Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning"

Transkript

1 Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning TEKNIKCOLLEGE Eric Alexandersson TC GR ordförande Volvo Cars Corporation Bengt Forsling IF Metall Medlem i TCGR-rådet Ordförande i Riksföreningen Teknikcollege Margaretha Allen TC GR Processledare Programsamordnare TE i GY2011

2 Kompetensknut eller och vinst? TEKNIKCOLLEGE +? YH GY Yrkes vux

3 Teknikutbildningar med kvalitet TEKNIKCOLLEGE Kvalitativa gymnasiala och eftergymnasiala tekniska utbildningar i nära samverkan med teknik- och industriföretag Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium Göteborgs Tekniska College Lindholmens Tekniska Gymnasium Polhemsgymnasiet SKF Tekniska Gymnasium SKF Kompetenscentrum Yrkeshögskolan Göteborg Aranäsgymnasiet Kungsbacka Elof Lindälvs gymnasium Kungsbacka Yrkeshögskolan Kungsbacka Mimers hus Gymnasium Kungälv Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

4 Från skola till utbildningsanordnare TEKNIKCOLLEGE Vinster för skolan Nya uppdrag, förändrat innehåll, inbyggd kompetensutveckling, nya arbetsuppgifter, bättre resursutnyttjande, uppdaterad utrustning. Ekonomi, kontaktnät samverkan. TC certifiering ger nya kvalitetssäkrade uppdrag.

5 Företag och branscher TEKNIKCOLLEGE Vinster: Långsiktighet utveckling av de anställdas kompetens Behovsanpassade utbildningar, flexibel nära utbildning Brett utbud av utbildningar (inom Teknikcollege) Deltar i utformningen av YH-utbildningar Utbildning till vettiga priser

6 Deltagarna TEKNIKCOLLEGE Vinster: Anställda får personlig relevant utbildning (ev. med betyg eller certifikat) Eleven ser stegen från gymnasiet till yrkeslivet Eleven får kvalitativt uppdaterad utbildning med nära företagskontakter (med möjlighet till arbete) Eleven får kvalitetssäkrad Teknikcollegemärkt utbildning

7 Samhället TEKNIKCOLLEGE Vinster: Tydliga kvalitetssäkrade utbildningar Den samlade kompetensnivån höjs Orten kan erbjuda välutbildad, anställningsbar arbetskraft, vilket gynnar tillväxt och attraktion Bra resursutnyttjande med samverkande utbildningsanordnare

8 Regionala förutsättningar TEKNIKCOLLEGE Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal - viss del vuxenutbildning Yrkesvux via GR ESF-projekt via GR och lokala TC Upphandling av vuxenutbildning via GR KY/Yrkeshögskola

9 Regional statistik GR TEKNIKCOLLEGE 1541 deltagare gy, vux, KY/YH (293 kvinnor och 1248 män) 102,7 årsplatser inom GRVUX = Yrkesvux inom teknik, där även teknikcollege levererar 2528 kursplatser inom ESF-projektet VästKraft, där även teknikcollege levererar Uppdragsutbildning/internutbildning (cirka personer)

10 Kriterier för Teknikcollege enligt Industrirådet (arbetsmarknadens parter) TEKNIKCOLLEGE 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring 7. Maskiner och utrustning 8. Sammanhållna arbetsdagar 9. Lagarbete och ämnesintegration 10. Lärande i arbete 6. Kreativ och stimulerande lärmiljö

11 Teknikcollege och gymnasiereformen GY2011 i Göteborgsregionen TEKNIKCOLLEGE

12 Teknikcollege och GY2011 TEKNIKCOLLEGE Lpf 94 (reviderad) Examensmål Mål Centralt innehåll Kunskapskrav Gymnasiearbete Inriktningar/yrkesutgångar/profiler Utökad studiekurs APL Lärling Gymnasiegemensamma ämnen

13 Kriterium 1 Regional samverkan - Regional statistik Samverkansavtal mellan kommunerna inom Göteborgsregionen Många fristående skolor TEKNIKCOLLEGE Definitivantagning juni 2010 El 845 Energi 186 Fordon 413 Industri 219 Teknik 577 Slutantagning sept 2011 El- och energi 472 VVS- o. fastighet 65 Fordon 306 Industriteknik 215 Teknik 940

14 Kriterium 2 Infrastruktur för utbildningar TEKNIKCOLLEGE 10 godkända college (8 gy+vux, 3 YH) En fristående, en blandform och åtta kommunala 14 inriktningar (GY2000) teknik, industri, automation och datorteknik 24 inriktningar (GY2011), TE, IN och EE 18 KY/YH-utbildningar inom teknik och industri/automation Uppdragsutbildning Samplanering av utbildningsutbudet i den regionala styrgruppen/rådet och i Utbildningschefsgruppen TCGR-rådet anses vara lika med ett regionalt programråd TCGR-rådet kan uttala stöd vid ansökan om ny YH-utbildning

15 Kriterium 3 Tydlig profil TEKNIKCOLLEGE TE högskoleförberedande, IN, EE (delvis) yrkesprogram Försöksverksamhet med ett fjärde år efter TE (ej i GR) Lokala programråd - förslag på programfördjupningspaket i samverkan med företagen. TCGR-rådet fångar upp Lokala styrgrupper = lokala programråd

16 Kriterium 4 Samverkan med arbetslivet TEKNIKCOLLEGE Lokal/regional styrgrupp vägledning/rekryteringsmässor, t ex Möjligheternas värld Handledarutbildning GRs nätverk för lärande på arbetsplats Programråd - yrkeslärarutbildning på Göteborgs Universitet. Skolinspektionens rapport om APU och kommande inspektion - Avtal/utbildningskontrakt APL och lärling - Arbetsmiljöfokus - Ev. samordning via Nya behörighetskrav och validering för att antas till y-lärarutbildning VUX vuxenlärlingar

17 Kriterium 5 Kvalitetssäkring TEKNIKCOLLEGE TCGR - tydlig organisationsmodell Progressionsplan, årscykelplan, verksamhetsberättelse och statistikuppföljning TCGRs motion till riksföreningen om 3+5 års certifiering antogs Nationella programråd Lokalt programråd och APL obligatoriskt Gymnasiearbete Utökad skolinspektion Arbetsmiljöverksinspektion

18 Kriterium 6 Kreativ och stimulerande lärmiljö TEKNIKCOLLEGE Bra lokaler/intressant innehåll. Ombyggnationer på gång. Projektarbeten/tematiska arbeten/virtuella miljöer/upplevelsebaserat lärande/entreprenöriellt lärande/elevfokus/praktik och teori i symbios Examensmålen styr centralt innehåll, metoder och arbetsformer. Kunskapskrav för vad eleven ska ha uppnått. VUX mera individuellt upplägg för individen och validering följs av särskild prövning

19 Kriterium 7 Maskiner och utrustning TEKNIKCOLLEGE Sambruk mellan olika anordnare (såväl kommunala som fristående) Sambruk mellan gymnasiet och vuxenutbildningen Industrin medfinansierar Centralt innehåll i kurserna kräver viss utrustning eller vissa maskiner Programfördjupningskurser kan användas från andra program Behörighetskrav y-lärare arbetar inom fler program eller inom VUX2012 Entreprenad och sponsring möjlig

20 Kriterium 8 Sammanhållna arbetsdagar TEKNIKCOLLEGE TCGR 2500 poäng (intyg) 2800 (diplom) till 3500 poäng (mycket utökat program) Tight schema vanligast Yrkeselever poäng grundläggande högskolebehörighet. IKE i GR kr per elev/år Individuellt utökat program efter prövning och beslut av rektor

21 Kriterium 9 Lagarbete och ämnesintegration TEKNIKCOLLEGE Infärgning myntades i Göteborg på 90-talet Arbetslag Samverkan enligt Lpf 94 gäller fortfarande Examensmålen kan innehålla samverkansskrivningar Utbildningen ska.ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Teori och praktisk tillämpning ska samverkan och utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att samarbeta med andra. Examensmålen för TE

22 Kriterium 10 Lärande i arbete TEKNIKCOLLEGE TCGR APU/APL om 15 veckor eller mer Feriejobb t ex GTG och SKF Tydligare uppföljning Bedömning och betygsättning av APL-delarna Handledarrollen Yrkeslärarrollen/nya yrkeslärarutbildningen

23 Exempel på handledarutbildning på GTG/GTC TEKNIKCOLLEGE Vad är en professionell handledare? Handledarens olika roller Att vara en förebild och representant för företaget Vilka är mina styrkor och svagheter i förhållande till rollen, vad behöver jag tänka på? Synligt ledarskap/situationsanpassat ledarskap Egna och andras förväntningar på rollen

24 TEKNIKCOLLEGE

25 TEKNIKCOLLEGE Tack för er uppmärksamhet!

26 Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

27 Från Göteborgs certifieringsceremoni GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

28 Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen VO-College är en satsning kvalitativt och kvantitativt både på ungdoms- och vuxenutbildning i samverkan med arbetslivet. VO-College ger möjlighet att intressera fler ungdomar och vuxna för utbildning inom vård och omsorg. För den som redan befinner sig i arbetslivet öppnar VO- College möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning. Den kvalitet i utbildningen som VO-College garanterar, innebär att den studerande får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. Statusen på utbildningen och yrkesområdet höjs. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

29 Övergripade regionala mål för att utgöra en kvalitetssäkrande regional organisation under den tid certifieringen gäller enligt uppfyllda kriterier i den regionala ansökan. Rådet kommer också att fokusera på omvärldsbevakning, opinionsbildning och marknadsföring. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

30 Övergripade regionala mål för att anpassa det arbete som redan skett i regionen till det nationella konceptet Vårdoch omsorgscollege att inom konceptet fortsätta att utveckla samverkan mellan arbetsliv och skola/utbildning. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

31 Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege SKL, Kommunal, Vårdföretagarna Rådgivande Styrelse SKL Vårdföretagarna Kommunal Kansli Certifierare Förening Vård- och omsorgscollegerådet/ Styrgruppen för Göteborgsregionen Certifierad Lokal styrgrupp Göteborg/ Öckerö Lokal styrgrupp Mölndal Lokal styrgrupp Kungsbacka Lokal styrgrupp Ale/Lilla Edet Lokal styrgrupp Stenungsund/Tjörn Lokal styrgrupp Kungälv Alingsås, Lerum, Partille, Härryda Certifierad Ansökt Certifierad Ansökt Certifierad Ansökt På gång GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

32 VO-College Göteborgsregionen Rådets/styrgruppens medlemmar Anna Wreeby Malin Kumlin Utbildningsanordnare Organisation Kommun Patrick Phillips Ale gymnasium Ale ElseMarie Hjert Bräcke Diakoni Göteborg Marcus Normark Katrinelundsgymnasium Göteborg Monica Ivarsson Studium Göteborg Yrkeshögskolan i Göteborg Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg Göteborg VUX Sofia Grebner Vuxenutbildningen Härryda Eva Malmgren- Aranäsgymnasiet Kungsbacka Thörnblom Kurt-Olov Sjöström GR VUX-gruppen Kungälv Susanne Vasén Lernia Lernia Rolf Ehrenberg Lerums Vuxenutbildning Lerum Eva Berhof Krokslätts-gymnasiet Mölndal Jane Cervell Vuxenutbildningen Stenungsund Pia Alhäll Verksamhetschef Partille Avnämarrepresentanter Organisation Kommun Sirpa Niemi Verksamhetschef FH Ale Lars-Göran Jansson Processledare GR Ann-Kristin Andersson Stadsledningskontoret Göteborg Britta Schröder ÄO-chef Tuve-Säve Göteborg Lisbeth Hundal FH SDF Majorna Göteborg Annelie Snis Sektorchef Västra Göteborg Göteborg Margaretha Häggström Senior Göteborg, Stadskansliet Göteborg Tina Forsgren Ordförande i rådet Härryda Karolina Naij Utredare FH Kungsbacka Monica Wallström Utredare ÄO Kungsbacka Barbro Karlsson Kungälvs sjukhus Kungälv Marita Leijon Lagergren Verksamhetsutvecklare vård och Kungälv omsorg Barbro Jansson Lerum Maria Terins Sektorschef Lerum Agneta Lindell Enhetschef FH Lilla Edet Camilla Dahlin Områdeschef FH Mölndal Kaj Andreasson Personalenheten Vård och Mölndal omsorg Marie Berg Områdeschef Mölndal Anita Mattisson ÄO-chef Partille Noomi Holmberg Stenungsund Britta Hedén Utvecklingsledare Stenungsund Ingegärd Gundersvik FH-chef Tjörn Lillian Bohlin Enhetschef ÄO Tjörn Marianne Ch Gustafsson Alingsås sjukhus VG regionen Manuela Ingemarsson Drottning Silvias barnsjukhus, SU, Kommunals representant VG regionen Margaretha Allen Processledare GR Viktoria Stalfors Sahlgrenska VG regionen Universitetssjukhuset Ann-Britt Lindahl Tre Stiftelser Tre stiftelser GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

33 Åtagande SAMVERKANSAVTAL Vård och omsorgscollege Göteborgsregionen Avtalet är undertecknat av drygt 30 olika parter inom kommunal vård- och omsorg, sjukhusvård samt kommunala och fristående utbildningar samt fackliga företrädare. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

34 Årlig regional budget kronor - fördelas på medlemskommunernas utbildnings-/vuxenutbildningsförvaltningar efter medlemsantalet ( kr årsavgift till nationella rådet) - Processledning och stöd till ansökande och certifierade kommuner/anordnare - Webbsida - Marknadsföring och lobbyverksamhet - Sex regionala rådsmöten - Sex au-möten - Kontakter, uppföljning och återkoppling till nationella rådet - Två nationella processledarträffar arbete med återcertifiering - Jfr andra regioner som har mellan % tjänst för VO-College GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

35 Några resultat hittills Fungerande regional mötesarena för erfarenhetsutbyte Rådet har en representant i Skolverkets nationella programråd för vård- och omsorgsprogrammet Rådet har en representant i det nationella rådet för VO-College Ökad transparens via regional webbsida GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

36 Några resultat hittills Lokala avtal kring samverkansformer, handledarutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Utvidgade avtal kring vuxenutbildning inom yrkesvux, vilket har gjort att fler vuxna har kunnat nå utbildning Avstämning av utbudet inom yrkesvux med rådet/styrgruppen Fler kommuner/verksamheter använder Praktikplatsen.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

37 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

38 Några resultat hittills Nivån för handledarutbildning för kommunal vård- och omsorg har fastställts. Nytt avtal kring VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för sjuksköterskor i kommunerna. Arbetsgrupp som arbetat fram beviljad YHutbildning till Instrument och steriltekniker i samverkan mellan rådet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Beslut i rådet om att ställa sig bakom ett antal YH-ansökningar (dessa beviljades) GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

39 Några resultat hittills Ökad samverkan med universitet och högskola Ökat intresse för yrkeslärarutbildning inom vård- och omsorg Fler utbildningsplatser genomförs i lärlingsform Feriearbeten inom vård- och omsorg Film om bemötande - via Growthprojektet GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

40 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

41 Framtiden Knappt ett år kvar av certifieringen men arbetet inleds nu kring att återcertifiera regionen och fortsätta att utveckla de lokala delarna GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

42 Kontaktuppgifter och ytterligare information Margaretha Allen, processledare utbildning Lars-Göran Jansson, processledare avnämare Tina Forsgren, ordförande GR VO-College Webb:www.grkom.se/voc GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

43 Regional webbsida ning/gymnasieskolan/vardocho msorgscollege ce117 63a7c7d html GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

44 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

45 GRINDA Göteborgsregionens Inriktningsdatabas Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

46 Syftet med GRINDA Syftet med de nya funktionerna är att 1.Synliggöra fördelningen av antalet platser på gymnasieprogrammens inriktningar 2.Underlätta för övergång mellan programinriktningar inom GR 3.Bidra till ökad rättsäkerhet vad gäller urvalsprocessen för antagning till inriktningar Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

47 Bakgrund.. UC/GR:s samverkansavtal för gymnasieskolan Genom avtalet enas kommunerna om att utgöra samverkansområde vad avser antagning till samtliga nationella program och nationella inriktningar ( ) oavsett om utbildningen anordnas i elevens hemkommun eller inte. Därtill hänvisas och betonas kopplingen till skollagen och gymnasieförordningen om kommunernas skyldigheter att erbjuda och ta emot elever på utbildning inom de nationella programmen. OBS! Urval och antagning till gymnasieprogrammens inriktningar i år 2 och 3 regleras idag inte i skollag eller i tillhörande förordningar. Samordning i syfte att finna en rättssäker modell som lever upp till skollagens förpliktelser om elevers rättigheter och kommuners skyldigheter. Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

48 Skollag / Gymnasieförordning Ålägger kommunerna att stödja gymnasieelever på ett sådant sätt att avhopp undviks. Möjligheten att söka Introduktionsprogrammet har tagits bort för de som är gymnasiebehöriga. Dessutom Tillmötesgå behov av ett verktyg som bättre tillvaratar den moderna teknikens möjligheter att uppnå bättre överblick och snabbare vägar till kontakt. Möjlighet för skolorna att nå ut med lediga platser. Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

49 Informationskällor i GRINDA Källa Information Gymnasieskolor i GR GRUUS - Kommunala och fristående skolor i GR rapporterar till GRUUS Rapporterar inskrivna elever på gymnasieskolans program och inriktningar. GRINDA Folkbokföringsregistret Tillgång till nationellt register med person- och adressuppgift till elever som är boende och/eller inskrivna på skola inom GR. INDRA GRUUS Folkbokföringsregistret Indra - uppgifter från antagningssystemet till gymnasieskola inom GR GERDA Göteborgs elevregistreringssystem Hämtar uppgift om program per skola, studievägskoder och kontaktuppgift till gymnasieskolorna. Inskrivna elever på kommunala gymnasieskolor i Göteborg Information -sansvariga Kommun Gymnasieskolor i GR GERDA Informationsansvariga i GR kommunerna GRINDA Registrerar uppgift i GRUUS om elev som står utanför gymnasieskola. Antalet platser på programinriktningar Antalet av skolan bokade platser på programinriktningar. Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

50 Tidplan Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

51 Användare & funktioner Organisationsasvarig: Kontaktperson för studievägarna Registrerar studievägar och antal platser som erbjuds (kan delegeras) Får automatiskt information om de organisationsförändringar som görs. Läsbehörighet för SYV: Söka lediga utbildningsplatser som matchar behov Får en översiktlig uppfattning om tänkbara alternativ Får kontaktinformation till den som är ansvarig för den funna platsen Politiker/Beslutsfattare (på sikt) Får tillgång till statistiskt intressant material, via statistiskt verktyg kopplat till data i GRINDA och GRUS. Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

52 Inloggning Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

53 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

54 Uppdatera organisation Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

55 Ange erbjudna platser Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

56 Söka lediga platser Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

57 Kontaktformulär Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

58 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Behöriga sökande per plats 1 0,9 01-feb Preliminärantagningen Sökande per plats 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,63 0,73 0,72 0,72 0,65 0,64 0,2 0,1 0 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Antal behöriga sökande per plats, en jämförelse mellan 1 februari och preliminärantagningen. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Sökande\Sökande per plats

59 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Preliminärt antagna förstahandsval till kommunala och fristående skolor Procent antagna ,4 76,7 87,3 88,8 82,7 82,8 86,6 88,7 91,1 91,5 87,8 84,8 90,8 89,1 86,8 88,4 72,7 78,8 86,5 85,2 92,7 89,5 94,8 95,6 85, ,5 78,1 83,2 83, Preliminärt antagna på förstahandsval 2011 Preliminärt antagna på förstahandsval 2012 Andel preliminärt antagna elever på förstahandsval till kommun och fristående skolor. Blå stapel visar föregående år, orange nuvarande. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Intagna 1a val

60 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Fördelning antagna högskoleförberedande resp yrkesprogram Antagna Yrkesprogram % Antagna Högskoleförberedande % 61 % 73 % 75 Antagna i % % % Procentuell fördelning av antagna elever i respektive grupp 2010, 2011 och Gäller antagna till nationella program. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\HögsYrkesÅr

61 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Fördelning av preliminärt antagna ,8 28,7 31,1 33, ,5 70 Procent ,7 24,9 24,3 22,5 23, , ,4 44, ,9 41,5 % antagna fristående 2834 GR-elever. 197 icke GR-elever 10 % antagna annan kommun 1970 GR-elever. 197 icke GR-elever 0 % antagna hemkommun 3418 elever *Annan kommun: annan kommun än hemkommunen. **Hemkommun: den kommun eleven är folkbokförd i. Antagna elever folkbokförda i GR som söker utbildning inom GR. Introduktionsprogram ingår ej. I förklaringsrutan anges antal antagna elever som är folkbokförda i och utanför GR. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Kommun Fristående År

62 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Antagna till fristående skolor 2012: 3031 Antagna till kommunala skolor 2012: 5585 Antal platser 2012: Antagna till alla program 2011 och Antal Antagna till alla nationella program år 2011 och 2012, elever folkbokförda i och utanför GR. Sökande till Introduktionsprogram ingår ej. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Intagna alla program Diag

63 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Antagna till kommunala skolor Antal antagna Antal platser 500 Antal antagna Visar antal platser och antagna på kommunala skolor I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Intagna per kommunal skola

64 Preliminärantagningen Antagna till fristående skolor Antal antagna Antal platser Visar antal platser och antagna på fristående skolor I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Intagna per fristående skola

65 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Behöriga ej antagna elever En jämförelse åren Antal ej antagna Behöriga GR-elever som enbart ligger som reserv på sina val till gymnasieskolan. Introduktionsprogam ingår ej. Textrutorna ovanför staplarna anger antal elever. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Ej intagna elever År

66 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Ej antagna elever och lediga platser Totalt antal lediga platser: (2011 = 3 698) Totalt antal ej antagna elever: (2011 = 1770) Antal Fristående skolor 1285 Kommunala skolor 1668 Obehöriga Lediga platser Behöriga 177 Ej antagna Ej antagna GR-elever som ligger som reserver på samtliga val. Här ingår inte elever som enbart sökt och blivit antagna utanför GR. Observera att minst 50% av de obehöriga eleverna förväntas bli behöriga inför definitivantagningen. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Lediga platser ej intagna

67 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Andel behöriga/obehöriga sökande till något nationellt program inom GR Behöriga i % 2012: 83,1 2011: 84,6 2010: 83,9 2009: 84, sökande sökande Obehöriga i % 2012: 16,9 2011: : 16,1 2009: 15,9 Diagrammet visar alla elever med förstahandsval till ett nationellt program på gymnasieskola i regionen. De med förstahandsval till Introduktionsprogram eller utbildningar i övriga landet ingår ej. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Behörighet\Andel beh. obeh

68 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Fördelning av behörighet ,4 98, ,6 94,5 94, Estetiska programmet Ekonomi-, Humanistiska och Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet Yrkesprogram Diagrammet visar att de elever som är behöriga till ett Yrkesprogram i de flesta fall också är behöriga till övriga nationella program. DVS av alla elever som är behöriga till ett Yrkesprogram så är 94,7 % också behöriga till Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Behörighet\Fördelning beh Diag

69 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Behöriga och obehöriga sökande till nationella program Procent behöriga/obehöriga ,5 21,8 49,3 45, ,5 78,2 50,7 54,7 Obehöriga i % Behöriga i % 13,8 86,2 60,5 39,5 34,8 37,7 36,8 3,8 13,8 25,5 11,4 7,5 38,4 13,1 14,8 14,3 10,9 40,5 48,4 96,3 86,2 88,6 92,5 86,9 85,2 85,7 89,1 74,5 65,2 62,3 63,2 61,6 59,5 51,6 Behöriga och obehöriga förstahandsval till nationella program. Introduktionsprogram ingår ej. Ca 50% av de obehöriga eleverna förväntas bli behöriga inför definitivantagningen. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Behörighet\Beh obeh vissa utb

70 GR Utbildning Söktryck för gymnasiet 12 och 24 april 2012 Kommunala skolor Fristående skolor Förklaring: pl=antal platser totalt >150% Lediga platser i relation till befintliga platser % Endast utbildningar med fler än 10 platser ingår % <50% Nord: Ale, Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn Ost: Alingsås, Lerum, Partille Syd: Härryda, Kungsbacka, Mölndal Centrum: Göteborg, Öckerö Program Inriktning Centrum Nord Ost Syd 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr Barn och fritidsprogrammet 169%/36 pl 194%/36 pl 98%/44 pl 93%/44 pl 100%/43 pl 102%/43 pl 82%/66 pl 83%/66 pl Barn och fritidsprogrammet 41%/32 pl 38%/32 pl Bygg- och anläggningsprogrammet 125%/160 pl 129%/160 pl 209%/32 pl 213%/32 pl 91%/92 pl 91%/92 pl 106%/32 pl 103%/32 pl Bygg- och anläggningsprogrammet 51%/74 pl 55%/74 pl Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad 42%/12 pl 42%/12pl 8%/12 pl 8%/12 pl Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling, Måleri 29%/14 pl 21%/14 pl Ekonomiprogrammet 112%/278 pl 112%/278 pl 72%/96 pl 73%/96 pl 95%/137 pl 96%/137 pl 87%/190 pl 93%/190 pl Ekonomiprogrammet 110%/479pl 108%/500 pl 75%/20 pl 75%/20 pl El- och energiprogrammet 92%/90 pl 101%/90 pl 115%/48 pl 117%/48 pl 88%/88 pl 90%/88 pl 103%/91 pl 111%/91 pl El- och energiprogrammet 55%/140 pl 60%/140 pl El- och energiprogrammet Lärling, Elteknik 50%/14 pl 50%/14 pl Estetisk spetsutbildning inr Musik 106%/16 pl 119%/16 pl Estetiska programmet Bild och formgivning 121%/48 pl 127%/48 pl 75%/12 pl 83%/12 pl 27%/15 pl 40%/15 pl 65%/49 pl 65%/49 pl Estetiska programmet Bild och formgivning 69%/52 pl 67%/52 pl 57%/28 pl 64%/28 pl Estetiska programmet Dans 69%/16 pl 63%/16 pl 114%/14 pl 107%/14 pl Estetiska programmet Estetik och media 98%/106 pl 103%/106 pl 100%/20 pl 95%/20 pl 87%/31 pl 84%/31 pl 55%/31 pl 52%/31 pl Estetiska programmet Estetik och media 103%/116 pl 106%/116 pl 94%/16 pl 100%/16 pl Estetiska programmet Musik 101%/80 pl 101%/80 pl 62%/52 pl 62%/52 pl 59%/64 pl 63%/64 pl 84%/90 pl 86%/90 pl Estetiska programmet Musik 98%/193 pl 97%/193 pl Estetiska programmet Teater 181%/16 pl 181%/16 pl 107%/14 pl 100%/14 pl 86%/28 pl 93%/28 pl 1

71 GR Utbildning Program Inriktning Centrum Nord Ost Syd 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr Fordons- och transportprogrammet 121%/150 pl 125%/150 pl 50%/22 pl 55%/22 pl 117%/18 pl 117%/18 pl 96%/51 pl 106%/51 pl Fordons- och transportprogrammet 94%/16 pl 94%/16 pl Fordons- och transportprogrammet Transport 189%/18 pl 189%/18 pl Handels- och administrationsprogrammet 104%/46 pl 111%/46 pl 40%/50 pl 40%/50 pl 83%/36 pl 83%/36 pl 91%/77 pl 97%/77 pl Handels- och administrationsprogrammet 98%/122 pl 94%/119 pl Hantverksprogrammet Florist 15%/20 pl 15%/20 pl 25%/16 pl 38%/16 pl Hantverksprogrammet Frisör 133%/54 pl 133%/54 pl Hantverksprogrammet Frisör 62%/37 pl 68%/37 pl 100%/11 pl 127%/11 pl Hantverksprogrammet Textil design 100%/16 pl 100%/16 pl Hantverksprogrammet Övriga hantverk, hår och makeu 105%/44 pl 107%/44 pl Hantverksprogrammet Övriga hantverk, hår och makeu 247%/32 pl 256%/32 pl 100%/11 pl 118%/11 pl Hotell- och turismprogrammet 113%/32 pl 109%/32 pl 50%/14 pl 50%/14 pl 55%/20 pl 55%/20 pl 92%/25 pl 92%/25 pl Hotell- och turismprogrammet 113%/60 pl 113%/60 pl Humanistiska programmet 102%/48 pl 102%/48 pl 46%/48 pl 46%/48 pl 55%/20 pl 70%/20 pl Industritekniska programmet 80%/30 pl 77%/30 pl 108%/12 pl 108%/12 pl Industritekniska programmet 66%/56 pl 66%/56 pl Industritekniska programmet Driftsäkerhet och underhåll 65%/26 pl 65%/26 pl Industritekniska programmet Processteknik 89%/18 pl 94%/18 pl Industritekniska programmet Produkt- och maskinteknik 67%/12 pl 67%/12 pl Industritekniska programmet Produkt- och maskinteknik 125%/96 pl 123%/96 pl Industritekniska programmet Svetsteknik 92%/12 pl 92%/12 pl 2

72 GR Utbildning Program Inriktning Centrum Nord Ost Syd 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr International Baccaleurate 124%/84 pl 129%/84 pl 67%/30 pl 67%/30 pl Naturbruksprogrammet Djur 113%/30 pl 117%/30 pl Naturbruksprogrammet Djur 90%/48 pl 104%/48 pl 113%/60 pl 113%/60 pl Naturbruksprogrammet Lärling, Djur 13%/15 pl 13%/15 pl Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets 153%/30 pl 167%/30 pl Naturvetenskapsprogrammet 112%/550 pl 113%/550 pl 56%/134 pl 57%/134 pl 85%/130 pl 87%/130 pl 106%/212 pl 107%/212 pl Naturvetenskapsprogrammet 128%/517 pl 130%/506 pl Restaurang- och livsmedelsprogrammet 98%/132 pl 102%/132 pl 40%/20 pl 30%/20 pl 63%/16 pl 63%/16 pl 63%/30 pl 63%/30 pl Restaurang- och livsmedelsprogrammet Lärling, kök och servering 55%/20 pl 60%/20 pl Samhällsvetenskapsprogrammet 116%/673 pl 115%/673 pl 173%/88 pl 175%/88 pl 74%/186 pl 76%/186 pl 94%/358 pl 95%/358 pl Samhällsvetenskapsprogrammet 139%/492 pl 140%/477 pl Sjöfartsutbildning 116%/32 pl 119%/32 pl 72%/32 pl 72%/32 pl Sjöfartsutbildning Däck 192%/12 pl 192%/12 pl Sjöfartsutbildning Maskin 40%/15 pl 40%/15 pl Spetsutbildning Samhällsvetenskap och humaniora 50%/16 pl 56%/16 pl Teknikprogrammet 132%/116 pl 129%/116 pl 125%/88 pl 126%/88 pl 83%/138 pl 82%/138 pl 85%/200 pl 87%/200 pl Teknikprogrammet 128%/334 pl 133%/319 pl 45%/80 pl 48%/80 pl VVS- och fastighetsprogrammet 132%/50 pl 130%/50 pl VVS- och fastighetsprogrammet 10%/30 pl 10%/30 pl Vård- och omsorgsprogrammet 172%/50 pl 180%/50 pl 96%/50 pl 94%/50 pl 94%/16 pl 94%/16 pl 93%/61 pl 95%/61 pl Vård- och omsorgsprogrammet Lärling 100%/20 pl 95%/20 pl 3

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner Drygt 50 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Utmaningar för Göteborgsregionen 2/3 av personalen inom kommunal vård

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MATRIS 2013-04-10 Margaretha Allen Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Vad ska jag välja? indra2.se INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Vad ska jag välja? indra2.se INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN Vad ska jag välja? 2016 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll 081107 Anteckningar till TCGR-rådets möte Datum: Tisdag 7 oktober, kl. 13.30-16.00 Plats: KY-akademien, Lärdomsgatan 3, Göteborg Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen 2015-01-27 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-04-05 ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN Ansökans innehåll Inledning s. 2 Regionalt perspektiv 3 Infrastruktur för utbildningen 5 Tydlig profil 9 Samverkan med arbetslivet 11 Kvalitetssäkring

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2008 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u som ska börja gymnasiet hösten 2011 kommer att möta mycket nytt! Hela gymnasieskolan i Sverige förändras med nya program, nya inriktningar,

Läs mer

Teknikcollege Hofors

Teknikcollege Hofors Till Regional styrgrupp Teknikcollege Gästrikland Reviderad ansökan 3 september 2012 Teknikcollege Hofors Industriskolan 1 Inledning Övergripande beskrivning av nuläge, inklusive styrkor och förbättringsområden

Läs mer

(U2009/2114/G, U2009/5688/G)

(U2009/2114/G, U2009/5688/G) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning 1 (64) Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) Skolverket mottog den 1 oktober

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Förbundsdirektionen och utbildningschefen för Västerbergslagens utbildningscentrum avger följande årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

2009-06-03. VästKraft. En presentation

2009-06-03. VästKraft. En presentation 2009-06-03 VästKraft En presentation VästKrafts vision Att öka kompetensen hos individer inom teknikbranschen, och därigenom stärka Göteborgsregionens uthålliga tillväxt. Bakgrund VästKraft startade 23

Läs mer