ELEVHANDBOK. Läsåret Wången AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELEVHANDBOK. Läsåret 2013-2014. Wången AB"

Transkript

1 ELEVHANDBOK Läsåret Wången AB

2 Till elever kursdeltagare och studenter boende i Wångens elevboende Det du håller i handen är ett utdrag ur den elevhandbok som just nu arbetas fram på Wången. Denna del av elevhandboken berör i första hand frågor kring elevboendet. Wången är en unik utbildningsanläggning då vi erbjuder utbildning inom fyra olika skolformer - gymnasieskola, folkhögskola, universitet och yrkeshögskola. Detta innebär att elever, kursdeltagare och studenter av varierande ålder och mognad bor på skolan. Alla behöver därför respektera de regler som finns för elevboendet. Organisation elevboende Huvudansvaret för allt boende inom Wången ligger hos rektor som upprättar avtal mellan elev/målsman och Wången. Elevboendeansvarig är vår fritidsledare som handhar de frågor som uppstår i boendet. Elevboendeansvarig håller även föräldrakontakt. Öppettider Wärdshus Wärdshuset har följande öppettider: mån-fre lör-sön Telefon: , epost: Facebook: Wångens wärdshus. Telefon Telefoner för elevboendet finns i elevhem öppna för ingående samtal och i kårhus öppen för in- och utgående samtal. Telefonen är spärrad för utlandssamtal. Mobiltelefoner skall vara ljudlösa eller avstängda under måltider på Wärdshuset. Undvik mobilsamtal i matsalen. Hyresavtal För gymnasieelever tecknas ett hyresavtal mellan elev/målsman och Wången. För kursdeltagare tecknas ett hyresavtal mellan kursdeltagare och Wången. Avtalet reglerar ansvarsförhållanden och anger för vilken tid avtalet gäller. Vid brott mot avtalet kan undertecknare av avtal komma att kontaktas, trots att elev är myndig. Elevboende Den boende ansvarar för städning av sitt rum och att diska undan efter sig samt att hålla god ordning i gemensamma utrymmen. Av hänsyn till alla skall det vara tyst i boendet från kl Gäster i boendet måste anmälas på Wärdshuset minst en vecka före. Elevboendet är elevernas hem och alla skall respektera detta. Vuxenstuderanden får ej vara i elevhusen (kårhuset undantaget).

3 För att minska risken för stölder är alla ytterdörrar låsta. Elever uppmanas att också hålla dörren till sitt rum låst. Rum och gemensamma utrymmen ska lämnas städade vid skolårets slut. För att förhindra onödigt slitage och skadegörelse, samt hjälpa elever att hålla snyggt och rent kring sig, kommer visitation av rummen att göras av Fastighet/Städ vid förutbestämda tidpunkter under läsåret. Detta meddelas eleven ca 1 vecka i förväg. Det är önskvärt att eleven deltar under visitationen. Husmöte hålls regelbundet, ca 2 gånger/termin, i varje elevboende för att bibehålla trivseln i boendet och diskutera aktuella frågor. Husmöten är obligatoriska. Ansvarig för husmöten är elevboendeansvarig/fritidsledare. Personal i elevboendet, finns på plats under måndagar-fredagar mellan 16-23, på lördagar fram till midnatt. Personal finns i boendet även söndagar vid behov, ex efter lov och långa praktikperioder. Målsättningen är att det ska finnas någon vuxen att prata med och få hjälp av. Hyresvärden kan, om situationen så kräver, tillåta personal att med eller utan nyckel gå in i elevrummen. Brandskyddstillsyn av rummen sker 1gång/termin. Någon av personalen på Fastighetsavdelningen har telefonjour hela dygnet för fastighetsrelaterade frågor. Vid akuta situationer ring 112, eller 1177 (sjukvårdsupplysningen). Mat och boende under lov Gymnasiet Gymnasieelever får disponera sina rum under läsårets samtliga lov. Under loven ansvarar eleven själv för städningen i allmänna utrymmen. Under sommarlovet skall rummen stå till Wärdshusets förfogande. Wärdshuset kan erbjuda möjligheter till förvaring av elevers tillhörigheter under sommaren, men tar ej något ansvar vid ev. stöld eller förlust. I den ersättning som betalas till skolan för kost och logi ingår ej kostnader för mat under lovperioder se vidare under rubriken Lovdagar. Hästskötarkursen I den ersättning som betalas till skolan för kost och logi ingår ej kostnader för mat under jullovet.

4 Husdjur Hundar eller andra husdjur får inte föras in i elevbostäderna. Hundar skall alltid vara kopplade på Wångens område. Se också till att hålla Wångens stallkatter utanför elevboendena. Kårhus Kårhuset är öppet måndag till torsdag kl samt fredag till söndag , under lov kan kårhuset vara öppet efter överenskommelse med elevboendeansvarig/fritidsledare. I kårhuset finns ett samlingsrum för gemensam samvaro, spelhörna, motionshall, bordtennis och bastu. Motionshallen och gymmet är öppet alla dagar och är vissa tider bokad för skolans idrottsundervisning. Vi säljer även motionskort till grannar från Alsen med omnejd som är intresserade av att motionera. I kårhuset är alla studeranden välkomna! Måltider Samtliga måltider för boende på Wången serveras på Wärdshuset. Fasta mattider gäller, om inte skolledningen beställt annat. För gymnasieelev som ej har elevboende ingår lunch skoldagar. Fika serveras i cafeterian en gång/skoldag, i huvudsak på f.m. Matpriser för externa gäster finns på Wärdshuset. I samband med vissa konferenser/evenemang kan det hända att mattider behöver ändras eller att maten serveras på annan lämplig plats. Wärdshuset har ofta konferensgäster, därför vill vi att våra elever strävar efter ett gott värdskap vad avser uppförande, klädsel och bemötande. Wärdshusets kiosk har öppet under mattiderna. Wärdshuset tillämpar ej kreditköp. Skoldagar Frukost Lunch (enl. schema) Middag Lör-, sön- och helgdagar Frukost Middag

5 Matlådor kan avhämtas vid sjukdom. Vid enskild frånvaro från måltider måste eleven/kursdeltagaren meddela Wärdshuset. Vid större evenemang som t ex friluftsdag eller praktik meddelar skolan. Inför lördag och söndag ska alla elever som stannar kvar i elevboendet skriva upp sig på en lista som finns på Wärdshuset. Om du inte skriver upp dig inför helgen serveras ingen mat. Måltider vid resor till travtävlingar: Matersättning utbetalas till kusk och skötare via ansvarig hästlärare. Praktik/APL De elever som bor på skolans elevboende erhåller en ersättning per vecka för att hantera kostnader för mat, logi och resor då praktik eller APL är förlagd till annan ort. Vid praktik utgår ersättning till de elever som bor på boendet: 1025kr/vecka för de i enkelrum och 780kr/vecka för de som bor i dubbelrum. För de elever som bor på skolans elevboende under praktik/apl tillhandahåller skolan kost och logi samt bekostar lokala resor, ingen övrig ersättning utgår. För övriga elever betalar vi ut max 680kr per månad i reseersättning, gäller även för de elever som väljer att bo kvar på skolan eller åka hemifrån. För att få ersättning för resor måste kvitto uppvisas. Drogpolicy Skolan och elevboendet är drogfritt. Alkohol eller droger får inte finnas här. Ingen får uppträda alkohol- eller drogpåverkad här. Vid misstanke om innehav av alkohol eller droger har personal rätt att göra en visitation av rummet. Vid tecken på innehav av alkohol eller droger, eller om eleven uppträder alkohol- eller drogpåverkad kommer personalen att: 1. Ta ifrån eleven alkohol eller drog. 2. Se till att eleven går till sitt rum. 3. Samma dag ringa vårdnadshavaren. 4. Vardagen efter följa upp med samtal elev/vårdnadshavare. 5. Beslut om åtgärd. Rökning är inte tillåten inomhus. Vi har två platser där rökning är tillåten utomhus; vid aulan och utanför wärdshuset. Vid omyndiga elevers nyttjande av tobak kontaktas alltid vårdnadshavare.

6 Elevvård och fritidsaktiviteter Inom elevboendet arbetar fritidsledarna i samråd med elever, studeranderåd, mentorer och skolledning, med elevvård och fritidsaktiviteter. En del fritidsaktiviteter innebär resa till och från aktiviteten. Ibland finns det behov av att en elev kör Wångens minibuss. Om ni som förälder inte tillåter att er dotter/son åker med annan elev måste ni skriftligen meddela oss detta. Försäkring Eleverna är täckta av skolans försäkring under skoltid, samt till och från skolan på skoltid, ej på lediga tider. Det är bra att teckna en olycksfallsförsäkring genom hemmet. Kolla även om ert barn är försäkrat på andra sätt, ex genom licens eller förening. Folksam är det försäkringsbolag som Jämtlands Gymnasium tecknat avtal med Vid skada kontakta rektor. Hemförsäkringen täcker vissa delar, kolla med ert försäkringsbolag. Drulleförsäkring kan också vara bra att ha. Viktiga datum Gymnasiet läsåret Skolstart Gy 1: 22 augusti kl i aulan Föräldramöte Gy: 1 22 augusti kl i aulan Skolstart Gy 2+3: 26 augusti kl Julavslutning: 20 december Student och avslutning: 5 juni 2014 Lovdagar 28 oktober - 1 november (v 44) (Höstlov) 20 december, efter lunch - 6 januari (Jullov) 3 mars - 9 mars (v 10) (Sportlov) 17 april, efter lunch - 25 april (v 17) (Påsklov) 2 maj och 30 maj (Klämdagar) APU/APL Eleverna ordnar sin praktikplats. Skolan godkänner praktikplatsen. Ansvariga för praktik är Tina Virkama (trav) och Sara Ljung (island). Gy 3: v 41-43, v 6-9 Gy 2: v 45-47, v Gy 1: v 47, 48, 11, 12. Praktikvecka 47 görs på Wången.

7 KONTAKTPERSONER PÅ WÅNGEN Ledningsgruppen Wången VD Johan Sundberg Rektor/programansv. gymnasiet Erik Holmer Sportchef Jan Halberg Utvecklingschef FoU Karin Ericson Wärdshuschef Lisa Eliasson Fastighetschef Conny Erlandsson Ekonomichef Monica Lundström Programansv. vuxenutbildning Maria Mattsson Marknadschef Ronney Wickzell Andra viktiga funktioner: Frågor gällande fakturor Elisabeth Ellnestad Bokning boende/mat Wärdshuset Växel Maria Strandberg Stallförman trav Lars-Åke Svärdfeldt Stallförman island Sara Ljung Fritidsledare Marita Lind Annie von Krusenstierna Roger Persson Skolkurator Rita Knuting Mentorer Gy 1 Berit Edvardsson Marie Lindström Mentorer Gy 2 Tina Norin Tina Virkama Mentorer Gy 3 Annie von Krusenstierna Linda Degermark Kontaktuppgifter till övrig personal hittar du på under fliken Kontakt. SJUKANMÄLAN telefonsvararen eller via Dexter inlogg skickas hem Hus A , Hus B , Hus C , Hus D , Hus E

VÄLKOMMEN. Blekinge folkhögskola 2012/2013

VÄLKOMMEN. Blekinge folkhögskola 2012/2013 VÄLKOMMEN 2012/2013 Postadress: Blekinge, Folkhögskolevägen 6, 370 10 Bräkne-Hoby Telefon: 0457-73 18 60. Fax: 0457-73 18 64 E-post: folkhogskolan@ltblekinge.se Internet: www.blekingefolkhogskola.se Innehåll

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2012-2013 LÄSÅRET 2012 2013 Höstterminen: 20 aug 2012-19 dec 2012 Vårterminen: 7 jan 2012-5 juni 2012 Lovdagar: Höstlov: 29 okt 1 nov 2012 (avser Allmän kurs, Teori &

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2015-2016 LÄSÅRET 2015 2016 Höstterminen: 17 aug 2015-16 dec 2015 Vårterminen: 11 jan 2016-8 juni 2016 Lovdagar: Höstlov 26 okt 30 okt 2015 (avser Allmän kurs, Teori

Läs mer

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2015/16

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2015/16 BRA ATT VETA Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2015/16 Innehållsförteckning Läsårstider... 2 Policy... 3 Information som rör skolan... 3 Information som rör ditt boende...

Läs mer

Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola!

Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola! 2015.04.23 SKOLAN & STÖLLET Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola! Här får du några tips och lite praktisk vägledning för vardagen på skolan och i Stöllet. EXPEDITIONEN Skolans

Läs mer

Vä lkommen till Stiernho o ksgymnäsiet!

Vä lkommen till Stiernho o ksgymnäsiet! Vä lkommen till Stiernho o ksgymnäsiet! Vi är glada att du valt Stiernhööksgymnasiet för dina gymnasiestudier! Vår skola utmärks av trygghet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan elever och

Läs mer

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 BRA ATT VETA Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 Innehållsförteckning Läsårstider... 2 Policy... 3 Information som rör skolan... 3 Information som rör ditt boende...

Läs mer

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen 2015-06-25 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp 2015-06-25 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

BRA ATT VETA. LÄSÅRET 2010/2011 Upplaga 1

BRA ATT VETA. LÄSÅRET 2010/2011 Upplaga 1 BRA ATT VETA LÄSÅRET 2010/2011 Upplaga 1 TELEFONLISTA LÖFTADALEN INTERNT Skolexpeditionen, Karin 0340-65 50 00 200 Konferens, Birgitta/Anette 0340-65 50 01 201 Rektor, Jonny Rydgren 0340-65 50 03 203 Utv.ledare

Läs mer

Handbok. Gästelever. Skandinaviska skolan i Madrid

Handbok. Gästelever. Skandinaviska skolan i Madrid Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid INNEHÅLL Förord 3 Lektioner 15 Presentation av Skandinaviska skolan 4 Frånvaro 15 Anmälan 5 Prov, arbeten, betyg 15 Avgifter 6 Avslutning av studierna 15

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m läsåret 2015/2016 Innehåll 3 Välkommen till SVF! 4 Läsåret 2015/2016 5 Personal, linjeledare 6 Allmänt om SVF och folkbildning

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

DELTAGARHANDBOK TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA

DELTAGARHANDBOK TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA DELTAGARHANDBOK TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA Vi hälsar dig välkommen till Tornedalens folkhögskola och hoppas på ett trevligt läsår tillsammans. I denna handbok har vi samlat en del av den information som

Läs mer

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Läsårsdata Höstterminen 140818-141219 Vårterminen 150108 150612 (studiedagar 8-9 jan) Lovdagar v. 44 Höstlov 141027 141031 v. 8 Sportlov 150216-150220 v. 15 Påsklov

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer

Karibu Kenya! Välkommen till Kenya och internatet på Svenska skolan i Nairobi.

Karibu Kenya! Välkommen till Kenya och internatet på Svenska skolan i Nairobi. Karibu Kenya! Välkommen till Kenya och internatet på Svenska skolan i Nairobi. Du kommer till ett fantastiskt land, med ett behagligt klimat, hjälpsamma och trevliga människor och fantastisk kultur. Kenya

Läs mer