Även om omsättningen görs i Sverige ska du inte ta ut moms på varor som du levererar från Sverige till en köpare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Även om omsättningen görs i Sverige ska du inte ta ut moms på varor som du levererar från Sverige till en köpare"

Transkript

1 Vad är moms? Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper varor och tjänster. Momsen är ofta inbakad i priset. Du som är företagare betalar momsen till staten. Momsen är 25, 12 eller 6 procent av försäljningspriset utan moms. När ska du betala moms till staten? För att du ska vara skyldig att ta ut moms av dina kunder och betala moms till staten måste samtliga följande förutsättningar vara uppfyllda: du omsätter (säljer eller tar ut) varor eller tjänster omsättningen av varorna eller tjänsterna är momspliktig omsättningen görs i en yrkesmässig verksamhet omsättningen görs i Sverige. Din verksamhet anses vara yrkesmässig om den räknas som näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Även annan ekonomisk verksamhet kan anses som yrkesmässig om omsättningen överstiger kr. Du omsätter varor och tjänster genom uttag om du levererar eller tillhandahåller dem utan betalning. Kravet på att omsättningen ska göras i Sverige innebär att du som regel inte ska ta ut svensk moms på tjänster som du tillhandahåller i andra länder. Även om omsättningen görs i Sverige ska du inte ta ut moms på varor som du levererar från Sverige till en köpare Omvänt ska du själv när du köper varor momsfritt från en säljare i ett annat EU-land beräkna och betala moms till staten (omvänd skattskyldighet). Om du importerar varor ska du betala moms till Tullverket. Avdragsrätt För dig som ska ta ut moms av dina kunder är momsen inte någon kostnad, eftersom du som regel har rätt att göra avdrag för den moms som du betalar på inköpen för din verksamhet. Du betalar in skillnaden mellan den moms du tar ut på din försäljning (utgående moms) och den moms du betalar på dina inköp (ingående moms). Du får bara dra av moms som avser din momspliktiga verksamhet. I vissa fall får du dra av momsen du betalar på dina inköp trots att du inte tar ut någon moms på din egen försäljning. Det kan bli aktuellt om du säljer t.ex. läkemedel skepp för yrkesmässig sjöfart framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande varor eller tjänster till länder utanför EU (detta kallas export) varor till en företagare inom EU som åberopar sitt VAT-nummer. I vissa fall får du inte dra av den ingående momsen eller bara en del av den. Läs mer om det i avsnittet Avdragsförbud.

2 Momsfria varor och tjänster Omsättning av nästan alla varor och tjänster är momspliktig, men det finns vissa undantag. Om du säljer t.ex. följande varor och tjänster ska du inte ta ut moms av köparen: sjukvård, tandvård och social omsorg utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet bank- och finansieringstjänster försäkringstjänster artistarvoden studieförbundens studiecirklar läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus skepp för yrkesmässig sjöfart framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande. lotteri, vadhållning och andra former av spel köp och hyra av fastigheter (läs mer under Fastighet och bostad) konstverk som konstnären eller konstnärens dödsbo säljer själv för högst kronor under ett beskattningsår. 25, 12 eller 6 procents moms? Normalskattesatsen för moms är 25 procent. För vissa särskilt angivna varor och tjänster är skattesatsen 12 eller 6 procent. Vilken skattesats du ska använda beror på vilka varor eller tjänster du säljer. Det spelar alltså ingen roll vilken moms du själv betalat när du köpt en vara eller en tjänst. Du beräknar momsen på beskattningsunderlaget. Vid försäljning är beskattningsunderlaget hela beloppet som kunden betalar för varan eller tjänsten, utan moms, med undantag för eventuell ränta. 25 procents moms Normalskattesatsen är 25 procent. Den används för alla varor och tjänster som de andra skattesatserna inte gäller. 12 procents moms Det är 12 procents moms på följande varor och tjänster. Livsmedel Momsen är normalt 12 procent på livsmedel. Livsmedel är alla bearbetade eller obearbetade ämnen eller produkter som är avsedda att ätas av människor.

3 Även följande räknas som livsmedel: ämnen som avsiktligt tillförts livsmedel under framställning, beredning eller behandling alkoholfria drycker samt lättöl och folköl dricksvatten som säljs på flaska eller liknande tuggummi mjölk (även vid försäljning till ett mejeri) spannmål (även vid försäljning till en kvarn). På följande livsmedel är momsen 25 procent: dricksvatten från vattenkran spritdrycker, vin och öl med högre alkoholhalt än folköl. Följande räknas inte som livsmedel och momsen är därför 25 procent: foder levande djur, med undantag för ostron och skaldjur som säljs levande som livsmedel läkemedel (även naturläkemedel) kosmetika tobak och tobaksprodukter narkotika och psykofarmaka restsubstanser och främmande ämnen. Restaurang- och cateringtjänster Momsen på restaurang- och cateringtjänster är 12 procent. Bland annat följande ska beskattas med 12 procents moms: festvåningspaket som omfattar mat, lokal, städning och liknande tjänster frukost i samband med logi dukning, servering, diskning och liknande tjänster som ingår i en cateringtjänst transport som ingår i en cateringtjänst. Följande beskattas alltid med 25 procent: spritdrycker, vin och starköl drinkar där spritdrycker ingår måltider och förfriskningar som ingår i ett konferensarrangemang. Om en restaurang- eller cateringtjänst omfattas såväl av mat som spritdrycker, vin eller starköl måste beskattningsunderlaget delas upp. Rumsuthyrning i hotellrörelse

4 Momsen är normalt 12 procent på rumsuthyrning i hotell-, pensionats- och vandrarhemsverksamhet eller liknande. Momsen är 12 procent även för vissa andra tjänster som anses som ett naturligt led i rumsuthyrningen, t.ex. parkering, telefon, telefax, betal-tv, bad och bastu samt tvätt. Konferensarrangemang med de tjänster som ingår räknas inte som rumsuthyrning. Momsen på detta är därför 25 procent. Logi och hotellfrukost för konferensdeltagare beskattas med skattesatsen 12 procent. Campingverksamhet Momsen är normalt 12 procent på campingverksamhet. Campingverksamhet innebär t.ex. uthyrning av husvagns- eller tältplatser eller enklare stugor. El, dusch och andra bekvämligheter som ingår naturligt räknas också som campingverksamhet. Det är 25 procents moms på gästhamnsverksamhet att hyra ut uppställningsplatser för t.ex. vinterförvaring av husvagnar och båtar. Försäljning av egna konstverk Momsen är normalt 12 procent när du säljer konstverk du själv gjort. Detsamma gäller när en konstnärs dödsbo säljer konstnärens verk. När någon annan än du som gjort konstverket säljer det, t.ex. ditt eget eller någon annans bolag, är momsen 25 procent. I vissa fall kan försäljningen vara helt momsfri. Läs mer i broschyren "Moms inom kulturområdet" (SKV 562). Import av konstverk När du importerar konstverk är momsen 12 procent, oavsett vem som säljer. 6 procents moms Det är 6 procents moms på följande varor och tjänster. Böcker, tidningar, noter, kartor och liknande Momsen är normalt 6 procent på följande produkter, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen består av reklam: böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad

5 tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde (t.ex. nyhets- och veckotidningar) bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn musiknoter kartor, t.ex. atlaser, väggkartor och topografiska kartor. Momsen är också 6 procent på böcker, tidningar etc. som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium. Momsen är 25 procent på e-böcker, nättidningar och annan information som man läser elektroniskt, t.ex. via Internet; det gäller även om innehållet återges exakt som i den tryckta upplagan talböcker som även innehåller musik, spel, sökfunktioner m.m. almanackor, anteckningsböcker och skrivböcker leksaksböcker, t.ex. böcker där mer än hälften av sidorna är avsedda för urklippning flygfotografier, kartor i relief och glober kartor för att åskådliggöra viss verksamhet, bl.a. schematiska kartor över järnvägs- eller busslinjer textilvaror som försetts med karttryck i prydnadssyfte tryckta kort för personliga hälsningar, t.ex. julkort och gratulationskort. Persontransporter inom Sverige Momsen är normalt 6 procent på persontransporter inom Sverige såsom tåg-, flyg-, buss- och taxitransporter av människor. Momsen är 25 procent för rena nöjesattraktioner som karusellturer, turer i berg och dalbana, ponnyridning, rundturer på nöjesanläggningar, bilbanor och liknande. Resetjänster inom EU:s momsområde ska vinstmarginalbeskattas med skattesatsen 25 procent när säljaren är ett företag i Sverige. Med resetjänster menar vi i det här sammanhanget resor som omfattar mer än själva transporten, t.ex. mat och logi. Traditionella charterresor, konferensresor och weekendpaket är exempel på resetjänster. Transport i skidliftar Momsen är 6 procent på transport i skidliftar. Vissa entréavgifter Momsen är 6 procent på entréavgifter till

6 konserter och andra föreställningar, t.ex. cirkus-, biograf-, teater-, opera-, balett-, trolleri-, revy-, operett- och musikalföreställningar samt vissa musikgalor djurparker idrottsevenemang. Momsen är 25 procent för entréavgifter till minizoo på nöjesparker, friluftsanläggningar m.m. Detsamma gäller visning av djur i andra sammanhang än i djurparker, t.ex. på bondgårdar. Entréavgiften till idrottsevenemang är momsfri om den tas ut av staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening. Idrottsverksamhet Momsen är normalt 6 procent på idrotter som utövas i Riksidrottsförbundets medlemsförbund styrketräning, jazzdans, aerobics, workout och kampsporter trav- och galoppverksamhet ansluten till Svenska travsportens centralförbund eller Svenska galoppförbundet tjänster som har ett nära samband med idrott, t.ex. tillgång till redskap och uthyrning av baddräkter, handdukar, skridskor och racketar. Momsen är 25 procent för verksamhet som har något annat syfte än motion eller tävling. Det kan t.ex. gälla babysim, vattenlek för barn, besök på äventyrsbad, ponnyridning på nöjesfält, biljard på restaurang och gocartåkning på tivoli. Museiverksamhet För museiverksamhet är momsen 6 procent på entréavgifter guideavgifter filmvisning i samband med verksamheten ersättning för vandringsutställningar. Museiverksamhet är momsfri om den bedrivs av det allmänna eller stöds av det allmänna regelbundet och i mer än ringa (liten) omfattning. Momsen är 25 procent på t.ex. utfärdande av äkthets- och värderingsintyg konservators- och renoveringsarbeten

7 försäljning av reproduktioner, souvenirer och vykort. Biblioteksverksamhet För biblioteksverksamhet som bedrivs i privat regi är momsen 6 procent på avgifter för boklån beställnings- och köavgifter tillverkning eller förmedling av kopior, t.ex. av kyrkböcker. Biblioteksverksamhet är momsfri om den bedrivs av det allmänna eller stöds av det allmänna regelbundet och i mer än ringa (liten) omfattning. Avgifter för förseningar eller borttappade böcker anses som skadestånd och är därför också momsfria. Försäljning av vissa rättigheter Momsen är 6 procent för upplåtelse eller överlåtelse av vissa upphovsrättsligt skyddade verk rättigheter till ljud- eller bildupptagningar av en artists eller skådespelares framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk. Momsen är 25 procent vid upplåtelse eller överlåtelse av fotografier reklamprodukter system eller program för automatisk databehandling film, video, dvd eller liknande upptagning av information. Avdragsförbud I vissa fall får du inte dra av hela eller en del av momsen på varor och tjänster du köper för din momspliktiga verksamhet. Detta kallas avdragsförbud. Här kan du läsa om de vanligaste avdragsbegränsningarna. Köp av personbil eller lätt lastbil När du köper en personbil eller en lätt lastbil får du bara dra av momsen om du använder fordonet för momspliktig återförsäljning uthyrning taxitrafik eller annan yrkesmässig persontransport transport av avlidna

8 körkortsutbildning. Vad räknas som en personbil, lätt lastbil respektive buss? En personbil är i momssammanhang i första hand en bil som registrerats som personbil i bilregistret. En bil med skåpkarosseri som har en högsta totalvikt på kg kan dock vara registrerad som lastbil men ändå räknas som personbil i momssammanhang. Även bussar och s.k. minibussar med en totalvikt på högst kg räknas som personbilar. För att en bil ska räknas som lastbil i momssammanhang krävs att totalvikten är högre än kg (tung lastbil) den har flak (oavsett vikt) den är registrerad som lastbil och har en totalvikt på högst kg (lätt lastbil) och ett skåpkarosseri där förarhytten och skåpet är separata karosserienheter. Bilen ska vara körduglig även om skåpet är bortmonterat. Hyra (leasing) av personbil Du får dra av högst 50 procent av momsen du betalar för att hyra (leasa) en personbil. Villkoret är att bilen körs minst 100 mil per år i din verksamhet. Om du hyr bilen kortare tid än ett år, får du räkna om sträckan i förhållande till hyresperioden, t.ex. till 50 mil om du hyr bilen ett halvt år. Om du hyr en bil för t.ex. taxitrafik och även använder bilen för godstransporter begränsas avdragsrätten i förhållande till användningen. Om du hyr bilen för att enbart använda den för uthyrning, taxitrafik, transport av avlidna eller körkortsutbildning får du göra avdrag för hela momsen. Köp eller hyra av motorcykel När du köper en motorcykel för annat ändamål än för persontransport i taxiverksamhet gäller samma bestämmelser som för personbilar (se ovan). Det innebär att momsen är avdragsgill om du köper en motorcykel för till exempel återförsäljning eller körkortsutbildning. Om du köper en motorcykel för persontransport i taxiverksamhet är momsen inte avdragsgill. Vid hyra (leasing) av motorcykel för användning i taxiverksamhet har du avdragsrätt med 50 procent av momsen, under förutsättning av motorcykeln används mer än 100 mil/år i verksamheten. Följande fordon räknas som motorcykel Motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul och som är konstruerat för en hastighet som överstiger45 km/h. Motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul och som drivs av en förbränningsmotor som har en slagvolym som överstiger 50 kubikcentimeter.

9 Motorfordon på fyra hjul, med en tjänstevikt som är högst400 kgoch med en maximal nettomotoreffekt som inte överstiger 15 kilowatt. Motorfordon på fyra hjul, inrättat för godsbefordran och med en tjänstevikt som är högst550 kgoch med en nettomotoreffekt som inte överstiger 15 kilowatt. Följande fordon räknas inte som motorcykel Moped Terrängmotorfordon, dvs. terränghjuling, snöskoter och terrängvagn En terränghjuling, som vanligtvis har fyra hjul, skiljer sig från fyrhjulig motorcykel bl. a. genom att den inte har några begränsningar på motorstyrka och effekt samt att den är inrättad huvudsakligen för person- och godsbefordran i terräng. Det framgår av bilregistret om ett fordon är registrerat som terrängmotorfordon eller motorcykel. Köp eller hyra av stadigvarande bostad Du får inte dra av ingående moms på kostnader för stadigvarande bostad, även om du använder bostaden i momspliktig verksamhet (t.ex. som personalbostad eller mangårdsbyggnad i ett lantbruk). Du får varken dra av kostnader för byggnaden (inredning, reparationer m.m.) eller kostnader för boendet (vatten- och avloppsinstallationer m.m.). Vad räknas som stadigvarande bostad? En stadigvarande bostad är en byggnad eller en del av en byggnad som är inrättad för boende. När vi bedömer vad som är en stadigvarande bostad tar vi bl.a. hänsyn till byggnadens konstruktion, storlek, planlösning och utrustning (enligt de rättsfall som finns inom området). Du får inte dra av momsen på kostnader för att reparera ett kontorsutrymme i din bostad. I vissa fall kan det ha betydelse hur du använder rummet, t.ex. vid yrkesmässig rumsuthyrning. Representation Du får bara dra av momsen på den summa som ger rätt till representationsavdrag vid inkomsttaxeringen.

Moms inom kulturområdet

Moms inom kulturområdet SKV 562 utgåva 2 Moms inom kulturområdet Broschyren vänder sig till Broschyren vänder sig i första hand till konstnärer, artister, författare och andra som är verksamma inom kulturområdet. Vare sig du

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Moms inom kulturområdet

Moms inom kulturområdet SKV 562 utgåva 3 Moms inom kulturområdet Broschyren vänder sig till Broschyren vänder sig i första hand till konstnärer, artister, författare och andra som är verksamma inom kulturområdet. Vare sig du

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Regeringens proposition 1993/94:99 om ny mervärdesskattelag

Regeringens proposition 1993/94:99 om ny mervärdesskattelag Regeringens proposition 1993/94:99 om ny mervärdesskattelag Prop. 1993/94:99 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 9 december

Läs mer

Momshandledning för Linnéuniversitetet

Momshandledning för Linnéuniversitetet Momshandledning för Linnéuniversitetet Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms, utgående moms samt EU moms. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2012 Uppdaterad: 2012-08-31 Asn Innehåll 1.

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar Till Finansminister Anders Borg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2013-06-17 Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar 1 Hemställan om lagändring - sammanfattning Reglerna om avdrag

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 12 SKATTEREGLER AVSEENDE MERVÄRDESSKATT OCH STIPENDIER... 3 12.1 Mervärdesskatt (moms)... 3 12.1.1 Moms vid inköp... 3 12.1.1.1 Inköp i Sverige... 3 12.1.1.2 Moms på bilhyra...

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 14 Skatteregler för enskilda näringsidkare TAXERINGSÅR 2010 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha enkel information om reglerna för moms (mer värdesskatt) vid utrikeshandel och hur man

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler SKV 563 utgåva 4 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Om du ska ta ut moms av dina hyresgäster och ha rätt att dra av momsen på dina kostnader för lokaler som du hyr ut räcker det

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Sänkt restaurang- och cateringmoms

Sänkt restaurang- och cateringmoms Sänkt restaurang- och cateringmoms Delbetänkande av Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster Stockholm 2011 SOU 2011:24 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 23

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 23 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 23 Målnummer: 974-02 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2005-05-18 Rubrik: Begränsningarna i rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt avseende förvärv av personbilar

Läs mer

6 Undantag från skatteplikt

6 Undantag från skatteplikt Undantag från skatteplikt, Avsnitt 6 87 6 Undantag från skatteplikt 6.1 Allmänt Omsättning av varor och tjänster är skattepliktiga om de inte uttryckligen undantagits i 3 kap. ML. I detta avsnitt redogörs

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 14 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. Det finns två huvudtyper

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Kundfakturering 13 MARS 2014

Kundfakturering 13 MARS 2014 Kundfakturering 13 MARS 2014 Syfte med utbildningen - Syftet med kursen är att ge en orientering i kundfaktureringsprocessen, vilka rutiner som ingår samt hur de hänger ihop med kringliggande arbetsuppgifter.

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 16 TAXERINGSÅR 2009 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer