NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV. Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV. Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V)"

Transkript

1 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Delar av innehållet Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V) Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) Nationella forskarskolan i vård och omsorg (NFVO) och Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV) Seminarieverksamhet våren 2012 Några kommande disputationer Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V) Det strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V) vid KI har under 2011 fortsatt med uppbyggnaden av sin organisation i samverkan med Umeå universitet. Direktor och ordförande är professor Lena Borell. Strategiska forskningsområden Forskningen inom det strategiska forskningsområdet skall bedrivas i nära samarbete mellan KI och vård- och omsorgsverksamheten. Den aktuella forskningen inom det strategiska forskningsområdet präglas av att utveckla nya insatser för att möta framtidens utmaningar inom fem strategiska områden med en forskningsledare för respektive område: 1. Women and child health med core-leaders docent Eva Nissen 2. People living with long-term disability med core-leaders professor Christina Opava 3. Older adults living with activity limitations and participation restrictions med coreleaders P-O Sandman 4. Cancer and palliative care med core-leaders professor Carol Tishelman 5. Health systems, policy, management, informatics and economics med core-leaders professor Mats Brommels Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

2 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Aktiviteter inom SFO-V Hittills har utlysning skett av projektmedel, finansiering av anställning som forskare och finansiering av uppdrag som forskningsledare. Inom ramen för verksamheten anordnas även ett antal seminarier. Anställningar som forskare (hel- och deltider) inom respektive forskningsområde har under åren 2011/2012/2013 följande forskare: Core 1 Core 2 Core 3 Core 4 Core 5 Lena Krumlinde Kristina Louise Nygård Carol Tishelman Mats Brommels Sundholm Alexanderson Eva Nissen Christina Opava Staffan Josephsson Yvonne Wengström Lars Wallin Ingegerd Hildingsson Lena von Koch Anders Kottorp Birgit Rasmussen Göran Tomson Lotta Widén Holmqvist Mark Luborsky SFO-V vid Umeå universitet finansierar följande anställningar: Forskarassistent: Ingeborg Nilsson, Birgitta Olofsson och Margareta Brännström. Post dok: Gunilla Elmgren Frykberg och Ulf Isaksson. För ytterligare information om SFO-V se vår webbplats. Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) Vid KI bedrivs sedan 2009 ett program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap. För verksamheten är en styrgrupp tillsatts med professor Lena von Koch som ordförande. Mer information om höstens kurser finns på följande adress Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

3 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Nationella forskarskolan i vård och omsorg NFVO) och Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV) KIs Nationella forskarskola i vårdvetenskap (NFV) inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) och är en vidareutveckling av Nationella forskarskolan i vård och omsorg (NFVO) som inrättades under Syftet med verksamheten är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av högkvalitativ forskning och kunskapsgenerering inom området. På sikt kommer detta även att stärka utbildningen på grund- och avancerad nivå avseende såväl djup som bredd. Professor Anders Gustafsson är ordförande för styrgruppen (mandatperiod t o m 2012). Senaste antagningen av doktorander skedde hösten 2010 då 22 doktorander antogs och totalt har nu 108 antagits till forskarskolan. F.n. pågår en granskning av de ansökningar som kom in till utlysningen av projektmedel, för finansiering av doktorand i forskningsprojekt, med dead line den 29 februari Projekten som, efter den vetenskaplig granskning, beviljas finansiering av utbildning på forskarnivå deltar sedan i den nationella doktorandrekryteringsprocessen. Sammanlagt planeras för delfinansiering av upp till 15 doktorander i 15 olika forskningsprojekt. Efter att FUS fattat beslut om vilka presumtiva doktorander som skall erbjudas studieplats och antagning av doktoranden skett vid antagningsseminarium vid respektive berörd institution, beräknas forskarskolan starta den 1 oktober För att stimulera internationalisering av utbildning på forskarnivå för doktorander i Nationella forskarskolan i vårdvetenskap, har forskarskolans styrgrupp årligen utlyst medel för att möjliggöra för doktoranderna att genomföra delar av sin utbildning vid ett utländskt universitet. Medlen som söks av doktorander inom forskarskolan, är tänkta att användas för finansiering av kortare vistelse (1-6 mån) vid ett utländskt universitet. Syftet är att doktoranden under vistelsen ska få möjlighet att fördjupa sig i ny teknik, en forskningsmetod och/eller etablera ett samarbete med forskar i utländska forskningsmiljöer. Seminarieverksamhet våren 2012 Under våren 2012 arrangerar SFO-V följande föreläsningar/seminarier/workshops: Implementation Research Methods - Workshop den april. För anmälan kontakta: Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

4 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Aging Patients and Caring Nurses: Ethical Concerns öppen föreläsning den 2 april kl Ingen förhandsanmälan! A comparison of methods in thematic/ descriptive qualitative analysis and grounded theory methodology; the example of mealtimes for older adults with dementia seminarium den 8 maj kl För anmälan kontakta: Making the Most of Mealtimes: strategies to promote person centred dining in long term care öppen föreläsning den 10 maj kl Ingen förhandsanmälan! Fall risk factors and fall prevention in people with multiple sclerosis föreläsning den 24 maj kl För anmälan kontakta: How to enhance self-management skills among people with long-term disability - föreläsning den 31 maj kl För anmälan klicka: https://websurvey.textalk.se/start.php?id=52415 För ytterligare information se vår webbplats! Under våren 2012 arrangerar PUF-V följande föreläsningar/seminarier/workshops: Seminarium Juridiska och etiska aspekter på vårdforskning den 21 mars kl Anmälan görs senast 15 mars här: https://websurvey.textalk.se/en/answer/survey.php?surveyid=49464&init=1 Workshop 2 dagar Qualitative research synthesis (QRS) den maj. Anmäl dig senast 30 april här: https://websurvey.textalk.se/en/answer/survey.php?surveyid=50220&init=1 Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

5 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Workshop "Att skriva en vetenskaplig artikel och få den publicerad" med Michael Fored, Karolinska Institutet den 13 juni kl , Alfred Nobels allé 23, campus Huddinge. Gör din intresseanmälan här: https://websurvey.textalk.se/start.php?id=51920 Professorsföreläsning Tisdag den 24 april, 2012, inbjuds till Staffan Josephssons professorsföreläsning med tema Det nya språket i arbetsterapi Några kommande disputationer Titel: Parent infant skin-to-skin studies. Författare: Velandia Marianne Lokal: Samuelssons salen, Tomtebodavägen 6,KI, Solna Datum och tid: 23 mars kl Titel: Health-related quality of life in women with breast cancer in Iran A methodological and clinical study Författare: Rohani Camelia Lokal: Sal H2 Grön, Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23, Karolinska Institutet, Huddinge Datum och tid: 23 mars kl Karriärservice, KI Enheten för forskningsstöd vid Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen vid KI ger ut Nyhetsbrevet Career News. För ytterligare information om Nyhetsbrevet Career News se Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

6 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV KI Career Service on Facebook Career Service has a page on Facebook and we would like to encourage all of you to become a fan so we can reach out to more researchers who are not yet members of our newsletter. You can also find latest information about our career activities as well as job openings in different areas. Search for Karolinska Institutet Career Service on Facebook! För ytterligare information: facebook.com/kicareerservice Learn to use our research funding database Workshop Do you know how to use the funding database Research Professional to find funding opportunities for your research activities? You now have the chance to try it hands-on and bring all your questions about how to use the database in the most efficient way! Read more Forskningsseminarier på Nobelmuseet Tisdagar, kl anordnar nobelmuseet forskningsseminarier. För ytterligare information se The European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium 2012 Copenhagen september ECRS 2012 offers an opportunity to gain more insight into subjects including: How to integrate cancer treatment, late effects, rehabilitation and survivorship Comorbidity and ageing new challenges How do we integrate health behavior and psychosocial support in cancer treatment? Endocrine late effects and fertility issues how do we counsel patients? Childhood cancer, late effects and rehabilitation The symposium program will include interactive workshops led by experts in the field, keynote speakers, oral presentations and poster presentations. Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

7 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Registration Online registration and abstract submission will open in March Remember to register early for a reduced early bird fee. För ytterligare information se webbplatsen. Ny prenumerant på nyhetsbrevet Från och med detta nummer har vi ändrat nyhetsbrevets titel eftersom det nu är information från flera verksamhetsområden relaterade till utbildning och forskning inom vårdforskningen vid KI. Preliminärt planeras som tidigare 4-6 nyhetsbrev per år. Om du vill vara prenumerant anmäler du till Birte Bergling till vilken e-postadress nyhetsbrevet skall skickas. Du kan även skicka synpunkter på nyhetsbrevet till oss. Nyhetsbrevet finns tillgängligt på SFO-Vs hemsida, PUF-Vs hemsida, NFVOs hemsida och NFVs hemsida. Med vänliga hälsningar Lena Borell & Birte Bergling Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

8 NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Annat se vidare länkarna Aktuell vetenskap för alla - Barncancerfonden - Cancerfonden - Dagens Medicin - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap - Högskoleverket - Information KI - avhandlingar Information KI - Information KI - Styrelsen för forskarutbildning Information KI - Styrelsen för forskning Information KI - utbildning på forskarnivå Information KI docentur - Information KI stiftelser och fonder - Karolinska Institutet - Karolinska universitetssjukhuset - Socialstyrelsen - Stiftelsen för Strategisk forskning - Stockholms läns landsting - Umeå universitet - Vetenskapsrådet - Vinnova - Vårdalinstitutet - Vårdalstiftelsen - Redaktörer: Lena Borell, Birte Bergling,

9 Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap, PUF- V Seminarium Juridiska och etiska aspekter på vårdforskning med Olof Forssberg, ordförande i regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Den 21 mars 2012 kl Bekräftelse och ytterligare information skickas till deltagarna per e-post. Plats: Alfred Nobels Allé 23, campus Huddinge Anmälan görs senast 15 mars 2012 här.

10 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) INBJUDAN TILL ÖPPEN FÖRELÄSNING Aging Patients and Caring Nurses: Ethical Concerns Plats: Datum: Hörsal H3 BLÅ, Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset, KI Campus Huddinge Måndag den 2 april Tid: Föreläsare: Christine Mitchell Christine Mitchell är sjuksköterska och arbetar som Associate Director of Clinical Ethics at the division of Medical Ethics at Harward Medial School. Målgrupp: Lärare och studenter Anmälan: Ingen förhandsanmälan!

11 Welcome to Implementation Research Methods Workshop arranged by Strategic Research Programme in Care Sciences and The Medical Management Centre Date: 12-13th April 2012 Time: Address: Room 40-41, floor 4, LIME, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna campus Applications to: Workshop administrator Emma Wåhlin the Medical Management Centre, LIME, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Following the very successful October workshop on this subject, which was not able to accept all who applied, we are offering a second workshop for those new to the subject and for those who came to the October workshop to discuss how to improve and publish their own and others research. The seminar is for Researchers evaluating or describing a change made to clinical practice, organization or policy, or the introduction of a new work practice or organization model. Both colleagues new to the subject and colleagues who attended the October 2011 course. Practitioners wanting to use research into implementation to decide whether to implement a change, or how to implement a change more quickly, and at a lower cost (clinical practitioners, project managers, service managers, policy advisors). Purpose After the workshop, participants will be better able to: Plan and collect data to describe a change implemented, and both intermediate and later outcomes from the change,

12 Assess how much the intervention caused the outcomes and how much was caused by other influences Assess in which other settings and populations similar results might be expected, Describe the value of implementation research for practical decisions and scientific knowledge about how to improve services and health policy. Describe the difference and similarities between implementation research and other types of research, Format Active learning from case examples and applying research tools to proposed implementation research studies. Day two will be more detailed discussion of specific cases and methods, and discussion of how to improve studies planned or carried out and how and where to publish the research. Preparation materials and resources for research are provided in the implementation folder (sub-folder MMCImplementationCourse2011 ) from the web site: Learning facilitator The workshop leader is Dr John Ovretveit, Professor of Health Innovation Implementation and Evaluation, and Director of Research, MMC, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. John has studied implementation of many types of policies and changes to health services and clinical practices, and published widely on the subject. A few of his most recent publications which can be downloaded from the above site are, Øvretveit, J 2011 Implementing, Sustaining, and Spreading Improvement, Ch 1 in Berman, S (ed) 2011, From Front Office to Front Line: Essential issues for Health Care Leaders, Second Edition, Joint Commission Resources, Oak Brooke Ill, in press. Øvretveit, J 2011 Understanding the conditions for improvement: research to discover which context influences affect improvement success BMJ Qual Saf. 2011; 20 (Suppl_1): p. i18-i23. Ovretveit, J 2011 Widespread focused improvement: lessons from developing countries for scaling up specific improvements to health services International Journal of Quality Assurance in Health Care, 2011;pp /intqhc/mzr018 Øvretveit, J Shekelle, P Dy, S McDonald, K Hempel, S Pronovost, P Rubenstein, L Taylor,S Foy, R Wachter, R 2011 How does context affect interventions to improve patient safety? An assessment of evidence from studies of five patient safety practices and proposals for research, BMJ Qual Saf : /bmjqs

13 Ovretveit, J 2011 How does context affect interventions to improve health service quality? International Journal for Quality in Health Care 2011;pp. 1 8, /intqhc/mzr018 Øvretveit, J (2002) Action Evaluation of Health Programmes and Change, Radcliffe Medical Press, Oxford (publication of year award, EHMA, Baxter 2003, and BMJ books competition prize) Øvretveit, J (2001) Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård och organisationsförändringar - Ett användarorienterat perspektiv, Studentlitteratur, Lund. Proposed preparation reading Martin P Eccles*1 and Brian S Mittman2,3 I Editorial Welcome to Implementation Science Implementation Science 2006, 1:1 doi: / Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M. & Wallace, F. (2005). Implementation Research: A Synthesis of the Literature. Tampa, FL: University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation Research Network (FMHI Publication #231). Lawrence, P and Haluk, S 2012 Translation and Implementation of Evidence Based Practice, Oxford University Press, Oxford. Exercise for case studies Understanding the elements of an implementation programme What was the thing implemented? Was it evidence-based: was the guideline for the care pathway based on evidence of effective care? What was the implementation structure: the people and groups at different levels who took actions to enable others to follow the guideline What were the implementation actions: what were the 5 main things done by these people and groups to enable others to follow the guideline? (by whom and when? Were there steps in the implementation (different things done at different times?)

14 PROGRAM Day 1 12 th April Tid 9.00 Welcome, introductions, and your questions to be answered today Skills and methods you already have which you can use to plan and carry out implementation research and to assess action-implications for a local service Example studies Coffee and pause Principles and frameworks for designing implementation research study. Illustration of principles on good and bad example studies Lunch Planning your own implementation research study Planning generalisable implementation research and assessing generalisability Conclusions and resources to help you in the future Finish.

15 PROGRAM Day 2 13 th April Tid 9.00 Welcome, introductions, and your questions to be answered today More details on designs and methods for implementation evaluation and research, and details of where to find resources Coffee and pause Case examples Lunch Case examples Conclusions and further resources, meetings and networks to help you in the future Finish.

16 KI, Institutionen NVS, Sektionen för arbetsterapi inbjuder till: Det nya språket i arbetsterapi Professorsföreläsning Staffan Josephsson Fotograf: Christin Philipson Staffan Josephsson utsågs 1 december 2011 till professor i Arbetsterapi vid Karolinska Institutet. Tisdag den 24 april, med efterföljande mingel och underhållning Hörsal Grön (H2), Zanderska huset Alfred Nobels Allé 23, Huddinge Välkommen! Staffan Josephsson och Lena Borell Sektionen för Arbetsterapi, NVS, Karolinska Institutet O.S.A till senast den 10 april 2012

17 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) INBJUDAN TILL SEMINARIUM A comparison of methods in thematic/ descriptive qualitative analysis and grounded theory methodology; the example of mealtimes for older adults with dementia Plats: Sal 115, Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset, KI Campus Huddinge Datum: Tisdag den 8 maj Tid: Föreläsare: Professor Heather Keller Professor Heather Keller är dietist med forskningsintresse fokuserat på äldre och arbetar vid Department of Kinesiology, University of Waterloo, Canada. Bedriver för närvarande tre större forskningsprogram med forskningsfrågor kring kostintag och ätande men också forskning kring måltiden som socialt fenomen. Ett program fokuserar studier kring måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom. Professor Keller har stort kunnande vad gäller kvalitativa metoder för datainsamling och analys. För ytterligare information: Anmälan: Birte Bergling, senast 3 maj

18 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) INBJUDAN TILL ÖPPEN FÖRELÄSNING Making the Most of mealtimes: strategies to promote person centred dining in long term care Plats: Datum: Hörsal H2 GRÖN, Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset, KI Campus Huddinge Torsdag den 10 maj Tid: Föreläsare: Professor Heather Keller Professor Heather Keller är dietist med forskningsintresse fokuserat på äldre och arbetar vid Department of Kinesiology, University of Waterloo, Canada. Bedriver för närvarande tre större forskningsprogram med forskningsfrågor kring kostintag och ätande men också forskning kring måltiden som socialt fenomen. Ett program fokuserar studier kring måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom. Professor Keller har stort kunnande vad gäller kvalitativa metoder för datainsamling och analys. För ytterligare information: Anmälan: Ingen förhandsanmälan!

19 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) INBJUDAN TILL FÖRELÄSNING Fall risk factors and fall prevention in people with multiple sclerosis Plats: Konferensrummet R80, plan 8, Huddinge universitetssjukhus Datum: Torsdag den 24 maj Tid: Föreläsare: Elisabeth Peterson, PhD, OT, Clinical Associate Professor at University of Illinois at Chicago, USA Anmälan: Birte Bergling

20 Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V) WORKSHOP INVITATION How to enhance self-management skills among people with long-term disability Plats: Datum: Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset, KI Campus Huddinge (besked om lokal lämnas senare) Torsdag den 31 maj Tid: Föreläsare: Teresa J Brady, PhD, OT, Psychologist Dr Brady is a senior behavioral scientist in the Arthritis Program at the U. S. Centers for Disease Control and Prevention and has helped shape the public health approach to arthritis since the program`s origin in She has primary responsibility for providing technical assistance to state health departments, universities and others on self management strategies, health communications, and health system interventions to reduce the burden of arthritis. Her current research interests focus on self management support and translation of evidence into public health action. Dr Brady has more than 25 years of experience in chronic disease management, working at both the clinical and population levels, and is the author of over 50 scientific papers. The Strategic Research Area Health Care Sciences has the pleasure to offer the workshop by Dr Brady at Karolinska Institutet in cooperation with the Programme for Doctoral Education in Health Care Science. Application: Press URL: https://websurvey.textalk.se/start.php?id=52415

NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV

NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Delar av innehållet Vetenskapsrådets utvärdering av vårdforskning Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV) Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap

Läs mer

NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV

NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 4 juli - 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Delar av innehållet(mycket nytt & lite gammalt) Ny utlysning av forskningsmedel från SFO-V Vetenskapsrådets utvärdering av vårdforskning

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande:

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande: 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande: Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet Ledamöter: Anna Ehrenberg, docent, Högskolan Dalarna Ann-Britt Ivarsson, lektor, Örebro universitet Christina Opava, professor,

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

The CPF. A collaboration between Region Skåne and Lund University

The CPF. A collaboration between Region Skåne and Lund University www.cpf.se The CPF A collaboration between Region Skåne and Lund University Research on the front line Two primary study areas: Cardiovascular diseases: Lifestyle, migration, heredity and environment Mental

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Hur förverkligar vi bästa tillgängliga kunskap för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga?

Hur förverkligar vi bästa tillgängliga kunskap för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga? Hur förverkligar vi bästa tillgängliga kunskap för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga? Linda Sundberg Leg. psykolog Fil.dr Umeå universitet Inst. för klinisk vetenskap, Barnpsykiatri

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Alla vägar bär till Rom-

Alla vägar bär till Rom- Alla vägar bär till Rom- En utvecklingsmöjlighet för operationssjuksköterskor 1 Fördjupningskurs för operationssjuksköterskor Postgraduateutbildning Kursansvariga: Anna Myhrman, utbildningsansvarig operationssjuksköterska

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II Kursplan PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Portuguese: Oral Proficiency II 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska den

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

SFO-V invites you to a special event

SFO-V invites you to a special event Strategic Research Programme in Care Sciences (SFO-V) SFO-V invites you to a special event Social Justice through Health: Impressive Health Gains in Bangladesh despite Multiple Inequalities Venue: Date:

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Lina Nilsson, PhD i Tillämpad Hälsoteknik lina.nilsson@bth.se Så Lina, vem är du? Vad vet vi om implementeringen

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning Information om val Vi kommer att besöka våra ettor och tvåor för att presentera valen inför nästa läsår.

Läs mer

Bästa hälsningar, Catharina Lihnell Järnhester 0491-31323 070-467 37 31

Bästa hälsningar, Catharina Lihnell Järnhester 0491-31323 070-467 37 31 2006-10-27 Till: Statens Kärnkraftinspektion, SKI, 106 68 Stockholm Statens strålskyddsinstitut, SSI, 171 16 Stockholm Oskarshamns Kommun, Box 706, 572 28 Oskarshamn Östhammars kommun, Box 66, 742 21 Östhammar

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Learning study elevers lärande i fokus

Learning study elevers lärande i fokus Learning study elevers lärande i fokus En teoretiskt förankrad modell för systematisk utveckling av undervisning Innehåll Vad har betydelse för elevernas lärande? Vad är en Learning study? Variationsteori

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Medical Informatics Period 2, 2009

Medical Informatics Period 2, 2009 Medical Informatics Period 2, 2009 Bengt Sandblad Human-computer Interaction (HCI) Dept of Information Technology Uppsala University http://www.it.uu.se/research/hci Course homepage: http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/medinf/ht09

Läs mer

Att skapa incitament för nätverkssjukvård

Att skapa incitament för nätverkssjukvård Att skapa incitament för nätverkssjukvård EXDIN Exchange of Diagnostic Imaging in Networks VINNOVA finansierat UDI projekt To find and utilize competence is what matters A guide about Incentives to create

Läs mer

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande:

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande: 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande: Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet Ledamöter: Anna Ehrenberg, docent, Högskolan Dalarna Ann-Britt Ivarsson, lektor, Örebro universitet Gerd Ahlström, Högskolan

Läs mer

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 Jämställd vård Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 En god hälsa och en vård på lika villkor till hela befolkningen God vård innebär att vården är kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Vad gör EONS egentligen?

Vad gör EONS egentligen? Vad gör EONS egentligen? April 2017 Lena Sharp, Specialistsjuksköterska, Med Dr President Elect, EONS European Cancer Nursing Society (EONS) 33 organisationer är medlemmar från 31 europeiska länder Individuella

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner.

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Get ready for the rest of your life. Source Swedish Social Insurance Agency introduced new rules in 2010. Sick leave became time-limited to three months. Target group Individuals in social isolation with

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder.

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. 2012-08-28. Göran Nordström FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. Upplägg Lite om mig Info om vårt projekt: SECURE Arbetet med ansökan Styrkor hos

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer