SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning."

Transkript

1 SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan måste bytas. Stand by Håll knappen "Temp." intryckt i 3 sekunder för att avaktivera apparaten (kontrollpanelen och belysningen avaktiveras). Tryck kortvarigt på knappen för att aktivera apparaten igen. Anmärkning: Denna åtgärd kopplar inte bort skåpet från elnätet. Temperatur i kyldelen De tre kontrollamporna visar vilken temperatur som är inställd i kyldelen. Det går att ställa in en annan temperatur med hjälp av knappen "Temp.". Följande inställningar är möjliga: Tända lysdioder Inställd temperatur Kyldel A. Fläkt och antibakteriellt filter/antiodörfilter (på vissa modeller) B. Kontrollpanel med lysdioder C. Hyllor D. Frukt- och grönsakslådornas täckhylla E. Frukt- och grönsakslåda/-lådor F. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan) M. Fack för mejeriprodukter N. Dörrfack O. Flaskhållare (på vissa modeller) P. Dörrfack för flaskor Fläkt (på vissa modeller). Fläktens fabriksinställning är AKTIV. Det går att stänga av fläkten genom att trycka på knappen på fläktens underdel (se bilden). Om rumstemperaturen överstiger 27 C är det nödvändigt att fläkten är aktiv, för att kunna garantera korrekt förvaring av livsmedlen. Att stänga av fläkten gör att du sparar energi. Hög (mindre kallt) Medelhög Medel Medellåg Låg (kallast) Mindre kallt område Mellankallt område Kallaste området Frukt och grönsakslåda Frysdel G. Den översta korgen och luckan (utrymme för förvaring av frysta och djupfrysta matvaror) H. Den mellersta lådan (utrymme för förvaring av frysta och djupfrysta matvaror) I. Undre korg (utrymme för infrysning) L. Isbitslåda (på vissa modeller) Anmärkning: Samtliga hyllor och fack är uttagbara. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte. Den invändiga belysningen fungerar inte. Den invändiga belysningen blinkar. Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. Apparaten kan vara i viloläge (Stand by). Det kan vara nödvändigt att byta ut lampan. En teknisk komponent fungerar inte. Larm för öppen dörr Aktiveras när kyldelens dörr lämnas öppen för länge. Kontrollera: - att det inte är strömavbrott - att kontakten sitter väl intryckt i vägguttaget och att den eventuella tvåpoliga strömbrytaren är i korrekt position (dvs ger ström åt apparaten) - att skydden på bostadens elektriska anläggning fungerar - att elsladden inte är trasig. Aktivera apparaten med hjälp av knappen Temp. Kontakta auktoriserad Kundservice. Stäng kyldelens dörr för att stänga av larmet. Kontrollera belysningens funktion nästa gång du öppnar dörren. De idealiska temperaturerna för livsmedelsförvaring ställs in på fabriken Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg. Det kan finnas olika orsaker (se "Lösningar"). Kontrollera: - att dörrarna stängs korrekt - att apparaten inte är placerad i närheten av en värmekälla - att korrekt temperatur har ställts in - att luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ned på apparaten inte hindras. Innan produkten används, läs även anvisningarna som medföljer produkten. Specifikationer, tekniska data och bilder kan skilja sig från modell till modell. Det finns vatten på kyldelens botten. Finns det något som hindrar att avfrostningsvattnet rinner undan. Rengör avfrostningsvattnets utloppshål (se kapitlet "Underhåll och rengöring av apparaten") Apparatens främre kant, i höjd med tätningslisten, är varm. Det är inte en defekt. Det är en önskad effekt för att förebygga uppkomst av kondens. Ingen lösning behövs. En eller flera lysdioder blinkar kontinuerligt. Larm för funktionsfel Larmet indikerar ett funktionsfel för en av de tekniska komponenterna. Kontakta auktoriserad Kundservice. Printed in Italy 03/13 D GB NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO UKR F

2 FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut produkten till elnätet. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet aktiverats: Håll knappen för larmavstängning nedtryckt. På vissa modeller ska det antibakteriella filtret/ antiodörfiltret placeras i fläkten. Följ anvisningarna på filterförpackningen. Anmärkning: Efter att produkten tagits i drift tar det 4-5 timmar innan lämplig temperatur för förvaring av en normal mängd livsmedel har uppnåtts. SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV APPARATEN Rengör regelbundet apparaten med en ny duk och en lösning av ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel som är avsett för rengöring av kylskåp. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Rengör regelbundet dräneringshålet med hjälp av det därtill avsedda verktyget så att avfrostningsvattnet alltid kan rinna undan. Dräneringshålet är placerat i skåpets bakre vägg, i närheten av frukt- och grönsakslådan (se bilden). Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller skilj apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll utförs. BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD (beroende på modell) Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan glödlampan byts, följ sedan instruktionerna beroende på vilken typ av belysning din apparat har. Byt till en ny glödlampa av samma typ, som finns hos vår Tekniska service och hos auktoriserade återförsäljare. Belysning av typ 1) 1. Lossa skruven och avlägsna lampskyddet. 2. Glödlampan inne i skåpet har bajonettfattning och ska inte skruvas ur, utan dras ut i pilens riktning. 3. Sätt tillbaka lampskyddet och vänta i 5 minuter innan stickproppens sätts in i eluttaget. 2 1 Belysning av typ 2) För att ta loss lampan, skruva ur motsols så som visas i bilden. Vänta 5 minuter innan du kopplar in apparaten igen. Belysning av typ 3) Om din apparat har lysdioder skall du kontakta Service vid byte. Lysdioder har längre hållbarhet, ger mer ljus per watt och är mer miljövänliga än vanliga glödlampor 52

3 LÄNGRE BORTAVARO - NÄR KYLSKÅPET INTE SKA ANVÄNDAS Dra ut stickproppen ur eluttaget, töm kylskåpet, frosta av det (om nödvändigt) och rengör det. Låt dörrarna stå öppna så att luft kan cirkulera i avdelningarna. Detta gör att det inte bildas mögel eller dåliga lukter. OM DET BLIR STRÖMAVBROTT Håll dörrarna stängda så att matvarorna hålls kalla så länge som möjligt. Frys inte om matvaror som har börjat tina. Vid längre strömavbrott kan även strömavbrottslarmet (black out) aktiveras (beroende på modell). KYLDEL Kyldelen är avsedd för förvaring av färska livsmedel och drycker. Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt. Att det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg visar att det automatiska avfrostningsprogrammet pågår. Vattnet från avfrostningen leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare, där det förångas. På vissa modeller finns en Specialavdelning för kött- och fisk( Kött & Fisk eller Noll grader ) som är idealisk för förvaring av färskt kött och färsk fisk. Anmärkning: Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas. Anmärkning: Rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta skåpdörrarna öppnas inverkar på den invändiga temperaturen i de två avdelningarna. Ställ in temperaturen med hänsyn tagen till dessa faktorer. Anmärkning: När luftfuktigheten är hög kan det bildas droppar av kondensvatten i kyldelen, speciellt på glashyllorna. Då är det viktigt att alla behållare som innehåller vätska (t ex: kastruller med buljong) är väl stängda, att matvaror med hög fukthalt (t ex: grönsaker) är väl förpackade och att en högre temperatur ställs in. Borttagning av frukt- och grönsakslåda (beroende på modell) Om din apparat är utrustad med en enda Frukt- och grönsakslåda och du vill ta ut den, rekommendarar vi att du tömmer de två nedre dörrhyllorna (och eventuellt ta ut dem) innan du tar ut Frukt- och grönsakslådan. Fläkt och antibakteriellt filter/antiodörfilter (på vissa modeller) Fläkten sörjer för att temperaturen inuti kyldelen hålls på jämn nivå och sänker fukthalten, vilket är optimalt för livsmedelsförvaring. Se till att det inte finns något som hindrar luftcirkulationen i området där luften ska cirkulera. Fläkten kan (se Snabbguiden); om dern är aktiverad, fungerar den automatiskt om den behövs. 53

4 FRYSDEL Frysdelen är avsedd för förvaring av frysta livsmedel (under den tid som anges på förpackningen) och för infrysning av färska livsmedel. På typskylten anges vilken mängd färska livsmedel det går att frysa in under 24 timmar, placera livsmedlen som ska frysas in i infrysningsområdet (se Snabbguiden), och lämna tillräckligt med utrymme runt förpackningarna så att luften kan cirkulera obehindrat. Frys inte om matvaror som har börjat tina. Det är viktigt att matvarorna slås in väl så att vatten, luft och fukt inte kan tränga igenom förpackningarna. För att spara energi och förlänga apparatens livslängd, skall du aldrig lägga in varm mat. Anmärkning: Temperaturen i kyl- och frysdelen kan påverkas av rumstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och produktens placering. Ställ in temperaturen med hänsyn tagen till dessa faktorer. Tillverkning av isbitar Fyll isbitslådan (på vissa modeller) till 2/3 med vatten och placera lådan i frysdelen. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen. Borttagning av lådor (beroende på modell) Dra ut lådorna så långt det går, lyft upp dem något och ta sedan ut dem. För att få större volym kan frysen användas på följande vis: A) Om bottnen på frysen ser ut som i bild A, ta ut de övre lådorna och/eller luckorna. Lämna alltid den understa lådan på plats. Kontrollera alltid att dörren stängs ordentligt efter att du lagt in mat på galler eller hyllor. B) Om bottnen på frysen ser ut som i bild B, kan du ta ut alla lådor och luckor. Kontrollera alltid att dörren stängs ordentligt efter att du lagt in mat på galler eller hyllor. A B Att ta bort en lucka (på vissa modeller) Öppna luckan och ta loss tappen så som visas i bild C. C AVFROSTNING AV FRYSDELEN (beroende på modell) För modeller No Frost behövs inget ingrepp av användaren. För andra modeller skall avfrostning ske då det finns is i frysdelen. Den bör då frostas av en till två gånger per år eller när det har bildats ett alltför tjockt lager av frost och is (3 mm tjockt). Det är normalt att det bildas frost. Hur mycket frost det bildas och hur snabbt detta går beror på omgivningsvillkoren och på hur ofta dörren öppnas. Innan avfrostningen görs måste elsladden dras ut ur eluttaget och alla matvaror tas ut ur frysdelen. Låt dörren stå öppen så att frosten smälter. För apparater som har frysdelen under kyldelen, kan du dra ut tappen för avfrostningsvattnet (se bilden) och ställa en skål under utloppet. Sätt tillbaka tappen för avfrostningsvattnet när allt vatten runnit ut. Kontrollera att det inte finns kvar något vatten. Rengör insidan av frysdelen och torka torrt. Slå på frysdelen och lägg tillbaka matvarorna. 54

5 KÖTT- OCH FISKFACK (på vissa modeller) Kött- och fiskfacket är särskilt framtaget för att garantera att färskt kött och färsk fisk får längre hållbarhet och behåller sina ursprungliga näringsämnen och fräschör. Lägg inte in frukt och grönsaker i detta fack. Temperaturen kan sjunka under 0 C och då kan vätskan i frukt och grönsaker frysa till is. Inställning av temperaturen Temperaturen i kött- och fiskfacket anges av visaren som finns på dörren till facket och den är kopplad till temperaturen i kyldelen. Temperaturen i kyldelen bör ställas in på mellan +2 C och +6 C. På bilderna nedan visas hur man avgör om temperaturen i kött- och fiskfacket är lämplig: När visaren är i området till vänster bör temperaturen i kyldelen höjas. När visaren är i mittområdet är temperaturen rätt. När visaren är i området till höger bör temperaturen i kyldelen sänkas. Viktigt: när funktionen är aktiverad och det finns mat med hög fukthalt i facket kan det bildas kondens på hyllorna. Stäng i så fall tillfälligt av funktionen. Att ta ut kött- och fiskfacket: Om det inte finns någon -symbol på kontrollpanelen (se Snabbguiden), skall du inte ta ut kött- och fiskfacket Detta eftersom det gör att apparaten inte fungerar korrekt, det höjer energiåtgången och livsmedlen förvaras inte på rätt sätt. I annat fall, för att få mer utrymme i kylskåpet, kan kött- och fiskfacket tas ut. Gör så här: 1. Ta ut lådan (Fig.1). 2. Ta bort lådans lock genom att lossa hakarna som sitter på underdelen av själva locket (Fig. 2). När kött- och fiskfacket ska användas igen måste locket sättas tillbaka innan själva lådan sätts tillbaka. Aktivera sedan funktionen. 3. Tryck på knappen Kött- och fiskfack på kontrollpanelen och håll den intryckt i tre sekunder tills den gula kontrollampan slocknar. För att optimera energiåtgången rekommenderar vi att du stänger av Kött- och fiskfacket och att du tar ut dess delar (förutom hyllan över Frukt- och grönsakslådorna. Bild 1 Bild 2 55

6 AVDELNING NOLL GRADER (beroende på modell) Avdelningen Noll Grader är specifikt framtagen för att hålla en låg temperatur och korrekt luftfuktighet för att förvara färska varor längre (som t e x kött, fisk, frukt och vintergrönsaker). Aktivering och avstängning av avdelningen Temperaturen i Avdelningen är cirka 0 C då den är aktiverad. För att aktivera avdelningen, håll knappen intryckt under mer än en sekund, så som visas i bilden, tills symbolen tänds Symbolen lyser och visar att avdelningen är i funktion. Håll knappen intryckt under mer än en sekund igen för att stänga av funktionen. För korrekt funktion på avdelningen Noll Grader måste: - kyldelen vara påslagen - temperaturen i kyldelen vara mellan +2 C och +6 C - lådan måste vara isatt för att tillåta aktiveringen - inga specialfunktioner, t ex Standby, Cooling-Off, Vacation (standby, avkylning, semester), som stänger av produkten eller kyldelen, vara valda. Om en av ovanstående specialfunktioner har valts, måste avdelningen Noll Grader stängas av manuellt, och de livsmedel som förvarats däri skall avlägsnas. Anmärkning: - om symbolen inte tänds vid aktivering av avdelningen, kontrollera att lådan är korrekt isatt; om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk service - om avdelningen är aktiverad och lådan är öppen, kan symbolen på kontrollpanelen stängas av automatiskt. Om du på nytt för in lådan kommer symbolen att aktiveras igen - oberoende av avdelningens skick, är det möjligt att höra ett lätt ljud som är normalt - Då avdelningen inte är aktiverad, är temperaturen i avdelningen beroende av temperaturen i resten av kyldelen. Då rekommenderar vi att du endast förvarar frukt och grönsaker som inte är känsliga för kyla (skogsbär, äpplen, aprikoser, morötter, spenat, sallad osv.). Viktigt: när funktionen är aktiverad och det finns mat med hög fukthalt i facket kan det bildas kondens på hyllorna. Stäng i så fall tillfälligt av funktionen. Vi rekommenderar att du är försiktig då du placerar livsmedel och små behållare på hyllan över noll-grader -avdelningen, eftersom de kan falla ned mellan lådan och kylens bakre vägg. 56

7 Att ta ut avdelningen Noll Grader : När det behövs mer utrymme i kyldelen kan avdelningen Noll Grader tas ut. Gör så här: - för att underlätta uttagningen: rekommenderar vi att du tömmer (och eventuellt tar ut) de två nedre dörrhyllorna; - stänger av avdelningen - drar ut lådan och den vita hyllan av plast under avdelningen. Anmärkning: Det går inte att ta ut den övre hyllan och sidostöden. När avdelningen Noll Grader ska användas igen måste den vita platshyllan under avdelningen sättas tillbaka innan själva lådan sätts tillbaka. Aktivera sedan funktionen. För att optimera apparatens energiförbrukning rekommenderar vi att du stänger av avdelningen Noll Grader och tar ut den. Rengör regelbundet avdelningen med en trasa som fuktats i ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel som är avsett för invändig rengöring av kylskåp. Se till att den vita plasthyllan som sitter under avdelningen inte läggs i vatten. Innan du rengör avdelningen (även utvändigt) måste du dra ut lådan så att den kopplas bort från strömförande nät. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. SERVICE Innan du kontaktar Service: Sätt på kylskåpet igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut stickproppen ur eluttaget, låter kylskåpet stå och vila i en timme och gör sedan om försöket. Om kylskåpet fortfarande inte fungerar korrekt efter att kontrollerna i Felsökning gjorts och kylskåpet slagits på igen, kontakta Teknisk service och förklara tydligt vilket problem det gäller. Ange: typen av fel modell typen av produkt och dess serienummer (anges på typskylten) samt Servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE på typskylten som finns inuti produkten) Anmärkning: Omhängning av skåpets dörrar som utförs av Teknisk service täcks inte av garantin. 57

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut produkten till elnätet. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet aktiverats: Håll knappen för larmavstängning nedtryckt. På vissa modeller

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING 63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING 63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 N 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Din manual SMEG SRA20X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3504341

Din manual SMEG SRA20X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3504341 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG SRA20X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD INNAN VINKYLEN ANVÄNDS Den produkt du har förvärvat är en wine cellar (en vinkyl), och det är en professionell maskin som endast skall användas för förvaring av viner. För att du skall få mesta möjliga

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X BRUKSANVISNING SE KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

BRUKSANVISNING KS 344 56-01

BRUKSANVISNING KS 344 56-01 BRUKSANVISNING SE KS 344 56-01 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

PRO EXPRESS ANTI-CALC

PRO EXPRESS ANTI-CALC Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 1 PRO EXPRESS ANTI-CALC F NL D GB E P I GR DK FIN S BG H CZ HR SK RO RU UA TR www.tefal.com Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 2 10 11 1 2

Läs mer

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk.

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk. VK 185 Tack för att du valde ett nytt vinkylskåp från Cylinda. Observera att bruksanvisningen gäller för alla vinkylskåp i VK-serien. Illustrationer och utrustning motsvarar därför inte nödvändigtvis din

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp

Bruksanvisning. Frysskåp Bruksanvisning Frysskåp Vi gratulerar till ditt val av ett frysskåp från Gorenje. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett frysskåp från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31 S INNEHÅLL KLSKÅPETS DELAR Sida 27 INNAN DU TAR KLEN I ANVÄNDNING Sida 27 VIKTIGT Sida 28 ANVÄNDNING Sida 28 AVFROSTNING - SKÖTSEL Sida 29 FELSÖKNING Sida 30 SERVIE Sida 30 INSTALLATION Sida 31 ÄNDRING

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER Detta frysskåp är avsett för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel. Idrifttagande av frysen Man behöver inte reglera frysens temperatur

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG RL39EBSW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Manual KYL/FRYS KF175V

Manual KYL/FRYS KF175V Manual KYL/FRYS KF175V Innehåll Säkerhetsinformation 35 Användning _ 37 När maskinen används första gången _ 37 Daglig användning _ 37 Råd och tips 38 Underhåll och rengöring 39 Om maskinen inte fungerar

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 144 1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 144 1.2 Tillverkarens ansvar 145 1.3 Apparatens syfte 145 1.4 Avfallshantering 145 1.5 Identifikationsdekal 146 1.6 Denna bruksanvisning 146

Läs mer

I lådorna för frukt och grönsaker. Kött och rensad fisk. Ovanför lådorna för frukt och grönsaker. Färskost. Salami, formbröd, choklad

I lådorna för frukt och grönsaker. Kött och rensad fisk. Ovanför lådorna för frukt och grönsaker. Färskost. Salami, formbröd, choklad Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRY I GB F Innehållsförteckning Installation, 58 Placering och anslutning Italiano, 1 English, 9 DE NL Deutsch, 25 Nederlands, 33 PT Français, 17 E Espanol, 41 RU Beskrivning

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

TURBO MAX. Bruksanvisning. Kommersiellt vakuumförpackningssystem. Bruksanvisning

TURBO MAX. Bruksanvisning. Kommersiellt vakuumförpackningssystem. Bruksanvisning TURBO MAX Bruksanvisning Kommersiellt vakuumförpackningssystem Bruksanvisning Garanti Ett års garanti lämnas på samtliga levererade varor. Garantin gäller från det att Du erhållit varorna. Vid fel ska

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

1.1. INSTALLERA APPARATEN INSTALLERA TVÅ APPARATER JUSTERA LUCKORNA (i förekommande fall)...4

1.1. INSTALLERA APPARATEN INSTALLERA TVÅ APPARATER JUSTERA LUCKORNA (i förekommande fall)...4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1: INSTALLATION...4 1.1. INSTALLERA APPARATEN...4 1.2. INSTALLERA TVÅ APPARATER...4 1.3. JUSTERA LUCKORNA (i förekommande fall)...4 Kapitel 2: FUNKTIONER...5 2.1. 6th SENSE

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Bruksanvisning. Upprätt kyl-/frysskåp

Bruksanvisning. Upprätt kyl-/frysskåp SE Bruksanvisning Upprätt kyl-/frysskåp Upprätt kyl-/frysskåp Tack för att du valde vår apparat och grattis till ditt utmärkta köp. Vi hoppas att den kommer att vara en lyckad investering i många år. Upprätt

Läs mer

Kyl-/frysskåp. Produkten är endast avsedd för hushållsanvändning.

Kyl-/frysskåp. Produkten är endast avsedd för hushållsanvändning. Kyl-/frysskåp SV Tack för att du valde vår apparat och grattis till ditt utmärkta köp. Vi hoppas att den kommer att vara en lyckad investering i många år. Produkten är endast avsedd för hushållsanvändning.

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Läs igenom denna anvisning innan Ni tar bänken i bruk. Följer Ni dessa råd, får Ni största möjliga nytta av kylbänken och undviker onödiga

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

bruksanvisning Fi 1082 U A+

bruksanvisning Fi 1082 U A+ bruksanvisning Fi 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER FRYSEN...5 Termostatinställning...5 Indikatorpanel...5

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium FoodMaster TM PREMIUM Vi gratulerar till köpet av en Foodmaster Premium vakuumpackare. Vakuumpackaren revolutionerar alla dina tidigare vanor att packa mat

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Chłodziarka Холодильни к Kylskåp S7323LFLD2P 55 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 55 Säkerhetsföreskrifter 56 Användning

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230

Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230 Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230 Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda vakuumförpackaren! Utförandeoch tillbehör kan ändras utan föregående meddelande! Den här produkten är endast

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 3

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 3 Bruksanvisning SVENSKA Bruksanvisning Sidan 3 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1: INSTALLATION...4 1.1. INSTALLERA APPARATEN...4 1.2. INSTALLERA TVÅ APPARATER...4 1.3. JUSTERA LUCKORNA (I FÖREKOMMANDE FALL)...4

Läs mer

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp från Smeg. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp från Smeg förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt konstruktion. Du kan

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek.

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Energispartips Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Kyl och frys: Frosta av kyl och frys regelbundet,

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. MODEL: R 85 EN Instruction manual Refrigerator FI Käyttöohjeet Jääkaappi SE Bruksanvisning Kylskåp NO Bruksanvisning Kjøleskap DK Brugsanvisning Køleskab Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp,

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121 Bruksanvisning Frysskåp FG1121 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter För din egen säkerhet

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

1.1. INSTALLERA EN APPARAT... 68 1.2. INSTALLERA TVÅ APPARATER... 68

1.1. INSTALLERA EN APPARAT... 68 1.2. INSTALLERA TVÅ APPARATER... 68 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1: INSTALLATION...68 1.1. INSTALLERA EN APPARAT... 68 1.2. INSTALLERA TVÅ APPARATER... 68 Kapitel 2: FUNKTIONER...69 2.1. 6th SENSE / GREEN INTELLIGENCE... 69 2.2. DÖRRLARM...

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Klassisk skandinavisk design- med alla fördelar

Klassisk skandinavisk design- med alla fördelar NEW ClassicLine 2011 Klassisk skandinavisk design- med alla fördelar GRAM har under generationer varit känd för att utveckla produkter som gör vardagen enklare och bidrar till positiva upplevelser i köket.

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 116 2. ANVÄNDNING FÖR VILKEN APPARATEN ÄR AVSEDD... 117 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 118

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 116 2. ANVÄNDNING FÖR VILKEN APPARATEN ÄR AVSEDD... 117 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 118 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 116 2. ANVÄNDNING FÖR VILKEN APPARATEN ÄR AVSEDD... 117 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 118 3.1 Välja plats... 118 3.2 Positionering och inställning av apparaten...

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING 6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS MILJÖRÅD ÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA ÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV RYSDELEN OCH DESS

Läs mer

Manual. KylsKåp KS185VS/RF

Manual. KylsKåp KS185VS/RF Manual KylsKåp KS185VS/RF Kylskåp KS185VS/RF Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder kylskåpet på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr

Läs mer

Tack för att du valde vår

Tack för att du valde vår Bruksanvisning SE Tack för att du valde vår apparat. Vi önskar dig mycket nöje när du använder den. Produkten är endast avsedd för hushållsanvändning. Kyl-/frysskåp (härefter kallad: apparaten) består

Läs mer

Kylskåp med frysfack

Kylskåp med frysfack Kylskåp med frysfack Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp med frysfack från Gorenje. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp med frysfack från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. EK 167 Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp, läs igenom de här bruksanvisningarna noggrant. Här finns information som visar hur du använder, installerar och sköter skåpet på ett säkert sätt.

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frysskåp Pakastin Fryser Fryser EUF29490W EUF29490X EUF29500W EUF29500X 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar

Läs mer