Årsredovisning med budget 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. med budget 2011"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 med budget 2011

2 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för S:ta Clara Kyrkas Vänner vill avge följande berättelse för föreningens verksamhet under det gångna året var föreningens artonde verksamhetsår sedan starten 1992/93. Rapporten består av två delar, en redogörelse för verksamheten som har sammanställts av direktorn, Carl- Erik Sahlberg, på uppdrag av styrelsen. Många verksamhetsansvariga har bidragit till redovisningen som berättar om utfallet av de aktiviteter som genomförts utifrån årsmötets beslut om verksamhetsinriktning och budget. På sidan 7 inleds styrelsens förvaltningsberättelse. Som framgår har det varit ett välsignat år på många sätt, också när det gäller föreningens ekonomi. Föreningen har haft sitt första helår med ett stort ekonomiskt åtagande och styrelsen är mycket tacksam för de bidrag, gåvor och kollekter som kommit in. Styrelsen vill också rikta ett stort och varmt tack för alla som på olika sätt ger av sin tid, engagemang, bön och pengar för S:ta Claras olika verksamheter. Ett stort tack även till EFS Mittsverige för den hjälp som getts på många sätt. Vår direktor Carl-Erik Sahlberg skriver: Det är med stor glädje och tacksamhet som jag till styrelsen överlämnar följande verksamhetsberättelse över året 2010 och samtidigt anger några förslag till vägar framåt DEN ÖPPNA KYRKAN Basen i S:ta Clara kyrkas arbete är den öppna kyrkan med den låga tröskeln. Diakoniexpeditionen, vaktmästeriet, det varma mottagandet i kyrkan, caféet, gemenskapen vid kyrkkaffet med mera. Här har gjorts ett stort arbete av volontärer och anställda. Några få intermezzon har inträffat med bland annat en stöld men på det hela taget har kyrkan och kyrkorummet upplevts som en trygg och välkomnande plats. DIAKONIN Diakoniansvarig Inga skriver med tillbakablick på verksamhetsåret 2010, att den diakonala verksamheten har förstärkts under 2010, mycket på grund av våra volontärers tillväxt och våra sponsorers välvillighet och Guds trofasthet. Budgeten har hållits och samtliga planerade aktiviteter har genomförts. Cirka 100 personer (cirka 20 personer varje dag) har varit trofasta och engagerade. Vårt forum, torsdagsmötena för volontärer där vi dryftat olika spörsmål och tagit upp frågor om förbättring av vårt arbete, bidrog till stor enhet och förståelse för verksamheten. Morgonbönen var en viktig mötesplats för volontärer och anställda, cirka 20 personer varje morgon. I dessa samlingar kunde vi notera om någon behövt extra stöd. En del volontärer som vuxit andligt och själsligt kunde ta ett större ansvar för diakoniexpeditionens möten med hemlösa, ett tjugotal hemlösa dagligen. Därmed frigjordes vi diakoner till djupare möten och samtal med sargade och behövande människor som hela tiden strömmade till kyrkan. Vi tog även emot cirka 500 bidragsärenden till våra fonder. Verksamheten på Plattan med vår cafévagn fortsatte under första halvåret men förändrades inför sommaren på uppmaning av polisen. Det medförde att vi hade vår cafévagn på kyrkogården för att bespisa de hemlösa där. Plattanverksamheten fortsatte med att vi med en skrinda lastad med kaffe och te samt biblar drog runt till dem som drogar. Detta bidrog till att hemlösa hittade in i kyrkan och att vi kunde gå 1

3 runt med skrindan till dem som fortfarande drogade. Verksamheten med cafévagnen och skrindan på Plattan finansierades med bidrag från Gålöstiftelsen. Tack vare bidrag från Lisen Carlssons Minne och Clara Grannar kunde vi sända iväg flera missbrukare till ett förvandlingshem, Good Foundation, cirka 10 personer under året. På onsdagseftermiddagar bjöd Hotell Continental och Sergel Plaza hemlösa och missbrukare på lunch i Lillkyrkan. Volontärerna dukade med vita dukar, servetter och fina blommor samt serverade god och näringsriktig mat. Ungefär 40 specialinbjudna personer kom dit för att äta. Lindholmen, en ö i Mälaren, blev en tillflykt för många sargade under sommarhalvåret. I mitten av juni hade vi en akvarellkurs för kvinnor, 10 personer varav några hade en hemlöshets- och drogmissbruksproblematik. Vi hade även en poesikurs på ön. Verksamheten genomfördes med bidrag från Govenii Minne. Inne i kyrkan fortsatte verksamheten i Clararummet, ett självbärande café som hade öppet till varje vardag. Schemalagda volontärer tjänstgjorde med servering samt samtalade och gav stöd till gästerna, ungefär 35 personer dagligen. Afternoon Tea på torsdagseftermiddagarna i Lillkyrkan samlade många kvinnor, vi bjöd på olika sorts te, sandwiches, frukt och andra godsaker. Kläder, både nya och begagnade, delades ut till stor glädje för de besökande. Under hösten hade vi en sångstund varje torsdag, kvinnorna sjöng av hjärtans lust under ledning av en duktig praktikant. Det lät så bra att vi fick medverka i tre gudstjänster. Verksamheten samlade cirka 20 kvinnor varje torsdag. Afternoon Tea verksamheten bidrog till fördjupade kontakter och vi kunde hjälpa flera kvinnor med bidrag till mat, läkarvård, mediciner, tandläkare, hyreshjälp och annat genom bidrag från Govenii Minne som förmedlades via Clara Grannar. I samband med Lucia hade vi en fest för kvinnor med god mat, sång av artist, gåvor samt utdelning av kläder. Sergel Plaza skänkte smörgåstårtor så att festen kunde genomföras. Under eftermiddagarna bereddes möjlighet till att få själavård och förbön av någon av våra utbildade själavårdare. Vi hade ett par utbildningskvällar under året med våra 22 förebedjare och själavårdare. Vi diakoner har haft själavårdssamtal, både spontana men även regelbundna med människor i olika sorts livskriser. Under året har vi också varit handledare för praktikanter från många olika utbildningsanstalter. Många flyktingar sökte oss för hjälp under året och vi försökte finna olika lösningar för att bistå de hårt drabbade människorna utan uppehållstillstånd. En pensionerad advokat har funnits på Diakoniexpeditionen på tisdagseftermiddagarna för att gå igenom flyktingars dokument och för att hjälpa dem att göra nya ansökningar. En resa med våra volontärer upp till Norrland, till Carl-Eriks hemtrakter, genomfördes i början av juni. 14 personer deltog i resan. Ett team har i samarbete med Frälsningsarmén och Roseniuskyrkan funnits under Svampen på Stureplan varannan fredagsnatt ca Många koppar kaffe och populära Mariekex har gått åt. Många samtal både ytliga och djupa fördes under Svampen, de flesta uttryckte sin uppskattning över vår närvaro och kallade oss ljuset i mörkret. Med bidrag från Gålöstiftelsen kunde vi genomföra denna verksamhet. Vi hade god kontakt med polisen som också funnits på plats på Stureplan. Vi diakoner har gått i regelbunden egen själavård under året. Så till sist ett stort tack till Gud för Hans trofasthet och ledning under det gångna året. Ett tack också till alla våra medarbetare, volontärer, S:ta Clarastiftelsen, S:ta Clara kyrkas Vänner, Clara Grannar, Gålöstifelsen, Govenii Minne, Lisen Carlssons Minne, församlingens Stiftelser samt alla sponsorer och förebedjare. När det gäller mina reflexioner kring ett av våra flaggskepp, diakonin, så känner jag behov av att vi i diakoniexpeditionen inför framtiden bevarar karaktären av diakoniexpedition och mindre av värmestuga. Möjlighet till fika finns ju samtidigt vid Försäkringskassan. När det gäller Clararummet, som under året växt till i antal besökande, så skulle jag vilja att vi funderade över om vi kunde ha caféet öppet från kl. 10 (som vi tidigare haft) och om vi på sikt också kunde ha öppet lördagar, en dag, som många ensamma kan känna sig extra ensamma på. En utmaning för arbetet vid Försäkringskassan är att få svensktalande volontärer, som känner för det här arbetet. Som det hittills varit har det varit mest irakisktalande volontärer i den här tjänsten. När det gäller kaffeutdelningen vid kyrkan är utmaningen att det bärs av för få volontärer, varav de flesta inte är svensktalande. Utmaningen på Plattan är att ingen av oss anställda skolkar från att gå ner på Plattan. En uppstramning skedde under hösten och vi får hoppas att den håller. En utmaning för arbetet på 2

4 Malmskillnadsgatan är förstås frågan vem som ska ta över efter Elise. Hon blir ju 75 i år och ska, enligt egen uppgift, hålla på tills hon är 90 år, så det är ju ett problem om 15 år! LIV I ANDEN 2010 Nils Lidskog skriver: Kursen Lär känna Den Helige Ande hölls i S:ta Clara kyrka mellan påsk och pingst, sju tisdagar 6 april 18 maj kl Kursen anordnades i samarbete med Katolsk Karismatisk Förnyelse. Varje kurskväll var uppdelad i två avdelningar. Först ett föredrag följt av diskussioner i smågrupper. Föredragshållare har varit: Datum Ämne Föredragshållare 6/4 Guds Kärlek Nils Lidskog 13/4 Frälsning Bengt Malmgren 20/4 Det nya livet Pancho Chin A Loi 27/4 Att ta emot Guds gåva Nils Lidskog 4/5 Döpt i DHA Carl-Erik Sahlberg 11/5 Att växa Nils Lidskog 18/5 Forsatt överlåtelse.. Gunnar Berg Deltagarantalet var cirka 60 personer uppdelade på sex grupper med följande gruppledare: Grupp Gruppledare 1 Ingrid Persson / Bengt Malmgren 2 Elise Lindqvist / Joakim Hjälte 3 Annahita Parsan / Stefan Karlstedt 4 Ingrid Hansson / Tuula Schneider 5 Hanu Luci / Gunnar Berg 6 Anette Berg / Gudrun Riås Under kurskvällarna har kaffe och smörgås serverats till självkostnadspris. Ansvarig Eva Säve. Musikgruppen har bestått av Ingrid Hansson, Anette Berg och Nils Lidskog med gitarr. Huvudledare och ansvarig för kursen har varit Bengt Malmgren, Katolska kyrkan och Nils Lidskog, S:ta Clara kyrka. KVINNOARBETET Fältmotivatör Marie Svensson, delvis finansierad av S:ta Clara Grannar, skriver i sin verksamhetsberättelse: Jag har nu jobbat i 9 år med kvinnoverksamheten här i S:ta Clara kyrka tillsammans med Inga Pagreús. Jag har fängelsemission varje tisdag på kvinnoanstalten Färingsö. Där möter vi cirka 30 kvinnor på 3 olika avdelningar. Efter att de har gjort sitt straff klart är det cirka sju stycken som kommer hit på våra aktiviteter. Afternoon tea på torsdagar nere i Lillkyrkan betyder mycket för de sargade kvinnor som har funnits här runt kyrkan under åren. Jag har själavårdsamtal och många myndighetsbesök med en del kvinnor. Vi har även en del kvinnoverksamhet på ön Lindholmen. MALMSKILLNADSGATAN Under hela året har Malmskillnadsteamet gått ut för att möta flickor som säljer sina kroppar. Teamet har letts av Elise Lindqvist som har funnits där nästan varje fredagkväll/natt. Gruppen består av två - fyra personer vid varje tillfälle. Teamet kommer cirka och Elise är på plats Vi finns uppe på gatan kl och stannar till runt eller fram till cirka beroende på vad som händer. Vi tar med kaffe, Oboy, nyponsoppa, smörgåsar, bullar, godis och värmande plagg till exempel hemstickade vantar. Vi bjuder på det de själva önskar av det vi har med. Därefter kan det bli samtal och bön. Hur många som kommer en fredagsnatt varierar mycket, från cirka 10 upp till 35 tjejer. En fredagsnatt kan det vara mycket lugnt och en annan händer mycket som inte lämpar sig att berätta öppet. 3

5 MAMMOR I KONTAKT Varje vecka samlas mammor över hela världen för att avsätta en timme i bön för sina barn och deras skolor, lärare, skolpersonal och klasskamrater. Detta ekumeniska nätverk "Moms In Touch International" finns i 140 länder. "Mammor i Kontakt" finns på 30 olika platser i Sverige. MIK finns beskriven i en egen hemsida: Landskoordinator för Sverige och ledare för gruppen i S:ta Clara är Anette Berg, Mammor i Kontakt består av - Två eller tre mammor, mor- och farmödrar, kvinnor som tror att bön förändrar. - Som möts 1 timme i veckan för att be för sina barn, barnens skolor, lärare, skolpersonal och kompisar. - Som ber för barn från förskola upp till universitetsnivå. Med syfte Att genom bön "stå i gapet" för våra barn. Att be att våra barn ska ta emot Jesus som Herre och Frälsare, och kunna stå fasta i sin tro. Att be för lärare och annan personal. Att be att lärare, annan personal, och elever ska komma till tro på Jesus Kristus. Att be att våra skolor leds enligt bibliska värderingar och god moral. Att vara till uppmuntran och positivt stöd för skolorna. Att erbjuda stöd och uppmuntran till föräldrar som är bekymrade och oroliga för sina barn. I S:ta Clara kyrka har en grupp med upp till 12 mammor träffats på torsdagar i Lillkyrkan kl Dessutom finns i S:ta Clara en Swahiligrupp och en Farsigrupp. Den 17 april kl genomfördes i S:ta Clara kyrka en bönedag för Sveriges skolbarn, lärare och skolpersonal. Deltagare var kvinnor från olika delar av landet. Carl-Erik Sahlberg avslutade med en välsignelse över verksamheten. Team från Stockholm har kallats till Tammerfors, Finland och Habo, Västergötland för att inspirera nya grupper som startats. Besök har även gjorts på Hinseberg och Färingsö kvinnofängelser. Tre bruncher för mammor har ägt rum på Häringe och i Stockholm. UNGDOMSARBETET Följande verksamhetsberättelse har lämnats av ungdomspräst Jens Peterson och ungdomsledare Magdalena Omnell. De skriver: Året började med att vi hade cirka sex personer med i verksamheten. Under året har vi träffats på fredagarna och haft ungdomskvällar då vi fikat, haft andakter, tittat på film, gått ut med pannkakskyrkan och evangeliserat, lagat mat och annat som ungdomarna önskat göra. Under året har det tillkommit fler och det finns nu en grupp på ett personer som på olika sätt finns med i ungdomsarbetet. En del av dessa har funnits med sedan tidigare och andra har kommit med via konfirmationsarbetet eller genom andra kontakter. Under året har vi gjort några olika resor. Under vårterminen åkte vi till Västerås där vi besökte Bäckbykyrkan och var med på en helg om lovsång. Vi åkte till Borås på Union 2010 vilket var en mötesplats för alla Pannkakskyrkor runt om i landet. Under sommaren hade vi konfirmationsläger i två delar på Lindholmen med avslutande konfirmationsgudstjänst i kyrkan. Det var nio konfirmander som deltog och det blev ett mycket bra läger. Ungdomarna har ett eget lovsångsteam och leder lovsången på högmässan en gång i månaden. Utöver detta har vi arbetat på Plattan med ungdomar för att lära känna dem och finnas där som stöd. Vi har även varit i studion på Mäster Olofsgården dit ungdomar kommer för att lära säga mer om sång, film och att spela in i studio. Detta är vårt första år som vi arbetat tillsammans i Clara och vi känner oss mycket positiva för framtiden. Vi planerar att även i år ha konfirmationsläger och vi har några resor som vi vill göra med ungdomsgruppen under året som kommer. Planer finns även för att öppna upp en fritidsgård under eftermiddagarna i Lillkyrkan för ungdomarna som finns på Plattan. Det vi vill fortsätta att bygga på är den gemenskap som finns på fredagarna, att ha Jesus i centrum och att stötta och hjälpa ungdomar som har olika behov. LÄRJUNGESKOLAN Viveca Bratt har avgett egen rapport. Lärjungeskolan har en rätt unik kombination av hög lärdomsklass och djup, brinnande andlighet. Lillkyrkan är förstås inte den bästa lokalen men dess fördel är att den ligger så nära kyrkan, att eleverna också kan besöka och delta i kyrkans övriga aktiviteter. En utmaning för lärjungaskolan som för alla folkhögskolor är att hålla närvaron hög hos eleverna. 4

6 ALPHA Eva Rosshagen, som varit drivande sen starten 1999, tog en vilotid och Janne Plars har ersatt henne. Under året formaliserades ledarskapet i Alpha, så att det lades under Nils Lidskog. Utmaning för framtiden är att kanske finna nya lokaler, eftersom denna termins kurs (våren 2011) fyller Utsikten. Nils Lidskog skriver: Alphakursen omfattar tio kurstillfällen, tisdagar mellan kl Varje kurskväll innefattar tre moment: Gemensam måltid, föredrag och samtal i smågrupper. Ungefär mitt i kursen hålls dessutom en helg med en övernattning på en kursgård där temat är Den Helige Ande. Verksamheten har bedrivits i Betlehemskyrkans café Utsikten vid Rehnsgatan 20, 6tr. Alphahelgen tillbringades ute på Filadelfiakyrkans kursgård Drakudden. Föredragshållare har varit Carl-Erik Sahlberg, Elisabeth Sandlund, Klas Lindberg, Nils Lidskog och Elise Lindqvist. Under vårterminen 2010 har genomförts: Två Alphagrupper med tillsammans cirka 20 deltagare förutom ledare och en Betagrupp med 6 deltagare förutom ledare. Antal engagerade ledare, inklusive köksansvariga, har varit cirka 10. Under höstterminen 2010 har genomförts: Fem Alphagrupper med tillsammans cirka 50 deltagare, varav en farsitalande grupp som deltog med hjälp av simultantolkning av föredragen. Många unga deltog i kursen. En Betagrupp med 5 deltagare. Antal ledare, inklusive köket har varit cirka 20, varav flera ungdomar. På avslutningskvällen, som är öppen även för intresserade, deltog cirka70 personer. Alphahelgen tillbringades ute på Drakudden. Ledarteamet förstärktes mycket uppskattat av Per Svensson som stod för musik och sång. LOVSÅNG Lovsången är viktig i S:ta Clara. Nu förekommer lovsång på alla våra högmässor. Under året kom Magdalena Omnell, vår ungdomsledare, att ta ett ansvar också för lovsångstjänsten, planering etc. FARSI 19 september avknoppades farsigemenskapen hos oss till en egen förening Persiska S:ta Clara. Ledare är Annahita Parsan, som i juni 2011 kommer att prästvigas. Den nya EFS-föreningen fick ganska omgående interna brytningar. I samråd med Johannelunds teologiska Högskola insattes Lars Berndtsson som rådgivare till farsiföreningen. Berndtsson är medlem av Lötenkyrkan, Uppsala och har erfarenhet av migrationsarbete. Efter en akut kris kring årsskiftet så fungerar nu farsiföreningen ungefär som tidigare. En utmaning är att Annahita Parsan måste ha en anställning för att kunna prästvigas och det är den uttalade förhoppningen att farsiföreningen ska kunna stå för så pass mycket av hennes lön, att hon kan få den möjligheten. SWAHILI Swahiliförsamlingen, som är en egen församling, bedriver verksamhet i S:ta Clara kyrka sen Ansvarig präst är Overa Sahlberg, biträdd av Beatrice Kamau. Förutom ett söndagligt gudstjänstliv, som under hösten fick uppleva en glädjande ökning, anlitas swahiliförsamlingens präst för kyrkliga förrättningar. Lite generaliserat kan man nog säga, att det är vid ytterst få eller inga tillfällen, som inte prästen tillfrågas nom någon kristen från östafrika avlidit här. Minnesstunder kan även hållas för släktingar som avlidit i Östafrika. Goda kontakter finns med Tanzanias ambassad och ambassadören var regelbunden gudstjänstbesökare. Under året fick en lekman i församlingen ett ansvar för ungdomsverksamheten, vilket medförde att den också växte. MISSIONEN SCKV finns inte bara i centrala Stockholm utan även på många ställen utanför Sverige. Så går till exempel en del av våra insamlade pengar vidare till Afrika via ett projekt med anknytning till paret Sahlberg. I Ryssland stöder vi en fint fungerande luthersk fängelsemission med både andligt och socialt stöd till fångar, en del av dem mycket unga. I Mongoliet har vi en egen inhemsk missionär. Alltsammans fina projekt för att sprida evangelium. 5

7 TV-ARBETET Lokal-TV:n, ett projekt sedan 1996, är förmodligen vår mest besökta kyrka. Larseric Janson, Elise Lindqvist, Nils Lidskog och undertecknad har varit de flitigaste producenterna av program. Regelbundet får vi rapporter om att programmen uppskattas. BARNKYRKAN Barnkyrkan har under 2010 fortsatt att växa. Så gott som varje vecka kommer det nya besökare. En del fortsätter att besöka oss, andra var på genomresa. Vi har brottats med ledarbrist vilket ledde till att vi ibland fick ställa in barnkyrkan för de minsta och inför vårterminen visste vi inte om vi kunde fortsätta med två grupper på grund av detta. Vi fick precis i rätt tid ett underbart bönesvar med exakt rätt antal nya ledare för att hålla grupperna igång. Målet med vårt arbete är att barnen ska bli Jesu efterföljare och vi ser härliga exempel på det redan nu där barnen upplever bönesvar och vittnar frimodigt om sin tro. När vi blickar framåt jobbar vi för att skapa stabila och växande grupper. Om vi har tillräckligt med frivilliga vill vi också anordna läger och andra aktiviteter som bidrar till att barnen lär känna varandra bättre och trivs i kyrkan. Vi kommer att anordna en barnledardag med undervisning om att betjäna barnen i församlingen. Vi ser ett behov av att hitta tillfällen för barnfamiljerna i församlingen att kunna samlas och umgås och om vi får ork ska vi titta på former för det. ERIKSHJÄLPEN Vårt secondhandvaruhus i Vårby har haft många utmaningar under året. Vice butikschefen slutade, det var svårt att få tillräckligt antal volontärer från S:ta Clara och byggnationer i området hotade ge mindre antal kunder där. Ekonomin har dock gått så pass bra, att :- kunde ges som avkastning till Vännerna och Grannarna före 2010 års slut. Utmaning är fortfarande flera volontärer. NYA ANSTÄLLNINGAR Under hösten var Inga Pagréus sjukskriven efter operation och Jessica Klarheden och Sanna Ek täckte upp för henne till stor belåtenhet. LILLA KLARA Projektet Lilla Klara på Medborgarplatsen-Mariatorget är i sin linda och 5-10 personer är engagerade i det uppsökande sociala arbetet. Ledare är Beatrice Kamau och ekonomin kommer från EFS MIttsverige och Arbetsförmedlingen. Min bedömning är att arbetet ännu inte hittat sin form, En präst som mentor vid sidan av och till stöd för Beatrice Kamau skulle behövas, liksom en lokal/ kyrka i närheten, som man kunde ha som bas. FRAMTID När jag ser tillbaka på 2010 från min horisont så är det några viktiga händelser som sticker ut: 1. Nattöppet från febr. 2. Invigningen av Erikshjälpen i mars. 3. Startandet av projektet Lilla Klara i juli. 4. Avknoppningen av Persiska S:ta Clara i september. Till dessa stora, övergripande händelser kunde man kanske också lägga kungaparets besök på högmässan den 7 februari och kungens besök här den 4 november i egenskap av ordförande för Prins Gustav Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond, där fonden beslöt att ge kronor till vårt arbete. Utmaningarna var främst att hitta bra strukturer för ledning och styrning av det självständiga S:ta Clara. Tidvis kändes även den ekonomiska situationen som ett hot. Inför 2011 ser jag positivt och hoppas på: 1. Bestämda strukturer för ledningsfunktionerna inom S:ta Clara. 2. En god utveckling, ekonomisk och personell, på Erikshjälpen. Men framför allt hoppas jag på att vi i fortsättningen ska kunna bevara vår välkomnande atmosfär i kyrkan i den gemensamma visionen att presentera Jesus i ord och handling för vår tids människor. Carl-Erik Sahlberg 6

8 Förvaltningsberättelse 2010 (belopp i 1000-tal kr) Organisation Sankta Clara Kyrkas Vänner ( ) är en ideell förening. Föreningen är ansluten till EFS Mittsverige och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Verksamhet Föreningen bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Klara kyrka som hyrs av Domkyrkoförsamlingen i Stockholms stift. Ekonomi Resultatsammandrag Kollekter och gåvor Bidrag Övriga intäkter Personal Övriga kostnader Resultat före räntor Räntenetto Årets resultat Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

9 Väsentliga händelser under året Under 2010 har föreningen förutom årsmötet haft två medlemsmöten. Styrelsen har haft nio styrelsesammanträden. Arbetsutskott, ekonomiutskott och personalutskott har formerats under åren. Alla tre har haft ett flertal sammanträden där ärenden beretts inför styrelsemötena. Ordföranden, vice ordföranden, direktorn och distriktsföreståndaren för EFS Mittsverige har haft fyra samrådsmöten med Stockholms domkyrkoförsamling. Två styrelseledamöter, Gunnar Berg och Ronny Gilderskär, har under året frånträtt sina uppdrag varefter suppleanterna inträtt på deras platser. Medlemsregistret omfattar i nuläget 324 namn. Under 2010 har styrelsen utnyttjat en mindre del av de medel för personal- och frivilligutveckling som Govenii minne ställt till förfogande till externa konsultinsatser. Gun-Britt Olofsson, Talent AB, har studerat arbetssituationen för vaktmästare och administration och medverkat vid framtagandet av arbetsbeskrivningar. Anders och Margaretha Sjöberg, Grogrunden, inledde under hösten en analys av vår organisation, en process som fortsätter under Därutöver har en arbetsgrupp tillsatt av föreningsmötet analyserat hur informationen om verksamheten sprids och kommit med förslag till förbättringar. Arbetet med att förnya internetsajten har pågått under året och slutfördes i början av Tillsammans med kyrkorådets ordförande i Stockholms domkyrkoförsamling har ordföranden gjort en genomgång av kyrkoordningen för att få underlag för att fastställa delegering, struktur och ansvar i arbetet. Framtida utveckling En viktig process framöver är att jobba vidare med arbetsstruktur och delegering för styrelse och arbetslag samt att följa upp ekonomigruppens rekommendationer. Ett viktigt mål är en förbättrad kommunikation mellan styrelse, förening, församling och övriga intresserade. 8

10 Resultaträkning Not 1-5 Utfall Budget Budget Gåvomedel Bidrag från Hagaberg Bidrag från Govenii Minne Bidrag från Gålöstiftelsen Bidrag från Clarastift o Joulinska stift Bidrag från SDF-fonderna Bidrag från Grannarna Bidrag från AMV Övriga bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Administrativa kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före räntor Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat I resultat för 2010 ingår bidrag och övriga intäkter, som avser tidigare år, med ca kr. Redovisad budget för 2010 är den av styrelsen reviderade budget. 9

11 BALANSRÄKNING UB IB TILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kundfordringar Förskottsavräkning Övr förutb kostn o uppl intäkt Lån: EFS Mittsverige Kassa Plusgiro SwedBank Summa omsättningstillgångar TILLGÅNGAR, TOTALT EGET KAPITAL O SKULDER EGET KAPITAL Balanserat saldo Årets resultat EGET KAPITAL, TOTALT SKULDER Kortfristiga skulder Löneavräkning EFS Mittsv Personalens källskatter Löneskulder Upplupna lagst sociala avg Upplupna avtalade soc avg Ej nyttj bidr: 100 Kvinnokassan fr Govenii Ej nyttj bidr: 150 Diakoni från Gålöstift Ej nyttj bidr: 160 Lärjungaskolan fr Govenii Ej nyttj bidr: 300 Ungdomsv fr Gålöstift Övr förutb int o uppl kostn Förutb int o uppl kostn, tot SKULDER, TOTALT EGET KAPITAL O SKULDER, TOTALT Ansvarsförbindelser - Inga 0 0 Ställda panter - Inga

12 Not 1: Redovisningsprinciper Allmänt Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden där inte annat anges. och kostnader redovisas i den period arbetet avser. Periodisering av övriga intäkter och kostnader sker enligt god redovisningssed. Tillgångar och skulder Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärden där inget annat anges. Interna debiteringar Interna debiteringar ingår i övriga intäkter och administrativa kostnader med kr. Not 2: Löner, ersättningar och sociala kostnader 2010 Löner och ersättningar Styrelse och utskottsledamöter 0 Anställda Sociala kostnader Lagstadgade sociala avgifter Pensionskostnader och övriga avtalsförsäkringar 604 Not 3: Medeltal anställda, män och kvinnor 2010 Medeltal anställda* 12,8 Därav kvinnor 6,9 Därav män 5,9 *Omräknat till årsanställda Not 4: Sjukfrånvaro 2010 Samtliga anställda 3,9% Andel kvinnor 6,8% Andel män 0,3% Andel långtidssjukfrånvaro (män och kvinnor) 3,5% 11

13 Not 5: Spec av resultat för resp verksamhet Utfall Budget Budget Kvinnokassan Bidrag från Govenii Minne Bidrag från Grannarna Bidrag från AMV Övriga intäkter -1 Summa intäkter Personalkostnader Administrativa kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Diakoni Gåvomedel Bidrag från SDF-fonderna Bidrag från Grannarna Bidrag från AMV Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Administrativa kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat

14 160 Lärjungaskolan Utfall Budget Budget Bidrag från Hagaberg Bidrag från Govenii Minne Övriga intäkter 0 Summa intäkter Personalkostnader Administrativa kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Alphakurser Övriga intäkter Summa intäkter Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Konferenser och medarbetardagar Summa intäkter Övriga kostnader Summa kostnader Resultat

15 190 Teologi för Livet Utfall Budget Budget Bidrag från Hagaberg Övriga intäkter Summa intäkter Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Evangelisation Gåvomedel Summa intäkter Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Utlandsmission Summa intäkter Anslag Summa kostnader Resultat

16 300 Ungdomsverksamhet Utfall Budget Budget Bidrag från Gålöstiftelsen Bidrag från Grannarna Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Administrativa kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Barnkyrkan Gåvomedel Summa intäkter Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Lovsång, dans, drama, kör o musik Summa intäkter Övriga kostnader Summa kostnader Resultat

17 330 Hemgrupper Utfall Budget Budget Summa intäkter Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Volontärer Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Hemsidan Summa intäkter Övriga kostnader Summa kostnader Resultat När-TV Summa intäkter Övriga kostnader Summa kostnader Resultat

18 Utfall Budget Budget Café Övriga intäkter Summa intäkter Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Klaraboden Övriga intäkter Summa intäkter Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Erikshjälpen Övriga bidrag Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader -348 Summa kostnader Resultat

19 500 Gudstjänstliv o allm fören verksamhet Utfall Budget Budget Gåvomedel Bidrag från Grannarna Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Administrativa kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Administration Bidrag från Grannarna Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Administrativa kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före räntor Räntenetto Resultat efter räntenetto

20 750 Lokaler och vaktmästeri Utfall Budget Budget Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Administrativa kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Övr lönebidragstjänster (lokaler o adm) Bidrag från AMV Övriga intäkter 0 Summa intäkter Personalkostnader Administrativa kostnader Summa kostnader Resultat Styrelsen för Sankta Clara Kyrkas Vänner Stockholm Marianne Lidskog Anna Maria Enlund Per-Olof Nilsson Ordförande Jonas Backman Mats Eriksson Christer Holmberg Monica Johansson Nancy Saghedi Elisabeth Sandlund Vår revisionsberättelse har lämnats Ammi Björkvall Godkänd revisor Owe Stolpe Revisor 19

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (6) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Styrelsen avger följande årsredovisning. Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Salt - barn och unga i EFS, som bildades i januari

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Älvsjöföretagarna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-3 - resultaträkning 4 -

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (7) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Årsbokslut 2014/2015

Årsbokslut 2014/2015 Styrelsen för Credo - Sveriges evangeliska student- och gymnasiströrelse får härmed avge Årsbokslut 2014/2015 för räkenskapsåret 1 juli 2014-30 juni 2015 Innehåll: sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Safiren

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer