Fler än 70 föreläsare! Mer än års erfarenhet! Välkommen till Nordens största ytskyddskonferens! Boka din plats på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler än 70 föreläsare! Mer än 1 000 års erfarenhet! Välkommen till Nordens största ytskyddskonferens! Boka din plats på www.ytskydd."

Transkript

1 Välkommen till Nordens största ytskyddskonferens! Nytt inslag 2016! Specialagenda med fokus på golv och golvproblematik Ytskydd är konferensen som arbetar för Ökad hållbarhet Bättre kapitalvård Minskad miljöpåverkan De främsta branschföreträdarna och spetskompetensen inom en rad olika områden finns på plats. Boka din plats på februari, Svenska Mässan, Göteborg Fler än 70 föreläsare! Mer än års erfarenhet! Arrangör I samarbete med Medarrangör

2 Ytskydd arbetar för ökad hållbarhet, bättre kapitalvård och mindre miljöpåverkan. Kunskap utan gränser.

3 Välkommen till Ytskydd 2016! Den 9 och 10 februari 2016 arrangerar vi den sjätte upplagan av Ytskydd, Nordens största konferens om renovering och skydd av metall- och betongytor. Beräkningar gjorda av Swerea/Kimab (före detta Korrosionssinstitutet) visar att kostnaderna för metallförstörelse i Sverige motsvarar 3 % av BNP, eller drygt 100 miljarder kronor per år. Andra bedömningar tyder på att motsvarande kostnader för betongförstörelse är minst lika höga. Sammanlagt alltså drygt 200 miljarder kronor, varav en stor del hade kunnat undvikas om rätt åtgärder utförts i rätt tid. Rätt åtgärder innebär ökad livslängd, något som i sin tur leder till bättre kapitalvård, mindre miljöpåverkan och bättre hållbarhet. Att göra rätt åtgärder på rätt sätt och i rätt tid kräver kunskap och i grund och botten är det vad konferensen Ytskydd handlar om. Kunskapsöverföring så att framtida problem och kostnader kan undvikas. Ett nytt inslag 2016 blir en specialagenda med fokus på golv och golvproblematik. Som vanligt finns de främsta branschföreträdarna och spetskompetens inom en rad olika områden på plats. I år besökte 300 personer Ytskydd och 2016 blir konferensen större än någonsin, med drygt 70 föreläsare med mer än 1000 års sammanlagd erfarenhet. Välkommen till Svenska Mässan, Göteborg, för två välmatade konferens- och utställningsdagar! Peter Olofsson, chefredaktör, Underhåll & Driftsäkerhet Våra partners 3

4 TISDAG 9 februari Gemensam agenda Gemensam agenda Peter Olofsson, U&D Ytskydd 2016 Presentation utställare Tommy Thörn, ytskyddsgruppen.se Betong & Metallförstörelse Kostnad 6% av BNP ( 200 miljarder/år ) Renoverings, och Ytskyddsmetoder Ökad Hållbarhet Bättre Kapitalvård Mindre Miljöpåverkan Information & Kommunikation Föredragshållare se Tord Björklund, Dekra Ett dåligt ytskydd kan leda till haveri Vilka skador kan döljas under ett ytskydd? Vilka provningsmetoder finns för att hitta skador och vilka skador detekterar de? Hur säkerställs att en reparation är rätt utförd? Bilder från verkligheten som vi hoppats slippa se! Kaffe i utställarområdet Presentation 8 min per separat spår tisdag Lunch i utställarområdet Separata spår Dryck, snacks och mingel i utställarområdet Middag och utnämning av Årets Ytskyddare 2016

5 Separata spår TISDAG 9 februari YTRÄTT Ett seminarium i fyra delar för branschens aktörer Ola Wallin, Södra Cell Värö Expansion Värö, ett pågående industriprojekt Erfarenheter från verkligheten med återkoppling till förra året Föredragshållare se YTRÄTT Ytskydd i praktiken SSG och Auktorisationen, kvalitetssäkring i alla led Beställare och utförare, kravspecifikation och regelverk YTRÄTT en utbildning Kaffe i utställarområdet Föredragshållare se Ett projekt från början till slut del 1: Projektering och beställning Föreläsning och diskussion med panel Av och med aktörer från branschen Föredragshållare se Ett projekt från början till slut del 2: Genomförande och avslut Föreläsning och diskussion med panel Av och med aktörer från branschen BETONG Nils Davant, CBI Betonginstitutet Vanliga betongskador i olika miljöer Tillståndsbedömning Lämpliga betongprover Orsaker betongskador Lämpliga ytskydd Niclas Kristensson, Cowi Hållbarhetsprocess helhet Inspektion och provtagningar Rapporter, budgetering, planering Framtagning handlingar Utförande Dokument hantering Kaffe i utställarområdet Björn Hagström, Skåneblästring, Ulf Nilsson, Tebeco, Hans Jöhnk, Falch Förarbete betong Ibix och Garnet blästring Högtryckstvätt Sponge blästring UHP Vattenblästring Fredrik Forsberg, Chesterton Betongskydd vid höga temperaturer ARC Kompositer för betongskydd vid höga temperaturer och aggressiva kemikalier. I många applikationer bryts betongen ned p g a att temp är hög, kanske över 100 C, samtidigt som den exponeras för aggressiva kemikalier (alkali, syror, blekmedel m m). Vi kommer här att presentera nya kompositmaterial som löser uppgiften. 5

6 TISDAG 9 februari Separata spår GOLV Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige AB Vanliga skador på färg och beläggningar på betonggolv Skadebilder och orsaker Varför och hur skador uppstår Återkoppling garanti över tid Att ta reda på och kontrollera före produktval Behovsanalysera ger många svar Förutsättning, fukt och föroreningar - påverkansfaktorer Kunskap, mångårig erfarenhet, material-, bruks- & funktionsegenskaper styr val Björn Hagström, Skåneblästring, Hans Jöhnk, Falch, Per Sandström, HTC Förarbetsmetoder golv HTC Superprep Slungblästring UHP vattenblästring Kaffe i utställarområdet Kent Hankvist, Sto Scandinavia Renovering av golv med emissions- och fuktproblem Hur uppkommer problemen Vilka åtgärder bör göras Att tänka på vid utförande och underhåll Niclas Schönfelder, Komsol AB Impregnering av betonggolv skydd, funktion & estetik Teknologier för skyddsimpregnering Infärgning med eller utan slipning/polering Fördelar och begränsningar med olika teknologier Exempel från tung industri till butik KRAFTVÄRMEVERK Esa Moilanen, Teke Rengöring av varma ytor i pannor Högre verkningsgrad Minimal ( 0.05 mm) avverkning av tuberna Torrt, snabbt och ekonomiskt Case rengöring av varma ytor avfallsförbränning pannor Christer Hallner, Chesterton Renovering av inmatningsfickor Renovering och slitageskydd av betongen i bark och flisfickor Hur man enkelt återställer toleransen mellan golv och stoker-, eller stångmatarna för att återställa kapacitet, minimera energiåtgång och undvika oplanerade stillestånd Kent Hankvist, Sto Scandinavia AB Betong och golvytor Skador och orsaker till dessa Val av åtgärd styrd mot krav Att tänka på vid utförande och underhåll Kaffe i utställarområdet Magnus Johansson, Newtec Representant från Karlskoga Energi, Årets Ytskyddare 2015 Optimering av livslängden transportskruvar genom svetsning och kompositer Olika teknologier och arbetssätt som inte givit maximal livslängd Förändringar vilket gjorde att optimering av livslängden kunde ske Förarbete, applicering, produktval Ökad hållbarhet och bättre kapitalvård Tomas Amtén, Ulinco Vulctech Renovering och underhåll av gummerad utrustning Spara kostnader och tid samt minimera risker och miljöpåverkan genom att inspektera och renovera gummerad utrustning Erfarenheter från renoveringsprojekt av kylvattensystem, värmeväxlare, jonfilter, renvattentankar och rökgasrening presenteras. 6

7 Separata spår TISDAG 9 februari Per Sandström, HTC Sweden AB Ökad livslängd golvskydd Tidigare beläggningar och målade golvytor lades om vart 2-3 år Orsak dessa skador HTC Superfloor ersatte tidigare golvskydd vilket gav ökad livslängd Underhålls genom den dagliga städningen Inga kemikalier tillsammans med Twister rondellen Peter Nilsson, Foam King AB Cool Roofing Grönare än grönare tak Värmeenergi reflektering Sänk fastighetens CO2 påverkan Skapa bättre innemiljö MILJÖVÄNLIGARE RENGÖRING Anders Brink, Tello Maskin, Kolsyreisblästring Teknologi Ekonomiska användningsområden Begränsningar Sodablästring Teknologi Ekonomiska användningsområden Begränsningar Jens Becker, Basanda Avfettning med Bio-Circle Teknologi Lämpliga användningsområden Minskad miljöpåverkan Begränsningar Kaffe i utställarområdet Niklas Nathen och Fredrik Nilsson, Proaccess Industriell repklättring Kostnadseffektivt alternativ till byggställningar, kranar och skylifts Entreprenad Underhåll Montage Inspektion Miljövänligt Kortare driftstopp Mark Eriksson, Spray Master Tvåkomponentsprodukter i aerosolflaskor Unik serie (2K) tvåkomponentsprodukter för tungt rostskydd på aerosolflaska Utvecklat och fälttestat under flera år Höga volymhalter och viskositeter Möjligt att bygga upp skikttjocklekar vått i vått PROCESSINDUSTRIN Björn Hestner, Svensk Industriutveckling AB Dammfri blästring i känsliga områden Maskinstativ, valsgavlar, traverser m.m Sponge-Jet maskiner och media Återvinningsbart Ekonomiska och miljömässiga vinster Åke Nyqvist, Chesterton Pumprenoveringar och uppgraderingar Arbetssätt och metoder Åtgärd beroende på media och krav Redovisning av case med längre livslängd och bättre driftekonomi Jan-Erik Lindqvist, CBI Betonginstitutet Betong i aggressiva miljöer Exempel på nedbrytningsprocesser i kemiskt aggressiva miljöer Konsekvenser Analysmetoder Åtgärder Magnus Johansson, Newtec Industristriservice AB Betongskydd på pappers-, och massaindustri På pappers-, och massaindustrin utsätts betongkonstruktioner såsom massakar, guskgropar, bassänger och avlopp för stora påfrestningar både när det gäller kemikalier och temperaturer. Med ARC kompositer kan konstruktionerna skyddas, renoveras och livstidsförlängas. fortsättning på sidan 10 7

8 TISDAG YTRÄTT BETONG GOLV LUNCH LUNCH LUNCH Expansion Värö, ett pågående industriprojekt Ola Wallin, Södra Cell Värö Vanliga betongskador i olika miljöer Nils Davant, CBI Betonginstitutet Vanliga skador på färg och beläggningar på betonggolv Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige AB YTRÄTT Ytskydd i praktiken SSG och Auktorisationen Kvalitetssäkring i alla led Hållbarhetsprocess helhet Niclas Kristensson, Cowi Förarbetsmetoder golv Björn Hagström, Skåneblästring, Hans Jöhnk, Falch, Per Sandström, HTC KAFFE KAFFE KAFFE Ett projekt från början till slut del 1: Projektering och beställning Förarbete betong Björn Hagström, Skåneblästring, Ulf Nilsson, Tebeco, Hans Jöhnk, Falch Renovering av golv med emissions- och fuktproblem Kent Hankvist, Sto Scandinavia Ett projekt från början till slut del 2: Genomförande och avslut Betongskydd vid höga temperaturer ARC kompositer för betongskydd Fredrik Forsberg, Chesterton Impregnering av betonggolv skydd, funktion & estetik Niclas Schönfelder, Komsol AB ONSDAG FÖRSTÄRKNING & SKYDD ZINGA Katodiskt Skydd - Filmgalvanisering Rick Simpson, ZINGA Sweden AB BETONG Impregnering och hydrofobering av betong Niclas Schönfelder, Komsol AB GOLV Vanligt förekommande golvlösningar får problem och skador såsom sprickor, delaminering, flagning Per Sandström, HTC Slitageskydd HD Åke West, CW MaterialTeknik Renovering av betongkonstruktioner Kristian Tammo, CBI Betonginstitutet Golv utsatt för kraftigt slitage Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet LUNCH LUNCH LUNCH Termisk sprutning Ingvar Persson, Skandinavisk Ytförädling AB, Årets Ytskyddare Ytskydd betong Martin Carlsson, Sto Scandinavia Härdplastbeläggning av betonggolv i tuffa miljöer Johan Hansson, Tikkurila Förstärkning av metall & betong konstruktioner Anders Samuelsson, Johns Bygg & Fasad AB Polyurea Mark Teakel, VIP Ökad motståndskraft med Microcement Staffan Ruhedorfer R & R Betongstil Osynlig antihalkbehandling Gustav Lavén / Cmentdesign

9 KRAFTVÄRMEVERK MILJÖVÄNLIGARE RENGÖRING PROCESS- INDUSTRIN VATTENVERK AVLOPPSVERK Rengöring av varma ytor i pannor Esa Moilanen, Teke LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Kolsyreisblästring Soda blästring Anders Brink, Tello Maskin Dammfri blästring i känsliga områden Björn Hestner, Svensk Industriutveckling AB Pumprenoveringar och uppgraderingar Åke Nyqvist, Chesterton Behov av ytskydd på betongkonstruktioner i avloppsverk Per Martinell, CBI Betonginstitutet Renovering av inmatningsfickor Christer Hallner, Chesterton Betong och golvytor Kent Hankvist, Sto Scandinavia AB Avfettning med Bio-Circle Jens Becker, Basanda Betong i aggressiva miljöer Jan-Erik Lindqvist, CBI Betonginstitutet Betongskydd på pappers-, och massaindustri Magnus Johansson, Newtec Industristriservice AB I Sverige Dricksvatten godkända produkter Polyuera Mark Teakel, VIP Kristallisering Christian Mischock, Schomburg KAFFE KAFFE KAFFE KAFFE Optimering av livslängden transportskruvar genom svetsning och kompositer Magnus Johansson, Newtec Renovering och underhåll av gummerad utrustning Tomas Amtén, Ulinco Vulctech Industriell repklättring Niklas Nathen och Fredrik Nilsson, Proaccess Rötkammare Martin Carlsson, Sto Scandinavia AB Fabriksbyggnad Peter Cederholm, Sto Scandinavia AB Renovering och tätning av ventilkammare Per-Arne Lennerkvist, Borås Stad Servicekontor. Bergens nya reningsverk Roy Eide, Maynor/Komsol, Norge Ökad livslängd golvskydd Per Sandström, HTC Sweden AB Cool Roofing Peter Nilsson, Foam King AB Tvåkomponentsprodukter i aerosolflaskor Mark Eriksson, Spray Master Reparation av trycksatta rör Anders Samuelsson, Johns Bygg & Fasad A, Florent Petigon, 3X Engineering Gummering som korrosionsskydd inom processindustri Tomas Amten, Ulinco Renovering av betong på reningsverk och industriellt avlopp Christer Hallner, Chesterton 20 års erfarenhet renovering och ytskydd av betong Björn Hestner, SIU GUMMI KOMPOSITER POLYUREA Gummibeklädnad för korrosions- och slitageskydd Tomas Amtén, Ulinco Vulctech AB INSPEKTION UTRUSTN. BELÄGGNINGAR Gemensam plattform, Elcomaster, för insamling och presentation av mätresultat för ytbehandlingskontroll Thomas Ringvall, Karl Deutsch Nordiska AB MILJÖVÄNLIGARE FÖRARBETE Pinovo - Dammfri och vibrationsfri blästring med återvinning av blästermedel Jarle Akse, Pinov Slungbläster anläggningar Ulf Nilsson, Tebeco PLÅTTAK FASADER ROSTSKYDDSFÄRG Ommålning av plåttak och fasader Kurt Fredrikson & Lennart Björklund, Tikkurila Kompositer Representant från Belzona Polymerics Ltd 2-komponent sprutor Per-Anders Sibom, Wagner Industrial Solutions RPR Induktionsvärme Tom Arne Baan, RPR Technology UHP Vattenblästring Hans Jöhnk, Falch Vattenburet rostskydd i praktiken Magnus Lindwall, Tikkurila LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Polyurea Richard Lindberg, KSL Polyurea Sverige AB Komposit vs stållösningar Johan Larsson, Alvitiq Composite Solutions Framtidens easy to clean behandlingar Lars Strömqvist, Pica AB EonCoat, Unik Miljövänlig rostskyddteknik Sigurd Kjellberg, Ceramic- Coatings Europe AB Henrik Lilja, H2X Sponge dammfria blästring Björn Hestner och Albin Hellstedt, SIU Ibix blästring med Garnet Jens Johannisson, Granatus MBX Borstblästring Anders von Kraemer, Anti Corrosion Ytbearbetning med ång sand blästring Dan Törnqvist, Graco Underhållsmålning ny teknologi Intertherm 3350 värmereflekterande färg Kenneth Jönsson, International Färg OEM Nya Teknologier Mikael Nilsson, International Färg AB

10 TISDAG 9 februari Separata spår Kaffe i utställarområdet Martin Carlsson, Sto Scandinavia AB Rötkammare Skador och orsaker till dessa Val av åtgärd styrd mot krav Att tänka på vid utförande och underhåll Peter Cederholm, Sto Scandinavia AB Fabriksbyggnad Skador och orsaker till dessa Val av åtgärd styrd mot krav Att tänka på vid utförande och underhåll Anders Samuelsson, Johns Bygg & Fasad AB Florent Petigon, 3X Engineering Reparation av trycksatta rör Temporär eller permanent reparation utan avstängning av rör Teknik Referenser Flänsreparationer Begränsningar Tomas Amtén, Ulinco Vulctech Gummering som korrosionsskydd inom processindustrin Gummibeklädnad ger en överlägsen livslängd som korrosionsskydd, oftast uppnås år eller mer. Under presentationen ges exempel på användningsområden och materialval för olika applikationer. Bland annat presenteras case om gummering av sjövattenfilter, rörsystem, jonfilter, syratankar och cisterner. VATTENVERK AVLOPPSVERK Per Martinell, CBI Betonginstitutet Behov av ytskydd på betongkonstruktioner i avloppsverk Allmänt om skador i avloppsverk Observationer Slutsatser Mark Teakel, VIP I Sverige dricksvattengodkända produkter Polyurea Dricksvattengodkänt i följande länder Lämpliga användningsområden betong & metall Appliceringsteknik Begränsningar Christian Mischock, Schomburg Kristallisering Dricksvattengodkänt i följande länder Lämpliga användningsområden betong Appliceringsteknik Begränsningar Kaffe i utställarområdet Per-Arne Lennerkvist, Borås Stad Servicekontor, Årets Ytskyddare 2015 Renovering och tätning av ventilkammare Sponge dammfria blästring av betong & metall Ventiler, rör ytskyddas med komposit Betongen kristalliseras Ingen vatteninträngning efter 5 år Roy Eide, Maynor/Komsol, Norge Bergens nya reningsverk Betongbassänger insprängda i bergrum Skyddsimpregnerade Appliceringsteknik Christer Hallner, Chesterton Renovering av betong på reningsverk och industriellt avlopp Renovering och ytskydd av brunnar, kammare och kanaler Aggressiva media såsom svavelväte, låga ph mm Produktval och appliceringsteknik 10 Björn Hestner, SIU 20 års erfarenhet renovering och ytskydd av betong Vattentorn, bassänger, betongbryggor Arkimedesskruvar, sandfilter Produktval beroende på skador och media Förarbete och applicering Besiktningar efter år

11 Gemensam agenda ONSDAG 10 februari Gemensam agenda Viktiga standarder och förordningar att veta om Sven Olsson, Sto Scandinavia SS-EN 1504 Betongkonstruktion produkter och system för skydd och reparation CE-märkning Prestandadeklaration ( DoP ) Arne Finman, Finman Färgkonsult Arbetsmiljöverket kan ge böter direkt Nya lagar och förordningar Kemiska arbetsmiljörisker Ulla Zetterberg Anehorn, Dekra Industrial Hur bedömer man ett svetsförband? Många människor kan svets, men få kan bedöma om ett svetsförband uppfyller de ställda kraven Fallgropar som finns när man beställer en svetsreparation och hur kan man förebygga dem Presentation 8 min per separat spår onsdag Kaffe Separata spår Lunch i utställarområdet Separata spår Peter Olofsson, U&D Tommy Thörn, ytskyddsgruppen.se Utvärdering Utlottning i-pad Demonstrationer för de som önskar se: Miljövänligare förarbetsmetoder Ibix blästring Kolsyreis blästring RPR Induktion Sponge dammfria blästring Soda blästring UHP Vattenblästring Pinovo Dammfri och vibrationsfri blästring med återvinning Kaeser kompressorer Unika produkter såsom: OxiFree Polyurea Rostknäckarn 11

12 ONSDAG 10 februari Separata spår 12 BETONG Niclas Schönfelder, Komsol AB Impregnering och hydrofobering av betong Beskrivning av teknologier Lämpliga användningsområden Fördelar och begränsningar med respektive teknologi Kristian Tammo, CBI Betonginstitutet Renovering av betongkonstruktioner Tillståndsbedömningar Skadeutredningar Förslag på optimala reparationsåtgärder Olika produkter och användningsområden Att tänka på Lunch i utställarområdet Martin Carlsson, Sto Scandinavia Ytskydd betong Olika produkter och användningsområden styrda mot lagkrav (SS-EN ) Applicering Att tänka på Mark Teakel, VIP Polyurea 17 års erfarenhet applicering Polyurea Dricksvattengodkänd i Sverige Teknologi Användningsområden på betong Förarbete Appliceringsteknik Begränsningar GOLV Per Sandström, HTC Vanligt förekommande golvlösningar får problem och skador såsom sprickor, delaminering, flagning HTC Superfloor Platinum är det koncept som ger golvet en oöverträffad styrka då den svaga betonghuden slipas bort och den underliggande, starkare betongen exponeras. Dessutom bidrar den fortsatta dagliga städningen av golven till minskad miljöpåverkan då endast vanligt rent vatten används tillsammans med Twister -rondellen, inga kemikalier! Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet Golv utsatta för kraftigt slitage Skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering ett SBUF-projekt i tre etapper med provbeläggningar och laboratorieprovning Härdplaster, hårdbetong och gjutasfalt Provfält i garage Laboratorieprovning med fokus på slitstyrka Jämförelse mellan provfält och laboratoriet Kravspecifikation och Guidelines Lunch i utställarområdet Johan Hansson, Tikkurila Härdplastbeläggning av betonggolv i tuffa miljöer Parkeringsgaraget Brinken i Skellefteå SL Bro Depån Miljöfördelar Staffan Ruhedorfer, R & R Betongstil samt Gustav Lavén/Cmentdesign Ökad motståndskraft med millimeter tunt ytskikt av Concrete Porcelan (Microcement). Osynlig antihalkbehandling (sten/klinkergolv) genom miljövänlig etsning. Mer info FÖRSTÄRKNING OCH SKYDD Rick Simpson, ZINGA Sweden AB ZINGA Katodiskt Skydd - Filmgalvanisering Galvaniskt skydd likt varmgalvanisering och fungerar som offeranod Tillåter ingen underkorrosion Appliceras som målning med pensel, roller eller spruta Kan användas som enskild galvanisering eller som grundning i ett Duplex-system Ersätter och reparerar HDG och TSZ Godkänt enligt Norsok M501 och ISO 12944

13 Separata spår ONSDAG 10 februari Åke West, CW MaterialTeknik Slitageskydd HD Keramik jämfört med Hardox Slitplåtar i kromkarbid Volframkarbid Vakuumbunden keramik Begränsningar Lunch i utställarområdet Ingvar Persson, Skandinavisk Ytförädling AB, Årets Ytskyddare 2014 Termisk sprutning Beskrivning av metoderna Ekonomiska användningsområden Begränsningar Anders Samuelsson, Johns Bygg & Fasad AB Förstärkning av metall & betong konstruktioner Kolfiberkomposit Ekonomiska och lämpliga användningsområden Begränsningar Referenser broar, takkonstruktioner, balkar etc GUMMI KOMPOSITER POLYUREA Tomas Amtén, Ulinco Vulctech AB Gummibeklädnad för korrosions- och slitageskydd Används när det ställs höga krav på livslängd eller där objektet är utsatt för aggressiva media eller andra krävande påfrestningar Korrosionsskydd för rörsystem på fartyg, värmeväxlare, syratankar, jonfilter, kylvattensystem och sjövattenfilter Slitageskydd för omrörare, vakuum transportrör, stup, cykloner, trumlare, rör för gruvslurry Teknologi, fördelar, begränsningar samt intressanta case Representant från Belzona Polymerics Ltd Kompositer Utvecklingen inom kompositteknologin Ekonomiska användningsområden Begränsningar Lunch i utställarområdet Richard Lindberg, KSL/Polyurea Sverige AB Polyurea Teknologi Användningområden metall Flotationsceller, rörelsefogar, ljuddämpning på ramper samt som korrosionsskydd på metall Begränsningar Johan Larsson, Alvitiq Composite Solutions Komposit vs stållösningar Kompositrör är inget nytt påfund utan beprövat sedan 1960-talet med en kontinuerlig utveckling. Praktiska tillämpningar kan vara där det uppstår galvanisk korrosion, aggressiva medier, kraftigt slitage, höga tryck Ekonomiska begränsningar och intressanta case Begränsningar INSPEKTION UTRUSTNINGAR BELÄGGNINGAR Thomas Ringvall, Karl Deutsch Nordiska AB Gemensam plattform, Elcomaster, för insamling och presentation av mätresultat för ytbehandlingskontroll Vi visar exempel på hur du kan använda din mobil, läsplatta, PC som verktyg samt exempel på rapporter för vidhäftning, blästerprofil, skikttjocklek mm Per-Anders Sibom, Wagner Industrial Solutions 2-komponent sprutor Teknologi Lämpliga användningsområden Begränsningar Lunch i utställarområdet Lars Strömqvist, Pica AB Framtidens easy to clean behandlingar Miljö Ekonomi Vi visar även exempel på att skydda urban konst 13

14 ONSDAG 10 februari Separata spår Sigurd Kjellberg, Ceramic-Coatings Europe AB, Henrik Lilja, H2X EonCoat, Unik Miljövänlig rostskyddteknik. NACE utmärkelse: Corrosion Innovation of the Year award 2015 Teknologi Ekonomiska användningsområden Begränsningar MILJÖVÄNLIGARE FÖRARBETE Jarle Akse, Pinovo Pinovo - Dammfri och vibrationsfri blästring med återvinning av blästermedel Teknologi Hälsa, Säkerhet och Miljö Kvalitet på levererad yta Ekonomiska fördelar Begränsningar Ulf Nilsson, Tebeco Slungblästeranläggningar Kostnadseffektiv blästring Arbetsmiljö Begränsningar Tom Arne Baan, RPR Technology RPR Induktionsvärme Teknologi Torrt, dammfritt, ljudlöst, snabbt Ekonomiska användningsområden Begränsningar Hans Jöhnk, Falch UHP Vattenblästring Teknologi Lämpliga användningsområden Begränsningar Lunch i utställarområdet Björn Hestner och Albin Hellstedt, SIU Sponge dammfria blästring Teknologi Återvinningsbart Ekonomiska användningsområden Begränsningar Jens Johannisson, Granatus Ibix blästring med Garnet Smidiga och snabba Mindre damm Lägre ljudnivå och tryckluftförbrukning Återvinningsbart Anders von Kraemer, Anti Corrosion MBX- Borstblästring Små effektiva maskiner för begränsade ytor Ger blästerlik profil utan problem med damm Dan Törnqvist, Graco Ytbearbetning med ång sand blästring. Graco, som är världsledande inom sprutmålning, släpper nu utrustning för att förbereda ytan innan målning PLÅTTAK FASADER ROSTSKYDDSFÄRG Kurt Fredrikson & Lennart Björklund, Tikkurila Ommålning av plåttak och fasader Stora plåttaksprojekt Godkända målningssystem enligt SS Kondensskydd Referensprojekt Magnus Lindwall, Tikkurila Vattenburet rostskydd i praktiken Framtida möjligheter System med två komponent Vattenburet Referenser Miljöfördelar Lunch i utställarområdet Kenneth Jönsson, International Färg Underhållsmålning ny teknologi Polysiloxan 1 komp Polysiloxan 2 komp Referenser Miljöfördelar Intertherm 3350 värmereflekterande färg Referenser Projekt Mikael Nilsson, International Färg AB OEM Nya Teknologier Industriell Line Målning Ljushärdande färger Teknologier Referenser Projekt 14

15 Ytskydd arbetar för ökad hållbarhet, bättre kapitalvård och mindre miljöpåverkan. Kunskap utan gränser. 15

16 Välkommen till Nordens största konferens om ytskydd Ytskyddskonferensen är en årligt återkommande tvådagarskonferens är sjätte året som konferensen genomförs. Ytskydd arrangeras av tidningen Underhåll och Driftsäkerhet i samarbete med Swerea KIMAB, Ytskyddsgruppen.se, Underhållsmässan samt tidningarna Verkstäderna, Process Nordic och Nordisk Papperstidning. Två dagars konferens och utställning med de främsta branschföreträdarna och spetskompetens inom en rad olika områden. För mer information och anmälan februari 2016 Pris :-/person inkl 2 luncher, kaffe samt 3-rätters middag med underhållning Konferensen hålls på Svenska Mässan, Göteborg

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Ytskyddsgruppen och Auktorisation för Rostskyddsmålning AV KJELL-ARNE LARSSON Korrosion orsakar varje år metallförstörelse för mer än 100 miljarder kronor,

Läs mer

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 4 SPONGE-JET BLÄSTRING SKANDINAVISK Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 Juryns motivering: En god kommersiell anpassning av en miljövänlig produkt med gott nytänkande och med en god påverkan på

Läs mer

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar I Tema I Parkeringshus I Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar Innehåll Parkeringshus Koncept för parkeringshus och garage 4 Trygga helhetslösningar från Sto Låt Sto vara navet i byggprocessen

Läs mer

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING STATIONSMÅLNING HUSMÅLNING www.alltiallt.com Innehåll Entreprenader...6 Stationsmålning...8 Metallisering... 10 Vattenblästring... 11 Tankmålning... 12 Vacuum-städ... 13 Halkbeläggningar...

Läs mer

Underhåll. framtiden inom underhåll. Alla utställare på Underhåll 2012. Personliga möten bygger förtroenden. Så arbetar SKF med hållbarhet

Underhåll. framtiden inom underhåll. Alla utställare på Underhåll 2012. Personliga möten bygger förtroenden. Så arbetar SKF med hållbarhet Branschnytt Personliga möten bygger förtroenden Konferens Mark Levengood till Nordic Maint- World Congress Hållbar tillverkning Så arbetar SKF med hållbarhet Öppettider Tisdag Torsdag 9.00 17.00 Fredag

Läs mer

Vi sanerar klottret...

Vi sanerar klottret... Vi sanerar klottret......och mycket mer! Rent och säkert med miljötänkande! Vår huvudsakliga verksamhet är fasadvård. Det begreppet innefattar allt ifrån fasadtvätt till impregnering mot smuts- och luftföroreningar,

Läs mer

Vill Du vara med som deltagare eller kanske som föreläsare, hör av dig!

Vill Du vara med som deltagare eller kanske som föreläsare, hör av dig! Underhållscirkeln en del av vår Mötesplats Underhållscirkeln arrangeras en gång i månaden och har teman på teknik, ekonomi eller verksamhet på agendan. Bifogat finner du artiklar om de träffar vi hittills

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

StoAktuellt. Rejält ansiktslyft när miljonprogram får nya betongfasader. Flexibel golvlösning för riktiga hästkrafter.

StoAktuellt. Rejält ansiktslyft när miljonprogram får nya betongfasader. Flexibel golvlösning för riktiga hästkrafter. StoAktuellt Tips och trender inom fasad, interiör, betong och golv. Nr 3/2014 Rejält ansiktslyft när miljonprogram får nya betongfasader P-märkning av golv ger extra bärkraft. Slitstark kvartett. Nu finns

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

StoAktuellt. Samarbetet som säkrar balkongerna. Kolfiberstavar ökar brons bärförmåga. Vägghållaren som möter framtidens energikrav.

StoAktuellt. Samarbetet som säkrar balkongerna. Kolfiberstavar ökar brons bärförmåga. Vägghållaren som möter framtidens energikrav. StoAktuellt Tips och trender inom fasad, interiör, betong och golv. Nr 3/2012 Samarbetet som säkrar balkongerna Kolfiberstavar ökar brons bärförmåga. Vägghållaren som möter framtidens energikrav. Pierre

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER 1 TECAB 30 ÅR 2015 SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER Rekrytering Stockholm Byrå AB 2 SPECIALISTER PÅ BETONG AV ALLA SLAG Tecab Ytskyddsprodukter AB grundades 1985. Här har vi specialiserat

Läs mer

Målningsanvisning för vattenkraftstationer

Målningsanvisning för vattenkraftstationer Målningsanvisning för vattenkraftstationer Elforsk rapport 13:34 Märit Forssander December 2012 Roger Carlsson Wille Edwardson Charlotte Persson Målningsanvisning för vattenkraftstationer Elforsk rapport

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd Nu NU HETER Nyheter Nr 1 januari om utveckling 2014 Nr 3 1 2014 Virtuella laboratorium och experimentell verifiering Mässingslegeringar i egna lokaler! och vattendistribution Genomföringar Bättre Lori

Läs mer

Klottersanering Klotterskydd. Sopkärlstvättning Garagestädning. Fasadtvätt Impregnering

Klottersanering Klotterskydd. Sopkärlstvättning Garagestädning. Fasadtvätt Impregnering Klottersanering Klotterskydd Sopkärlstvättning Garagestädning Fasadtvätt Impregnering Välkommen till saneringsföretaget som bryr sig Klottrets Fiende No 1 är ett av Sveriges äldsta och välrenommerade företag

Läs mer

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2014 Forskning för industrinytta Swerea har drygt 3 000 kunder, både nationella och internationella. Tillsammans med dem och offentliga finansiärer genomförs

Läs mer

Material inom offshore och hur de svetsas

Material inom offshore och hur de svetsas Material inom offshore och hur de svetsas Du kanske inte har tänkt tanken men när du fyller upp din bil med bensin eller diesel är du den sista länken i en lång kedja av det som brukar benämnas petroleumindustrin.

Läs mer

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan Svensk VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR NR 3 27 MAJ 2014 ÅRGÅNG 99 STÅLET viktig länk i tillverkningskedjan Automatica Framtidens teknik Vi

Läs mer

Armatec svarade för tryckavsäkringen vid Östrands massafabrik

Armatec svarade för tryckavsäkringen vid Östrands massafabrik NR 1 I 2007 KUNSKAP OCH NYTÄNKANDE INOM VÄRME, KYLA OCH PROCESS. Callenberg Fläkt Marine valde komplett ångcentral från Armatec Vi är med när malmfälten ger järnet Armatec svarade för tryckavsäkringen

Läs mer

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus Parkeringshus och garage Renovering och underhåll Golv Parkeringshus Lösningar för parkeringshus och garage Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning

Läs mer

Clean News EN TIDNING FRÅN TRION TENSID AB NR 3 JUL SEP 2011 NY HEMSIDA! UPPDATERINGAR PÅ WEBBEN FRÅN TRION TENSID - VARJE DAG

Clean News EN TIDNING FRÅN TRION TENSID AB NR 3 JUL SEP 2011 NY HEMSIDA! UPPDATERINGAR PÅ WEBBEN FRÅN TRION TENSID - VARJE DAG Clean News EN TIDNING FRÅN TRION TENSID AB NR 3 JUL SEP 2011 NY HEMSIDA! UPPDATERINGAR PÅ WEBBEN FRÅN TRION TENSID - VARJE DAG AGS 3550 skyddar polska motorvägar BPS 7111 löste tuff utmaning i Kirunagruvan

Läs mer

Ställer höga miljökrav på maskiner, bodar och transporter Sidorna: 38 43. Solna-projektet

Ställer höga miljökrav på maskiner, bodar och transporter Sidorna: 38 43. Solna-projektet Rikard Nyhrén ny vice ordförande i SWETIC s. 8 AB Hüllert Maskin satsar på kundsupporten s. 10 Ramirent hyr ut Husqvarnas robotar s. 12 Ny VD till Beck Maskin och ökad satsning i väst s. 14 Atlas Copco

Läs mer

Relining ur ett beställarperspektiv

Relining ur ett beställarperspektiv KTH Byggvetenskap Väg och vatten Kungliga Tekniska Högskolan Relining ur ett beställarperspektiv Relining from a client s point of view Examensarbete i byggnadsteknik No 407 Byggvetenskap 2010-12-20 Christofer

Läs mer

Prevas & Maxim Integrated lockade mässbesökare i tusental. /SID 6 #1 2015

Prevas & Maxim Integrated lockade mässbesökare i tusental. /SID 6 #1 2015 TEKNIKNYHETER OCH TRENDER FRÅN PREVAS #1 2015 ledare Resultatbaserade partnerskap driver innovation och ger de bästa lösningarna. Sid 2 case En resa från Excel till ett integrerat och flexibelt system.

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

INFORMATION FRÅN SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET www.svbadmf.se NUMMER 1 2011 ÅRGÅNG 35. Läs om: Midgårdsbadet i Märsta Inbjudan till kurs i vattenrening

INFORMATION FRÅN SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET www.svbadmf.se NUMMER 1 2011 ÅRGÅNG 35. Läs om: Midgårdsbadet i Märsta Inbjudan till kurs i vattenrening BADMÄSTAREN INFORMATION FRÅN SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET www.svbadmf.se NUMMER 1 2011 ÅRGÅNG 35 Läs om: Midgårdsbadet i Märsta Inbjudan till kurs i vattenrening Våra hjältar Ånga: 100% rent - utan att

Läs mer