Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN"

Transkript

1 Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION

2 VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från A-Ö..2 Anmälan...2 Antagning...2 Avtal...2 Civilt avtal...3 Militärt avtal...3 Bestämmelser...3 Dagpenning...3 Erfaren bilförare...3 Förmåner...3 Resor...4 Reservlista...4 Synintyg...4 Teorikunskaper...4 Kostnad per deltagare...4 Återbud...4 er Civilt avtal...6 Samhällets krishantering...6 Minibuss/skåpbil och personbil med lätt släp...6 Kommunen...6 Bandvagnsförare till Räddninstjänsten...6 Grundläggande i Villingsberg...6 Snöutbildning i Älvdalen...6 Avancerad i Villingsberg...6 Svenska Kraftnät...6 Grundläggande i Villingsberg...7 Snöutbildning i Älvdalen...7 Avancerad i Villingsberg...7 Repetitionsutbildning bandvagn, Rep Bv...7 Körning under särskilda förhållanden - KSF...7 Plogbilsutbildning...7 CBRN informatörer...7 Försvarsmakten...8 Totalförsvarsutbildning-Grund TFU-G...8 Totalförsvarsutbildning-Gruppbefäl TFU-GB...8 Totalförsvarsutbildning-Pluton/kompanibefäl TFU-PB/KB...8 Ledarskapskurs Gruppbefäl GB-Led...8 Tillämpat ledarskap T-Led Plis kod G Insatspluton inom Hemvärnet...9 Utbildningsgång för krigsplacering på terrängbil 20/motsvarande Gk Tgb 20/motsv...9 Totalförsvarsutbildning-Grund (TFU-G)...9 Grundkurs Terrängbil 20 del 1 och Grundkurs Terrängbil 20 del Kompletteringsutbildning Terrängbil 20, KU Tgb Utbildningsgång för krigsplacering på Bandvagn 206 (Gk Bv 206)...10 Totalförsvarsutbildning Grund (TFU-G)...10 Grundkurs Bandvagn 206 (Gk Bv 206)...10 Grundkurs Tung lastbil (Gk Tlb)...10 Gruppbefälsutbildning för placering som transportgruppchef inom hemvärnet...10 Transportgruppchefen...10 Gruppbefälsutbildning för truppbefäl...11 Totalförsvarsutbildning-Gruppbefäl (TFU-GB)...11 Utveckling av grupp och ledare (UGL)...11 Ledarskapskurs Gruppbefäl (GB-LED)...11 Gruppbefälskurs (GB) hemvärnet...12 Underhållsbefäl i Hemvärnsbataljonsstab...12 Utbildningsgång för placering som underhållsbefäl i Hemvärnsbataljonsstab...12 Gruppbefälsutbildning med UGL och betyg VG,T-LED, Hvkompkvm, 20 tim Hv övning och Hvbatkvm...12 Tillämpat ledarskap (fd L 2),T LED Kolla med Merit...12 Hemvärnskompanikvartermästarkurs (Hvkompkvm)...13 Hemvärnsbataljonskvartermästarkurs (Hvbatkvm)...13 Instruktörsutbildning...14 Utbildningsgång för motorinstruktör...14 Utveckling av grupp och ledare (UGL)...14 Förberedande Instruktörskurs (FIK)...14 Motorinstruktör...14 Instruktörskurs Återsamling (Ik Återsamling)...14 Kompletteringsutbildningar...15 Kompletteringsutbildning terrängbil 20, KU Tgb...15 Repetitionskurs Trafiklärare...15 Utbildningsgång för TFU Instruktör...15 Utveckling av grupp och ledare (UGL)...15 Förberedande Instruktörskurs (FIK)...15 Totalförsvarsutbildning pluton/kompanibefäl...15 Instruktörskurs Praktik TFU (Ik P TFU)...15 Instruktörskurs Återsamling (Ik Återsamling)...16 KURSKATALOG

3 VIKTIG INFORMATION Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från A-Ö Anmälan Det är viktigt för din kommande antagning, att din anmälan är komplett med uppgifter som krävs för att du ska kunna antas till rätt kurs.var noga när du fyller i din anmälan och ta gärna hjälp av någon i din kår som har erfarenhet och kunskaper om vilka uppgifter som behövs från dig för antagning. Är anmälan inte komplett ifylld kan vi tvingas skicka tillbaka den för komplettering, och risken finns att du inte kan antas till den kurs du söker. Kurserna ska genomföras i den ordningsföljd som finns angiven i kurskatalogen. Antagning Faktorer som påverkar dina möjligheter att antas till utbildning. Alla kurser genomförs i högt tempo och oftast även med kvällstjänstgöring. Det innebär att du måste ha bra kondition. Några faktorer som kan påverka möjligheten att inte kunna genomföra utbildningen: Ingen/liten körvana på personbil med manuell växellåda Allergi Diabetes speciellt insulinbehandlad Enögdhet gäller militärt avtal och/eller tunga fordon Höjdrädsla t ex lastning och lossning från lastbils/terrängbilsflak Kraftig övervikt Psykiska besvär Specialkost Svaghet eller skada i rörselseapparat och rygg Försvarsmakten kräver av både avtalspersonal och värnpliktiga att teori/kunskapsprov genomförs skriftligt på svenska språket. Motiv: En fordonsförare ska kunna omsätta både muntlig och skriftlig order för egen körplanering samt kunna läsa karta. Din anmälan kommer så småningom till kansliet, där den kontrolleras så att alla uppgifter som behövs, finns ifyllda. Saknas uppgifter skickas din anmälan tillbaka. Du får besked om antagning till kursen efter att anmälningstiden har gått ut. Om inget oförutsett inträffar bör du ha beskedet inom ett par veckor. I antagningsbeskedet får du information om eventuella förberedelser du behöver göra före kursstart. Du får också besked om vad som gäller för din resa till och från kursplatsen och annan information som du behöver. Flera av kurserna genomförs tillsammans med medlemmar ur andra organisationer. Du får inte gå kurs om: Om du inte betalat din medlemsavgift Du är helt eller delvis förtidspensionär Du är helt eller delvis sjukskriven Du är gravid Bilkårist som ändå kommer till kursplats i något av dessa fall skickas omedelbart hem. Avtal Det finns flera olika avtal att välja mellan. I viss mån kan du välja själv. De uppdragsgivare som anlitar Kvinnliga Bilkåren, för att tillgodose sina behov, är de som betalar för din utbildning och därför styr de också det behov, som finns i det område där du bor. Två huvudgrupper av avtal finns att välja på. Det ena är det som vi kallar för civilt avtal, där det är myndigheter/aktörer i samhället som behöver förstärka sina resurser vid en händelse utöver det vanliga. Det kan vara en översvämning, storm eller elavbrott pga extrem väderlek. Det är Krisberedskapsmyndigheten (KBM) som samordnar och betalar utbildningen som de olika aktörerna behöver. Det andra är militärt avtal som leder till placering/krigsplacering inom försvarsmakten vid beredskapstillstånd eller krig. De olika myndigheter/aktörer som anlitar Kvinnliga Bilkåren bestämmer också vilka åldersgrupper man vill ha och inom vilka regioner som behoven finns. Du kan inte ha mer än ett uppdrag för en myndighet/aktör för att kunna uppfylla det krav man ställer på dig. 2 KURSKATALOG 2006

4 VIKTIG INFORMATION Civilt avtal Då börjar du med att skriva en överenskommelse med Kvinnliga Bilkåren, som din kår skickar till kansliet när du är färdigutbildad. Därefter skriver du avtal med den aktör, som du valt att ställa upp för, vid en kris i vårt samhälle. Svenska Kraftnät (SvK) Kommunen Räddningstjänsten (RSV) Frivilliga resursgrupper (FRG) Vägverket Bandvagn och terränglastbil/släp Bandvagn (C behörighet) Minibuss/skåpbil, personbil med lätt släp Körning under särskilda förhållanden (KSF) (C eller CE behörighet) Nu när du har gjort ditt val, kan du längre fram i katalogen läsa om vilken utbildning, som du ska genomföra. Militärt avtal Inom försvarsmakten har man främst behov av bilkårister, som skriver avtal för hemvärnet. Avtalet gäller tills du fyller 70 år. Det är behovet hemvärnet har inom det område du bor som styr vilket fordon du ska utbildas på. Det är främst på terrängbil 20 som behovet finns. Inom Kvinnliga Bilkåren finns det utbildning på andra fordonsslag, men det är fortfarande behovet inom det område där du bor som styr vilken utbildning som blir aktuell för dig. Bestämmelser Kvinnliga Bilkårens utbildning påverkas av de lagar och förordningar som olika myndigheter beslutar om. Det kan därför även bli förändringar under året. Dagpenning Försäkringskassans inkomstuppgifter ligger till grund för den ersättning du får per dag på kursen. Kontrollera att det är en akutell inkomstuppgift. Försäkringsbeslutet (SGI) som den uppgiften kallas, ska du ha med dig till kursplatsen. Det tar flera veckor att få det papperet från Försäkringskassan, så var ute i god tid. Har du svårighet att få ut försäkringsbeslutet från Försäkringskassan, kan du säga att det är form av militär utbildning som du ska genomföra. Ersättningen betalas ut från Kvinnliga Bilkåren och det är ett riksdagsbeslut som säger att den ska grunda sig på din SGI. Dagpenningen, som kommer att finnas på ditt konto ca 10 dagar efter kurslutet beräknas med utgångspunkt från din SGI med 90% delat med 365 dagar.varje år ändras den högsta summa som betalas ut med vägledning av basbeloppet, för 2006 max 734:- /dag. Även detta står i anvisningarna från riksdagsbeslutet. Lägst 130 kronor per dag betalas ut för närvarande till t ex studerande skatteavdrag görs med 30%. Utbetalningen görs från kansliet till det konto som du lämnat uppgift på. Om du inte lämnar kontonummer får du ett utbetalningskort istället. Utbetalas inte för in- och utryckningsdag som infaller på lördag och/eller söndag är du schemalagd på in- och/eller utryckningsdagen behöver vi ett intyg från din arbetsgivare för att du ska få ersättning även för dessa dagar Om du avbryter eller avskiljs från kurs upphör rätten till dagpenning fr o m dagen efter hemresedagen. Erfaren bilförare För att kunna lära dig att köra ett nytt fordon, måste du ha god vana vid att köra personbil. Förmåner Fri resa, kost och logi Fria arbetskläder Försäkringsskydd om du har betalt din medlemsavgift till kåren KURSKATALOG

5 VIKTIG INFORMATION Resor Beställ dina biljetter i god tid för att få bra pris och kunna passa in- och utryckningstiderna. Den biljettrekvisition som skickas hem till dig, gäller för 2.klass tåg. Anslutningsresor med t ex buss betalar du själv och lämnar kvittot/biljetten på kursplatsen. Betalas ut till dig efter kursen, oftast samtidigt med dagpenningen. Reservlista Får vi för många anmälningar till kursen, måste vi ha en reservlista. Du kommer att få information om hur prioriteringen görs. Synintyg Till Grundkurs terrängbil, bandvagn och kompletteringsutbildningen på terrängbil ska du bifoga synintyg till din kursanmälan. Blankett till det kan du få av din kår och undersökningen görs hos optiker. Teorikunskaper Till flera av kurserna krävs att du har fräschat upp dina kunskaper i B-teori. Information om hur du ska gå tillväga när du ska gå en sådan kurs, får du hemskickat till dig från kansliet. Kostnad per deltagare Varje deltagare kostar ca 2000 kronor per dag på en central kurs, när alla kostnader längs vägen är räknade. Förutom resor, dagpenning och mat, kan man säga att i och med att du lämnar ifrån dig din anmälan till central kurs börjar det kosta Bilkåren pengar. Det är därför mycket viktigt att de pengar som ska användas till utbildning, också blir använda så effektivt som möjligt. När anmälningstiden går ut sker den sista planeringen med t ex fordon och antal instruktörer och därefter måste det beställda betalas oavsett om det kommer deltagare eller inte. Återbud När du anmäler dig till kurs, kontrollerar du också med din arbetsgivare att du får ledigt för den tid kursen genomförts. Måste du ändå lämna återbud till kursen är det viktigt att du gör det skriftligt så tidigt som möjligt, för att de som står på reservlistan ska kunna förbereda sig. Återbud 3 veckor eller senare före kursstart godkänns endast skriftligt och med läkarintyg. Uteblir du från kursen eller lämnar återbud utan giltigt förfall senare än 3 veckor före kursstart debiteras du 500 kronor. 4 KURSKATALOG 2006

6 KURSPLATSER 2006 er 2006 Bra att veta... Älvdalens skjutfält Box ÄLVDALEN Boden Norrbottensgruppen Box BODEN Kråk skjutfält KARLSBORG Skövde T 2, Box 602, SKÖVDE HvSS Vällinge Hemvärnets Stridsskola, NORSBORG Villingsberg Villingsbergslägret, KARLSKOGA Karlskrona Sjömansskolan Karlskrona, Box 527, KARLSKRONA Halmstad Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS), Box 516, HALMSTAD Rosenholm (Karlskrona) MDS, Box 527, KARLSKRONA Ronneby F 17, Box 502, RONNEBY KURSKATALOG

7 CIVILT AVTAL Civilt avtal Samhällets krishantering Överenskommelse med Kvinnliga Bilkåren skriver du på allra först. Minibuss/skåpbil och personbil med lätt släp Kommunen De frivilliga resursgrupperna (FRG) är bildade i kommunerna och det är Civilförsvars-förbundet som fått uppdraget att organisera och utbilda grupperna. Utbildningen inom motortjänsten genomförs regionalt i Bilkårens regi. Din kår vet mer. Bandvagnsförare till Räddninstjänsten Vid Räddningstjänsten inom kommunerna finns bandvagnar och vid en kris i samhället kan det bli aktuellt att man behöver hjälp med förare till dessa. Det måste finnas ett uttalat behov från din kommun för att du ska kunna anmäla dig till bandvagnsutbildningen. Kursen består av tre kurstillfällen, en grundläggande del, en snödel och en avancerad del. Grundläggande i Villingsberg april Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars april Snöutbildning i Älvdalen Har genomförts som planerat Avancerad i Villingsberg mars Berörda har fått brev 3-5 april 9-11 okt okt 4-6 dec dec Svenska Kraftnät Vid kris och krig är det ytterst nödvändigt att elen fortfarande kommer fram till konsumenterna. För detta ansvarar Svenska Kraftnät som därför behöver ett antal bandvagnsförare från FAK och SKBR. Utbildningen genomförs tillsammans med FAK centralt och kursen består av tre kurstillfällen, en grundläggande del, en snödel och en avancerad del. 6 KURSKATALOG 2006

8 CIVILT AVTAL Grundläggande i Villingsberg 2-5 okt Snöutbildning i Älvdalen Har genomförts som planerat Avancerad i Villingsberg mars Berörda har fått brev 3-5 april 9-11 okt okt 4-6 dec dec Repetitionsutbildning bandvagn, Rep Bv Enligt uppdrag från Krisberedskapsmyndigheten ska repetitionsutbildning på bandvagn genomföras av organisationerna FAK och SKBR med egna instruktörer. Brev har skickats till berörda deltagare som ska ha svarat före den 8 mars Villingsberg Villingsberg Villingsberg Villingsberg Villingsberg apr apr 5-7 maj maj nov Körning under särskilda förhållanden - KSF Meddelas längre fram under 2006 Plogbilsutbildning Meddelas längre fram under 2006 CBRN informatörer Meddelas längre fram under 2006 KURSKATALOG

9 MILITÄRT AVTAL Försvarsmakten Totalförsvarsutbildning-Grund TFU-G Plis kod G19101 Ronneby/Kosta feb Halmstad 26 mars-1 april Sista anmälningsdag till SKBR kansli omgående Ronneby/Kosta maj Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars Berga juni Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Karlskrona 4-12 aug Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Totalförsvarsutbildning-Gruppbefäl TFU-GB Plis kod G19201 Ronneby/Kosta feb Halmstad 26 mars-1 april Ronneby/Kosta maj Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars Berga juni Karlskrona 4-12 aug Totalförsvarsutbildning-Pluton/kompanibefäl TFU-PB/KB Plis kod G17202 Halmstad 3-8 juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Ledarskapskurs Gruppbefäl GB-Led Plis kod G19203 Halmstad 26 mars-8 april Sista anmälningsdag till SKBR kansli omgående Halmstad 3-15 juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Tillämpat ledarskap T-Led Plis kod G19204 Halmstad 2-8 april Sista anmälningsdag till SKBR kansli omgående Halmstad juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars 8 KURSKATALOG 2006

10 MILITÄRT AVTAL Insatspluton inom Hemvärnet Utbildningsgång för krigsplacering på terrängbil 20/motsvarande Gk Tgb 20/motsv Totalförsvarsutbildning-Grund (TFU-G) genomförs först, se sid 8 Grundkurs Terrängbil 20 del 1 och 2 Plis kod K11106 Kursen omfattar: Målsättning: Anmälan: Synintyg: Teoriutbildning: Utbildningsfordon: Materielkunskap och vård Civila och militära trafikbestämmelser Körning i terräng Bärgning och bogsering Transport av personal på flak Förbandskörning Militärt förarbevis på terrängbil Se Viktigt att veta Se Viktigt att veta Se Viktigt att veta Terrängbil 20/motsv 3 veckor TFU-G och B-teori Villingsberg 25 juni-15 juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Kråk 8-28 juli Grundkurs Terrängbil 20 del 3 Plis kod K11106 Kursen omfattar: Målsättning: Anmälan: Materielkunskap och vårt under vinterförhållanden Körning halt underlag och om möjligt i djup snö Påläggning av slirskydd Tillägg vinterutbildning på förarbeviset 4 dagar Du blir automatiskt antagen till vinterdelen när du är godkänd på del 1 och del 2 av kursen. Älvdalen Preliminärt feb 2007 Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 nov 2006 om GK genomförts tidigare är 2006 Kompletteringsutbildning Terrängbil 20, KU Tgb 20 Kursen vänder sig till dig som har ett hemvärnsavtal, men där det inte längre finns befattning till tung lastbil, men till terrängbil 20 och är beredd att ingå i hemvärnets insatsförband med 60 timmars kontrakterad tid per år. Du som vill ställa upp på detta och byta till hemvärnsavtal och har ett C-körkort eller giltigt förarbevis på tung lastbil kan också söka till kursen. Kursen omfattar: Målsättning: Anmälan: Synintyg: Teoriutbildning: Utbildningsfordon: Materielkunskap och vård Civila och militära trafikbestämmelser Körning i terräng Bärgning och bogsering Transport av personal på flak Förbandskörning Militärt förarbevis på terrängbil Se Viktigt att veta Se Viktigt att veta Se Viktigt att veta Terrängbil 20/motsv C-körkort och/eller gällande militärt förarbevis på tung lastbil Villingsberg 2-15 juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars KURSKATALOG

11 MILITÄRT AVTAL Utbildningsgång för krigsplacering på Bandvagn 206 (Gk Bv 206) Totalförsvarsutbildning Grund (TFU-G) se sid 8 Grundkurs Bandvagn 206 (Gk Bv 206) PLIS kod K11105 Kursen omfattar: Materielkunskap och vård Civila och militära trafikbestämmelser Körning i terräng Bärgning och bogsering Förbandskörning Kursens mål: Militärt förarbevis på bandvagn 206 Behov: Endast de norrländska förbanden har behov av bandvagnsförare Synintyg: Se Viktigt att veta Utbildningsfordon: Bandvagn veckor TFU-G Boden del okt och Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 juni Del dec Grundkurs Tung lastbil (Gk Tlb) PLIS kod K17102 Kursen omfattar: Målsättning: C-körkort: Körkortstillstånd: Teoriutbildning: Utbildningsfordon: Körning och Materielkunskap och vård Civil och militär trafikteori m m Militärt förarbevis för tung lastbil Du har möjlighet att avlägga prov även för det civila körkortet på tung lastbil under kursen. I ditt antagningsbesked får du anvisningar och blanketter som behövs för att ansöka om körkortstillstånd. Se Viktigt att veta Tung lastbil 3 veckor Skövde del 1 22 april-5 maj Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars och del juni Vinterutbildning kommer att arrangeras centralt och information om tidpunkten läggs ut på hemsidan. Du som går den 3- veckor långa grundkursen och blir godkänd blir automatiskt antagen till vinterdelen och därför behövs inte någon ny kursanmälan. Har du gått 3-veckors grundkurs 2004 eller tidigare måste du skicka in anmälan även för vinterdelen. Gruppbefälsutbildning för placering som transportgruppchef inom hemvärnet Transportgruppchefen leder stabens transportplanläggning håller sig väl informerad om uppgifter och förbandets gruppering håller sig väl informerad om chefernas/stabernas uppehållsplatser och fiendens verksamhet biträder vid larmning håller sig informerad om var gruppens fordon skall hämtas och verkar för att de hålls i funktionsdugligt skick svarar för att erforderligt kartunderlag finns tillgängligt upprättar vägkarta inom området planlägger tillsammans med kvartermästaren och motorcykelordonnanserna drivmedels- och reparationstjänsten svarar för inkörning av ordonnansvägar deltar i skydd och försvar av staben biträder i stabsarbetet ska föregå med gott exempel Uppgifterna varierar beroende på avtal 10 KURSKATALOG 2006

12 MILITÄRT AVTAL Gruppbefälsutbildning för truppbefäl TFU-GB, UGL, GB-LED, GB-kurs och KFÖ 5 dagar Behov: Betyg: Ålder: Det ska finnas behov av att placera dig som gruppbefäl Du ska ha avslutat din fordonsutbildning med betyg VG Du får vara högst 55 år med avtal för hemvärnet Totalförsvarsutbildning-Gruppbefäl (TFU-GB) Kursinnehåll: Behov: Betyg: Kurser se sid 8 Totalförsvarsinformation Säkerhetstjänst Folkrätt Personalvård Orientering Vapentjänst Sjukvårdstjänst Självskydd Självförsvar Tillämpad övning i underhållstjänst För att du ska kunna söka till kursen ska det finnas behov av att placera dig som gruppbefäl Du ska ha avslutat din fordonsutbildning med betyg VG 1 vecka central kurs Genomförd godkänd grundkurs med betyg VG Utveckling av grupp och ledare (UGL) PLIS kod G19011 Kursen ger: Handledare: Insikt i hur grupper bildas och utvecklas Du lär dig att förstå och känna igen olika ledarstilar och hur eget beteende kan främja eller hämma samarbete med andra Du lär dig också att lyssna och förstå andras synpunkter och reaktioner samt att identifiera och hantera konflikter Kursen är gruppdynamisk och bygger på upplevelsebaserad inlärning Om du har personliga/privata problem, gå kursen vid annat tillfälle. Genomför INTE kursen tillsammans med någon du känner väl. Då får du ingen behållning av kursen. Två handledare arbetar med en grupp på 8-12 elever En vecka Genomförd godkänd TFU-GB Villingsberg 2-7 april Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars Ledarskapskurs Gruppbefäl (GB-LED) Kursinnehåll: Fysik: Kurs se sid 8 Ledarskap Chefskap Truppföring Tillämpningsövning Idrott Kursen kräver god fysik Genomförd godkänd TFU-GB och UGL KURSKATALOG

13 MILITÄRT AVTAL Gruppbefälskurs (GB) hemvärnet PLIS kod K15202 Kursinnehåll: Kursadministration Försvarskunskap Strid Expeditionstjänst Sambandstjänst Orientering Fysisk träning Truppföring Förbandsutbildning Sjukvårdstjänst Genomförd godkänd TFU-GB, UGL, GB-LED Kråk juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Underhållsbefäl i Hemvärnsbataljonsstab Bestyrks av utbint som skickar anmälan direkt till HvSS Uppgifter: Behov: Betyg: Ålder: ingår i hemvärnsbataljonsstab och medverkar vid/i: - utarbetandet av hemvärnsbataljonens order för underhålls- och personaltjänst - materiel- och förnödenhetsbeställningar - utbildningsplanering och värdering avseende personal- och underhållstjänst Det ska finnas behov av att placera dig som underhållsbefäl Du ska ha avslutat din gruppbefälsutbildning med betyg VG Du får vara högst 55 år med avtal för hemvärnet Utbildningsgång för placering som underhållsbefäl i Hemvärnsbataljonsstab Gruppbefälsutbildning med UGL och betyg VG, T-LED, Hvkompkvm, 20 tim Hv övning och Hvbatkvm Tillämpat ledarskap (fd L 2), T LED Kursen omfattar: Kursadministration Ledarskap Truppföring Ordergivning Tillämpningsövning Idrott Genomförd gruppbefälsutbildning med betyg VG, minst 20 tim Hv övning som transportgruppchef 12 KURSKATALOG 2006

14 MILITÄRT AVTAL Hemvärnskompanikvartermästarkurs (Hvkompkvm) PLIS kod H19222 Kursen tillstyrks av utbildningsintendenten som skickar den till HvSS Kursen omfattar: Vällinge (HvSS) Underhålls- och personaltjänst Personaladministration Materiel- och ammunitionsredovisning Planläggning och genomförande av utbildning för underhållspersonal Transportledning söndag kväll - onsdag veckan efter Genomförd T-LED med godkänt betyg 7-16 juni sep 23 okt-1 nov Hemvärnsbataljonskvartermästarkurs (Hvbatkvm) PLIS kod H19223 Kursen tillstyrks av utbildningsintendenten som skickar den till HvSS Kursen omfattar bl a: Underhålls- och personaltjänst Personaladministration Materiel- och ammunitionsredovisning Personalvård och personalutveckling Planläggning och genomförande av utbildning för underhållspersonal Transportledning Genomförd Hvkompkvmkurs med godkänt betyg, minst 20 timmars Hv övning som kompanikvartermästare Vällinge (HvSS) 6-15 nov KURSKATALOG

15 INSTRUKTÖRSUTBILDNING Instruktörsutbildning Utbildningsgång för motorinstruktör UGL FIK Ik 1 sommar Ik 1 vinter Ik 2 Ik P Tlb Ik Återsamling 1 vecka 3 veckor 2 dagar Skall omarbetas enligt Motorskolans kursplaner Utveckling av grupp och ledare (UGL) Viktigt! Se sid 11 Genomförd godkänd fordonsutbildning respektive genomförd godkänd befälsutbildning Skriv på anmälan att du genomför UGL som ett led i din instruktörsutbildning Förberedande Instruktörskurs (FIK) PLIS kod K19501 Kursen innehåller bl a: Bedömning: Förberedelser: Utbildningsmetodik Utbildningspedagogik Praktiskt genomförande av övningslektioner Ledarskap Röst- och talvård SKBR kunskap Under kursen bedöms om du är lämplig för fortsatt instruktörsutbildning.vid bedömningen läggs stor vikt vid din vilja och förmåga att samarbeta, hur du förbereder din uppgift och på vilket sätt du framför ditt budskap inför grupp. I slutbedömningen tas också med ditt uppträdande under utbildning och på fritiden. Du förväntas vara ett gott föredöme och ha hög social kompetens. Tillsammans med antagningsbeskedet får du ett par uppgifter som du ska ha förberett och kunna redovisa i början av kursen Antal deltagare: Kursen genomförs med högst 12 deltagare och lägst 10 Genomförd godkänd fordons-/befälsutbildning och UGL Villingsberg 6 20 maj Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars 25 juni-8 juli Sista anmälningsdag till SKBR kansli 15 mars Motorinstruktör Ik 1 sommar Genomförs inte 2006 Ik 1 vinter Genomförs inte 2006 Ik 2 Genomförs inte 2006 Ik P Genomförs inte 2006 Instruktörskurs Återsamling (Ik Återsamling) PLIS kod K19506 Kursen innehåller: Kallelse: : Kurstillfälle: SKBR kunskap SKBR utbildning Administrativa och ekonomiska bestämmelser Du får särskild kallelse till denna kurs 2 dagar Stockholm Genomförs tillsammans med nya TFU-instruktörer i Stockhom nov 14 KURSKATALOG 2006

16 Kompletteringsutbildningar Kompletteringsutbildning terrängbil 20, KU Tgb Vi behöver fler instruktörer med denna kompetens.välkommen med din anmälan. Villingsberg 25 mars 7 april Sista anmälningsdag till SKBR kansli omgående Repetitionskurs Trafiklärare PLIS kod K19404 Kursinnehåll: Kurslängd Nyheter fr VV.Valda delar ur innehållet från Trafiklärarkursen 1 vecka INSTRUKTÖRSUTBILDNING Skövde Tidpunkt ännu inte tillgänglig Utbildningsgång för TFU Instruktör Utbildningen omfattar: TFU-G:3 - gäller civil personal 18 tim TFU-GB (central kurs) 1 vecka UGL 1 vecka FIK TFU-PB/KB 1 vecka Ik P TFU (genomförs på TFU-G central kurs) Ik Återsamling 2 dagar Utveckling av grupp och ledare (UGL) Viktigt! Kurs se sid 11 Förberedande Instruktörskurs (FIK) Genomförd godkänd TFU-GB Skriv på anmälan att du genomför UGL som ett led i din instruktörsutbildning Genomförd godkänd TFU-GB samt UGL Se FIK sid 14 Totalförsvarsutbildning pluton/kompanibefäl (TFU-PB/KB) Genomförd FIK med rätt betyg och omdöme Se TFU PB/KB sid 7 Instruktörskurs Praktik TFU (Ik P TFU) PLIS kod G19501 Kursen omfattar: Bedömning: Förberedelser och genomförande av övningar på TFU-G Vid bedömningen läggs stor vikt vid din vilja och förmåga att samarbeta, hur du förbereder din uppgift och på vilket sätt du framför ditt budskap inför grupp. I slut-bedömningen tas också med ditt uppträdande under utbildning och på fritiden Du förväntas vara ett gott föredöme och ha hög social kompetens. Genomförd FIK med rätt betyg och omdöme och godkändtfu-pb/kb Ronneby/Kosta v Sista anmälningsdag till SKBR kansli 1 mars KURSKATALOG

17 INSTRUKTÖRSUTBILDNING Instruktörskurs Återsamling (Ik Återsamling) PLIS kod K19506 Kursen innehåller: Kallelse: : Kurstillfälle: SKBR kunskap SKBR utbildning Administrativa och ekonomiska bestämmelser Du får särskild kallelse till denna kurs 2 dagar Stockholm Genomförs tillsammans med nya Motorinstruktörer i Stockholm nov 16 KURSKATALOG 2006

18 Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund Box Stockholm Besöksadress Östhammarsgatan 70 Tel

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Mycket mer än Försvarsmaktshund Denna informationsbroschyr vill ge dig en första inblick i vad en Försvarsmaktshund innebär, hur den

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 3 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 3, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n. Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n. Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Bilkåristen T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Teckning: Lilly Rohlin, Borås bilkår. MSB ny myndighet VM i

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Innehåll Kursöversikt 4 Lär dig mer om djur 6 Vill du också bli en Blå Stjärna? 7 Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildningar för Svenska Blå Stjärnans insatser

Läs mer

KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Folk och Försvarskonferens i Sälen 14-dagars utbildning för Hemvärnet Ungdomsaffisch på mittuppslaget Ingen dans på rosor Nr 1 MARS 2011 En frivillig försvarsorganisation

Läs mer

Bilkåristen. Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n

Bilkåristen. Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Kårchefer mycket positiva till årets viktigaste fråga Man satsar sig själv, sin tid, sitt engagemang och detta gör Frivilligheten stark

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Centralstyrelse, kansli och redaktion önskar alla Bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År nr 4 dec 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i

Läs mer

Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer

Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer Bild 1-2 - FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Sveriges Bilkårers Riksförbund 70 år Riksstämman 2012 Rekryteringstävling Nytt jobb på kansliet Nr 1 MARS 2012 En frivillig försvarsorganisation T i d n

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland

Läs mer

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen är till för dig som är stats anställd eller som genom din arbets - givare är ansluten till Trygghetsstiftelsen Om du blir uppsagd eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Den viktiga kursanmälan Hemvärnets rekryteringsbehov Dam-EM 2013 i Växjö Ungdomsutbildning i Skövde Nr 3 sept 2013 En frivillig försvarsorganisation T i

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

STAFFAN DANIELSSON (c): Bygg ut hemvärnet NUMMER 3 JUNI 2008 NU KOMMER UNGDOMARNA NIO GRUPPER LÄGGS NED? OSYNLIGA ÖSTGÖTAR

STAFFAN DANIELSSON (c): Bygg ut hemvärnet NUMMER 3 JUNI 2008 NU KOMMER UNGDOMARNA NIO GRUPPER LÄGGS NED? OSYNLIGA ÖSTGÖTAR STAFFAN DANIELSSON (c): Bygg ut hemvärnet NUMMER 3 JUNI 2008 NU KOMMER UNGDOMARNA NIO GRUPPER LÄGGS NED? OSYNLIGA ÖSTGÖTAR Ledare Avveckling men än är inte sista ordet sagt FOTO: ANDERS KÄMPE JUST NU upplever

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Historisk extra Riksstämma Nr 1 MARS 2009 En frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Extra

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Från: Renée Axö Skickat: den 27 april 2009 17:05 Till: Reidun Eklöw, reidun.eklow@bilkaren.se Ämne: Ystad -Haparanda Hej Reidun! Vi är så otroligt glada

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer