Arbeta med appar. Qlik Sense 1.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta med appar. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna."

Transkript

1 Arbeta med appar Qlik Sense 1.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

2 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech, Qlik Sense, QlikView, Sense och Qlik-logotypen är varumärken som har registrerats i ett flertal länder eller används som varumärken av QlikTech International AB. Andra varumärken häri är varumärken som tillhör respektive ägare.

3 Innehåll 1 Om detta dokument 4 2 Komma igång med att bygga appar Skapa en grundläggande app Bygga en mer avancerad app Dela en app med andra Skapa en ny app 7 Skapa en app av ett QlikView-dokument 8 Konvertera dokument till appar 8 Begränsningar 8 Radera en app Ladda data från en fil 9 Felsökning 9 Visa laddade data Lägga till visualiseringar 10 Redigera ark 11 Skapa en ny dimension (original) 11 Skapa ett nytt mått (original) 11 Lägga till filterrutor 12 Lägga till ett stapeldiagram 12 Appen är nu klar för upptäckter 12 Vad är dimensioner och mått? 12 3 Förbereda en app för andra Hålla reda på viktiga data 14 Skapa ett bokmärke 14 Ändra rubriken och beskrivningen för ett bokmärke 14 Söka efter bokmärken 15 Ta bort bokmärken Ändra titel och beskrivning för en app Ändra miniatyren för en app 16 Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 3

4 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument Texterna i den första delen introducerar dig för de steg som krävs för att bygga en app med ark och visualiseringar. Sedan går du vidare till den andra delen där du lär dig att förbereda en app för andra. Du bör även gå igenom guiden Koncept i Qlik Sense för att ta reda på mer om appar. Dokumentet härrör från onlinehjälpen för Qlik Sense. Det är avsett för användare som vill läsa delar av hjälpen offline eller enkelt skriva ut sidor. Det innehåller ingen ytterligare information jämfört med onlinehjälpen. Använd online-hjälpen eller de andra dokumenten för att läsa mer. Följande dokument är tillgängliga: Koncept i Qlik Sense Skapa visualiseringar Upptäcka och analysera Läsa in och modellera data Data Storytelling Publicera appar, ark och berättelser Guide till skriptsyntax och diagramfunktioner Qlik Sense Desktop Du hittar dessa dokument och mycket annat på help.qlik.com. Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 4

5 2 Komma igång med att bygga appar Appen utgör kärnan i Qlik Sense. En app läses in med dina data, och de visualiseringar som appen innehåller gör att du och dina medarbetare kan utforska dessa data. Först måste du skapa och bygga en app. I det här avsnittet finns en beskrivning av hur du bygger en grundläggande app med hjälp av några exempeldata. 2.1 Skapa en grundläggande app Att bygga upp en app från grunden kräver några grundläggande steg, som beskrivs här. Alla appar behöver data. Vi har skapat några exempeldata som du kan använda när du följer stegen i det här avsnittet. Du kan självklart använda dina egna data. Om du vill använda exempeldata kopierar du hela tabellen, inklusive kolumnrubrikerna, till en tom Excel-fil på datorn. Exempeldata Cost Customer Date Item Description Sales Sales Sales Number Quantity Person Number -147, /31/2012 Landslide Salt -124, , /31/2012 Big Time Home Style French Fries -98, , /31/2013 Even Better String Cheese -8, /31/2013 Konserverade ärtor med blå etikett /31/2013 Frozen Mushroom Pizza /31/2013 Great Pumpernickel Bread /31/2013 Konserverade ärtor med blå etikett /31/2013 Imagine Ice Cream /15/2014 Konserverade ärtor med blå etikett /15/2014 Golden Lime Popsicles /15/2014 Konserverade ärtor med blå etikett 0, /15/2014 Konserverade ärtor med blå etikett Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 5

6 0, /15/2014 Blue Label Beef Soup , /15/2014 Club Sour Cream , /15/2014 Tell Tale Red Pepper , /15/2014 Nationeel Apple Fruit Roll , /23/2014 Nationeel Cheese Crackers , /23/2014 Nationeel Graham Crackers , /23/2014 Just Right Canned String Beans , /05/2014 Tell Tale Broccoli , /05/2014 Cutting Edge Turkey Hot Dogs , /05/2014 Ebony Fresh Lima Beans , /05/2014 Ebony Fresh Lima Beans , /05/2014 Tell Tale Limes , /05/2014 Just Right Regular Ramen Soup 206, /05/2014 Golden Frozen Cheese Pizza 0, /05/2014 Best Choice Sesame Crackers 0, /05/2014 Best Choice Sesame Crackers , , , /05/2014 Great Pumpernickel Bread 1, , /05/2014 Best Oatmeal 1, , /05/2014 Best Choice Sesame Crackers 0, /05/2014 Carlson Mild Cheddar Cheese 0, /05/2014 Big Time Fajita French Fries 1, , , , /05/2014 Best Choice Beef Jerky 2, , /05/2014 Ebony Plums 2, , /05/2014 Club String Cheese 2, , /05/2014 Shady Lake Ravioli 3, Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 6

7 2, /05/2014 Golden Chicken TV Dinner 3, , /24/2014 Landslide Grape Jam 3, Börja genom att starta Qlik Sense. När Qlik Sense har startat följer du de här stegen för att skapa en grundläggande app. Ytterligare detaljer finns i länken i varje steg. 1. Skapa en tom app. 2. Ladda data till din nya app. 3. Lägg till visualiseringar för att visa data. 2.2 Bygga en mer avancerad app Om du vill bygga en mer avancerad app finns det ett antal saker du kan göra. Du kan ge din app struktur genom att lägga till ark, där varje ark har ett specifikt syfte. Du kan skapa återanvändbara element så att de blir enkla att återanvända i egna visualiseringar för dig och andra som utvecklar appen. Du kan skapa bokmärken för viktiga upptäckter samt lägga till textbeskrivningar i appen och arken, för att hjälpa användarna av appen att förstå syftet med appen och hur man använder den på bästa sätt. Se onlinehjälpen till Qlik Sense för mer information om hur man strukturerar ark. 2.3 Dela en app med andra Om du vill att andra ska använda och utforska med din app måste du först publicera den. Om du använder Qlik Sense Desktop kan du dela appen med andra genom att ladda upp den i molnet. 2.4 Skapa en ny app Det första du behöver göra när du bygger en app är att skapa en tom platshållare för den. Platshållaren skapar du från hubben. 1. Klicka på Skapa ny app i hubben. 2. Ge din app ett namn. 3. Klicka på Skapa. Appen skapas. 4. Klicka på Öppna app. Appen öppnas i app-översikten. Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 7

8 Nästa steg är att läsa in data i den nya appen. Skapa en app av ett QlikView-dokument Om du har ett QlikView-dokument kan du använda dess laddningsskript och datamodell när du skapar en app i Qlik Sense. Visualiseringar, dimensioner och mått måste däremot skapas i Qlik Sense. Du måste ha Qlik Sense Desktop installerad för att kunna migrera ett QlikView-dokument till en Qlik Senseapp. Ett QlikView-dokument (qvw-format) motsvaras i Qlik Sense av en app (qvf-format). Konvertera dokument till appar 1. Kopiera QlikView-dokumentet (qvw-format) till den mapp där dina appar finns. Exempelsökväg: <user>\documents\qlik\sense\apps. Var katalogen Apps hamnar beror på var du installerade Qlik Sense Desktop. 2. Starta Qlik Sense Desktop. Nu ser du QlikView-dokumentet som en app i hubben tillsammans med de andra appar som du eventuellt har skapat i Qlik Sense. Du kan dra och släppa en qvw fil från en mapp till Qlik Sense Desktop-hubben. Detta resulterar av en app i hubben. 3. Klicka på appen för att öppna den. 4. Skapa ett nytt ark. 5. Spara appen. Appen sparas automatiskt i Qlik Sense-formatet, qvf, och du kan börja lägga till visualiseringar, dimensioner och mått. QlikView-dokumentet (qvw-format) konverteras också automatiskt till en säkerhetskopieringsfil (qvw.backup-format) om du behöver originalfilen igen. Du har nu migrerat ett QlikView-dokument till en Qlik Sense-app. Du kan fortsätta att arbeta med den, kopiera den eller importera den till din servermiljö via Qlik Management Console (QMC). Begränsningar Det finns vissa begränsningar när du importerar appar till Qlik Sense: Du behöver tillräckligt med minne - 32 GB när du importerar ett stort QlikView-dokument. När du importerar ett QlikView-dokument med dolt skript ignoreras det dolda skriptet. QlikView-dokument med section access kan inte importeras i Qlik Sense. När du importerar en Qlik Sense-app med section access ignoreras section access och appen öppnas utan begränsningar. Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 8

9 Radera en app Du kan radera en app från Qlik Management Console. I Qlik Sense Desktop kan du ta bort en app genom att trycka länge/högerklicka på appen i hubben och välja Ta bort. 2.5 Ladda data från en fil När du har skapat din app måste du ladda data i den. Du kan importera data från datakopplingar, som databaser, webbfiler, Microsoft Excel-ark eller teckenavgränsade filer. 1. I appöversikten klickar du på Dataimport. 2. Klicka på ± på en datakoppling. Datakopplingarna visas på höger sida av dataimporten. Du kan endast se datakopplingar som du äger eller som du har fått behörighet att läsa eller uppdatera. Kontakta systemadministratören för Qlik Sense om du behöver åtkomst. 3. Välja vilken datafil eller databas som ska laddas. När du har valt en datakälla öppnas dialogen Välj data från. 4. Välj de tabeller och fält som ska importeras. 5. När du har valt fälten klickar du på Ladda data. Dialogrutan Välj data från stängs och data importeras. Dialogen Dataladdning visar resultaten av dataimporten. 6. Klicka på Stäng när dataimporten har avslutats. Du har nu läst in data i appen och du kan nu börja skapa ark och visualiseringar i appöversikten. Klicka på och välj App-översikt. Klicka på och välj Datatamodellvyn om du vill bekräfta att dina data har importerats. Felsökning Om du laddar flera filer är det möjligt att ett varningsmeddelande kommer att visas när data har laddats. Qlik Sense skapar automatiskt länkar mellan fält som har samma namn, vilket kan leda till oavsiktliga länkar om de två fälten innehåller data som inte är relaterade till varandra. De två vanligaste varningarna är: Syntetiska nycklar Om tabellen innehåller fler än ett gemensamt fält skapar Qlik Sense en syntetisk nyckel, en sammansättning av de två gemensamma fälten, för att lösa länkningen. I många fall behöver du inte göra någonting åt detta om länkningen är meningsfull, men det kan vara bra att granska datastrukturen i datamodellvyn. Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 9

10 Cirkelreferenser Om du har laddat fler än två tabeller kan de fält som är gemensamma för fler än två tabeller skapa en cirkelreferens i datastrukturen. Det rekommenderas att du går igenom länkarna i datamodellvyn och löser problemen i dataimporten. Visa laddade data När du har laddat data till en app kan du använda Datamodellvyn för att se hur dina data är organiserade och strukturerade. Från dataimporten, app-översikten eller arkvyn klickar du på i verktygsfältet och väljer Datamodellvyn. Datamodellvyn öppnas och du ser en översikt över alla datatabeller och fält. Om du hittar några inkonsekvenser eller problem måste du lösa dem i Dataimport och ladda data igen tills du är nöjd med hur dina data är organiserade och strukturerade. 2.6 Lägga till visualiseringar När du har laddat data till din app kan du börja lägga till visualiseringar i den för att visa data på ett sätt som är förståeligt för användarna. Följande steg hjälper dig att lägga till två olika visualiseringar; en filterruta och ett stapeldiagram. Arbeta med appar - Qlik Sense,

11 Redigera ark Om arket redan är öppet och är redigerbart kan du hoppa över det här steget och börja skapa en ny dimension. 1. Från appöversikten klickar du på 4 för att öppna arkområdet. 2. Klicka på ett ark för att öppna det. 3. Klicka i verktygsfältet. En panel med resurser öppnas på vänster sida. Skapa en ny dimension (original) 4. I den vänstra panelen klickar du på - för att öppna Fält. Här hittar du alla fält i alla de tabeller som du har laddat från Excel-filen. 5. Klicka på fältet Datum. 6. I popup-rutan väljer du Lägg till bland originalen och sedan väljer du Som dimension. Dialogen Skapa ny dimension visas med dimensionens namn redan ifyllt. 7. Klicka på Lägg till dimension. 8. Klicka på Klart. Den nya dimensionen Datum sparas som original (é). Skapa ett nytt mått (original) 9. I den vänstra panelen klickar du på é för att öppna Original. 10. Klicka på Mått och Skapa nytt för att öppna dialogen Skapa nytt mått. Använd uttrycksredigeraren för att ange ett nytt uttryck för måttet. 11. Klicka på 3 i fältet Uttryck. Dialogen Lägg till uttryck öppnas. 12. I listan Fält väljer du Försäljning. 13. I aggregeringslistan under Försäljning väljer du Summa. 14. Klicka på Infoga. Uttrycket infogas i uttrycksredigeraren. 15. Klicka på Använd. Du kommer tillbaka till dialogen för mått. 16. Ange Försäljning som måttets namn. Klicka på Skapa. Det nya måttet Försäljning sparas som ett original (é). Arbeta med appar - Qlik Sense,

12 Lägga till filterrutor 17. I den vänstra panelen klickar du på 5 för att öppna avsnittet Diagram. 18. Dra diagramtypen Filterruta till arket. 19. Klicka på Lägg till dimension och välj Datum i avsnittet Dimension i listan. Filterrutan har slutförts och visar alla värden från dimensionen Datum. Lägga till ett stapeldiagram 20. Dra en andra diagramtyp, Stapeldiagram till arket. 21. Klicka på Lägg till dimension och välj Datum i avsnittet Dimension i listan. 22. Klicka på Lägg till ett mått och välj Försäljning i avsnittet Mått i listan. Stapeldiagrammet är färdigt och visar datavärden från den nya dimensionen och det nya måttet som X- och Y-axel i stapeldiagrammet. Appen är nu klar för upptäckter Du har nu en app med ett ark med två visualiseringar och kan börja använda appen. Vad är dimensioner och mått? Du använder en kombination av dimensioner och mått för att förse visualiseringarna med data. Visualiseringarna är dynamiska och förändras i takt med att du gör nya val när du analyserar dina data. Du använder dimensioner för att ange hur data från måttet ska grupperas; exempelvis försäljning totalt per land eller antal produkter per leverantör. Dimensioner hittar du normalt som "tårtbitar" i ett cirkeldiagram eller på x-axeln i ett stapeldiagram med vertikala staplar. Du använder mått för att ange vilka delar av dina data som ska visas i visualiseringen. Exempelvis försäljning totalt eller antal produkter. Ett mått är en beräkning som använder en eller flera poster i inlästa data tillsammans med aggregeringsfunktioner, såsom sum eller max. Normalt hittar du måttet på y-axeln i ett stapeldiagram med vertikala staplar. Exempel 1: Din datakälla innehåller information om kostnader för olika produkter som grupperas i kategorier. Dimensioner används för att ange för vad kostnaden ska beräknas: Product Type. Mått används till exempel för att beräkna kostnader: sum (Cost). Arbeta med appar - Qlik Sense,

13 Exempel 2: Din datakälla innehåller information om försäljningssiffror över tid i olika länder. Dimensioner används för att kategorisera försäljningen: Year och Region. Mått används för att beräkna försäljningssumman: sum (Sales). Arbeta med appar - Qlik Sense,

14 3 Förbereda en app för andra 3 Förbereda en app för andra När du har skapat och byggt upp appen med de ark och datavisualiseringar som du vill att den ska ha måste du finjustera den så att andra kan använda den på ett enkelt och effektivt sätt. Under finjusteringen kan du exempelvis skapa original som kan återanvändas (visualiseringar, dimensioner och mått). Du kan även använda bokmärken för att följa upp viktiga och intressanta dataurval och - kopplingar, samt lägga till en titel, beskrivning och miniatyr för appen så att användarna enkelt känner igen den i hubben. 3.1 Hålla reda på viktiga data Medan du analyserar data kan du hitta något intressant som du vill gå tillbaka till, eller dela med, andra. Att använda bokmärken är ett enkelt sätt att hålla reda på ett visst urval på ett visst ark. Skapa ett bokmärke 1. Gör valen på det ark som du vill spara som bokmärke. 2. Klicka på > i verktygsfältet. 3. Klicka på Skapa nytt bokmärke. Namnet på arket och en sammanfattning av urvalen används som titel på bokmärket. 4. Om du vill ge bokmärket ett annat namn ändrar du det under Rubrik. 5. Ange en beskrivning av bokmärket under Beskrivning om du vill. Bokmärket sparas automatiskt. När du söker i bokmärken hittas matchningar i titeln och i beskrivningen. Ändra rubriken och beskrivningen för ett bokmärke Ändra rubriken och beskrivningen för ett bokmärke. 1. Klicka på > i verktygsfältet i arkvyn. 2. Klicka på ] bredvid det bokmärke som du vill redigera. 3. Klicka 4. Gör dina ändringar av Rubrik och Beskrivning. Ändringarna sparas automatiskt. Du kan även redigera bokmärken från app-översikten med samma metod. Arbeta med appar - Qlik Sense,

15 3 Förbereda en app för andra Söka efter bokmärken 1. Klicka på > i verktygsfältet i arkvyn. 2. Skriv dina sökkriterier i sökfältet. Listan filtreras medan du skriver. 3. Klicka på det bokmärke som du vill använda. Valen av bokmärke tillämpas för alla ark och visualiseringar i appen. Sökfunktionen hittar matchningar i titeln och beskrivningen. Ta bort bokmärken 1. Klicka på > i verktygsfältet i arkvyn. 2. Klicka på ] bredvid det bokmärke som du vill ta bort. 3. Klicka 4. Klicka på Ö. Bokmärket tas bort. Du kan även ta bort bokmärken från app-översikten med samma metod. 3.2 Ändra titel och beskrivning för en app Ändra titeln och beskrivningen för dina appar. När du skapar en ny app används appens namn som dess titel. När du byter titel ändras inte appens namn. 1. I app-översikten klickar du i området för app-detaljer. 2. Ange Rubrik och Beskrivning. 3. Klicka igen. Dina ändringar sparas. Du kan endast ändra titeln och beskrivningen på opublicerade appar. Arbeta med appar - Qlik Sense,

16 3 Förbereda en app för andra 3.3 Ändra miniatyren för en app Du kan ersätta en apps standardminiatyr med en annan miniatyr för att göra det enklare att skilja på appar i hubben. Du kan använda en av standardbilderna eller en egen bild. 1. I app-översikten klickar du i området för app-detaljer. 2. Klicka på 0 på standardminiatyren. En mapp med bildalternativ. 3. Välj den bild du vill använda som miniatyr för appen och klicka på Använd. 4. Klicka igen. Den bild som du har valt används nu som en miniatyr för appen. Det optimala bildförhållandet för en miniatyr är 8:5 (bredd:höjd). För Qlik Sense: Om mappen är tom, eller om du vill lägga till egna bilder, måste du använda Qlik Management Console för att ladda upp bilder till mappen. För Qlik Sense Desktop: Om mappen är tom, eller om du vill lägga till egna bilder, finns mappen under: <user>\documents\qlik\sense\content\default Följande format stöds:.png,.jpg,.jpeg samt.gif. Om du vill återgå till standardminiatyren klickar du på E i det övre vänstra hörnet i miniatyren när du redigerar appdetaljerna. Du kan endast ändra miniatyren för en opublicerad app. Arbeta med appar - Qlik Sense,

Läsa in och modellera data. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läsa in och modellera data. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Läsa in och modellera data Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik,

Läs mer

Läsa in och modellera data. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läsa in och modellera data. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Läsa in och modellera data Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik,

Läs mer

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Koncept i Qlik Sense Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Generell rapportgenerator i Visma Administration 2000 1-1 Befintliga register och ordningar 1-2 Databasfråga mot Visma Admininstration 1-2 Fysiska och logiska register 1-2 Skapa ny, ändra, kopiera

Läs mer

Microsoft Access 2010 Grunder

Microsoft Access 2010 Grunder ACCESS 2010 GRUNDER Microsoft Access 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Övningsdatabaserna...7 Del 1 1 Introduktion till Access Starta programmet...8

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 6 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER... 6 2 VAD ÄR REGITWISE?... 7 2.1 STANDARD... 7 2.1.1 Enkel administration... 7 2.1.2 Urval... 7

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 Juridisk information Novell Inc. gör inga utfästelser och lämnar heller inga garantier med avseende på innehållet eller användningen av den

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer