PUNKT 2 FAKTA OM SVERIGE OCH NÄRSAMHÄLLET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUNKT 2 FAKTA OM SVERIGE OCH NÄRSAMHÄLLET"

Transkript

1 PUNKT 2 FAKTA OM SVERIGE OCH NÄRSAMHÄLLET (Det mesta av informationen i denna punkt är hämtat från boken Sverige, en pocketguide utgiven av Integrationsverket. Det som inte är hämtat därifrån är markerat med fotnot) Sverige är ett stort land, ytan är km². Det är kilometer från norr till söder (Smygehuk-Treriksröset meter)och 500 kilometer från väster till öster. Det bor inte så många människor i Sverige; bara 9 miljoner. De flesta bor i den södra delen av landet. I norr finns stora folktomma områden. Sveriges huvudstad är Stockholm. Stockholm är också Sveriges största stad. Det bor 1,5 miljoner människor i Stockholmsområdet. Sedan kommer i storleksordning; Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping. Sverige är ett långt land. Därför är klimatet och naturen olika i olika delar av landet. Den största delen av den odlade jorden (cirka 10 procent) finns i söder. I norr finns mycket skog. På gränsen mot Norge finns stora områden med berg, som kallas fjäll. I fjällen är det mycket snö på vintern. Men vid Norrlands kuster är klimatet ganska likt klimatet i söder. Norden och Skandinavien Sverige och Sveriges grannar; Norge och Danmark, kallas Skandinavien efter bergskedjan Skanderna. När man säger Norden menar man Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Landhöjningen För ca år sedan var istäcket över Östersund ca. 3 km tjockt. Den skenbara landhöjningen, dvs. landhöjningen i förhållande till havsvattenytan, är idag cirka 7 mm/år i Ångermanland. I Sverige är landhöjningen som allra störst i Norrland och i synnerhet i Ångermanland (Höga kusten), där den har varit 15 meter de senaste 500 åren. 1 Höga Kusten 2 Höga kusten är ett kustområde i Ångermanland (Västernorrlands län). Sedan den senaste istiden har en landhöjning på 800 m gjort landskapet säreget med bland annat höga klippor. Området har varit bebott i minst 7000 år. Den nuvarande största landhöjningen ligger någonstans i norra Bottenviken och är på cirka 9 mm/år. I Mälardalen är höjningen cirka 4 mm per år medan det i Skåne är en landsänkning på 0 1 mm/år k 2 sv.wikipedia.org/wiki/höga_kusten - 28k

2 Under 1900-talet steg samtidigt havsvattenståndet med ca 1 mm/år, varför den verkliga landhöjningen idag är större än den skenbara. Vikingatiden 3 Vikingatiden är namnet på järnålderns sista period. Under 700-talet uppstod en högkultur i Skandinavien. Befolkningen ökade kraftigt, samtidigt som skeppsbyggarkonsten utvecklades. Detta var bidragande orsaker till de första vikingatågen, det vill säga plundringar som vikingar (båtburna krigare från Skandinavien), bland annat utförde på de brittiska öarna. Den 8 juni 793 plundrade vikingar klostret Lindisfarne på Englands östkust - en attack som snart följdes av otaliga krigståg. I öster sökte sig nordbor, i stora mängder, ned utmed de ryska floderna. Nordborna kom som handelsmän eller som blivande väringar, dvs. värvade soldater i den östromerske kejsarens armé och flotta. Merparten av nordborna under vikingatiden levde dock ett stillsamt liv som bönder. Genom den bevarade litteraturskatt som finns i de isländska handskrifterna från och 1200-talet samt från runstenarnas texter känner man till många detaljer om folkens liv under vikingatiden. Runstenen på Frösön 4 Frösöstenen är Sveriges nordligaste runsten och den enda i Jämtland. Inskriften är från talet och berättar om kristendomens införande i landskapet. Den står sedan 1987 rest utanför landstingshuset på Frösön. Flera folkliga sägner är knutna till runstenen, bland annat har man uppfattat djuret på runstenen som en avbildning av Storsjöodjuret. Birka 5 Birka var under vikingatiden en viktig handelsplats i svearnas rike och kan göra anspråk på att ha varit "Sveriges" första stad. Ända sedan medeltiden har Björkö i Mälaren, belägen i Adelsö socken, Uppland, ansetts vara identisk med denna handelsplats. I mitten av 700-talet anses Birka ha anlagts av den dåvarande sveakungen. På närbelägna Adelsö låg en kungsgård varifrån kungen kunde övervaka handeln. Cirka sjuhundra personer tros ha bott i Birka när staden var som störst. Köpmän från när och fjärran med dyrbara handelsvaror sökte sig till staden. Birka övergavs av okända skäl i slutet av 900-talet, möjligen till förmån för Sigtuna. En teori är att Birka på grund av landhöjningen blivit isolerat, det gick inte längre för båtarna från Östersjön att komma till Birka via inloppet vid nutidens Södertälje. En annan, äldre teori, gör gällande att staden plundrades och brändes, varefter den aldrig återuppbyggdes. 3 sv.wikipedia.org/wiki/vikingatiden - 32k k 5 sv.wikipedia.org/wiki/birka - 28k

3 Idag finns runt 2300 gravar på Björkö. Ett flertal olika gravtyper finns representerade, antingen innehållande brand- eller skelettbegravningar. SVENSK RELIGION 6 Kristnandet av Sverige genomfördes från sent 900-tal till sent 1000-tal av människor som kommit i kontakt med kristendomen i andra länder. Det skedde både genom handel och genom kristna trälar. Dessutom verkade missionärer från Tyskland och England. Ansgar som ibland kallas Nordens apostel kom till Birka omkring år 830 och grundade vad man anser vara den första kristna församlingen i Sverige. Fynd av en kristen gravplats i området kring Varnhems klosterkyrka från 800-talet tyder dock på att kristendomen kan ha kommit tidigare till Sverige. Det första tydliga tecknet på att kristendomen fått fotfäste i större skala är Olof Skötkonungs dop, omkring år Den förste omnämnde biskopen i Sverige var biskop Turgot av Skara som dog omkring år Benämningen "Svenska kyrkan" finns med i lagtext först 1860 (i den första dissenterlagen). Ett särskilt namn för kyrkan i Sverige behövdes för att särskilja Svenska kyrkan från andra trossamfund, vars existens genom dissenterlagen för första gången erkändes av staten. Tidigare talade man om "kyrkan i Sverige" eller "den svenska kyrkan". Den 1 januari 2000 ändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten, vilket gör att kyrkan inte längre kallas statskyrka, men den är fortfarande en folkkyrka. Dock är Svenska kyrkan fortfarande till viss del styrd av riksdagen, genom Lag om Svenska kyrkan (1998:1591), Lag om införande av lagen om Svenska kyrkan (1998:1592) samt Lag om registrerat trossamfund (1998:1593) och Lag om avgift till registrerat trossamfund (1999:291). Korta exempel på svensk historia under 1200 år 7 Vikingar från Sverige och övriga Skandinavien reste under tiden från omkring år 800 till 1050 på långa färder i genialiskt konstruerade båtar. Vikingafärderna var en kombination av handelsresor, plundringståg och emigration. De svenska vikingarna reste framför allt i österled genom dagens Ryssland till Kaspiska havet och Svarta havet där de etablerade handelsstationer längs vattenlederna. Många vikingar valde att använda de ryska vattenlederna för att ta sig till Särkland, som man kallade det abbasidiska Kalifatet söder om Kaspiska havet där Bagdad var huvudstad. Ett land som också ofta nämns på runstenar är Grekland eller Bysans och dess huvudstad Konstantinopel. Vikingarna var bland annat berömda för sin längd och sitt blonda hår. Legenden säger också att det var vikingar från Roslagen som grundlade Gårdarike, det vill säga Ryssland. Det svenska riket tog form på 1100-talet. Fram till 1500-talet var gränserna mellan de nordiska länderna flytande. Under en period på 1300-talet var Sverige, Norge och Danmark förenade i en union. Sverige hade redan då lagt Finland under sig. Grunden till det moderna 6 sv.wikipedia.org/wiki/svenska_kyrkan - 73k 7

4 Sverige lades på 1500-talet. Under 1600-talet utvecklades Sverige till en europeisk stormakt med besittningar runt om Östersjön. Men det lilla landet var en alltför bräcklig bas för ett stormaktsvälde och sönderfallet började redan på 1700-talet. Därefter följde flera motgångar. Efter ett krig mot Ryssland tvingades Sverige att ge upp Finland. Den union som Sverige och Norge ingick 1814 upplöstes Sverige kom att stå utanför både det första och andra världskriget och Sverige fortsatte sin neutralitetslinje också efter fredsslutet Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig, blev en doktrin som det rått stor politisk enighet kring. SVERIGE IDAG Det svenska språket 8 Svenska är ett östnordiskt språk som talas främst i Sverige, på Åland och i delar av Finland av mer än 9 miljoner människor. Stockholm 9 Stockholm är Sveriges huvudstad och har varit landets politiska och ekonomiska centrum sedan 1600-talet. Stockholm omnämndes skriftligt för första gången år Stockholm är dessutom residensstad i Stockholms län och stiftstad i Stockholms stift. Stockholms kommun är den folkrikaste kommunen i Sverige med invånare. Tätorten Stockholm omfattar den sammanhängande bebyggelsen i och runt staden och har invånare. Stor Stockholm har invånare. Stockholm ligger på Sveriges östkust vid Mälarens mynning och Stockholms skärgård och är berömd för sin skönhet. Stockholm kallas ofta Nordens Venedig på grund av dess närhet till vatten. En av anledningarna till att Stockholm ligger placerat just där, är att det är en av få platser där Mälaren och Östersjön möts. Stockholm har därmed haft vattenförbindelse med både andra nationer runt Östersjön, svenska kuststäder och med andra orter inåt landet. Dessutom har staden fungerat som ett försvar mot främmande flottor som velat ta sig in i Mälaren. Stockholm marknadsför sig sedan 2006 som The Capital of Scandinavia, vilket baseras på anspråken att vara både Skandinaviens naturliga mittpunkt, dess ekonomiska centrum och tongivande kulturstad. 8 sv.wikipedia.org/wiki/svenska - 112k 9 sv.wikipedia.org/wiki/stockholm - 99k

5 Kust och öar /Stockholms skärgård Stockholms skärgård (arkipelag) - (en stor samling öar) Sverige har en lång kust. På vissa ställen finns många öar utanför kusten. Det kallas skärgård. Stockholms skärgård har till exempel öar. Det finns två stora öar i södra Östersjön: Öland och Gotland. Sverige har stora skogar och många sjöar och älvar (floder). Det finns cirka sjöar. De största är Vänern, Vättern och Mälaren. Fyra stora älvar i norra Sverige är naturskyddade - Torneälven, Kalix älv, Piteälven och Ume älv. Det betyder att man inte får bygga kraftverk där. Men det finns flera kraftverk i andra älvar. Kraftverken ger mycket elektricitet. Sverige får också energi från kärnkraft, olja och kol. Sverige importerar olja och kol. Riksdagen har bestämt att Sverige ska sluta med kärnkraft i framtiden. Öland och Gotland Öland - alvar eller alvarmark är en hedliknande vegetation på kalkhällmark, med tunt jordlager, som endast förekommer fullt utvecklad på Öland och Gotland samt i Västergötland och Estland. Liknande landskapstyper finns även i norra England och runt Stora sjöarna. Gotland var tidigt ett handelscentrum, tidvis också en högborg för sjörövare. Under tidig medeltid var ön relativt självständig från centralmakten i Sverige (betalade tribut). Gotland och Hansan 10 Hansan eller Hanseförbundet var ett handelsmonopol av främst tyska städer eller städer med stora tyska minoriteter, som från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet idkade gemensam handel och som skyddade denna handel genom att utestänga de handelsmän som inte hörde till Hansan, i praktiken all icke-tysk-handel. Därigenom uppnådde man fullständigt handelsmonopol i Östersjön. Hansan omfattade som mest nästan 200 städer, av vilka Lübeck var den ledande. En viktig svensk hansastad var Visby. Den gemensamma politiken bestämdes på "hansedagar". Hansans betydelse upphörde under 1500-talet, då världshandeln, som följd av de geografiska upptäckterna, tog andra vägar. Namnet på förbundet kommer från den äldre högtyskans Hansa, som betyder "grupp", "klunga", "följe" eller "skara", (se även Lufthansa) Hansans färger, rött och vitt, återfinns ännu i många av hansestädernas stadsvapen. Samtliga hansastäder använde en speciell fartygstyp, hansakogg, dessa ersattes under 1400-talet av större kravellbyggda holkar. Under hotfulla tider kunde en hansakogg ta ombord upp till tusen man. Folkgrupper Samerna är ett av fem minoritetsfolk i Sverige. De har en egen kultur och ett eget språk. Många tror att samerna var först i Norrland. I norra Norrland och delar av Mellansverige bor 10 dbpedia.org/resource/hanseatic_league - 39k

6 också många finländare. (De andra fyra minoriteterna är judar, sverigefinnar, romer och tornedalsfinnar) Samerna Samer (äldre benämning även lappar, vilket ofta uppfattas som nedsättande) är en etnisk minoritet i Norge, Sverige och Finland och på Kolahalvön i Ryssland. Det område som samer bebor brukar benämnas Sápmi (ibland Sameland). Samerna i Sverige har sedan 1993 en egen statlig institution med folkvalda. (Sametinget). Trots att samer till stor del har en gemensam kultur är de inte en enda homogen grupp. Det finns flera undergrupper med liknande språk och något annorlunda traditioner. De olika varianterna eller dialekterna av samiska är så pass olika att de ibland betraktas som olika men nära besläktade språk inom det finsk-ugriska språkträdet. Ord som finnar och fenni kan fram till 1700-talets Sverige sannolikt ha betecknat även samer. Språkbruket i Norge var liknande, och att Norges nordligaste län, som numera ofta betraktas som samernas område heter Finnmark kan bero på detta. Så småningom övergick orden same/lapp och finne till den betydelse vi känner idag. Det har invandrat många olika folkgrupper till Sverige genom historien: tyska köpmän, belgiska smeder, engelska skeppstillverkare. I mitten av 1900-talet anlände många från södra Europa. De kom till Sverige, därför att den svenska industrin behövde arbetare. Från mitten av 1970-talet har det kommit många flyktingar till Sverige. Invandring Fler än tio procent av Sveriges befolkning är invandrare. Fler än en miljon invånare i Sverige är födda utomlands. Av dem är ungefär en tredjedel (1/3) från Norden, en tredjedel från Europa och en tredjedel från länder utanför Europa. Mer än hälften av dem som är födda utomlands, är svenska medborgare. Nästan människor i Sverige är födda i Finland. Det är den största gruppen. Sedan följer personer från Serbien och Montenegro, Iran, Bosnien, Norge, Polen, Tyskland, Danmark och Turkiet. De flesta flyktingar har kommit från Bosnien, Kosovo, Turkiet, Irak och Somalia under de senaste tio åren. Cirka människor i Sverige, har minst en förälder som är född utomlands. Om man räknar dem också, har nästan en av fem invånare utländsk bakgrund. Monarki Sverige är en monarki, eller ett kungadöme. Men kungen har ingen politisk makt. Han är en symbol för Sverige. Kungen heter Carl XVI Gustaf ( Carl den sextonde Gustaf ). Drottningen heter Silvia. Deras familjenamn är Bernadotte. Kungen och drottningen har tre barn: Victoria,

7 Carl Philip och Madeleine. Victoria kommer att bli drottning efter Carl XVI Gustaf. I Sverige är kungen eller en regerande drottning också statschef (eller statsöverhuvud - den högste företrädaren). Den svenske statschefen har dock endast representativa funktioner. (alltså ingen egentlig makt) Svenska kungahuset Bernadotte är en släkt som härstammar från det lilla pyreneiska berglandet Bearn. Huset Bernadotte härstammar från Jean Baptiste Bernadotte ( ), marskalk av Frankrike, furste av Ponte Corvo och sist under namnet Karl XIV Johan, kung av Sverige och Norge. Huset Bernadotte har regerat Sverige sedan 1818, och Norge mellan 1818 och Demokrati Sverige är en demokrati. Riksdagen bestämmer landets lagar. Medborgarna väljer dem som sitter i riksdagen gick Sverige med i EU, Europeiska Unionen. EU har många gemensamma regler, till exempel, tullar och kontroll av gränser. Sverige är också med i FN, Förenta Nationerna. Demokrati betyder folkstyre folket ska styra. När man säger att ett land har demokrati, betyder det bland annat att alla vuxna medborgare har lika rösträtt. Alla kan fritt säga vad de tycker. Det finns politiska partier som har olika program. Folket väljer politikerna i allmänna val. Det parti, eller de partier, som får flest röster, får styra landet. Politikerna beslutar om lagar och regler. Myndigheterna följer politikernas beslut. Den viktigaste politiska församlingen i Sverige är riksdagen. Där sitter politiker som beslutar på den högsta nivån. Besluten gäller hela landet. Export För 100 år sedan exporterade Sverige mest järn och trä. Den exporten finns kvar, men i dag är bilar, maskiner, mobiltelefoner och läkemedel viktiga exportvaror. I dag äger stora internationella företag många av de svenska industriföretagen. Import Sverige importerar främst bilar och andra transportmedel, maskiner, kemiska produkter, konsumentvaror, livsmedel, kläder. Arbete Ungefär en femtedel (1/5) av dem som arbetar i Sverige, arbetar i industrin. Lite fler än en tredjedel (1/3) arbetar inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är verksamheter som betalas med skatter, till exempel sjukvård, skolor, äldreomsorg och poliser. Den offentliga sektorn är stor i Sverige, om man jämför med många andra länder.

8 Östersund och Jämtland Jämtland-Härjedalen är två landskap som bildar ett län. Länet kännetecknas av utveckling och framåtanda. I Jämtland finns det gott om entreprenörer och kreatörer. Exemplen är många; - Storsjöyran, Mittuniversitetet, företagsbyn Trångsviken och den läckra maten från länets alla hörn. Näringslivet är starkt med en stark utveckling av turismen i Härjedalen och Åreområdet. Det investeras för miljardbelopp i backar, skidanläggningar och hotell. Kända företag finns inom bland annat tillverkningsindustrin med namn som Engcon, ACB Laminat och Z-Lyften. Outdoor -sektorn är stark och många känner igen Hillebergs Tält, Trangias spritkök, Lundhags kängor, kläder från Zytt, alpin utrustning från Klättermusen, samt skidor och snowboard från Extrem. Men här finns också goda möjligheter att leva ett mycket gott liv, både i vardagen och på fritiden. I Jämtlands län finns lediga jobb och bra bostäder. Här finns staden Östersund som omges av byar, samhällen och ren vildmark. Staden ligger mitt i länet. Östersunds kommun är drygt km 2 stort och innefattar, förutom själva staden och Frösön, även Lit och Häggenås i norr, Brunflo och Tandsbyn i söder samt Orrviken och Norderön i väster. Kommunen utgörs av en hel del skog, Här bor cirka Östersundare. Av dessa bor ca i centrala staden (räknat från Torvalla till Lugnvik) samt de mer tätbebyggda delarna av Frösön. Resten bor i de mindre orterna och på landsbygden. Östersund kan erbjuda en blandning av naturupplevelser, nöjen och fritidsaktiviteter. Staden öster om sundet grundades 1786, men Frösön strax intill har varit en handels- och boplats ända sedan forntiden. Centrum ligger vid Storsjön med utsikt mot fjällen och en dryg timmes resväg till Åre. I Stadskärnan finns butiker, restauranger, pubar, nöjesställen och kulturlokaler. Östersund är en gammal handelsstad där marknadstraditionerna lever kvar. Det händer mycket i staden efter garnisonsnedläggningen I Östersund råder stor framtidstro med nya statliga verk som flyttat upp och ett intensivt arbete med att utveckla nya företag i regionen. Från och med år 2005 är Östersund också universitetsstad med de möjligheter för forskning och utveckling som det innebär. I Östersund finns aktiviteter och sevärdheter året runt: skidåkning, fiske, bergsklättring, fjällvandring, skärmflygning, golf och fotboll är bara en liten del av allt som finns. På friluftsmuseet Jamtli får besökarna delta i livet och arbetet liknande hur det var på gårdarna under och 1800-talet. Frösöbergets äventyrsanläggning erbjuder upplevelser på hög höjd för den som söker spänning, men även snällare utmaningar för de minsta. Kontakta Östersunds Turist- & Kongressbyrå för mer information. Östersunds Turist & Kongressbyrå, Rådhusgatan 44, SE Östersund, Tel: , Fax: Simhall I Östersund finns tillgång till ett badhus. Det finns även mindre badhus i Brunflo och Lit. Eftersom simundervisning för skolbarn är obligatorisk används Storsjöbadet till detta.

9 Här byter kvinnor och män om var för sig i stora omklädningsrum med låsbara skåp. Ta med eget lås. Det finns även mindre omklädningshytter där man kan byta om helt ensam. Det är mycket vanligt att man klär av sig helt naken i duscharna för att sedan klä på sig badkläder innan man träder in i simhallen. Man måste tvätta sig innan man badar i bassängerna. Det finns en mindre, grund varmvattenbassäng för de minsta barnen. Tolk Behövs tolk vid kontakt med myndigheter eller annat (till exempel hälsovården) har man enligt lag rätt till detta. Storsjöodjuret Storsjöodjuret är ett folkloristiskt eller möjligen kryptozoologiskt (samlingsnamn på lärorna om vissa varelser vars existens är omtvistad) fenomen i Storsjön i centrala Jämtland. Odjuret har förmodligen observerats sedan urminnes tid och har dokumenterats i skrift sedan år Talrika observationer av fenomenet har gjorts från 1800-talet och framåt, främst under sommaren och särskilt under rötmånaden. Odjuret har mestadels observerats i södra och östra delen av sjön skapades ett särskilt bolag för att fånga odjuret. Dåvarande kungen, Oscar II, bidrog med pengar till bolaget och även Östersunds stad var med och satsade kapital till en specialkonstruerad fångst sax som i dag finns att beskåda på Jämtlands Läns Museum. Denna skulle enligt uppgift agnas med en spädgris, men man fick aldrig något napp förbjöd länsstyrelsen i Jämtlands län att "döda, skada, fånga levande djur av arten Storsjöodjuret" och att "borttaga eller skada Storsjöodjurets ägg, rom eller bo". År 2000 anlades speciella utsiktsplatser runt Storsjön där man har större chanser att se djuret ansökte en privatperson om dispens från förbudet mot att plocka Storsjöodjurets ägg, men Miljödomstolen yttrade att länsstyrelsens fridlysningsbeslut stred mot regeringsformens krav på saklighet, i och med att en "vetenskapligt icke verifierad djurart" fridlysts meddelade JO att denne delade miljödomstolens bedömning, och ansåg föreskriften om Storsjöodjuret inte kunde tillämpas. Länsstyrelsen valde i början av 2006 att ompröva, och därvid upphäva, beslutet från 1986.

10 Landsting, kommuner och Länsstyrelsen Myndigheter Det finns många myndigheter i Sverige. En del är stora, andra är ganska små. Här är några myndigheter som man ofta hör namnet på och vilka områden de ansvarar för: Arbetsmarknadsstyrelsen (ansvar för frågor om arbetsmarknaden), Socialstyrelsen (sköter sociala frågor och sjukvårdsfrågor), Migrationsverket (hette tidigare Statens Invandrarverk och har ansvar för frågor om invandring och utvandring), Integrationsverket (integrationsfrågor), Skolverket (frågor om förskolor och skolor) och Myndigheten för skolutveckling, Vägverket (trafikfrågor) och Naturvårdsverket (frågor om natur och miljö). De flesta myndigheter har ansvar för hela landet. Ofta ligger huvudkontoret för dessa myndigheter i Stockholm. En del har flera kontor på olika ställen i landet. Länsstyrelserna är annorlunda. De är statliga myndigheter, som har ansvar för ett mindre område. Varje länsstyrelse har ansvar för ett län. Det finns 21 län i Sverige. Chefen för en länsstyrelse kallas landshövding. Östersund ligger i Jämtlands Län Länsstyrelserna har ansvar för regional planering. Det betyder att de planerar för industri och arbetsmarknad, vägar och transporter i länen. Länsstyrelserna sköter också frågor om jakt och fiske, natur och miljö. I Sverige finns också landsting och kommuner. Kommuner och landsting är inte statliga myndigheter. De politiker som styr kommun och landsting, väljs i kommunalvalen och landstingsvalen. Kommuner och landsting ansvarar för den lokala servicen, till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Landsting Landsting är större områden och beslutar om frågor som är gemensamma för flera kommuner. Landstingens viktigaste ansvar är sjukvården. Kommunerna är mindre områden, som har ansvar för skolor, förskolor, äldreomsorg och andra lokala frågor. Landstingets riksdag är landstingsfullmäktige. Kommunen Kommunen bestämmer och ger service Kommun och landsting är vanliga ord i Sverige. Vad är en kommun? Vad gör den? Vilka styr i en kommun? Hur kan man påverka kommunens beslut? Det finns 290 kommuner i Sverige. En del är stora, en del är små. Men alla ansvarar för viktig service till invånarna.

11 Alla som bor i Sverige, bor i en kommun. Kommunen har egen styrelse och en egen skatt. En del kommuner är stora, andra är små. De största kommunerna brukar ofta kalla sig för stad, till exempel Stockholms stad. Kommunerna har stor betydelse i Sverige. De har ansvar för många viktiga saker. I andra länder kan det vara myndigheter eller privata företag som har samma uppgifter. Som invånare i en kommun, har du ofta kontakt med kommunens olika avdelningar. Kommunernas riksdag är kommunfullmäktige. Det är val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samtidigt, vart fjärde (4:e) år, den tredje söndagen i september: 2002, 2006 och så vidare. Bibliotek Det ska finnas minst ett bibliotek i alla kommuner. Det är gratis att låna böcker på biblioteken. Man brukar få låna böckerna i två tre veckor. Om du inte lämnar tillbaka böckerna i tid, får du antagligen betala en liten avgift. Biblioteken har också talböcker och böcker i blindskrift. Man kan också låna videofilmer och CD-skivor på de flesta bibliotek. Ibland får man betala en liten avgift för filmer och skivor. Biblioteken har också böcker, kassetter och annat på olika språk. Barnen har en egen avdelning på biblioteken. Där får de leka och lyssna på sagor. Personalen har särskild utbildning om litteratur för barn. Den mest kända svenska barnboksförfattaren är Astrid Lindgren. Hon har bland annat skrivit böckerna om Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga. En annan viktig avdelning på biblioteket är avdelningen för tidningar och tidskrifter. Där finns tidningar och tidskrifter från hela Sverige och många olika länder. Man brukar få låna hem tidningar som inte är alldeles nya. Om du letar efter en speciell bok eller tidskrift, kan du titta i bibliotekets kataloger. De finns oftast i datorer på biblioteken. Om du inte förstår hur man gör, kan du fråga någon som arbetar där. De kan också hjälpa till med att leta efter intressanta böcker. Biblioteket är en central plats för kulturen på varje ort. Där finns också information om andra kulturaktiviteter.

12 Länktips Tips på länkar med mer information om Östersund Östersundsvädret >> Stadsbussarna >> Bad >> Stadens restauranger >> Biostaden >> Upplev Jämtland & Härjedalen >> Östersund >> Östersund & Frösön >> Karta över Östersund, där du kan skriva in adressen, och få fram den på kartan. Vill du veta vad som händer i Östersunds kulturliv just nu kan du gå in följande länk: Behöver du tolk? Kontakta

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Förordningen anger också vad samhällsorienteringen ska innehålla.

Förordningen anger också vad samhällsorienteringen ska innehålla. I augusti 2010 tog Göteborgs Stad fram första upplagan av Om Sverige Samhällsorientering på lättläst svenska. Boken togs fram efter önskemål från deltagarna i den samhällsinformation på modersmål som sedan

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

1. Att komma till Sverige

1. Att komma till Sverige 1. Att komma till Sverige Innehåll Invandring till Sverige Integration i Sverige Sveriges historia - från istid till modern tid Sverige under 1900-talet Finns det något typiskt svenskt? Traditioner och

Läs mer

Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS. En jobbsökningsguide för finländare

Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS. En jobbsökningsguide för finländare Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS En jobbsökningsguide för finländare Företagsekonomi och turism 2011 1 FÖRORD Vårt lärdomsprov heter Sveriges landanalys en jobbsöknings guide

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Forntiden 800 1100- talet e.kr.

Forntiden 800 1100- talet e.kr. Forntiden 800 1100- talet e.kr. 1 Innehållsförteckning TIDSLINJE... 3 ARKEOLOGI... 3 LIVLIGT LIV... 5 ASAGUDAR... 5 SAMHÄLLET... 6 VENDELSTIDEN... 7 DE FÖRSTA STÄDERNA... 8 BIRKA... 8 SIGTUNA... 9 I ÖSTERLED...

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

Fotevikens Museum Region Skåne

Fotevikens Museum Region Skåne 1 Fotevikens Museum Region Skåne 2 Sven Rosborn Den skånska historien Vikingar 3 Tryck: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB. Papper: 130 g Multiart silk. Lund 2004. ISBN: Omslagsbilden: Lagmanssvärdet från

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Längre söderut i norra Europa är det varmare, jorden bördigare och man får goda skördar. Här trivs bok, ek och andra lövträd.

Längre söderut i norra Europa är det varmare, jorden bördigare och man får goda skördar. Här trivs bok, ek och andra lövträd. VÅRT EUROPA - NORRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Här bor mer än sju hundra miljoner. Europa består av nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen,

Läs mer

Inblick i ett kulturarv

Inblick i ett kulturarv Inblick i ett kulturarv Ett lån från framtiden (slutversionen av mitt eget bidrag till en gemensam bok) Lars Bägerfeldt & Projekt Kulturarv Herrljunga Inblick i ett kulturarv. Ett lån från framtiden. av

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

ett ursprungsfolk i Sverige

ett ursprungsfolk i Sverige samer ett ursprungsfolk i Sverige Photo: Frida Hedberg Tiderna förändras Kulturer påverkas, förändras och smälter emellanåt samman. Samer och andra folk har levt sida vid sida under många hundra år i det

Läs mer

En resa genom Jämtlands gränsbygd

En resa genom Jämtlands gränsbygd En resa genom Jämtlands gränsbygd Av Elisabet Gunnmo, Brunflo i samarbete med Ingemar Eklöv, Hållandsgården. Med tack till Erik Artur Egevärn som vänligen läste korrektur. Inledning I den här boken kommer

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor,

Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor, tore jansson Germanerna vildar eller hjältar? Föredrag på Historiedagarna, Malmö, 5 oktober 2013 Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor, men det är faktiskt inte als

Läs mer

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 På bilden ser du Riksdagshuset. Vattnet framför Riksdagshuset heter Stockholms ström. Riksdagshuset

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Den assyriska synen på och förhållandet till kyrkan, religionen och samhället

Den assyriska synen på och förhållandet till kyrkan, religionen och samhället Institution för kultur och kommunikation Religionsvetenskap Kurskod 719A19 Religionssociologi Vårterminen 2012 Sara Barmano Den assyriska synen på och förhållandet till kyrkan, religionen och samhället

Läs mer

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd Samhällsekonomi så skapas vår välfärd Om Ekonomifakta Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Vi vänder oss till alla som snabbt behöver fakta om jobben, företagandet

Läs mer

Roslagens historia med fokus på Norröra (Saltkråkan): http://goo.gl/0jvyyp 1

Roslagens historia med fokus på Norröra (Saltkråkan): http://goo.gl/0jvyyp 1 Roslagens historia med fokus på Norröra (Saltkråkan): http://goo.gl/0jvyyp 1 Snickargården på Saltkråkan, som egentligen heter Norröra och ligger i norra Roslagsskärgården lite nordost om Blidö. Ön är

Läs mer

Västerbotten 4 2014 INNEHÅLL. Prolog: Järnåldern 2. En västerbottnisk guldålder 12. Medeltiden början till i dag 18. Bure kloster eller inte 28

Västerbotten 4 2014 INNEHÅLL. Prolog: Järnåldern 2. En västerbottnisk guldålder 12. Medeltiden början till i dag 18. Bure kloster eller inte 28 4 14 Medeltid Västerbotten 4 2014 INNEHÅLL Prolog: Järnåldern 2 SUSANNE SUNDSTRÖM En västerbottnisk guldålder 12 ROLF GRANSTRAND Medeltiden början till i dag 18 ÅSA LUNDBERG Bure kloster eller inte 28

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer