Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar."

Transkript

1 Genius Helt enkelt genialt Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar Bruksanvisning Produkter som förskönar livet

2 1. BESKRIVNING OCH FÖRKLARING AV APPARATEN Vakuumerings- och foliesvetsningsapparaten SMARTVAC (modell SV 750) är en hushållsapparat avsedd för förvaring av livsmedel under lång tid i vakuumerade foliepåsar eller vakuumbehållare. Apparaten är en produkt från Genius GmbH, Limburg/Tyskland. Apparaten levereras med påsar i två olika storlekar och med rullar av folietunnel i två olika bredder som kan klippas i valfria längder. Standardprogrammet omfattar två påsstorlekar och två rullar med folietunnel. Vakuumeringens största fördelar: Ingen förlust av vitaminer, mineraler och näringsämnen Förlängd hållbarhet eftersom vakuumeringen fördröjer bildandet av mögel och bakterier Även vakuumerade livsmedel kan förvaras i kyl- eller frysskåp, vilket ytterligare förlänger deras hållbarhet Ingen smakpåverkan i kyl- eller frysskåp Till artikelgruppen beträffande förlängd färskhet och hållbarhet av livsmedel räknas även vakuumbehållare, vakuumlock, flasklock och vätskebehållare som vakuumeras antingen manuellt eller med hjälp av vakuumpump men som kan kombineras med SMARTVAC, eftersom denna även är utrustad med en tunneladapter för vakuumering av ovan nämnda vakuumsystem. Apparaten är certifierad enligt den slovenska kvalitetsnormen SIQ (SIQkonformitetscertifikat nr. C R/04). Innan apparaten tas i bruk skall bruksanvisningen ovillkorligen läsas. Vid frågor eller kommentarer skriv till oss eller ring oss. Foliesvetsningsapparaten SMARTVAC är enkel att använda och är tidsbesparande. Förvaringen är naturligare och sundare; livsmedlen förblir färska under en längre tid och dessutom spar man tid och pengar.

3 1.1. BESTÅNDSDELAR OCH FUNKTIONSTANGENTER Bilden nedan visar vakuumerings- och foliesvetsningsapparaten. Apparatens beståndsdelar är markerade med siffror och förklaras i den efterföljande tabellen. Siffrorna i apparatens beskrivning motsvarar dem på bilden. Hela displayen har ett plastöverdrag som förenklar rengöringen och ökar livslängden. Bild 1: SMARTVAC och dess beståndsdelar

4 Apparatens beståndsdelar (enligt bild 1): 1. Visning av folietjocklek Apparaten har en grundinställning som är anpassad till tjocklek/kvalitet på folier och påsar från Genius (kontrollampa 2). 2. Svetstid Inställning av pås- och folietjocklek 1. Tunn folie (kortaste svetstid) 2. Folie och påse från Genius 3. Kraftig folie (längsta svetstid) 3. Svetsning Inled enbart svetsning (utan vakuumering) 4. Vakuumering påsar Påbörja vakuumerings- och svetsningsförloppet. Den placerade påsen vakuumeras och svetsas sedan automatiskt. 5. Vakuumering behållare För vakuumering av behållare med hjälp av adapter. Vakuumeringsförloppet avslutas automatiskt när inställt undertryck på ca: -500 mb har uppnåtts. 6. Start Vakuumeringsförloppet startas manuellt. 7. Stopp Den manuellt startade vakuumeringen av foliepåsar (4) och behållare (5) stoppas. 8. Till/Från Om kontrollampan lyser, är apparaten inkopplad. 9. Till/Från-omkopplare Med hjälp av Till/Från-omkopplaren driftsätts vakuumerings- och foliesvetsningsapparaten kontrollampan på displayen tänds (Till/Från). 10. Adapterslang för vakuumeringsbehållare 11. Svetsband (täckt av teflonskiktad plastfolie)

5 12. Vakuumkanal med vätskebehållare Behållare för eventuell vätska som vid vakuumering sugs ut ur livsmedlet. Vid vakuumeringen måste påsen dras in i vakuumkanalen så långt över svetsbandet att påsöppningen stöter emot markeringen som befinner sig i mitten av vakuumkanalen. 13. Förvaring av folietunneln 14. Tätning av vakuumkanalen 15. Klippanordning för folietunnel (integrerad, rörlig kniv) 16. Öppning för stift 17. Låsstift (vid manuell vakuumering) 1.2. TEKNISKA DATA Mått Bredd: 380 mm Djup: 250 mm Höjd: 105 mm Vikt Ca. 4 kg Material Kåpa plast (ABS) Pump Dubbelkolvpump (självsmörjande, underhållsfri) -850 mb Motor 230 V, 50 Hz, 200 W Automatisk avstängning vid överhettning. Varvtal 3000 varv/minut Transformator 230 V 50 Hz/12 V 50 VA Pumpvolym 22 l/min Styrning Elektronisk Certifikat SIQ-konformitetscertifikat nr. C R/04 Modell SV 750

6 Folietunnel och foliepåsar Standardprogram Folietunnel Foliepåsar Folietjocklek Foliekvalitet Fyra skikt (PA/PE + PE/PA): 1. L 3000 mm x B 200 mm 2. L 3000 mm x B 280 mm Fyra skikt (PA/PE + PE/PA): 1. L 280 mm x B 200 mm 2. L 360 mm x B 280 mm 100 m/130 m Lufttät, två skikt, lämplig för livsmedel, smak- och luktneutral, återanvändbar, lämplig för mikrovågsugn, kan användas som kokpåse 1.3. DRIFTVILLKOR Omgivningstemperatur vid normal användning: från -5 C till +40 C, maximal genomsnittstemperatur under 24 timmar: +35 C. Ren omgivande luft, maximal relativ luftfuktighet 50 % vid maximal omgivningstemperatur +40 C, högre relativ luftfuktighet endast vid låg omgivningstemperatur, t.ex. 90 % vid +20 C a.) b.) c.) d.) e.) f.) VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Skall ovillkorligen beaktas Se till att arbetsytan, på vilken apparaten skall placeras, är torr, har normal temperatur (inte het) och inte befinner sig i närheten av en värmekälla (t.ex. kokplatta) eller vattenledning. Kontrollera elkabel och stickkontakt avseende eventuella skador innan apparaten tas i bruk. Vid skador skall apparaten omedelbart återlämnas till försäljningsstället eller ta kontakt med det serviceställe som anges i denna bruksanvisning. Rengöring av apparaten får endast göras med torr eller lätt fuktad duk. Vidrör ej svetsbandet (nr. 11 på bild 1) under drift risk för brännskada. Apparaten får endast användas för avsett ändamål. Garantin upphör att gälla: vid reparation utförd av icke auktoriserad person vid icke ändamålsenlig användning om säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen inte beaktas Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppkommit genom ovan nämnd underlåtenhet. 1. APPARATENS DRIFT

7 2.1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR a.) Kontrollera vid uppackning att apparaten är hel och komplett. Särskilt viktigt är att inte några frigolitpartiklar finns kvar i vakuumkanalen (nr. 12 på bild 1). b.) Innan apparaten tas i bruk skall ovillkorligen bruksanvisningen läsas igenom. c.) Vakuumerings- och svetsapparaten SMARTVAC är på grund av sin tekniska utrustning och effekt en professionell utrustning anpassad för privata hushåll. Denna apparat används dagligen och har därför sin plats på arbetsytan. Se till att apparaten står på ett plant underlag och att det finns tillräckligt med plats för att kunna placera foliepåsarna med livsmedel framför apparaten. 2.2 BRUKSANVISNING Efter läsning av allmänna anvisningar och säkerhetsföreskrifter kan apparaten tas i bruk enligt följande: 1. Sätt på apparaten med hjälp av kontakten (nr. 9 på bild 1) och kontrollera om kontrollampan lyser (nr. 8 på bild 1) Klar för drift innebär ½ ljusstyrka. 2. Först skall det göras en påse av folietunneln. Detta görs på följande sätt: a.) Bestäm bredden som folietunneln skall ha. Mät upp nödvändig längd på folietunneln och lägg till ytterligare 5 cm. Skall foliepåsen återanvändas, krävs för varje ytterligare svetsning att 2,5 cm läggs till. b.) Skär av folietunneln med hjälp av den integrerade kniven (bild 2). c.) Lägg folietunneln över svetsbandet så att änden på folietunneln stöter emot vakuumkanalens svarta tätning (bild 3). Se till att båda ändarna på folien ligger slätt och utan veck på varandra. d.) Stäng apparaten genom att trycka ner locket. e.) Tryck i displayen på tangenten Schweißen (Svetsning) (nr.3 på bild 1). Vid svetsförloppet lyser kontrollampan (Till/Från) med full styrka. f.) Efter avslutad svetsning lyfts locket en bit från underdelen. Locket kan nu öppnas helt och svetssömmen kontrolleras. Svetssömmen skall över hela bredden vara slät och jämn och får inte ha några veck.

8 Bild 2: Skär av folietunneln med hjälp av den integrerade kniven (se pilen). Bild 3: Lägg folietunneln över svetsbandet så att änden på folietunneln stöter emot vakuumkanalens svarta tätning (se pilarna). 3. Efter att foliepåsen har tillverkats, skall livsmedlen som skall vakuumeras placeras i påsen som sedan vakuumeras. Vid vakuumeringen skall påsen vara åtminstone 5 cm längre än den plats som livsmedlen kräver. a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) Placera livsmedlen för vakuumering i foliepåsen. Se till att insidan på påsen där svetssömmen skall läggas, är ren, torr och fri från livsmedelsrester. Lägg den fyllda foliepåsen på arbetsytan framför apparaten och för påsen så långt över svetsbandet in i vakuumkanalen att påsöppningen befinner sig mitt i vakuumkanalen (mellan de svarta tätningarna, se bilden nedan; nr. 12 på bild 1). Se till att påsen ligger helt slätt (utan veck) på svetsbandet. Stäng apparaten och tryck ner locket. Tryck på tangenten Vakuumieren-Beutel (Vakuumering-påse) (nr. 4 på bild 1). Foliepåsen vakuumeras och svetsas ihop automatiskt. Apparatens stora sugkraft gör att locket hålls stängt. När vakuumerings- och svetsförloppet är avslutat, lyfts locket en bit upp från underdelen. Kontrollera nu påsen svetssömmen skall vara slät och ren. Bild 4: För den fyllda foliepåsen till mitten av vakuumkanalen (mellan de svarta tätningarna, se pilarna på bild 4). OBS! Skulle det inträffa att apparaten vid vakuumeringen suger ut vätska ur livsmedlet, skall vakuumeringsförloppet avbrytas (nr. 7 på bild 1) ett sådant livsmedel borde vakuumeras manuellt.

9 4. Vakuumering av tryckkänsliga livsmedel manuell vakuumering Tryckkänsliga livsmedel och livsmedel med hög fukthalt (färsk frukt, sallad, bröd, bakverk) bör vakuumeras med lågt vakuumtryck (o mb till -300 mb). Manuell vakuumering betyder att vakuumeringsförloppet kan avbrytas när som helst när man bedömer att tillräckligt med luft har dragits ut ur foliepåsen. a.) b.) För den fyllda foliepåsen till mitten av vakuumkanalen - mellan de svarta tätningarna. Tryck ner locket och lås det med hjälp av sidostiften (nr. 16 och 17 på bild 1). Tryck på locket och skjut stiftet horisontellt inåt i den befintliga öppningen (se bilderna nedan). c.) Aktivera starttangenten (nr. 6). d.) När det bedöms att tillräckligt med luft har dragits ut ur foliepåsen, tryck på Stopptangenten (nr. 7). Genom aktivering av stopptangenten avbryts arbetsgången direkt och svetsförloppet påbörjas. e.) f.) g.) Under svetsförloppet lyser kontrollampan (Till/Från) med full styrka. Öppna apparaten: Tryck på kanten till locket så att stiftet frigörs. Man kan trycka bara på ena kanten eller på båda kanterna samtidigt. Kontrollera svetssömmen. Är den inte slät och ren över hela bredden, svetsa ihop påskanten på nytt (som vid tillverkning av påsar från folietunnel). Vid manuell vakuumering rekommenderas att alltid utföra detta steg. Manuell vakuumering rekommenderas även vid vakuumering av färskt kött för djupfrysning. Vid arbeten i läget automatisk vakuumering (tangent 4) kan vakuumeringsförloppet avbrytas genom aktivering av stopp tangenten (t.ex. när man fastställer att livsmedlet innehåller mer vätska än beräknat). Anvisningar för vakuumering av olika livsmedel ges nedan (punkt 3: Vakuumering av olika livsmedel). Läs och beakta anvisningarna. Bild 5: Låsning av apparaten: tryck ner kanten till locket och skjut stiftet horisontellt inåt båda stiften samtidigt eller en och en. Bild 6: Apparat i öppet läge Bild 7: Apparat i stängt läge

10 5. Vakuumering av vakuumbehållare och vakuumlock Till grundutrustningen för vakuumerings- och foliesvetsapparaten SMARTVAC Ò hör även en slangadapter för vakuumering av vakuumbehållare och vakuumlock. a.) b.) Sätt fast slangadapterns slangöppning på vakuumkanalens anslutning (på högra sidan, se bild 8). Montera adaptern på slangens andra ände på respektive vakuumbehållares ventil. c.) Aktivera tangenten Vakumieren-Behälter (vakuumering-behållare) och behållaren kommer att vakuumeras. Vakuumeringsförloppet avslutas automatiskt, när det inställda undertrycket på ca -500 mb har uppnåtts. Vid vakuumering av vätskor (soppor, såser osv.) måste beaktas att vätskan inte når upp ända till behållarens rand utan lämnar ett utrymme på ca 1,5 cm upp till locket. 6. Svetsning av andra påsmodeller Funktionen Schweißzeit (svetstid) ger även möjlighet att svetsa andra typer av påsar, från påsar med ett skikt, tunna påsar, upp till påsar med flera skikt, kraftiga påsar. Svetsning av andra typer av påsar görs på följande sätt: a.) b.) c.) d.) e.) Välj svetstid (kontrolllampor 1, 2 eller 3). Lägg påsen på svetsbandet (nr. 11 på bild 1). Stäng apparaten genom att trycka locket neråt. Aktivera tangenten Schweißen (svetsning). Kontrollera svetssömmens kvalitet. 7. Felåtgärder: Vakuumeras ett livsmedel med hög fukthalt? Fler hänvisningar till åtgärdande av fel finns även under punkt 6. Med vakuumerings- och foliesvetsapparaten bör inte några livsmedel med hög fukthalt vakuumeras. För att skydda apparaten när bruksanvisningen inte beaktas och för att undvika att vätska från livsmedel kommer i kontakt med systemet, har apparaten förebyggande utrustats med en behållare för uppsamling av överskottsvätska. Bild 9: Vätskebehållare Den runda, genomskinliga behållaren i apparatens nedre del skall samla upp eventuell överskottsvätska vid vakuumering av livsmedel. Tömning av behållare: a.) Dra ut stickkontakten ur vägguttaget. b.) Lyft upp apparaten men luta den inte för mycket och vänd den inte upp och ner. c.) Vrid behållaren till vänster och dra ut den. d.) Häll bort vätskan, rengör behållaren och framförallt filtret noggrant (mörk svamp) och låt båda delar rinna av. e.) Montera åter behållaren och vrid den kraftigt till höger. OBS! Behållaren finns bara som ett preventivt skydd vid mindre vätskemängder (ett par droppar). Vid större mängder (50 ml) kontakta under alla omständigheter kundtjänsten. För att undvika eventuella störningar och säkerställa apparatens optimala funktion, skall bruksanvisningen beaktas.

11 2.3 c.) d.) e.) f.) g.) h.) Underhålls- och rengöringsanvisning Innan rengöringen påbörjas skall apparaten stängas av och stickkontakten dras ur vägguttaget. För rengöring av apparaten används en mjuk, torr duk som fuktas med ett i handeln förekommande milt diskmedel. Använd inte några grova svampar eller skurmedel. Dessa skrapar plast ytorna eller skadar enskilda byggdelar. Apparaten skall aldrig doppas i eller rengöras under rinnande vatten. Spraya dessutom aldrig rengöringsmedel direkt på ovan- eller insidan av apparaten. Displayen på framsidan har ett komplett plastöverdrag och kan rengöras med en fuktig duk. Vid varje användning skall apparaten vara helt torr. Skulle av någon anledning vätska ha trängt in, skall kontakt direkt tas med er återförsäljare eller ert serviceställe. Svetsbandet är belagt med teflon. Eventuella folierester avlägsnas med hjälp av en mjuk duk. Svetsbandet får endast rengöras när det är avkylt. Under inga villkor får skarpa föremål användas för renskrapning. 2.4 Tidsvillkor för en fungerande SMARTVAC För att apparaten skall fungera på rätt sätt, skall enstaka vakuumerings åtgärder utföras med ett tidsintervall på minst 120 sekunder. 3. VAKUUMERING AV OLIKA LIVSMEDEL Vakuumering kan inte ersätta, djupfrysning, upphettning eller konservering. Även om livsmedel är vakuumerade, skall de lagras i kylskåp, frysskåp eller i ett svalt utrymme (t.ex. torkat kött i källare). Apparaten lämpar sig inte för vakuumering av vätska eller av livsmedel som innehåller vatten. Vid vakuumering av vattenhaltiga livsmedel skall följande beaktas: Kokt eller färskt kött (griskött, nötkött och fågel) eller fisk: För att uppnå bästa resultat bör köttet eller fisken placeras 1-2 timmar i frysskåpet, eftersom köttet därigenom får sin konsistens och form och vakuumeringen underlättas. Som alternativ kan ett vikt papper placeras mellan köttet och svetssömmen. Låt pappret vara kvar i påsen så att det vid vakuumeringen kan suga upp överskottsvätska. OBS! Oxkött kan efter vakuumeringen upplevas som mörkare, eftersom syret har sugits ut, men det har inte blivit dåligt. Soppor, såser och vätskor: För att förvara dessa livsmedel i en foliepåse, bör de först frysas ner, men vi rekommenderar inte detta. För vakuumering av flytande livsmedel är Genius vakuumbehållare bättre lämpade. Hårda ostar: För att sådana ostsorter skall kunna förvaras färska, bör de vakuumeras efter varje förtäring. Observera påsens längd. Grönsaker: Grönsaker bör blancheras innan de vakuumeras för att stoppa enzymerna och bevara smak, färg och konsistens. Blanchertider: färska bladgrönsaker eller bönor 1-2 minuter, sönderdelade zucchini eller broccoli 5-7 minuter, morötter 5 minuter, sädesslag 7-11 minuter. Därefte skall grönsakerna doppas i kallt vatten och sedan rinna av på ett papper.

12 Broccoli, brysselkål, kål, blomkål, rovor och dylikt alstrar gaser under lagring. Av denna anledning bör sådana grönsaker efter blanchering förvaras i kylskåp (inte i frysskåp). Vid förvaring av bladgrönsaker är vakuumbehållare bättre lämpade. Tvätta grönsakerna, låt de rinna av på ett papper och förvara dem i en vakuumbehållare på så sätt håller sig spenat och grön sallad fräscha och krispiga även under 2 veckor. Svampar, färsk vitlök eller rå potatis skall aldrig vakuumeras. Upptining av vakuumerade livsmedel: Tina alltid upp i kylskåp eftersom livsmedlens kvalitet då bi behålls. Lätt fördärvliga livsmedel skall inte tinas upp i rumstemperatur. 4. GARANTI På vakuumerings- och foliesvetsapparaten SMARTVAC lämnas 2 års garanti. Detta garantiåtagande gäller från köpdagen och omfattar inte ersättning av skador som har uppkommit genom att bruksanvisning eller skötsel- och rengöringsanvisningar inte har följts resp. genom felaktig hantering eller icke ändamålsenlig användning. Krav på grund av detta garantiåtagande kan dock endast bearbetas i samband med kvittot över köpet. Det är därför viktigt att kvittot förvaras noggrant. Serviceadress: Vid garantianspråk, behov av reparation eller frågor beträffande apparatens användning var god ta kontakt med oss: Skogsmateriel Nordforest AB Måndag till fredag kl 7,30 till 16,30 Storgatan 62 Servicetelefonnummer: +46 (0) HAMMERDAL Besök även vår internetbutik:

13 5. KONFORMITETSDEKLARATION Denna apparat har tillverkats enligt alla europeiska riktlinjer. Föreskrift beträffande elektriska apparater för användning inom fastställda spänningsgränser (RS-direktiv nr. 27/04) Riktlinjerna 73/23 EWG, 93/68 EWG och deras ändringar Rättsföreskrifter beträffande elektromagnetisk tolerans (RS-direktiv nr. 84/01, 32/02) Riktlinjerna 89/336 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, 98/13 EG och deras ändringar CE-märkningen visar att apparaten är säker och kontrollerad och uppfyller alla krav enligt gällande standarder, riktlinjer och föreskrifter. 6. HÄNVISNINGAR VID STÖRNINGAR Driftstörning SMARTVAC reagerar inte när tangenten aktiveras. Foliepåsar vakuumeras inte komplett. Foliepåsen förlorar sitt vakuum. Foliepåsen smälter eller kan inte svetsas ihop helt. SMARTVAC Ò vakuumerar inte några behållare resp. behållarna kan inte behålla sitt vakuum. Uppträdande driftstörningar kan inte åtgärdas Åtgärd: Kontrollera om elkabeln är hel och om stickkontakten sitter i eluttaget. Kontrollera om spänningen som anges på typskylten stämmer överens med nätets spänning. Kontrollera eluttaget med hjälp av en spänningsprovare eller anslut som kontroll en annan elektrisk apparat till eluttaget. Kontrollera om apparaten på grund av ihållande drift har stängt av sig själv för att kylas ner. Kontrollera om foliepåsen befinner sig mitt i vakuumkanalen. Kontrollera vid egentillverkade foliepåsar om den första svetssömmen är tät. Kontrollera om foliepåsen är felfri inte sprucken, utan hål eller skadad på annat sät. Test: Svetsa ihop påsen och doppa den i vatten. Vid otäta ställen uppträder då luftblåsor. Om påsen inte kan öppnas, vakuumeras eller svetsas på nytt, använd en ny påse. Kontrollera om svetssömmen är fri från veck, matrester, fett eller fukt. Öppna påsen och rengör den på insidan. Svetsa sedan ihop påsen på nytt. Kontrollera allmänt om påsen är skadad. Livsmedel med vassa kanter (t.ex. ben) kan skyddas med hushållspapper före vakuumering. Kontrollera om påsens insida, där svetssömmen skall placeras, är ren, fettfri och torr. Kontrollera om adapterslangen för extern vakuumering av behållare är rätt monterad (se nr. 10 på bilden). Kontrollera om behållarens tätning har korrekt läge och är i ordning. Kontrollera om behållarens ventil är ren, och torr. Vid behov demonteras ventilen på nytt, görs ren och monteras igen. Kontakta under alla villkor den angivna serviceadressen. Reparationer får endast utföras av auktoriserade experter. I annat fall upphör ansvarsförbindelsen och garantin att gälla.

14 7. VAKUUMERINGENS FÖRDELAR SAMT PRESENTATION AV GENIUS VAKUUMSYSTEM FÖR FÖRLÄNGD FRÄSCHHET OCH HÅLLBARHET AV LIVSMEDEL Syre utlöser en kemisk reaktion hos livsmedel. Följderna blir dåligt, härsket fett, oönskade färgförändringar, uppkomst av mögel och bakterier, smak- och aromförluster samt förluster av vitaminer och mineraler. Lagring under vakuum möjliggör en förlängning av hållbarheten utan kvalitetsförluster. Enbart genom att åstadkomma ett vakuum avlägsnande av syre ur förpackningen med hjälp av en manuell eller elektrisk pump uppnås det tillstånd som behövs för längre hållbarhet. Att åstadkomma vakuum betyder att det i behållare och foliepåsar uppstår ett undertryck. Vi rekommenderar att vakuumerings- och foliesvetsapparaten, vakuumbehållare och universal vakuumlock hör till varje köksutrustning. Syftet är naturlig förvaring och förlängd hållbarhet hos färska och kokta livsmedel utan kvalitetsförluster. Vid normal förvaring i kylskåp, skafferi eller förpackning kommer livsmedel i beröring med syre. Behållare och lock för förvaring under vakuum används såväl för vakuumering som för lagring i frysbox och för uppvärmning i mikrovågsugn (utan lock). Även besparingseffekten bör beaktas. Man kan köpa större föpackningar, dela upp dem i mindre enheter och vakuumera dessa. Man kan göra färdiga portioner som vakuumeras och sedan förvaras i kylskåp under en längre tid. Vakuumbehållarna från Genius kan även användas utan vakuumering men då utan effekt på livsmedlens fräschhet och hållbarhet. 8. VÄRT ATT VETA 1.1 VAD ÄR VAKUUM? Vakuum betyder avlägsnande av syre ur ett slutet rum, i vårt fall ur en påse eller vakuumbehållare. En minskning av syrehalten i en förpackning minskar risken för skadliga oxidationsreaktioner. Syre är en viktig förutsättning för uppkomst av mögel och bakterier. Avlägsnande av syre (vakuumering) ur en sluten behållare förhindrar eller fördröjer förfall av livsmedel. 1.2 VAD ÄR FRYSBRAND? Segt, halmliknande kött, fadda grönsaker och frukt utan egen smak orsaken är frysbrand. Denna uppstår när syre kommer i kontakt med djupfrysta varor på grund av otäta eller luftgenomsläppliga förpackningar (normala, PE-påsar med ett skikt). Därigenom uppstår vävnadsvätska och frysvarans yta torkar ut. I de sprickor som uppkommer vid en sådan process tränger syre in och oxiderar med varan. Aromat och den förska smaken förstörs. Redan efter kort tid smakar köttets fettskikt härsket. Även hos frukt och grönsaker går smakämnen och vitaminer förlorade. Eftersom kött har en hög vätskehalt, kan skador på grund av frysbrand lättast konstateras här. Ställen med frysbrand känns igen på vita till brungråa fläckar. Hur förhindrar man frysbrand? Särskilt viktigt är att rätta förpackningar används. Endast då kan det finnas säkert och varaktigt skydd mot kvalitetsförluster. Innan man köper behållare eller fryspåsar bör man mycket noggrant undersöka de olika produkternas anvisningar/beskrivningar beträffande användningsområde. Hos många behållare och påsar av dålig kvalitet består risken at de reagerar på extrema minusgrader i frysskåpet och blir kallspröda. Uppträder frysbrand, bör drabbade områden skäras bort generöst. I mikrobiologisk mening är de visserligen inte fördärvade men försämrar smaken. 1.3 DJUPFRYSNING ELLER KYLNING? Fördelen med djupfrysning är att livsmedel under lagring i frysskåp behåller sina essentiella innehållsämnen vitaminer, mineraler och smak. Vid låga infrysningstemperaturer mellan -30 C och

15 -40 C förändras knappast strukturen av färska livsmedel (t.ex. kött). Livsmedel skall frysas ner så snabbt som möjligt. Skälet är: Vid långsam nerfrysning bildas stora iskristaller som växer ut över cellgränserna och skadar därmed varaktigt livsmedelns cellstruktur. Vid snabb nerfrysning bildas små iskristaller som dock i motsvarande grad skadar vävnaden mindre. Djupfrysta produkter bör så långt som möjligt förvaras vid jämn temperatur (maximalt -18 C). För djupfrysning bör endast livsmedel av bästa kvalitet användas. Några livsmedel bör blancheras så att vid djupfrysning resp. nerfrysning inte några oönskade förändringar (enzymaktivitet, sporer) uppträder. Det är mycket viktigt att livsmedel som har blancherats eller på annat sätt värmebehandlats före nerfrysning är väl avkylda. I annat fall finns på grund av värmetillförseln risk för att redan frysta produkter delvis tinar upp och därmed skadas eller att vakuumbehållarnas vakuum förstörs. För frukt använder man som tillsats socker vilket ökar lagringsförmågan betydligt. Arom och färg bibehålls. Frysskåp bör alltid packas väl och resterande produkter lagras i kylskåp. 1.4 UPPTINING Upptining skall göras så skonsamt och naturligt som möjligt (helst i kylskåp) och inte med våld (t.ex. foliepåse i hett vatten eller i mikrovågsugn). Vid upptining är speciellt råa fågelprodukter problematiska. Livsmedel som en gång har tinats upp bör inte frysas ner igen. Vid upprepad nerfrysnings- och upptiningscykel potenseras mekaniska störningar och produkterna löper mycket större risk att bli dåliga. Smak, färg och arom försämras. Mikroorganismerna (bakterier, mögel) kan därefter föröka sig mycket snabbare. Förnyad nerfrysning skulle inte heller ta död på dessa och det rekommenderas att djupfrysta produkter, som en gång har tinats upp, förbrukas så snart som möjligt, dvs. inom maximalt 1-2 dagar. 1.5 SEGLING, CAMPING, PICKNICK Vakuumering lämpar sig även för picknick, segling och camping. Livsmedel, utrustning och dokument förblir torra och skyddade. Även batterier och filmer kan vakuumeras så att de inte blir blöta. Lagring under vakuum skyddar livsmedel mot luktöverföring och bromsar livsmedlens försämring på grund av fukt.

16 9. LAGRINGSTID FÖR LIVSMEDEL: JÄMFÖRANDE TABELLER (enligt uppgifter från Genius utvecklingsavdelning) 1.1 LIVSMEDEL VID LAGRING I KYLSKÅP Typ av livsmedel Utan vakuum Med vakuum Kokta rätter 2 dagar 10 dagar Färskt kött 2 dagar 6 dagar Färsk fågel 2 dagar 6 dagar Kokt kött 4-5 dagar 8-10 dagar Färsk fisk 2 dagar 4-5 dagar Korv (pålägg) 3 dagar 6-8 dagar Rökt korv 7 dagar dagar Hårdost dagar dagar Mjukost 5-7 dagar dagar Färska grönsaker 5 dagar dagar Färska kryddor 2-3 dagar 7-14 dagar Tvättad sallad 3 dagar 6-78 dagar Färsk frukt 3-7 dagar 6-20 dagar Efterrätt 5 dagar dagar Tips: Livsmedel bör kylas ner i kylskåp före vakuumering. 1.2 LIVSMEDEL VID LAGRING I SKÅP/HYLLA Typ av livsmedel Utan vakuum Med vakuum Bröd/Småfranska 2-3 dagar 7-8 dagar Småkakor 120 dagar 300 dagar Torra livsmedel dagar dagar Ris/nudlar 180 dagar 365 dagar Kaffe/te dagar 365 dagar Vin 2-3 dagar dagar Alkoholfria drycker (i tillsluten flaska) 7-10 dagar dagar Alkoholfria drycker (i vakuumbehållare) 2-3 dagar 7-10 dagar Bakvaror 2-3 dagar 7-10 dagar Nötter dagar dagar Cracker/Chips 5-10 dagar dagar

17 1.3 LIVSMEDEL VID LAGRING I FRYSSKÅP Typ av livsmedel Utan vakuum Med vakuum Färskt kött 6 månader 18 månader Köttfärs 4 månader 12 månader Fågel 6 månader 18 månader Fisk 6 månader 18 månader Färska grönsaker (1) 8 månader 24 månader Svamp (3) 8 månader 24 månader Kryddor (4) 3-4 månader 8-12 månader Frukt 6-10 månader månader Korv (pålägg) 2 månader 4-6 månader Bakvaror 6-12 månader 18 månader Kaffebönor 6-9 månader månader Kaffe, malet (2) 6 månader månader Bröd/småfranska 6-12 månader månader Ovanstående tabeller anger endast ungefärliga riktvärden, eftersom hållbarheten hos livsmedel är beroende av hur färska de var från början och hur de tillagas. Vid alla livsmedel är utgångspunkten en kyltemperatur på +3 C / +5 C och i fryskåp på -18 C. (1) Bör blancheras före nerfrysning resp. tvättas före lagring i kylskåp (2) Om kaffebönor och livsmedel i pulverform skall vakuumeras på rätt sätt, bör de i sina originalförpackningar placeras i Genius-påsen. Om originalförpackningen inte längre finns kvar, kan en normal påse användas och denna placeras i Genius-påsen. Därmed förhindras att bönor eller pulver sugs ut via utsugningsanordningen. (3) Svamp. Endas svamp med fast kött och nyplockad svamp lämpar sig för vakuumering och frysförvaring. Den torra svampen putsas, tvättas rent som hel svamp och delas sönder med en kniv för att sedan föpackas i inte allt för stora portioner. Några svampsorter måste blancheras. Svamp skall inte tinas upp före tillagning utan kokas upp direkt i saltvatten resp. tillsättas såsen fryst. (4) Kryddväxter som salvia, tymian, rosmarin eller pepparmynta med hög andel eteriska oljor är inte lämpliga att frysas utan bör torkas. Basilikum, estragon, dill, persilja och gräslök lämpar sig inte för torkning utan bör frysas, eftersom de annars förlorar för mycket av sin smak.

18 10. ANVISNINGAR FÖR RÄTT SLUTSANERING AV APPARATER ENLIGT WEEE 2002/96/EG Symbolen på apparaten eller förpackningen visar att en gammal apparat inte får behandlas som vanliga hushållssopor. Den skall i stället slutdeponeras på ett av kommunen anvisat uppsamlingsställe alternativt lämnas till en representant för hantering av gamla elektriska och elektroniska apparater. Separat slutsanering av gamla elektriska och elektroniska apparater gynnar miljön och hälsan. Dessutom kan material återanvändas, vilket leder till lägre förbrukning av energi och råvaror. Ytterligare information över insamling, separering, återanvändning och återvinning av denna apparat kan lämnas av en representant för slutsanering av elektriska och elektroniska produkter eller av butiken, där denna apparat har köpts. 11. SMARTVAC SET Ett set består av: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 1 vakuumerings- och foliesvetsapparat SMARTVAC 1 rulle folietunnel, längd 3000 mm x bredd 200 mm 1 rulle folietunnel, längd 3000 mm x bredd 280 mm 5 små foliepåsar, längd 280 mm x bredd 200 mm 5 stora foliepåsar, längd 360 mm x bredd 280 mm 1 adapterslang för vakuumering av Genius vakuumbehållare och tillslutningssystem 1 specialpenna för folie 1 separat kniv för manuell klippning av folietunnel och öppning av påsar 1 bruksanvisning

19 Genius helt enkelt genialt Genius GmbH Im Dachsstück 8 D Limburg Produkter som förskönar livet!

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium FoodMaster TM PREMIUM Vi gratulerar till köpet av en Foodmaster Premium vakuumpackare. Vakuumpackaren revolutionerar alla dina tidigare vanor att packa mat

Läs mer

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut produkten till elnätet. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet aktiverats: Håll knappen för larmavstängning nedtryckt. På vissa modeller

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

TURBO MAX. Bruksanvisning. Kommersiellt vakuumförpackningssystem. Bruksanvisning

TURBO MAX. Bruksanvisning. Kommersiellt vakuumförpackningssystem. Bruksanvisning TURBO MAX Bruksanvisning Kommersiellt vakuumförpackningssystem Bruksanvisning Garanti Ett års garanti lämnas på samtliga levererade varor. Garantin gäller från det att Du erhållit varorna. Vid fel ska

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ångugn Steam S Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter Tid i

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

Den mest flexibla kyl/frysen i världen

Den mest flexibla kyl/frysen i världen ASKO KYL Den mest flexibla kyl/frysen i världen 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C Hur ofta dörren öppnas Med den nya (adaptiv temperaturreglering) anpassas ditt ASKO-kylskåp till dina vanor och ger optimal temperaturhantering.

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Användning av autoklav för livsmedel. Christophe Picard, huvudansvarig för centrets utbildningar och lärare på livsmedelskurser

Användning av autoklav för livsmedel. Christophe Picard, huvudansvarig för centrets utbildningar och lärare på livsmedelskurser Användning av autoklav för livsmedel Christophe Picard, huvudansvarig för centrets utbildningar och lärare på livsmedelskurser Vad är en autoklav? Metallisk gryta med lock. Med hjälp av övertryck kommer

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Bruksanvisning. Elektrisk universalgryta A150.114G V4/0112. Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 -

Bruksanvisning. Elektrisk universalgryta A150.114G V4/0112. Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 - S Bruksanvisning Elektrisk universalgryta A150.114G V4/0112 Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 - 1. Allmän Information 3 1.1 Information gällande instruktionsboken 3 1.2 Symbol beskrivning

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230

Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230 Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230 Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda vakuumförpackaren! Utförandeoch tillbehör kan ändras utan föregående meddelande! Den här produkten är endast

Läs mer

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax Coolpart Sweden AB Förrådsvägen 5 151 48 Södertälje Tel. 08-554 40 500 Fax. 08-544 40 501 info@coolpart.se www.coolpart.se Rubin Kyl & Frysskåp, Spindel väggkyl, Fanzy väggkyl, Tapaskyl, Smaragd delikyldisk

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Referenshandbok till vakuumförpackning V2240-I

Referenshandbok till vakuumförpackning V2240-I V2240I09SADD1.qxd:V2240I09SADD1 8/26/09 11:14 AM Page A Referenshandbok till vakuumförpackning V2240-I För driftsanvisningar för apparat, se SnabbStarthandboken som medföljer apparaten. V2240I09SADD1.qxd:V2240I09SADD1

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Kalla fakta för fräschare mat.

Kalla fakta för fräschare mat. Kalla fakta för fräschare mat. siemens-home.se Siemens. Framtiden flyttar in. Håll huvudet kallt och sänk dina energikostnader. Det var med stor förvåning folk stirrade in i det första kylskåpet 1922.

Läs mer

Whirlpool mikrovågsugn.

Whirlpool mikrovågsugn. KOKBOK MIKROVÅGSUGN Gratulerar till ditt köp av en Whirlpool mikrovågsugn. Med denna receptbok kommer du att upptäcka och smaka på de goda möjligheterna som din nya produkt erbjuder. Du kommer att förvånas

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Förbered livsmedlen TILLAGNING

Förbered livsmedlen TILLAGNING SV TILLAGNING Kör aldrig apparaten tom. Överlasta inte fatet, utan håll dig till de mängder som rekommenderats. Denna produkt är inte avsedd för klassisk frityrmatlagning (fyll inte behållaren med olja).

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Godkända leverantörer

Godkända leverantörer Hygien H.A.C.C.P Rutiner Vad är HACCP och varför har EU fått detta direktiv, hur ska vi förhålla oss till detta direktiv och jobba så att vi säkerhetsställer livsmedelskedjan från inköp till att den förtärs

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W.

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W. Bordsgrill Bruksanvisning Stora värmeplattor. Svenska Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W Modell: SL300 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara dem. Följ

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

V2040-I. Referenshandbok till vakuumförpackning. För driftsanvisningar för apparat, se SnabbStarthandboken som medföljer apparaten.

V2040-I. Referenshandbok till vakuumförpackning. För driftsanvisningar för apparat, se SnabbStarthandboken som medföljer apparaten. V2040-I_09SADD1.qxd:V2040_2240_2860-I 08MLRG1.qxd 8/26/09 9:49 AM Page A TM V2040-I Referenshandbok till vakuumförpackning För driftsanvisningar för apparat, se SnabbStarthandboken som medföljer apparaten.

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ugn Combair SEP Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler C Min. Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Handmixer. Installations- och användningsanvisning

Handmixer. Installations- och användningsanvisning Handmixer 250 VF, 350 VvC, 450 VV Installations- och användningsanvisning 2 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Kalla fakta för fräschare mat.

Kalla fakta för fräschare mat. 2012 BSH Home Appliances AB. Rätten till ändringar förbehålles. Förbehåll om tryckfel. H885306 0 4/2012 BSH Home Appliances AB Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 siemens-home.se Kalla fakta för

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Konservering ur ett historiskt perspektiv

Konservering ur ett historiskt perspektiv Konservering ur ett historiskt perspektiv Pär Svahnberg, 2014-09-24 2014-09-24 Konservering 1 Introduktion Conservo = bevara eller vidmakthålla Metod att förbättra ett livsmedels hållbarhet utan att nämnvärt

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar SOPPKITTEL ESK Installations- och bruksanvisningar 15.11.2010 Översättning av tillverkarens engelska anvisningar 4239100, 4239101 ALLMÄNT Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Manual Mini Plant Factory PMF-M30. EcoSolu ons

Manual Mini Plant Factory PMF-M30. EcoSolu ons Manual Mini Plant Factory PMF-M30 EcoSolu ons Manual Mini Plant Factory För säker användning s. 3 Ingående delar s. 4 Produktinfo s. 5 Installation s. 6 Odling s. 7-14 Så ställer du in timern s. 15-16

Läs mer