GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA."

Transkript

1 GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA.

2 Att hela sig själv är grundförutsättningen till ett lyckligt liv, allt annat är som att bygga på sankmark. Från en hel människa utgår sant helande. Collinder & Segergrens Healingskola ger dig steg för steg de verktyg du behöver för att lära dig leva i kärlek och att släppa taget om sorg, ilska och bitterhet. Den ger dig förmågan att stå stilla när det stormar och att hantera yttre händelser utan att projicera dina skuggsidor på andra. Du kommer att kunna skapa det liv du vill med kärleksfulla relationer, balans och inre trygghet. Välkommen till vår utbildning! Den är skräddarsydd för dig som under ett års tid vill ha hjälp med att höja ditt medvetande och med att själv hela det som hindrar dig att från att gå ut att sprida ditt ljus. Vi träffas var fjärde vecka. Under den tiden kommer du att utveckla den integritet och det mod som gör att du vågar möta sådant du är rädd för. Du kommer också att kunna släppa taget om det som inte längre gagnar dig och istället skapa det liv du vill ha, med kärlek och respekt för dig själv och allt annat levande. UPPLÄGG Utbildningen innefattar fyra block. De innehåller totalt tolv workshops à sex timmar. Mellan träffarna arbetar du under eget ansvar med de övningar och uppgifter som delats ut. Utöver den schemalagda tiden bör du räkna med cirka fem timmars arbete per vecka plus eventuella litteraturstudier. Diplomering sker om utbildningens samtliga moment genomförts. Till utbildningen ingår ett kompendium med övningar, sammanfattningar och inspiration. God och nyttig rawfoodfika ingår vid varje tillfälle. VEM PASSAR UTBILDNINGEN FÖR Utbildningen passar dig som inom dig känner att du har något viktigt att utföra. Du har arbetat med dig själv och vet att du vill nå djupare och hitta den kraft och inre balans som krävs för att gå ut och försöka påverka världen i en positiv riktning. Du är medveten om att det krävs engagemang, mod och uthållighet. Du vet också att det är viktigt att du gör det. GEMENSAMT FÖR ALLA FYRA BLOCKEN Tillit är motsats till rädsla och ju starkare vår tillit är desto bättre mår vi. Därför inleder vi varje träff med att hela vår tillit. Helandet går genom kroppens alla chakran och kommer att vara till stor hjälp i det egna arbetet. Helandet är komplext och tar tid. Vi lämnar därför stort utrymme för vägledning och samtal kring gruppens upplevelser. För att alla deltagare tidsmässigt ska kunna komma till tals får alltför terapeutiska frågor föras i ett annat forum. Vid behov av individuell hjälp finns det möjlighet att boka individuella healingsessioner med Lotta Segergren eller Maria Collinder och medial vägledning via telefon. Vi kommer att arbeta med de åtta stora chakrana och arbetet kommer att ge djupgående transformerande chakrarensingar. Varje workshop avslutas med genomgång av kommande uppgifter och de litteraturförslag som finns. I slutet av varje delkurs finns det tid för sammanfattning och frågor. Upplägget är inte statiskt utan har möjlighet att följa gruppens dynamik. Utvärdering tas tacksam emot skriftligt när som helst under utbildningens gång. Gästlärare kan förekomma.

3 FÖRSTA BLOCKET: KROPPEN SOM VÄGVISARE Kroppen är en utmärkt samarbetspartner i arbetet med att höja medvetande. Den hjälper oss att förstå vad som behöver helas och vad vi behöver lära oss om oss själva. För att hålla balansen medan vi helar behöver vi rutiner som stärker vår livskraft och fördjupar vår andlighet. Detta dagliga arbete hjälper oss att förstå och tolka den vägledning vi hela tiden får. WORKSHOP 1 KROPPEN SOM VÄGVISARE Mål: Att lära känna kroppen och förstå dess budskap. Presentation och introduktion till utbildningen Kort om chakrasystemet Kundalinienergin Uppkoppling till det gudomliga, olika metoder Skillnad mellan egot och själens röst Förhållandet mellan kroppen, oförlösta känslor, negativa övertygelser och sjukdomar Kopplingen mellan olika kroppsdelar och våra problem Hitta var känslorna sitter i kroppen Ljudhealing av oförlösta känslor Kroppsmeditation med helande WORKSHOP 2 HÖJA MEDVETANDET VARFÖR OCH HUR Mål: Att förstå vikten av att höja medvetandet och påbörja arbetet med att stärka sin livskraft. Patriarkatets uppkomst och påverkan på världen Från en tre- till en fyrdimensionell värld Jordens utveckling De fyra hörnstenarna för ett höjt medvetande Övningar som stärker livskraften Att vara lojal mot sitt beslut Själens intention Vad är medialitet? WORKSHOP 3 ROTCHAKRAT, JORDEN OCH DAGLIGA RUTINER Mål: Att få rutiner som stärker och förenklar helandet samt öppna för en ökad kontakt med Moder Jord. Transformerande arbete med rotchakrat. Rotchakrat (baschakrat, första chakrat) Våra kroppar är ett lån från Moder Jord Vikten av att vara grundad, del I Meditation på vår relation till Moder Jord Tacksamhetskänslan och villkorslös kärlek Det gudomliga samtalet Muskeltestning Introduktion till känsloarbetet Övningar som stärker livskraften forts. WORKSHOP 4 DRÖMTYDNING OCH SYMBOLSEENDE Mål: Att fördjupa sin förmåga att tolka den vägledning som alltid finns. Transformerande arbete med sakralchakrat. Vad är vägledning och vem ger den? Hur man tolkar budskap Att arbeta med sina drömmar Att använda orakelkort Skuggsidor/speglingar Nyckelövertygelser Vikten av att vara tydlig med sina intentioner Sakralchakrat, (andra chakrat)

4 ANDRA BLOCKET: DET GUDOMLIGA SAMARBETET Ljus betyder kunskap och mörker betyder brist på kunskap. Det som är mörkt inom oss är alltså sådant vi ännu inte tittat på, förstått eller helat. Detta mörker påverkar oss och gör det svårt att känna en inre frid. Men det är meningen att vi ska må bra och det finns hjälp att få i det gudomliga samarbetet. Alla oförlösta känslor går att hela och all rädsla går att möta. WORKSHOP 5 ATT VÄLJA GLÄDJEN Mål: Att stärkas i intentionen att helas och få en mer praktisk förståelse för hur man gör. Att lära dig hur negativ energi känns, påverkar och hur du frigör dig från den. Svårigheter med att vara lojal mot sitt beslut att helas Offret och domaren och andra farliga röster Att välja glädjen Hela oförlösa känslor / Att möta tigern Mörk energi Jordbundna andar och negativ energi Lösa upp negativ påverkan Hemsökta platser och hus Att häva förbannelser WORKSHOP 8 KARMAN Mål: Att få förståelse för hur olösta karmiska känslor påverkar och få redskap att hitta och hela dem. Transformerande arbete med hjärtchakrat. Karman och hur de påverkar oss. Skillnad mellan arketyper och faktiska karman. Vågar man lita på informationen? Karmiska draman och relationer Hitta karman och hela dem Öva tillsammans Hjärtchakrat (fjärde chakrat) WORKSHOP 6 OCH 7 ÖVERTYGELSEARBETE Mål: Att lära sig identifiera och lösa upp de övertygelser som ligger i vägen för ett lätt och kärleksfullt liv. Transformerande arbete med solar plexus. Vad är en övertygelse och hur påverkar den dig? Hitta och lös upp dina negativa övertygelser. Öva tillsammans. Stärk dina positiva övertygelser Nyckelövertygelser Lösa upp gamla karmiska löften Känsloarbete; ladda ner känslor Solar plexus (tredje chakrat)

5 TREDJE BLOCKET: DET INRE BRÖLLOPET BALANSEN MELLAN DET FEMININA OCH DET MASKULINA Hos de flesta människor är de feminina och maskulina energierna skadade och det skapar en obalans inom oss. Genom att hela dem och integrera dem med varandra, återställer vi inte bara vår egen obalans utan vi påverkar även den snedhet som finns runt omkring oss. Att hela oss själva är det viktigaste vi kan göra. Extra viktigt är det att hela vårt hjärta för med hjälp av hjärtat stärker vi vår livskraft, gör tacksamhet till villkorslös kärlek och skapar manifestationer av önskningar. Allt det som krävs för att skapa en mer kärleksfull värld. WORKSHOP 9 FEMININA ENERGIER Mål: Att hela de feminina energier som finns i den vänstra sidan av din kropp och att känna dig trygg med din feminina styrka och gudomlighet samt hela relationen med modern. Transformerande arbete med halschakrat. Modersgudinnan, Moder Jord och andra feminina energier. Patriarkatets påverkan på kvinnor Helande av ilska Meditation för att återhämta den feminina kraften Helande av modersrelationen Feminina arketyper Spegla varandras feminina styrka, övning Halschakrat (femte chakrat) WORKSHOP 10 MASKULINA ENERGIER Mål: Att hela de maskulina energier som finns i den högra sidan av din kropp och att känna dig trygg med din maskulina styrka och gudomlighet samt helande av fadersrelationen. Transformerande arbete med pannchakrat. Gud Fader och maskulin villkorslös kärlek. Patriarkatets påverkan på män. Härskartekniker Helande av sorg Helande av fadersrelationen Maskulina arketyper Spegla varandras maskulina styrka, övning Pannchakrat (tredje ögat, sjätte chakrat)

6 FJÄRDE BLOCKET: JORDEN OCH DE FYRA ELEMENTEN Jorden är en feminin planet och ett levande väsen precis som vi. På Jorden finns fyra element som spelar en mycket större roll i våra liv än vad vi gör gällande. En del av arbetet med att återställa balansen på jorden innebär att vi tar upp kontakten med dessa element; luft, vatten, eld och jord. Delkursen handlar om detta men även om relationen mellan våra kroppar och Moder jord och hur vi kan använda eros, en transformerande kraft, som redskap i arbetet med att höja medvetandet. WORKSHOP 11 DE HELIGA ELEMENTEN Mål: Att få förståelse för vår relation med de fyra elementen och speciellt med elementen luft och vatten samt utveckla din relation mellan Moder Jord och din kropp. Transformerande arbete med kronchakrat. Det inre vittnet att kunna stå still när det stormar De heliga elementen Luft, vind och utrymme (space) Övningar och meditation för kontakt med elementet luft som Molndans Molndans (TBW) Kroppen är ett lån från Moder Jord Ekologisk och kravmärkt Näring, livskraft och matsmältning Inre vägledning mot skräddarsydd kosthållning Vatten i våra celler, kranar, hav och flod Övningar och meditation för kontakt med elementet vatten som The Goddess Rinse Kronchakrat (sjunde chakrat) WORKSHOP 12 HÖGRE MEDVETANDE VIA KUNDALINIKRAFTEN Mål: Att förstå eros eller den sexuella energins kraft samt att få kontakt med elementen eld och jord. Transformerande arbete med portalen till ditt kosmiska jag. Kundalinikraften Att använda eros för att höja sitt medvetande Teori för par och enskilt Eld som inre och yttre kraft Övningar och meditation för kontakt med elementet eld Elementet jord Energilinjer och hur de påverkar oss Övningar och meditation för kontakt med elementet jord Vikten av att vara grundad, del IV Åttonde chakrat, portalen till ditt kosmiska jag Själens intention Framtidsmanifestation KURSAVGIFT KR Vi tar ut en anmälningsavgift på kr som dras från den totala kostnaden. Samtliga summor är inklusive moms. BETALNING Anmälningsavgift kr betalas vid anmälning. Fakturering av hela beloppet alternativt kr/månad som betalas vid 12 tillfällen. Totalt: :- inkl. moms Efter att vi mottagit din anmälan erhåller du en bekräftelse tillsammans med en faktura på anmälningsavgiften. Du är garanterad utbildningsplats när anmälningsavgiften inkommit. Anmälan är bindande. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid återbud. Är utbildningen fulltecknad ges förtur till nästa utbildningstillfälle. Vid avbruten utbildning återbetalas ej kursavgift, då du uppburit en plats. Vid sjukdom erbjuds plats i nästkommande utbildningstillfälle mot uppvisande av läkarintyg. Om skolan av någon anledning måste ställa in en kursstart återbetalas helt inbetalt belopp. Om skolan av någon anledning måste avbryta en pågående kurs, erbjuds plats i annan grupp alternativt återbetalas varje enskilt block som blir inställt.

7 LOTTA SEGERGREN Det är intressant hur man ständigt påminns om att allt hänger ihop och sker av en anledning. Mina sju år på Malmö högskola som programansvarig för en stor utbildning känns idag alldeles extra meningsfulla. Att bygga och driva en utbildning är något som jag har gedigen erfarenhet av och därför var inte steget stort att bestämma mig från att gå från att ge enstaka kurser och individuell vägledning till att sätta ihop en skräddarsydd utbildning för dig som vill lära dig att hela ditt eget liv. Jag har själv varit verksam som healer sedan Det jag tycker mest om är att utbildningen syftar till att var och en ska komma i kontakt med sin egen vägledning, sitt eget helande och sin egen sanning. Världen behöver självständiga människor som lever sitt liv med integritet och kärlek. Mitt samarbete med min vän och kollega Maria Collinder skänker mig stor glädje. Med henne delar jag så mycket av min kunskap, värdegrund och syn på människan. Tillsammans inspirerar vi, väcker nyfikenhet och ger verktyg och insikter i hur man lever ett friare och mer balanserat liv. MARIA COLLINDER Efter att ha arbetat sedan 2002 som healer med kurser och workshops i personlig och andlig utveckling är det otroligt roligt att gå in i ett samarbete med min kära väninna och kollega Lotta. Collinder & Segergren är ett förlag med konsultverksamhet och healingskola. Vi arbetar för att höja medvetandet hos de vi berör så att ljus och visdom sprids i världen. Inom vår verksamhet finns det utrymme för all den kunskap jag samlat genom åren inom mina olika verksamhetsområden. Under mina år i reklamvärlden med varumärkesprocesser älskade jag just arbetet att genomlysa företag med vad de egentligen stod för och ville kommunicera utåt. Precis detta ledde mig vidare till att börja arbeta med enskilda klienter. Jag ville hjälpa dem se vad de stod för och brann för och undanröja hindren för dem att göra detta. Nu tar vi arbetet vidare! Med vår gemensamma värdegrund arbetar vi för att hjälpa både företag och privatpersoner att höja medvetandet och ta del av uråldrig visdom som tyvärr inte lärs ut i grundskolan. Jag ser verkligen fram mot ett fruktbart samarbete, mer er och med Lotta. Massor av kärlek, Lotta ochmaria