T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T i d n i n g f ö r B i l k å r e n"

Transkript

1 Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Folk och Försvarskonferens i Sälen 14-dagars utbildning för Hemvärnet Ungdomsaffisch på mittuppslaget Ingen dans på rosor Nr 1 MARS 2011 En frivillig försvarsorganisation

2 T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Framtiden är ljus och ekonomin god Nu börjar vi äntligen få svar på de, för Bilkåren mycket viktiga frågor, vi ställt oss under det senaste året: Det nya organisationsbidraget Efter ett långt utredningsarbete, där alla frivilligorganisationer deltagit har Försvarsmakten och MSB bestämt hur beräkningen av organisationsbidraget fortsättningsvis skall ske. Beräkningen av bidraget sker mot ställda uppdrag. Det innebär för Bilkåren att vi får en ökning mot tidigare år. Den här förändringen är av stor betydelse för Bilkåren vi kan nu genomföra flera saker som vi länge sett ett behov av: Vårt kursutbud har nästan fördubblats de senaste åren och som vi ser det nu kommer antalet fortsätta att växa. Vi har nu möjlighet att anställa ytterligare en utbildningshandläggare (något vi har behövt under de senaste två åren). Vi kommer också i framtiden att kunna utbilda och utveckla våra funktionärer. Organisationsbidraget innebär också att vi kan genomföra Introduktionskurs (Intro) och Förberedande kurs inför avtalsteckning (Fia). Detta är något som kårråden behöver se över inför rekryteringen i höst och inkomma med underlag för genomförande. Foto: Sören Lund Vill passa på och påminna om funktionärsutbildningen för nya funktionärer och för utbildningssamordnare i kårråden som genomförs 7 8 maj i Södertälje. Information finns på vårt intranät. Centralstyrelsen har beslutat att inte höja administrations och rekryteringsbidag till kårerna för 2011, vi kommer i stället under året att premiera de kårer som ökar antalet avtalsbundna bilkårister. Det är av största vikt för att vi ska uppfylla våra befattningar i framtiden. Befattningar i Hemvärnet Arbetet med befattningar i Hemvärnet är nu fastställda, en mängd möten har skett under hösten och vintern. I det sammanhanget är det viktigt att Bilkåren inte åtar sig mer en vad vi kan uppfylla. Vi måste visa att den nivån som nu är fastställd också är den nivå vi klarar av. Befattningarnas antal är fastställda till 1164 st. Rikshemvärnschefens mål är att 85% ska vara uppfyllt under 2012 det innebär för Bilkåren 988 befattningar. Vi har idag enligt Rikshemvärnschefen en uppfyllnad på 679 befattningar vilket innebär att det saknas 309. Vi har i dag ( 15/2) 218 bilkårister som har påbörjat sin utbildning. Vi rekryterar för fullt till årets kurser och detta medför att om vi tillsammans rekryterar i lika stor omfattning som 2010 så kommer vi också att klara det 85%-iga målet! Vad är det då för förändringar och befattningar som gäller för Bilkåren i Hemvärnet? Den stora förändringen för Bilkåren är att i insatsplutonerna skall man i första hand vara soldat och i andra hand fordonsförare. Det finns idag bilkårister som är soldater. Dessa kan kvarstå i insatsplutonerna trots att befattningen är en G-befattning. G står för soldat och X står för frivillig i personaltabellerna. De som i första hand vill vara fordonsförare kan byta till en befattning i ett insatskompani eller till ett bevakningskompani. Vi har också fått nya befattningar i Trafikpluton och i TOLO-grupp (Tanknings och Laddningsomgång). Detta innebär för oss drivmedelsförare, vi ska också genomföra grundutbildning för Bussförare. I övrigt kvarstår befattningar och utbildning för Tung Lastbil, Bandvagn, Minibuss med Tungt Släp och Minibuss. Bilkårens mål har hela tiden varit att vi skall ha alla tyngre behörigheter i bilkåristernas befattningar. Till sommaren ska en utvärdering ske för att se över om någon befattning behöver justeras. Det finns en del dubbelbefattningar t ex fordonsförare/mekaniker där vi vill ha klarlagt vad detta innebär. I nuläget är det vår uppfattning att det motsvarar Särskild Tillsyn enligt det gamla Blå Förarbeviset. Det innebär i så fall att teknikkursen, som vi tidigare hade, kommer tillbaka. Nu ser vi fram emot ett nytt framgångsrikt år för Bilkåren som jag vet att vi klarar bara vi hjälper och stöttar varandra. För vad kan vara bättre än att vara bilkårist? Bilkårshälsningar Reidun Eklöw, Riksbilkårchef 2 B i l k å r i s t e n n r

3 Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Tidning för Sveriges Bilkårers Riksförbund Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Östhammarsgatan 70 Tel Tel.tid samt Fax: Plusgiro: (även Totos fond) Hemsida: E-post: E-post: (red) Ansvarig utgivare: Reidun Eklöw E-post: Redaktör: Sören Lund E-post: Prenumerationspris: Medlemmar helår 50:-, icke medlemmar helår 100:- Grafisk form: Åsa Nordlund, Ågrenshuset Produktion, Bjästa, tel: E-post: Tryck & distribution: Ågrenshuset Produktion, Bjästa På Bilkårens kansli arbetar: Reidun Eklöw Riksbilkårchef / Kanslichef Tel Mobil Lisa Axling Förbunds sekreterare Webbansvarig Tel Lisbeth Carlsson Utbildning Tel Merit Palmgren Ekonomiansvarig Tel Magnus Douhan Ekonomi ass. Tel Till dig som vill annonsera i Bilkåristen! Bokning: Agneta Nydahl, Ågrenshuset Produktion, E-post: Priser: helsida 9.900:-, halvsida 5.400:-, kvartssida 2.950:-, sponsorannons :- Annonsprislista kan laddas ned som pdffil från hemsidan Bilkåristen är ej momspliktig Välkommen med din annons! Omslagsbild: Skoter på fjället. Foto: Ola Edvardsen. Bilkårernas bod visa att du är Bilkårist! Passa på att handla på Bilkårernas bod nu för sortimentet kommer att förändras, en del produkter kommer att utgå och nya kommer till. Sedan kommer det med största säkerhet att bli prishöjningar framöver. De produkter som visas på sid 20 och på hemsidan finns fortfarande i lager och de priser som är angivna gäller så länge det finns produkter i lager. Oxfordjackan t ex, är ett fynd! 4 st olika plagg i ett till ett oslagbart pris. Vi reserverar oss för slutförsäljning så snabba på att handla nu! Äntligen I år har vi medel för att köra förberedande kurs inför avtalsteckning FIA Syfte med kursen är att ge medlemmar en grundläggande kunskap om Bilkåren och om totalförsvaret samt ge de bilkårister som ska teckna avtal en god information om krav och utbildning för respektive befattning. Samtidigt ges möjlighet att prova olika fordon i avsikt att underlätta för bilkåristen att välja rätt. I n n e h å l l Tre dagar i Sälen 4-5 Ingen dans på rosor! 6-7 Ungdomskurser 8 Välkommen till Bilkåristsvingen 9 Saxat 9, 18, 19, 21 Försvarets Personaltjänstförbund 9 Bilkåristsvingen Skjutglada bilkårister i Göteborg 10 Affisch 11 Affisch Affisch 14 Förnyelse av förarbevis i Halmstad 15 Sweden Rock Nordisk workshop om användande av frivilliga 18 FMK-annons 19 Kursen kan genomföras på kvällar alternativt en helg, då de olika momenten med fördel blandas. Det är önskvärt att bilkårerna i ett kårråd gemensamt genomför kursen. Håll utkik på hemsidan efter mer information Rabatt för Bilkårister hos FMK Det finns många skäl att vara med i FMK som komplement till Bilkåren. Du får ett större nätverk och många andra fördelar, inte minst olika landsomfattande rabatter. Du stöder också FMK s viktiga arbete för ökad trafiksäkerhet. Du får också deras intressanta motortidning 6 ggr/år Ett nyligen taget beslut hos FMK ger dig som Bilkårist 20 % rabatt på första årets medlemsavgift hos FMK. Läs mer om FMK i annonsen på sid 19 och på Bilkårernas bod 20 Ju bättre desto snabbare! 21 Det händer inom Bilkåren Bilkårister kör inte bara bil! 22 Totos fond 22 Elfsborgsmarschen 23 Nya medlemmar 24 Utgivningsplan 2011 Nummer 2 Manusstopp Hos medlem Nummer 3 Manusstopp Hos medlem Nummer 4 Manusstopp Hos medlem PRESSTOPP 17 maj 17 juni 26 augusti 27 september 16 november 16 december B i l k å r i s t e n n r

4 Tre dagar i Sälen Det var ett dimmigt Sälen som mötte oss detta år. Bussarna som tog oss från Mora flygplats till Högfjällshotellet kröp fram på Vasaloppsvägen i den svåra halkan. Men fram kom vi och med sedvanlig spelmansmusik välkomnades vi hjärtligt. Årets Folk & Försvarskonferens bjöd både på förevisning om hur ett cyberhot kan vara, ett försvarsministertal som målade upp guld och gröna skogar samt en skildring från Afghanistan ur ett civilt perspektiv. Man kan faktiskt säga att alla var där. Om ni förstår vad jag menar. Åtminstone alla som jobbar med säkerhetspolitisk, försvar- och frivilligförsvar eller låt mig säga, nästan alla var där. Det blir väldigt enkelt att sköta sitt arbete. Möten kan bokas i matkön eller vid kafferasten. Sedan avhålls diverse möten av alla de slag från tidiga morgon till sena kvällen. Det är intensivt, men oerhört stimulerande. Reidun Eklöw, du har ju varit med nio gånger i Sälen. Varför är Folk & Försvarskonferensen så speciell? - Intressanta diskussioner, information om vad som pågår inom riksdag, regering och myndigheter. Möten med intressanta personer som man inte träffar i det dagliga arbetet. Och sist men inte minst att få träffa alla andra frivilligorganisationer där vi kan lyfta både stort och smått. Att cyberhot är vår tids missiler pratade flera om. Vår representant i EUkommissionen Cecilia Malmström, EU-kommissionär för inrikesfrågor anser att detta är en av vår tids stora säkerhetsrisker: - Ett av de tydligaste argumenten för att vi behöver ett bredare angreppssätt till säkerhetsfrågor är faktiskt just Internet, som är en ny arena för såväl brottslingar som terrorister, och som om det används i skadligt syfte också kan leda till stora säkerhetsbrister och humanitära katastrofer. ÖB håller presskonferens Nyligen presenterade EU-kommissionären en ny inre säkerhetsstrategi för Europa, med 41 konkreta åtgärder för de kommande fyra åren och med tydliga riktlinjer för vem som ska göra vad och när. Åtgärderna har koncentrerats till fem områden där man ett ökat behov av samarbete inom EU: Organiserad brottslighet, terrorism, krishantering, gränssamarbete och cyberbrott och cybersäkerhet Strategin är den första av sitt slag, eftersom den tar ett helhetsgrepp kring säkerhet och lämnar en traditionellt reaktiv hållning inom EU för en mer proaktiv och strategisk europeisk säkerhetspolitik, säger Cecilia Malmström. - Vi måste både värna om den personliga integriteten och bekämpa brottslighet och bekämpa övergrepp- Detta ställer oerhörda krav på hög säkerhet och samverkan inom EU. Så kom Dagen med STORT D. Försvarsminister Sten Tolgfors skulle hålla sitt tal och jag satt som vanligt på helspänn. Veckan före konferensen hade ett debattinlägg av mig publicerats på politikerbloggen.se (se nedan) där jag uppmanat försvarsministern och överbefälhavaren att nämna de frivilliga försvarsorganisationerna i sina respektive tal. Och inte för att det är politiskt korrekt, utan för att de menar det och för att dryga medlemmar viger sitt liv åt sina organisationer och för att stå försvarsmakten bi. Försvarsministern höll ett 35 minuter långt tal. Där allt var guld och gröna skogar. Inga moln på himlen och inga hot någonstans. Men inget om frivilligorganisationernas betydelse, stöd och kunskap, när försvarsministern stod i talarstolen. För alla er som som bryr sig om försvaret säger han vid flera tillfällen. Men låter ändå cirka medlemmar i frivilligorganisationerna Reidun Eklöw och Gunilla Svensson stå utanför. Förstår han verkligen vad det skulle betyda för alla dessa organisationer att han nämner dem. Nej jag tror inte han fattar det. Inte ens svaret på frågan från mig om varför han inte nämner de frivilliga försvarsorganisationerna är värd att berätta om. Bättre kan du Sten Tolgfors. Jag upplevde hans anförande som ett försvarstal för något man infört men inte riktigt vill förstå innebörden av. Att han inte säger något om frivilligorganisationerna är synd och skam, de måste vara med som en naturlig del på alla nivåer. Inte förrän vi kommer dit, kommer vi att bli tagna på allvar, det gäller för oss alla inom frivilligorganisationerna att vid varje tillfälle som ges framhäva oss själva och tala om vilken viktig resurs vi är till hela samhället, säger Reidun Eklöw. Desto trevligare och mer uppmuntrande var det att lyssna på överbefälhavare Sverker Göranson. Hans tal var mer anpassat till vardagen och han, precis som sin personal, står med båda fötterna på jorden. - De frivilliga försvarsorganisationerna betyder oerhört mycket i den nya insatsorganisationen IO14. Som stöd i rekryteringsarbetet av nya soldater. Försvarsmakten måste ta tillvara deras engagemang och dess kunskapsbank. Ett utmärkt verktyg för att sprida information om försvaret i hela landet, från Malmö till Kiruna. De frivilliga försvarsorganisationerna är med i IO14. Vi tillsammans är verktyg i den nya organisationen. Nu är det bara att hålla tummarna att ÖB och försvarsmakten arbetar efter detta och att det inte bara är ett spel för galleriet. Gunilla Svensson, viceordförande. - Förhoppningsvis inser Försvarsmakten tydligare vikten av de frivilliga försvarsorganisationerna nu när hela FM kommer bestå av frivil- 4 B i l k å r i s T e n n r

5 liga. Jag tror att man kan få mer förståelse för vilket engagemang frivilligheten består av och att de också kan få mer förståelse för de svårigheter, problem som vi har med att tex. hitta rätt personer till uppdragen och att fylla alla avtalsplatser. Sent på eftermiddagen den sista dagen höll ambassadör Krister Bringéus, som är senior civilian representative i Mazar- e- Sharif i Afghanistan, ett mycket uppskattat tal om läget därnere. Vi var många som väntat på denna rapport, lite tungt att behöva vänta tre dagar på ett sådant viktigt inslag. Krister Bringéus är vår första civila representant för den militära insatsen. Det är cirka svenskar som arbetar i Mazar och de kommer bland annat från Folke Bernadotte akademien, Rikskriminalen, Sida och MSB (Myndigheten för Säkerhetsskydd och Beredskap). Ambassadör berättade om vad man framförallt arbetar med: 1) att vara en politisk utpost, kontakter med civila samfund 2) Förvaltare av ett stort svenskt bistånd 3) Civil - militär samverkan. Det är stora kulturella skillnader mellan de olika organisationerna som finns representerade och det är oerhört viktigt att skapa en gemensam målbild för alla. Det har man börjat göra och även skapa en mall som synkroniserar insatser, civila som militära berättade Krister Bringéus. Ambassadören arbetar för större synlighet och att för att arbetet blir mer projektorienterat. Man har koncentrerat sig på uppbyggnad av brunnar, kliniker, vägar och skolor i de absolut mest utsatta och fattiga provinserna i norra Afghanistan. Han nämnde specifikt en provins där man inte haft elektricitet, inte rent vatten, läsokunnigheten har närmast varit 100 procent bland kvinnor och något lägre hos män. Idag har några delar av provinsen fått rent vatten och el och 30 skolor har startats. För invånarna är detta en otrolig insats. Att Afghanistanproblematiken är komplex är väl ingen nyhet. Och det hördes också på Krister Bringéus. Han är övertygad efter sina sex månaders Ambassadör Krister Bringéus närvaro och efter de samtal han haft med provinsguvernörer och representanter för många olika organisationer, att drar sig det internationella styrkorna undan så blir det kaos och inbördeskrig och talibanerna kommer tillbaka. Och det man byggt upp sedan 2001 raseras. Men på sikt måste afghanerna själva hantera situationen men det kommer att ta lång tid. Så var tre dagars konfererande till ända. Förhoppningsvis var vi alla lite klokare och nöjdare. Nu med ett stort antal nya visitkort och kontakter med oss hem. Text & foto: Daisy Balkin Rung Detta debattinlägg publicerades på före Folk & Försvarskonferensen den 13 januari Öppet brev till försvarsminister Tolgfors och överbefälhavare Göranson Det är dags att sluta behandla de frivilliga försvarsorganisationerna styvmoderligt. Ni båda har nu chansen att gå i bräschen och ta upp frivilligorganisationerna och deras stora kunskapsbank och engagemang. Och deras möjligheter att avlasta och hjälpa försvarsmakten och samhället. Gör det nu i era tal på Folk & Försvarskonferensen i Sälen. På söndag ses vi igen i Sälen. På den årliga Folk & Försvarskonferensen. Förra året höll ni båda långa inlägg om försvarsmakten och dess kapacitet. Men ingen av er nämnde de frivilliga försvarsorganisationerna, mer än i någon liten bisats. Då skrev jag en debattartikel på politikerbloggen och undrade varför vår försvarsminister inte nämner våra frivilligorganisationer och dess insatser. Och blev sedan inkallad till en liten pratstund med Sten Tolgfors. Till ÖB ställde jag frågan direkt i auditoriet! NU tänkte jag vara ute i god tid och påminna er båda om att vi i vårt vackra avlånga land har cirka medlemmar engagerade i frivilligorganisationerna. Och jag vill poängtera att det inte enbart finns ett glatt engagemang, utan också en kunskapsbank att hämta hos dessa nästan personer. Kunskap, öppenhet, flexibilitet, frivillighet och engagemang, kombinationer som är som ett smörgåsbord för de intressenter som vill ha hjälp. Och vars tjänster dessutom är kostnadseffektiva. Idag är de frivilliga försvarsorganisationerna anpassade till det nya försvaret och de utvecklas ständigt i takt med omvärlden. De har slimmats och blivit än mer kostnadsmedvetna. Och de förtjänar mer än att bli styvmoderligt behandlade och nämnda i bisatser för att det är politiskt korrekt. Så Sten Tolgfors och Sverker Göransson ta chansen och gå i bräschen. Börja prata om frivilligorganisationerna och behandla dem som de är värda. MED RESPEKT! Tänk på detta när ni står på podiet på Högfjällshotellet i Sälen! Daisy Balkin Rung Denna debattartikel publicerades på måndagen den 17 januari 2011 Var tog frivilligorganisationerna vägen? Idag höll försvarsminister Sten Tolgfors sitt tal på Folk & Försvarskonferensen i Sälen. Ett 35 minuters tal, där han med emfas hyllade den svenska försvarsmakten. Han poängterade vikten av samverkan och breda uppgörelser i Riksdagen. Flera gånger sa han För alla dom som bryr sig om försvaret och ändå utelämnar han personer som engagerat sig i de frivilliga försvarsorganisationerna. Det övergår mitt förstånd att han som svenska regeringens representant för svensk försvarspolitik kan gör detta. Nu undrar jag om Sten Tolgfors förstår vad det skulle betyda för dessa människor som engagerat sig med hull och hår om han nämnde dem i talarstolen i Sälen. Att han framhävde dem och poängterade deras kunskap, engagemang, förmåga och den pluralism som finns. Om försvarsministern nu inte förstår så ska jag förklara. Det skulle innebära att personer kunde känna ännu mer stolthet över att på sin fritid bry sig om försvaret. Att de efter sin arbetstid, på semestrar och helger, ställer sin tid till förfogande för att de tror på det finaste Sverige har - nämligen frihet och demokrati. Om försvarsministern skulle säga att han är stolt över de svenska frivilligorganisationerna och deras insatser, då skulle personer och deras närstående känna sig ännu mer sporrade och taggade!det skulle också ge kraft och signaler till myndigheter om vikten av att använda sig av de frivilliga försvarsorganisationerna. Jag och många med mig Sten Tolgfors väntar med spänning. Frågan är bara vilket år det blir? Daisy Balkin Rung Chefredaktör Sjövärnsposten, skribent i tidningarna Bilkåristen och FRO-Nytt B i l k å r i s T e n n r

6 Ingen dans på rosor! Ett gäng på 12 instruktörselever 6 tjejer och 6 killar påbörjade sista steget i sin tuffa bvinstruktörsutbildning den 24 januari. Det var deras vinterdel som startade i Boden med en avslutande långresa till fjällmiljön i Voggatjolme. Det skulle visa sig att det inte skulle bli en dans på rosor med all snö, kyla och med full stridsutrustning på. Att ta hand om sig själv i vintermiljö och att sedan kunna lära ut detta till sina elever är en mycket viktig del i utbildningen. Men även att kunna ta sig fram med bandvagnarna till rätt plats oavsett kyla, mörker och snödjup med hjälp av karta och GPS är också ett måste att kunna. Därför är det viktigt att lära sig läsa av både väder och vind men även omgivningen så man slipper hamna i någon ravin, bäck, sjö eller i värsta fall i vägen för en lavin. Det blev en hel del bärgning och snöskottning under kursens gång för att åka på skrå i snö är inte det lättaste. Ingela Kronlund Foto: Ola Edvardsen och Ingela Kronlund Det var nog så viktigt att ställa in bindningarna på skidorna innan Tolkningen. Lotta, Annika S, Annika W förbereder sig. Här borrar Gun-Britt i isen för att göra en koll på tjocklek och isskikten. Håller det för att gå över med en bandvagn? Så här såg vagnarna ut när kursen startade, helt igen frusna. 6 B i l k å r i s T e n n r

7 Det var mycké snö på fjället. Snön var som socker så det var svårframkomligt. En del fick till och med förarbevis på snöspade. Vi hade även orientering i mörker. När man bärgar fel så fyller man bandet fullt med snö. B i l k å r i s T e n n r

8 Antar du utmaningen och vågar du prova på något nytt! Vi erbjuder dig en spännande fritid och vill samtidigt väcka intresset för fortsatt utbildning. Kursinnehåll: Fordonsutbildning Sambandstjänst Sjukvårdstjänst Försvars- och organisationskunskap Karta och orientering Förläggning med en natt i tält Bilkårens Ungdomskurs Antagningskrav till kursen: - ska vara medlem i Bilkåren eller FMCK - betalat medlemsavgiften - ha fyllt 16 år och vara fullt frisk - kursanmälan skall godkännas av kår Kursdatum: 30 Juli 5 augusti 2011 Kursplats: Kosta Först till kvarn... Syftet är att ungdomar skall få ett intresse för vår verksamhet och bli aktiva medlemmar. I år så går det två ungdoms kurser FMCK:s Ungdomskurs Kursen är indelad i 2 steg: Steg 1: Utbildning till AM körkort Steg 2: Grunder i ordonnanstjänst De elever som inte har EU mopedförarbevis går steg 1. De elever som redan har EU förarbevis går steg 2 och får en inblick och förståelse för vad en MC ordonnans kan ha för uppgifter. Antagningskrav till kursen: - medlemskap i FMCK eller Bilkåren - ha ett stort intresse för organisationen - kursen är öppen för ungdomar mellan år. - kursanmälan skall godkännas av kår Kursdatum: 1:a kursen (både steg 1&2) juli 2:a kursen (både steg 1&2) juli Kursplats: Kråk Kursinnehåll: Ledarskap LABC (första hjälpen) En massa annat skoj Brandförsvar Mopedkörning Ungdomsledarutbildning (FMCK) Kursens målsättning är att ge ledaren viss kunskap och färdighet i att administrera och genomföra ungdomsverksamhet på lokal och regional nivå inom respektive organisation Kursinnehåll: Föreningskunskap Ekonomi Planering, rekrytering, samverkan Ungdomsledarskap Utbildning Försvarskunskap Grupparbeten Sjukvård Antagningskrav till kursen: - medlemskap i FMCK eller Bilkåren - intresserad av ungdomsverksamhet - vara minst 18 år - bedömas mycket lämplig att verka som ungdoms - ledare och vara en god förebild - kursanmälan skall godkännas av kår Kursdatum: 30 Juli 5 augusti 2011 Kursplats: Kosta 8 B i l k å r i s t e n n r

9 Sammanställt av Sören Lund $ SAXAT Äntligen nu räknas 600 kubik som tung MC vid uppkörning Efter elva års kamp jublar SMC, Sveriges Motor- Cyklister, över att ha blivit bönhörda. Igår beslutade Transportstyrelsen att ändra kraven för vilket provfordon som gäller vid uppkörning för tung MC körkort, så kallad A-behörighet. Från och med 1 april gäller minst 595 kubik och minst 40 kw som tung MC då du tar körkort. Detta är en fråga som SMC drivit i mer än elva år, därför firar vi idag att Sverige får rimligare regler! De svenska kraven har varit betydligt hårdare än vad EU föreskrivit. Många körkortstagare som är kortväxta har haft stora problem att framföra en 700-kubikare med minst 35 kw, vilken har varit gränsen för A-behörighet tills idag. Läs mer på: Försvarets Personaltjänstförbund, FPF FPF är en frivilligorganisation bildad 1955 och är organiserad i fyra regionala föreningar: Södra, Västra, Östra och Norra Sverige. Förbundets verksamhet skall tjäna totalförsvaret och omfatta försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av personal som handhar frågor rörande personaltjänstverksamheten inom försvaret. FPF har ett omfattande kursutbud som du kan läsa mer om på deras hemsida En specialkurs för våra ungdomsinstruktörer är: GK Värdegrund Ungdomsinstruktörer september. Plats meddelas senare. Sista anmälningsdag 10 augusti. Mer info på FPF s hemsida där du också anmäler dig. Dramatisk sänkning av koldioxidutsläppen från bilar Från och med 1 maj i år kommer en ökad låginblandning av biobränsle i bensin och diesel att vara tillåten, vilket kommer att minska klimatpåverkan från bilar. BIL Sweden har tagit fram en lista på de personbilsmodeller som kan köras på E10, dvs bensin med upp till 10% inblandning av etanol. E10 kommer att vara tillåten att säljas från och med 1 maj i år. Den ökade låginblandningen av biobränsle i bensin och diesel är mycket glädjande ur miljösynpunkt. Det är en billig och enkel åtgärd som snabbt ger stor effekt på utsläppen av koldioxid från större delen av bilparken, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. Mer info på: Välkommen till Bilkåristsvingen Lundsbrunns GK Tävlingen går den augusti. Medlemmar i Smålands Golfande Bilkåristers klubb får inbjudan med fullständig information tillsammans med utskicket efter årsmötet senast v15. Övriga som vill vara med på Bilkåristsvingen, ring Doris eller Birgit så sänder vi informationen omgående. Välkommen till 2 härliga golfdagar! B i l k å r i s t e n n r

10 Bilkåristsvingen 2010 Golftävlingen som arrangeras varje år i slutet av augusti över två dagar års tävling, augusti gick på Vara-Bjertorps Golfklubb, det hade regnat mycket veckan innan vi kom vilket gjorde att banan var blöt och svårspelad. 18 glada Bilkårister trotsade vädrets makter och fick sol som belöning när vi tävlade om vårt vandringspris. I anslutning till golfbanan ligger Bjertorps slott, där vi var inkvarterade allesammans i vackert inredda rum, alla med olika teman. Efter avslutad golfrunda på söndagen bjöds det på afternoon tea i slottsparken en godare eftermiddagsfika har vi nog aldrig smakat, där fanns allt, mmmm. Kvällen avslutades med en 5-rättters slottsmiddag och som vanligt med mycket golfsnack. De flesta av deltagarna i Bilkåristsvingen. Måndag fick vi sol igen, vi måste ha tumme med vädergudarna. Spelet gick bra för en del och si så där för andra. Efter en god lunch tog tävlingsledningen till orda och vi fick reda på vem som vunnit. 1:a pris, Tinna Gabrielsson, Halmstad, tätt följd av 2:a pris Birgitta Brandberg, Göteborg, 3:e pris gick till Harriet Rudblom, Stockholm, 4:e Doris Lundqvist, Jönköping, 5:e Margareta Josefsson, Nybro spelar vi Bilkåristsvingen på Lundsbrunns GK den augusti, hoppas vi ses där! Maidy Gustafsson Foto: Marie-Louise Gustafsson De fem pristagarna. Från vänster: Tinna Gabrielsson, Margareta Josefsson, Birgitta Brandberg, Doris Lundqvist och Harriet Rudblom. Skjutglada bilkårister i Göteborg Sonja Blaugrund, Kerstin Rifve och Britt-Marie Persson Lag Göteborg vann Försvarsutbildarnas riksskytte. De fick Diplom och vandrings pokal efter att ha vunnit Sveriges Bilkårers Riksförbund lagtävling i kpist Vi väntar nu med spänning på resultatet från Lil Banås Holmberg, Kårchef Göteborgs bilkår 10 B i l k å r i s T e n n r

11 TA CHANSEN! Nu erbjuds du som inte fullgjort militärutbildning och som är intresserad av Hemvärnet en 14 dagars utbildning. När och var? Grundkrav Svensk medborgare, lägst 18 år, fullt tjänstbar ur militärmedicinsk synpunkt, god fysik enligt Försvarsmaktens standard, förutsättning att genomgå godkänd säkerhetsprövning samt medlemskap i frivillig försvarsorganisation. Tid Plats Arrangör Vecka Såtenäs / F 7 Försvarsutbildarna Vecka Halmstad / F 17 Bilkåren Vecka Boden Försvarsutbildarna Vecka Härnösand Försvarsutbildarna Vecka Väddö / LSS FVRF Vecka Ronneby / F 17 Bilkåren Vecka Villingsberg Karlskoga Försvarsutbildarna Vecka Falun Bilkåren Vecka Revingehed / P 7 SLK Vecka Halmstad/F 17 FVRF Vecka Karlskrona / MarinB SLK Vecka Östersund Försvarsutbildarna Vecka Revingehed / P 7 Bilkåren Vecka Ronneby / F 17 Försvarsutbildarna Vecka Umeå Försvarsutbildarna Vecka Ronneby / F 17 FVRF Innehåll Stridsteknik, vapenhantering, skydd mot kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära stridsmedel, sjukvård i fält, folkrätt för soldater i krig och fred Två dygn i fält. Förmåner under kursen Du erhåller fri resa, uppehälle och utrustning. Under kursveckan är Du försäkrad och erhåller dessutom dagpenning som motsvarar 90 % av sjukpenninggrundande inkomst. Max 792:-/dag, Du kan läsa mer på: Som enskild uppnå personlig färdighet på soldatutrustning och enskilt uppträdande i militärt förband. Intresserad! Ansökan Du hittar mer information samt ansökningsblankett på respektive organisations hemsida B i l k å r i s t e n n r

12 Fyllt 15? GRATTIS! Nu när du fyllt 15 år är du välkommen som medlem i en av Sveriges mest spännande motororganisationer Bilkåren. Vi kan lova dig en spännande och annorlunda fritid där våra aktiviteter och kurser ger dig upplevelser och utmaningar som du aldrig kommer att glömma. När du fyllt 18 år kan du vidareutbildas och skriva avtal för att tjänstgöra civilt inom landets krisberedskap eller militärt inom Försvarsmakten. Mer info och ansökningsblankett hittar du på vår webbsida bilkaren.se 12 B i l k å r i s T e n n r

13 Välkommen till oss! B i l k å r i s T e n n r

14 TA CHANSEN! Nu erbjuds du som inte fullgjort militärutbildning och som är intresserad av Hemvärnet en 14 dagars utbildning. När och var? Grundkrav Svensk medborgare, lägst 18 år, fullt tjänstbar ur militärmedicinsk synpunkt, god fysik enligt Försvarsmaktens standard, förutsättning att genomgå godkänd säkerhetsprövning samt medlemskap i frivillig försvarsorganisation. Som enskild uppnå personlig färdighet på soldatutrustning och enskilt uppträdande i militärt förband. Innehåll Stridsteknik Vapenhantering Skydd mot kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära stridsmedel Sjukvård i fält Folkrätt för soldater i krig och fred Två dygn i fält Tid Plats Arrangör Vecka Såtenäs / F 7 Försvarsutbildarna Vecka Halmstad / F 17 Bilkåren Vecka Boden Försvarsutbildarna Vecka Härnösand Försvarsutbildarna Vecka Väddö / LSS FVRF Vecka Ronneby / F 17 Bilkåren Vecka Villingsberg Karlskoga Försvarsutbildarna Vecka Falun Bilkåren Vecka Revingehed / P 7 SLK Vecka Halmstad/F 17 FVRF Vecka Karlskrona / MarinB SLK Vecka Östersund Försvarsutbildarna Vecka Revingehed / P 7 Bilkåren Vecka Ronneby / F 17 Försvarsutbildarna Vecka Umeå Försvarsutbildarna Vecka Ronneby / F 17 FVRF Förmåner under kursen Du erhåller fri resa, uppehälle och utrustning. Under kursen är Du försäkrad och erhåller dessutom dagpenning som motsvarar 90 % av sjukpenninggrundande inkomst.max 792:-/dag, Du kan läsa mer på: Vi kommer att genomföra en informationsträff Datum: kl Intresserad! Plats: Anmäl dig genom att sända ett mail till: Vi bjuder på fika! 14 B i l k å r i s t e n n r

15 Förnyelse av förarbevis i Halmstad Tänk att kombinera snö och halka med uppkörning. Den kombinationen fick deltagarna från södra Sverige smaka på när de samlades för att få sina förarbevis uppdaterade i Halmstad i november. Det var ett trettiotal som passade på att med instruktörers ledning uppdatera sina kunskaper på befintliga körkort. Förarbevis på buss och lastbil med släp höll Anki Hammerin i, Hanna Åström minibuss och Eva Ekström på terrängbil. Åsa Manfredsson hade lastbil och var kurschef. Bo Erlandsson ansvarade för farligt gods. Riskutbildning stod Lotta Sunde för. Det måste vara det optimala för instruktörer att få se förare behärska både vattenfyllda hål i skogen, snö på vägar och tuffa starter i branta och hala uppförsbackar. De som hade släp efter sin lastbil fick erfara att bara en liten backe och lite snö kunde ställa till problem vid igång rullning. Det var första gången Åsa var kurschef på en lokalt anordnad kurs, dessutom var Bilkåren ansvarig för alla frivilliga. Kursen anordnades av F17 men var på FMTS och LV6 i Halmstad. Allt flöt på under helgen och alla verkade nöjda. Men dagen innan kursen fick Åsa reda på att det fattades Terrängbilar. De bilar som blivit bokade till kursen var utlånade på annat håll och kreativiteten fick sättas på prov, var får vi tag på terrängbilar med så kort varsel? På körgården I Helsingborg fanns det TGB som inte skulle användas under helgen, så tack vare de hjältar som hämtade TGB 20 i Helsingborg, och dessutom hamnade i snöovädret över Hallandsåsen, så slapp vi ställa in terrängdelen. Det var en trevlig helg med många nya vänner att umgås med och det knöts säkert en del nya kontakter mellan deltagare och organisationerna som var representerade. Karin Widestål var chefbilkårister under helgen. Tre härliga dagar och nytt förarbevis! Cay Öst, Lotta, framför ratten på sin buss. Marie-Louise Sjöström, Bilkårist, diskuterar med instruktören Åsa Manfredsson. Från vänster: Åsa Manfredsson, Anki Hammerin, Jeanette Henriksson-Krusell, Marie-Louise Sjöström och Christian Malmborg på väg till maten med buss. B i l k å r i s t e n n r

16 Jag, Jill Rydiander, Kristianstadskåren och Viktoria Hagerman, Helsningborgskåren vill på detta sätt tacka alla fantastiska förare som ställde upp och körde under Sweden Rock Festivalen Ni är underbara, utan er insats hade det aldrig gått att ro detta i land. Under åtta dagar hade vi 65 förare igång dag och natt. Vi körde mest långturer mellan Norje och Kastrup men även lite kortare sträckor inom området. Jag själv fick den första körningen på festivalen. En ljudkille som skulle passa på att umgås med sin familj i några dagar innan festivalen kom igång, det blev en snabb utryckning eftersom hans tåg snart skulle avgå. Jag blev lite retad efter den körningen. Alla bilar stod inne och jag valde en liten Peugeot, det fanns ju bilar med mycket mer klös i och som hade mycket mer utrustning. Jaja fram kom vi alla fall och i tid! 2010 samarbetade festivalen med en ny bilfirma, jag hoppas att de aldrig väljer den igen. Det strulade från dag ett. När förarna kom fram till uthyraren så fanns inte alla bilar där utan förarna fick snällt vänta på leverans. Bilarna höll inte den standard som festivalen vill ha med tonade rutor mm och vissa bilar hade fint tejpats där det var fel! Både festivalen och artisterna var mycket nöjda med vår service. Jag och Viktoria har sedan festivalslut 2010 fått förfrågningar från förare om det blir något Vi kan nu lugna er med att arbetet med årets festival redan har satt igång. Är du intresserad/har några frågor maila: Nu ser vi till att bilarna rullar på 2011 års festival! André, Holger och Yvonnes boende under festivalen Text: Jill Rydiander, Viktoria Hagerman Bild: Jill Rydiander, André Andersson Förarna väntar på band utanför hotell i Kristianstad Jill pratade väldigt mycket i telefon under festivalen 16 B i l k å r i s t e n n r

17 På väg ut på köruppdrag Damn delicious uppträdde Jill och Viktoria har avstämning i fikatältet U.D.O. uppträdde Lars blev privatchaufför i Hummern, han hade lite svårt att släppa den bilen sen! André klär om för att gå ut på festivalen efter avslutat pass Fikapaus under bilhämtningen B i l k å r i s t e n n r

18 Nordisk workshop om användande av frivilliga På Haga slott i Stockholm den 27 april 2009 blev de nordiska ministrarna med ansvar för beredskap eniga om att stärka det nordiska samarbetet på beredskapsområdet. Danmark fick i uppgift att anordna en workshop under 2010 med deltagare från beredskapsmyndigheter och frivilligorganisationer med inblick i och erfarenhetsutbyte kring rekrytering och användning av frivilliga i beredskap. Bilkåren fick förmånen att som en av frivilligorganisationerna från Sverige delta på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi var drygt 30 personer från Danmark, Finland, Norge och Sverige som samlades på Danmarks Beredskabstyrelses kursgård i Snekkersten norr om Köpenhamn i mitten av november. Det var myndighetspersoner och representanter från olika frivilligorganisationer med olika inriktningar som samlades till ett par intressanta dagar. Inledningsvis gjorde respektive land en kort sammanfattning av frivilligarbete i respektive land, dvs. hur landets räddnings/krisberedskap är organiserad, de frivilligas arbetsuppgifter, ersättningar och statsstöd, statistik, lagar, utbildning av frivilliga, pågående utvecklingsarbeten m.m. Det är mycket som skiljer länderna åt med det är även mycket som är likt. Statens ansvar, det vill säga hur mycket av verksamheten som staten finansierar genom statsbidrag varierar stort. I Norge har man en paraplyorganisation för olika förbund med inriktning mot räddningsinsatser Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) med totalt medlemmar. Ett av förbunden där är Grotteforbundet som har beredskap för krävande räddningar i grottor. En liten förening med 200 medlemmar där var och en har ett gediget intresse och stor kunskap i sitt specialområde. Organisationerna i FORF har kompetenser för att utföra räddningsinsatser i sjö, på land och i luften. Yttersta ansvaret för att räddningsarbetet fungerar ligger på justitiedepartementet. Norge har stort politiskt fokus på frivilliga, justitieministern har skrivit ut till alla kommuner och myndigheter för att påtala att de ska bruka frivilliga i första hand. Åland har invånare och är indelat i totalt 16 kommuner, Mariehamn är den största av dem med invånare, nio landsbygdkommuner och sex skärgårdskommuner, den minsta kommunen har endast 125 bofasta invånare. Skärgården består av ca öar. Ålands räddningstjänst är nästan helt och hållet uppbyggd på frivilliga insatser. Några gemensamma problemområden är att frivilliga och deras insatser inte får den bekräftelse de förtjänar, det är svårt att skapa motivation och behålla medlemmar då dess inte får vara delaktiga vid övningar och insatser. Bättre samarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer och även mellan olika frivilligorganisationer var några av de frågor som diskuterades. Från Sverige kunde vi ge ett exempel på ett väl fungerande samarbete då Peter Helsing från Svenska Kraftnät och undertecknad gjorde en gemensam presentation kring det samarbete som vi har med resurser av förare vid händelse av kris i elförsörjningen. Gunilla Svensson, centralstyrelsen $ SAXAT Sammanställt av Sören Lund Det krävs bättre rutiner för att kontrollera alkolås Från och med 1 januari nästa år blir det en kraftig ökning av antalet rattfyllerister som kör med alkolås i trafiken. Det skriver tidningen Motorföraren i sitt senaste nummer. För oss på MHF är det en självklarhet att människor ska behandlas rättssäkert i alkolåsprogrammet. Därför måste det finnas säkra rutiner för att kontrollera alkolåsen, säger Tom Bjerver, vd MHF. Dåligt fungerande teknik och mätningar som slår fel har gjort att ett 50-tal deltagare per år i det villkorliga körkortsprogrammet med alkolås har uteslutits och förlorat sina körkort. När den nya lagen börjar gälla vid kommande årsskifte ökar antalet deltagare i alkolåsprogrammet med minst 5000 personer om året. Läs mer på: rekordår för fordonsgas 2010 såldes 91 milj Nm3 fordonsgas, 35 % mer än 2009, med drygt 60 % biogas och ton minskade CO2- utsläpp. Nu finns 122 publika gasmackar i Sverige. Mer info: 18 B i l k å r i s t e n n r

19 Sammanställt av Sören Lund $ SAXAT Lastbilsolyckor stoppade vintertrafiken i 158 dygn Trafiken stod stilla i totalt 158 dagar under novemberdecember 2010 efter olyckor med tung trafik. Lastbilar som kört av vägen eller ställt sig på tvären över vägbanan är de vanligaste orsakerna till trafikstopp. Det visar en sammanställning från Motormännen. Under november och december 2010 inträffade störningar i trafiken där tung trafik varit inblandad, enligt statistik från Trafikverkets trafikledningscentraler som Motormännens tidning Motor tagit del av. Av dessa hade 85 procent stor eller mycket stor påverkan på trafiken. Totalt orsakade olyckorna stopp och förseningar i trafiken på 158 dygn. Problemen har fortsatt även under januari och februari i år även om stoppen inte varit lika långa, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen. Stopp i trafiken på grund av att lastbilar och bussar kört av vägen kostar samhället 125 miljoner kr varje år. Med vinterdäckskrav även för tung trafik beräknar Trafikverket att samhällskostnaden för olyckor skulle bli 20 miljoner lägre per år, samtidigt som risken för olyckor skulle minska med 35 procent. Kravet på 5 mm mönsterdjup som infördes för ett år sedan är inte tillräckligt, eftersom de allra flesta lastbilar redan uppfyller kraven. Dessutom omfattas inte lastbilssläp av kraven, för dessa räcker det med 1,6 mm mönsterdjup. För att minska störningarna krävs vinterdäck med bra mönsterdjup, säger Niklas Stavegård. Läs mer på: Stor ökning av risken för viltolyckor Viltolyckorna i Sverige fortsätter att öka kraftigt. Under 2010 inträffade över viltolyckor, vilket är en ökning med 42 procent olyckor på fem år. Kronoberg är länet där det är störst risk att råka ut för en viltolycka. Försäkringsbolaget If har räknat fram listan över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar. För sjunde året i rad är Kronoberg länet med flest viltolyckor med över 30 olyckor på 1000 bilar under Det motsvarar tre procent av alla bilar i länet. Stockholms län är mest förskonat från viltolyckor med 3,7 per 1000 bilar. Det nationella snittet 2010 har ökat till 11,2. Läs mer på: FMK arbetar för säkrare, miljövänligare & billigare bilism Billigare bilägande! BIlKåRIStER! Bli medlem i FMK då får du del av alla våra medlemserbjudanden och dessutom stödjer du vårt arbete för ökad trafiksäkerhet. Medlemsavgiften är endast 100 kr första året. FMK en motororganisation för alla! Rabatt på: Försäkringar Vägassistanstjänster Hyrbilar Hyrsläp Reparationer Service Biltillbehör Kontaktlinser Datorer Internationellt körkort El Resor Hotell Medlemslån 20 öre rabatt/liter bränsle Stora nybilsrabatter DESSutoM En MotoRtIDnIng 6 ggr/år Boka medlemsskap på: eller tel B i l k å r i s T e n n r

20 Bilkårernas bod oförändrade priser! Köp produkter ur Bilkårernas bod och visa att du är BILKÅRIST. Senaste tillskottet i boden är en snygg toppluva. Kanske något att stila med i skidbacken? Fraktkostnaden är sänkt, avgiften är nu 75 kr per beställning. Gå in på och tryck på Bilkårernas bod. Infomaterial Beställningen görs på intranätet. En militär, en civil och en ungdomsaffisch finns att ladda ner i A3 eller A4 format. Du kan också beställa extra exemplar av tidningen Bilkåristen på intranätet. en resurs i tiden! 20 B i l k å r i s T e n n r

21 Ju bättre desto snabbare! Information från kansliet! Ju bättre kursanmälningarna fylls i desto snabbare handläggning Skriv tydligt det är bara du som vet vad som rätt. Fyll i ALLA fälten informationen behöver vi för att göra rätt. Kontrollera att anmälan kommit in till kansliet logga in på intranätet så att du får upp ditt utbildningskort. Observera att när du har skrivit under din kursanmälan, ska du lämna den till din kår. Det är bara du som vet vad som är rätt, men det är någon annan som ska läsa det. Längd och vikt behövs till rätt storlek på uniform. Saknas uppgifter på körkort och förarbevis kan leda till att du inte blir antagen till kursen du har sökt. Saknas underskrift kan vi inte handlägga anmälan. Ta hjälp av din kår så att det blir rätt, även rutan Totalförsvarsmyndighet ska fyllas i korrekt. Inte korrekt angivet hälsotillstånd kan leda till att du måste avbryta kursen och åka hem. Det är bara du som vet när du kan gå kurs och fyller du i två alternativ kan du bli antagen till något av dem. Viktigt för att du ska bli antagen till rätt kurs. Inte korrekta uppgifter kan leda till att det inte går att anta dig till rätt kurs. Dessa uppgifter är en säkerhetsåtgärd för din del och om det händer någonting under kursen är det en säkerhet för dina anhöriga. SAXAT Sammanställt av Sören Lund $ Män bakom ratten i 15 av 16 dödsolyckor med fotgängare Unik studie av olyckor från försäkringsbolaget If: Män är kraftigt överrepresenterade som bilförare när fotgängare skadas. En man satt bakom ratten i 15 av 16 dödsolyckor. Försäkringsbolaget If har analyserat 464 trafikolyckor med fotgängare och personbil. Det är verkliga skadeärenden där samtliga data har samlats in och analyserats. Resultaten visar att fotgängare lever farligt i trafiken och att det oftast är män som kör bilen när olyckor inträffar. Studien är unik i sitt slag och ingår i Ifs satsning på trafikforskning och förebyggande trafiksäkerhetsarbete. Läs mer på: Ge polisen rätt att stoppa yrkesförare i hårt väder Eftersom lastbilar och annan tung trafik är befriade från vinterdäckslagen ställer de ofta till stora problem i trafiken när det blir blixthalka. Nu kräver MHF:s Tom Bjerver att polisen ska få möjlighet att ge yrkesförare körförbud om vädertjänsten utlyst klass 2-varning. I senaste numret av tidningen Motorföraren skriver Tom Bjerver: Det krävs fullgoda vinterdäck även på tunga transportbilar. Tillåt polisen att stoppa vissa transportbilar när Kung Bore påkallar klass 2 varning för samhällsfunktionerna. Det finns inget som heter kör så det ryker till varje pris! B i l k å r i s t e n n r

22 Ett axplock av det som händer inom Bilkåren mars Bilkåristen nr 1 kommer ut mars Instruktörskonferens i Södertälje mars Introduktionskurs för civila avtal i Falun 27 mars Sommartiden börjar 1-3 april RU Bandvagn Villingsberg SvK 2-15 april GK Tung lastbil Del 1 i Skövde 27/3 9/4 GU-F i Halmstad 4-15 april Viking april Introduktionskurs för civila avtal i Östersund 23 april Påskafton 6 maj Centralstyrelsen har möte 7-8 maj Funktionärsutbildning för nya styrelseledamöter i Södertälje maj Minibuss intyg Villingsberg 17 maj Sista dag för artiklar till Bilkåristen nr maj GU-F i Ronneby 28/5 10/6 GK Tung lastbil Del 2 i Skövde 29 maj Mors dag maj RU Bandvagn Villingsberg TrfV 2 juni Kristi himmelsfärds dag 6 juni Sveriges nationaldag 11 juni Pingstafton 17 juni Bilkåristen nr 2 kommer ut 7-17 juni KU Bandvagn i Härnösand 19 juni Daniel och Victorias bröllopsdag juni GK Tung lastbil Del 1 i Revingehed 24 juni Midsommarafton 27/6 5/7 KU Terrängbil i Enköping 27/6-9/7 GU-F i Falun 27/7 7/8 Busskörning på scoutläger i Rinkaby 30/7 5/8 Ungdomskurs i Kosta 2-12/8 KU Bandvagn i Kosta 13-26/8 GK Bandvagn i Härnösand 21-31/8 Lasthantering/Marsch & Transport i Enköping 22-23/8 Bilkåristsvingen i XXX (var?) 24 31/8 Marsch och transport i Enköping 26 aug Sista dag för artiklar till Bilkåristen nr 3 27/8-9/9 GU-F Revingehed 27/8 9/9 GK Tung lastbil Del 2 i Revingehed 30/8-9/9 KU Bandvagn Revingehed 1-10 sep RU Tung lastbil Rosenholm 1-10 sep RU Buss Rosenholm 6 sep Centralstyrelsen har möte sep GK Tung lastbil del 1 Boden 5-13 sep KU Terrängbil i Enköping 27 sep Bilkåristen nr 3 kommer ut 1 oktober Tillåtet att använda vinterdäck 7-9 okt BV Avancerad 1 Villingsberg SvK okt GK Buss Rosenholm okt BV Avancerad 2 Villingsberg SvK 30 okt Sommartiden upphör 5-20 nov GK Tung lastbil del 2 Boden 8 nov Centralstyrelsen har möte 13 nov Fars dag nov RU Bandvagn Villingsberg SvK 27 nov 1:a Advent 1 dec Krav på att använda vinterdäck 13 dec Lucia 16 dec Bilkåristen nr 4 kommer ut 24 dec Julafton Mer info finns hos din lokala Bilkår eller på Uthyres Modern bostad, allergisanerad, 4 r, 120 kvm, 8 bädd. Stor altan, grillhus, tennisbana, boule, fina naturområden :-/vecka Tel: mejl: Torget Kontakta kansliet om du vill annonsera på torget så mejlar vi ett underlag. Bilkårister kör inte bara bil! Hela gruppen Stående från vänster Iris Lindholm, Ulla Ivarsson, Gun Stensson, Birgit Eskilsson, Marita Andreasson, Aina Severin och sittande Hanni Tillman Moberg. En avig och en rät. Varbergs Bilkårs lilla stick och virk - junta! Bilkårister i lite annorlunda verksamhet. Vi går i lära hos vår eminenta expert Hanni Tillman Moberg som jag tror är född med stickor i händerna. Hon är en mästare på detta och nu tar vi tillvara hennes kunskaper på ett lysande sätt. Kreativiteten frodas och det ena mästerverket efter det andra ser dagens ljus. Vi kan bara konstatera att man aldrig blir för gammal för att lära sig nya saker. Text och foto Marita Andreasson Totos fond Plusgiro: Bilkårernas stipendiefond Ragnvi Torslow-Lundgrens minnesfond Fonden tillförs medel genom gåvor, donationer samt räntor och aktieutdelningar. Stipendium och bidrag kan tilldelas medlem i bilkår. 22 B i l k å r i s t e n n r

23 Partille Hemvärnsförening i samarbete med Försvarsutbildarna Göteborg och med stöd av Göteborgs Garnison/Elfsborgsgruppen inbjuder till 5-års jubileum med ELFSBORGSMARSCHEN juni, 2011 Internationell 2-dagars marsch med sträckorna: 10 km, 25 km och 40 km Upplev Göteborg genom en annorlunda sightseeing få bra motion och en fin medalj. För information: Den första dagen passerar ni många av stadens sevärdheter och den andra upplever ni en del av den vackra Svenska västkusten. Elfsborgsmarschen ger möjlighet till fysisk aktivitet för såväl den tränade marschdeltagaren som för den som bara vill motionera. Man kan gå individuellt, eller som grupp, och då erhålla ett gruppdiplom. Marschvägen går huvudsakligen på gång- och cykelvägar. Varmt Välkomna! Vid frågor, kontakta oss gärna på: B i l k å r i s t e n n r

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Folk och Försvarskonferens i Sälen 14-dagars utbildning för Hemvärnet Ungdomsaffisch på mittuppslaget Ingen dans på rosor Nr 1 MARS 2011 En frivillig försvarsorganisation

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

Molosövning i Älvdalen,

Molosövning i Älvdalen, 5YTHYZ Molosövning i Älvdalen, se sidan 6 Alla måste vara med Georg Guldstrand, Centralstyrelsens ordförande Dessa rader skriver jag direkt efter ordförandekonferensen i Tylebäck. En konferens som varit

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Sveriges Bilkårers Riksförbund 70 år Riksstämman 2012 Rekryteringstävling Nytt jobb på kansliet Nr 1 MARS 2012 En frivillig försvarsorganisation T i d n

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Medlemsantalet i Bilkåren ökar Från rekryterad till engagerad Eurovision Song Contest i Malmö Utbildning på Mercedes-Benz Global Training Nr 2 juni 2013

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Historisk extra Riksstämma Nr 1 MARS 2009 En frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Extra

Läs mer

Bilkåristen. Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n

Bilkåristen. Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga Man satsar sig själv, sin tid, sitt engagemang och detta gör Frivilligheten stark

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Från: Renée Axö Skickat: den 27 april 2009 17:05 Till: Reidun Eklöw, reidun.eklow@bilkaren.se Ämne: Ystad -Haparanda Hej Reidun! Vi är så otroligt glada

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n. Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n. Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Bilkåristen T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Teckning: Lilly Rohlin, Borås bilkår. MSB ny myndighet VM i

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Centralstyrelse, kansli och redaktion önskar alla Bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Nya körkortsregler Bilkåren Vision 2015 motorungdom@bilkaren.se

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Den viktiga kursanmälan Hemvärnets rekryteringsbehov Dam-EM 2013 i Växjö Ungdomsutbildning i Skövde Nr 3 sept 2013 En frivillig försvarsorganisation T i

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Centralstyrelse, kansli och redaktion önskar alla Bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År nr 4 dec 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Jag har aldrig haft så kul på en kurs och jag kommer aldrig att glömma den. Johan Hiller Tack för en underbar kurs. Sofie Söderholm Det var enormt kul och

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ungdomsutbildningen i Kosta Årets bröllop den 19 juni Riksstämman i Linköping Maya Ahlgrens upplevelse med Bilkåren Lyckad rekrytering i Växjö Nr 3 okt 2010

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Riksstämman 22-23 sept Bilkåristsvingen i augusti Gratislott från trafiklotteriet Rekryteringstävlingen förlängd Nr 2 JUNI 2012 En frivillig försvarsorganisation

Läs mer

FROnytt. Möte med FN-ambassadören. Ungdomar på vinterkurs. Ovärderlig hjälp under stormen Dagmar. Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen

FROnytt. Möte med FN-ambassadören. Ungdomar på vinterkurs. Ovärderlig hjälp under stormen Dagmar. Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Nr 1, mars 2012 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Möte med FN-ambassadören Ungdomar på vinterkurs Ovärderlig hjälp under stormen Dagmar Ansvarig utgivare Kent Ahlqvist Chefredaktör

Läs mer

FROnytt. Ungdomssatsning i Mälardalen. Fingerad konflikt i Enköping. Vår försvarsminister tar emot. Första övningen i egen regi

FROnytt. Ungdomssatsning i Mälardalen. Fingerad konflikt i Enköping. Vår försvarsminister tar emot. Första övningen i egen regi Nr 4, december 2012 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Fingerad konflikt i Enköping Ungdomssatsning i Mälardalen Vår försvarsminister tar emot Första övningen i egen regi 2 FROnytt

Läs mer

Lottanytt. Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag #1 2004. I internationell tjänst

Lottanytt. Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag #1 2004. I internationell tjänst Lottanytt #1 2004 #1 2004 I internationell tjänst Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag Tema rekrytering: Hemvärnschefen ställer krav på Lottorna Rekryteringstips från Södermanland Framtidsgruppen vill förändra

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala Nr 4, december 2013 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala FRO i hetluften Ungdomsledarträff Arbetet efter stormen Hilde

Läs mer

Laddade. rekryter. Vi besöker framtidens soldater NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013. Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna

Laddade. rekryter. Vi besöker framtidens soldater NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013. Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013 Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna Laddade 1 HEMVÄRNET #1 2010 rekryter Vi besöker framtidens soldater Hemvärnet i Algutsrum Erbjuder Er att hyra

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

med sikte på framtiden

med sikte på framtiden Arméinspektören: VI MÅSTE FINNAS I HELA LANDET N u m m e r 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 Ingen degradering av befäl Rakel säkrar sambandet Kartläggs av extremister med sikte på framtiden färre bataljoner,

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Signalister på Frösön. Ungdomsledarträff. Rekrytering till hemvärnet.

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Signalister på Frösön. Ungdomsledarträff. Rekrytering till hemvärnet. Nr 1, mars 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala FRO i hetluften Signalister på Frösön Försvarsberedningen Ungdomsledarträff

Läs mer

Basen för Sveriges försvar

Basen för Sveriges försvar TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Arga bönder demonstrerar Fänrik Hans Månsson stoppar vår fotograf under Skaraborgs höstövning. 14 Stor dramatik när tillstånden förnyas Markörerna

Läs mer

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes!

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! GOTT NYTT HEMVÄRNSÅR Stora förändringar väntar 2010 Ledare En nödvändig utveckling NÄR DU LÄSER DETTA står vi mitt

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

FROnytt. Att göra en civil insats. På signalskyddsutbildning. Försvarsministern tar emot. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar

FROnytt. Att göra en civil insats. På signalskyddsutbildning. Försvarsministern tar emot. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar Nr 4, december 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Försvarsministern tar emot Att göra en civil insats På signalskyddsutbildning

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer