ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010."

Transkript

1 ANTECKNINGAR Datum Sida (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti KOMMUNALPOLITISK DEBATT 2010 Se också protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 augusti 2010, 114. Den kommunalpolitiska debatten inleds med inledningsanföranden på tre minuter vardera av företrädare för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige i Marks kommun. I den efterföljande debatten medges inlägg på högst två minuter och repliker på högst en minut. Kommunstyrelsens ordförande Pelle Pellby (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Margareta Löfgren (M) inleder. Övriga partiers inledningsanföranden hålls i tur och ordning av; Leif Sternfeldt (C), Henry Sandahl (MBP), Emil Persson (V), Per-Olof Hermansson (KD), Rolf Hallberg (FP) och Kristina Hasselblad (MP). Under den efterföljande debatten görs 70 inlägg. Moderator för kvällens debatt är Lisa Carlsson, utrikeskorrespondent på Sveriges Television. Inledningsanföranden Pelle Pellby (S), kommunstyrelsens ordförande Valet på söndag den 19 september 2010 är ett vägval. Vi socialdemokrater sätter välfärden före nya stora skattesänkningar. Vi går till val på att investera 12 miljarder, fullt finansierat, till flera lärare i skolan, kortare köer i sjukvården och bättre kvalitet i äldreomsorgen. Svenska folket står vid skiljevägen, ska vi fortsätta på den inslagna vägen med nya stora skattesänkningar, mest till de som har det bäst, eller ska vi välja en annan väg till framtiden med investeringar i skola, vård och omsorg? Ska vi fortsätta ha ökade klyftor eller fler jobb? Det är vägvalet den 19 september. I grunden ett val som handlar om värderingar och syn på hur möjligheter skapas för att ge alla människor möjligheter att kunna leva ett gott liv. Vi har valt att ge vårt handlingsprogram namnet Möjligheternas Mark dit når vi tillsammans. Kort några nedslag i programmet; *Alla människor har lika värde. *Vår väg dit går genom ett jämlikt och jämställt samhälle. *I ett rikt samhälle tas alla människors resurser tillvara, olikheter och etnisk mångfald berikar. *Samhällsresurser ska fördelas rättvist för att människor ska ha möjligheter till ett gott liv. *I ett solidariskt samhälle är det självklart att människor ställer upp för varandra.

2 MARKS KOMMUN 2 (8) Frihet är grunden för att man ska kunna ta tillvara på Möjligheternas Mark, men friheten ska gälla alla, den enes frihet får inte inskränka på den andres. Utveckling av miljö, ekonomi och välfärd måste vara långsiktigt hållbar för att också kommande generationer ska få möjlighet till ett gott liv. Marks kommun har en mängd möjligheter, och gröna möjligheter. Vi ska bygga vårt samhälle på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till både miljö och människors olika intressen och behov. Du som bor i Marks kommun ska känna dig trygg där du bor och arbetar. Vi ska ta vårt ansvar för att motverka negativ påverkan på miljö och klimat. Vi vill skapa möjligheter i många år. Alla barn och ungdomar ska få det stöd var och en behöver. Utbildning ska vara av högsta kvalitet, hela vägen från förskolan till vuxenutbildningen. Vi vill skapa möjligheter på ålderns höst, alla äldre ska få det stöd var och en behöver, vi vill i första hand se kommunal omsorg och service. Vi vill skapa möjligheter i arbetslivet och boende, det behövs flera attraktiva områden för boende, ungdomar behöver mindre lägenheter med rimliga hyror. Kommersiell och offentlig service ska möta människors behov. Om de är arbetslösa ska kommunen tillsammans med andra underlätta deras möjligheter att få ett jobb. Vi vill skapa möjligheter till bra kommunikation. Det ska finnas bredband med god kapacitet för alla hushåll i kommunen, en bibehållen och utökad tågtrafik är nödvändigt, och där tågen inte finns som alternativ ska busstrafiken vara så tät som möjligt. Använder du egen bil ska du kunna välja miljöbil, det ska finnas tankställen för olika miljövänliga bränslen. Vi vill skapa möjligheter att växa, vi vill utveckla Kunskapens Hus, ett centrum för växande, genom att stärka dess roll som centrum för kultur, idrott, evenemang och mötesplats för ungdomar. Folkbiblioteket, med sin bokbuss, ska ges prioritet i kulturarbetet. Det var några nedslag i vårt handlinsprogram för att visa vilken inriktning vi socialdemokrater vill ha på val av framtid. Vi är övertygade om att vår vilja, våra värderingar och vårt program tillsammans ger en uthållig kommunal ekonomi, bidrar till det goda livet i Mark, med minskade klyftor, en bättre situation för utsatta och mer närhet och trygghet för alla. Margareta Löfgren (M), kommunstyrelsens vice ordförande Hos oss har vi en rubrik och det är jobb och välfärd. Om jag går in först på jobbfrågan så är det så att arbete är en rättighet som alla har, vem du än är och var du än kommer ifrån och vilken ålder du än har. Och för att du ska kunna ha ett arbete så krävs det att man har blomstrande företag och det tycker vi är viktigt. Och vad blir då kommunens roll? Det ska vi arbeta med framöver för att skapa ett blomstrande näringsliv. Jo, det är för att underlätta, för att skapa möjligheter, ge förutsättningar. Och vad betyder det? Det är att vi ska kunna ge en god service, en snabb service i kommunen, och ett gott bemötande, och alltid vilja det bästa för den företagare som kommer. Det betyder inte att det alltid är önskemål som kan tillgodoses men alltid på bästa sätt bemöta. Om man har de här förutsättningarna, vad ska vi då göra med de skattepengar som kommer in? För det gör det när många arbetar. Och då är det välfärden, och de stora delarna är barn och unga. Vad är viktigt för dem? Jo, att ha kunskap och få kunskap, gå i skolan och under tiden känna att man mår bra, har en god hälsa både psykiskt och fysiskt.

3 MARKS KOMMUN 3 (8) För att nå kunskap måste man ha kompetenta pedagoger och lärare och övrig personal och för att må bra är exempelvis skolhälsovården jätteviktig. Men också föräldrastöd är ett exempel på vad man kan göra på den kommunala sidan. Där har vi börjat en resa som jag tycker är mycket bra, vi har satsat pengar på det under den här perioden och kommer att fortsätta att göra det. Omsorg om de äldre. Boende naturligtvis. Mångfald av boende för olika typer av behov. Det är också kvalitet, det handlar om att ha värdighet i äldreomsorgen, en värdighetsgaranti tycker vi kan vara på sin plats. Det betyder att man garanterar kvaliteten och tillgodoser önskemål så långt det går. För att kunna göra detta, måste vi vara en god arbetsgivare i kommunen. I framtiden kommer vi att slåss om vem som ska arbeta hos oss och då gäller det att vi är flexibla och ser våra anställda som en investering som vi verkligen vill måna om, försörja med kompetens inom kommunen, såväl som utom, och arbetstider och hur mycket man vill arbeta, det är viktigt att individen får bestämma det. Och för att nå det här, om man knyter ihop säcken, så är det några nyckelord som är mycket viktiga, det är mångfald, och det är samverkan. Leif Sternfeldt (C) Hur bra ett samhälle är visar sig i hur vi tar hand om de svagaste i samhället. Vilken syn har vi på våra medmänniskor? Allt vad ni vill att andra människor ska göra er, det ska ni också göra dem. I Centerpartiet uttrycker vi det genom att säga att alla människor har lika värde. Vi har alla fått olika talanger och gåvor, en del är bra på att bygga, en del på att utveckla nya idéer, en del på att skapa skön konst som vi andra kan njuta av. Det vi som politiker kan göra är att ge förutsättningar för människors kreativitet. Vi ska inte få människor att känna sig dåliga om man inte passar in i det kollektiva system som skapas utav oss politiker, och utav samhället. Det är viktigt att låta många få chansen att utveckla och skapa företag, eftersom vi tänker olika kommer också förtagarna att tänka olika och också se olika förmågor hos medarbetare som man anställer. Detta gäller även välfärdstjänster inom till exempel hemtjänst. Centerpartiet vill utveckla de möjligheter som lagen om valfrihet ger. Vill jag välja vem som ska ta hand om mig ska jag ha rätten att välja. Men självklart ska jag också ha rätten att inte välja. Och lika självklart vill vi behålla RUT.(avdrag för hushållsnära tjänster, förf. ant.) Grunden för den välfärd som vi vill ha och behöver är ett livskraftigt företagande med innovativa företagare och kunniga medarbetare. Från kommunens sida ska vi vara bäst på att ge bra bemötande och professionella svar på frågor som ställs. Vi ska ha upphandlingsregler och upphandlingsunderlag som ger möjligheter även för små och lokala företag att lämna konkurrenskraftiga anbud. Och det kommer jag tillbaka till senare under debatten. Grunden för den politik som Centerpartiet för är hållbara och långsiktiga beslut. Hållbarhet när det gäller klimat och miljö, sociala villkor och ekonomi. Under den gångna mandatperioden har, tycker jag, den politiska ledningen pratat mycket om miljö men jag tycker inte att det har hänt så mycket.

4 MARKS KOMMUN 4 (8) Snarare är det så att Marks kommun har sjunkit i rankingen av bra miljökommuner. De andra delarna får jag också anledning att återkomma till när det gäller sociala villkor och ekonomi. Henry Sandahl (MBP) Då var det en månad före valet igen och en månad före valet vart fjärde år går det upp för de här filialpartierna som vi har i vår kommun, filialpartier till våra riksdagspartier, att det finns skattebetalare därute, och även väljare. Det är ganska slående egentligen att de existerar som jag säger, en månad före valet vart fjärde år, i stort sett. Men nu är trenden tydligen något annat från partierna efter vad man kunnat studera i tidningar, nu lovas det ingenting, man lovar att inte lova och det tycker jag är tacknämligt men vi från Markbygdspartiets sida har alltid lovat, och kommer alltid att lova, att kärnverksamheterna ska ha högsta prioritet och det är äldreomsorgen och omsorgen överhuvudtaget, och skolan, och det står vi för. Jag kan ta några förslag sedan vad som har hänt under den här mandatperioden med just de här områdena som det lovades till vitt och brett inför förra valet. Det är ju på det viset att en röst på Markbygdspartiet är Markbons enda garanti för att det finns en röst som försvarar just de här kärnområdena som vi har i kommunen. Kommunen ska inte ha någon annan verksamhet som ska prioriteras utan det är skola och det är omsorg. Allt annat får stryka på foten om inte ekonomin räcker till. Så att det som framkommit hittills utav de här framförandena har varit till 90 procent rikspolitik men jag tycker att ordföranden sa att vi skulle hålla oss till kommunpolitik. Jag tror att vi får skärpa till oss framöver ikväll. Emil Persson (V) Världens bästa välfärd, utan privata vinstintressen. Känn på de orden ett litet tag, vad betyder de för dig? För Vänsterpartiet är välfärd värdighet, trygghet och kvalitet. Värdighet, att man på äldre dar får en värdig omsorg som man har rätt till, att man ska kunna få välja mer själv, vilken mat man vill ha idag eller om man vill ta en extra promenad i det fina sommarvädret. Trygghet, att man ska veta att det finns ett skyddsnät i form av a-kassa och sjukförsäkring. Att den försäkring som man faktiskt har, och betalat in till, också ska stötta en om man blir långtidsarbetslös eller sjuk. Kvalitet, att förskolan, skolan och fritids ska få de resurser som krävs för att man till exempel i grundskolan ska kunna ha nio lärare per 100 elever. Att alla elever ska kunna få den hjälp som de behöver och har rätt till. Vilket de tyvärr inte får idag enligt Skolinspektionens rapport häromdagen. Kommunalt lyfter vi bland annat frågan om riktig valfrihet i äldreomsorgen. Det är inte viktigt att kunna välja vem som ska utföra din omsorg utan vad den ska innehålla. Vi anser inte att man ska behöva betala extra för att till exempel få en promenad eller nöjesaktivitet som man gör i exempelvis Varbergs kommun. Detta ska vara en självklarhet i den kommunala äldreomsorgen och måste därför prioriteras. Därför kräver Vänsterpartiet ökade statliga pengar till kommunerna så bland annat detta kan upprätthållas.

5 MARKS KOMMUN 5 (8) Med det lovar vi att om Vänsterpartiet får ett starkt mandat av er väljare i Marks kommun så kommer avskaffandet av LOV (lagen om valfrihet) vara en av de punkterna som vi kommer att driva allra hårdast. Avslutningsvis vill jag lyfta några fler exempel på de områden som Vänsterpartiet kommunalt kommer att prioritera extra mycket de kommande fyra åren; Inrätta nattis och helgis. Marks kommun behöver en förskola på obekväma arbetstider. Bättre kollektivtrafik, billigare kollektivtrafik för en ökad kollektiv rörlighet i hela Marks kommun, inte endast runt centralorterna. Öppna akuten på Skene lasarett. Vi vill ha, vi måste ha, ett sjukhus i Mark. Verka för att det öppnas tankställen för biogas på flera strategiska platser i hela Marks kommun. Satsa på kulturen. Kultur är ingen lyxvara, det är en livsnödvändighet och en rättighet. Prioritera kulturskolan och estetiska programmet på gymnasiet. Ökat ekonomiskt stöd till kvinnojouren, för deras ordagrant livsviktiga arbete för ett tryggare samhälle för kvinnor och deras barn. Rösta på Vänsterpartiet den 19 september. Per-Olof Hermansson (KD) Det ges många löften nuförtiden och jag kommer inte att prata så mycket om det vi vill göra för välfärden. Jag tror att vi är många som är överens om att vi behöver en god välfärd. Vi Kristdemokrater har som slogan i den här valrörelsen ett mänskligare samhälle och det inbegriper många av de punkter som vi exemplifierar, det är just välfärdsfrågor. Men, utan ett näringsliv och utan tillväxt i en kommun så finns det inga resurser till välfärd och inte heller i staten. Därför kommer jag koncentrera mig på i inledningsanförandet till vår vision som vi Kristdemokrater vill driva i Mark, och det är: tillväxt i kommunen ger resurser som behövs i välfärden, och vi menar att kommunen behöver sätta upp ett mål på en tillväxt i befolkningen eftersom det är det som ytterst sett genererar tillväxt ekonomiskt också för kommunen, och vi föreslår att vi sätter 1 %. Jag har vid tillfälle i kommunstyrelsen bland annat lyft detta och föreslagit 1 % och en del av de andra baxnade litegrann och sa att 1 % är för mycket. Och då vill jag ge ett exempel på den kommun jag kommer ifrån tidigare. Knivsta såg jag nyligen har växt med 2 % och ligger i topp i Sverige på överskott i ekonomin per invånare. Så det är inte så att en stark tillväxt innebär att det blir bara dålig ekonomi utan tvärtom. För att få en tillväxt behöver vi göra ett antal saker; vi behöver göra nya och fler detaljplaneområden för villor, industri och handel i de attraktiva delarna som vetter mot Göteborg, Kungsbacka och Varberg. Vi föreslår att vi låter ett av våra kommunala bolag helt enkelt få några av de här områdena och får ett uppdrag att exploatera dem och driva dem till försäljning så att det händer någonting. Idag har vi i kommunen haft en förvaltarattityd när det gäller de här frågorna, och då händer det ingenting. Man svarar på tilltal, någon som vill köpa en tomt, då tar man hand om den som kommer.

6 MARKS KOMMUN 6 (8) Vi måste bli mycket mer utåtriktade. Vi behöver också möjlighet till varierat boende och företagande i hela kommunen, även de mindre orterna och då behöver vi slå vakt om tillgängligheten till skola, familjedaghem och förskola på de mindre orterna också, vilket vi har gjort som parti under den här gångna tiden. Marks Bostad behöver öka takten på sitt bostadsbyggande. Jag var igår och tittade på det här nya huset som är nästan fullt uthyrt*. *Passivhuset på Malmsätersgatan 1, Kinna (förf. ant) Vi ska inte vara så rädda utan vi ska våga som kommun att ta risker. Och vi föreslår också det som varit på tapeten förut, att Marks Bostad säljer en del av sitt innehav och tar de pengarna och investerar i nya bostäder. Sjönära boende är också något som vi tycker ska utvecklas. För att det ska bli tillväxt behövs det gott näringslivsklimat och då föreslår vi att det ska skapas ett företagarråd som består av politiker, tjänstemän och företagare som träffas regelbundet och helt enkelt tar konkreta punkter, diskuterar dem, och löser dem. Istället för att det blir långbänkar. Och så vill vi införa utmaningsrätt vad gäller kommunal service. Ett exempel: barn- och ungdomsnämnden har drabbats hårt av ekonomin och begärde för över ett år, nästan ett och ett halvt år sedan, rätten att lägga ut städ på entreprenad, eller pröva den och då kunde teknik- och service också ge offert. Den förfrågan från vår nämnd (barn- och ungdomsnämnden) har begravts i en byrålåda av den styrande minoriteten. Och då menar vi att hade det funnits en utmaningsrätt så hade ett städbolag kunnat komma och säga vi städar detta och istället för 20 miljoner kronor tar vi 15 miljoner kronor för att städa skolorna och då skulle vi spara 5 miljoner kronor som kommun, för att kunna lägga det på lärare. Så utmaningsrätt vill vi införa. Rolf Hallberg (FP) Folkpartiet Liberalerna i Mark har under den snart gångna mandatperioden samarbetat med Moderater, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Inför de kommande fyra åren så har vi ett allianssamarbete med Moderater, Centern och Kristdemokraterna. Miljöpartiet tar väl ställning efter valet. De fyra viktigaste frågorna för oss liberaler är skolan, äldreomsorg, folkhälsa och företagen. Skolan har under den nu snart gångna perioden fått uppleva en renässans. Detta mycket tack vare, och nu kommer det lokala, Skenebon Jan Björklund. Vi både hoppas och tror att Jan får fortsätta som utbildningsminister. Det enda som talar emot detta är väl att han skulle få förfrågan att bli statsminister. Lokalt har vi haft Egon Svensson som vice ordförande i utbildningsnämnden och Sofia Sjöstrand som ersättare och vi strävar då inför nästa period att någon utav dem blir ordförande och också att vi får in en ledamot i nämnden. Vi har en bra äldreomsorg i Marks kommun. Vi ser inte idag några hot om kommande neddragningar. Med alliansen och en majoritet i kommunen kom lagen om valfrihet till fullo att infrias. Vi är för en satsning på ytterligare trygghetsboenden och då främst i de kommundelar som har en positiv befolkningsutveckling. Trygghetsboenden passar sig utmärkt för att drivas av privata entreprenörer. Vi vill naturligtvis ha kvar Skene lasarett och vi ser gärna att lasarettet får utvecklas.

7 MARKS KOMMUN 7 (8) Folkhälsan är och ska vara ett prioriterat område för oss. Det är viktigt att våra idrottsanläggningar hålls i gott skick. Nytt ridhus och konstgräsplan är ju redan på gång. Kaskad behöver renoveras och utvecklas. Jag tycker också att Sahara, vårt Heden, ska spolas vintertid så att det kan användas för skridskoåkning, en mycket bra folkhälsoaktivitet. Inom våra led i Folkpartiet finns det många medlemmar som lokalt verkar som egna företagare. Den kunskapsbasen vill vi ta tillvara för att hjälpa nya entreprenörer att starta upp. Det finns definitivt områden inom kommunen som snabbt kan konkurrensutsättas, till exempel städning, maten, samt allt som innefattas inom LOV. (lagen om valfrihet, förf ant.) Avslutningsvis, rösta på oss, Folkpartiet liberalerna, i Mark, region och riksdag. Kristina Hasselblad (MP) Miljöpartiets kommande handlingsprogram utgår från tre solidariteter; 1. Solidaritet med djur, natur och de ekologiska systemen, 2. Solidaritet med kommande generationer, 3. Solidaritet med världens alla människor. Vår vision är ett samhälle där alla behövs och där vi lever i samklang med naturens resurser. Vi har fokuserat på sju olika områden. Social välfärd där vi vill motverka segregering för ett växande samhälle där alla kan känna sig delaktiga i skola, bostad, fritid och yrkesliv. Vi vill verka för en generös och human flyktingpolitik, vi tycker att det är väldigt viktigt. Vi vill tillföra goda resurser till verksamheter för utsatta grupper som behöver stöd. Vi vill främja möjligheterna för valfrihet i kommunen i områden som innefattas av lagen om valfrihet, till exempel äldrevård och insats för funktionsnedsatta, på sådant sätt att det blir en mångfald av goda alternativ. Små företagare med lokal förankring, gedigen kompetens och socialt företagande ska premieras. Alla kommunens om- och nybyggnationer ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Marks kommun bör ta ett större ansvar för kommuninvånarnas hälsa. Folkhälsofrågor handlar om rättvisa. Innan politiska beslut fattas bör man analysera hälsokonsekvenser. Närvården har ett stort ansvar och det har ett avgörande för livskvaliteten hos varje människa. Naturligtvis önskar vi att Skene sjukhus ska finnas kvar på ett bra sätt, det har blivit alldeles för illa behandlat. Vi vill öka andelen av de ekologiska och lokalt producerade rättvisemärkta produkterna i kommunens verksamheter. Ett annat område är våra ungdomar. Vi vill öka kommunens attraktionskraft för unga genom att tillskapa bra och billiga hyresrätter och vi vill subventionera kollektiva arbets- och studieresor till annan ort för vi vill ju att våra ungdomar ska finnas kvar i kommunen. Och vi vill arbeta för att fritidskortet Västra Götaland ska gälla från klockan 14 på vardagar för att ungdomar ska kunna åka billigt till olika aktiviteter.

8 MARKS KOMMUN 8 (8) Ett område är levande landsbygd, det är väldigt viktigt för oss i Miljöpartiet. Vi vill verka för en småskalighet och i en kommun där mer än hälften av invånarna bor i mindre orter måste det finnas ett utbud av skola, vård och service fördelat över hela kommunen. Detta bidrar inte enbart till ökad tillgänglighet utan också en förbättrad miljö. Vi vill att det ska finnas öppna förskolor på många små orter men där detta inte är möjligt förordar vi ambulerande enheter. Vi vill fördubbla andelen kollektivtrafik till år 2020 och de kollektiva transporterna ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Vi vill också verka för att bevara och utveckla tågtrafiken samt att ha låga avgifter på kollektivtrafikens resor så att många verkligen har möjlighet att åka. Naturligtvis vill vi ha miljö som ett av våra områden, det är ju ett miljöparti. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en resurs som vi ofta tar för given fast den är utsatt. Vi vill att vattentäkterna i Mark ska skyddas mot exploatering så att vi kan erbjuda invånarna vatten av hög kvalitet. Vi vill inte att det ska förorenas utav bekämpningsmedel och vi vill inte ha läkemedelsrester i vårt dricksvatten. Vi vill att Marks kommun på nytt ska införa nya lokala miljökvalitetsmål så att vi åter kan bli en miljökommun. Kommunen ska vara en miljökommun och ett föredöme där miljöhänsyn tas i alla verksamheter. Vi vill verka för att Marks kommun aktivt arbetar för att bromsa klimatförändringar och förebygger skador. Och vi vill öka utbudet av miljövänliga drivmedel som biogas och biogasstationer samt laddningsstationer för elbilar. Kommunens bilpark ska vara mer miljövänlig och gå på biogas och andra miljövänliga drivmedel. Vi vill införa en lågstrålande zon för de personer som är elöverkänsliga och vi vill verka för utbyggd fjärrvärme och miljöcertifiering av Marks värmebolag. Men vi vill också satsa på utbildning, personalpolitik och på ett rikt näringsliv där vi vill stödja små och medelstora företag. Vid tangentbordet Suzanna Bengtsson Kommunsekreterare Marks kommun

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13.30 15.30. Paus och ajournering klockan 14.35-15.05. Beslutande s Pelle Pellby m Margareta

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 Från fullmäktigelistan: Martin Bergström - plats 13 Annika Heed - plats 21 Tommy Karlsson - Plats 22. Fotograf

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014.

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. 1a Maj, en dag att fira, men framförallt en dag att politiskt manifestera mot högerpolitik i Sverige och Europa. En dag att tydlig stå upp för våra värderingar om rättvisa,

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-12-04, klockan 18.00-20.30 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft bp Carin Falck m Linda Allansson,

Läs mer