Fystränare Med kompetens att jobba med lag och grupper på elitnivå Hösten 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fystränare Med kompetens att jobba med lag och grupper på elitnivå Hösten 2014"

Transkript

1 w Fystränare Med kompetens att jobba med lag och grupper på elitnivå Hösten 2014

2 Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare w Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård sedan Grundades av Lasse Bergqvist som arbetat som idrottsmassör på elitnivå i över 30 år. Är medlem i Branschrådet Svensk Massage. Är medlem i EHFA (European Health and Fitness Association). Har yrkesutbildningar till Massagetereput och Personlig tränare. Har YH-utbildningar till Massage & Friskvårdsterapeut och Medicinsk Massageterapeut. Har ett flertal vidareutbildningar inom massage och friskvård. Medverkar i forskning runt behandlingsmetoder baserade på klassisk svensk massage. I utbildningen till Fystränare samarbetar vi med som drivs av Fredrik Wandus. Ett företag som bedrivit kvalificerade fysiologiska tester och utbildningar sedan Grundades av Fredrik Wandus som har över 20 års erfarenhet som elitidrottstränare. Ofta anlitad av Riksidrottsförbundet i specialidrottförbundens olika tränarutbildningar. Företaget har 4 verksamhetsgrenar: kvalificerade fysiologiska tester, utbildningar, vetenskaplig träningsrådgivning samt återförsäljare för Olympiska Kommitténs friskvårdsverktyg Olympisk utmaning. Har årligen återkommande uppdrag på Linköpings Universitet inom kurserna Idrottsmedicin samt Fysisk träning som medicinsk behandling på avancerad nivå. Fysträning Inom idrotten handlar resultaten ett lag eller en individ uppnår alltid om en kombination av många saker. Träningen måste därför innehålla allt från generell fysträning till grenspecifik träning och även mental träning. Ofta finns i klubbar och föreningar förhållandevis goda kunskaper om den aktuella idrottens teknik och vid lagidrotter även taktik och spelsystem. Det är dock mycket vanligt att det saknas professionell kompetens på fysträningsområdet. Det är inte så konstigt att det är så eftersom fysträning är ett komplext område som kräver mycket utbildning för att bemästra! Denna utbildning kommer att ge dig en bred och gedigen kunskap inom fysträning, med tydlig inriktning mot att jobba med lag eller individer inom idrotten. Du kommer till exempel göra praktik i idrottsföreningar under utbildningen. Vi lär framförallt ut hur man långsiktigt kan lägga upp den fysiska och mentala träningen för att nå uppställda mål. Vi vänder oss med denna utbildning till dig som vill utveckla dina kunskaper om idrottens specifika behov och krav på prestationsförmåga. Utbildningen kommer att ha en tydlig inriktning mot prestationsutveckling och dess fokus kommer att ligga på träning för såväl enskilda idrotter som lagidrotter. Du bör ha god egen erfarenhet inom träning innan du går denna utbildning. Fokus i utbildningen kommer att ligga på att lära ut en mängd övningar, allt från grundövningar till tuffa övningar som passar för hårt tränande elitaktiva. Du förväntas alltså ha sådan egen träningsbakgrund att du kan tillgodogöra dig detta utan att i stor utsträckning behöva träna själv på alla övningar. Lämplig bakgrund kan till exempel vara att du jobbat som tränare, Personlig tränare eller liknande. Du kanske till exempel redan är en duktig tränare men vill bygga på dina kunskper inom fysträning för att kunna göra ett bättre jobb eller bredda dina uppgifter i din förening. Tillgodoräknande Om du har tidigare kunskaper inom anatomi och fysiologi kan du tillgodoräkna dig dessa och behöver inte delta i kursdelen Humanbiologi. Läs mer om detta under Allmän information om utbildningen. Bergqvists kvalitet Det finns många anledningar att välja Bergqvist när du ska utbilda dig till Fystränare. Vi vill framhäva följande punkter som visar att vi håller en hög kvalitet och ger dig en eftertraktad kompetens. kursansvarige Fredrik Wandus har under många år undervisat och lagt upp kurser inom området, bland annat på universitetsnivå. vi har inte mer än 24 elever per klass för att kunna hålla en hög undervisningskvalitet. Vid praktisk undervisning delas klassen i grupper. vi har en erfaren och kompetent lärarkår.

3 w Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare Kursplan för Fystränare Utbildningen består av 250 lärarledda klocktimmar och är indelad i nedanstående kursdelar. Utöver dessa timmar tillkommer cirka timmars hemstudier. I hemstudierna ingår att du ska göra praktik i en idrottsförening under studietiden. Humanbiologi, 40 timmar Rörelseapparatens anatomi och fysiologi Grundmedicin Träningslära, 90 timmar Träningsprinciper och energisystemen Fysiska grundegenskaper Träningsmodeller för alla fysiska grundegenskaper Återhämtningsstrategier Träningsplanering Motoriska utvecklingsprinciper och optimal mottaglighetsålder Träningsmyter Biomekanik, 16 timmar Mekanikens grundbegrepp Biomekanisk rörelseanalys Idrottsnutrition, 20 timmar Teoretisk kostlära Kost- och aktivitetsregistrering Kolhydratsladdning Idrottsmedicin, 20 timmar Idrottsskador akut omhändertagande Förebyggande träning Rehabträning Screening Hjärt & lungräddning och Första hjälpen Testmetodik, 24 timmar Konditionstester Fysprofilen Löpstegsanalys Kapacitets- och kravanalyser Mental träning, 20 timmar En mental träningslära Coaching, 20 timmar Samtal och aktivt lyssnande Ledaregenskaper Inlärningsfokus och prestationsmiljö Humanbiologi, 40 timmar Kursens mål är att ge goda kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion. Tyngdpunkten ligger på att ge mycket goda kunskaper i rörelseapparatens anatomi och fysiologi. Det är denna del av utbildningen du har möjlighet att tillgodoräkna dig, kontakta oss gärna om du har frågor rörande hur dina förkunskaper förhåller sig till innehållet i detta block. Rörelseapparatens anatomi och fysiologi En Fystränare måste vara expert på musklernas positioner och funktioner! I denna del av kursen gås alla muskler, som är viktiga inom träning, igenom i detalj, både anatomiskt och fysiologiskt. Du lär dig dessa musklers namn och över vilka leder de jobbar. Du får också träna på att göra rörelseanalyser, vilket innebär att utreda vilka muskler som deltar i en viss rörelse. Grundmedicin Förutom att vara expert på muskler bör en Fystränare ha kunskap om övriga delar av kroppen också. Här handlar det inte om expertkunskap utan mer om översiktlig kunskap. Vi går igenom framförallt nervsystemet och cirkulationsorganen och andningsorganen. Det är mycket viktig att ha denna allmänmedicinska kunskap som fystränare, framförallt för att kunna avgöra vilken typ av träning som kan vara farlig eller olämplig för vissa personer. Du lär dig också vanligt förekommande medicinsk terminologi.

4 Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare w Träningslära, 90 timmar Kursens mål är att ge mycket goda kunskaper i träningslära. Genom denna kurs kommer du få en ökad förståelse för vilka effekter olika typer av träning ger och hur olika individer kan respondera på samma träningsintervention beroende på det relativa utgångsläget, genetiska faktorer och kön. Du kommer också få lära dig olika modeller för träningsplanering och vilken betydelse periodisering och block har för ett träningsupplägg. Vi går igenom begreppet funktionell träning och i vilka perioder av ett träningsupplägg den typen av träning bör läggas in för att lägga grunden till hård grenspecifik träning. Träningsprinciper och energisystemen Här bygger vi vidare på de teoretiska kunskaperna i anatomi och fysiologi och lär ut hur dessa tillämpas praktiskt. Du får lära dig om fysisk arbetsförmåga, kraftutveckling, nerv- och muskelfunktion, återhämtning och energiomsättning med mera. Vi går igenom hur fysisk aktivitet påverkar både rörelseapparaten och organ i kroppen. Fysiska grundegenskaper Människokroppen har ett flertal träningsbara egenskaper som alla måste uppfylla de krav idrottsutövandet och övriga livet ställer. Vi kommer koncentrera oss på följande egenskaper under utbildningen: Styrka Uthållighet Koordination Rörlighet Snabbhet Träningsmodeller för alla fysiska grundegenskaper Du kommer lära dig hur kroppens fysiska grundegenskaper kan tränas och vi går igenom olika träningsformer både praktiskt och teoretiskt. Vi lär ut den grundläggande tekniken i vanliga moment inom fysträningen, till exempel olympiska lyft, MAQ, rörlighetsträning, löpteknik, koordinationsövningar, snabbhetsträning och träning för uthållighetens olika faktorer (OBLA, max vo2 och arbetsekonomin). En mycket viktig del av kroppen i all rörelse är bålregionen som vi går igenom extra noggrannt. Då gås bland annat begreppet inner and outer units igenom. Observera att du som Fystränare inte förväntas kunna utföra alla de övningar vi går igenom själv. Fokus på denna utbildning ligger på träning på en sådan nivå att det ofta bara är de aktiva som klarar av övningarna. Fystränarens roll är snarare att instruera i hur övningarna ska utföras och kontrollera utförandet. Återhämtningsstrategier Idrottsforskningen och idrottsrörelsen har kommit relativt långt när det gäller kunskap och systematik som rör planering, genomförande och utvärdering av träning ur ett fysiologiskt perspektiv. När det gäller återhämtningen är det dock sämre ställt. Inom elitidrotten är återhämtningen oerhört betydelsefull för att optimera träningsresultaten på såväl kort som lång sikt. I utbildningen får du lära dig vilka återhämtningsmetoder som har vetenskaplig evidens och vilka som är mer ifrågasatta av nutida idrottsforskare. Du får också lära dig mer om hur du kan periodisera såväl träning som återhämtning för att möta olika krav under en säsong, med de naturliga variationer i belastning som förekommer. Träningsplanering Du kommer få goda kunskaper om hur man komponerar och designar träningsprogram med olika målsättningar, olika förutsättningar och med variation på upplägg. Du kommer kunna lägga upp individuellt anpassade program inom ramen för ett lags eller en grupps träning. Vi går igenom periodisering, med vilket menas att träningsupplägget varierar över tid beroende till exempel på hur en tävlingssäsong ser ut. Vi pratar om periodisering på både kort och lång sikt. Ett viktigt begrepp inom fysträning för idrottare är Long Term Athlete Development (LTDA). Här ser vi över hur mål kan sättas upp på lång sikt, till exempel ett flertal år framåt, och hur dessa mål kopplas till träningsupplägg. Motoriska utvecklingsprinciper och optimal mottaglighetsålder Motorisk utveckling kan definieras som förändring av motoriskt beteende över tid. Förändringen beskrivs vanligtvis i förhållande till ålder, men kan även relateras till färdighetsnivå. Det har varit vanligt att beskriva motorisk utveckling som den förändring som sker under de första levnadsåren. Begreppen har emellertid ständigt utvidgats, och idag är det förhållandevis vanligt att tala om utveckling som en livslång process. Inte minst inom idrottskretsar. Beroende på olika motoriska och fysiologiska förutsättningar fungerar vissa träningsstimuli bättre än andra beroende på mognad, färdighet och ålder. Du kommer att få lära dig mer om när det är som mest gynnsamt att träna olika kvaliteter, det vill säga vår optimala mottaglighet för olika typer av träning. Träningsmyter Vi kommer att titta närmare på vanligt förekommande träningsmyter och försöka ge svar på vad nutida idrottsforskning säger om bland annat stretchingens effekter på kort och lång sikt, fettför-

5 w Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare bränning, efterförbränning (EPOC), träningsvärk, alkoholens påverkan på prestationen, syrgashalt i luften med mera. Biomekanik, 16 timmar För att få en god förståelse för hur musklerna skapar rörelser och tar upp belastningar behövs kunskaper i mekanik. Kursen ger dig grundläggande kunskap i hur mekaniska faktorer påverkar våra kroppar i rörelse. Mekanikens grundbegrepp Följande begrepp kommer gås igenom: Krafter Vridmoment Hävstänger Hastighet och acceleration Rörelsemängd Energi och energiomvandling Tröghet, impuls och friktion Spinn Biomekanisk rörelseanalys Vi tittar närmare på biomekaniken kopplad till olika rörelser som är vanligt förekommande inom idrotten, till exempel löpning, hopp, kast och rotationer. Idrottsnutrition, 20 timmar Nutrition är ett omfattande ämne där det finns många skilda åsikter, teorier och metoder. I utbildningen lägger vi huvudvikten vid kost för fysisk prestation. Det är viktigt för en Fystränare att känna till grunderna i näringslära och kostrådgivning. Många idrottsutövares målsättning kräver att du som Fystränare ser över både träning och kosthållning. Teoretisk kostlära I denna del av utbildningen går vi igenom grunderna om vad vår kropp behöver för att fungera och må bra. Du får kunskap om kolhydrater, fett och proteiner och vi går igenom hur kroppen tar hand om dessa och hur de används för energiomsättning, uppbyggnad och andra fysiologiska processer som till exempel träning och återhämtning. Kroppen behöver också en mängd olika mineraler och vitaminer för att allt ska fungera och god hälsa upprätthållas. Vi tar upp de viktigaste delarna inom detta område. Vi går igenom hur kostbehoven påverkas av en persons träningsmängd och typ av träning och baserat på detta tittar vi på lämpliga näringsrekommendationer och timing. Med timing menas hur intag av näring ligger i förhållande till träningspass. Ett ämne som är komplext och debatterat med många olika åsikter och sanningar är kosttillskott. Under utbildningen berör vi detta ämne. Kost- och aktivitetsregistrering Att gå igenom en persons kostintag och analysera det är en ganska omfattande uppgift! Nuförtiden finns dock hjälpmedel i form av kostregistreringsprogram. Vi lär ut teorin runt kostregistrering vad gäller metodik, upplägg och analys. För analyserna använder vi programvaran Linkura. Under utbildningen har du som elev en studielicens på Linkura som du efter utbildningen kan omvandla till en egen licens. Du kommer få genomföra en egen kost- och aktivitetsregistrering för att få en ökad förståelse för hur en individs energibalans kan variera över tiden. Kolhydratsladdning Du får lära dig om effekterna av en kolhydratsladdning och varför det skiljer sig i effekt för olika individer beroende på träningsstatus. Du får också lära dig strategier för att genomföra en välbalanserad kolhydratsuppladdning med inriktning mot långtidsarbeten. Idrottsmedicin, 20 timmmar Som Fystränare kommer du stöta på många människor som har skador av olika typer. Du kommer antagligen också råka ut för att någon skadar sig när du är närvarande. Därför är kunskap om vanliga enkla skador mycket viktigt för en Fystränare. När man jobbar med människor är det också viktigt att man vet hur man ska bete sig om någon drabbas av ett allvarligt problem som till exempel ett hjärtstillestånd. Målet i den här kursdelen är just att du ska kunna hantera dessa situationer. Idrottsskador - akut omhändertagande Tänkesättet inom idrotten är att man vill få tillbaka den aktive så snabbt som möjligt efter en skada eller ett problem och detta har lett fram till att det inom idrotten utvecklats många bra metoder för att uppnå detta. Vi går igenom hur skador uppkommer och hur de kan förebyggas. Du får kunskap om hur enkla skador, som till exempel stukade fötter och muskelskador, bör tas omhand. Exempel på skador vi går igenom är följande: stukade fötter muskelbristningar krosskador (som till exempel en lårkaka) löparknä

6 Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare w Förebyggande träning För att motverka risken att skador ska uppstå får du lära dig hur man lägger upp träning på ett sätt som minskar risken att skada sig. Detta är mycket viktigt, särskilt för idrottare på hög nivå som ofta ligger nära vad deras kroppar tål och därmed balanserar på gränsen till att dra på sig olika typer av skador. Rehabträning Hur mycket man än jobbar med att förebygga skador kommer de att uppstå! Det kan handla till exempel om överansträngningar under träning eller skador under ett tävlingsmoment. I denna kursdel går vi igenom modeller för hur träning kan läggas upp under en rehabiliteringsperiod med målet att den aktive ska komma tillbaka till ordinarie träning. Vi går igenom hur man bör jobba med tester och lämplig progression i träningsupplägg anpassade till den typ av skada den aktive har. Screening För att avgöra hur en skada påverkar hur en individ kan träna går vi igenom ett antal tester, så kallad screening, som används för att avgöra personens status. Vi kommer bland annat gå igenom 9+ Screening Battery och Stabilizer bio pressure feedback. Hjärt & lungräddning och Första hjälpen Den här delen av utbildningen ger dig en grundläggande utbildning i Hjärt och lungräddning, inklusive hantering av en hjärtstartare, och också en grundläggande genomgång av hur man ska bete sig och agera på en olycksplats. vad gäller styrka, stabilitet, koordination och balans, muskelsamspel med mera. Du får lära dig att analysera grundmotoriska och funktionella rörelser. Dessa tester ska sedan ligga till grund för att lägga upp träningen för kunden. Fysprofilen Fysprofilen är ett standardiserat testpaket med ett 15-tal olika fystester uppdelat på två dagar. Du får lära dig alla tester som ingår i testpaketet och hur du kan kartlägga dina aktiva, eller ditt lags, starka och svaga sidor ställt i relation till nationell/internationell elit inom respektive idrott. Löpstegsanalys Utbildningen kommer att ge dig kunskap om hur du kan utvärdera och analysera tekniker i olika typer av löpsteg. Tekniken skiljer sig för en långdistanslöpare jämfört med en sprinter eller inom bollsporter. Vi tittar närmare på avvikelser från en gångbar teknik och analyserar löpsteg även ur ett biomekaniskt perspektiv. Videofilmning av såväl löpteknik som fotisättningar kommer att ske i utbildningssyfte. Kapacitets- och kravanalyser En kravanalys är en idrotts försök att beskriva de fysiska krav som krävs för att lyckas på elitnivå. Genom att göra en kapacitetsanalys över utövarens förmåga kan du med hjälp av kravanalysen se vilka egenskaper som behöver prioriteras i träningen. I utbildningen får du lära dig mer om hur du kan genomföra dessa analyser och vilka slutsatser du kan dra av skillnaderna mellan kraven och kapaciteterna. Testmetodik, 24 timmar En Fystränare måste alltid försöka utreda status på sina aktiva vad gäller den fysiska nivån. Detta gäller fortlöpande under en säsong. För att få verktyg att göra detta går vi igenom ett flertal tester som kan användas. Konditionstester De flesta idrottare har någon form av konditionsinslag i sin idrott varför tester inom detta område är mycket viktiga. Vi går under utbildningen igenom bland annat förljande tester: Åstrands ergometertest (Ekblom Bak-test) Coopers test Beep-test OBLA (Onset of Blood Lactate Accumulation) MuscleLab kraft/hastighetsanalyser Max vo2-test Vi lär i denna del ut hur tester görs av muskler

7 w Mental träning, 20 timmar Allt fler inser behovet av att också träna knoppen för att få ut individens fulla fysiologiska potential. Genom kursen kommer du få en ökad förståelse för vilka effekter den mentala träningen kan ge och hur den kan planeras och följas upp. En mental träningslära Den optimala idrottsliga träningsprocessen syftar till att föra den aktive idrottaren upp till en kapacitetsnivå där denne kan förverkliga sina möjligheter till topprestationer under tävlingar. Allt för ofta kan vi bevittna hur idrottare inte uppnår sin fulla potential vid viktiga tävlingar eller matcher. Utbildningen kommer att ta fasta på fyra kärnfrågor inom idrotten med fokusering på den mentala dimensionen: 1. Hur förverkligas den aktives inneboende kapacitet i tävling eller match? 2. Hur kan en integrering av mental träning öka kvaliteten på den fysiska träningen så att prestationsförmågan blir högre? 3. Hur kan man förstärka varje individs inre kärna av balans och harmoni den personliga utvecklingen? 4. Hur kan man genomföra en mental träningsprocess och en praktisk tillämpning av mentala metoder? I samband med att vi jobbar med den mentala träningsläran kommer vi gå igenom följande moment: Fysiska och psykiska effekter av avslappning Avslappningsövningar Mentala rummet Visualiseringar, det inre samtalet, tankar, bilder och känslor Copingstrategier Anspänning, fokusering, stress Prestations-U:et Stress Tester Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare Coaching, 20 timmar Coaching är ett koncept som passar mycket bra att använda som Fystränare. Som tränare måste du kunna inspirera, motivera, vägleda och stimulera idrottare till beteendeförändringar. Det är just detta man kan uppnå med coaching. Du kommer tränas i bemötandeteknik och att utföra coaching under utbildningen, både med dina klasskamrater och med riktiga kunder. Kursen syftar till att du som tränare och ledare skall få en utökad verktygslåda för att på ett effektivare sätt kunna förmedla ditt budskap. Samtal och aktivt lyssnande I coachingutbildningen kommer du lära dig ett antal tekniker och metoder för att bättre förstå din adept och kunna hjälpa denne vidare i karriären. Utbildningen ger dig kunskap i hur du för ett medvetet och reflekterande samtal, hur du kan förbättra ditt aktiva lyssnande och hur du med hjälp av spegling kan nå en djupare förståelse. Ledaregenskaper Du kommer att lära dig om olika ledarstilar och ledaregenskaper samt vad som menas med ett föredöme. Inlärningsfokus och prestationsmiljö Vi kommer att belysa vilken betydelse inlärningens fokus har och hur du kan skapa en positiv prestationsmiljö.

8 Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare Allmän information om utbildningen w Kursupplägg Utbildningen pågår under två terminer med lärarledd undervisning 4-5 dagar/månad, alltid i anslutning till helg. Undervisningsfria veckor är avsedda för självstudier, träning och praktik i förening på hemorten. Observera att det är det första blocket i Humanbiologi som går att tillgodoräkna sig. Om man gör det behöver man alltså inte delta de dagarna. Kursstart hösten 2014 Datum för blocket i Humanbiologi: sep samt förmiddagen 16 okt. Resterande dagar av kursen: okt, nov, 4-7 dec, jan, 26 feb - 1 mars, mars, apr. Kostnad Kursavgiften är kronor plus moms Totalt inklusive moms alltså kronor. Om du kan tillgodoräkna dig kunskaper i Humanbiologi och avstår första delen av kursen kan du dra av kronor från kursavgiften. I kursavgiften ingår all kurslitteratur och också en elevlicens på kostregistreringsprogramvaran Linkura. Finansiering av kursavgift I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av alla våra utbildningar. Du kan till exempel räntefritt dela upp din betalning i 12 månader. Mer information om detta kan du få på Human Finans hemsida Du kan också ringa Human Finans på telefon för gratis rådgivning. Antagningskrav För att gå denna utbildning till Fystränare bör du själv ha god träningsvana så till vida att du tränat regelbundet i någon form, eller jobbat som tränare/ledare inom idrotten med fysträningsansvar. Gymnasiekompetens eller annan bakgrund som kan bedömas som likvärdig krävs. Tillsammans med din ansökan bifogar du dina gymnasiebetyg eller eventuell annan utbildning. Anmälningsavgift på 2000 kronor betalas in i samband med ansökan. Om du inte skulle bli antagen till utbildningen får du självklart tillbaka hela anmälningsavgiften. Antagning Du får besked om du blivit antagen snarast efter sista ansökningsdag. Om vi fått in fler ansökningar än platser kommer du att bli kallad till intervju. Anmälningar efter sista ansökningsdag behandlas, om det finns platser kvar, i den ordning vi fått in anmälningsavgifterna. Resa och boende Vad gäller boendet under utbildningstiden så bistår vi gärna med en lista på inackorderingsrum där kostnaden ligger mellan kronor per natt. Vi har fri parkering vid skolan. Bergqvist ligger på gångavstånd från Linköpings station så det är också lätt att komma till oss med fjärrbuss eller tåg. Betalningsvillkor Kursavgiften fakturerar vi dig och den ska betalas cirka en vecka innan kursstart. Kursavgiften återbetalas ej om du väljer att avbryta utbildningen. Endast vid allvarlig sjukdom eller liknande kan återbetalning av del av kursavgift bli aktuellt. I dessa fall krävs då läkarintyg. Examination För att få examen från skolan krävs följande: Minst 85 % närvaro på lärarledd undervisning. Godkänt resultat på skolans examinationsprov och obligatoriska inlämningsuppgifter och hemtentor. Hela kursavgiften betald.

9 w Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare Lärarkompetens Huvudlärare Lärarna i utbildningsteamet är alla verksamma och har mångårig erfarenhet inom olika träningsområden. De har arbetat med fysträning på alltifrån vardagsnivå till yttersta idrottselit. Här följer en presentation av våra huvudlärare: Fredrik Wandus Fredrik Wandus kommer att vara kursansvarig för utbildningen. Han är idrottslärare i grunden och har byggt på med ett flertal tränarutbildningar på elitnivå. Fredrik har personligen tagit fram all fysiologisk utbildning för Flygvapnets stridspiloter och undervisat dessa i över 10 år. Han har en gedigen erfarenhet som utbildare, elitidrottstränare och testledare vilket borgar för högsta tänkbara kvalitet i utbildningen. Fredrik har tränat flera OSdeltagare och ett antal olika idrottslag på högsta nationella nivå. Han är också Certifierad testledare av Sveriges Olympiska Kommité. Jenny Ewén Jenny har en masterexamen i Idrottsvetenskap och har bedrivit forskning inom ämnet vid Örebro Universitet (forskare i forskargruppen Muscle & Exercise physiology research group - MEPRG). Jenny har varit verksam som adjunkt vid Örebro Universitet och undervisat på såväl idrottslärarprogrammet som tränarprogrammet. Hon har en gedigen erfarenhet inom idrotten som fystränare och har tränarutbildning i tyngdlyftning. Thomas Öman Thomas är Personlig tränare och Certifierad Massör. Han är ansvarig för kursdelen Humanbiologi.

10 Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare Ansökan till Fystränare w med start hösten 2014 i Linköping Personnummer Efternamn Förnamn Telefon bostad Utdelningsadress Postnummer och ort Telefon arbete Mobiltelefon Bifogade kopior Gymnasiebetyg Folkhögskola Högskoleprov Annat: Jag har förkunskaper inom Humanbiologi och vill tillgodoräkna mig dessa och inte delta i utbildningens första 6 dagar. Anmälningsavgiften, kr, betalas till Bergqvists Massage & Friskvårdsutbildningar via vårt Bankgiro eller vårt Plusgiro , skriv ditt namn och vilken kurs du ska gå på inbetalningstalongen. Vi skickar dig en bekräftelse så fort vi tagit emot din betalning. Du har 14 dagars lagstadgad ångerrätt på din anmälan. Därefter gäller att det, för avbokning senare än 14 dagar före kursstart, utgår en administrativ avgift på 500 kronor, resterande kronor återbetalas till dig. Vid tidigare avbokning återbetalas hela anmälningsavgiften. Resterande kursavgift ska vara inbetald cirka en vecka före kursstart. När utbildningen påbörjats återbetalas ingen kursavgift om den studerande väljer att avbryta utbildningen. Endast allvarlig sjukdom eller liknande kan mot läkarintyg föranleda återbetalning av del av kursavgift. Sista anmälningsdag är 18 juni Kryssa för betalningsalternativ A Anmälningsavgift 2000 kronor och resterande kursavgift innan kursstart. B Betalar 2000 kronor i anmälningsavgift och ansöker om lån med delbetalning för resterande kursavgift hos Human Finans. Datum Underskrift Ansökan skickas till nedanstående adress:

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015 Friskvårdsmassör med inriktning mot idrottsmedicin och träning Våren 2015 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN vid helfart Massageterapeut, avancerad Utbildningslängd: 500 timmar I denna utbildning

Läs mer

Massageterapeut, avancerad delvis förlagd i Brasilien

Massageterapeut, avancerad delvis förlagd i Brasilien Massageterapeut, avancerad delvis förlagd i Brasilien Med fördjupning inom idrottsmedicin, friskvård och funktionell träning CSN-berättigad Hösten 2012 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN vid

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Personlig tränare - steg 2. Vidareutbildning för grundutbildade Personliga tränare

Personlig tränare - steg 2. Vidareutbildning för grundutbildade Personliga tränare Personlig tränare - steg 2 Vidareutbildning för grundutbildade Personliga tränare 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Massageterapeut med inriktning på friskvård

Massageterapeut med inriktning på friskvård Massageterapeut med inriktning på friskvård En yrkesutbildning delvis förlagd till Brasilien. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN!! Natal kallas o cidade do sol (solens stad) och har ett

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

Friskvårdsmassör Massageterapeut Medicinsk massageterapeut. Studieplan 2015

Friskvårdsmassör Massageterapeut Medicinsk massageterapeut. Studieplan 2015 Friskvårdsmassör Massageterapeut Medicinsk massageterapeut Studieplan 2015 Friskvårdsmassör (Steg 1) Massageterapeut (Steg 1 2) Medicinsk massageterapeut (Steg 1 3) INNEHÅLL Studieplan 2015 Historik Svensk

Läs mer

Friskvårdskonsult. Studieplan 2015

Friskvårdskonsult. Studieplan 2015 Friskvårdskonsult Studieplan 2015 Friskvårdskonsult Studieplan 2015 INNEHÅLL Omfattning Målgrupp Upplägg Förkunskaper Undervisande personal Innehåll 1) Kroppskunskap... 3 Anatomi inklusive belastningsskadeproblem

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

Sports & Training Convention

Sports & Training Convention E3Education presents the 25:th Sports & Training Convention Konferensen för maximal framgång inom Idrott, Träning & Rehab ÅRETS NYHET! * 12 DIPLOMKURSER * 3 STORFÖRELÄSNINGAR * EXPO & SHOW mm Hotell Scandic

Läs mer

lyfte Tidningen för dig som är medlem Golfäventyr KONSTEN ATT PRATA MED BARN Maxa din löpträning med Szalkai

lyfte Tidningen för dig som är medlem Golfäventyr KONSTEN ATT PRATA MED BARN Maxa din löpträning med Szalkai Tidningen för dig som är medlem KUNSKAP OCH INSPIRATION SEDAN 1994 NR 2/2014 Joanne Elphinston lyfte Hellner Maxa din löpträning med Szalkai Gör det svåra enklare Golfäventyr ska locka fler unga NY BOK

Läs mer

Personlig tränare. med hälsoprofil. Studieplan 2015

Personlig tränare. med hälsoprofil. Studieplan 2015 Personlig tränare med hälsoprofil Studieplan 2015 Personlig tränare med hälsoprofil Studieplan 2015 INNEHÅLL Omfattning Målgrupp Upplägg Förkunskaper Innehåll Examination 1) Anatomiskt ämnesblock... 3

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

Produktkatalog Friskvårdsaktiviteter. för ditt företag

Produktkatalog Friskvårdsaktiviteter. för ditt företag Produktkatalog Friskvårdsaktiviteter för ditt företag INNEHÅLL STRATEGISK HÄLSA 4 FYSTESTER 6 GRUPPTRÄNING 8 SATS MOTIVATIONSTÄVLING 9 PERSONLIG TRÄNING 10 FÖRELÄSNINGAR 12 SJUKGYMNASTIK 14 MASSAGE 15

Läs mer

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Svenska Innebandyförbundet 2011 Författare: Emil Persson och Jocke Bååth Foto: Henrik Johansson, Pic-Agency (landslagsbilder) och Mikael Malmgren (barn- och ungdomsbilder)

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

SATS PRODUKTKATALOG. Friskvårdspaket. för ditt företag

SATS PRODUKTKATALOG. Friskvårdspaket. för ditt företag SATS PRODUKTKATALOG Friskvårdspaket för ditt företag INNEHÅLL STRATEGISK HÄLSA 4 FRISKVÅRDSPAKET 6 FÖRELÄSNINGAR 8 GRUPPTRÄNING 12 MOTIVATIONSTÄVLINGAR 13 HÄLSOKONSULT 14 KOSTRÅDGIVNING 15 Personlig Träning

Läs mer

STAC Elittränare 2015

STAC Elittränare 2015 STAC Elittränare 2015 Avancerad vidareutbildning för dig som redan är tränare men vill utvecklas till en elittränare som gör stor skillnad för sina klienter, oavsett idrott! STAC Elittränare STAC Elittränare

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG 2015 INNEHÅLL Idrotten gillar utbildning... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Projektmöjligheter... 6 Kontakta oss... 8 Utbildning på

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård

Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård Deltid/distans 2014-15 CSN Massageterapeut Idrott & Friskvård Utbildningen till massageterapeut varvar praktiska delar i olika massagetekniker med teoretiska

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer

utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer Om Naprapathögskolan Att studera vid Naprapathögskolan Våra utbildningar Naprapatutbildning Yrkesutbildning till massör Ansökningsinformation

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer