Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna."

Transkript

1 Koncept i Qlik Sense Qlik Sense 1.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

2 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech, Qlik Sense, QlikView, Sense och Qlik-logotypen är varumärken som har registrerats i ett flertal länder eller används som varumärken av QlikTech International AB. Andra varumärken häri är varumärken som tillhör respektive ägare.

3 Innehåll 1 Om detta dokument 9 2 Den associativa urvalsmodellen Urvalstillstånd 10 Urvalstillståndet 10 Det möjliga (valbara) tillståndet 11 Det parallella tillståndet 12 Det uteslutna tillståndet 13 Det valda uteslutna tillståndet 14 3 Appar Bakgrunden Struktur och grafik Mer om appar 17 4 Ark 18 5 Visualiseringar Stapeldiagram 20 Antal dimensioner och mått 20 Bläddring och minidiagram 21 Utanför området 21 Använda stapeldiagram 22 Beskrivning 22 Användning 22 Fördelar 22 Nackdelar 22 Val i stapeldiagram 22 Göra val genom att klicka 23 Göra val genom att rita 23 Göra val med lasso 23 Göra val i intervall 23 Göra val i etiketter 23 Göra val i teckenförklaringen Kombinationsdiagram 24 Antal dimensioner och mått 25 Utanför området 25 När ska ett kombinationsdiagram användas? 25 Beskrivning 25 Användning 25 Fördelar 26 Nackdelar 26 Val i kombinationsdiagram 26 Göra val genom att klicka 26 Göra val genom att rita 26 Göra val med lasso 26 Göra val i intervall 26 Göra val i etiketter 26 Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense, 1.1 3

4 Innehåll Göra val i teckenförklaringen Filterruta 27 Antal dimensioner 28 Responsiv design 28 Helskärmsläge 29 Helskärmsläge på en pekskärm 29 Helskärmsläge på en dator (interaktion med mus) 29 Valverktyget 29 Använda filterrutor 30 Beskrivning 30 Användning 30 Fördelar 30 Nackdelar 30 Val i filterrutor 30 Göra val i listor i filterrutor Mätare 32 Standardinställningar för en mätare 32 Antal dimensioner och mått 32 Använda mätare 32 Beskrivning 32 Användning 33 Fördelar 33 Nackdelar KPI (mätetal) 33 Standardinställningar för ett KPI 33 Villkorsfärger 33 Länka till arket 34 Antal dimensioner och mått 34 Använda KPI:er 34 Beskrivning 34 Användning 34 Fördelar 34 Nackdelar Linjediagram 34 Antal mått och dimensioner 35 Bläddring och minidiagram 35 Utanför området 36 Använda linjediagram 36 Beskrivning 36 Användning 36 Fördelar 37 Nackdelar 37 Val i linjediagram 37 Göra val i intervall 37 Göra val med lasso 37 Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense, 1.1 4

5 Innehåll Göra val genom att rita 37 Göra val genom att klicka 37 Göra val i teckenförklaringen 37 Göra val i etiketter 37 Indirekt val Karta 38 Läsa in data 39 Skapa en karta från data i en.kml-fil 39 Skapa en karta från punktdata i en Excel-fil 41 Punktdataformat 41 Antal punkter 43 Lägga till en bakgrundskarta 43 Slippy map-servrar 43 OpenStreetMap 43 OpenCycleMap 44 MapQuest OSM 44 MapQuest Open Aerial 44 MapBox Natural Earth (stöder endast de första 5 zoomnivåerna) 44 Antal dimensioner och mått 45 Zoomning och panorering 45 Interaktion med pekenhet 45 Interaktion med dator (mus) 45 När ska en karta användas? 45 Beskrivning 45 Användning 45 Med ett punktskikt 45 Med ett ytskikt 46 Fördelar 46 Nackdelar 46 Göra val i kartor 46 Göra val med lasso 46 Göra val genom att rita 46 Göra val genom att klicka 46 Göra urval i teckenförklaringen Cirkeldiagram 47 Standardinställningar för ett cirkeldiagram 47 Antal dimensioner och mått 47 Använda cirkeldiagram 48 Beskrivning 48 Användning 48 Fördelar 48 Nackdelar 48 Val i cirkeldiagram 48 Göra val genom att klicka 49 Göra val genom att rita 49 Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense, 1.1 5

6 Innehåll Göra val i teckenförklaringen 49 Göra val med lasso 49 Göra val i etiketter Pivottabell 50 Pivotering 51 Gruppera mått 52 Olika sätt att pivotera 52 Pivotera med hjälp av egenskapspanelen 52 Använda pivottabeller 53 Beskrivning 53 Användning 53 Fördelar 53 Nackdelar 54 Val i pivottabeller Spridningsdiagram 55 Antal dimensioner och mått 55 Antal ritpunkter 55 Zoomning och panorering 55 Interaktion med pekenhet 55 Interaktion med dator (mus) 56 Använda spridningsdiagram 56 Beskrivning 56 Användning 56 Fördelar 56 Nackdelar 57 Val i spridningsdiagram 57 Göra val i intervall 57 Göra val med lasso 57 Göra val genom att rita 58 Göra val genom att klicka Tabell 58 Antal rader och kolumner 58 Datajustering 59 Sortering 59 Kolumnsortering 59 Radsortering 59 Intern sorteringsordning 60 Interaktiv sortering 60 Kolumnväljare 60 Totalsummor 60 Sök 60 Använda tabeller 61 Beskrivning 61 Användning 61 Fördelar 61 Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense, 1.1 6

7 Innehåll Nackdelar 61 Söka i tabeller 61 Val i tabeller Text och bild 62 Använda text och bild 63 Beskrivning 63 Användning 63 Fördelar 63 Nackdelar Trädkarta 63 Antal dimensioner och mått 64 Använda trädkartor 64 Beskrivning 65 Användning 65 Fördelar 65 Nackdelar 65 Val i trädkartor 65 Göra val genom att klicka 65 Göra val genom att rita 65 Göra val med lasso Referenslinjer 66 Uttryck för referenslinje Null-värden i visualiseringar 66 6 Dimensioner Fältgrupper som dimensioner Hierarkiska grupper 69 Uppåt i hierarkin Beräknade dimensioner 70 7 Mått 71 8 Datasökning Sökverktyg Textsökning 72 Jokertecken Ungefärlig sökning Numerisk sökning Sökning med hjälp av uttryck 74 9 Bokmärken Dataströmmar Publicering Publicera appar Publicera ark och berättelser Behörighet och åtkomst Fler koncept 81 Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense, 1.1 7

8 Innehåll 13.1 Datamodell Dataladdningsskript Variabler Fält Datum- och tidsfält Funktioner Uttryck Original Berättelse Ögonblicksbild Inbäddat ark Qlik Cloud Direct Discovery 85 Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense, 1.1 8

9 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument Läs mer om de centrala koncepten i Qlik Sense. Vare sig du är ny Qlik Sense-användare eller van vid QlikView sedan tidigare kan du ha glädje av att läsa texterna i det här avsnittet innan du går vidare till de mer avancerade funktionerna i den andra delen. Dokumentet härrör från onlinehjälpen för Qlik Sense. Det är avsett för användare som vill läsa delar av hjälpen offline eller enkelt skriva ut sidor. Det innehåller ingen ytterligare information jämfört med onlinehjälpen. Använd online-hjälpen eller de andra dokumenten för att läsa mer. Följande dokument är tillgängliga: Arbeta med appar Skapa visualiseringar Upptäcka och analysera Läsa in och modellera data Data Storytelling Publicera appar, ark och berättelser Guide till skriptsyntax och diagramfunktioner Qlik Sense Desktop Du hittar dessa dokument och mycket annat på help.qlik.com. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense, 1.1 9

10 2 Den associativa urvalsmodellen 2 Den associativa urvalsmodellen Att göra urval är det viktigaste sättet att arbeta med Qlik Sense. Med hjälp av urval filtrerar användaren fram vissa delar av de data som läses in i Qlik Sense. Du använder dig av urval för att fokusera på något som du vill veta mer om. Qlik Sense reagerar med att färgkoda värden enligt deras urvalstillstånd. Du kan tänka på din interaktion (dina urval) som indata för Qlik Sense och utdata som resultatet av utvärderingen av urvalen i Qlik Sense som ger färgkoderna som visas på datavärdena. Indatatillståndet: det urval du har gjort, vare sig fältvärdet är valt eller ej. Utdatatillståndet: fältvärdet kan vara möjligt eller inte, beroende på urvalets logiska inferens. 2.1 Urvalstillstånd I takt med att du gör urval ändrar värdena färg. Färgkodning används i filterrutor, urvalslistelement och urvalsverktyget med de typiska Qlik Sense-färgerna grönt, vitt och grått. Färgerna ger dig information om vilka fältvärden som är valda, alternativa, valbara respektive uteslutna. Tabellen nedan visar vilka färger som används för de olika tillstånden. Vald Valbar Alternativ Utesluten Valda uteslutna Grön, med en bock som urvalsindikator Vit Ljusgrå Mörkgrå Mörkgrå, med en bock som urvalsindikator Urvalstillståndet När du väljer ett eller flera värden i en filterruta och värdena blir gröna, har de hamnat i urvalstillståndet "vald". I bilden nedan är värdet 1910s valt. Med valet filtreras en delmängd av inlästa data ut, och filterrutorna Decade och Year uppdateras motsvarande det gjorda valet. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

11 2 Den associativa urvalsmodellen Filterrutorna har sammanlagt fyra tillstånd. Förutom det valda tillståndet (grönt) finns det även möjliga värden (vita), ljusgrå värden (alternativa) och mörkgrå värden (uteslutna). Tillstånden förklaras i avsnitten som följer. Det möjliga (valbara) tillståndet I filterrutan Year är åren 1914 till 1919 vita (valbara) eftersom dessa värden alla hör till 1910s, som är det valda värdet i Decade. De möjliga värdena "associeras" med värdet Du skulle kunna förfina ditt urval genom att välja ett eller flera av de möjliga värdena. I bilden nedan har användaren gjort en sådan förfining. Värdet 1918 är valt i filterrutan Year. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

12 2 Den associativa urvalsmodellen Nu finns det aktuella val i två filterrutor. De enda möjliga värdena är därför de som associeras både med 1910s och med Det finns ett logiskt AND-villkor mellan val från olika filterrutor. Ett möjligt värde måste alltså associeras både med 1910s och med I filterrutan Year hittar du inte längre några värden i det möjliga tillståndet. Det beror på att inga värden är associerade både med 1910s och med Det parallella tillståndet I filterrutan Decade har värdet 1910s valts. Alla övriga fält i filterrutorna har tillstånd som styrs av deras relation till det valda värdet. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

13 2 Den associativa urvalsmodellen Alla andra värden i filterrutan Decade är ljusgrå, vilket innebär att de är alternativa värden. Parallella tillstånd används för att visa värden som skulle ha varit möjliga om ett urval inte redan hade gjorts i detta fält. Innan 1910s valdes var alla värden i filterrutan Decade möjliga värden. De alternativa värdena utesluts logiskt, men de utesluts bara med ett enda urval (av ett eller flera värden) i samma filterruta. Om du raderar valen av 1910s i Decade hamnar alla värdena i det möjliga tillståndet. Du kan välja värden även om de är alternativa, men detta innebär att du till viss del gör ett nytt val i stället för att förfina ditt ursprungliga. Det som är användbart med alternativa värden är att du vet att det finns alternativ tillgängliga för samma uppsättning urval. Om du har en lista med säljare visar de alternativa värdena säljare som kanske kan hjälpa till eller ersätta den valda personen. Det uteslutna tillståndet När ett val görs, kan val i andra filterrutor automatiskt uteslutas eftersom de inte är associerade. I bilden nedan har 1910s valts. Därför har värdena 1920, 1921 och 1922 uteslutits. Uteslutningen syns tydligt eftersom åren 1920, 1921 och1922 inte ingår i 1910s De andra värdena i Decade är alternativa. De är alltså uteslutna, men du kan fortfarande välja dem och därigenom utöka urvalet. Om du skulle välja 1920s, skulle värdet bli grönt, vilket innebär att det är valt. Men om du väljer något av de möjliga värdena i filterrutan Year, blir alla värdena i Decade, som tidigare var alternativa, uteslutna. När 1910s var det enda valda värdet, var de alternativa. Men med aktiva val i två filterrutor utesluts värden som inte matchar villkoret 1910s AND Värdena som är alternativa i Year utesluts bara av valet De är alla associerade med värdet 1910s och var i det möjliga tillståndet tills 1918 valdes. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

14 2 Den associativa urvalsmodellen Det valda uteslutna tillståndet När du gör urval i mer än en filterruta kan du stöta på ett femte tillstånd: valt uteslutet. Som tidigare nämnts har varje fältvärde två olika tillstånd: Indatatillståndet: det urval du har gjort, vare sig fältvärdet är valt eller ej. Utdatatillståndet: fältvärdet kan vara möjligt eller inte, beroende på urvalets logiska inferens. Ett värde hamnar i det valda uteslutna tillståndet om värdet först väljs och sedan utesluts av ett urval i ett annat fält. För det valda uteslutna tillståndet är bocken ett tecken på att värdet först valdes och sedan uteslöts, i motsats till uteslutna värden som aldrig har varit valda. Ett mörkgrått fält med en bockmarkering visar att värdet tidigare var valt, men att ett nytt urval har gjort det valt uteslutet. Exempel: I bilden som följer valdes först värdena 1910s och 1920s. Värdena 1910s och 1920s var båda valda (gröna) och alla värden i filterrutan Year var vita (valbara) eftersom alla åren hör till eller 1920-talet och därför var logiskt möjliga värden efter det första urvalet. Nästa urval gjordes på åren 1914, 1915 och Nu är 1920s inte längre en del av det aktiva urvalet eftersom det andra urvalet utesluter 1920s logiskt. Däremot är 1920s fortfarande ett valt värde, och därför är det relevant att klassificera det som ett värde som är valt uteslutet. Först valdes det, men ett senare urval uteslöt det. Bocken särskiljer det från de uteslutna värden som aldrig har varit valda. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

15 2 Den associativa urvalsmodellen Det mörkgråa värdet med en bock är vald uteslutet. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

16 3 Appar 3 Appar En Qlik Sense-app är en samling dataelement som kan återanvändas (mått, dimensioner och visualiseringar), ark och berättelser. Appen är en fristående enhet som innehåller de data som ska analyseras i en strukturerad datamodell. Appen är framtagen för att låta dig och andra utvinna information ur data. Sedan kan ni fatta beslut med hjälp av datavisualiseringar och genom att göra egna val. Byggstenarna i en app 3.1 Bakgrunden Dataladdningsskript Datamodell Uttryck Du använder ett dataladdningsskript för att läsa in data i appen. Skriptet kopplar upp sig mot en datakälla (databas, Excel-ark eller liknande) och hämtar data. Den inlästa informationen struktureras i en datamodell. Du redigerar dataimportskriptet och läser in data på nytt för att bygga den datamodell du tycker är lämpligast för din app. Du kan använda uttryck på olika platser i Qlik Sense. Uttryck kan vara komplexa, och omfatta funktioner, fält och operatorer. Uttryck skiljer sig Uttryck (sidan 84) Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

17 3 Appar Mått Dimensioner från mått på det sättet att uttryck inte har några namn eller beskrivande data. Mått är beräkningar och uttryck som används i visualiseringar. Dimensioner är fält som används i visualiseringar. Mått (sidan 71) Dimensioner (sidan 68) Fält (sidan 82) 3.2 Struktur och grafik Ark Bokmärken Berättelser Ark innehåller datavisualiseringar, såsom diagram och tabeller. Du skapar en struktur i appen genom att gruppera visualiseringar med olika syften på olika ark. Bokmärken är genvägar till en viss uppsättning urval på ett visst ark. Berättelser bygger på ögonblicksbilder av visualiseringar. Du presenterar dina data genom att skapa en berättelse som guidar dig till nya insikter med hjälp av ögonblicksbilder från olika tidpunkter och urvalstillstånd. Ark (sidan 18) Bokmärken (sidan 76) 3.3 Mer om appar Med hjälp av appen kan användare skapa nya visualiseringar utifrån sina egna frågor, exempelvis genom att använda dimensioner och mått som är definierade i appen. På så sätt utvecklar de appen vidare för egen del eller för att dela den med andra. Den som skapar en app blir automatiskt dess ägare. En app kan återanvändas, ändras och delas med andra, beroende på behörighet. Det går att göra olika saker i appen beroende på om den är publicerad eller ej. Filformatet.qvf är ett internt filformat. I Qlik Sense Desktop sparas appar normalt i <user>\documents\qlik\sense\apps som <Appnamn>.qvf, där <Appnamn> är namnet på appen. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

18 4 Ark 4 Ark Arket är den plats där diagram och tabeller för datavisualisering ligger. En app kan innehålla ett eller flera ark. Arken har ingen koppling till logiken. Valen du gör påverkar visualiseringar vilket ark de än ligger på. Ett exempel på ett ark med boxar till vänster där man kan välja och filtrera ut de data som ska presenteras i visualiseringarna till höger. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

19 5 Visualiseringar Visualiseringar används för att presentera de data som är laddade i appen. Valen du gör i appen påverkar alla associerade visualiseringar på alla ark. Qlik Sense innehåller diagram som du använder för att skapa visualiseringar. Du kan konvertera mellan olika visualiseringstyper genom att dra ett nytt diagram till visualiseringen på ett ark.! Stapeldiagram Stapeldiagrammet visar en stapel för varje dimensionsvärde. Stapelns längd motsvarar dess numeriska måttvärde. Kombinationsdiagram Kombinationsdiagrammet kombinerar staplar och linjer i samma diagram. Staplarna och linjerna har olika axlar för att möjliggöra jämförelse av procenttal och summor. Filterruta Med filterrutan kan du kontrollera vilka värden som ska visas i visualiseringarna på ett ark. En filterruta kan filtrera data i flera dimensioner samtidigt. ) Mätare Mätare används för att visa värdet av ett enstaka mått utan dimensioner. 1 KPI (mätetal) KPI används för att presentera uppgifter för centrala resultat. % Linjediagram Linjediagrammet visar datalinjer mellan värden. Linjediagram används ofta för att visa en trend i data över tidsintervall., Karta Kartan används för att kombinera geografisk information och måttvärden, som till exempel försäljning för en region eller affär. & Cirkeldiagram Cirkeldiagrammet visar relationen mellan en dimension och ett enstaka mått. ( Pivottabell Pivottabellen visar dimensioner och mått i form av rader och kolumner i en tabell. I pivottabellen kan du analysera data i flera dimensioner samtidigt. Data i en pivottabell kan grupperas genom att kombinera dimensionerna. Delsummor kan visas. + Spridningsdiagram Spridningsdiagrammet visar värdepar från två mått. Om man vill åskådliggöra data där varje instans har två numeriska värden t ex land (folkmängd och befolkningsökning) har man stor glädje av detta. Ett valbart tredje mått kan användas och återspeglas i storleken på bubblorna. ' Tabell Tabellen visar värden i form av poster så att varje rad i tabellen innehåller fält som beräknas med hjälp av mått. En typisk tabell innehåller en dimension och flera mått. / Text och bild Du kan använda text- och bildvisualiseringen för att lägga till text, bilder mått och länkar till ett ark.» Trädkarta Trädkartan visar hierarkiska uppgifter. En trädkarta kan visa ett stort antal värden samtidigt inom ett begränsat utrymme. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

20 5.1 Stapeldiagram Stapeldiagrammet lämpar sig väl för att jämföra ett antal värden. Dimensionsaxeln visar kategorielementen som jämförs och måttaxeln visar värdet för varje kategorielement. På bilden är dimensionsvärdena olika regioner: Nordic, USA, Japan, UK, Spain samt Germany. Varje region representerar ett dimensionsvärde och har en motsvarande stapel. Stapelhöjden motsvarar måttets värde (försäljning) för de olika regionerna. Du kan göra mer komplexa jämförelser mellan data med hjälp av flervärdesstaplar eller staplade staplar. Med flervärdesstaplar kan du enkelt jämföra två eller fler element i samma kategori. Flervärdesstaplar innehåller staplar från olika grupper ovanpå varandra. Stapelns totala höjd motsvarar det kombinerade resultatet. Stapeldiagram kan visas horisontellt eller vertikalt. Antal dimensioner och mått I ett stapeldiagram behöver du åtminstone en dimension och ett mått. I följande tabell visas maxgränserna. Vid användning av Maxgräns 1 dimension 15 mått 2 dimensioner 1 mått 1 mått 2 dimensioner 2, -15 mått 1 dimension Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

21 Bläddring och minidiagram När antalet dimensionvärden överskrider bredden på visualiseringen visas ett minidiagram med en bläddringslist. Du kan bläddra genom att använda bläddringslisten i minidiagrammet, eller beroende på enhet, genom att använda bläddringshjulet eller svepa med två fingrar. När ett stort antal värden används visas inte längre samtliga värden i minidiagrammet. I stället visar en kondenserad version av minidiagrammet (med elementen i grått) en översikt av värdena, men mycket låga och mycket höga värden är fortfarande synliga. Stapeldiagram med minidiagram Utanför området I egenskapsfönstret under Utseende kan du ange en gräns för åtgärdens måttaxelområde. Utan en gräns, omfattar området automatiskt det högsta positiva och lägsta negativa värdet, men om du anger en gräns kan du ha värden som överskrider den gränsen. En stapel som överskrider gränsen kommer att skäras diagonalt för att visa att den är utanför området. När en stapel inte kan visas på grund av intervallgränserna indikeras värdets riktning av en pil. När en referenslinje är utanför området visas en pil och antalet referenslinjer som är utanför området. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

22 Använda stapeldiagram Försäljning per region och år, visualiserat i ett stapeldiagram med horisontella flervärdesstaplar och ett stapeldiagram med vertikala staplade staplar Beskrivning Ett stapeldiagram kan innehålla två dimensioner och ett mått, eller en dimension och flera mått. Varje stapel motsvarar en dimension, och värdena på måtten avgör hur höga eller långa staplarna blir. Användning Flervärdesstaplar och staplade staplar gör det lättare att visualisera grupperade data. Stapeldiagrammet är också användbart när du vill jämföra värden sida vid sida, till exempel försäljning mot prognos för olika år, eller när måtten (i detta fall försäljning och prognos) beräknas med samma måttenhet. Fördelar Stapeldiagrammet är enkelt att läsa och förstå. Stapeldiagram ger dig en god översikt över värden. Nackdelar Stapeldiagrammet fungerar inte så bra med många dimensionsvärden på grund av axlarnas längdbegränsningar. Om dimensionerna inte passar kan du bläddra med hjälp av bläddringslisten, men då kanske du inte får se hela bilden. Val i stapeldiagram När du analyserar dina data finns det olika möjligheter att göra val. I ett stapeldiagram kan du göra val genom att klicka, rita, markera i teckenförklaringen, använda lasso eller välja i ett intervall eller en etikett. Bekräfta ett val genom att klicka på m eller utanför visualiseringen. Du kan även trycka på returtangenten. Avbryt genom att klicka på E eller trycka på Esc. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

23 Göra val genom att klicka Du markerar staplar genom att klicka på dem, en i taget. För att avmarkera en stapel klickar du på den. Göra val genom att rita Du kan rita en eller flera linjer i diagrammet för att välja staplar. Alla staplar som träffas av en linje markeras. Övriga staplar tonas ned. För att avmarkera en stapel klickar du på den.om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Göra val med lasso När du gör val med lasson kan du rita på fri hand runt ett område. Du måste stänga området ordentligt genom att återgå till startpunkten av urvalet.om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Göra val i intervall När du väljer ett intervall kan du göra val på antingen x-axeln eller på y-axeln, en åt gången. Markera en startpunkt längs axeln, strax utanför diagramområdet. Dra för att göra ett val. Så snart du börjar dra visas en startpunktslinje och en slutpunktslinje som anger urvalet. Du kan justera ditt urval genom att dra i linjerna, värdeboxarna eller det gröna urvalsområdet. Göra val i etiketter Du kan klicka på dimensionens etiketter för att göra val. När dimensioner är grupperade eller staplade markeras hela gruppen eller stapeln. Göra val i teckenförklaringen Det finns två typer av teckenförklaringar: rutor, där man visar en teckenförklaring per dimensionsvärde och intervallförklaring där alla mätvärden visas i en tonad skala. I teckenförklaringen i rutform markerar respektive avmarkerar du elementen, ett i taget, genom att klicka på dem. I teckenförklaringen med tonad skala drar du från en startpunkt till en slutpunkt för att omsluta ett område. Du kan inte avmarkera ett visst element, men du kan ändra intervallet. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

24 I ett stapeldiagram med två dimensioner och ett mått (grupperat eller staplat) görs valet per värde, inte per grupp eller stapel. Detta innebär att bara delar av en grupp eller stapel markeras. När du har ett stapeldiagram med en dimension och två mått (flervärdes eller staplat) kan inga urval göras. 5.2 Kombinationsdiagram Kombinationsdiagrammet lämpar sig att använda om du har två uppsättningar med måttvärden som normalt sett är svåra att jämföra på grund av skalolikheter. Ett typexempel är när du har ett stapeldiagram med försäljningssiffror och du vill kombinera dem med marginalvärdena (i procent). I ett vanligt stapeldiagram skulle staplarna för försäljning visas som vanligt, men marginalvärdena skulle bli nästan osynliga på grund av den mycket stora storleksskillnaden mellan de numeriska värdena för försäljning och marginal. Med ett kombinationsdiagram kan du kombinera de här värden genom att till exempel använda staplar för försäljningsvärdena och en linje för marginalvärdena. Som standard har staplarna måttaxeln till vänster och marginalvärdena har en separat axel till höger. De två måtten använder samma dimension (månad). Om du har ytterligare ett mått, till exempel bruttoförsäljning, med värden som är ungefär i samma intervall som försäljningsvärdena, kan du lägga till det tredje måttet som staplar och antingen stapla eller gruppera de nya måttvärdena med försäljningsvärdena. Med flervärdesstaplar kan du enkelt jämföra två eller fler element i samma kategori. Flervärdesstaplar innehåller staplar från olika grupper ovanpå varandra. Stapelns totala höjd motsvarar det kombinerade resultatet. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

25 Kombinationsdiagram med tre mått Kombinationsdiagrammet kan endast visas vertikalt. Antal dimensioner och mått I ett kombinationsdiagram behöver du åtminstone en dimension och ett mått. Du kan bara ha en dimension men upp till 15 mått. Utanför området I egenskapsfönstret under Utseende kan du ange en gräns för åtgärdens måttaxelområde. Utan en gräns, omfattar området automatiskt det högsta positiva och lägsta negativa värdet, men om du anger en gräns kan du ha värden som överskrider den gränsen. En stapel som överskrider gränsen kommer att skäras diagonalt för att visa att den är utanför området. Om ett linjedatapunktsvärde är utanför området visar en pil värdets riktning. När ska ett kombinationsdiagram användas? Försäljning (blå staplar) jämfört med kostnad (röd linje). Beskrivning I kombinationsdiagrammet kombineras stapeldiagrammets funktioner med linjediagrammets. Du kan använda staplar och linjer för att representera olika kategorigrupper i samma visualisering. Användning Med möjligheten att ha olika måttskalor, en till vänster och till höger, är kombinationsdiagrammet idealiskt om du vill presentera måttvärden som normalt är svåra att kombinera på grund av den stora skillnaden i värdeintervallen. Men ett kombinationsdiagram kan också vara användbart när du jämför värden i samma värdeintervall. I bilden ovan har kombinationsdiagrammet enbart en måttaxel, men relationen mellan de två kategorierna försäljning och kostnad är tydlig. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

26 Fördelar Kombinationsdiagrammet är det bästa valet när du kombinerar flera mått för olika värdeintervall. Nackdelar Kombinationsdiagrammet har enbart stöd för en dimension och kan därför inte användas när du behöver ta med två eller fler dimensioner i visualiseringen. Val i kombinationsdiagram När du analyserar dina data finns det olika möjligheter att göra val. I ett kombinationsdiagram kan du göra val genom att klicka, rita, använda lasso, välja i ett intervall eller en etikett eller markera i teckenförklaringen. Bekräfta ett val genom att klicka på m eller utanför visualiseringen. Du kan även trycka på returtangenten. Avbryt genom att klicka på E eller trycka på Esc. Göra val genom att klicka Du kan välja staplar eller datapunkter på linjer genom att klicka på dem, en i taget. Om du vill ta bort en stapel eller datapunkt klickar du på den. Göra val genom att rita Du kan rita en eller flera linjer i diagrammet för att markera staplar eller datapunkter på linjer. Alla staplar och datapunkter som träffas av en linje markeras. Alla andra datapunkter och staplar tonas ned. Om du vill ta bort en stapel eller datapunkt klickar du på den. Om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Göra val med lasso När du gör val med lasson kan du rita på fri hand runt ett område. Du måste stänga området ordentligt genom att återgå till startpunkten av urvalet. Om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Göra val i intervall När du väljer ett intervall kan du göra val på antingen x-axeln eller på y-axeln, en åt gången. Markera en startpunkt längs axeln, strax utanför diagramområdet. Dra för att göra ett val. Så snart du börjar dra visas en startpunktslinje och en slutpunktslinje som anger urvalet. Du kan justera ditt urval genom att dra i linjerna, värdeboxarna eller det gröna urvalsområdet. Göra val i etiketter Du kan klicka på dimensionens etiketter för att göra val. När dimensioner är grupperade eller staplade markeras hela gruppen eller stapeln. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

27 Göra val i teckenförklaringen Det finns två typer av teckenförklaringar: rutor, där man visar en teckenförklaring per dimensionsvärde och intervallförklaring där alla mätvärden visas i en tonad skala. I teckenförklaringen i rutform markerar respektive avmarkerar du elementen, ett i taget, genom att klicka på dem. I teckenförklaringen med tonad skala drar du från en startpunkt till en slutpunkt för att omsluta ett område. Du kan inte avmarkera ett visst element, men du kan ändra intervallet. I ett kombinationsdiagram med en dimension och två mått (flervärdes eller staplat) kan inga val göras. 5.3 Filterruta Du kan skapa en filterruta för att ange vilka värden som ska visas i visualiseringarna på arket. En filterruta kan filtrera data i flera dimensioner samtidigt. Om du till exempel har ett diagram som visar försäljningen över tid kan du använda en filterruta för att begränsa diagrammet så att endast försäljningen från en vald tidsperiod, valda produktkategorier och en viss region visas. När en dimension läggs till placeras den till höger om föregående dimensioner, eller nedanför, beroende på utrymmet. Så länge det finns tillräcklig med plats visas dimensionerna som expanderade listor. Dimensionerna som lades till först omvandlas till filterrutor. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

28 Antal dimensioner I en filterruta kan du ha ett stort antal dimensioner på ett ark. Innan du når den teoretiska maxgränsen kommer du att ha nått maxgränsen för vad som är hanterbart på ett ark. Responsiv design Filterrutan är responsivt utformad och ger så många dimensioner som möjligt. När det är ont om plats kan detta innebära att storleken på varje dimension reduceras så att alla dimensioner visas. Exempel: Bilden nedan visar en filterruta medan den redigeras. Bara två av fem dimensioner visas. Övriga dimensioner ersätts av en knapp med ellips (...), som visar att det finns fler dimensioner som inte visas. Du kan klicka på knappen för att öppna filterrutan i helskärmsvisning. Sex dimensioner visas när filterrutan öppnas. När du är klar med redigeringen kommer du att se filterrutan med alla dimensioner, även om utrymmet är oförändrat. Sex dimensioner visas under dataanalysen. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

29 Om det inte går att visa alla element, visas ellipsen för att markera att det finns fler dimensioner. Helskärmsläge I helskärmsläge är filterrutan maximerad och visar så många dimensioner som möjligt expanderade. När alla dimensioner inte kan visas expanderade är prioriteringen att de som lagts till senast expanderas till höger. Du kan ändra prioritetsordningen i egenskapspanelen, under Dimensioner. Dra i dimensionerna för att ändra ordningen. Helskärmsläge på en pekskärm Gör följande: 1. Tryck länge på visualiseringen. Pekalternativsmenyn visas. 2. Knacka på s. Visualiseringen visas på hela skärmen. Stäng helskärmsläget och återgå till arkvyn genom att klicka på E. Helskärmsläge på en dator (interaktion med mus) Som standard är ikonen för helskärm dold. Gör följande: 1. Hovra över den visualisering som du vill expandera. 2. Klicka på s uppe till höger i visualiseringen. Visualiseringen visas på hela skärmen. Stäng helskärmsläget och återgå till arkvyn genom att klicka på E. Valverktyget Valverktyget har ett alternativ för att visa en översikt över fälten och dimensionerna i en app. I valverktyget kan du välja bland alla fält och dimensioner i appen, oberoende av om de används i appen eller inte. Vid analys finns urvalsverktyget tillgängligt till höger i urvalsraden. Klicka på 9 för att öppna urvalsverktyget. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

30 Använda filterrutor Valen har gjorts i dimensionerna för år, kvartal och vecka Beskrivning Via filterrutan kan du kontrollera vilka data som ska avspeglas i visualiseringarna på ett ark. Användning Med filterrutor kan du enkelt göra flera urval för att definiera din datauppsättning precis som du vill ha den. Med din väldefinierade datauppsättning kan du utforska data som är särskilt intressanta. Med hjälp av valmenyalternativen i filterrutorna (välj möjliga, välj alternativ och välj uteslutna) kan du göra justeringar i datauppsättningen och jämföra resultaten med det tidigare valet. Fördelar Filterrutor är användbara för att göra val och definiera datauppsättningar. Men de visar även relationerna mellan olika värden, associationer. De gröna, vita och grå färgerna avspeglar de dataassociationer som finns och de som inte finns. Och genom att analysera de här associationerna kan du göra nya upptäckter, exempelvis att en säljare har för många kunder eller att en region saknar säljare. Nackdelar Om dimensionerna innehåller ett mycket stort antal värden kan det vara svårare att hantera data. Val i filterrutor Vid en analys klickar du på en komprimerad filterrutedimension för att öppna en urvalslista. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

31 När du gör ett urval återspeglas det i de små staplarna nederst i varje filterrutedimension. Fyra tillstånd visas i staplarna: vald (grön), valbar (vit), alternativ (ljusgrå) och utesluten (mörkgrå). Låsta värden indikeras med en låsikon. Detaljerna för valen visas på urvalsraden ovanför arket. Du kan klicka på ett element för att se detaljerna och ändra ditt urval. Fälten filtreras ut från varje dimension för att visas i visualiseringarna på arket. Göra val i listor i filterrutor När det finns tillräckligt med plats i en filterruta visas dimensionsvärden i en lista. I listor kan du klicka för att välja ett enskilt värde eller rita för att välja flera värden. På en pekenhet, kan du också knacka med två fingrar i listan för att välja ett värdeintervall. Filterruta med expanderad lista Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

32 5.4 Mätare Mätaren har utformats för att visa ett enda måttvärde och visa hur värdet ska tolkas. Standardinställningar för en mätare Följande inställningar används som standard för en mätare: En radial mätare. En enda (blå) färg. Intervallgränser: min (0), max (100). Inga segment. Etikett och titel visas. Du kan ändra den radiala mätaren till en stapel. Med segment introduceras en till färg. Du kan ställa in färg för varje segment. Du kan använda uttryck för intervallgränserna. När ett måttvärde ligger utanför intervallgränserna anger en pil om måttvärdet är högre eller lägre än intervallvärdena. Antal dimensioner och mått I en mätare kan du bara ha ett mått och inga dimensioner. Använda mätare Beskrivning Mätare visar värdet för ett enda mått, utan dimensioner. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

33 Användning Mätare används ofta för att presentera KPI:er, t.ex. på ett dashboard, och tillsammans med segmentering och färgkodning utgör den ett effektivt sätt att illustrera ett resultat. Det är viktigt att ställa in relevanta max- och minimivärden för att underlätta tolkningen av värdet. Du kan använda en referenslinje för att ge ytterligare sammanhang. Fördelar En mätare är enkel att läsa och förstå. Den ger direkt återkoppling om resultatet inom ett område. Nackdelar Mätaren kräver mycket plats i förhållande till det enda värde den visualiserar. Även om den är visuellt tilltalande är mätaren inte alltid det bästa valet för att presentera ett enskilt måttvärde. Problem med att fastställa max- och minimivärden kan indikera att en annan visualisering ska användas. Om du bara vill visa ett resultatvärde utan en mätare kan du fundera på att använda ett KPI istället. 5.5 KPI (mätetal) KPI visar ett eller fler måttvärden och används för att följa resultat. Standardinställningar för ett KPI Följande inställningar används som standard för ett KPI: Centrerad justering. Svart textfärg. Medelstor teckenstorlek. Inga titlar. Måttetikett visas. Villkorsfärger av. Ingen länk till arket. Villkorsfärger Med villkorsfärger får du följande ytterligare alternativ: Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

34 Ställa in intervallgränser. Lägga till gränser för att skapa underordnade avsnitt med olika färger för att indikerar resultat, till exempel bra (grön), under förväntan (gul) eller kritisk (röd). Lägga till glyfer i till värdena. Lägga till tonade färger mellan färgavsnitten. Du kan använda uttryck för gränserna. Länka till arket Du kan länka från KPI-visualiseringen till ett ark i appen. När du gör dataanalyser och klickar på visualiseringen kan du klicka en andra gång för att gå till ett fördefinierat ark. Arket öppnas i en ny flik. När du hovrar över ] visas arkets namn. Ikonen visas endast när Visa rubrik är valt under Presentation. Antal dimensioner och mått I ett KPI kan du ha ett eller flera mått och inga dimensioner. Med två mått blir det andra värdet automatiskt ett kompletterande värde med mindre teckenstorlek. Använda KPI:er Beskrivning Nyckeltal, så kallade KPI, används för att utvärdera resultat för ett företag eller en organisation. KPI visar i hur stor utsträckning ett antal mål har uppnåtts. Olika organisationer har olika mål och det är därför viktigt att ha väldefinierade mål för att uppnå giltiga och pålitliga KPI. Användning Använd KPI för att få en överblick över resultatvärden som är viktiga för en organisation. Använd färgkodning och glyfer för att indikera hur data kan relateras till det förväntade resultatet. Fördelar KPI ger en snabb inblick i resultatet inom ett område. Nackdelar KPI är något begränsat när det gäller de grafiska komponenterna. Du kan använda glyfen för att illustrera resultaten, men om du vill har en mer framträdande komponent kan du fundera på att använda en mätare. 5.6 Linjediagram Linjediagram används för att visa trender över en tidsperiod. Dimensionen ligger alltid på x-axeln, och måtten ligger alltid på y-axeln. Det går inte att ändra orienteringen till vertikal. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

35 Antal mått och dimensioner I ett linjediagram behöver du åtminstone en dimension och ett mått. I följande tabell visas maxgränserna. Om du använder fler än tre mått kan diagrammet bli svårt att tolka. Vid användning av Maxgräns 1 dimension 15 mått 2 dimensioner 1 mått 1 mått 2 dimensioner 2, -15 mått 1 dimension Bläddring och minidiagram När antalet dimensionvärden överskrider bredden på visualiseringen visas ett minidiagram med en bläddringslist. Du kan bläddra genom att använda bläddringslisten i minidiagrammet, eller beroende på enhet, genom att använda bläddringshjulet eller svepa med två fingrar. När ett stort antal värden används visas inte längre samtliga värden i minidiagrammet. I stället visar en kondenserad version av minidiagrammet (med elementen i grått) en översikt av värdena, men mycket låga och mycket höga värden är fortfarande synliga. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

36 Linjediagram med minidiagram Utanför området I egenskapsfönstret under Utseende kan du ange en gräns för åtgärdens måttaxelområde. Utan en gräns, omfattar området automatiskt det högsta positiva och lägsta negativa värdet, men om du anger en gräns kan du ha värden som överskrider den gränsen. När ett datapunktsvärde inte kan visas på grund av intervallgränserna indikeras värdets riktning av en pil. När en referenslinje är utanför området visas en pil och antalet referenslinjer som är utanför området. Använda linjediagram Linjediagram som visar trender för måtten försäljning och marginaler per månad Beskrivning Du kan använda en dimension och flera mått i ett linjediagram. Data kan presenteras på olika sätt i ett linjediagram: som linjer, som en yta eller som en staplad yta om du har fler än ett mått. Användning Linjediagrammet är framför allt lämpligt när du vill visualisera trender och rörelser över tid och när dimensionsvärdena är jämnt fördelade, exempelvis månader, kvartal eller budgetår. Din datauppsättning måste bestå av minst två datapunkter för att rita en linje. En datauppsättning med ett enda värde visas som en punkt. Om du har en datauppsättning där data saknas för en viss månad kan du visa saknade värden på ett av följande sätt: Visa som mellanrum Visa som kopplingar Visa som nollor Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

37 När en månad inte är med alls i datakällan utesluts den också från presentationen. Fördelar Linjediagrammet är enkelt att förstå och ger en omedelbar förståelse för trender. Nackdelar Om alltför många linjer används i ett linjediagram blir det svårt att tolka. Därför bör du undvika att använda fler än två eller tre mått. Val i linjediagram När du analyserar dina data finns det olika möjligheter att göra val. I ett linjediagram kan du göra val med genom att välja intervall, använda lasso, rita, klicka eller välja teckenförklaring. Bekräfta ett val genom att klicka på m eller utanför visualiseringen. Du kan även trycka på returtangenten. Avbryt genom att klicka på E eller trycka på Esc. Göra val i intervall När du väljer ett intervall kan du göra val på antingen x-axeln eller på y-axeln, en åt gången. Markera en startpunkt längs axeln, strax utanför diagramområdet. Dra för att göra ett val. Så snart du börjar dra visas en startpunktslinje och en slutpunktslinje som anger urvalet. Du kan justera ditt urval genom att dra i linjerna, värdeboxarna eller det gröna urvalsområdet. Göra val med lasso När du gör val med lasson kan du rita på fri hand runt ett område. Du måste stänga området ordentligt genom att återgå till startpunkten av urvalet.om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Göra val genom att rita I ritade val kan du göra val genom att rita en eller flera linjer i diagrammet. Alla datapunkter som vidrörs av en linje markeras. Om du vill avmarkera en datapunkt klickar du på den. Om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Göra val genom att klicka Du kan klicka på datapunkterna, en i taget, för att göra val. Om du vill avmarkera en datapunkt klickar du på den. Göra val i teckenförklaringen I teckenförklaringen i rutform markerar respektive avmarkerar du elementen, ett i taget, genom att klicka på dem. Göra val i etiketter Du kan klicka på dimensionens etiketter för att göra val. När dimensioner är grupperade eller staplade markeras hela gruppen eller stapeln. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

38 Indirekt val Om du har ett linjediagram med två dimensioner och väljer två mätvärden för två olika dimensionsvärden, som bilden visar, gör Qlik Sense indirekta val av motsvarande dimensionsvärden, så att valet blir detsamma som det du skulle få om du använde intervallfunktionen för området. De datavärden som väljs av Qlik Sense är inte ifyllda. Indirekt urval av värden som inte är ifyllda 5.7 Karta Kartor har många användningsområden. En vanlig användning inom Business Intelligence är att illustrera försäljningsdata per region eller per butik. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

39 Du kan skapa en karta genom att antingen använda ett punktskikt eller ett ytskikt. Om du använder ett punktskikt behöver du även en bakgrundskarta för att ge sammanhang åt punkterna, annars visas bara en samling punkter mot en tom bakgrund. Som standard läggs en Mapbox-bakgrundskarta till i ett punktskikt. Om du vill kan du använda en karta från en annan leverantör. Slippy map-servrar (sidan 43) Du kan lägga till ett måttvärde eller ett uttryck till dimensionsvärdena och använda storleken på punkterna eller färg enligt mått för att avspegla måttets storlek. Om du använder ett ytskikt behöver du ofta ingen bakgrundskarta, men det går att komplettera ytskiktet med en bakgrund. Bakgrundskartan är av typen slippy map där du kan zooma, panorera runt och göra urval. Läsa in data Du kan ladda kartdata från.kml-filer och Excel-filer. Du kan ladda data antingen med snabbimport eller via datakopplingen. Som standard är alla fält markerade i datavalsdialogen, även om de inte innehåller några data. En.kml-fil kan exempelvis innehålla områdesdata, men inga punktdata. Även om det inte är något fel med att ladda tomma fält kan det vara mindre smidigt att ha tomma fält när du arbetar med kartvisualiseringen. Att lägga till en dimension utan några data till en karta inte kommer att generera några visuella utdata och kan göra användaren förvirrad. Du bör därför rensa urvalen av alla tomma datafält i datavalsdialogen innan du läser in data. Skapa en karta från data i en.kml-fil Oftast innehåller en.kml-fil punktdata, ytdata eller båda. I skärmdumpen nedan från dialogen för dataval ser du att valet för fältet FloridaCounties.Point har raderats eftersom det fältet inte innehåller några data. Om du rensar fältet riskerar du inte att skapa kartdimensioner utan några data. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

40 När du klickar på Infoga skript genereras följande skript: LOAD FloridaCounties.Name, FloridaCounties.Area FROM 'lib://data 7/FloridaCounties.kml' (kml, Table is [Florida Counties KML]); Om valet av det tomma fältet inte har rensats skulle skriptet även ha innehållit följande sträng: FloridaCounties.Point, Om du kör skriptet och lägger till en kartdiagram på arket kan du lägga till antingen FloridaCounties.Area (area) eller FloridaCounties.Name (area) som en dimension. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

41 Även om du får samma visuella resultat med vilket som helst av fälten (en karta med kommunerna) är det skillnad när du för muspekaren över en kommun. Om du väljer FloridaCounties.Name (area) visas namnet på kommunen som en beskrivning och om du väljer FloridaCounties.Area (area) visas ytdata. Namnet på kommunen är givetvis mer intressant. Dessutom går det mycket långsammare att läsa in fältet FloridaCounties.Area än fältet FloridaCounties.Name. Alternativt kan du även lägga till ett mått och använda färgläggning efter mått för att avspegla skillnaden i måttvärde mellan de olika kommunerna. Om.kml-filen inte innehåller några punktdata eller ytdata kan du inte ladda data från den filen. Om.kml-filen är skadad visas ett felmeddelande och du kan inte ladda data. Skapa en karta från punktdata i en Excel-fil Du kan skapa en karta med hjälp av punktdata (koordinater) från en Excel-fil. Punktdataformat Punktdata kan läsas från Excel-filer. Två format stöds: Ett format där punktdata lagras i en kolumn. Varje punkt anges av en uppsättning x- och y- koordinater: [x, y]. Med geografiska koordinater motsvarar denna '[longitud, latitud]'. När du använder det här formatet måste du tagga punktdatafältet med $geopoint;. Ett format där punktdata lagras i två kolumner, en för latitud och en för longitud. Med hjälp av funktionen GeoMakePoint() kan du generera en punkt baserat på det här formatet. I exemplen som följer antar vi att filerna innehåller samma data om var ett företags kontor ligger, men att informationen ligger i två olika format. Exempel 1: Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

42 Excel-filen har följande innehåll för varje kontor: Kontor (Office) Plats (Location) Antal anställda (Employees) Laddningsskriptet kan då se ut så här: LOAD Office, Location, Employees FROM 'lib://maps/offices.xls' (biff, embedded labels, table is (Sheet1$)); Fältet Location innehåller punktdata. Fältet måste taggas med $geopoint; för att det ska kännas igen som punktdatafält. Lägg till strängen nedan efter den sista strängen i LOAD-kommandot: TAG FIELDS Location WITH $geopoint; Det kompletta skriptet ser nu ut så här: LOAD Office, Location, Employees FROM 'lib://maps/offices.xls' (biff, embedded labels, table is (Sheet1$)); TAG FIELDS Location WITH $geopoint; Kör skriptet och skapa en kartvisualisering. Lägg till punktdimensionen på kartan. Exempel 2: Excel-filen har följande innehåll för varje kontor: Kontor (Office) Latitud (Latitude) Longitud (Longitude) Antal anställda (Employees) Laddningsskriptet kan då se ut så här: LOAD Office, Latitude, Longitude, Employees FROM 'lib://maps/offices.xls' (biff, embedded labels, table is (Sheet1$)); Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

43 Med hjälp av informationen i fälten Latitude och Longitude anger du ett nytt fält för punkterna. Lägg till följande sträng ovanför kommandot LOAD: LOAD *, GeoMakePoint(Latitude, Longitude) as Location; Funktionen GeoMakePoint() länkar samman longitud- och latituddata. Det kompletta skriptet ser nu ut så här: LOAD *, GeoMakePoint(Latitude, Longitude) as Location; LOAD Office, Latitude, Longitude, Employees FROM 'lib://maps/offices.xls' (biff, embedded labels, table is (Sheet1$)); Kör skriptet och skapa en kartvisualisering. Lägg till punktdimensionen på kartan. Antal punkter Antalet punkter som kan visas är begränsat för prestandans skull. Genom att göra val kan du reducera mängden data som ska visas. Lägga till en bakgrundskarta Om du har lagt till ett punktskikt till din karta läggs en Mapbox-bakgrundskarta till automatiskt. Om du vill kan du använda en karta från en annan leverantör. Gör följande: 1. Klicka i verktygsfältet. 2. I egenskapspanelen till höger klickar du på Bakgrund. 3. Klicka på knappen Karttjänst. Knappen ställs in på Anpassad. 4. Från listan över Slippy map-servrar nedan kopierar du en URL-adress och klistrar in den i textrutan URL. 5. Från samma lista kopierar du den attributsträng som motsvarar URL-adressen och klistrar in strängen i rutan Attribut. Slippy map-servrar Dessa är de tillgängliga URL:erna och attributsträngarna för bakgrundskartan. OpenStreetMap URL Attributsträng <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_ blank'>openstreetmap</a> contributors Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

44 OpenCycleMap URL Attributsträng <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_ blank'>opencyclemap</a>. Map data <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_ blank'>openstreetmap</a> contributors MapQuest OSM URL Attributsträng Data, imagery and map information provided by <a href='http://www.mapquest.com/' target='_blank'>mapquest</a>, <a href='http://www.openstreetmap.org/' target='_blank'>openstreetmap</a> and contributors, <a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/' target='_ blank'>cc-by-sa</a> <img src='http://developer.mapquest.com/content/osm/mq_logo.png' border='0'> MapQuest Open Aerial URL Attributsträng Tiles Courtesy of <a href='http://open.mapquest.co.uk/' target='_ blank'>mapquest</a>. Portions Courtesy NASA/JPL-Caltech and U.S. Depart. of Agriculture, Farm Service Agency. <img src='http://developer.mapquest.com/content/osm/mq_logo.png' border='0'> MapBox Natural Earth (stöder endast de första 5 zoomnivåerna) URL Attributsträng /${y}.png /${y}.png /${y}.png /${y}.png Tiles <a href='http://mapbox.com/'>mapbox</a> Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

45 Antal dimensioner och mått Du kan endast använda en dimensionstyp, punkt eller yta. I dimensionen kan du skapa ett uttryck. Om du lägger till ett mått från originalet till kartan, läggs måttet till i uttrycksrutan under Skikt > <skikttyp> i egenskapspanelen. Zoomning och panorering I en karta har du alternativen zoomning och panorering. Interaktionen ser olika ut beroende på vilken typ av enhet du använder. Ibland när du zoomar kan du uppleva att delar av zoomningen sker stegvis. Det händer när bakgrundskartan uppdateras. Interaktion med pekenhet På en pekskärm drar du isär fingrarna för att zooma och sveper för att panorera. Du kan återställa zoomen genom att trycka på ü, som visas i det övre högra hörnet när du börja zooma. Interaktion med dator (mus) Med en dator använder du musen för att zooma och panorera i visualiseringen. Använd bläddringshjulet för att zooma in och ut. Zoomningen görs i det område där pekaren finns. Du panorerar genom att dra. Du kan även använda navigeringsverktyget för att zooma och panorera. Högerklicka i kartan och välj Navigering för att öppna verktyget. Du återställer zoomen genom att klicka på bläddringshjulet eller genom att klicka på ü i navigeringsverktyget. När ska en karta användas? Beskrivning Du kan använda ett ytskikt eller ett punktskikt när du skapar en karta. Varje punkt eller underområde motsvarar ett dimensionsvärde. Användning Du kan använda en karta för att visa den geografiska fördelningen av kontor, butiker och andra platser som är av intresse för verksamheten. Du kan visualisera inte enbart platser utan även försäljningsvärden och andra mått och visa värdeskillnaderna efter bubbelstorlek eller färg. Med ett punktskikt I en enkel implementering av en karta med ett punktskikt ser alla bubblor likadana ut. Med hjälp av ett uttryck eller ett mått kan du låta bubbelstorleken avspegla måttvärdet. I egenskapspanelen lägger du till ett uttryck i punktskiktet, eller drar ett mått från Original i resurspanelen till visualiseringen. Du kan även använda färgläggning enligt mått för att visa skillnader i värdena. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

46 Med ett ytskikt Med ett ytskikt utgör varje delområde ett dimensionsvärde. Genom att använda färger kan du skilja mellan olika måttvärden. I egenskapspanelen, under Färger och teckenförklaring, klickar du på knappen Färger för att ändra till Egen där alternativet Enligt mått är tillgängligt. Fördelar Kartan är en mångsidig visualisering som effektivt presenterar den geografiska fördelningen av nyckelvärden knutna till en plats eller en yta. Nackdelar Med ett stort antal värden kan det vara svårt att få en bra översikt. Värdena kan placeras ovanpå varandra och är eventuellt inte synliga förrän de zoomas in. Göra val i kartor När du analyserar dina data finns det olika möjligheter att göra val. I en karta kan du göra val genom att rita en lasso, rita eller klicka. Bekräfta ett val genom att klicka på m eller utanför visualiseringen. Du kan även trycka på returtangenten. Avbryt genom att klicka på E eller trycka på Esc. Göra val med lasso När du gör val med lasson kan du rita på fri hand runt ett område. Du måste stänga området ordentligt genom att återgå till startpunkten av urvalet.om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Göra val genom att rita Du kan göra val genom att rita en eller flera linjer i visualiseringen. Alla datapunkter som träffas av en linje markeras. Alla andra datapunkter tonas ned. Om du vill avmarkera en datapunkt klickar du på den. Om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Göra val genom att klicka Du kan klicka på datapunkterna, en i taget, för att göra val. Om du vill avmarkera en datapunkt klickar du på den. Göra urval i teckenförklaringen När du använder ett punktskikt kan du göra urval i teckenförklaringen. Det finns två typer av teckenförklaringar: rutor, där man visar en teckenförklaring per dimensionsvärde och intervallförklaring där alla mätvärden visas i en tonad skala. I teckenförklaringen i rutform markerar respektive avmarkerar du elementen, ett i taget, genom att klicka på dem. I teckenförklaringen med tonad skala drar du från en startpunkt till en slutpunkt för att omsluta ett område. Du kan inte avmarkera ett visst element, men du kan ändra intervallet. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

47 5.8 Cirkeldiagram Cirkeldiagrammet visar relationen mellan värden såväl som relationen mellan ett enskilt värde och totalsumman. Ett cirkeldiagram är lämpligt när du har en enda dataserie som endast innehåller positiva värden. Försäljning per region i ett cirkeldiagram Standardinställningar för ett cirkeldiagram Följande inställningar används standardmässigt i ett cirkeldiagram: De 10 översta sektorerna presenteras i fallande storleksordning, medurs. Färger presenteras per dimension. Värdeetiketter presenteras i procent. Alla de här inställningarna kan ändras i egenskapspanelen. Antal dimensioner och mått Ett cirkeldiagram är uppbyggt från enbart en dimension och ett mått. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

48 Använda cirkeldiagram Beskrivning I cirkeldiagrammet utgör dimensionerna sektorer av måttvärdet. Du kan använda en dimension och ett mått i ett cirkeldiagram. Användning Cirkeldiagrammet är bäst när du vill jämföra en viss sektor mot totalen. Cirkeldiagrammet är speciellt användbart när man bara har två sektorer, till exempel ja/nej eller väntelista/avslutade. Fördelar Cirkeldiagrammet ger en omedelbar förståelse för proportioner när få sektorer används som dimensioner. När du använder färre än tio sektorer ger cirkeldiagrammet en mycket bra visuell överblick. Nackdelar Det är ofta svårt att jämföra resultaten av två cirkeldiagram med varann. Därför bör du undvika detta. Det kan vara svårt att jämföra olika sektorer i ett cirkeldiagram, framför allt om diagrammet har många sektorer. Cirkeldiagrammet tar upp mycket plats på arket relativt de värden det visualiserar. Val i cirkeldiagram När du analyserar dina data finns det olika möjligheter att göra val. I ett cirkeldiagram kan du göra val genom att klicka, rita, markera i teckenförklaringen eller rita en lasso. Bekräfta ett val genom att klicka på m eller utanför visualiseringen. Du kan även trycka på returtangenten. Avbryt genom att klicka på E eller trycka på Esc. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

49 Göra val genom att klicka När du klickar för att göra val kan du knacka/klicka på sektorerna, en i taget. För att avmarkera en sektor klickar du på den. Göra val genom att rita Du kan göra val genom att rita en eller flera linjer i diagrammet. Alla sektorer som träffas av en linje markeras. Alla andra sektorer tonas ned. För att avmarkera en sektor klickar du på den. Om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Göra val i teckenförklaringen Det finns två typer av teckenförklaringar: rutor, där man visar en teckenförklaring per dimensionsvärde och intervallförklaring där alla mätvärden visas i en tonad skala. I teckenförklaringen i rutform markerar respektive avmarkerar du elementen, ett i taget, genom att klicka på dem. I teckenförklaringen med tonad skala drar du från en startpunkt till en slutpunkt för att omsluta ett område. Du kan inte avmarkera ett visst element, men du kan ändra intervallet. Göra val med lasso När du gör val med lasson kan du rita på fri hand runt ett område. Du måste stänga området ordentligt genom att återgå till startpunkten av urvalet.om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Göra val i etiketter Du kan klicka på dimensionens etiketter för att göra val. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

50 5.9 Pivottabell Pivottabellen visar dimensioner och mått i form av rader och kolumner i en tabell. I en pivottabell kan du analysera data efter flera mått och i flera dimensioner samtidigt. Du kan organisera om mått och dimensioner för att få olika vyer av data. Att flytta mått och dimensioner mellan rader och kolumner kallas att pivotera. Exempel: Hur effektiv en pivottabell är kan illustreras om vi jämför en vanlig tabell med en pivottabell som har samma data. I följande tabell finns tre dimensioner: Customer, Product Group och Item samt två mått: Quantity och Sales. Tabellen visar försäljning av vissa livsmedel. Om du vill omorganisera data för att förenkla analysen är möjligheterna något begränsade. Du kan ändra ordning för kolumnerna, men det förbättrar inte översikten. Du kan också ändra sorteringsordning, antingen i delen för sortering i tabellen för egenskaper, eller genom att klicka på kolumnerna för dimension. Problemet kvarstår dock. Kundens produktgrupper och element presenteras alla fler än en gång, och det går inte att få en bra sammanfattning av data. Här visas samma data i en pivottabell. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

51 Som du kan se presenterar pivottabellen data på ett mycket mer kondenserat sätt, vilket underlättar analys och jämförelse. Jämfört med den regelbundna tabellen har antalet rader halverats i pivottabellen och antalet kolumner är tre istället för fem. En av fördelarna med en pivottabell är utbyrbarheten, det vill säga möjligheten att flytta radelement till kolumner och kolumnelement till rader. Denna flexibilitet är mycket användbar då du kan omorganisera data och få flera olika vyer av samma datauppsättning. Beroende på vad du vill fokusera på kan du flytta dimensioner och mått för att ta fram data du är intresserad av och dölja data som antingen är för detaljerade eller irrelevanta för analysen. Pivottabellen visar dimensionerna Customer, Product Group och Item samt måtten Quantity och Sales. I den här vyn får du en sammanfattning av mängd och försäljning för varje kund. Om du vill veta vilka element och produktgrupper som kunden har köpt ska du expandera kundfälten genom att klicka på P. Ikonen P indikerar att fältet kan expanderas mer och ge mer detaljer, samtidigt som ikonen Q indikerar att fältet kan minimeras för att minska antal fält och detaljer. Pivotering När du vill omorganisera data för att få en ny vy kan du dra element till den nya platsen, antingen till en kolumn eller rad. I följande pivottabell har dimensionen Customer dragits till positionen efter Product Group och dimensionen Item till positionen före Product Group. Som en följd av detta har dimensionerna nu sorterats i första hand efter Item. Fokus har ändrats från Customer till Item. Genom att expandera dimensionerna kan du hitta mängd och försäljning för varje kund, men det finns även ett annat sätt att göra detta. Genom att flytta dimensionen Customer från rader till kolumner kan du bibehålla fokus på Item-dimensionen men också visa distribution av element per kund. Flyttningen har gjort pivottabellen mer informationsrik. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

52 Gruppera mått Som du kanske har lagt märke till så presenteras inte Quantity och Sales som separata mått i den övre kolumnraden. Invid dimensionen Customer hittar du ett element som kallas Mått. När du använder fler än ett mått grupperas måtten automatiskt så att de bildar en grupp av mått, Mått, som kan läggas till som en helhet till delen rader eller delen kolumner. Måttgruppen kan inte redigeras i tabellen. Du kan inte dela måttelementet och använda ett mått som en rad och en annan som kolumn, och du kan inte heller ändra i vilken ordning måtten presenteras. Förändringar i elementet Mått görs i panelen för egenskaper. Olika sätt att pivotera Förenklat kan sägas att pivotering innebär att du drar dimensioner och mått från rader till kolumner och från kolumner till rader, men det finns också två andra sätt att genomföra pivotering. I pivottabellen (oavsett om du redigerar eller analyserar). I egenskapspanelen (bara om du redigerar). Pivotera med hjälp av egenskapspanelen I egenskapspanelen kan du lägga till mått och dimensioner till pivottabellen och även flytta dimensioner och mått till rader eller kolumner. Om du använder fler än ett mått grupperas dessa i ett element som kallas Mått. Du kan ändra den interna ordningen för dimensioner och mått, men om du har fler än ett mått är det alltid hela måttgruppen som du flyttar. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

53 Använda pivottabeller Beskrivning Pivottabellen visar dimensioner och mått i form av rader och kolumner i en tabell. I pivottabellen kan du analysera data efter flera mått och i flera dimensioner samtidigt. Data i en pivottabell kan grupperas genom att kombinera dimensionerna. Du kan pivotera genom att dra och släppa dimensioner i tabellen. Användning Pivottabellen är särskilt användbar om du vill inkludera flera dimensioner eller mått i en enda tabell och sedan vill kunna omorganisera dem för att se olika delsummor. Fördelar Pivottabellen är ett kraftfullt verktyg för att analysera flera dimensioner och mått samtidig, och sedan kunna omorganisera dem för att få ett annat perspektiv på dina data. En annan fördel är att du kan expandera raderna du är intresserad av samtidigt som raderna i resten av tabellen är dolda. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

54 Nackdelar Pivottabellen kan verka lite komplicerad och ger inga direkt insikter på ett ögonblick. Val i pivottabeller I en pivottabell kan du göra val i listan som visas när du klickar på ett dimensionselement. Dimensionslistan vid urval Listan visar värdena från vald dimension Du väljer fält genom att klicka eller rita. Alla valda fält markeras i grönt. För att avmarkera ett fält klickar du på det. Bekräfta ett val genom att klicka på m eller utanför visualiseringen. Du kan även trycka på returtangenten. Avbryt genom att klicka på E eller trycka på Esc. Om du bekräftar visas konsekvenserna av ditt val i alla objekt som har en relation till pivottabellen. Du kan inte välja dimensionsvärden som är null. Null-värden i en pivottabell representeras av streck ( ). Rader utan giltiga dimensionsvärden tas inte med i valet. Du kan inte göra val i mått. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

55 5.10 Spridningsdiagram Spridningsdiagrammet visar värdepar från två eller tre mått. Detta är användbart om man vill visa data där varje instans har två nummer, till exempel relationen mellan Sales och Quantity per Customer. I detta spridningsdiagram används ett tredje mått (Cost) för att generera bubbelstorleken. Antal dimensioner och mått I ett spridningsdiagram behöver du en dimension och minst två mått. Du kan ha maximalt en dimension och tre mått. Antal ritpunkter Av prestandaskäl är det maximala antal ritpunkter som kan visas begränsat. Du kan minska mängden data som visas genom att göra val. Zoomning och panorering I ett spridningsdiagram kan du zooma och panorera runt bland dina data. Interaktionen ser olika ut beroende på vilken typ av enhet du använder. Interaktion med pekenhet På en pekskärm drar du isär fingrarna för att zooma och sveper för att panorera. Plottar som ligger utanför det synliga intervallet visualiseras som små punkter längs axellinjerna. Tryck med tre fingrar för att återställa zoomen. Du kan även återställa zoomen genom att trycka på det ü, som visas i det övre högra hörnet när du börja zooma. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

56 Interaktion med dator (mus) Med en dator använder du musen för att zooma och panorera i visualiseringen. Använd bläddringshjulet för att zooma in och ut. Zoomningen görs i det område där pekaren finns. Plottar som ligger utanför det synliga intervallet visualiseras som små punkter längs axellinjerna. Du återställer zoomen genom att klicka på bläddringshjulet eller genom att klicka på ü, som visas i det övre högra hörnet när du påbörjar zoomningen. Du kan panorera runt i diagrammet genom att dra. Du kan även välja att använda det navigeringsverktyg som är tillgängligt i snabbmenyn. Högerklicka i spridningsdiagrammet och välj Navigering för att öppna verktyget. Använda spridningsdiagram Spridningsdiagrammet visar kostnader och försäljning per region. Det tredje måttet (som genererar bubbelstorleken) är bruttoförsäljning. Beskrivning Spridningsdiagrammet visar värden från olika mått över en dimension i form av en samling punkter. I de flesta diagram hittar du din dimension på en av axlarna, men i spridningsdiagrammet motsvaras dimensionen av punkterna i diagrammet. Måtten ligger på var och en av de två axlarna. När ett tredje, valfritt, mått används avspeglas värdet i bubbelstorleken. Användning Spridningsdiagram är idealiska att använda när du har datauppsättningar med en stor mängd punkter, tusentals eller fler. Spridningsdiagrammet hjälper dig att hitta möjliga relationer mellan värden och att visualisera oregelbundenhet från en grupp. Spridningsdiagrammet är också användbart när man vill visa data där varje instans har två mätetal, exempelvis medellivslängd och bruttonationalprodukt per capita i olika länder. Fördelar Spridningsdiagrammet är den enda diagramtyp som kan visa korrelationen mellan två eller fler mått samtidigt. Det tredje måttet är ett effektivt sätt att skilja mellan värden och förenkla identifieringen av, exempelvis, stora länder, stora kunder, stora kvantiteter och så vidare. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

57 Nackdelar Spridningsdiagrammet kan vara svårt att förstå för en oerfaren användare, eftersom det har måttvärde på båda axlar, och de tredje, valfria, måttet lägger till komplexitet till tolkningen. Se till att även en person som inte är så insatt kan tolka spridningsdiagrammet korrekt. Värdena kan placeras ovanpå varandra och är eventuellt inte synliga förrän de zoomas in. Val i spridningsdiagram När du analyserar dina data finns det olika möjligheter att göra val. I ett spridningsdiagram kan du göra val genom att rita en lasso, välja intervall, rita val eller klicka val. Bekräfta ett val genom att klicka på m eller utanför visualiseringen. Du kan även trycka på returtangenten. Avbryt genom att klicka på E eller trycka på Esc. Göra val i intervall När du väljer i ett intervall kan du göra val på x-axeln eller på y-axeln, eller på båda. Markera en startpunkt längs axeln, strax utanför diagramområdet. Dra för att göra ett val. Så snart du börjar dra visas en startpunktlinje och en slutpunktlinje som anger det urval som gjorts. Du kan justera ditt urval genom att dra i linjerna, värdeboxarna eller det gröna urvalsområdet. Göra val med lasso När du gör val med lasson kan du rita på fri hand runt ett område. Du måste stänga området ordentligt genom att återgå till startpunkten av urvalet.om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

58 Göra val genom att rita I ritade val kan du göra val genom att rita en eller flera linjer i diagrammet. Alla datapunkter som träffas av en linje markeras. Alla andra datapunkter tonas ned. Om du vill avmarkera en datapunkt klickar du på den. Om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Göra val genom att klicka Du kan klicka på datapunkterna, en i taget, för att göra val. Om du vill avmarkera en datapunkt klickar du på den Tabell Tabellen visar flera fält samtidigt. Innehållet i varje rad är logiskt sammankopplat. En typisk tabell innehåller en dimension och flera mått. Du kan använda en tabell när du vill visa exakta värden snarare än visualiserade värden, eller när du vill jämföra enstaka värden med varandra. Tabeller kan bli extra användbara när hierarkiska grupper används som dimension. Valen gör du enbart i dimensionskolumnerna. Alla dimensionskolumner har en sökikon (F) i rubriken. Antal rader och kolumner I en tabell kan du ha miljontals rader och så gott som oändliga antal kolumner med dimensioner och mått. Men eftersom gigantiska tabeller är opraktiska och svåra att hantera, är gränsen för det rimliga långt snävare än teoretiskt maximum. I de flesta fall vill man kunna se alla kolumner utan att behöva använda bläddringslister. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

59 Datajustering Kolumndata justeras efter datatyp. Textvärden vänsterjusteras. Talvärden, inklusive datumrelaterade värden, högerjusteras. Sortering Du kan anpassa ordningsföljden för dimensioner och mått från vänster till höger (kolumnsortering) eller sorteringsprioritet för raderna (radsortering). Dessutom finns det ett internt sorteringsalternativ. Under analysen kan du även använda interaktiv sortering för att ändra radsorteringen. Kolumnsortering Sorteringsordningen anges normalt av den ordning i vilken dimensioner och mått läggs till i tabellen. Om du lägger till måttet Salesförst, presenteras det först (till vänster) i tabellen. Nästa dimension eller mått som läggs till presenteras i den andra kolumnen och så vidare. Sorteringsordningen för kolumner kan ändras i egenskapspanelen, under Kolumner. Radsortering Sorteringsordningen för rader styrs normalt av den dimension eller det mått som lades till först. Standardordning är fallande för numeriska värden och stigande för textvärden. En liten pil under kolumnens rubrik visar utifrån vilken kolumn tabellen sorteras. Du kan ändra sorteringen i egenskapspanelen, under Sortering. Dra i dimensionerna och måtten för att ändra prioriteringsordningen för sorteringen. I många fall påverkas sorteringen inte bara av den första dimensionen eller det första måttet i Sortering, utan också av dem som följer. Exempel: I skärmdumpen nedan sorteras raderna först efter Customer, sedan efter Month och sedan efter Product Type. Som du kan se, innehåller kolumnerna Customer och Month flera rader med samma värden (A-2-Z Solutions och Month). Raderna i Product Type är sorterade alfabetiskt, men endast försäljningen i januari till kunden A-2-Z Solutions visas. Om du ändrar sorteringsordningen så att den sekundära sorteringen sker på Product Type, följt av Month, kommer alla Product Type-poster som visar försäljning till kunden A-2-Z Solutions att presenteras i alfabetisk ordning. Månaderna då de såldes visas däremot under Month. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

60 Intern sorteringsordning Varje dimension och mått har en standardsorteringsordning (Auto) som kan ändras. Under Sortering klickar du på den post du vill ändra och klickar på knappen för att växla till anpassad sortering, Anpassa. Ändringar du gör i den interna sorteringsordningen för ett objekt får ingen effekt om sorteringen står i motsats till ett objekt med högre prioritet. Interaktiv sortering Under analysens gång kan du ange vilken kolumn dina data ska sorteras efter genom att klicka på kolumnrubriken. Första klicket sorterar tabellen enligt standardsorteringsreglerna för det valda elementet. Med ett andra klick vänder du på sorteringsordningen. Interaktiv sortering sparas inte efter sessionens slut. Om du vill göra varaktiga sorteringsinställningar gör du ändringarna i egenskapspanelen. Kolumnväljare När utrymmet är begränsat och alla dimensioner och mått inte kan visas i en tabell, visas kolumnväljaren till höger i tabellen. När du klickar på kolumnväljaren visas en lista med alla dimensioner och mått i tabellen. Du kan tillfälligt ändra ordning på kolumnerna genom att dra dem i listan, och du kan göra val bland alla dimensioner som visas, som vanligt. Ordningsändringarna som du gör i kolumnväljaren är inte permanenta och påverkar inte kolumnordningen eller sorteringsordningen som ställs in i egenskapspanelen. Totalsummor Totalsummorna för numeriska värden visas normalt under kolumnnamnen. I egenskapspanelen kan du ändra detta till att visa totalsummorna nederst i en kolumn, eller inte alls. Sök Du kan söka i tabeller på de vanliga sätten. Följande alternativ finns: Textsökning Numerisk sökning Sökning med hjälp av uttryck Ungefärlig sökning Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

61 Använda tabeller Beskrivning Tabellen visar värden i form av poster så att varje rad i tabellen innehåller fält som beräknas med hjälp av mått. En tabell består ofta av en enda dimension, till exempel kunder, och flera mått som t.ex. försäljning, mängd, marginal och faktureringssiffror. Användning Använd en tabell när du vill visa detaljerade uppgifter och precisa värden snarare än visualiseringar av värden. Tabeller är användbara när du vill jämföra flera värden. Dimensioner med hierarkiska grupper är mycket effektiva att använda i tabeller. På ett begränsat utrymme kan du söka nedåt i hierarkin till nästa detaljnivå och analysera uppdaterade måttvärden. Fördelar Du kan filtrera och sortera tabellen på olika sätt. Många värden kan ingå i en tabell, och när du använder de hierarkiska funktionerna i en tabell använder du arkets begränsade yta effektivt. En tabell är utmärkt när du vill se exakta värden i stället för trender och mönster. Nackdelar Om tabellen innehåller många värden blir det svårt att få en överblick över hur värden är kopplade. Det blir även svårt att se oregelbundenhet inom tabellen. Söka i tabeller I en tabell kan du söka i dimensionskolumnerna och göra val i resultatlistan. Gör följande: 1. Klicka på F i den dimensionskolumn som du vill söka i. En popup för val visas. 2. Ange din söksträng. Medan du skriver filtreras listan så att enbart matchande poster visas. 3. Gör ett val genom att klicka eller rita. 4. Bekräfta ditt val. Du kan bekräfta urvalet av alla matchande element genom att trycka på Retur. Det nya urvalet är aktivt och påverkar även alla visualiseringar med associerad information. Du kan ta bort söksträngen genom att klicka på E eller trycka på Esc. Söksträngen tas alltid bort när du trycker på Retur. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

62 Val i tabeller Tabell med de valda fälten i grönt Du kan göra val i en tabell genom att klicka på eller rita i dimensionskolumnerna. Måttvärden kan inte väljas. När du gör ett val är det alltid dimensionsvärdena du väljer. Du kan endast göra val i en kolumn åt gången. Om du vill avmarkera en rad klickar du på den. Bekräfta ett val genom att klicka på m eller utanför visualiseringen. Du kan även trycka på returtangenten. Avbryt genom att klicka på E eller trycka på Esc. Om du bekräftar visas konsekvenserna av ditt val i alla visualiseringar som är associerade med tabellen. Du kan inte välja dimensionsvärden som är null. Null-värden i en tabell representeras av streck ( ). Rader utan giltiga dimensionsvärden tas inte med i valet Text och bild Text- och bildvisualiseringen kompletterar andra visualiseringar genom att erbjuda alternativ för att lägga till text, bilder, hyperlänkar och mått. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

63 Du kan formatera och färga texten och anpassa paragraferna. Bakgrundsbilden har alternativ för dimensionering och positionering. Du kan också ställa in responsivt beteende för text och bilder. Använda text och bild Beskrivning Text- och bildvisualisering är avsett för presentationer, och har inte stöd för urval. Dock uppdateras måtten i text- och bildvisualiseringen dock när urval görs. Användning Används på det första arket i en app för grundläggande information. Visa en företagsbild, eller använd en bakgrundsbild tillsammans med formaterad text och måttvärden för att presentera siffror på ett tilltalande sätt. Länk till platser med ytterligare information. Använd det responsiva beteendet för att säkerställa att visualiseringen återges väl på alla enheter. Fördelar Text- och bildvisualiseringen kontrasterar mot andra visualiseringar. Det finns många alternativ för att få textoch bildvisualiseringen att bli något utöver ett vanligt diagram. Nackdelar Du är begränsad till några få måttvärden och granska korta texter, annars kommer text- och bildvisualiseringen att se plottrig ut Trädkarta Trädkartor visar hierarkiska data genom att använda kapslade rektanglar, det vill säga mindre rektanglar inom en större rektangel. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

64 I den här bilden ser du ett antal produktgrupper, bland annat Produce, Canned Products och Frozen Foods. Varje produktgrupp består av en stor rektangel. Du kan tänka dig produktgrupperna som trädgrenar. När du väljer en produktgrupp går du ner på nästa nivå, produkttypen. Exempel: Vegetables, Meat och Dairy. Du kan tänka dig produkttyperna som mindre kvistar. Kvistarna har löv. Lövnodens rektangel har en yta som är proportionerlig till en viss dimension i data. I det här exemplet motsvarar posterna Ebony Squash, Bravo Large Canned Shrimp, Red Spade Pimento Loaf med mera löv. Lövnoderna är färgade för att visa en separat dimension av data. Sortering sker automatiskt utifrån storlek. Färger appliceras automatiskt per dimension, med 12 färger, men det kan du förändra i egenskapspanelen. När du har mer än en dimension, kan du bestämma vilken dimension att färga genom. I det här exemplet, sker färgläggning inte enligt dimension, utan enligt uttryck (Avg(Margin)), ett beräknat mått, och med hjälp av det här uttrycket kan du se vilka element som har den högsta genomsnittliga marginalen. Ju mörkare färgen är desto högre är den genomsnittliga marginalen. Om datauppsättningen innehåller negativa värden visas ett textmeddelande som anger att negativa värden inte kan visas. Antal dimensioner och mått I en trädkarta behöver du minst en dimension och en åtgärd, men för att utnyttja trädkartan helt är det bättre att ha åtminstone två eller tre dimensioner. Du kan bara ha ett mått men upp till 15 dimensioner. Det rekommenderas dock inte att använda fler än två eller tre dimensioner eftersom trädkartan kan bli ohanterlig. Använda trädkartor Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

65 Beskrivning Trädkartor används för att visa hierarkiska data. Du kan söka neråt i hierarkin i data, och det teoretiska antalet nivåer är nästan obegränsat. Du når den praktiska gränsen innan du når den teoretiska gränsen. Användning Använd en trädkarta när utrymmet är begränsat och du har en stor mängd hierarkiska data som du behöver få en överblick över. Trädkartor bör i första hand användas med värden som kan aggregeras. Fördelar Trädkartor är ekonomiska i att de kan användas inom ett begränsat utrymme och ändå visa ett stort antal element samtidigt. När det finns ett samband mellan färg och storlek i trädstrukturen, kan man se mönster som skulle vara svåra att upptäcka annars, till exempel när en viss färg är särskilt relevant. Nackdelar Trädkartor är inte bra när det finns en stor skillnad i mätvärden. Trädkartor är inte heller rätt val vid blandning av absoluta och relativa värden. Negativa värden kan inte visas i trädkartor. Val i trädkartor När du analyserar dina data finns det olika möjligheter att göra val. I en trädkarta kan du göra val genom att klicka, rita eller göra val med en lasso. Bekräfta ett val genom att klicka på m eller utanför visualiseringen. Du kan även trycka på returtangenten. Avbryt genom att klicka på E eller trycka på Esc. Göra val genom att klicka Du markerar trädkartor genom att klicka på dem, en i taget. För att avmarkera en gren klickar du på den. Göra val genom att rita Du kan rita en eller flera linjer i trädkartan för att välja grenar. Alla grenar som träffas av en linje markeras. Alla andra grenar tonas ned. För att avmarkera en gren klickar du på den. Om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Göra val med lasso När du gör val med lasson kan du rita på fri hand runt ett område. I en trädkarta kan du göra val med lasso, men i de flesta fall är det lättare att rita för att välja mer än en gren. Om du vill göra urval genom att rita eller med lasso måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

66 5.14 Referenslinjer En referenslinje är en linje som genomskär diagrammets yta från en given plats på måttaxeln. Du kan använda en referenslinje för att visa på en viss nivå av diagramdata. Referenslinjen ritas bara ut om den faller inom det aktuella intervallet för måttaxeln. Du kan lägga flera referenslinjer i samma diagram. Referenslinjer är tillgänglig är stapeldiagram, kombinationsdiagram, mätare, linjediagram och spridningsdiagram. Stapeldiagram med en referenslinje vid 5M Uttryck för referenslinje Du kan antingen ange referenslinjens uttryck till ett absolut numeriskt värde eller ange valfritt numeriskt uttryck Null-värden i visualiseringar Data saknas ibland eller kan inte beräknas eftersom fälten innehåller värden som är null eller not a number (NaN). I visualiseringarna visas null- och NaN-värden på olika sätt, enligt tabellen nedan. Null-värden i dimensioner NaN-värden i mått Stapeldiagram (när etiketter är aktiverade i egenskapspanelen, annars tomt) Kombinationsdiagram En kombination av NaN-värdet för stapeln och linjen. Filterruta Ingen motsvarighet N/A Mätare N/A Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

67 KPI (mätetal) N/A Linjediagram Tomt Karta Ingen motsvarighet grå Cirkeldiagram Tomt Spridningsdiagram Tomt Tabell Text och bild N/A Trädkarta Tomt Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

68 6 Dimensioner 6 Dimensioner Dimensioner avgör hur data i en visualisering grupperas exempelvis försäljning totalt per land eller antal produkter per leverantör. Dimensioner hittar du normalt som "tårtbitar" i ett cirkeldiagram eller på x-axeln i ett stapeldiagram med vertikala staplar. Dimensioner skapas från fält i datamodelltabellerna. Exempel: Product Type är ett fält i Product-tabellen som läses in i appen. Värdena för detta fält är de olika typer som produkter grupperas i. Exempelvis kan du skapa ett stapeldiagram för att åskådliggöra kostnaden per typ, genom att lägga till dimensionen Product Type i diagrammet. Om du vill kunna slutföra visualiseringen måste du lägga till ett mått (i det här fallet Cost), som grupperas efter dimensionen Product Type. 6.1 Fältgrupper som dimensioner En väsentlig skillnad mellan Qlik Sense och många andra databashanterare och onlineverktyg för analysprocesser (OLAP-system) är att man i Qlik Sense inte behöver definiera några hierarkier i förväg i de data som ska läsas in. Qlik Senses unika interna logik ger dig fullständig frihet att komma åt alla fält som en fullständig dimension i vilken ordning som helst. För de flesta syften räcker det gott och väl med den inbyggda funktionaliteten, men ibland kan en fördefinierad hierarki hjälpa dig visa data mer effektivt. I Qlik Sense kan du uppnå detta genom att definiera hierarkiska fältgrupper som hierarkiska dimensioner. Vilka fält eller beräknade dimensioner som helst kan sammanföras till en grupp. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

69 6 Dimensioner 6.2 Hierarkiska grupper När flera fält bildar en naturlig hierarki skapar man lämpligen en hierarkisk grupp. Exempel 1: Organization: Company, Department, Employee Exempel 2: Geography: Continent, Country, State, City När du använder en hierarkisk grupp som dimension i ett diagram, använder diagrammet det första fältet i gruppens fältlista som innehåller mer än ett valbart värde. Om de aktuella valen gör att fältet endast innehåller ett valbart fältvärde, visas automatiskt nästa fält i listan, förutsatt att det innehåller mer än ett valbart värde. Om inget av fälten i listan innehåller mer än ett valbart värde, visas det sista fältet. I det första av exemplen ovan kommer Company att användas som dimension i diagrammet till dess att endast ett företag är valt. Diagrammet kommer då att övergå till att visa Department. Om en enda avdelning väljs, går turen till variabeln Employee. När val tas bort så att fler än ett värde blir valbart i de övre fälten i gruppens fältlista, går diagrammet automatiskt uppåt i hierarkin. Uppåt i hierarkin Uppåt-funktionen kan användas i stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram. Andra visualiseringar avspeglar de ändringar som görs i diagrammen, men kan inte själva användas för att navigera uppåt genom de olika dimensionerna. När du går nedåt i en dimensionsgrupp används dynamiska länkar för att länka tillbaka till föregående dimensioner. Klicka på den dimension som du vill gå upp till. I följande stapeldiagram gör de dynamiska länkarna Year > Quarter > Month det möjligt att gå uppåt i hierarkin. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

70 6 Dimensioner 6.3 Beräknade dimensioner Du kan använda uttryck för att skapa beräknade dimensioner. En beräknad dimension består av ett uttryck där ett eller flera fält ingår. Alla standardfunktioner kan användas. För bästa möjliga prestanda rekommenderar vi att göra alla beräkningar i dataimporten. När dimensioner beräknas i diagrammet beräknar Qlik Sense först dimensionsvärdena. Sedan aggregeras måtten för dessa beräknade värden, vilket påverkar prestanda mer än beräkningar i laddningsskriptet. Det finns tillfällen när beräknade dimensioner är kraftfulla i dataanalys, exempelvis när du vill generera dimensionsvärdena under analysen och dimensionsvärdena beror på valen som görs. Beräknade dimensioner är också användbara när du vill modifiera ett fält. När du har skapat en beräknad dimension kan du använda den likadant som andra dimensioner. Exempel: Du har ett fält som heter Calendar Month. Det innehåller alla årets månader. I appen kan du vilja lägga till en tabell som visar försäljningen för de sex första månaderna på året, månad för månad. För resten av månaderna vill du se en total. Du kan använda uttryck för att skapa denna beräknade dimension. Syntax: If ([Calendar Month] <7, [Calendar Month], 'Rest') Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

71 7 Mått 7 Mått Mått är beräkningar som används i visualiseringar, och representeras vanligen på y-axeln i ett stapeldiagram eller av en kolumn i en tabell. Mått skapas från ett uttryck som är sammansatt av aggregeringsfunktioner, exempelvis Sum eller Max, i kombination med ett eller flera fält. Ett mått måste ha ett namn. Det kan även förses med beskrivande data, såsom beskrivning och taggar. Exempel: Du kan exempelvis skapa ett stapeldiagram för att visualisera kostnaden för varje typ, genom att lägga till dimensionen Product Type till diagrammet och måttet Cost, som består av uttrycket Sum(Cost), som är resultatet av beräkningen av aggregeringsfunktionen Sum via fältet Cost. Resultaten grupperas enligt Product Type-dimensionen. Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

72 8 Datasökning 8 Datasökning Datasökning gör det lättare när du söker efter eller filtrerar med hjälp av filterrutor, urvalselement och tabeller, och gör urval från resultatlistan. Särskilda villkor gäller för det sökverktyg som är tillgängligt i urvalsraden. 8.1 Sökverktyg Sökverktyget är tillgängligt när du analyserar data på ett ark. Sökverktyget fungerar på liknande sätt som en textsökning, men den skillnaden att det måste bestå av minst två tecken. Du kan inte använda jokertecken, uttryck, operatorer eller något liknande för att ändra sökningen. Exempel: I skärmdumpen är de fem strängarna i textrutan fem olika sökningar, även om de två olika kategorierna Region och Product Sub Group/Item Desc presenterar de associerade kombinationerna av matchningar som är tillgängliga i databasen. 8.2 Textsökning Medan du skriver din söksträng filtrerar Qlik Sense fältvärdena och visar matchande element. Om du gör en normal sökning (utan jokertecken) visas strängar som matchar söksträngen. Om du använder flera strängar, som avdelas med blanktecken, tolkas var och en av dessa som separata söksträngar och visar alla fältvärden som innehåller någon av strängarna. Om du vill att de separata söksträngarna ska tolkas som en enda sträng använder du citattecken (" ") för att länka samman strängarna. Du kan även använda ett plustecken (+) för Koncept i Qlik Sense - Qlik Sense,

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Koncept i Qlik Sense Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Koncept i Qlik Sense. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Koncept i Qlik Sense Qlik Sense 2.0.10 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Publicera appar, ark och berättelser. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Publicera appar, ark och berättelser. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Publicera appar, ark och berättelser Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Publicera appar, ark och berättelser. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Publicera appar, ark och berättelser. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Publicera appar, ark och berättelser Qlik Sense 2.0.10 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Data Storytelling. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Data Storytelling. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Data Storytelling Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Arbeta med appar. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Arbeta med appar. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Arbeta med appar Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense 3.0 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense 3.0 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Utforska, upptäck och analysera Qlik Sense 3.0 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Arbeta med appar. Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Arbeta med appar. Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Arbeta med appar Qlik Sense 2.0.6 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Utforska, upptäck och analysera Qlik Sense June 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Utforska, upptäck och analysera Qlik Sense 3.1 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Skapa visualiseringar. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Skapa visualiseringar. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Skapa visualiseringar Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Utforska, upptäck och analysera. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Utforska, upptäck och analysera Qlik Sense 2.1.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program möjliggör att ta fram all data som mätningen av webb-tv omfattas av. Data finns från och med 1/5 2011 och uppdateras kontinuerligt. I

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

Nyheter sedan Qlik Sense 1.0? Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Nyheter sedan Qlik Sense 1.0? Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Nyheter sedan Qlik Sense 1.0? Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Skapa visualiseringar. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Skapa visualiseringar. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Skapa visualiseringar Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Manualer med engelsk text för US version av Diver, finns för samtliga punktreleaser.

Manualer med engelsk text för US version av Diver, finns för samtliga punktreleaser. Addendum för Diver Version 6.4. Introduktion Detta dokument beskriver de nya egenskaperna i den svenska versionen av Diver 6.4. Det förutsätts att läsaren redan känner till hur version 6.3 fungerar för

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Skapa appar och visualiseringar. Qlik Sense 3.0 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Skapa appar och visualiseringar. Qlik Sense 3.0 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Skapa appar och visualiseringar Qlik Sense 3.0 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Lathund för QlikView system/it stöd för Business Intelligence

Lathund för QlikView system/it stöd för Business Intelligence 1 Lathund för QlikView system/it stöd för Business Intelligence Innehållsförteckning: Licenser och tillgång... 2 AccessPoint... 3 QlikView... 6 Begrepp... 6 Hur QlikView fungerar... 6 Göra val... 7 Radera

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Lathund Resultat utifrån förutsättningar

Lathund Resultat utifrån förutsättningar Lathund Resultat utifrån förutsättningar I SKLs verktygslåda hittar du analysverktyget Resultat utifrån förutsättningar. Där illustreras kommuner respektive landstings/regioners resultat utifrån förutsättningar

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse, Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare en introduktion till analysvyn Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Innehåll Modulmanual Arbetsflöde

Innehåll Modulmanual Arbetsflöde Innehåll Om arbetsflöden...2 Objektdata...3 Objektidentifikation...3 Datum och villkor...4 Beskrivning...5 Ganttchart...6 Objektstruktur...6 Skapa objekt...6 Ta bort objekt...10 Sorteringsordning...10

Läs mer

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald)

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald) WWAAC Layout Editor Layout Editor För att ändra en befintlig layout eller göra en ny kan du antingen öppna Layout Designer for the Browser via Start Program wwaac eller nå den via knappen Inst i browsern

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 2/16 Manual till webbkartornas Manual till den interaktiva kartans MANUAL grundläggande funktioner DEN INTERAKTIVA KARTANS GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER Webbfönstret

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 12.3. Senast uppdaterad: 2012-04-19

Webforum. Nya funktioner i version 12.3. Senast uppdaterad: 2012-04-19 Webforum Nya funktioner i version 12.3 Senast uppdaterad: 2012-04-19 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 3 Dokument... 5 Komprimera och ladda ned... 5 Öppna/ladda ned... 5 Klickbar URL... 6 Forum...

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Data Wizard (DW): http://www.ncomva.se/flash/projects/dw/ Sveriges Kommun- och Landstingsdatabas: http://www.kolada.se Sveriges

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1 Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Textredigeraren Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Textredigeraren Textredigeraren... 3 Nya ikoner i textredigeraren...

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Skapa visualiseringar. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Skapa visualiseringar. Qlik Sense Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Skapa visualiseringar Qlik Sense 2.0.10 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Denna datorövning fokuserar på att upptäcka samband mellan två variabler. Det görs genom att rita spridningsdiagram och beräkna korrelationskoefficienter

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2 1 Version 2 2014 Maria Syrén Innehåll Bakgrund Användargränssnitt Grundfunktioner: Zooma, panorera Fastighetssök Identifiera Innehållsförteckning

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer