, 21.2, 32.1, Liodden, Ole Jorgen: Varesvuo: 27.2 Publishers, London Gosney D.: Birding in Europe, 4 DVD-set. Zetterström, D.: Fågelguiden, Bonnier Fakta, 34, 38.2, 39, 43, 44, 45, 48.1, 61, 68, 69, Liverani, Fabio: 59 Widstrand: 29 BirdGuides Ltd, UK. Stockholm , 73.2, 75, 79.1, 92, 103, 115.2, 140, 172 Mate Bence: Omslag, 80 Ziegler: 71 Couzens, D.: Top 100 Birding Sites of the World, New Holland Publishers, London Hagemeijer, W. and Blair, M.J. (eds) for Wheatley, N.: Where to Watch Birds in Europe European Bird Census Council: The EBCC At- and Russia, Christopher helm, London Cramp, S. (ed.), Handbook of the Birds of las of European Breeding Birds, T & AD Poyser, Europe, the Middle East and North Africa: the London Ölands OF: Fågellokaler på Öland, Öland 2010 Birds of the Western Palearctic, Vols 4 6, Oxford University Press, Oxford Karlsson L. med flera: Vingar över Falsterbo. Falsterbo Fågelstation, Falsterbo Cramp, S. and Perrins, C.M (eds): Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and Lega Italiana Protezione Uccelli: Where to North Africa: the Birds of the Western watch birds in Italy. Christopher Helm, Palearctic, Vols 7 9, Oxford University Press, London Oxford Marsh, K.: The Good Bird Guide, Christopher Cramp, S. and Simmons, K.E.L. (eds): Hand- Helm, London book of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa: the Birds of the Western Palearctic, Mearns, R., and Mearns, B.: Biographies for Vols 1 3, Oxford University Press, Oxford Birdwatchers, Academic Press, London

8 Jan Pedersen är fotograf, författare och äventyrare. Han har arbetat med ringmärkning och inventeringar, senare även som tillsynsman och guide i svenska naturreservat. I mer än 27 år har han lett naturresor och expeditioner över hela världen. Jan har skrivit talrika artiklar för dags- och facktidningar om djur, natur, naturskydd, ekoturism och resor. Han anlitas också flitigt som föredragshållare och är en efterfrågad kursledare i naturfotografering. Jan har skrivit ett flertal böcker. I Arabiens öknar, som år 2000 utsågs till Årets Pandabok för barn och ungdom av Världsnaturfonden WWF, Sveriges fåglar fälthandbok för alla med Göran Bridén och Jony Eriksson (2008), Fågelsång med Lars Svensson (2009) och Vilda djur (2011). Jan är ständigt på jakt efter nya bilder och berättelser för att väcka intresse för djur och natur och verka för en mer hållbar ekoturism ett skydd för många hotade områden och deras arter. Dominic Couzens är en engelsk fågelskådare, författare, föreläsare och journalist, specialiserad på fågelskådning, ornitologi och natur. Han skriver regelbundet i Bird Watching och BBC Wildlife Magazine och är också reseledare på talrika fågelresor sedan Dominic är känd från många tidningar och brittisk tv och av hans mer än 20 utgivna böcker är The Secret Lives of Garden Birds, The Secret Lives of British Birds och The Secret Lives of Garden Wildlife alla storsäljare och kritikerrosade. De blev valda till några av de bästa naturböckerna 2004 och 2008 av The Guardian och The Times. Några nyare titlar ur den rika produktionen är Top 100 Birding Sites of the World (2008), Atlas of Rare Birds (2010) och Garden Bird Confidential (2011). Bokförlaget Max Ström 2012 Först publicerad 2011 av New Holland Publishers Originalets titel Top Birding Sites of Europe Text Dominic Couzens och Jan Pedersen Faktagranskare Roland Staav Redaktör Elisabet Sahlin Omslagsbild Bence Mate/Nature Picture Library Formgivning Patric Leo Original Amelie Stenbeck-Ramel Tryck och repro Elanders, Värnamo 2012 ISBN

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Sö 11/6 Hann röja det mesta från studentskivan dagen innan före jag stack med Kents bil och hämtade upp honom kl 6.00 på morgonen i Hållsta. Utan missöden

Läs mer

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Lördag 14/6 Vi startade från Näshulta kl 8.00 och åkte i Mickes Volvo upp mot Varangerhalvön. Ett stopp

Läs mer

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration Ett vildare Europa Text: Kicki Lind Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe 36 Inspiration GNM_No11_Wonders.indd 36 2013-08-08 22:45 Genom att kombinera naturskydd med ekonomisk

Läs mer

Fågelskådning. Vad är det egentligen? Bild: Monica Ahlberg

Fågelskådning. Vad är det egentligen? Bild: Monica Ahlberg Fågelskådning Vad är det egentligen? Bild: Monica Ahlberg Bild: Wikimedia Commons Bild: Christian Ljunggren Bild: Christian Ljunggren Bild: Lars Lundmark Bild: Alf Petersson Bild: Elvor Ohlin Bild: Christian

Läs mer

Barnens guide till Getteröns naturreservat

Barnens guide till Getteröns naturreservat Barnens guide till Getteröns naturreservat Rödspov Tofsvipa Välkommen till Getterön! Naturum Getterön ligger vid ett av norra Europas fågelrikaste områden. Här kan du bekanta dig med fåglarnas spännande

Läs mer

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Sören Lindén, Stockholms ornitologiska förening 36 arter kustfåglar Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Stockholms skärgård,

Läs mer

Svalbard - isbjörnsexpedition 2011

Svalbard - isbjörnsexpedition 2011 Svalbard - isbjörnsexpedition 2011 Christopher Wiken Ännu en säsong har passerat med fantastisk isbjörnsskådning med många fina fototillfällen. Isförhållandena för att färdas på havsisen var bra i år och

Läs mer

Norrbottens Ornitologiska Förening - Bokförsäljning

Norrbottens Ornitologiska Förening - Bokförsäljning 700 kr The birds of western Paleartic, Concise Edition (2 vol) Snow & Perrins 1998 300 kr Svensk Fågelatlas Svensson, Svensson, Tjernberg 1999 20 kr Nya Fågelboken (Det Bästa) 1970 100 kr Rovfåglar i Europa

Läs mer

Skräntärna en ansvarsart för EU i Östersjön. Ulrik Lötberg

Skräntärna en ansvarsart för EU i Östersjön. Ulrik Lötberg Skräntärna en ansvarsart för EU i Östersjön Ulrik Lötberg Skräntärnan i ett Östersjö perspektiv Sverige 600 par (2014), 12 kolonier + 100 solitära par Finland 890 par (2013), 12 kolonier + 100-125 solitära

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014 WORKSHOP Välkommen till en fantastisk workshop i regi av BETTER MOMENTS/National Geographic 125år under ledning av de bästa fotograferna inom sitt fält. Möt Hasselblads mästare, landskapsfotografen Hans

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

Varanger 22/6 30/6 2013

Varanger 22/6 30/6 2013 Varanger 22/6 30/6 2013 Varangerresan 22 juni 30 juni 2013 Med på resan: Färdsätt: Resrutt: Anders Bergman, Lars Madsén Bil, Volvo V70 2009, (Volvo V70 2013 Sundsvall-Tyresö-Ösmo) 22 juni: Ösmo Tyresö

Läs mer

13. av Jan Pettersson

13. av Jan Pettersson 3. av Jan Pettersson Fang s t Vid Kvismare fagelstation har under de tretton sasongerna 96 973 ringmarkts 963 enkelbeckasiner (Gallinago gallinago). Fangsten har uteslutande berbrt vuxna faglar och skett

Läs mer

Fakta om Polartrakterna

Fakta om Polartrakterna Pressinformation Stockholm, 2010-12-06 Fakta om Polartrakterna Polartrakterna är en av världens största utställningar om livet i Arktis och Antarktis. I utställningen får besökarna se några av världens

Läs mer

TEMA FJÄLL OM TILLSTÅNDET I SVENSK LANDMILJÖ

TEMA FJÄLL OM TILLSTÅNDET I SVENSK LANDMILJÖ TEMA FJÄLL OM TILLSTÅNDET I SVENSK LANDMILJÖ Fjällfåglar olika mönster på kort och lång sikt I över tio år har det gått allt sämre för många av fjällens vanligare fåglar, bland annat dalripa, lappsparv

Läs mer

Vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft, fåglar och fladdermöss Vindkraft, fåglar och fladdermöss Foto: Espen Lie Dahl Martin Green Jens Rydell Biologiska Institutionen Lunds Universitet Vindkraft, fåglar och fladdermöss Kunskapssammanställning Ute hösten 2011, NV

Läs mer

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Grönland 2016 Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Trackers erbjuder som enda researrangör i Europa en unik paddlingsresa i ett av Grönlands mest spektakulära områden Uummannaqfjorden på nordvästra

Läs mer

Kanada- British Columbia Great Bear rainforest Kermodebjörnfotoexpedition 2011

Kanada- British Columbia Great Bear rainforest Kermodebjörnfotoexpedition 2011 Kanada- British Columbia Great Bear rainforest Kermodebjörnfotoexpedition 2011 Great Bear Rainforest, är ett område präglat av mystik med dess dimhöljda mossbeklädda regnskogar, djupa fjordar och mytomspunna

Läs mer

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN 18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN Förr var jag mer slaviskt bunden till hur djuren exakt såg ut men det är skönt att idag kunna frigöra sig och jobba mera enligt fantasin, även om jag lägger stor vikt vid att

Läs mer

Gunnarstenarna SE0110083

Gunnarstenarna SE0110083 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-12-12 Beteckning 511-2006-066076 Gunnarstenarna SE0110083 Bevarandeplan för Natura 2000-område (Enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Fotokarta

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Fågellokaler i Hudiksvalls kommun

Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Utgiven av Hudiksvalls kommun och Hudiksvallsregionens fågelklubb (HFK) Redaktion Mats Axbrink, Lars Göran Lindström, Mats Sundkvist,

Läs mer

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind På uppdrag av Triventus Consulting AB Färjestaden 2005-07-21 Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind

Läs mer

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar VELLINGE KOMMUNIKÉ Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar Kungsfågeln, Sveriges minsta fågel, väger bara 5 gram. Man skulle kunna skicka fyra stycken med brev och bara behöva frankera

Läs mer

Naturarven i Norge internasjonalt potensial

Naturarven i Norge internasjonalt potensial Naturarven i Norge internasjonalt potensial Staffan Widstrand Fotograf och författare Natur-reseledare och reseproducent i hela världen, i 20 år Grundare av Svenska Ekoturismföreningen Grundare av kvalitetsmärkningen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET...3 GÄVLE FÅGELKLUBB...4 STYRELSEN...5 ADRESSÄNDRINGAR...5 MEDLEMSKAP...5 TRE VITA FÅGELARTER EN VIT VINTER...6 VAD VILL DU LÄSA OM I NÄSTA MEDLEMSBLAD?...8 NATURRESERVATET

Läs mer

De internationella midvinterinventeringarna

De internationella midvinterinventeringarna 4 Midvinterinventeringar av sjöfågel i Stockholms skärgård Leif Nilsson De internationella midvinterinventeringarna startade 1967 och har där med genomförts under 40 säsonger utan avbrott och är därmed

Läs mer

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Grönland 2015 Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Trackers erbjuder som enda researrangör i Europa en unik paddlingsresa i ett av Grönlands mest spektakulära områden Uummannaqfjorden på nordvästra

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Brunand och vigg i Kvismaren

Brunand och vigg i Kvismaren Brunand och vigg i Kvismaren Åke Pettersson De två dykandsarterna brunand och vigg invandrade ungefär samtidigt till södra Sverige. Brunand kom i mitten av 18-talet och vigg under andra hälften av 18-talet.

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

FORSKNINGSRESA I POLARTRAKTERNA

FORSKNINGSRESA I POLARTRAKTERNA FORSKNINGSRESA I POLARTRAKTERNA MED GUNNAR KIHLBERG Gunnar Kihlberg var med på forskningsexpeditionen Beringia 2005 till Arktis. Gunnar deltog i forskningsexpeditionen genom Polarforskningssekretariatets

Läs mer

Övning Boilex 2011. Fågeltvätt av Katastrofhjälp för fåglar och vilt, Sverige

Övning Boilex 2011. Fågeltvätt av Katastrofhjälp för fåglar och vilt, Sverige Fågel och vilt Övning Boilex 2011. Fågeltvätt av Katastrofhjälp för fåglar och vilt, Sverige Övning Boilex. Fågeltvätt av Eastern Uusima Regional Rescue Services, Finland samhällsskydd och beredskap 1

Läs mer

Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012

Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012 Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012 Adriaan "Adjan" de Jong Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 48 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish University of Agricultural Sciences

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

Gunnarstenarna SE

Gunnarstenarna SE 1 (7) Enheten för naturvård Gunnarstenarna SE0110083 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sammanfattning av en studie utförd i södra Kalmarsund under vår- och höstflyttningen 1999-03 Jan Pettersson Havsbaserade vindkraftverk i ejderns flyttningsväg Vindförutsättningarna

Läs mer

De halsmärkta sädgässens sträck förbi Kvismaren

De halsmärkta sädgässens sträck förbi Kvismaren De halsmärkta sädgässens sträck förbi Kvismaren Siri Schmiterlöw & Andreas Tranderyd På våren och hösten passerar många sädgäss Kvismaren. Några av dem har en färgring runt halsen, som de fått i Finland.

Läs mer

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl WORLD INTERNET INSTITUTE OLLE FINDAHL INTERNET I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV DEL 1. Internet är en teknologi för de unga, välbeställda och välutbildade. Så ser bilden ut av Internets spridning i Europa.

Läs mer

JULES VERNE ÅTERBERÄTTAD AV PETER GOTTHARDT ILLUSTRERAD AV SUSSI BECH SVENSK TEXT: CARINA GABRIELSSON EDLING

JULES VERNE ÅTERBERÄTTAD AV PETER GOTTHARDT ILLUSTRERAD AV SUSSI BECH SVENSK TEXT: CARINA GABRIELSSON EDLING JULES VERNE En världsomsegling under havet ÅTERBERÄTTAD AV PETER GOTTHARDT ILLUSTRERAD AV SUSSI BECH SVENSK TEXT: CARINA GABRIELSSON EDLING KAPITEL 1 Är det sjöodjuret? Frukosten var klar. Jag hade precis

Läs mer

Tillstånd att fånga sjöfågel för märkning med GPS-loggar

Tillstånd att fånga sjöfågel för märkning med GPS-loggar 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2016-07-04 Ärendenr: NV-03567-16 Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 1 (5)

PRESSMEDDELANDE 1 (5) PRESSMEDDELANDE 1 (5) Positivt för rödspoven på Öland Den vackra, karakteristiska rödspoven har blivit en symbol för arbetet med att förbättra livsmiljöer för vadarfåglarna på Öland. För några år sedan

Läs mer

Sångare 1. Knölvalen

Sångare 1. Knölvalen Sångare 1 Knölvalen Knölvalen saknar stämband precis som de andra tävlande i valklassen. Men det är inget som stoppar denna storsångare. Knölvalens sång skapas i stället i luftsäckar och andra håligheter

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Indonesien Norra Sulawesi Kombination Bangka & Lembeh

Indonesien Norra Sulawesi Kombination Bangka & Lembeh Indonesien Norra Sulawesi Kombination Bangka & Lembeh Sida 1/3 Färggranna korallrev, spektakulära väggdyk, sällsynta fiskararter och underbar natur gör norra Sulawesi till en drömdestination. Med ett unikt

Läs mer

Varanger. 10 19 juni 2013. Magnus Ullman Mattias Ullman

Varanger. 10 19 juni 2013. Magnus Ullman Mattias Ullman Varanger 10 19 juni 2013 Magnus Ullman Mattias Ullman Varanger 2 DELTAGARE Anders Nihlberg, Falun Sven Faugert, Åkersberga Anita Öckner, Halmstad Ebba Verner, Halmstad Monika Ljungars, Torshälla Sten Ljungars,

Läs mer

Gijon La Coruna - Porto 2009-08-01 2009-09-01

Gijon La Coruna - Porto 2009-08-01 2009-09-01 Gijon La Coruna - Porto 2009-08-01 2009-09-01 När vi lägger till i Gijon hör vi ett himla oväsen ifrån staden. Självklart är det ca 15 säckpipeblåsare som håller på att stämma sin instrument. Det roliga

Läs mer

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka.

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka. Hem Galleri Turer Om Densils Travels Tjänster Kontakt Densils Travels Turer med fantastiska upplevelser på Sri Lanka Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och

Läs mer

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Kolmårdsvind c/o Alf Gustafsson Älgstorp 1 618 92 Kolmården Norrköping 2015-03-10 Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Samrådstiden var mycket kort, under senare delen av januari 2015. Naturskyddsföreningen

Läs mer

INVENTERING AV SJÖFÅGLAR VID KATTEGATT OFFSHORE 2013

INVENTERING AV SJÖFÅGLAR VID KATTEGATT OFFSHORE 2013 INVENTERING AV SJÖFÅGLAR VID KATTEGATT OFFSHORE 2013 Rapport 2013-05-19 Leif Nilsson Ritaregränden 16 226 47 Lund 1 INLEDNING Favonius AB planerar för en ev. vindkraftspark i Kattegatt utanför Falkenberg.

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Reserapport, Norra Bohuslän

Reserapport, Norra Bohuslän Reserapport, Norra Bohuslän Från torsdagen den 28/10 till söndagen den 1/11 genomförde StOF en exkursion till norra Bohuslän med Hasse Nordin och P-G Laren som reseledare. Förhoppningarna var att vi skulle

Läs mer

OMSLAG Framsida och baksida Hornuggla, foto: Jörgen Toivanen

OMSLAG Framsida och baksida Hornuggla, foto: Jörgen Toivanen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET...3 GÄVLE FÅGELKLUBB...4 FÖRSÄLJNING AV KLUBBPRYLAR...4 STYRELSEN...5 HEMSIDA...5 ADRESSÄNDRINGAR...5 MEDLEMSKAP...5 GÄVLE FÅGELKLUBB ÅKER TILL FALSTERBO...6 HOLKPROJEKTET...7

Läs mer

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004 Gotlands Ornitologiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn 0498-24 42 63 gof@blacku.se Stadsarkitektkontoret Gotlands Kommun 621 81 Visby Remissvar Bygg Gotland förslag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Grosshamns Fågelstation

Verksamhetsberättelse Föreningen Grosshamns Fågelstation Verksamhetsberättelse Föreningen Grosshamns Fågelstation Startår: 2012 (En mindre ringmärkningsverksamhet gjordes 2011 och dessa siffror har vanligen lagts till 2012 års siffror.) Verksamheten leds av

Läs mer

Hyr segelbåt vid Sicilien och de Lipariska Öarna

Hyr segelbåt vid Sicilien och de Lipariska Öarna Sicilien & de Eoliska öarna Hyr segelbåt vid Sicilien och de Lipariska Öarna År 2000 blev de Lipariska öarna, som ligger strax ovanför Sicilien i södra utkanten av Tyrrenska havet, utvald till att inkluderas

Läs mer

Vilken fågel? Kryddgårdsskolan Malmö NO - djur Eva Hörnblad

Vilken fågel? Kryddgårdsskolan Malmö NO - djur Eva Hörnblad Vilken fågel? Det här är en del av en serie av övningar där man arbetar med eleverna både inne och ute. Övningarna kan göras i serie eller som enskilda. 1. Detaljer på fåglar näbbar och fötter 2. Räkna

Läs mer

Det är med blandade känslor man ser

Det är med blandade känslor man ser 3 Fågelskådning vid Biotestsjön Tomas Kjelsson Det är med blandade känslor man ser Forsmarks kärnkraftverk torna upp sig över trädtopparna när man närmar sig området. Man är medveten om de diskussioner

Läs mer

Färöarnas fyrar är intressanta, men svårtillgängliga

Färöarnas fyrar är intressanta, men svårtillgängliga Färöarnas fyrar är intressanta, men svårtillgängliga Ulf Wade A:son En sommardag år 1933 siktade en fiskare i hamnen på Fugloy en öppen motorbåt med utombordare. Det var äventyraren Aina Cederholm som

Läs mer

Frågor och svar. om polarforskning

Frågor och svar. om polarforskning Frågor och svar om polarforskning Vad är polarforskning? Polarforskning är forskning som handlar om eller utförs i polarområdena. Varför forskar man i polarområdena? I polarområdena är människans direkta

Läs mer

SVALBARD MED M/S SJØVEIEN MAJ-SEPTEMBER 2017

SVALBARD MED M/S SJØVEIEN MAJ-SEPTEMBER 2017 SVALBARD MED M/S SJØVEIEN MAJ-SEPTEMBER 2017 MAGISKA SVALBARD Halvvägs mellan Norges fastland och Nordpolen ligger Svalbard en av världens mest storslagna vildmarker. Under sommaren lyser midnattssolen

Läs mer

Bottenundersökning. Johanna Järnegren

Bottenundersökning. Johanna Järnegren Bottenundersökning Johanna Järnegren Introduktion I perioden 21-25 augusti 2001 genomfördes en bottenundersökning utanför Verdal hamn i syftet att försöka estimera det bottenlevande djurlivets artrikedom

Läs mer

Blågyltan. vår vackraste fisk B IO I O L OG O G I

Blågyltan. vår vackraste fisk B IO I O L OG O G I B IO I O L OG O G I Text och foto Anders Salesjö/Sjöharen Blågyltan vår vackraste fisk Text och foto Anders Salesjö/Sjöharen Blågyltan anses ofta som vår vackraste fisk. Färgprakten hos hanen kan utan

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Rapphönan Bohuslän 14-16/9 2012 Hållö, Smögen och Ramsvikslandet (med Grosshamn, Fykan och Haby bukt).

Rapphönan Bohuslän 14-16/9 2012 Hållö, Smögen och Ramsvikslandet (med Grosshamn, Fykan och Haby bukt). Rapphönan Bohuslän 14-16/9 2012 Hållö, Smögen och Ramsvikslandet (med Grosshamn, Fykan och Haby bukt). 23 glada Rapphönor från många delar av Sverige droppade på fredagseftermiddagen den 14/9 2012 efter

Läs mer

På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika,

På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika, EUROPA landskapet På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Antarktis, Oceanien och Europa). Europa är den näst minsta av dessa världsdelar. Europas natur är väldigt omväxlande.

Läs mer

Salskraken tillhör inte Upplands häckfåglar, Bill Douhan. Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2).

Salskraken tillhör inte Upplands häckfåglar, Bill Douhan. Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2). Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2). Bill Douhan Rrk:s uppgift är att följa upp och dokumentera vad som händer i fågelfaunan inom Upplands rapportområde. Den arbetsuppgift som varit, och fortfarande

Läs mer

EXPEDITION SVALBARD. Svalbard 8-18 september 2016. Fotografering i isbjörnarnas rike. Resans höjdpunkter: Tio dagars kryssning i Svalbards vildmark.

EXPEDITION SVALBARD. Svalbard 8-18 september 2016. Fotografering i isbjörnarnas rike. Resans höjdpunkter: Tio dagars kryssning i Svalbards vildmark. EXPEDITION SVALBARD Svalbard 8-18 september 2016 Fotografering i isbjörnarnas rike Omgiven av Svalbards spetsiga berg, stämningsfulla fjordar och gnistrande glaciärer har du nu chansen att ta del av denna

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

Naturreservat i Örebro län. Björka Lertag

Naturreservat i Örebro län. Björka Lertag Naturreservat i Örebro län Björka Lertag Historik Under senare delen av 1800-talet utdikades och torrlades större delen av de våtmarker och sjöar som fanns på Närkeslätten. Syftet var att utöka den odlingsbara

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015!

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Mabuhay! Välkommen! Följ med i februari/mars när det är som mörkast och tråkigast här i Skandinavien och upplev den tropiska dykningen i Filippinerna

Läs mer

Best of the Beast. En pilotresa för ett nytt resekoncept med InsideNature. Foto: Magnus Elander. Foto: Magnus Fredriksson

Best of the Beast. En pilotresa för ett nytt resekoncept med InsideNature. Foto: Magnus Elander. Foto: Magnus Fredriksson Best of the Beast En pilotresa för ett nytt resekoncept med InsideNature Foto: Magnus Elander Foto: Magnus Fredriksson 1 Resekonceptet Best of the Beast är en kombina.onsresa där vi åker.ll två olika ställen

Läs mer

Tumlaren (Phocoena phocoena) är den enda arten bland valarna som regelbundet förekommer i svenska vatten. På 1950-talet var tumlaren fortfarande en

Tumlaren (Phocoena phocoena) är den enda arten bland valarna som regelbundet förekommer i svenska vatten. På 1950-talet var tumlaren fortfarande en Tumlare i sikte? Tumlaren (Phocoena phocoena) är den enda arten bland valarna som regelbundet förekommer i svenska vatten. På 1950-talet var tumlaren fortfarande en vanlig syn längs västkusten och vattnen

Läs mer

Storskarven vid den österbottniska kusten ( ) Skarven i människornas vardag

Storskarven vid den österbottniska kusten ( ) Skarven i människornas vardag INTRESSEFÖRENINGEN FÖR EN LEVANDE SKÄRGÅRD R.F. Storskarven vid den österbottniska kusten. 26.03.2015 (24.08.2010) Skarven i människornas vardag BAKGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Föreningen är en sammanhållande

Läs mer

Fåglar i Strömsholms naturreservat

Fåglar i Strömsholms naturreservat Foto: Thomas Norrman Fåglar i Strömsholms naturreservat Stefan Johansson Kolbäck 14 december, 2007 Strömsholms naturreservat Billingen, Borgåsund, Ekholmen/Lindholmen/Häggholmen, Jordmarken/Stavsholmen,

Läs mer

Projekt skräntärna

Projekt skräntärna Projekt skräntärna 2010-2013 Projektet startas upp av Ulrik Lötberg och Roland Staav Projektet fanns tidigare, från 1970-talet fram till 2000-talet, och drevs då av Roland Staav. Det avslutades inför starten

Läs mer

Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum

Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum Vi har nöjet att inbjuda alla fotoklubbister i Svenskfinland till vårt 10- årsjubileum den 26-27.10. 2013. Jubiléet arrangeras i samarbete med Korsholms

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden: För riket: 7/1-16/3 2008 (10 veckor) För lokala områden 15/10-16/12 2007, 7/1-16/3

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Nordöstra Bogeviken och Slite samhälle, betraktat från söder. Enligt uppdrag av Ola Wizén Visby 2015-08-17 2 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

SVALBARD. MED LOFOTEN & BJÖRNÖN 14-25 maj 2015 ombord på M/S Quest

SVALBARD. MED LOFOTEN & BJÖRNÖN 14-25 maj 2015 ombord på M/S Quest SVALBARD MED LOFOTEN & BJÖRNÖN 14-25 maj 2015 ombord på M/S Quest SVALBARD MED LOFOTEN OCH BJÖRNÖN Följ med på en spännande expeditionskryssning längs Lofotens dramatiska kust och sagolikt vackra fjordar,

Läs mer

Resan till Varanger 19 30 juni 2011

Resan till Varanger 19 30 juni 2011 Resan till Varanger 19 30 juni 2011 Malin och jag startade från Skårsvägen i Lindome kl 10.20 söndagen den 19 juni. Vi åkte E 45 till Håverud. På vägen såg vi den stiliga Uddevallabron. Vi gick runt i

Läs mer

En annorlunda naturupplevelse

En annorlunda naturupplevelse Någonstans i Västmanland, juni 2016 En annorlunda naturupplevelse Text: Barbro Torseld Jag fick förmånen att följa med Lennart och Laila Andersson och Ulf Eriksson vid ringmärkning av falkungar. Dessa

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi

Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi Enligt Lgr 11 och kursplanen i geografi ska eleverna ha kunskaper om namngeografi, känna till namn och lägen på Sveriges landskap, samt orter, berg, hav

Läs mer

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier:

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier: FOTOTÄVLING 2015 Årets fototävling på Tjolöholm är en hyllning till denna beundransvärda plats djurliv, trädgårdar och besökare. Tjolöholms Slott är ett paradis för fotografer. Beläget strax söder om Göteborg

Läs mer

Torsdagen den 23 maj. Strandskata.

Torsdagen den 23 maj. Strandskata. Skåne Torsdag 23 söndag 26 maj 2013 Reseledare: Hans-Georg Wallentinus Deltagare: Monica Ahlberg, Gunilla, Lundborg, Monika Svensson och Sonia Wallentinus Fotografer: Monica Ahlberg och Gunilla Lundborg

Läs mer

Vad beskriver vem? Material: Textkort och bilder på fåglar, utklippta (se nästföljande sidor). Faktatexter (se nästföljande sidor).

Vad beskriver vem? Material: Textkort och bilder på fåglar, utklippta (se nästföljande sidor). Faktatexter (se nästföljande sidor). Vad beskriver vem? Det här är en del av en serie av övningar där man arbetar med eleverna både inne och ute. Övningarna kan göras i serie eller som enskilda. 1. Detaljer på fåglar näbbar och fötter 2.

Läs mer

Höstskådning i Halland 2013

Höstskådning i Halland 2013 StOF uppradade vid Glommens sten. Foto: Erik Hansson Höstskådning i Halland 2013 Deltagare (12 st): Ulf Nilsson, Gunilla Lundborg, Karin Hendahl, Lars Engardt, Klas Reimers, Per Hedman, Erik Hansson, Måns

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl.

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Göteborg 2014-08-26 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Linda Andersson och Cecilia Nilsson 2014 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Rapport

Läs mer