Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER"

Transkript

1 STYRKOR Aktivt, rikt och utbrett föreningsliv som samverkar o Skateparker Aktiv by o Bydagar o Julskyltning mm Billigt att bo Besöksmål o Hembygdsparken o Medeltidskyrka o Golfbana o Kulturteater Bra o Boendemiljöer o Kommunikationer norr/söder o Närhet o Gäller tätorter Brandvärn Centralt läge o Levande centrum Engagemang Engagerade företagare o Arbetstillfällen Entreprenadverksamhet Etablerade varumärken o Ugglebadet o Lursjön o Hästveda marknad o Barnens By o Flädergården o Hilding o Hälsokällan o Sjunkaröd o Tallparken o Tyringe Museum o Vannaröd o Åparken o Backers o Dux Fantastisk natur o Vandringsleder o Centrumnära sjöar o Bad o Fiske o Jakt o Luften o Skogen Fjärrvärme Fritidsaktiviteter - fritidsgårdar Föreningslivet Föreningstätt och aktivt o Bättre nyttjande av planer o Idrottsanläggningar SVAGHETER Avsaknad av o arbetstillfällen o bostäder/bostadsprogram för unga för äldre o bussar o centrumaktiviteter o dagstidning o ledare o läkare o PUB/Uteställe/kafé o Dåligt utbyggt bredband på landsbygden o Mobiltäckning på landsbygden o Marknadsföring av området Avvecklad industri Bemanningsnivå på servicekontoren Bemanningsproblem på t ex Vårdcentralen Boendemöjligheter för turister Brister o Bostäder o Cykelvägar/promenad- /vandringsstråk o Första intrycket o Information o Integrationsarbetet o Kommunikationer ffa bredband och telefoni/mobil o Kommunikationer från större orter till mindre o Lokal service Ingen varuförsörjning ingen bankomat ridskola tandvård o Marknadsföring o Vägunderhåll o Tro på det egna samhället o Köptrohet o Marknadsföring o Utbud av kultur och fritid o Övernattningsmöjligheter Bristande engagemang bland ungdomar Centralt beläget sågverk Centrumkänsla saknas Höga hyror Dåliga kommunikationer utanför tätorterna Dålig marknadsföring Ekonomi Ett dominerande företag För få företag

2 Goda kommunikationer Ideellt engagemang Idéer Industrimark Kreativa invånare Kända personligheter Levande Centrum Lokal förädling Lokal service o Affärer o Bad o Bank o Bensinstation o Bibliotek o Bra och ändamålsenliga lokaler o Café o Camping o Förskola fritids o Livsmedelbutiker o Samlingslokaler o Skola o Vårdcentral Läget Matkultur - närproducerat Mycket ideell verksamhet Många barnfamiljer Många intressenter o Hundar och hästar Många träffpunkter/mötesplatser Natur- och kulturmiljöer Nyrenoverade skolor Näringslivet o Småföretagare som orkar och vågar satsa o Många småföretag o Starka företag Närhet Omfattande ideell verksamhet Pendlingsmöjligheter Samarbeten med andra o Föreningar/ideella krafter o Företag o Samfund Servicekontor Småskalighet Språkcafé Spännande historia Stort intresse för hembygden Stort lokalt engagemang Stora företag Tillgängliga lokaler/träffpunkter Turism Ungdomarna bor kvar/kommer tillbaka Fast i historien Förfallna fastigheter Fastigheter minskar i värde Fastigheter står tomma Genomfartstrafik Höga medlemsavgifter i föreningarna Icke finansierade lokaler Infarter Kommunen prioriterar huvudorten Ledarbrist Låg investeringsvilja från kommunen o Pengabrist i kommunen/ekonomi Nedvärdering av sin bygd Närodlat, ekologiskt Reningsverket Strandskyddet Skyltning Småskalighet Språksvårigheter Tomma lokaler Utflyttning o ungdomar Äldreboende saknas

3 Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER Bättre bredband Bostäder/tomma hus Dragons den Ekoby Ekologiska produkter Engagemang/Eldsjälar Engagera ungdomar Faddersystem för nyinflyttade Föreningslivet o Fin hästanläggning o Integrationsåtgärder o Samverkan o Träningsläger Fler aktiviteter i centrum Folk vill stanna kvar Gemensam energiförsörjning Ideell verksamhet Industrimark vid väg 23 Infrastruktur Invandring Kombinera hantverkare/lärlingar Kompletteringstrafik o Utveckla färdtjänsten Kulturella utbyten Kulturevenemang Lediga lokaler Lokal service o Butiker o Varubuss o Förskola (ny)/skola o Bättre kartor o Lokala kommunikationer o Hemsidor o Övernattningsmöjligheter Boende Husbil, husvagn Camping Lokala mässor/marknader Lokalt engagemang Lärlingssystem Marknadsföring Mycket ledig mark o Påarp Mobil samåkning Naturen o Finjasjöområdet o Åraslövs mosse o Outnyttjade områden HOT Avsaknad av vuxna Avsaknad av träffpunkter Avfolkning Bank på orten som inte tror på tillväxt vågar inte finansiera Befintliga fastigheter/bostäder dåligt underhållna Brist på moderna bostäder Bristande barnomsorg Dominerande företag flyttar Droger Ensamhet/isolering Främlingsfientlighet Företag/lantbruk läggs ned Försämrad o Ideellt engagemang o Infrastruktur o Kollektivtrafik/busstrafik o Lokal service Genomgångstrafiken Gårdar förfaller Ingen generationsväxling Kommunen satsar endast på huvudorten Kontanthantering Kriminalitet Landsbygden växer igen Låg kommunal profil/brist på samverkan Mobiltäckningen Nedvärdering av egen ort Nedläggning av service Outnyttjade resurser Rasism Servicen minskar o Affären försvinner o Skolan läggs ned Tomma lokaler/fastigheter/bostäder Utanförskap Utflyttning (av unga) Utpendling Ungdomsarbetslöshet Vikande befolkning Vildsvin Vindkraftverken Åldrande befolkning Ökad o polarisering stad land o arbetslöshet

4 Ny restaurang Nya kanaler för kommunikation Nya och utökade samarbeten o Gemensamt engagemang kring naturoch friluftsområden o Hovdala o Utveckla skolan o Föreningslivet o Småföretagarna Närhet Perstorps hotell Småföretagande o Småskalig livsmedelsproduktion o o Outnyttjade lantbruk omvandlas till närodlat/gårdsbutik o Saluhall med mat och hantverk Servicepunkter Social delaktighet Social bank/socialt företagande Solcellspark Småföretagande Station kompletteringstrafik Sverigeleden/Cykelväg Tillgänglig ung arbetskraft Tomma lokaler fylls med verksamhet Turism o Friluftsverksamhet Tänk tvärt om Utveckla o Björstorp o Föreningsverksamhet o Hästverksamheter o Luhrsjön Vintercamping Badbuss Samarbete o Infrastrukturen o Konferensverksamhet/läger o Kurser o Livsmedelsutkörning o Multihallen/arrangemangshall o Näringslivet o Samverkan med andra o Stora Hotellet i Vittsjö o Sjöstugan Ökad inflyttning av dem som pendlar in

5 Om 5 år vill vi ha Attraktivitet för många En fortsatt bra hästkommun Bättre övernattningsmöjligheter Utomhusbadanläggning Fortsatt underhåll av Finjasjön med bra badmöjligheter Friluftscamping Blomstrande/Utökat samarbete mellan föreningarna o scouter Utbyggnaden av bredband ska vara klar/vara mer utvecklad Ekolekplats Utvecklat träffpunkten i Nävlinge Bra marknadsföring av området Alla ska trivas Vi har glädje av våra kulturella skillnader Ingen rasism Fler företag Större utbildningsverksamhet inom idrott Levande centrum Inga tomma industrilokaler Fler företag Ökad inflyttning Bästa boendemiljö Bra kommunikationer för gymnasieungdomar inte minst Tyrs Hov/multihallen ska fungera som bra träningsläger/föreningsmöjligheter Nybyggda lägenheter Fler träffpunkter Lokal försäljning av lokalproducerat Vårdcentral och apotek finns kvar Fler tågstopp Aktivitetscentrum Öppet landskap/fungerande lantbruk Om 5 år vill vi inte Bli av med sjukhuset eller ha färre vårdcentraler Se utflyttning Se tomma hus/lokaler Se sämre kommunikationer/tåg som kör förbi Se främlingsfientlighet Ha skolnedläggning Se öde hus

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Lokal plan för SJÖTOFTA

Lokal plan för SJÖTOFTA Lokal plan för SJÖTOFTA Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av samhället xyz...3 4 Vad är det bästa med byn xyz?...4 5 Slogan för

Läs mer

- 1 - Invånarsamråd. sammanfattning från gruppsamtal. Österbymo 12/10 Svinhult 19/10 Hestra 21/10 Norra Vi 29/10 Rydsnäs 2/11 Asby 5/11

- 1 - Invånarsamråd. sammanfattning från gruppsamtal. Österbymo 12/10 Svinhult 19/10 Hestra 21/10 Norra Vi 29/10 Rydsnäs 2/11 Asby 5/11 - 1 - YDRE KOMMUN Invånarsamråd sammanfattning från gruppsamtal Österbymo 12/10 Svinhult 19/10 Hestra 21/10 Norra Vi 29/10 Rydsnäs 2/11 Asby 5/11 er utan åtgärder är som drömmar Åtgärder utan visioner

Läs mer

Sammanställning av leaderdiskussioner i SÖSK-regionen

Sammanställning av leaderdiskussioner i SÖSK-regionen Sammanställning av leaderdiskussioner i SÖSK-regionen Detta är en sammanställning av de gruppdiskussioner som hållits i samband med information om Leader i de fem sydöstra kommunerna i Skåne. I diskussionerna

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 18 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av 7 politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 15 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av fyra politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

1. Mötesplatser där människor umgås och där vi kan få ny kunskap genom omprövning och nytänkande

1. Mötesplatser där människor umgås och där vi kan få ny kunskap genom omprövning och nytänkande Vision Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. Borås är en stad där möten mellan människor står i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar tillvara individernas

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 22 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av åtta politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013

Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013 Bilaga 1 Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013 Steg A Nulägesrapport: Hur är det i Noltorp idag Fråga 1 Varför bryr du dig om Noltorps utveckling - Vi är

Läs mer

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

Del 2: Inspirationsföreläsning Jeroen Sleurs var anlitad för att berätta om varför han valt att lämna Belgien och jobbet på SAS för

Del 2: Inspirationsföreläsning Jeroen Sleurs var anlitad för att berätta om varför han valt att lämna Belgien och jobbet på SAS för Minnesanteckningar från Leaders framtidsmöte 6 nov 2014 Mötet genomfördes kl. 19-21 i en konferenslokal på Folkets hus i Sandviken. Drygt femtio personer från hela Gästrikand deltog i mötet. Enligt handuppräckning

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning.

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning. Sammanfattning. Möjligheten till försörjning är grunden för landsbygdens utveckling. Därför prioriterar Folkungaland arbetstillfällen och nya företag främst. Genom satsningar på fritidsaktiviteter och

Läs mer

2020VEDDIGE LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP)

2020VEDDIGE LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP) 2020VEDDIGE LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP) LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP) SYFTE OCH MENING Den 27 april 2011 samlades ca 100 av Veddiges invånare i en Framtidsverkstad i syfte att beskriva samhällets nuläge,

Läs mer

Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016

Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016 Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016 LOKAL UTVECKLINGSPLAN 2012-2016 Mariannelund 1 Detta är Mariannelund 1.1 Historia Mariannelund ligger i Hässleby socken, en gammal kulturbygd. Hässleby nämns

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012

Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012 Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012 genomförd nov 2011 till april 2012 Sammanfattning Inför revideringen av Krokoms kommunomfattande översiktsplan genomfördes

Läs mer

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 Leader Mittland Plus Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Sammanfattning Denna utvecklingsstrategi

Läs mer

Svar/synpunkter vid gruppdiskussioner om kommunens framtida vision

Svar/synpunkter vid gruppdiskussioner om kommunens framtida vision 2014-04-07 Svar/synpunkter vid gruppdiskussioner om kommunens framtida vision Kommunfullmäktige 21 jan 2014 1. Hur ser det framtida Alvesta ut? 2. Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena för Alvesta,

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Tidanbygden

Lokal utvecklingsplan för Tidanbygden Lokal utvecklingsplan för Tidanbygden Utvecklingsgrupp: Kommun: Tidans intresseförening med medlemmar Skövde Kommun, nordligaste delen Revision: 1.3, januari 2013 foton: Arnold Karlén LUP Tidanbygden Sida

Läs mer

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Bakgrund Nässjö kommun och dess utveckling påverkas av vad som händer i kommunens mindre tätorter och landsbygd. Det är därför viktigt att det finns en

Läs mer

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Innehåll 1. Syfte 4 2. Beskrivning av landsbygden 5 Landsbygden och staden 5 Befolkning 5 Fysisk planering 5 Bostäder 6 Arbete 7 Förskola och skola 8 Äldreomsorg

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Skorped

Lokal utvecklingsplan för Skorped Lokal utvecklingsplan för Skorped 2011-11-27 Intresseföreningen Skorpeds framtid Avsikten med detta dokument är att beskriva nuläget i Skorped och visa på den drivkraft, vilja, framtidsanda och framtidstro

Läs mer

Leaderstrategi 2007-2013

Leaderstrategi 2007-2013 Leaderstrategi 2007-2013 2013 Leader Timrå Utvecklingsstrategi 2007-2013 1. SAMMANFATTNING... 2 2. ARBETSSÄTT/FÖRANKRING... 2 3. BAKGRUND OCH FAKTA OM LEADEROMRÅDET... 4 3.1 HISTORIA OCH LANDSKAP... 4

Läs mer

Vår lokala ekonomi En presentation av den lokala ekonomin i Gunnarsbyområdet.

Vår lokala ekonomi En presentation av den lokala ekonomin i Gunnarsbyområdet. Vår lokala ekonomi En presentation av den lokala ekonomin i Gunnarsbyområdet. 1 Den lokala ekonomin grunden för vårt välstånd Utställningen: Den Lokala ekonomin grunden för vårt välstånd; handlar om ett

Läs mer