Arbeta med appar. Qlik Sense 1.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta med appar. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna."

Transkript

1 Arbeta med appar Qlik Sense 1.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

2 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech, Qlik Sense, QlikView, Sense och Qlik-logotypen är varumärken som har registrerats i ett flertal länder eller används som varumärken av QlikTech International AB. Andra varumärken häri är varumärken som tillhör respektive ägare.

3 Innehåll 1 Om detta dokument 4 2 Komma igång med att bygga appar Skapa en grundläggande app Bygga en mer avancerad app Dela en app med andra Skapa en ny app 7 Skapa en app av ett QlikView-dokument 8 Konvertera dokument till appar 8 Begränsningar 8 Radera en app Ladda data från en fil 9 Felsökning 9 Visa laddade data Lägga till visualiseringar 10 Redigera ark 11 Skapa en ny dimension (original) 11 Skapa ett nytt mått (original) 11 Lägga till filterrutor 12 Lägga till ett stapeldiagram 12 Appen är nu klar för upptäckter 12 Vad är dimensioner och mått? 12 3 Förbereda en app för andra Hålla reda på viktiga data 14 Skapa ett bokmärke 14 Ändra rubriken och beskrivningen för ett bokmärke 14 Söka efter bokmärken 15 Ta bort bokmärken Ändra titel och beskrivning för en app Ändra miniatyren för en app 16 Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 3

4 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument Texterna i den första delen introducerar dig för de steg som krävs för att bygga en app med ark och visualiseringar. Sedan går du vidare till den andra delen där du lär dig att förbereda en app för andra. Du bör även gå igenom guiden Koncept i Qlik Sense för att ta reda på mer om appar. Dokumentet härrör från onlinehjälpen för Qlik Sense. Det är avsett för användare som vill läsa delar av hjälpen offline eller enkelt skriva ut sidor. Det innehåller ingen ytterligare information jämfört med onlinehjälpen. Använd online-hjälpen eller de andra dokumenten för att läsa mer. Följande dokument är tillgängliga: Koncept i Qlik Sense Skapa visualiseringar Upptäcka och analysera Läsa in och modellera data Data Storytelling Publicera appar, ark och berättelser Guide till skriptsyntax och diagramfunktioner Qlik Sense Desktop Du hittar dessa dokument och mycket annat på help.qlik.com. Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 4

5 2 Komma igång med att bygga appar Appen utgör kärnan i Qlik Sense. En app läses in med dina data, och de visualiseringar som appen innehåller gör att du och dina medarbetare kan utforska dessa data. Först måste du skapa och bygga en app. I det här avsnittet finns en beskrivning av hur du bygger en grundläggande app med hjälp av några exempeldata. 2.1 Skapa en grundläggande app Att bygga upp en app från grunden kräver några grundläggande steg, som beskrivs här. Alla appar behöver data. Vi har skapat några exempeldata som du kan använda när du följer stegen i det här avsnittet. Du kan självklart använda dina egna data. Om du vill använda exempeldata kopierar du hela tabellen, inklusive kolumnrubrikerna, till en tom Excel-fil på datorn. Exempeldata Cost Customer Date Item Description Sales Sales Sales Number Quantity Person Number -147, /31/2012 Landslide Salt -124, , /31/2012 Big Time Home Style French Fries -98, , /31/2013 Even Better String Cheese -8, /31/2013 Konserverade ärtor med blå etikett /31/2013 Frozen Mushroom Pizza /31/2013 Great Pumpernickel Bread /31/2013 Konserverade ärtor med blå etikett /31/2013 Imagine Ice Cream /15/2014 Konserverade ärtor med blå etikett /15/2014 Golden Lime Popsicles /15/2014 Konserverade ärtor med blå etikett 0, /15/2014 Konserverade ärtor med blå etikett Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 5

6 0, /15/2014 Blue Label Beef Soup , /15/2014 Club Sour Cream , /15/2014 Tell Tale Red Pepper , /15/2014 Nationeel Apple Fruit Roll , /23/2014 Nationeel Cheese Crackers , /23/2014 Nationeel Graham Crackers , /23/2014 Just Right Canned String Beans , /05/2014 Tell Tale Broccoli , /05/2014 Cutting Edge Turkey Hot Dogs , /05/2014 Ebony Fresh Lima Beans , /05/2014 Ebony Fresh Lima Beans , /05/2014 Tell Tale Limes , /05/2014 Just Right Regular Ramen Soup 206, /05/2014 Golden Frozen Cheese Pizza 0, /05/2014 Best Choice Sesame Crackers 0, /05/2014 Best Choice Sesame Crackers , , , /05/2014 Great Pumpernickel Bread 1, , /05/2014 Best Oatmeal 1, , /05/2014 Best Choice Sesame Crackers 0, /05/2014 Carlson Mild Cheddar Cheese 0, /05/2014 Big Time Fajita French Fries 1, , , , /05/2014 Best Choice Beef Jerky 2, , /05/2014 Ebony Plums 2, , /05/2014 Club String Cheese 2, , /05/2014 Shady Lake Ravioli 3, Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 6

7 2, /05/2014 Golden Chicken TV Dinner 3, , /24/2014 Landslide Grape Jam 3, Börja genom att starta Qlik Sense. När Qlik Sense har startat följer du de här stegen för att skapa en grundläggande app. Ytterligare detaljer finns i länken i varje steg. 1. Skapa en tom app. 2. Ladda data till din nya app. 3. Lägg till visualiseringar för att visa data. 2.2 Bygga en mer avancerad app Om du vill bygga en mer avancerad app finns det ett antal saker du kan göra. Du kan ge din app struktur genom att lägga till ark, där varje ark har ett specifikt syfte. Du kan skapa återanvändbara element så att de blir enkla att återanvända i egna visualiseringar för dig och andra som utvecklar appen. Du kan skapa bokmärken för viktiga upptäckter samt lägga till textbeskrivningar i appen och arken, för att hjälpa användarna av appen att förstå syftet med appen och hur man använder den på bästa sätt. Se onlinehjälpen till Qlik Sense för mer information om hur man strukturerar ark. 2.3 Dela en app med andra Om du vill att andra ska använda och utforska med din app måste du först publicera den. Om du använder Qlik Sense Desktop kan du dela appen med andra genom att ladda upp den i molnet. 2.4 Skapa en ny app Det första du behöver göra när du bygger en app är att skapa en tom platshållare för den. Platshållaren skapar du från hubben. 1. Klicka på Skapa ny app i hubben. 2. Ge din app ett namn. 3. Klicka på Skapa. Appen skapas. 4. Klicka på Öppna app. Appen öppnas i app-översikten. Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 7

8 Nästa steg är att läsa in data i den nya appen. Skapa en app av ett QlikView-dokument Om du har ett QlikView-dokument kan du använda dess laddningsskript och datamodell när du skapar en app i Qlik Sense. Visualiseringar, dimensioner och mått måste däremot skapas i Qlik Sense. Du måste ha Qlik Sense Desktop installerad för att kunna migrera ett QlikView-dokument till en Qlik Senseapp. Ett QlikView-dokument (qvw-format) motsvaras i Qlik Sense av en app (qvf-format). Konvertera dokument till appar 1. Kopiera QlikView-dokumentet (qvw-format) till den mapp där dina appar finns. Exempelsökväg: <user>\documents\qlik\sense\apps. Var katalogen Apps hamnar beror på var du installerade Qlik Sense Desktop. 2. Starta Qlik Sense Desktop. Nu ser du QlikView-dokumentet som en app i hubben tillsammans med de andra appar som du eventuellt har skapat i Qlik Sense. Du kan dra och släppa en qvw fil från en mapp till Qlik Sense Desktop-hubben. Detta resulterar av en app i hubben. 3. Klicka på appen för att öppna den. 4. Skapa ett nytt ark. 5. Spara appen. Appen sparas automatiskt i Qlik Sense-formatet, qvf, och du kan börja lägga till visualiseringar, dimensioner och mått. QlikView-dokumentet (qvw-format) konverteras också automatiskt till en säkerhetskopieringsfil (qvw.backup-format) om du behöver originalfilen igen. Du har nu migrerat ett QlikView-dokument till en Qlik Sense-app. Du kan fortsätta att arbeta med den, kopiera den eller importera den till din servermiljö via Qlik Management Console (QMC). Begränsningar Det finns vissa begränsningar när du importerar appar till Qlik Sense: Du behöver tillräckligt med minne - 32 GB när du importerar ett stort QlikView-dokument. När du importerar ett QlikView-dokument med dolt skript ignoreras det dolda skriptet. QlikView-dokument med section access kan inte importeras i Qlik Sense. När du importerar en Qlik Sense-app med section access ignoreras section access och appen öppnas utan begränsningar. Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 8

9 Radera en app Du kan radera en app från Qlik Management Console. I Qlik Sense Desktop kan du ta bort en app genom att trycka länge/högerklicka på appen i hubben och välja Ta bort. 2.5 Ladda data från en fil När du har skapat din app måste du ladda data i den. Du kan importera data från datakopplingar, som databaser, webbfiler, Microsoft Excel-ark eller teckenavgränsade filer. 1. I appöversikten klickar du på Dataimport. 2. Klicka på ± på en datakoppling. Datakopplingarna visas på höger sida av dataimporten. Du kan endast se datakopplingar som du äger eller som du har fått behörighet att läsa eller uppdatera. Kontakta systemadministratören för Qlik Sense om du behöver åtkomst. 3. Välja vilken datafil eller databas som ska laddas. När du har valt en datakälla öppnas dialogen Välj data från. 4. Välj de tabeller och fält som ska importeras. 5. När du har valt fälten klickar du på Ladda data. Dialogrutan Välj data från stängs och data importeras. Dialogen Dataladdning visar resultaten av dataimporten. 6. Klicka på Stäng när dataimporten har avslutats. Du har nu läst in data i appen och du kan nu börja skapa ark och visualiseringar i appöversikten. Klicka på och välj App-översikt. Klicka på och välj Datatamodellvyn om du vill bekräfta att dina data har importerats. Felsökning Om du laddar flera filer är det möjligt att ett varningsmeddelande kommer att visas när data har laddats. Qlik Sense skapar automatiskt länkar mellan fält som har samma namn, vilket kan leda till oavsiktliga länkar om de två fälten innehåller data som inte är relaterade till varandra. De två vanligaste varningarna är: Syntetiska nycklar Om tabellen innehåller fler än ett gemensamt fält skapar Qlik Sense en syntetisk nyckel, en sammansättning av de två gemensamma fälten, för att lösa länkningen. I många fall behöver du inte göra någonting åt detta om länkningen är meningsfull, men det kan vara bra att granska datastrukturen i datamodellvyn. Arbeta med appar - Qlik Sense, 1.1 9

10 Cirkelreferenser Om du har laddat fler än två tabeller kan de fält som är gemensamma för fler än två tabeller skapa en cirkelreferens i datastrukturen. Det rekommenderas att du går igenom länkarna i datamodellvyn och löser problemen i dataimporten. Visa laddade data När du har laddat data till en app kan du använda Datamodellvyn för att se hur dina data är organiserade och strukturerade. Från dataimporten, app-översikten eller arkvyn klickar du på i verktygsfältet och väljer Datamodellvyn. Datamodellvyn öppnas och du ser en översikt över alla datatabeller och fält. Om du hittar några inkonsekvenser eller problem måste du lösa dem i Dataimport och ladda data igen tills du är nöjd med hur dina data är organiserade och strukturerade. 2.6 Lägga till visualiseringar När du har laddat data till din app kan du börja lägga till visualiseringar i den för att visa data på ett sätt som är förståeligt för användarna. Följande steg hjälper dig att lägga till två olika visualiseringar; en filterruta och ett stapeldiagram. Arbeta med appar - Qlik Sense,

11 Redigera ark Om arket redan är öppet och är redigerbart kan du hoppa över det här steget och börja skapa en ny dimension. 1. Från appöversikten klickar du på 4 för att öppna arkområdet. 2. Klicka på ett ark för att öppna det. 3. Klicka i verktygsfältet. En panel med resurser öppnas på vänster sida. Skapa en ny dimension (original) 4. I den vänstra panelen klickar du på - för att öppna Fält. Här hittar du alla fält i alla de tabeller som du har laddat från Excel-filen. 5. Klicka på fältet Datum. 6. I popup-rutan väljer du Lägg till bland originalen och sedan väljer du Som dimension. Dialogen Skapa ny dimension visas med dimensionens namn redan ifyllt. 7. Klicka på Lägg till dimension. 8. Klicka på Klart. Den nya dimensionen Datum sparas som original (é). Skapa ett nytt mått (original) 9. I den vänstra panelen klickar du på é för att öppna Original. 10. Klicka på Mått och Skapa nytt för att öppna dialogen Skapa nytt mått. Använd uttrycksredigeraren för att ange ett nytt uttryck för måttet. 11. Klicka på 3 i fältet Uttryck. Dialogen Lägg till uttryck öppnas. 12. I listan Fält väljer du Försäljning. 13. I aggregeringslistan under Försäljning väljer du Summa. 14. Klicka på Infoga. Uttrycket infogas i uttrycksredigeraren. 15. Klicka på Använd. Du kommer tillbaka till dialogen för mått. 16. Ange Försäljning som måttets namn. Klicka på Skapa. Det nya måttet Försäljning sparas som ett original (é). Arbeta med appar - Qlik Sense,

12 Lägga till filterrutor 17. I den vänstra panelen klickar du på 5 för att öppna avsnittet Diagram. 18. Dra diagramtypen Filterruta till arket. 19. Klicka på Lägg till dimension och välj Datum i avsnittet Dimension i listan. Filterrutan har slutförts och visar alla värden från dimensionen Datum. Lägga till ett stapeldiagram 20. Dra en andra diagramtyp, Stapeldiagram till arket. 21. Klicka på Lägg till dimension och välj Datum i avsnittet Dimension i listan. 22. Klicka på Lägg till ett mått och välj Försäljning i avsnittet Mått i listan. Stapeldiagrammet är färdigt och visar datavärden från den nya dimensionen och det nya måttet som X- och Y-axel i stapeldiagrammet. Appen är nu klar för upptäckter Du har nu en app med ett ark med två visualiseringar och kan börja använda appen. Vad är dimensioner och mått? Du använder en kombination av dimensioner och mått för att förse visualiseringarna med data. Visualiseringarna är dynamiska och förändras i takt med att du gör nya val när du analyserar dina data. Du använder dimensioner för att ange hur data från måttet ska grupperas; exempelvis försäljning totalt per land eller antal produkter per leverantör. Dimensioner hittar du normalt som "tårtbitar" i ett cirkeldiagram eller på x-axeln i ett stapeldiagram med vertikala staplar. Du använder mått för att ange vilka delar av dina data som ska visas i visualiseringen. Exempelvis försäljning totalt eller antal produkter. Ett mått är en beräkning som använder en eller flera poster i inlästa data tillsammans med aggregeringsfunktioner, såsom sum eller max. Normalt hittar du måttet på y-axeln i ett stapeldiagram med vertikala staplar. Exempel 1: Din datakälla innehåller information om kostnader för olika produkter som grupperas i kategorier. Dimensioner används för att ange för vad kostnaden ska beräknas: Product Type. Mått används till exempel för att beräkna kostnader: sum (Cost). Arbeta med appar - Qlik Sense,

13 Exempel 2: Din datakälla innehåller information om försäljningssiffror över tid i olika länder. Dimensioner används för att kategorisera försäljningen: Year och Region. Mått används för att beräkna försäljningssumman: sum (Sales). Arbeta med appar - Qlik Sense,

14 3 Förbereda en app för andra 3 Förbereda en app för andra När du har skapat och byggt upp appen med de ark och datavisualiseringar som du vill att den ska ha måste du finjustera den så att andra kan använda den på ett enkelt och effektivt sätt. Under finjusteringen kan du exempelvis skapa original som kan återanvändas (visualiseringar, dimensioner och mått). Du kan även använda bokmärken för att följa upp viktiga och intressanta dataurval och - kopplingar, samt lägga till en titel, beskrivning och miniatyr för appen så att användarna enkelt känner igen den i hubben. 3.1 Hålla reda på viktiga data Medan du analyserar data kan du hitta något intressant som du vill gå tillbaka till, eller dela med, andra. Att använda bokmärken är ett enkelt sätt att hålla reda på ett visst urval på ett visst ark. Skapa ett bokmärke 1. Gör valen på det ark som du vill spara som bokmärke. 2. Klicka på > i verktygsfältet. 3. Klicka på Skapa nytt bokmärke. Namnet på arket och en sammanfattning av urvalen används som titel på bokmärket. 4. Om du vill ge bokmärket ett annat namn ändrar du det under Rubrik. 5. Ange en beskrivning av bokmärket under Beskrivning om du vill. Bokmärket sparas automatiskt. När du söker i bokmärken hittas matchningar i titeln och i beskrivningen. Ändra rubriken och beskrivningen för ett bokmärke Ändra rubriken och beskrivningen för ett bokmärke. 1. Klicka på > i verktygsfältet i arkvyn. 2. Klicka på ] bredvid det bokmärke som du vill redigera. 3. Klicka 4. Gör dina ändringar av Rubrik och Beskrivning. Ändringarna sparas automatiskt. Du kan även redigera bokmärken från app-översikten med samma metod. Arbeta med appar - Qlik Sense,

15 3 Förbereda en app för andra Söka efter bokmärken 1. Klicka på > i verktygsfältet i arkvyn. 2. Skriv dina sökkriterier i sökfältet. Listan filtreras medan du skriver. 3. Klicka på det bokmärke som du vill använda. Valen av bokmärke tillämpas för alla ark och visualiseringar i appen. Sökfunktionen hittar matchningar i titeln och beskrivningen. Ta bort bokmärken 1. Klicka på > i verktygsfältet i arkvyn. 2. Klicka på ] bredvid det bokmärke som du vill ta bort. 3. Klicka 4. Klicka på Ö. Bokmärket tas bort. Du kan även ta bort bokmärken från app-översikten med samma metod. 3.2 Ändra titel och beskrivning för en app Ändra titeln och beskrivningen för dina appar. När du skapar en ny app används appens namn som dess titel. När du byter titel ändras inte appens namn. 1. I app-översikten klickar du i området för app-detaljer. 2. Ange Rubrik och Beskrivning. 3. Klicka igen. Dina ändringar sparas. Du kan endast ändra titeln och beskrivningen på opublicerade appar. Arbeta med appar - Qlik Sense,

16 3 Förbereda en app för andra 3.3 Ändra miniatyren för en app Du kan ersätta en apps standardminiatyr med en annan miniatyr för att göra det enklare att skilja på appar i hubben. Du kan använda en av standardbilderna eller en egen bild. 1. I app-översikten klickar du i området för app-detaljer. 2. Klicka på 0 på standardminiatyren. En mapp med bildalternativ. 3. Välj den bild du vill använda som miniatyr för appen och klicka på Använd. 4. Klicka igen. Den bild som du har valt används nu som en miniatyr för appen. Det optimala bildförhållandet för en miniatyr är 8:5 (bredd:höjd). För Qlik Sense: Om mappen är tom, eller om du vill lägga till egna bilder, måste du använda Qlik Management Console för att ladda upp bilder till mappen. För Qlik Sense Desktop: Om mappen är tom, eller om du vill lägga till egna bilder, finns mappen under: <user>\documents\qlik\sense\content\default Följande format stöds:.png,.jpg,.jpeg samt.gif. Om du vill återgå till standardminiatyren klickar du på E i det övre vänstra hörnet i miniatyren när du redigerar appdetaljerna. Du kan endast ändra miniatyren för en opublicerad app. Arbeta med appar - Qlik Sense,

Arbeta med appar. Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Arbeta med appar. Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Arbeta med appar Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Publicera appar, ark och berättelser. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Publicera appar, ark och berättelser. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Publicera appar, ark och berättelser Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Publicera appar, ark och berättelser. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Publicera appar, ark och berättelser. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Publicera appar, ark och berättelser Qlik Sense 2.0.10 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Data Storytelling. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Data Storytelling. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Data Storytelling Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Nyheter sedan Qlik Sense 1.0? Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Nyheter sedan Qlik Sense 1.0? Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Nyheter sedan Qlik Sense 1.0? Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Skapa visualiseringar. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Skapa visualiseringar. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Skapa visualiseringar Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Systemkrav för Qlik Sense. Qlik Sense 3.0 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Systemkrav för Qlik Sense. Qlik Sense 3.0 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Systemkrav för Qlik Sense Qlik Sense 3.0 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik,

Läs mer

Systemkrav för Qlik Sense. Qlik Sense 2.2 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Systemkrav för Qlik Sense. Qlik Sense 2.2 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Systemkrav för Qlik Sense Qlik Sense 2.2 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik,

Läs mer

Hantera data. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Hantera data. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Hantera data Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech, Qlik

Läs mer

Samarbeta i Qlik Sense. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Samarbeta i Qlik Sense. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Samarbeta i Qlik Sense Qlik Sense 2.1.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Skapa visualiseringar. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Skapa visualiseringar. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Skapa visualiseringar Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Koncept i Qlik Sense Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Systemkrav för Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Systemkrav för Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Systemkrav för Qlik Sense Qlik Sense June 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Koncept i Qlik Sense Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Systemkrav för Qlik Sense. Qlik Sense September 2017 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Systemkrav för Qlik Sense. Qlik Sense September 2017 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Systemkrav för Qlik Sense Qlik Sense September 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

Lathund för QlikView system/it stöd för Business Intelligence

Lathund för QlikView system/it stöd för Business Intelligence 1 Lathund för QlikView system/it stöd för Business Intelligence Innehållsförteckning: Licenser och tillgång... 2 AccessPoint... 3 QlikView... 6 Begrepp... 6 Hur QlikView fungerar... 6 Göra val... 7 Radera

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 3.0 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 3.0 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 3.0 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem EasySurveyor Webbenkätsystem Snabbguide För att komma igång snabbt och effektivt med EasySurveyor följer nu en guide med 6 enkla steg. Om man följer dessa kan man snabbt börja designa egna enkäter och

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Snabbguide Hemsidan I denna guide kommer det att visas hur man skapar en nyhet, aktivitet och anmälningsfunktion på Denselns idrottonline-sida

Snabbguide Hemsidan I denna guide kommer det att visas hur man skapar en nyhet, aktivitet och anmälningsfunktion på Denselns idrottonline-sida Snabbguide Hemsidan I denna guide kommer det att visas hur man skapar en nyhet, aktivitet och anmälningsfunktion på Denselns idrottonline-sida Skapa nyhet Alla ändringar du gör för en nyhet sparas automatiskt.

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Streamingbolaget hjälp!"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9

Streamingbolaget hjälp!#$%&'()*+,%)$ Sida 1 av 9 !"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kontakt 3 Så här kommer du igång (snabbstart) 3 Översikt 4 Verktygsraden 4 Ladda upp en film 4 Mappvyn 5 Skapa mapp 5 Radera mapp 5 Filvyn

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll.

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll. Snabbstartsguide Microsoft Access 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden som hjälper dig att minimera inlärningskurvan. Ändra skärmstorleken eller stäng

Läs mer

Hantera data. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Hantera data. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Hantera data Qlik Sense 3.1 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech, Qlik

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret Excel Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Excel?... 3 Arbeta i Excel Online... 4 Logga in... 4 Skapa en Excel-fil via OneDrive... 4 Öppna en redan skapad Excel-fil i Excel Online... 4 Byt

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare Skapa och underhålla innehåll på nya chamber.se Vokabulär Dokumentvy används för att placera innehåll i en innehållstruktur som används för att navigera på sajten. Dokumenttyp

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

Installera kopplingstillägg i Word

Installera kopplingstillägg i Word Installera kopplingstillägg i Word e-avrop Hjälp Online Allmänt Dokumentet beskriver hur du installerar e-avrop:s tillägg för MS-Word. Tillägg hanterar kopplingar i Worddokument och är i första hand avsett

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail Lathund Google mail (i webbläsare) För att komma till din Google mail skriver du gmail.com i webbläsaren. För att logga in skriver du ditt login, t.ex. el771117@ljusdal.se och sedan ditt lösenord. Huvudmenyn

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Komma igång med OneD. Allt på en plats

Komma igång med OneD. Allt på en plats Komma igång med OneD Allt på en plats I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du enkelt spara dina filer på OneDrive så att du kan nå dem från alla dina enheter, till exempel din dator, surfplatta eller telefon.

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor.

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor. Guide till RefWorks För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, s.k. referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser.

Läs mer

6 Arbeta med text. Komma igång

6 Arbeta med text. Komma igång 185 6 Arbeta med text I den här lektionen får du lära dig följande: Importera text. Skapa textkolumner. Ändra textattribut. Använda och spara formatering. Hämta textattribut. Figursätta text runt bilder.

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Office 365. Vad är det?

Office 365. Vad är det? Office 365 Vad är det? Vad är Office 365? Om du sparar i Office 365 kommer du kunna fortsätta med ditt arbete var du än är så länge du har tillgång till en dator, en smartphone eller en surfplatta och

Läs mer

Joel Sundberg 2012-02-27

Joel Sundberg 2012-02-27 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Manual för civil.se En guide för webbansvariga Joel Sundberg 2012-02-27 Uppdaterad 2014-05-16 Malin Håkansson INNEHÅLL Förberedelser... 3 Hitta på civil.se... 3 Användare... 3 Uppdatera

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Dokumentation 2010-12-14

Dokumentation 2010-12-14 Dokumentation 2010-12-14 Innehåll 1. Kom igång 4 1.1 Växla språk 4 1.2 Logga in 4 1.3 Registrera ny användare 4 1.4 Verifikation 4 1.5 Glömt lösenord 5 1.6 Börja använda IQ Mail 5 1.7 Logga ut 5 2. Mottagare

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Lathund: 24. Redigera ett eventtillfälle i EPiserver Sida 1 av 14. Rev: PA

Lathund: 24. Redigera ett eventtillfälle i EPiserver Sida 1 av 14. Rev: PA Sida 1 av 14 Jag har loggat in som en webbredaktör i Degerfors föreningen. Så här ser det ut när jag loggar in i EPiserver. 1. Klicka först på CMS 2. Sedan klicka på Redigera Sida 2 av 14 3. Nu öppnas

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre www.planglow.com info@planglow.com Innehåll Label Choices Så här lägger du till en etikett Data Library Så här lägger du till smörgåsinformation Print Centre Så här skriver du ut etiketter Design Centre

Läs mer