SAS registrering av Eurobonus- och taxfree medlemmars inköp. Datainspektionens rapport December 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAS registrering av Eurobonus- och taxfree medlemmars inköp. Datainspektionens rapport December 1998"

Transkript

1 SAS registrering av Eurobonus- och taxfree medlemmars inköp Datainspektionens rapport December 1998

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet med inspektionerna 3 Resultatet av kartläggningen 3 Integritetsaspekter 4 Kort om personuppgiftslagen (PuL) 5 Slutsatser 5 2

3 Inspektionsprojekt med fördjupning i ämnet elektroniska spår avseende SAS kundregistrering Inledning Datainspektionen har i juni 1998 genomfört inspektioner hos Scandinavian Airlines Systems (SAS) avdelningar SAS Trading i Sollentuna och SAS EuroBonus i Solna och därvid undersökt dels EuroBonus-medlemskortet, dels Taxfree Plus-medlemskortet. SAS EuroBonus lojalitetsprogram startades Över hela världen finns 1,3 miljoner medlemmar introducerades en vinklubb med medlemmar. Taxfree Plus i sin nuvarande utformning startades SAS har ett 50-tal butiker på 32 flygplatser i Skandinavien. Sprit, tobak, parfym, kosmetika, choklad och konfektyr säljs. Även ett utbud av kläder, skor, CD-skivor, dataprogram, elektronik, leksaker och sportartiklar finns. Utbudet växer hela tiden. Försäljningen sker i sex länder: Sverige, Norge, Danmark, Spanien (på höghastighetståg som trafikerar Sevilla Malaga), Lettland (två butiker i Riga) samt Polen (en butik i Warzawa). Syftet med inspektionerna Syftet med inspektionerna var att kartlägga hur SAS registrerar kunduppgifter avseende resor och taxfreeköp vid användande av medlemskort. Resultatet av kartläggningen EuroBonus-medlemmen godkänner på ansökningshandlingen att SAS registrerar de av honom lämnade uppgifterna och uppgifter om resor som beställts av honom. Medlemmen godkänner vidare att SAS och SAS samarbetspartners använder uppgifterna som underlag i sin marknadskommunikation. Taxfree Plus-medlemmen samtycker i ansökan till att SAS Trading registrerar uppgifterna och använder dem för marknadsföring samt att reklam om parfym, alkoholhaltiga drycker och tobaksprodukter skickas till honom. EuroBonus-kortet används vid flygresor med SAS och vissa samarbetspartners till SAS - flygbolag inom Star Alliance. Taxfree Plus-kortet används vid inköp i SAS butiker på flygplatser (alltså inte på flygplan). Korten är s.k. bonuskort utan koppling till konto för insättning av belopp eller kredit. Dock kan EuroBonus-kortet kombineras med Diners 3

4 Club-kreditkort. Bonuspoäng registreras vid gjorda köp/resor. Uppnådda poängnivåer ger EuroBonusmedlemmen serviceförmåner av olika grad vid resor och möjlighet att erhålla vissa kostnadsfria resor. Taxfree Plus-medlemmen får en gång om året en värdecheck som kan användas i SAS butiker samt rabatt på priset direkt vid köpet och särskilda erbjudanden. I båda medlemsregistren registreras följande uppgifter. Namn, adress till bostaden/arbetet, telefonnummer, telefaxnummer, födelsedatum (inte personnummer), kön, land, kortnummer och bonuspoäng. Beträffande EuroBonus registreras även adress, nationalitet, titel, språk, resmål och hotelluppgift. Uppgifterna om resmål uppges vara nödvändiga för bonuspoängberäkningen eftersom poängantalet är avhängigt av resans längd. Beträffande Taxfree Plus registreras även rekryterare, kundgrupp, datum för uppläggningen, språk, antal internationella flygresor per år, butiksidentitet, datum och tidpunkt, kortnummer, totalbelopp, valuta, kreditkortskod, kvittoradsnummer, artikelnummer (d.v.s. produktidentitet), köp av vinflaskor, radbelopp och antal. Medlemsregistren samkörs varken med varandra eller med andra register och försäljning av uppgifter ur registren sker inte heller. Ingen regelbunden adressuppdatering sker. Ändring i medlemsregistren sker endast om medlemmen själv uppger ändrad adress. All databearbetning beträffande Taxfree Plus sker i Sverige. När det gäller EuroBonus sker databearbetningen i Danmark. SAS samarbetspartners har inte någon tillgång till medlemsregistret. Ingen gallring har hittills skett i medlemsregistren. Integritetsaspekter Den nya informationsteknologin skapar nya källor till information om människors vanor och beteende vilket kan användas för en ingående kartläggning av enskilda personer. Att registrering sker av uppgifter om resor och inköpta varor är inte konstigt eller känsligt i sig. Det är själva användandet av uppgifterna eller möjligheten till användning som medför farhågor ur integritetssynpunkt. Den stora mängden av personuppgifter beträffande en enskild person kan användas för att analysera den enskildes liv vad avser t.ex. resmål och köpvanor. Det kan skapas kundprofiler som sedan kan användas för marknadsföring direkt anpassad till den enskilde. Den enskilde skulle således kunna få skräddarsydd" direktreklam tillsänd sig med motiveringen att just han ofta reser till ett speciellt resmål eller köper speciella varor i resebutikerna. Sådan reklam kan av den enskilde uppfattas som kränkande. Dels kan uppgifterna i sig om vissa resvanor och köpvanor utvisa den enskildes beteende vilket kan vara "genant" eller "olämpligt", dels utgör reklamen ett bevis på att möjlighet finns att kartlägga den enskildes liv in i detalj - vid vilka tidpunkter denne befunnit sig på olika resmål, hur ofta och var denne köper 4

5 vissa varor o.s.v. Denna möjlighet till kartläggning har den enskilde kanske inte varit medveten om och skulle kanske inte heller ha accepterat. Kort om personuppgiftslagen (PuL) Registren förs med stöd av datalagen (1973:289). Datalagen har upphört den 24 oktober 1998 och har ersatts med personuppgiftslagen (1998:204). Enligt övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen gäller datalagen till och med den 30 september 2001 för behandlingar som påbörjats före ikraftträdandet om ändamålet för behandlingen inte ändras. För dessa register gäller således datalagen till och med den 30 september Förutsättningarna för att behandla personuppgifter är ungefär desamma enligt personuppgiftslagen som enligt datalagen. Av såväl personuppgiftslagen som datalagen framgår att det är ändamålet med registret/behandlingen som styr användningen av personuppgifterna. Av 9 personuppgiftslagen framgår bl.a. att personuppgifter endast får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, att behandlingar i strid med detta ändmamål inte får göras, att personuppgifter som behandlas måste vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet, att inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet samt att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Av 10 personuppgiftslagen framgår att behandling får ske endast om den registrerade har samtyckt till detta eller om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade. Vidare föreskriver personuppgiftslagen enligt 23 ff. en omfattande informationsplikt för den personuppgiftsansvarige. Slutsatser Datainspektionen kan konstatera att registrering sker av en stor mängd detaljerad information om den enskilde kundens resor och inköp. Därmed finns möjlighet att göra analyser på kundnivå. Sådana kundanalyser görs inte idag. Om SAS överväger att göra kundanalyser bör kunderna informeras om detta så att de själva kan bestämma om de godtar att sådan analys görs beträffande dem. Det finns från Datainspektionens sida anledning att bevaka denna fråga i framtiden. 5

6 Besöksadress: Fleminggatan 14, plan 9 Postadress: Box 8114, Stockholm Beställningar: (telefonsvarare) E-post: Fax: Tel:

Resebranschens register. Datainspektionens rapport December 1998

Resebranschens register. Datainspektionens rapport December 1998 Resebranschens register Datainspektionens rapport December 1998 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2 Lagstiftning m.m. 4 Datalagen och personuppgiftslagen 4 Europarådets förordning om en uppförandekodex

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 767-2008 Fritidsresor AB Söder Mälarstrand 27 117 85 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datum Diarienr 2014-06-09 1838-2013 Seamless Payment AB Sankt Eriksgatan 121 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m.

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m. Beslut Dnr 2007-10-30 550-2007 AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m. Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datum Diarienr 2014-06-09 1826-2013 Klarna AB Norra Stationsgatan 61 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2002:3 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Hur samlas uppgifterna in?...5...5 Hur lagras uppgifterna?...6...6

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Telias försäljning av kundinformation. Datainspektionens rapport Januari 1998

Telias försäljning av kundinformation. Datainspektionens rapport Januari 1998 Telias försäljning av kundinformation Datainspektionens rapport Januari 1998 Innehållsförteckning Inledning 3 Telias organisation 4 Vilka integritetsskyddsregler är tillämpliga? 5 Datalagen 5 Generella

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Aktuell lagstiftning...5 4. Datainspektionens iakttagelser,

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Samtycke enligt personuppgiftslagen 11 Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8 Samtycket behöver inte vara skriftligt...

Läs mer

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2003:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Allmänt om personuppgiftslagen (1998:204)...4

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008

Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008 1. Medlemskap och medlemskort 1.1 Medlemskap i EuroBonus är öppet för alla fysiska personer. För kombinerade EuroBonus-kort (Diners Club/MasterCard) gäller även de regler som respektive kortföretag har

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1674-2011 Centerpartiet Box 2200 103 15 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas

Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas Datum Diarienr 2013-04-17 1823-2012 AEA Box 3536 103 69 STOCKHOLM Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas arbetslöshetskassa Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Akademikernas

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Kristdemokraternas behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Kristdemokraternas behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-06-04 1675-2011 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Kristdemokraternas behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1317-2013 Förvaltningsrätten i Uppsala Box 1853 751 48 Uppsala Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Moderata Samlingspartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Moderata Samlingspartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1671-2011 Moderata Samlingspartiet Box 2080 103 12 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Moderata Samlingspartiets behandling av personuppgifter i ett centralt

Läs mer

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar FAKTA Ordlista Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer