Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN"

Transkript

1 Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION

2 VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från A-Ö..2 Anmälan...2 Antagning...2 Avtal...2 Civilt avtal...3 Militärt avtal...3 Bestämmelser...3 Dagpenning...3 Erfaren bilförare...3 Förmåner...3 Resor...4 Reservlista...4 Synintyg...4 Teorikunskaper...4 Kostnad per deltagare...4 Återbud...4 er Civilt avtal...6 Samhällets krishantering...6 Minibuss/skåpbil och personbil med lätt släp...6 Kommunen...6 Bandvagnsförare till Räddninstjänsten...6 Grundläggande i Villingsberg...6 Snöutbildning i Älvdalen...6 Avancerad i Villingsberg...6 Svenska Kraftnät...6 Grundläggande i Villingsberg...7 Snöutbildning i Älvdalen...7 Avancerad i Villingsberg...7 Repetitionsutbildning bandvagn, Rep Bv...7 Körning under särskilda förhållanden - KSF...7 Plogbilsutbildning...7 CBRN informatörer...7 Försvarsmakten...8 Totalförsvarsutbildning-Grund TFU-G...8 Totalförsvarsutbildning-Gruppbefäl TFU-GB...8 Totalförsvarsutbildning-Pluton/kompanibefäl TFU-PB/KB...8 Ledarskapskurs Gruppbefäl GB-Led...8 Tillämpat ledarskap T-Led Plis kod G Insatspluton inom Hemvärnet...9 Utbildningsgång för krigsplacering på terrängbil 20/motsvarande Gk Tgb 20/motsv...9 Totalförsvarsutbildning-Grund (TFU-G)...9 Grundkurs Terrängbil 20 del 1 och Grundkurs Terrängbil 20 del Kompletteringsutbildning Terrängbil 20, KU Tgb Utbildningsgång för krigsplacering på Bandvagn 206 (Gk Bv 206)...10 Totalförsvarsutbildning Grund (TFU-G)...10 Grundkurs Bandvagn 206 (Gk Bv 206)...10 Grundkurs Tung lastbil (Gk Tlb)...10 Gruppbefälsutbildning för placering som transportgruppchef inom hemvärnet...10 Transportgruppchefen...10 Gruppbefälsutbildning för truppbefäl...11 Totalförsvarsutbildning-Gruppbefäl (TFU-GB)...11 Utveckling av grupp och ledare (UGL)...11 Ledarskapskurs Gruppbefäl (GB-LED)...11 Gruppbefälskurs (GB) hemvärnet...12 Underhållsbefäl i Hemvärnsbataljonsstab...12 Utbildningsgång för placering som underhållsbefäl i Hemvärnsbataljonsstab...12 Gruppbefälsutbildning med UGL och betyg VG,T-LED, Hvkompkvm, 20 tim Hv övning och Hvbatkvm...12 Tillämpat ledarskap (fd L 2),T LED Kolla med Merit...12 Hemvärnskompanikvartermästarkurs (Hvkompkvm)...13 Hemvärnsbataljonskvartermästarkurs (Hvbatkvm)...13 Instruktörsutbildning...14 Utbildningsgång för motorinstruktör...14 Utveckling av grupp och ledare (UGL)...14 Förberedande Instruktörskurs (FIK)...14 Motorinstruktör...14 Instruktörskurs Återsamling (Ik Återsamling)...14 Kompletteringsutbildningar...15 Kompletteringsutbildning terrängbil 20, KU Tgb...15 Repetitionskurs Trafiklärare...15 Utbildningsgång för TFU Instruktör...15 Utveckling av grupp och ledare (UGL)...15 Förberedande Instruktörskurs (FIK)...15 Totalförsvarsutbildning pluton/kompanibefäl...15 Instruktörskurs Praktik TFU (Ik P TFU)...15 Instruktörskurs Återsamling (Ik Återsamling)...16 KURSKATALOG

3 VIKTIG INFORMATION Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från A-Ö Anmälan Det är viktigt för din kommande antagning, att din anmälan är komplett med uppgifter som krävs för att du ska kunna antas till rätt kurs.var noga när du fyller i din anmälan och ta gärna hjälp av någon i din kår som har erfarenhet och kunskaper om vilka uppgifter som behövs från dig för antagning. Är anmälan inte komplett ifylld kan vi tvingas skicka tillbaka den för komplettering, och risken finns att du inte kan antas till den kurs du söker. Kurserna ska genomföras i den ordningsföljd som finns angiven i kurskatalogen. Antagning Faktorer som påverkar dina möjligheter att antas till utbildning. Alla kurser genomförs i högt tempo och oftast även med kvällstjänstgöring. Det innebär att du måste ha bra kondition. Några faktorer som kan påverka möjligheten att inte kunna genomföra utbildningen: Ingen/liten körvana på personbil med manuell växellåda Allergi Diabetes speciellt insulinbehandlad Enögdhet gäller militärt avtal och/eller tunga fordon Höjdrädsla t ex lastning och lossning från lastbils/terrängbilsflak Kraftig övervikt Psykiska besvär Specialkost Svaghet eller skada i rörselseapparat och rygg Försvarsmakten kräver av både avtalspersonal och värnpliktiga att teori/kunskapsprov genomförs skriftligt på svenska språket. Motiv: En fordonsförare ska kunna omsätta både muntlig och skriftlig order för egen körplanering samt kunna läsa karta. Din anmälan kommer så småningom till kansliet, där den kontrolleras så att alla uppgifter som behövs, finns ifyllda. Saknas uppgifter skickas din anmälan tillbaka. Du får besked om antagning till kursen efter att anmälningstiden har gått ut. Om inget oförutsett inträffar bör du ha beskedet inom ett par veckor. I antagningsbeskedet får du information om eventuella förberedelser du behöver göra före kursstart. Du får också besked om vad som gäller för din resa till och från kursplatsen och annan information som du behöver. Flera av kurserna genomförs tillsammans med medlemmar ur andra organisationer. Du får inte gå kurs om: Om du inte betalat din medlemsavgift Du är helt eller delvis förtidspensionär Du är helt eller delvis sjukskriven Du är gravid Bilkårist som ändå kommer till kursplats i något av dessa fall skickas omedelbart hem. Avtal Det finns flera olika avtal att välja mellan. I viss mån kan du välja själv. De uppdragsgivare som anlitar Kvinnliga Bilkåren, för att tillgodose sina behov, är de som betalar för din utbildning och därför styr de också det behov, som finns i det område där du bor. Två huvudgrupper av avtal finns att välja på. Det ena är det som vi kallar för civilt avtal, där det är myndigheter/aktörer i samhället som behöver förstärka sina resurser vid en händelse utöver det vanliga. Det kan vara en översvämning, storm eller elavbrott pga extrem väderlek. Det är Krisberedskapsmyndigheten (KBM) som samordnar och betalar utbildningen som de olika aktörerna behöver. Det andra är militärt avtal som leder till placering/krigsplacering inom försvarsmakten vid beredskapstillstånd eller krig. De olika myndigheter/aktörer som anlitar Kvinnliga Bilkåren bestämmer också vilka åldersgrupper man vill ha och inom vilka regioner som behoven finns. Du kan inte ha mer än ett uppdrag för en myndighet/aktör för att kunna uppfylla det krav man ställer på dig. 2 KURSKATALOG 2006

4 VIKTIG INFORMATION Civilt avtal Då börjar du med att skriva en överenskommelse med Kvinnliga Bilkåren, som din kår skickar till kansliet när du är färdigutbildad. Därefter skriver du avtal med den aktör, som du valt att ställa upp för, vid en kris i vårt samhälle. Svenska Kraftnät (SvK) Kommunen Räddningstjänsten (RSV) Frivilliga resursgrupper (FRG) Vägverket Bandvagn och terränglastbil/släp Bandvagn (C behörighet) Minibuss/skåpbil, personbil med lätt släp Körning under särskilda förhållanden (KSF) (C eller CE behörighet) Nu när du har gjort ditt val, kan du längre fram i katalogen läsa om vilken utbildning, som du ska genomföra. Militärt avtal Inom försvarsmakten har man främst behov av bilkårister, som skriver avtal för hemvärnet. Avtalet gäller tills du fyller 70 år. Det är behovet hemvärnet har inom det område du bor som styr vilket fordon du ska utbildas på. Det är främst på terrängbil 20 som behovet finns. Inom Kvinnliga Bilkåren finns det utbildning på andra fordonsslag, men det är fortfarande behovet inom det område där du bor som styr vilken utbildning som blir aktuell för dig. Bestämmelser Kvinnliga Bilkårens utbildning påverkas av de lagar och förordningar som olika myndigheter beslutar om. Det kan därför även bli förändringar under året. Dagpenning Försäkringskassans inkomstuppgifter ligger till grund för den ersättning du får per dag på kursen. Kontrollera att det är en akutell inkomstuppgift. Försäkringsbeslutet (SGI) som den uppgiften kallas, ska du ha med dig till kursplatsen. Det tar flera veckor att få det papperet från Försäkringskassan, så var ute i god tid. Har du svårighet att få ut försäkringsbeslutet från Försäkringskassan, kan du säga att det är form av militär utbildning som du ska genomföra. Ersättningen betalas ut från Kvinnliga Bilkåren och det är ett riksdagsbeslut som säger att den ska grunda sig på din SGI. Dagpenningen, som kommer att finnas på ditt konto ca 10 dagar efter kurslutet beräknas med utgångspunkt från din SGI med 90% delat med 365 dagar.varje år ändras den högsta summa som betalas ut med vägledning av basbeloppet, för 2006 max 734:- /dag. Även detta står i anvisningarna från riksdagsbeslutet. Lägst 130 kronor per dag betalas ut för närvarande till t ex studerande skatteavdrag görs med 30%. Utbetalningen görs från kansliet till det konto som du lämnat uppgift på. Om du inte lämnar kontonummer får du ett utbetalningskort istället. Utbetalas inte för in- och utryckningsdag som infaller på lördag och/eller söndag är du schemalagd på in- och/eller utryckningsdagen behöver vi ett intyg från din arbetsgivare för att du ska få ersättning även för dessa dagar Om du avbryter eller avskiljs från kurs upphör rätten till dagpenning fr o m dagen efter hemresedagen. Erfaren bilförare För att kunna lära dig att köra ett nytt fordon, måste du ha god vana vid att köra personbil. Förmåner Fri resa, kost och logi Fria arbetskläder Försäkringsskydd om du har betalt din medlemsavgift till kåren KURSKATALOG

5 VIKTIG INFORMATION Resor Beställ dina biljetter i god tid för att få bra pris och kunna passa in- och utryckningstiderna. Den biljettrekvisition som skickas hem till dig, gäller för 2.klass tåg. Anslutningsresor med t ex buss betalar du själv och lämnar kvittot/biljetten på kursplatsen. Betalas ut till dig efter kursen, oftast samtidigt med dagpenningen. Reservlista Får vi för många anmälningar till kursen, måste vi ha en reservlista. Du kommer att få information om hur prioriteringen görs. Synintyg Till Grundkurs terrängbil, bandvagn och kompletteringsutbildningen på terrängbil ska du bifoga synintyg till din kursanmälan. Blankett till det kan du få av din kår och undersökningen görs hos optiker. Teorikunskaper Till flera av kurserna krävs att du har fräschat upp dina kunskaper i B-teori. Information om hur du ska gå tillväga när du ska gå en sådan kurs, får du hemskickat till dig från kansliet. Kostnad per deltagare Varje deltagare kostar ca 2000 kronor per dag på en central kurs, när alla kostnader längs vägen är räknade. Förutom resor, dagpenning och mat, kan man säga att i och med att du lämnar ifrån dig din anmälan till central kurs börjar det kosta Bilkåren pengar. Det är därför mycket viktigt att de pengar som ska användas till utbildning, också blir använda så effektivt som möjligt. När anmälningstiden går ut sker den sista planeringen med t ex fordon och antal instruktörer och därefter måste det beställda betalas oavsett om det kommer deltagare eller inte. Återbud När du anmäler dig till kurs, kontrollerar du också med din arbetsgivare att du får ledigt för den tid kursen genomförts. Måste du ändå lämna återbud till kursen är det viktigt att du gör det skriftligt så tidigt som möjligt, för att de som står på reservlistan ska kunna förbereda sig. Återbud 3 veckor eller senare före kursstart godkänns endast skriftligt och med läkarintyg. Uteblir du från kursen eller lämnar återbud utan giltigt förfall senare än 3 veckor före kursstart debiteras du 500 kronor. 4 KURSKATALOG 2006

6 KURSPLATSER 2006 er 2006 Bra att veta... Älvdalens skjutfält Box ÄLVDALEN Boden Norrbottensgruppen Box BODEN Kråk skjutfält KARLSBORG Skövde T 2, Box 602, SKÖVDE HvSS Vällinge Hemvärnets Stridsskola, NORSBORG Villingsberg Villingsbergslägret, KARLSKOGA Karlskrona Sjömansskolan Karlskrona, Box 527, KARLSKRONA Halmstad Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS), Box 516, HALMSTAD Rosenholm (Karlskrona) MDS, Box 527, KARLSKRONA Ronneby F 17, Box 502, RONNEBY KURSKATALOG

7 CIVILT AVTAL Civilt avtal Samhällets krishantering Överenskommelse med Kvinnliga Bilkåren skriver du på allra först. Minibuss/skåpbil och personbil med lätt släp Kommunen De frivilliga resursgrupperna (FRG) är bildade i kommunerna och det är Civilförsvars-förbundet som fått uppdraget att organisera och utbilda grupperna. Utbildningen inom motortjänsten genomförs regionalt i Bilkårens regi. Din kår vet mer. Bandvagnsförare till Räddninstjänsten Vid Räddningstjänsten inom kommunerna finns bandvagnar och vid en kris i samhället kan det bli aktuellt att man behöver hjälp med förare till dessa. Det måste finnas ett uttalat behov från din kommun för att du ska kunna anmäla dig till bandvagnsutbildningen. Kursen består av tre kurstillfällen, en grundläggande del, en snödel och en avancerad del. Grundläggande i Villingsberg april Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars april Snöutbildning i Älvdalen Har genomförts som planerat Avancerad i Villingsberg mars Berörda har fått brev 3-5 april 9-11 okt okt 4-6 dec dec Svenska Kraftnät Vid kris och krig är det ytterst nödvändigt att elen fortfarande kommer fram till konsumenterna. För detta ansvarar Svenska Kraftnät som därför behöver ett antal bandvagnsförare från FAK och SKBR. Utbildningen genomförs tillsammans med FAK centralt och kursen består av tre kurstillfällen, en grundläggande del, en snödel och en avancerad del. 6 KURSKATALOG 2006

8 CIVILT AVTAL Grundläggande i Villingsberg 2-5 okt Snöutbildning i Älvdalen Har genomförts som planerat Avancerad i Villingsberg mars Berörda har fått brev 3-5 april 9-11 okt okt 4-6 dec dec Repetitionsutbildning bandvagn, Rep Bv Enligt uppdrag från Krisberedskapsmyndigheten ska repetitionsutbildning på bandvagn genomföras av organisationerna FAK och SKBR med egna instruktörer. Brev har skickats till berörda deltagare som ska ha svarat före den 8 mars Villingsberg Villingsberg Villingsberg Villingsberg Villingsberg apr apr 5-7 maj maj nov Körning under särskilda förhållanden - KSF Meddelas längre fram under 2006 Plogbilsutbildning Meddelas längre fram under 2006 CBRN informatörer Meddelas längre fram under 2006 KURSKATALOG

9 MILITÄRT AVTAL Försvarsmakten Totalförsvarsutbildning-Grund TFU-G Plis kod G19101 Ronneby/Kosta feb Halmstad 26 mars-1 april Sista anmälningsdag till SKBR kansli omgående Ronneby/Kosta maj Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars Berga juni Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Karlskrona 4-12 aug Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Totalförsvarsutbildning-Gruppbefäl TFU-GB Plis kod G19201 Ronneby/Kosta feb Halmstad 26 mars-1 april Ronneby/Kosta maj Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars Berga juni Karlskrona 4-12 aug Totalförsvarsutbildning-Pluton/kompanibefäl TFU-PB/KB Plis kod G17202 Halmstad 3-8 juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Ledarskapskurs Gruppbefäl GB-Led Plis kod G19203 Halmstad 26 mars-8 april Sista anmälningsdag till SKBR kansli omgående Halmstad 3-15 juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Tillämpat ledarskap T-Led Plis kod G19204 Halmstad 2-8 april Sista anmälningsdag till SKBR kansli omgående Halmstad juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars 8 KURSKATALOG 2006

10 MILITÄRT AVTAL Insatspluton inom Hemvärnet Utbildningsgång för krigsplacering på terrängbil 20/motsvarande Gk Tgb 20/motsv Totalförsvarsutbildning-Grund (TFU-G) genomförs först, se sid 8 Grundkurs Terrängbil 20 del 1 och 2 Plis kod K11106 Kursen omfattar: Målsättning: Anmälan: Synintyg: Teoriutbildning: Utbildningsfordon: Materielkunskap och vård Civila och militära trafikbestämmelser Körning i terräng Bärgning och bogsering Transport av personal på flak Förbandskörning Militärt förarbevis på terrängbil Se Viktigt att veta Se Viktigt att veta Se Viktigt att veta Terrängbil 20/motsv 3 veckor TFU-G och B-teori Villingsberg 25 juni-15 juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Kråk 8-28 juli Grundkurs Terrängbil 20 del 3 Plis kod K11106 Kursen omfattar: Målsättning: Anmälan: Materielkunskap och vårt under vinterförhållanden Körning halt underlag och om möjligt i djup snö Påläggning av slirskydd Tillägg vinterutbildning på förarbeviset 4 dagar Du blir automatiskt antagen till vinterdelen när du är godkänd på del 1 och del 2 av kursen. Älvdalen Preliminärt feb 2007 Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 nov 2006 om GK genomförts tidigare är 2006 Kompletteringsutbildning Terrängbil 20, KU Tgb 20 Kursen vänder sig till dig som har ett hemvärnsavtal, men där det inte längre finns befattning till tung lastbil, men till terrängbil 20 och är beredd att ingå i hemvärnets insatsförband med 60 timmars kontrakterad tid per år. Du som vill ställa upp på detta och byta till hemvärnsavtal och har ett C-körkort eller giltigt förarbevis på tung lastbil kan också söka till kursen. Kursen omfattar: Målsättning: Anmälan: Synintyg: Teoriutbildning: Utbildningsfordon: Materielkunskap och vård Civila och militära trafikbestämmelser Körning i terräng Bärgning och bogsering Transport av personal på flak Förbandskörning Militärt förarbevis på terrängbil Se Viktigt att veta Se Viktigt att veta Se Viktigt att veta Terrängbil 20/motsv C-körkort och/eller gällande militärt förarbevis på tung lastbil Villingsberg 2-15 juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars KURSKATALOG

11 MILITÄRT AVTAL Utbildningsgång för krigsplacering på Bandvagn 206 (Gk Bv 206) Totalförsvarsutbildning Grund (TFU-G) se sid 8 Grundkurs Bandvagn 206 (Gk Bv 206) PLIS kod K11105 Kursen omfattar: Materielkunskap och vård Civila och militära trafikbestämmelser Körning i terräng Bärgning och bogsering Förbandskörning Kursens mål: Militärt förarbevis på bandvagn 206 Behov: Endast de norrländska förbanden har behov av bandvagnsförare Synintyg: Se Viktigt att veta Utbildningsfordon: Bandvagn veckor TFU-G Boden del okt och Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 juni Del dec Grundkurs Tung lastbil (Gk Tlb) PLIS kod K17102 Kursen omfattar: Målsättning: C-körkort: Körkortstillstånd: Teoriutbildning: Utbildningsfordon: Körning och Materielkunskap och vård Civil och militär trafikteori m m Militärt förarbevis för tung lastbil Du har möjlighet att avlägga prov även för det civila körkortet på tung lastbil under kursen. I ditt antagningsbesked får du anvisningar och blanketter som behövs för att ansöka om körkortstillstånd. Se Viktigt att veta Tung lastbil 3 veckor Skövde del 1 22 april-5 maj Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars och del juni Vinterutbildning kommer att arrangeras centralt och information om tidpunkten läggs ut på hemsidan. Du som går den 3- veckor långa grundkursen och blir godkänd blir automatiskt antagen till vinterdelen och därför behövs inte någon ny kursanmälan. Har du gått 3-veckors grundkurs 2004 eller tidigare måste du skicka in anmälan även för vinterdelen. Gruppbefälsutbildning för placering som transportgruppchef inom hemvärnet Transportgruppchefen leder stabens transportplanläggning håller sig väl informerad om uppgifter och förbandets gruppering håller sig väl informerad om chefernas/stabernas uppehållsplatser och fiendens verksamhet biträder vid larmning håller sig informerad om var gruppens fordon skall hämtas och verkar för att de hålls i funktionsdugligt skick svarar för att erforderligt kartunderlag finns tillgängligt upprättar vägkarta inom området planlägger tillsammans med kvartermästaren och motorcykelordonnanserna drivmedels- och reparationstjänsten svarar för inkörning av ordonnansvägar deltar i skydd och försvar av staben biträder i stabsarbetet ska föregå med gott exempel Uppgifterna varierar beroende på avtal 10 KURSKATALOG 2006

12 MILITÄRT AVTAL Gruppbefälsutbildning för truppbefäl TFU-GB, UGL, GB-LED, GB-kurs och KFÖ 5 dagar Behov: Betyg: Ålder: Det ska finnas behov av att placera dig som gruppbefäl Du ska ha avslutat din fordonsutbildning med betyg VG Du får vara högst 55 år med avtal för hemvärnet Totalförsvarsutbildning-Gruppbefäl (TFU-GB) Kursinnehåll: Behov: Betyg: Kurser se sid 8 Totalförsvarsinformation Säkerhetstjänst Folkrätt Personalvård Orientering Vapentjänst Sjukvårdstjänst Självskydd Självförsvar Tillämpad övning i underhållstjänst För att du ska kunna söka till kursen ska det finnas behov av att placera dig som gruppbefäl Du ska ha avslutat din fordonsutbildning med betyg VG 1 vecka central kurs Genomförd godkänd grundkurs med betyg VG Utveckling av grupp och ledare (UGL) PLIS kod G19011 Kursen ger: Handledare: Insikt i hur grupper bildas och utvecklas Du lär dig att förstå och känna igen olika ledarstilar och hur eget beteende kan främja eller hämma samarbete med andra Du lär dig också att lyssna och förstå andras synpunkter och reaktioner samt att identifiera och hantera konflikter Kursen är gruppdynamisk och bygger på upplevelsebaserad inlärning Om du har personliga/privata problem, gå kursen vid annat tillfälle. Genomför INTE kursen tillsammans med någon du känner väl. Då får du ingen behållning av kursen. Två handledare arbetar med en grupp på 8-12 elever En vecka Genomförd godkänd TFU-GB Villingsberg 2-7 april Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars Ledarskapskurs Gruppbefäl (GB-LED) Kursinnehåll: Fysik: Kurs se sid 8 Ledarskap Chefskap Truppföring Tillämpningsövning Idrott Kursen kräver god fysik Genomförd godkänd TFU-GB och UGL KURSKATALOG

13 MILITÄRT AVTAL Gruppbefälskurs (GB) hemvärnet PLIS kod K15202 Kursinnehåll: Kursadministration Försvarskunskap Strid Expeditionstjänst Sambandstjänst Orientering Fysisk träning Truppföring Förbandsutbildning Sjukvårdstjänst Genomförd godkänd TFU-GB, UGL, GB-LED Kråk juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Underhållsbefäl i Hemvärnsbataljonsstab Bestyrks av utbint som skickar anmälan direkt till HvSS Uppgifter: Behov: Betyg: Ålder: ingår i hemvärnsbataljonsstab och medverkar vid/i: - utarbetandet av hemvärnsbataljonens order för underhålls- och personaltjänst - materiel- och förnödenhetsbeställningar - utbildningsplanering och värdering avseende personal- och underhållstjänst Det ska finnas behov av att placera dig som underhållsbefäl Du ska ha avslutat din gruppbefälsutbildning med betyg VG Du får vara högst 55 år med avtal för hemvärnet Utbildningsgång för placering som underhållsbefäl i Hemvärnsbataljonsstab Gruppbefälsutbildning med UGL och betyg VG, T-LED, Hvkompkvm, 20 tim Hv övning och Hvbatkvm Tillämpat ledarskap (fd L 2), T LED Kursen omfattar: Kursadministration Ledarskap Truppföring Ordergivning Tillämpningsövning Idrott Genomförd gruppbefälsutbildning med betyg VG, minst 20 tim Hv övning som transportgruppchef 12 KURSKATALOG 2006

14 MILITÄRT AVTAL Hemvärnskompanikvartermästarkurs (Hvkompkvm) PLIS kod H19222 Kursen tillstyrks av utbildningsintendenten som skickar den till HvSS Kursen omfattar: Vällinge (HvSS) Underhålls- och personaltjänst Personaladministration Materiel- och ammunitionsredovisning Planläggning och genomförande av utbildning för underhållspersonal Transportledning söndag kväll - onsdag veckan efter Genomförd T-LED med godkänt betyg 7-16 juni sep 23 okt-1 nov Hemvärnsbataljonskvartermästarkurs (Hvbatkvm) PLIS kod H19223 Kursen tillstyrks av utbildningsintendenten som skickar den till HvSS Kursen omfattar bl a: Underhålls- och personaltjänst Personaladministration Materiel- och ammunitionsredovisning Personalvård och personalutveckling Planläggning och genomförande av utbildning för underhållspersonal Transportledning Genomförd Hvkompkvmkurs med godkänt betyg, minst 20 timmars Hv övning som kompanikvartermästare Vällinge (HvSS) 6-15 nov KURSKATALOG

15 INSTRUKTÖRSUTBILDNING Instruktörsutbildning Utbildningsgång för motorinstruktör UGL FIK Ik 1 sommar Ik 1 vinter Ik 2 Ik P Tlb Ik Återsamling 1 vecka 3 veckor 2 dagar Skall omarbetas enligt Motorskolans kursplaner Utveckling av grupp och ledare (UGL) Viktigt! Se sid 11 Genomförd godkänd fordonsutbildning respektive genomförd godkänd befälsutbildning Skriv på anmälan att du genomför UGL som ett led i din instruktörsutbildning Förberedande Instruktörskurs (FIK) PLIS kod K19501 Kursen innehåller bl a: Bedömning: Förberedelser: Utbildningsmetodik Utbildningspedagogik Praktiskt genomförande av övningslektioner Ledarskap Röst- och talvård SKBR kunskap Under kursen bedöms om du är lämplig för fortsatt instruktörsutbildning.vid bedömningen läggs stor vikt vid din vilja och förmåga att samarbeta, hur du förbereder din uppgift och på vilket sätt du framför ditt budskap inför grupp. I slutbedömningen tas också med ditt uppträdande under utbildning och på fritiden. Du förväntas vara ett gott föredöme och ha hög social kompetens. Tillsammans med antagningsbeskedet får du ett par uppgifter som du ska ha förberett och kunna redovisa i början av kursen Antal deltagare: Kursen genomförs med högst 12 deltagare och lägst 10 Genomförd godkänd fordons-/befälsutbildning och UGL Villingsberg 6 20 maj Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars 25 juni-8 juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Motorinstruktör Ik 1 sommar Genomförs inte 2006 Ik 1 vinter Genomförs inte 2006 Ik 2 Genomförs inte 2006 Ik P Genomförs inte 2006 Instruktörskurs Återsamling (Ik Återsamling) PLIS kod K19506 Kursen innehåller: Kallelse: : Kurstillfälle: SKBR kunskap SKBR utbildning Administrativa och ekonomiska bestämmelser Du får särskild kallelse till denna kurs 2 dagar Stockholm Genomförs tillsammans med nya TFU-instruktörer i Stockhom nov 14 KURSKATALOG 2006

16 Kompletteringsutbildningar Kompletteringsutbildning terrängbil 20, KU Tgb Vi behöver fler instruktörer med denna kompetens.välkommen med din anmälan. Villingsberg 25 mars 7 april Sista anmälningsdag till SKBR kansli omgående Repetitionskurs Trafiklärare PLIS kod K19404 Kursinnehåll: Kurslängd Nyheter fr VV.Valda delar ur innehållet från Trafiklärarkursen 1 vecka INSTRUKTÖRSUTBILDNING Skövde Tidpunkt ännu inte tillgänglig Utbildningsgång för TFU Instruktör Utbildningen omfattar: TFU-G:3 - gäller civil personal 18 tim TFU-GB (central kurs) 1 vecka UGL 1 vecka FIK TFU-PB/KB 1 vecka Ik P TFU (genomförs på TFU-G central kurs) Ik Återsamling 2 dagar Utveckling av grupp och ledare (UGL) Viktigt! Kurs se sid 11 Förberedande Instruktörskurs (FIK) Genomförd godkänd TFU-GB Skriv på anmälan att du genomför UGL som ett led i din instruktörsutbildning Genomförd godkänd TFU-GB samt UGL Se FIK sid 14 Totalförsvarsutbildning pluton/kompanibefäl (TFU-PB/KB) Genomförd FIK med rätt betyg och omdöme Se TFU PB/KB sid 7 Instruktörskurs Praktik TFU (Ik P TFU) PLIS kod G19501 Kursen omfattar: Bedömning: Förberedelser och genomförande av övningar på TFU-G Vid bedömningen läggs stor vikt vid din vilja och förmåga att samarbeta, hur du förbereder din uppgift och på vilket sätt du framför ditt budskap inför grupp. I slut-bedömningen tas också med ditt uppträdande under utbildning och på fritiden Du förväntas vara ett gott föredöme och ha hög social kompetens. Genomförd FIK med rätt betyg och omdöme och godkändtfu-pb/kb Ronneby/Kosta v Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars KURSKATALOG

17 INSTRUKTÖRSUTBILDNING Instruktörskurs Återsamling (Ik Återsamling) PLIS kod K19506 Kursen innehåller: Kallelse: : Kurstillfälle: SKBR kunskap SKBR utbildning Administrativa och ekonomiska bestämmelser Du får särskild kallelse till denna kurs 2 dagar Stockholm Genomförs tillsammans med nya Motorinstruktörer i Stockholm nov 16 KURSKATALOG 2006

18 Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund Box Stockholm Besöksadress Östhammarsgatan 70 Tel

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar 2007 Version 2 Frivilliga radioorganisationen www.fro.se Centrala uppdragsutbildningar 2007 (Med reservation för eventuella ändringar) Beträffande regionala och

Läs mer

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Projekt Frivillig försvarsorganisation belopp 2015, kr Ledarskap - grundläggande SLK - Svenska Lottakåren 1 292 440 Provtagare inom Nationell strålberedskap SLK - Svenska

Läs mer

kurser VintER och VåR 2015

kurser VintER och VåR 2015 kurser Vinter och vår 2015 1 Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. Våra kurser är inriktade

Läs mer

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga Våra frivilliga försvarsorganisationer: Vårt militära försvar bygger i grunden på "folkförsvarstanken", att försvaret är hela svenska folkets angelägenhet. Vi skall möta varje kränkning av vår frihet,

Läs mer

UTBILDNING. 32. Betyg och utvecklingsomdöme 3:47 2005-08-30. 33. Bestämmelser för FMCK förarmärke 3:48 2005-08-30

UTBILDNING. 32. Betyg och utvecklingsomdöme 3:47 2005-08-30. 33. Bestämmelser för FMCK förarmärke 3:48 2005-08-30 Innehållsförteckning Kapitel 3. Sida Datum 30 Mål, uppgifter, organisation 3:3 20 31 Utbildning 3:5 20 31.1 Allmänt 3:5 20 31.2 Utbildningens omfattning 3:6 20 31.3 Kurser i FMCK:s utbildningsstege 3:8

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Mycket mer än Försvarsmaktshund Denna informationsbroschyr vill ge dig en första inblick i vad en Försvarsmaktshund innebär, hur den

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet 2006-03-01 2004-04-01 FÖRMÅNER Dagersättning Betalas för övningar och utbildning som pågår i mindre än 3 dagar. Den är 72:-/per dag (= den ersättning

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Gemensamma tidsramar för planering och beslut av kurs- och programutbud vid SLU

Gemensamma tidsramar för planering och beslut av kurs- och programutbud vid SLU Gemensamma tidsramar för planering och beslut av kurs- och programutbud vid SLU För institutioner/motsvarande gäller följande i sammandrag: 1 okt Sista dag för institution/motsvarande att lägga in nya/ändrade

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 3 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 3, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Innehåll Grunder och begrepp...8 Förmåner i fred till elever och

Läs mer

Äntligen får du chansen! Nu arrangerar Ung Diabetes i samarbete med Military fitness, minilumpen!

Äntligen får du chansen! Nu arrangerar Ung Diabetes i samarbete med Military fitness, minilumpen! fitness, minilumpen! Gillar du fysiska utmaningar? Teambuilding? Överraskningar och en riktig utmaning? Då är detta lägret för dig! är precis som det låter, en variant av lumpen där deltagarna kommer få

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

TU 2015-2018. Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen. 2015. Observera att sista ansökningsdag är 31 juli.

TU 2015-2018. Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen. 2015. Observera att sista ansökningsdag är 31 juli. TU 15-18 G O L F - Y O U R G A M E - O U R P A S S I O N TU 2015-2018 Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen 2015-2018, med start hösten 2015. Observera att sista ansökningsdag är 31

Läs mer

SVERIGEPAKET 4 26.3.2014. Att söka till högskolor och universitet i Sverige

SVERIGEPAKET 4 26.3.2014. Att söka till högskolor och universitet i Sverige SVERIGEPAKET 4 26.3.2014 Att söka till högskolor och universitet i Sverige TVÅ INFORMATIONSKÄLLOR www.studera.nu www.antagning.se Hur gör jag? STEG 1: Skapa konto Skapa ett konto på www.antagning.se OBS:

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Tema: Utbildning, information och rekrytering Folk och Försvar i Sälen Många intresseanmälningar på MC-mässan Ny kontaktperson i Försvarsmakten Nr 1 mars

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Inger Ek Studievägledare Inger.ek@linkoping.se 013-20 70 48 Sista anmälningsdag är 15 april Du gör din webbanmälan på Antagning.se. Från den

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap

Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap Frivilliga Radioorganisationen Uppdrag inom samhällets krisberedskap Uppdrag i samhällets krisberedskap NSE, Nationella Sambandsenheter MOLOS, Mobilt Lednings- och Sambandsstöd Trafikverket Lokala avtal

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER Trafikskolan tar ansvar för ifyllda utbildningar och tjänster. Dessa blir sökbara via STR:s webbplatser. Personbil Introduktionsutbildning Utbildning för handledare och elever som ska övningsköra privat

Läs mer

kurser SOMMAR Och höst 2015

kurser SOMMAR Och höst 2015 kurser SOMMAR och HÖST 2015 1 Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som främst riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. Våra kurser är

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om trafikskolor; beslutade den 20 juni 2006. VVFS 2006:65 Utkom från trycket den 29 juni 2006 Allmänna råd markeras med indragen text Vägverket föreskriver

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer

Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer Bild 1-2 - FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna

Läs mer

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

Diplomerat. Ledarutvecklingsprogram

Diplomerat. Ledarutvecklingsprogram Diplomerat sprogram Grupp och Ledare - Kursen vänder sig till dig som vill följa hur en grupp utvecklas över tiden och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen handlar också om ledarskapets

Läs mer

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 2 av 17 Innehåll 3 av 17 Konsumentpolitiska målet Konsumentverkets utbildningsverksamhet Vårt utbud 4 av 17 Ansökan Vem kan söka? Hur fördelas kursplatserna? Hur

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08

Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08 Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08 Introduktionskurs i informationssäkerhet Svenska företag och myndigheter förlorar anseende och stora summor pengar varje

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Onsdag den 8 januari torsdag den 9 januari 2014

Onsdag den 8 januari torsdag den 9 januari 2014 Aktuella kurser och övriga händelser i Januari 2014 2014 Nytt år och nya tag! Välkommen med anmälan till kurser i Januari Fredag den 3 januari 2014 Onsdag den 8 januari torsdag den 9 januari 2014 Arbete

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n. Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n. Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Bilkåristen T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Teckning: Lilly Rohlin, Borås bilkår. MSB ny myndighet VM i

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS ATT SÖKA PÅ SÄRSKILDA MERITER: Varje höst antas minst 5 % till Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram Business and Economics

Läs mer

Informationsbrev Kart 2-2012 December

Informationsbrev Kart 2-2012 December Informationsbrev Kart är i första hand avsett för distriktens kartansvariga, men får gärna spridas till alla. Vill du också ha brevet? Skicka mejl till Niklas, niklas.wrane@orientering.se. Kartgruppen

Läs mer

För mer information: www.lumpen.nu www.krisberedskapsmyndigheten.se. Frågor som rör broschyren skickas till:

För mer information: www.lumpen.nu www.krisberedskapsmyndigheten.se. Frågor som rör broschyren skickas till: Lumpen Civilplikt skickas ut i samband med kallelsen till civilpliktstjänstgöring. Den har producerats av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) i samarbete med Räddningsverket, Svenska Kraftnät, Pliktverket

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Om nyhetsbrevet När du anmäler dig till nyhetsbrevet får

Läs mer

kommer finnas med på schemat är bland andra att göra eld, första hjälpen, bygga tält, bootcamp fys och mycket mera.

kommer finnas med på schemat är bland andra att göra eld, första hjälpen, bygga tält, bootcamp fys och mycket mera. Minilumpen är tillbaka! Missade du chansen att prova på Minilumpen förra året? Eller var det så roligt att du vill göra det igen? I augusti arrangerar Ung Diabetes en ny mini- lumpen helg tillsammans med

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 4 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 4, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor UGL Utveckling av Grupp och Ledare Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskapskurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga

Läs mer

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE.

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. 2007-02-06 HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. INLEDNING. Ledningen av Frivilliga resursgrupper, FRG, hanteras förslagsvis av två funktioner: En FRG-ansvarig som sköter alla kontakter med kommunen,

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2!

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015 Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 2/7 Officersförbundets kurser 2015 Innehåll Officersförbundets kurser 2015...

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Chefen / C utbildningsgrupp Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning övlt Håkan Nordfors

Läs mer

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Medlemsantalet i Bilkåren ökar Från rekryterad till engagerad Eurovision Song Contest i Malmö Utbildning på Mercedes-Benz Global Training Nr 2 juni 2013

Läs mer

Vi erbjuder följande kurser:

Vi erbjuder följande kurser: S a l l a n d e r P e t D i e t, E x e r c i s e & H e a l t h A B P r a k t i s k a H u n d k u r s e r u n d e r å r 2 0 1 4 Vi erbjuder följande kurser: 1. Viltspår nybörjare Innehåll: När är det viktigt

Läs mer

Gilla oss på facebook!

Gilla oss på facebook! Gilla oss på facebook! Hej och välkommen till en ny danstermin hos oss på DF Studio Danza! Terminen startar vecka 36, dvs måndag till söndag. Innan du gör din anmälan är det viktigt att du läser igenom

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Omvårdnad vid inkontinens (G) 7,5 hp VT09

Omvårdnad vid inkontinens (G) 7,5 hp VT09 KURSBESKRIVNING 2008-11-10 VO Urologi, Universitetssjukhuset i Lund Omvårdnad vid inkontinens (G) 7,5 hp VT09. Under förutsättning av vissa formella beslut och i samarbete med VO Urologi vid Universitetssjukhuset

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Centralstyrelse, kansli och redaktion önskar alla Bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År nr 4 dec 2011 en frivillig försvarsorganisation T i d n i

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Kursinformation Flygläkarkurs 2014

Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Följande kursinformation vänder sig till enskilda och arbetsgivare med intresse av att delta i kurs för blivande flygläkare. Kurserna riktar sig i huvudsak till legitimerade

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

( Studieprogram 2015

( Studieprogram 2015 (Studieprogram 2015 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG Sid 1 (66) MÅLKATALOG 2013 Sid 2 (66) Register Kap.nr Innehåll Sida 1 Bakgrund till Målkatalog 2013 3 2 Utdrag ur HKV Direktiv för uppdragsplanering (DUP). Hemvärnsutbildning 3 Utbildning 8 3.1 Kursverksamhet

Läs mer

Villkor för betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet

Villkor för betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet Civil AB 2015/1 Villkor för betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet fr o m 2015-04-01 Obs! Gällande priser är alltid de priser som framgår av prislistan. Priser anges exklusive moms. Fakturering

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer