PUNKT 2 FAKTA OM SVERIGE OCH NÄRSAMHÄLLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUNKT 2 FAKTA OM SVERIGE OCH NÄRSAMHÄLLET"

Transkript

1 PUNKT 2 FAKTA OM SVERIGE OCH NÄRSAMHÄLLET (Det mesta av informationen i denna punkt är hämtat från boken Sverige, en pocketguide utgiven av Integrationsverket. Det som inte är hämtat därifrån är markerat med fotnot) Sverige är ett stort land, ytan är km². Det är kilometer från norr till söder (Smygehuk-Treriksröset meter)och 500 kilometer från väster till öster. Det bor inte så många människor i Sverige; bara 9 miljoner. De flesta bor i den södra delen av landet. I norr finns stora folktomma områden. Sveriges huvudstad är Stockholm. Stockholm är också Sveriges största stad. Det bor 1,5 miljoner människor i Stockholmsområdet. Sedan kommer i storleksordning; Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping. Sverige är ett långt land. Därför är klimatet och naturen olika i olika delar av landet. Den största delen av den odlade jorden (cirka 10 procent) finns i söder. I norr finns mycket skog. På gränsen mot Norge finns stora områden med berg, som kallas fjäll. I fjällen är det mycket snö på vintern. Men vid Norrlands kuster är klimatet ganska likt klimatet i söder. Norden och Skandinavien Sverige och Sveriges grannar; Norge och Danmark, kallas Skandinavien efter bergskedjan Skanderna. När man säger Norden menar man Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Landhöjningen För ca år sedan var istäcket över Östersund ca. 3 km tjockt. Den skenbara landhöjningen, dvs. landhöjningen i förhållande till havsvattenytan, är idag cirka 7 mm/år i Ångermanland. I Sverige är landhöjningen som allra störst i Norrland och i synnerhet i Ångermanland (Höga kusten), där den har varit 15 meter de senaste 500 åren. 1 Höga Kusten 2 Höga kusten är ett kustområde i Ångermanland (Västernorrlands län). Sedan den senaste istiden har en landhöjning på 800 m gjort landskapet säreget med bland annat höga klippor. Området har varit bebott i minst 7000 år. Den nuvarande största landhöjningen ligger någonstans i norra Bottenviken och är på cirka 9 mm/år. I Mälardalen är höjningen cirka 4 mm per år medan det i Skåne är en landsänkning på 0 1 mm/år k 2 sv.wikipedia.org/wiki/höga_kusten - 28k

2 Under 1900-talet steg samtidigt havsvattenståndet med ca 1 mm/år, varför den verkliga landhöjningen idag är större än den skenbara. Vikingatiden 3 Vikingatiden är namnet på järnålderns sista period. Under 700-talet uppstod en högkultur i Skandinavien. Befolkningen ökade kraftigt, samtidigt som skeppsbyggarkonsten utvecklades. Detta var bidragande orsaker till de första vikingatågen, det vill säga plundringar som vikingar (båtburna krigare från Skandinavien), bland annat utförde på de brittiska öarna. Den 8 juni 793 plundrade vikingar klostret Lindisfarne på Englands östkust - en attack som snart följdes av otaliga krigståg. I öster sökte sig nordbor, i stora mängder, ned utmed de ryska floderna. Nordborna kom som handelsmän eller som blivande väringar, dvs. värvade soldater i den östromerske kejsarens armé och flotta. Merparten av nordborna under vikingatiden levde dock ett stillsamt liv som bönder. Genom den bevarade litteraturskatt som finns i de isländska handskrifterna från och 1200-talet samt från runstenarnas texter känner man till många detaljer om folkens liv under vikingatiden. Runstenen på Frösön 4 Frösöstenen är Sveriges nordligaste runsten och den enda i Jämtland. Inskriften är från talet och berättar om kristendomens införande i landskapet. Den står sedan 1987 rest utanför landstingshuset på Frösön. Flera folkliga sägner är knutna till runstenen, bland annat har man uppfattat djuret på runstenen som en avbildning av Storsjöodjuret. Birka 5 Birka var under vikingatiden en viktig handelsplats i svearnas rike och kan göra anspråk på att ha varit "Sveriges" första stad. Ända sedan medeltiden har Björkö i Mälaren, belägen i Adelsö socken, Uppland, ansetts vara identisk med denna handelsplats. I mitten av 700-talet anses Birka ha anlagts av den dåvarande sveakungen. På närbelägna Adelsö låg en kungsgård varifrån kungen kunde övervaka handeln. Cirka sjuhundra personer tros ha bott i Birka när staden var som störst. Köpmän från när och fjärran med dyrbara handelsvaror sökte sig till staden. Birka övergavs av okända skäl i slutet av 900-talet, möjligen till förmån för Sigtuna. En teori är att Birka på grund av landhöjningen blivit isolerat, det gick inte längre för båtarna från Östersjön att komma till Birka via inloppet vid nutidens Södertälje. En annan, äldre teori, gör gällande att staden plundrades och brändes, varefter den aldrig återuppbyggdes. 3 sv.wikipedia.org/wiki/vikingatiden - 32k k 5 sv.wikipedia.org/wiki/birka - 28k

3 Idag finns runt 2300 gravar på Björkö. Ett flertal olika gravtyper finns representerade, antingen innehållande brand- eller skelettbegravningar. SVENSK RELIGION 6 Kristnandet av Sverige genomfördes från sent 900-tal till sent 1000-tal av människor som kommit i kontakt med kristendomen i andra länder. Det skedde både genom handel och genom kristna trälar. Dessutom verkade missionärer från Tyskland och England. Ansgar som ibland kallas Nordens apostel kom till Birka omkring år 830 och grundade vad man anser vara den första kristna församlingen i Sverige. Fynd av en kristen gravplats i området kring Varnhems klosterkyrka från 800-talet tyder dock på att kristendomen kan ha kommit tidigare till Sverige. Det första tydliga tecknet på att kristendomen fått fotfäste i större skala är Olof Skötkonungs dop, omkring år Den förste omnämnde biskopen i Sverige var biskop Turgot av Skara som dog omkring år Benämningen "Svenska kyrkan" finns med i lagtext först 1860 (i den första dissenterlagen). Ett särskilt namn för kyrkan i Sverige behövdes för att särskilja Svenska kyrkan från andra trossamfund, vars existens genom dissenterlagen för första gången erkändes av staten. Tidigare talade man om "kyrkan i Sverige" eller "den svenska kyrkan". Den 1 januari 2000 ändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten, vilket gör att kyrkan inte längre kallas statskyrka, men den är fortfarande en folkkyrka. Dock är Svenska kyrkan fortfarande till viss del styrd av riksdagen, genom Lag om Svenska kyrkan (1998:1591), Lag om införande av lagen om Svenska kyrkan (1998:1592) samt Lag om registrerat trossamfund (1998:1593) och Lag om avgift till registrerat trossamfund (1999:291). Korta exempel på svensk historia under 1200 år 7 Vikingar från Sverige och övriga Skandinavien reste under tiden från omkring år 800 till 1050 på långa färder i genialiskt konstruerade båtar. Vikingafärderna var en kombination av handelsresor, plundringståg och emigration. De svenska vikingarna reste framför allt i österled genom dagens Ryssland till Kaspiska havet och Svarta havet där de etablerade handelsstationer längs vattenlederna. Många vikingar valde att använda de ryska vattenlederna för att ta sig till Särkland, som man kallade det abbasidiska Kalifatet söder om Kaspiska havet där Bagdad var huvudstad. Ett land som också ofta nämns på runstenar är Grekland eller Bysans och dess huvudstad Konstantinopel. Vikingarna var bland annat berömda för sin längd och sitt blonda hår. Legenden säger också att det var vikingar från Roslagen som grundlade Gårdarike, det vill säga Ryssland. Det svenska riket tog form på 1100-talet. Fram till 1500-talet var gränserna mellan de nordiska länderna flytande. Under en period på 1300-talet var Sverige, Norge och Danmark förenade i en union. Sverige hade redan då lagt Finland under sig. Grunden till det moderna 6 sv.wikipedia.org/wiki/svenska_kyrkan - 73k 7

4 Sverige lades på 1500-talet. Under 1600-talet utvecklades Sverige till en europeisk stormakt med besittningar runt om Östersjön. Men det lilla landet var en alltför bräcklig bas för ett stormaktsvälde och sönderfallet började redan på 1700-talet. Därefter följde flera motgångar. Efter ett krig mot Ryssland tvingades Sverige att ge upp Finland. Den union som Sverige och Norge ingick 1814 upplöstes Sverige kom att stå utanför både det första och andra världskriget och Sverige fortsatte sin neutralitetslinje också efter fredsslutet Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig, blev en doktrin som det rått stor politisk enighet kring. SVERIGE IDAG Det svenska språket 8 Svenska är ett östnordiskt språk som talas främst i Sverige, på Åland och i delar av Finland av mer än 9 miljoner människor. Stockholm 9 Stockholm är Sveriges huvudstad och har varit landets politiska och ekonomiska centrum sedan 1600-talet. Stockholm omnämndes skriftligt för första gången år Stockholm är dessutom residensstad i Stockholms län och stiftstad i Stockholms stift. Stockholms kommun är den folkrikaste kommunen i Sverige med invånare. Tätorten Stockholm omfattar den sammanhängande bebyggelsen i och runt staden och har invånare. Stor Stockholm har invånare. Stockholm ligger på Sveriges östkust vid Mälarens mynning och Stockholms skärgård och är berömd för sin skönhet. Stockholm kallas ofta Nordens Venedig på grund av dess närhet till vatten. En av anledningarna till att Stockholm ligger placerat just där, är att det är en av få platser där Mälaren och Östersjön möts. Stockholm har därmed haft vattenförbindelse med både andra nationer runt Östersjön, svenska kuststäder och med andra orter inåt landet. Dessutom har staden fungerat som ett försvar mot främmande flottor som velat ta sig in i Mälaren. Stockholm marknadsför sig sedan 2006 som The Capital of Scandinavia, vilket baseras på anspråken att vara både Skandinaviens naturliga mittpunkt, dess ekonomiska centrum och tongivande kulturstad. 8 sv.wikipedia.org/wiki/svenska - 112k 9 sv.wikipedia.org/wiki/stockholm - 99k

5 Kust och öar /Stockholms skärgård Stockholms skärgård (arkipelag) - (en stor samling öar) Sverige har en lång kust. På vissa ställen finns många öar utanför kusten. Det kallas skärgård. Stockholms skärgård har till exempel öar. Det finns två stora öar i södra Östersjön: Öland och Gotland. Sverige har stora skogar och många sjöar och älvar (floder). Det finns cirka sjöar. De största är Vänern, Vättern och Mälaren. Fyra stora älvar i norra Sverige är naturskyddade - Torneälven, Kalix älv, Piteälven och Ume älv. Det betyder att man inte får bygga kraftverk där. Men det finns flera kraftverk i andra älvar. Kraftverken ger mycket elektricitet. Sverige får också energi från kärnkraft, olja och kol. Sverige importerar olja och kol. Riksdagen har bestämt att Sverige ska sluta med kärnkraft i framtiden. Öland och Gotland Öland - alvar eller alvarmark är en hedliknande vegetation på kalkhällmark, med tunt jordlager, som endast förekommer fullt utvecklad på Öland och Gotland samt i Västergötland och Estland. Liknande landskapstyper finns även i norra England och runt Stora sjöarna. Gotland var tidigt ett handelscentrum, tidvis också en högborg för sjörövare. Under tidig medeltid var ön relativt självständig från centralmakten i Sverige (betalade tribut). Gotland och Hansan 10 Hansan eller Hanseförbundet var ett handelsmonopol av främst tyska städer eller städer med stora tyska minoriteter, som från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet idkade gemensam handel och som skyddade denna handel genom att utestänga de handelsmän som inte hörde till Hansan, i praktiken all icke-tysk-handel. Därigenom uppnådde man fullständigt handelsmonopol i Östersjön. Hansan omfattade som mest nästan 200 städer, av vilka Lübeck var den ledande. En viktig svensk hansastad var Visby. Den gemensamma politiken bestämdes på "hansedagar". Hansans betydelse upphörde under 1500-talet, då världshandeln, som följd av de geografiska upptäckterna, tog andra vägar. Namnet på förbundet kommer från den äldre högtyskans Hansa, som betyder "grupp", "klunga", "följe" eller "skara", (se även Lufthansa) Hansans färger, rött och vitt, återfinns ännu i många av hansestädernas stadsvapen. Samtliga hansastäder använde en speciell fartygstyp, hansakogg, dessa ersattes under 1400-talet av större kravellbyggda holkar. Under hotfulla tider kunde en hansakogg ta ombord upp till tusen man. Folkgrupper Samerna är ett av fem minoritetsfolk i Sverige. De har en egen kultur och ett eget språk. Många tror att samerna var först i Norrland. I norra Norrland och delar av Mellansverige bor 10 dbpedia.org/resource/hanseatic_league - 39k

6 också många finländare. (De andra fyra minoriteterna är judar, sverigefinnar, romer och tornedalsfinnar) Samerna Samer (äldre benämning även lappar, vilket ofta uppfattas som nedsättande) är en etnisk minoritet i Norge, Sverige och Finland och på Kolahalvön i Ryssland. Det område som samer bebor brukar benämnas Sápmi (ibland Sameland). Samerna i Sverige har sedan 1993 en egen statlig institution med folkvalda. (Sametinget). Trots att samer till stor del har en gemensam kultur är de inte en enda homogen grupp. Det finns flera undergrupper med liknande språk och något annorlunda traditioner. De olika varianterna eller dialekterna av samiska är så pass olika att de ibland betraktas som olika men nära besläktade språk inom det finsk-ugriska språkträdet. Ord som finnar och fenni kan fram till 1700-talets Sverige sannolikt ha betecknat även samer. Språkbruket i Norge var liknande, och att Norges nordligaste län, som numera ofta betraktas som samernas område heter Finnmark kan bero på detta. Så småningom övergick orden same/lapp och finne till den betydelse vi känner idag. Det har invandrat många olika folkgrupper till Sverige genom historien: tyska köpmän, belgiska smeder, engelska skeppstillverkare. I mitten av 1900-talet anlände många från södra Europa. De kom till Sverige, därför att den svenska industrin behövde arbetare. Från mitten av 1970-talet har det kommit många flyktingar till Sverige. Invandring Fler än tio procent av Sveriges befolkning är invandrare. Fler än en miljon invånare i Sverige är födda utomlands. Av dem är ungefär en tredjedel (1/3) från Norden, en tredjedel från Europa och en tredjedel från länder utanför Europa. Mer än hälften av dem som är födda utomlands, är svenska medborgare. Nästan människor i Sverige är födda i Finland. Det är den största gruppen. Sedan följer personer från Serbien och Montenegro, Iran, Bosnien, Norge, Polen, Tyskland, Danmark och Turkiet. De flesta flyktingar har kommit från Bosnien, Kosovo, Turkiet, Irak och Somalia under de senaste tio åren. Cirka människor i Sverige, har minst en förälder som är född utomlands. Om man räknar dem också, har nästan en av fem invånare utländsk bakgrund. Monarki Sverige är en monarki, eller ett kungadöme. Men kungen har ingen politisk makt. Han är en symbol för Sverige. Kungen heter Carl XVI Gustaf ( Carl den sextonde Gustaf ). Drottningen heter Silvia. Deras familjenamn är Bernadotte. Kungen och drottningen har tre barn: Victoria,

7 Carl Philip och Madeleine. Victoria kommer att bli drottning efter Carl XVI Gustaf. I Sverige är kungen eller en regerande drottning också statschef (eller statsöverhuvud - den högste företrädaren). Den svenske statschefen har dock endast representativa funktioner. (alltså ingen egentlig makt) Svenska kungahuset Bernadotte är en släkt som härstammar från det lilla pyreneiska berglandet Bearn. Huset Bernadotte härstammar från Jean Baptiste Bernadotte ( ), marskalk av Frankrike, furste av Ponte Corvo och sist under namnet Karl XIV Johan, kung av Sverige och Norge. Huset Bernadotte har regerat Sverige sedan 1818, och Norge mellan 1818 och Demokrati Sverige är en demokrati. Riksdagen bestämmer landets lagar. Medborgarna väljer dem som sitter i riksdagen gick Sverige med i EU, Europeiska Unionen. EU har många gemensamma regler, till exempel, tullar och kontroll av gränser. Sverige är också med i FN, Förenta Nationerna. Demokrati betyder folkstyre folket ska styra. När man säger att ett land har demokrati, betyder det bland annat att alla vuxna medborgare har lika rösträtt. Alla kan fritt säga vad de tycker. Det finns politiska partier som har olika program. Folket väljer politikerna i allmänna val. Det parti, eller de partier, som får flest röster, får styra landet. Politikerna beslutar om lagar och regler. Myndigheterna följer politikernas beslut. Den viktigaste politiska församlingen i Sverige är riksdagen. Där sitter politiker som beslutar på den högsta nivån. Besluten gäller hela landet. Export För 100 år sedan exporterade Sverige mest järn och trä. Den exporten finns kvar, men i dag är bilar, maskiner, mobiltelefoner och läkemedel viktiga exportvaror. I dag äger stora internationella företag många av de svenska industriföretagen. Import Sverige importerar främst bilar och andra transportmedel, maskiner, kemiska produkter, konsumentvaror, livsmedel, kläder. Arbete Ungefär en femtedel (1/5) av dem som arbetar i Sverige, arbetar i industrin. Lite fler än en tredjedel (1/3) arbetar inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är verksamheter som betalas med skatter, till exempel sjukvård, skolor, äldreomsorg och poliser. Den offentliga sektorn är stor i Sverige, om man jämför med många andra länder.

8 Östersund och Jämtland Jämtland-Härjedalen är två landskap som bildar ett län. Länet kännetecknas av utveckling och framåtanda. I Jämtland finns det gott om entreprenörer och kreatörer. Exemplen är många; - Storsjöyran, Mittuniversitetet, företagsbyn Trångsviken och den läckra maten från länets alla hörn. Näringslivet är starkt med en stark utveckling av turismen i Härjedalen och Åreområdet. Det investeras för miljardbelopp i backar, skidanläggningar och hotell. Kända företag finns inom bland annat tillverkningsindustrin med namn som Engcon, ACB Laminat och Z-Lyften. Outdoor -sektorn är stark och många känner igen Hillebergs Tält, Trangias spritkök, Lundhags kängor, kläder från Zytt, alpin utrustning från Klättermusen, samt skidor och snowboard från Extrem. Men här finns också goda möjligheter att leva ett mycket gott liv, både i vardagen och på fritiden. I Jämtlands län finns lediga jobb och bra bostäder. Här finns staden Östersund som omges av byar, samhällen och ren vildmark. Staden ligger mitt i länet. Östersunds kommun är drygt km 2 stort och innefattar, förutom själva staden och Frösön, även Lit och Häggenås i norr, Brunflo och Tandsbyn i söder samt Orrviken och Norderön i väster. Kommunen utgörs av en hel del skog, Här bor cirka Östersundare. Av dessa bor ca i centrala staden (räknat från Torvalla till Lugnvik) samt de mer tätbebyggda delarna av Frösön. Resten bor i de mindre orterna och på landsbygden. Östersund kan erbjuda en blandning av naturupplevelser, nöjen och fritidsaktiviteter. Staden öster om sundet grundades 1786, men Frösön strax intill har varit en handels- och boplats ända sedan forntiden. Centrum ligger vid Storsjön med utsikt mot fjällen och en dryg timmes resväg till Åre. I Stadskärnan finns butiker, restauranger, pubar, nöjesställen och kulturlokaler. Östersund är en gammal handelsstad där marknadstraditionerna lever kvar. Det händer mycket i staden efter garnisonsnedläggningen I Östersund råder stor framtidstro med nya statliga verk som flyttat upp och ett intensivt arbete med att utveckla nya företag i regionen. Från och med år 2005 är Östersund också universitetsstad med de möjligheter för forskning och utveckling som det innebär. I Östersund finns aktiviteter och sevärdheter året runt: skidåkning, fiske, bergsklättring, fjällvandring, skärmflygning, golf och fotboll är bara en liten del av allt som finns. På friluftsmuseet Jamtli får besökarna delta i livet och arbetet liknande hur det var på gårdarna under och 1800-talet. Frösöbergets äventyrsanläggning erbjuder upplevelser på hög höjd för den som söker spänning, men även snällare utmaningar för de minsta. Kontakta Östersunds Turist- & Kongressbyrå för mer information. Östersunds Turist & Kongressbyrå, Rådhusgatan 44, SE Östersund, Tel: , Fax: Simhall I Östersund finns tillgång till ett badhus. Det finns även mindre badhus i Brunflo och Lit. Eftersom simundervisning för skolbarn är obligatorisk används Storsjöbadet till detta.

9 Här byter kvinnor och män om var för sig i stora omklädningsrum med låsbara skåp. Ta med eget lås. Det finns även mindre omklädningshytter där man kan byta om helt ensam. Det är mycket vanligt att man klär av sig helt naken i duscharna för att sedan klä på sig badkläder innan man träder in i simhallen. Man måste tvätta sig innan man badar i bassängerna. Det finns en mindre, grund varmvattenbassäng för de minsta barnen. Tolk Behövs tolk vid kontakt med myndigheter eller annat (till exempel hälsovården) har man enligt lag rätt till detta. Storsjöodjuret Storsjöodjuret är ett folkloristiskt eller möjligen kryptozoologiskt (samlingsnamn på lärorna om vissa varelser vars existens är omtvistad) fenomen i Storsjön i centrala Jämtland. Odjuret har förmodligen observerats sedan urminnes tid och har dokumenterats i skrift sedan år Talrika observationer av fenomenet har gjorts från 1800-talet och framåt, främst under sommaren och särskilt under rötmånaden. Odjuret har mestadels observerats i södra och östra delen av sjön skapades ett särskilt bolag för att fånga odjuret. Dåvarande kungen, Oscar II, bidrog med pengar till bolaget och även Östersunds stad var med och satsade kapital till en specialkonstruerad fångst sax som i dag finns att beskåda på Jämtlands Läns Museum. Denna skulle enligt uppgift agnas med en spädgris, men man fick aldrig något napp förbjöd länsstyrelsen i Jämtlands län att "döda, skada, fånga levande djur av arten Storsjöodjuret" och att "borttaga eller skada Storsjöodjurets ägg, rom eller bo". År 2000 anlades speciella utsiktsplatser runt Storsjön där man har större chanser att se djuret ansökte en privatperson om dispens från förbudet mot att plocka Storsjöodjurets ägg, men Miljödomstolen yttrade att länsstyrelsens fridlysningsbeslut stred mot regeringsformens krav på saklighet, i och med att en "vetenskapligt icke verifierad djurart" fridlysts meddelade JO att denne delade miljödomstolens bedömning, och ansåg föreskriften om Storsjöodjuret inte kunde tillämpas. Länsstyrelsen valde i början av 2006 att ompröva, och därvid upphäva, beslutet från 1986.

10 Landsting, kommuner och Länsstyrelsen Myndigheter Det finns många myndigheter i Sverige. En del är stora, andra är ganska små. Här är några myndigheter som man ofta hör namnet på och vilka områden de ansvarar för: Arbetsmarknadsstyrelsen (ansvar för frågor om arbetsmarknaden), Socialstyrelsen (sköter sociala frågor och sjukvårdsfrågor), Migrationsverket (hette tidigare Statens Invandrarverk och har ansvar för frågor om invandring och utvandring), Integrationsverket (integrationsfrågor), Skolverket (frågor om förskolor och skolor) och Myndigheten för skolutveckling, Vägverket (trafikfrågor) och Naturvårdsverket (frågor om natur och miljö). De flesta myndigheter har ansvar för hela landet. Ofta ligger huvudkontoret för dessa myndigheter i Stockholm. En del har flera kontor på olika ställen i landet. Länsstyrelserna är annorlunda. De är statliga myndigheter, som har ansvar för ett mindre område. Varje länsstyrelse har ansvar för ett län. Det finns 21 län i Sverige. Chefen för en länsstyrelse kallas landshövding. Östersund ligger i Jämtlands Län Länsstyrelserna har ansvar för regional planering. Det betyder att de planerar för industri och arbetsmarknad, vägar och transporter i länen. Länsstyrelserna sköter också frågor om jakt och fiske, natur och miljö. I Sverige finns också landsting och kommuner. Kommuner och landsting är inte statliga myndigheter. De politiker som styr kommun och landsting, väljs i kommunalvalen och landstingsvalen. Kommuner och landsting ansvarar för den lokala servicen, till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Landsting Landsting är större områden och beslutar om frågor som är gemensamma för flera kommuner. Landstingens viktigaste ansvar är sjukvården. Kommunerna är mindre områden, som har ansvar för skolor, förskolor, äldreomsorg och andra lokala frågor. Landstingets riksdag är landstingsfullmäktige. Kommunen Kommunen bestämmer och ger service Kommun och landsting är vanliga ord i Sverige. Vad är en kommun? Vad gör den? Vilka styr i en kommun? Hur kan man påverka kommunens beslut? Det finns 290 kommuner i Sverige. En del är stora, en del är små. Men alla ansvarar för viktig service till invånarna.

11 Alla som bor i Sverige, bor i en kommun. Kommunen har egen styrelse och en egen skatt. En del kommuner är stora, andra är små. De största kommunerna brukar ofta kalla sig för stad, till exempel Stockholms stad. Kommunerna har stor betydelse i Sverige. De har ansvar för många viktiga saker. I andra länder kan det vara myndigheter eller privata företag som har samma uppgifter. Som invånare i en kommun, har du ofta kontakt med kommunens olika avdelningar. Kommunernas riksdag är kommunfullmäktige. Det är val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samtidigt, vart fjärde (4:e) år, den tredje söndagen i september: 2002, 2006 och så vidare. Bibliotek Det ska finnas minst ett bibliotek i alla kommuner. Det är gratis att låna böcker på biblioteken. Man brukar få låna böckerna i två tre veckor. Om du inte lämnar tillbaka böckerna i tid, får du antagligen betala en liten avgift. Biblioteken har också talböcker och böcker i blindskrift. Man kan också låna videofilmer och CD-skivor på de flesta bibliotek. Ibland får man betala en liten avgift för filmer och skivor. Biblioteken har också böcker, kassetter och annat på olika språk. Barnen har en egen avdelning på biblioteken. Där får de leka och lyssna på sagor. Personalen har särskild utbildning om litteratur för barn. Den mest kända svenska barnboksförfattaren är Astrid Lindgren. Hon har bland annat skrivit böckerna om Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga. En annan viktig avdelning på biblioteket är avdelningen för tidningar och tidskrifter. Där finns tidningar och tidskrifter från hela Sverige och många olika länder. Man brukar få låna hem tidningar som inte är alldeles nya. Om du letar efter en speciell bok eller tidskrift, kan du titta i bibliotekets kataloger. De finns oftast i datorer på biblioteken. Om du inte förstår hur man gör, kan du fråga någon som arbetar där. De kan också hjälpa till med att leta efter intressanta böcker. Biblioteket är en central plats för kulturen på varje ort. Där finns också information om andra kulturaktiviteter.

12 Länktips Tips på länkar med mer information om Östersund Östersundsvädret >> Stadsbussarna >> Bad >> Stadens restauranger >> Biostaden >> Upplev Jämtland & Härjedalen >> Östersund >> Östersund & Frösön >> Karta över Östersund, där du kan skriva in adressen, och få fram den på kartan. Vill du veta vad som händer i Östersunds kulturliv just nu kan du gå in följande länk: Behöver du tolk? Kontakta

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1 TITEL: Sverige Elevens namn Skolans namn, Datum (lärare) Cécile Tartar 1 Inledning (Vad ska du prata om? Vilket ämne har du valt? Varför har du valt det?) För några år sedan lämnade jag mitt land och började

Läs mer

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN:

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 RESOR OCH VAROR En del av järnåldern kallas för vikingatiden. Man tror att ordet viking betyder från viken, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln.

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. 1. Sverige Läs texten, slå upp ord du inte förstår Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. Sverige, Norge och Danmark

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1 1 BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR SYFTE Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk

Läs mer

Namn: Mia Karlsson, Västervångskolan, Landskrona

Namn: Mia Karlsson, Västervångskolan, Landskrona Namn: Mia Karlsson, Västervångskolan, Landskrona www.lektion.se Vikingar tog ibland med sig hästar ombord på skeppen. De behövde hästarna när de anföll fiender. På vikingatiden var pengarna av silver.

Läs mer

Sverige då och nu. Sveriges historia

Sverige då och nu. Sveriges historia Sverige då och nu Sveriges historia Sveriges historia Från fattigt bondesamhälle till modernt samhälle 1800-tal 2000-tal Istiden, ungefär 14000 år sedan De första människorna kommer till Sverige när isen

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Extramaterial till Boken om SO 1-3

Extramaterial till Boken om SO 1-3 EXTRAMATERIAL Extramaterial till Boken om SO 1-3 Det här extramaterialet innehåller korsord som tränar samhällsvetenskapliga begrepp. Materialet består av korsord med begrepp kopplade till kapitlen i grundboken

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Förmågor: Centralt innehåll: Kunskapskrav:

Förmågor: Centralt innehåll: Kunskapskrav: Lpp Geografi år 4 Syfte: Är att tydliggöra hur geografikunskaper kan användas för att lösa problem. Eleverna får följa med Holger och Mortensen på en spännande resa genom Sverige i hopp om att finna en

Läs mer

EN LÄRARHANDLEDNING TILL NYA LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE

EN LÄRARHANDLEDNING TILL NYA LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT GEOGRAFI Syfte Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras inom politiken.

Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras inom politiken. Instuderingsfrågor till samhällskunskapsprov 1 Riksdagen Så styrs Sverige Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN Socialdepartementet Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning (Ds 2011:37) Lättläst version v Stämmer svenska lagar med barnens rättigheterr

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

Regionalgeografi. Världen i regioner

Regionalgeografi. Världen i regioner Regionalgeografi Världen i regioner Vad är regionalgeografi? NATUR- GEOGRAFI REGIONAL- GEOGRAFI KULTUR- GEOGRAFI Vanliga indelningar av jordens yta 1. Länder 2. Landskap & län 3. Kommuner 4. Världsdelar

Läs mer

Snabbrepetition av vikingatiden

Snabbrepetition av vikingatiden Snabbrepetition av vikingatiden - Vikingatiden är en tidsperiod som varade mellan ungefär år 800 och 1100. Det kan stå lite olika i olika texter, men så står det i din historiebok. - Författare och historiker

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi

Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi Enligt Lgr 11 och kursplanen i geografi ska eleverna ha kunskaper om namngeografi, känna till namn och lägen på Sveriges landskap, samt orter, berg, hav

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

namnge de tre största kommunerna/städerna i Östergötland Östergötlands landskapsblomma och landskapsdjur

namnge de tre största kommunerna/städerna i Östergötland Östergötlands landskapsblomma och landskapsdjur SO 1-6 GEOGRAFI År 1-3 var i Sverige Östergötland ligger namnge de tre största kommunerna/städerna i Östergötland de två största sjöarna i Östergötland Östergötlands landskapsblomma och landskapsdjur namnge

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan RUNRIKET anhörig person som man är nära släkt med arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan avsluta göra så att något blir klart ben hård del av skelettet

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND ! till arbetsformer med material Syftet med det rikliga olika kunskapskrav, och elevaktiv undervisning. tudiematerialet passar din undervisning och

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Vad karaktäriserar vikingatidens Gotland

Vad karaktäriserar vikingatidens Gotland Vad karaktäriserar vikingatidens Gotland Högkonjunktur!! Syns i silverskatter, rikt material i såväl gravar som hamnplatser. Rikedomen som byggs upp under vikingatid omsätts med kristendomens inträde i

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN OM SERIEN Filmserien Europas huvudstäder är en filmserie som handlar om just huvudstäderna i Europa och dess betydelse för sitt land och Europa. t med filmerna är att ge en

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen - Varför ville amerikanerna upphöra att tillhöra det brittiska riket? - Varför hade England höjt skatterna för de amerikanska bosättarna? Händelse: Amerika blir

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika Bild: Giovanni Dall'Orto Varghona med tvillingarna Romulus och Remus. I romersk mytologi var det Romulus som grundade staden Rom. SPQR är en förkortning för "senaten och det romerska folket". Romarriket

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Geografi & Historia

UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Geografi & Historia UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Geografi & Historia OM SERIEN Filmserien Upptäck Norden är en filmserie som handlar om just Norden och dess länder. t med filmerna är att ge en faktagrund för att kunna resonera

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping Norrköping Norrköping fick stadsrättigheter 1384 då människor redan bott kring Motala ströms fall under lång tid. Nu finns det 83 561 invånare, staden är 3 477,94 hektar stor och varje kvadratmeter rymmer

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi

UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi OM SERIEN Filmserien Upptäck Norden är en filmserie som handlar om just Norden och dess länder. t med filmerna är att ge en faktagrund för att kunna resonera kring

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

LPP Vikingatiden Årskurs 4

LPP Vikingatiden Årskurs 4 LPP Vikingatiden Årskurs 4 Centralt innehåll: Geografi: Fördelning av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelning och konsekvenser av denna. De svenska, nordiska natur-

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige?

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Kunskapsinventering: Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 8, När startar stormaktstiden? Del 9, När börjar stormaktens fall? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Del 11, När sker

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Fakta om Kronprincessan Victoria

Fakta om Kronprincessan Victoria MARIANNE RANDEL ØNDERGAARD IDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om veriges kronprinsessa Victoria. I boken får vi veta hur det är att vara kronprinsessa. Vi får svar på olika frågor

Läs mer

JÄRNÅLDERN. 400 år f.kr till år1050 e.kr

JÄRNÅLDERN. 400 år f.kr till år1050 e.kr JÄRNÅLDERN 400 år f.kr till år1050 e.kr EN HÅRDARE TID Somrarna blev kallare och vintrarna längre än under bronsåldern. Vi har nu kommit fram till järnåldern. Järnåldern var en jobbig och orolig tid i

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

BESLUT. Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en föreskrift beslutat om fridlysning av Storsjöodjuret. Fråga om föreskriftens rättsliga verkan

BESLUT. Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en föreskrift beslutat om fridlysning av Storsjöodjuret. Fråga om föreskriftens rättsliga verkan BESLUT Justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren Datum 2005-11-09 Dnr 1636-2004 Sid 1 (5) Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en föreskrift beslutat om fridlysning av Storsjöodjuret. Fråga om föreskriftens

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

. Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

. Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. SO: Grovplanering åk 4-5 år 1 Hösttermin Historia Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500. Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.. Nordens kulturmöten

Läs mer

Lärarexemplar med facit

Lärarexemplar med facit UPPGIFTER TILL UTSTÄLLNINGEN Svenskt i Finland: Bilderna berättar så har svenskbygden förändrats Lärarexemplar med facit s. Innehåll 2 Instuderingsfrågor och kronologi 3 Korsord 4 Bildtexter 5 Frågor till

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI 1 Kapitel 1 Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin Erik Lundberg Mer prat om tolerans År 2015 kom många flyktingar

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

Längre söderut i norra Europa är det varmare, jorden bördigare och man får goda skördar. Här växer bok, ek och andra lövträd.

Längre söderut i norra Europa är det varmare, jorden bördigare och man får goda skördar. Här växer bok, ek och andra lövträd. VÅRT EUROPA - NORRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Här bor mer än sju hundra miljoner. Europa består av nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen,

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Regional variation i finska naturnamn

Regional variation i finska naturnamn HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Regional variation i finska naturnamn Antti Leino antti.leino@cs.helsinki.fi 3 maj 2006 Institutionen för datavetenskap Institutionen

Läs mer