Utlysningen FRÖN För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte 15 mars 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlysningen FRÖN För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte 15 mars 2016"

Transkript

1 Utlysningen FRÖN För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 15 mars 2016

2

3 Agenda Inledning (Jenny Sjöblom, utlysningsansvarig FRÖN) Klas Palm, Forskare innovation i offentlig förvaltning, Mittuniversitetet Katarina Fredrika, projektledare FRÖN projektet Konsten att skapa stad, Nacka Kommun Om FRÖN (Jenny Sjöblom, utlysningsansvarig) Kort info om andra relevanta program på Vinnova Frågestund Frågor från publiken, Twitter #InnOff och e-post Avslutning

4 Använd gärna vår hashtag #InnOff i dina Twitterinlägg!

5 Om FRÖN

6 Vad är FRÖN? En Vinnovasatsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet

7 Nyskapande och bärkraftiga lösningar för offentligt finansierad verksamhet......planeras...utvecklas införs och bidrar på så sätt till ökad samhällsnytta och hållbar tillväxt

8 Videostöd för förbättrad sjukvårdsrådgivning En ny inkluderande stadsbyggnadsprocess Återvinningscentraler som är öppna dygnet runt Nytt sätt att använda data som kan förbättra sjötrafiksstatistiken Handskställslösning för att minska bakteriekontanimering i vården Kostnadsfri utbildning om musik som ett verktyg i demensvård

9 Aktörer inom offentligt finansierade verksamheter som om äger ett förändringsbehov och vill utveckla sitt utbud av samhällsservice och förbättra sin effektivitet med hjälp av innovationer Vilka kan söka finansiering i FRÖN? Innovation = en bärkraftig och nyskapande lösning, som organisationsmodeller, processer, varor och tjänster

10 Offentligt finansierad verksamhet? Utförare av offentliga tjänster, dvs sådana tjänster som utförs av eller för en offentlig verksamhets syften. Kan vara i offentlig eller privat regi. Exempel Kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, kommunala och statliga bolag, kommunalförbund, regionförbund, privata organisationer som utför offentligt finansierade tjänster, intresse-/ branschorganisationer för offentligt finansierad verksamhet etc.

11 När kan man söka FRÖN? När man har identifierat: en tidigare oprövad idé om en bärkraftig och nyskapande lösning för sin verksamhet, och vill planera hur idén kan utvecklas vidare. behov av en bärkraftig och nyskapande lösning för sin verksamhet, och vill utveckla en lösning, eller bidra till att lösningar utvecklas.* en färdigutvecklad bärkraftig och nyskapande lösning som ännu inte har använts, och vill införa lösningen i sin verksamhet. *) Ett möjligt sätt är till exempel upphandling av innovation.

12 Avgränsning Ej grundforskning eller tillämpad forskning, utan främst experimentell utveckling, processinnovation eller organisationsinnovation. Dock kan forskning vara en (mindre) del av projektet. Ej så kallade kapacitetsbyggande strukturerer Testbäddar, innovationsslussar, system för innovationsledning, arenor, forum, nätverk eller plattformar. Kapacitetsbyggande strukturer dock är viktiga, då de möjliggör och underlättar uppkomsten av specifika planerings-, utvecklings- och införandeprojekt, det vill säga den typ av projekt som Vinnova finansierar inom FRÖN. Se till exempel Vinnovas utlysning Idéslussar - för ökad innovationsförmåga i kommuner som stänger

13 Tre faser Planering Utveckling Införande

14 Innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet FRÖN planering Planering av nya idéer för offentligt finansierad verksamhet. Det kan handla om att ta fram beslutsunderlag och projektplan. Projekten ska kunna föras vidare i utvecklings- och införandefas. Andra möjliga resultat: interna fortsättningsprojekt, ansökningar till andra finansiärer etc. Vad? Konkretisering av en tidigare oprövad idé för er offentligt finansierad verksamhet Hur mycket? 3 miljoner kronor vid utlysningen 2016 Vem? Utförare av offentligt finansierade tjänster i offentlig eller privat regi som äger förändringsbehov Ansökan 1 juni 2016 Urval Ansökningarna bedöms av Vinnova Beslut 23 juni 2016 (22 aug tidigaste dagen för projektstart)

15 Innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet FRÖN utveckling Utveckling av nya lösningar för offentligt finansierad verksamhet. Det kan handla om att en organisationsmodell, process, vara eller tjänst tas fram, prövas och utvärderas. Projekten ska kunna föras vidare i en införandefas. Vad? Utveckling av en nyskapande och bärkraftig lösning för offentligt finansierad verksamhet Hur mycket? 10 miljoner kronor vid utlysningen 2016 Vem? Utförare av offentligt finansierade tjänster i offentlig eller privat regi som äger förändringsbehov Ansökan 1 juni 2016 Urval Ansökningarna bedöms av Vinnova och externa experter Beslut 30 sept (3 okt tidigaste dagen för projektstart)

16 Innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet FRÖN införande Införande av nya lösningar för offentligt finansierad verksamhet. Det kan handla om nya rutiner och arbetssätt, kompetensutveckling för ledare eller medarbetare och aktiviteter för att åstadkomma kulturförändringar Vad? Införande av en nyskapande och bärkraftig lösning i offentligt finansierad verksamhet Hur mycket? 5 miljoner kronor vid utlysningen hösten 2016 Vem? Utförare av offentligt finansierade tjänster i offentlig eller privat regi som äger förändringsbehov Ansökan 1 juni 2016 Urval Ansökningarna bedöms av Vinnova och externa experter Beslut 30 sept (3 okt tidigaste dagen för projektstart)

17 Det går bra att söka till fas 2 eller 3 utan att tidigare ha fått finansiering inom FRÖN

18 Ansökningar FAS 1: PLANERING Framtagning av projektplaner och beslutsunderlag Typisk projekttid: 3 9 månader (maximalt 9 månader) Finansiering Nivå på bidrag för stödberättigade kostnader som Vinnova beviljar: upp till 80% Budget Budget 2016: kr Antal planeringsprojekt Vinnova planerer att finansiera: 6 till 10 projekt Finansiering och budget 2016 Finansiering Budget Ansökningar FAS 2: UTVECKLING Utvecklingsprojekt genomförs Typisk projekttid: beror på projektets karaktär Nivå på bidrag för stödberättigade kostnader som Vinnova beviljar: upp till 50% Budget 2016: kr Antal utvecklingsprojekt Vinnova planerar att finansiera: 6 till 8 projekt Finansiering Budget Ansökningar FAS 3: INFÖRANDE Nyskapade lösningar införs Typisk projekttid: beror på projektets karaktär Nivå på bidrag för stödberättigade kostnader som Vinnova beviljar: upp till 30% Budget 2016: kr Antal införandeprojekt Vinnova planerar att finansiera: 6 till 10 mindre eller större projekt

19 rapportera/utlysningar/effekta/fron- --For-okad-innovation-i-offentligtfinansierad-verksamhet/ Utlysningens hemsida

20 Hur ansöker man?

21 Skapa ett användarkonto på ansökningstjänsten på Vinnovas intressentportal. Logga in på ansökningstjänsten. Fyll i de elektroniska blankettsidorna. Beskrivningen av projektet i ansökan ska möjliggöra bedömning enligt kriterierna som definieras i avsnitt 5.1 i utlysningstexten. Blankettsidorna innehåller instruktioner om vad som ska ingå i beskrivningen av projektet, samt tabeller för budgetsredovisning. Inga bilagor får lämnas. Ansökan som lämnats in på ett annat sätt kommer inte att bedömas.

22 Tänk på! Man behöver inte göra ansökan i ett svep, det går att spara och fortsätta på ansökningstjänsten. Att titta på checklistan i bilaga 1, utlysningstexten. Att den som skickar in ansökan har mandat att göra det för sökande organisation. Var ute i god tid! Ansökan måste vara inne senast kl. 14 sista ansökningsdag Vägledning för att fylla i en ansökan finns på hemsidan: FRÖN ansökningsblankett vägledning 2016

23 Bra att veta Ett projekt kan drivas både av en eller flera aktörer Underleverantörer får användas, men inte för mer än 50% av total projektkostnad Projektledaren behöver inte komma från koordinatorn Medfinansiering kan utgöras av så kallad inkind, som t.ex. egenfinansierad tid För mer info, se Vanliga frågor på utlysningens hemsida.

24 Vad händer efter ansökan? Ansökningar som efter granskning uppfyller de formella kraven kommer att bedömas. Bedömningarna görs med hjälp av de kriterier som angetts för faserna se utlysningstexten. Fas utveckling och införande: bedöms av externa experter som lämnar rekommendationer till Vinnova om vilka projekt som bör gå vidare till intervju. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas finansiering och vilka som ska avslås. Beslut skickas ut till sökande. Vinnova publicerar beslutet på sin hemsida samt skickar ut en pressrelease över beviljade projekt.

25 Kontaktpersoner Jenny Sjöblom Utlysningsansvarig Telefon Rebecka Engström Område samhällsbyggnad, transport och miljö Telefon Karin Eriksson Område Hälsa Telefon Madeleine Siösteen Thiel Område IT-användning Telefon Jonny Ivarsson Paulsson Övriga frågor Telefon Eva Nyström Utlysningsadministratör Telefon

26 Om något krånglar med det tekniska.. Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är: Vinnovas IT-support Telefon

27 Vad hoppas Vinnova ska hända med FRÖNprojekten?

28 Aktiviteter FAS 1: PLANERING Framtagning av projektplaner och beslutsunderlag Resultat Färdiga projektplaner och beslutsunderlag Utfall Utvecklingsprojekt genomförs Ökad medvetenhet om potentialen i innovationsprojek t Önskade resultat, utfall och effekter Aktiviteter Resultat Utfall FAS 2: UTVECKLING Utvecklingsprojekt genomförs Nya lösningar (processer, varor och tjänster) finns tillgängliga anskaffas Nyskapande lösningar införs i offentligt finansierad verksamhet Leverantörer får första kund Aktiviteter Resultat Utfall Effekter FAS 3: INFÖRANDE Nyskapade lösningar införs i offentligt finansierad verksamhet Nyskapande lösningar används i reguljär verksamhetet Ny samhällsservice erbjuds Ökad effektvitet i offentligt finansierad tjänsteproduktion Mer samhällsnytta för skattepengarna Leverantörer får första kund Ny marknad för leverantörer Ökad vinst och antal anställda hos leverantörer Hållbar tillväxt

29 Innovationsworkshop 28:e april

30 Intressant för dig? För vem? Ämnar söka i FRÖNs utlysning 2016 Har ett utarbetat projektförslag Är anställd inom offentligt finansierad verksamhet. Syftet Lyfta innovationshöjden i projektidén Ge exempel på lyckade innovationer Möjlighet att nätverka Innehåll Gruppcoachning, pitchning av idén, tips och trix kring projektplanering Frågor & svar kring ansökningsskrivning Förfarande 1 person per projekt kan anmäla sig (helst projektledaren) Skicka in en kort beskrivning av idén innan du anmäler dig

31 Tidsplan Datum Tidplan 1 mars Utlysningen öppnar 15 mars Informationsmöte 28 april Innovationsworkshop 1 juni kl Utlysningen stänger 23 juni Beslut till sökande (Planering) 22 augusti Tidigast projektstart (Planering) 1-2 september Ev intervjuer för de som söker i Utveckling eller Införande 30 september Beslut till sökande (Utveckling & Införande) 3 oktober Tidigast projektstart (Utveckling & Införande)

32 Idéslussar

33 Finansiering Budget 40 mkr på 3 år Max 4 mkr på 3 år per projekt Max 50 % stödnivå från Vinnova Vill ni utveckla en miljö för idégivare - idéslussar i kommuner? Öppnar 7 juni 2016 Stänger 7 september 2016 Beslut 7 november 2016 Projektstart 8 nov jan 2017 Kommuner är sökande, gärna i samverkan Webbsänd konferens 12 april 2016

34 Utmaningsdriven Innovation

35 Utmaningsdriven innovation Hur kan vi vända samhällsutmaningar från hot till möjligheter?

36

37 Digipat Ökad patientsäkerhet genom rätt diagnos i god tid Med nya IT-verktyg för digitala bilder kan arbetet effektiviserats vilket ger kortare vårdköer och höjd vårdkvalitet Landsting, sjukhus, laboratorier, företag (Unilabs och Sectra), universitet samt kvalitetsinstitut UTMANING Framtidens hälsa och sjukvård STEG

38 Skola för alla, från första dagen i det nya landet Många elever med utländsk bakgrund uppnår inte gymnasiebehörighet och hamnar i utanförskap Digitalt flerspråkigt läromedel som nyanlända elever kan använda från första dagen i svensk skola Läromedelsföretag, institut, akademien, teknikbolag, kommuner och skolor UTMANING Informationssamhället STEG

39 Kretsloppsbaserad produktion och förädling av grönsaker och fisk Minska energi- och resursanvändning vid livsmedelsproduktion Nya former för matproduktion genom storskalig kretsloppsbaserad produktion där spillvärme tas tillvara (industriell symbios) Akademi, kommun, bioenergiföretag, kraftoch värmeföretag, livsmedelsproducent, fisk, räk- och grönsaksodlare samt restvärmebolag UTMANING Hållbar industriell utveckling STEG

40 Digitala fysiska lekmiljöer Öka välbefinnande och fysisk hälsa för barn och ungdomar Göra barn och ungas fysiska utomhusmiljöer mer tillgängliga och engagerande genom att nyttja IT och spel Kommun, barn och ungdomar, mjukvaruföretag, byggbolag, landskapsarkitektur och lekredskapstillverkare UTMANING Hållbara attraktiva städer STEG

41 alla pratar om samhällsutmaningar.

42 ..men det kräver ett nytt angreppssätt!

43 Vi vänder på pyramiderna så att projekten... utgår ifrån samhällsutmaningen, ej teknik involverar alla problemägare tidigt, tänker hela värdekedjan arbetar iterativt, testdrivet

44 Engagemanget måste öka för varje steg Steg 1 Initiering Ca 9 mån Bidrag: max 500 tkr Stödnivå: max 80% Minst tre projektparter Steg 2 Samverkan Ca 2 år Bidrag: max 10 MSEK Stödnivå: max 50% Steg 3 Följdinvestering 2 år Bidrag: ca 5-20 MSEK Stödnivå: ca 25-40% Tydlig rörelse mot nyttiggörande

45 Avslutande råd Är samhällsutmaningen ordentligt definierad? Överensstämmer genomförande med utmaningen? Motsvarar konstellationen utmaningen? Hur ska konstellationen utvecklas? Kvalitetssäkra ansökan (läs igenom noggrant undvik onödiga stavfel, använd mallar)

46 Ytterligare information? Utlysningstext Programtext Projektkataloger

47 Testbäddar för miljöteknik Klas Barklöf

48 I en testbädd kan företag, akademi och andra organisationer utveckla, testa och införa nya produkter, tjänster och processer Hårdvara Utrustning, anläggningar, mätmetoder, etc. Mjukvara Kompetens, organisation, nätverk, affärsmodell etc. Inte låst visningsobjekt /demonstrator Tillgänglighet och öppenhet Bredare användningsområde än en specifik produkt/process/användare Längre varaktighet än enstaka projekt

49 Testbädd som laboratorium Testbädd Green Cleaning Utveckling av miljövänlig och energieffektiv teknik för livsmedelsindustrin. SP, Lagafors Fabriks, Novadan, Tetra Pak Processing, ATRIA, SCA Hygiene Products, Renax Städ, Indevex Watertech m.fl.

50 Testbädd som konstruerad användarmiljö Testbädd Rail Test Nordic Internationell testbana för test av tåg och tåginfrastruktur i kallt klimat. Rail Test Nordic AB, Stadler, Inlandsbanan, Bombardier Sweden AB, ALSTOM, Mclead Test AB, Atumo AB, Railcare Group AB, LTU, SP m.fl. Projektering av testbana mellan Jörn och Arvidsjaur för vintertester av nästa generation snabbtåg.

51 Testbädd i verklig användarmiljö Testbädd RECO LAB Testbädd för nya lösningar inom sorterande avlopp och avfallssystem inom stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg. NSVA AB, Ekobalans Fenix AB, Inuse Experience AB, Jets Sverige AB, Sweden Water Research AB, Rhetikfabriken AB, WSP Sverige AB, TyrénsAB, IDEON AB, Sustainable Business HUB AB, Lunds universitet, SLU, Helsingborgs Kommun, NV Skånes Renhållnings AB m fl Komplett infrastruktur för utveckling, test och införande av ny teknik med fokus på sorterande avfalls-/avloppssystem i stadsmiljö.

52 Testbäddens tre utvecklingsfaser Planering Projektering Realisering Behovsanalys Aktörskonstellation Omvärldsanalys mm Organisering Teknikspecifikationer Upphandlingsunderlag Tillstånd, avtal mm Byggnationer Installationer Affärsmodell/-avtal Testverksamhet

53 Under 2016 genomförs två utlysningar Den första är öppen nu och stänger 12 april, budget 30 Mkr Den andra öppnar straxt före sommaren och stänger i september, budget inte fastställd Planering Projektering Realisering Planering stöds inte i vårens utlysning. Projektering och/eller realisering stöds med max 5 Mkr per projekt, i som längst 4 år.

54 Vinnova ser gärna att fler offentliga aktörer medverkar i programmet Som organisatoriska och fysiska värdar för testbäddar i verklig användarmiljö ( Sverige som testbädd ) Som drivande kraft för samordning, utnyttjande och effektiv marknadsföring av testbäddar på lokal och regional nivå Som drivande i processer för samfinansiering mellan Vinnovas program och lokala/regionala finansierings-möjligheter, både offentliga och privata (strukturfonder, privata stiftelser/fonder mm).

55 För mer information rapportera/utlysningar/effekta/testbaddar-inom-miljoteknik- 2016/ Utlysningstext våren 2016 Guide för testbäddsutveckling

56 Några juridiska/ formella frågor

57 FRÖN Några juridiska/formella frågor - Projektets aktörer - Grunder för stöd - Kostnader Stockholm Björn Skarp

58 PP - Projektpart Ko - Koordinator BM - Bidragsmottagare UL - Underleverantör F - Finansiär Vinnova (F) Ett projekt: Ingen egen juridisk person PP:ernas avtalskonstruktion Guide till projektavtal PP/Ko/B M 50% Stödnivå räknas per PP PP/BM 100% PP 0% PP/BM 50% PP/BM 50% UL F Alla aktörer inom den stora cirkeln (PROJEKTET) är projektparter

59 Avtalsinnehåll Parter Vem gör vad och när (omfattning) Organisation, styrning Äganderätt och användning av resultat Användning av bakgrundsinformation Publicering Konfidentiell information Avtalsperiod, upphörande Ansvar och skadestånd Tvistelösning 60 / 18

60 Ansökan Beslut Basrapport, inkl. Projektparters godkännande 1:a Lägesrapport. Avtal träffat (dock ej nödvändigt i Planeringsprojekt) Slutrapport

61 Projektparts godkännande Blankett från Vinnova En blankett per projektpart Undertecknas av behörig firmatecknare Förutsättning för utbetalning

62 Vinnovas stödgrunder Inte statsstöd Vinnovas instruktion Statsstöd Vinnovas stödordning & gruppundantaget Försumbart stöd Vinnovas stödordning de minimis Bild 63

63 Statsstöd - ekonomisk verksamhet bedrivs av bidragsmottagaren i projektet all verksamhet som går ut på att erbjuda varor och tjänster på en marknad utgör ekonomisk verksamhet

64 Exempel på icke-ekonomisk verksamhet Utöva offentliga befogenheter T.ex. polisen, flygnavigationssäkerhet Allmän, icke-kommersiell infrastruktur T.ex. vägar, broar Kommuner/Skolor undervisningen (sannolikt) Landsting/Sjukhus vården (sannolikt) Universitet och högskolor/ Forsknings-organisationer oberoende FoU eller resultatspridning av oberoende FoU genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring

65 Stödberättigande kostnader Personalkostnader Utrustning, mark, byggnader Konsulttjänster, licenser, m.m. Övr. direkta kostnader Indirekta kostnader (OH) Icke stödberättigande kostnader Ideellt arbete Arbete före projektstart m.m.

66 Något om stödberättigande kostnader Personalkostnader Inga schabloner PP som inte är UoH: Max 800 kr/h. För forskningsinstituten i deras icke-ek- verksamhet dock särskild ö.k. Arbetar i projektet men tar inte ut lön? 0 kr. Utrustning, mark, byggnader Om den ej är avskriven Konsulttjänster, licenser m.m. Armlängds avstånd Övriga direkta kostnader Indirekta omkostnader (OH) UoH & RISE: Deras fullkostnadsprinciper Övriga: Max 30 % på personalkostnaderna Avskrivningskostnaden 67 / 18

67 Vad är inte är stödberättigande kostnader - exempel Kostnader för avtalsförhandlingar - Oftast inte del av projektet; kan dock vara det i Planering MOMS Oftast inte en faktisk kostnad (undantag om parten inte är momspliktig) - redovisa kostnader utan moms Bidraget inte momspliktigt Licenskostnader för bakgrundsinformation från projektpart eller närstående - Oftast inte någon faktisk kostnad Arbetar i projektet men tar inte ut någon lön - Inte någon faktisk kostnad Men: Egna insatser kan påverka bedömningen av ansökan positivt. Utrustning som är helt avskriven - Inte någon faktisk kostnad Kostnader för revisorsintyg utöver kr 68 / 18

68 vinnova.se FAQ på FRÖNs hemsida Allmänna villkor för bidrag 2015 Utlysningstexten Särskilda villkor för FRÖN Länk Juridisk information Vinnovas Guide ang stödberättigande kostnader Vinnovas Guide för projektavtal Vinnovas Guide ang nyttjanderätt

69 Sveriges innovationsmyndighet Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta

70 Potential Genomförbarhet Aktörer FAS PLANERING Idéns bärkraft och nyskapande karaktär På vilket sätt idén skiljer sig från redan existerande lösningar (varor, tjänster, processer och metoder)? Förväntad betydelse av resultat och effekter Leder planeringsprojektet till framtida projekt som omfattar utveckling av nya framgångsrika lösningar, som i sin tur stärker och förnyar aktörernas verksamhet? Angreppssätt i ansökan för att ta fram en projektplan som kan användas framöver Ansökans realism i förhållande till mål, tidplan och budget Planer och aktiviteter som säkerställer att offentliga aktörers och medborgares intressen tas tillvara Förmåga hos projektteamet att genomföra projektet Trovärdighet och förmåga att på lång sikt bygga upp och förankra ny kunskap hos projektparterna genom att involvera relevanta aktörer även utanför projektteamet Generaliserbarhet Kan projektet i framtiden leda till att flera, både utanför och innanför den egna organisationen, kan ta del av lösningen? FAS UTVECKLING Idéns bärkraftighet och nyskapande karaktär På vilket sätt idén skiljer sig från redan existerande lösningar (varor, tjänster, processer och metoder)? Förväntad betydelse av resultat och effekter Leder projektet till utveckling av nya framgångsrika lösningar som stärker och förnyar aktörernas verksamhet? Generaliserbarhet Kan projektet leda till att flera, både utanför och innanför den egna organisationen, kan ta del av lösningen? Angreppssätt i ansökan för att utveckla nyskapande och framgångsrika lösningar Ansökans realism i förhållande till mål, tidplan och budget Planer och aktiviteter som säkerställer att offentliga aktörers och medborgares intressen tas tillvara Planer och aktiviteter för spridning av resultat Förmåga hos projektteamet att genomföra projektet Trovärdighet och förmåga att på lång sikt bygga upp och förankra ny kunskap hos projektparterna genom att involvera relevanta aktörer även utanför projektteamet FAS INFÖRANDE Lösningens bärkraftighet och nyskapande karaktär På vilket sätt lösningen skiljer sig från de varor, tjänster, processer och metoder som redan används? Förväntad betydelse av lösningens effekter Leder införandet av lösningen till att aktörerna erbjuder ny samhällsservice eller ökar sin effektivitet? Angreppssätt i ansökan för att införa nyskapande och framgångsrika lösningar Ansökans realism i förhållande till mål, tidplan och budget Planer och aktiviteter som säkerställer att offentliga aktörers och medborgares intressen tas tillvara Förmåga hos projektteamet att genomföra projektet Trovärdighet och förmåga att på lång sikt förvalta och vidareutveckla lösningarna Generaliserbarhet Kan projektet leda till att flera, både utanför och innanför den egna organisationen, inför lösningen, så att ökad Planer och aktiviteter för spridning av resultat

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 26 augusti 2015 Agenda Inledning (Karin Eriksson, ansvarig för Innovationskraft i offentlig verksamhet) Om FRÖN

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN fortsättning. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Utveckling - Införande

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN fortsättning. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Utveckling - Införande UTLYSNING 1 (16) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2017-02-22 FRÖN fortsättning - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Utveckling - Införande En utlysning inom Vinnovas

Läs mer

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Planering - Utveckling - Införande

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Planering - Utveckling - Införande UTLYSNING 1 (16) Datum Diarienummer 2014-08-26 2014-01646 Reviderad 2014-08-25 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 7 juni 2016 2015-02355 Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 En utlysning inom programmet Innovationskapacitet i offentlig verksamhet En idésluss är en fysisk

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Statsstöd och stödberättigande kostnader

Statsstöd och stödberättigande kostnader Statsstöd och stödberättigande kostnader Stockholm 10 april 2014 Björn Skarp Bild 1 Vad gäller om statsstöd EU-regelverk som bakgrund Utgångspunkt Offentligt ekonomiskt stöd till organisationer som konkurrerar

Läs mer

Forska&Väx. Finansiering av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Hur mycket? Max 5 miljoner kr/ansökan Ansökningarna bedöms i konkurrens.

Forska&Väx. Finansiering av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Hur mycket? Max 5 miljoner kr/ansökan Ansökningarna bedöms i konkurrens. Forska&Väx Finansiering av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag Förstudier och utvecklingsprojekt som bygger på ny kunskap, ny teknik eller ny tillämpning. Max 5 miljoner kr/ansökan Ansökningarna

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Utmaningsdriven innovation. Informationsmöte 2015-06-01

Utmaningsdriven innovation. Informationsmöte 2015-06-01 Utmaningsdriven innovation Informationsmöte 2015-06-01 Från betong till viol För stor användning av naturgrus äventyrar vårt grundvatten och den goda bebyggelsen Kravanalys viktigaste produktområdena,

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Vinnovas satsningar på livsmedel. Lena Eckerdal Rimsten avd Hälsa

Vinnovas satsningar på livsmedel. Lena Eckerdal Rimsten avd Hälsa Vinnovas satsningar på livsmedel Lena Eckerdal Rimsten avd Hälsa Vinnova 200 anställda Stockholm, Bryssel och Silicon Valley Myndighet under Näringsdepartementet Tre roller Investeringar i forskning och

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-10-31 2014-05331 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova.

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova. Q&A för hemsidan: Vad menas med formella krav? Formella krav är de krav som måste vara uppfyllda för att VINNOVA ska kunna bedöma en ansökan. I den här utlysningen ska följande krav vara uppfyllda: Koordinatorn

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Ansökningsblankett FRÖN en vägledning. Hösten 2015

Ansökningsblankett FRÖN en vägledning. Hösten 2015 Ansökningsblankett FRÖN en vägledning Hösten 2015 Ansökningar FRÖN Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs intressentportal: https://portal.vinnova.se/. För att kunna lämna in

Läs mer

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Presentation, vid seminarium IoT vad är det? IoT Sverige 11 mars 2015 Torbjörn Fängström, programchef, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) UTLYSNING STEG 2 SAMVERKANSPROJEKT 2015 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-25 2013-04314_14 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om utlysningen. Frågorna har delats in i fyra underrubriker; Innan du ansöker, Bedömning av ansökan, Under utvecklingsprojektets

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Utlysning Social innovation våren 2016

Utlysning Social innovation våren 2016 1 (7) 20150107_v2 Utlysning Social innovation våren 2016 Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom denna

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2016-12-20 2016-04962 Reviderad 2017-02-08 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Den smarta digitala fabriken

Den smarta digitala fabriken UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-07-06 2016-03240 Reviderad 2016-07-06 Den smarta digitala fabriken Finansiering av innovationsprojekt som stöttar Sveriges nyindustrialisering VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Innovativa startups Fas 1

Innovativa startups Fas 1 Innovativa startups Fas 1 6 december 2016 Diarienummer 2016-04714 Revisionshistorik efter publicering Datum Ändring Innehållsförteckning 1 Erbjudandet i korthet 4 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Beslutsdatum Box KARLSKRONA

Beslutsdatum Box KARLSKRONA 1 (6) BESLUT OM BIDRAG : Projekttitel: Koordinator: Får jag lov? - Mot automatiserade bygglov Boverket Box 534 37123 KARLSKRONA Organisationsnummer: 202100-3989 Firmatecknare/prefekt: Projektledare: VINNOVAs

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Aktuella utlysningar inom Utmaningsdriven innovation

Aktuella utlysningar inom Utmaningsdriven innovation Aktuella utlysningar inom Utmaningsdriven innovation Initiering 2013 Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer Bild 1 Initiering 2013 Vänder sig till konstellationer av aktörer

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa 2014

Innovationer för framtidens hälsa 2014 Innovationer för framtidens hälsa 2014 Margareta Danielsson margareta.danielsson@vinnova.se Peter Lindberg peter.lindberg@vinnova.se Sofia Norberg sofia.norberg@vinnova.se Gunnar Sandberg gunnar.sandberg@vinnova.se

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg Finansiering forskning och innovation Johan Stenberg Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden innovationsförmåga hos specifika

Läs mer

Beslutsdatum Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet. Kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret

Beslutsdatum Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet. Kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret Beslutsdatum 2016-09-16 Diarienummer 1 (4) BESLUT OM BIDRAG Diarienummer: Projekttitel: Koordinator: Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet Ljusdals kommun Kommunledningskontoret Organisationsnummer:

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods VT2017

Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods VT2017 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-07107 Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods VT2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Drive

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Välkommen till information om utlysningen. Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2016

Välkommen till information om utlysningen. Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2016 Välkommen till information om utlysningen Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2016 Dagordning 14.00 14.50 Testbäddar miljöteknik definitioner, avgränsningar och exempel Klas Barklöf, Vinnova

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 1 (6) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag Innovationsprojekt i företag 13 juni 2017 Diarienummer 2016-05198 Revisionshistorik efter publicering Datum Ändring Innehållsförteckning 1 Erbjudandet i korthet 4 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer

Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (14) Datum 2015-08-20 Reviderad Diarienummer Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer - Fas 2 Denna text gäller för ansökningstillfället hösten 2015. OBS. VINNOVA förbehåller sig

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Beslutsdatum STOCKHOLMS KOMMUN

Beslutsdatum STOCKHOLMS KOMMUN Beslutsdatum 2015-05-08 Diarienummer 1 (5) BESLUT OM BIDRAG Diarienummer: Projekttitel: Koordinator: C/O City STOCKHOLMS KOMMUN Miljöförvaltningen BOX 8136 10420 STOCKHOLM Organisationsnummer: 212000-0142

Läs mer

Kompetenscentrum 2017- Steg 1

Kompetenscentrum 2017- Steg 1 UTLYSNING 1 (14) Kompetenscentrum 2017- Steg 1 Skiss 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-01-26 2017-00862 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Läs mer

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson Vinnovas arbete med Hållbara Städer Jenny Sjöblom & Marie Karlsson System Transition General conditions Landscape Global challenges Socio-Technical Regime Paradigm Transition Marklund,G (based on Geels,

Läs mer

Beslutsdatum Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet. Institutionen för Service Management Box HELSINGBORG

Beslutsdatum Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet. Institutionen för Service Management Box HELSINGBORG Beslutsdatum 2016-10-03 Diarienummer 1 (4) BESLUT OM BIDRAG Diarienummer: Projekttitel: Koordinator: Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet Lunds universitet Institutionen för Service Management

Läs mer

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2016-10-14 2016-04157 Reviderad Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion Vinnovas satsning, Innovate Passion 1, är ett nytt koncept för att utveckla

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer

Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext.

Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. Datum: 2017-06-27 Diarienummer: 2017-01821 Formas särskilda villkor för utbetalning av stöd i enlighet med förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Social innovation våren 2016

Social innovation våren 2016 Social innovation våren 2016 Agenda Om Vinnova Om utlysningen Att lyckas med ansökan Frågor #socvinno Koppla Stimulera Katalysera Bana väg för innovation Innovationer som leder till samhällsnytta och

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag Innovationsprojekt i företag 6 december 2016 Diarienummer 2016-04662 Revisionshistorik efter publicering Datum Ändring Innehållsförteckning 1 Erbjudandet i korthet 4 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

Läs mer

Beslutsdatum 2014-03-28. Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar

Beslutsdatum 2014-03-28. Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar 1 (6) 214-3-28 214-872 BESLUTSMEDDELANDE VINNOVA har behandlat Er ansökan om bidrag och beslutat bevilja ansökan enligt nedan. : Projekttitel: Koordinator: 214-872 Grönovation II - Nya koncept för att

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande

Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande 2017-02-15 Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: Vinnova, SE-101 58 Stockholm Besök/Office: Mäster

Läs mer