Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar."

Transkript

1 Genius Helt enkelt genialt Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar Bruksanvisning Produkter som förskönar livet

2 1. BESKRIVNING OCH FÖRKLARING AV APPARATEN Vakuumerings- och foliesvetsningsapparaten SMARTVAC (modell SV 750) är en hushållsapparat avsedd för förvaring av livsmedel under lång tid i vakuumerade foliepåsar eller vakuumbehållare. Apparaten är en produkt från Genius GmbH, Limburg/Tyskland. Apparaten levereras med påsar i två olika storlekar och med rullar av folietunnel i två olika bredder som kan klippas i valfria längder. Standardprogrammet omfattar två påsstorlekar och två rullar med folietunnel. Vakuumeringens största fördelar: Ingen förlust av vitaminer, mineraler och näringsämnen Förlängd hållbarhet eftersom vakuumeringen fördröjer bildandet av mögel och bakterier Även vakuumerade livsmedel kan förvaras i kyl- eller frysskåp, vilket ytterligare förlänger deras hållbarhet Ingen smakpåverkan i kyl- eller frysskåp Till artikelgruppen beträffande förlängd färskhet och hållbarhet av livsmedel räknas även vakuumbehållare, vakuumlock, flasklock och vätskebehållare som vakuumeras antingen manuellt eller med hjälp av vakuumpump men som kan kombineras med SMARTVAC, eftersom denna även är utrustad med en tunneladapter för vakuumering av ovan nämnda vakuumsystem. Apparaten är certifierad enligt den slovenska kvalitetsnormen SIQ (SIQkonformitetscertifikat nr. C R/04). Innan apparaten tas i bruk skall bruksanvisningen ovillkorligen läsas. Vid frågor eller kommentarer skriv till oss eller ring oss. Foliesvetsningsapparaten SMARTVAC är enkel att använda och är tidsbesparande. Förvaringen är naturligare och sundare; livsmedlen förblir färska under en längre tid och dessutom spar man tid och pengar.

3 1.1. BESTÅNDSDELAR OCH FUNKTIONSTANGENTER Bilden nedan visar vakuumerings- och foliesvetsningsapparaten. Apparatens beståndsdelar är markerade med siffror och förklaras i den efterföljande tabellen. Siffrorna i apparatens beskrivning motsvarar dem på bilden. Hela displayen har ett plastöverdrag som förenklar rengöringen och ökar livslängden. Bild 1: SMARTVAC och dess beståndsdelar

4 Apparatens beståndsdelar (enligt bild 1): 1. Visning av folietjocklek Apparaten har en grundinställning som är anpassad till tjocklek/kvalitet på folier och påsar från Genius (kontrollampa 2). 2. Svetstid Inställning av pås- och folietjocklek 1. Tunn folie (kortaste svetstid) 2. Folie och påse från Genius 3. Kraftig folie (längsta svetstid) 3. Svetsning Inled enbart svetsning (utan vakuumering) 4. Vakuumering påsar Påbörja vakuumerings- och svetsningsförloppet. Den placerade påsen vakuumeras och svetsas sedan automatiskt. 5. Vakuumering behållare För vakuumering av behållare med hjälp av adapter. Vakuumeringsförloppet avslutas automatiskt när inställt undertryck på ca: -500 mb har uppnåtts. 6. Start Vakuumeringsförloppet startas manuellt. 7. Stopp Den manuellt startade vakuumeringen av foliepåsar (4) och behållare (5) stoppas. 8. Till/Från Om kontrollampan lyser, är apparaten inkopplad. 9. Till/Från-omkopplare Med hjälp av Till/Från-omkopplaren driftsätts vakuumerings- och foliesvetsningsapparaten kontrollampan på displayen tänds (Till/Från). 10. Adapterslang för vakuumeringsbehållare 11. Svetsband (täckt av teflonskiktad plastfolie)

5 12. Vakuumkanal med vätskebehållare Behållare för eventuell vätska som vid vakuumering sugs ut ur livsmedlet. Vid vakuumeringen måste påsen dras in i vakuumkanalen så långt över svetsbandet att påsöppningen stöter emot markeringen som befinner sig i mitten av vakuumkanalen. 13. Förvaring av folietunneln 14. Tätning av vakuumkanalen 15. Klippanordning för folietunnel (integrerad, rörlig kniv) 16. Öppning för stift 17. Låsstift (vid manuell vakuumering) 1.2. TEKNISKA DATA Mått Bredd: 380 mm Djup: 250 mm Höjd: 105 mm Vikt Ca. 4 kg Material Kåpa plast (ABS) Pump Dubbelkolvpump (självsmörjande, underhållsfri) -850 mb Motor 230 V, 50 Hz, 200 W Automatisk avstängning vid överhettning. Varvtal 3000 varv/minut Transformator 230 V 50 Hz/12 V 50 VA Pumpvolym 22 l/min Styrning Elektronisk Certifikat SIQ-konformitetscertifikat nr. C R/04 Modell SV 750

6 Folietunnel och foliepåsar Standardprogram Folietunnel Foliepåsar Folietjocklek Foliekvalitet Fyra skikt (PA/PE + PE/PA): 1. L 3000 mm x B 200 mm 2. L 3000 mm x B 280 mm Fyra skikt (PA/PE + PE/PA): 1. L 280 mm x B 200 mm 2. L 360 mm x B 280 mm 100 m/130 m Lufttät, två skikt, lämplig för livsmedel, smak- och luktneutral, återanvändbar, lämplig för mikrovågsugn, kan användas som kokpåse 1.3. DRIFTVILLKOR Omgivningstemperatur vid normal användning: från -5 C till +40 C, maximal genomsnittstemperatur under 24 timmar: +35 C. Ren omgivande luft, maximal relativ luftfuktighet 50 % vid maximal omgivningstemperatur +40 C, högre relativ luftfuktighet endast vid låg omgivningstemperatur, t.ex. 90 % vid +20 C a.) b.) c.) d.) e.) f.) VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Skall ovillkorligen beaktas Se till att arbetsytan, på vilken apparaten skall placeras, är torr, har normal temperatur (inte het) och inte befinner sig i närheten av en värmekälla (t.ex. kokplatta) eller vattenledning. Kontrollera elkabel och stickkontakt avseende eventuella skador innan apparaten tas i bruk. Vid skador skall apparaten omedelbart återlämnas till försäljningsstället eller ta kontakt med det serviceställe som anges i denna bruksanvisning. Rengöring av apparaten får endast göras med torr eller lätt fuktad duk. Vidrör ej svetsbandet (nr. 11 på bild 1) under drift risk för brännskada. Apparaten får endast användas för avsett ändamål. Garantin upphör att gälla: vid reparation utförd av icke auktoriserad person vid icke ändamålsenlig användning om säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen inte beaktas Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppkommit genom ovan nämnd underlåtenhet. 1. APPARATENS DRIFT

7 2.1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR a.) Kontrollera vid uppackning att apparaten är hel och komplett. Särskilt viktigt är att inte några frigolitpartiklar finns kvar i vakuumkanalen (nr. 12 på bild 1). b.) Innan apparaten tas i bruk skall ovillkorligen bruksanvisningen läsas igenom. c.) Vakuumerings- och svetsapparaten SMARTVAC är på grund av sin tekniska utrustning och effekt en professionell utrustning anpassad för privata hushåll. Denna apparat används dagligen och har därför sin plats på arbetsytan. Se till att apparaten står på ett plant underlag och att det finns tillräckligt med plats för att kunna placera foliepåsarna med livsmedel framför apparaten. 2.2 BRUKSANVISNING Efter läsning av allmänna anvisningar och säkerhetsföreskrifter kan apparaten tas i bruk enligt följande: 1. Sätt på apparaten med hjälp av kontakten (nr. 9 på bild 1) och kontrollera om kontrollampan lyser (nr. 8 på bild 1) Klar för drift innebär ½ ljusstyrka. 2. Först skall det göras en påse av folietunneln. Detta görs på följande sätt: a.) Bestäm bredden som folietunneln skall ha. Mät upp nödvändig längd på folietunneln och lägg till ytterligare 5 cm. Skall foliepåsen återanvändas, krävs för varje ytterligare svetsning att 2,5 cm läggs till. b.) Skär av folietunneln med hjälp av den integrerade kniven (bild 2). c.) Lägg folietunneln över svetsbandet så att änden på folietunneln stöter emot vakuumkanalens svarta tätning (bild 3). Se till att båda ändarna på folien ligger slätt och utan veck på varandra. d.) Stäng apparaten genom att trycka ner locket. e.) Tryck i displayen på tangenten Schweißen (Svetsning) (nr.3 på bild 1). Vid svetsförloppet lyser kontrollampan (Till/Från) med full styrka. f.) Efter avslutad svetsning lyfts locket en bit från underdelen. Locket kan nu öppnas helt och svetssömmen kontrolleras. Svetssömmen skall över hela bredden vara slät och jämn och får inte ha några veck.

8 Bild 2: Skär av folietunneln med hjälp av den integrerade kniven (se pilen). Bild 3: Lägg folietunneln över svetsbandet så att änden på folietunneln stöter emot vakuumkanalens svarta tätning (se pilarna). 3. Efter att foliepåsen har tillverkats, skall livsmedlen som skall vakuumeras placeras i påsen som sedan vakuumeras. Vid vakuumeringen skall påsen vara åtminstone 5 cm längre än den plats som livsmedlen kräver. a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) Placera livsmedlen för vakuumering i foliepåsen. Se till att insidan på påsen där svetssömmen skall läggas, är ren, torr och fri från livsmedelsrester. Lägg den fyllda foliepåsen på arbetsytan framför apparaten och för påsen så långt över svetsbandet in i vakuumkanalen att påsöppningen befinner sig mitt i vakuumkanalen (mellan de svarta tätningarna, se bilden nedan; nr. 12 på bild 1). Se till att påsen ligger helt slätt (utan veck) på svetsbandet. Stäng apparaten och tryck ner locket. Tryck på tangenten Vakuumieren-Beutel (Vakuumering-påse) (nr. 4 på bild 1). Foliepåsen vakuumeras och svetsas ihop automatiskt. Apparatens stora sugkraft gör att locket hålls stängt. När vakuumerings- och svetsförloppet är avslutat, lyfts locket en bit upp från underdelen. Kontrollera nu påsen svetssömmen skall vara slät och ren. Bild 4: För den fyllda foliepåsen till mitten av vakuumkanalen (mellan de svarta tätningarna, se pilarna på bild 4). OBS! Skulle det inträffa att apparaten vid vakuumeringen suger ut vätska ur livsmedlet, skall vakuumeringsförloppet avbrytas (nr. 7 på bild 1) ett sådant livsmedel borde vakuumeras manuellt.

9 4. Vakuumering av tryckkänsliga livsmedel manuell vakuumering Tryckkänsliga livsmedel och livsmedel med hög fukthalt (färsk frukt, sallad, bröd, bakverk) bör vakuumeras med lågt vakuumtryck (o mb till -300 mb). Manuell vakuumering betyder att vakuumeringsförloppet kan avbrytas när som helst när man bedömer att tillräckligt med luft har dragits ut ur foliepåsen. a.) b.) För den fyllda foliepåsen till mitten av vakuumkanalen - mellan de svarta tätningarna. Tryck ner locket och lås det med hjälp av sidostiften (nr. 16 och 17 på bild 1). Tryck på locket och skjut stiftet horisontellt inåt i den befintliga öppningen (se bilderna nedan). c.) Aktivera starttangenten (nr. 6). d.) När det bedöms att tillräckligt med luft har dragits ut ur foliepåsen, tryck på Stopptangenten (nr. 7). Genom aktivering av stopptangenten avbryts arbetsgången direkt och svetsförloppet påbörjas. e.) f.) g.) Under svetsförloppet lyser kontrollampan (Till/Från) med full styrka. Öppna apparaten: Tryck på kanten till locket så att stiftet frigörs. Man kan trycka bara på ena kanten eller på båda kanterna samtidigt. Kontrollera svetssömmen. Är den inte slät och ren över hela bredden, svetsa ihop påskanten på nytt (som vid tillverkning av påsar från folietunnel). Vid manuell vakuumering rekommenderas att alltid utföra detta steg. Manuell vakuumering rekommenderas även vid vakuumering av färskt kött för djupfrysning. Vid arbeten i läget automatisk vakuumering (tangent 4) kan vakuumeringsförloppet avbrytas genom aktivering av stopp tangenten (t.ex. när man fastställer att livsmedlet innehåller mer vätska än beräknat). Anvisningar för vakuumering av olika livsmedel ges nedan (punkt 3: Vakuumering av olika livsmedel). Läs och beakta anvisningarna. Bild 5: Låsning av apparaten: tryck ner kanten till locket och skjut stiftet horisontellt inåt båda stiften samtidigt eller en och en. Bild 6: Apparat i öppet läge Bild 7: Apparat i stängt läge

10 5. Vakuumering av vakuumbehållare och vakuumlock Till grundutrustningen för vakuumerings- och foliesvetsapparaten SMARTVAC Ò hör även en slangadapter för vakuumering av vakuumbehållare och vakuumlock. a.) b.) Sätt fast slangadapterns slangöppning på vakuumkanalens anslutning (på högra sidan, se bild 8). Montera adaptern på slangens andra ände på respektive vakuumbehållares ventil. c.) Aktivera tangenten Vakumieren-Behälter (vakuumering-behållare) och behållaren kommer att vakuumeras. Vakuumeringsförloppet avslutas automatiskt, när det inställda undertrycket på ca -500 mb har uppnåtts. Vid vakuumering av vätskor (soppor, såser osv.) måste beaktas att vätskan inte når upp ända till behållarens rand utan lämnar ett utrymme på ca 1,5 cm upp till locket. 6. Svetsning av andra påsmodeller Funktionen Schweißzeit (svetstid) ger även möjlighet att svetsa andra typer av påsar, från påsar med ett skikt, tunna påsar, upp till påsar med flera skikt, kraftiga påsar. Svetsning av andra typer av påsar görs på följande sätt: a.) b.) c.) d.) e.) Välj svetstid (kontrolllampor 1, 2 eller 3). Lägg påsen på svetsbandet (nr. 11 på bild 1). Stäng apparaten genom att trycka locket neråt. Aktivera tangenten Schweißen (svetsning). Kontrollera svetssömmens kvalitet. 7. Felåtgärder: Vakuumeras ett livsmedel med hög fukthalt? Fler hänvisningar till åtgärdande av fel finns även under punkt 6. Med vakuumerings- och foliesvetsapparaten bör inte några livsmedel med hög fukthalt vakuumeras. För att skydda apparaten när bruksanvisningen inte beaktas och för att undvika att vätska från livsmedel kommer i kontakt med systemet, har apparaten förebyggande utrustats med en behållare för uppsamling av överskottsvätska. Bild 9: Vätskebehållare Den runda, genomskinliga behållaren i apparatens nedre del skall samla upp eventuell överskottsvätska vid vakuumering av livsmedel. Tömning av behållare: a.) Dra ut stickkontakten ur vägguttaget. b.) Lyft upp apparaten men luta den inte för mycket och vänd den inte upp och ner. c.) Vrid behållaren till vänster och dra ut den. d.) Häll bort vätskan, rengör behållaren och framförallt filtret noggrant (mörk svamp) och låt båda delar rinna av. e.) Montera åter behållaren och vrid den kraftigt till höger. OBS! Behållaren finns bara som ett preventivt skydd vid mindre vätskemängder (ett par droppar). Vid större mängder (50 ml) kontakta under alla omständigheter kundtjänsten. För att undvika eventuella störningar och säkerställa apparatens optimala funktion, skall bruksanvisningen beaktas.

11 2.3 c.) d.) e.) f.) g.) h.) Underhålls- och rengöringsanvisning Innan rengöringen påbörjas skall apparaten stängas av och stickkontakten dras ur vägguttaget. För rengöring av apparaten används en mjuk, torr duk som fuktas med ett i handeln förekommande milt diskmedel. Använd inte några grova svampar eller skurmedel. Dessa skrapar plast ytorna eller skadar enskilda byggdelar. Apparaten skall aldrig doppas i eller rengöras under rinnande vatten. Spraya dessutom aldrig rengöringsmedel direkt på ovan- eller insidan av apparaten. Displayen på framsidan har ett komplett plastöverdrag och kan rengöras med en fuktig duk. Vid varje användning skall apparaten vara helt torr. Skulle av någon anledning vätska ha trängt in, skall kontakt direkt tas med er återförsäljare eller ert serviceställe. Svetsbandet är belagt med teflon. Eventuella folierester avlägsnas med hjälp av en mjuk duk. Svetsbandet får endast rengöras när det är avkylt. Under inga villkor får skarpa föremål användas för renskrapning. 2.4 Tidsvillkor för en fungerande SMARTVAC För att apparaten skall fungera på rätt sätt, skall enstaka vakuumerings åtgärder utföras med ett tidsintervall på minst 120 sekunder. 3. VAKUUMERING AV OLIKA LIVSMEDEL Vakuumering kan inte ersätta, djupfrysning, upphettning eller konservering. Även om livsmedel är vakuumerade, skall de lagras i kylskåp, frysskåp eller i ett svalt utrymme (t.ex. torkat kött i källare). Apparaten lämpar sig inte för vakuumering av vätska eller av livsmedel som innehåller vatten. Vid vakuumering av vattenhaltiga livsmedel skall följande beaktas: Kokt eller färskt kött (griskött, nötkött och fågel) eller fisk: För att uppnå bästa resultat bör köttet eller fisken placeras 1-2 timmar i frysskåpet, eftersom köttet därigenom får sin konsistens och form och vakuumeringen underlättas. Som alternativ kan ett vikt papper placeras mellan köttet och svetssömmen. Låt pappret vara kvar i påsen så att det vid vakuumeringen kan suga upp överskottsvätska. OBS! Oxkött kan efter vakuumeringen upplevas som mörkare, eftersom syret har sugits ut, men det har inte blivit dåligt. Soppor, såser och vätskor: För att förvara dessa livsmedel i en foliepåse, bör de först frysas ner, men vi rekommenderar inte detta. För vakuumering av flytande livsmedel är Genius vakuumbehållare bättre lämpade. Hårda ostar: För att sådana ostsorter skall kunna förvaras färska, bör de vakuumeras efter varje förtäring. Observera påsens längd. Grönsaker: Grönsaker bör blancheras innan de vakuumeras för att stoppa enzymerna och bevara smak, färg och konsistens. Blanchertider: färska bladgrönsaker eller bönor 1-2 minuter, sönderdelade zucchini eller broccoli 5-7 minuter, morötter 5 minuter, sädesslag 7-11 minuter. Därefte skall grönsakerna doppas i kallt vatten och sedan rinna av på ett papper.

12 Broccoli, brysselkål, kål, blomkål, rovor och dylikt alstrar gaser under lagring. Av denna anledning bör sådana grönsaker efter blanchering förvaras i kylskåp (inte i frysskåp). Vid förvaring av bladgrönsaker är vakuumbehållare bättre lämpade. Tvätta grönsakerna, låt de rinna av på ett papper och förvara dem i en vakuumbehållare på så sätt håller sig spenat och grön sallad fräscha och krispiga även under 2 veckor. Svampar, färsk vitlök eller rå potatis skall aldrig vakuumeras. Upptining av vakuumerade livsmedel: Tina alltid upp i kylskåp eftersom livsmedlens kvalitet då bi behålls. Lätt fördärvliga livsmedel skall inte tinas upp i rumstemperatur. 4. GARANTI På vakuumerings- och foliesvetsapparaten SMARTVAC lämnas 2 års garanti. Detta garantiåtagande gäller från köpdagen och omfattar inte ersättning av skador som har uppkommit genom att bruksanvisning eller skötsel- och rengöringsanvisningar inte har följts resp. genom felaktig hantering eller icke ändamålsenlig användning. Krav på grund av detta garantiåtagande kan dock endast bearbetas i samband med kvittot över köpet. Det är därför viktigt att kvittot förvaras noggrant. Serviceadress: Vid garantianspråk, behov av reparation eller frågor beträffande apparatens användning var god ta kontakt med oss: Skogsmateriel Nordforest AB Måndag till fredag kl 7,30 till 16,30 Storgatan 62 Servicetelefonnummer: +46 (0) HAMMERDAL Besök även vår internetbutik:

13 5. KONFORMITETSDEKLARATION Denna apparat har tillverkats enligt alla europeiska riktlinjer. Föreskrift beträffande elektriska apparater för användning inom fastställda spänningsgränser (RS-direktiv nr. 27/04) Riktlinjerna 73/23 EWG, 93/68 EWG och deras ändringar Rättsföreskrifter beträffande elektromagnetisk tolerans (RS-direktiv nr. 84/01, 32/02) Riktlinjerna 89/336 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, 98/13 EG och deras ändringar CE-märkningen visar att apparaten är säker och kontrollerad och uppfyller alla krav enligt gällande standarder, riktlinjer och föreskrifter. 6. HÄNVISNINGAR VID STÖRNINGAR Driftstörning SMARTVAC reagerar inte när tangenten aktiveras. Foliepåsar vakuumeras inte komplett. Foliepåsen förlorar sitt vakuum. Foliepåsen smälter eller kan inte svetsas ihop helt. SMARTVAC Ò vakuumerar inte några behållare resp. behållarna kan inte behålla sitt vakuum. Uppträdande driftstörningar kan inte åtgärdas Åtgärd: Kontrollera om elkabeln är hel och om stickkontakten sitter i eluttaget. Kontrollera om spänningen som anges på typskylten stämmer överens med nätets spänning. Kontrollera eluttaget med hjälp av en spänningsprovare eller anslut som kontroll en annan elektrisk apparat till eluttaget. Kontrollera om apparaten på grund av ihållande drift har stängt av sig själv för att kylas ner. Kontrollera om foliepåsen befinner sig mitt i vakuumkanalen. Kontrollera vid egentillverkade foliepåsar om den första svetssömmen är tät. Kontrollera om foliepåsen är felfri inte sprucken, utan hål eller skadad på annat sät. Test: Svetsa ihop påsen och doppa den i vatten. Vid otäta ställen uppträder då luftblåsor. Om påsen inte kan öppnas, vakuumeras eller svetsas på nytt, använd en ny påse. Kontrollera om svetssömmen är fri från veck, matrester, fett eller fukt. Öppna påsen och rengör den på insidan. Svetsa sedan ihop påsen på nytt. Kontrollera allmänt om påsen är skadad. Livsmedel med vassa kanter (t.ex. ben) kan skyddas med hushållspapper före vakuumering. Kontrollera om påsens insida, där svetssömmen skall placeras, är ren, fettfri och torr. Kontrollera om adapterslangen för extern vakuumering av behållare är rätt monterad (se nr. 10 på bilden). Kontrollera om behållarens tätning har korrekt läge och är i ordning. Kontrollera om behållarens ventil är ren, och torr. Vid behov demonteras ventilen på nytt, görs ren och monteras igen. Kontakta under alla villkor den angivna serviceadressen. Reparationer får endast utföras av auktoriserade experter. I annat fall upphör ansvarsförbindelsen och garantin att gälla.

14 7. VAKUUMERINGENS FÖRDELAR SAMT PRESENTATION AV GENIUS VAKUUMSYSTEM FÖR FÖRLÄNGD FRÄSCHHET OCH HÅLLBARHET AV LIVSMEDEL Syre utlöser en kemisk reaktion hos livsmedel. Följderna blir dåligt, härsket fett, oönskade färgförändringar, uppkomst av mögel och bakterier, smak- och aromförluster samt förluster av vitaminer och mineraler. Lagring under vakuum möjliggör en förlängning av hållbarheten utan kvalitetsförluster. Enbart genom att åstadkomma ett vakuum avlägsnande av syre ur förpackningen med hjälp av en manuell eller elektrisk pump uppnås det tillstånd som behövs för längre hållbarhet. Att åstadkomma vakuum betyder att det i behållare och foliepåsar uppstår ett undertryck. Vi rekommenderar att vakuumerings- och foliesvetsapparaten, vakuumbehållare och universal vakuumlock hör till varje köksutrustning. Syftet är naturlig förvaring och förlängd hållbarhet hos färska och kokta livsmedel utan kvalitetsförluster. Vid normal förvaring i kylskåp, skafferi eller förpackning kommer livsmedel i beröring med syre. Behållare och lock för förvaring under vakuum används såväl för vakuumering som för lagring i frysbox och för uppvärmning i mikrovågsugn (utan lock). Även besparingseffekten bör beaktas. Man kan köpa större föpackningar, dela upp dem i mindre enheter och vakuumera dessa. Man kan göra färdiga portioner som vakuumeras och sedan förvaras i kylskåp under en längre tid. Vakuumbehållarna från Genius kan även användas utan vakuumering men då utan effekt på livsmedlens fräschhet och hållbarhet. 8. VÄRT ATT VETA 1.1 VAD ÄR VAKUUM? Vakuum betyder avlägsnande av syre ur ett slutet rum, i vårt fall ur en påse eller vakuumbehållare. En minskning av syrehalten i en förpackning minskar risken för skadliga oxidationsreaktioner. Syre är en viktig förutsättning för uppkomst av mögel och bakterier. Avlägsnande av syre (vakuumering) ur en sluten behållare förhindrar eller fördröjer förfall av livsmedel. 1.2 VAD ÄR FRYSBRAND? Segt, halmliknande kött, fadda grönsaker och frukt utan egen smak orsaken är frysbrand. Denna uppstår när syre kommer i kontakt med djupfrysta varor på grund av otäta eller luftgenomsläppliga förpackningar (normala, PE-påsar med ett skikt). Därigenom uppstår vävnadsvätska och frysvarans yta torkar ut. I de sprickor som uppkommer vid en sådan process tränger syre in och oxiderar med varan. Aromat och den förska smaken förstörs. Redan efter kort tid smakar köttets fettskikt härsket. Även hos frukt och grönsaker går smakämnen och vitaminer förlorade. Eftersom kött har en hög vätskehalt, kan skador på grund av frysbrand lättast konstateras här. Ställen med frysbrand känns igen på vita till brungråa fläckar. Hur förhindrar man frysbrand? Särskilt viktigt är att rätta förpackningar används. Endast då kan det finnas säkert och varaktigt skydd mot kvalitetsförluster. Innan man köper behållare eller fryspåsar bör man mycket noggrant undersöka de olika produkternas anvisningar/beskrivningar beträffande användningsområde. Hos många behållare och påsar av dålig kvalitet består risken at de reagerar på extrema minusgrader i frysskåpet och blir kallspröda. Uppträder frysbrand, bör drabbade områden skäras bort generöst. I mikrobiologisk mening är de visserligen inte fördärvade men försämrar smaken. 1.3 DJUPFRYSNING ELLER KYLNING? Fördelen med djupfrysning är att livsmedel under lagring i frysskåp behåller sina essentiella innehållsämnen vitaminer, mineraler och smak. Vid låga infrysningstemperaturer mellan -30 C och

15 -40 C förändras knappast strukturen av färska livsmedel (t.ex. kött). Livsmedel skall frysas ner så snabbt som möjligt. Skälet är: Vid långsam nerfrysning bildas stora iskristaller som växer ut över cellgränserna och skadar därmed varaktigt livsmedelns cellstruktur. Vid snabb nerfrysning bildas små iskristaller som dock i motsvarande grad skadar vävnaden mindre. Djupfrysta produkter bör så långt som möjligt förvaras vid jämn temperatur (maximalt -18 C). För djupfrysning bör endast livsmedel av bästa kvalitet användas. Några livsmedel bör blancheras så att vid djupfrysning resp. nerfrysning inte några oönskade förändringar (enzymaktivitet, sporer) uppträder. Det är mycket viktigt att livsmedel som har blancherats eller på annat sätt värmebehandlats före nerfrysning är väl avkylda. I annat fall finns på grund av värmetillförseln risk för att redan frysta produkter delvis tinar upp och därmed skadas eller att vakuumbehållarnas vakuum förstörs. För frukt använder man som tillsats socker vilket ökar lagringsförmågan betydligt. Arom och färg bibehålls. Frysskåp bör alltid packas väl och resterande produkter lagras i kylskåp. 1.4 UPPTINING Upptining skall göras så skonsamt och naturligt som möjligt (helst i kylskåp) och inte med våld (t.ex. foliepåse i hett vatten eller i mikrovågsugn). Vid upptining är speciellt råa fågelprodukter problematiska. Livsmedel som en gång har tinats upp bör inte frysas ner igen. Vid upprepad nerfrysnings- och upptiningscykel potenseras mekaniska störningar och produkterna löper mycket större risk att bli dåliga. Smak, färg och arom försämras. Mikroorganismerna (bakterier, mögel) kan därefter föröka sig mycket snabbare. Förnyad nerfrysning skulle inte heller ta död på dessa och det rekommenderas att djupfrysta produkter, som en gång har tinats upp, förbrukas så snart som möjligt, dvs. inom maximalt 1-2 dagar. 1.5 SEGLING, CAMPING, PICKNICK Vakuumering lämpar sig även för picknick, segling och camping. Livsmedel, utrustning och dokument förblir torra och skyddade. Även batterier och filmer kan vakuumeras så att de inte blir blöta. Lagring under vakuum skyddar livsmedel mot luktöverföring och bromsar livsmedlens försämring på grund av fukt.

16 9. LAGRINGSTID FÖR LIVSMEDEL: JÄMFÖRANDE TABELLER (enligt uppgifter från Genius utvecklingsavdelning) 1.1 LIVSMEDEL VID LAGRING I KYLSKÅP Typ av livsmedel Utan vakuum Med vakuum Kokta rätter 2 dagar 10 dagar Färskt kött 2 dagar 6 dagar Färsk fågel 2 dagar 6 dagar Kokt kött 4-5 dagar 8-10 dagar Färsk fisk 2 dagar 4-5 dagar Korv (pålägg) 3 dagar 6-8 dagar Rökt korv 7 dagar dagar Hårdost dagar dagar Mjukost 5-7 dagar dagar Färska grönsaker 5 dagar dagar Färska kryddor 2-3 dagar 7-14 dagar Tvättad sallad 3 dagar 6-78 dagar Färsk frukt 3-7 dagar 6-20 dagar Efterrätt 5 dagar dagar Tips: Livsmedel bör kylas ner i kylskåp före vakuumering. 1.2 LIVSMEDEL VID LAGRING I SKÅP/HYLLA Typ av livsmedel Utan vakuum Med vakuum Bröd/Småfranska 2-3 dagar 7-8 dagar Småkakor 120 dagar 300 dagar Torra livsmedel dagar dagar Ris/nudlar 180 dagar 365 dagar Kaffe/te dagar 365 dagar Vin 2-3 dagar dagar Alkoholfria drycker (i tillsluten flaska) 7-10 dagar dagar Alkoholfria drycker (i vakuumbehållare) 2-3 dagar 7-10 dagar Bakvaror 2-3 dagar 7-10 dagar Nötter dagar dagar Cracker/Chips 5-10 dagar dagar

17 1.3 LIVSMEDEL VID LAGRING I FRYSSKÅP Typ av livsmedel Utan vakuum Med vakuum Färskt kött 6 månader 18 månader Köttfärs 4 månader 12 månader Fågel 6 månader 18 månader Fisk 6 månader 18 månader Färska grönsaker (1) 8 månader 24 månader Svamp (3) 8 månader 24 månader Kryddor (4) 3-4 månader 8-12 månader Frukt 6-10 månader månader Korv (pålägg) 2 månader 4-6 månader Bakvaror 6-12 månader 18 månader Kaffebönor 6-9 månader månader Kaffe, malet (2) 6 månader månader Bröd/småfranska 6-12 månader månader Ovanstående tabeller anger endast ungefärliga riktvärden, eftersom hållbarheten hos livsmedel är beroende av hur färska de var från början och hur de tillagas. Vid alla livsmedel är utgångspunkten en kyltemperatur på +3 C / +5 C och i fryskåp på -18 C. (1) Bör blancheras före nerfrysning resp. tvättas före lagring i kylskåp (2) Om kaffebönor och livsmedel i pulverform skall vakuumeras på rätt sätt, bör de i sina originalförpackningar placeras i Genius-påsen. Om originalförpackningen inte längre finns kvar, kan en normal påse användas och denna placeras i Genius-påsen. Därmed förhindras att bönor eller pulver sugs ut via utsugningsanordningen. (3) Svamp. Endas svamp med fast kött och nyplockad svamp lämpar sig för vakuumering och frysförvaring. Den torra svampen putsas, tvättas rent som hel svamp och delas sönder med en kniv för att sedan föpackas i inte allt för stora portioner. Några svampsorter måste blancheras. Svamp skall inte tinas upp före tillagning utan kokas upp direkt i saltvatten resp. tillsättas såsen fryst. (4) Kryddväxter som salvia, tymian, rosmarin eller pepparmynta med hög andel eteriska oljor är inte lämpliga att frysas utan bör torkas. Basilikum, estragon, dill, persilja och gräslök lämpar sig inte för torkning utan bör frysas, eftersom de annars förlorar för mycket av sin smak.

18 10. ANVISNINGAR FÖR RÄTT SLUTSANERING AV APPARATER ENLIGT WEEE 2002/96/EG Symbolen på apparaten eller förpackningen visar att en gammal apparat inte får behandlas som vanliga hushållssopor. Den skall i stället slutdeponeras på ett av kommunen anvisat uppsamlingsställe alternativt lämnas till en representant för hantering av gamla elektriska och elektroniska apparater. Separat slutsanering av gamla elektriska och elektroniska apparater gynnar miljön och hälsan. Dessutom kan material återanvändas, vilket leder till lägre förbrukning av energi och råvaror. Ytterligare information över insamling, separering, återanvändning och återvinning av denna apparat kan lämnas av en representant för slutsanering av elektriska och elektroniska produkter eller av butiken, där denna apparat har köpts. 11. SMARTVAC SET Ett set består av: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 1 vakuumerings- och foliesvetsapparat SMARTVAC 1 rulle folietunnel, längd 3000 mm x bredd 200 mm 1 rulle folietunnel, längd 3000 mm x bredd 280 mm 5 små foliepåsar, längd 280 mm x bredd 200 mm 5 stora foliepåsar, längd 360 mm x bredd 280 mm 1 adapterslang för vakuumering av Genius vakuumbehållare och tillslutningssystem 1 specialpenna för folie 1 separat kniv för manuell klippning av folietunnel och öppning av påsar 1 bruksanvisning

19 Genius helt enkelt genialt Genius GmbH Im Dachsstück 8 D Limburg Produkter som förskönar livet!

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl-/frysskåp med DynaCool KF 8582 SD ed Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl-/frysskåpet installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 821 910

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Instruktioner för användning, installation och anslutning

Instruktioner för användning, installation och anslutning SE Instruktioner för användning, installation och anslutning Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad Bästa kund! Innan hällen används första gången Transportskador

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Ångkokare HBC24D5.3. [sv] Bruksanvisning

Ångkokare HBC24D5.3. [sv] Bruksanvisning Ångkokare HBC24D5.. [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... Säkerhetsanvisningar... Skadeorsaker...4 Din nya enhet... 4 Kontroller...4 Ugnsfunktioner...5 Ugnsutrymme...5

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del 170909 7084412-01 CBNes... 7 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt...

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del 180908 7082674-00 CBNes... 7 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt...

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Art nr 125051 Manual Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar 1.2 Symboler 1.2.1 Symboler i denna manual 1.2.2 Märkningsskylt, förklaring 1.2.3

Läs mer

Bruksanvisning CombiMaster

Bruksanvisning CombiMaster 2 års RATIONAL garanti Nu får du 2 års garanti och gratis medlemskap i ClubRATIONAL. www.rational-online.com/warranty Bruksanvisning CombiMaster Symbolförklaring Fara! Akut farlig situation som kan leda

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

FZ... W. SE Bruksanvisning

FZ... W. SE Bruksanvisning FZ... W SE Bruksanvisning Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer