NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV. Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV. Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V)"

Transkript

1 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Delar av innehållet Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V) Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) Nationella forskarskolan i vård och omsorg (NFVO) och Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV) Seminarieverksamhet våren 2012 Några kommande disputationer Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V) Det strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V) vid KI har under 2011 fortsatt med uppbyggnaden av sin organisation i samverkan med Umeå universitet. Direktor och ordförande är professor Lena Borell. Strategiska forskningsområden Forskningen inom det strategiska forskningsområdet skall bedrivas i nära samarbete mellan KI och vård- och omsorgsverksamheten. Den aktuella forskningen inom det strategiska forskningsområdet präglas av att utveckla nya insatser för att möta framtidens utmaningar inom fem strategiska områden med en forskningsledare för respektive område: 1. Women and child health med core-leaders docent Eva Nissen 2. People living with long-term disability med core-leaders professor Christina Opava 3. Older adults living with activity limitations and participation restrictions med coreleaders P-O Sandman 4. Cancer and palliative care med core-leaders professor Carol Tishelman 5. Health systems, policy, management, informatics and economics med core-leaders professor Mats Brommels Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

2 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Aktiviteter inom SFO-V Hittills har utlysning skett av projektmedel, finansiering av anställning som forskare och finansiering av uppdrag som forskningsledare. Inom ramen för verksamheten anordnas även ett antal seminarier. Anställningar som forskare (hel- och deltider) inom respektive forskningsområde har under åren 2011/2012/2013 följande forskare: Core 1 Core 2 Core 3 Core 4 Core 5 Lena Krumlinde Kristina Louise Nygård Carol Tishelman Mats Brommels Sundholm Alexanderson Eva Nissen Christina Opava Staffan Josephsson Yvonne Wengström Lars Wallin Ingegerd Hildingsson Lena von Koch Anders Kottorp Birgit Rasmussen Göran Tomson Lotta Widén Holmqvist Mark Luborsky SFO-V vid Umeå universitet finansierar följande anställningar: Forskarassistent: Ingeborg Nilsson, Birgitta Olofsson och Margareta Brännström. Post dok: Gunilla Elmgren Frykberg och Ulf Isaksson. För ytterligare information om SFO-V se vår webbplats. Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) Vid KI bedrivs sedan 2009 ett program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap. För verksamheten är en styrgrupp tillsatts med professor Lena von Koch som ordförande. Mer information om höstens kurser finns på följande adress Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

3 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Nationella forskarskolan i vård och omsorg NFVO) och Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV) KIs Nationella forskarskola i vårdvetenskap (NFV) inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) och är en vidareutveckling av Nationella forskarskolan i vård och omsorg (NFVO) som inrättades under Syftet med verksamheten är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av högkvalitativ forskning och kunskapsgenerering inom området. På sikt kommer detta även att stärka utbildningen på grund- och avancerad nivå avseende såväl djup som bredd. Professor Anders Gustafsson är ordförande för styrgruppen (mandatperiod t o m 2012). Senaste antagningen av doktorander skedde hösten 2010 då 22 doktorander antogs och totalt har nu 108 antagits till forskarskolan. F.n. pågår en granskning av de ansökningar som kom in till utlysningen av projektmedel, för finansiering av doktorand i forskningsprojekt, med dead line den 29 februari Projekten som, efter den vetenskaplig granskning, beviljas finansiering av utbildning på forskarnivå deltar sedan i den nationella doktorandrekryteringsprocessen. Sammanlagt planeras för delfinansiering av upp till 15 doktorander i 15 olika forskningsprojekt. Efter att FUS fattat beslut om vilka presumtiva doktorander som skall erbjudas studieplats och antagning av doktoranden skett vid antagningsseminarium vid respektive berörd institution, beräknas forskarskolan starta den 1 oktober För att stimulera internationalisering av utbildning på forskarnivå för doktorander i Nationella forskarskolan i vårdvetenskap, har forskarskolans styrgrupp årligen utlyst medel för att möjliggöra för doktoranderna att genomföra delar av sin utbildning vid ett utländskt universitet. Medlen som söks av doktorander inom forskarskolan, är tänkta att användas för finansiering av kortare vistelse (1-6 mån) vid ett utländskt universitet. Syftet är att doktoranden under vistelsen ska få möjlighet att fördjupa sig i ny teknik, en forskningsmetod och/eller etablera ett samarbete med forskar i utländska forskningsmiljöer. Seminarieverksamhet våren 2012 Under våren 2012 arrangerar SFO-V följande föreläsningar/seminarier/workshops: Implementation Research Methods - Workshop den april. För anmälan kontakta: Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

4 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Aging Patients and Caring Nurses: Ethical Concerns öppen föreläsning den 2 april kl Ingen förhandsanmälan! A comparison of methods in thematic/ descriptive qualitative analysis and grounded theory methodology; the example of mealtimes for older adults with dementia seminarium den 8 maj kl För anmälan kontakta: Making the Most of Mealtimes: strategies to promote person centred dining in long term care öppen föreläsning den 10 maj kl Ingen förhandsanmälan! Fall risk factors and fall prevention in people with multiple sclerosis föreläsning den 24 maj kl För anmälan kontakta: How to enhance self-management skills among people with long-term disability - föreläsning den 31 maj kl För anmälan klicka: https://websurvey.textalk.se/start.php?id=52415 För ytterligare information se vår webbplats! Under våren 2012 arrangerar PUF-V följande föreläsningar/seminarier/workshops: Seminarium Juridiska och etiska aspekter på vårdforskning den 21 mars kl Anmälan görs senast 15 mars här: https://websurvey.textalk.se/en/answer/survey.php?surveyid=49464&init=1 Workshop 2 dagar Qualitative research synthesis (QRS) den maj. Anmäl dig senast 30 april här: https://websurvey.textalk.se/en/answer/survey.php?surveyid=50220&init=1 Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

5 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Workshop "Att skriva en vetenskaplig artikel och få den publicerad" med Michael Fored, Karolinska Institutet den 13 juni kl , Alfred Nobels allé 23, campus Huddinge. Gör din intresseanmälan här: https://websurvey.textalk.se/start.php?id=51920 Professorsföreläsning Tisdag den 24 april, 2012, inbjuds till Staffan Josephssons professorsföreläsning med tema Det nya språket i arbetsterapi Några kommande disputationer Titel: Parent infant skin-to-skin studies. Författare: Velandia Marianne Lokal: Samuelssons salen, Tomtebodavägen 6,KI, Solna Datum och tid: 23 mars kl Titel: Health-related quality of life in women with breast cancer in Iran A methodological and clinical study Författare: Rohani Camelia Lokal: Sal H2 Grön, Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23, Karolinska Institutet, Huddinge Datum och tid: 23 mars kl Karriärservice, KI Enheten för forskningsstöd vid Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen vid KI ger ut Nyhetsbrevet Career News. För ytterligare information om Nyhetsbrevet Career News se Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

6 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV KI Career Service on Facebook Career Service has a page on Facebook and we would like to encourage all of you to become a fan so we can reach out to more researchers who are not yet members of our newsletter. You can also find latest information about our career activities as well as job openings in different areas. Search for Karolinska Institutet Career Service on Facebook! För ytterligare information: facebook.com/kicareerservice Learn to use our research funding database Workshop Do you know how to use the funding database Research Professional to find funding opportunities for your research activities? You now have the chance to try it hands-on and bring all your questions about how to use the database in the most efficient way! Read more Forskningsseminarier på Nobelmuseet Tisdagar, kl anordnar nobelmuseet forskningsseminarier. För ytterligare information se The European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium 2012 Copenhagen september ECRS 2012 offers an opportunity to gain more insight into subjects including: How to integrate cancer treatment, late effects, rehabilitation and survivorship Comorbidity and ageing new challenges How do we integrate health behavior and psychosocial support in cancer treatment? Endocrine late effects and fertility issues how do we counsel patients? Childhood cancer, late effects and rehabilitation The symposium program will include interactive workshops led by experts in the field, keynote speakers, oral presentations and poster presentations. Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

7 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Registration Online registration and abstract submission will open in March Remember to register early for a reduced early bird fee. För ytterligare information se webbplatsen. Ny prenumerant på nyhetsbrevet Från och med detta nummer har vi ändrat nyhetsbrevets titel eftersom det nu är information från flera verksamhetsområden relaterade till utbildning och forskning inom vårdforskningen vid KI. Preliminärt planeras som tidigare 4-6 nyhetsbrev per år. Om du vill vara prenumerant anmäler du till Birte Bergling till vilken e-postadress nyhetsbrevet skall skickas. Du kan även skicka synpunkter på nyhetsbrevet till oss. Nyhetsbrevet finns tillgängligt på SFO-Vs hemsida, PUF-Vs hemsida, NFVOs hemsida och NFVs hemsida. Med vänliga hälsningar Lena Borell & Birte Bergling Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

8 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Annat se vidare länkarna Aktuell vetenskap för alla - Barncancerfonden - Cancerfonden - Dagens Medicin - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap - Högskoleverket - Information KI - avhandlingar Information KI - Information KI - Styrelsen för forskarutbildning Information KI - Styrelsen för forskning Information KI - utbildning på forskarnivå Information KI docentur - Information KI stiftelser och fonder - Karolinska Institutet - Karolinska universitetssjukhuset - Socialstyrelsen - Stiftelsen för Strategisk forskning - Stockholms läns landsting - Umeå universitet - Vetenskapsrådet - Vinnova - Vårdalinstitutet - Vårdalstiftelsen - Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

9 Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap, PUF- V Seminarium Juridiska och etiska aspekter på vårdforskning med Olof Forssberg, ordförande i regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Den 21 mars 2012 kl Bekräftelse och ytterligare information skickas till deltagarna per e-post. Plats: Alfred Nobels Allé 23, campus Huddinge Anmälan görs senast 15 mars 2012 här.

10 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) INBJUDAN TILL ÖPPEN FÖRELÄSNING Aging Patients and Caring Nurses: Ethical Concerns Plats: Datum: Hörsal H3 BLÅ, Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset, KI Campus Huddinge Måndag den 2 april Tid: Föreläsare: Christine Mitchell Christine Mitchell är sjuksköterska och arbetar som Associate Director of Clinical Ethics at the division of Medical Ethics at Harward Medial School. Målgrupp: Lärare och studenter Anmälan: Ingen förhandsanmälan!

11 Welcome to Implementation Research Methods Workshop arranged by Strategic Research Programme in Care Sciences and The Medical Management Centre Date: 12-13th April 2012 Time: Address: Room 40-41, floor 4, LIME, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna campus Applications to: Workshop administrator Emma Wåhlin the Medical Management Centre, LIME, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Following the very successful October workshop on this subject, which was not able to accept all who applied, we are offering a second workshop for those new to the subject and for those who came to the October workshop to discuss how to improve and publish their own and others research. The seminar is for Researchers evaluating or describing a change made to clinical practice, organization or policy, or the introduction of a new work practice or organization model. Both colleagues new to the subject and colleagues who attended the October 2011 course. Practitioners wanting to use research into implementation to decide whether to implement a change, or how to implement a change more quickly, and at a lower cost (clinical practitioners, project managers, service managers, policy advisors). Purpose After the workshop, participants will be better able to: Plan and collect data to describe a change implemented, and both intermediate and later outcomes from the change,

12 Assess how much the intervention caused the outcomes and how much was caused by other influences Assess in which other settings and populations similar results might be expected, Describe the value of implementation research for practical decisions and scientific knowledge about how to improve services and health policy. Describe the difference and similarities between implementation research and other types of research, Format Active learning from case examples and applying research tools to proposed implementation research studies. Day two will be more detailed discussion of specific cases and methods, and discussion of how to improve studies planned or carried out and how and where to publish the research. Preparation materials and resources for research are provided in the implementation folder (sub-folder MMCImplementationCourse2011 ) from the web site: Learning facilitator The workshop leader is Dr John Ovretveit, Professor of Health Innovation Implementation and Evaluation, and Director of Research, MMC, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. John has studied implementation of many types of policies and changes to health services and clinical practices, and published widely on the subject. A few of his most recent publications which can be downloaded from the above site are, Øvretveit, J 2011 Implementing, Sustaining, and Spreading Improvement, Ch 1 in Berman, S (ed) 2011, From Front Office to Front Line: Essential issues for Health Care Leaders, Second Edition, Joint Commission Resources, Oak Brooke Ill, in press. Øvretveit, J 2011 Understanding the conditions for improvement: research to discover which context influences affect improvement success BMJ Qual Saf. 2011; 20 (Suppl_1): p. i18-i23. Ovretveit, J 2011 Widespread focused improvement: lessons from developing countries for scaling up specific improvements to health services International Journal of Quality Assurance in Health Care, 2011;pp /intqhc/mzr018 Øvretveit, J Shekelle, P Dy, S McDonald, K Hempel, S Pronovost, P Rubenstein, L Taylor,S Foy, R Wachter, R 2011 How does context affect interventions to improve patient safety? An assessment of evidence from studies of five patient safety practices and proposals for research, BMJ Qual Saf : /bmjqs

13 Ovretveit, J 2011 How does context affect interventions to improve health service quality? International Journal for Quality in Health Care 2011;pp. 1 8, /intqhc/mzr018 Øvretveit, J (2002) Action Evaluation of Health Programmes and Change, Radcliffe Medical Press, Oxford (publication of year award, EHMA, Baxter 2003, and BMJ books competition prize) Øvretveit, J (2001) Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård och organisationsförändringar - Ett användarorienterat perspektiv, Studentlitteratur, Lund. Proposed preparation reading Martin P Eccles*1 and Brian S Mittman2,3 I Editorial Welcome to Implementation Science Implementation Science 2006, 1:1 doi: / Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M. & Wallace, F. (2005). Implementation Research: A Synthesis of the Literature. Tampa, FL: University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation Research Network (FMHI Publication #231). Lawrence, P and Haluk, S 2012 Translation and Implementation of Evidence Based Practice, Oxford University Press, Oxford. Exercise for case studies Understanding the elements of an implementation programme What was the thing implemented? Was it evidence-based: was the guideline for the care pathway based on evidence of effective care? What was the implementation structure: the people and groups at different levels who took actions to enable others to follow the guideline What were the implementation actions: what were the 5 main things done by these people and groups to enable others to follow the guideline? (by whom and when? Were there steps in the implementation (different things done at different times?)

14 PROGRAM Day 1 12 th April Tid 9.00 Welcome, introductions, and your questions to be answered today Skills and methods you already have which you can use to plan and carry out implementation research and to assess action-implications for a local service Example studies Coffee and pause Principles and frameworks for designing implementation research study. Illustration of principles on good and bad example studies Lunch Planning your own implementation research study Planning generalisable implementation research and assessing generalisability Conclusions and resources to help you in the future Finish.

15 PROGRAM Day 2 13 th April Tid 9.00 Welcome, introductions, and your questions to be answered today More details on designs and methods for implementation evaluation and research, and details of where to find resources Coffee and pause Case examples Lunch Case examples Conclusions and further resources, meetings and networks to help you in the future Finish.

16 KI, Institutionen NVS, Sektionen för arbetsterapi inbjuder till: Det nya språket i arbetsterapi Professorsföreläsning Staffan Josephsson Fotograf: Christin Philipson Staffan Josephsson utsågs 1 december 2011 till professor i Arbetsterapi vid Karolinska Institutet. Tisdag den 24 april, med efterföljande mingel och underhållning Hörsal Grön (H2), Zanderska huset Alfred Nobels Allé 23, Huddinge Välkommen! Staffan Josephsson och Lena Borell Sektionen för Arbetsterapi, NVS, Karolinska Institutet O.S.A till senast den 10 april 2012

17 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) INBJUDAN TILL SEMINARIUM A comparison of methods in thematic/ descriptive qualitative analysis and grounded theory methodology; the example of mealtimes for older adults with dementia Plats: Sal 115, Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset, KI Campus Huddinge Datum: Tisdag den 8 maj Tid: Föreläsare: Professor Heather Keller Professor Heather Keller är dietist med forskningsintresse fokuserat på äldre och arbetar vid Department of Kinesiology, University of Waterloo, Canada. Bedriver för närvarande tre större forskningsprogram med forskningsfrågor kring kostintag och ätande men också forskning kring måltiden som socialt fenomen. Ett program fokuserar studier kring måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom. Professor Keller har stort kunnande vad gäller kvalitativa metoder för datainsamling och analys. För ytterligare information: Anmälan: Birte Bergling, senast 3 maj

18 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) INBJUDAN TILL ÖPPEN FÖRELÄSNING Making the Most of mealtimes: strategies to promote person centred dining in long term care Plats: Datum: Hörsal H2 GRÖN, Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset, KI Campus Huddinge Torsdag den 10 maj Tid: Föreläsare: Professor Heather Keller Professor Heather Keller är dietist med forskningsintresse fokuserat på äldre och arbetar vid Department of Kinesiology, University of Waterloo, Canada. Bedriver för närvarande tre större forskningsprogram med forskningsfrågor kring kostintag och ätande men också forskning kring måltiden som socialt fenomen. Ett program fokuserar studier kring måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom. Professor Keller har stort kunnande vad gäller kvalitativa metoder för datainsamling och analys. För ytterligare information: Anmälan: Ingen förhandsanmälan!

19 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) INBJUDAN TILL FÖRELÄSNING Fall risk factors and fall prevention in people with multiple sclerosis Plats: Konferensrummet R80, plan 8, Huddinge universitetssjukhus Datum: Torsdag den 24 maj Tid: Föreläsare: Elisabeth Peterson, PhD, OT, Clinical Associate Professor at University of Illinois at Chicago, USA Anmälan: Birte Bergling

20 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) WORKSHOP INVITATION How to enhance self-management skills among people with long-term disability Plats: Datum: Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset, KI Campus Huddinge (besked om lokal lämnas senare) Torsdag den 31 maj Tid: Föreläsare: Teresa J Brady, PhD, OT, Psychologist Dr Brady is a senior behavioral scientist in the Arthritis Program at the U. S. Centers for Disease Control and Prevention and has helped shape the public health approach to arthritis since the program`s origin in She has primary responsibility for providing technical assistance to state health departments, universities and others on self management strategies, health communications, and health system interventions to reduce the burden of arthritis. Her current research interests focus on self management support and translation of evidence into public health action. Dr Brady has more than 25 years of experience in chronic disease management, working at both the clinical and population levels, and is the author of over 50 scientific papers. The Strategic Research Area Health Care Sciences has the pleasure to offer the workshop by Dr Brady at Karolinska Institutet in cooperation with the Programme for Doctoral Education in Health Care Science. Application: Press URL: https://websurvey.textalk.se/start.php?id=52415

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Här listas kurser på forskarutbildningsnivå i statsvetenskap vid svenska universitet och högskolor. Sammanställningen utfördes

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet Slutrapport Vinnvård Innovationssystem för bättre hälsa 1.0 Inledning 1.1 Huvudsökande Mats Brommels 1.2 Projektnummer A2007-032 1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa 1.4 Total anslagssumma

Läs mer

Developing and implementing a quality management system in a startup company

Developing and implementing a quality management system in a startup company Developing and implementing a quality management system in a startup company Master of Science Thesis VICTOR LÖFGREN Department of Technology Management and Economics Division of Quality Science CHALMERS

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

Lärardagen 2014 internwebben.ki.se/sv/larardagen-2014

Lärardagen 2014 internwebben.ki.se/sv/larardagen-2014 Lärardagen 2014 internwebben.ki.se/sv/larardagen-2014 Lärardagen 2014 Program Nätverksyta BZ På scenen Andreas Vesalius BZ Workshop Hus 75, sal 218 Workshop Hus 75, sal 221 Workshop Hus 75, sal 224 09.30

Läs mer

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg June 2013 Report from SNS s research programme The Value of New Pharmaceuticals SNS is a non-partisan and independent non-profit organisation that contributes

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-21

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-21 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-21 Forskningsnämnd 1 Närvarande ledamöter: Björn Regnell Anders Gustafsson Thomas Johansson Stefan Kröll Boris Magnusson Hans W Persson Karl-Erik Årzén Kalle Åström

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001

EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001 V I N N O V A R E P O R T V R 2 0 0 4 : 0 3 EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001 Utvärdering av ett FoU-program i Komplexa Tekniska System 1997-2001 E R I K

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Fortbildning för läkare

Fortbildning för läkare Fortbildning för läkare En sammanställning av kunskapsläget om läkares fortbildning Continuing Professional Development (CPD) 1 Medverkande i Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma arbetsgrupp

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut PB 85. AX-22101 MARIEHAMN. ÅLAND. FINLAND. TEL +358 18 15570. FAX +358 18 21026. peace@peace.ax www.peace.ax Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 1-2015

Läs mer

Adaptive Management for Forestry

Adaptive Management for Forestry Adaptive Management for Forestry Can Swedish forestry meet challenges from climate change? Katarina Heissenberger Master s Thesis 2007:6 Adaptive Management for Forestry: Can Swedish forestry meet challenges

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi

Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi DUBBELNUMMER av BULLETIN Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi Inbjudan skrivarpristävlan 2008 Föredrag från Balintvärldskongressen i Lissabon Kongressintryck från fyra deltagare Ingresser till Riksstämmosymposierna

Läs mer

The Past, the Present and the Future of Police Research

The Past, the Present and the Future of Police Research Denna dokumentation (proceedings) från den femte nordiska polisforskningskonferensen inleds med fyra bidrag om polisforskningens utveckling från några av de ledande forskarna inom området: David Bayley

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET Raising Quantity and Quality of Work Placements in Europe GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET EN GUIDE MED PRAKTISKA INSTRUKTIONER OM HUR MAN IDENTIFIERAR OLIKA POTENTIELLA FINANSIERINGSKÄLLOR

Läs mer

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning April 2009 APOTEKARSOCIETETEN

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning April 2009 APOTEKARSOCIETETEN Prövningen Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning April 2009 Ordförande har ordet VI HAR VÄNT BLAD, åtminstone i Göteborg, för våren är här och vi har lagt vintern bakom

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Anna Liljeblad Hanna Paradis 2011-02-01 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer