En bättre miljö både på in- och utsidan. Solar Gard Fönsterfilm: Smarta Energilösningar för Kommersiella Fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En bättre miljö både på in- och utsidan. Solar Gard Fönsterfilm: Smarta Energilösningar för Kommersiella Fastigheter"

Transkript

1 En bättre miljö både på in- och utsidan. Solar Gard Fönsterfilm: Smarta Energilösningar för Kommersiella Fastigheter

2 Behåll en behaglig inomhustemperatur till en lägre kostnad

3 Grönare fastigheter för miljön och ekonomin Alla som skall fatta rätt beslut beträffande energieffektiva förbättringar för ett företags fastigheter och utrymmen, vet att detta är en utmaning. För att uppnå bästa resultat är det viktigt att undersöka alternativen oavsett om målet är att sänka driftskostnaderna, minska koldioxidutsläppen eller att skapa en behagligare och mer produktiv inomhusmiljö. En byggnads fönster utgör en av de bästa möjligheterna att få en riktigt god avkastning på ditt företags investering av energibesparande åtgärder. Solens energi tränger in genom fönstren vilket gör att värmen ackumuleras inomhus. Detta resulterar i värmetoppar där temperaturen kan stiga till obehagligt höga nivåer och ge ett ökat behov av luftkonditionering. Solar Gards solskyddsfilmer kan med sina bevisat värmereflekterande egenskaper hjälpa ditt företag att minska sin energiförbrukning med upp till 30% 1 genom att ge en mer stabil inomhustemperatur. Detta minskar behovet av energislukande luftkonditionering, minimerar användningen av en klimatanläggning samt effektiviserar dess drift. Solar Gards fönsterfilmer uppgraderar vanliga standardglas till högeffektiva fönster samtidigt som de kostar betydligt mindre att installera jämfört med att montera nya fönster och är effektivare än lågenergiglas på att reflektera solvärme. 2 På Lawrence Berkeley National Laboratory, vars uppdragsgivare är USA:s energidepartement (U.S. Department of Energy), menar man att fönsterfilm är det mest kostnadseffektiva sättet att uppgradera fönstren i en byggnad. 3 1 Baserat på analys utförd med hjälp av CAPSOL programvara för energianalys, med Panorama Slate 10 installerad 2 Baserat på jämförelser av fönsterfilmer med hjälp av data publicerade I International Glazing Database, version Cost Effective Building Envelope Options for Reducing Cooling Loads in Commercial Buildings, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California

4 Spara energi spara pengar När det handlar att energieffektivisera ett företags fastigheter är Solar Gards fönsterfilm ett beprövat alternativ som gynnar både miljön och plånboken. Energieffektivitet Solar Gards fönsterfilmer reflekterar värme och håller inomhustemperaturen jämnare vilket gör att du kan sänka kostnaderna för nedkylning och minska energiförbrukningen. Genom att montera Solar Gard på befintliga fönster kan du minska energiförbrukningen med upp till 30%. Resultat från ett av världens ledande forskningscenter visar att fönsterfilmer toppar ROI-listan jämfört med att byta fönster, använda reflekterande tak, persienner, markiser eller plantera skuggande träd. 4 Minskning av belastningstoppar En av de största utmaningarna i modern fastighetsskötsel är att balansera behovet av att minska belastningstoppar i energiförbrukningen mot behovet av klimatkontroll och en behaglig inomhusmiljö. Solar Gards fönsterfilmer reflekterar upp till 79% 5 av solenergin och reglerar på så vis hur mycket värme som absorberas och sänker kostnaderna för luftkonditionering och nedkylning. Hjälp till LEED- och BREEAM-certifiering Solar Gards fönsterfilmer kan hjälpa byggnader på väg mot en LEEDeller BREEAM-certifiering inom olika kategorier som exempelvis ökad energieffektivitet, förbättrade ljusförhållanden, motverkande av ljusreflexer, förbättringar vad gäller dagsljuset och temperaturen inomhus samt inom områden för hälsa, välbefinnande och material. 4 Cost Effective Building Envelope Options for Reducing Cooling Loads in Commercial Buildings, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California 5 NFRC Certified Product Directory, baserat på specifikationer för Slate 10

5 I enlighet med rapporten Global Climate Change (Global klimatförändring) från opinionsinstitutet Pew, genererar klimatanläggningar i fastigheter stora mängder koldioxidutsläpp. 6 Vidare konstaterar man att man genom att öka prestandan och de isolerande egenskaperna hos fastigheten kommer att minska kraven på klimatanläggningen, vilket leder till att den kan slimmas, något som i sin tur möjliggör effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar. 6 Opinionsinstitutet Pew om globala klimaförändringar,

6 Minska din energiförbrukning och reducera dina koldioxidutsläpp

7 Minska din klimatpåverkan När fastighetens energiförbrukning sänks, minskas utsläppen av växthusgaser och fastighetens klimatpåverkan. Solar Gards solskyddsfilmer är de första och enda fönsterfilmsprodukterna som uppnått en klimatdeklaration som intygar att de är Det finns en enkel förklaring till varför vi mätte koldioxideffekten hos Solar Gards fönsterfilmer. Som tillverkare av en energibesparande produkt ville vi ha bevis för att det vi lovar verkligen stämmer. Vår investering för att bevisa koldioxideffekten hos våra filmer är bara en del av vårt engagemang när det gäller att tillverka miljövänliga produkter. TM koldioxidnegativa. 7 Det betyder att de sparar mer energi när de har monterats än det krävs att tillverka dem. Bevisat koldioxidnegativ i livscykelanalys Solar Gard analyserade och publicerade sina fastighetsfilmers koldioxidpåverkan genom att utföra en fullständig livscykelanalys i enlighet med ISO och Solar Gards klimatdeklaration visar att dessa filmer är koldioxidnegativa genom att bidra till en nettominskning av växthusgasutsläppen under sin livslängd. Filmerna är koldioxidnegativa i kommersiella fastigheter världen över och ofta är de koldioxidneutrala redan inom en månad efter installation. 8 - Koldioxidkostnaden för en kvadratmeter av Solar Gards solskyddsfilm för fastigheter är mindre än tio kg. Detta kan jämföras med att ett Low-E-fönster med trälister ligger på cirka 444 kg per kvadratmeter. 9 - Under sin livslängd på ca 15 år hindrar Solar Gards solskyddsfilm för fastigheter ca 100 gånger mer koldioxid från att släppas ut i atmosfären än vad som användes eller alstrades vid tillverkningen av filmen. 10 Solar Gards miljövarudeklaration är den största som någonsin genomförts säger Julien LaFond, ansvarig hos Altanova, organisationen som granskade Solar Gards EPD data, deras användningsfas analyserade de flesta olika geografierna och byggnadstyperna och studerade fler produkter än någon annan tillverkare någonsin gjort. 7 Enligt EPD Registrars, och 8 Baserat på en användbar livslängd på 15 år, Buildings Energy Data Book, publicerat av U.S. Department of Energy 10 Globala genomsnittet, baserat på Solar Gards klimatvarudeklaration

8 Solar Gard eliminerar skadlig solstrålning Solar Gards fönsterfilmer är tunna, optiskt transparanta filmskikt i flera lager som Synligt ljus VISIBLE LIGHT LIGHT 5-95% blockering monteras på insidan av fönstret. Solar Solenergi SOLAR ENERGY Upp till 79% blockering Gard är ledande inom sputtringsteknik och producerar högkvalitativa metalliserade filmer där man använder hållbara metaller med exceptionella UV-ljus ULTRAVIOLET LIGHT LIGHT Glas utan fönsterfilm Glas med Solar Gard fönsterfilm 99% blockerad solskyddsegenskaper och färger. Vid en professionell installation på befintliga fönster syns praktiskt taget inte Solar Gards fönsterfilmer på glaset. Filmen ger fri sikt genom glaset, samtidigt som den filtrerar bort skadlig solstrålning. Ökad komfort, minskad bländning Solar Gards fönsterfilmer kan blockera mellan 5% och 95% av det synliga ljuset beroende på filmens egenskaper. Detta kan reducera bländning och reflexer i din datorskärm, ge ökad komfort inomhus samt förbättra utseendet på fastigheten. Temperaturkontroll och energibesparingar Upp till 79% av solens energi blockeras av Solar Gards fönsterfilmer. Med naturligt solljus uppstår oönskad värme och värmetoppar kan bildas. Genom att montera Solar Gard sänker du nedkylningskostnaderna och kan minska energikostnaderna med upp till 30%. En SPF på 285+ skyddar huden och förhindrar blekning Solar Gards fönsterfilmer filtrerar synligt ljus och blockerar över 99% av den skadliga UV-strålningen som förknippas med ett förtida åldrande av huden och hudcancer. Med en SPF på 285+, 11 kan fönsterfilmer även skydda möbler, mattor, m.m. från att blekas och skadas vid exponering för UV-strålar. 11 Baserat på jämförelser av fönsterfilmer med hjälp av data publicerade i International Glazing Database, version 17.4

9 Mer än bara solskydd Solar Gard erbjuder även Armorcoat, en serie säkerhetsfilmer med eller utan solskyddande egenskaper, specialtillverkade för att hålla samman glaset om det krossas och förhindrar spridning av vassa och farliga glasskärvor, som orsakats vid antingen olyckor, inbrottsförsök eller vid våldsamma naturfenomen som exempelvis stormar. En del av Solar Gard Armorcoats filmer är dessutom utformade för att klara det enorma trycket (både det positiva och det negativa) från en bombexplosion. Dessa filmer har installerats på några av världens mest säkerhetskrävande byggnader. Standarder och certifieringar Solar Gards fönsterfilmer är klassificerade och certifierade av NFRC (National Fenestration Rating Council), för att garantera konsekvent energibesparing. Dessutom mäts, beräknas och rapporteras även funktionen hos Solar Gards fönsterfilmer i enlighet med standarderna ASTM, ASHRAE och AIMCAL. De 46 fastighetsfilmer från Solar Gard som såldes förhindrar 2,2 miljoner ton koldioxid från att släppas ut i atmosfären under deras livstid. 12 Det motsvarar: koldioxid som uppstår vid förbränningen 836 miljoner liter bensin eller koldioxidminskningen som 50 miljoner trädplantor ger när de får växa i 10 år Baserat på Solar Gards EPD, 13

10 Integrerad strategi för genomförande av beprövade energilösningar Solar Gard som är ledande inom energi och fönsterfilm, erbjuder en fullt ut integrerad strategi för energilösningar för din fastighet: Kostnadsfri energianalys och byggnadsmodelleringstjänst för att du skall kunna utvärdera avkastningen på beräknad investering (ROI) innan du köper fönsterfilmen. Våra energiexperter analyserar dina behov och rekommenderar de mest kostnadseffektiva eller energibesparande lösningarna för din fastighet. Solar Gards nätverk av professionella återförsäljare och montörer rekommenderar de bästa möjliga fönsterfilmerna för att uppnå dina mål oavsett om det handlar om minskad energiförbrukning och sänkta energikostnader, minskade koldioxidutsläpp eller behagligare inomhusmiljö samtidigt som fastighetens utseende bevaras. Dataloggning för att bevisa fönsterfilmens effektivitet vid installation. Solar Gards åtagande för en miljöanpassad tillverkning I dagens miljömedvetna värld har många tillverkare inom fastighetsbranschen varit angelägna om att lansera miljövänliga produkter på marknaden för att tjäna på miljömässigt känsliga kunder och leva upp till den allt strängare lagstiftningen på miljöområdet. Men det är stor skillnad att hoppa på miljötåget och att vara ledare för rörelsen mot ett mer hållbart produktutbud och affärspraxis. Solar Gard är stolta över att gå i bräschen för produkttillverkning med miljöansvar. Under fyra decennier har Solar Gard engagerat sig i en pågående process för att reducera sitt ekologiska avtryck från sina produkter och från sina produktionsprocesser. Solar Gard är den första fönsterfilmstillverkaren som uppmäter och rapporterar sin miljöpåverkan genom en klimatdeklaration som bevisar att tillverkningen och produkterna är koldioxidnegativa. Bolaget har åtagit sig en miljömässigt ansvarsfull tillverkning enligt Environmental Health and Safety Policy och följer internationellt erkända standarder som ISO 14001:2004 för miljöledningssystem och ISO 9001:2008 för kvalitetsstyrningssystem.

11 Solar Gard filmer säljs och installeras av ett nätverk av dedikerade och professionella partners över hela världen. För närmaste återförsäljare, gå in på Solar Gards fönsterfilmer erbjuder många lösningar i hemmet, på företaget samt för fordon och transport. De reducerar solenergin för att förbättra inomhuskomforten året runt och kan ge stora energibesparingar. Säkerhetsfilmen skyddar mot krossat glas vid hårt väder, olyckor eller åverkan, jordbävningar, vandalism, inbrottsförsök, m.m. och de skyddar familj, anställda, varor och tillhörigheter från skadlig UV-strålning. Mer information finns på Observera dock att även om filmen kan öka komforten och förbättra säkerheten samt signifikant reducera UV-strålningens skador så hindrar den inte 100% av all blekning av interiören. Säkerhetsfilmen är en barriär och ett tufft motstånd mot åverkan, men den är inte skottsäker eller förhindrar glas från att gå sönder, men den håller glasskärvorna på plats om glaset skulle gå sönder av någon anledning. För mer information om fördelarna med fönsterfilm, besök gärna

12 Skydda. Spara. Förnya. Smarta lösningar som förbättrar tillvaron. Om Solar Gard Solar Gard förbättrar livskvaliteten med produkter som skyddar, sparar och förnyar. Solar Gard har sitt huvudkontor i San Diego i Kalifornien och är branschledande vad gäller fastighets- och bilfönsterfilmer, solcellsprodukter och specialanpassade ytbeläggningar. Solar Gard är en avdelning av Saint-Gobain Performance Plastics, som i sin tur är ett dotterföretag till Saint-Gobain och världsledande inom marknaderna för hållbar livsmiljö och byggnadskonstruktion. Solar Gards fastighetsfilmer har bevisats vara koldioxidnegativa och minskar de globala växthusgasutsläppen. Solar Gards produkter säljs i mer än 90 länder under varumärkena Solar Gard, Quantum och Solar Gard Armorcoat. Du hittar mer information på Saint-Gobain Performance Plastics Stockholmsvägen Rimbo Sverige Tel: SK0160COMSW 09/ , Saint-Gobain Performance Plastics Corporation och/eller dess dotterbolag Alla rättigheter förbehålles Please recycle

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik.

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik. TM Låt Otis visa dig med innovativ GeN2 -hissteknik. Miljövänliga GeN2-hissar sätter en ny standard för prestanda, tillförlitlighet, konstruktionsflexibilitet och komfort samtidigt som de minskar kostnaderna

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Smarta nät en förutsättning för grön energi i USA?

Smarta nät en förutsättning för grön energi i USA? 2011-09-28 Smarta nät en förutsättning för grön energi i USA? Abstrakt Vad är smarta nät? Hur har smarta nät implementerats i USA? Den här rapporten svarar på dessa frågor genom att använda Austin, delstatshuvudstad

Läs mer

Quantum komplett belysningsstyrning Bättre ljus- och arbetsmiljö samtidigt som det går åt mindre energi. Photography Nic Lehoux

Quantum komplett belysningsstyrning Bättre ljus- och arbetsmiljö samtidigt som det går åt mindre energi. Photography Nic Lehoux Quantum komplett belysningsstyrning Bättre ljus- och arbetsmiljö samtidigt som det går åt mindre energi Photography Nic Lehoux Photography Nic Lehoux UTMANINGEN: OPTIMERING AV ELEKTRISK BELYSNING OCH DAGSLJUS

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 TM Innehåll...2-3 Funderat på hiss?...4-5 6 Innehåll 26 9 23 En hiss - ett smart val...6-7 En hiss - ett enkelt val...8-9 En hiss- ett snyggt val...10-11 En resa börjar

Läs mer

Träfönster rätt val för klimatet och miljön

Träfönster rätt val för klimatet och miljön Träfönster rätt val för klimatet och miljön Foto: SP-fönster. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid. I det nuvarande bostadsbeståndets träfönster binds en tredjedel av alla bostads- och servicesektorns

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT

PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT FÖNSTERBYTE SÅ GÅR DET TILL BESIKTNING 1 Efter att vi har haft kontakt med dig kanske efter att du beställt en kostnadsfri offert via vår hemsida, bokar vi en tid

Läs mer

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 112 Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats

Läs mer

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet!

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! TM Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! TRYCKLUFT www.cejn.com Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden.

Läs mer

Vill du ha mer pengar i plånboken?

Vill du ha mer pengar i plånboken? Vill du ha mer pengar i plånboken? Välj energimärkta fönster! Energimärkta fönster spar energi och pengar Värmeförlusterna genom fönster kan vara så stora som en tredjedel av husets totala värmebehov.

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems Underhållsprogram för automatiska entrélösningar ASSA ABLOY Entrance Systems Del av ett komplett erbjudande ASSA ABLOY Entrance Systems är din fullservicepartner när det gäller underhåll. Vårt underhållserbjudande

Läs mer

Du behöver bara egain forecasting

Du behöver bara egain forecasting Spara energi Bättre miljö Jämnt inomhusklimat Lägre värmekostnad Effektivare drift Molnbaserad teknik Svårt att välja? Du måste inte. Du behöver bara egain forecasting egain Med över 30 års erfarenhet

Läs mer

Spara energi i din butik

Spara energi i din butik Spara energi i din butik Kartlägg och effektivisera Kontakta energioch klimatrådgivaren i din kommun om du vill ha gratis och opartisk råd givning om energieffektivisering. Energi- och klimatrådgivaren

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-07 Fastighetsbeteckning: Blåslampan 1 Adress/ort: Bågfilsgatan 17, Tygelsjö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/7-2015 Fastighetsbeteckning: Höjar 1:20 Adress/ort: Höjar Byaväg 124, Mjöhult Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? 3 5 8 10 11 Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

Smarta lösningar för smarta fastigheter

Smarta lösningar för smarta fastigheter Smarta lösningar för smarta fastigheter Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies Answers for infrastructure.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 19/8-2015 Fastighetsbeteckning: Sulan 9 Adress/ort: Munkvägen 5, Varberg Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer