ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010."

Transkript

1 ANTECKNINGAR Datum Sida (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti KOMMUNALPOLITISK DEBATT 2010 Se också protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 augusti 2010, 114. Den kommunalpolitiska debatten inleds med inledningsanföranden på tre minuter vardera av företrädare för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige i Marks kommun. I den efterföljande debatten medges inlägg på högst två minuter och repliker på högst en minut. Kommunstyrelsens ordförande Pelle Pellby (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Margareta Löfgren (M) inleder. Övriga partiers inledningsanföranden hålls i tur och ordning av; Leif Sternfeldt (C), Henry Sandahl (MBP), Emil Persson (V), Per-Olof Hermansson (KD), Rolf Hallberg (FP) och Kristina Hasselblad (MP). Under den efterföljande debatten görs 70 inlägg. Moderator för kvällens debatt är Lisa Carlsson, utrikeskorrespondent på Sveriges Television. Inledningsanföranden Pelle Pellby (S), kommunstyrelsens ordförande Valet på söndag den 19 september 2010 är ett vägval. Vi socialdemokrater sätter välfärden före nya stora skattesänkningar. Vi går till val på att investera 12 miljarder, fullt finansierat, till flera lärare i skolan, kortare köer i sjukvården och bättre kvalitet i äldreomsorgen. Svenska folket står vid skiljevägen, ska vi fortsätta på den inslagna vägen med nya stora skattesänkningar, mest till de som har det bäst, eller ska vi välja en annan väg till framtiden med investeringar i skola, vård och omsorg? Ska vi fortsätta ha ökade klyftor eller fler jobb? Det är vägvalet den 19 september. I grunden ett val som handlar om värderingar och syn på hur möjligheter skapas för att ge alla människor möjligheter att kunna leva ett gott liv. Vi har valt att ge vårt handlingsprogram namnet Möjligheternas Mark dit når vi tillsammans. Kort några nedslag i programmet; *Alla människor har lika värde. *Vår väg dit går genom ett jämlikt och jämställt samhälle. *I ett rikt samhälle tas alla människors resurser tillvara, olikheter och etnisk mångfald berikar. *Samhällsresurser ska fördelas rättvist för att människor ska ha möjligheter till ett gott liv. *I ett solidariskt samhälle är det självklart att människor ställer upp för varandra.

2 MARKS KOMMUN 2 (8) Frihet är grunden för att man ska kunna ta tillvara på Möjligheternas Mark, men friheten ska gälla alla, den enes frihet får inte inskränka på den andres. Utveckling av miljö, ekonomi och välfärd måste vara långsiktigt hållbar för att också kommande generationer ska få möjlighet till ett gott liv. Marks kommun har en mängd möjligheter, och gröna möjligheter. Vi ska bygga vårt samhälle på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till både miljö och människors olika intressen och behov. Du som bor i Marks kommun ska känna dig trygg där du bor och arbetar. Vi ska ta vårt ansvar för att motverka negativ påverkan på miljö och klimat. Vi vill skapa möjligheter i många år. Alla barn och ungdomar ska få det stöd var och en behöver. Utbildning ska vara av högsta kvalitet, hela vägen från förskolan till vuxenutbildningen. Vi vill skapa möjligheter på ålderns höst, alla äldre ska få det stöd var och en behöver, vi vill i första hand se kommunal omsorg och service. Vi vill skapa möjligheter i arbetslivet och boende, det behövs flera attraktiva områden för boende, ungdomar behöver mindre lägenheter med rimliga hyror. Kommersiell och offentlig service ska möta människors behov. Om de är arbetslösa ska kommunen tillsammans med andra underlätta deras möjligheter att få ett jobb. Vi vill skapa möjligheter till bra kommunikation. Det ska finnas bredband med god kapacitet för alla hushåll i kommunen, en bibehållen och utökad tågtrafik är nödvändigt, och där tågen inte finns som alternativ ska busstrafiken vara så tät som möjligt. Använder du egen bil ska du kunna välja miljöbil, det ska finnas tankställen för olika miljövänliga bränslen. Vi vill skapa möjligheter att växa, vi vill utveckla Kunskapens Hus, ett centrum för växande, genom att stärka dess roll som centrum för kultur, idrott, evenemang och mötesplats för ungdomar. Folkbiblioteket, med sin bokbuss, ska ges prioritet i kulturarbetet. Det var några nedslag i vårt handlinsprogram för att visa vilken inriktning vi socialdemokrater vill ha på val av framtid. Vi är övertygade om att vår vilja, våra värderingar och vårt program tillsammans ger en uthållig kommunal ekonomi, bidrar till det goda livet i Mark, med minskade klyftor, en bättre situation för utsatta och mer närhet och trygghet för alla. Margareta Löfgren (M), kommunstyrelsens vice ordförande Hos oss har vi en rubrik och det är jobb och välfärd. Om jag går in först på jobbfrågan så är det så att arbete är en rättighet som alla har, vem du än är och var du än kommer ifrån och vilken ålder du än har. Och för att du ska kunna ha ett arbete så krävs det att man har blomstrande företag och det tycker vi är viktigt. Och vad blir då kommunens roll? Det ska vi arbeta med framöver för att skapa ett blomstrande näringsliv. Jo, det är för att underlätta, för att skapa möjligheter, ge förutsättningar. Och vad betyder det? Det är att vi ska kunna ge en god service, en snabb service i kommunen, och ett gott bemötande, och alltid vilja det bästa för den företagare som kommer. Det betyder inte att det alltid är önskemål som kan tillgodoses men alltid på bästa sätt bemöta. Om man har de här förutsättningarna, vad ska vi då göra med de skattepengar som kommer in? För det gör det när många arbetar. Och då är det välfärden, och de stora delarna är barn och unga. Vad är viktigt för dem? Jo, att ha kunskap och få kunskap, gå i skolan och under tiden känna att man mår bra, har en god hälsa både psykiskt och fysiskt.

3 MARKS KOMMUN 3 (8) För att nå kunskap måste man ha kompetenta pedagoger och lärare och övrig personal och för att må bra är exempelvis skolhälsovården jätteviktig. Men också föräldrastöd är ett exempel på vad man kan göra på den kommunala sidan. Där har vi börjat en resa som jag tycker är mycket bra, vi har satsat pengar på det under den här perioden och kommer att fortsätta att göra det. Omsorg om de äldre. Boende naturligtvis. Mångfald av boende för olika typer av behov. Det är också kvalitet, det handlar om att ha värdighet i äldreomsorgen, en värdighetsgaranti tycker vi kan vara på sin plats. Det betyder att man garanterar kvaliteten och tillgodoser önskemål så långt det går. För att kunna göra detta, måste vi vara en god arbetsgivare i kommunen. I framtiden kommer vi att slåss om vem som ska arbeta hos oss och då gäller det att vi är flexibla och ser våra anställda som en investering som vi verkligen vill måna om, försörja med kompetens inom kommunen, såväl som utom, och arbetstider och hur mycket man vill arbeta, det är viktigt att individen får bestämma det. Och för att nå det här, om man knyter ihop säcken, så är det några nyckelord som är mycket viktiga, det är mångfald, och det är samverkan. Leif Sternfeldt (C) Hur bra ett samhälle är visar sig i hur vi tar hand om de svagaste i samhället. Vilken syn har vi på våra medmänniskor? Allt vad ni vill att andra människor ska göra er, det ska ni också göra dem. I Centerpartiet uttrycker vi det genom att säga att alla människor har lika värde. Vi har alla fått olika talanger och gåvor, en del är bra på att bygga, en del på att utveckla nya idéer, en del på att skapa skön konst som vi andra kan njuta av. Det vi som politiker kan göra är att ge förutsättningar för människors kreativitet. Vi ska inte få människor att känna sig dåliga om man inte passar in i det kollektiva system som skapas utav oss politiker, och utav samhället. Det är viktigt att låta många få chansen att utveckla och skapa företag, eftersom vi tänker olika kommer också förtagarna att tänka olika och också se olika förmågor hos medarbetare som man anställer. Detta gäller även välfärdstjänster inom till exempel hemtjänst. Centerpartiet vill utveckla de möjligheter som lagen om valfrihet ger. Vill jag välja vem som ska ta hand om mig ska jag ha rätten att välja. Men självklart ska jag också ha rätten att inte välja. Och lika självklart vill vi behålla RUT.(avdrag för hushållsnära tjänster, förf. ant.) Grunden för den välfärd som vi vill ha och behöver är ett livskraftigt företagande med innovativa företagare och kunniga medarbetare. Från kommunens sida ska vi vara bäst på att ge bra bemötande och professionella svar på frågor som ställs. Vi ska ha upphandlingsregler och upphandlingsunderlag som ger möjligheter även för små och lokala företag att lämna konkurrenskraftiga anbud. Och det kommer jag tillbaka till senare under debatten. Grunden för den politik som Centerpartiet för är hållbara och långsiktiga beslut. Hållbarhet när det gäller klimat och miljö, sociala villkor och ekonomi. Under den gångna mandatperioden har, tycker jag, den politiska ledningen pratat mycket om miljö men jag tycker inte att det har hänt så mycket.

4 MARKS KOMMUN 4 (8) Snarare är det så att Marks kommun har sjunkit i rankingen av bra miljökommuner. De andra delarna får jag också anledning att återkomma till när det gäller sociala villkor och ekonomi. Henry Sandahl (MBP) Då var det en månad före valet igen och en månad före valet vart fjärde år går det upp för de här filialpartierna som vi har i vår kommun, filialpartier till våra riksdagspartier, att det finns skattebetalare därute, och även väljare. Det är ganska slående egentligen att de existerar som jag säger, en månad före valet vart fjärde år, i stort sett. Men nu är trenden tydligen något annat från partierna efter vad man kunnat studera i tidningar, nu lovas det ingenting, man lovar att inte lova och det tycker jag är tacknämligt men vi från Markbygdspartiets sida har alltid lovat, och kommer alltid att lova, att kärnverksamheterna ska ha högsta prioritet och det är äldreomsorgen och omsorgen överhuvudtaget, och skolan, och det står vi för. Jag kan ta några förslag sedan vad som har hänt under den här mandatperioden med just de här områdena som det lovades till vitt och brett inför förra valet. Det är ju på det viset att en röst på Markbygdspartiet är Markbons enda garanti för att det finns en röst som försvarar just de här kärnområdena som vi har i kommunen. Kommunen ska inte ha någon annan verksamhet som ska prioriteras utan det är skola och det är omsorg. Allt annat får stryka på foten om inte ekonomin räcker till. Så att det som framkommit hittills utav de här framförandena har varit till 90 procent rikspolitik men jag tycker att ordföranden sa att vi skulle hålla oss till kommunpolitik. Jag tror att vi får skärpa till oss framöver ikväll. Emil Persson (V) Världens bästa välfärd, utan privata vinstintressen. Känn på de orden ett litet tag, vad betyder de för dig? För Vänsterpartiet är välfärd värdighet, trygghet och kvalitet. Värdighet, att man på äldre dar får en värdig omsorg som man har rätt till, att man ska kunna få välja mer själv, vilken mat man vill ha idag eller om man vill ta en extra promenad i det fina sommarvädret. Trygghet, att man ska veta att det finns ett skyddsnät i form av a-kassa och sjukförsäkring. Att den försäkring som man faktiskt har, och betalat in till, också ska stötta en om man blir långtidsarbetslös eller sjuk. Kvalitet, att förskolan, skolan och fritids ska få de resurser som krävs för att man till exempel i grundskolan ska kunna ha nio lärare per 100 elever. Att alla elever ska kunna få den hjälp som de behöver och har rätt till. Vilket de tyvärr inte får idag enligt Skolinspektionens rapport häromdagen. Kommunalt lyfter vi bland annat frågan om riktig valfrihet i äldreomsorgen. Det är inte viktigt att kunna välja vem som ska utföra din omsorg utan vad den ska innehålla. Vi anser inte att man ska behöva betala extra för att till exempel få en promenad eller nöjesaktivitet som man gör i exempelvis Varbergs kommun. Detta ska vara en självklarhet i den kommunala äldreomsorgen och måste därför prioriteras. Därför kräver Vänsterpartiet ökade statliga pengar till kommunerna så bland annat detta kan upprätthållas.

5 MARKS KOMMUN 5 (8) Med det lovar vi att om Vänsterpartiet får ett starkt mandat av er väljare i Marks kommun så kommer avskaffandet av LOV (lagen om valfrihet) vara en av de punkterna som vi kommer att driva allra hårdast. Avslutningsvis vill jag lyfta några fler exempel på de områden som Vänsterpartiet kommunalt kommer att prioritera extra mycket de kommande fyra åren; Inrätta nattis och helgis. Marks kommun behöver en förskola på obekväma arbetstider. Bättre kollektivtrafik, billigare kollektivtrafik för en ökad kollektiv rörlighet i hela Marks kommun, inte endast runt centralorterna. Öppna akuten på Skene lasarett. Vi vill ha, vi måste ha, ett sjukhus i Mark. Verka för att det öppnas tankställen för biogas på flera strategiska platser i hela Marks kommun. Satsa på kulturen. Kultur är ingen lyxvara, det är en livsnödvändighet och en rättighet. Prioritera kulturskolan och estetiska programmet på gymnasiet. Ökat ekonomiskt stöd till kvinnojouren, för deras ordagrant livsviktiga arbete för ett tryggare samhälle för kvinnor och deras barn. Rösta på Vänsterpartiet den 19 september. Per-Olof Hermansson (KD) Det ges många löften nuförtiden och jag kommer inte att prata så mycket om det vi vill göra för välfärden. Jag tror att vi är många som är överens om att vi behöver en god välfärd. Vi Kristdemokrater har som slogan i den här valrörelsen ett mänskligare samhälle och det inbegriper många av de punkter som vi exemplifierar, det är just välfärdsfrågor. Men, utan ett näringsliv och utan tillväxt i en kommun så finns det inga resurser till välfärd och inte heller i staten. Därför kommer jag koncentrera mig på i inledningsanförandet till vår vision som vi Kristdemokrater vill driva i Mark, och det är: tillväxt i kommunen ger resurser som behövs i välfärden, och vi menar att kommunen behöver sätta upp ett mål på en tillväxt i befolkningen eftersom det är det som ytterst sett genererar tillväxt ekonomiskt också för kommunen, och vi föreslår att vi sätter 1 %. Jag har vid tillfälle i kommunstyrelsen bland annat lyft detta och föreslagit 1 % och en del av de andra baxnade litegrann och sa att 1 % är för mycket. Och då vill jag ge ett exempel på den kommun jag kommer ifrån tidigare. Knivsta såg jag nyligen har växt med 2 % och ligger i topp i Sverige på överskott i ekonomin per invånare. Så det är inte så att en stark tillväxt innebär att det blir bara dålig ekonomi utan tvärtom. För att få en tillväxt behöver vi göra ett antal saker; vi behöver göra nya och fler detaljplaneområden för villor, industri och handel i de attraktiva delarna som vetter mot Göteborg, Kungsbacka och Varberg. Vi föreslår att vi låter ett av våra kommunala bolag helt enkelt få några av de här områdena och får ett uppdrag att exploatera dem och driva dem till försäljning så att det händer någonting. Idag har vi i kommunen haft en förvaltarattityd när det gäller de här frågorna, och då händer det ingenting. Man svarar på tilltal, någon som vill köpa en tomt, då tar man hand om den som kommer.

6 MARKS KOMMUN 6 (8) Vi måste bli mycket mer utåtriktade. Vi behöver också möjlighet till varierat boende och företagande i hela kommunen, även de mindre orterna och då behöver vi slå vakt om tillgängligheten till skola, familjedaghem och förskola på de mindre orterna också, vilket vi har gjort som parti under den här gångna tiden. Marks Bostad behöver öka takten på sitt bostadsbyggande. Jag var igår och tittade på det här nya huset som är nästan fullt uthyrt*. *Passivhuset på Malmsätersgatan 1, Kinna (förf. ant) Vi ska inte vara så rädda utan vi ska våga som kommun att ta risker. Och vi föreslår också det som varit på tapeten förut, att Marks Bostad säljer en del av sitt innehav och tar de pengarna och investerar i nya bostäder. Sjönära boende är också något som vi tycker ska utvecklas. För att det ska bli tillväxt behövs det gott näringslivsklimat och då föreslår vi att det ska skapas ett företagarråd som består av politiker, tjänstemän och företagare som träffas regelbundet och helt enkelt tar konkreta punkter, diskuterar dem, och löser dem. Istället för att det blir långbänkar. Och så vill vi införa utmaningsrätt vad gäller kommunal service. Ett exempel: barn- och ungdomsnämnden har drabbats hårt av ekonomin och begärde för över ett år, nästan ett och ett halvt år sedan, rätten att lägga ut städ på entreprenad, eller pröva den och då kunde teknik- och service också ge offert. Den förfrågan från vår nämnd (barn- och ungdomsnämnden) har begravts i en byrålåda av den styrande minoriteten. Och då menar vi att hade det funnits en utmaningsrätt så hade ett städbolag kunnat komma och säga vi städar detta och istället för 20 miljoner kronor tar vi 15 miljoner kronor för att städa skolorna och då skulle vi spara 5 miljoner kronor som kommun, för att kunna lägga det på lärare. Så utmaningsrätt vill vi införa. Rolf Hallberg (FP) Folkpartiet Liberalerna i Mark har under den snart gångna mandatperioden samarbetat med Moderater, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Inför de kommande fyra åren så har vi ett allianssamarbete med Moderater, Centern och Kristdemokraterna. Miljöpartiet tar väl ställning efter valet. De fyra viktigaste frågorna för oss liberaler är skolan, äldreomsorg, folkhälsa och företagen. Skolan har under den nu snart gångna perioden fått uppleva en renässans. Detta mycket tack vare, och nu kommer det lokala, Skenebon Jan Björklund. Vi både hoppas och tror att Jan får fortsätta som utbildningsminister. Det enda som talar emot detta är väl att han skulle få förfrågan att bli statsminister. Lokalt har vi haft Egon Svensson som vice ordförande i utbildningsnämnden och Sofia Sjöstrand som ersättare och vi strävar då inför nästa period att någon utav dem blir ordförande och också att vi får in en ledamot i nämnden. Vi har en bra äldreomsorg i Marks kommun. Vi ser inte idag några hot om kommande neddragningar. Med alliansen och en majoritet i kommunen kom lagen om valfrihet till fullo att infrias. Vi är för en satsning på ytterligare trygghetsboenden och då främst i de kommundelar som har en positiv befolkningsutveckling. Trygghetsboenden passar sig utmärkt för att drivas av privata entreprenörer. Vi vill naturligtvis ha kvar Skene lasarett och vi ser gärna att lasarettet får utvecklas.

7 MARKS KOMMUN 7 (8) Folkhälsan är och ska vara ett prioriterat område för oss. Det är viktigt att våra idrottsanläggningar hålls i gott skick. Nytt ridhus och konstgräsplan är ju redan på gång. Kaskad behöver renoveras och utvecklas. Jag tycker också att Sahara, vårt Heden, ska spolas vintertid så att det kan användas för skridskoåkning, en mycket bra folkhälsoaktivitet. Inom våra led i Folkpartiet finns det många medlemmar som lokalt verkar som egna företagare. Den kunskapsbasen vill vi ta tillvara för att hjälpa nya entreprenörer att starta upp. Det finns definitivt områden inom kommunen som snabbt kan konkurrensutsättas, till exempel städning, maten, samt allt som innefattas inom LOV. (lagen om valfrihet, förf ant.) Avslutningsvis, rösta på oss, Folkpartiet liberalerna, i Mark, region och riksdag. Kristina Hasselblad (MP) Miljöpartiets kommande handlingsprogram utgår från tre solidariteter; 1. Solidaritet med djur, natur och de ekologiska systemen, 2. Solidaritet med kommande generationer, 3. Solidaritet med världens alla människor. Vår vision är ett samhälle där alla behövs och där vi lever i samklang med naturens resurser. Vi har fokuserat på sju olika områden. Social välfärd där vi vill motverka segregering för ett växande samhälle där alla kan känna sig delaktiga i skola, bostad, fritid och yrkesliv. Vi vill verka för en generös och human flyktingpolitik, vi tycker att det är väldigt viktigt. Vi vill tillföra goda resurser till verksamheter för utsatta grupper som behöver stöd. Vi vill främja möjligheterna för valfrihet i kommunen i områden som innefattas av lagen om valfrihet, till exempel äldrevård och insats för funktionsnedsatta, på sådant sätt att det blir en mångfald av goda alternativ. Små företagare med lokal förankring, gedigen kompetens och socialt företagande ska premieras. Alla kommunens om- och nybyggnationer ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Marks kommun bör ta ett större ansvar för kommuninvånarnas hälsa. Folkhälsofrågor handlar om rättvisa. Innan politiska beslut fattas bör man analysera hälsokonsekvenser. Närvården har ett stort ansvar och det har ett avgörande för livskvaliteten hos varje människa. Naturligtvis önskar vi att Skene sjukhus ska finnas kvar på ett bra sätt, det har blivit alldeles för illa behandlat. Vi vill öka andelen av de ekologiska och lokalt producerade rättvisemärkta produkterna i kommunens verksamheter. Ett annat område är våra ungdomar. Vi vill öka kommunens attraktionskraft för unga genom att tillskapa bra och billiga hyresrätter och vi vill subventionera kollektiva arbets- och studieresor till annan ort för vi vill ju att våra ungdomar ska finnas kvar i kommunen. Och vi vill arbeta för att fritidskortet Västra Götaland ska gälla från klockan 14 på vardagar för att ungdomar ska kunna åka billigt till olika aktiviteter.

8 MARKS KOMMUN 8 (8) Ett område är levande landsbygd, det är väldigt viktigt för oss i Miljöpartiet. Vi vill verka för en småskalighet och i en kommun där mer än hälften av invånarna bor i mindre orter måste det finnas ett utbud av skola, vård och service fördelat över hela kommunen. Detta bidrar inte enbart till ökad tillgänglighet utan också en förbättrad miljö. Vi vill att det ska finnas öppna förskolor på många små orter men där detta inte är möjligt förordar vi ambulerande enheter. Vi vill fördubbla andelen kollektivtrafik till år 2020 och de kollektiva transporterna ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Vi vill också verka för att bevara och utveckla tågtrafiken samt att ha låga avgifter på kollektivtrafikens resor så att många verkligen har möjlighet att åka. Naturligtvis vill vi ha miljö som ett av våra områden, det är ju ett miljöparti. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en resurs som vi ofta tar för given fast den är utsatt. Vi vill att vattentäkterna i Mark ska skyddas mot exploatering så att vi kan erbjuda invånarna vatten av hög kvalitet. Vi vill inte att det ska förorenas utav bekämpningsmedel och vi vill inte ha läkemedelsrester i vårt dricksvatten. Vi vill att Marks kommun på nytt ska införa nya lokala miljökvalitetsmål så att vi åter kan bli en miljökommun. Kommunen ska vara en miljökommun och ett föredöme där miljöhänsyn tas i alla verksamheter. Vi vill verka för att Marks kommun aktivt arbetar för att bromsa klimatförändringar och förebygger skador. Och vi vill öka utbudet av miljövänliga drivmedel som biogas och biogasstationer samt laddningsstationer för elbilar. Kommunens bilpark ska vara mer miljövänlig och gå på biogas och andra miljövänliga drivmedel. Vi vill införa en lågstrålande zon för de personer som är elöverkänsliga och vi vill verka för utbyggd fjärrvärme och miljöcertifiering av Marks värmebolag. Men vi vill också satsa på utbildning, personalpolitik och på ett rikt näringsliv där vi vill stödja små och medelstora företag. Vid tangentbordet Suzanna Bengtsson Kommunsekreterare Marks kommun

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Valplattform 2006 Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

Valplattform 2006 Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter Valplattform 2006 Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter Kristdemokraterna Värnamo Fullmäktigegruppen Val till kommunfullmäktige i Värnamo 2006 JO! Varje familj ska själv få välja

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM. Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING!

MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM. Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING! MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING! 1 Kommunens övergripande styrdokument Vision Visionen synliggör

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Socialdemokraterna Alingsås

Socialdemokraterna Alingsås Kommunalt handlingsprogram 2011 2014 Socialdemokraterna Alingsås Möjligheternas Alingsås Vi vill att Alingsås ska vara möjligheternas kommun i möjligheternas land. Vi menar att solidaritet och jämlikhet

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Miljöenkät inför kommunvalet 2014

Miljöenkät inför kommunvalet 2014 1 Ängelholm Miljöenkät inför kommunvalet 2014 Tillståndet i miljön påverkas i stor grad av beslut i politiska församlingar. Det gäller även lokalt i Ängelholms kommun, där beslut i kommunfullmäktige kommunstyrelsen

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

3. Ny taxekonstruktion för brukningstaxa - Gävle Vatten AB

3. Ny taxekonstruktion för brukningstaxa - Gävle Vatten AB Ett kommunfullmäktigeprotokoll från ett moderatperspektiv Kommunfullmäktige, Gävle kommun Sammanträdesdatum: 2015-02-23 Plats: Statshuset, Spegelsalen Tid: Kl. 09:00 17.00 1. Anmälningsärenden/Delegationsärenden

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer