Fystränare Med kompetens att jobba med lag och grupper på elitnivå Hösten 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fystränare Med kompetens att jobba med lag och grupper på elitnivå Hösten 2014"

Transkript

1 w Fystränare Med kompetens att jobba med lag och grupper på elitnivå Hösten 2014

2 Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare w Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård sedan Grundades av Lasse Bergqvist som arbetat som idrottsmassör på elitnivå i över 30 år. Är medlem i Branschrådet Svensk Massage. Är medlem i EHFA (European Health and Fitness Association). Har yrkesutbildningar till Massagetereput och Personlig tränare. Har YH-utbildningar till Massage & Friskvårdsterapeut och Medicinsk Massageterapeut. Har ett flertal vidareutbildningar inom massage och friskvård. Medverkar i forskning runt behandlingsmetoder baserade på klassisk svensk massage. I utbildningen till Fystränare samarbetar vi med som drivs av Fredrik Wandus. Ett företag som bedrivit kvalificerade fysiologiska tester och utbildningar sedan Grundades av Fredrik Wandus som har över 20 års erfarenhet som elitidrottstränare. Ofta anlitad av Riksidrottsförbundet i specialidrottförbundens olika tränarutbildningar. Företaget har 4 verksamhetsgrenar: kvalificerade fysiologiska tester, utbildningar, vetenskaplig träningsrådgivning samt återförsäljare för Olympiska Kommitténs friskvårdsverktyg Olympisk utmaning. Har årligen återkommande uppdrag på Linköpings Universitet inom kurserna Idrottsmedicin samt Fysisk träning som medicinsk behandling på avancerad nivå. Fysträning Inom idrotten handlar resultaten ett lag eller en individ uppnår alltid om en kombination av många saker. Träningen måste därför innehålla allt från generell fysträning till grenspecifik träning och även mental träning. Ofta finns i klubbar och föreningar förhållandevis goda kunskaper om den aktuella idrottens teknik och vid lagidrotter även taktik och spelsystem. Det är dock mycket vanligt att det saknas professionell kompetens på fysträningsområdet. Det är inte så konstigt att det är så eftersom fysträning är ett komplext område som kräver mycket utbildning för att bemästra! Denna utbildning kommer att ge dig en bred och gedigen kunskap inom fysträning, med tydlig inriktning mot att jobba med lag eller individer inom idrotten. Du kommer till exempel göra praktik i idrottsföreningar under utbildningen. Vi lär framförallt ut hur man långsiktigt kan lägga upp den fysiska och mentala träningen för att nå uppställda mål. Vi vänder oss med denna utbildning till dig som vill utveckla dina kunskaper om idrottens specifika behov och krav på prestationsförmåga. Utbildningen kommer att ha en tydlig inriktning mot prestationsutveckling och dess fokus kommer att ligga på träning för såväl enskilda idrotter som lagidrotter. Du bör ha god egen erfarenhet inom träning innan du går denna utbildning. Fokus i utbildningen kommer att ligga på att lära ut en mängd övningar, allt från grundövningar till tuffa övningar som passar för hårt tränande elitaktiva. Du förväntas alltså ha sådan egen träningsbakgrund att du kan tillgodogöra dig detta utan att i stor utsträckning behöva träna själv på alla övningar. Lämplig bakgrund kan till exempel vara att du jobbat som tränare, Personlig tränare eller liknande. Du kanske till exempel redan är en duktig tränare men vill bygga på dina kunskper inom fysträning för att kunna göra ett bättre jobb eller bredda dina uppgifter i din förening. Tillgodoräknande Om du har tidigare kunskaper inom anatomi och fysiologi kan du tillgodoräkna dig dessa och behöver inte delta i kursdelen Humanbiologi. Läs mer om detta under Allmän information om utbildningen. Bergqvists kvalitet Det finns många anledningar att välja Bergqvist när du ska utbilda dig till Fystränare. Vi vill framhäva följande punkter som visar att vi håller en hög kvalitet och ger dig en eftertraktad kompetens. kursansvarige Fredrik Wandus har under många år undervisat och lagt upp kurser inom området, bland annat på universitetsnivå. vi har inte mer än 24 elever per klass för att kunna hålla en hög undervisningskvalitet. Vid praktisk undervisning delas klassen i grupper. vi har en erfaren och kompetent lärarkår.

3 w Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare Kursplan för Fystränare Utbildningen består av 250 lärarledda klocktimmar och är indelad i nedanstående kursdelar. Utöver dessa timmar tillkommer cirka timmars hemstudier. I hemstudierna ingår att du ska göra praktik i en idrottsförening under studietiden. Humanbiologi, 40 timmar Rörelseapparatens anatomi och fysiologi Grundmedicin Träningslära, 90 timmar Träningsprinciper och energisystemen Fysiska grundegenskaper Träningsmodeller för alla fysiska grundegenskaper Återhämtningsstrategier Träningsplanering Motoriska utvecklingsprinciper och optimal mottaglighetsålder Träningsmyter Biomekanik, 16 timmar Mekanikens grundbegrepp Biomekanisk rörelseanalys Idrottsnutrition, 20 timmar Teoretisk kostlära Kost- och aktivitetsregistrering Kolhydratsladdning Idrottsmedicin, 20 timmar Idrottsskador akut omhändertagande Förebyggande träning Rehabträning Screening Hjärt & lungräddning och Första hjälpen Testmetodik, 24 timmar Konditionstester Fysprofilen Löpstegsanalys Kapacitets- och kravanalyser Mental träning, 20 timmar En mental träningslära Coaching, 20 timmar Samtal och aktivt lyssnande Ledaregenskaper Inlärningsfokus och prestationsmiljö Humanbiologi, 40 timmar Kursens mål är att ge goda kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion. Tyngdpunkten ligger på att ge mycket goda kunskaper i rörelseapparatens anatomi och fysiologi. Det är denna del av utbildningen du har möjlighet att tillgodoräkna dig, kontakta oss gärna om du har frågor rörande hur dina förkunskaper förhåller sig till innehållet i detta block. Rörelseapparatens anatomi och fysiologi En Fystränare måste vara expert på musklernas positioner och funktioner! I denna del av kursen gås alla muskler, som är viktiga inom träning, igenom i detalj, både anatomiskt och fysiologiskt. Du lär dig dessa musklers namn och över vilka leder de jobbar. Du får också träna på att göra rörelseanalyser, vilket innebär att utreda vilka muskler som deltar i en viss rörelse. Grundmedicin Förutom att vara expert på muskler bör en Fystränare ha kunskap om övriga delar av kroppen också. Här handlar det inte om expertkunskap utan mer om översiktlig kunskap. Vi går igenom framförallt nervsystemet och cirkulationsorganen och andningsorganen. Det är mycket viktig att ha denna allmänmedicinska kunskap som fystränare, framförallt för att kunna avgöra vilken typ av träning som kan vara farlig eller olämplig för vissa personer. Du lär dig också vanligt förekommande medicinsk terminologi.

4 Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare w Träningslära, 90 timmar Kursens mål är att ge mycket goda kunskaper i träningslära. Genom denna kurs kommer du få en ökad förståelse för vilka effekter olika typer av träning ger och hur olika individer kan respondera på samma träningsintervention beroende på det relativa utgångsläget, genetiska faktorer och kön. Du kommer också få lära dig olika modeller för träningsplanering och vilken betydelse periodisering och block har för ett träningsupplägg. Vi går igenom begreppet funktionell träning och i vilka perioder av ett träningsupplägg den typen av träning bör läggas in för att lägga grunden till hård grenspecifik träning. Träningsprinciper och energisystemen Här bygger vi vidare på de teoretiska kunskaperna i anatomi och fysiologi och lär ut hur dessa tillämpas praktiskt. Du får lära dig om fysisk arbetsförmåga, kraftutveckling, nerv- och muskelfunktion, återhämtning och energiomsättning med mera. Vi går igenom hur fysisk aktivitet påverkar både rörelseapparaten och organ i kroppen. Fysiska grundegenskaper Människokroppen har ett flertal träningsbara egenskaper som alla måste uppfylla de krav idrottsutövandet och övriga livet ställer. Vi kommer koncentrera oss på följande egenskaper under utbildningen: Styrka Uthållighet Koordination Rörlighet Snabbhet Träningsmodeller för alla fysiska grundegenskaper Du kommer lära dig hur kroppens fysiska grundegenskaper kan tränas och vi går igenom olika träningsformer både praktiskt och teoretiskt. Vi lär ut den grundläggande tekniken i vanliga moment inom fysträningen, till exempel olympiska lyft, MAQ, rörlighetsträning, löpteknik, koordinationsövningar, snabbhetsträning och träning för uthållighetens olika faktorer (OBLA, max vo2 och arbetsekonomin). En mycket viktig del av kroppen i all rörelse är bålregionen som vi går igenom extra noggrannt. Då gås bland annat begreppet inner and outer units igenom. Observera att du som Fystränare inte förväntas kunna utföra alla de övningar vi går igenom själv. Fokus på denna utbildning ligger på träning på en sådan nivå att det ofta bara är de aktiva som klarar av övningarna. Fystränarens roll är snarare att instruera i hur övningarna ska utföras och kontrollera utförandet. Återhämtningsstrategier Idrottsforskningen och idrottsrörelsen har kommit relativt långt när det gäller kunskap och systematik som rör planering, genomförande och utvärdering av träning ur ett fysiologiskt perspektiv. När det gäller återhämtningen är det dock sämre ställt. Inom elitidrotten är återhämtningen oerhört betydelsefull för att optimera träningsresultaten på såväl kort som lång sikt. I utbildningen får du lära dig vilka återhämtningsmetoder som har vetenskaplig evidens och vilka som är mer ifrågasatta av nutida idrottsforskare. Du får också lära dig mer om hur du kan periodisera såväl träning som återhämtning för att möta olika krav under en säsong, med de naturliga variationer i belastning som förekommer. Träningsplanering Du kommer få goda kunskaper om hur man komponerar och designar träningsprogram med olika målsättningar, olika förutsättningar och med variation på upplägg. Du kommer kunna lägga upp individuellt anpassade program inom ramen för ett lags eller en grupps träning. Vi går igenom periodisering, med vilket menas att träningsupplägget varierar över tid beroende till exempel på hur en tävlingssäsong ser ut. Vi pratar om periodisering på både kort och lång sikt. Ett viktigt begrepp inom fysträning för idrottare är Long Term Athlete Development (LTDA). Här ser vi över hur mål kan sättas upp på lång sikt, till exempel ett flertal år framåt, och hur dessa mål kopplas till träningsupplägg. Motoriska utvecklingsprinciper och optimal mottaglighetsålder Motorisk utveckling kan definieras som förändring av motoriskt beteende över tid. Förändringen beskrivs vanligtvis i förhållande till ålder, men kan även relateras till färdighetsnivå. Det har varit vanligt att beskriva motorisk utveckling som den förändring som sker under de första levnadsåren. Begreppen har emellertid ständigt utvidgats, och idag är det förhållandevis vanligt att tala om utveckling som en livslång process. Inte minst inom idrottskretsar. Beroende på olika motoriska och fysiologiska förutsättningar fungerar vissa träningsstimuli bättre än andra beroende på mognad, färdighet och ålder. Du kommer att få lära dig mer om när det är som mest gynnsamt att träna olika kvaliteter, det vill säga vår optimala mottaglighet för olika typer av träning. Träningsmyter Vi kommer att titta närmare på vanligt förekommande träningsmyter och försöka ge svar på vad nutida idrottsforskning säger om bland annat stretchingens effekter på kort och lång sikt, fettför-

5 w Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare bränning, efterförbränning (EPOC), träningsvärk, alkoholens påverkan på prestationen, syrgashalt i luften med mera. Biomekanik, 16 timmar För att få en god förståelse för hur musklerna skapar rörelser och tar upp belastningar behövs kunskaper i mekanik. Kursen ger dig grundläggande kunskap i hur mekaniska faktorer påverkar våra kroppar i rörelse. Mekanikens grundbegrepp Följande begrepp kommer gås igenom: Krafter Vridmoment Hävstänger Hastighet och acceleration Rörelsemängd Energi och energiomvandling Tröghet, impuls och friktion Spinn Biomekanisk rörelseanalys Vi tittar närmare på biomekaniken kopplad till olika rörelser som är vanligt förekommande inom idrotten, till exempel löpning, hopp, kast och rotationer. Idrottsnutrition, 20 timmar Nutrition är ett omfattande ämne där det finns många skilda åsikter, teorier och metoder. I utbildningen lägger vi huvudvikten vid kost för fysisk prestation. Det är viktigt för en Fystränare att känna till grunderna i näringslära och kostrådgivning. Många idrottsutövares målsättning kräver att du som Fystränare ser över både träning och kosthållning. Teoretisk kostlära I denna del av utbildningen går vi igenom grunderna om vad vår kropp behöver för att fungera och må bra. Du får kunskap om kolhydrater, fett och proteiner och vi går igenom hur kroppen tar hand om dessa och hur de används för energiomsättning, uppbyggnad och andra fysiologiska processer som till exempel träning och återhämtning. Kroppen behöver också en mängd olika mineraler och vitaminer för att allt ska fungera och god hälsa upprätthållas. Vi tar upp de viktigaste delarna inom detta område. Vi går igenom hur kostbehoven påverkas av en persons träningsmängd och typ av träning och baserat på detta tittar vi på lämpliga näringsrekommendationer och timing. Med timing menas hur intag av näring ligger i förhållande till träningspass. Ett ämne som är komplext och debatterat med många olika åsikter och sanningar är kosttillskott. Under utbildningen berör vi detta ämne. Kost- och aktivitetsregistrering Att gå igenom en persons kostintag och analysera det är en ganska omfattande uppgift! Nuförtiden finns dock hjälpmedel i form av kostregistreringsprogram. Vi lär ut teorin runt kostregistrering vad gäller metodik, upplägg och analys. För analyserna använder vi programvaran Linkura. Under utbildningen har du som elev en studielicens på Linkura som du efter utbildningen kan omvandla till en egen licens. Du kommer få genomföra en egen kost- och aktivitetsregistrering för att få en ökad förståelse för hur en individs energibalans kan variera över tiden. Kolhydratsladdning Du får lära dig om effekterna av en kolhydratsladdning och varför det skiljer sig i effekt för olika individer beroende på träningsstatus. Du får också lära dig strategier för att genomföra en välbalanserad kolhydratsuppladdning med inriktning mot långtidsarbeten. Idrottsmedicin, 20 timmmar Som Fystränare kommer du stöta på många människor som har skador av olika typer. Du kommer antagligen också råka ut för att någon skadar sig när du är närvarande. Därför är kunskap om vanliga enkla skador mycket viktigt för en Fystränare. När man jobbar med människor är det också viktigt att man vet hur man ska bete sig om någon drabbas av ett allvarligt problem som till exempel ett hjärtstillestånd. Målet i den här kursdelen är just att du ska kunna hantera dessa situationer. Idrottsskador - akut omhändertagande Tänkesättet inom idrotten är att man vill få tillbaka den aktive så snabbt som möjligt efter en skada eller ett problem och detta har lett fram till att det inom idrotten utvecklats många bra metoder för att uppnå detta. Vi går igenom hur skador uppkommer och hur de kan förebyggas. Du får kunskap om hur enkla skador, som till exempel stukade fötter och muskelskador, bör tas omhand. Exempel på skador vi går igenom är följande: stukade fötter muskelbristningar krosskador (som till exempel en lårkaka) löparknä

6 Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare w Förebyggande träning För att motverka risken att skador ska uppstå får du lära dig hur man lägger upp träning på ett sätt som minskar risken att skada sig. Detta är mycket viktigt, särskilt för idrottare på hög nivå som ofta ligger nära vad deras kroppar tål och därmed balanserar på gränsen till att dra på sig olika typer av skador. Rehabträning Hur mycket man än jobbar med att förebygga skador kommer de att uppstå! Det kan handla till exempel om överansträngningar under träning eller skador under ett tävlingsmoment. I denna kursdel går vi igenom modeller för hur träning kan läggas upp under en rehabiliteringsperiod med målet att den aktive ska komma tillbaka till ordinarie träning. Vi går igenom hur man bör jobba med tester och lämplig progression i träningsupplägg anpassade till den typ av skada den aktive har. Screening För att avgöra hur en skada påverkar hur en individ kan träna går vi igenom ett antal tester, så kallad screening, som används för att avgöra personens status. Vi kommer bland annat gå igenom 9+ Screening Battery och Stabilizer bio pressure feedback. Hjärt & lungräddning och Första hjälpen Den här delen av utbildningen ger dig en grundläggande utbildning i Hjärt och lungräddning, inklusive hantering av en hjärtstartare, och också en grundläggande genomgång av hur man ska bete sig och agera på en olycksplats. vad gäller styrka, stabilitet, koordination och balans, muskelsamspel med mera. Du får lära dig att analysera grundmotoriska och funktionella rörelser. Dessa tester ska sedan ligga till grund för att lägga upp träningen för kunden. Fysprofilen Fysprofilen är ett standardiserat testpaket med ett 15-tal olika fystester uppdelat på två dagar. Du får lära dig alla tester som ingår i testpaketet och hur du kan kartlägga dina aktiva, eller ditt lags, starka och svaga sidor ställt i relation till nationell/internationell elit inom respektive idrott. Löpstegsanalys Utbildningen kommer att ge dig kunskap om hur du kan utvärdera och analysera tekniker i olika typer av löpsteg. Tekniken skiljer sig för en långdistanslöpare jämfört med en sprinter eller inom bollsporter. Vi tittar närmare på avvikelser från en gångbar teknik och analyserar löpsteg även ur ett biomekaniskt perspektiv. Videofilmning av såväl löpteknik som fotisättningar kommer att ske i utbildningssyfte. Kapacitets- och kravanalyser En kravanalys är en idrotts försök att beskriva de fysiska krav som krävs för att lyckas på elitnivå. Genom att göra en kapacitetsanalys över utövarens förmåga kan du med hjälp av kravanalysen se vilka egenskaper som behöver prioriteras i träningen. I utbildningen får du lära dig mer om hur du kan genomföra dessa analyser och vilka slutsatser du kan dra av skillnaderna mellan kraven och kapaciteterna. Testmetodik, 24 timmar En Fystränare måste alltid försöka utreda status på sina aktiva vad gäller den fysiska nivån. Detta gäller fortlöpande under en säsong. För att få verktyg att göra detta går vi igenom ett flertal tester som kan användas. Konditionstester De flesta idrottare har någon form av konditionsinslag i sin idrott varför tester inom detta område är mycket viktiga. Vi går under utbildningen igenom bland annat förljande tester: Åstrands ergometertest (Ekblom Bak-test) Coopers test Beep-test OBLA (Onset of Blood Lactate Accumulation) MuscleLab kraft/hastighetsanalyser Max vo2-test Vi lär i denna del ut hur tester görs av muskler

7 w Mental träning, 20 timmar Allt fler inser behovet av att också träna knoppen för att få ut individens fulla fysiologiska potential. Genom kursen kommer du få en ökad förståelse för vilka effekter den mentala träningen kan ge och hur den kan planeras och följas upp. En mental träningslära Den optimala idrottsliga träningsprocessen syftar till att föra den aktive idrottaren upp till en kapacitetsnivå där denne kan förverkliga sina möjligheter till topprestationer under tävlingar. Allt för ofta kan vi bevittna hur idrottare inte uppnår sin fulla potential vid viktiga tävlingar eller matcher. Utbildningen kommer att ta fasta på fyra kärnfrågor inom idrotten med fokusering på den mentala dimensionen: 1. Hur förverkligas den aktives inneboende kapacitet i tävling eller match? 2. Hur kan en integrering av mental träning öka kvaliteten på den fysiska träningen så att prestationsförmågan blir högre? 3. Hur kan man förstärka varje individs inre kärna av balans och harmoni den personliga utvecklingen? 4. Hur kan man genomföra en mental träningsprocess och en praktisk tillämpning av mentala metoder? I samband med att vi jobbar med den mentala träningsläran kommer vi gå igenom följande moment: Fysiska och psykiska effekter av avslappning Avslappningsövningar Mentala rummet Visualiseringar, det inre samtalet, tankar, bilder och känslor Copingstrategier Anspänning, fokusering, stress Prestations-U:et Stress Tester Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare Coaching, 20 timmar Coaching är ett koncept som passar mycket bra att använda som Fystränare. Som tränare måste du kunna inspirera, motivera, vägleda och stimulera idrottare till beteendeförändringar. Det är just detta man kan uppnå med coaching. Du kommer tränas i bemötandeteknik och att utföra coaching under utbildningen, både med dina klasskamrater och med riktiga kunder. Kursen syftar till att du som tränare och ledare skall få en utökad verktygslåda för att på ett effektivare sätt kunna förmedla ditt budskap. Samtal och aktivt lyssnande I coachingutbildningen kommer du lära dig ett antal tekniker och metoder för att bättre förstå din adept och kunna hjälpa denne vidare i karriären. Utbildningen ger dig kunskap i hur du för ett medvetet och reflekterande samtal, hur du kan förbättra ditt aktiva lyssnande och hur du med hjälp av spegling kan nå en djupare förståelse. Ledaregenskaper Du kommer att lära dig om olika ledarstilar och ledaregenskaper samt vad som menas med ett föredöme. Inlärningsfokus och prestationsmiljö Vi kommer att belysa vilken betydelse inlärningens fokus har och hur du kan skapa en positiv prestationsmiljö.

8 Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare Allmän information om utbildningen w Kursupplägg Utbildningen pågår under två terminer med lärarledd undervisning 4-5 dagar/månad, alltid i anslutning till helg. Undervisningsfria veckor är avsedda för självstudier, träning och praktik i förening på hemorten. Observera att det är det första blocket i Humanbiologi som går att tillgodoräkna sig. Om man gör det behöver man alltså inte delta de dagarna. Kursstart hösten 2014 Datum för blocket i Humanbiologi: sep samt förmiddagen 16 okt. Resterande dagar av kursen: okt, nov, 4-7 dec, jan, 26 feb - 1 mars, mars, apr. Kostnad Kursavgiften är kronor plus moms Totalt inklusive moms alltså kronor. Om du kan tillgodoräkna dig kunskaper i Humanbiologi och avstår första delen av kursen kan du dra av kronor från kursavgiften. I kursavgiften ingår all kurslitteratur och också en elevlicens på kostregistreringsprogramvaran Linkura. Finansiering av kursavgift I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av alla våra utbildningar. Du kan till exempel räntefritt dela upp din betalning i 12 månader. Mer information om detta kan du få på Human Finans hemsida Du kan också ringa Human Finans på telefon för gratis rådgivning. Antagningskrav För att gå denna utbildning till Fystränare bör du själv ha god träningsvana så till vida att du tränat regelbundet i någon form, eller jobbat som tränare/ledare inom idrotten med fysträningsansvar. Gymnasiekompetens eller annan bakgrund som kan bedömas som likvärdig krävs. Tillsammans med din ansökan bifogar du dina gymnasiebetyg eller eventuell annan utbildning. Anmälningsavgift på 2000 kronor betalas in i samband med ansökan. Om du inte skulle bli antagen till utbildningen får du självklart tillbaka hela anmälningsavgiften. Antagning Du får besked om du blivit antagen snarast efter sista ansökningsdag. Om vi fått in fler ansökningar än platser kommer du att bli kallad till intervju. Anmälningar efter sista ansökningsdag behandlas, om det finns platser kvar, i den ordning vi fått in anmälningsavgifterna. Resa och boende Vad gäller boendet under utbildningstiden så bistår vi gärna med en lista på inackorderingsrum där kostnaden ligger mellan kronor per natt. Vi har fri parkering vid skolan. Bergqvist ligger på gångavstånd från Linköpings station så det är också lätt att komma till oss med fjärrbuss eller tåg. Betalningsvillkor Kursavgiften fakturerar vi dig och den ska betalas cirka en vecka innan kursstart. Kursavgiften återbetalas ej om du väljer att avbryta utbildningen. Endast vid allvarlig sjukdom eller liknande kan återbetalning av del av kursavgift bli aktuellt. I dessa fall krävs då läkarintyg. Examination För att få examen från skolan krävs följande: Minst 85 % närvaro på lärarledd undervisning. Godkänt resultat på skolans examinationsprov och obligatoriska inlämningsuppgifter och hemtentor. Hela kursavgiften betald.

9 w Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare Lärarkompetens Huvudlärare Lärarna i utbildningsteamet är alla verksamma och har mångårig erfarenhet inom olika träningsområden. De har arbetat med fysträning på alltifrån vardagsnivå till yttersta idrottselit. Här följer en presentation av våra huvudlärare: Fredrik Wandus Fredrik Wandus kommer att vara kursansvarig för utbildningen. Han är idrottslärare i grunden och har byggt på med ett flertal tränarutbildningar på elitnivå. Fredrik har personligen tagit fram all fysiologisk utbildning för Flygvapnets stridspiloter och undervisat dessa i över 10 år. Han har en gedigen erfarenhet som utbildare, elitidrottstränare och testledare vilket borgar för högsta tänkbara kvalitet i utbildningen. Fredrik har tränat flera OSdeltagare och ett antal olika idrottslag på högsta nationella nivå. Han är också Certifierad testledare av Sveriges Olympiska Kommité. Jenny Ewén Jenny har en masterexamen i Idrottsvetenskap och har bedrivit forskning inom ämnet vid Örebro Universitet (forskare i forskargruppen Muscle & Exercise physiology research group - MEPRG). Jenny har varit verksam som adjunkt vid Örebro Universitet och undervisat på såväl idrottslärarprogrammet som tränarprogrammet. Hon har en gedigen erfarenhet inom idrotten som fystränare och har tränarutbildning i tyngdlyftning. Thomas Öman Thomas är Personlig tränare och Certifierad Massör. Han är ansvarig för kursdelen Humanbiologi.

10 Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare Ansökan till Fystränare w med start hösten 2014 i Linköping Personnummer Efternamn Förnamn Telefon bostad Utdelningsadress Postnummer och ort Telefon arbete Mobiltelefon Bifogade kopior Gymnasiebetyg Folkhögskola Högskoleprov Annat: Jag har förkunskaper inom Humanbiologi och vill tillgodoräkna mig dessa och inte delta i utbildningens första 6 dagar. Anmälningsavgiften, kr, betalas till Bergqvists Massage & Friskvårdsutbildningar via vårt Bankgiro eller vårt Plusgiro , skriv ditt namn och vilken kurs du ska gå på inbetalningstalongen. Vi skickar dig en bekräftelse så fort vi tagit emot din betalning. Du har 14 dagars lagstadgad ångerrätt på din anmälan. Därefter gäller att det, för avbokning senare än 14 dagar före kursstart, utgår en administrativ avgift på 500 kronor, resterande kronor återbetalas till dig. Vid tidigare avbokning återbetalas hela anmälningsavgiften. Resterande kursavgift ska vara inbetald cirka en vecka före kursstart. När utbildningen påbörjats återbetalas ingen kursavgift om den studerande väljer att avbryta utbildningen. Endast allvarlig sjukdom eller liknande kan mot läkarintyg föranleda återbetalning av del av kursavgift. Sista anmälningsdag är 18 juni Kryssa för betalningsalternativ A Anmälningsavgift 2000 kronor och resterande kursavgift innan kursstart. B Betalar 2000 kronor i anmälningsavgift och ansöker om lån med delbetalning för resterande kursavgift hos Human Finans. Datum Underskrift Ansökan skickas till nedanstående adress:

FYSTRÄNARUTBILDNING MED PT-LICENS 2015-2016

FYSTRÄNARUTBILDNING MED PT-LICENS 2015-2016 FYSTRÄNARUTBILDNING MED PT-LICENS AB Wandus Idrott & Hälsa genomför fystränarutbildningen. Fystränarutbildningen är en omfattande utbildning i såväl teori som praktik med kompletterande mentorskap i förening.

Läs mer

LIC PT & FYSTRÄNARE 2015-2016

LIC PT & FYSTRÄNARE 2015-2016 LIC PT & FYSTRÄNARE AB Wandus Idrott & Hälsa genomför fystränarutbildningen med PTomfattande utbildning i såväl teori som praktik med kompletterande mentorskap i förening. Ansvariga för kursen kommer att

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015 Friskvårdsmassör med inriktning mot idrottsmedicin och träning Våren 2015 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN vid helfart Massageterapeut, avancerad Utbildningslängd: 500 timmar I denna utbildning

Läs mer

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Hösten 2015

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Hösten 2015 Friskvårdsmassör med inriktning mot idrottsmedicin och träning Hösten 2015 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN YH-varianten Massageterapeut avancerad Massageterapeut YH Utbildningslängd: 500 timmar

Läs mer

Massageterapeut, bas. Hösten 2015

Massageterapeut, bas. Hösten 2015 Massageterapeut, bas Hösten 2015 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN YH-varianten Massageterapeut avancerad Massageterapeut YH Utbildningslängd: 500 timmar Båda dessa utbildningar har samma innehåll.

Läs mer

Personlig Tränare Med inriktning mot funktionell träning Hösten 2015 EHFA European Health & Fitness Association EHFA standards

Personlig Tränare Med inriktning mot funktionell träning Hösten 2015 EHFA European Health & Fitness Association EHFA standards Personlig Tränare Med inriktning mot funktionell träning Hösten 2015 EHFA European Health & Fitness Association EHFA standards Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit

Läs mer

Massageterapeut, avancerad

Massageterapeut, avancerad Massageterapeut, avancerad Med fördjupning inom idrottsmedicin, friskvård och funktionell träning Våren 2016 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN YH-varianten Massageterapeut avancerad Massageterapeut

Läs mer

Personlig tränare - steg 2. Vidareutbildning för grundutbildade Personliga tränare

Personlig tränare - steg 2. Vidareutbildning för grundutbildade Personliga tränare Personlig tränare - steg 2 Vidareutbildning för grundutbildade Personliga tränare 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Medicinsk Massageterapeut

Medicinsk Massageterapeut Medicinsk Massageterapeut YH-utbildning, 400 poäng Våren 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård sedan 1990. Grundades av

Läs mer

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT SYSTEMS LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT IS THE ESSENCE OF PERFORMANCE Som Licensierad 1080 Performance Specialist kommer du ha en unik förmåga att kunna analysera och förstå funktionell

Läs mer

Massageterapeut med inriktning på friskvård

Massageterapeut med inriktning på friskvård Massageterapeut med inriktning på friskvård En yrkesutbildning delvis förlagd till Brasilien. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN!! Natal kallas o cidade do sol (solens stad) och har ett

Läs mer

Massageterapeut, avancerad delvis förlagd i Brasilien

Massageterapeut, avancerad delvis förlagd i Brasilien Massageterapeut, avancerad delvis förlagd i Brasilien Med fördjupning inom idrottsmedicin, friskvård och funktionell träning CSN-berättigad Hösten 2012 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN vid

Läs mer

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping Grundkurs - Öronakupunktur Öronakupunktur är precis som namnet

Läs mer

Aeroba tester (Vo2max, Nyttjandegrad & Arbetsekonomi)

Aeroba tester (Vo2max, Nyttjandegrad & Arbetsekonomi) PRISLISTA TJÄNSTER - FYSTESTER (INDIVID) Hälsotester inkl. rådgivning Blodtrycksmätning Mätning av hemoglobinkoncentration (blodvärde) inkl. råd Muskel och Fettmätning - bioimpedans Muskel, Fett & Ämnesomsättningstest

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

Lic. Personlig Tränare THE ACADEMY. 1 & 15 sept 2013. Yrkesutbildningar inom träning & hälsa. när du vill göra din passion till ditt yrke

Lic. Personlig Tränare THE ACADEMY. 1 & 15 sept 2013. Yrkesutbildningar inom träning & hälsa. när du vill göra din passion till ditt yrke theacademy.se /theacademyutb @theacademyutb #learningforlife 1 & 15 sept 2013 THE ACADEMY Yrkesutbildningar inom träning & hälsa när du vill göra din passion till ditt yrke Lic. Personlig Tränare Kvalité

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Idrottsledarskap och Hälsa Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt bidra till ökade förutsättningar för deltagarna

Läs mer

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare För att lättare kunna se hur du som tränare/ledare kan utveckla dig inom SBF, SISU och, som en struktur i utbildningsledet, du kan se den som en

Läs mer

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology Ingvar Holmér Chuansi Gao Kalev kuklane Ergonomienheten Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology 7,5 hp

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

Cert. Kost & Träningskonsult

Cert. Kost & Träningskonsult theacademy.se /theacademyutb @theacademyutb @theacademyutb #learningforlife 1 & 15 sept 2013 THE ACADEMY Yrkesutbildningar inom träning & hälsa när du vill göra din passion till ditt yrke Cert. Kost &

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom LHC Ledarprogram 2015-2016 Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom Presentation Att prata är lätt men att vinna är svårt. Ledarskap är svårt, särskilt i stressade och avgörande situationer där du ska leva upp

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

1. Basdata Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Tränarprogrammet

1. Basdata Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Tränarprogrammet Kursplan Tränarskap I, 30 högskolepoäng Sport Specific Methodology, 30 credits 1. Basdata Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Tränarprogrammet Omfattning: Nivå: Kurskod: 30 högskolepoäng Grundnivå,

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

Då är det här rätt utbildning för dig...

Då är det här rätt utbildning för dig... Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig... CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

365DAYS FUNCTIONAL OUTDOOR TRAINING

365DAYS FUNCTIONAL OUTDOOR TRAINING En helhetssyn av människan, samspelet mellan fysisk aktivitet, mindfullness och kost är 365DAYS filosofi i sitt arbete med sina klienter. Allt det ska hjälpa dig till ett hälsosam och lycklig livstil.

Läs mer

Idrottsmassör utbildning. Deltid/distans 2015 CSN

Idrottsmassör utbildning. Deltid/distans 2015 CSN Idrottsmassör utbildning Deltid/distans 2015 CSN Att arbeta med idrottsmedicin och massage!! Skillnaden mellan en massageterapeut och en idrottsmassör ligger i syftet med massagen och vilka mål man har

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Utbildningsprogram 2009 STRONG IS HAPPY!

Utbildningsprogram 2009 STRONG IS HAPPY! Utbildningsprogram 2009 STRONG IS HAPPY! strong is happy! Vill du utveckla din träning? Få bättre träningsresultat och nå nya framgångar som tränare, instruktör, terapeut eller för egen del? Då har du

Läs mer

Utbildning till. kundaliniyoga lärare

Utbildning till. kundaliniyoga lärare Utbildning till kundaliniyoga lärare Kurstart i Göteborg hösten 2012 och Malmö hösten 2013 Remember, teaching yoga is not just about teaching physical movements, it is also about knowing how to guide people

Läs mer

Activage Trainer Senior Fitness Specialist

Activage Trainer Senior Fitness Specialist Activage Academy 2015/2016 Activage Trainer Senior Fitness Specialist Utbildningen till Activage Trainer ger dig både teoretisk och praktisk specialistkunskap i senior fitness - seniorträning. Med stöd

Läs mer

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET 22 december 2003 Sammanfattning Denna skrift är framtagen för att förmedla Svenska Triathlonförbundets syn på tränarutbildningar. Skriften beskriver den

Läs mer

Löpkoordination och snabbhet 1,5. Styrketräning (skivstångsteknik) 2. Hoppkoordination och hoppstyrka 1,5

Löpkoordination och snabbhet 1,5. Styrketräning (skivstångsteknik) 2. Hoppkoordination och hoppstyrka 1,5 Handledning för utbildning i de praktiska delarna F RIIDROTT F ÖR UNGDOM 1 4-17 ÅR Denna handledning är till för FC och deras utbildare. Det är vår förhoppning att dessa med stöd av handledningen ska kunna

Läs mer

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & träningslära Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & Träningslära Viktiga träningsprinciper Blodomloppet Andningen Aerob effekt Submaximal effekt Aerob kapacitet Central och lokal kapacitet

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Sundsvalls Fallskärmsklubb

Sundsvalls Fallskärmsklubb Sundsvalls Fallskärmsklubb Målsmans intyg gällande fallskärmshoppare mellan 15 och 18 år Härmed intygas att min son/dotter har mitt samtycke att genomgå kurs i fallskärmshoppning, samt att utföra fallskärmshopp

Läs mer

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL VAD VILL DU? Vill du gå en gymnasieutbildning och samtidigt göra en elitsatsning på handboll så är det dig vi vill satsa på. Du får personlig individuell utveckling

Läs mer

Svenska QINOpraktikskolan

Svenska QINOpraktikskolan Svenska QINOpraktikskolan Inbjudan till: Diplomerad Massageterapeut & Diplomerad QINOpraktikterapeut Kursstart: September 2015 Sveriges tuffaste Massageterapeut-utbildning Välj inte vilken utbildning du

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se Krånglar kroppen? Fysioterapi är samlingsnamnet för vår rehabiliterande verksamhet Kombinerad behandling och träning Våra terapeuter inom IKSU:s Fysioterapi jobbar med att utreda och diagnostisera problem

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer ABLC erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer 2 COACHANDE LEDARE Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar

Läs mer

Förord. utvecklingstrappan. www.tennis.se

Förord. utvecklingstrappan. www.tennis.se K C E V T U N A P P A R T S G LIN Förord Sveriges Olympiska kommitté har som krav att alla olympiska idrotter skall ha en Kravanalys som beskriver idrottens specifi ka krav idag och i framtiden. Till kravanalysen

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Salming RunLAB. Full-body. Running Analysis. runlab.salming.com

Salming RunLAB. Full-body. Running Analysis. runlab.salming.com Salming RunLAB Full-body Running Analysis runlab.salming.com Ställ fem enkla frågor till dig själv» Vill du springa fortare med mindre ansträngning?» Är du intresserad av att få en djupare insikt om löpteknik

Läs mer

SNABBHETSTRÄNING. Marie Eriksson Idrottsvetare med inriktning på idrottsmedicin och coaching

SNABBHETSTRÄNING. Marie Eriksson Idrottsvetare med inriktning på idrottsmedicin och coaching SNABBHETSTRÄNING Marie Eriksson Idrottsvetare med inriktning på idrottsmedicin och coaching VAD ÄR SNABBHET? Muskulaturens förmåga att på kortast möjliga tid skapa största möjliga hastighetsförändring.

Läs mer

Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år

Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år Dagligen läser man om att unga idrottare drabbas av skador. De flesta av skadorna är överbelastningsskador. Men även felbelastningsskador och

Läs mer

Fysträning. Fysiska krav inom alpint. Kondition. Styrka. för r alpina ungdomar. - Hög g aerob kapacitet. - Bra allmän n styrka - Skadeförebygga

Fysträning. Fysiska krav inom alpint. Kondition. Styrka. för r alpina ungdomar. - Hög g aerob kapacitet. - Bra allmän n styrka - Skadeförebygga Fysträning för r alpina ungdomar Tom Pietilä Idrottsmedicin Umeå Universitet Kondition - Hög g aerob kapacitet Fysiska krav inom alpint - För r att orka träna - För r bra återhämtning - Bra anaerob kapacitet

Läs mer

Träningsupplägg Vecka 40

Träningsupplägg Vecka 40 Träningsupplägg Vecka 40 Då var det dags att börja träningen för säsongen 2012/2013 Jag, Sven-Pär Olsson välkomnar dig/er alla som under en försäsong vill följa mitt upplägg. När sommaren 2013 startar

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 4700365 BESLUT 2014 03 27 Reg. Nr. 411 637 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Handledning för teoretiska teman

Handledning för teoretiska teman Handledning för teoretiska teman F RIIDROTT F ÖR UNGDOM 1 4-17 ÅR Denna handledning är till för FC och deras utbildare. Det är vår förhoppning att dessa med stöd av handledningen ska kunna forma utbildningsaktiviteter

Läs mer

U L F Tränarutbildning

U L F Tränarutbildning INNEHÅLL sid Utbildningsstegen 4:1 Tränarlegitimationer 4:6 Övergångar från gamla Stegen 4:7 Fortbildningskurser 4:8 Tränarrapport 4:9 4:1 UTBILDNINGSSTEGEN En förteckning över alla kurser i Sverige hittar

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet Emma Lindblom www.emmalindblom.com Vem jag är! Bachleor & Master: Exercise Science Post bacc: Nutrtition Certified Sport Dietitian Registered Dietitian Leg.

Läs mer

Kursplan för. Hälsoutvecklare. och. Cert. Personlig Tränare (PT) och massör

Kursplan för. Hälsoutvecklare. och. Cert. Personlig Tränare (PT) och massör Kursplan för Hälsoutvecklare och Bakgrund Ett av folkbildningens mål är att skapa möjligheter för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för samhällsutveckling, vilket vi vet är starkt

Läs mer

Kondition och uthållighet

Kondition och uthållighet Kondition och uthållighet Lärgruppsplan Lärgruppsplan Det finns många duktiga idrottare som tränar på sitt sätt för att förbättra sig och sin kondition. Att träna så effektivt som möjligt i syfte att förbättra

Läs mer

Personlig tränare. med hälsoprofil. Studieplan 2015

Personlig tränare. med hälsoprofil. Studieplan 2015 Personlig tränare med hälsoprofil Studieplan 2015 Personlig tränare med hälsoprofil Studieplan 2015 INNEHÅLL Omfattning Målgrupp Upplägg Förkunskaper Innehåll Examination 1) Anatomiskt ämnesblock... 3

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Kursplan för. Hälsoutvecklare. och. Cert. Personlig Tränare (PT), inriktning atletisk utveckling och behandling

Kursplan för. Hälsoutvecklare. och. Cert. Personlig Tränare (PT), inriktning atletisk utveckling och behandling Kursplan för Hälsoutvecklare och, inriktning atletisk utveckling och behandling Bakgrund Ett av folkbildningens mål är att skapa möjligheter för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang

Läs mer

MASSAGE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MASSAGE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MASSAGE Ämnet massage är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har sin grund i naturvetenskap och humanbiologi. Ämnet handlar om hur vår kropp och rörelseapparat påverkas av olika faktorer och hur massage

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N Verksamhetsbeskrivning SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET Utbildningskommittén STF 2005:01 Reviderad 090201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL OCH RIKTLINJER... 3 1.1 Riktlinjer...3

Läs mer

EXISTENTIELL COACHING

EXISTENTIELL COACHING Vi introducerar utbildningen EXISTENTIELL COACHING 10 september 2015-8 april 2016 För första gången i Sverige erbjuds nu utbildning i existentiell coaching. Vi vänder oss till dig som har en coachutbildning

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

Fotbollsfys 3a: Styrka, spänst, snabbhet och bål träning med boll F12, F13, F14, F15, P12, P13, P14, P15. Fotbollsspecifik fys-träning 3a

Fotbollsfys 3a: Styrka, spänst, snabbhet och bål träning med boll F12, F13, F14, F15, P12, P13, P14, P15. Fotbollsspecifik fys-träning 3a Sida 1 av 5 Vem, vad, var och när Titel Lag/träningsgrupper Fotbollsfys 3a: Styrka, spänst, snabbhet och bål träning med boll F12, F13, F14, F15, P12, P13, P14, P15 Datum Tisdag, 01 Juli 2014 Tid 00:00-01:45

Läs mer

I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08. II. Medicinsk Kur-Spa terapeut vidareutbildning i JÖNKÖPING HT-09

I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08. II. Medicinsk Kur-Spa terapeut vidareutbildning i JÖNKÖPING HT-09 Jönköping, 2008 I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08 Kur-SPA Kurs nivå I distansutbildning, 2 terminer Medicinsk baskurs termin 1 MediSpa/Kur-Spa kurs termin 2 Antagningskriterier * 2 eller

Läs mer

2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017

2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017 2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017 Vasastans Iyengar Yoga i Stockholm, kommer att starta en 2-årig fördjupningskurs i Iyengar Yoga med Ingrid Engström,

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

Företagshälsa. Sagas utbud och konsultativa tjänster. Saga. Mariatorget 5, 118 48 Stockholm Tel 070-34 40 593 www.saga-motion.se

Företagshälsa. Sagas utbud och konsultativa tjänster. Saga. Mariatorget 5, 118 48 Stockholm Tel 070-34 40 593 www.saga-motion.se Företagshälsa Sagas utbud och konsultativa tjänster Saga Mariatorget 5, 118 48 Stockholm Tel 070-34 40 593 www.saga-motion.se Innehåll Gruppträning 3 Personlig träning & Styrkeinstruktioner 4 Personlig

Läs mer

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach gothia akademis utbildning Diplomerad Coach Utbildningen ger dig rätten att kalla dig Diplomerad Coach. Den är ackrediterad av ICF och uppfyller också utbildningskraven för att certifieras som coach på

Läs mer

BOLAGSBESKRIVNING 2014

BOLAGSBESKRIVNING 2014 BOLAGSBESKRIVNING 2014 VD HAR ORDET Vi brinner för att andra ska lyckas Att träna har nog aldrig varit mer populärt. I Sverige omsatte Sport- och fritidsbranschen 22 miljarder förra året enligt siffror

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

UPH-Utbildningscentrum för Professionell Häst- Hund- & Humanvård

UPH-Utbildningscentrum för Professionell Häst- Hund- & Humanvård Dokument: Plan för utbildningsinnehåll, mål och pedagogiskt upplägg 20150401 Utbildning: Friskvårdskonsulent Häst Sammanfattning: Utbildningen omfattar ca 2650 timmar under 2 år. Utbildningen är uppbyggd

Läs mer

Vill du börja jobba som yogalärare?

Vill du börja jobba som yogalärare? Vill du börja jobba som yogalärare? Kanske är du redan yogalärare och vill fördjupa dina kunskaper i biomekanik, pedagogik och filosofi? Eller är du sugen på att göra en djupdykning i yogans värld för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Easy movements. Studieplan 2015

Easy movements. Studieplan 2015 Easy movements Studieplan 2015 Easy movements Studieplan 2015 Den här utbildningen är godkänd för medlemskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, branschens största förbund i Sverige. Som medlem har du

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Uppsala skidgymnaium

Verksamhetsbeskrivning Uppsala skidgymnaium Verksamhetsbeskrivning Uppsala skidgymnaium Träningsplanering: Redan de gamla grekerna insåg vinsterna med att strukturera, planera och periodisera sin träning för att nå en formtopp i samband med dåtidens

Läs mer

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3)

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3) 1 av 6 ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3) Välj kurs:! FILMPRODUKTION 1 (FP1), HT2015/VT2016 (grundkurs)! FILMPRODUKTION 2 (FP2), HT2015/VT2016 (fördjupningskurs) foto Plats för foto

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Idrottsskador - riskfaktorer och prevention

Idrottsskador - riskfaktorer och prevention Idrottsskador - riskfaktorer och prevention Suzanne Werner IDROTTSSKADOR: riskfaktorer och prevention Idrottsskador Traumatiska skador Överbelastningsskador IDROTTSSKADOR: riskfaktorer och prevention Idrott

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

VÄLKOMMEN till sommarens kurser på Lillsveds Idrottsfolkhögskola 24 juni 12 juli 2015

VÄLKOMMEN till sommarens kurser på Lillsveds Idrottsfolkhögskola 24 juni 12 juli 2015 VÄLKOMMEN till sommarens kurser på Lillsveds Idrottsfolkhögskola 24 juni 12 juli 2015 Foto: Kicki Dafgård Utbildningar för Instruktörer, träningsintresserade m fl inom Gruppträning, Trupp och Barn- & ungdom

Läs mer

Diplomerad Massageterapeut Certifierad Massör. Studieplan

Diplomerad Massageterapeut Certifierad Massör. Studieplan Diplomerad Massageterapeut Certifierad Massör Studieplan Studieplan Innehåll Kort fakta om vår utbildning... 3 Svensk klassisk massage... 3 Varför vår utbildning... 3 Framtidsyrke... 3 Certifierad massör...

Läs mer