PUNKT 2 FAKTA OM SVERIGE OCH NÄRSAMHÄLLET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUNKT 2 FAKTA OM SVERIGE OCH NÄRSAMHÄLLET"

Transkript

1 PUNKT 2 FAKTA OM SVERIGE OCH NÄRSAMHÄLLET (Det mesta av informationen i denna punkt är hämtat från boken Sverige, en pocketguide utgiven av Integrationsverket. Det som inte är hämtat därifrån är markerat med fotnot) Sverige är ett stort land, ytan är km². Det är kilometer från norr till söder (Smygehuk-Treriksröset meter)och 500 kilometer från väster till öster. Det bor inte så många människor i Sverige; bara 9 miljoner. De flesta bor i den södra delen av landet. I norr finns stora folktomma områden. Sveriges huvudstad är Stockholm. Stockholm är också Sveriges största stad. Det bor 1,5 miljoner människor i Stockholmsområdet. Sedan kommer i storleksordning; Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping. Sverige är ett långt land. Därför är klimatet och naturen olika i olika delar av landet. Den största delen av den odlade jorden (cirka 10 procent) finns i söder. I norr finns mycket skog. På gränsen mot Norge finns stora områden med berg, som kallas fjäll. I fjällen är det mycket snö på vintern. Men vid Norrlands kuster är klimatet ganska likt klimatet i söder. Norden och Skandinavien Sverige och Sveriges grannar; Norge och Danmark, kallas Skandinavien efter bergskedjan Skanderna. När man säger Norden menar man Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Landhöjningen För ca år sedan var istäcket över Östersund ca. 3 km tjockt. Den skenbara landhöjningen, dvs. landhöjningen i förhållande till havsvattenytan, är idag cirka 7 mm/år i Ångermanland. I Sverige är landhöjningen som allra störst i Norrland och i synnerhet i Ångermanland (Höga kusten), där den har varit 15 meter de senaste 500 åren. 1 Höga Kusten 2 Höga kusten är ett kustområde i Ångermanland (Västernorrlands län). Sedan den senaste istiden har en landhöjning på 800 m gjort landskapet säreget med bland annat höga klippor. Området har varit bebott i minst 7000 år. Den nuvarande största landhöjningen ligger någonstans i norra Bottenviken och är på cirka 9 mm/år. I Mälardalen är höjningen cirka 4 mm per år medan det i Skåne är en landsänkning på 0 1 mm/år k 2 sv.wikipedia.org/wiki/höga_kusten - 28k

2 Under 1900-talet steg samtidigt havsvattenståndet med ca 1 mm/år, varför den verkliga landhöjningen idag är större än den skenbara. Vikingatiden 3 Vikingatiden är namnet på järnålderns sista period. Under 700-talet uppstod en högkultur i Skandinavien. Befolkningen ökade kraftigt, samtidigt som skeppsbyggarkonsten utvecklades. Detta var bidragande orsaker till de första vikingatågen, det vill säga plundringar som vikingar (båtburna krigare från Skandinavien), bland annat utförde på de brittiska öarna. Den 8 juni 793 plundrade vikingar klostret Lindisfarne på Englands östkust - en attack som snart följdes av otaliga krigståg. I öster sökte sig nordbor, i stora mängder, ned utmed de ryska floderna. Nordborna kom som handelsmän eller som blivande väringar, dvs. värvade soldater i den östromerske kejsarens armé och flotta. Merparten av nordborna under vikingatiden levde dock ett stillsamt liv som bönder. Genom den bevarade litteraturskatt som finns i de isländska handskrifterna från och 1200-talet samt från runstenarnas texter känner man till många detaljer om folkens liv under vikingatiden. Runstenen på Frösön 4 Frösöstenen är Sveriges nordligaste runsten och den enda i Jämtland. Inskriften är från talet och berättar om kristendomens införande i landskapet. Den står sedan 1987 rest utanför landstingshuset på Frösön. Flera folkliga sägner är knutna till runstenen, bland annat har man uppfattat djuret på runstenen som en avbildning av Storsjöodjuret. Birka 5 Birka var under vikingatiden en viktig handelsplats i svearnas rike och kan göra anspråk på att ha varit "Sveriges" första stad. Ända sedan medeltiden har Björkö i Mälaren, belägen i Adelsö socken, Uppland, ansetts vara identisk med denna handelsplats. I mitten av 700-talet anses Birka ha anlagts av den dåvarande sveakungen. På närbelägna Adelsö låg en kungsgård varifrån kungen kunde övervaka handeln. Cirka sjuhundra personer tros ha bott i Birka när staden var som störst. Köpmän från när och fjärran med dyrbara handelsvaror sökte sig till staden. Birka övergavs av okända skäl i slutet av 900-talet, möjligen till förmån för Sigtuna. En teori är att Birka på grund av landhöjningen blivit isolerat, det gick inte längre för båtarna från Östersjön att komma till Birka via inloppet vid nutidens Södertälje. En annan, äldre teori, gör gällande att staden plundrades och brändes, varefter den aldrig återuppbyggdes. 3 sv.wikipedia.org/wiki/vikingatiden - 32k k 5 sv.wikipedia.org/wiki/birka - 28k

3 Idag finns runt 2300 gravar på Björkö. Ett flertal olika gravtyper finns representerade, antingen innehållande brand- eller skelettbegravningar. SVENSK RELIGION 6 Kristnandet av Sverige genomfördes från sent 900-tal till sent 1000-tal av människor som kommit i kontakt med kristendomen i andra länder. Det skedde både genom handel och genom kristna trälar. Dessutom verkade missionärer från Tyskland och England. Ansgar som ibland kallas Nordens apostel kom till Birka omkring år 830 och grundade vad man anser vara den första kristna församlingen i Sverige. Fynd av en kristen gravplats i området kring Varnhems klosterkyrka från 800-talet tyder dock på att kristendomen kan ha kommit tidigare till Sverige. Det första tydliga tecknet på att kristendomen fått fotfäste i större skala är Olof Skötkonungs dop, omkring år Den förste omnämnde biskopen i Sverige var biskop Turgot av Skara som dog omkring år Benämningen "Svenska kyrkan" finns med i lagtext först 1860 (i den första dissenterlagen). Ett särskilt namn för kyrkan i Sverige behövdes för att särskilja Svenska kyrkan från andra trossamfund, vars existens genom dissenterlagen för första gången erkändes av staten. Tidigare talade man om "kyrkan i Sverige" eller "den svenska kyrkan". Den 1 januari 2000 ändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten, vilket gör att kyrkan inte längre kallas statskyrka, men den är fortfarande en folkkyrka. Dock är Svenska kyrkan fortfarande till viss del styrd av riksdagen, genom Lag om Svenska kyrkan (1998:1591), Lag om införande av lagen om Svenska kyrkan (1998:1592) samt Lag om registrerat trossamfund (1998:1593) och Lag om avgift till registrerat trossamfund (1999:291). Korta exempel på svensk historia under 1200 år 7 Vikingar från Sverige och övriga Skandinavien reste under tiden från omkring år 800 till 1050 på långa färder i genialiskt konstruerade båtar. Vikingafärderna var en kombination av handelsresor, plundringståg och emigration. De svenska vikingarna reste framför allt i österled genom dagens Ryssland till Kaspiska havet och Svarta havet där de etablerade handelsstationer längs vattenlederna. Många vikingar valde att använda de ryska vattenlederna för att ta sig till Särkland, som man kallade det abbasidiska Kalifatet söder om Kaspiska havet där Bagdad var huvudstad. Ett land som också ofta nämns på runstenar är Grekland eller Bysans och dess huvudstad Konstantinopel. Vikingarna var bland annat berömda för sin längd och sitt blonda hår. Legenden säger också att det var vikingar från Roslagen som grundlade Gårdarike, det vill säga Ryssland. Det svenska riket tog form på 1100-talet. Fram till 1500-talet var gränserna mellan de nordiska länderna flytande. Under en period på 1300-talet var Sverige, Norge och Danmark förenade i en union. Sverige hade redan då lagt Finland under sig. Grunden till det moderna 6 sv.wikipedia.org/wiki/svenska_kyrkan - 73k 7

4 Sverige lades på 1500-talet. Under 1600-talet utvecklades Sverige till en europeisk stormakt med besittningar runt om Östersjön. Men det lilla landet var en alltför bräcklig bas för ett stormaktsvälde och sönderfallet började redan på 1700-talet. Därefter följde flera motgångar. Efter ett krig mot Ryssland tvingades Sverige att ge upp Finland. Den union som Sverige och Norge ingick 1814 upplöstes Sverige kom att stå utanför både det första och andra världskriget och Sverige fortsatte sin neutralitetslinje också efter fredsslutet Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig, blev en doktrin som det rått stor politisk enighet kring. SVERIGE IDAG Det svenska språket 8 Svenska är ett östnordiskt språk som talas främst i Sverige, på Åland och i delar av Finland av mer än 9 miljoner människor. Stockholm 9 Stockholm är Sveriges huvudstad och har varit landets politiska och ekonomiska centrum sedan 1600-talet. Stockholm omnämndes skriftligt för första gången år Stockholm är dessutom residensstad i Stockholms län och stiftstad i Stockholms stift. Stockholms kommun är den folkrikaste kommunen i Sverige med invånare. Tätorten Stockholm omfattar den sammanhängande bebyggelsen i och runt staden och har invånare. Stor Stockholm har invånare. Stockholm ligger på Sveriges östkust vid Mälarens mynning och Stockholms skärgård och är berömd för sin skönhet. Stockholm kallas ofta Nordens Venedig på grund av dess närhet till vatten. En av anledningarna till att Stockholm ligger placerat just där, är att det är en av få platser där Mälaren och Östersjön möts. Stockholm har därmed haft vattenförbindelse med både andra nationer runt Östersjön, svenska kuststäder och med andra orter inåt landet. Dessutom har staden fungerat som ett försvar mot främmande flottor som velat ta sig in i Mälaren. Stockholm marknadsför sig sedan 2006 som The Capital of Scandinavia, vilket baseras på anspråken att vara både Skandinaviens naturliga mittpunkt, dess ekonomiska centrum och tongivande kulturstad. 8 sv.wikipedia.org/wiki/svenska - 112k 9 sv.wikipedia.org/wiki/stockholm - 99k

5 Kust och öar /Stockholms skärgård Stockholms skärgård (arkipelag) - (en stor samling öar) Sverige har en lång kust. På vissa ställen finns många öar utanför kusten. Det kallas skärgård. Stockholms skärgård har till exempel öar. Det finns två stora öar i södra Östersjön: Öland och Gotland. Sverige har stora skogar och många sjöar och älvar (floder). Det finns cirka sjöar. De största är Vänern, Vättern och Mälaren. Fyra stora älvar i norra Sverige är naturskyddade - Torneälven, Kalix älv, Piteälven och Ume älv. Det betyder att man inte får bygga kraftverk där. Men det finns flera kraftverk i andra älvar. Kraftverken ger mycket elektricitet. Sverige får också energi från kärnkraft, olja och kol. Sverige importerar olja och kol. Riksdagen har bestämt att Sverige ska sluta med kärnkraft i framtiden. Öland och Gotland Öland - alvar eller alvarmark är en hedliknande vegetation på kalkhällmark, med tunt jordlager, som endast förekommer fullt utvecklad på Öland och Gotland samt i Västergötland och Estland. Liknande landskapstyper finns även i norra England och runt Stora sjöarna. Gotland var tidigt ett handelscentrum, tidvis också en högborg för sjörövare. Under tidig medeltid var ön relativt självständig från centralmakten i Sverige (betalade tribut). Gotland och Hansan 10 Hansan eller Hanseförbundet var ett handelsmonopol av främst tyska städer eller städer med stora tyska minoriteter, som från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet idkade gemensam handel och som skyddade denna handel genom att utestänga de handelsmän som inte hörde till Hansan, i praktiken all icke-tysk-handel. Därigenom uppnådde man fullständigt handelsmonopol i Östersjön. Hansan omfattade som mest nästan 200 städer, av vilka Lübeck var den ledande. En viktig svensk hansastad var Visby. Den gemensamma politiken bestämdes på "hansedagar". Hansans betydelse upphörde under 1500-talet, då världshandeln, som följd av de geografiska upptäckterna, tog andra vägar. Namnet på förbundet kommer från den äldre högtyskans Hansa, som betyder "grupp", "klunga", "följe" eller "skara", (se även Lufthansa) Hansans färger, rött och vitt, återfinns ännu i många av hansestädernas stadsvapen. Samtliga hansastäder använde en speciell fartygstyp, hansakogg, dessa ersattes under 1400-talet av större kravellbyggda holkar. Under hotfulla tider kunde en hansakogg ta ombord upp till tusen man. Folkgrupper Samerna är ett av fem minoritetsfolk i Sverige. De har en egen kultur och ett eget språk. Många tror att samerna var först i Norrland. I norra Norrland och delar av Mellansverige bor 10 dbpedia.org/resource/hanseatic_league - 39k

6 också många finländare. (De andra fyra minoriteterna är judar, sverigefinnar, romer och tornedalsfinnar) Samerna Samer (äldre benämning även lappar, vilket ofta uppfattas som nedsättande) är en etnisk minoritet i Norge, Sverige och Finland och på Kolahalvön i Ryssland. Det område som samer bebor brukar benämnas Sápmi (ibland Sameland). Samerna i Sverige har sedan 1993 en egen statlig institution med folkvalda. (Sametinget). Trots att samer till stor del har en gemensam kultur är de inte en enda homogen grupp. Det finns flera undergrupper med liknande språk och något annorlunda traditioner. De olika varianterna eller dialekterna av samiska är så pass olika att de ibland betraktas som olika men nära besläktade språk inom det finsk-ugriska språkträdet. Ord som finnar och fenni kan fram till 1700-talets Sverige sannolikt ha betecknat även samer. Språkbruket i Norge var liknande, och att Norges nordligaste län, som numera ofta betraktas som samernas område heter Finnmark kan bero på detta. Så småningom övergick orden same/lapp och finne till den betydelse vi känner idag. Det har invandrat många olika folkgrupper till Sverige genom historien: tyska köpmän, belgiska smeder, engelska skeppstillverkare. I mitten av 1900-talet anlände många från södra Europa. De kom till Sverige, därför att den svenska industrin behövde arbetare. Från mitten av 1970-talet har det kommit många flyktingar till Sverige. Invandring Fler än tio procent av Sveriges befolkning är invandrare. Fler än en miljon invånare i Sverige är födda utomlands. Av dem är ungefär en tredjedel (1/3) från Norden, en tredjedel från Europa och en tredjedel från länder utanför Europa. Mer än hälften av dem som är födda utomlands, är svenska medborgare. Nästan människor i Sverige är födda i Finland. Det är den största gruppen. Sedan följer personer från Serbien och Montenegro, Iran, Bosnien, Norge, Polen, Tyskland, Danmark och Turkiet. De flesta flyktingar har kommit från Bosnien, Kosovo, Turkiet, Irak och Somalia under de senaste tio åren. Cirka människor i Sverige, har minst en förälder som är född utomlands. Om man räknar dem också, har nästan en av fem invånare utländsk bakgrund. Monarki Sverige är en monarki, eller ett kungadöme. Men kungen har ingen politisk makt. Han är en symbol för Sverige. Kungen heter Carl XVI Gustaf ( Carl den sextonde Gustaf ). Drottningen heter Silvia. Deras familjenamn är Bernadotte. Kungen och drottningen har tre barn: Victoria,

7 Carl Philip och Madeleine. Victoria kommer att bli drottning efter Carl XVI Gustaf. I Sverige är kungen eller en regerande drottning också statschef (eller statsöverhuvud - den högste företrädaren). Den svenske statschefen har dock endast representativa funktioner. (alltså ingen egentlig makt) Svenska kungahuset Bernadotte är en släkt som härstammar från det lilla pyreneiska berglandet Bearn. Huset Bernadotte härstammar från Jean Baptiste Bernadotte ( ), marskalk av Frankrike, furste av Ponte Corvo och sist under namnet Karl XIV Johan, kung av Sverige och Norge. Huset Bernadotte har regerat Sverige sedan 1818, och Norge mellan 1818 och Demokrati Sverige är en demokrati. Riksdagen bestämmer landets lagar. Medborgarna väljer dem som sitter i riksdagen gick Sverige med i EU, Europeiska Unionen. EU har många gemensamma regler, till exempel, tullar och kontroll av gränser. Sverige är också med i FN, Förenta Nationerna. Demokrati betyder folkstyre folket ska styra. När man säger att ett land har demokrati, betyder det bland annat att alla vuxna medborgare har lika rösträtt. Alla kan fritt säga vad de tycker. Det finns politiska partier som har olika program. Folket väljer politikerna i allmänna val. Det parti, eller de partier, som får flest röster, får styra landet. Politikerna beslutar om lagar och regler. Myndigheterna följer politikernas beslut. Den viktigaste politiska församlingen i Sverige är riksdagen. Där sitter politiker som beslutar på den högsta nivån. Besluten gäller hela landet. Export För 100 år sedan exporterade Sverige mest järn och trä. Den exporten finns kvar, men i dag är bilar, maskiner, mobiltelefoner och läkemedel viktiga exportvaror. I dag äger stora internationella företag många av de svenska industriföretagen. Import Sverige importerar främst bilar och andra transportmedel, maskiner, kemiska produkter, konsumentvaror, livsmedel, kläder. Arbete Ungefär en femtedel (1/5) av dem som arbetar i Sverige, arbetar i industrin. Lite fler än en tredjedel (1/3) arbetar inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är verksamheter som betalas med skatter, till exempel sjukvård, skolor, äldreomsorg och poliser. Den offentliga sektorn är stor i Sverige, om man jämför med många andra länder.

8 Östersund och Jämtland Jämtland-Härjedalen är två landskap som bildar ett län. Länet kännetecknas av utveckling och framåtanda. I Jämtland finns det gott om entreprenörer och kreatörer. Exemplen är många; - Storsjöyran, Mittuniversitetet, företagsbyn Trångsviken och den läckra maten från länets alla hörn. Näringslivet är starkt med en stark utveckling av turismen i Härjedalen och Åreområdet. Det investeras för miljardbelopp i backar, skidanläggningar och hotell. Kända företag finns inom bland annat tillverkningsindustrin med namn som Engcon, ACB Laminat och Z-Lyften. Outdoor -sektorn är stark och många känner igen Hillebergs Tält, Trangias spritkök, Lundhags kängor, kläder från Zytt, alpin utrustning från Klättermusen, samt skidor och snowboard från Extrem. Men här finns också goda möjligheter att leva ett mycket gott liv, både i vardagen och på fritiden. I Jämtlands län finns lediga jobb och bra bostäder. Här finns staden Östersund som omges av byar, samhällen och ren vildmark. Staden ligger mitt i länet. Östersunds kommun är drygt km 2 stort och innefattar, förutom själva staden och Frösön, även Lit och Häggenås i norr, Brunflo och Tandsbyn i söder samt Orrviken och Norderön i väster. Kommunen utgörs av en hel del skog, Här bor cirka Östersundare. Av dessa bor ca i centrala staden (räknat från Torvalla till Lugnvik) samt de mer tätbebyggda delarna av Frösön. Resten bor i de mindre orterna och på landsbygden. Östersund kan erbjuda en blandning av naturupplevelser, nöjen och fritidsaktiviteter. Staden öster om sundet grundades 1786, men Frösön strax intill har varit en handels- och boplats ända sedan forntiden. Centrum ligger vid Storsjön med utsikt mot fjällen och en dryg timmes resväg till Åre. I Stadskärnan finns butiker, restauranger, pubar, nöjesställen och kulturlokaler. Östersund är en gammal handelsstad där marknadstraditionerna lever kvar. Det händer mycket i staden efter garnisonsnedläggningen I Östersund råder stor framtidstro med nya statliga verk som flyttat upp och ett intensivt arbete med att utveckla nya företag i regionen. Från och med år 2005 är Östersund också universitetsstad med de möjligheter för forskning och utveckling som det innebär. I Östersund finns aktiviteter och sevärdheter året runt: skidåkning, fiske, bergsklättring, fjällvandring, skärmflygning, golf och fotboll är bara en liten del av allt som finns. På friluftsmuseet Jamtli får besökarna delta i livet och arbetet liknande hur det var på gårdarna under och 1800-talet. Frösöbergets äventyrsanläggning erbjuder upplevelser på hög höjd för den som söker spänning, men även snällare utmaningar för de minsta. Kontakta Östersunds Turist- & Kongressbyrå för mer information. Östersunds Turist & Kongressbyrå, Rådhusgatan 44, SE Östersund, Tel: , Fax: Simhall I Östersund finns tillgång till ett badhus. Det finns även mindre badhus i Brunflo och Lit. Eftersom simundervisning för skolbarn är obligatorisk används Storsjöbadet till detta.

9 Här byter kvinnor och män om var för sig i stora omklädningsrum med låsbara skåp. Ta med eget lås. Det finns även mindre omklädningshytter där man kan byta om helt ensam. Det är mycket vanligt att man klär av sig helt naken i duscharna för att sedan klä på sig badkläder innan man träder in i simhallen. Man måste tvätta sig innan man badar i bassängerna. Det finns en mindre, grund varmvattenbassäng för de minsta barnen. Tolk Behövs tolk vid kontakt med myndigheter eller annat (till exempel hälsovården) har man enligt lag rätt till detta. Storsjöodjuret Storsjöodjuret är ett folkloristiskt eller möjligen kryptozoologiskt (samlingsnamn på lärorna om vissa varelser vars existens är omtvistad) fenomen i Storsjön i centrala Jämtland. Odjuret har förmodligen observerats sedan urminnes tid och har dokumenterats i skrift sedan år Talrika observationer av fenomenet har gjorts från 1800-talet och framåt, främst under sommaren och särskilt under rötmånaden. Odjuret har mestadels observerats i södra och östra delen av sjön skapades ett särskilt bolag för att fånga odjuret. Dåvarande kungen, Oscar II, bidrog med pengar till bolaget och även Östersunds stad var med och satsade kapital till en specialkonstruerad fångst sax som i dag finns att beskåda på Jämtlands Läns Museum. Denna skulle enligt uppgift agnas med en spädgris, men man fick aldrig något napp förbjöd länsstyrelsen i Jämtlands län att "döda, skada, fånga levande djur av arten Storsjöodjuret" och att "borttaga eller skada Storsjöodjurets ägg, rom eller bo". År 2000 anlades speciella utsiktsplatser runt Storsjön där man har större chanser att se djuret ansökte en privatperson om dispens från förbudet mot att plocka Storsjöodjurets ägg, men Miljödomstolen yttrade att länsstyrelsens fridlysningsbeslut stred mot regeringsformens krav på saklighet, i och med att en "vetenskapligt icke verifierad djurart" fridlysts meddelade JO att denne delade miljödomstolens bedömning, och ansåg föreskriften om Storsjöodjuret inte kunde tillämpas. Länsstyrelsen valde i början av 2006 att ompröva, och därvid upphäva, beslutet från 1986.

10 Landsting, kommuner och Länsstyrelsen Myndigheter Det finns många myndigheter i Sverige. En del är stora, andra är ganska små. Här är några myndigheter som man ofta hör namnet på och vilka områden de ansvarar för: Arbetsmarknadsstyrelsen (ansvar för frågor om arbetsmarknaden), Socialstyrelsen (sköter sociala frågor och sjukvårdsfrågor), Migrationsverket (hette tidigare Statens Invandrarverk och har ansvar för frågor om invandring och utvandring), Integrationsverket (integrationsfrågor), Skolverket (frågor om förskolor och skolor) och Myndigheten för skolutveckling, Vägverket (trafikfrågor) och Naturvårdsverket (frågor om natur och miljö). De flesta myndigheter har ansvar för hela landet. Ofta ligger huvudkontoret för dessa myndigheter i Stockholm. En del har flera kontor på olika ställen i landet. Länsstyrelserna är annorlunda. De är statliga myndigheter, som har ansvar för ett mindre område. Varje länsstyrelse har ansvar för ett län. Det finns 21 län i Sverige. Chefen för en länsstyrelse kallas landshövding. Östersund ligger i Jämtlands Län Länsstyrelserna har ansvar för regional planering. Det betyder att de planerar för industri och arbetsmarknad, vägar och transporter i länen. Länsstyrelserna sköter också frågor om jakt och fiske, natur och miljö. I Sverige finns också landsting och kommuner. Kommuner och landsting är inte statliga myndigheter. De politiker som styr kommun och landsting, väljs i kommunalvalen och landstingsvalen. Kommuner och landsting ansvarar för den lokala servicen, till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Landsting Landsting är större områden och beslutar om frågor som är gemensamma för flera kommuner. Landstingens viktigaste ansvar är sjukvården. Kommunerna är mindre områden, som har ansvar för skolor, förskolor, äldreomsorg och andra lokala frågor. Landstingets riksdag är landstingsfullmäktige. Kommunen Kommunen bestämmer och ger service Kommun och landsting är vanliga ord i Sverige. Vad är en kommun? Vad gör den? Vilka styr i en kommun? Hur kan man påverka kommunens beslut? Det finns 290 kommuner i Sverige. En del är stora, en del är små. Men alla ansvarar för viktig service till invånarna.

11 Alla som bor i Sverige, bor i en kommun. Kommunen har egen styrelse och en egen skatt. En del kommuner är stora, andra är små. De största kommunerna brukar ofta kalla sig för stad, till exempel Stockholms stad. Kommunerna har stor betydelse i Sverige. De har ansvar för många viktiga saker. I andra länder kan det vara myndigheter eller privata företag som har samma uppgifter. Som invånare i en kommun, har du ofta kontakt med kommunens olika avdelningar. Kommunernas riksdag är kommunfullmäktige. Det är val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samtidigt, vart fjärde (4:e) år, den tredje söndagen i september: 2002, 2006 och så vidare. Bibliotek Det ska finnas minst ett bibliotek i alla kommuner. Det är gratis att låna böcker på biblioteken. Man brukar få låna böckerna i två tre veckor. Om du inte lämnar tillbaka böckerna i tid, får du antagligen betala en liten avgift. Biblioteken har också talböcker och böcker i blindskrift. Man kan också låna videofilmer och CD-skivor på de flesta bibliotek. Ibland får man betala en liten avgift för filmer och skivor. Biblioteken har också böcker, kassetter och annat på olika språk. Barnen har en egen avdelning på biblioteken. Där får de leka och lyssna på sagor. Personalen har särskild utbildning om litteratur för barn. Den mest kända svenska barnboksförfattaren är Astrid Lindgren. Hon har bland annat skrivit böckerna om Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga. En annan viktig avdelning på biblioteket är avdelningen för tidningar och tidskrifter. Där finns tidningar och tidskrifter från hela Sverige och många olika länder. Man brukar få låna hem tidningar som inte är alldeles nya. Om du letar efter en speciell bok eller tidskrift, kan du titta i bibliotekets kataloger. De finns oftast i datorer på biblioteken. Om du inte förstår hur man gör, kan du fråga någon som arbetar där. De kan också hjälpa till med att leta efter intressanta böcker. Biblioteket är en central plats för kulturen på varje ort. Där finns också information om andra kulturaktiviteter.

12 Länktips Tips på länkar med mer information om Östersund Östersundsvädret >> Stadsbussarna >> Bad >> Stadens restauranger >> Biostaden >> Upplev Jämtland & Härjedalen >> Östersund >> Östersund & Frösön >> Karta över Östersund, där du kan skriva in adressen, och få fram den på kartan. Vill du veta vad som händer i Östersunds kulturliv just nu kan du gå in följande länk: Behöver du tolk? Kontakta

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL INTRODUKTION KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN 2011 GENERELLA FRÅGOR PROGRAM 1 ROMER PROGRAM 2 SVERIGEFINNAR PROGRAM 3 SAMER PROGRAM 4 JUDAR PROGRAM 5 TORNEDALINGAR

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Religion - Delta i etiska samtal, etik och moral - Vad förkunnade Jesus - Bibelkunskaper om GT - Bibelkunskaper om NT

Religion - Delta i etiska samtal, etik och moral - Vad förkunnade Jesus - Bibelkunskaper om GT - Bibelkunskaper om NT - Delta i etiska samtal, etik och moral - Vad förkunnade Jesus - Bibelkunskaper om GT - Bibelkunskaper om NT - FN:s barnkonventioner och BRIS - Hur reklamen påverkar oss - Demokratiska beslut - Tyda samhällsinformation

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

6 Meborgare - delta och påverka 56 Demokratins framväxt 56 Vårt styrelseskick 58 Riksdagens roll 60 Regeringens arbete 62 Många myndigheter 64

6 Meborgare - delta och påverka 56 Demokratins framväxt 56 Vårt styrelseskick 58 Riksdagens roll 60 Regeringens arbete 62 Många myndigheter 64 Innehållsförteckning 1. Sverige - ett avlångt land 6 Omväxlande väder 6 Befolkningen 8 Dans kring granen 10 Redan den gamla vikingarna 12 2. Jobb & Utbildning 14 Arbetsmarknaden 14 Arbetets villkor 18

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur Förslag till teman LÄRARMATERIAL Natur och Kultur BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323,

Läs mer

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Sofiakatedralen i Novgorod Denna resa går till Novgorod län som

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Längre söderut i norra Europa är det varmare, jorden bördigare och man får goda skördar. Här trivs bok, ek och andra lövträd.

Längre söderut i norra Europa är det varmare, jorden bördigare och man får goda skördar. Här trivs bok, ek och andra lövträd. VÅRT EUROPA - NORRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Här bor mer än sju hundra miljoner. Europa består av nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen,

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Fornleden genom Fryksdalen

Fornleden genom Fryksdalen 1 2 Fornleden genom Fryksdalen I denna bildberättelse får vi följa två unga damers vandring genom Fryksdalen på en uråldrig färdled. Vi är en liten grupp som sedan en tid arbetar med ett projekt kring

Läs mer

Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka

Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka 188 Rolf Palmberg Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka På gränsen mellan Estland och Lettland finns en liten stad av ovanligare slag. Statsgränsen mellan de två länderna går nämligen bokstavligen

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter De uppgifter som är kvar i Delprov B handlar om Sveriges nationella minoriteter, men mest om romerna. För att kunna lösa den sista uppgiften

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Mallversion 1.0 2009-09-23 Carin Nilsson och Katarina Norén Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Några utmaningar: Hur ska vi bygga våra hus? Var ska vi bygga dem? Och vad gör vi med byggnader

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9

Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9 Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9 Våra världsdelar och kontinenter 1. Hur många är de stora kontinenterna och vad heter de? 2. Hur många världsdelar finns det? 3. Vilka två världsdelar ligger

Läs mer

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek.

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 1968-2012 A: Övernattningsresor med husbilen År Datum Resmål, resväg 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 2012 17/7 20/7 På besök hos släkten i Norge, sovit över hos Lise och Ivar Anderson i Frodal.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Välkommen till Östersund

Välkommen till Östersund Välkommen till Östersund 2010-03-22 Bengt Marsh kommundirektör Östersunds kommun Vinterstaden Vintern är vår främsta resurs Vi njuter och drar fördel av den Stora vintersportevenemang på arenor av världsklass

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

Inledning 7 Ale tre landskapstyper och fem socknar 13 Naturlandskapet 21 Vår tidiga historia 27 Jord och skog ett rikt odlingslandskap 51 Kyrkan en tusenårig kulturbärare 77 Det offentliga skolor, sjukvård

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer