T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T i d n i n g f ö r B i l k å r e n"

Transkript

1 Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Folk och Försvarskonferens i Sälen 14-dagars utbildning för Hemvärnet Ungdomsaffisch på mittuppslaget Ingen dans på rosor Nr 1 MARS 2011 En frivillig försvarsorganisation

2 T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Framtiden är ljus och ekonomin god Nu börjar vi äntligen få svar på de, för Bilkåren mycket viktiga frågor, vi ställt oss under det senaste året: Det nya organisationsbidraget Efter ett långt utredningsarbete, där alla frivilligorganisationer deltagit har Försvarsmakten och MSB bestämt hur beräkningen av organisationsbidraget fortsättningsvis skall ske. Beräkningen av bidraget sker mot ställda uppdrag. Det innebär för Bilkåren att vi får en ökning mot tidigare år. Den här förändringen är av stor betydelse för Bilkåren vi kan nu genomföra flera saker som vi länge sett ett behov av: Vårt kursutbud har nästan fördubblats de senaste åren och som vi ser det nu kommer antalet fortsätta att växa. Vi har nu möjlighet att anställa ytterligare en utbildningshandläggare (något vi har behövt under de senaste två åren). Vi kommer också i framtiden att kunna utbilda och utveckla våra funktionärer. Organisationsbidraget innebär också att vi kan genomföra Introduktionskurs (Intro) och Förberedande kurs inför avtalsteckning (Fia). Detta är något som kårråden behöver se över inför rekryteringen i höst och inkomma med underlag för genomförande. Foto: Sören Lund Vill passa på och påminna om funktionärsutbildningen för nya funktionärer och för utbildningssamordnare i kårråden som genomförs 7 8 maj i Södertälje. Information finns på vårt intranät. Centralstyrelsen har beslutat att inte höja administrations och rekryteringsbidag till kårerna för 2011, vi kommer i stället under året att premiera de kårer som ökar antalet avtalsbundna bilkårister. Det är av största vikt för att vi ska uppfylla våra befattningar i framtiden. Befattningar i Hemvärnet Arbetet med befattningar i Hemvärnet är nu fastställda, en mängd möten har skett under hösten och vintern. I det sammanhanget är det viktigt att Bilkåren inte åtar sig mer en vad vi kan uppfylla. Vi måste visa att den nivån som nu är fastställd också är den nivå vi klarar av. Befattningarnas antal är fastställda till 1164 st. Rikshemvärnschefens mål är att 85% ska vara uppfyllt under 2012 det innebär för Bilkåren 988 befattningar. Vi har idag enligt Rikshemvärnschefen en uppfyllnad på 679 befattningar vilket innebär att det saknas 309. Vi har i dag ( 15/2) 218 bilkårister som har påbörjat sin utbildning. Vi rekryterar för fullt till årets kurser och detta medför att om vi tillsammans rekryterar i lika stor omfattning som 2010 så kommer vi också att klara det 85%-iga målet! Vad är det då för förändringar och befattningar som gäller för Bilkåren i Hemvärnet? Den stora förändringen för Bilkåren är att i insatsplutonerna skall man i första hand vara soldat och i andra hand fordonsförare. Det finns idag bilkårister som är soldater. Dessa kan kvarstå i insatsplutonerna trots att befattningen är en G-befattning. G står för soldat och X står för frivillig i personaltabellerna. De som i första hand vill vara fordonsförare kan byta till en befattning i ett insatskompani eller till ett bevakningskompani. Vi har också fått nya befattningar i Trafikpluton och i TOLO-grupp (Tanknings och Laddningsomgång). Detta innebär för oss drivmedelsförare, vi ska också genomföra grundutbildning för Bussförare. I övrigt kvarstår befattningar och utbildning för Tung Lastbil, Bandvagn, Minibuss med Tungt Släp och Minibuss. Bilkårens mål har hela tiden varit att vi skall ha alla tyngre behörigheter i bilkåristernas befattningar. Till sommaren ska en utvärdering ske för att se över om någon befattning behöver justeras. Det finns en del dubbelbefattningar t ex fordonsförare/mekaniker där vi vill ha klarlagt vad detta innebär. I nuläget är det vår uppfattning att det motsvarar Särskild Tillsyn enligt det gamla Blå Förarbeviset. Det innebär i så fall att teknikkursen, som vi tidigare hade, kommer tillbaka. Nu ser vi fram emot ett nytt framgångsrikt år för Bilkåren som jag vet att vi klarar bara vi hjälper och stöttar varandra. För vad kan vara bättre än att vara bilkårist? Bilkårshälsningar Reidun Eklöw, Riksbilkårchef 2 B i l k å r i s t e n n r

3 Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Tidning för Sveriges Bilkårers Riksförbund Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Östhammarsgatan 70 Tel Tel.tid samt Fax: Plusgiro: (även Totos fond) Hemsida: E-post: E-post: (red) Ansvarig utgivare: Reidun Eklöw E-post: Redaktör: Sören Lund E-post: Prenumerationspris: Medlemmar helår 50:-, icke medlemmar helår 100:- Grafisk form: Åsa Nordlund, Ågrenshuset Produktion, Bjästa, tel: E-post: Tryck & distribution: Ågrenshuset Produktion, Bjästa På Bilkårens kansli arbetar: Reidun Eklöw Riksbilkårchef / Kanslichef Tel Mobil Lisa Axling Förbunds sekreterare Webbansvarig Tel Lisbeth Carlsson Utbildning Tel Merit Palmgren Ekonomiansvarig Tel Magnus Douhan Ekonomi ass. Tel Till dig som vill annonsera i Bilkåristen! Bokning: Agneta Nydahl, Ågrenshuset Produktion, E-post: Priser: helsida 9.900:-, halvsida 5.400:-, kvartssida 2.950:-, sponsorannons :- Annonsprislista kan laddas ned som pdffil från hemsidan Bilkåristen är ej momspliktig Välkommen med din annons! Omslagsbild: Skoter på fjället. Foto: Ola Edvardsen. Bilkårernas bod visa att du är Bilkårist! Passa på att handla på Bilkårernas bod nu för sortimentet kommer att förändras, en del produkter kommer att utgå och nya kommer till. Sedan kommer det med största säkerhet att bli prishöjningar framöver. De produkter som visas på sid 20 och på hemsidan finns fortfarande i lager och de priser som är angivna gäller så länge det finns produkter i lager. Oxfordjackan t ex, är ett fynd! 4 st olika plagg i ett till ett oslagbart pris. Vi reserverar oss för slutförsäljning så snabba på att handla nu! Äntligen I år har vi medel för att köra förberedande kurs inför avtalsteckning FIA Syfte med kursen är att ge medlemmar en grundläggande kunskap om Bilkåren och om totalförsvaret samt ge de bilkårister som ska teckna avtal en god information om krav och utbildning för respektive befattning. Samtidigt ges möjlighet att prova olika fordon i avsikt att underlätta för bilkåristen att välja rätt. I n n e h å l l Tre dagar i Sälen 4-5 Ingen dans på rosor! 6-7 Ungdomskurser 8 Välkommen till Bilkåristsvingen 9 Saxat 9, 18, 19, 21 Försvarets Personaltjänstförbund 9 Bilkåristsvingen Skjutglada bilkårister i Göteborg 10 Affisch 11 Affisch Affisch 14 Förnyelse av förarbevis i Halmstad 15 Sweden Rock Nordisk workshop om användande av frivilliga 18 FMK-annons 19 Kursen kan genomföras på kvällar alternativt en helg, då de olika momenten med fördel blandas. Det är önskvärt att bilkårerna i ett kårråd gemensamt genomför kursen. Håll utkik på hemsidan efter mer information Rabatt för Bilkårister hos FMK Det finns många skäl att vara med i FMK som komplement till Bilkåren. Du får ett större nätverk och många andra fördelar, inte minst olika landsomfattande rabatter. Du stöder också FMK s viktiga arbete för ökad trafiksäkerhet. Du får också deras intressanta motortidning 6 ggr/år Ett nyligen taget beslut hos FMK ger dig som Bilkårist 20 % rabatt på första årets medlemsavgift hos FMK. Läs mer om FMK i annonsen på sid 19 och på Bilkårernas bod 20 Ju bättre desto snabbare! 21 Det händer inom Bilkåren Bilkårister kör inte bara bil! 22 Totos fond 22 Elfsborgsmarschen 23 Nya medlemmar 24 Utgivningsplan 2011 Nummer 2 Manusstopp Hos medlem Nummer 3 Manusstopp Hos medlem Nummer 4 Manusstopp Hos medlem PRESSTOPP 17 maj 17 juni 26 augusti 27 september 16 november 16 december B i l k å r i s t e n n r

4 Tre dagar i Sälen Det var ett dimmigt Sälen som mötte oss detta år. Bussarna som tog oss från Mora flygplats till Högfjällshotellet kröp fram på Vasaloppsvägen i den svåra halkan. Men fram kom vi och med sedvanlig spelmansmusik välkomnades vi hjärtligt. Årets Folk & Försvarskonferens bjöd både på förevisning om hur ett cyberhot kan vara, ett försvarsministertal som målade upp guld och gröna skogar samt en skildring från Afghanistan ur ett civilt perspektiv. Man kan faktiskt säga att alla var där. Om ni förstår vad jag menar. Åtminstone alla som jobbar med säkerhetspolitisk, försvar- och frivilligförsvar eller låt mig säga, nästan alla var där. Det blir väldigt enkelt att sköta sitt arbete. Möten kan bokas i matkön eller vid kafferasten. Sedan avhålls diverse möten av alla de slag från tidiga morgon till sena kvällen. Det är intensivt, men oerhört stimulerande. Reidun Eklöw, du har ju varit med nio gånger i Sälen. Varför är Folk & Försvarskonferensen så speciell? - Intressanta diskussioner, information om vad som pågår inom riksdag, regering och myndigheter. Möten med intressanta personer som man inte träffar i det dagliga arbetet. Och sist men inte minst att få träffa alla andra frivilligorganisationer där vi kan lyfta både stort och smått. Att cyberhot är vår tids missiler pratade flera om. Vår representant i EUkommissionen Cecilia Malmström, EU-kommissionär för inrikesfrågor anser att detta är en av vår tids stora säkerhetsrisker: - Ett av de tydligaste argumenten för att vi behöver ett bredare angreppssätt till säkerhetsfrågor är faktiskt just Internet, som är en ny arena för såväl brottslingar som terrorister, och som om det används i skadligt syfte också kan leda till stora säkerhetsbrister och humanitära katastrofer. ÖB håller presskonferens Nyligen presenterade EU-kommissionären en ny inre säkerhetsstrategi för Europa, med 41 konkreta åtgärder för de kommande fyra åren och med tydliga riktlinjer för vem som ska göra vad och när. Åtgärderna har koncentrerats till fem områden där man ett ökat behov av samarbete inom EU: Organiserad brottslighet, terrorism, krishantering, gränssamarbete och cyberbrott och cybersäkerhet Strategin är den första av sitt slag, eftersom den tar ett helhetsgrepp kring säkerhet och lämnar en traditionellt reaktiv hållning inom EU för en mer proaktiv och strategisk europeisk säkerhetspolitik, säger Cecilia Malmström. - Vi måste både värna om den personliga integriteten och bekämpa brottslighet och bekämpa övergrepp- Detta ställer oerhörda krav på hög säkerhet och samverkan inom EU. Så kom Dagen med STORT D. Försvarsminister Sten Tolgfors skulle hålla sitt tal och jag satt som vanligt på helspänn. Veckan före konferensen hade ett debattinlägg av mig publicerats på politikerbloggen.se (se nedan) där jag uppmanat försvarsministern och överbefälhavaren att nämna de frivilliga försvarsorganisationerna i sina respektive tal. Och inte för att det är politiskt korrekt, utan för att de menar det och för att dryga medlemmar viger sitt liv åt sina organisationer och för att stå försvarsmakten bi. Försvarsministern höll ett 35 minuter långt tal. Där allt var guld och gröna skogar. Inga moln på himlen och inga hot någonstans. Men inget om frivilligorganisationernas betydelse, stöd och kunskap, när försvarsministern stod i talarstolen. För alla er som som bryr sig om försvaret säger han vid flera tillfällen. Men låter ändå cirka medlemmar i frivilligorganisationerna Reidun Eklöw och Gunilla Svensson stå utanför. Förstår han verkligen vad det skulle betyda för alla dessa organisationer att han nämner dem. Nej jag tror inte han fattar det. Inte ens svaret på frågan från mig om varför han inte nämner de frivilliga försvarsorganisationerna är värd att berätta om. Bättre kan du Sten Tolgfors. Jag upplevde hans anförande som ett försvarstal för något man infört men inte riktigt vill förstå innebörden av. Att han inte säger något om frivilligorganisationerna är synd och skam, de måste vara med som en naturlig del på alla nivåer. Inte förrän vi kommer dit, kommer vi att bli tagna på allvar, det gäller för oss alla inom frivilligorganisationerna att vid varje tillfälle som ges framhäva oss själva och tala om vilken viktig resurs vi är till hela samhället, säger Reidun Eklöw. Desto trevligare och mer uppmuntrande var det att lyssna på överbefälhavare Sverker Göranson. Hans tal var mer anpassat till vardagen och han, precis som sin personal, står med båda fötterna på jorden. - De frivilliga försvarsorganisationerna betyder oerhört mycket i den nya insatsorganisationen IO14. Som stöd i rekryteringsarbetet av nya soldater. Försvarsmakten måste ta tillvara deras engagemang och dess kunskapsbank. Ett utmärkt verktyg för att sprida information om försvaret i hela landet, från Malmö till Kiruna. De frivilliga försvarsorganisationerna är med i IO14. Vi tillsammans är verktyg i den nya organisationen. Nu är det bara att hålla tummarna att ÖB och försvarsmakten arbetar efter detta och att det inte bara är ett spel för galleriet. Gunilla Svensson, viceordförande. - Förhoppningsvis inser Försvarsmakten tydligare vikten av de frivilliga försvarsorganisationerna nu när hela FM kommer bestå av frivil- 4 B i l k å r i s T e n n r

5 liga. Jag tror att man kan få mer förståelse för vilket engagemang frivilligheten består av och att de också kan få mer förståelse för de svårigheter, problem som vi har med att tex. hitta rätt personer till uppdragen och att fylla alla avtalsplatser. Sent på eftermiddagen den sista dagen höll ambassadör Krister Bringéus, som är senior civilian representative i Mazar- e- Sharif i Afghanistan, ett mycket uppskattat tal om läget därnere. Vi var många som väntat på denna rapport, lite tungt att behöva vänta tre dagar på ett sådant viktigt inslag. Krister Bringéus är vår första civila representant för den militära insatsen. Det är cirka svenskar som arbetar i Mazar och de kommer bland annat från Folke Bernadotte akademien, Rikskriminalen, Sida och MSB (Myndigheten för Säkerhetsskydd och Beredskap). Ambassadör berättade om vad man framförallt arbetar med: 1) att vara en politisk utpost, kontakter med civila samfund 2) Förvaltare av ett stort svenskt bistånd 3) Civil - militär samverkan. Det är stora kulturella skillnader mellan de olika organisationerna som finns representerade och det är oerhört viktigt att skapa en gemensam målbild för alla. Det har man börjat göra och även skapa en mall som synkroniserar insatser, civila som militära berättade Krister Bringéus. Ambassadören arbetar för större synlighet och att för att arbetet blir mer projektorienterat. Man har koncentrerat sig på uppbyggnad av brunnar, kliniker, vägar och skolor i de absolut mest utsatta och fattiga provinserna i norra Afghanistan. Han nämnde specifikt en provins där man inte haft elektricitet, inte rent vatten, läsokunnigheten har närmast varit 100 procent bland kvinnor och något lägre hos män. Idag har några delar av provinsen fått rent vatten och el och 30 skolor har startats. För invånarna är detta en otrolig insats. Att Afghanistanproblematiken är komplex är väl ingen nyhet. Och det hördes också på Krister Bringéus. Han är övertygad efter sina sex månaders Ambassadör Krister Bringéus närvaro och efter de samtal han haft med provinsguvernörer och representanter för många olika organisationer, att drar sig det internationella styrkorna undan så blir det kaos och inbördeskrig och talibanerna kommer tillbaka. Och det man byggt upp sedan 2001 raseras. Men på sikt måste afghanerna själva hantera situationen men det kommer att ta lång tid. Så var tre dagars konfererande till ända. Förhoppningsvis var vi alla lite klokare och nöjdare. Nu med ett stort antal nya visitkort och kontakter med oss hem. Text & foto: Daisy Balkin Rung Detta debattinlägg publicerades på före Folk & Försvarskonferensen den 13 januari Öppet brev till försvarsminister Tolgfors och överbefälhavare Göranson Det är dags att sluta behandla de frivilliga försvarsorganisationerna styvmoderligt. Ni båda har nu chansen att gå i bräschen och ta upp frivilligorganisationerna och deras stora kunskapsbank och engagemang. Och deras möjligheter att avlasta och hjälpa försvarsmakten och samhället. Gör det nu i era tal på Folk & Försvarskonferensen i Sälen. På söndag ses vi igen i Sälen. På den årliga Folk & Försvarskonferensen. Förra året höll ni båda långa inlägg om försvarsmakten och dess kapacitet. Men ingen av er nämnde de frivilliga försvarsorganisationerna, mer än i någon liten bisats. Då skrev jag en debattartikel på politikerbloggen och undrade varför vår försvarsminister inte nämner våra frivilligorganisationer och dess insatser. Och blev sedan inkallad till en liten pratstund med Sten Tolgfors. Till ÖB ställde jag frågan direkt i auditoriet! NU tänkte jag vara ute i god tid och påminna er båda om att vi i vårt vackra avlånga land har cirka medlemmar engagerade i frivilligorganisationerna. Och jag vill poängtera att det inte enbart finns ett glatt engagemang, utan också en kunskapsbank att hämta hos dessa nästan personer. Kunskap, öppenhet, flexibilitet, frivillighet och engagemang, kombinationer som är som ett smörgåsbord för de intressenter som vill ha hjälp. Och vars tjänster dessutom är kostnadseffektiva. Idag är de frivilliga försvarsorganisationerna anpassade till det nya försvaret och de utvecklas ständigt i takt med omvärlden. De har slimmats och blivit än mer kostnadsmedvetna. Och de förtjänar mer än att bli styvmoderligt behandlade och nämnda i bisatser för att det är politiskt korrekt. Så Sten Tolgfors och Sverker Göransson ta chansen och gå i bräschen. Börja prata om frivilligorganisationerna och behandla dem som de är värda. MED RESPEKT! Tänk på detta när ni står på podiet på Högfjällshotellet i Sälen! Daisy Balkin Rung Denna debattartikel publicerades på måndagen den 17 januari 2011 Var tog frivilligorganisationerna vägen? Idag höll försvarsminister Sten Tolgfors sitt tal på Folk & Försvarskonferensen i Sälen. Ett 35 minuters tal, där han med emfas hyllade den svenska försvarsmakten. Han poängterade vikten av samverkan och breda uppgörelser i Riksdagen. Flera gånger sa han För alla dom som bryr sig om försvaret och ändå utelämnar han personer som engagerat sig i de frivilliga försvarsorganisationerna. Det övergår mitt förstånd att han som svenska regeringens representant för svensk försvarspolitik kan gör detta. Nu undrar jag om Sten Tolgfors förstår vad det skulle betyda för dessa människor som engagerat sig med hull och hår om han nämnde dem i talarstolen i Sälen. Att han framhävde dem och poängterade deras kunskap, engagemang, förmåga och den pluralism som finns. Om försvarsministern nu inte förstår så ska jag förklara. Det skulle innebära att personer kunde känna ännu mer stolthet över att på sin fritid bry sig om försvaret. Att de efter sin arbetstid, på semestrar och helger, ställer sin tid till förfogande för att de tror på det finaste Sverige har - nämligen frihet och demokrati. Om försvarsministern skulle säga att han är stolt över de svenska frivilligorganisationerna och deras insatser, då skulle personer och deras närstående känna sig ännu mer sporrade och taggade!det skulle också ge kraft och signaler till myndigheter om vikten av att använda sig av de frivilliga försvarsorganisationerna. Jag och många med mig Sten Tolgfors väntar med spänning. Frågan är bara vilket år det blir? Daisy Balkin Rung Chefredaktör Sjövärnsposten, skribent i tidningarna Bilkåristen och FRO-Nytt B i l k å r i s T e n n r

6 Ingen dans på rosor! Ett gäng på 12 instruktörselever 6 tjejer och 6 killar påbörjade sista steget i sin tuffa bvinstruktörsutbildning den 24 januari. Det var deras vinterdel som startade i Boden med en avslutande långresa till fjällmiljön i Voggatjolme. Det skulle visa sig att det inte skulle bli en dans på rosor med all snö, kyla och med full stridsutrustning på. Att ta hand om sig själv i vintermiljö och att sedan kunna lära ut detta till sina elever är en mycket viktig del i utbildningen. Men även att kunna ta sig fram med bandvagnarna till rätt plats oavsett kyla, mörker och snödjup med hjälp av karta och GPS är också ett måste att kunna. Därför är det viktigt att lära sig läsa av både väder och vind men även omgivningen så man slipper hamna i någon ravin, bäck, sjö eller i värsta fall i vägen för en lavin. Det blev en hel del bärgning och snöskottning under kursens gång för att åka på skrå i snö är inte det lättaste. Ingela Kronlund Foto: Ola Edvardsen och Ingela Kronlund Det var nog så viktigt att ställa in bindningarna på skidorna innan Tolkningen. Lotta, Annika S, Annika W förbereder sig. Här borrar Gun-Britt i isen för att göra en koll på tjocklek och isskikten. Håller det för att gå över med en bandvagn? Så här såg vagnarna ut när kursen startade, helt igen frusna. 6 B i l k å r i s T e n n r

7 Det var mycké snö på fjället. Snön var som socker så det var svårframkomligt. En del fick till och med förarbevis på snöspade. Vi hade även orientering i mörker. När man bärgar fel så fyller man bandet fullt med snö. B i l k å r i s T e n n r

8 Antar du utmaningen och vågar du prova på något nytt! Vi erbjuder dig en spännande fritid och vill samtidigt väcka intresset för fortsatt utbildning. Kursinnehåll: Fordonsutbildning Sambandstjänst Sjukvårdstjänst Försvars- och organisationskunskap Karta och orientering Förläggning med en natt i tält Bilkårens Ungdomskurs Antagningskrav till kursen: - ska vara medlem i Bilkåren eller FMCK - betalat medlemsavgiften - ha fyllt 16 år och vara fullt frisk - kursanmälan skall godkännas av kår Kursdatum: 30 Juli 5 augusti 2011 Kursplats: Kosta Först till kvarn... Syftet är att ungdomar skall få ett intresse för vår verksamhet och bli aktiva medlemmar. I år så går det två ungdoms kurser FMCK:s Ungdomskurs Kursen är indelad i 2 steg: Steg 1: Utbildning till AM körkort Steg 2: Grunder i ordonnanstjänst De elever som inte har EU mopedförarbevis går steg 1. De elever som redan har EU förarbevis går steg 2 och får en inblick och förståelse för vad en MC ordonnans kan ha för uppgifter. Antagningskrav till kursen: - medlemskap i FMCK eller Bilkåren - ha ett stort intresse för organisationen - kursen är öppen för ungdomar mellan år. - kursanmälan skall godkännas av kår Kursdatum: 1:a kursen (både steg 1&2) juli 2:a kursen (både steg 1&2) juli Kursplats: Kråk Kursinnehåll: Ledarskap LABC (första hjälpen) En massa annat skoj Brandförsvar Mopedkörning Ungdomsledarutbildning (FMCK) Kursens målsättning är att ge ledaren viss kunskap och färdighet i att administrera och genomföra ungdomsverksamhet på lokal och regional nivå inom respektive organisation Kursinnehåll: Föreningskunskap Ekonomi Planering, rekrytering, samverkan Ungdomsledarskap Utbildning Försvarskunskap Grupparbeten Sjukvård Antagningskrav till kursen: - medlemskap i FMCK eller Bilkåren - intresserad av ungdomsverksamhet - vara minst 18 år - bedömas mycket lämplig att verka som ungdoms - ledare och vara en god förebild - kursanmälan skall godkännas av kår Kursdatum: 30 Juli 5 augusti 2011 Kursplats: Kosta 8 B i l k å r i s t e n n r

9 Sammanställt av Sören Lund $ SAXAT Äntligen nu räknas 600 kubik som tung MC vid uppkörning Efter elva års kamp jublar SMC, Sveriges Motor- Cyklister, över att ha blivit bönhörda. Igår beslutade Transportstyrelsen att ändra kraven för vilket provfordon som gäller vid uppkörning för tung MC körkort, så kallad A-behörighet. Från och med 1 april gäller minst 595 kubik och minst 40 kw som tung MC då du tar körkort. Detta är en fråga som SMC drivit i mer än elva år, därför firar vi idag att Sverige får rimligare regler! De svenska kraven har varit betydligt hårdare än vad EU föreskrivit. Många körkortstagare som är kortväxta har haft stora problem att framföra en 700-kubikare med minst 35 kw, vilken har varit gränsen för A-behörighet tills idag. Läs mer på: Försvarets Personaltjänstförbund, FPF FPF är en frivilligorganisation bildad 1955 och är organiserad i fyra regionala föreningar: Södra, Västra, Östra och Norra Sverige. Förbundets verksamhet skall tjäna totalförsvaret och omfatta försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av personal som handhar frågor rörande personaltjänstverksamheten inom försvaret. FPF har ett omfattande kursutbud som du kan läsa mer om på deras hemsida En specialkurs för våra ungdomsinstruktörer är: GK Värdegrund Ungdomsinstruktörer september. Plats meddelas senare. Sista anmälningsdag 10 augusti. Mer info på FPF s hemsida där du också anmäler dig. Dramatisk sänkning av koldioxidutsläppen från bilar Från och med 1 maj i år kommer en ökad låginblandning av biobränsle i bensin och diesel att vara tillåten, vilket kommer att minska klimatpåverkan från bilar. BIL Sweden har tagit fram en lista på de personbilsmodeller som kan köras på E10, dvs bensin med upp till 10% inblandning av etanol. E10 kommer att vara tillåten att säljas från och med 1 maj i år. Den ökade låginblandningen av biobränsle i bensin och diesel är mycket glädjande ur miljösynpunkt. Det är en billig och enkel åtgärd som snabbt ger stor effekt på utsläppen av koldioxid från större delen av bilparken, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. Mer info på: Välkommen till Bilkåristsvingen Lundsbrunns GK Tävlingen går den augusti. Medlemmar i Smålands Golfande Bilkåristers klubb får inbjudan med fullständig information tillsammans med utskicket efter årsmötet senast v15. Övriga som vill vara med på Bilkåristsvingen, ring Doris eller Birgit så sänder vi informationen omgående. Välkommen till 2 härliga golfdagar! B i l k å r i s t e n n r

10 Bilkåristsvingen 2010 Golftävlingen som arrangeras varje år i slutet av augusti över två dagar års tävling, augusti gick på Vara-Bjertorps Golfklubb, det hade regnat mycket veckan innan vi kom vilket gjorde att banan var blöt och svårspelad. 18 glada Bilkårister trotsade vädrets makter och fick sol som belöning när vi tävlade om vårt vandringspris. I anslutning till golfbanan ligger Bjertorps slott, där vi var inkvarterade allesammans i vackert inredda rum, alla med olika teman. Efter avslutad golfrunda på söndagen bjöds det på afternoon tea i slottsparken en godare eftermiddagsfika har vi nog aldrig smakat, där fanns allt, mmmm. Kvällen avslutades med en 5-rättters slottsmiddag och som vanligt med mycket golfsnack. De flesta av deltagarna i Bilkåristsvingen. Måndag fick vi sol igen, vi måste ha tumme med vädergudarna. Spelet gick bra för en del och si så där för andra. Efter en god lunch tog tävlingsledningen till orda och vi fick reda på vem som vunnit. 1:a pris, Tinna Gabrielsson, Halmstad, tätt följd av 2:a pris Birgitta Brandberg, Göteborg, 3:e pris gick till Harriet Rudblom, Stockholm, 4:e Doris Lundqvist, Jönköping, 5:e Margareta Josefsson, Nybro spelar vi Bilkåristsvingen på Lundsbrunns GK den augusti, hoppas vi ses där! Maidy Gustafssob Foto: Marie-Louise Gustafsson De fem pristagarna. Från vänster: Tinna Gabrielsson, Margareta Josefsson, Birgitta Brandberg, Doris Lundqvist och Harriet Rudblom. Skjutglada bilkårister i Göteborg Sonja Blaugrund, Kerstin Rifve och Britt-Marie Persson Lag Göteborg vann Försvarsutbildarnas riksskytte. De fick Diplom och vandrings pokal efter att ha vunnit Sveriges Bilkårers Riksförbund lagtävling i kpist Vi väntar nu med spänning på resultatet från Lil Banås Holmberg, Kårchef Göteborgs bilkår 10 B i l k å r i s T e n n r

11 TA CHANSEN! Nu erbjuds du som inte fullgjort militärutbildning och som är intresserad av Hemvärnet en 14 dagars utbildning. När och var? Grundkrav Svensk medborgare, lägst 18 år, fullt tjänstbar ur militärmedicinsk synpunkt, god fysik enligt Försvarsmaktens standard, förutsättning att genomgå godkänd säkerhetsprövning samt medlemskap i frivillig försvarsorganisation. Tid Plats Arrangör Vecka Såtenäs / F 7 Försvarsutbildarna Vecka Halmstad / F 17 Bilkåren Vecka Boden Försvarsutbildarna Vecka Härnösand Försvarsutbildarna Vecka Väddö / LSS FVRF Vecka Ronneby / F 17 Bilkåren Vecka Villingsberg Karlskoga Försvarsutbildarna Vecka Falun Bilkåren Vecka Revingehed / P 7 SLK Vecka Halmstad/F 17 FVRF Vecka Karlskrona / MarinB SLK Vecka Östersund Försvarsutbildarna Vecka Revingehed / P 7 Bilkåren Vecka Ronneby / F 17 Försvarsutbildarna Vecka Umeå Försvarsutbildarna Vecka Ronneby / F 17 FVRF Innehåll Stridsteknik, vapenhantering, skydd mot kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära stridsmedel, sjukvård i fält, folkrätt för soldater i krig och fred Två dygn i fält. Förmåner under kursen Du erhåller fri resa, uppehälle och utrustning. Under kursveckan är Du försäkrad och erhåller dessutom dagpenning som motsvarar 90 % av sjukpenninggrundande inkomst. Max 792:-/dag, Du kan läsa mer på: Som enskild uppnå personlig färdighet på soldatutrustning och enskilt uppträdande i militärt förband. Intresserad! Ansökan Du hittar mer information samt ansökningsblankett på respektive organisations hemsida B i l k å r i s t e n n r

12 Fyllt 15? GRATTIS! Nu när du fyllt 15 år är du välkommen som medlem i en av Sveriges mest spännande motororganisationer Bilkåren. Vi kan lova dig en spännande och annorlunda fritid där våra aktiviteter och kurser ger dig upplevelser och utmaningar som du aldrig kommer att glömma. När du fyllt 18 år kan du vidareutbildas och skriva avtal för att tjänstgöra civilt inom landets krisberedskap eller militärt inom Försvarsmakten. Mer info och ansökningsblankett hittar du på vår webbsida bilkaren.se 12 B i l k å r i s T e n n r

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

Molosövning i Älvdalen,

Molosövning i Älvdalen, 5YTHYZ Molosövning i Älvdalen, se sidan 6 Alla måste vara med Georg Guldstrand, Centralstyrelsens ordförande Dessa rader skriver jag direkt efter ordförandekonferensen i Tylebäck. En konferens som varit

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Historisk extra Riksstämma Nr 1 MARS 2009 En frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Extra

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Jag har aldrig haft så kul på en kurs och jag kommer aldrig att glömma den. Johan Hiller Tack för en underbar kurs. Sofie Söderholm Det var enormt kul och

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n. Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n. Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Bilkåristen T i d n i n g f ö r K v i n n l i g a B i l k å r e n Centralstyrelsen önskar alla bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År Teckning: Lilly Rohlin, Borås bilkår. MSB ny myndighet VM i

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Från: Renée Axö Skickat: den 27 april 2009 17:05 Till: Reidun Eklöw, reidun.eklow@bilkaren.se Ämne: Ystad -Haparanda Hej Reidun! Vi är så otroligt glada

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Riksstämman 22-23 sept Bilkåristsvingen i augusti Gratislott från trafiklotteriet Rekryteringstävlingen förlängd Nr 2 JUNI 2012 En frivillig försvarsorganisation

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala Nr 4, december 2013 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala FRO i hetluften Ungdomsledarträff Arbetet efter stormen Hilde

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Signalister på Frösön. Ungdomsledarträff. Rekrytering till hemvärnet.

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Signalister på Frösön. Ungdomsledarträff. Rekrytering till hemvärnet. Nr 1, mars 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala FRO i hetluften Signalister på Frösön Försvarsberedningen Ungdomsledarträff

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 1 - April 2015 Årsmöten Rekrytering Vårens centrala kurser Ungdomar på Vinterutbildning Helikopterflottiljen presenterar sig 1 Hans Hansson har

Läs mer

50 kr. Försvarsminister Karin Enström. Hektiskt arbete med proposition till våren

50 kr. Försvarsminister Karin Enström. Hektiskt arbete med proposition till våren civil #3 2013 50 kr Försvarsminister Karin Enström Hektiskt arbete med proposition till våren Exakt position på landets hjärtstartare Nu kan alla som registrerat en hjärtstartare själv uppdatera informationen

Läs mer

FROnytt. Att göra en civil insats. På signalskyddsutbildning. Försvarsministern tar emot. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar

FROnytt. Att göra en civil insats. På signalskyddsutbildning. Försvarsministern tar emot. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar Nr 4, december 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Försvarsministern tar emot Att göra en civil insats På signalskyddsutbildning

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

Ledningsträning i Enköping

Ledningsträning i Enköping Nr 4, december 2010 Ledningsträning i Enköping Sid 3 Tillsammans ska vi utveckla och stärka vår organisation Året 2010 är på väg att avslutas och ska summeras i verksamhetsberättelser på olika nivåer.

Läs mer

Frånkrigetsiran. tillsvenskalottakåren. sårekryterarvi tips från tre kårer. rättvis rekrytering Lottakårensmodell. sommarhälsning frånrevingehed

Frånkrigetsiran. tillsvenskalottakåren. sårekryterarvi tips från tre kårer. rättvis rekrytering Lottakårensmodell. sommarhälsning frånrevingehed n U M M e r 3 Se Pte M Be r 2008 SVE N S K A LOT TAK ÅRE N S M E D LE M STI D N I N G tema:rekrytering sårekryterarvi tips från tre kårer rättvis rekrytering Lottakårensmodell sommarhälsning frånrevingehed

Läs mer

Ännu en frivilligutredning. Känsö genomförs! handelsflottan. Får vi presentera Axel Nilsmo och Paula Wallenburg - några av våra förebilder!

Ännu en frivilligutredning. Känsö genomförs! handelsflottan. Får vi presentera Axel Nilsmo och Paula Wallenburg - några av våra förebilder! Sjövärns nr12008 medlemstidning för sjövärnskårenposten Karriär i svenska handelsflottan Får vi presentera Axel Nilsmo och Paula Wallenburg - några av våra förebilder! Vad är egentligen säkerhetspolitik?

Läs mer

FRO-are firade Hemvärnet 70 år

FRO-are firade Hemvärnet 70 år FRO-are firade Hemvärnet 70 år Nr 2, juni 2010 Riksstämman 2010 sid 3 Ledningsträning sid 12 Nordström ersätter Unger sid 16 Tankar i huvudet på en ny ordförande... Jag har haft förmånen att under många

Läs mer

Nummer 1 - Mars 2012. Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK

Nummer 1 - Mars 2012. Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK Nummer 1 - Mars 2012 Övningsverksamheten trotsar kylan Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK I DETTA NUMMER FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners

Läs mer

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärns nr22006 medlemstidning för sjövärnskårenposten En sjövärnare och reservofficer Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärnskåren och Flygvapenfrivilliga i unikt samarbete Kvinnlig

Läs mer

Nummer 1 - Februari 2014. Light Aircraft Pilot License. Young Pilots Kickoff Gripens framtid Stormen Sven

Nummer 1 - Februari 2014. Light Aircraft Pilot License. Young Pilots Kickoff Gripens framtid Stormen Sven Nummer 1 - Februari 2014 Light Aircraft Pilot License Young Pilots Kickoff Gripens framtid Stormen Sven i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

Internationell domare i Sarajevo

Internationell domare i Sarajevo N u m m e r 4 d e c e m b e r 2008 Sv e n s k a Lot ta k å r e n s M e d l e mst i d n i n g Tema: Utlandstjänst Utlandstjänst ett mål för många Allt från riksstämman 2008 Hjälp oss att se! Ögat-kampanjen

Läs mer

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar Nr 3, september 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister på Frösön FRO deltog under Radioaktivitet i Boden

Läs mer

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken.

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. 10 Nya vindar över Östergötland Insatskompaniet tål en kraftmätning med fältförbanden. 16 Doktor Sjöström skriver

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2011 Flygvapenfrivilliga har ca 4000 medlemmar varav ca 30 % är kvinnor. Flygvapenfrivilliga genomför utbildning vid Flygvapnets

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer