Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor."

Transkript

1 Bruksanvisning

2 Välkommen! Vi gratulerar till ditt nya ReSound Unite Telefonclip. Med ReSound Unite Telefonclip kan du trådlöst koppla samman dina ReSound Alera hörapparater med Bluetooth mobiltelefoner. Telefonclipet erbjuder klar och störfri ljudöverföring oavsett om du befinner dig hemma, på kontoret eller i bilen. Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor. Läs också varningsinformation på sidan FCC ID: X26BTB-1 Information om störningar: Telefonclipet faller under Part 15 i FCC reglerna. Följande två saker skall beaktas: 1. Den här produkten kan inte orsaka skadliga störningar och 2. Den här produkten kan påverkas av utomstående störning. OBS! Utrustningen har testats och klassificerats som en digital enhet i Klass B enligt part 15 i FFC reglerna. Dessa regler är utvecklade för att ge skydd mot störningar vid installation. Utrustningen genererar och använder radiofrekvens energi och om den inte installeras och används rätt enligt anvisningarna kan den störa radiokommunikation. Om sådan störning uppstår kan det hindras genom att man stänger av och sätter på utrustningen. Eller följer råden nedan: 2 3

3 Placera om mottagaren Öka avstånd mellan utrustningen och sändaren Anslut utrustningen till ett annat uttag än det som sändaren är anslutet till Kontakta en radio/tv-leverantör för att få hjälp och råd Användningsområde Med hjälp av ReSound Unite Telefonclip kan användaren bättre följa en telefonkonversation. ReSound Unite Telefonclip överför ljud trådlöst mellan en mobiltelefon med Blueooth och ReSound Alera hörapparater. Landspecifik information Produkten säljs inom EU och Schweiz. Nationella restriktioner Norge: Utrustningen får inte användas inom ett område på 20 km vid Ny Ålesund. Följande regler bör tillämpas: I EU: Den här produkten följer Essential Requirements enligt - Annex I i Council Directive 93/42/EEC för medicinteknisk utrustning (MDD) och essential requirements och Directive 1999/5/EC (R&TTE). I USA: FCC CFR 47 Part 15, subpart C, section och För övriga länder utanför EU och USA hänvisas till de ländernas lokala regler. Den här produkten är klassificerad som mottagare klass 2 enligt EN Declaration of conformity finner du på 4 5

4 Innehåll Beskrivning Komma igång AV och PÅ...12 Parning Bluetooth...13 Hantering...16 Volymkontroll Laddningstid Bära din ReSound Unite telefonclip...19 Ljusindikator (LED)...21 Introduktion till Bluetooth Viktig information Tekniska specifikationer...31 Garanti...32 Råd vid felsökning Noteringar

5 Beskrivning 1. Volymkontroll 2. USB-ingång för laddning 3. Ljusindikator (LED) 4. Mikrofoningång 5. Multifunktionsknapp 6. Clip 7. Parningsknapp (bakom skyddet)

6 Komma igång Ladda batteri Innan du använder ditt Resound Unite telefonclip måste du ladda den. För att ladda den pluggar du i laddningskabeln så som det visas på bilden. Plugga sedan i andra änden av kabeln i ett uttag. Under laddningsprocessen lyser LED-indikatorn rött. Det övergår till grönt när batteriet är färdigladdat. Laddningstiden för ett helt dött batteri är ca 3 timmar. Det är säkert att låta den ladda över natten. Batteriet kan inte överhettas. När du laddar din ReSound Unite telefonclip för första gången skall du lämna den att ladda i minst tre timmar även om LEDindikatorn visar grönt ljus tidigare. För säkerhets skull skall du endast ladda batteriet med Re- Sounds laddare. Ladda inte ReSound Unite Phone Clip medan du har den på kroppen. Parning OBS! Följande information är riktad mestadels till din audionom. Det är din audionom som ställer in så att du kan använda din ReSound Unite telefonclip till dina hörapparater. 1. Säkerställ att ReSound Unite telefonclip är på och att dina hörapparater är avstängda genom att öppna batterifacket. 2. Med spetsen på en penna eller ett liknande objekt kan du trycka på den lilla parningsknappen på baksidan av ReSound Unite telefonclip. Den sitter gömt bakom höljet se bilden nedan

7 Tryck kort på knappen med penna tills LED-indikatorn blir blå. Då aktiveras parningsfunktionen i 20 sekunder. 3. När parningsfunktionen är aktiverad, stäng batterifacket på hörapparaterna och säkerställ att de är påslagna. När parningen har genomförts hörs en melodi i båda hörapparaterna. Nu kan du använda ReSound Unite telefonclip. AV och PÅ För att sätta PÅ din ReSound Unite telefonclip, tryck och håll nere multifunktionsknappen i ca en sekund tills du ser att LED-indikatorn lyser blått. Den lyser blått i ungefär 4 sekunder. För att stänga AV håll multifunktionsknappen intryckt i ca 3 sekunder till LED-indikatorn blinkar snabbt fyra gånger och sedan släcks. Parning med Bluetooth Om din mobiltelefon har Bluetooth kan den kommunicera med ReSound Unite telefonclip efter att du gjort följande två saker: para och ansluta. Parningen gör att du kontrollerar vilka Bluetooth-enheter som har tillstånd att kommunicera med varandra. Detta gör man bara en gång för varje enhet som du vill använda tillsammans med Resound Unite telefonclip. Du kan para upp till 8 Bluetooth-enheter med telefonclipet, men endast en i taget kan vara uppkopplad. Nedan beskrivs hur du parar två enheter och hur du kopplar upp dig. Para ihop Parningen görs via din mobiltelefon. Olika mobiler har olika menystrukturer. Titta därför i manualen till din mobiltelefon om du inte lyckas följa nedanstående steg

8 1. ReSound Unite telefonclip är AV. Placera din mobil intill telefonclipet och säkerställ att telefonen är påslagen. Tryck på multifunktionsknappen på telefonclipet i 7 sekunder. LED-indikatorn visar blått i två minuter vilket betyder att parningsläget är aktiverat. Telefonclipet är i parningsläge endast de två första minuterna efter att det blivit påslaget. 2. Hitta uppkopplings-inställningen för din telefon. Titta efter Bluetooth i menyerna eller Anslut. 3. Se till att Bluetooth är aktiverat i telefonen. 4. Välj via mobiltelefonen att söka efter Bluetooth-enheter. 5. Din mobiltelefon kommer att visa en lista över olika enheter. Välj Hearing Aid phone från listan. 6. Din mobiltelefon ber dig sedan att slå in en kod. Slå då in 0000 (fyra nollor). Ditt ReSound Unite telefonclip är nu sammanparad med din mobiltelefon. En del telefoner frågar vilken typ av Bluetooth du vill välja. Välj då Headset. Ansluta När din mobiltelefon och telefonclipet är sammanparade måste du ansluta telefonen innan du kan börja använda telefonclipet. Den här funktionen skall också visas i Bluetooth-menyn i din telefon. Vanligtvis under Anslut enhet. Markera ReSound Unite telefonclip och välj Anslut. När ditt telefonclip och din mobiltelefon är anslutna visas oftast en symbol i displayen på din telefon som ser ut så här: Anslutningen mellan telefonclipet och telefonen fortgår så länge båda är påslagna och befinner sig inom räckvidd för varandra. Om någon av dem stängs av eller flyttas utom räckvidd måste du ansluta igen. På vissa telefoner kan du ställa in anslutningen så att den sker automatiskt. Vi rekommenderar dig att göra så om det är möjligt. Titta i manualen för att se hur du skall gå till väga

9 Hantering Ta emot och neka samtal Sätt på telefonclipet. När ett samtal mottas på din mobiltelefon kommer Bluetooth-indikatorn att blinka och efter en kort fördröjning hör du ringsignalen i dina hörapparater. För att acceptera ett inkommande samtal, tryck lätt på multifunktionsknappen på telefonclipet. Om du har två hörapparater så hör du samtalet i båda hörapparaterna. Du kan också acceptera samtalet via telefonen. Om du önskar så kan din audionom justera dina hörapparater så att du hör både samtalet och kringliggande ljud Om du använder en ReSound Unite TV så notera att inkommande mobiltelefonsamtal alltid prioriteras först. Ljudet via ReSound Unite TV stoppas temporärt och kommer tillbaka först när samtalet avslutas. För att neka inkommande samtal skall du trycka på multifunktionsknappen två gånger på telefonclipet. Du kan också neka samtalet via din mobiltelefon. Ringa samtal Att ringa ett samtal är detsamma som utan telefonclip. Du använder mobiltelefonen för att välja eller slå ett telefonnummer. Om du har anslutit så hör du ringsignalerna direkt i hörapparaterna. Avsluta ett samtal För att avsluta ett samtal med ditt telefonclip trycker du på multifunktionsknappen. Samtalet avslutas och dina hörapparater återgår till det senast använda programmet. Du kan också välja att avsluta samtalet via din mobiltelefon

10 Volymkontroll Ditt telefonclip har en lätthanterlig volymkontroll för att du skall kunna öka eller minska det streamade ljudet från telefonen. Du kan också använd ReSound Unite fjärrkontroll (tillval) för att justera volymen. Batteritid Batteriförbrukning och batteritiden i ditt telefonclip beror på hur du använder det. Batteriet i ditt telefonclip kan laddas om flera hundra gånger. Om batteritiden minskar och blir påtagligt kortare skall du kontakta inköpsstället. Att bära sitt telefonclip Fäst telefonclipet på exempelvis tröjan eller jackan så att mikrofoningången pekar uppåt. Fäst den på ett avstånd av cm från din mun. Du kan också fästa den på solskyddet i bilen. Att återställa telefonclipet Med spetsen på en penna eller ett liknande objekt kan du trycka på den lilla parningsknappen på baksidan av ReSound Unite telefonclip. Det sitter gömt bakom höljet se bilden nedan. Håll den intryckt i minst 10 sekunder och telefonclipet är återställt

11 Ljusindikatorn Ljusindikatorn (LED-indikator) på ditt telefonclip har flera funktioner och ger dig information om statusen på ditt telefonclip. R LED-indikator resound Unite telefonclip -status Läge Status Parning Fast blå i 20 sekunder Redo för parning med hörapparater Fast blå i 2 minuter Redo för parning med Bluetooth mobiltelefon Laddning Fast röd Laddar batteriet Fast grön Färdigladdat batteri Normal Blinkar blått varannan Inkommande samtal -läge sekund Blinkar rött var femte Battery low sekund Blinkar blått två gånger Inget samtal väntar efter att du tryckt på multifunktonsknappen av avstängd 20 21

12 Introduktion till Bluetooth Vad är Bluetooth? Bluetooth möjliggör trådlös kommunikation för exempelvis mobiltelefoner. Kontrollera att den mobiltelefon du använder erbjuder Bluetoothuppkoppling. Sök efter nedanstående symbol i telefonens användarmanual. Det finns olika profiler när det gäller Bluetooth. Det är viktigt att din mobiltelefon stöder rätt profil. Din telefon måste erbjuda en profil som heter handsfree eller headset. De flesta mobiltelefoner har dessa profiler. Leta efter informationen i telefonens användarmanual. Räckvidd Telefonclipet stöder Bluetooth-kommunikation inom en räckvidd på ca 10 meter. Följande saker kan påverka: Störningar i omgivningen Om den mobiltelefon du använder har en mer begränsad räckvidd än 10 meter. Om du flyttar telefonen mer än 10 meter kan det påverka uppkopplingen. Flyttar du tillbaka den inom räckvidds-området igen kommer telefonclipet att försöka återuppta kontakten. Om det lyckas eller inte beror på hur länge kommunikationen har varit avbruten

13 Viktig information Skötsel och underhåll Rengör telefonclipet med en fuktig trasa. Använd aldrig tvål, diskmedel eller andra starka rengöringsvätskor när du tvättar ditt telefonclip. När du inte använder telefonclipet stäng då av det. Skydda telefonclipet från fukt och värme. Lämna det inte i en varm bil och ta det inte med in i fuktiga miljöer som badrum och bastu. Skydda det också från vibrationer och skakningar. Skydda mikrofon- och laddningsmynningen från fukt och smuts. Om det behövs kan du använda en liten rengöringsborste som finns till din hörapparat att rengöra dessa mynningar med. Generell information Låt inte små barn leka med telefonclipet. ReSound Unite telefonclip använder digitalt kodad överföring med låg strömförbrukning vid kommunikation med andra trådlösa enheter. Även om det är osannolikt så kan närliggande elektronik påverkas. Om det sker så flytta ReSound Unite telefonclip bort från den elektroniken. När du använder ReSound Unite telefonclip och det störs av närliggande elektromagnetiska fält flytta bort från den störande källan. Undvik att utsätta ditt telefonclip för regn och fukt Om produkten blir varm, om den har tappats i marken eller skadats, om den har tappats i vatten eller annan vätska använd den inte utan kontakta den klinik där du köpte den. Rätta dig efter lokala regler om du skall göra dig av med och slänga produkten. Använd ej i områden där det finns risk för explosioner. Använd inte produkten i områden där det kan förekomma gasläckor eller lättantändlig gas

14 Generell information Använd inte produkten där det är förbjudet att använda elektronik. Röntgen-apparatur (CT- eller MRI-scanner) kan tillfälligt påverka funktionaliteten. Vi rekommenderar att du stänger av produkten om du genomgår röntgen och lägger den i ett annat rum. Elektronisk utrustning med hög strömförbrukning kan påverka räckvidden för telefonclipet. Om dina hörapparater inte får kontakt med telefonclipet på grund av extern störning. Flytta då ifrån källan till störningen. Din hörapparat och telefonclipet har försetts med en egen nätverkskod vid anpassningstillfället. Därför kommer telefonclipet inte att kunna påverka andra hörapparater än dina egna. Gör inte själv några förändringar med telefonclipet. Öppna inte telefonclipet då det kan ta skada. Om du får problem med det skall du i första hand konsultera felsökningsguiden i slutet av bruksanvisningen eller kontakta kliniken du köpt telefonclipet hos. Resound Unite telefonclip får bara repareras hos ett auktoriserat servicecenter. Använd inte Resound Unite telefonclip i områden med RFöverföring som på exempelvis flygplan. Koppla bara ditt Resound Unite telefonclip till enheter som den är tänkt att kopplas till. Observera följande om batteriet Produkten är utrustad med ett uppladdningsbart batteri. Man får full kapacitet av batteriet först efter två till tre laddningsomgångar. Batteriet kan laddas flera hundra gånger innan det är förbrukat. Ta bort laddaren när du inte använder produkten. Lämna inte ett fulladdat batteri uppkopplad med laddaren. Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Om produkten lämnas oanvänd för en tid så mister ändå det fulladdade batteriet med tiden kapacitet. Om du lämnar produkten i en varm bil så minskar batterikapaciteten och batteriets livslängd. En produkt med ett kallt batteri kan temporärt sluta fungera trots att det är fulladdat. Batteriets förmåga minskar i temperaturer under noll

15 Batterivarning Batteriet i den här produkten kan börja brinna om det hanteras felaktigt. Försök inte själv att öppna produkten eller byta batteri. Det är inbyggt och inte utbytbart. Att använda andra batterier kan betyda risk för brand eller explosion och garantin upphör att gälla. Batteriet i din produkt kan inte bytas av användaren. Det kan i så fall skada produkten. Använd endast den laddare som följer med produkten när du laddar ReSound Unite telefonclip. Gör dig av med produkten enligt de regler som gäller. Släng inte produkten med innehållande batteri i elden då det kan explodera och inte heller med hushållsavfallet. Batterier som skadas kan explodera. Observera att följande produkt har en medföljande laddare. Ladda inte produkten med någonting annat en den medföljande AC-adaptern. Vid osäkerhet skall du höra dig för med den klinik där du köpt enheten. Följ instruktionerna för hur du skall ladda produkten i dess bruksanvisning. Varning vid laddning När du drar ur laddningssladden. Dra då inte i sladden utan i den del som sitter i uttaget. Använd aldrig en trasig laddare. Försök inte ta isär laddaren då det kan ge dig en elektrisk stöt eller explodera. Avstå från att ladda produkten i extrem värme eller kyla. Använd inte uttag utomhus för laddning av produkten. Inkorrekt laddningsförfarande kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Ladda inte ReSound Unite Phone Clip medan du har den på kroppen

16 Tekniska specifikationer Räckvidd: Trådlös kommunikation: Funktionell temperatur: Förvarings temperatur: upp till 3 meter 2,4 GHz 0 till 55 grader -20 till 60 grader Temperaturtest, transport och förvaringsinformation Den här produkten har genomgått olika temperaturtester samt fukttester mellan -25C och 70C enligt intern och industriell standard

17 Garanti Resound Unite telefonclip täcks av en garanti från leverantören under en period av 12 månader från inköpsdagen. Kontakta din hörselklinik där du köpt telefonclipet för mer information. Vad täcks av garanti Elektronik-komponenter som på grund av tillverknings- eller designfel slutar fungera vid normalt användande under garantitiden byts ut eller repareras utan kostnad om den återlämnas till inköpsstället. Vad täcks inte av garanti Fel som beror på felaktig hantering och felaktigt användande, olyckor eller fel som uppstått vid service av en icke auktoriserad serviceenhet samt om telefonclipet utsatts för miljöer med mycket fukt. Kontakta din hörselklinik för mer information. Serienummer: Inköpsdatum: 32 33

18 Råd vid felsökning Symptom Telefonclipet responderar inte om du trycker på multifunktionsknappen Orsak Batterierna i telefonclipet är svaga Möjliga åtgärder Ladda telefonclipet Parningsknappen är nertryckt, men du hör ingen melodi i hörapparaterna Telefonclipet hittas inte när du söker efter det i din mobiltelefons Bluetooth-meny Telefonclipet och hörapparaterna befinner sig för långt ifrån varandra Telefonclipet och hörapparaterna var inte i parningsläge samtidigt Telefonclipet och hörapparaten har för långt avstånd till varandra Telefonclipet har inte satts i Bluetooth parningsläge Se till att telefonclipet och hörapparaterna är inom räckvidd för varandra Upprepa parningsprocessen och se till att batterifacket på båda hörapparaterna stängs inom 20 sekunder efter att du tryckt på parningsknappen. Se till att telefonclipet och mobiltelefonen är inom räckvidd och gör om Bluetooth-sammankopplingen

19 Råd vid felsökning Symptom Bluetooth-sammankopplingen misslyckades Mobiltelefonen ringer men LED-indikatorn lyser inte och du hör inte ringsignalen i hörapparaterna Orsak Telefonclipet lämnade parningsläget innan det var slutfört i mobiltelefonen Fel kod slogs in Telefonclipet är avstängt Telefonclipet har inte sammankopplats med mobiltelefonen Bluetooth-uppkopplingen mellan telefonclipet och mobiltelefonen fungerar inte Möjliga åtgärder Upprepa Bluetooth-sammankopplingen Använd PIN-kod 0000 (fyra nollor) Slå på telefonclipet Genomför Bluetooth-sammankopplingen mellan mobiltelefonen och telefonclipet Tryck på multifunktionsknappen på telefonclipet för att återupprätta Bluetooth-kopplingen igen Konsultera mobiltelefonens användarmanual 36 37

20 Råd vid felsökning Symptom Mobiltelefonen ringer, LEDindikatorn visar signal men du hör inga ringsignaler i hörapparaterna Den du talar med hör inte din röst tillräckligt bra Det hörs inget ljud i hörapparaterna även om du är i telefonprogrammet Orsak Telefonclipet och hörapparaterna befinner sig för långt ifrån varandra. Batterierna i hörapparaterna är dåliga Telefonclipets mikrofon plockar inte upp din röst tillräckligt Volymen är felaktigt inställd Telefonclipet och hörapparaterna befinner sig för lång ifrån varandra Möjliga åtgärder Se till att hörapparaterna och telefonclipet är inom räckvidd för varandra Byt batterier i hörapparaterna Se till att mikrofonen på telefonclipet är riktat mot din mun och inte täcks av kläder Justera volymen på mobiltelefonen eller på telefonclipet med + eller -. Du kan också använda fjärrkontrollen om du har en sån för att justera volymen Se till att telefonclipet och hörapparaterna är inom räckvidd för varandra

21 Notes: Notes: 40 41

22 Var uppmärksam på information som är märkt med nedanstående symboler: Varning visar på situationer som kan leda till allvarlig skada Var uppmärksam visar på situationer som kan leda till mindre skada Råd och tips om hur du skall hantera din ReSound Unite Fjärrkontroll på bästa sätt. Utrustning som inkluderar RF-sändare Please ask your local hearing care professional concerning disposal of your ReSound Unite accessory Produkten är en Typ B applied part Any issues relating to the EU Medical Device Directive 93/42/EEC and R&TTE Directive 1999/5/EEC should be directed to GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Denmark 42 43

23 Worldwide Headquarters ReSound A/S Lautrupbjerg 7 DK-2750 Ballerup, Denmark Tel.: Fax: Stockholm GN ReSound AB Box Stockholm Tel: Göteborg GN ReSound AB Box Göteborg Tel: Fax: S Rev.D 44

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion Bruksanvisning jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter

Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter Det har aldrig varit enklare att ansluta sig ReSound Unite är en serie trådlösa tillbehör som gör att du kan ansluta din

Läs mer

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Bruksanvisning jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm Bruksanvisning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Micro Receiver DT20 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollera

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY10 4 Funktioner - Sync DY10 5 Komma igång 6 Börja använda

Läs mer

W I T H B L U E T O O T H H U B. User manual. Dual-use headset for in the office and on the go

W I T H B L U E T O O T H H U B. User manual. Dual-use headset for in the office and on the go W I T H B L U E T O O T H H U B User manual Dual-use headset for in the office and on the go Innehållsförteckning Tack!................................................................... 5 1. Vad finns

Läs mer

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Receiver DT10 3 Funktioner - Receiver DT10 4 Kontrollera hörapparatens

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Receiver DH10 Svenska

Receiver DH10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Receiver DH10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner - Receiver DH10 4 Komma igång 5 Börja använda 6 Meny 8 Fler

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160

Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160 Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160 Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat dot 2 by ReSound kommer

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

JABRA DRIVE BRUKSANVISNING

JABRA DRIVE BRUKSANVISNING JABRA DRIVE BRUKSANVISNING Innehåll TACK...2 OM JABRA DRIVE...2 FUNKTIONER I JABRA DRIVE...3 KNAPPTRYCKNINGAR...4 INDIKATORNS BETYDELSE...4 KOMMA IGÅNG...5 LADDA JABRA DRIVE...5 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV JABRA

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra Jabra BT2046 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...3 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok. 9212932 Utgåva 2 SV

Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok. 9212932 Utgåva 2 SV Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok 9212932 Utgåva 2 SV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna LPS-5 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Bruksanvisning. Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB

Bruksanvisning. Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB Bruksanvisning Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB För att snabbt och enkelt komma igång med ditt användande ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning och spara

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten.

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Trådlöst headset Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087 Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Innehåll 1. Varningar 1.1 Återvinningsinstruktioner för kunder i

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Jabra EXTREME FOR PC. jabra BRUKSANVISNING

Jabra EXTREME FOR PC. jabra BRUKSANVISNING Jabra EXTREME FOR PC jabra BRUKSANVISNING Innehåll TACK!.......................................................... 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Läs mer

Garanti 3 Auditiv feedback och hörlurar 12. Allmänt 3 Styrsätt 13-14. Grid Pad Go 4-7 Axelrem 15

Garanti 3 Auditiv feedback och hörlurar 12. Allmänt 3 Styrsätt 13-14. Grid Pad Go 4-7 Axelrem 15 Grid Pad Komma igång Garanti 3 Auditiv feedback och hörlurar 12 Allmänt 3 Styrsätt 13-14 Grid Pad Go 4-7 Axelrem 15 Grid Pad Go 8 och Grid Pad 10,8 översikt 4-6 Utfällbart stöd 15-16 Bluetooth högtalare

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Beltone TBR Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR62 1 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok

Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok 9203666 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-95W uppfyller grundläggande krav och andra relevanta

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-R9-1 (TG-RX-MXL12), TG-R9-11 (TG-RX-MXL28), TG-R9-6 (TG-RX-MXLANY), TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24 (TG-TX-JDL24), TG-T12-25 (TG-TX-JDL25) TG-T12-30 (TG-TX-JDR20), TG-T12-31

Läs mer

Jabra EASYGO USER MANUAL

Jabra EASYGO USER MANUAL USER MANUAL Innehåll TACK........................................................... 2 OM JABRA EASYGO............................................ 2 HEADSETETS FUNKTIONER.....................................

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Jabra HALO2. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra HALO2 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll Tack!.......................................................... 2 Om.............................................. 2 Headsetets funktioner......................................

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer