ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010."

Transkript

1 ANTECKNINGAR Datum Sida (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti KOMMUNALPOLITISK DEBATT 2010 Se också protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 augusti 2010, 114. Den kommunalpolitiska debatten inleds med inledningsanföranden på tre minuter vardera av företrädare för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige i Marks kommun. I den efterföljande debatten medges inlägg på högst två minuter och repliker på högst en minut. Kommunstyrelsens ordförande Pelle Pellby (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Margareta Löfgren (M) inleder. Övriga partiers inledningsanföranden hålls i tur och ordning av; Leif Sternfeldt (C), Henry Sandahl (MBP), Emil Persson (V), Per-Olof Hermansson (KD), Rolf Hallberg (FP) och Kristina Hasselblad (MP). Under den efterföljande debatten görs 70 inlägg. Moderator för kvällens debatt är Lisa Carlsson, utrikeskorrespondent på Sveriges Television. Inledningsanföranden Pelle Pellby (S), kommunstyrelsens ordförande Valet på söndag den 19 september 2010 är ett vägval. Vi socialdemokrater sätter välfärden före nya stora skattesänkningar. Vi går till val på att investera 12 miljarder, fullt finansierat, till flera lärare i skolan, kortare köer i sjukvården och bättre kvalitet i äldreomsorgen. Svenska folket står vid skiljevägen, ska vi fortsätta på den inslagna vägen med nya stora skattesänkningar, mest till de som har det bäst, eller ska vi välja en annan väg till framtiden med investeringar i skola, vård och omsorg? Ska vi fortsätta ha ökade klyftor eller fler jobb? Det är vägvalet den 19 september. I grunden ett val som handlar om värderingar och syn på hur möjligheter skapas för att ge alla människor möjligheter att kunna leva ett gott liv. Vi har valt att ge vårt handlingsprogram namnet Möjligheternas Mark dit når vi tillsammans. Kort några nedslag i programmet; *Alla människor har lika värde. *Vår väg dit går genom ett jämlikt och jämställt samhälle. *I ett rikt samhälle tas alla människors resurser tillvara, olikheter och etnisk mångfald berikar. *Samhällsresurser ska fördelas rättvist för att människor ska ha möjligheter till ett gott liv. *I ett solidariskt samhälle är det självklart att människor ställer upp för varandra.

2 MARKS KOMMUN 2 (8) Frihet är grunden för att man ska kunna ta tillvara på Möjligheternas Mark, men friheten ska gälla alla, den enes frihet får inte inskränka på den andres. Utveckling av miljö, ekonomi och välfärd måste vara långsiktigt hållbar för att också kommande generationer ska få möjlighet till ett gott liv. Marks kommun har en mängd möjligheter, och gröna möjligheter. Vi ska bygga vårt samhälle på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till både miljö och människors olika intressen och behov. Du som bor i Marks kommun ska känna dig trygg där du bor och arbetar. Vi ska ta vårt ansvar för att motverka negativ påverkan på miljö och klimat. Vi vill skapa möjligheter i många år. Alla barn och ungdomar ska få det stöd var och en behöver. Utbildning ska vara av högsta kvalitet, hela vägen från förskolan till vuxenutbildningen. Vi vill skapa möjligheter på ålderns höst, alla äldre ska få det stöd var och en behöver, vi vill i första hand se kommunal omsorg och service. Vi vill skapa möjligheter i arbetslivet och boende, det behövs flera attraktiva områden för boende, ungdomar behöver mindre lägenheter med rimliga hyror. Kommersiell och offentlig service ska möta människors behov. Om de är arbetslösa ska kommunen tillsammans med andra underlätta deras möjligheter att få ett jobb. Vi vill skapa möjligheter till bra kommunikation. Det ska finnas bredband med god kapacitet för alla hushåll i kommunen, en bibehållen och utökad tågtrafik är nödvändigt, och där tågen inte finns som alternativ ska busstrafiken vara så tät som möjligt. Använder du egen bil ska du kunna välja miljöbil, det ska finnas tankställen för olika miljövänliga bränslen. Vi vill skapa möjligheter att växa, vi vill utveckla Kunskapens Hus, ett centrum för växande, genom att stärka dess roll som centrum för kultur, idrott, evenemang och mötesplats för ungdomar. Folkbiblioteket, med sin bokbuss, ska ges prioritet i kulturarbetet. Det var några nedslag i vårt handlinsprogram för att visa vilken inriktning vi socialdemokrater vill ha på val av framtid. Vi är övertygade om att vår vilja, våra värderingar och vårt program tillsammans ger en uthållig kommunal ekonomi, bidrar till det goda livet i Mark, med minskade klyftor, en bättre situation för utsatta och mer närhet och trygghet för alla. Margareta Löfgren (M), kommunstyrelsens vice ordförande Hos oss har vi en rubrik och det är jobb och välfärd. Om jag går in först på jobbfrågan så är det så att arbete är en rättighet som alla har, vem du än är och var du än kommer ifrån och vilken ålder du än har. Och för att du ska kunna ha ett arbete så krävs det att man har blomstrande företag och det tycker vi är viktigt. Och vad blir då kommunens roll? Det ska vi arbeta med framöver för att skapa ett blomstrande näringsliv. Jo, det är för att underlätta, för att skapa möjligheter, ge förutsättningar. Och vad betyder det? Det är att vi ska kunna ge en god service, en snabb service i kommunen, och ett gott bemötande, och alltid vilja det bästa för den företagare som kommer. Det betyder inte att det alltid är önskemål som kan tillgodoses men alltid på bästa sätt bemöta. Om man har de här förutsättningarna, vad ska vi då göra med de skattepengar som kommer in? För det gör det när många arbetar. Och då är det välfärden, och de stora delarna är barn och unga. Vad är viktigt för dem? Jo, att ha kunskap och få kunskap, gå i skolan och under tiden känna att man mår bra, har en god hälsa både psykiskt och fysiskt.

3 MARKS KOMMUN 3 (8) För att nå kunskap måste man ha kompetenta pedagoger och lärare och övrig personal och för att må bra är exempelvis skolhälsovården jätteviktig. Men också föräldrastöd är ett exempel på vad man kan göra på den kommunala sidan. Där har vi börjat en resa som jag tycker är mycket bra, vi har satsat pengar på det under den här perioden och kommer att fortsätta att göra det. Omsorg om de äldre. Boende naturligtvis. Mångfald av boende för olika typer av behov. Det är också kvalitet, det handlar om att ha värdighet i äldreomsorgen, en värdighetsgaranti tycker vi kan vara på sin plats. Det betyder att man garanterar kvaliteten och tillgodoser önskemål så långt det går. För att kunna göra detta, måste vi vara en god arbetsgivare i kommunen. I framtiden kommer vi att slåss om vem som ska arbeta hos oss och då gäller det att vi är flexibla och ser våra anställda som en investering som vi verkligen vill måna om, försörja med kompetens inom kommunen, såväl som utom, och arbetstider och hur mycket man vill arbeta, det är viktigt att individen får bestämma det. Och för att nå det här, om man knyter ihop säcken, så är det några nyckelord som är mycket viktiga, det är mångfald, och det är samverkan. Leif Sternfeldt (C) Hur bra ett samhälle är visar sig i hur vi tar hand om de svagaste i samhället. Vilken syn har vi på våra medmänniskor? Allt vad ni vill att andra människor ska göra er, det ska ni också göra dem. I Centerpartiet uttrycker vi det genom att säga att alla människor har lika värde. Vi har alla fått olika talanger och gåvor, en del är bra på att bygga, en del på att utveckla nya idéer, en del på att skapa skön konst som vi andra kan njuta av. Det vi som politiker kan göra är att ge förutsättningar för människors kreativitet. Vi ska inte få människor att känna sig dåliga om man inte passar in i det kollektiva system som skapas utav oss politiker, och utav samhället. Det är viktigt att låta många få chansen att utveckla och skapa företag, eftersom vi tänker olika kommer också förtagarna att tänka olika och också se olika förmågor hos medarbetare som man anställer. Detta gäller även välfärdstjänster inom till exempel hemtjänst. Centerpartiet vill utveckla de möjligheter som lagen om valfrihet ger. Vill jag välja vem som ska ta hand om mig ska jag ha rätten att välja. Men självklart ska jag också ha rätten att inte välja. Och lika självklart vill vi behålla RUT.(avdrag för hushållsnära tjänster, förf. ant.) Grunden för den välfärd som vi vill ha och behöver är ett livskraftigt företagande med innovativa företagare och kunniga medarbetare. Från kommunens sida ska vi vara bäst på att ge bra bemötande och professionella svar på frågor som ställs. Vi ska ha upphandlingsregler och upphandlingsunderlag som ger möjligheter även för små och lokala företag att lämna konkurrenskraftiga anbud. Och det kommer jag tillbaka till senare under debatten. Grunden för den politik som Centerpartiet för är hållbara och långsiktiga beslut. Hållbarhet när det gäller klimat och miljö, sociala villkor och ekonomi. Under den gångna mandatperioden har, tycker jag, den politiska ledningen pratat mycket om miljö men jag tycker inte att det har hänt så mycket.

4 MARKS KOMMUN 4 (8) Snarare är det så att Marks kommun har sjunkit i rankingen av bra miljökommuner. De andra delarna får jag också anledning att återkomma till när det gäller sociala villkor och ekonomi. Henry Sandahl (MBP) Då var det en månad före valet igen och en månad före valet vart fjärde år går det upp för de här filialpartierna som vi har i vår kommun, filialpartier till våra riksdagspartier, att det finns skattebetalare därute, och även väljare. Det är ganska slående egentligen att de existerar som jag säger, en månad före valet vart fjärde år, i stort sett. Men nu är trenden tydligen något annat från partierna efter vad man kunnat studera i tidningar, nu lovas det ingenting, man lovar att inte lova och det tycker jag är tacknämligt men vi från Markbygdspartiets sida har alltid lovat, och kommer alltid att lova, att kärnverksamheterna ska ha högsta prioritet och det är äldreomsorgen och omsorgen överhuvudtaget, och skolan, och det står vi för. Jag kan ta några förslag sedan vad som har hänt under den här mandatperioden med just de här områdena som det lovades till vitt och brett inför förra valet. Det är ju på det viset att en röst på Markbygdspartiet är Markbons enda garanti för att det finns en röst som försvarar just de här kärnområdena som vi har i kommunen. Kommunen ska inte ha någon annan verksamhet som ska prioriteras utan det är skola och det är omsorg. Allt annat får stryka på foten om inte ekonomin räcker till. Så att det som framkommit hittills utav de här framförandena har varit till 90 procent rikspolitik men jag tycker att ordföranden sa att vi skulle hålla oss till kommunpolitik. Jag tror att vi får skärpa till oss framöver ikväll. Emil Persson (V) Världens bästa välfärd, utan privata vinstintressen. Känn på de orden ett litet tag, vad betyder de för dig? För Vänsterpartiet är välfärd värdighet, trygghet och kvalitet. Värdighet, att man på äldre dar får en värdig omsorg som man har rätt till, att man ska kunna få välja mer själv, vilken mat man vill ha idag eller om man vill ta en extra promenad i det fina sommarvädret. Trygghet, att man ska veta att det finns ett skyddsnät i form av a-kassa och sjukförsäkring. Att den försäkring som man faktiskt har, och betalat in till, också ska stötta en om man blir långtidsarbetslös eller sjuk. Kvalitet, att förskolan, skolan och fritids ska få de resurser som krävs för att man till exempel i grundskolan ska kunna ha nio lärare per 100 elever. Att alla elever ska kunna få den hjälp som de behöver och har rätt till. Vilket de tyvärr inte får idag enligt Skolinspektionens rapport häromdagen. Kommunalt lyfter vi bland annat frågan om riktig valfrihet i äldreomsorgen. Det är inte viktigt att kunna välja vem som ska utföra din omsorg utan vad den ska innehålla. Vi anser inte att man ska behöva betala extra för att till exempel få en promenad eller nöjesaktivitet som man gör i exempelvis Varbergs kommun. Detta ska vara en självklarhet i den kommunala äldreomsorgen och måste därför prioriteras. Därför kräver Vänsterpartiet ökade statliga pengar till kommunerna så bland annat detta kan upprätthållas.

5 MARKS KOMMUN 5 (8) Med det lovar vi att om Vänsterpartiet får ett starkt mandat av er väljare i Marks kommun så kommer avskaffandet av LOV (lagen om valfrihet) vara en av de punkterna som vi kommer att driva allra hårdast. Avslutningsvis vill jag lyfta några fler exempel på de områden som Vänsterpartiet kommunalt kommer att prioritera extra mycket de kommande fyra åren; Inrätta nattis och helgis. Marks kommun behöver en förskola på obekväma arbetstider. Bättre kollektivtrafik, billigare kollektivtrafik för en ökad kollektiv rörlighet i hela Marks kommun, inte endast runt centralorterna. Öppna akuten på Skene lasarett. Vi vill ha, vi måste ha, ett sjukhus i Mark. Verka för att det öppnas tankställen för biogas på flera strategiska platser i hela Marks kommun. Satsa på kulturen. Kultur är ingen lyxvara, det är en livsnödvändighet och en rättighet. Prioritera kulturskolan och estetiska programmet på gymnasiet. Ökat ekonomiskt stöd till kvinnojouren, för deras ordagrant livsviktiga arbete för ett tryggare samhälle för kvinnor och deras barn. Rösta på Vänsterpartiet den 19 september. Per-Olof Hermansson (KD) Det ges många löften nuförtiden och jag kommer inte att prata så mycket om det vi vill göra för välfärden. Jag tror att vi är många som är överens om att vi behöver en god välfärd. Vi Kristdemokrater har som slogan i den här valrörelsen ett mänskligare samhälle och det inbegriper många av de punkter som vi exemplifierar, det är just välfärdsfrågor. Men, utan ett näringsliv och utan tillväxt i en kommun så finns det inga resurser till välfärd och inte heller i staten. Därför kommer jag koncentrera mig på i inledningsanförandet till vår vision som vi Kristdemokrater vill driva i Mark, och det är: tillväxt i kommunen ger resurser som behövs i välfärden, och vi menar att kommunen behöver sätta upp ett mål på en tillväxt i befolkningen eftersom det är det som ytterst sett genererar tillväxt ekonomiskt också för kommunen, och vi föreslår att vi sätter 1 %. Jag har vid tillfälle i kommunstyrelsen bland annat lyft detta och föreslagit 1 % och en del av de andra baxnade litegrann och sa att 1 % är för mycket. Och då vill jag ge ett exempel på den kommun jag kommer ifrån tidigare. Knivsta såg jag nyligen har växt med 2 % och ligger i topp i Sverige på överskott i ekonomin per invånare. Så det är inte så att en stark tillväxt innebär att det blir bara dålig ekonomi utan tvärtom. För att få en tillväxt behöver vi göra ett antal saker; vi behöver göra nya och fler detaljplaneområden för villor, industri och handel i de attraktiva delarna som vetter mot Göteborg, Kungsbacka och Varberg. Vi föreslår att vi låter ett av våra kommunala bolag helt enkelt få några av de här områdena och får ett uppdrag att exploatera dem och driva dem till försäljning så att det händer någonting. Idag har vi i kommunen haft en förvaltarattityd när det gäller de här frågorna, och då händer det ingenting. Man svarar på tilltal, någon som vill köpa en tomt, då tar man hand om den som kommer.

6 MARKS KOMMUN 6 (8) Vi måste bli mycket mer utåtriktade. Vi behöver också möjlighet till varierat boende och företagande i hela kommunen, även de mindre orterna och då behöver vi slå vakt om tillgängligheten till skola, familjedaghem och förskola på de mindre orterna också, vilket vi har gjort som parti under den här gångna tiden. Marks Bostad behöver öka takten på sitt bostadsbyggande. Jag var igår och tittade på det här nya huset som är nästan fullt uthyrt*. *Passivhuset på Malmsätersgatan 1, Kinna (förf. ant) Vi ska inte vara så rädda utan vi ska våga som kommun att ta risker. Och vi föreslår också det som varit på tapeten förut, att Marks Bostad säljer en del av sitt innehav och tar de pengarna och investerar i nya bostäder. Sjönära boende är också något som vi tycker ska utvecklas. För att det ska bli tillväxt behövs det gott näringslivsklimat och då föreslår vi att det ska skapas ett företagarråd som består av politiker, tjänstemän och företagare som träffas regelbundet och helt enkelt tar konkreta punkter, diskuterar dem, och löser dem. Istället för att det blir långbänkar. Och så vill vi införa utmaningsrätt vad gäller kommunal service. Ett exempel: barn- och ungdomsnämnden har drabbats hårt av ekonomin och begärde för över ett år, nästan ett och ett halvt år sedan, rätten att lägga ut städ på entreprenad, eller pröva den och då kunde teknik- och service också ge offert. Den förfrågan från vår nämnd (barn- och ungdomsnämnden) har begravts i en byrålåda av den styrande minoriteten. Och då menar vi att hade det funnits en utmaningsrätt så hade ett städbolag kunnat komma och säga vi städar detta och istället för 20 miljoner kronor tar vi 15 miljoner kronor för att städa skolorna och då skulle vi spara 5 miljoner kronor som kommun, för att kunna lägga det på lärare. Så utmaningsrätt vill vi införa. Rolf Hallberg (FP) Folkpartiet Liberalerna i Mark har under den snart gångna mandatperioden samarbetat med Moderater, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Inför de kommande fyra åren så har vi ett allianssamarbete med Moderater, Centern och Kristdemokraterna. Miljöpartiet tar väl ställning efter valet. De fyra viktigaste frågorna för oss liberaler är skolan, äldreomsorg, folkhälsa och företagen. Skolan har under den nu snart gångna perioden fått uppleva en renässans. Detta mycket tack vare, och nu kommer det lokala, Skenebon Jan Björklund. Vi både hoppas och tror att Jan får fortsätta som utbildningsminister. Det enda som talar emot detta är väl att han skulle få förfrågan att bli statsminister. Lokalt har vi haft Egon Svensson som vice ordförande i utbildningsnämnden och Sofia Sjöstrand som ersättare och vi strävar då inför nästa period att någon utav dem blir ordförande och också att vi får in en ledamot i nämnden. Vi har en bra äldreomsorg i Marks kommun. Vi ser inte idag några hot om kommande neddragningar. Med alliansen och en majoritet i kommunen kom lagen om valfrihet till fullo att infrias. Vi är för en satsning på ytterligare trygghetsboenden och då främst i de kommundelar som har en positiv befolkningsutveckling. Trygghetsboenden passar sig utmärkt för att drivas av privata entreprenörer. Vi vill naturligtvis ha kvar Skene lasarett och vi ser gärna att lasarettet får utvecklas.

7 MARKS KOMMUN 7 (8) Folkhälsan är och ska vara ett prioriterat område för oss. Det är viktigt att våra idrottsanläggningar hålls i gott skick. Nytt ridhus och konstgräsplan är ju redan på gång. Kaskad behöver renoveras och utvecklas. Jag tycker också att Sahara, vårt Heden, ska spolas vintertid så att det kan användas för skridskoåkning, en mycket bra folkhälsoaktivitet. Inom våra led i Folkpartiet finns det många medlemmar som lokalt verkar som egna företagare. Den kunskapsbasen vill vi ta tillvara för att hjälpa nya entreprenörer att starta upp. Det finns definitivt områden inom kommunen som snabbt kan konkurrensutsättas, till exempel städning, maten, samt allt som innefattas inom LOV. (lagen om valfrihet, förf ant.) Avslutningsvis, rösta på oss, Folkpartiet liberalerna, i Mark, region och riksdag. Kristina Hasselblad (MP) Miljöpartiets kommande handlingsprogram utgår från tre solidariteter; 1. Solidaritet med djur, natur och de ekologiska systemen, 2. Solidaritet med kommande generationer, 3. Solidaritet med världens alla människor. Vår vision är ett samhälle där alla behövs och där vi lever i samklang med naturens resurser. Vi har fokuserat på sju olika områden. Social välfärd där vi vill motverka segregering för ett växande samhälle där alla kan känna sig delaktiga i skola, bostad, fritid och yrkesliv. Vi vill verka för en generös och human flyktingpolitik, vi tycker att det är väldigt viktigt. Vi vill tillföra goda resurser till verksamheter för utsatta grupper som behöver stöd. Vi vill främja möjligheterna för valfrihet i kommunen i områden som innefattas av lagen om valfrihet, till exempel äldrevård och insats för funktionsnedsatta, på sådant sätt att det blir en mångfald av goda alternativ. Små företagare med lokal förankring, gedigen kompetens och socialt företagande ska premieras. Alla kommunens om- och nybyggnationer ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Marks kommun bör ta ett större ansvar för kommuninvånarnas hälsa. Folkhälsofrågor handlar om rättvisa. Innan politiska beslut fattas bör man analysera hälsokonsekvenser. Närvården har ett stort ansvar och det har ett avgörande för livskvaliteten hos varje människa. Naturligtvis önskar vi att Skene sjukhus ska finnas kvar på ett bra sätt, det har blivit alldeles för illa behandlat. Vi vill öka andelen av de ekologiska och lokalt producerade rättvisemärkta produkterna i kommunens verksamheter. Ett annat område är våra ungdomar. Vi vill öka kommunens attraktionskraft för unga genom att tillskapa bra och billiga hyresrätter och vi vill subventionera kollektiva arbets- och studieresor till annan ort för vi vill ju att våra ungdomar ska finnas kvar i kommunen. Och vi vill arbeta för att fritidskortet Västra Götaland ska gälla från klockan 14 på vardagar för att ungdomar ska kunna åka billigt till olika aktiviteter.

8 MARKS KOMMUN 8 (8) Ett område är levande landsbygd, det är väldigt viktigt för oss i Miljöpartiet. Vi vill verka för en småskalighet och i en kommun där mer än hälften av invånarna bor i mindre orter måste det finnas ett utbud av skola, vård och service fördelat över hela kommunen. Detta bidrar inte enbart till ökad tillgänglighet utan också en förbättrad miljö. Vi vill att det ska finnas öppna förskolor på många små orter men där detta inte är möjligt förordar vi ambulerande enheter. Vi vill fördubbla andelen kollektivtrafik till år 2020 och de kollektiva transporterna ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Vi vill också verka för att bevara och utveckla tågtrafiken samt att ha låga avgifter på kollektivtrafikens resor så att många verkligen har möjlighet att åka. Naturligtvis vill vi ha miljö som ett av våra områden, det är ju ett miljöparti. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en resurs som vi ofta tar för given fast den är utsatt. Vi vill att vattentäkterna i Mark ska skyddas mot exploatering så att vi kan erbjuda invånarna vatten av hög kvalitet. Vi vill inte att det ska förorenas utav bekämpningsmedel och vi vill inte ha läkemedelsrester i vårt dricksvatten. Vi vill att Marks kommun på nytt ska införa nya lokala miljökvalitetsmål så att vi åter kan bli en miljökommun. Kommunen ska vara en miljökommun och ett föredöme där miljöhänsyn tas i alla verksamheter. Vi vill verka för att Marks kommun aktivt arbetar för att bromsa klimatförändringar och förebygger skador. Och vi vill öka utbudet av miljövänliga drivmedel som biogas och biogasstationer samt laddningsstationer för elbilar. Kommunens bilpark ska vara mer miljövänlig och gå på biogas och andra miljövänliga drivmedel. Vi vill införa en lågstrålande zon för de personer som är elöverkänsliga och vi vill verka för utbyggd fjärrvärme och miljöcertifiering av Marks värmebolag. Men vi vill också satsa på utbildning, personalpolitik och på ett rikt näringsliv där vi vill stödja små och medelstora företag. Vid tangentbordet Suzanna Bengtsson Kommunsekreterare Marks kommun

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

Förslag till budget 2008

Förslag till budget 2008 Förslag till budget 2008 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer