Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning"

Transkript

1 Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning TEKNIKCOLLEGE Eric Alexandersson TC GR ordförande Volvo Cars Corporation Bengt Forsling IF Metall Medlem i TCGR-rådet Ordförande i Riksföreningen Teknikcollege Margaretha Allen TC GR Processledare Programsamordnare TE i GY2011

2 Kompetensknut eller och vinst? TEKNIKCOLLEGE +? YH GY Yrkes vux

3 Teknikutbildningar med kvalitet TEKNIKCOLLEGE Kvalitativa gymnasiala och eftergymnasiala tekniska utbildningar i nära samverkan med teknik- och industriföretag Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium Göteborgs Tekniska College Lindholmens Tekniska Gymnasium Polhemsgymnasiet SKF Tekniska Gymnasium SKF Kompetenscentrum Yrkeshögskolan Göteborg Aranäsgymnasiet Kungsbacka Elof Lindälvs gymnasium Kungsbacka Yrkeshögskolan Kungsbacka Mimers hus Gymnasium Kungälv Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

4 Från skola till utbildningsanordnare TEKNIKCOLLEGE Vinster för skolan Nya uppdrag, förändrat innehåll, inbyggd kompetensutveckling, nya arbetsuppgifter, bättre resursutnyttjande, uppdaterad utrustning. Ekonomi, kontaktnät samverkan. TC certifiering ger nya kvalitetssäkrade uppdrag.

5 Företag och branscher TEKNIKCOLLEGE Vinster: Långsiktighet utveckling av de anställdas kompetens Behovsanpassade utbildningar, flexibel nära utbildning Brett utbud av utbildningar (inom Teknikcollege) Deltar i utformningen av YH-utbildningar Utbildning till vettiga priser

6 Deltagarna TEKNIKCOLLEGE Vinster: Anställda får personlig relevant utbildning (ev. med betyg eller certifikat) Eleven ser stegen från gymnasiet till yrkeslivet Eleven får kvalitativt uppdaterad utbildning med nära företagskontakter (med möjlighet till arbete) Eleven får kvalitetssäkrad Teknikcollegemärkt utbildning

7 Samhället TEKNIKCOLLEGE Vinster: Tydliga kvalitetssäkrade utbildningar Den samlade kompetensnivån höjs Orten kan erbjuda välutbildad, anställningsbar arbetskraft, vilket gynnar tillväxt och attraktion Bra resursutnyttjande med samverkande utbildningsanordnare

8 Regionala förutsättningar TEKNIKCOLLEGE Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal - viss del vuxenutbildning Yrkesvux via GR ESF-projekt via GR och lokala TC Upphandling av vuxenutbildning via GR KY/Yrkeshögskola

9 Regional statistik GR TEKNIKCOLLEGE 1541 deltagare gy, vux, KY/YH (293 kvinnor och 1248 män) 102,7 årsplatser inom GRVUX = Yrkesvux inom teknik, där även teknikcollege levererar 2528 kursplatser inom ESF-projektet VästKraft, där även teknikcollege levererar Uppdragsutbildning/internutbildning (cirka personer)

10 Kriterier för Teknikcollege enligt Industrirådet (arbetsmarknadens parter) TEKNIKCOLLEGE 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring 7. Maskiner och utrustning 8. Sammanhållna arbetsdagar 9. Lagarbete och ämnesintegration 10. Lärande i arbete 6. Kreativ och stimulerande lärmiljö

11 Teknikcollege och gymnasiereformen GY2011 i Göteborgsregionen TEKNIKCOLLEGE

12 Teknikcollege och GY2011 TEKNIKCOLLEGE Lpf 94 (reviderad) Examensmål Mål Centralt innehåll Kunskapskrav Gymnasiearbete Inriktningar/yrkesutgångar/profiler Utökad studiekurs APL Lärling Gymnasiegemensamma ämnen

13 Kriterium 1 Regional samverkan - Regional statistik Samverkansavtal mellan kommunerna inom Göteborgsregionen Många fristående skolor TEKNIKCOLLEGE Definitivantagning juni 2010 El 845 Energi 186 Fordon 413 Industri 219 Teknik 577 Slutantagning sept 2011 El- och energi 472 VVS- o. fastighet 65 Fordon 306 Industriteknik 215 Teknik 940

14 Kriterium 2 Infrastruktur för utbildningar TEKNIKCOLLEGE 10 godkända college (8 gy+vux, 3 YH) En fristående, en blandform och åtta kommunala 14 inriktningar (GY2000) teknik, industri, automation och datorteknik 24 inriktningar (GY2011), TE, IN och EE 18 KY/YH-utbildningar inom teknik och industri/automation Uppdragsutbildning Samplanering av utbildningsutbudet i den regionala styrgruppen/rådet och i Utbildningschefsgruppen TCGR-rådet anses vara lika med ett regionalt programråd TCGR-rådet kan uttala stöd vid ansökan om ny YH-utbildning

15 Kriterium 3 Tydlig profil TEKNIKCOLLEGE TE högskoleförberedande, IN, EE (delvis) yrkesprogram Försöksverksamhet med ett fjärde år efter TE (ej i GR) Lokala programråd - förslag på programfördjupningspaket i samverkan med företagen. TCGR-rådet fångar upp Lokala styrgrupper = lokala programråd

16 Kriterium 4 Samverkan med arbetslivet TEKNIKCOLLEGE Lokal/regional styrgrupp vägledning/rekryteringsmässor, t ex Möjligheternas värld Handledarutbildning GRs nätverk för lärande på arbetsplats Programråd - yrkeslärarutbildning på Göteborgs Universitet. Skolinspektionens rapport om APU och kommande inspektion - Avtal/utbildningskontrakt APL och lärling - Arbetsmiljöfokus - Ev. samordning via Nya behörighetskrav och validering för att antas till y-lärarutbildning VUX vuxenlärlingar

17 Kriterium 5 Kvalitetssäkring TEKNIKCOLLEGE TCGR - tydlig organisationsmodell Progressionsplan, årscykelplan, verksamhetsberättelse och statistikuppföljning TCGRs motion till riksföreningen om 3+5 års certifiering antogs Nationella programråd Lokalt programråd och APL obligatoriskt Gymnasiearbete Utökad skolinspektion Arbetsmiljöverksinspektion

18 Kriterium 6 Kreativ och stimulerande lärmiljö TEKNIKCOLLEGE Bra lokaler/intressant innehåll. Ombyggnationer på gång. Projektarbeten/tematiska arbeten/virtuella miljöer/upplevelsebaserat lärande/entreprenöriellt lärande/elevfokus/praktik och teori i symbios Examensmålen styr centralt innehåll, metoder och arbetsformer. Kunskapskrav för vad eleven ska ha uppnått. VUX mera individuellt upplägg för individen och validering följs av särskild prövning

19 Kriterium 7 Maskiner och utrustning TEKNIKCOLLEGE Sambruk mellan olika anordnare (såväl kommunala som fristående) Sambruk mellan gymnasiet och vuxenutbildningen Industrin medfinansierar Centralt innehåll i kurserna kräver viss utrustning eller vissa maskiner Programfördjupningskurser kan användas från andra program Behörighetskrav y-lärare arbetar inom fler program eller inom VUX2012 Entreprenad och sponsring möjlig

20 Kriterium 8 Sammanhållna arbetsdagar TEKNIKCOLLEGE TCGR 2500 poäng (intyg) 2800 (diplom) till 3500 poäng (mycket utökat program) Tight schema vanligast Yrkeselever poäng grundläggande högskolebehörighet. IKE i GR kr per elev/år Individuellt utökat program efter prövning och beslut av rektor

21 Kriterium 9 Lagarbete och ämnesintegration TEKNIKCOLLEGE Infärgning myntades i Göteborg på 90-talet Arbetslag Samverkan enligt Lpf 94 gäller fortfarande Examensmålen kan innehålla samverkansskrivningar Utbildningen ska.ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Teori och praktisk tillämpning ska samverkan och utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att samarbeta med andra. Examensmålen för TE

22 Kriterium 10 Lärande i arbete TEKNIKCOLLEGE TCGR APU/APL om 15 veckor eller mer Feriejobb t ex GTG och SKF Tydligare uppföljning Bedömning och betygsättning av APL-delarna Handledarrollen Yrkeslärarrollen/nya yrkeslärarutbildningen

23 Exempel på handledarutbildning på GTG/GTC TEKNIKCOLLEGE Vad är en professionell handledare? Handledarens olika roller Att vara en förebild och representant för företaget Vilka är mina styrkor och svagheter i förhållande till rollen, vad behöver jag tänka på? Synligt ledarskap/situationsanpassat ledarskap Egna och andras förväntningar på rollen

24 TEKNIKCOLLEGE

25 TEKNIKCOLLEGE Tack för er uppmärksamhet!

26 Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

27 Från Göteborgs certifieringsceremoni GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

28 Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen VO-College är en satsning kvalitativt och kvantitativt både på ungdoms- och vuxenutbildning i samverkan med arbetslivet. VO-College ger möjlighet att intressera fler ungdomar och vuxna för utbildning inom vård och omsorg. För den som redan befinner sig i arbetslivet öppnar VO- College möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning. Den kvalitet i utbildningen som VO-College garanterar, innebär att den studerande får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. Statusen på utbildningen och yrkesområdet höjs. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

29 Övergripade regionala mål för att utgöra en kvalitetssäkrande regional organisation under den tid certifieringen gäller enligt uppfyllda kriterier i den regionala ansökan. Rådet kommer också att fokusera på omvärldsbevakning, opinionsbildning och marknadsföring. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

30 Övergripade regionala mål för att anpassa det arbete som redan skett i regionen till det nationella konceptet Vårdoch omsorgscollege att inom konceptet fortsätta att utveckla samverkan mellan arbetsliv och skola/utbildning. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

31 Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege SKL, Kommunal, Vårdföretagarna Rådgivande Styrelse SKL Vårdföretagarna Kommunal Kansli Certifierare Förening Vård- och omsorgscollegerådet/ Styrgruppen för Göteborgsregionen Certifierad Lokal styrgrupp Göteborg/ Öckerö Lokal styrgrupp Mölndal Lokal styrgrupp Kungsbacka Lokal styrgrupp Ale/Lilla Edet Lokal styrgrupp Stenungsund/Tjörn Lokal styrgrupp Kungälv Alingsås, Lerum, Partille, Härryda Certifierad Ansökt Certifierad Ansökt Certifierad Ansökt På gång GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

32 VO-College Göteborgsregionen Rådets/styrgruppens medlemmar Anna Wreeby Malin Kumlin Utbildningsanordnare Organisation Kommun Patrick Phillips Ale gymnasium Ale ElseMarie Hjert Bräcke Diakoni Göteborg Marcus Normark Katrinelundsgymnasium Göteborg Monica Ivarsson Studium Göteborg Yrkeshögskolan i Göteborg Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg Göteborg VUX Sofia Grebner Vuxenutbildningen Härryda Eva Malmgren- Aranäsgymnasiet Kungsbacka Thörnblom Kurt-Olov Sjöström GR VUX-gruppen Kungälv Susanne Vasén Lernia Lernia Rolf Ehrenberg Lerums Vuxenutbildning Lerum Eva Berhof Krokslätts-gymnasiet Mölndal Jane Cervell Vuxenutbildningen Stenungsund Pia Alhäll Verksamhetschef Partille Avnämarrepresentanter Organisation Kommun Sirpa Niemi Verksamhetschef FH Ale Lars-Göran Jansson Processledare GR Ann-Kristin Andersson Stadsledningskontoret Göteborg Britta Schröder ÄO-chef Tuve-Säve Göteborg Lisbeth Hundal FH SDF Majorna Göteborg Annelie Snis Sektorchef Västra Göteborg Göteborg Margaretha Häggström Senior Göteborg, Stadskansliet Göteborg Tina Forsgren Ordförande i rådet Härryda Karolina Naij Utredare FH Kungsbacka Monica Wallström Utredare ÄO Kungsbacka Barbro Karlsson Kungälvs sjukhus Kungälv Marita Leijon Lagergren Verksamhetsutvecklare vård och Kungälv omsorg Barbro Jansson Lerum Maria Terins Sektorschef Lerum Agneta Lindell Enhetschef FH Lilla Edet Camilla Dahlin Områdeschef FH Mölndal Kaj Andreasson Personalenheten Vård och Mölndal omsorg Marie Berg Områdeschef Mölndal Anita Mattisson ÄO-chef Partille Noomi Holmberg Stenungsund Britta Hedén Utvecklingsledare Stenungsund Ingegärd Gundersvik FH-chef Tjörn Lillian Bohlin Enhetschef ÄO Tjörn Marianne Ch Gustafsson Alingsås sjukhus VG regionen Manuela Ingemarsson Drottning Silvias barnsjukhus, SU, Kommunals representant VG regionen Margaretha Allen Processledare GR Viktoria Stalfors Sahlgrenska VG regionen Universitetssjukhuset Ann-Britt Lindahl Tre Stiftelser Tre stiftelser GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

33 Åtagande SAMVERKANSAVTAL Vård och omsorgscollege Göteborgsregionen Avtalet är undertecknat av drygt 30 olika parter inom kommunal vård- och omsorg, sjukhusvård samt kommunala och fristående utbildningar samt fackliga företrädare. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

34 Årlig regional budget kronor - fördelas på medlemskommunernas utbildnings-/vuxenutbildningsförvaltningar efter medlemsantalet ( kr årsavgift till nationella rådet) - Processledning och stöd till ansökande och certifierade kommuner/anordnare - Webbsida - Marknadsföring och lobbyverksamhet - Sex regionala rådsmöten - Sex au-möten - Kontakter, uppföljning och återkoppling till nationella rådet - Två nationella processledarträffar arbete med återcertifiering - Jfr andra regioner som har mellan % tjänst för VO-College GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

35 Några resultat hittills Fungerande regional mötesarena för erfarenhetsutbyte Rådet har en representant i Skolverkets nationella programråd för vård- och omsorgsprogrammet Rådet har en representant i det nationella rådet för VO-College Ökad transparens via regional webbsida GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

36 Några resultat hittills Lokala avtal kring samverkansformer, handledarutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Utvidgade avtal kring vuxenutbildning inom yrkesvux, vilket har gjort att fler vuxna har kunnat nå utbildning Avstämning av utbudet inom yrkesvux med rådet/styrgruppen Fler kommuner/verksamheter använder Praktikplatsen.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

37 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

38 Några resultat hittills Nivån för handledarutbildning för kommunal vård- och omsorg har fastställts. Nytt avtal kring VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för sjuksköterskor i kommunerna. Arbetsgrupp som arbetat fram beviljad YHutbildning till Instrument och steriltekniker i samverkan mellan rådet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Beslut i rådet om att ställa sig bakom ett antal YH-ansökningar (dessa beviljades) GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

39 Några resultat hittills Ökad samverkan med universitet och högskola Ökat intresse för yrkeslärarutbildning inom vård- och omsorg Fler utbildningsplatser genomförs i lärlingsform Feriearbeten inom vård- och omsorg Film om bemötande - via Growthprojektet GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

40 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

41 Framtiden Knappt ett år kvar av certifieringen men arbetet inleds nu kring att återcertifiera regionen och fortsätta att utveckla de lokala delarna GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

42 Kontaktuppgifter och ytterligare information Margaretha Allen, processledare utbildning Lars-Göran Jansson, processledare avnämare Tina Forsgren, ordförande GR VO-College Webb:www.grkom.se/voc GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

43 Regional webbsida ning/gymnasieskolan/vardocho msorgscollege ce117 63a7c7d html GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

44 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

45 GRINDA Göteborgsregionens Inriktningsdatabas Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

46 Syftet med GRINDA Syftet med de nya funktionerna är att 1.Synliggöra fördelningen av antalet platser på gymnasieprogrammens inriktningar 2.Underlätta för övergång mellan programinriktningar inom GR 3.Bidra till ökad rättsäkerhet vad gäller urvalsprocessen för antagning till inriktningar Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

47 Bakgrund.. UC/GR:s samverkansavtal för gymnasieskolan Genom avtalet enas kommunerna om att utgöra samverkansområde vad avser antagning till samtliga nationella program och nationella inriktningar ( ) oavsett om utbildningen anordnas i elevens hemkommun eller inte. Därtill hänvisas och betonas kopplingen till skollagen och gymnasieförordningen om kommunernas skyldigheter att erbjuda och ta emot elever på utbildning inom de nationella programmen. OBS! Urval och antagning till gymnasieprogrammens inriktningar i år 2 och 3 regleras idag inte i skollag eller i tillhörande förordningar. Samordning i syfte att finna en rättssäker modell som lever upp till skollagens förpliktelser om elevers rättigheter och kommuners skyldigheter. Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

48 Skollag / Gymnasieförordning Ålägger kommunerna att stödja gymnasieelever på ett sådant sätt att avhopp undviks. Möjligheten att söka Introduktionsprogrammet har tagits bort för de som är gymnasiebehöriga. Dessutom Tillmötesgå behov av ett verktyg som bättre tillvaratar den moderna teknikens möjligheter att uppnå bättre överblick och snabbare vägar till kontakt. Möjlighet för skolorna att nå ut med lediga platser. Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

49 Informationskällor i GRINDA Källa Information Gymnasieskolor i GR GRUUS - Kommunala och fristående skolor i GR rapporterar till GRUUS Rapporterar inskrivna elever på gymnasieskolans program och inriktningar. GRINDA Folkbokföringsregistret Tillgång till nationellt register med person- och adressuppgift till elever som är boende och/eller inskrivna på skola inom GR. INDRA GRUUS Folkbokföringsregistret Indra - uppgifter från antagningssystemet till gymnasieskola inom GR GERDA Göteborgs elevregistreringssystem Hämtar uppgift om program per skola, studievägskoder och kontaktuppgift till gymnasieskolorna. Inskrivna elever på kommunala gymnasieskolor i Göteborg Information -sansvariga Kommun Gymnasieskolor i GR GERDA Informationsansvariga i GR kommunerna GRINDA Registrerar uppgift i GRUUS om elev som står utanför gymnasieskola. Antalet platser på programinriktningar Antalet av skolan bokade platser på programinriktningar. Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

50 Tidplan Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

51 Användare & funktioner Organisationsasvarig: Kontaktperson för studievägarna Registrerar studievägar och antal platser som erbjuds (kan delegeras) Får automatiskt information om de organisationsförändringar som görs. Läsbehörighet för SYV: Söka lediga utbildningsplatser som matchar behov Får en översiktlig uppfattning om tänkbara alternativ Får kontaktinformation till den som är ansvarig för den funna platsen Politiker/Beslutsfattare (på sikt) Får tillgång till statistiskt intressant material, via statistiskt verktyg kopplat till data i GRINDA och GRUS. Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

52 Inloggning Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

53 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

54 Uppdatera organisation Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

55 Ange erbjudna platser Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

56 Söka lediga platser Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

57 Kontaktformulär Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

58 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Behöriga sökande per plats 1 0,9 01-feb Preliminärantagningen Sökande per plats 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,63 0,73 0,72 0,72 0,65 0,64 0,2 0,1 0 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Antal behöriga sökande per plats, en jämförelse mellan 1 februari och preliminärantagningen. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Sökande\Sökande per plats

59 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Preliminärt antagna förstahandsval till kommunala och fristående skolor Procent antagna ,4 76,7 87,3 88,8 82,7 82,8 86,6 88,7 91,1 91,5 87,8 84,8 90,8 89,1 86,8 88,4 72,7 78,8 86,5 85,2 92,7 89,5 94,8 95,6 85, ,5 78,1 83,2 83, Preliminärt antagna på förstahandsval 2011 Preliminärt antagna på förstahandsval 2012 Andel preliminärt antagna elever på förstahandsval till kommun och fristående skolor. Blå stapel visar föregående år, orange nuvarande. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Intagna 1a val

60 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Fördelning antagna högskoleförberedande resp yrkesprogram Antagna Yrkesprogram % Antagna Högskoleförberedande % 61 % 73 % 75 Antagna i % % % Procentuell fördelning av antagna elever i respektive grupp 2010, 2011 och Gäller antagna till nationella program. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\HögsYrkesÅr

61 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Fördelning av preliminärt antagna ,8 28,7 31,1 33, ,5 70 Procent ,7 24,9 24,3 22,5 23, , ,4 44, ,9 41,5 % antagna fristående 2834 GR-elever. 197 icke GR-elever 10 % antagna annan kommun 1970 GR-elever. 197 icke GR-elever 0 % antagna hemkommun 3418 elever *Annan kommun: annan kommun än hemkommunen. **Hemkommun: den kommun eleven är folkbokförd i. Antagna elever folkbokförda i GR som söker utbildning inom GR. Introduktionsprogram ingår ej. I förklaringsrutan anges antal antagna elever som är folkbokförda i och utanför GR. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Kommun Fristående År

62 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Antagna till fristående skolor 2012: 3031 Antagna till kommunala skolor 2012: 5585 Antal platser 2012: Antagna till alla program 2011 och Antal Antagna till alla nationella program år 2011 och 2012, elever folkbokförda i och utanför GR. Sökande till Introduktionsprogram ingår ej. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Intagna alla program Diag

63 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Antagna till kommunala skolor Antal antagna Antal platser 500 Antal antagna Visar antal platser och antagna på kommunala skolor I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Intagna per kommunal skola

64 Preliminärantagningen Antagna till fristående skolor Antal antagna Antal platser Visar antal platser och antagna på fristående skolor I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Intagna per fristående skola

65 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Behöriga ej antagna elever En jämförelse åren Antal ej antagna Behöriga GR-elever som enbart ligger som reserv på sina val till gymnasieskolan. Introduktionsprogam ingår ej. Textrutorna ovanför staplarna anger antal elever. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Ej intagna elever År

66 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Ej antagna elever och lediga platser Totalt antal lediga platser: (2011 = 3 698) Totalt antal ej antagna elever: (2011 = 1770) Antal Fristående skolor 1285 Kommunala skolor 1668 Obehöriga Lediga platser Behöriga 177 Ej antagna Ej antagna GR-elever som ligger som reserver på samtliga val. Här ingår inte elever som enbart sökt och blivit antagna utanför GR. Observera att minst 50% av de obehöriga eleverna förväntas bli behöriga inför definitivantagningen. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Intagning\Lediga platser ej intagna

67 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Andel behöriga/obehöriga sökande till något nationellt program inom GR Behöriga i % 2012: 83,1 2011: 84,6 2010: 83,9 2009: 84, sökande sökande Obehöriga i % 2012: 16,9 2011: : 16,1 2009: 15,9 Diagrammet visar alla elever med förstahandsval till ett nationellt program på gymnasieskola i regionen. De med förstahandsval till Introduktionsprogram eller utbildningar i övriga landet ingår ej. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Behörighet\Andel beh. obeh

68 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Fördelning av behörighet ,4 98, ,6 94,5 94, Estetiska programmet Ekonomi-, Humanistiska och Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet Yrkesprogram Diagrammet visar att de elever som är behöriga till ett Yrkesprogram i de flesta fall också är behöriga till övriga nationella program. DVS av alla elever som är behöriga till ett Yrkesprogram så är 94,7 % också behöriga till Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Behörighet\Fördelning beh Diag

69 Preliminärantagningen 2012 Senast redigerad: Behöriga och obehöriga sökande till nationella program Procent behöriga/obehöriga ,5 21,8 49,3 45, ,5 78,2 50,7 54,7 Obehöriga i % Behöriga i % 13,8 86,2 60,5 39,5 34,8 37,7 36,8 3,8 13,8 25,5 11,4 7,5 38,4 13,1 14,8 14,3 10,9 40,5 48,4 96,3 86,2 88,6 92,5 86,9 85,2 85,7 89,1 74,5 65,2 62,3 63,2 61,6 59,5 51,6 Behöriga och obehöriga förstahandsval till nationella program. Introduktionsprogram ingår ej. Ca 50% av de obehöriga eleverna förväntas bli behöriga inför definitivantagningen. I:\Gem_dokument\STATISTIK\Prelint\Behörighet\Beh obeh vissa utb

70 GR Utbildning Söktryck för gymnasiet 12 och 24 april 2012 Kommunala skolor Fristående skolor Förklaring: pl=antal platser totalt >150% Lediga platser i relation till befintliga platser % Endast utbildningar med fler än 10 platser ingår % <50% Nord: Ale, Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn Ost: Alingsås, Lerum, Partille Syd: Härryda, Kungsbacka, Mölndal Centrum: Göteborg, Öckerö Program Inriktning Centrum Nord Ost Syd 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr Barn och fritidsprogrammet 169%/36 pl 194%/36 pl 98%/44 pl 93%/44 pl 100%/43 pl 102%/43 pl 82%/66 pl 83%/66 pl Barn och fritidsprogrammet 41%/32 pl 38%/32 pl Bygg- och anläggningsprogrammet 125%/160 pl 129%/160 pl 209%/32 pl 213%/32 pl 91%/92 pl 91%/92 pl 106%/32 pl 103%/32 pl Bygg- och anläggningsprogrammet 51%/74 pl 55%/74 pl Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad 42%/12 pl 42%/12pl 8%/12 pl 8%/12 pl Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling, Måleri 29%/14 pl 21%/14 pl Ekonomiprogrammet 112%/278 pl 112%/278 pl 72%/96 pl 73%/96 pl 95%/137 pl 96%/137 pl 87%/190 pl 93%/190 pl Ekonomiprogrammet 110%/479pl 108%/500 pl 75%/20 pl 75%/20 pl El- och energiprogrammet 92%/90 pl 101%/90 pl 115%/48 pl 117%/48 pl 88%/88 pl 90%/88 pl 103%/91 pl 111%/91 pl El- och energiprogrammet 55%/140 pl 60%/140 pl El- och energiprogrammet Lärling, Elteknik 50%/14 pl 50%/14 pl Estetisk spetsutbildning inr Musik 106%/16 pl 119%/16 pl Estetiska programmet Bild och formgivning 121%/48 pl 127%/48 pl 75%/12 pl 83%/12 pl 27%/15 pl 40%/15 pl 65%/49 pl 65%/49 pl Estetiska programmet Bild och formgivning 69%/52 pl 67%/52 pl 57%/28 pl 64%/28 pl Estetiska programmet Dans 69%/16 pl 63%/16 pl 114%/14 pl 107%/14 pl Estetiska programmet Estetik och media 98%/106 pl 103%/106 pl 100%/20 pl 95%/20 pl 87%/31 pl 84%/31 pl 55%/31 pl 52%/31 pl Estetiska programmet Estetik och media 103%/116 pl 106%/116 pl 94%/16 pl 100%/16 pl Estetiska programmet Musik 101%/80 pl 101%/80 pl 62%/52 pl 62%/52 pl 59%/64 pl 63%/64 pl 84%/90 pl 86%/90 pl Estetiska programmet Musik 98%/193 pl 97%/193 pl Estetiska programmet Teater 181%/16 pl 181%/16 pl 107%/14 pl 100%/14 pl 86%/28 pl 93%/28 pl 1

71 GR Utbildning Program Inriktning Centrum Nord Ost Syd 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr Fordons- och transportprogrammet 121%/150 pl 125%/150 pl 50%/22 pl 55%/22 pl 117%/18 pl 117%/18 pl 96%/51 pl 106%/51 pl Fordons- och transportprogrammet 94%/16 pl 94%/16 pl Fordons- och transportprogrammet Transport 189%/18 pl 189%/18 pl Handels- och administrationsprogrammet 104%/46 pl 111%/46 pl 40%/50 pl 40%/50 pl 83%/36 pl 83%/36 pl 91%/77 pl 97%/77 pl Handels- och administrationsprogrammet 98%/122 pl 94%/119 pl Hantverksprogrammet Florist 15%/20 pl 15%/20 pl 25%/16 pl 38%/16 pl Hantverksprogrammet Frisör 133%/54 pl 133%/54 pl Hantverksprogrammet Frisör 62%/37 pl 68%/37 pl 100%/11 pl 127%/11 pl Hantverksprogrammet Textil design 100%/16 pl 100%/16 pl Hantverksprogrammet Övriga hantverk, hår och makeu 105%/44 pl 107%/44 pl Hantverksprogrammet Övriga hantverk, hår och makeu 247%/32 pl 256%/32 pl 100%/11 pl 118%/11 pl Hotell- och turismprogrammet 113%/32 pl 109%/32 pl 50%/14 pl 50%/14 pl 55%/20 pl 55%/20 pl 92%/25 pl 92%/25 pl Hotell- och turismprogrammet 113%/60 pl 113%/60 pl Humanistiska programmet 102%/48 pl 102%/48 pl 46%/48 pl 46%/48 pl 55%/20 pl 70%/20 pl Industritekniska programmet 80%/30 pl 77%/30 pl 108%/12 pl 108%/12 pl Industritekniska programmet 66%/56 pl 66%/56 pl Industritekniska programmet Driftsäkerhet och underhåll 65%/26 pl 65%/26 pl Industritekniska programmet Processteknik 89%/18 pl 94%/18 pl Industritekniska programmet Produkt- och maskinteknik 67%/12 pl 67%/12 pl Industritekniska programmet Produkt- och maskinteknik 125%/96 pl 123%/96 pl Industritekniska programmet Svetsteknik 92%/12 pl 92%/12 pl 2

72 GR Utbildning Program Inriktning Centrum Nord Ost Syd 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr 12-apr 24-apr International Baccaleurate 124%/84 pl 129%/84 pl 67%/30 pl 67%/30 pl Naturbruksprogrammet Djur 113%/30 pl 117%/30 pl Naturbruksprogrammet Djur 90%/48 pl 104%/48 pl 113%/60 pl 113%/60 pl Naturbruksprogrammet Lärling, Djur 13%/15 pl 13%/15 pl Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets 153%/30 pl 167%/30 pl Naturvetenskapsprogrammet 112%/550 pl 113%/550 pl 56%/134 pl 57%/134 pl 85%/130 pl 87%/130 pl 106%/212 pl 107%/212 pl Naturvetenskapsprogrammet 128%/517 pl 130%/506 pl Restaurang- och livsmedelsprogrammet 98%/132 pl 102%/132 pl 40%/20 pl 30%/20 pl 63%/16 pl 63%/16 pl 63%/30 pl 63%/30 pl Restaurang- och livsmedelsprogrammet Lärling, kök och servering 55%/20 pl 60%/20 pl Samhällsvetenskapsprogrammet 116%/673 pl 115%/673 pl 173%/88 pl 175%/88 pl 74%/186 pl 76%/186 pl 94%/358 pl 95%/358 pl Samhällsvetenskapsprogrammet 139%/492 pl 140%/477 pl Sjöfartsutbildning 116%/32 pl 119%/32 pl 72%/32 pl 72%/32 pl Sjöfartsutbildning Däck 192%/12 pl 192%/12 pl Sjöfartsutbildning Maskin 40%/15 pl 40%/15 pl Spetsutbildning Samhällsvetenskap och humaniora 50%/16 pl 56%/16 pl Teknikprogrammet 132%/116 pl 129%/116 pl 125%/88 pl 126%/88 pl 83%/138 pl 82%/138 pl 85%/200 pl 87%/200 pl Teknikprogrammet 128%/334 pl 133%/319 pl 45%/80 pl 48%/80 pl VVS- och fastighetsprogrammet 132%/50 pl 130%/50 pl VVS- och fastighetsprogrammet 10%/30 pl 10%/30 pl Vård- och omsorgsprogrammet 172%/50 pl 180%/50 pl 96%/50 pl 94%/50 pl 94%/16 pl 94%/16 pl 93%/61 pl 95%/61 pl Vård- och omsorgsprogrammet Lärling 100%/20 pl 95%/20 pl 3

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Från Göteborgs certifieringsceremoni Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner Drygt 50 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Utmaningar för Göteborgsregionen 2/3 av personalen inom kommunal vård

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen Preliminärantagningen 2013 Senast redigerad: 2013-0-0 Behöriga sökande per plats 2009-2013 1,2 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt 1 Sökande per plats 0,8 0, 0, 0,8 0,83 0,83 0,8 0, 0,8 0,2 0,3 0,

Läs mer

GRUUS med Inriktningar

GRUUS med Inriktningar GRUUS med Inriktningar eller GRINDA GR:s INriktningsDAtabas Mål Syftet med de nya funktionerna är att 1. Synliggöra fördelningen av antalet platser på gymnasieprogrammens inriktningar 2. Underlätta för

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram.

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. 206 04 0 Översikt antagningsläge 206 Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. Alla skolor är sorterade i bokstavsordning, de är alltså inte uppdelade per kommun

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014 Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 201 Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Materialet baseras på preliminärantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019 Kommentarer på programnivå kopplat till reservantagningen 2015 med utgångspunkt i beroendekartor, söktrycksbilder och analys av programmens utveckling 2011-2015 Margaretha Allen 151019 1. Beroendekartor

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Preliminärantagningen 2017

Preliminärantagningen 2017 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-04-06 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen ger

Läs mer

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde Slutantagningen 2013 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning I följande dokument kan du se den slutliga antagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 130305 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 31 januari 9.00-12.00 Plats: Heka Mekaniska AB/Mylab AB, Aröds Industriväg 41, Hisings Backa Anteckningar Guidning genomfördes

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN Uppdaterad 2016 05 30, sida 1 DATUM KOMMUN SKOLA PROGRAM INRIKTNING KOMMENTAR ALINGSÅS 150418 Alströmergymnasiet Introduktionsprogram IM Yrkesintroduktion, Individbaserad Yrkesintroduktion mot Bygg och

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Status. Kvalitet. Matchning

Status. Kvalitet. Matchning = Status Kvalitet Matchning Bakgrund Ökande kompetenskrav på personal inom teknikintensiva branscher Konkurrenskraftiga företag behöver tillgång på välutbildad personal 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Befolkningsprognos 2015

Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Antal sökande behöriga/obehöriga per program 150611 Söktryck alla program 150611 Barn- och fritidsprogrammet Söktryck och platser

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 140131 Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 Ledning och samordning Teknikcollege Göteborgsregionens (TCGR) övergripande samverkansorgan tillika styrgrupp är det regionala Teknikcollegerådet

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Agenda 13.00 13.30 Rundvandring och information Stenungsund Presentationsrunda, Anteckningar från föregående möte och lokala råd 13.30 14.00 Presentationsrunda

Läs mer

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM KFY 2000 - Kompetensutveckling för yrkesverksamma Detta var KFY 2000 EU finansierat projekt mellan Metall & Verkstadsindustrierna Kartläggning hos industriföretag

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR

Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR Margaretha Allen Ulrica Furby Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR Datum: torsdag 2 maj Tid: 8.30-11.30 Plats: GR, Lokal Tistlarna Närvarande: Arbetsliv: Sirpa Niemi FH Ale kommun, Åsa Holmstrand

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik Ale anordnarkommun Naturvetenskap L Edet Estetisk, Musik 0 2 4 6 8 Alingsås anordnarkommun Restaurang & livsmedel Estetisk, Dans Övriga Ekonomi 0 2 4 6 1 International Baccaleurate Restaurang & livsmedel

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 HANDLING - matris 2013-04-10 Margaretha Allen Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 L = Sökbar

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS 6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS UTVECKLING: GR Yrkesprogram, prognos 600 500 400 300 200 100 0 BF BA EL FT HA HV HT IN NB RL RX VVS VO 2017 163 326 428 245 377 214 122 133 163 163 51 82 224 2018 174 348 457

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2013-06-26 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Lärlingsutbildning 2014

Lärlingsutbildning 2014 Lärlingsutbildning 2014 Vad är lärlingsutbildning? Du kan läsa ett yrkesprogram antingen som en traditionellt skolförlagd utbildning eller som lärling. Lärlingsutbildning är därför ingen egen utbildning

Läs mer

Publicerad 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-12-03

Publicerad 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-12-03 ------------------------------------------------------------------ Grön understruken text är tillagd sedan dokumentet publicerades Röd överstruken text är borttagen sedan dokumentet publicerades -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2 B - 31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 185 45 9 0 36 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012 2012-12-07 Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b Antagna Reserver Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 - -

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2017

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2017 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Stockholm Alla antagna Alla antagna 195.0 30 25 0 5 Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogiskt

Läs mer

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år...

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... VÄLKOMNA! Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... NYHETER GY 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 2012-04-12 Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Huvudman Skolans namn Program Elevtal Lp 1. 4ans gymnasium 4ans

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer