VD har ordet Nöjda Hyresgäster Väl underhållna lägenheter och byggnader Hållbar utveckling...12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet... 3. Nöjda Hyresgäster... 8. Väl underhållna lägenheter och byggnader...10. Hållbar utveckling...12"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Innehåll VD har ordet... 3 Nöjda Hyresgäster... 8 Väl underhållna lägenheter och byggnader...10 Hållbar utveckling...12 Nyproduktion, förvärv och fastighetsutveckling...14 Attraktiv arbetsgivare...15 Kostnadseffektiv och lönsam verksamhet...17 Förvaltningsberättelse...20 Resultaträkning...23 Balansräkning...24 Kassaflödesanalys...26 Noter och tilläggsupplysningar...27 Granskningsrapport...30 Revisionsberättelse...30 Fastighetstabell...32 Lägenhetstabell

3 VD har ordet Det är nu dags att summera ett händelserikt och utmanande år. Sedan slutet av 2009 har jag skrivit veckobrev i syfte att informera samtliga medarbetare. När jag nu ser tillbaka på mitt andra år i SigtunaHem, väljer jag att berätta om händelserna i kronologisk ordning med utgångspunkt från veckobreven. Januari Årets första månad präglades av kyla och snö vilket påverkade det ekonomiska utfallet markant, med ökade värmekostnader och extra kostnader för snöröjning som följd. Dock extra kostnader som uppskattades högt av våra hyresgäster. Inledningen av året präglades vidare av vårt sedan tidigare, påbörjade varumärkesarbete. Ny identitet, nytt uttryck och ny grafisk plattform. Syftet, att nå fler målgrupper. Särskilt nyinflyttade till centrala Stockholm, en målgrupp som vi antog benägen att vilja flytta på sig av många olika skäl. Inte minst för att få ett splitternytt förstahandskontrakt. Ett annat beslut som fattades redan 2009 men som fick genomslag först 2010 var att lägga om den ekonomiska redovisningen. Anledningen var att ge möjlighet att följa driftnetto på fastighetsnivå. Februari En månad som präglades av olika uppgörelser och förhandlingar. Hyresförhandlingar såväl som förhandlingar om ny ombyggnadsmodell. Vi var fast beslutna att i den mån det är genomförbart, öka valfriheten för våra hyresgäster i samband med renovering och ombyggnad. Med det utvecklades en SigtunaHem-modell kallad mini, midi, maxi. Det betyder kort att man får en ny hyresnivå motsvarande paketlösning för renovering i lägenheten i samband med ombyggnation av fastigheten. Av skäl som ökad delaktighet, i samverkan, med inflytande från hyresgästerna, utvecklades också en annan modell. Som i det här fallet berör den totala utvecklingen av ett helt bostadsområde. Nämligen Norrbacka, under arbetsnamnet vision Norrbacka. Samtliga hyresgäster gjordes delaktiga genom att fylla i en visionsenkät, resultatet ställdes sedan ut på plats i området att tycka till om. Arbetet fortgår in på

4 VD har ordet Mars Månaden då SigtunaHem genomförde sin största investering i mannaminne. Efter beslut i styrelsen förvärvade SigtunaHem 459 lägenheter av Peab och bidrog till att Sigtuna kommun är den i Sverige som bygger flest bostäder per capita. Lägenheterna är fördelade på olika projekt i samtliga kommundelar med inflyttning fram till Redan i december 2010 stod de första lägenheterna klara att ta emot de första hyresgästerna. För att fylla alla lägenheter beslutade vi om en strategi för marknadsföringen. Vi valde att samordna utbudsannonseringen med smyglanseringen av vårt nya varumärke. Under parollen sugen på ett splitternytt förstahandskontrakt kom vi senare under våren att vända oss i första hand till Stockholmspubliken med utomhusreklam i tunnelbanan och på storbildskärmar, parallellt med radioreklam och utbudsannonsering i Stockholm stad och norra förorterna. Under mars månad såldes även den Paalzowska villan, som avstyckades från Humlegården. Därtill startade vi med hjälp av Byggconstruct, byggnationen av tre visningslägenheter i Tingvalla efter konceptet mini, midi, maxi. När lägenheterna stod klara fick hyresgästerna chansen att tycka till om vår ombyggnadsmodell innan vi slutförde hyresförhandlingen. April Var månaden då det var dags för oss i SigtunaHem att tillsammans dela ut årets kundenkät. Det var andra året i rad i regi av AktivBo. Enkäten delades ut till hälften av hushållen, cirka Genom enkäterna får vi ett kvitto på vad vi gör bra, vad vi ska fortsätta med och vad vi kan göra bättre. Efter en mycket lång och ekonomiskt påfrestande vinter, kom så våren till slut. Vi jobbade vidare med förankringen av vårt varumärke, boende med omtanke genom engagerat värdskap och ledorden enkelt, vänligt och aktivt. Hela plattformen finns nu i tryckt form, Det lilla extra. Maj Var månaden då vi för första gången lanserade vårt nya varumärke i samband med publiceringen av de första nya lägenheterna på Södergatan Nord och i Steningehöjden. Vi fräschade till vår hemsida, byggde nya projekthemsidor och lanserade vår utomhuskampanj Sugen på ett splitternytt förstahandskontrakt. Kampanjen pågick under andra halvan av maj och en bit in i juni. Första veckan kunde vi räkna in unika besökare på vår hemsida vilket var ett rejält uppsving jämfört med en normalvecka. Vi etablerade vidare ett samarbete med Stockholm Stads bostadsförmedling delvis för att få hjälp med förmedling och uthyrning men också för att nå ut till Stockholmarna. Parallellt med uthyrningsarbetet av nyförvärvet lanserades tillsammans med Sigtuna kommun, köpet av Valsta Centrum. Ett viktigt och välkommet beslut för de boende i kommundelen Valsta/Steninge. Och ganska omgående inleddes ett gemensamt stadsdelsutvecklingsprojekt. Precis som i utvecklingen av kommundelen Norrbacka var ambitionen ett stort mått av delaktighet från kringboende. Juni Den 18:e var det dags att officiellt hissa de nya flaggorna med vårt nya varumärke. Vi bjöd hyresgästerna på sillunch i Vattentornsparken. Vädret var väl inte det bästa men lunchen uppskattad av dem som trotsade regnstänket. Juni var också en månad då vi arbetade intensivt med att värdera våra bostadsområden och annat som räknas in i bruksvärdet, för att få en grund för kommande omfördelning av hyresnivån. Detta är ett arbete som måste göras med omsorg och förankaras i hela hyreskollektivet. Vi startade dessutom arbetet med att se över vår tillgänglighet på telefon som varit en viktig fråga att förbättra sedan förra årets kundenkät. 4

5 5

6 VD har ordet Juli En månad med mycket utomhusarbete. Vi tog hand om 30 av kommunens sommarbarn. De fick tillsammans med vår egen säsongspersonal och sommarungdomar möjlighet att hjälpa till att göra det sommarfint i alla våra bostadsområden. Eftersom detta också är en semestermånad ställer det stora krav på vår organisationsförmåga. Augusti Augusti var månaden då det var dags för kommunfullmäktige att fatta det formella beslutet att låta SigtunaHem förvärva 49 procent av aktierna i Nya Valsta Centrum. Och Sigtuna kommun resterande 51 procent. Augusti var också månaden för vår andra annonsomgång i tunnelbanan för att få vårt nyförvärv uthyrt. September Första höstmånaden då verksamheten är i full gång igen. Tillsammans med destination S1gtuna var vi delaktiga på Business Arena som det första kommunägda bostadsföretaget. Där lanserades destinationens nya varumärke, ett arbete som vi på SigtunaHem varit aktiva i. Den 16 september var det dags för vår heldag då samtliga anställda deltar för att formulera en handlingsplan utifrån resultatet av hyresgästenkäten. Nytt, sedan förra årets mätning var att alla beslutade handlingar numera kan registreras i vårt ärendehanteringssystem, så att inget glöms bort. Ytterligare nyheter, utvecklingen av trygghetsboendet, Arhem. Ett boendekoncept som vänder sig till gruppen 70+ och som innebär att hyresgästerna erbjuds en viss utökad servicegrad genom bland annat en bemannad gemensamhetslokal. September var också en månad då vi fortsatte arbeta med förankringen av vårt nya varumärke, i workshops. Det var likaså månaden för vår årliga boinflytandekonferens, som i år fokuserades på Poängen, som vårt system för omfördelning av hyran kallas. Oktober Var flera av oss i SigtunaHem aktiva i att förbereda tillträdet av Valsta Centrum. Detta gjordes för att vi skulle få en rivstart så att alla kunde se att det fanns nya ägare med nya och höga ambitioner. Vi planerade invigningen i början av november till en Halloweenfest. November Är allt fokus ställt på första inflyttningen på Södergatan Nord, etapp ett. Vi gjorde en sista slutspurt på uthyrningsfronten för att säkra upp att allt skulle vara uthyrt på inflyttningsdagen, vilket vi lyckades med. Samtidigt blev det vinter. Inget önskescenario med tanke på den redan hårt ansträngda ekonomin. Efter noga övervägande publicerade vi vårt hyresyrkande på 7,12 procent, det högsta yrkandet i regionen. Med stor publicitet som följd. Eftersom yrkandet var väl underbyggt och motiverat med vårt stora ombyggnadsbehov, gick det relativt lugnt tillväga. Tuffa förhandlingar startade som inte var avslutade förrän en bra bit in på Och som efter avslutad medling, resulterade i en hyreshöjning på 4,35 procent från 1 april December Var det dags för inflyttning både uppe på Steningehöjden, etapp ett och Södergatan Nord. Inflyttningarna var välplanerad och gick jättebra. Under 2010 har vi parallellt med nyförvärvet jobbat med planering av egen bostadsproduktion på Lyckostigen, där detaljplanen godkändes efter överklagande i december. Och övre Ekilla, där projekteringen pågår i avvaktan på godkänd detaljplan. Tillsammans med kommunen projekterade vi även för om- och tillbyggnad av Arhem. 6

7

8 Nöjda Hyresgäster SigtunaHem ska ha Sveriges mest nöjda hyresgäster. För att följa utvecklingen mot detta högt ställda mål mäter vi årligen kundnöjdheten med hjälp av AktivBo. Anledningen till att vi mäter med just AktivBo är det enkla faktum att så gör de flesta andra bostadsbolag också, varför de har det ojämförligt största jämförelsematerialet. Så gott som alla både privata och kommunägda bostadsföretag finns representerade, totalt motsvarande hyresrätter. Serviceindex företagsjämförelse Resultatet av senaste kundundersökningen visade att vi ökat vårt serviceindex med 0,4 procent, till 77. Ett år då många andra minskat sitt serviceindex på grund av dålig snöröjning, se bild 1. Givetvis kan vi utläsa många skillnader mellan olika bostadsområden. Nöjdheten med vår service varierar från 63 procent till 95 procent, se bild 2. Serviceindex jämförelse mellan olika bostadsområden 76% 77% 79% 80% 75% 81% 75% 78% 81% 84% 74% 82% 72% 87% 73% 83% 69% 89% 71 % 70% 85% 86% 66% 92% 69% 87% 63% 95% Av alla företag 2010 Övre fjärdedel Hälften Nedre fjärdedel Bild 1. Diagrammet visar spridningen bland samtliga företag som mäter serviceindex. Pilen visar SigtunaHems serviceindex. Av alla egna fastigheter 2010 Övre fjärdedel Hälften Nedre fjärdedel Bild 2. Diagrammet visar spridningen bland SigtunaHems olika bostadsområden. Pilen visar genomsnittet i SigtunaHem. 8

9 Under året har hela företaget varit involverat i arbetet med att förbättra vår servicenivå. I september samlades all personal under en dag för att gruppvis analysera utfallet av vår kundundersökning, komma med förbättringsförslag och prioritera desamma. Vi kunde här definiera ett par viktiga faktorer som skulle innebära väsentliga förbättringar av servicenivån till nästa kundundersökning om vi kom tillrätta med dem. Båda handlade om vår tillgänglighet. Den första faktorn gällde våra besöksoch telefontider. Man upplever att det är svårt att nå oss. Bara 70 procent är nöjda med besökstider, ytterligare något färre med våra telefontider. För att öka vår tillgänglighet fattade vi beslut om att införa en ny växel i egen regi med en central serviceanmälan. För att ytterligare effektivisera verksamheten och därmed ges utrymme att öka servicegraden, har vi under året vidareutvecklat vårt system för analys av vår ärendehantering. Av ärendehanteringssystemet kan vi utläsa att vi via telefon, e-post och besök tagit emot och åtgärdat nära ärenden under Till detta ska läggas alla timmar för rondering, då vi städar och göra fint i våra områden. Under kommande år kommer vi ytterligare förfina denna analys för att skapa förutsättningar att jobba så effektivt som möjligt. För att överträffa våra hyresgästers förväntningar, hjälper vi i möjligaste mån till med även sådant som ligger utanför vårt kontraktsförhållande kan vi konstatera att så skett i totalt ärenden. Kallat Det lilla extra. Det lilla extra kanske man också kan kalla det som ryms inom begreppet bostadssocial verksamhet. Precis som tidigare år, med hyresgästernas bästa för ögonen, har vi erbjudit våra uppskattade aktivitetsdagar i form av Valstadagen, Trivsamma Tingvalla och Skördefesten. Vi bjöd också in våra hyresgäster till sommarlunch då vi invigde vårt nya varumärke. 9

10 Väl underhållna lägenheter och byggnader Trots att stora delar av vårt lägenhetsbestånd är relativt gammalt är våra hyresgäster nöjda med produkten som omfattar lägenheten, de allmänna utrymmena och utemiljön. I bild 3 nedan kan vi utläsa andelen nöjda- eller mycket nöjda med produkten i olika typer av bostäder. Nybyggda, renoverade och i original skick. Trots att våra hyresgäster är nöjda med sin bostad i allt väsentligt, är vår absolut största utmaning behovet av att bygga om vårt stora bostadsbestånd uppfört under rekordåren. Det vill säga under och 70-talen. Hos oss utgör denna andel cirka lägenheter. För att prioritera rätt och därmed minimera akuta underhållsinsatser. Har vi sedan slutet av 2009, början av 2010, genomfört en ordentlig inventering av underhållsbehoven i dessa fastigheter. Inventeringen visar att det eftersatta underhållsbehovet i allmänna utrymmen uppgår till närmare 400 Mkr. Där till kommer en total ombyggnadskostnad för de lägenheterna på minst 550 kkr per lägenhet, vilket motsvarar totalt Mkr. Vid en aktivering av 70 procent blir underhållskostnaden 495 Mkr. Adderar man underhållsbehovet i allmänna utrymmen med den totala ombyggnadskostnaden och slår ut det under en tioårsperiod, visar det på ett årligt underhållsbehov motsvarande 89 Mkr. Men till den summan ska också räknas normalnivån för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, cirka 20 Mkr och 20 Mkr för akuta vattenskador. Därmed uppgår det totala underhållsbehovet till en summa motsvarande129 Mkr. Detta ska jämföras med 2010 års totala underhållskostnad på 67 Mkr. Den ekonomiska utmaningen är framförallt att få Hyresgästföreningen att förstå detta. Inför hyresyrkandet 2011 har vi kommunicerat behovet och fått visst gehör. Vi yrkade 7,12 procent från 1 januari, fick 4,35 procent från 1 april. Vi har under året prioriterat våra bostadsområden efter underhållsbehovens angelägenhetsgrad, med utgångspunkt från teknisk standard, kundsynpunkter och arbetsinsats. Vår målsättning är att bygga om 300 lägenheter per år för att klara av ombyggnationen inom en tio-års period. Som vårt ekonomiska läge är idag har vi inte möjlighet att lägga oss på denna nivå uppgick antalet ombyggda lägenheter endast till 72 lägenheter, 36 i Tingvalla och 36 i Brännbo. PRODUKTINDEX Bild 3. Visar hur nöjda hyresgästerna är med produkten lägenheten, de allmänna utrymmena och utemiljön. Nybyggt -18,8% 81,2% Renoverat -19,9% 80,1% Original -24,1% 75,9% Respektive stapel anger alla som svarat inom respektive kategori: Mycket bra Ganska bra Inte så bra Dåligt -100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 10

11 Ombyggnad mini, midi, maxi För att öka valfriheten i samband med ombyggnation har vi tagit fram en modell med olika ombyggnadsnivåer. Mini, midi, maxi. I minialternativet gör vi enbart det allra nödvändigaste som hänger samman med stamrenovering. Maxialternativet är en totalombyggnad, där även ytskikt och vitvaror ingår. Vi nollställer därmed HLU. Under våren färdigställde vi tre visningslägenheter där hyresgästerna fick möjlighet att påverka slututförandet genom en kundenkät. Gensvaret visade att våra hyresgäster är mycket nöjda med modellen för ombyggnad. När vi gjort alla anpassningar kunde vi efter sommaren starta ombyggnaden i Tingvalla. Hyresgästerna evakuerades under ombyggnadstiden till välutrustade evakueringslägenheter som vi placerat i området. 29 av de 36 berörda hushållen valde att flytta tillbaka. Hyresnivåerna är förhandlade som en ny hyra. De nya hyrorna på lägenheterna i Tingvalla framgår av tabellen nedan. Lägenhetstyp Mini kr/mån Midi kr/mån Maxi kr/mån 1:a 33 kvm :a 55 kvm :a 64 kvm :a 70 kvm :a 75 kvm :a 77 kvm Vision Norrbacka Det finns många sätt att involvera hyresgästerna i ett utvecklingsarbete. Under året har vi jobbat vidare med vad vi kalllar Vision Norrbacka. Här har vi tillsammans med Arcum arkitekter och AktivBo jobbat fram ett program för ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad i Norrbacka. Norrbacka är ett av våra största bostadsområden med 660 lägenheter. Arbetet började med en öppen visionsenkät under 2009 som delades ut till samtliga hushåll. Och följdes upp med en utställning på plats i området. Under ett par öppet hus tillställningar visades idéplanscher utifrån de svar på enkäten som lämnats in. Syftet, att hämta in ytterligare synpunkter. Vi har nu ett mycket bra underlag för att kommunicera med styrelse och ägare. Och för att få tillstånd ett detlajplanearbete. Nya Valsta centrum Som ett led i stadsdelsutvecklingen i centrala Valsta beslutade styrelsen att vi tillsammans med Sigtuna kommun skulle förvärva Valsta centrum. Syftet med denna affär var att i nära dialog med dem som bor och verkar i området, utveckla centrum, bygga ytterligare kommersiell, och bostadsyta samtidigt som området bör få ett ordentligt ansiktslyft. Tillträdet blev en succé med ett Nya Valsta centrum som direkt blev renare och helare. Och som firades med en Halloweenfest. Under invigningen fick besökarna möjlighet att besvara en enkät där de fick dela med sig av sina erfarenheter och tankar på utveckling kring centrumet. Utvecklingsarbetet kommer fortsätta intensivt under Beslutat är redan att Frejgården, vårt områdeskontor i Valsta, det lokala biblioteket och ett medborgarkontor ska inrymmas i centrum. 11

12 Antal fastigheter MWh Hållbar utveckling Energibesparing är fastighetsbranschens absolut största miljö och hållbarhetsutmaning. Och hänger nära samman med renovering och ombyggnation. Äldre hus har ofta mycket högre energiförbrukning än nya. Vi kommer under 2011 att bygga vårt första passivhus på Lyckostigen. Det vill säga ett energisnålt flerfamiljshus som minimerar värmeförluster genom klimatskalet, genom effektiv ventilation. Och genom att tillvarata värme från de boende, elektriska apparater och instrålad sol. SigtunaHem är ett av drygt 80 kommunägda bostadsföretag som har anslutit sig till SABO-företagens energisparutmaning, Skåneinitiativet. De företag som anslutit sig har för avsikt att minska energianvändningen med 20 procent fram till SigtunaHems genomsnittliga energiförbrukning 2010 uppgick till 151,7 kwh/m 2 (Atemp) den area som energianvändningen ska fördelas på räknat på ett normalår, vilket kan jämföras med genomsnittet bland företagen i Skåneinitiativet, 160 kwh/m 2 (Atemp) per normalår. Vi har minskat vår genomsnitt- liga energiförbrukning med 3,9 procent jämfört med Anledningen hittar vi i det faktum att vi bygger mycket nytt samt att vi jobbar aktivt för att trimma våra anläggningar. Från och med 2011 har vi ingen fastighet som har en energiförbrukning över 200 kw h/m 2 (Atemp) normalår. I bild 4 redovisas antalet fastigheter inom olika intervall. SigtunaHem äger ett vindkraftverk sedan två år tillbaka. Vindkraftverket Hedagården ligger i Svalövs kommun cirka 9 kilometer öster om Landskrona. Att äga ett vindkraftverk är både miljömässigt positivt och ekonomiskt lönsamt måste anses som ett medelår vad gäller energiproduktion och medelvind för vindkraftverket, se bild 5 och 6. Verket har producerat el till en nivå motsvarande MWh. Vilket täcker ungefär 30 procent av vårt totala energibehov. Utfallet 2010 blev något lägre jämfört med föregående år, MWh. 2 kwh/m Produktion vindkraft kwh/m kwh/m (Atemp) normalår Bild 4. Energiförbrukning redovisad som antal fastigheter per intervall jan feb mar apr maj Bild 5. Produktion vindkraft i MWh. ju 12

13 m/s Vindkraftverk Hedagården Ekonomisk redovisning Inköpsår 2009 Investering Avskrivning 25 år Utfall 2010 Utfall 2009 Investeringskalkyl Vindkraftsproduktion Mvh Mvh Mvh Avkastning Alternativ kostnad för köp av producerad elkraft inkl. elcertifikat Reducering av energiskatt Försäljning elcertifikat Avkastning Driftkostnader Räntekostnader Avtalsbundna kostnader för drift* Merkostnad för hantering av individuell mätning Avgår Netto Förräntning 8,52 % 8,68 % 9,18 % *) I dessa kostnader ingår övervakning, försäkringar, arrende och balansansvar med mera. 8 Produktion 7 Medelvind Pr n jul Månad aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul Månad aug sep okt nov dec Bild 6. Medelvind 13

14 Nyproduktion, Förvärv och Fastighetsutveckling 2010 präglades av stora och viktiga nyinvesteringar. SigtunaHem ingick bolagets historiskt största fastighetsaffär då vi förvärvade ett fastighetspaket av Peab, om totalt 459 lägenheter med tillträde i takt med färdigställandet. Under året har produktion pågått på Södergatan Nord i Märsta, Steninge Backe och Steningehöjden. På Rådmansängen i Sigtuna har projekteringen varit i full gång. Byggstart beräknas här till Beträffande Märsta Port är detaljplanen överklagad. Vi kan stolt konstatera att de 86 lägenheter på Södergatan Nord liksom 24 lägenheter i Steningehöjden som publicerades i maj med inflyttning i december, hyrdes ut per omgående. Efterfrågan på nyproducerade hyresrätter i Sigtuna kommun var under 2010 mycket stor. Under året har vi vidare handlat upp ett nyproduktionsprojekt i egen regi, en förtätning på Lyckostigen i form av ett passivhus. Ett energisnålt flerfamiljshus om 24 lägenheter. Upphandlingen vanns av NCC som nu i form av ett partneringprojekt i samverkan med SigtunaHem arbetar fram ett förslag. För att klara att bygga ett bra passivhus har vi varit tvungna att begära en mindre ändring av detaljplanen. Bygget kommer att starta under Ett annat spännande projekt är övre Ekilla, där vi köpt mark av Sigtuna kommun för att låta uppföra totalt 64 lägenheter. Upphandlingen pekade ut Skanska som byggentreprenör, också här i form av ett partneringprojekt. En arbetsform som passar oss utmärkt eftersom vi får chans att påverka husets utformning på sätt som bättre tar till vara våra kunders önskemål liksom säkerställer en framtida effektiv förvaltning. Vårt mål är att tillhandahålla bra bostäder för olika kategorier av hyresgäster. I samband med att vi diskuterade ombyggnad av vård- och omsorgsboendet Arhem, lämnade kommunen hyresavtalet för punkthuset. Det gav oss möjlighet att bygga trygghetsboende. En ny boendeform som vänder sig till hyresgäster 70+ som vill ha lite extra service och ett trevligt gemensamhetsutrymme för samvaro. För att förstå hur man utformar det bästa trygghetsboendet lät vi under våren bygga en visningslägenhet som stod klar i september Besökarna vid tillfället uttryckte stor entusiasm. Ett utvecklingsarbete som nu fortsätter under

15 Attraktiv arbetsgivare Nöjda och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att nå visionen om Sveriges mest nöjda hyresgäster. En vision som vi samlades kring under 2010 i samband med att vi arbetade fram vårt nya varumärke; Boende med omtanke genom engagerat värdskap. En ny plattform och en ny identitet som bara kan bli verklighet om vi tolkar devisen på ett gemensamt och enhetligt sätt. Varför vi ägnade mycken tid och kraft på att definiera ett antal gemensamma värderingar: Vi arbetar som ett lag Vi arbetar med ständiga förbättringar Vi bryr oss Vi håller våra löften Vi tror på dialog För att skapa kunskap om vilka konsekvenser värderingarna kan få i vårt dagliga arbete, hur vi bör tänka och agera i olika situationer för att leva upp till de förväntningar nya varumäket skapar, har samtlig personal deltagit i workshops. Därefter har vi manifesterat detta arbete under vad vi kallar Dagen för laget. Ett tillfälle då vi under lättsammare former bjuds nya insikter hur vi kan applicera varumärkets värderingar både på oss själva och i våra arbetsgrupper. Och som nu blivit till en tradition för att hålla varumärkesarbetet levande. Ett starkt och tydligt formulerat varumärke tror vi är den bästa av utgångspunkter för att skapa en attraktiv arbetsplats och arbetsmiljö. Varumärket har också stor betydelse för rekrytering av personal. Ju starkare varumärke desto större chans att få den mest kompetenta personalen. Bara det bästa är gott nog för att nå Sveriges mest nöjda hyresgäster. För att kunna utveckla vår arbetsplats mäter vi Nöjdmedarbetarindex (NMI) varje år. Vi mäter i december/januari och arbetar sedan med resultatet under våren då vi tar fram handlingsplaner och senare under året håller uppföljningsmöten. Resultatet av 2009 års mätning behandlades först i respektive arbetsgrupp. Och sammanställdes därefter i en rad olika förbättringsförslag. Vid vårt gemensamma medarbetarmöte i mars 2010 fick sedan alla vara med och rösta fram vilket förslag som borde prioriteras. 15

16 Därefter sammanställdes förslagen i en 10 i topplista och arbetet att med att införa och utveckla dem påbörjades. 1. Central serviceanmälan, utvecklades under 2010, startar i maj Nyrekryteringsannonsering, förändring införd mars Gemensamma aktivitetsdagar, förändring från april Bättre återkopplingsdisciplin, kontinuerligt arbete sedan Utökning av markvärdspersonal, start mars Förbättrad process ombyggnation, start Samarbete i SigtunaHem, kontinuerligt arbete sedan Mer information från ledningen, utökning sedan januari Längre öppettider områdeskontor, kvarstår delvis, se punkt Uppgradering av fordonsparken, start av projektet hösten 2010 Inför 2010 års mätning valde vi att byta företag för uppdraget. Nu samarbetar vi med Advantum Progress, som är ett företag med mycket lång erfarenhet av just personalutvecklingsarbete. Nöjd medarbetarundersökningen är därför från 2010 uppdelad i sex områden; 1. Min arbetssituation 2. Jag och mina kollegor 3. Ledarskap 4. Kompetensutveckling 5. Vår relation till hyresgästerna 6. Jag och företaget Vid undersökningstillfället i december/januari hade vi en svarsfrekvens på 96 procent. Resultatet visar att SigtunaHem på en skala från 1 7, ligger på mellan 5,23 5,49 i genomsnitt. Vilket enligt Advantum Progress är ett bra resultat. Just nu arbetar vi på sedvanligt manér med resultatet. Det vill säga Dagen för laget för att ständigt hålla våra värderingar i företaget levande. Och inte minst hitta nya förbättrings- och utvecklingsområden. HYRESGÄSTER Kundservice (Pernilla Larsson) Områdeskontor Centrala Märsta (Göran Skånberg) Områdeskontor Norrbacka (Henrik Lindwall) Områdeskontor Tingvalla (Kenneth Hedlund) Områdeskontor Sigtuna (Helen Bodin) Områdeskontor Valsta (Harry Savolainen) Fastighetsservice (reparationer) (David Stockman) Utemiljö Bokonsulent Inköp Boservice (Sören Lindqvist) Personal (Catarina Gimströmer) IT (Fredrik Annerskog) Marknad (Marina Ekdal) Ekonomi (Tarja Karppinen) Chefssekreterare VD (Kicki Björklund) Driftteknik (Göran Björklund) Projekt/teknik (Ola Byström) Ny-/till-/ombyggnad (Jenny Berglund) Bild 7. SigtunaHems organisation. 16

17 Procent (%) Procent (%) Kostnadseffektiv och lönsam verksamhet Uthyrningssituationen Genom ett viktigt marknadsföringsarbete där vi i huvudsak vände oss till Stockholmarna. Med betoning på nyinflyttade Stockholmare. Det vill säga de som nyligen fått jobb men inte hunnit rota sig i någon särskild stadsdel. Och som är sugna på ett splitternytt förstahandskontrakt. Gick vi ut på bred front i Stockholms innerstad och norra förorter. När vi sedan följde upp vilka hyresgäster som faktiskt valt att flytta till vår nyproduktion visade det sig mycket riktigt att det var just Stockholmarna. 30 procent av de nya hyresgästerna på Södergatan Nord och Steninge Backe visade sig komma från Stockholm. Fler än någonsin tidigare. Därmed lyckades vi med konststycket att sätta Sigtuna på kartan. Åtminstone Stockholmarnas. Under 2010 minskade vår omflyttning något, från 19,3 procent 2009, till 18,1 procent, se bild 8. Den största orsaken till den trots minskningen relativt höga omflyttningen är evakueringar till följd av ökade vattenskador samt planerade större ombyggnadsprojekt. Intäkter Inför hyresförhandlingarna 2010 intog Hyresgästföreningen en relativt avvaktande roll, troligtvis på grund av den kommande nya lagstiftningen från 2011, varvid allmännyttorna förlorar sin hyresnormerande roll och de privata bostadsföretagen får förhandla för sig själva. Förhandlingen gick trögt och slutade i medling och efter det en överenskommelse om 1,9 procent från 1 mars Tillsammans med hyresökningar i samband med ombyggnation landade den totala hyresökningen på cirka 15 miljoner kronor. SigtunaHem ägde vid årsskiftet fortfarande 40 lägenheter i Brf Södergatan. För att driva på försäljningsprocessen lanserade SigtunaHem en kampanj där befintliga hyresgäster erbjöds ett rabatterat pris. Trots detta nappade endast fyra hushåll på erbjudandet. Därutöver sålde SigtunaHem ytterligare fyra lägenheter i samband med uppsägningar. Vakansgraden för 2010 är fortsatt marginell och består till största delen av aktivt tomställda lokaler, på grund av större ombyggnation. Och tomma bostadslägenheter till följd av fuktskador och ombyggnation, se bild 9. Även outhyrda bilplatser spelar givetvis roll. Och vi kan konstatera att vi har en tillgång på bilplatser som inte står i relation till efterfrågan Omflyttningsfrekvens 17,0 19,3 18,1 2,0 Omflyttning 1,5 Vakansgrad totalhyra 10 1,0 5 0, Bild 8. Omflyttningsfrekvens År , Bild 9. Vakansgrad totalhyra År

18 Kr/m2 Kr/m2 Kkr Drift och underhåll Den huvudsakliga ökningen av driftkostnaderna orsakades av de kalla vintrarna både i början och slutet av Omständigheter som drev upp både värmekostnader och ökade kostnader för snöröjning. Mot den bakgrunden är det trevligt att trots allt se att de ökade kostnaderna uppskattats av våra hyresgäster som i kundundersökningen gav just snöröjningen särskilt gott betyg. En kostnadsökning som också påverkar drift och underhåll är de som följer av fuktskador. Med vårt gamla bostadsbestånd kan vi se en kraftig ökning de senaste åren. Andelen akuta fuktskador tenderar nämligen att öka på bekostnad av det planerade underhållet. Det står helt klart. Efter att ha räknat bort underhållskostnaden för HLU, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, om 21,6 Mkr. Som inte är möjlig att omprioritera. Återstår 46,1 Mkr, som i första hand måste användas till akut underhåll såsom just fuktskador, se bild Kostnader för fuktskador var vid årsskiftet 5,23 år vilket är en mycket lång tid. Lyfter man bort en lång stängningsbar swap är den genomsnittliga räntebindningen 2,51 år. Denna swap togs med ett speciellt syfte vilket gynnar portföljen ur andra synvinklar. Genomsnittsräntan för år 2010 var 3,9 %. Investeringar SigtunaHem förvärvade tillsammans med ägaren, Sigtuna kommun, bolaget Nya Valsta Centrum AB i november Investeringen uppgick till kkr. SigtunaHem äger 49 procent av bolaget. Förvärvet av de 459 bostadslägenheterna under produktion för kkr gjordes i tre bolag och två fastighetsförvärv med tillhörande entreprenad. Sätunaparken i Sigtuna AB, 172 lägenheter, tillträdesdatum 13 januari Solurstorget AB, 143 lägenheter, tillträdesdatum 13 januari 2011 Steninge Backe i Sigtuna AB, 54 lägenheter, tillträdesdatum Fuktskador 14 april Rådmansängen i Sigtuna AB, 23 lägenheter, beräknas färdigställda under 2012 Märsta Port, 64 lägenheter, beräknas färdigställda Bild 10. Kostnader för fuktskador. År Fastighetsvärdering För analyser av fastigheter har SigtunaHem tillgång till analysverktyget Datscha. Finans SigtunaHem har under året förvärvat 459 lägenheter till en köpeskilling av kkr. Tillträde sker efter slutbesiktning. I slutet av 2010 lånade SigtunaHem kkr. Denna nyupplåning ökade den totala låneskulden, som vid årets slut uppgick till kkr. 80 procent Marknadsvärde av lånen upptagna med kommunal borgen som säkerhet. Låneportföljens genomsnittliga kapitalbindningstid är 2,35 år. Cirka 53 procent av låneportföljen hade vid årsskiftet en bindningstid motsvarande ett år eller kortare. Ambitionen är att mindre än 50 procent av lånen under 2011 ska ha en bindningstid motsvarande ett år eller kortare. 0 Basen i lånestocken är lån med rörliga räntor som kompletterats med olika finansiella instrument som swapar och/eller Värdeår räntetak. Med hjälp av de finansiella derivaten begränsas delvis riskerna med stigande räntor. Den genomsnittliga räntebindningstiden SigtunaHem har genomfört en extern marknadsvärdering av fastighetsbeståndet under 2010 med hjälp av Savills. Genom marknadsvärdebedömningen kan vi se att vi har ett betydande övervärde i vårt fastighetsbestånd. Storleken på övervärdet skiljer sig mellan de olika värdeåren så att de med störst ombyggnadsbehov också har det största övervärdet, se bild 11 och Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Värdeår Bild 11. Bokfört värde och marknadsvärde redovisat fördelat efter värdeår. Bokfört vä Marknads 18

19 Procent (%) Kkr e Fastighetsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Övervärde Bokfört värde Marknadsvärde Övervärde År År Bild 12. Värde för totalt fastighetsbestånd Den ekonomiska redovisningen Ett stort och betydande arbete som präglat den ekonomiska redovisningen under 2010 är att vi ändrat redovisningsmodell. Från ändamålsredovisning till att redovisa resultatet på fastighetsnivå. Motivet är att kunna mäta driftnetto per fastighet som är det gängse sättet att redovisa ekonomin i bostadsföretag. På så vis kan vi jämföra vårt utfall med andra företags. För att kunna göra jämförelser med både privata och kommunägda bostadsföretag har vi valt att från och med januari 2011 börja mäta med IPD Bostadsindex. De deltagande bostadsföretagen som ingår i IPDs index täcker 13 procent av alla lägenheter i landet. Resultat och nyckeltal Resultat efter finansiella poster men före bokslutsdispositioner och skatt, uppgick till drygt 3 Mkr, vilket var 9 Mkr lägre än föregående år. Denna resultatförsämring beror i huvudsak på ökade driftkostnader på grund av de kalla vintrarna och markant ökade akuta underhållsinsatser såsom fuktskador. Den synliga soliditeten har minskat med 1,4 procent från föregående år. Detta till stor del på grund av den ökade belåningen för de kommande nyförvärven. I detta sammanhang är det viktigt att peka på den justerade soliditeten som ligger på 53,9 procent vilket ger en långsiktig trygghet i bolaget. 60 Soliditet Synlig soliditet Justerad soliditet Synlig soliditet Justerad soliditet Bild 13. Soliditet År

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB SigtunaHem ( ) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Verksamhet AB SigtunaHem är Sigtuna kommuns helägda bostadsföretag och tillhör Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO). Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sigtuna kommun. Den genomsnittligt ägda och förvaltade bostads- och lokalytan uppgick till kvm. I december 2010 fanns lägenheter i beståndet. SigtunaHem innehar, per den sista december 2010, även 40 bostadsrätter (3 103 kvm) i SBCs Brf Södergatan. Bostadsrätterna säljs successivt i samband med avflyttning eller genom erbjudande till aktuell hyresgäst. Styrelse, revisorer och VD Vid sammanträde den 14 december 2006 och vid fyllnadsval den 25 januari 2007 och den 26 mars 2009 har Sigtuna kommunfullmäktige utsett följande styrelse, Ordinarie ledamöter Anders Johansson, ordförande Anders Fällmar, vice ordförande Thore Nyman Evalena Lindqvist Peter Kockum Monica Berglöf Sven-Ingvar Holmgren Suppleanter Björn Stenutz Gunilla Blidborg Ronald Chamoun Ingrid Falk Louise Skeppare Lars Adamsson Krister Mattsson Denna styrelse avgick den 31 december Ny styrelse utsedd av kommunfullmäktige enligt nedan. Vid bolagsstämman den 3 maj 2007 utsågs Lars Wallén till auktoriserad revisor med Mats Blomgren som revisorssuppleant. Sigtuna kommunfullmäktige utsåg vid sammanträdet den 29 mars 2007, Ulf Stjernfeldt till lekmannarevisor med Kajsa Berg som suppleant. Både auktoriserad revisor och lekmannarevisor är valda för tiden intill ordinarie årsstämma år Verkställande direktör är Kicki Björklund. Vid sammanträde den 16 december 2010 har Sigtuna kommunfullmäktige utsett följande styrelse, Ledamöter Anders Johansson (s), ordförande Anders Fällmar (s), vice ordförande Anne-Cathrine Ring (s) Per Lundström (s) Peter Kockum (m) Ola Ramnebro (m) Krister Mattsson (fp) Uthyrning Suppleanter Thore Nyman (s) Eliisa Kytölä (s) Gunilla Blidborg (s) Ronald Chamoun (s) Carola Eriksson (m) Marika Riben (m) Anders Haag (SfS) Marknadsläget har varit mycket bra. Efterfrågan på bolagets bostäder har varit mycket stor. Omflyttningen minskade från 19,3 % år 2009 till 18,1 % Vakansgraden beräknat på totalhyran för 2010 var 1,71 % (1,62 %).Den största delen av vakansen förklaras av tomställning på grund av ombyggnation i bostäder och lokaler. En mindre del förklaras av outhyrda bilplatser. Av bolagets bostadsrätter i Brf Södergatan såldes 8 lägenheter under året. Av det ursprungliga innehavet återstår 40 st. Vid förhandlingar med Hyresgästföreningen träffades överenskommelse att höja hyrorna med i genomsnitt 1,90 % från den 1 mars Hyresförhandlingarna för 2011 resulterade i en hyresökning med i genomsnitt 4,35 % från och med 1 april Investeringar Investeringarna uppgick till totalt kkr, fördelat på omoch tillbyggnationer kkr och inventarier 960 kkr. Under 2010 har ombyggnationer skett i Brännbo med 52 lägenheter och 36 lägenheter i Tingvalla. SigtunaHem har den 1 november 2010, tillsammans med ägaren Sigtuna kommun, förvärvat Nya Valsta Centrum AB. SigtunaHem äger 49 % av bolaget och investeringen uppgick till kkr varav kkr avser aktieförvärv och avser aktiägartillskott. SigtunaHem har under året tecknat avtal om förvärv av 459 bostadslägenheter under produktion för kkr. 20

21 Förvärvet består av tre bolag och två fastighetsförvärv med tillhörande entreprenad. Bolagen och fastigheterna kommer att tillträdas från och med 2011 i takt med att bostäderna färdigställs. Under året har även del av fastigheten Humlegården avstyckats och sålts för bostadsändamål för kkr. Resultatet Resultatet efter finansiella poster uppgick till kkr ( kkr). I huvudsak beror resultatförsämringen på ökade driftkostnader och underhållsinsatser. Underhållsåtgärder utfördes för kkr ( kkr), vilket var kkr högre än föregående år. Vattenskador har ökat kraftigt, vilket påverkar både underhållskostnaderna och driftkostnaderna. Driftkostnaderna för 2010 är totalt kkr ( kkr), vilket är kkr högre än föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till detta är ett resultat av de kalla vintrarna 2010 som har medfört att värmekostnaderna och snöröjningen ökat markant. Administrations- och försäljningskostnaderna uppgick till kkr ( kkr) vilket var en ökning med kkr som förklaras av företagets lansering av det nya varumärket i samband med marknadsföring av nyförvärven.personalkostnaderna är kkr ( kkr) vilket är en ökning med kkr. Finansnettot 2010 är kkr ( kkr) och ligger något högre men i stort sett oförändrad nivå jämfört med föregående år. Den genomsnittliga låneräntan uppgick till 3,9 %. Bolagets totala låneskuld var vid årets slut kkr. Denna har ökat genom nyupplåning med kkr för finansiering av kommande nyförvärv. Det låga resultatet gör att direktavkastning på eget kapital blev 0,9 % och på totalt kapital 3,0 % vilket är betydligt lägre än föregående år. Soliditeten minskade från 18,5 % till 17 %. Nedskrivning har gjorts av fastigheten Ekilla 6:53 (Arhem) med kkr. I samband med denna nedskrivning har kkr återförts av tidigare års nedskrivning avseende fastigheten Nunnan 1 där marknadsvärdet väsentligt överstiger det bokförda värdet. Bolagets förväntade framtida utveckling Tillträdet till årets stora fastighetsinvestering kommer att sträcka sig fram till år Under 2011 kommer SigtunaHem att tillträda 3 nya bolag innehållande 209 lägenheter. För att hantera vårt underhållsbehov och minska akuta vattenskador på sikt har SigtunaHem under 2010 utformat en ombyggnadsplan med syfte att bygga om mellan lägenheter per år. Under 2011 kommer vi att bygga om 200 lägenheter totalt i Tingvalla, Diagonalen och Dalgatan. Nya Valsta Centrum AB kommer att utvecklas till ett modernt och tryggt stadsdelscentrum i samarbete med Sigtuna kommun. Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst kkr årets vinst kkr tillsammans kkr Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tillläggsupplysningar. De omfattande investeringarna och lånefinansieringen påverkade soliditetstalet. Flerårsjämförelse Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 17,0% 18,4% 19,9% 21,1% 22,8% Avkastning på eget kapital (%) 0,9% 3,2% 3,2% 6,9% 5,0% Avkastning på totalt kapital (%) 3,0% 3,7% 6,2% 6,5% 6,0% Eget kapital *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 21

22 22

23 Resultaträkning (Alla belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter m.m. Hyresintäkter 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftkostnader Underhållskostnader Administration och försäljningskostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

24 Balansräkning (Alla belopp i kkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående ny- och ombyggnation Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andelar i bostadsrättsförening Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

25 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 17 Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder 18 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse FASTIGO Summa ansvarsförbindelser

26 Kassaflödesanalys kkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat 1, Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfodringar Minskning(+)/ökning(-) av fodringar Minskning(+)/ökning(-) av leverantörsskulder Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar Förvärv av byggnader och mark Försäljning av byggnader och mark Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Investering pågående ny- och ombyggnader Årets amorteringar från koncernföretag 89 0 Förvärv av andelar i intresseföretag Försäljning lägenhetsinnehav Brf Södergatan Återbetalning av lån från utomstående Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

27 Noter och tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna har ändrats jämfört med föregående år. Förändringar har gjorts i uppställningsformen för resultaträkningen där en renodlad kostnadsslagsindelad resultaträkning upprättats. Föregående års siffror har ändrats så att en rättvis jämförelse mellan åren kan göras. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningsplan tillämpas. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Nettoomsättning Hyresintäkter Bostäder Lokaler Bilplatser/garage Övrigt Underhållsrabatter Övriga rabatter Avgår outhyrda objekt: Outhyrda bostäder Outhyrda lokaler Outhyrda bilplatser/garage Byggnader -tillvalsprodukter -nyproduktion -ombyggnation -stamrenovering -övriga byggnadsinvesteringar 10 år 60 år 33 år 50 år år Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen Andel av försäljningen som avser koncernföretag 7,8% 8,2% Andel av inköpen som avser koncernföretag 7,3% 7,5% Markanläggningar Maskiner Inventarier och installationer Vindkraftverk 20 år 5 år 5 år 25 år Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skatter inkl. uppskjuten skatt Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning Not 3 Ersättning till revisorer pwc Revisionsuppdrag Övriga tjänster Lekmannarevisor Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Not 4 Personal Medelantal anställda Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 71,0 70,0 varav kvinnor 22,0 22,0 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 6,75% 6,3% Andel av sjukfrånvaro som avser långtidsjukfrånvaro 58,8% 53,8% Sjukfrånvaro för kvinnor 7,5% 5,0% Sjukfrånvaro för män 6,4% 6,9% 27

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Lotterivägen 19-37 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Org nr 769621-5784 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 294 (267) MSEK Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 55,7 (32,5) Eget kapital ökade med 101,7

Läs mer