Fler än 70 föreläsare! Mer än års erfarenhet! Välkommen till Nordens största ytskyddskonferens! Boka din plats på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler än 70 föreläsare! Mer än 1 000 års erfarenhet! Välkommen till Nordens största ytskyddskonferens! Boka din plats på www.ytskydd."

Transkript

1 Välkommen till Nordens största ytskyddskonferens! Nytt inslag 2016! Specialagenda med fokus på golv och golvproblematik Ytskydd är konferensen som arbetar för Ökad hållbarhet Bättre kapitalvård Minskad miljöpåverkan De främsta branschföreträdarna och spetskompetensen inom en rad olika områden finns på plats. Boka din plats på februari, Svenska Mässan, Göteborg Fler än 70 föreläsare! Mer än års erfarenhet! Arrangör I samarbete med Medarrangör

2 Ytskydd arbetar för ökad hållbarhet, bättre kapitalvård och mindre miljöpåverkan. Kunskap utan gränser.

3 Välkommen till Ytskydd 2016! Den 9 och 10 februari 2016 arrangerar vi den sjätte upplagan av Ytskydd, Nordens största konferens om renovering och skydd av metall- och betongytor. Beräkningar gjorda av Swerea/Kimab (före detta Korrosionssinstitutet) visar att kostnaderna för metallförstörelse i Sverige motsvarar 3 % av BNP, eller drygt 100 miljarder kronor per år. Andra bedömningar tyder på att motsvarande kostnader för betongförstörelse är minst lika höga. Sammanlagt alltså drygt 200 miljarder kronor, varav en stor del hade kunnat undvikas om rätt åtgärder utförts i rätt tid. Rätt åtgärder innebär ökad livslängd, något som i sin tur leder till bättre kapitalvård, mindre miljöpåverkan och bättre hållbarhet. Att göra rätt åtgärder på rätt sätt och i rätt tid kräver kunskap och i grund och botten är det vad konferensen Ytskydd handlar om. Kunskapsöverföring så att framtida problem och kostnader kan undvikas. Ett nytt inslag 2016 blir en specialagenda med fokus på golv och golvproblematik. Som vanligt finns de främsta branschföreträdarna och spetskompetens inom en rad olika områden på plats. I år besökte 300 personer Ytskydd och 2016 blir konferensen större än någonsin, med drygt 70 föreläsare med mer än 1000 års sammanlagd erfarenhet. Välkommen till Svenska Mässan, Göteborg, för två välmatade konferens- och utställningsdagar! Peter Olofsson, chefredaktör, Underhåll & Driftsäkerhet Våra partners 3

4 TISDAG 9 februari Gemensam agenda Gemensam agenda Peter Olofsson, U&D Ytskydd 2016 Presentation utställare Tommy Thörn, ytskyddsgruppen.se Betong & Metallförstörelse Kostnad 6% av BNP ( 200 miljarder/år ) Renoverings, och Ytskyddsmetoder Ökad Hållbarhet Bättre Kapitalvård Mindre Miljöpåverkan Information & Kommunikation Föredragshållare se Tord Björklund, Dekra Ett dåligt ytskydd kan leda till haveri Vilka skador kan döljas under ett ytskydd? Vilka provningsmetoder finns för att hitta skador och vilka skador detekterar de? Hur säkerställs att en reparation är rätt utförd? Bilder från verkligheten som vi hoppats slippa se! Kaffe i utställarområdet Presentation 8 min per separat spår tisdag Lunch i utställarområdet Separata spår Dryck, snacks och mingel i utställarområdet Middag och utnämning av Årets Ytskyddare 2016

5 Separata spår TISDAG 9 februari YTRÄTT Ett seminarium i fyra delar för branschens aktörer Ola Wallin, Södra Cell Värö Expansion Värö, ett pågående industriprojekt Erfarenheter från verkligheten med återkoppling till förra året Föredragshållare se YTRÄTT Ytskydd i praktiken SSG och Auktorisationen, kvalitetssäkring i alla led Beställare och utförare, kravspecifikation och regelverk YTRÄTT en utbildning Kaffe i utställarområdet Föredragshållare se Ett projekt från början till slut del 1: Projektering och beställning Föreläsning och diskussion med panel Av och med aktörer från branschen Föredragshållare se Ett projekt från början till slut del 2: Genomförande och avslut Föreläsning och diskussion med panel Av och med aktörer från branschen BETONG Nils Davant, CBI Betonginstitutet Vanliga betongskador i olika miljöer Tillståndsbedömning Lämpliga betongprover Orsaker betongskador Lämpliga ytskydd Niclas Kristensson, Cowi Hållbarhetsprocess helhet Inspektion och provtagningar Rapporter, budgetering, planering Framtagning handlingar Utförande Dokument hantering Kaffe i utställarområdet Björn Hagström, Skåneblästring, Ulf Nilsson, Tebeco, Hans Jöhnk, Falch Förarbete betong Ibix och Garnet blästring Högtryckstvätt Sponge blästring UHP Vattenblästring Fredrik Forsberg, Chesterton Betongskydd vid höga temperaturer ARC Kompositer för betongskydd vid höga temperaturer och aggressiva kemikalier. I många applikationer bryts betongen ned p g a att temp är hög, kanske över 100 C, samtidigt som den exponeras för aggressiva kemikalier (alkali, syror, blekmedel m m). Vi kommer här att presentera nya kompositmaterial som löser uppgiften. 5

6 TISDAG 9 februari Separata spår GOLV Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige AB Vanliga skador på färg och beläggningar på betonggolv Skadebilder och orsaker Varför och hur skador uppstår Återkoppling garanti över tid Att ta reda på och kontrollera före produktval Behovsanalysera ger många svar Förutsättning, fukt och föroreningar - påverkansfaktorer Kunskap, mångårig erfarenhet, material-, bruks- & funktionsegenskaper styr val Björn Hagström, Skåneblästring, Hans Jöhnk, Falch, Per Sandström, HTC Förarbetsmetoder golv HTC Superprep Slungblästring UHP vattenblästring Kaffe i utställarområdet Kent Hankvist, Sto Scandinavia Renovering av golv med emissions- och fuktproblem Hur uppkommer problemen Vilka åtgärder bör göras Att tänka på vid utförande och underhåll Niclas Schönfelder, Komsol AB Impregnering av betonggolv skydd, funktion & estetik Teknologier för skyddsimpregnering Infärgning med eller utan slipning/polering Fördelar och begränsningar med olika teknologier Exempel från tung industri till butik KRAFTVÄRMEVERK Esa Moilanen, Teke Rengöring av varma ytor i pannor Högre verkningsgrad Minimal ( 0.05 mm) avverkning av tuberna Torrt, snabbt och ekonomiskt Case rengöring av varma ytor avfallsförbränning pannor Christer Hallner, Chesterton Renovering av inmatningsfickor Renovering och slitageskydd av betongen i bark och flisfickor Hur man enkelt återställer toleransen mellan golv och stoker-, eller stångmatarna för att återställa kapacitet, minimera energiåtgång och undvika oplanerade stillestånd Kent Hankvist, Sto Scandinavia AB Betong och golvytor Skador och orsaker till dessa Val av åtgärd styrd mot krav Att tänka på vid utförande och underhåll Kaffe i utställarområdet Magnus Johansson, Newtec Representant från Karlskoga Energi, Årets Ytskyddare 2015 Optimering av livslängden transportskruvar genom svetsning och kompositer Olika teknologier och arbetssätt som inte givit maximal livslängd Förändringar vilket gjorde att optimering av livslängden kunde ske Förarbete, applicering, produktval Ökad hållbarhet och bättre kapitalvård Tomas Amtén, Ulinco Vulctech Renovering och underhåll av gummerad utrustning Spara kostnader och tid samt minimera risker och miljöpåverkan genom att inspektera och renovera gummerad utrustning Erfarenheter från renoveringsprojekt av kylvattensystem, värmeväxlare, jonfilter, renvattentankar och rökgasrening presenteras. 6

7 Separata spår TISDAG 9 februari Per Sandström, HTC Sweden AB Ökad livslängd golvskydd Tidigare beläggningar och målade golvytor lades om vart 2-3 år Orsak dessa skador HTC Superfloor ersatte tidigare golvskydd vilket gav ökad livslängd Underhålls genom den dagliga städningen Inga kemikalier tillsammans med Twister rondellen Peter Nilsson, Foam King AB Cool Roofing Grönare än grönare tak Värmeenergi reflektering Sänk fastighetens CO2 påverkan Skapa bättre innemiljö MILJÖVÄNLIGARE RENGÖRING Anders Brink, Tello Maskin, Kolsyreisblästring Teknologi Ekonomiska användningsområden Begränsningar Sodablästring Teknologi Ekonomiska användningsområden Begränsningar Jens Becker, Basanda Avfettning med Bio-Circle Teknologi Lämpliga användningsområden Minskad miljöpåverkan Begränsningar Kaffe i utställarområdet Niklas Nathen och Fredrik Nilsson, Proaccess Industriell repklättring Kostnadseffektivt alternativ till byggställningar, kranar och skylifts Entreprenad Underhåll Montage Inspektion Miljövänligt Kortare driftstopp Mark Eriksson, Spray Master Tvåkomponentsprodukter i aerosolflaskor Unik serie (2K) tvåkomponentsprodukter för tungt rostskydd på aerosolflaska Utvecklat och fälttestat under flera år Höga volymhalter och viskositeter Möjligt att bygga upp skikttjocklekar vått i vått PROCESSINDUSTRIN Björn Hestner, Svensk Industriutveckling AB Dammfri blästring i känsliga områden Maskinstativ, valsgavlar, traverser m.m Sponge-Jet maskiner och media Återvinningsbart Ekonomiska och miljömässiga vinster Åke Nyqvist, Chesterton Pumprenoveringar och uppgraderingar Arbetssätt och metoder Åtgärd beroende på media och krav Redovisning av case med längre livslängd och bättre driftekonomi Jan-Erik Lindqvist, CBI Betonginstitutet Betong i aggressiva miljöer Exempel på nedbrytningsprocesser i kemiskt aggressiva miljöer Konsekvenser Analysmetoder Åtgärder Magnus Johansson, Newtec Industristriservice AB Betongskydd på pappers-, och massaindustri På pappers-, och massaindustrin utsätts betongkonstruktioner såsom massakar, guskgropar, bassänger och avlopp för stora påfrestningar både när det gäller kemikalier och temperaturer. Med ARC kompositer kan konstruktionerna skyddas, renoveras och livstidsförlängas. fortsättning på sidan 10 7

8 TISDAG YTRÄTT BETONG GOLV LUNCH LUNCH LUNCH Expansion Värö, ett pågående industriprojekt Ola Wallin, Södra Cell Värö Vanliga betongskador i olika miljöer Nils Davant, CBI Betonginstitutet Vanliga skador på färg och beläggningar på betonggolv Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige AB YTRÄTT Ytskydd i praktiken SSG och Auktorisationen Kvalitetssäkring i alla led Hållbarhetsprocess helhet Niclas Kristensson, Cowi Förarbetsmetoder golv Björn Hagström, Skåneblästring, Hans Jöhnk, Falch, Per Sandström, HTC KAFFE KAFFE KAFFE Ett projekt från början till slut del 1: Projektering och beställning Förarbete betong Björn Hagström, Skåneblästring, Ulf Nilsson, Tebeco, Hans Jöhnk, Falch Renovering av golv med emissions- och fuktproblem Kent Hankvist, Sto Scandinavia Ett projekt från början till slut del 2: Genomförande och avslut Betongskydd vid höga temperaturer ARC kompositer för betongskydd Fredrik Forsberg, Chesterton Impregnering av betonggolv skydd, funktion & estetik Niclas Schönfelder, Komsol AB ONSDAG FÖRSTÄRKNING & SKYDD ZINGA Katodiskt Skydd - Filmgalvanisering Rick Simpson, ZINGA Sweden AB BETONG Impregnering och hydrofobering av betong Niclas Schönfelder, Komsol AB GOLV Vanligt förekommande golvlösningar får problem och skador såsom sprickor, delaminering, flagning Per Sandström, HTC Slitageskydd HD Åke West, CW MaterialTeknik Renovering av betongkonstruktioner Kristian Tammo, CBI Betonginstitutet Golv utsatt för kraftigt slitage Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet LUNCH LUNCH LUNCH Termisk sprutning Ingvar Persson, Skandinavisk Ytförädling AB, Årets Ytskyddare Ytskydd betong Martin Carlsson, Sto Scandinavia Härdplastbeläggning av betonggolv i tuffa miljöer Johan Hansson, Tikkurila Förstärkning av metall & betong konstruktioner Anders Samuelsson, Johns Bygg & Fasad AB Polyurea Mark Teakel, VIP Ökad motståndskraft med Microcement Staffan Ruhedorfer R & R Betongstil Osynlig antihalkbehandling Gustav Lavén / Cmentdesign

9 KRAFTVÄRMEVERK MILJÖVÄNLIGARE RENGÖRING PROCESS- INDUSTRIN VATTENVERK AVLOPPSVERK Rengöring av varma ytor i pannor Esa Moilanen, Teke LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Kolsyreisblästring Soda blästring Anders Brink, Tello Maskin Dammfri blästring i känsliga områden Björn Hestner, Svensk Industriutveckling AB Pumprenoveringar och uppgraderingar Åke Nyqvist, Chesterton Behov av ytskydd på betongkonstruktioner i avloppsverk Per Martinell, CBI Betonginstitutet Renovering av inmatningsfickor Christer Hallner, Chesterton Betong och golvytor Kent Hankvist, Sto Scandinavia AB Avfettning med Bio-Circle Jens Becker, Basanda Betong i aggressiva miljöer Jan-Erik Lindqvist, CBI Betonginstitutet Betongskydd på pappers-, och massaindustri Magnus Johansson, Newtec Industristriservice AB I Sverige Dricksvatten godkända produkter Polyuera Mark Teakel, VIP Kristallisering Christian Mischock, Schomburg KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE Optimering av livslängden transportskruvar genom svetsning och kompositer Magnus Johansson, Newtec Renovering och underhåll av gummerad utrustning Tomas Amtén, Ulinco Vulctech Industriell repklättring Niklas Nathen och Fredrik Nilsson, Proaccess Rötkammare Martin Carlsson, Sto Scandinavia AB Fabriksbyggnad Peter Cederholm, Sto Scandinavia AB Renovering och tätning av ventilkammare Per-Arne Lennerkvist, Borås Stad Servicekontor. Bergens nya reningsverk Roy Eide, Maynor/Komsol, Norge Ökad livslängd golvskydd Per Sandström, HTC Sweden AB Cool Roofing Peter Nilsson, Foam King AB Tvåkomponentsprodukter i aerosolflaskor Mark Eriksson, Spray Master Reparation av trycksatta rör Anders Samuelsson, Johns Bygg & Fasad A, Florent Petigon, 3X Engineering Gummering som korrosionsskydd inom processindustri Tomas Amten, Ulinco Renovering av betong på reningsverk och industriellt avlopp Christer Hallner, Chesterton 20 års erfarenhet renovering och ytskydd av betong Björn Hestner, SIU GUMMI KOMPOSITER POLYUREA Gummibeklädnad för korrosions- och slitageskydd Tomas Amtén, Ulinco Vulctech AB INSPEKTION UTRUSTN. BELÄGGNINGAR Gemensam plattform, Elcomaster, för insamling och presentation av mätresultat för ytbehandlingskontroll Thomas Ringvall, Karl Deutsch Nordiska AB MILJÖVÄNLIGARE FÖRARBETE Pinovo - Dammfri och vibrationsfri blästring med återvinning av blästermedel Jarle Akse, Pinov Slungbläster anläggningar Ulf Nilsson, Tebeco PLÅTTAK FASADER ROSTSKYDDSFÄRG Ommålning av plåttak och fasader Kurt Fredrikson & Lennart Björklund, Tikkurila Kompositer Representant från Belzona Polymerics Ltd 2-komponent sprutor Per-Anders Sibom, Wagner Industrial Solutions RPR Induktionsvärme Tom Arne Baan, RPR Technology UHP Vattenblästring Hans Jöhnk, Falch Vattenburet rostskydd i praktiken Magnus Lindwall, Tikkurila LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Polyurea Richard Lindberg, KSL Polyurea Sverige AB Komposit vs stållösningar Johan Larsson, Alvitiq Composite Solutions Framtidens easy to clean behandlingar Lars Strömqvist, Pica AB EonCoat, Unik Miljövänlig rostskyddteknik Sigurd Kjellberg, Ceramic- Coatings Europe AB Henrik Lilja, H2X Sponge dammfria blästring Björn Hestner och Albin Hellstedt, SIU Ibix blästring med Garnet Jens Johannisson, Granatus MBX Borstblästring Anders von Kraemer, Anti Corrosion Ytbearbetning med ång sand blästring Dan Törnqvist, Graco Underhållsmålning ny teknologi Intertherm 3350 värmereflekterande färg Kenneth Jönsson, International Färg OEM Nya Teknologier Mikael Nilsson, International Färg AB

10 TISDAG 9 februari Separata spår Kaffe i utställarområdet Martin Carlsson, Sto Scandinavia AB Rötkammare Skador och orsaker till dessa Val av åtgärd styrd mot krav Att tänka på vid utförande och underhåll Peter Cederholm, Sto Scandinavia AB Fabriksbyggnad Skador och orsaker till dessa Val av åtgärd styrd mot krav Att tänka på vid utförande och underhåll Anders Samuelsson, Johns Bygg & Fasad AB Florent Petigon, 3X Engineering Reparation av trycksatta rör Temporär eller permanent reparation utan avstängning av rör Teknik Referenser Flänsreparationer Begränsningar Tomas Amtén, Ulinco Vulctech Gummering som korrosionsskydd inom processindustrin Gummibeklädnad ger en överlägsen livslängd som korrosionsskydd, oftast uppnås år eller mer. Under presentationen ges exempel på användningsområden och materialval för olika applikationer. Bland annat presenteras case om gummering av sjövattenfilter, rörsystem, jonfilter, syratankar och cisterner. VATTENVERK AVLOPPSVERK Per Martinell, CBI Betonginstitutet Behov av ytskydd på betongkonstruktioner i avloppsverk Allmänt om skador i avloppsverk Observationer Slutsatser Mark Teakel, VIP I Sverige dricksvattengodkända produkter Polyurea Dricksvattengodkänt i följande länder Lämpliga användningsområden betong & metall Appliceringsteknik Begränsningar Christian Mischock, Schomburg Kristallisering Dricksvattengodkänt i följande länder Lämpliga användningsområden betong Appliceringsteknik Begränsningar Kaffe i utställarområdet Per-Arne Lennerkvist, Borås Stad Servicekontor, Årets Ytskyddare 2015 Renovering och tätning av ventilkammare Sponge dammfria blästring av betong & metall Ventiler, rör ytskyddas med komposit Betongen kristalliseras Ingen vatteninträngning efter 5 år Roy Eide, Maynor/Komsol, Norge Bergens nya reningsverk Betongbassänger insprängda i bergrum Skyddsimpregnerade Appliceringsteknik Christer Hallner, Chesterton Renovering av betong på reningsverk och industriellt avlopp Renovering och ytskydd av brunnar, kammare och kanaler Aggressiva media såsom svavelväte, låga ph mm Produktval och appliceringsteknik 10 Björn Hestner, SIU 20 års erfarenhet renovering och ytskydd av betong Vattentorn, bassänger, betongbryggor Arkimedesskruvar, sandfilter Produktval beroende på skador och media Förarbete och applicering Besiktningar efter år

11 Gemensam agenda ONSDAG 10 februari Gemensam agenda Viktiga standarder och förordningar att veta om Sven Olsson, Sto Scandinavia SS-EN 1504 Betongkonstruktion produkter och system för skydd och reparation CE-märkning Prestandadeklaration ( DoP ) Arne Finman, Finman Färgkonsult Arbetsmiljöverket kan ge böter direkt Nya lagar och förordningar Kemiska arbetsmiljörisker Ulla Zetterberg Anehorn, Dekra Industrial Hur bedömer man ett svetsförband? Många människor kan svets, men få kan bedöma om ett svetsförband uppfyller de ställda kraven Fallgropar som finns när man beställer en svetsreparation och hur kan man förebygga dem Presentation 8 min per separat spår onsdag Kaffe Separata spår Lunch i utställarområdet Separata spår Peter Olofsson, U&D Tommy Thörn, ytskyddsgruppen.se Utvärdering Utlottning i-pad Demonstrationer för de som önskar se: Miljövänligare förarbetsmetoder Ibix blästring Kolsyreis blästring RPR Induktion Sponge dammfria blästring Soda blästring UHP Vattenblästring Pinovo Dammfri och vibrationsfri blästring med återvinning Kaeser kompressorer Unika produkter såsom: OxiFree Polyurea Rostknäckarn 11

12 ONSDAG 10 februari Separata spår 12 BETONG Niclas Schönfelder, Komsol AB Impregnering och hydrofobering av betong Beskrivning av teknologier Lämpliga användningsområden Fördelar och begränsningar med respektive teknologi Kristian Tammo, CBI Betonginstitutet Renovering av betongkonstruktioner Tillståndsbedömningar Skadeutredningar Förslag på optimala reparationsåtgärder Olika produkter och användningsområden Att tänka på Lunch i utställarområdet Martin Carlsson, Sto Scandinavia Ytskydd betong Olika produkter och användningsområden styrda mot lagkrav (SS-EN ) Applicering Att tänka på Mark Teakel, VIP Polyurea 17 års erfarenhet applicering Polyurea Dricksvattengodkänd i Sverige Teknologi Användningsområden på betong Förarbete Appliceringsteknik Begränsningar GOLV Per Sandström, HTC Vanligt förekommande golvlösningar får problem och skador såsom sprickor, delaminering, flagning HTC Superfloor Platinum är det koncept som ger golvet en oöverträffad styrka då den svaga betonghuden slipas bort och den underliggande, starkare betongen exponeras. Dessutom bidrar den fortsatta dagliga städningen av golven till minskad miljöpåverkan då endast vanligt rent vatten används tillsammans med Twister -rondellen, inga kemikalier! Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet Golv utsatta för kraftigt slitage Skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering ett SBUF-projekt i tre etapper med provbeläggningar och laboratorieprovning Härdplaster, hårdbetong och gjutasfalt Provfält i garage Laboratorieprovning med fokus på slitstyrka Jämförelse mellan provfält och laboratoriet Kravspecifikation och Guidelines Lunch i utställarområdet Johan Hansson, Tikkurila Härdplastbeläggning av betonggolv i tuffa miljöer Parkeringsgaraget Brinken i Skellefteå SL Bro Depån Miljöfördelar Staffan Ruhedorfer, R & R Betongstil samt Gustav Lavén/Cmentdesign Ökad motståndskraft med millimeter tunt ytskikt av Concrete Porcelan (Microcement). Osynlig antihalkbehandling (sten/klinkergolv) genom miljövänlig etsning. Mer info FÖRSTÄRKNING OCH SKYDD Rick Simpson, ZINGA Sweden AB ZINGA Katodiskt Skydd - Filmgalvanisering Galvaniskt skydd likt varmgalvanisering och fungerar som offeranod Tillåter ingen underkorrosion Appliceras som målning med pensel, roller eller spruta Kan användas som enskild galvanisering eller som grundning i ett Duplex-system Ersätter och reparerar HDG och TSZ Godkänt enligt Norsok M501 och ISO 12944

13 Separata spår ONSDAG 10 februari Åke West, CW MaterialTeknik Slitageskydd HD Keramik jämfört med Hardox Slitplåtar i kromkarbid Volframkarbid Vakuumbunden keramik Begränsningar Lunch i utställarområdet Ingvar Persson, Skandinavisk Ytförädling AB, Årets Ytskyddare 2014 Termisk sprutning Beskrivning av metoderna Ekonomiska användningsområden Begränsningar Anders Samuelsson, Johns Bygg & Fasad AB Förstärkning av metall & betong konstruktioner Kolfiberkomposit Ekonomiska och lämpliga användningsområden Begränsningar Referenser broar, takkonstruktioner, balkar etc GUMMI KOMPOSITER POLYUREA Tomas Amtén, Ulinco Vulctech AB Gummibeklädnad för korrosions- och slitageskydd Används när det ställs höga krav på livslängd eller där objektet är utsatt för aggressiva media eller andra krävande påfrestningar Korrosionsskydd för rörsystem på fartyg, värmeväxlare, syratankar, jonfilter, kylvattensystem och sjövattenfilter Slitageskydd för omrörare, vakuum transportrör, stup, cykloner, trumlare, rör för gruvslurry Teknologi, fördelar, begränsningar samt intressanta case Representant från Belzona Polymerics Ltd Kompositer Utvecklingen inom kompositteknologin Ekonomiska användningsområden Begränsningar Lunch i utställarområdet Richard Lindberg, KSL/Polyurea Sverige AB Polyurea Teknologi Användningområden metall Flotationsceller, rörelsefogar, ljuddämpning på ramper samt som korrosionsskydd på metall Begränsningar Johan Larsson, Alvitiq Composite Solutions Komposit vs stållösningar Kompositrör är inget nytt påfund utan beprövat sedan 1960-talet med en kontinuerlig utveckling. Praktiska tillämpningar kan vara där det uppstår galvanisk korrosion, aggressiva medier, kraftigt slitage, höga tryck Ekonomiska begränsningar och intressanta case Begränsningar INSPEKTION UTRUSTNINGAR BELÄGGNINGAR Thomas Ringvall, Karl Deutsch Nordiska AB Gemensam plattform, Elcomaster, för insamling och presentation av mätresultat för ytbehandlingskontroll Vi visar exempel på hur du kan använda din mobil, läsplatta, PC som verktyg samt exempel på rapporter för vidhäftning, blästerprofil, skikttjocklek mm Per-Anders Sibom, Wagner Industrial Solutions 2-komponent sprutor Teknologi Lämpliga användningsområden Begränsningar Lunch i utställarområdet Lars Strömqvist, Pica AB Framtidens easy to clean behandlingar Miljö Ekonomi Vi visar även exempel på att skydda urban konst 13

14 ONSDAG 10 februari Separata spår Sigurd Kjellberg, Ceramic-Coatings Europe AB, Henrik Lilja, H2X EonCoat, Unik Miljövänlig rostskyddteknik. NACE utmärkelse: Corrosion Innovation of the Year award 2015 Teknologi Ekonomiska användningsområden Begränsningar MILJÖVÄNLIGARE FÖRARBETE Jarle Akse, Pinovo Pinovo - Dammfri och vibrationsfri blästring med återvinning av blästermedel Teknologi Hälsa, Säkerhet och Miljö Kvalitet på levererad yta Ekonomiska fördelar Begränsningar Ulf Nilsson, Tebeco Slungblästeranläggningar Kostnadseffektiv blästring Arbetsmiljö Begränsningar Tom Arne Baan, RPR Technology RPR Induktionsvärme Teknologi Torrt, dammfritt, ljudlöst, snabbt Ekonomiska användningsområden Begränsningar Hans Jöhnk, Falch UHP Vattenblästring Teknologi Lämpliga användningsområden Begränsningar Lunch i utställarområdet Björn Hestner och Albin Hellstedt, SIU Sponge dammfria blästring Teknologi Återvinningsbart Ekonomiska användningsområden Begränsningar Jens Johannisson, Granatus Ibix blästring med Garnet Smidiga och snabba Mindre damm Lägre ljudnivå och tryckluftförbrukning Återvinningsbart Anders von Kraemer, Anti Corrosion MBX- Borstblästring Små effektiva maskiner för begränsade ytor Ger blästerlik profil utan problem med damm Dan Törnqvist, Graco Ytbearbetning med ång sand blästring. Graco, som är världsledande inom sprutmålning, släpper nu utrustning för att förbereda ytan innan målning PLÅTTAK FASADER ROSTSKYDDSFÄRG Kurt Fredrikson & Lennart Björklund, Tikkurila Ommålning av plåttak och fasader Stora plåttaksprojekt Godkända målningssystem enligt SS Kondensskydd Referensprojekt Magnus Lindwall, Tikkurila Vattenburet rostskydd i praktiken Framtida möjligheter System med två komponent Vattenburet Referenser Miljöfördelar Lunch i utställarområdet Kenneth Jönsson, International Färg Underhållsmålning ny teknologi Polysiloxan 1 komp Polysiloxan 2 komp Referenser Miljöfördelar Intertherm 3350 värmereflekterande färg Referenser Projekt Mikael Nilsson, International Färg AB OEM Nya Teknologier Industriell Line Målning Ljushärdande färger Teknologier Referenser Projekt 14

15 Ytskydd arbetar för ökad hållbarhet, bättre kapitalvård och mindre miljöpåverkan. Kunskap utan gränser. 15

16 Välkommen till Nordens största konferens om ytskydd Ytskyddskonferensen är en årligt återkommande tvådagarskonferens är sjätte året som konferensen genomförs. Ytskydd arrangeras av tidningen Underhåll och Driftsäkerhet i samarbete med Swerea KIMAB, Ytskyddsgruppen.se, Underhållsmässan samt tidningarna Verkstäderna, Process Nordic och Nordisk Papperstidning. Två dagars konferens och utställning med de främsta branschföreträdarna och spetskompetens inom en rad olika områden. För mer information och anmälan februari 2016 Pris :-/person inkl 2 luncher, kaffe samt 3-rätters middag med underhållning Konferensen hålls på Svenska Mässan, Göteborg

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Ytskyddsgruppen och Auktorisation för Rostskyddsmålning AV KJELL-ARNE LARSSON Korrosion orsakar varje år metallförstörelse för mer än 100 miljarder kronor,

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Reducerar deponin med 70-95 %

Reducerar deponin med 70-95 % Reducerar deponin med 70-95 % Torrt Dammfritt Snabbt STÅLBROAR Ekonomiskt & Miljövänligt Några Svenska företag är de första i Världen som lyckats sammanföra två unika och patenterade teknologier och arbetssätt

Läs mer

Reducerar deponin med 70-95 %

Reducerar deponin med 70-95 % Reducerar deponin med 70-95 % TORRT - DAMMFRITT - SNABBT 2 Ekonomiskt & Miljövänligare Spara tid, pengar och miljö Några svenska företag kan nu erbjuda marknaden teknologier och metoder för miljövänligare

Läs mer

Fogfria beläggningar!

Fogfria beläggningar! Fogfria beläggningar! Bättre golv, helt enkelt! ERADUR AB Eradur AB tillverkar fogfria beläggningar för industrigolv, offentliga miljöer och de riktigt krävande miljöerna. Våra produkter används där andra

Läs mer

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING STATIONSMÅLNING HUSMÅLNING www.alltiallt.com Innehåll Entreprenader...6 Stationsmålning...8 Metallisering... 10 Vattenblästring... 11 Tankmålning... 12 Vacuum-städ... 13 Halkbeläggningar...

Läs mer

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 4 SPONGE-JET BLÄSTRING SKANDINAVISK Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 Juryns motivering: En god kommersiell anpassning av en miljövänlig produkt med gott nytänkande och med en god påverkan på

Läs mer

Ett forum för skydd av ytor

Ett forum för skydd av ytor En tematidning om Hotell Arken Göteborg 20-21 januari 2011 Ett forum för skydd av ytor Därför en konferens om ytskydd Rostskydd, en faktor att räkna med Utveckling ställer krav på kompetens Alla tider

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT Sten Jeansson, VD Vilket golv tror du är miljövänligast? Energiåtgång / m² golv 22,9 kwh 11,2 kwh 26,9 kwh Plastgolv Linoleumgolv Trägolv Ser du det verkliga värdet?

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att mekaniskt

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

HTC Sweden AB. HTC Akademien 2010 - vårens datum! Servicekampanj 5% extra på diamantverktyg. HTC:s slipprocesser Grundrekommendationer i ny form

HTC Sweden AB. HTC Akademien 2010 - vårens datum! Servicekampanj 5% extra på diamantverktyg. HTC:s slipprocesser Grundrekommendationer i ny form HTC Sweden AB # Januari - 2010 HTC Akademien 2010 - vårens datum! sid 2-3 Servicekampanj 5% extra på diamantverktyg sid 4 HTC:s slipprocesser Grundrekommendationer i ny form sid 6-7 Nordbygg 2010 Stockholmsmässan,

Läs mer

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Betong Betongrenovering Bro och tunnel Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Referensprojekt Innovativa och kreativa lösningar Om oss Sto Scandinavia är byggmaterialleverantör och verksamt

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

HTC Superfloor. It s brilliant! www.htc-sweden.com

HTC Superfloor. It s brilliant! www.htc-sweden.com HTC Superfloor It s brilliant! Ta fram styrkan i ditt golv! Betonggolv förtjänar mer än att bara trampas på. Med ett kommer du märka fördelarna med att ha betong som en exponerad golvyta. Ett grått, smutsigt

Läs mer

HTC Superfloor. It s brilliant! www.htc-floorsystems.com

HTC Superfloor. It s brilliant! www.htc-floorsystems.com SE HTC Superfloor It s brilliant! HTC Superfloor Ta fram styrkan i ditt golv! Betonggolv förtjänar mer än att bara trampas på. Med ett HTC Superfloor kommer du märka fördelarna med att ha betong som en

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Rent och renoverat utan driftsavbrott

Rent och renoverat utan driftsavbrott s e r v i c e fö r l a n t b r u k Rent och renoverat utan driftsavbrott Lagningssystem för betong i lantbruk och industri 2 Rengöring är a och o för en lyckad betongrenovering. Professionell het vattentvätt

Läs mer

Trion Tensid AB. Presentation av företaget

Trion Tensid AB. Presentation av företaget Trion Tensid AB Presentation av företaget Trion Tensid AB Svederusgatan 1-3, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 (0) 18 15 61 90, Fax: + 46 (0) 18 69 66 27, email: info@trion.se, www.trion.se Trion Tensid

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

BPS 3550. Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk

BPS 3550. Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk BPS 3550 Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk 2 TRION TENSID Anto Graffiti System 3550 COPYRIGHT Trion Tensid. GRAFISK FORM Matador kommunikation. FOTO Shutterstock (s 1, 3, 8, 11), Nick

Läs mer

StoAcademy. Utbildningskatalog Höst 2015

StoAcademy. Utbildningskatalog Höst 2015 StoAcademy Utbildningskatalog Höst 2015 Vår kunskap blir din kunskap StoAcademy Utbildning är en viktig del av vår service. Många beställare och byggherrar kräver idag att utförande företag har genomgått

Läs mer

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER 1 TECAB 30 ÅR 2015 SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER Rekrytering Stockholm Byrå AB 2 SPECIALISTER PÅ BETONG AV ALLA SLAG Tecab Ytskyddsprodukter AB grundades 1985. Här har vi specialiserat

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Webers Industrigolv har vunnit världsrykte genom förnämliga bruksegenskaper och god ekonomi. Produkterna är cementbundna

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus Parkeringshus och garage Renovering och underhåll Golv Parkeringshus Lösningar för parkeringshus och garage Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning

Läs mer

Silikal plastmassagolv för hårt ansatta golv och andra ytor inom handel och industri

Silikal plastmassagolv för hårt ansatta golv och andra ytor inom handel och industri Silikal plastmassagolv för hårt ansatta golv och andra ytor inom handel och industri Förvänta dig mer av ditt golv I över 60 år har Silikal använts på miljontals kvadratmeter golv. I små och stora företag

Läs mer

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett BSAB-96 NSF Rekv.nr 303 Ersätter rekv.nr 302 och 303 mars 2000 Mars 2008 PERFORERAD PLÅTKASSETT Perforerad Plåtkassett l vissa miljöer utsätts ljudabsorbenter

Läs mer

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum!

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! BETONGBYGGNADSDAGEN 2012 Människan och betongen 27 SEPTEMBER PÅ GRAND HOTEL, STOCKHOLM 100 ÅR 2012 BETONGBYGGNADSDAGEN BETONGBYGGNADSDAGENS TEMA: MÄNNISKAN

Läs mer

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden.

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Rostskyddsfärger Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Så stoppar du rosten Det finns inga genvägar om du vill hålla rosten borta. Använd ett målningssystem med produkter

Läs mer

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre.

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. Kärnan i sp-seal system, i första hand är användning av de uppgraderade

Läs mer

Tillförlitlighet 2010

Tillförlitlighet 2010 Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med produktion och konstruktion av elektronikhårdvara! SEMINARIUM & UTSTÄLLNING Klicka på knapparna för att få mer information! 26 OKTOBER 2010 PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Vi gör rent hus i din industri. MMB:s totalkoncept för pannrengöring.

Vi gör rent hus i din industri. MMB:s totalkoncept för pannrengöring. Vi gör rent hus i din industri. MMB:s totalkoncept för pannrengöring. Som konsulter är vi perfektionister. Vi utvecklar teknik och arbetssätt och ger oss inte förrän kundens problem är löst. MARKO VIRTANEN,

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Avloppsrör före relining

Avloppsrör före relining för för Världsledande Världsledande renoveringsmetod renoveringsmetod stora rörsystem rörsystem Avloppsrör före relining Avloppsrör efter relining med Panel Lok Renovering av stora avloppsrör Den aggressiva

Läs mer

Värmeforskdagarna 29-31 januari 2013

Värmeforskdagarna 29-31 januari 2013 Värmeforskdagarna 29-31 januari 2013 Energieffektivt - lönsamt säkert i skogsindustrin Få ut mer av din panna Nya bränslen - nya möjligheter Under tre intressanta dagar sammanfattar vi resultaten av fyra

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

HTC Sweden AB. CX-serien Ett genombrott i prestanda. EZwood HTC Akademien - vårens datum! sid 14. HTC Twister Kommuner satsar på HTC Twister

HTC Sweden AB. CX-serien Ett genombrott i prestanda. EZwood HTC Akademien - vårens datum! sid 14. HTC Twister Kommuner satsar på HTC Twister HTC Sweden AB # April - 2010 CX-serien Ett genombrott i prestanda sid 12-13 EZwood HTC Akademien Nu finns 2010 en ny slipguide - vårens datum! sid 14 sid 2-3 HTC Twister Kommuner satsar på HTC Twister

Läs mer

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav Industrigolv Tilltalande skydd för golv och väggar Högsta kvalitet för krävande industrier För utrymmen med specifi ka krav Någon du kan lita på Välkommen till Indufl oor med fogfria lösningar för industrigolv

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR LAGERHALL CONFALT - Stark, flexibel och fogfri beläggning EGENSKAPER Perfekt kombination av styrka och flexibilitet

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

MX-ONE Usergroup seminarium 19 20 mars 2013 Skogshem och Wijk Lidingö

MX-ONE Usergroup seminarium 19 20 mars 2013 Skogshem och Wijk Lidingö MX-ONE Usergroup seminarium 19 20 mars 2013 Skogshem och Wijk Lidingö MX-ONE Usergroup Styrelsen av 2013 års modell Henry Syberg, ordförande Lennart Eksell Margareta Fällström Anna-Lena Halth Håkan Romlin

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR Telefon (08) 66 56 566 GREEN LINE BIONEDBRYTBAR PRODUKT BIOHAJOAVA TUOTE SIda 2 www.solmaster.se För en hållbar utveckling Det anrika familjeföretaget Solmaster

Läs mer

Filterskola 9-10 oktober Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell, Grand Örebro

Filterskola 9-10 oktober Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell, Grand Örebro Filterskola 9-10 oktober Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell, Grand Örebro Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller som på annat

Läs mer

Miljö- och kvalitetsmanual enligt FR 2000

Miljö- och kvalitetsmanual enligt FR 2000 Miljö- och kvalitetsmanual enligt FR 2000 1 av 6 Utgåva: 2 Framtagen av; Om företaget AB IFO Vattenrening grundades 1986 av dess nuvarande ägare Björn Öhman och Åke Nordwall, och har sedan starten byggt

Läs mer

Nya företag 2012. Björneholt Företagscoaching och projektledning. Björn Persson. Villavägen 14. 680 96 Lesjöfors

Nya företag 2012. Björneholt Företagscoaching och projektledning. Björn Persson. Villavägen 14. 680 96 Lesjöfors Nya företag 2012 Björneholt Företagscoaching och projektledning Björn Persson Villavägen 14 680 96 Lesjöfors Verksamhet: Konsultverksamhet med fokus på företagsutveckling och projektledning till verkstads

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger 7 Gjutasfaltgolv & golvfärger INDUSTRIGOLV Daboleum SF: 7.1 Sockeldetalj 20 mm. 7.1.1 Sockeldetalj 2*20 mm. 7.1.2 Resistenslista. 7.1.3 Daboleum HD: 7.2 Sockeldetalj. 7.2.1 Daboleum N: 7.3. Sockeldetalj

Läs mer

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 Södra Cell Värö 28-29 oktober 2008 Kommentarer från tidigare fortbildningar Några kommentarer från deltagarna 2007 på

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande.

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande. StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge Sto Scandinavia AB Presentation Företaget Sto Omsorgsfullt byggande. Företaget Sto Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

STVF är en avdelning i. Historia. 1988 beslöt vi bilda en förening för TVinspektörer

STVF är en avdelning i. Historia. 1988 beslöt vi bilda en förening för TVinspektörer STVF är en avdelning i Historia 1988 beslöt vi bilda en förening för TVinspektörer 1989 bildade vi STVF 1990 började vi kursverksamhet 1991-2000 framtagning av handböcker, remissinstans för CEN-remisser

Läs mer

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 2011 Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Blanka betonggolv - 4 slipsteg 450/500/650/700/1000 Grön SCM Blå SCM Vit SCS RDC MAX

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Tätande Golvprofil av aluminium

Tätande Golvprofil av aluminium Tätande Golvprofil av aluminium Systembeskrivning Tätande Golvprofil anpassad för högre täthetskrav Tätande Golvprofil är speciellt lämplig att använda vid övertäckning av bassänger, kanaler eller liknande

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

Referenslista Uppdaterad 2010-1026

Referenslista Uppdaterad 2010-1026 Sida 1/9 Nedan följer ett urval av våra senaste referenser sorterat per kategori Affärscentrum / Butiker 1 Objekt CityGross År 2010 Beställare GKV Ventservice Ort Borås Referens Krister Helt Tel. 0512-93110

Läs mer

Specialister på fasader

Specialister på fasader Specialister på fasader Vi levererar fasadlösningar som håller Intermur är ett av sydvästra Skånes största mur- och putsföretag och anlitas av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag, kommuner,

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer.

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. -E Pumpstation Line E Avloppspumpstation Serie Line -E med enkelpump enskild villa. Line -E är det självklara valet den som önskar en avloppspumpstation

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB 4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB daniel.ejdeholm@swerea.se 1 Utbildningar Kontrollantkurs Korrosion på VA-ledningar Certifierande plastsvetskurs 2 Kontrollantutbildningen Polymerer med fokus

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

EXPERTER FÖREDRAR BEPRÖVADE PRODUKTER

EXPERTER FÖREDRAR BEPRÖVADE PRODUKTER POLO-KAL INOMHUSAVLOPP EXPERTER FÖREDRAR BEPRÖVADE PRODUKTER POLO-KAL ORIGINALET Med vårt förstklassiga varumärke POLO-KAL har vi sedan 1957 satt standarden för inomhusavlopp. Det gör att vi kan erbjuda

Läs mer