Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning"

Transkript

1 Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning TEKNIKCOLLEGE Eric Alexandersson TC GR ordförande Volvo Cars Corporation Bengt Forsling IF Metall Medlem i TCGR-rådet Ordförande i Riksföreningen Teknikcollege Margaretha Allen TC GR Processledare Programsamordnare TE i GY2011

2 Kompetensknut eller och vinst? TEKNIKCOLLEGE +? YH GY Yrkes vux

3 Teknikutbildningar med kvalitet TEKNIKCOLLEGE Kvalitativa gymnasiala och eftergymnasiala tekniska utbildningar i nära samverkan med teknik- och industriföretag Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium Göteborgs Tekniska College Lindholmens Tekniska Gymnasium Polhemsgymnasiet SKF Tekniska Gymnasium SKF Kompetenscentrum Yrkeshögskolan Göteborg Aranäsgymnasiet Kungsbacka Elof Lindälvs gymnasium Kungsbacka Yrkeshögskolan Kungsbacka Mimers hus Gymnasium Kungälv Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

4 Från skola till utbildningsanordnare TEKNIKCOLLEGE Vinster för skolan Nya uppdrag, förändrat innehåll, inbyggd kompetensutveckling, nya arbetsuppgifter, bättre resursutnyttjande, uppdaterad utrustning. Ekonomi, kontaktnät samverkan. TC certifiering ger nya kvalitetssäkrade uppdrag.

5 Företag och branscher TEKNIKCOLLEGE Vinster: Långsiktighet utveckling av de anställdas kompetens Behovsanpassade utbildningar, flexibel nära utbildning Brett utbud av utbildningar (inom Teknikcollege) Deltar i utformningen av YH-utbildningar Utbildning till vettiga priser

6 Deltagarna TEKNIKCOLLEGE Vinster: Anställda får personlig relevant utbildning (ev. med betyg eller certifikat) Eleven ser stegen från gymnasiet till yrkeslivet Eleven får kvalitativt uppdaterad utbildning med nära företagskontakter (med möjlighet till arbete) Eleven får kvalitetssäkrad Teknikcollegemärkt utbildning

7 Samhället TEKNIKCOLLEGE Vinster: Tydliga kvalitetssäkrade utbildningar Den samlade kompetensnivån höjs Orten kan erbjuda välutbildad, anställningsbar arbetskraft, vilket gynnar tillväxt och attraktion Bra resursutnyttjande med samverkande utbildningsanordnare

8 Regionala förutsättningar TEKNIKCOLLEGE Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal - viss del vuxenutbildning Yrkesvux via GR ESF-projekt via GR och lokala TC Upphandling av vuxenutbildning via GR KY/Yrkeshögskola

9 Regional statistik GR TEKNIKCOLLEGE 1541 deltagare gy, vux, KY/YH (293 kvinnor och 1248 män) 102,7 årsplatser inom GRVUX = Yrkesvux inom teknik, där även teknikcollege levererar 2528 kursplatser inom ESF-projektet VästKraft, där även teknikcollege levererar Uppdragsutbildning/internutbildning (cirka personer)

10 Kriterier för Teknikcollege enligt Industrirådet (arbetsmarknadens parter) TEKNIKCOLLEGE 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring 7. Maskiner och utrustning 8. Sammanhållna arbetsdagar 9. Lagarbete och ämnesintegration 10. Lärande i arbete 6. Kreativ och stimulerande lärmiljö

11 Teknikcollege och gymnasiereformen GY2011 i Göteborgsregionen TEKNIKCOLLEGE

12 Teknikcollege och GY2011 TEKNIKCOLLEGE Lpf 94 (reviderad) Examensmål Mål Centralt innehåll Kunskapskrav Gymnasiearbete Inriktningar/yrkesutgångar/profiler Utökad studiekurs APL Lärling Gymnasiegemensamma ämnen

13 Kriterium 1 Regional samverkan - Regional statistik Samverkansavtal mellan kommunerna inom Göteborgsregionen Många fristående skolor TEKNIKCOLLEGE Definitivantagning juni 2010 El 845 Energi 186 Fordon 413 Industri 219 Teknik 577 Slutantagning sept 2011 El- och energi 472 VVS- o. fastighet 65 Fordon 306 Industriteknik 215 Teknik 940

14 Kriterium 2 Infrastruktur för utbildningar TEKNIKCOLLEGE 10 godkända college (8 gy+vux, 3 YH) En fristående, en blandform och åtta kommunala 14 inriktningar (GY2000) teknik, industri, automation och datorteknik 24 inriktningar (GY2011), TE, IN och EE 18 KY/YH-utbildningar inom teknik och industri/automation Uppdragsutbildning Samplanering av utbildningsutbudet i den regionala styrgruppen/rådet och i Utbildningschefsgruppen TCGR-rådet anses vara lika med ett regionalt programråd TCGR-rådet kan uttala stöd vid ansökan om ny YH-utbildning

15 Kriterium 3 Tydlig profil TEKNIKCOLLEGE TE högskoleförberedande, IN, EE (delvis) yrkesprogram Försöksverksamhet med ett fjärde år efter TE (ej i GR) Lokala programråd - förslag på programfördjupningspaket i samverkan med företagen. TCGR-rådet fångar upp Lokala styrgrupper = lokala programråd

16 Kriterium 4 Samverkan med arbetslivet TEKNIKCOLLEGE Lokal/regional styrgrupp vägledning/rekryteringsmässor, t ex Möjligheternas värld Handledarutbildning GRs nätverk för lärande på arbetsplats Programråd - yrkeslärarutbildning på Göteborgs Universitet. Skolinspektionens rapport om APU och kommande inspektion - Avtal/utbildningskontrakt APL och lärling - Arbetsmiljöfokus - Ev. samordning via Nya behörighetskrav och validering för att antas till y-lärarutbildning VUX vuxenlärlingar

17 Kriterium 5 Kvalitetssäkring TEKNIKCOLLEGE TCGR - tydlig organisationsmodell Progressionsplan, årscykelplan, verksamhetsberättelse och statistikuppföljning TCGRs motion till riksföreningen om 3+5 års certifiering antogs Nationella programråd Lokalt programråd och APL obligatoriskt Gymnasiearbete Utökad skolinspektion Arbetsmiljöverksinspektion

18 Kriterium 6 Kreativ och stimulerande lärmiljö TEKNIKCOLLEGE Bra lokaler/intressant innehåll. Ombyggnationer på gång. Projektarbeten/tematiska arbeten/virtuella miljöer/upplevelsebaserat lärande/entreprenöriellt lärande/elevfokus/praktik och teori i symbios Examensmålen styr centralt innehåll, metoder och arbetsformer. Kunskapskrav för vad eleven ska ha uppnått. VUX mera individuellt upplägg för individen och validering följs av särskild prövning

19 Kriterium 7 Maskiner och utrustning TEKNIKCOLLEGE Sambruk mellan olika anordnare (såväl kommunala som fristående) Sambruk mellan gymnasiet och vuxenutbildningen Industrin medfinansierar Centralt innehåll i kurserna kräver viss utrustning eller vissa maskiner Programfördjupningskurser kan användas från andra program Behörighetskrav y-lärare arbetar inom fler program eller inom VUX2012 Entreprenad och sponsring möjlig

20 Kriterium 8 Sammanhållna arbetsdagar TEKNIKCOLLEGE TCGR 2500 poäng (intyg) 2800 (diplom) till 3500 poäng (mycket utökat program) Tight schema vanligast Yrkeselever poäng grundläggande högskolebehörighet. IKE i GR kr per elev/år Individuellt utökat program efter prövning och beslut av rektor

21 Kriterium 9 Lagarbete och ämnesintegration TEKNIKCOLLEGE Infärgning myntades i Göteborg på 90-talet Arbetslag Samverkan enligt Lpf 94 gäller fortfarande Examensmålen kan innehålla samverkansskrivningar Utbildningen ska.ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Teori och praktisk tillämpning ska samverkan och utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att samarbeta med andra. Examensmålen för TE

22 Kriterium 10 Lärande i arbete TEKNIKCOLLEGE TCGR APU/APL om 15 veckor eller mer Feriejobb t ex GTG och SKF Tydligare uppföljning Bedömning och betygsättning av APL-delarna Handledarrollen Yrkeslärarrollen/nya yrkeslärarutbildningen

23 Exempel på handledarutbildning på GTG/GTC TEKNIKCOLLEGE Vad är en professionell handledare? Handledarens olika roller Att vara en förebild och representant för företaget Vilka är mina styrkor och svagheter i förhållande till rollen, vad behöver jag tänka på? Synligt ledarskap/situationsanpassat ledarskap Egna och andras förväntningar på rollen

24 TEKNIKCOLLEGE

25 TEKNIKCOLLEGE Tack för er uppmärksamhet!

26 Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

27 Från Göteborgs certifieringsceremoni GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

28 Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen VO-College är en satsning kvalitativt och kvantitativt både på ungdoms- och vuxenutbildning i samverkan med arbetslivet. VO-College ger möjlighet att intressera fler ungdomar och vuxna för utbildning inom vård och omsorg. För den som redan befinner sig i arbetslivet öppnar VO- College möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning. Den kvalitet i utbildningen som VO-College garanterar, innebär att den studerande får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. Statusen på utbildningen och yrkesområdet höjs. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

29 Övergripade regionala mål för att utgöra en kvalitetssäkrande regional organisation under den tid certifieringen gäller enligt uppfyllda kriterier i den regionala ansökan. Rådet kommer också att fokusera på omvärldsbevakning, opinionsbildning och marknadsföring. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

30 Övergripade regionala mål för att anpassa det arbete som redan skett i regionen till det nationella konceptet Vårdoch omsorgscollege att inom konceptet fortsätta att utveckla samverkan mellan arbetsliv och skola/utbildning. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

31 Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege SKL, Kommunal, Vårdföretagarna Rådgivande Styrelse SKL Vårdföretagarna Kommunal Kansli Certifierare Förening Vård- och omsorgscollegerådet/ Styrgruppen för Göteborgsregionen Certifierad Lokal styrgrupp Göteborg/ Öckerö Lokal styrgrupp Mölndal Lokal styrgrupp Kungsbacka Lokal styrgrupp Ale/Lilla Edet Lokal styrgrupp Stenungsund/Tjörn Lokal styrgrupp Kungälv Alingsås, Lerum, Partille, Härryda Certifierad Ansökt Certifierad Ansökt Certifierad Ansökt På gång GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

32 VO-College Göteborgsregionen Rådets/styrgruppens medlemmar Anna Wreeby Malin Kumlin Utbildningsanordnare Organisation Kommun Patrick Phillips Ale gymnasium Ale ElseMarie Hjert Bräcke Diakoni Göteborg Marcus Normark Katrinelundsgymnasium Göteborg Monica Ivarsson Studium Göteborg Yrkeshögskolan i Göteborg Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg Göteborg VUX Sofia Grebner Vuxenutbildningen Härryda Eva Malmgren- Aranäsgymnasiet Kungsbacka Thörnblom Kurt-Olov Sjöström GR VUX-gruppen Kungälv Susanne Vasén Lernia Lernia Rolf Ehrenberg Lerums Vuxenutbildning Lerum Eva Berhof Krokslätts-gymnasiet Mölndal Jane Cervell Vuxenutbildningen Stenungsund Pia Alhäll Verksamhetschef Partille Avnämarrepresentanter Organisation Kommun Sirpa Niemi Verksamhetschef FH Ale Lars-Göran Jansson Processledare GR Ann-Kristin Andersson Stadsledningskontoret Göteborg Britta Schröder ÄO-chef Tuve-Säve Göteborg Lisbeth Hundal FH SDF Majorna Göteborg Annelie Snis Sektorchef Västra Göteborg Göteborg Margaretha Häggström Senior Göteborg, Stadskansliet Göteborg Tina Forsgren Ordförande i rådet Härryda Karolina Naij Utredare FH Kungsbacka Monica Wallström Utredare ÄO Kungsbacka Barbro Karlsson Kungälvs sjukhus Kungälv Marita Leijon Lagergren Verksamhetsutvecklare vård och Kungälv omsorg Barbro Jansson Lerum Maria Terins Sektorschef Lerum Agneta Lindell Enhetschef FH Lilla Edet Camilla Dahlin Områdeschef FH Mölndal Kaj Andreasson Personalenheten Vård och Mölndal omsorg Marie Berg Områdeschef Mölndal Anita Mattisson ÄO-chef Partille Noomi Holmberg Stenungsund Britta Hedén Utvecklingsledare Stenungsund Ingegärd Gundersvik FH-chef Tjörn Lillian Bohlin Enhetschef ÄO Tjörn Marianne Ch Gustafsson Alingsås sjukhus VG regionen Manuela Ingemarsson Drottning Silvias barnsjukhus, SU, Kommunals representant VG regionen Margaretha Allen Processledare GR Viktoria Stalfors Sahlgrenska VG regionen Universitetssjukhuset Ann-Britt Lindahl Tre Stiftelser Tre stiftelser GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

33 Åtagande SAMVERKANSAVTAL Vård och omsorgscollege Göteborgsregionen Avtalet är undertecknat av drygt 30 olika parter inom kommunal vård- och omsorg, sjukhusvård samt kommunala och fristående utbildningar samt fackliga företrädare. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

34 Årlig regional budget kronor - fördelas på medlemskommunernas utbildnings-/vuxenutbildningsförvaltningar efter medlemsantalet ( kr årsavgift till nationella rådet) - Processledning och stöd till ansökande och certifierade kommuner/anordnare - Webbsida - Marknadsföring och lobbyverksamhet - Sex regionala rådsmöten - Sex au-möten - Kontakter, uppföljning och återkoppling till nationella rådet - Två nationella processledarträffar arbete med återcertifiering - Jfr andra regioner som har mellan % tjänst för VO-College GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

35 Några resultat hittills Fungerande regional mötesarena för erfarenhetsutbyte Rådet har en representant i Skolverkets nationella programråd för vård- och omsorgsprogrammet Rådet har en representant i det nationella rådet för VO-College Ökad transparens via regional webbsida GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

36 Några resultat hittills Lokala avtal kring samverkansformer, handledarutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Utvidgade avtal kring vuxenutbildning inom yrkesvux, vilket har gjort att fler vuxna har kunnat nå utbildning Avstämning av utbudet inom yrkesvux med rådet/styrgruppen Fler kommuner/verksamheter använder Praktikplatsen.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

37 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

38 Några resultat hittills Nivån för handledarutbildning för kommunal vård- och omsorg har fastställts. Nytt avtal kring VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för sjuksköterskor i kommunerna. Arbetsgrupp som arbetat fram beviljad YHutbildning till Instrument och steriltekniker i samverkan mellan rådet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Beslut i rådet om att ställa sig bakom ett antal YH-ansökningar (dessa beviljades) GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

39 Några resultat hittills Ökad samverkan med universitet och högskola Ökat intresse för yrkeslärarutbildning inom vård- och omsorg Fler utbildningsplatser genomförs i lärlingsform Feriearbeten inom vård- och omsorg Film om bemötande - via Growthprojektet GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

40 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

41 Framtiden Knappt ett år kvar av certifieringen men arbetet inleds nu kring att återcertifiera regionen och fortsätta att utveckla de lokala delarna GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

42 Kontaktuppgifter och ytterligare information Margaretha Allen, processledare utbildning Lars-Göran Jansson, processledare avnämare Tina Forsgren, ordförande GR VO-College Webb:www.grkom.se/voc GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

43 Regional webbsida ning/gymnasieskolan/vardocho msorgscollege ce117 63a7c7d html GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

44 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

45 GRINDA Göteborgsregionens Inriktningsdatabas Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

46 Syftet med GRINDA Syftet med de nya funktionerna är att 1.Synliggöra fördelningen av antalet platser på gymnasieprogrammens inriktningar 2.Underlätta för övergång mellan programinriktningar inom GR 3.Bidra till ökad rättsäkerhet vad gäller urvalsprocessen för antagning till inriktningar Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

47 Bakgrund.. UC/GR:s samverkansavtal för gymnasieskolan Genom avtalet enas kommunerna om att utgöra samverkansområde vad avser antagning till samtliga nationella program och nationella inriktningar ( ) oavsett om utbildningen anordnas i elevens hemkommun eller inte. Därtill hänvisas och betonas kopplingen till skollagen och gymnasieförordningen om kommunernas skyldigheter att erbjuda och ta emot elever på utbildning inom de nationella programmen. OBS! Urval och antagning till gymnasieprogrammens inriktningar i år 2 och 3 regleras idag inte i skollag eller i tillhörande förordningar. Samordning i syfte att finna en rättssäker modell som lever upp till skollagens förpliktelser om elevers rättigheter och kommuners skyldigheter. Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

48 Skollag / Gymnasieförordning Ålägger kommunerna att stödja gymnasieelever på ett sådant sätt att avhopp undviks. Möjligheten att söka Introduktionsprogrammet har tagits bort för de som är gymnasiebehöriga. Dessutom Tillmötesgå behov av ett verktyg som bättre tillvaratar den moderna teknikens möjligheter att uppnå bättre överblick och snabbare vägar till kontakt. Möjlighet för skolorna att nå ut med lediga platser. Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

49 Informationskällor i GRINDA Källa Information Gymnasieskolor i GR GRUUS - Kommunala och fristående skolor i GR rapporterar till GRUUS Rapporterar inskrivna elever på gymnasieskolans program och inriktningar. GRINDA Folkbokföringsregistret Tillgång till nationellt register med person- och adressuppgift till elever som är boende och/eller inskrivna på skola inom GR. INDRA GRUUS Folkbokföringsregistret Indra - uppgifter från antagningssystemet till gymnasieskola inom GR GERDA Göteborgs elevregistreringssystem Hämtar uppgift om program per skola, studievägskoder och kontaktuppgift till gymnasieskolorna. Inskrivna elever på kommunala gymnasieskolor i Göteborg Information -sansvariga Kommun Gymnasieskolor i GR GERDA Informationsansvariga i GR kommunerna GRINDA Registrerar uppgift i GRUUS om elev som står utanför gymnasieskola. Antalet platser på programinriktningar Antalet av skolan bokade platser på programinriktningar. Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

50 Tidplan Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

51 Användare & funktioner Organisationsasvarig: Kontaktperson för studievägarna Registrerar studievägar och antal platser som erbjuds (kan delegeras) Får automatiskt information om de organisationsförändringar som görs. Läsbehörighet för SYV: Söka lediga utbildningsplatser som matchar behov Får en översiktlig uppfattning om tänkbara alternativ Får kontaktinformation till den som är ansvarig för den funna platsen Politiker/Beslutsfattare (på sikt) Får tillgång till statistiskt intressant material, via statistiskt verktyg kopplat till data i GRINDA och GRUS. Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

52 Inloggning Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

53 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

54 Uppdatera organisation Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

55 Ange erbjudna platser Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

56 Söka lediga platser Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

57 Kontaktformulär Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

58 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Behöriga sökande per plats 1 0,9 01-feb Preliminärantagningen Sökande per plats 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,63 0,73 0,72 0,72 0,65 0,64 0,2 0,1 0 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Antal behöriga sökande per plats, en jämförelse mellan 1 februari och preliminärantagningen. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Sökande\Sökande per plats

59 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Preliminärt antagna förstahandsval till kommunala och fristående skolor Procent antagna ,4 76,7 87,3 88,8 82,7 82,8 86,6 88,7 91,1 91,5 87,8 84,8 90,8 89,1 86,8 88,4 72,7 78,8 86,5 85,2 92,7 89,5 94,8 95,6 85, ,5 78,1 83,2 83, Preliminärt antagna på förstahandsval 2011 Preliminärt antagna på förstahandsval 2012 Andel preliminärt antagna elever på förstahandsval till kommun och fristående skolor. Blå stapel visar föregående år, orange nuvarande. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Intagna 1a val

60 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Fördelning antagna högskoleförberedande resp yrkesprogram Antagna Yrkesprogram % Antagna Högskoleförberedande % 61 % 73 % 75 Antagna i % % % Procentuell fördelning av antagna elever i respektive grupp 2010, 2011 och Gäller antagna till nationella program. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\HögsYrkesÅr

61 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Fördelning av preliminärt antagna ,8 28,7 31,1 33, ,5 70 Procent ,7 24,9 24,3 22,5 23, , ,4 44, ,9 41,5 % antagna fristående 2834 GR-elever. 197 icke GR-elever 10 % antagna annan kommun 1970 GR-elever. 197 icke GR-elever 0 % antagna hemkommun 3418 elever *Annan kommun: annan kommun än hemkommunen. **Hemkommun: den kommun eleven är folkbokförd i. Antagna elever folkbokförda i GR som söker utbildning inom GR. Introduktionsprogram ingår ej. I förklaringsrutan anges antal antagna elever som är folkbokförda i och utanför GR. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Kommun Fristående År

62 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Antagna till fristående skolor 2012: 3031 Antagna till kommunala skolor 2012: 5585 Antal platser 2012: Antagna till alla program 2011 och Antal Antagna till alla nationella program år 2011 och 2012, elever folkbokförda i och utanför GR. Sökande till Introduktionsprogram ingår ej. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Intagna alla program Diag

63 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Antagna till kommunala skolor Antal antagna Antal platser 500 Antal antagna Visar antal platser och antagna på kommunala skolor I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Intagna per kommunal skola

64 Preliminärantagningen Antagna till fristående skolor Antal antagna Antal platser Visar antal platser och antagna på fristående skolor I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Intagna per fristående skola

65 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Behöriga ej antagna elever En jämförelse åren Antal ej antagna Behöriga GR-elever som enbart ligger som reserv på sina val till gymnasieskolan. Introduktionsprogam ingår ej. Textrutorna ovanför staplarna anger antal elever. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Ej intagna elever År

66 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Ej antagna elever och lediga platser Totalt antal lediga platser: (2011 = 3 698) Totalt antal ej antagna elever: (2011 = 1770) Antal Fristående skolor 1285 Kommunala skolor 1668 Obehöriga Lediga platser Behöriga 177 Ej antagna Ej antagna GR-elever som ligger som reserver på samtliga val. Här ingår inte elever som enbart sökt och blivit antagna utanför GR. Observera att minst 50% av de obehöriga eleverna förväntas bli behöriga inför definitivantagningen. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Lediga platser ej intagna

67 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Andel behöriga/obehöriga sökande till något nationellt program inom GR Behöriga i % 2012: 83,1 2011: 84,6 2010: 83,9 2009: 84, sökande sökande Obehöriga i % 2012: 16,9 2011: : 16,1 2009: 15,9 Diagrammet visar alla elever med förstahandsval till ett nationellt program på gymnasieskola i regionen. De med förstahandsval till Introduktionsprogram eller utbildningar i övriga landet ingår ej. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Behörighet\Andel beh. obeh

68 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Fördelning av behörighet ,4 98, ,6 94,5 94, Estetiska programmet Ekonomi-, Humanistiska och Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet Yrkesprogram Diagrammet visar att de elever som är behöriga till ett Yrkesprogram i de flesta fall också är behöriga till övriga nationella program. DVS av alla elever som är behöriga till ett Yrkesprogram så är 94,7 % också behöriga till Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Behörighet\Fördelning beh Diag

69 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Behöriga och obehöriga sökande till nationella program Procent behöriga/obehöriga ,5 21,8 49,3 45, ,5 78,2 50,7 54,7 Obehöriga i % Behöriga i % 13,8 86,2 60,5 39,5 34,8 37,7 36,8 3,8 13,8 25,5 11,4 7,5 38,4 13,1 14,8 14,3 10,9 40,5 48,4 96,3 86,2 88,6 92,5 86,9 85,2 85,7 89,1 74,5 65,2 62,3 63,2 61,6 59,5 51,6 Behöriga och obehöriga förstahandsval till nationella program. Introduktionsprogram ingår ej. Ca 50% av de obehöriga eleverna förväntas bli behöriga inför definitivantagningen. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Behörighet\Beh obeh vissa utb

70 GR Utbildning Söktryck för gymnasiet 12 och 24 april 2012 Kommunala skolor Fristående skolor Förklaring: pl=antal platser totalt >150% Lediga platser i relation till befintliga platser % Endast utbildningar med fler än 10 platser ingår % <50% Nord: Ale, Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn Ost: Alingsås, Lerum, Partille Syd: Härryda, Kungsbacka, Mölndal Centrum: Göteborg, Öckerö Program Inriktning Centrum Nord Ost Syd 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr Barn och fritidsprogrammet 169%/36 pl 194%/36 pl 98%/44 pl 93%/44 pl 100%/43 pl 102%/43 pl 82%/66 pl 83%/66 pl Barn och fritidsprogrammet 41%/32 pl 38%/32 pl Bygg- och anläggningsprogrammet 125%/160 pl 129%/160 pl 209%/32 pl 213%/32 pl 91%/92 pl 91%/92 pl 106%/32 pl 103%/32 pl Bygg- och anläggningsprogrammet 51%/74 pl 55%/74 pl Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad 42%/12 pl 42%/12pl 8%/12 pl 8%/12 pl Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling, Måleri 29%/14 pl 21%/14 pl Ekonomiprogrammet 112%/278 pl 112%/278 pl 72%/96 pl 73%/96 pl 95%/137 pl 96%/137 pl 87%/190 pl 93%/190 pl Ekonomiprogrammet 110%/479pl 108%/500 pl 75%/20 pl 75%/20 pl El- och energiprogrammet 92%/90 pl 101%/90 pl 115%/48 pl 117%/48 pl 88%/88 pl 90%/88 pl 103%/91 pl 111%/91 pl El- och energiprogrammet 55%/140 pl 60%/140 pl El- och energiprogrammet Lärling, Elteknik 50%/14 pl 50%/14 pl Estetisk spetsutbildning inr Musik 106%/16 pl 119%/16 pl Estetiska programmet Bild och formgivning 121%/48 pl 127%/48 pl 75%/12 pl 83%/12 pl 27%/15 pl 40%/15 pl 65%/49 pl 65%/49 pl Estetiska programmet Bild och formgivning 69%/52 pl 67%/52 pl 57%/28 pl 64%/28 pl Estetiska programmet Dans 69%/16 pl 63%/16 pl 114%/14 pl 107%/14 pl Estetiska programmet Estetik och media 98%/106 pl 103%/106 pl 100%/20 pl 95%/20 pl 87%/31 pl 84%/31 pl 55%/31 pl 52%/31 pl Estetiska programmet Estetik och media 103%/116 pl 106%/116 pl 94%/16 pl 100%/16 pl Estetiska programmet Musik 101%/80 pl 101%/80 pl 62%/52 pl 62%/52 pl 59%/64 pl 63%/64 pl 84%/90 pl 86%/90 pl Estetiska programmet Musik 98%/193 pl 97%/193 pl Estetiska programmet Teater 181%/16 pl 181%/16 pl 107%/14 pl 100%/14 pl 86%/28 pl 93%/28 pl 1

71 GR Utbildning Program Inriktning Centrum Nord Ost Syd 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr Fordons- och transportprogrammet 121%/150 pl 125%/150 pl 50%/22 pl 55%/22 pl 117%/18 pl 117%/18 pl 96%/51 pl 106%/51 pl Fordons- och transportprogrammet 94%/16 pl 94%/16 pl Fordons- och transportprogrammet Transport 189%/18 pl 189%/18 pl Handels- och administrationsprogrammet 104%/46 pl 111%/46 pl 40%/50 pl 40%/50 pl 83%/36 pl 83%/36 pl 91%/77 pl 97%/77 pl Handels- och administrationsprogrammet 98%/122 pl 94%/119 pl Hantverksprogrammet Florist 15%/20 pl 15%/20 pl 25%/16 pl 38%/16 pl Hantverksprogrammet Frisör 133%/54 pl 133%/54 pl Hantverksprogrammet Frisör 62%/37 pl 68%/37 pl 100%/11 pl 127%/11 pl Hantverksprogrammet Textil design 100%/16 pl 100%/16 pl Hantverksprogrammet Övriga hantverk, hår och makeu 105%/44 pl 107%/44 pl Hantverksprogrammet Övriga hantverk, hår och makeu 247%/32 pl 256%/32 pl 100%/11 pl 118%/11 pl Hotell- och turismprogrammet 113%/32 pl 109%/32 pl 50%/14 pl 50%/14 pl 55%/20 pl 55%/20 pl 92%/25 pl 92%/25 pl Hotell- och turismprogrammet 113%/60 pl 113%/60 pl Humanistiska programmet 102%/48 pl 102%/48 pl 46%/48 pl 46%/48 pl 55%/20 pl 70%/20 pl Industritekniska programmet 80%/30 pl 77%/30 pl 108%/12 pl 108%/12 pl Industritekniska programmet 66%/56 pl 66%/56 pl Industritekniska programmet Driftsäkerhet och underhåll 65%/26 pl 65%/26 pl Industritekniska programmet Processteknik 89%/18 pl 94%/18 pl Industritekniska programmet Produkt- och maskinteknik 67%/12 pl 67%/12 pl Industritekniska programmet Produkt- och maskinteknik 125%/96 pl 123%/96 pl Industritekniska programmet Svetsteknik 92%/12 pl 92%/12 pl 2

72 GR Utbildning Program Inriktning Centrum Nord Ost Syd 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr International Baccaleurate 124%/84 pl 129%/84 pl 67%/30 pl 67%/30 pl Naturbruksprogrammet Djur 113%/30 pl 117%/30 pl Naturbruksprogrammet Djur 90%/48 pl 104%/48 pl 113%/60 pl 113%/60 pl Naturbruksprogrammet Lärling, Djur 13%/15 pl 13%/15 pl Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets 153%/30 pl 167%/30 pl Naturvetenskapsprogrammet 112%/550 pl 113%/550 pl 56%/134 pl 57%/134 pl 85%/130 pl 87%/130 pl 106%/212 pl 107%/212 pl Naturvetenskapsprogrammet 128%/517 pl 130%/506 pl Restaurang- och livsmedelsprogrammet 98%/132 pl 102%/132 pl 40%/20 pl 30%/20 pl 63%/16 pl 63%/16 pl 63%/30 pl 63%/30 pl Restaurang- och livsmedelsprogrammet Lärling, kök och servering 55%/20 pl 60%/20 pl Samhällsvetenskapsprogrammet 116%/673 pl 115%/673 pl 173%/88 pl 175%/88 pl 74%/186 pl 76%/186 pl 94%/358 pl 95%/358 pl Samhällsvetenskapsprogrammet 139%/492 pl 140%/477 pl Sjöfartsutbildning 116%/32 pl 119%/32 pl 72%/32 pl 72%/32 pl Sjöfartsutbildning Däck 192%/12 pl 192%/12 pl Sjöfartsutbildning Maskin 40%/15 pl 40%/15 pl Spetsutbildning Samhällsvetenskap och humaniora 50%/16 pl 56%/16 pl Teknikprogrammet 132%/116 pl 129%/116 pl 125%/88 pl 126%/88 pl 83%/138 pl 82%/138 pl 85%/200 pl 87%/200 pl Teknikprogrammet 128%/334 pl 133%/319 pl 45%/80 pl 48%/80 pl VVS- och fastighetsprogrammet 132%/50 pl 130%/50 pl VVS- och fastighetsprogrammet 10%/30 pl 10%/30 pl Vård- och omsorgsprogrammet 172%/50 pl 180%/50 pl 96%/50 pl 94%/50 pl 94%/16 pl 94%/16 pl 93%/61 pl 95%/61 pl Vård- och omsorgsprogrammet Lärling 100%/20 pl 95%/20 pl 3

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Från Göteborgs certifieringsceremoni Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner Drygt 50 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Utmaningar för Göteborgsregionen 2/3 av personalen inom kommunal vård

Läs mer

GRUUS med Inriktningar

GRUUS med Inriktningar GRUUS med Inriktningar eller GRINDA GR:s INriktningsDAtabas Mål Syftet med de nya funktionerna är att 1. Synliggöra fördelningen av antalet platser på gymnasieprogrammens inriktningar 2. Underlätta för

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2141 14-4-11 15:22: Humanistiska Programmet 15 8 9 162.5 239. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 PROGRAM IMYRKEEELT-YRH Yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet inr elteknik IMYRKVFVVS-YRH Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR

Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR Margaretha Allen Sara Nordenhielm Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR Datum: Fredag 12 december 2014 Tid: kl. 9-12 Plats: Hotell Riverton, Göteborg Deltagare: Arbetsliv: Utbildning: Gäster:

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MATRIS 2013-04-10 Margaretha Allen Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program?

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Lagmansskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker man till gymnasiet?

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u som ska börja gymnasiet hösten 2011 kommer att möta mycket nytt! Hela gymnasieskolan i Sverige förändras med nya program, nya inriktningar,

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20141

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20141 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2141 14-4-9 14:2:22 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 6 12.5 72 178 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2151 15-6-3 11:38:56 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 5 122.5 62 179 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

2011 09 29 1(7) Studievägskoder_ver23.xls

2011 09 29 1(7) Studievägskoder_ver23.xls Studievägskod nationella program Skolverket har utarbetat studievägskoder för nationella program och särskilda varianter. Studievägskoden utgörs av program och inriktningskod. De två inledande bokstäverna

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Dokumentation av arbetet med enhetliga titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens medlemskommuner.

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2151 15-4-1 8:47:17 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 38 13 67 181 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2015

Välkomna till. Hösten 2015 Välkomna till Hösten 2015 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Mitten av oktober föräldrainformation Början av oktober påbörjar enskilda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC

Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC LEDLJUS FÖR APU-HANDLEDARE, MÖJLIGHETER OCH FALLGROPAR VID APU Hur skall jag uppträda som en god förebild? Hur känns det

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet Traineegymnasiet - låt din yrkesdröm bli verklighet Gymnasiebroschyr2.indd 1 2011-09-27 15:51:59 Låt din yrkesdröm bli verklighet! Lärlingsutbildning vid Traineegymnasiet passar dig som vill få ut mesta

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2015-02-20 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 20 februari 2015, klockan 08.30-12.00 Plats: GR, Pater Noster Deltagare Annika Sjöberg, Lerum (för

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Välkommen på besök på Riksgymnasiet!

Välkommen på besök på Riksgymnasiet! Välkommen på besök på Riksgymnasiet! Har du en språkstörning och ska börja gymnasiet läsåret 2016/2017? Den 24-26 november är du välkommen på praktikbesök på Riksgymnasiet i Örebro. Praktikbesöket innebär

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Anteckningar från VO-Collegerådet inom GR

Anteckningar från VO-Collegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Margaretha Allen Anteckningar från VO-Collegerådet inom GR Tid: Onsdag 9 januari, kl. 09.00 12.00 Plats: GR, Lokal Tistlarna Närvarande: Sirpa Niemi Ale, Marianne

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Kompetensutveckling. Effektivare produktion

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Kompetensutveckling. Effektivare produktion Omvärlden förändras Ökad konkurrens Ny teknik Effektivare produktion Kompetensutveckling Ständiga förbättringar - viktigt för både företag och skola! Teknikcollege ett initiativ från Industrikommittén

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 140110 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 5 december, kl. 9.00-13.00 Plats: Tidbloms hotell, Olskroksgatan 23, Göteborg Anteckningar Regionalt perspektiv 1. Nya i TCGR-rådet

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg www.helsingborg.se/gymnasiemassan www.skanegy.se NORDVÄSTRA SKÅNES KOMMUNER Gymnasiemässa 27 28 april i helsingborg Välkommen till Sundspärlan i Helsingborg Elever årskurs 8 måndag 8.30 15, allmänheten

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer