Bruksanvisning. Elektrisk universalgryta A G V4/0112. Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Elektrisk universalgryta A150.114G V4/0112. Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 -"

Transkript

1 S Bruksanvisning Elektrisk universalgryta A G V4/0112 Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 -

2 1. Allmän Information Information gällande instruktionsboken Symbol beskrivning Producentens ansvar och garanti Upphovsrätts skydd Produkt deklaration 4 2. Säkerhet Allmän information Anvisningar gällande säkerhet vid användning av apparaten Användning i enighet med dess syfte 6 3. Transport, förpackning och lagring Leverans kontroll Förpackning Lagring 7 4. Tekniska parametrar Sammansättning av anordningens delsystem Tekniskt information 9 5. Installation och användning Anvisningar gällande säkerhet Inställning och uppkoppling Hantering Rengöring och konservering Anvisningar gällande säkerhet Rengöring Anvisningar gällande säkerhet vid konservering Återvinning 15 Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Tyskland Fax: +49 (0)

3 1. Allmän information 1.1 Information gällande instruktionsboken Nedanstående bruksanvisning innehåller en beskrivning på hur man installerar produkten och hur man konserverar den. Boken används också som viktig informationskälla och handbok. Bekantskap och följande av alla anvisningar beskrivna i bruksanvisningen gällande säkerhet och rätt arbetssätt är förutsättningen till ett säkert och riktigt arbetssätt av apparaten. Utöver detta bör man följa alla lokala regler gällande säkerhet och arbetarskydd. Bruksanvisningen är en del av apparaten och borde vara lagrat i närheten av apparaten så att alla som utför konserverings arbete, rengörings arbete eller annat arbete kan ha den nära till hands. 1.2 Symbol beskrivning Viktiga anvisningar gällande säkerhet och teknisk information är beskrivna i nedanstående bruksanvisning med lämpliga symboler. Man bör följa dessa anvisningar för att undvika eventuella olycksfall som materiella och kroppsliga skador. OBS! Den här symbolen betyder faror som kan leda till kroppsskada. Man bör följa noggrant nedanstående instruktioner och i speciella fall vara speciellt uppmärksam och försiktig. FARA! Risk för elektrisk stöt! Den här symbolen visar risken för elektrisk stöt. Ignorering av anvisningar gällande säkerhet skapar fara som kan leda till kroppsskada och dödsfall. VARNING! Med den här symbolen har man anmärkt anvisningar som kan leda till att produkten går sönder eller funderar på ett felaktigt sätt om man ignorerar anvisningarna beskrivna i den här bruksanvisningen. ANVISNING! Den här symbolen pekar ut råd och viktig information för ett effektivt och felfritt arbetssätt för apparaten. VARNING! Het inre yta! Symbolen varnar för apparatens heta yta under dess arbetsgång. Ignorering av varningen kan medföra brännskador! - 3 -

4 1.3 Producentens ansvar och garanti All nedanstående information beskriven i bruksanvisningen har blivit framställt i enighet med gällande lagar, ingenjörs och konstruktörs kunskap, vår egen kunskap och vår långvariga erfarenhet. Översättningen är också utförd på ett noggrant sätt för att ge den bästa möjliga beskrivningen. Dock kan vi bara ta ansvaret för eventuella fel i den tyska versionen av bruksanvisningen Vid beställning av speciell modell av apparaten eller en som är utrustad med extra funktioner eller extra teknist utrustning kan apparaten skilja sig från beskrivning och bilder i den här bruksanvisningen. Vid tvivel vänligen kontakta producenten. ANVISNING! Före användning och speciellt före uppkoppling till väggkontakten bör man noggrant läsa igenom bruksanvisningen. Producenten ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av man inte har följt instruktionen från bruksanvisningen. Man bör förvara bruksanvisningen i närheten av apparaten; Utöver detta bör den vara till hands för alla som arbetar med apparaten. Vi behåller oss rätten att införa tekniska ändringar i apparaten som har som tanke att förbättra dess användningsfunktioner. 1.4 Upphovsrätts skydd Nedanstående bruksanvisning och dess innehåll i form av text, ritningar, foto och andra delar är skyddade med upphovsrätten. Utan skriftligt godkännande av producenten får man inte använda kopiera bruksanvisningen i någon form (detta gäller även delar av bruksanvisningen), eller användning och distribution av innehållet till en tredje person. Kränkning av ovan nämnd lag kommer att bidra till skadeståndsersättning. Vi behåller oss rätten att fullborda vårt fordran. ANVISNING! Text, ritningar, foto, och andra beskrivningar i nedanstående bruksanvisning är skyddade med upphovsrättslagen och lagen om skydd mot industri egendom. All missbruk i utnyttjande av innehållet är straffbart. 1.5 Produkt deklaration Apparaten uppfyller alla aktuella normer och lagar gällande i den Europeiska Unionen. Ovan nämnd information bekräftar vi i produkt deklarationen. Vi kommer gärna skicka produkt deklarationen till Er vid önskan

5 2. Säkerhet Nedanstående kapitel innehåller information gällande alla viktiga säkerhets aspekter. Utöver detta beskriver varje kapitel konkreta anvisningar (markerade med symbol) gällande säkerhet och förebyggande av faror. Man bör också följa informationen från piktogramen, skyltar och text placerade på apparaten och se till att dom är läsbara. Följande av alla anvisningar gällande säkerhet garanterar skydd, säker och problemfri användning av apparaten. 2.1 Allmän information Produkten är utförd i enighet med aktuella tekniska regler. Men produkten kan vara källan till faror om den inte används på rätt sätt eller på ett sätt som inte är enigt med dess ändamål. Kännedom av innehållet i bruksanvisningen är ett av kraven nödvändigt för att undvika faror och fel samtidigt som den hjälper att på ett säkert och felfritt sätt använda apparaten. Om man inte kommit överens med producenten om att införa ändringar i apparaten är det då förbjudet att införa modifikationer eller ändringar i apparaten, allt för att undvika risker och för att se till att apparaten fungerar på rätt sätt. Apparaten får endast användas när dess tekniska tillstånd inte pekar på felaktigheter och att den kan användas på ett säkert sätt. 2.2 Anvisningar gällande säkerhet vid användning av apparaten. Information gällande säkerhet inom arbetet förehåller sig till föreskrifter från den Europeiska Unionen som gäller vid produktion av apparaten. Om apparaten är använd för kommersiellt bruk bör användaren kontrollera under hela exploaterings tiden av apparaten gällande säkerhetsföreskrifter och lagar och följa dessa på arbetsplatsen. I fall där man använder produkter som kommer utanför den Europeiska Unionen bör man följa alla arbetarskydds lagar och regler gällande på platsen där apparaten används. Förutom anvisningar om arbetarskydd som befinner sig i bruksanvisningen bör man också följa arbetarskydd och direktiv inom miljöskydd som gäller speciellt för platsen där man använder apparaten

6 VARNING! o Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. o Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. o Man bör förvara noggrant nedanstående bruksanvisning. Vid utlåning av apparaten till en tredje person bör man också låna ut bruksanvisningen. o Alla användare måste följa bruksanvisningen och följa anvisningar gällande arbetsskydd. o Man får endast använda produkten i slutna utrymmen. 2.3 Användning i enighet med dess syfte Produkten fungerar endast säkert när den är använd i enighet med sitt ändamål. All inblandning i apparaten, i dess montage och konserverings arbete måste vara utförd av speciell service Elektrisk universalgryta är endast avsedd för tillagning och uppvärmning av mat. Elektrisk universalgryta får bl a inte användas till: - uppvärmning eller uppkokning av vätskor som innehåller socker, sötningsmedel, syra, lut eller alkohol. - uppvärmning eller upphettning av brandfarliga, hälsofarliga, lättavdunstande eller liknande vätskor resp. ämnen. VARNING! Användning av produkten till andra ändamål än de som beskrivs i bruksanvisningen är förbjudet och anses som oenigt med dess ändamål. Man utesluter all anspråk mot producenten och dess befullmäktigat ombud från skador som har uppstått på grund av felaktig användning och användning som inte är enigt med dess ändamål. Ansvaret för skador som har uppstått under felaktig användning och användning som inte är enigt med dess ändamål ligger endast hos användaren

7 3. Transport, förpackning och lagring 3.1 Leverans kontroll Man måste omedelbart kontrollera efter leverans om apparaten är komplett och om den inte har skadats under transport. Om man upptäcker att apparaten har skadats under transport bör man avstå från mottagande av apparaten eller ta emot den villkorligt. Skriv ner skadorna i transportpappren. Anmäl därefter apparaten för reklamation. Man bör anmäla dolda fel direkt efter deras upptäckt pga. att skadestånds anspråk kan endast göras enligt gällande reklamations tiden. 3.2 Förpackning Vi ber er att inte slänga förpackningen. Den kan vara nödvändig för lagring, flytt eller vid transport till och får service i fall produkten går sönder. Före användning bör man se till att all förpackning är borttagen både invändigt och utvändigt. ANVISNINGAR! Vid återvinning av förpackningen ska man följa gällande lagar i landet. Förpackningen är avsedd för återanvändning och borde återvinnas. Vi ber er att kontrollera om produkten och tillbehören är kompletta. Om något av delarna saknas ber vi er att kontakta vår kundtjänst. 3.3 Lagring Man bör lämna förpackningen stängd tills installationen av apparaten och under lagring ska man följa anvisningarna gällande lagring av förpackningen. Den förpackade apparaten skall alltid lagras enligt nedanstående anvisningar: - lagra ej utomhus, - lagra i torra förhållanden och skydda mot damm, - låt inte apparaten komma i kontakt med aggressiva medel, - Skydda mot solstrålar, - Undvik mekaniska skakningar, - i fall av längre lagring (över tre månader) kontrollera regelbundet tillståndet av alla delar och förpackningen, i nödfall rengör och fräscha upp apparaten

8 4.Tekniska parametrar 4.1 Sammansättning av anordningens delsystem LOCKHANDTAG LOCK VÄRMEPLATTA HAND- TAG REFLEKTOR FATTNING STIFT I FATTNING Automatisk temperaturreglering Temperaturinställning Temperatursensor Kontrolllampa Nätkabel Stickkontakt - 8 -

9 4.2 Tekniskt information Namn Art. Nr.: Elektrisk universalgryta A G Kraft: 230 V ~ 50 Hz 1,5 kw Mått: Vikt: Tillbehör: Diameter: yttre 41 cm / inre 38 cm; Full höjd: 16,5 cm; Inre höjd av stekplattan: 4 cm / 4 liter 3,25 kg Glaslock, stekspade Vi behåller rätten att införa ändringar! 5. Installation och användning 5.1 Anvisningar gällande säkerhet SÄKERHET! Risk för elektrisk stöt! Apparaten ska endast användas när den är kopplad till ett korrekt installerat jordat singeleluttag. Apparatens kontakt får inte dras ut ur eluttaget genom att man drar i elkabeln. Elkabeln får ej röra vid heta föremål. o Man bör se till att kabeln inte kommer i kontakt med olika värmekällor eller skarpa kanter. Kabeln får inte hänga från stolen eller baren. OBS! Fara för brännskador! Vissa delar av apparaten värmer upp sig under arbetstiden. Man bör vara varsam vid röring av ytan för att undvika eventuella kroppsskador. o Man får inte använda apparaten om den inte fungerar på rätt sätt eller om den har ramlat på marken. o Man bör inte använda tillbehör eller reservdelar som inte är godkända av producenten. Detta kan leda till farliga situationer för användaren, apparaten kan gå sönder eller orsaka hälsoproblem tom livsfara, samtidigt förlorar man garantin på apparaten. o Kabeln får inte ligga på matta eller andra liknande material. Kabeln får inte täckas över. Kabeln måste vara långt borta från arbetsytan och man får inte sänka kabeln i vatten. o Rör ej vid och luta ej apparaten när den är under drift

10 FARA! Risk för elektrisk stöt! Felaktig installation kan orsaka kroppsskada. Före installation bör man kontrollera att strömmen i väggkontakten är den samma som behövs för att driva apparaten (titta på tabellen). Apparaten kan endast kopplas in om allt stämmer! Man bör följa alla anvisningar gällande säkerhet! 5.2 Inställning och uppkoppling Packa upp apparaten och avlägsna all förpackning. Rengör grytan noggrant före användning (se punkt 6.2) Ställ apparaten på en slät och säker plats som tål apparatens vikt och som inte är värmekänslig. Man får absolut inte ställa apparaten på ett lättantänt underlag (som tex. duk, matta mm.). Man får inte ställa produkten i närheten av en öppen eld, elektriska ugnar, värmeugnar eller andra värmekällor. Beakta ett säkerhetsavstånd på minst 15 cm till andra föremål samt till angränsande väggar. Strömkretsen med eluttaget måste vara skyddat med minst 16 A. Koppling endast till vägguttag; man får ej använda grenuttag eller flervägsuttag. Placera apparaten på ett sådant sätt att man har en enkel tillgång till kontakten så att man i nödfall snabbt kan stänga av strömtillförseln till apparaten. 5.3 Hantering VARNING! Sätt först temperaturregleringen på apparaten, och anslut därefter stickkontakten till stickuttaget. Om grytan ska slås ifrån måste temperaturregleringen först ställas på OFF och stickkontakten därefter dras ut ur stickuttaget. 1. Ställ först temperaturskalan på OFF och skjut in den automatiska temperaturregleringen fast i fattningen (A). OBS! Om temperaturregleringen inte har satts i korrekt finns det risk för onormal upphettning, vilket kan leda till olyckor eller skador. Kontrollera därför att temperaturregleringen har satts i rätt

11 2. Anslut därefter stickkontakten till ett jordat vägguttag. 3. Ställ in temperatur efter behov. Kontrollampan tänds för att indikera att apparaten har slagits på. Inställning av temperatur för olika livsmedel Skala ( C) Livsmedel MIN - 1 max. 100 varmhållning 2 över 100 stekmat, hamburgare osv pannkakor, äggröra, skinka, bacon osv grillmat, pizza 4. Vänta ca 5-10 minuter efter att apparaten har slagits på. När kontrollampan slocknar kan du börja laga mat. Kontrollampan blinkar under drift. Detta är normalt och utgör ingen störning. Den automatiska temperaturregleringen fungerar korrekt. Medan du använder den elektriska grytan är det möjligt att ett knackande ljud hörs. Detta är normalt och utgör ingen störning. Ljudet uppstår när värmeelementet och värmeplattan värms upp. Håll inte handen under reflektorn och lägg inga brännbara material på grytan

12 Användning av locket Använd locket i första hand till pizza, pannbiff, grillning i folie, hamburgare, stekt ägg, pannkakor och liknande maträtter för stekning. När du lagar mat bildas ånga under locket. Var försiktig när du lyfter av locket. OBS! Risk för brännskador! Under apparatens arbetsgång kommer ånga ut. Det kan medföra brännskador! När man tar av locket måste man var mycket försiktig! När man tar av locket ska man använda disktrasor eller kökshandskar. Automatisk temperaturreglering 1. Den automatiska temperaturregleringen är en högkänslig komponent. Se därför till att apparaten inte faller ned, stöts emot eller utsätts för kraftiga skakningar. 2. Använd alltid den automatiska temperaturregleringen som medföljer denna universalgryta. Använd aldrig en annan temperaturreglering! 3. När du sätter på den automatiska temperaturregleringen måste du kontrollera att den har anslutits korrekt. Dra i stickkontakten, och inte i kabeln, när den automatiska temperaturregleringen ska tas av. Använd inget våld när kontakten ska sättas in eller dras ut. 4. Se till att temperatursensorn och stiften i fattningen hålls rena. 5. Om den automatiska temperaturregleringen har skadats eller överhettats, måste du genast slå ifrån apparaten och avsluta användningen. Lämna in apparaten till din återförsäljare för reparation. Försiktighetsåtgärder vid hantering av värmeplattan Värmeplattan är försedd med en anti-stick-yta. Beakta därför följande: Använd inga vassa stekspadar av metall. Skär inte mat på ytan med en vass kniv (om du vill skära en pannbiff måste du först lägga den på en tallrik och därefter skära den där). Lägg inte den automatiska temperaturregleringen på värmeplattan. Den får inte komma i kontakt med värmeplattan

13 6. Rengöring och konservering 6.1 Anvisningar gällande säkerhet o Före rengöring eller reparation bör man koppla bort apparaten från väggkontakten (Dra ut kabeln från väggen) och vänta tills den har svalnat av. o Man får inte använda några frätande rengöringsmedel och man får vara varsam att vatten inte kommer in i apparaten. o För att undvika elektriska stötar får man inte sänka apparaten, kabeln eller kontakten i vatten eller annan vätska. VARNING! Apparaten är inte anpassad till direkt nedsprutning av vatten. Därför får man inte använda vatten med högtryck för rengöring av apparaten! 6.2 Rengöring o Man ska regelbundet rengöra apparaten. Rengöring av termostat OBS! Risk för brännskador! På grund av att kontakten till termoregulatorn blir varm ska man vänta tills den svalnat innan denna avlägsnas. o Ställ termostaten på OFF läget, ta ur kontakten från eluttaget och ta bort den automatiska termostaten först då anordningen har svalnat. o Rengör termostaten med en mjuk och torr pappershandduk. o Man får alldrig våt rengöra termostaten och man får inte sänka ner den i vatten eller andra vätskor. FARA! Risk för elektrisk stöt! Om vatten eller fukt tränger in i termostaten kan detta orsaka elektriska stötar eller brand

14 Rengöring av värmeplattan o Efter det att den svalnat kan man rengöra apparaten. Täck stommen med en hand så att vatten inte tränger in i apparaten. o Avlägsna matrester från värmeplattan med pappershandduk. Om de är svåra att få bort häll ut en liten mängd vatten på värmeplattan och ställ termosaten på ON. Plattan blir varm och resterna blir lätta att få bort. o Värmeplattan ska rengöras med en mjuk, fuktig trasa eller tvättsvamp samt med milt rengöringsmedel. o Rengör inte plattan när den är het. Detta kan leda till att apparaten förstörs eller till att brand uppstår. o Man får ej använda nylonborstar till att rengöra plattan. Detta kan orsaka att plattans yta blir förstörd. o Efter torkning, häll ett tunt lager matolja på plattans yta. Rengöring av locket o Locket av apparaten ska rensas med en mjuk trasa eller tvättsvamp samt med milt rengöringsmedel. Skölj med rent vatten och torka noggrant med mjuk trasa. Man får alldrig vid rengöring använda lösningsmedel, bensin, frätande rengöringsmedel eller kemiskt behandlade trasor, dessa medel kan skada apparatens yta. Efter rengöring torka apparaten noggrant tills den blir torr eller sätt på apparaten en kort stund så att den torkar. Kontrollera så att apparaten har blivit ordentligt rengjord innan den placeras på en torr plats. 6.3 Anvisningar gällande säkerhet vid konservering o Kontrollera regelbundet om nätverkskabeln inte är skadad. Man får inte använda apparaten om kabeln är skadad. Om kabeln är skadad måste den bli utbytt av service eller kvalificerad elektriker för att undvika fara. o Vid skador eller defekt bör man vända sig till en speciallist eller vår service. o Konservering och reparation bör endast utföras av kvalificerad personal som använder enbart originaldelar och tillbehör. Man bör inte genomföra reparation på egen hand

15 7. Återvinning Gammal produkt Efter exploaterings tiden bör man lämna produkten till lämpig återvinning i enighet med landets regler. Vi rekommenderar att kontakta speciellt företag eller ta kontakt med återvinningen i området. OBS! För att utesluta eventuella missbrukningar och faror förknippade med detta bör man se till innan man lämnar apparaten till återvinningen att ingen annan kommer att kunna använda apparaten i framtiden. För att göra detta bör man to bort kabeln från apparaten. ANVISNING! Under avfallshantering bör man följa gällande statliga och regionala lagar. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Tyskland Fax: +49 (0)

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning. Combi Juicer saftpress & mixer / blandare V4/0414

Bruksanvisning. Combi Juicer saftpress & mixer / blandare V4/0414 SV Bruksanvisning Combi Juicer saftpress & mixer / blandare 150139 V4/0414 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och spara

Läs mer

Bruksanvisning Riskokare

Bruksanvisning Riskokare SV Bruksanvisning Riskokare A150513 V3/0314 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk! 1. Allmän information...

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Bruksanvisning. Salamander 500. Salamander 600 V2/0314

Bruksanvisning. Salamander 500. Salamander 600 V2/0314 SV Salamander 500 Bruksanvisning Salamander 600 151510 151511 V2/0314 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk!

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar FRITÖS, BORDSMODELL PROFI PLUS 6, 8, 10 Installations- och användningsanvisningar 1. Beskrivning Korg Hållare för korg Styrpanel Styrenhetens skenor Säkerhetsbrytare Tömningskran Sil Profi 6-8 Sil Profi

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Användning och skötsel av CookTek MagnaWave bufféenhet INSTRUKTIONSBOK INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Förbereda

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar KERAMISK SPIS ARDOX C TYP: C4, C6 Tillbehör Chef 220 Chef 240 Installations- och användningsanvisningar Översättning av de ursprungliga anvisningarna S/N: 085528/01 Rev.: 3.0 22.3.2010 Rev. 3.0 Bästa

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen Våffeljärn Bruksanvisning Waffeleisen 1 5 9 13 2 6 3 4 7 8 11 12 = 10 14 = 15 Innehållsförteckning Säkerhet...4 Före första användningen...5 Uppackning...5 Krav på installationsplatsen...6 Baka våfflor...6

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 ES Cortadora de alimentos UNA 9

Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 ES Cortadora de alimentos UNA 9 D Allesschneider UNA 9 EN Universal slicer UNA 9 F I Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 E Cortadora de alimentos UNA 9 NL Allessnijder UNA 9 kärmaskin UNA 9 DK Multiskærer UNA 9 N Universal skjæremaskin

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

Vertikalgardin. Nordic Light Impala

Vertikalgardin. Nordic Light Impala INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Vertikalgardin Fäst beslagen tillräckligt långt från fönstret så att fönstervred eller andra hinder inte kommer i vägen för lamellerna. 1 Beslag a Kontrollera vilken

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning Induktionsspis IK 35S

Bruksanvisning Induktionsspis IK 35S S Bruksanvisning Induktionsspis IK 35S 105.835S V2/1111 Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 - 1. Allmän Information 3 1.1 Information gällande instruktionsboken 3 1.2 Symbol beskrivning 3

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Milk Island Bruks- och skötselanvisning

Milk Island Bruks- och skötselanvisning Milk Island Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 Copyright Adesso AB 2008 Upphovsrätten till detta material ägs av Adesso AB i enlighet med Uphovsrättslagen. Mångfaldigande av någon del

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer