NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV. Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV. Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V)"

Transkript

1 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Delar av innehållet Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V) Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) Nationella forskarskolan i vård och omsorg (NFVO) och Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV) Seminarieverksamhet våren 2012 Några kommande disputationer Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V) Det strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V) vid KI har under 2011 fortsatt med uppbyggnaden av sin organisation i samverkan med Umeå universitet. Direktor och ordförande är professor Lena Borell. Strategiska forskningsområden Forskningen inom det strategiska forskningsområdet skall bedrivas i nära samarbete mellan KI och vård- och omsorgsverksamheten. Den aktuella forskningen inom det strategiska forskningsområdet präglas av att utveckla nya insatser för att möta framtidens utmaningar inom fem strategiska områden med en forskningsledare för respektive område: 1. Women and child health med core-leaders docent Eva Nissen 2. People living with long-term disability med core-leaders professor Christina Opava 3. Older adults living with activity limitations and participation restrictions med coreleaders P-O Sandman 4. Cancer and palliative care med core-leaders professor Carol Tishelman 5. Health systems, policy, management, informatics and economics med core-leaders professor Mats Brommels Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

2 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Aktiviteter inom SFO-V Hittills har utlysning skett av projektmedel, finansiering av anställning som forskare och finansiering av uppdrag som forskningsledare. Inom ramen för verksamheten anordnas även ett antal seminarier. Anställningar som forskare (hel- och deltider) inom respektive forskningsområde har under åren 2011/2012/2013 följande forskare: Core 1 Core 2 Core 3 Core 4 Core 5 Lena Krumlinde Kristina Louise Nygård Carol Tishelman Mats Brommels Sundholm Alexanderson Eva Nissen Christina Opava Staffan Josephsson Yvonne Wengström Lars Wallin Ingegerd Hildingsson Lena von Koch Anders Kottorp Birgit Rasmussen Göran Tomson Lotta Widén Holmqvist Mark Luborsky SFO-V vid Umeå universitet finansierar följande anställningar: Forskarassistent: Ingeborg Nilsson, Birgitta Olofsson och Margareta Brännström. Post dok: Gunilla Elmgren Frykberg och Ulf Isaksson. För ytterligare information om SFO-V se vår webbplats. Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) Vid KI bedrivs sedan 2009 ett program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap. För verksamheten är en styrgrupp tillsatts med professor Lena von Koch som ordförande. Mer information om höstens kurser finns på följande adress Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

3 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Nationella forskarskolan i vård och omsorg NFVO) och Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV) KIs Nationella forskarskola i vårdvetenskap (NFV) inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) och är en vidareutveckling av Nationella forskarskolan i vård och omsorg (NFVO) som inrättades under Syftet med verksamheten är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av högkvalitativ forskning och kunskapsgenerering inom området. På sikt kommer detta även att stärka utbildningen på grund- och avancerad nivå avseende såväl djup som bredd. Professor Anders Gustafsson är ordförande för styrgruppen (mandatperiod t o m 2012). Senaste antagningen av doktorander skedde hösten 2010 då 22 doktorander antogs och totalt har nu 108 antagits till forskarskolan. F.n. pågår en granskning av de ansökningar som kom in till utlysningen av projektmedel, för finansiering av doktorand i forskningsprojekt, med dead line den 29 februari Projekten som, efter den vetenskaplig granskning, beviljas finansiering av utbildning på forskarnivå deltar sedan i den nationella doktorandrekryteringsprocessen. Sammanlagt planeras för delfinansiering av upp till 15 doktorander i 15 olika forskningsprojekt. Efter att FUS fattat beslut om vilka presumtiva doktorander som skall erbjudas studieplats och antagning av doktoranden skett vid antagningsseminarium vid respektive berörd institution, beräknas forskarskolan starta den 1 oktober För att stimulera internationalisering av utbildning på forskarnivå för doktorander i Nationella forskarskolan i vårdvetenskap, har forskarskolans styrgrupp årligen utlyst medel för att möjliggöra för doktoranderna att genomföra delar av sin utbildning vid ett utländskt universitet. Medlen som söks av doktorander inom forskarskolan, är tänkta att användas för finansiering av kortare vistelse (1-6 mån) vid ett utländskt universitet. Syftet är att doktoranden under vistelsen ska få möjlighet att fördjupa sig i ny teknik, en forskningsmetod och/eller etablera ett samarbete med forskar i utländska forskningsmiljöer. Seminarieverksamhet våren 2012 Under våren 2012 arrangerar SFO-V följande föreläsningar/seminarier/workshops: Implementation Research Methods - Workshop den april. För anmälan kontakta: Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

4 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Aging Patients and Caring Nurses: Ethical Concerns öppen föreläsning den 2 april kl Ingen förhandsanmälan! A comparison of methods in thematic/ descriptive qualitative analysis and grounded theory methodology; the example of mealtimes for older adults with dementia seminarium den 8 maj kl För anmälan kontakta: Making the Most of Mealtimes: strategies to promote person centred dining in long term care öppen föreläsning den 10 maj kl Ingen förhandsanmälan! Fall risk factors and fall prevention in people with multiple sclerosis föreläsning den 24 maj kl För anmälan kontakta: How to enhance self-management skills among people with long-term disability - föreläsning den 31 maj kl För anmälan klicka: https://websurvey.textalk.se/start.php?id=52415 För ytterligare information se vår webbplats! Under våren 2012 arrangerar PUF-V följande föreläsningar/seminarier/workshops: Seminarium Juridiska och etiska aspekter på vårdforskning den 21 mars kl Anmälan görs senast 15 mars här: https://websurvey.textalk.se/en/answer/survey.php?surveyid=49464&init=1 Workshop 2 dagar Qualitative research synthesis (QRS) den maj. Anmäl dig senast 30 april här: https://websurvey.textalk.se/en/answer/survey.php?surveyid=50220&init=1 Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

5 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Workshop "Att skriva en vetenskaplig artikel och få den publicerad" med Michael Fored, Karolinska Institutet den 13 juni kl , Alfred Nobels allé 23, campus Huddinge. Gör din intresseanmälan här: https://websurvey.textalk.se/start.php?id=51920 Professorsföreläsning Tisdag den 24 april, 2012, inbjuds till Staffan Josephssons professorsföreläsning med tema Det nya språket i arbetsterapi Några kommande disputationer Titel: Parent infant skin-to-skin studies. Författare: Velandia Marianne Lokal: Samuelssons salen, Tomtebodavägen 6,KI, Solna Datum och tid: 23 mars kl Titel: Health-related quality of life in women with breast cancer in Iran A methodological and clinical study Författare: Rohani Camelia Lokal: Sal H2 Grön, Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23, Karolinska Institutet, Huddinge Datum och tid: 23 mars kl Karriärservice, KI Enheten för forskningsstöd vid Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen vid KI ger ut Nyhetsbrevet Career News. För ytterligare information om Nyhetsbrevet Career News se Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

6 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV KI Career Service on Facebook Career Service has a page on Facebook and we would like to encourage all of you to become a fan so we can reach out to more researchers who are not yet members of our newsletter. You can also find latest information about our career activities as well as job openings in different areas. Search for Karolinska Institutet Career Service on Facebook! För ytterligare information: facebook.com/kicareerservice Learn to use our research funding database Workshop Do you know how to use the funding database Research Professional to find funding opportunities for your research activities? You now have the chance to try it hands-on and bring all your questions about how to use the database in the most efficient way! Read more Forskningsseminarier på Nobelmuseet Tisdagar, kl anordnar nobelmuseet forskningsseminarier. För ytterligare information se The European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium 2012 Copenhagen september ECRS 2012 offers an opportunity to gain more insight into subjects including: How to integrate cancer treatment, late effects, rehabilitation and survivorship Comorbidity and ageing new challenges How do we integrate health behavior and psychosocial support in cancer treatment? Endocrine late effects and fertility issues how do we counsel patients? Childhood cancer, late effects and rehabilitation The symposium program will include interactive workshops led by experts in the field, keynote speakers, oral presentations and poster presentations. Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

7 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Registration Online registration and abstract submission will open in March Remember to register early for a reduced early bird fee. För ytterligare information se webbplatsen. Ny prenumerant på nyhetsbrevet Från och med detta nummer har vi ändrat nyhetsbrevets titel eftersom det nu är information från flera verksamhetsområden relaterade till utbildning och forskning inom vårdforskningen vid KI. Preliminärt planeras som tidigare 4-6 nyhetsbrev per år. Om du vill vara prenumerant anmäler du till Birte Bergling till vilken e-postadress nyhetsbrevet skall skickas. Du kan även skicka synpunkter på nyhetsbrevet till oss. Nyhetsbrevet finns tillgängligt på SFO-Vs hemsida, PUF-Vs hemsida, NFVOs hemsida och NFVs hemsida. Med vänliga hälsningar Lena Borell & Birte Bergling Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

8 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Annat se vidare länkarna Aktuell vetenskap för alla - Barncancerfonden - Cancerfonden - Dagens Medicin - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap - Högskoleverket - Information KI - avhandlingar Information KI - Information KI - Styrelsen för forskarutbildning Information KI - Styrelsen för forskning Information KI - utbildning på forskarnivå Information KI docentur - Information KI stiftelser och fonder - Karolinska Institutet - Karolinska universitetssjukhuset - Socialstyrelsen - Stiftelsen för Strategisk forskning - Stockholms läns landsting - Umeå universitet - Vetenskapsrådet - Vinnova - Vårdalinstitutet - Vårdalstiftelsen - Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

9 Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap, PUF- V Seminarium Juridiska och etiska aspekter på vårdforskning med Olof Forssberg, ordförande i regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Den 21 mars 2012 kl Bekräftelse och ytterligare information skickas till deltagarna per e-post. Plats: Alfred Nobels Allé 23, campus Huddinge Anmälan görs senast 15 mars 2012 här.

10 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) INBJUDAN TILL ÖPPEN FÖRELÄSNING Aging Patients and Caring Nurses: Ethical Concerns Plats: Datum: Hörsal H3 BLÅ, Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset, KI Campus Huddinge Måndag den 2 april Tid: Föreläsare: Christine Mitchell Christine Mitchell är sjuksköterska och arbetar som Associate Director of Clinical Ethics at the division of Medical Ethics at Harward Medial School. Målgrupp: Lärare och studenter Anmälan: Ingen förhandsanmälan!

11 Welcome to Implementation Research Methods Workshop arranged by Strategic Research Programme in Care Sciences and The Medical Management Centre Date: 12-13th April 2012 Time: Address: Room 40-41, floor 4, LIME, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna campus Applications to: Workshop administrator Emma Wåhlin the Medical Management Centre, LIME, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Following the very successful October workshop on this subject, which was not able to accept all who applied, we are offering a second workshop for those new to the subject and for those who came to the October workshop to discuss how to improve and publish their own and others research. The seminar is for Researchers evaluating or describing a change made to clinical practice, organization or policy, or the introduction of a new work practice or organization model. Both colleagues new to the subject and colleagues who attended the October 2011 course. Practitioners wanting to use research into implementation to decide whether to implement a change, or how to implement a change more quickly, and at a lower cost (clinical practitioners, project managers, service managers, policy advisors). Purpose After the workshop, participants will be better able to: Plan and collect data to describe a change implemented, and both intermediate and later outcomes from the change,

12 Assess how much the intervention caused the outcomes and how much was caused by other influences Assess in which other settings and populations similar results might be expected, Describe the value of implementation research for practical decisions and scientific knowledge about how to improve services and health policy. Describe the difference and similarities between implementation research and other types of research, Format Active learning from case examples and applying research tools to proposed implementation research studies. Day two will be more detailed discussion of specific cases and methods, and discussion of how to improve studies planned or carried out and how and where to publish the research. Preparation materials and resources for research are provided in the implementation folder (sub-folder MMCImplementationCourse2011 ) from the web site: Learning facilitator The workshop leader is Dr John Ovretveit, Professor of Health Innovation Implementation and Evaluation, and Director of Research, MMC, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. John has studied implementation of many types of policies and changes to health services and clinical practices, and published widely on the subject. A few of his most recent publications which can be downloaded from the above site are, Øvretveit, J 2011 Implementing, Sustaining, and Spreading Improvement, Ch 1 in Berman, S (ed) 2011, From Front Office to Front Line: Essential issues for Health Care Leaders, Second Edition, Joint Commission Resources, Oak Brooke Ill, in press. Øvretveit, J 2011 Understanding the conditions for improvement: research to discover which context influences affect improvement success BMJ Qual Saf. 2011; 20 (Suppl_1): p. i18-i23. Ovretveit, J 2011 Widespread focused improvement: lessons from developing countries for scaling up specific improvements to health services International Journal of Quality Assurance in Health Care, 2011;pp /intqhc/mzr018 Øvretveit, J Shekelle, P Dy, S McDonald, K Hempel, S Pronovost, P Rubenstein, L Taylor,S Foy, R Wachter, R 2011 How does context affect interventions to improve patient safety? An assessment of evidence from studies of five patient safety practices and proposals for research, BMJ Qual Saf : /bmjqs

13 Ovretveit, J 2011 How does context affect interventions to improve health service quality? International Journal for Quality in Health Care 2011;pp. 1 8, /intqhc/mzr018 Øvretveit, J (2002) Action Evaluation of Health Programmes and Change, Radcliffe Medical Press, Oxford (publication of year award, EHMA, Baxter 2003, and BMJ books competition prize) Øvretveit, J (2001) Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård och organisationsförändringar - Ett användarorienterat perspektiv, Studentlitteratur, Lund. Proposed preparation reading Martin P Eccles*1 and Brian S Mittman2,3 I Editorial Welcome to Implementation Science Implementation Science 2006, 1:1 doi: / Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M. & Wallace, F. (2005). Implementation Research: A Synthesis of the Literature. Tampa, FL: University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation Research Network (FMHI Publication #231). Lawrence, P and Haluk, S 2012 Translation and Implementation of Evidence Based Practice, Oxford University Press, Oxford. Exercise for case studies Understanding the elements of an implementation programme What was the thing implemented? Was it evidence-based: was the guideline for the care pathway based on evidence of effective care? What was the implementation structure: the people and groups at different levels who took actions to enable others to follow the guideline What were the implementation actions: what were the 5 main things done by these people and groups to enable others to follow the guideline? (by whom and when? Were there steps in the implementation (different things done at different times?)

14 PROGRAM Day 1 12 th April Tid 9.00 Welcome, introductions, and your questions to be answered today Skills and methods you already have which you can use to plan and carry out implementation research and to assess action-implications for a local service Example studies Coffee and pause Principles and frameworks for designing implementation research study. Illustration of principles on good and bad example studies Lunch Planning your own implementation research study Planning generalisable implementation research and assessing generalisability Conclusions and resources to help you in the future Finish.

15 PROGRAM Day 2 13 th April Tid 9.00 Welcome, introductions, and your questions to be answered today More details on designs and methods for implementation evaluation and research, and details of where to find resources Coffee and pause Case examples Lunch Case examples Conclusions and further resources, meetings and networks to help you in the future Finish.

16 KI, Institutionen NVS, Sektionen för arbetsterapi inbjuder till: Det nya språket i arbetsterapi Professorsföreläsning Staffan Josephsson Fotograf: Christin Philipson Staffan Josephsson utsågs 1 december 2011 till professor i Arbetsterapi vid Karolinska Institutet. Tisdag den 24 april, med efterföljande mingel och underhållning Hörsal Grön (H2), Zanderska huset Alfred Nobels Allé 23, Huddinge Välkommen! Staffan Josephsson och Lena Borell Sektionen för Arbetsterapi, NVS, Karolinska Institutet O.S.A till senast den 10 april 2012

17 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) INBJUDAN TILL SEMINARIUM A comparison of methods in thematic/ descriptive qualitative analysis and grounded theory methodology; the example of mealtimes for older adults with dementia Plats: Sal 115, Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset, KI Campus Huddinge Datum: Tisdag den 8 maj Tid: Föreläsare: Professor Heather Keller Professor Heather Keller är dietist med forskningsintresse fokuserat på äldre och arbetar vid Department of Kinesiology, University of Waterloo, Canada. Bedriver för närvarande tre större forskningsprogram med forskningsfrågor kring kostintag och ätande men också forskning kring måltiden som socialt fenomen. Ett program fokuserar studier kring måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom. Professor Keller har stort kunnande vad gäller kvalitativa metoder för datainsamling och analys. För ytterligare information: Anmälan: Birte Bergling, senast 3 maj

18 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) INBJUDAN TILL ÖPPEN FÖRELÄSNING Making the Most of mealtimes: strategies to promote person centred dining in long term care Plats: Datum: Hörsal H2 GRÖN, Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset, KI Campus Huddinge Torsdag den 10 maj Tid: Föreläsare: Professor Heather Keller Professor Heather Keller är dietist med forskningsintresse fokuserat på äldre och arbetar vid Department of Kinesiology, University of Waterloo, Canada. Bedriver för närvarande tre större forskningsprogram med forskningsfrågor kring kostintag och ätande men också forskning kring måltiden som socialt fenomen. Ett program fokuserar studier kring måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom. Professor Keller har stort kunnande vad gäller kvalitativa metoder för datainsamling och analys. För ytterligare information: Anmälan: Ingen förhandsanmälan!

19 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) INBJUDAN TILL FÖRELÄSNING Fall risk factors and fall prevention in people with multiple sclerosis Plats: Konferensrummet R80, plan 8, Huddinge universitetssjukhus Datum: Torsdag den 24 maj Tid: Föreläsare: Elisabeth Peterson, PhD, OT, Clinical Associate Professor at University of Illinois at Chicago, USA Anmälan: Birte Bergling

20 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) WORKSHOP INVITATION How to enhance self-management skills among people with long-term disability Plats: Datum: Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset, KI Campus Huddinge (besked om lokal lämnas senare) Torsdag den 31 maj Tid: Föreläsare: Teresa J Brady, PhD, OT, Psychologist Dr Brady is a senior behavioral scientist in the Arthritis Program at the U. S. Centers for Disease Control and Prevention and has helped shape the public health approach to arthritis since the program`s origin in She has primary responsibility for providing technical assistance to state health departments, universities and others on self management strategies, health communications, and health system interventions to reduce the burden of arthritis. Her current research interests focus on self management support and translation of evidence into public health action. Dr Brady has more than 25 years of experience in chronic disease management, working at both the clinical and population levels, and is the author of over 50 scientific papers. The Strategic Research Area Health Care Sciences has the pleasure to offer the workshop by Dr Brady at Karolinska Institutet in cooperation with the Programme for Doctoral Education in Health Care Science. Application: Press URL: https://websurvey.textalk.se/start.php?id=52415

NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV

NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Delar av innehållet Vetenskapsrådets utvärdering av vårdforskning Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV) Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap

Läs mer

NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV

NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 4 juli - 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Delar av innehållet(mycket nytt & lite gammalt) Ny utlysning av forskningsmedel från SFO-V Vetenskapsrådets utvärdering av vårdforskning

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

SFO-V invites you to a special event

SFO-V invites you to a special event Strategic Research Programme in Care Sciences (SFO-V) SFO-V invites you to a special event Social Justice through Health: Impressive Health Gains in Bangladesh despite Multiple Inequalities Venue: Date:

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det?

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Haugesund 26 september 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 The Global School Education for Sustainable Development Mathias Demetriades & Johanna Lund Rockliffe

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Affektfokuserad terapi

Affektfokuserad terapi Wise Mind Psykologiskt kunskapscenter erbjuder Affektfokuserad terapi Avancerad workshop med Kristin Osborn Kap Verde 4-7 januari 2013 Workshopen är förlagd till Kap Verde, ön Sal, Hotel Morabeza. Kap

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Effektanalys en introduktion. Rolf Sandahl

Effektanalys en introduktion. Rolf Sandahl Effektanalys en introduktion Rolf Sandahl Några områden som en utvärderare ska behärska..research design, sampling, measurement, interviewing, observation, site visits, archival studies, case studies,

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör Partnerurval på Ernst & Young Agneta Strandberg HR-direktör Ernst & Young i korthet 141 000 medarbetare i 140 länder Sverige: 1 814 medarbetare varav 168 partners, 65 kontor Verksamheten bedrivs geografiskt

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

n Varför? n Centrala koncept n Implementeringsmetoder n Använda teori n Betydelsen av kontext n Summering

n Varför? n Centrala koncept n Implementeringsmetoder n Använda teori n Betydelsen av kontext n Summering Implementering av forskningsresultat vad vet vi om det? Jönköping 15 november 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder Använda

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

ERGONOMI & HUMAN FACTORS SÄLLSKAPET SVERIGE. Göran M Hägg

ERGONOMI & HUMAN FACTORS SÄLLSKAPET SVERIGE. Göran M Hägg Göran M Hägg Keynotes: Scania - success based on healthy and dedicated employees Robert Dubois, Scania, Södertälje How you, with the help of rhythm, improve moving patterns, stimulate cognition, emotion

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet

SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet Kursansvarig: Administratör: Mikaela Persson SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet Kursvecka 1 V (40) Teori Måndag 1/10 Tisdag 2/10 Onsdag 3/10 Torsdag 4/10

Läs mer