T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T i d n i n g f ö r B i l k å r e n"

Transkript

1 Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Folk och Försvarskonferens i Sälen 14-dagars utbildning för Hemvärnet Ungdomsaffisch på mittuppslaget Ingen dans på rosor Nr 1 MARS 2011 En frivillig försvarsorganisation

2 T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Framtiden är ljus och ekonomin god Nu börjar vi äntligen få svar på de, för Bilkåren mycket viktiga frågor, vi ställt oss under det senaste året: Det nya organisationsbidraget Efter ett långt utredningsarbete, där alla frivilligorganisationer deltagit har Försvarsmakten och MSB bestämt hur beräkningen av organisationsbidraget fortsättningsvis skall ske. Beräkningen av bidraget sker mot ställda uppdrag. Det innebär för Bilkåren att vi får en ökning mot tidigare år. Den här förändringen är av stor betydelse för Bilkåren vi kan nu genomföra flera saker som vi länge sett ett behov av: Vårt kursutbud har nästan fördubblats de senaste åren och som vi ser det nu kommer antalet fortsätta att växa. Vi har nu möjlighet att anställa ytterligare en utbildningshandläggare (något vi har behövt under de senaste två åren). Vi kommer också i framtiden att kunna utbilda och utveckla våra funktionärer. Organisationsbidraget innebär också att vi kan genomföra Introduktionskurs (Intro) och Förberedande kurs inför avtalsteckning (Fia). Detta är något som kårråden behöver se över inför rekryteringen i höst och inkomma med underlag för genomförande. Foto: Sören Lund Vill passa på och påminna om funktionärsutbildningen för nya funktionärer och för utbildningssamordnare i kårråden som genomförs 7 8 maj i Södertälje. Information finns på vårt intranät. Centralstyrelsen har beslutat att inte höja administrations och rekryteringsbidag till kårerna för 2011, vi kommer i stället under året att premiera de kårer som ökar antalet avtalsbundna bilkårister. Det är av största vikt för att vi ska uppfylla våra befattningar i framtiden. Befattningar i Hemvärnet Arbetet med befattningar i Hemvärnet är nu fastställda, en mängd möten har skett under hösten och vintern. I det sammanhanget är det viktigt att Bilkåren inte åtar sig mer en vad vi kan uppfylla. Vi måste visa att den nivån som nu är fastställd också är den nivå vi klarar av. Befattningarnas antal är fastställda till 1164 st. Rikshemvärnschefens mål är att 85% ska vara uppfyllt under 2012 det innebär för Bilkåren 988 befattningar. Vi har idag enligt Rikshemvärnschefen en uppfyllnad på 679 befattningar vilket innebär att det saknas 309. Vi har i dag ( 15/2) 218 bilkårister som har påbörjat sin utbildning. Vi rekryterar för fullt till årets kurser och detta medför att om vi tillsammans rekryterar i lika stor omfattning som 2010 så kommer vi också att klara det 85%-iga målet! Vad är det då för förändringar och befattningar som gäller för Bilkåren i Hemvärnet? Den stora förändringen för Bilkåren är att i insatsplutonerna skall man i första hand vara soldat och i andra hand fordonsförare. Det finns idag bilkårister som är soldater. Dessa kan kvarstå i insatsplutonerna trots att befattningen är en G-befattning. G står för soldat och X står för frivillig i personaltabellerna. De som i första hand vill vara fordonsförare kan byta till en befattning i ett insatskompani eller till ett bevakningskompani. Vi har också fått nya befattningar i Trafikpluton och i TOLO-grupp (Tanknings och Laddningsomgång). Detta innebär för oss drivmedelsförare, vi ska också genomföra grundutbildning för Bussförare. I övrigt kvarstår befattningar och utbildning för Tung Lastbil, Bandvagn, Minibuss med Tungt Släp och Minibuss. Bilkårens mål har hela tiden varit att vi skall ha alla tyngre behörigheter i bilkåristernas befattningar. Till sommaren ska en utvärdering ske för att se över om någon befattning behöver justeras. Det finns en del dubbelbefattningar t ex fordonsförare/mekaniker där vi vill ha klarlagt vad detta innebär. I nuläget är det vår uppfattning att det motsvarar Särskild Tillsyn enligt det gamla Blå Förarbeviset. Det innebär i så fall att teknikkursen, som vi tidigare hade, kommer tillbaka. Nu ser vi fram emot ett nytt framgångsrikt år för Bilkåren som jag vet att vi klarar bara vi hjälper och stöttar varandra. För vad kan vara bättre än att vara bilkårist? Bilkårshälsningar Reidun Eklöw, Riksbilkårchef 2 B i l k å r i s t e n n r

3 Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Tidning för Sveriges Bilkårers Riksförbund Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Östhammarsgatan 70 Tel Tel.tid samt Fax: Plusgiro: (även Totos fond) Hemsida: E-post: E-post: (red) Ansvarig utgivare: Reidun Eklöw E-post: Redaktör: Sören Lund E-post: Prenumerationspris: Medlemmar helår 50:-, icke medlemmar helår 100:- Grafisk form: Åsa Nordlund, Ågrenshuset Produktion, Bjästa, tel: E-post: Tryck & distribution: Ågrenshuset Produktion, Bjästa På Bilkårens kansli arbetar: Reidun Eklöw Riksbilkårchef / Kanslichef Tel Mobil Lisa Axling Förbunds sekreterare Webbansvarig Tel Lisbeth Carlsson Utbildning Tel Merit Palmgren Ekonomiansvarig Tel Magnus Douhan Ekonomi ass. Tel Till dig som vill annonsera i Bilkåristen! Bokning: Agneta Nydahl, Ågrenshuset Produktion, E-post: Priser: helsida 9.900:-, halvsida 5.400:-, kvartssida 2.950:-, sponsorannons :- Annonsprislista kan laddas ned som pdffil från hemsidan Bilkåristen är ej momspliktig Välkommen med din annons! Omslagsbild: Skoter på fjället. Foto: Ola Edvardsen. Bilkårernas bod visa att du är Bilkårist! Passa på att handla på Bilkårernas bod nu för sortimentet kommer att förändras, en del produkter kommer att utgå och nya kommer till. Sedan kommer det med största säkerhet att bli prishöjningar framöver. De produkter som visas på sid 20 och på hemsidan finns fortfarande i lager och de priser som är angivna gäller så länge det finns produkter i lager. Oxfordjackan t ex, är ett fynd! 4 st olika plagg i ett till ett oslagbart pris. Vi reserverar oss för slutförsäljning så snabba på att handla nu! Äntligen I år har vi medel för att köra förberedande kurs inför avtalsteckning FIA Syfte med kursen är att ge medlemmar en grundläggande kunskap om Bilkåren och om totalförsvaret samt ge de bilkårister som ska teckna avtal en god information om krav och utbildning för respektive befattning. Samtidigt ges möjlighet att prova olika fordon i avsikt att underlätta för bilkåristen att välja rätt. I n n e h å l l Tre dagar i Sälen 4-5 Ingen dans på rosor! 6-7 Ungdomskurser 8 Välkommen till Bilkåristsvingen 9 Saxat 9, 18, 19, 21 Försvarets Personaltjänstförbund 9 Bilkåristsvingen Skjutglada bilkårister i Göteborg 10 Affisch 11 Affisch Affisch 14 Förnyelse av förarbevis i Halmstad 15 Sweden Rock Nordisk workshop om användande av frivilliga 18 FMK-annons 19 Kursen kan genomföras på kvällar alternativt en helg, då de olika momenten med fördel blandas. Det är önskvärt att bilkårerna i ett kårråd gemensamt genomför kursen. Håll utkik på hemsidan efter mer information Rabatt för Bilkårister hos FMK Det finns många skäl att vara med i FMK som komplement till Bilkåren. Du får ett större nätverk och många andra fördelar, inte minst olika landsomfattande rabatter. Du stöder också FMK s viktiga arbete för ökad trafiksäkerhet. Du får också deras intressanta motortidning 6 ggr/år Ett nyligen taget beslut hos FMK ger dig som Bilkårist 20 % rabatt på första årets medlemsavgift hos FMK. Läs mer om FMK i annonsen på sid 19 och på Bilkårernas bod 20 Ju bättre desto snabbare! 21 Det händer inom Bilkåren Bilkårister kör inte bara bil! 22 Totos fond 22 Elfsborgsmarschen 23 Nya medlemmar 24 Utgivningsplan 2011 Nummer 2 Manusstopp Hos medlem Nummer 3 Manusstopp Hos medlem Nummer 4 Manusstopp Hos medlem PRESSTOPP 17 maj 17 juni 26 augusti 27 september 16 november 16 december B i l k å r i s t e n n r

4 Tre dagar i Sälen Det var ett dimmigt Sälen som mötte oss detta år. Bussarna som tog oss från Mora flygplats till Högfjällshotellet kröp fram på Vasaloppsvägen i den svåra halkan. Men fram kom vi och med sedvanlig spelmansmusik välkomnades vi hjärtligt. Årets Folk & Försvarskonferens bjöd både på förevisning om hur ett cyberhot kan vara, ett försvarsministertal som målade upp guld och gröna skogar samt en skildring från Afghanistan ur ett civilt perspektiv. Man kan faktiskt säga att alla var där. Om ni förstår vad jag menar. Åtminstone alla som jobbar med säkerhetspolitisk, försvar- och frivilligförsvar eller låt mig säga, nästan alla var där. Det blir väldigt enkelt att sköta sitt arbete. Möten kan bokas i matkön eller vid kafferasten. Sedan avhålls diverse möten av alla de slag från tidiga morgon till sena kvällen. Det är intensivt, men oerhört stimulerande. Reidun Eklöw, du har ju varit med nio gånger i Sälen. Varför är Folk & Försvarskonferensen så speciell? - Intressanta diskussioner, information om vad som pågår inom riksdag, regering och myndigheter. Möten med intressanta personer som man inte träffar i det dagliga arbetet. Och sist men inte minst att få träffa alla andra frivilligorganisationer där vi kan lyfta både stort och smått. Att cyberhot är vår tids missiler pratade flera om. Vår representant i EUkommissionen Cecilia Malmström, EU-kommissionär för inrikesfrågor anser att detta är en av vår tids stora säkerhetsrisker: - Ett av de tydligaste argumenten för att vi behöver ett bredare angreppssätt till säkerhetsfrågor är faktiskt just Internet, som är en ny arena för såväl brottslingar som terrorister, och som om det används i skadligt syfte också kan leda till stora säkerhetsbrister och humanitära katastrofer. ÖB håller presskonferens Nyligen presenterade EU-kommissionären en ny inre säkerhetsstrategi för Europa, med 41 konkreta åtgärder för de kommande fyra åren och med tydliga riktlinjer för vem som ska göra vad och när. Åtgärderna har koncentrerats till fem områden där man ett ökat behov av samarbete inom EU: Organiserad brottslighet, terrorism, krishantering, gränssamarbete och cyberbrott och cybersäkerhet Strategin är den första av sitt slag, eftersom den tar ett helhetsgrepp kring säkerhet och lämnar en traditionellt reaktiv hållning inom EU för en mer proaktiv och strategisk europeisk säkerhetspolitik, säger Cecilia Malmström. - Vi måste både värna om den personliga integriteten och bekämpa brottslighet och bekämpa övergrepp- Detta ställer oerhörda krav på hög säkerhet och samverkan inom EU. Så kom Dagen med STORT D. Försvarsminister Sten Tolgfors skulle hålla sitt tal och jag satt som vanligt på helspänn. Veckan före konferensen hade ett debattinlägg av mig publicerats på politikerbloggen.se (se nedan) där jag uppmanat försvarsministern och överbefälhavaren att nämna de frivilliga försvarsorganisationerna i sina respektive tal. Och inte för att det är politiskt korrekt, utan för att de menar det och för att dryga medlemmar viger sitt liv åt sina organisationer och för att stå försvarsmakten bi. Försvarsministern höll ett 35 minuter långt tal. Där allt var guld och gröna skogar. Inga moln på himlen och inga hot någonstans. Men inget om frivilligorganisationernas betydelse, stöd och kunskap, när försvarsministern stod i talarstolen. För alla er som som bryr sig om försvaret säger han vid flera tillfällen. Men låter ändå cirka medlemmar i frivilligorganisationerna Reidun Eklöw och Gunilla Svensson stå utanför. Förstår han verkligen vad det skulle betyda för alla dessa organisationer att han nämner dem. Nej jag tror inte han fattar det. Inte ens svaret på frågan från mig om varför han inte nämner de frivilliga försvarsorganisationerna är värd att berätta om. Bättre kan du Sten Tolgfors. Jag upplevde hans anförande som ett försvarstal för något man infört men inte riktigt vill förstå innebörden av. Att han inte säger något om frivilligorganisationerna är synd och skam, de måste vara med som en naturlig del på alla nivåer. Inte förrän vi kommer dit, kommer vi att bli tagna på allvar, det gäller för oss alla inom frivilligorganisationerna att vid varje tillfälle som ges framhäva oss själva och tala om vilken viktig resurs vi är till hela samhället, säger Reidun Eklöw. Desto trevligare och mer uppmuntrande var det att lyssna på överbefälhavare Sverker Göranson. Hans tal var mer anpassat till vardagen och han, precis som sin personal, står med båda fötterna på jorden. - De frivilliga försvarsorganisationerna betyder oerhört mycket i den nya insatsorganisationen IO14. Som stöd i rekryteringsarbetet av nya soldater. Försvarsmakten måste ta tillvara deras engagemang och dess kunskapsbank. Ett utmärkt verktyg för att sprida information om försvaret i hela landet, från Malmö till Kiruna. De frivilliga försvarsorganisationerna är med i IO14. Vi tillsammans är verktyg i den nya organisationen. Nu är det bara att hålla tummarna att ÖB och försvarsmakten arbetar efter detta och att det inte bara är ett spel för galleriet. Gunilla Svensson, viceordförande. - Förhoppningsvis inser Försvarsmakten tydligare vikten av de frivilliga försvarsorganisationerna nu när hela FM kommer bestå av frivil- 4 B i l k å r i s T e n n r

5 liga. Jag tror att man kan få mer förståelse för vilket engagemang frivilligheten består av och att de också kan få mer förståelse för de svårigheter, problem som vi har med att tex. hitta rätt personer till uppdragen och att fylla alla avtalsplatser. Sent på eftermiddagen den sista dagen höll ambassadör Krister Bringéus, som är senior civilian representative i Mazar- e- Sharif i Afghanistan, ett mycket uppskattat tal om läget därnere. Vi var många som väntat på denna rapport, lite tungt att behöva vänta tre dagar på ett sådant viktigt inslag. Krister Bringéus är vår första civila representant för den militära insatsen. Det är cirka svenskar som arbetar i Mazar och de kommer bland annat från Folke Bernadotte akademien, Rikskriminalen, Sida och MSB (Myndigheten för Säkerhetsskydd och Beredskap). Ambassadör berättade om vad man framförallt arbetar med: 1) att vara en politisk utpost, kontakter med civila samfund 2) Förvaltare av ett stort svenskt bistånd 3) Civil - militär samverkan. Det är stora kulturella skillnader mellan de olika organisationerna som finns representerade och det är oerhört viktigt att skapa en gemensam målbild för alla. Det har man börjat göra och även skapa en mall som synkroniserar insatser, civila som militära berättade Krister Bringéus. Ambassadören arbetar för större synlighet och att för att arbetet blir mer projektorienterat. Man har koncentrerat sig på uppbyggnad av brunnar, kliniker, vägar och skolor i de absolut mest utsatta och fattiga provinserna i norra Afghanistan. Han nämnde specifikt en provins där man inte haft elektricitet, inte rent vatten, läsokunnigheten har närmast varit 100 procent bland kvinnor och något lägre hos män. Idag har några delar av provinsen fått rent vatten och el och 30 skolor har startats. För invånarna är detta en otrolig insats. Att Afghanistanproblematiken är komplex är väl ingen nyhet. Och det hördes också på Krister Bringéus. Han är övertygad efter sina sex månaders Ambassadör Krister Bringéus närvaro och efter de samtal han haft med provinsguvernörer och representanter för många olika organisationer, att drar sig det internationella styrkorna undan så blir det kaos och inbördeskrig och talibanerna kommer tillbaka. Och det man byggt upp sedan 2001 raseras. Men på sikt måste afghanerna själva hantera situationen men det kommer att ta lång tid. Så var tre dagars konfererande till ända. Förhoppningsvis var vi alla lite klokare och nöjdare. Nu med ett stort antal nya visitkort och kontakter med oss hem. Text & foto: Daisy Balkin Rung Detta debattinlägg publicerades på före Folk & Försvarskonferensen den 13 januari Öppet brev till försvarsminister Tolgfors och överbefälhavare Göranson Det är dags att sluta behandla de frivilliga försvarsorganisationerna styvmoderligt. Ni båda har nu chansen att gå i bräschen och ta upp frivilligorganisationerna och deras stora kunskapsbank och engagemang. Och deras möjligheter att avlasta och hjälpa försvarsmakten och samhället. Gör det nu i era tal på Folk & Försvarskonferensen i Sälen. På söndag ses vi igen i Sälen. På den årliga Folk & Försvarskonferensen. Förra året höll ni båda långa inlägg om försvarsmakten och dess kapacitet. Men ingen av er nämnde de frivilliga försvarsorganisationerna, mer än i någon liten bisats. Då skrev jag en debattartikel på politikerbloggen och undrade varför vår försvarsminister inte nämner våra frivilligorganisationer och dess insatser. Och blev sedan inkallad till en liten pratstund med Sten Tolgfors. Till ÖB ställde jag frågan direkt i auditoriet! NU tänkte jag vara ute i god tid och påminna er båda om att vi i vårt vackra avlånga land har cirka medlemmar engagerade i frivilligorganisationerna. Och jag vill poängtera att det inte enbart finns ett glatt engagemang, utan också en kunskapsbank att hämta hos dessa nästan personer. Kunskap, öppenhet, flexibilitet, frivillighet och engagemang, kombinationer som är som ett smörgåsbord för de intressenter som vill ha hjälp. Och vars tjänster dessutom är kostnadseffektiva. Idag är de frivilliga försvarsorganisationerna anpassade till det nya försvaret och de utvecklas ständigt i takt med omvärlden. De har slimmats och blivit än mer kostnadsmedvetna. Och de förtjänar mer än att bli styvmoderligt behandlade och nämnda i bisatser för att det är politiskt korrekt. Så Sten Tolgfors och Sverker Göransson ta chansen och gå i bräschen. Börja prata om frivilligorganisationerna och behandla dem som de är värda. MED RESPEKT! Tänk på detta när ni står på podiet på Högfjällshotellet i Sälen! Daisy Balkin Rung Denna debattartikel publicerades på måndagen den 17 januari 2011 Var tog frivilligorganisationerna vägen? Idag höll försvarsminister Sten Tolgfors sitt tal på Folk & Försvarskonferensen i Sälen. Ett 35 minuters tal, där han med emfas hyllade den svenska försvarsmakten. Han poängterade vikten av samverkan och breda uppgörelser i Riksdagen. Flera gånger sa han För alla dom som bryr sig om försvaret och ändå utelämnar han personer som engagerat sig i de frivilliga försvarsorganisationerna. Det övergår mitt förstånd att han som svenska regeringens representant för svensk försvarspolitik kan gör detta. Nu undrar jag om Sten Tolgfors förstår vad det skulle betyda för dessa människor som engagerat sig med hull och hår om han nämnde dem i talarstolen i Sälen. Att han framhävde dem och poängterade deras kunskap, engagemang, förmåga och den pluralism som finns. Om försvarsministern nu inte förstår så ska jag förklara. Det skulle innebära att personer kunde känna ännu mer stolthet över att på sin fritid bry sig om försvaret. Att de efter sin arbetstid, på semestrar och helger, ställer sin tid till förfogande för att de tror på det finaste Sverige har - nämligen frihet och demokrati. Om försvarsministern skulle säga att han är stolt över de svenska frivilligorganisationerna och deras insatser, då skulle personer och deras närstående känna sig ännu mer sporrade och taggade!det skulle också ge kraft och signaler till myndigheter om vikten av att använda sig av de frivilliga försvarsorganisationerna. Jag och många med mig Sten Tolgfors väntar med spänning. Frågan är bara vilket år det blir? Daisy Balkin Rung Chefredaktör Sjövärnsposten, skribent i tidningarna Bilkåristen och FRO-Nytt B i l k å r i s T e n n r

6 Ingen dans på rosor! Ett gäng på 12 instruktörselever 6 tjejer och 6 killar påbörjade sista steget i sin tuffa bvinstruktörsutbildning den 24 januari. Det var deras vinterdel som startade i Boden med en avslutande långresa till fjällmiljön i Voggatjolme. Det skulle visa sig att det inte skulle bli en dans på rosor med all snö, kyla och med full stridsutrustning på. Att ta hand om sig själv i vintermiljö och att sedan kunna lära ut detta till sina elever är en mycket viktig del i utbildningen. Men även att kunna ta sig fram med bandvagnarna till rätt plats oavsett kyla, mörker och snödjup med hjälp av karta och GPS är också ett måste att kunna. Därför är det viktigt att lära sig läsa av både väder och vind men även omgivningen så man slipper hamna i någon ravin, bäck, sjö eller i värsta fall i vägen för en lavin. Det blev en hel del bärgning och snöskottning under kursens gång för att åka på skrå i snö är inte det lättaste. Ingela Kronlund Foto: Ola Edvardsen och Ingela Kronlund Det var nog så viktigt att ställa in bindningarna på skidorna innan Tolkningen. Lotta, Annika S, Annika W förbereder sig. Här borrar Gun-Britt i isen för att göra en koll på tjocklek och isskikten. Håller det för att gå över med en bandvagn? Så här såg vagnarna ut när kursen startade, helt igen frusna. 6 B i l k å r i s T e n n r

7 Det var mycké snö på fjället. Snön var som socker så det var svårframkomligt. En del fick till och med förarbevis på snöspade. Vi hade även orientering i mörker. När man bärgar fel så fyller man bandet fullt med snö. B i l k å r i s T e n n r

8 Antar du utmaningen och vågar du prova på något nytt! Vi erbjuder dig en spännande fritid och vill samtidigt väcka intresset för fortsatt utbildning. Kursinnehåll: Fordonsutbildning Sambandstjänst Sjukvårdstjänst Försvars- och organisationskunskap Karta och orientering Förläggning med en natt i tält Bilkårens Ungdomskurs Antagningskrav till kursen: - ska vara medlem i Bilkåren eller FMCK - betalat medlemsavgiften - ha fyllt 16 år och vara fullt frisk - kursanmälan skall godkännas av kår Kursdatum: 30 Juli 5 augusti 2011 Kursplats: Kosta Först till kvarn... Syftet är att ungdomar skall få ett intresse för vår verksamhet och bli aktiva medlemmar. I år så går det två ungdoms kurser FMCK:s Ungdomskurs Kursen är indelad i 2 steg: Steg 1: Utbildning till AM körkort Steg 2: Grunder i ordonnanstjänst De elever som inte har EU mopedförarbevis går steg 1. De elever som redan har EU förarbevis går steg 2 och får en inblick och förståelse för vad en MC ordonnans kan ha för uppgifter. Antagningskrav till kursen: - medlemskap i FMCK eller Bilkåren - ha ett stort intresse för organisationen - kursen är öppen för ungdomar mellan år. - kursanmälan skall godkännas av kår Kursdatum: 1:a kursen (både steg 1&2) juli 2:a kursen (både steg 1&2) juli Kursplats: Kråk Kursinnehåll: Ledarskap LABC (första hjälpen) En massa annat skoj Brandförsvar Mopedkörning Ungdomsledarutbildning (FMCK) Kursens målsättning är att ge ledaren viss kunskap och färdighet i att administrera och genomföra ungdomsverksamhet på lokal och regional nivå inom respektive organisation Kursinnehåll: Föreningskunskap Ekonomi Planering, rekrytering, samverkan Ungdomsledarskap Utbildning Försvarskunskap Grupparbeten Sjukvård Antagningskrav till kursen: - medlemskap i FMCK eller Bilkåren - intresserad av ungdomsverksamhet - vara minst 18 år - bedömas mycket lämplig att verka som ungdoms - ledare och vara en god förebild - kursanmälan skall godkännas av kår Kursdatum: 30 Juli 5 augusti 2011 Kursplats: Kosta 8 B i l k å r i s t e n n r

9 Sammanställt av Sören Lund $ SAXAT Äntligen nu räknas 600 kubik som tung MC vid uppkörning Efter elva års kamp jublar SMC, Sveriges Motor- Cyklister, över att ha blivit bönhörda. Igår beslutade Transportstyrelsen att ändra kraven för vilket provfordon som gäller vid uppkörning för tung MC körkort, så kallad A-behörighet. Från och med 1 april gäller minst 595 kubik och minst 40 kw som tung MC då du tar körkort. Detta är en fråga som SMC drivit i mer än elva år, därför firar vi idag att Sverige får rimligare regler! De svenska kraven har varit betydligt hårdare än vad EU föreskrivit. Många körkortstagare som är kortväxta har haft stora problem att framföra en 700-kubikare med minst 35 kw, vilken har varit gränsen för A-behörighet tills idag. Läs mer på: Försvarets Personaltjänstförbund, FPF FPF är en frivilligorganisation bildad 1955 och är organiserad i fyra regionala föreningar: Södra, Västra, Östra och Norra Sverige. Förbundets verksamhet skall tjäna totalförsvaret och omfatta försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av personal som handhar frågor rörande personaltjänstverksamheten inom försvaret. FPF har ett omfattande kursutbud som du kan läsa mer om på deras hemsida En specialkurs för våra ungdomsinstruktörer är: GK Värdegrund Ungdomsinstruktörer september. Plats meddelas senare. Sista anmälningsdag 10 augusti. Mer info på FPF s hemsida där du också anmäler dig. Dramatisk sänkning av koldioxidutsläppen från bilar Från och med 1 maj i år kommer en ökad låginblandning av biobränsle i bensin och diesel att vara tillåten, vilket kommer att minska klimatpåverkan från bilar. BIL Sweden har tagit fram en lista på de personbilsmodeller som kan köras på E10, dvs bensin med upp till 10% inblandning av etanol. E10 kommer att vara tillåten att säljas från och med 1 maj i år. Den ökade låginblandningen av biobränsle i bensin och diesel är mycket glädjande ur miljösynpunkt. Det är en billig och enkel åtgärd som snabbt ger stor effekt på utsläppen av koldioxid från större delen av bilparken, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. Mer info på: Välkommen till Bilkåristsvingen Lundsbrunns GK Tävlingen går den augusti. Medlemmar i Smålands Golfande Bilkåristers klubb får inbjudan med fullständig information tillsammans med utskicket efter årsmötet senast v15. Övriga som vill vara med på Bilkåristsvingen, ring Doris eller Birgit så sänder vi informationen omgående. Välkommen till 2 härliga golfdagar! B i l k å r i s t e n n r

10 Bilkåristsvingen 2010 Golftävlingen som arrangeras varje år i slutet av augusti över två dagar års tävling, augusti gick på Vara-Bjertorps Golfklubb, det hade regnat mycket veckan innan vi kom vilket gjorde att banan var blöt och svårspelad. 18 glada Bilkårister trotsade vädrets makter och fick sol som belöning när vi tävlade om vårt vandringspris. I anslutning till golfbanan ligger Bjertorps slott, där vi var inkvarterade allesammans i vackert inredda rum, alla med olika teman. Efter avslutad golfrunda på söndagen bjöds det på afternoon tea i slottsparken en godare eftermiddagsfika har vi nog aldrig smakat, där fanns allt, mmmm. Kvällen avslutades med en 5-rättters slottsmiddag och som vanligt med mycket golfsnack. De flesta av deltagarna i Bilkåristsvingen. Måndag fick vi sol igen, vi måste ha tumme med vädergudarna. Spelet gick bra för en del och si så där för andra. Efter en god lunch tog tävlingsledningen till orda och vi fick reda på vem som vunnit. 1:a pris, Tinna Gabrielsson, Halmstad, tätt följd av 2:a pris Birgitta Brandberg, Göteborg, 3:e pris gick till Harriet Rudblom, Stockholm, 4:e Doris Lundqvist, Jönköping, 5:e Margareta Josefsson, Nybro spelar vi Bilkåristsvingen på Lundsbrunns GK den augusti, hoppas vi ses där! Maidy Gustafsson Foto: Marie-Louise Gustafsson De fem pristagarna. Från vänster: Tinna Gabrielsson, Margareta Josefsson, Birgitta Brandberg, Doris Lundqvist och Harriet Rudblom. Skjutglada bilkårister i Göteborg Sonja Blaugrund, Kerstin Rifve och Britt-Marie Persson Lag Göteborg vann Försvarsutbildarnas riksskytte. De fick Diplom och vandrings pokal efter att ha vunnit Sveriges Bilkårers Riksförbund lagtävling i kpist Vi väntar nu med spänning på resultatet från Lil Banås Holmberg, Kårchef Göteborgs bilkår 10 B i l k å r i s T e n n r

11 TA CHANSEN! Nu erbjuds du som inte fullgjort militärutbildning och som är intresserad av Hemvärnet en 14 dagars utbildning. När och var? Grundkrav Svensk medborgare, lägst 18 år, fullt tjänstbar ur militärmedicinsk synpunkt, god fysik enligt Försvarsmaktens standard, förutsättning att genomgå godkänd säkerhetsprövning samt medlemskap i frivillig försvarsorganisation. Tid Plats Arrangör Vecka Såtenäs / F 7 Försvarsutbildarna Vecka Halmstad / F 17 Bilkåren Vecka Boden Försvarsutbildarna Vecka Härnösand Försvarsutbildarna Vecka Väddö / LSS FVRF Vecka Ronneby / F 17 Bilkåren Vecka Villingsberg Karlskoga Försvarsutbildarna Vecka Falun Bilkåren Vecka Revingehed / P 7 SLK Vecka Halmstad/F 17 FVRF Vecka Karlskrona / MarinB SLK Vecka Östersund Försvarsutbildarna Vecka Revingehed / P 7 Bilkåren Vecka Ronneby / F 17 Försvarsutbildarna Vecka Umeå Försvarsutbildarna Vecka Ronneby / F 17 FVRF Innehåll Stridsteknik, vapenhantering, skydd mot kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära stridsmedel, sjukvård i fält, folkrätt för soldater i krig och fred Två dygn i fält. Förmåner under kursen Du erhåller fri resa, uppehälle och utrustning. Under kursveckan är Du försäkrad och erhåller dessutom dagpenning som motsvarar 90 % av sjukpenninggrundande inkomst. Max 792:-/dag, Du kan läsa mer på: Som enskild uppnå personlig färdighet på soldatutrustning och enskilt uppträdande i militärt förband. Intresserad! Ansökan Du hittar mer information samt ansökningsblankett på respektive organisations hemsida B i l k å r i s t e n n r

12 Fyllt 15? GRATTIS! Nu när du fyllt 15 år är du välkommen som medlem i en av Sveriges mest spännande motororganisationer Bilkåren. Vi kan lova dig en spännande och annorlunda fritid där våra aktiviteter och kurser ger dig upplevelser och utmaningar som du aldrig kommer att glömma. När du fyllt 18 år kan du vidareutbildas och skriva avtal för att tjänstgöra civilt inom landets krisberedskap eller militärt inom Försvarsmakten. Mer info och ansökningsblankett hittar du på vår webbsida bilkaren.se 12 B i l k å r i s T e n n r

13 Välkommen till oss! B i l k å r i s T e n n r

14 TA CHANSEN! Nu erbjuds du som inte fullgjort militärutbildning och som är intresserad av Hemvärnet en 14 dagars utbildning. När och var? Grundkrav Svensk medborgare, lägst 18 år, fullt tjänstbar ur militärmedicinsk synpunkt, god fysik enligt Försvarsmaktens standard, förutsättning att genomgå godkänd säkerhetsprövning samt medlemskap i frivillig försvarsorganisation. Som enskild uppnå personlig färdighet på soldatutrustning och enskilt uppträdande i militärt förband. Innehåll Stridsteknik Vapenhantering Skydd mot kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära stridsmedel Sjukvård i fält Folkrätt för soldater i krig och fred Två dygn i fält Tid Plats Arrangör Vecka Såtenäs / F 7 Försvarsutbildarna Vecka Halmstad / F 17 Bilkåren Vecka Boden Försvarsutbildarna Vecka Härnösand Försvarsutbildarna Vecka Väddö / LSS FVRF Vecka Ronneby / F 17 Bilkåren Vecka Villingsberg Karlskoga Försvarsutbildarna Vecka Falun Bilkåren Vecka Revingehed / P 7 SLK Vecka Halmstad/F 17 FVRF Vecka Karlskrona / MarinB SLK Vecka Östersund Försvarsutbildarna Vecka Revingehed / P 7 Bilkåren Vecka Ronneby / F 17 Försvarsutbildarna Vecka Umeå Försvarsutbildarna Vecka Ronneby / F 17 FVRF Förmåner under kursen Du erhåller fri resa, uppehälle och utrustning. Under kursen är Du försäkrad och erhåller dessutom dagpenning som motsvarar 90 % av sjukpenninggrundande inkomst.max 792:-/dag, Du kan läsa mer på: Vi kommer att genomföra en informationsträff Datum: kl Intresserad! Plats: Anmäl dig genom att sända ett mail till: Vi bjuder på fika! 14 B i l k å r i s t e n n r

15 Förnyelse av förarbevis i Halmstad Tänk att kombinera snö och halka med uppkörning. Den kombinationen fick deltagarna från södra Sverige smaka på när de samlades för att få sina förarbevis uppdaterade i Halmstad i november. Det var ett trettiotal som passade på att med instruktörers ledning uppdatera sina kunskaper på befintliga körkort. Förarbevis på buss och lastbil med släp höll Anki Hammerin i, Hanna Åström minibuss och Eva Ekström på terrängbil. Åsa Manfredsson hade lastbil och var kurschef. Bo Erlandsson ansvarade för farligt gods. Riskutbildning stod Lotta Sunde för. Det måste vara det optimala för instruktörer att få se förare behärska både vattenfyllda hål i skogen, snö på vägar och tuffa starter i branta och hala uppförsbackar. De som hade släp efter sin lastbil fick erfara att bara en liten backe och lite snö kunde ställa till problem vid igång rullning. Det var första gången Åsa var kurschef på en lokalt anordnad kurs, dessutom var Bilkåren ansvarig för alla frivilliga. Kursen anordnades av F17 men var på FMTS och LV6 i Halmstad. Allt flöt på under helgen och alla verkade nöjda. Men dagen innan kursen fick Åsa reda på att det fattades Terrängbilar. De bilar som blivit bokade till kursen var utlånade på annat håll och kreativiteten fick sättas på prov, var får vi tag på terrängbilar med så kort varsel? På körgården I Helsingborg fanns det TGB som inte skulle användas under helgen, så tack vare de hjältar som hämtade TGB 20 i Helsingborg, och dessutom hamnade i snöovädret över Hallandsåsen, så slapp vi ställa in terrängdelen. Det var en trevlig helg med många nya vänner att umgås med och det knöts säkert en del nya kontakter mellan deltagare och organisationerna som var representerade. Karin Widestål var chefbilkårister under helgen. Tre härliga dagar och nytt förarbevis! Cay Öst, Lotta, framför ratten på sin buss. Marie-Louise Sjöström, Bilkårist, diskuterar med instruktören Åsa Manfredsson. Från vänster: Åsa Manfredsson, Anki Hammerin, Jeanette Henriksson-Krusell, Marie-Louise Sjöström och Christian Malmborg på väg till maten med buss. B i l k å r i s t e n n r

16 Jag, Jill Rydiander, Kristianstadskåren och Viktoria Hagerman, Helsningborgskåren vill på detta sätt tacka alla fantastiska förare som ställde upp och körde under Sweden Rock Festivalen Ni är underbara, utan er insats hade det aldrig gått att ro detta i land. Under åtta dagar hade vi 65 förare igång dag och natt. Vi körde mest långturer mellan Norje och Kastrup men även lite kortare sträckor inom området. Jag själv fick den första körningen på festivalen. En ljudkille som skulle passa på att umgås med sin familj i några dagar innan festivalen kom igång, det blev en snabb utryckning eftersom hans tåg snart skulle avgå. Jag blev lite retad efter den körningen. Alla bilar stod inne och jag valde en liten Peugeot, det fanns ju bilar med mycket mer klös i och som hade mycket mer utrustning. Jaja fram kom vi alla fall och i tid! 2010 samarbetade festivalen med en ny bilfirma, jag hoppas att de aldrig väljer den igen. Det strulade från dag ett. När förarna kom fram till uthyraren så fanns inte alla bilar där utan förarna fick snällt vänta på leverans. Bilarna höll inte den standard som festivalen vill ha med tonade rutor mm och vissa bilar hade fint tejpats där det var fel! Både festivalen och artisterna var mycket nöjda med vår service. Jag och Viktoria har sedan festivalslut 2010 fått förfrågningar från förare om det blir något Vi kan nu lugna er med att arbetet med årets festival redan har satt igång. Är du intresserad/har några frågor maila: Nu ser vi till att bilarna rullar på 2011 års festival! André, Holger och Yvonnes boende under festivalen Text: Jill Rydiander, Viktoria Hagerman Bild: Jill Rydiander, André Andersson Förarna väntar på band utanför hotell i Kristianstad Jill pratade väldigt mycket i telefon under festivalen 16 B i l k å r i s t e n n r

17 På väg ut på köruppdrag Damn delicious uppträdde Jill och Viktoria har avstämning i fikatältet U.D.O. uppträdde Lars blev privatchaufför i Hummern, han hade lite svårt att släppa den bilen sen! André klär om för att gå ut på festivalen efter avslutat pass Fikapaus under bilhämtningen B i l k å r i s t e n n r

18 Nordisk workshop om användande av frivilliga På Haga slott i Stockholm den 27 april 2009 blev de nordiska ministrarna med ansvar för beredskap eniga om att stärka det nordiska samarbetet på beredskapsområdet. Danmark fick i uppgift att anordna en workshop under 2010 med deltagare från beredskapsmyndigheter och frivilligorganisationer med inblick i och erfarenhetsutbyte kring rekrytering och användning av frivilliga i beredskap. Bilkåren fick förmånen att som en av frivilligorganisationerna från Sverige delta på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi var drygt 30 personer från Danmark, Finland, Norge och Sverige som samlades på Danmarks Beredskabstyrelses kursgård i Snekkersten norr om Köpenhamn i mitten av november. Det var myndighetspersoner och representanter från olika frivilligorganisationer med olika inriktningar som samlades till ett par intressanta dagar. Inledningsvis gjorde respektive land en kort sammanfattning av frivilligarbete i respektive land, dvs. hur landets räddnings/krisberedskap är organiserad, de frivilligas arbetsuppgifter, ersättningar och statsstöd, statistik, lagar, utbildning av frivilliga, pågående utvecklingsarbeten m.m. Det är mycket som skiljer länderna åt med det är även mycket som är likt. Statens ansvar, det vill säga hur mycket av verksamheten som staten finansierar genom statsbidrag varierar stort. I Norge har man en paraplyorganisation för olika förbund med inriktning mot räddningsinsatser Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) med totalt medlemmar. Ett av förbunden där är Grotteforbundet som har beredskap för krävande räddningar i grottor. En liten förening med 200 medlemmar där var och en har ett gediget intresse och stor kunskap i sitt specialområde. Organisationerna i FORF har kompetenser för att utföra räddningsinsatser i sjö, på land och i luften. Yttersta ansvaret för att räddningsarbetet fungerar ligger på justitiedepartementet. Norge har stort politiskt fokus på frivilliga, justitieministern har skrivit ut till alla kommuner och myndigheter för att påtala att de ska bruka frivilliga i första hand. Åland har invånare och är indelat i totalt 16 kommuner, Mariehamn är den största av dem med invånare, nio landsbygdkommuner och sex skärgårdskommuner, den minsta kommunen har endast 125 bofasta invånare. Skärgården består av ca öar. Ålands räddningstjänst är nästan helt och hållet uppbyggd på frivilliga insatser. Några gemensamma problemområden är att frivilliga och deras insatser inte får den bekräftelse de förtjänar, det är svårt att skapa motivation och behålla medlemmar då dess inte får vara delaktiga vid övningar och insatser. Bättre samarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer och även mellan olika frivilligorganisationer var några av de frågor som diskuterades. Från Sverige kunde vi ge ett exempel på ett väl fungerande samarbete då Peter Helsing från Svenska Kraftnät och undertecknad gjorde en gemensam presentation kring det samarbete som vi har med resurser av förare vid händelse av kris i elförsörjningen. Gunilla Svensson, centralstyrelsen $ SAXAT Sammanställt av Sören Lund Det krävs bättre rutiner för att kontrollera alkolås Från och med 1 januari nästa år blir det en kraftig ökning av antalet rattfyllerister som kör med alkolås i trafiken. Det skriver tidningen Motorföraren i sitt senaste nummer. För oss på MHF är det en självklarhet att människor ska behandlas rättssäkert i alkolåsprogrammet. Därför måste det finnas säkra rutiner för att kontrollera alkolåsen, säger Tom Bjerver, vd MHF. Dåligt fungerande teknik och mätningar som slår fel har gjort att ett 50-tal deltagare per år i det villkorliga körkortsprogrammet med alkolås har uteslutits och förlorat sina körkort. När den nya lagen börjar gälla vid kommande årsskifte ökar antalet deltagare i alkolåsprogrammet med minst 5000 personer om året. Läs mer på: rekordår för fordonsgas 2010 såldes 91 milj Nm3 fordonsgas, 35 % mer än 2009, med drygt 60 % biogas och ton minskade CO2- utsläpp. Nu finns 122 publika gasmackar i Sverige. Mer info: 18 B i l k å r i s t e n n r

19 Sammanställt av Sören Lund $ SAXAT Lastbilsolyckor stoppade vintertrafiken i 158 dygn Trafiken stod stilla i totalt 158 dagar under novemberdecember 2010 efter olyckor med tung trafik. Lastbilar som kört av vägen eller ställt sig på tvären över vägbanan är de vanligaste orsakerna till trafikstopp. Det visar en sammanställning från Motormännen. Under november och december 2010 inträffade störningar i trafiken där tung trafik varit inblandad, enligt statistik från Trafikverkets trafikledningscentraler som Motormännens tidning Motor tagit del av. Av dessa hade 85 procent stor eller mycket stor påverkan på trafiken. Totalt orsakade olyckorna stopp och förseningar i trafiken på 158 dygn. Problemen har fortsatt även under januari och februari i år även om stoppen inte varit lika långa, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen. Stopp i trafiken på grund av att lastbilar och bussar kört av vägen kostar samhället 125 miljoner kr varje år. Med vinterdäckskrav även för tung trafik beräknar Trafikverket att samhällskostnaden för olyckor skulle bli 20 miljoner lägre per år, samtidigt som risken för olyckor skulle minska med 35 procent. Kravet på 5 mm mönsterdjup som infördes för ett år sedan är inte tillräckligt, eftersom de allra flesta lastbilar redan uppfyller kraven. Dessutom omfattas inte lastbilssläp av kraven, för dessa räcker det med 1,6 mm mönsterdjup. För att minska störningarna krävs vinterdäck med bra mönsterdjup, säger Niklas Stavegård. Läs mer på: Stor ökning av risken för viltolyckor Viltolyckorna i Sverige fortsätter att öka kraftigt. Under 2010 inträffade över viltolyckor, vilket är en ökning med 42 procent olyckor på fem år. Kronoberg är länet där det är störst risk att råka ut för en viltolycka. Försäkringsbolaget If har räknat fram listan över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar. För sjunde året i rad är Kronoberg länet med flest viltolyckor med över 30 olyckor på 1000 bilar under Det motsvarar tre procent av alla bilar i länet. Stockholms län är mest förskonat från viltolyckor med 3,7 per 1000 bilar. Det nationella snittet 2010 har ökat till 11,2. Läs mer på: FMK arbetar för säkrare, miljövänligare & billigare bilism Billigare bilägande! BIlKåRIStER! Bli medlem i FMK då får du del av alla våra medlemserbjudanden och dessutom stödjer du vårt arbete för ökad trafiksäkerhet. Medlemsavgiften är endast 100 kr första året. FMK en motororganisation för alla! Rabatt på: Försäkringar Vägassistanstjänster Hyrbilar Hyrsläp Reparationer Service Biltillbehör Kontaktlinser Datorer Internationellt körkort El Resor Hotell Medlemslån 20 öre rabatt/liter bränsle Stora nybilsrabatter DESSutoM En MotoRtIDnIng 6 ggr/år Boka medlemsskap på: eller tel B i l k å r i s T e n n r

20 Bilkårernas bod oförändrade priser! Köp produkter ur Bilkårernas bod och visa att du är BILKÅRIST. Senaste tillskottet i boden är en snygg toppluva. Kanske något att stila med i skidbacken? Fraktkostnaden är sänkt, avgiften är nu 75 kr per beställning. Gå in på och tryck på Bilkårernas bod. Infomaterial Beställningen görs på intranätet. En militär, en civil och en ungdomsaffisch finns att ladda ner i A3 eller A4 format. Du kan också beställa extra exemplar av tidningen Bilkåristen på intranätet. en resurs i tiden! 20 B i l k å r i s T e n n r

21 Ju bättre desto snabbare! Information från kansliet! Ju bättre kursanmälningarna fylls i desto snabbare handläggning Skriv tydligt det är bara du som vet vad som rätt. Fyll i ALLA fälten informationen behöver vi för att göra rätt. Kontrollera att anmälan kommit in till kansliet logga in på intranätet så att du får upp ditt utbildningskort. Observera att när du har skrivit under din kursanmälan, ska du lämna den till din kår. Det är bara du som vet vad som är rätt, men det är någon annan som ska läsa det. Längd och vikt behövs till rätt storlek på uniform. Saknas uppgifter på körkort och förarbevis kan leda till att du inte blir antagen till kursen du har sökt. Saknas underskrift kan vi inte handlägga anmälan. Ta hjälp av din kår så att det blir rätt, även rutan Totalförsvarsmyndighet ska fyllas i korrekt. Inte korrekt angivet hälsotillstånd kan leda till att du måste avbryta kursen och åka hem. Det är bara du som vet när du kan gå kurs och fyller du i två alternativ kan du bli antagen till något av dem. Viktigt för att du ska bli antagen till rätt kurs. Inte korrekta uppgifter kan leda till att det inte går att anta dig till rätt kurs. Dessa uppgifter är en säkerhetsåtgärd för din del och om det händer någonting under kursen är det en säkerhet för dina anhöriga. SAXAT Sammanställt av Sören Lund $ Män bakom ratten i 15 av 16 dödsolyckor med fotgängare Unik studie av olyckor från försäkringsbolaget If: Män är kraftigt överrepresenterade som bilförare när fotgängare skadas. En man satt bakom ratten i 15 av 16 dödsolyckor. Försäkringsbolaget If har analyserat 464 trafikolyckor med fotgängare och personbil. Det är verkliga skadeärenden där samtliga data har samlats in och analyserats. Resultaten visar att fotgängare lever farligt i trafiken och att det oftast är män som kör bilen när olyckor inträffar. Studien är unik i sitt slag och ingår i Ifs satsning på trafikforskning och förebyggande trafiksäkerhetsarbete. Läs mer på: Ge polisen rätt att stoppa yrkesförare i hårt väder Eftersom lastbilar och annan tung trafik är befriade från vinterdäckslagen ställer de ofta till stora problem i trafiken när det blir blixthalka. Nu kräver MHF:s Tom Bjerver att polisen ska få möjlighet att ge yrkesförare körförbud om vädertjänsten utlyst klass 2-varning. I senaste numret av tidningen Motorföraren skriver Tom Bjerver: Det krävs fullgoda vinterdäck även på tunga transportbilar. Tillåt polisen att stoppa vissa transportbilar när Kung Bore påkallar klass 2 varning för samhällsfunktionerna. Det finns inget som heter kör så det ryker till varje pris! B i l k å r i s t e n n r

22 Ett axplock av det som händer inom Bilkåren mars Bilkåristen nr 1 kommer ut mars Instruktörskonferens i Södertälje mars Introduktionskurs för civila avtal i Falun 27 mars Sommartiden börjar 1-3 april RU Bandvagn Villingsberg SvK 2-15 april GK Tung lastbil Del 1 i Skövde 27/3 9/4 GU-F i Halmstad 4-15 april Viking april Introduktionskurs för civila avtal i Östersund 23 april Påskafton 6 maj Centralstyrelsen har möte 7-8 maj Funktionärsutbildning för nya styrelseledamöter i Södertälje maj Minibuss intyg Villingsberg 17 maj Sista dag för artiklar till Bilkåristen nr maj GU-F i Ronneby 28/5 10/6 GK Tung lastbil Del 2 i Skövde 29 maj Mors dag maj RU Bandvagn Villingsberg TrfV 2 juni Kristi himmelsfärds dag 6 juni Sveriges nationaldag 11 juni Pingstafton 17 juni Bilkåristen nr 2 kommer ut 7-17 juni KU Bandvagn i Härnösand 19 juni Daniel och Victorias bröllopsdag juni GK Tung lastbil Del 1 i Revingehed 24 juni Midsommarafton 27/6 5/7 KU Terrängbil i Enköping 27/6-9/7 GU-F i Falun 27/7 7/8 Busskörning på scoutläger i Rinkaby 30/7 5/8 Ungdomskurs i Kosta 2-12/8 KU Bandvagn i Kosta 13-26/8 GK Bandvagn i Härnösand 21-31/8 Lasthantering/Marsch & Transport i Enköping 22-23/8 Bilkåristsvingen i XXX (var?) 24 31/8 Marsch och transport i Enköping 26 aug Sista dag för artiklar till Bilkåristen nr 3 27/8-9/9 GU-F Revingehed 27/8 9/9 GK Tung lastbil Del 2 i Revingehed 30/8-9/9 KU Bandvagn Revingehed 1-10 sep RU Tung lastbil Rosenholm 1-10 sep RU Buss Rosenholm 6 sep Centralstyrelsen har möte sep GK Tung lastbil del 1 Boden 5-13 sep KU Terrängbil i Enköping 27 sep Bilkåristen nr 3 kommer ut 1 oktober Tillåtet att använda vinterdäck 7-9 okt BV Avancerad 1 Villingsberg SvK okt GK Buss Rosenholm okt BV Avancerad 2 Villingsberg SvK 30 okt Sommartiden upphör 5-20 nov GK Tung lastbil del 2 Boden 8 nov Centralstyrelsen har möte 13 nov Fars dag nov RU Bandvagn Villingsberg SvK 27 nov 1:a Advent 1 dec Krav på att använda vinterdäck 13 dec Lucia 16 dec Bilkåristen nr 4 kommer ut 24 dec Julafton Mer info finns hos din lokala Bilkår eller på Uthyres Modern bostad, allergisanerad, 4 r, 120 kvm, 8 bädd. Stor altan, grillhus, tennisbana, boule, fina naturområden :-/vecka Tel: mejl: Torget Kontakta kansliet om du vill annonsera på torget så mejlar vi ett underlag. Bilkårister kör inte bara bil! Hela gruppen Stående från vänster Iris Lindholm, Ulla Ivarsson, Gun Stensson, Birgit Eskilsson, Marita Andreasson, Aina Severin och sittande Hanni Tillman Moberg. En avig och en rät. Varbergs Bilkårs lilla stick och virk - junta! Bilkårister i lite annorlunda verksamhet. Vi går i lära hos vår eminenta expert Hanni Tillman Moberg som jag tror är född med stickor i händerna. Hon är en mästare på detta och nu tar vi tillvara hennes kunskaper på ett lysande sätt. Kreativiteten frodas och det ena mästerverket efter det andra ser dagens ljus. Vi kan bara konstatera att man aldrig blir för gammal för att lära sig nya saker. Text och foto Marita Andreasson Totos fond Plusgiro: Bilkårernas stipendiefond Ragnvi Torslow-Lundgrens minnesfond Fonden tillförs medel genom gåvor, donationer samt räntor och aktieutdelningar. Stipendium och bidrag kan tilldelas medlem i bilkår. 22 B i l k å r i s t e n n r

23 Partille Hemvärnsförening i samarbete med Försvarsutbildarna Göteborg och med stöd av Göteborgs Garnison/Elfsborgsgruppen inbjuder till 5-års jubileum med ELFSBORGSMARSCHEN juni, 2011 Internationell 2-dagars marsch med sträckorna: 10 km, 25 km och 40 km Upplev Göteborg genom en annorlunda sightseeing få bra motion och en fin medalj. För information: Den första dagen passerar ni många av stadens sevärdheter och den andra upplever ni en del av den vackra Svenska västkusten. Elfsborgsmarschen ger möjlighet till fysisk aktivitet för såväl den tränade marschdeltagaren som för den som bara vill motionera. Man kan gå individuellt, eller som grupp, och då erhålla ett gruppdiplom. Marschvägen går huvudsakligen på gång- och cykelvägar. Varmt Välkomna! Vid frågor, kontakta oss gärna på: B i l k å r i s t e n n r

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Folk och Försvarskonferens i Sälen 14-dagars utbildning för Hemvärnet Ungdomsaffisch på mittuppslaget Ingen dans på rosor Nr 1 MARS 2011 En frivillig försvarsorganisation

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

kurser VintER och VåR 2015

kurser VintER och VåR 2015 kurser Vinter och vår 2015 1 Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. Våra kurser är inriktade

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

JAK Distans - Kursplan

JAK Distans - Kursplan JAK Distans - Kursplan Varmt välkommen att delta på JAK Distans! En grundkurs om som folkrörelse och bank samt om våra idéer för ekologisk, rättvis och räntefri ekonomi. Kursen sker i samverkan med Åredalens

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Informationsbrev om OL-Academy!!

Informationsbrev om OL-Academy!! NR 1 2012 Informationsbrev om OL-Academy!! Hej på er! Nytt år och nya möjligheter. Jag skall i detta informationsbrev som kommer att utkomma 1ggr/månad till studenter och andra personer kopplade till vår

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende.

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. Förord vob syd ab Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. VoB Syd AB driver ett antal sådana boenden i södra

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Medlemsantalet i Bilkåren ökar Från rekryterad till engagerad Eurovision Song Contest i Malmö Utbildning på Mercedes-Benz Global Training Nr 2 juni 2013

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig!

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Givetvis hoppas jag att ni har eller har haft en riktigt trevlig

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap!

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Så här i terminsstarten går vi ut med viktig information och det kan förkomma att det står likadant på mer än en lapp. Hoppas ni har överseende med

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Långsiktigt och strategisk för att utveckla och öka samhällets förmåga att förebygga och hantera händelser med kemiska (C), biologiska (B), radioaktiva (R),

Läs mer

Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare. Vinn 10 000 kr till klassen/ laget!

Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare. Vinn 10 000 kr till klassen/ laget! Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare Vinn 10 000 kr till klassen/ laget! Att synas, är att finnas 40 procent av alla trafikolyckor där gående

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014

Mötesplats Transporter 2014 PRELIMINÄRT PROGRAM Mötesplats Transporter 2014 14-15 oktober i Malmö Representanter från kommuner och landsting Välkommen till Mötesplats Transporter 2014! Datum: den 14-15 oktober 2014 Plats: Hotell

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html www.fysioteamet.se Idag har det varit en hel del FysioTeamet på schemat. Först klinikmöte med oss Alla fem sjukgymnaster. Sedan var Anna, Majsan och jag i Båstad på Båstad Bjäre Läkarpraktik och presenterade

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Projekt Frivillig försvarsorganisation belopp 2015, kr Ledarskap - grundläggande SLK - Svenska Lottakåren 1 292 440 Provtagare inom Nationell strålberedskap SLK - Svenska

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda. > VD har ordet: Martins film har betydelse för oss > Frösunda-assistenter Årets pusselbit > Månadens profil: Karin Stålhandske > Tävla och vinn i Frösundas sommarquiz Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information

Läs mer

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 Fem nyckelord som ska vara beskrivande för vår verksamhet Glädje Kamratskap Struktur/ Kontinuitet Utmaning/ Äventyr Lärande/ Utveckling Så här är vi organiserade

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Gör livet i föreningen så mycket enklare.

Gör livet i föreningen så mycket enklare. Gör livet i föreningen så mycket enklare. SportAdmin är utvecklat av föreningsmänniskor. För föreningar. Välkommen till SportAdmin. Vi erbjuder ett administrativt, webb-baserat system som gör livet enklare

Läs mer