Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar."

Transkript

1 Genius Helt enkelt genialt Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar Bruksanvisning Produkter som förskönar livet

2 1. BESKRIVNING OCH FÖRKLARING AV APPARATEN Vakuumerings- och foliesvetsningsapparaten SMARTVAC (modell SV 750) är en hushållsapparat avsedd för förvaring av livsmedel under lång tid i vakuumerade foliepåsar eller vakuumbehållare. Apparaten är en produkt från Genius GmbH, Limburg/Tyskland. Apparaten levereras med påsar i två olika storlekar och med rullar av folietunnel i två olika bredder som kan klippas i valfria längder. Standardprogrammet omfattar två påsstorlekar och två rullar med folietunnel. Vakuumeringens största fördelar: Ingen förlust av vitaminer, mineraler och näringsämnen Förlängd hållbarhet eftersom vakuumeringen fördröjer bildandet av mögel och bakterier Även vakuumerade livsmedel kan förvaras i kyl- eller frysskåp, vilket ytterligare förlänger deras hållbarhet Ingen smakpåverkan i kyl- eller frysskåp Till artikelgruppen beträffande förlängd färskhet och hållbarhet av livsmedel räknas även vakuumbehållare, vakuumlock, flasklock och vätskebehållare som vakuumeras antingen manuellt eller med hjälp av vakuumpump men som kan kombineras med SMARTVAC, eftersom denna även är utrustad med en tunneladapter för vakuumering av ovan nämnda vakuumsystem. Apparaten är certifierad enligt den slovenska kvalitetsnormen SIQ (SIQkonformitetscertifikat nr. C R/04). Innan apparaten tas i bruk skall bruksanvisningen ovillkorligen läsas. Vid frågor eller kommentarer skriv till oss eller ring oss. Foliesvetsningsapparaten SMARTVAC är enkel att använda och är tidsbesparande. Förvaringen är naturligare och sundare; livsmedlen förblir färska under en längre tid och dessutom spar man tid och pengar.

3 1.1. BESTÅNDSDELAR OCH FUNKTIONSTANGENTER Bilden nedan visar vakuumerings- och foliesvetsningsapparaten. Apparatens beståndsdelar är markerade med siffror och förklaras i den efterföljande tabellen. Siffrorna i apparatens beskrivning motsvarar dem på bilden. Hela displayen har ett plastöverdrag som förenklar rengöringen och ökar livslängden. Bild 1: SMARTVAC och dess beståndsdelar

4 Apparatens beståndsdelar (enligt bild 1): 1. Visning av folietjocklek Apparaten har en grundinställning som är anpassad till tjocklek/kvalitet på folier och påsar från Genius (kontrollampa 2). 2. Svetstid Inställning av pås- och folietjocklek 1. Tunn folie (kortaste svetstid) 2. Folie och påse från Genius 3. Kraftig folie (längsta svetstid) 3. Svetsning Inled enbart svetsning (utan vakuumering) 4. Vakuumering påsar Påbörja vakuumerings- och svetsningsförloppet. Den placerade påsen vakuumeras och svetsas sedan automatiskt. 5. Vakuumering behållare För vakuumering av behållare med hjälp av adapter. Vakuumeringsförloppet avslutas automatiskt när inställt undertryck på ca: -500 mb har uppnåtts. 6. Start Vakuumeringsförloppet startas manuellt. 7. Stopp Den manuellt startade vakuumeringen av foliepåsar (4) och behållare (5) stoppas. 8. Till/Från Om kontrollampan lyser, är apparaten inkopplad. 9. Till/Från-omkopplare Med hjälp av Till/Från-omkopplaren driftsätts vakuumerings- och foliesvetsningsapparaten kontrollampan på displayen tänds (Till/Från). 10. Adapterslang för vakuumeringsbehållare 11. Svetsband (täckt av teflonskiktad plastfolie)

5 12. Vakuumkanal med vätskebehållare Behållare för eventuell vätska som vid vakuumering sugs ut ur livsmedlet. Vid vakuumeringen måste påsen dras in i vakuumkanalen så långt över svetsbandet att påsöppningen stöter emot markeringen som befinner sig i mitten av vakuumkanalen. 13. Förvaring av folietunneln 14. Tätning av vakuumkanalen 15. Klippanordning för folietunnel (integrerad, rörlig kniv) 16. Öppning för stift 17. Låsstift (vid manuell vakuumering) 1.2. TEKNISKA DATA Mått Bredd: 380 mm Djup: 250 mm Höjd: 105 mm Vikt Ca. 4 kg Material Kåpa plast (ABS) Pump Dubbelkolvpump (självsmörjande, underhållsfri) -850 mb Motor 230 V, 50 Hz, 200 W Automatisk avstängning vid överhettning. Varvtal 3000 varv/minut Transformator 230 V 50 Hz/12 V 50 VA Pumpvolym 22 l/min Styrning Elektronisk Certifikat SIQ-konformitetscertifikat nr. C R/04 Modell SV 750

6 Folietunnel och foliepåsar Standardprogram Folietunnel Foliepåsar Folietjocklek Foliekvalitet Fyra skikt (PA/PE + PE/PA): 1. L 3000 mm x B 200 mm 2. L 3000 mm x B 280 mm Fyra skikt (PA/PE + PE/PA): 1. L 280 mm x B 200 mm 2. L 360 mm x B 280 mm 100 m/130 m Lufttät, två skikt, lämplig för livsmedel, smak- och luktneutral, återanvändbar, lämplig för mikrovågsugn, kan användas som kokpåse 1.3. DRIFTVILLKOR Omgivningstemperatur vid normal användning: från -5 C till +40 C, maximal genomsnittstemperatur under 24 timmar: +35 C. Ren omgivande luft, maximal relativ luftfuktighet 50 % vid maximal omgivningstemperatur +40 C, högre relativ luftfuktighet endast vid låg omgivningstemperatur, t.ex. 90 % vid +20 C a.) b.) c.) d.) e.) f.) VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Skall ovillkorligen beaktas Se till att arbetsytan, på vilken apparaten skall placeras, är torr, har normal temperatur (inte het) och inte befinner sig i närheten av en värmekälla (t.ex. kokplatta) eller vattenledning. Kontrollera elkabel och stickkontakt avseende eventuella skador innan apparaten tas i bruk. Vid skador skall apparaten omedelbart återlämnas till försäljningsstället eller ta kontakt med det serviceställe som anges i denna bruksanvisning. Rengöring av apparaten får endast göras med torr eller lätt fuktad duk. Vidrör ej svetsbandet (nr. 11 på bild 1) under drift risk för brännskada. Apparaten får endast användas för avsett ändamål. Garantin upphör att gälla: vid reparation utförd av icke auktoriserad person vid icke ändamålsenlig användning om säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen inte beaktas Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppkommit genom ovan nämnd underlåtenhet. 1. APPARATENS DRIFT

7 2.1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR a.) Kontrollera vid uppackning att apparaten är hel och komplett. Särskilt viktigt är att inte några frigolitpartiklar finns kvar i vakuumkanalen (nr. 12 på bild 1). b.) Innan apparaten tas i bruk skall ovillkorligen bruksanvisningen läsas igenom. c.) Vakuumerings- och svetsapparaten SMARTVAC är på grund av sin tekniska utrustning och effekt en professionell utrustning anpassad för privata hushåll. Denna apparat används dagligen och har därför sin plats på arbetsytan. Se till att apparaten står på ett plant underlag och att det finns tillräckligt med plats för att kunna placera foliepåsarna med livsmedel framför apparaten. 2.2 BRUKSANVISNING Efter läsning av allmänna anvisningar och säkerhetsföreskrifter kan apparaten tas i bruk enligt följande: 1. Sätt på apparaten med hjälp av kontakten (nr. 9 på bild 1) och kontrollera om kontrollampan lyser (nr. 8 på bild 1) Klar för drift innebär ½ ljusstyrka. 2. Först skall det göras en påse av folietunneln. Detta görs på följande sätt: a.) Bestäm bredden som folietunneln skall ha. Mät upp nödvändig längd på folietunneln och lägg till ytterligare 5 cm. Skall foliepåsen återanvändas, krävs för varje ytterligare svetsning att 2,5 cm läggs till. b.) Skär av folietunneln med hjälp av den integrerade kniven (bild 2). c.) Lägg folietunneln över svetsbandet så att änden på folietunneln stöter emot vakuumkanalens svarta tätning (bild 3). Se till att båda ändarna på folien ligger slätt och utan veck på varandra. d.) Stäng apparaten genom att trycka ner locket. e.) Tryck i displayen på tangenten Schweißen (Svetsning) (nr.3 på bild 1). Vid svetsförloppet lyser kontrollampan (Till/Från) med full styrka. f.) Efter avslutad svetsning lyfts locket en bit från underdelen. Locket kan nu öppnas helt och svetssömmen kontrolleras. Svetssömmen skall över hela bredden vara slät och jämn och får inte ha några veck.

8 Bild 2: Skär av folietunneln med hjälp av den integrerade kniven (se pilen). Bild 3: Lägg folietunneln över svetsbandet så att änden på folietunneln stöter emot vakuumkanalens svarta tätning (se pilarna). 3. Efter att foliepåsen har tillverkats, skall livsmedlen som skall vakuumeras placeras i påsen som sedan vakuumeras. Vid vakuumeringen skall påsen vara åtminstone 5 cm längre än den plats som livsmedlen kräver. a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) Placera livsmedlen för vakuumering i foliepåsen. Se till att insidan på påsen där svetssömmen skall läggas, är ren, torr och fri från livsmedelsrester. Lägg den fyllda foliepåsen på arbetsytan framför apparaten och för påsen så långt över svetsbandet in i vakuumkanalen att påsöppningen befinner sig mitt i vakuumkanalen (mellan de svarta tätningarna, se bilden nedan; nr. 12 på bild 1). Se till att påsen ligger helt slätt (utan veck) på svetsbandet. Stäng apparaten och tryck ner locket. Tryck på tangenten Vakuumieren-Beutel (Vakuumering-påse) (nr. 4 på bild 1). Foliepåsen vakuumeras och svetsas ihop automatiskt. Apparatens stora sugkraft gör att locket hålls stängt. När vakuumerings- och svetsförloppet är avslutat, lyfts locket en bit upp från underdelen. Kontrollera nu påsen svetssömmen skall vara slät och ren. Bild 4: För den fyllda foliepåsen till mitten av vakuumkanalen (mellan de svarta tätningarna, se pilarna på bild 4). OBS! Skulle det inträffa att apparaten vid vakuumeringen suger ut vätska ur livsmedlet, skall vakuumeringsförloppet avbrytas (nr. 7 på bild 1) ett sådant livsmedel borde vakuumeras manuellt.

9 4. Vakuumering av tryckkänsliga livsmedel manuell vakuumering Tryckkänsliga livsmedel och livsmedel med hög fukthalt (färsk frukt, sallad, bröd, bakverk) bör vakuumeras med lågt vakuumtryck (o mb till -300 mb). Manuell vakuumering betyder att vakuumeringsförloppet kan avbrytas när som helst när man bedömer att tillräckligt med luft har dragits ut ur foliepåsen. a.) b.) För den fyllda foliepåsen till mitten av vakuumkanalen - mellan de svarta tätningarna. Tryck ner locket och lås det med hjälp av sidostiften (nr. 16 och 17 på bild 1). Tryck på locket och skjut stiftet horisontellt inåt i den befintliga öppningen (se bilderna nedan). c.) Aktivera starttangenten (nr. 6). d.) När det bedöms att tillräckligt med luft har dragits ut ur foliepåsen, tryck på Stopptangenten (nr. 7). Genom aktivering av stopptangenten avbryts arbetsgången direkt och svetsförloppet påbörjas. e.) f.) g.) Under svetsförloppet lyser kontrollampan (Till/Från) med full styrka. Öppna apparaten: Tryck på kanten till locket så att stiftet frigörs. Man kan trycka bara på ena kanten eller på båda kanterna samtidigt. Kontrollera svetssömmen. Är den inte slät och ren över hela bredden, svetsa ihop påskanten på nytt (som vid tillverkning av påsar från folietunnel). Vid manuell vakuumering rekommenderas att alltid utföra detta steg. Manuell vakuumering rekommenderas även vid vakuumering av färskt kött för djupfrysning. Vid arbeten i läget automatisk vakuumering (tangent 4) kan vakuumeringsförloppet avbrytas genom aktivering av stopp tangenten (t.ex. när man fastställer att livsmedlet innehåller mer vätska än beräknat). Anvisningar för vakuumering av olika livsmedel ges nedan (punkt 3: Vakuumering av olika livsmedel). Läs och beakta anvisningarna. Bild 5: Låsning av apparaten: tryck ner kanten till locket och skjut stiftet horisontellt inåt båda stiften samtidigt eller en och en. Bild 6: Apparat i öppet läge Bild 7: Apparat i stängt läge

10 5. Vakuumering av vakuumbehållare och vakuumlock Till grundutrustningen för vakuumerings- och foliesvetsapparaten SMARTVAC Ò hör även en slangadapter för vakuumering av vakuumbehållare och vakuumlock. a.) b.) Sätt fast slangadapterns slangöppning på vakuumkanalens anslutning (på högra sidan, se bild 8). Montera adaptern på slangens andra ände på respektive vakuumbehållares ventil. c.) Aktivera tangenten Vakumieren-Behälter (vakuumering-behållare) och behållaren kommer att vakuumeras. Vakuumeringsförloppet avslutas automatiskt, när det inställda undertrycket på ca -500 mb har uppnåtts. Vid vakuumering av vätskor (soppor, såser osv.) måste beaktas att vätskan inte når upp ända till behållarens rand utan lämnar ett utrymme på ca 1,5 cm upp till locket. 6. Svetsning av andra påsmodeller Funktionen Schweißzeit (svetstid) ger även möjlighet att svetsa andra typer av påsar, från påsar med ett skikt, tunna påsar, upp till påsar med flera skikt, kraftiga påsar. Svetsning av andra typer av påsar görs på följande sätt: a.) b.) c.) d.) e.) Välj svetstid (kontrolllampor 1, 2 eller 3). Lägg påsen på svetsbandet (nr. 11 på bild 1). Stäng apparaten genom att trycka locket neråt. Aktivera tangenten Schweißen (svetsning). Kontrollera svetssömmens kvalitet. 7. Felåtgärder: Vakuumeras ett livsmedel med hög fukthalt? Fler hänvisningar till åtgärdande av fel finns även under punkt 6. Med vakuumerings- och foliesvetsapparaten bör inte några livsmedel med hög fukthalt vakuumeras. För att skydda apparaten när bruksanvisningen inte beaktas och för att undvika att vätska från livsmedel kommer i kontakt med systemet, har apparaten förebyggande utrustats med en behållare för uppsamling av överskottsvätska. Bild 9: Vätskebehållare Den runda, genomskinliga behållaren i apparatens nedre del skall samla upp eventuell överskottsvätska vid vakuumering av livsmedel. Tömning av behållare: a.) Dra ut stickkontakten ur vägguttaget. b.) Lyft upp apparaten men luta den inte för mycket och vänd den inte upp och ner. c.) Vrid behållaren till vänster och dra ut den. d.) Häll bort vätskan, rengör behållaren och framförallt filtret noggrant (mörk svamp) och låt båda delar rinna av. e.) Montera åter behållaren och vrid den kraftigt till höger. OBS! Behållaren finns bara som ett preventivt skydd vid mindre vätskemängder (ett par droppar). Vid större mängder (50 ml) kontakta under alla omständigheter kundtjänsten. För att undvika eventuella störningar och säkerställa apparatens optimala funktion, skall bruksanvisningen beaktas.

11 2.3 c.) d.) e.) f.) g.) h.) Underhålls- och rengöringsanvisning Innan rengöringen påbörjas skall apparaten stängas av och stickkontakten dras ur vägguttaget. För rengöring av apparaten används en mjuk, torr duk som fuktas med ett i handeln förekommande milt diskmedel. Använd inte några grova svampar eller skurmedel. Dessa skrapar plast ytorna eller skadar enskilda byggdelar. Apparaten skall aldrig doppas i eller rengöras under rinnande vatten. Spraya dessutom aldrig rengöringsmedel direkt på ovan- eller insidan av apparaten. Displayen på framsidan har ett komplett plastöverdrag och kan rengöras med en fuktig duk. Vid varje användning skall apparaten vara helt torr. Skulle av någon anledning vätska ha trängt in, skall kontakt direkt tas med er återförsäljare eller ert serviceställe. Svetsbandet är belagt med teflon. Eventuella folierester avlägsnas med hjälp av en mjuk duk. Svetsbandet får endast rengöras när det är avkylt. Under inga villkor får skarpa föremål användas för renskrapning. 2.4 Tidsvillkor för en fungerande SMARTVAC För att apparaten skall fungera på rätt sätt, skall enstaka vakuumerings åtgärder utföras med ett tidsintervall på minst 120 sekunder. 3. VAKUUMERING AV OLIKA LIVSMEDEL Vakuumering kan inte ersätta, djupfrysning, upphettning eller konservering. Även om livsmedel är vakuumerade, skall de lagras i kylskåp, frysskåp eller i ett svalt utrymme (t.ex. torkat kött i källare). Apparaten lämpar sig inte för vakuumering av vätska eller av livsmedel som innehåller vatten. Vid vakuumering av vattenhaltiga livsmedel skall följande beaktas: Kokt eller färskt kött (griskött, nötkött och fågel) eller fisk: För att uppnå bästa resultat bör köttet eller fisken placeras 1-2 timmar i frysskåpet, eftersom köttet därigenom får sin konsistens och form och vakuumeringen underlättas. Som alternativ kan ett vikt papper placeras mellan köttet och svetssömmen. Låt pappret vara kvar i påsen så att det vid vakuumeringen kan suga upp överskottsvätska. OBS! Oxkött kan efter vakuumeringen upplevas som mörkare, eftersom syret har sugits ut, men det har inte blivit dåligt. Soppor, såser och vätskor: För att förvara dessa livsmedel i en foliepåse, bör de först frysas ner, men vi rekommenderar inte detta. För vakuumering av flytande livsmedel är Genius vakuumbehållare bättre lämpade. Hårda ostar: För att sådana ostsorter skall kunna förvaras färska, bör de vakuumeras efter varje förtäring. Observera påsens längd. Grönsaker: Grönsaker bör blancheras innan de vakuumeras för att stoppa enzymerna och bevara smak, färg och konsistens. Blanchertider: färska bladgrönsaker eller bönor 1-2 minuter, sönderdelade zucchini eller broccoli 5-7 minuter, morötter 5 minuter, sädesslag 7-11 minuter. Därefte skall grönsakerna doppas i kallt vatten och sedan rinna av på ett papper.

12 Broccoli, brysselkål, kål, blomkål, rovor och dylikt alstrar gaser under lagring. Av denna anledning bör sådana grönsaker efter blanchering förvaras i kylskåp (inte i frysskåp). Vid förvaring av bladgrönsaker är vakuumbehållare bättre lämpade. Tvätta grönsakerna, låt de rinna av på ett papper och förvara dem i en vakuumbehållare på så sätt håller sig spenat och grön sallad fräscha och krispiga även under 2 veckor. Svampar, färsk vitlök eller rå potatis skall aldrig vakuumeras. Upptining av vakuumerade livsmedel: Tina alltid upp i kylskåp eftersom livsmedlens kvalitet då bi behålls. Lätt fördärvliga livsmedel skall inte tinas upp i rumstemperatur. 4. GARANTI På vakuumerings- och foliesvetsapparaten SMARTVAC lämnas 2 års garanti. Detta garantiåtagande gäller från köpdagen och omfattar inte ersättning av skador som har uppkommit genom att bruksanvisning eller skötsel- och rengöringsanvisningar inte har följts resp. genom felaktig hantering eller icke ändamålsenlig användning. Krav på grund av detta garantiåtagande kan dock endast bearbetas i samband med kvittot över köpet. Det är därför viktigt att kvittot förvaras noggrant. Serviceadress: Vid garantianspråk, behov av reparation eller frågor beträffande apparatens användning var god ta kontakt med oss: Skogsmateriel Nordforest AB Måndag till fredag kl 7,30 till 16,30 Storgatan 62 Servicetelefonnummer: +46 (0) HAMMERDAL Besök även vår internetbutik:

13 5. KONFORMITETSDEKLARATION Denna apparat har tillverkats enligt alla europeiska riktlinjer. Föreskrift beträffande elektriska apparater för användning inom fastställda spänningsgränser (RS-direktiv nr. 27/04) Riktlinjerna 73/23 EWG, 93/68 EWG och deras ändringar Rättsföreskrifter beträffande elektromagnetisk tolerans (RS-direktiv nr. 84/01, 32/02) Riktlinjerna 89/336 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, 98/13 EG och deras ändringar CE-märkningen visar att apparaten är säker och kontrollerad och uppfyller alla krav enligt gällande standarder, riktlinjer och föreskrifter. 6. HÄNVISNINGAR VID STÖRNINGAR Driftstörning SMARTVAC reagerar inte när tangenten aktiveras. Foliepåsar vakuumeras inte komplett. Foliepåsen förlorar sitt vakuum. Foliepåsen smälter eller kan inte svetsas ihop helt. SMARTVAC Ò vakuumerar inte några behållare resp. behållarna kan inte behålla sitt vakuum. Uppträdande driftstörningar kan inte åtgärdas Åtgärd: Kontrollera om elkabeln är hel och om stickkontakten sitter i eluttaget. Kontrollera om spänningen som anges på typskylten stämmer överens med nätets spänning. Kontrollera eluttaget med hjälp av en spänningsprovare eller anslut som kontroll en annan elektrisk apparat till eluttaget. Kontrollera om apparaten på grund av ihållande drift har stängt av sig själv för att kylas ner. Kontrollera om foliepåsen befinner sig mitt i vakuumkanalen. Kontrollera vid egentillverkade foliepåsar om den första svetssömmen är tät. Kontrollera om foliepåsen är felfri inte sprucken, utan hål eller skadad på annat sät. Test: Svetsa ihop påsen och doppa den i vatten. Vid otäta ställen uppträder då luftblåsor. Om påsen inte kan öppnas, vakuumeras eller svetsas på nytt, använd en ny påse. Kontrollera om svetssömmen är fri från veck, matrester, fett eller fukt. Öppna påsen och rengör den på insidan. Svetsa sedan ihop påsen på nytt. Kontrollera allmänt om påsen är skadad. Livsmedel med vassa kanter (t.ex. ben) kan skyddas med hushållspapper före vakuumering. Kontrollera om påsens insida, där svetssömmen skall placeras, är ren, fettfri och torr. Kontrollera om adapterslangen för extern vakuumering av behållare är rätt monterad (se nr. 10 på bilden). Kontrollera om behållarens tätning har korrekt läge och är i ordning. Kontrollera om behållarens ventil är ren, och torr. Vid behov demonteras ventilen på nytt, görs ren och monteras igen. Kontakta under alla villkor den angivna serviceadressen. Reparationer får endast utföras av auktoriserade experter. I annat fall upphör ansvarsförbindelsen och garantin att gälla.

14 7. VAKUUMERINGENS FÖRDELAR SAMT PRESENTATION AV GENIUS VAKUUMSYSTEM FÖR FÖRLÄNGD FRÄSCHHET OCH HÅLLBARHET AV LIVSMEDEL Syre utlöser en kemisk reaktion hos livsmedel. Följderna blir dåligt, härsket fett, oönskade färgförändringar, uppkomst av mögel och bakterier, smak- och aromförluster samt förluster av vitaminer och mineraler. Lagring under vakuum möjliggör en förlängning av hållbarheten utan kvalitetsförluster. Enbart genom att åstadkomma ett vakuum avlägsnande av syre ur förpackningen med hjälp av en manuell eller elektrisk pump uppnås det tillstånd som behövs för längre hållbarhet. Att åstadkomma vakuum betyder att det i behållare och foliepåsar uppstår ett undertryck. Vi rekommenderar att vakuumerings- och foliesvetsapparaten, vakuumbehållare och universal vakuumlock hör till varje köksutrustning. Syftet är naturlig förvaring och förlängd hållbarhet hos färska och kokta livsmedel utan kvalitetsförluster. Vid normal förvaring i kylskåp, skafferi eller förpackning kommer livsmedel i beröring med syre. Behållare och lock för förvaring under vakuum används såväl för vakuumering som för lagring i frysbox och för uppvärmning i mikrovågsugn (utan lock). Även besparingseffekten bör beaktas. Man kan köpa större föpackningar, dela upp dem i mindre enheter och vakuumera dessa. Man kan göra färdiga portioner som vakuumeras och sedan förvaras i kylskåp under en längre tid. Vakuumbehållarna från Genius kan även användas utan vakuumering men då utan effekt på livsmedlens fräschhet och hållbarhet. 8. VÄRT ATT VETA 1.1 VAD ÄR VAKUUM? Vakuum betyder avlägsnande av syre ur ett slutet rum, i vårt fall ur en påse eller vakuumbehållare. En minskning av syrehalten i en förpackning minskar risken för skadliga oxidationsreaktioner. Syre är en viktig förutsättning för uppkomst av mögel och bakterier. Avlägsnande av syre (vakuumering) ur en sluten behållare förhindrar eller fördröjer förfall av livsmedel. 1.2 VAD ÄR FRYSBRAND? Segt, halmliknande kött, fadda grönsaker och frukt utan egen smak orsaken är frysbrand. Denna uppstår när syre kommer i kontakt med djupfrysta varor på grund av otäta eller luftgenomsläppliga förpackningar (normala, PE-påsar med ett skikt). Därigenom uppstår vävnadsvätska och frysvarans yta torkar ut. I de sprickor som uppkommer vid en sådan process tränger syre in och oxiderar med varan. Aromat och den förska smaken förstörs. Redan efter kort tid smakar köttets fettskikt härsket. Även hos frukt och grönsaker går smakämnen och vitaminer förlorade. Eftersom kött har en hög vätskehalt, kan skador på grund av frysbrand lättast konstateras här. Ställen med frysbrand känns igen på vita till brungråa fläckar. Hur förhindrar man frysbrand? Särskilt viktigt är att rätta förpackningar används. Endast då kan det finnas säkert och varaktigt skydd mot kvalitetsförluster. Innan man köper behållare eller fryspåsar bör man mycket noggrant undersöka de olika produkternas anvisningar/beskrivningar beträffande användningsområde. Hos många behållare och påsar av dålig kvalitet består risken at de reagerar på extrema minusgrader i frysskåpet och blir kallspröda. Uppträder frysbrand, bör drabbade områden skäras bort generöst. I mikrobiologisk mening är de visserligen inte fördärvade men försämrar smaken. 1.3 DJUPFRYSNING ELLER KYLNING? Fördelen med djupfrysning är att livsmedel under lagring i frysskåp behåller sina essentiella innehållsämnen vitaminer, mineraler och smak. Vid låga infrysningstemperaturer mellan -30 C och

15 -40 C förändras knappast strukturen av färska livsmedel (t.ex. kött). Livsmedel skall frysas ner så snabbt som möjligt. Skälet är: Vid långsam nerfrysning bildas stora iskristaller som växer ut över cellgränserna och skadar därmed varaktigt livsmedelns cellstruktur. Vid snabb nerfrysning bildas små iskristaller som dock i motsvarande grad skadar vävnaden mindre. Djupfrysta produkter bör så långt som möjligt förvaras vid jämn temperatur (maximalt -18 C). För djupfrysning bör endast livsmedel av bästa kvalitet användas. Några livsmedel bör blancheras så att vid djupfrysning resp. nerfrysning inte några oönskade förändringar (enzymaktivitet, sporer) uppträder. Det är mycket viktigt att livsmedel som har blancherats eller på annat sätt värmebehandlats före nerfrysning är väl avkylda. I annat fall finns på grund av värmetillförseln risk för att redan frysta produkter delvis tinar upp och därmed skadas eller att vakuumbehållarnas vakuum förstörs. För frukt använder man som tillsats socker vilket ökar lagringsförmågan betydligt. Arom och färg bibehålls. Frysskåp bör alltid packas väl och resterande produkter lagras i kylskåp. 1.4 UPPTINING Upptining skall göras så skonsamt och naturligt som möjligt (helst i kylskåp) och inte med våld (t.ex. foliepåse i hett vatten eller i mikrovågsugn). Vid upptining är speciellt råa fågelprodukter problematiska. Livsmedel som en gång har tinats upp bör inte frysas ner igen. Vid upprepad nerfrysnings- och upptiningscykel potenseras mekaniska störningar och produkterna löper mycket större risk att bli dåliga. Smak, färg och arom försämras. Mikroorganismerna (bakterier, mögel) kan därefter föröka sig mycket snabbare. Förnyad nerfrysning skulle inte heller ta död på dessa och det rekommenderas att djupfrysta produkter, som en gång har tinats upp, förbrukas så snart som möjligt, dvs. inom maximalt 1-2 dagar. 1.5 SEGLING, CAMPING, PICKNICK Vakuumering lämpar sig även för picknick, segling och camping. Livsmedel, utrustning och dokument förblir torra och skyddade. Även batterier och filmer kan vakuumeras så att de inte blir blöta. Lagring under vakuum skyddar livsmedel mot luktöverföring och bromsar livsmedlens försämring på grund av fukt.

16 9. LAGRINGSTID FÖR LIVSMEDEL: JÄMFÖRANDE TABELLER (enligt uppgifter från Genius utvecklingsavdelning) 1.1 LIVSMEDEL VID LAGRING I KYLSKÅP Typ av livsmedel Utan vakuum Med vakuum Kokta rätter 2 dagar 10 dagar Färskt kött 2 dagar 6 dagar Färsk fågel 2 dagar 6 dagar Kokt kött 4-5 dagar 8-10 dagar Färsk fisk 2 dagar 4-5 dagar Korv (pålägg) 3 dagar 6-8 dagar Rökt korv 7 dagar dagar Hårdost dagar dagar Mjukost 5-7 dagar dagar Färska grönsaker 5 dagar dagar Färska kryddor 2-3 dagar 7-14 dagar Tvättad sallad 3 dagar 6-78 dagar Färsk frukt 3-7 dagar 6-20 dagar Efterrätt 5 dagar dagar Tips: Livsmedel bör kylas ner i kylskåp före vakuumering. 1.2 LIVSMEDEL VID LAGRING I SKÅP/HYLLA Typ av livsmedel Utan vakuum Med vakuum Bröd/Småfranska 2-3 dagar 7-8 dagar Småkakor 120 dagar 300 dagar Torra livsmedel dagar dagar Ris/nudlar 180 dagar 365 dagar Kaffe/te dagar 365 dagar Vin 2-3 dagar dagar Alkoholfria drycker (i tillsluten flaska) 7-10 dagar dagar Alkoholfria drycker (i vakuumbehållare) 2-3 dagar 7-10 dagar Bakvaror 2-3 dagar 7-10 dagar Nötter dagar dagar Cracker/Chips 5-10 dagar dagar

17 1.3 LIVSMEDEL VID LAGRING I FRYSSKÅP Typ av livsmedel Utan vakuum Med vakuum Färskt kött 6 månader 18 månader Köttfärs 4 månader 12 månader Fågel 6 månader 18 månader Fisk 6 månader 18 månader Färska grönsaker (1) 8 månader 24 månader Svamp (3) 8 månader 24 månader Kryddor (4) 3-4 månader 8-12 månader Frukt 6-10 månader månader Korv (pålägg) 2 månader 4-6 månader Bakvaror 6-12 månader 18 månader Kaffebönor 6-9 månader månader Kaffe, malet (2) 6 månader månader Bröd/småfranska 6-12 månader månader Ovanstående tabeller anger endast ungefärliga riktvärden, eftersom hållbarheten hos livsmedel är beroende av hur färska de var från början och hur de tillagas. Vid alla livsmedel är utgångspunkten en kyltemperatur på +3 C / +5 C och i fryskåp på -18 C. (1) Bör blancheras före nerfrysning resp. tvättas före lagring i kylskåp (2) Om kaffebönor och livsmedel i pulverform skall vakuumeras på rätt sätt, bör de i sina originalförpackningar placeras i Genius-påsen. Om originalförpackningen inte längre finns kvar, kan en normal påse användas och denna placeras i Genius-påsen. Därmed förhindras att bönor eller pulver sugs ut via utsugningsanordningen. (3) Svamp. Endas svamp med fast kött och nyplockad svamp lämpar sig för vakuumering och frysförvaring. Den torra svampen putsas, tvättas rent som hel svamp och delas sönder med en kniv för att sedan föpackas i inte allt för stora portioner. Några svampsorter måste blancheras. Svamp skall inte tinas upp före tillagning utan kokas upp direkt i saltvatten resp. tillsättas såsen fryst. (4) Kryddväxter som salvia, tymian, rosmarin eller pepparmynta med hög andel eteriska oljor är inte lämpliga att frysas utan bör torkas. Basilikum, estragon, dill, persilja och gräslök lämpar sig inte för torkning utan bör frysas, eftersom de annars förlorar för mycket av sin smak.

18 10. ANVISNINGAR FÖR RÄTT SLUTSANERING AV APPARATER ENLIGT WEEE 2002/96/EG Symbolen på apparaten eller förpackningen visar att en gammal apparat inte får behandlas som vanliga hushållssopor. Den skall i stället slutdeponeras på ett av kommunen anvisat uppsamlingsställe alternativt lämnas till en representant för hantering av gamla elektriska och elektroniska apparater. Separat slutsanering av gamla elektriska och elektroniska apparater gynnar miljön och hälsan. Dessutom kan material återanvändas, vilket leder till lägre förbrukning av energi och råvaror. Ytterligare information över insamling, separering, återanvändning och återvinning av denna apparat kan lämnas av en representant för slutsanering av elektriska och elektroniska produkter eller av butiken, där denna apparat har köpts. 11. SMARTVAC SET Ett set består av: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 1 vakuumerings- och foliesvetsapparat SMARTVAC 1 rulle folietunnel, längd 3000 mm x bredd 200 mm 1 rulle folietunnel, längd 3000 mm x bredd 280 mm 5 små foliepåsar, längd 280 mm x bredd 200 mm 5 stora foliepåsar, längd 360 mm x bredd 280 mm 1 adapterslang för vakuumering av Genius vakuumbehållare och tillslutningssystem 1 specialpenna för folie 1 separat kniv för manuell klippning av folietunnel och öppning av påsar 1 bruksanvisning

19 Genius helt enkelt genialt Genius GmbH Im Dachsstück 8 D Limburg Produkter som förskönar livet!

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ångugn Steam S Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter Tid i

Läs mer

Den mest flexibla kyl/frysen i världen

Den mest flexibla kyl/frysen i världen ASKO KYL Den mest flexibla kyl/frysen i världen 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C Hur ofta dörren öppnas Med den nya (adaptiv temperaturreglering) anpassas ditt ASKO-kylskåp till dina vanor och ger optimal temperaturhantering.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Kalla fakta för fräschare mat.

Kalla fakta för fräschare mat. 2012 BSH Home Appliances AB. Rätten till ändringar förbehålles. Förbehåll om tryckfel. H885306 0 4/2012 BSH Home Appliances AB Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 siemens-home.se Kalla fakta för

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER Detta frysskåp är avsett för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel. Idrifttagande av frysen Man behöver inte reglera frysens temperatur

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL

FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL Läs användarmanualen noggrant innan frysboxen tas i bruk. Manualen innehåller information som hjälper dig att använda frysen optimalt

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL KOMBI KYL/FRYS Modell: KS85FV MANUAL Introduktion av er Kyl/Frys Före Användning Läs instruktionerna noga innan du använder din kyl och frys. Vilken endast är avsedd för inomhusbruk. Installation av er

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING 6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS MILJÖRÅD ÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA ÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV RYSDELEN OCH DESS

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR:

SÄKERHETSANVISNINGAR: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page65 Français Svenska BESKRIVNING A Motorenhet B Knapp 2: hög hastighet C Knapp 1: låg hastighet D Blender med bägare D1 Knivdel med

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden MATGLÄDJE FÖR ALLA Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning Findus Special Foods Upplev skillnaden Rätt och näringsriktig kost en rättighet Att få i sig näringsriktig och energirik

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

städningen Kerstin Lindblad Misse N Josefsson

städningen Kerstin Lindblad Misse N Josefsson Fixa tvätten_omslag.indd 1 2011-10-24 10.26 tvätten städningen i köket 1 Fixa kök_omslag.indd 1 2011-10-24 10.25 Fixa städ_omslag.indd 1 2011-10-24 10.28 Lärarhandledning FIXA tvätten FIXA städningen FIXA

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Vi presenterar de viktigaste funktionerna för att ett fräscht och naturligt mikroklimat ska bibehållas inuti kylskåpet.

Vi presenterar de viktigaste funktionerna för att ett fräscht och naturligt mikroklimat ska bibehållas inuti kylskåpet. KYLSKÅP/FRYSSKÅP Vi presenterar de viktigaste funktionerna för att ett fräscht och naturligt mikroklimat ska bibehållas inuti kylskåpet. Enkla och praktiska lösningar för förvaring av mat som bibehåller

Läs mer

NYHET SIGNATURE. 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411

NYHET SIGNATURE. 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411 NYHET SIGNATURE 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411 OXSVANSCHIPS MED LÖKMOUSSE Oxsvanschips: 2 dl OSCAR Oxsvans Jus, Signature 50 g oxsvanskött, kokt 1 dl vatten 100 g havregryn 20 g tapiokamjöl

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Combi Cutter CC-32 & CC -34

Combi Cutter CC-32 & CC -34 ISO 9001 Snabb och Bekväm Matberedning Skivar, strimlar, tärnar (CC- 34) och/eller river frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp. Hackar och finfördelar kött, fisk, frukt, grönsaker, nötter. Blandar/mixar

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port Med hjort på menyn Hjortfärsbiffar 4 port 600g hjortfärs 100g smör 2 msk matolja 1 msk dijonsenap 2 äggulor 3 kokta potatisar utan skal 1 gul lök 1 dl grädde 2 cl cognac Skala och finhacka löken. Fräs

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola 3 smarta frukostskålar Står macka och gröt dig upp i halsen? Testa de här fräscha frukostskålarna. Alpmüsli 1 dl vardagsmüsli, se s. xx. 2 dl lättmjölk 1 dl turkisk yoghurt färsk eller torkad frukt i bitar

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS AVFROSTNING AV FRYSDELEN RENGÖRING AV KYLDELEN

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR Kaffebryggare för termosmugg Innehållsförteckning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för Kaffebryggare för termosmugg Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Krav på elektrisk utrustning... 8 Avfallshantering

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Potatis/ris/pasta 2 sötpotatisar Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smaker och färgstarka rätter. Inledningsvis

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer