Din manual PANASONIC UB-5338C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual PANASONIC UB-5338C http://sv.yourpdfguides.com/dref/3461912"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Enbart för USA: Ring om du vill få information om auktoriserade återförsäljare där du befinner dig. Tack för inköpet av Panasonic elektroniska skrivtavla. Vi ber Dig att läsa igenom dessa anvisningar noggrant för att få optimal prestanda och säkerhet. Tillbehör Kontrollera att alla av följande artiklar följer med enheten. Kontakta din återförsäljare om någon artikel saknas, Antal Märkpennor (Svart, Röd, Blå) 1 av vardera Tavelsudd Nätsladd. 1 *1 Enbart Antal USB-kabel Bruksanvisning Garantikort*1.. 1 modeller i USA. För information om separata tillgängliga artiklar, se sidan 37. Observera UB-5838C är en bred modell. UB-5338C är en modell med standardbredd. är utformade att ge rimligt skydd mot störningar när utrustningen används i affärsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och kan orsaka störningar på radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med instruktionsboken. Det är troligt att utrustningen kommer att orsaka störningar om den används i ett bostadsområde. I sådana fall måste användaren åtgärda störningarna på egen bekostnad. FCC-varning: För att uppfylla FCC-kraven ska enbart den medföljande nätsladden användas. Obehöriga ändringar eller modifikationer på produkten ogiltigförklarar användarens rätt att använda enheten. Svenska 3 Olaglig kopiering Det är olagligt att kopiera vissa dokument. Det kan vara olagligt att kopiera vissa dokument där du befinner dig. Påföljder i form av böter och/eller fängelse kan gälla om du gör dig skyldig till olaglig kopiering. Nedan följer några exempel på dokument som det kan vara olagligt att kopiera. Pengar Sedlar och checkar Bank- och statsobligationer och värdepapper Pass, licenser, officiella och privata dokument, identifikationshandlingar och liknande Upphovsrättsskyddat material och varumärken utan tillstånd från ägaren Frimärken och andra säljbara instrument Listan är inte fullständig och inget ansvar tas för dess fullständighet eller exakthet. Kontakta en juridisk rådgivare om du är osäker. Anmärkning: Installera maskinen i närheten av ett övervakat område för att förhindra olaglig kopiering. 4 Varumärken Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. IBM och AT är registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation i USA och/ eller andra länder. SD-logotypen är ett varumärke. Alla varumärken som omnämns i denna bruksanvisning är respektive företags egendom. Programvaran baseras delvis på arbete som utförts av Independent JPEG Group. Programvaran baseras på "libtiff" som har följande upphovsrättsskydd: Copyright (C) Sam Leffler Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. Den information som ges i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan vidare meddelande. Ansvarsfrihet Panasonic Communications Co., Ltd. är inte ansvarig för olyckor eller skador till följd av, men inte begränsat till följande: 1. Ändringar som görs på anordningen eller oriktig installation. 2. Användning av anordningen för syften den inte är avsedd för. 3. Jordbävning, brand, översvämning, tidvattensvåg, orkan, blixtnedslag eller andra naturfenomen. 4. Naturligt åldringsfenomen på byggnad eller liknande fenomen. Svenska 5 Funktioner UB-5838C/UB-5338C är en elektronisk skrivtavla med färg. Du kan sända ut skannade handskrivna texter/diagram på följande sätt: I en USB-flashminnesenhet Skannade handskrivna texter/diagram kan lagras på en USB-flashminnesenhet.*1 *1 Enheten kanske inte är kompatibel med vissa USB-flashminnesenheter. På ett SD-minneskort Skannade handskrivna texter/diagram kan lagras på ett SD-minneskort.*2 *2 SDHC-minneskortet stöds inte. Enheten kanske inte är kompatibel med vissa SD-minneskort. Skriva ut med extern skrivare Skannade handskrivna texter/diagram kan skrivas ut på en extern skrivare via en USB-kabel. Datorgränssnitt Med USB-masslagringsenhet kan du kopiera skannade handskrivna texter/diagram när en dator anslutits. Du behöver inte installera särskilda drivrutiner eller program på din dator. Max. 2 skannade bilder kan sparas till den elektroniska skrivtavlan. Observera Information om tillgängliga USB-flashminnesenheter, SD-minneskort och skrivare finns på följande webbplats: 6 Innehållsförteckning Sidan Innan du börjar Säkerhetsanvisningar Försiktighetsåtgärder..

3 Delarnas namn och funktioner.. 14 Kontrollpanel 15 Användning Före användning Skanna.. 17 Lagra bilder i en USB-flashminnesenhet Lagra bilder på ett SD-minneskort Skriva ut med extern skrivare Skanna till en dator Svenska Flytta den elektroniska skrivtavlan Ställa in enheten....

4 24 Hur du ställer in antalet kopior.. 24 Ställa in visning av skanningstid Ställa in filformat Ställa in skanning i fullstorlek (endast UB-5838C) Ställa in aktuell tid Ställa in Lösenord.

5 . 27 Testa skrivaren Innan du börjar Hjälp Användning Daglig skötsel och underhåll Rengöring av skärmen och hela enheten Tavelsuddens skötsel Byta batteriet i klockan Felsökning Felkoder Tekniska data Artiklar som är tillgängliga separat..

6 .. 37 Hjälp Installation Installationshandbok Installation 7 Säkerhetsanvisningar För att förhindra allvarliga personskador eller dödsfall, ska du läsa det här avsnittet noga innan enheten används så att du använder den säkert och på rätt sätt. PRODUKT MED LYSDIOD AV KLASS 1 Följande symboler används i bruksanvisningen. Anger en potentiell fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Anger faror som kan leda till mindre personskador eller skador på enheten. VARNING Ström- och jordanslutning Spänningen för enhetens strömförsörjning anges på namnplåten. Anslut enbart enheten till ett växelströmsuttag med rätt spänning. Om du använder en sladd med ospecificerad strömklass kan enheten eller kontakten avge rök eller kännas het. När produkten används ska strömuttaget vara i närheten av produkten och lätt åtkomligt. För säker användning måste den medföljande nätsladden anslutas till ett växelströmsuttag som jordas via den vanliga ledningsdragningen. Att utrustningen fungerar som den ska betyder inte att uttaget är jordat och att installationen är säker. För din egen säkerhet ska du kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker på om uttaget är ordentligt acering När enheten inte längre ska användas får den inte stå kvar uppmonterad utan måste flyttas så att den inte kan falla och orsaka skada. 9 Säkerhetsanvisningar Lås hjulen och fäll ut förlängningsbenen när enheten har installerats eller förflyttats. VAR FÖRSIKTIG Ström Stäng av enheten och dra ut sladden om den inte ska användas under en längre tid. Om en oanvänd enhet lämnas ansluten till strömförsörjningen för en längre tid kan isoleringen försämraedningen ska anslutas till uttaget i kontakten som är markerat med bokstaven L eller som är färgat RÖTT. 11 Försiktighetsåtgärder Installation Installera inte enheten där den kan utsättas för direkt solljus, nära uppvärmningsanordningar eller i närheten av luftkonditioneringsuttag, det kan göra att skärmen missfärgas. Installera inte enheten vid starkt solljus eller annan kraftig belysning. Det kan bli omöjligt att göra ordentliga kopior. Placera inte enheten på platser där temperaturen kan falla under 10 C (50 F) eller plötsligt ändras, eftersom det kan påverka enhetens förmåga att göra kopior. Gör tjocka mörka linjer inom Cirka 20 mm (25/32") skanningsområdet. Observera att allt som skrivs inom det skuggade området Cirka Cirka Skanningsbart (i figuren till höger) inte kan skannas. 20 mm 20 mm område (25/32") Låt inte det skrivna vara kvar på (25/32") skärmen under någon längre tid, Cirka 20 mm (25/32") eftersom det blir svårare att radera det. Radera inte med en alltför smutsig radersudd (se sidan 29). Torka försiktigt av skärmen regelbundet med en trasa som är fuktad i vatten och ordentligt urvriden. (Se sidan 29.) Använd en rengöringsduk (finns i handeln) för fläckar som är svåra att få bort. Rör inte vid skärmen, skriv inte med markörpennor och radera inte medan skärmen rör sig, eftersom det kan skada enheten. Fäst inte något papper på skrivytan för kopiering, eftersom det kan skada enheten. Använd bara de medföljande eller rekommenderade märkpennorna och tavelsuddarna. (Se sidan 37.) Användning av andra tillbehör än de som medföljer eller anges kan skada skärmen eller resultera i märken som är svåra att radera. Förvara märkpennorna liggande, eftersom bläcket kan hindras från att komma ut om de förvaras stående. Vänta minst 2 sekunder innan du slår på strömbrytaren igen efter att ha slagit av den. Den medföljande nätsladden är bara avsedd att användas med den här enheten. Använd den inte med andra enheter. Dra ut nätsladden och USB-kabeln från skrivtavlan när du flyttar den, för att förhindra att de skadas av att någon kliver på dem eller att de fastnar i något. Anslut inte en USB-flashminnesenhet till "USB-uttag A för skrivare". Anslut inte en extern skrivare till "USB-uttag A för flashminnesenheter". Användning av USB-nav rekommenderas inte. kan orsaka att det uppstår störningar i datorns funktion. Skrivfilm Märkpännor och tavelsudd Strömbrytare Nätsladd/USB 12 Försiktighetsåtgärder Batterier Om batteriet används på fel sätt kan det läcka, orsaka korrosion på enheten eller spricka. För att förhindra att något av detta inträffar bör du alltid följa de försiktighetsföreskrifter som ges nedan. Sätt alltid in batterier i rätt riktning. När batteriet tar slut ska du omedelbart ta ut det och kasta det i enlighet med lokala renhållningsföreskrifter. Om utslitna batterier får sitta kvar kan de läcka. Ta inte isär batteriet eller kasta det i en eld. Kortslut inte batteriet. För USA This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material - special handling may apply. See För Brasilien Svenska Após o uso as pilhas / baterias contidas neste produto poderão ser dispostas em lixo doméstico.

7 Innan du börjar För Nederländerna Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg ziju, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. För Taiwan ( ) Utför följande försiktighetsåtgärder när konfidentiella data raderas, när minnesenheten (t.ex. ett USBflashminne eller ett SD-minneskort) kastas eller om enheten överlåts till en annan person. Grundläggande åtgärder som att formatera eller radera via en dator kanske inte raderar alla data från minnesenheten. Vi rekommenderar att du fysiskt förstör minnesenheten eller raderar data med ett filraderingsprogram om du vill vara säker på att data inte längre finns. Du själv, som kund, ansvarar för data som lagras på en minnesenhet. 13 Delarnas namn och funktioner Skrivfilm Ram Skanner Hylla Stand Kontrolldosa Förlängningsben för förhindrande av fall Hjul med spärr Hjul Hjul med spärr Hjul Kontrollpanel USB-uttag A för skrivare USB-uttag A för USB flashminnesenhet Nätsladd Batterihållare Strömbrytare Växelströmsingång ON OFF Stand Förlängningsben för förhindrande av fall SD-minneskortplats SDminneskortlucka USB-uttag B för dator 14 Delarnas namn och funktioner Kontrollpanel Lägestangent Skärm Skärmmatning framåt Inställningstangent Start/Stopp-tangent Namn Beskrivning Enhetens aktuella status visas på skärmen på följande sätt i vänteläge: Tiden visas överst till vänster på skärmen. Skanningsläget anges av ikonerna på skärmens vänstra sida. Destinationen för skannade bilder visas i mitten på skärmen. Svenska Skärm Tryck upprepade gånger för att välja skanningsläge. Det valda läget visas bredvid ikonerna till vänster på skärmen. Färg: Svartvitt: Förhandsgranskningsläge: Inställningsläge: För att skanna färgbilder. För att skanna svartvita bilder. Går tillbaka till den föregående skärmen. Går tillbaka till vänteläge. Innan du börjar Lägestangent Tryck på knappen när du vill ändra enhetens grundinställningar. (Se sidan 24.) Inställningstangent Förhandsgranskningsläge: Inställningsläge: Visar den nedre delen. Går till nästa alternativ under. Tryck för att gå framåt på skärmen från höger till vänster. Skärmmatning framåt Förhandsgranskningsläge: Inställningsläge: Visar den högra delen. Går till nästa alternativ till höger och utför detta. Tryck på knappen när du vill starta eller stoppa en skanning. Start/Stopptangent 15 Före användning Den här enheten har följande funktioner för informationssäkerhet. Var vänlig använd dem på rätt sätt. Funktion med meddelande om radering av text på skärmen När skärmen skannats visas följande meddelanderuta för att be dig radera text/diagram på skärmen. Funktion för lösenord till åtgärder Du kan ställa in ett lösenord för att förhindra att tredjepersoner använder den elektroniska skrivtavlan när strömmen går i gång efter en viss tid. Angående information om hur lösenordet ställs in, se sidan 27. Följande visas på skärmen för inmatning av lösenord. Tryck på Lägestangent ( ), Inställningstangent ( ) eller för Skärmmatning framåt ( ) och mata in det 4-siffriga lösenordet. När detta meddelande visas ska skriven text/diagram raderas för att förhindra en tredjeperson från att se skärmen innan det som skrivits på den raderats. Tryck på Lägestangent ( ) för att avbryta det här fönstret. Observera Om den här enheten inte används på cirka 5 minuter aktiveras skärmsläckarfunktionen för att förhindra onödigt energispill och följande fönster visas: Observera Glöm inte lösenordet. Kontakta återförsäljaren om du glömmer lösenordet. Tryck på en tangent för att avbryta det här fönstret. 16 Skanna Skannade bilder kan sändas till en USBflashminnesenhet, ett SD-minneskort, en extern skrivare eller en dator. Om flera utdataenheter är anslutna samtidigt, väljs utdatadestination i följande ordning: 1. Dator 2. USB-flashminnesenhet 3. SD-minneskort 4. Extern skrivare Den aktuella destinationen visas på skärmen. Information om tillgängliga USB-flashminnesenheter, SD-minneskort och skrivare finns på följande webbplats: ub-5838c_info.htm När strömbrytaren ställs på ( I ) när skärmen inte ställts i hemläge, flyttar skärmen till hemläge och stannar. För att skanna motsatta sidan av skärmen ska du trycka på tangenten Skärmmatning framåt för att skicka skrivfilmen innan du börjar skanna. Observera Installera inte enheten på platser som exponeras för direkt solljus eller stark belysning. Skannade bilder kan bli blanka eller mörka. Ikonen för elektronisk skrivtavla visas på skärmen om en lämplig utdatadestination inte är ansluten till enheten. I sådana fall börjar enheten inte skanna även om du trycker på Start/Stopp-tangent. Svenska När utdatadestinationen är en USBflashminnesenhet, ett SD-minneskort eller en dator, kan du välja följande filformat (se "Ställa in filformat" på sidan 25). Färg: PDF/JPEG-format Svartvitt: PDF/JPEG-format Bilder som sänds till en USB-flashminnesenhet eller ett SD-minneskort sparas i följande mapp: [Mapp] För UB-5838C: "UB-5838C" För UB-5338C: "UB-5338C" Bilder som sänds till en USB-flashminnesenhet, ett SD-minneskort eller en dator, sparas med följande namn: [Filnamn] Användning MMDDHHxx.pdf (för PDF-fil) Sekvensnummer (00-99) Timme Dag Månad [Filtillägg] PDF fil: JPEG fil: "MMDDHHxx.pdf" "MMDDHHxx.jpg" 17 Skanna Lagra bilder i en USBflashminnesenhet En förhandsgranskning av den skannade bilden visas på skärmen när skanningen är klar.

8 1 2 Slå på strömbrytaren ( I ). Anslut USB-flashminnesenheten till "USB-uttag A för flashminnesenheter". Observera Ta inte bort USB-flashminnesenheten förrän förhandsgranskningen visas på skärmen. 5 Ikonen USB-flashminnesenhet blinkar på skärmen när en USB-flashminnesenhet är ansluten. Ikonen slutar att blinka när skrivtavlan identifierar enheten. Skärmen nedan visar enheten i vänteläge. Tryck på Skärmmatning framåt ( zooma in på bilden. ) om du vill Observera Du kan inte använda en USBflashminnesenhet som är utrustad med vissa funktioner, t.ex. en säkerhetsfunktion. Du kan visa specifika delar av bilden. Tryck på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till förhandsgranskningen. 6 7 Tryck på Lägestangent ( ). Meddelandet om radering på skrivtavlan visas på skärmen. Koppla inte bort USB-flashminnesenheten förrän du gått tillbaka till vänteläge. Mer information om hur du sparar filer till en USB-flashminnesenhet finns på sidan Tryck på Lägestangent skanningsläge. Tryck på Start/Stopp-tangent. för att välja Enheten börjar skanna. Skanningens status visas på skärmen. 18 Skanna Lagra bilder på ett SD-minneskort 3 4 Tryck på Lägestangent skanningsläge. Tryck på Start/Stopp-tangent. för att välja 1 2 Slå på strömbrytaren ( I ). Öppna SD-minneskortluckan och sätt in SDminneskortet i SD-minneskortplatsen tills det spärras. Stäng SD-minneskortluckan. Enheten börjar skanna. Skanningens status visas på skärmen. En förhandsgranskning av den skannade bilden visas på skärmen när skanningen är klar. SD-minneskortets ikon visas på skärmen. Skärmen nedan visar enheten i vänteläge. Svenska Observera Ta inte bort SD-minneskortet förrän förhandsgranskningen visas på skärmen. Observera SDHC-minneskortet stöds inte. Enheten kan ha problem att identifiera SDminneskortet om det har formaterats (t.ex. med datorn). För att använda ett SD-minneskort med den här enheten måste det formateras enligt SDspecifikationerna med lämpligt formateringsprogram. Du kan hämta ett formateringsprogram för SD-minneskort genom att gå till: download/sd_formatter.html 5 Tryck på Skärmmatning framåt ( zooma in på bilden. ) om du vill Användning Du kan visa specifika delar av bilden. Tryck på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till förhandsgranskningen. 19 Skanna 6 7 Tryck på Lägestangent ( ). Meddelandet om radering på skrivtavlan visas på skärmen. Ta inte bort SD-minneskortet förrän du gått tillbaka till vänteläge. Öppna SD-minneskortluckan och lossa SDminneskortet genom att trycka på det en gång när du vill ta bort det. Du kan ta bort det när det lossats. Mer information om hur du sparar filer på ett SD-minneskort finns på sidan 17. Skriva ut med extern skrivare Slå på strömbrytaren ( I ). Slå på den externa skrivaren och fyll på papper. Anslut den externa skrivaren till "USB-uttag A för skrivare" med en USB-kabel. Skrivare Skrivarikonen visas på skärmen. Skärmen nedan visar enheten i vänteläge. 4 5 Tryck på Lägestangent skanningsläge. för att välja När du gör flera kopior, ska du trycka på Inställningstangent, sedan på Skärmmatning framåt ( ) flera gånger för att välja önskat antal kopior (1 till 9). För mer information om hur du gör flera kopior, se sidan Skanna 6 Tryck på Start/Stopp-tangent. Enheten börjar skanna och bilden skrivs ut. Kopieringens status visas på skärmen. Skanna till en dator Systemkrav Dator Gränssnitt OS IBM PC/AT eller kompatibel maskin USB 2.0 eller USB 1.1*1 Windows 2000*2 (Service Pack 4 eller senare) Windows XP*3 (Service Pack 2 eller senare) Windows Vista *4 När utskrifterna är färdiga, visas meddelandet om radering av text på skärmen. 7 För information angående hur bläckpatroner eller papper ställs in på skrivaren, se skrivarens bruksanvisning. *1 Enheten fungerar inte med Hi-Speed USB 2.0. Även om du använder en dator utrustad med Hi-Speed USB 2.0 kommer enheten att använda Full Speed USB (Den här enheten fungerar inte med den nominella hastigheten för Hi-Speed USB 2.0.) *2 Microsoft Windows 2000 operativsystem (hädanefter kallat Windows 2000) *3 Microsoft Windows XP operativsystem (hädanefter kallat Windows XP) *4 Microsoft Windows Vista operativsystem (hädanefter kallat Windows Vista) Svenska Skanna till en dator 1 2 Slå på strömbrytaren ( I ). Anslut datorn till ett "USB-uttag B för dator" via en USB-kabel (ingår). Användning Dator Datorikonen visas på skärmen. Skärmen nedan visar enheten i viloläge. Datorn identifierar den elektroniska skrivtavlan som en Flyttbar disk och enheten visas i Utforskaren fönster. 21 Skanna Observera Användning av USB-nav rekommenderas inte. Den skannade bildfilen visas på skärmen. Max. bort dem om så är fallet. på Lägestangent ( tillbaka till vänteläge. Alla bilder sparas som JPEG om du väljer JPEG. på Lägestangent ( tillbaka till vänteläge. har åtgärdats om mönstret ser ut så som visas nedan. Läs skrivarens bruksanvisning om mönstret inte ser ut så. 3 4 Tryck på Skärmmatning framåt ( ). Skrivhuvudet rengörs och mönstret ovan skrivs ut. Tryck på Lägestangent ( tillbaka till vänteläge. ) när du vill gå Observera Om testmönstret inte skrivs ut korrekt, är det dags att byta ut bläckpatronen.

9 Läs skrivarens bruksanvisning och byt ut bläckpatronen. För information angående tillgängliga skrivare, se följande hemsida: ub-5838c_info.htm Det här mönstret skrivs ut i färg. 1 Tryck på Inställningstangent Inställningsskärmen visas.. 2 Tryck på Inställningstangent ( ) upprepade gånger för att välja följande alternativ. Om det här alternativet inte visas identifierar inte enheten skrivaren. Kontrollera att skrivaren är korrekt ansluten. 28 Daglig skötsel och underhåll Stäng alltid av strömbrytaren, och dra ur nätkontakten när enheten rengörs. Tavelsuddens skötsel När tavelsuddens yta blir smutsig håller du fast i det underliggande arket, och drar därefter bort det smutsiga arket (grått eller vitt) genom att dra det i pilens riktning. Rengöring av skärmen och hela enheten Torka försiktigt av skrivytan och enheten med en mjuk trasa som är fuktad med vatten och ordentligt urvriden. Vitt eller grått blad Observera Se till att du bara drar bort ett ark, vitt eller grått, från tavelsudden. Var försiktig när tavelsudden blir tunnare så att hörnen inte kommer emot skärmen och skadar den när du raderar. Svenska Observera Använd ett milt diskmedel utspätt med vatten för svåra fläckar. (Om du råkar skriva på tavlan med en oljepenna, kan du torka bort fläcken med lite etanol.) Använd inte thinner, bensin eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller ytaktiva ämnen, det kan leda till missfärgning eller att det blir svårt att radera text. Torka inte skrivytan med en torr duk, det kan skapa statisk elektricitet. Hjälp 29 Daglig skötsel och underhåll Byta batteriet i klockan Skärmen för tidsinställning visas varje gång strömmen slås på till enheten när klockbatteriet är slut. Byt batteriet på följande sätt och ställ in tiden (se sidan 26). Observera Gör dig snabbt av med batterier som tagit slut genom att täcka över uttagen med tejp och följa landets gällande lagstiftning. För USA This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material special handling may apply. See perchlorate För Brasilien 1 Lossa skruven på den nedre delen av kontrollpanelen 1 och ta bort batterihållaren Skruvar Após o uso as pilhas / baterias contidas neste produto poderão ser dispostas em lixo doméstico. Observera Lossa inte några andra skruvar. 2 Ta ut det gamla batteriet och montera ett nytt med den positiva ("+") polen uppåt. Använd alltid "CR2032" batterier och kontrollera att batteriet sätts in så som anges på batterihållaren. Gammalt batteri Nytt batteri CR C R 20 För Nederländerna Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg ziju, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. För Taiwan ( ) PS 3 Sätt in batterihållaren med batterisidan uppåt och skruva fast skruven som togs bort i steg 1. 4 Hu du ställer in aktuell tid. (Se sidan 26.) 30 Felsökning Läs "Felkoder" på sidan 33 för att identifiera felmeddelanden som visas på kontrollpanelen. Tabellen som följer visar lösningar på problem som kan uppstå samt råd hur du undviker sådana problem i framtiden. Kontakta återförsäljaren om problemet kvarstår. Fel Strömbrytaren är på men skärmen är avstängd. Det är svårt att radera text/ diagram på skrivtavlans yta. Lösning och skötsel Kontrollera att kontakten är ordentligt ansluten. (Stäng av och slå på enheten igen om skärmen fortfarande inte tänds.) Torka skrivytan med en mjuk trasa som fuktats med vatten och vridits ur ordentligt. Skriv och rita långsamt. Det är svårare att radera sådant som du skriver snabbt. Radera text/diagram när bläcket torkat helt. är utanför skanningsområdet. Skriv inuti skanningsområdet. skannade bilden är tom, blek eller suddig. skapades statisk elektricitet när skrivytan torkades av. problemet kvarstår: Bläckpatronen är tom. Byt till en ny patron genom att hänvisa till skrivarens handbok. Bläckpatronens munstycke är smutsigt. USB-flashminnesenhet eller ett SD-kort har anslutits. Ta bort USBflashminnesenheten eller SD-kortet. 28 Färgerna förändras eller är suddiga när den skannade bilden skrivs ut. Den skannade bilden kan inte skrivas ut med en extern skrivare. Hjälp Felsökning Fel USB-flashminnesenheten, SDminneskortet eller skrivaren identifieras inte. Lösning och skötsel Enheten har inte stöd för USB-flashminnesenheten, SDminneskortet eller skrivaren. Information om tillgängliga USB-flashminnesenheter, SDminneskort och skrivare finns på följande webbplats: Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till skrivaren och enheten eller ställ enheten i vänteläge. USB-flashminnesenheten eller skrivaren är ansluten via ett USBnav. Anslut inte via ett USB-nav. Se sidan 20 Det tar lång tid innan enheten identifierar en USBflashminnesenhet. Bilder roteras i 90 grader när de sparas. Datorn identifierar inte enheten. USB-flashminnesenheten har inte använts sedan den formaterades med FAT32. Då en fil skrivits, går det mycket snabbare att utföra påföljande åtgärder. Bilder som sparas som JPEG roteras i 90 grader. Använd ett grafikprogram om du vill rotera bilden tillbaka till det läge som visades på skärmen. Kontrollera att USB-kabelns båda ändar är ordentligt anslutna eller ställ in enheten i vänteläge. Enheten är ansluten via ett USB-nav. Anslut inte via ett USB-nav Bildfilen visas inte då den kopierats till en dator. Skärmen för tidsinställning visas när strömmen slås på till enheten. Öppna Flyttbar disk som visas på datorns skärm, och klicka på [Uppdatera] från [Visa] i fönstret på Utforskaren.

10 Batteriet är slut. Byt ut batteriet och ställ in tiden. 32 Felsökning Felkoder Tabellen som följer beskriver felkoderna som kan visas på skärmen. Felkoder U ~ U U ~ U U U U Orsak Skannern eller skärmen står i för starkt solljus, eller annan kraftig belysning. Åtgärd Flytta enheten eller blockera ljuskällan. Se sidan Skärmen rör sig inte. Det finns inte papper i skrivaren. Stäng av strömbrytaren och flytta försiktigt för hand. Fyll på papper i skrivaren. Beroende på skrivaren kanske du måste trycka på en knapp för att avbryta fel (t.ex. OK) på skrivaren när skrivarfelet har åtgärdats. Mer information finns i skrivarens handbok. Åtgärda felet genom att följa instruktionerna i skrivarens bruksanvisning. Anslut en kompatibel skrivare. Anslut skrivarens USB-kabel ordentligt och skriv ut önskat antal ark igen. Öka det lediga utrymmet med en dator. Öka det lediga utrymmet med en dator. Ta bort skrivskyddet. Ta bort skrivskyddet. Öka mängden ledigt utrymme med en dator och skanna igen. Öka mängden ledigt utrymme med en dator och skanna igen. U U U U U U U U U Ett skrivarfel har inträffat. Svenska 37 En skrivare som saknar stöd är ansluten. USB-kabeln som ansluter skrivaren till enheten togs bort under kopieringen. Det finns inte något ledigt utrymme på USBflashminnesenheten. Det finns inte något ledigt utrymme på SD-minneskortet. USB-flashminnesenheten är skrivskyddad. SD-minneskortet är skrivskyddat. Det lediga utrymmet på USBflashminnesenheten tar slut under skanningen. Det lediga utrymmet på SDminneskortet tar slut under skanningen. U Hjälp 33 Felsökning Felkoder U Orsak Ett skrivfel inträffade på USBflashminnesenheten. Ett skrivfel inträffade på SDminneskortet. USB-flashminnesenheten togs bort under skanningen. SD-minneskortet togs bort under skanningen. Följande mappar för lagring av bilder i USB-flashminnesenheten är skrivskyddade: För UB-5838C: "UB-5838C" För UB-5338C: "UB-5338C" Följande mappar för lagring av bilder på SD-minneskortet är skrivskyddade: För UB-5838C: "UB-5838C" För UB-5338C: "UB-5338C" En USB-flashminnesenhet som saknar stöd är ansluten. Åtgärd Kontrollera att data skrivs på USBflashminnesenheten som vanligt med en dator. Kontrollera att data skrivs på SDminneskortet som vanligt med en dator. Anslut USB-flashminnesenheten och skanna igen. Anslut SD-minneskortet och skanna igen. Ändra mappens egenskaper till skrivbar med en dator. Se sidan U U U U U U U U U U U U U Ändra mappens egenskaper till skrivbar med en dator. 17 Du kan inte använda en USBflashminnesenhet som är utrustad med vissa funktioner, t.ex. en säkerhetsfunktion. Formatera USB-flashminnesenheten i en dator. Observera: Alla data på USBflashminnesenheten går förlorade när den formateras. USB-flashminnesenheten som anslutits har formaterats med ett inkompatibelt FAT16-format. 34 Felsökning Felkoder U U Orsak Ett SDHC-minneskort är anslutet. Ett SD-minneskort som saknar stöd är anslutet. Åtgärd SDHC-minneskortet stöds inte. Använd ett SD-minneskort. Enheten kan ha problem att identifiera SD-minneskortet om det har formaterats (t.ex. med datorn). För att använda ett SD-minneskort med den här enheten måste det formateras enligt SD-specifikationerna med lämpligt formateringsprogram. Du kan hämta ett formateringsprogram för SD-minneskort genom att gå till: jp/support/global/cs/ sd/download/sd_formatter.html Koppla USB-kabeln för datorn säkert och skanna igen. Radera en del av texten/diagrammen som skrivits på skärmen, och försök skanna igen. Överför bilderna i följande mapp på USB-flashminnesenheten eller SDminneskortet till en annan plats. För UB-5838C: "UB-5838C" För UB-5338C: "UB-5338C" Se sidan U U USB-kabeln som ansluter skrivaren till enheten togs bort under skanningen. Enhetens interna minne tog slut under skanningen. Det maximala värdet för ett sekventiellt nummer (99) för filnamn har uppnåtts. 21 Svenska U U Kontakta återförsäljaren om andra indikeringar visas. Hjälp 35 Tekniska data Modellnummer Allmänt Strömförsörjning Effektförbrukning Utvändiga dimensioner utan ställ (höjd bredd djup) Utvändiga dimensioner med ställ (höjd bredd djup) Vikt utan ställ Vikt med ställ Omgivningens förhållanden under drift Omgivande förhållanden vid förvaring Skärm Klockbatteri PC-gränssnitt UB-5838C UB-5338C Se märkskylten på undersidan av den nedre vänstra ramdelen Se märkskylten på undersidan av den nedre vänstra ramdelen mm mm 224 mm (3' 8 19/64" 6' 6 43/64" 8 53/64") mm mm mm (6' 1/16" 6' 6 43/64" 3' 11 17/32") 28 kg (62 lbs.) 38 kg (84 lbs. ) Temperatur: C (50 95 F) Luftfuktighet: 30 80% RH Temperatur: C ( F) Luftfuktighet: 15 80% RH 1,8" färg-lcd Litiumbatteri (CR2032) 1 Full Speed USB 2.0 * * Enheten fungerar inte med Hi-Speed USB Typ Kontinuerlig rullning 838 mm mm (2' 9" 5' 8 33/64") 790 mm mm (2' 7 7/64" 5' 7 51/64") Sensorer för kontakt/bild Färg / Svartvitt Standard / Helstorlek [Standardstorlek, A4] Färg/Svartvitt: 1,7 1,7 prickar/mm (44 44 dpi) [Standardstorlek, Letter] Färg/Svartvitt: 1,6 1,6 prickar/mm (41 41 dpi) [Helstorlek, A4] Färg/Svartvitt: 2,4 1,7 prickar/mm (61 44 dpi) [Helstorlek, Letter] Färg/Svartvitt: 2,5 1,6 prickar/mm (62 41 dpi) (Endast standardstorlek) [A4] Färg/Svartvitt: [Letter] Färg/Svartvitt: 2,2 2,2 prickar/mm (56 56 dpi) 2,1 2,1 prickar/mm (52 52 dpi) 838 mm 1.

11 378 mm (2' 9" 4' 6 17/64") 790 mm mm (2' 7 7/64" 4' 5 35/64") mm mm 224 mm (3' 8 19/64" 5' 4 27/64" 8 53/64") mm mm mm (6' 1/16" 5' 4 27/64" 3' 11 17/32") 26 kg (58 lbs.) 36 kg (80 lbs.) Indatadel Panelytor Panelens bläddringssystem Panelens mått (Höjd Bredd) Skanningsområde (Höjd Bredd) Skanningsystem Skanningslägen Skanningsstorlek Upplösning vid skanning (Höjd Bredd) Skanningstid * Tills skanningen är färdig Färg: Svartvitt: 30 s 20 s 36 Tekniska data Modellnummer Skrivare Gränssnitt Skrivarspråk som stöds Pappersformat Skrivarupplösning Kontinuerlig utskrift PCL 3 GUI A4/Letter*1 300 dpi 1 till 9 ark Full Speed USB 2. 0 FAT (FAT16)/FAT32 format (Maximal kapacitet: 32 GB) PDF/JPEG Version 1.10 * SDHC-minneskort och SD I/O-standard stöds inte. FAT16 format*2 (Maximal kapacitet: 2 GB) PDF/JPEG UB-5838C Full Speed USB 2.0 UB-5338C USB-flashminne senhet Gränssnitt Format som stöds Filformat för lagring SD-minneskort SD-specifikation Format som stöds Filformat för lagring Svenska Skrivarna ingår inte i ovanstående specifikationer. Information om tillgängliga USB-flashminnesenheter, SD-minneskort och skrivare finns på följande webbplats: net/pcc/support/eboard/ub-5838c_info.htm *1 Bokstavsstorleken *2 Enheten gäller modellerna för USA och Kanada. kan ha problem att identifiera SDminneskortet om det har formaterats (t.ex. med datorn). För att använda ett SD-minneskort med den här enheten måste det formateras enligt SDspecifikationerna med lämpligt formateringsprogram. Du kan hämta ett formateringsprogram för SD-minneskort genom att gå till: Artiklar som är tillgängliga separat Tillval Finns att få separat Stand: Märkpennor: UE KX-B031 KX-B032 KX-B033 KX-B042 KX-B035 (sats med 10 svarta märkpennor), (sats med 10 röda märkpennor), (sats med 10 blåa märkpennor) (sats med 6 tavelsuddar) (innehåller en svart, en röd och en blå märkpenna samt en tavelsudd) Tavelsuddar: Sats med märkpennor och tavelsudd: Hjälp Kontakta din återförsäljare för att köpa tillgängliga artiklar separat. 37 Installationshandbok (för kompetent servicepersonal) Innehållsförteckning sidan Säkerhetsanvisningar Montering Tillbehör för montering Montering Kontroll av den elektroniska skrivtavlans funktioner... Före funktionskontrollen... Hur du ställer in tiden..... Procedur för kontroll av funktioner Ompackning Väggmonteringskonstruktion..

12 Kontrollera väggen.. Hur du sätter upp väggfästena... Typer av väggar och monteringsprocedurer Montering av extra tillvalt ställ (UE ) Delar som ingår Monteringsinstruktioner Be din återförsäljare om hjälp med montering av skrivtavlan, stället och väggmontering. Läs bruksanvisningen noga innan du monterar eller installerar den här utrustningen. Läs särskilt "Säkerhetsanvisningar" noga och montera sedan den elektriska skrivtavlan på säkert sätt. Panasonic Communications Co., Ltd. kan inte hållas ansvariga för olyckor eller skada på egendom till följd av oriktig installation. Det behövs 2 personer för att installera den elektroniska skrivtavlan. PRODUKT MED LYSDIOD AV KLASS 1 38 Säkerhetsanvisningar För att förhindra allvarliga personskador eller dödsfall, ska du läsa det här avsnittet noga innan enheten används så att du använder den säkert och på rätt sätt. Följande symboler används i installationshandboken. Anger en potentiell fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Anger faror som kan leda till mindre personskador eller skador på enheten. Att utrustningen fungerar som den ska betyder inte att uttaget är jordat och att installationen är säker. För din egen säkerhet ska du kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker på om uttaget är ordentligt jordat. VARNING VAR FÖRSIKTIG Enbart kvalificerad servicepersonal får installera enheten. Lås hjulen och fäll ut förlängningsbenen när enheten har installerats eller förflyttats. VAR FÖRSIKTIG Den här symbolen varnar användare att en viss åtgärd måste utföras. De här symbolerna varnar användare för åtgärder som måste utföras för att använda enheten på ett säkert sätt. Svenska VARNING Kvalificerad servicepersonal måste utföra en säkerhetskontroll när enheten har installerats. Kontrollera att nätsladden dragits ut innan tillbehöret installeras. Annars kan det leda till elektriska stötar eller personskador. Kontrollera att de specificerade delarna används för installationen. Annars kan det leda till brand, elektriska stötar eller personskador. Anmärkningar i bruksanvisningen eller på dekaler på skåpet, chassit eller delarna ska följas. För säker användning måste den medföljande nätsladden anslutas till ett växelströmsuttag som jordas via den vanliga ledningsdragningen. Att låsa hjulen (Tryck på den här sidan) Tryck för att låsa Kom ihåg att använda en handske för att undvika elektriska stötar och personskador. Installation 39 Montering Tillbehör för montering I förpackningen ingår delar för uppsättning av enheten som visas nedan. Kontrollera att alla dessa delar verkligen ingår i förpackningen innan du sätter i gång. Nr. Reservdelsbenämning Bricka Illustration Antal 4 Kommentar För montering av stället Väggfäste 2 För montering på väggen Klämma 1 Till nätsladden när stället används Illustrationen av nätsladden gäller för USA.

13 Pluggens form kan variera beroende på land/område. Nätsladd 1 Observera Se till att följande tillbehör levereras till användarna. 1. Märkpennor (Svart, Röd, Blå). 1 av vardera 2. Tavelsudd USB-kabel Bruksanvisning Garantikort (endast USA-modeller) Montering Montering 1 2 Montera väggfästet eller stället. Om du använder ett väggfäste, läs om "Väggmonteringskonstruktion" på sidan 48. Om du använder ett ställ, läs om "Montering av extra tillvalt ställ (UE )" på sidan 53. Ta bort fästnitarna och fraktlådan. UB-5838C har 12 fästnitar. UB-5338C har 8 fästnitar. Märkpennor Bricka, Klämma USB-kabel Nätsladd Radersudd Väggfäste Svenska Förpacknings material Skärmenhet Bruksanvisning * Det här diagrammet hör till UB-5338C. UB-5838C har stötskydd mitt på kamerans övre och nedre del. Observera Håll i sidskyddet på båda sidor om skärmen när du hanterar denna. Ta inte på skrivytan eftersom den kan repas. När du tar bort fraktlådan, se till att den inte slår emot skärmens enhet. (Den kan falla.) Fraktlådan, stötskyddet och annat förpackningsmaterial behövs då du ska packa in enheten igen. Behåll det. Ta sakta av tejpen på skärmen, uppifrån och ner, för att inte skada den. Installation 41 Montering 3 Fäll upp kartonglådan. [Väggmontering] 5 Ta ur de fyra nitarna. Nit 4 Ta bort skyddsväskan och lägg ner enheten på fraktlådan med skrivytan vänd neråt. Observera Vrid nitarna medurs med en mejsel för att få ur dem. (Den fasta delen kommer upp.) 6 Observera Se till att stötskyddet och annat förpackningsmaterial inte kan stöta vid skrivfilmen. (Den kan skadas vid kontakt.) Gå fram till steg 10 när du använder stället. Häng enhetens två monteringsstift på väggfästena. Observera Se till att stiften går in i spåren på väggfästet. Om de inte passar i spåret kan du justera väggfästets läge. 42 Montering 7 Lossa de 4 skruvarna från den nedre mittramens skydd och ta av detta. [Ställ för extra tillval] 10 Fäst det extra tillvalda stället på enheten. Båda stödbenen har fyra hål (A, B, C, D). 1) Fäst stället på enheten med hjullåset upp. 2) När du sätter enheten på stället vid normal höljd (1.830 mm [6' 2/32"]), dra åt de två skruvarna (följer med stället) med 1 bricka med hjälp av insexnyckeln genom hål A och C. [Normal höjd] Skruvar 8 Fäst enhetens väggklamrar säkert på väggen med de 4 fästelementen. C 1Bricka B Svenska A Fästelement för väggmontering Observera De 4 fästelementen för väggmontering ingår inte vid inköp av den elektroniska skrivtavlan. Du bör köpa M6-skruvar som passar för din vägg. Observera Använd brickan som fanns med i skrivtavlans tillbehör, inte den som följde med stället. Vrid inte åt skruven för mycket, det kan deformera stället. Då du vrider åt de två skruvarna med brickor genom hål A och B, kommer enheten att befinna sig 100 mm (3 15/16") högre än normalt ( mm [6' 4"]). [högre än normal höjd] 9 Fäst den nedre ramens skydd som togs bort i steg 7. C B Installation Gå vidare till "Kontroll av den elektroniska skrivtavlans funktioner" på sidan 45. A 43 Montering 11 Ställ enheten upp Fäst nitarna (följer med stället) vid hålen i stället som inte används redan. normal höjd: 2 lägen högre än normal höljd: 4 lägen Fäst klämman på stället. Fäst 3 klämmor som hör till elsladden på ställets övre sida, på manöverboxens sida. 44 Kontroll av den elektroniska skrivtavlans funktioner Före funktionskontrollen Hur du ställer in tiden Ställ in tiden på följande sätt. Torka av skrivytan. Fukta en mjuk trasa med vatten, vrid ur väl och torka av skrivytan. 1 1 Slå på strömbrytaren. Skärmen för tidsinställning visas automatiskt när strömbrytaren slås på för första gången. Om skärmen för tidsinställning inte visas, även om strömbrytaren slagits på, trycker du på Inställning för att gå in i inställningsläget. Tryck sedan på Inställningstangent ( ) upprepade gånger för att välja tidsinställningsläget, och tryck sedan på Skärmmatning framåt ( ). Svenska Observera Använd inte thinner, bensen eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel för att torka av skrivytan, det kan missfärga den. Torka inte av skrivytan med torr trasa, det kan skapa statisk elektricitet. 2 3 Hur du ställer in aktuell tid Du kan ändra tiden genom att trycka på Inställningstangent ( ), och välja inställning genom att trycka på Skärmmatning framåt ( ). Tryck på Lägestangent ( tidsinställning. ) för att bekräfta 2 Koppla nätsladden. Fäst den medföljande nätsladden säkert i ACintaget på manöverboxen. Nätsladd 3 Ta av batteriets skyddsfilm. Installation Skyddsfilm till batteriet 45 Kontroll av den elektroniska skrivtavlans funktioner Procedur för kontroll av funktioner När enheten monterats och tiden ställts in, ska procedurerna i följande tabell utföras för att den säkert ska fungera korrekt. Steg Kontrollpunkter Förhållanden Meddelandet om vänteläge visas när startmeddelandet visats. Displayen syns inte. En felkod visas på displayen. Lösningar (Normal funktion) Kontrollera nätsladden. (Se steg 2 på sidan 45.

14

15 Powered by TCPDF ( ) Kontakta affären eller återförsäljaren där enheten inköpts. (Normal funktion) Kontakta affären eller återförsäljaren där enheten inköpts. (Normal funktion) 1 Slå på strömbrytaren. 2 3 Tryck på Skärmmatning framåt. Skärmen matas. Skrivytan matas inte fram jämnt. Konstiga ljud hörs. Anslut en USBflashminnesenhet eller ett SDminneskort. USB-flashminnesenheten eller SDminneskortet som installerats visas på displayen. (Om det inte visas) Kontakta affären eller återförsäljaren där enheten inköpts. (Normal funktion) 4 Använd markören som finns bland tillbehören för att dra en lång genom hela skanningsområdet på skrivytan. För information på skanningsområdet, läs om "Skrivfilm" på sidan 12. Tryck på Start/Stopptangent. Skrivfilmen matas fram jämnt och den skannade bilden visas på displayen. (Om det inte visas) Kontakta affären eller återförsäljaren där enheten inköpts. 5 Zooma in på flera områden på den skannade bilden. (Se sidan 18 och 19.) En svart eller vit vågrät linje syns på den skannade bilden eller den skannade bilden är mörk eller tom. Hela skanningsområdet är inte skannat. Kontrollera om belysningen är stark. Kontakta affären eller återförsäljaren där enheten inköpts. (Normal funktion) Kontrollera batteriet. (Se steg 3 på sidan 45. ) 6 Stäng av strömbrytaren och slå på den igen efter 3 minuter. Meddelandet om vänteläge visas när startmeddelandet visats. Tiden är inte rätt. 46 Ompackning Utför steg 2 för ommontering genom 13 på sidorna i motsatt följd för att packa om enheten och tillbehören. Använd banden för att sätta fast fraktlådan. Observera Håll i sidskyddet på båda sidor om skärmen när du hanterar denna. Ta inte på skrivytan eftersom den kan repas. Svenska Installation 47 Väggmonteringskonstruktion Kontrollera väggen När du monterar på väggen, bör du rådfråga din husägare, fastighetsskötare eller den ansvarige för husets byggnad för att avgöra om väggen är stark nog för att hålla den här enheten. För säkerhets skull bör du bara montera enheten efter att ha förstått allt om typer av väggar, typ av skruvar och konstruktionsmetod (sidan 51). Observera Fäst inte skrivtavlan på murade väggar. Ström som av misstag läcker ut från väggfästenas skruvar till metallister eller kabelställ kan orsaka värme, rök eller eld. 1. Nödvändiga verktyg och komponenter (medföljer inte produkten) Borr, skruvmejsel, måttband, vattenpass 8 skruvar (storlek M6) 2. Innan du börjar 1. Se till att väggen är stark nog att hålla följande vikt. För UB-5838C: N [140 kgf (309 lbf)] För UB-5338C: N [130 kgf (287 lbf)] Observera Förstärk väggen, om så behövs, så att den blir stark nog att hålla skrivtavlan. 2. Se till att platsen räcker för att skrivtavlan ska få plats ordentligt. För UB-5838C: mm (H) mm (W) [3' 8 19/64" (H) 6' 6 43/64" (W)] För UB-5338C: mm (H) mm (W) [3' 8 19/64" (H) 5' 4 27/64" (W)] 3. skrivtavlan inte sitter snett). Sidtoleransen på hålläget för väggfästet är ± 1,5 mm (1/16"). 3 Borra 8 hål till väggfästena. Borra hål som passar skruvarna du ska använda. Installation 49 Väggmonteringskonstruktion 4 Använd de 4 skruvarna för att sätta upp väggfästena. 2 skruvar används för varje väggplatta. De återstående 4 skruvarna används när skrivtavlan monterats på väggen. UB-5838C: mm (6' 3 7/8") UB-5338C: mm (5' 1 5/8") 86 mm (3 25/64") Väggfäste 1.009,5 mm (3' 3 3/4") 50 mm (1 31/32") 432 mm (1' 5 1/64") 50 mm (1 31/32") Observera Skruvarna (8 st.) ingår inte vid köpet av produkten. Skaffa därför skruvar av storlek M6 som passar för din typ av vägg. olika alternativ anges nedan. Borra åtta hål i väggen. För korrekt hålstorlek läs anvisningen för de särskilda pluggar du använder. Metall- eller betongvägg Plugg Sätt i en plugg i varje hål. Svenska Väggfäste Skruv Sätt i skruven genom hålet i väggfästet och dra åt tills väggfästet sitter säkert fast på väggen. Installation 51 Väggmonteringskonstruktion Gipsvägg Expanderskruvar med utfällbara låsarmar (finns i handeln) krävs. Expander med utfällbara låsarmar Väggfäste Sätt i skruven genom hålet på väggfästet och fäst expanderskruven. Sätt sedan i expanderskruven i hålet medan armarna är horisontella. För korrekt hålstorlek läs anvisningen för de särskilda pluggar du använder. Gipsskiva Skruv Armar Armar När armarna expanderat drar du ut väggfästet tills armarna på expanderskruven griper säkert tag i väggen. Dra åt skruven tills väggfästet sitter säkert i väggen. Träväggar Träskruvar (finns i handeln) krävs. Väggfäste Träskruv Sätt i träskruven genom hålet i väggfästet och vrid tills väggfästet sitter säkert fast i väggen. För korrekt hålstorlek läs anvisningen för de särskilda träskruvar du använder. Trävägg 52 Montering av extra tillvalt ställ (UE ) Delar som ingår Kontrollera att följande delar finns med i förpackningen med stället (UE ). Nr. Reservdelsbenämning Bas till stället Illustration Antal 2 Stödben 2 Förlängningsben för förhindrande av fall 4 Plattskruv (M6 60 mm [2 3/8"]) Mutter Skruvnyckel (4 mm [5/32"])*2 Stödplatta Fjäderbricka Skruvar (M6 45 mm [1 25/32"]) 4 Svenska Bricka Använd inte på den här elektroniska skrivtavlan (Den används på andra modeller.

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-5338C. Svenska. Modellnummer UB-5838C

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-5338C. Svenska. Modellnummer UB-5838C Bruksanvisning Elektronisk skrivtavla [Stand (extra tillval)] Bilden visar UB-5838C. (Utrustningen till stället är valfri.) [Väggmontering] Modellnummer UB-5838C UB-5338C Svenska Installationshandbok ingår

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-2315C. Med installationshandbok (för kvalificerad servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-2815C

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-2315C. Med installationshandbok (för kvalificerad servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-2815C Bruksanvisning Med installationshandbok (för kvalificerad servicepersonal) Elektronisk skrivtavla Modellnummer UB-85C UB-35C Svenska Enheten på bilden är UB-85C. Se installationshandboken på sidorna 39

Läs mer

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325 Elektronisk skrivtavla [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering (separat tillbehör)] Stället och väggmonteringssatsen är separata tillbehör. Installationshandbok (för behörig servicepersonal) Modellnummer

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX COLORQUBE 9300. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX COLORQUBE 9300 instruktionsbok

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Uppdatera firmware för Nikon 1-kameror med avancerat utbytbart objektiv, 1 NIKKORobjektiv och Nikon 1-tillbehör

Uppdatera firmware för Nikon 1-kameror med avancerat utbytbart objektiv, 1 NIKKORobjektiv och Nikon 1-tillbehör Uppdatera firmware för Nikon 1-kameror med avancerat utbytbart objektiv, 1 NIKKORobjektiv och Nikon 1-tillbehör Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur du uppdaterar fast program

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

BeoLink Passive. Installationsguide

BeoLink Passive. Installationsguide BeoLink Passive Installationsguide Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Product Code (Produktkod): 884-T07 0 Nya funktioner för PR650e Nedanstående funktioner har lagts till i version och. Innan du använder maskinen bör du läsa igenom både

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer