Rent vatten idag och i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rent vatten idag och i framtiden"

Transkript

1 Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden

2 Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls kommun - Hållbar tillväxtstrategi 2012 Biogasutveckling generellt KRYO-tekniken Rent vatten idag och i framtiden

3 Beslutsgång & Organisation Anläggningsbolag (huvudman,va-utbyggnad, Investeringsbudget, VA-taxa mm) Driftbolag (personalorganisation, policys, ekonomi, rutiner, teknisk standard) Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Sundsvall Vatten AB 80 % Timrå Vatten AB 18 % MittSverige Vatten AB VD Nordanstig Vatten AB 2 % Administration Produktion V A - verk Produktion Ledningsnät Rent vatten idag och i framtiden

4 SUNDSVALLS KOMMUN 15 vattenverk 206 mil VA-ledningar 32 avloppsreningsanläggningar användare TIMRÅ KOMMUN 1 vattenverk 48 mil VA-ledningar 4 avloppsreningsanläggningar användare Korta fakta Producerar 15 milj m³ dricksvatten/år Tar hand om och renar 18 milj m³ avloppsvatten/år Totalt ca 500 anläggningar NORDANSTIGS KOMMUN 7 vattenverk 26 mil VA-ledningar 10 avloppsreningsanläggningar användare Rent vatten idag och i framtiden

5 Ska en VA-huvudman syssla med Biogas? Rent vatten idag och i framtiden

6 Biogashistoria i Sundsvall st rötkammare på Tivloliverket - fjärrvärmeproduktion st rötkammare på Fillanverket - fjärrvärmeproduktion st rötkammare på Essviksverket värmeproduktion egen förb. I energi och klimatstrategin från 2004 pekades möjligheten till drivmedelsproduktion ut men ansågs för dyr. Frågan mognade politiskt! 2007/08 Utvecklingsprojekt Biogas Sundsvall Tankställe + Kryoteknik 2008 Projekt regionalt Biogaskombinat 2010 Gasturbin för el-tillverkning på Fillanverket

7 Rent vatten idag och i framtiden 6 politiska uppdrag gällande Biogas

8 Rent vatten idag och i framtiden 6 politiska uppdrag gällande Biogas

9 Fordonsgas utveckling Den svenska vägtrafiken står för ca 25% av den totala energiförbrukning. Sverige har kommit långt i arbetet med att minska oljeberoendet, men fortfarande används främst oljebaserad bensin och diesel i transportsektorn. Sammantaget står dessa drivmedel för 94 % av vägtrafikens energiåtgång. Fordonsgas är idag det drivmedel som har lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid 85 % lägre med biogas och cirka 25 % lägre med naturgas. Fordonsgas består av biogas och/eller naturgas. År 2011 bestod andelen såld fordonsgas i Sverige av mer än hälften biogas, att jämföra med år 1995 när fordonsgasen introducerades på den svenska marknaden och det var enbart naturgas. Rent vatten idag och i framtiden

10 Fordonsgasförsäljning 2010 Källa: gasbilen.se

11 Gasfordon i Sverige Källa: gasbilen.se

12 Tankställen i Sverige Projekt Biogas Sundsvall Första målet att få Sundsvall på fordonsgas-tankställekartan! Säkrades upp med Naturgasleverans. Teknikutvecklingsteg till stora biogasprojektet - Biogaskombinatet Rent vatten idag och i framtiden

13 Flytande biogas Kryoteknik ett pågående utvecklingsprojekt vid MittSverige Vatten AB Rent vatten idag och i framtiden

14 Kryogen reningsteknik, förenklad processbeskrivning Uppgraderingen av rågas till fordonsgaskvalitet sker med kryogen reningsteknik. Man utnyttjar det faktum att olika föroreningar i gasen kondenserar (övergår till flytande form) vid olika temperaturer. Rent vatten idag och i framtiden

15 Kan vi bli klimatsmartare utan att det allmänna visar vägen? Video från Tivoliverket LBG fabrik i Sundsvall: Gastreatmentservices LBG plant GPP plus 2T Rent vatten idag och i framtiden

16 Folke Nyström Projekt Biogas Mellannorrland Utvecklingschef Avlopp Rent vatten idag och i framtiden

17

18 BIOGAS MELLANNORRLAND ETT SAMARBETSPROJEKT I MELLANNORRLAND MELLAN SUNDSVALLS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUNER Folke Nyström Bitr.Projektledare BioGAS I MelLANNORRLAND

19 Sveriges Miljömål Matavfallet minskar till 2015 med minst 20 procent jämfört med år Minst 40 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger år 2015 ska behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara. Minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp år 2015 tas tillvara och återförs till produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark. År 2030 ska fordonsflottan vara oberoende av fossil energi Dessa miljömål är ännu inte antagna utav regeringen utan är föreslagna av miljömålsberedningen.

20 BIOGAS Metangas som producerats genom rötning av organiskt avfall som exempelvis matavfall och avloppsslam. Biogas är en kretsloppsanpassad produkt Naturgas Metangas som hämtats ur jordskorpan på samma sätt som bensin. Naturgas är ett fossilt bränsle och används idag för att det inte finns tillräckligt med biogas.

21 VAD ÄR RÖTNING? NEDBRYNING AV ORGANISKT MATERIAL VID SYREFRIA FÖRHÅLLANDER DÄR METAN BILDAS VID NEDBRYTNING MED SYRE SKER KOMPOSTERING OCH DET BILDAS KOLDIOXID I STÄLLET FÖR METAN

22

23

24

25

26

27 REGIONALT SAMARBETE De enskilda kommunerna i vår region har inte själva tillräckligt med matavfall för att bygga en väl FUNGERANDE biogasanläggning MED FÖRBEHANDLING och uppgradering till fordonsgas. med en gemensam anläggning får vi stordriftens fördelar!

28 SÅ LÅNGT RÄCKER BIOGASEN I DEN PLANERADE ANLÄGGNINGEN 4 MILJONER NM 3 6 MILJONER NM Personbilar Reducerar utsläppen av CO 2 med ton/år

29

30 METAN-DIESEL TEKNIK FÖR TUNG TRAFIK Flytande METAN kan användas i dieselbilar Kan ersätta upp till 90% av användning av diesel Tekniken redan i bruk i Storbritannien och USA, PÅ PROV I SVERIGE

31 NATIONELLT SAMARBETE KRING UTVECKLING AV SKOGSGÖDSLING MED AVLOPPSSLAM Svensk Vatten, SLU, SYVAB, MSVAB, Käppala, UMEVA, Skellefteå kommun Gödslingseffekt i ett Douglasgranbestånd i USA, gallrat och gödslat 1976 Årlig grundytetillväxt, cm Slamgödslat Ogödslat

32 Tidsplanen År Inventering och rötförsök Tekniska utredningar Detaljplan och miljötillstånd Avtal/Avsiktsförklaringar Ägare och finansiering Projektering Beslut

33 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället.

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas 1 Ett smart sätt att trygga energiförsörjningen. Behovet av att ersätta fossila energislag med förnybara blir allt

Läs mer

Frågor och svar om biogas Mer information:

Frågor och svar om biogas Mer information: Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Frågor och svar om biogas Mer information: Björn.hugosson @miljo.stockholm.se

Läs mer

Mar tin Ahrne, 2010. REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ?

Mar tin Ahrne, 2010. REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ? REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ? Delstudie i projektet: Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad Mar tin Ahrne, 2010 Eskilstuna Strängnäs Vingåker

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

LBG andra generati. ionens fordonsbränsle. Svenskt Gastekniskt Center AB. Rapport SGC 202 1102-7371 ISRN SGC-R-202-SE

LBG andra generati. ionens fordonsbränsle. Svenskt Gastekniskt Center AB. Rapport SGC 202 1102-7371 ISRN SGC-R-202-SE Rapport SGC 202 Sammanställning från två seminarier: Kryoteknik för biogasbranschen LBG andra generati ionens fordonsbränsle Svenskt Gastekniskt Center Februari 2009 Redaktör Anneli Petersson Svenskt Gastekniskt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för Skånes färdplan för biogas: Skåne - Europas ledande biogasregion 2030... 2 Varför en skånsk färdplan för biogas?... 2 Skåne Europas ledande biogasregion 2030...

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

BIOGAS NORR. Till centrum på ett bananskal. Grönt som affärsidé. Bor i Örnsköldsvik tankar bilen 17 mil bort. Korna ger oss både mjölk och el

BIOGAS NORR. Till centrum på ett bananskal. Grönt som affärsidé. Bor i Örnsköldsvik tankar bilen 17 mil bort. Korna ger oss både mjölk och el 2014 ETT MAGASIN OM BRÄNSLET SOM ÄR SNÄLLT BÅDE MOT MILJÖN OCH PLÅNBOKEN BIOGAS NORR Till centrum på ett bananskal Grönt som affärsidé Bor i Örnsköldsvik tankar bilen 17 mil bort Biogasbilar 2014 Korna

Läs mer

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28 Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten BioFuel Region, 2014-04-28 BioFuel Region Storgatan 35, 903 25 Umeå Org.nr: 556664-1592 Lars Sandström, Anna Säfvestad Albinsson

Läs mer

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 1 Slutrapport Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad.

Läs mer

För biogas i Gävleborg och Dalarna

För biogas i Gävleborg och Dalarna M e d g a s i ta n k e n För biogas i Gävleborg och Dalarna 2 B I O G A S M I T T Biogas framtidens bränsle i Dalarna och Gävleborg Innehåll 2 LEDARE 3 BiogasMitt - Biogasplattformen i dalarna och gävleborg

Läs mer

Biogasdistribution, från lokal till regional hantering

Biogasdistribution, från lokal till regional hantering Biogasdistribution, från lokal till regional hantering Beskrivande och jämförande studie av olika distributionsformer för biogas och fordonsgas Rapporten är en del av projektet InfraBiogas Öst MAJ 2011

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning. Vinst och förbättrad omsättning

ÅRSREDOVISNING. Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning. Vinst och förbättrad omsättning ÅRSREDOVISNING 2014 Vinst och förbättrad omsättning Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning Affärsmål 2020: Uppnå en årlig produktion om en TWh biogas SCANDINAVIAN

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden LRF Dalarna Lantbruk Delägare Elbolag Mejeri Slakteri Anläggningsleverantörer SÄTERBYGDENS BIOGAS AB Bank Staten Försäkring Åkare Personal Kund Henrik Axelsson

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad

Läs mer

LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten

LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten LNG anläggning med förångare Boden Biogas Foto L Kjellstedt Nulägesbeskrivning och pontential för framtiden i norra regionen.

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2013-05-08 Tid: Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 17.00 Plats: Folkets hus, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid sammanträdet Gruppmöte: Oppositionen har gruppmöte

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av:

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Regionförbundet Jämtlands län lena.wiklander@biomil.se Projektnamn/Ärende: Datum: Ver.-/Ändr.:

Läs mer

KORTFATTAD FAKTABROSCHYR FRÅN SGC OM GAS. Framställning av gröna gaser

KORTFATTAD FAKTABROSCHYR FRÅN SGC OM GAS. Framställning av gröna gaser KORTFATTAD FAKTABROSCHYR FRÅN SGC OM GAS 1 Här produceras årligen 25 000 MWh biometan tillräckligt för att försörja 1 200 1 500 gasfordon med bränsle under ett år. Framställning av gröna gaser 2 Svenskt

Läs mer

Biogas i Gästrikeregionen - BiG

Biogas i Gästrikeregionen - BiG Biogas i Gästrikeregionen - BiG En systemanalys Ola Norrman Eriksson Teresa Hermansson 1 Förord Denna studie om etablering av biogas i Gästrikeregionen har utförts med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer