Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor."

Transkript

1 Bruksanvisning

2 Välkommen! Vi gratulerar till ditt nya ReSound Unite Telefonclip. Med ReSound Unite Telefonclip kan du trådlöst koppla samman dina ReSound Alera hörapparater med Bluetooth mobiltelefoner. Telefonclipet erbjuder klar och störfri ljudöverföring oavsett om du befinner dig hemma, på kontoret eller i bilen. Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor. Läs också varningsinformation på sidan FCC ID: X26BTB-1 Information om störningar: Telefonclipet faller under Part 15 i FCC reglerna. Följande två saker skall beaktas: 1. Den här produkten kan inte orsaka skadliga störningar och 2. Den här produkten kan påverkas av utomstående störning. OBS! Utrustningen har testats och klassificerats som en digital enhet i Klass B enligt part 15 i FFC reglerna. Dessa regler är utvecklade för att ge skydd mot störningar vid installation. Utrustningen genererar och använder radiofrekvens energi och om den inte installeras och används rätt enligt anvisningarna kan den störa radiokommunikation. Om sådan störning uppstår kan det hindras genom att man stänger av och sätter på utrustningen. Eller följer råden nedan: 2 3

3 Placera om mottagaren Öka avstånd mellan utrustningen och sändaren Anslut utrustningen till ett annat uttag än det som sändaren är anslutet till Kontakta en radio/tv-leverantör för att få hjälp och råd Användningsområde Med hjälp av ReSound Unite Telefonclip kan användaren bättre följa en telefonkonversation. ReSound Unite Telefonclip överför ljud trådlöst mellan en mobiltelefon med Blueooth och ReSound Alera hörapparater. Landspecifik information Produkten säljs inom EU och Schweiz. Nationella restriktioner Norge: Utrustningen får inte användas inom ett område på 20 km vid Ny Ålesund. Följande regler bör tillämpas: I EU: Den här produkten följer Essential Requirements enligt - Annex I i Council Directive 93/42/EEC för medicinteknisk utrustning (MDD) och essential requirements och Directive 1999/5/EC (R&TTE). I USA: FCC CFR 47 Part 15, subpart C, section och För övriga länder utanför EU och USA hänvisas till de ländernas lokala regler. Den här produkten är klassificerad som mottagare klass 2 enligt EN Declaration of conformity finner du på 4 5

4 Innehåll Beskrivning Komma igång AV och PÅ...12 Parning Bluetooth...13 Hantering...16 Volymkontroll Laddningstid Bära din ReSound Unite telefonclip...19 Ljusindikator (LED)...21 Introduktion till Bluetooth Viktig information Tekniska specifikationer...31 Garanti...32 Råd vid felsökning Noteringar

5 Beskrivning 1. Volymkontroll 2. USB-ingång för laddning 3. Ljusindikator (LED) 4. Mikrofoningång 5. Multifunktionsknapp 6. Clip 7. Parningsknapp (bakom skyddet)

6 Komma igång Ladda batteri Innan du använder ditt Resound Unite telefonclip måste du ladda den. För att ladda den pluggar du i laddningskabeln så som det visas på bilden. Plugga sedan i andra änden av kabeln i ett uttag. Under laddningsprocessen lyser LED-indikatorn rött. Det övergår till grönt när batteriet är färdigladdat. Laddningstiden för ett helt dött batteri är ca 3 timmar. Det är säkert att låta den ladda över natten. Batteriet kan inte överhettas. När du laddar din ReSound Unite telefonclip för första gången skall du lämna den att ladda i minst tre timmar även om LEDindikatorn visar grönt ljus tidigare. För säkerhets skull skall du endast ladda batteriet med Re- Sounds laddare. Ladda inte ReSound Unite Phone Clip medan du har den på kroppen. Parning OBS! Följande information är riktad mestadels till din audionom. Det är din audionom som ställer in så att du kan använda din ReSound Unite telefonclip till dina hörapparater. 1. Säkerställ att ReSound Unite telefonclip är på och att dina hörapparater är avstängda genom att öppna batterifacket. 2. Med spetsen på en penna eller ett liknande objekt kan du trycka på den lilla parningsknappen på baksidan av ReSound Unite telefonclip. Den sitter gömt bakom höljet se bilden nedan

7 Tryck kort på knappen med penna tills LED-indikatorn blir blå. Då aktiveras parningsfunktionen i 20 sekunder. 3. När parningsfunktionen är aktiverad, stäng batterifacket på hörapparaterna och säkerställ att de är påslagna. När parningen har genomförts hörs en melodi i båda hörapparaterna. Nu kan du använda ReSound Unite telefonclip. AV och PÅ För att sätta PÅ din ReSound Unite telefonclip, tryck och håll nere multifunktionsknappen i ca en sekund tills du ser att LED-indikatorn lyser blått. Den lyser blått i ungefär 4 sekunder. För att stänga AV håll multifunktionsknappen intryckt i ca 3 sekunder till LED-indikatorn blinkar snabbt fyra gånger och sedan släcks. Parning med Bluetooth Om din mobiltelefon har Bluetooth kan den kommunicera med ReSound Unite telefonclip efter att du gjort följande två saker: para och ansluta. Parningen gör att du kontrollerar vilka Bluetooth-enheter som har tillstånd att kommunicera med varandra. Detta gör man bara en gång för varje enhet som du vill använda tillsammans med Resound Unite telefonclip. Du kan para upp till 8 Bluetooth-enheter med telefonclipet, men endast en i taget kan vara uppkopplad. Nedan beskrivs hur du parar två enheter och hur du kopplar upp dig. Para ihop Parningen görs via din mobiltelefon. Olika mobiler har olika menystrukturer. Titta därför i manualen till din mobiltelefon om du inte lyckas följa nedanstående steg

8 1. ReSound Unite telefonclip är AV. Placera din mobil intill telefonclipet och säkerställ att telefonen är påslagen. Tryck på multifunktionsknappen på telefonclipet i 7 sekunder. LED-indikatorn visar blått i två minuter vilket betyder att parningsläget är aktiverat. Telefonclipet är i parningsläge endast de två första minuterna efter att det blivit påslaget. 2. Hitta uppkopplings-inställningen för din telefon. Titta efter Bluetooth i menyerna eller Anslut. 3. Se till att Bluetooth är aktiverat i telefonen. 4. Välj via mobiltelefonen att söka efter Bluetooth-enheter. 5. Din mobiltelefon kommer att visa en lista över olika enheter. Välj Hearing Aid phone från listan. 6. Din mobiltelefon ber dig sedan att slå in en kod. Slå då in 0000 (fyra nollor). Ditt ReSound Unite telefonclip är nu sammanparad med din mobiltelefon. En del telefoner frågar vilken typ av Bluetooth du vill välja. Välj då Headset. Ansluta När din mobiltelefon och telefonclipet är sammanparade måste du ansluta telefonen innan du kan börja använda telefonclipet. Den här funktionen skall också visas i Bluetooth-menyn i din telefon. Vanligtvis under Anslut enhet. Markera ReSound Unite telefonclip och välj Anslut. När ditt telefonclip och din mobiltelefon är anslutna visas oftast en symbol i displayen på din telefon som ser ut så här: Anslutningen mellan telefonclipet och telefonen fortgår så länge båda är påslagna och befinner sig inom räckvidd för varandra. Om någon av dem stängs av eller flyttas utom räckvidd måste du ansluta igen. På vissa telefoner kan du ställa in anslutningen så att den sker automatiskt. Vi rekommenderar dig att göra så om det är möjligt. Titta i manualen för att se hur du skall gå till väga

9 Hantering Ta emot och neka samtal Sätt på telefonclipet. När ett samtal mottas på din mobiltelefon kommer Bluetooth-indikatorn att blinka och efter en kort fördröjning hör du ringsignalen i dina hörapparater. För att acceptera ett inkommande samtal, tryck lätt på multifunktionsknappen på telefonclipet. Om du har två hörapparater så hör du samtalet i båda hörapparaterna. Du kan också acceptera samtalet via telefonen. Om du önskar så kan din audionom justera dina hörapparater så att du hör både samtalet och kringliggande ljud Om du använder en ReSound Unite TV så notera att inkommande mobiltelefonsamtal alltid prioriteras först. Ljudet via ReSound Unite TV stoppas temporärt och kommer tillbaka först när samtalet avslutas. För att neka inkommande samtal skall du trycka på multifunktionsknappen två gånger på telefonclipet. Du kan också neka samtalet via din mobiltelefon. Ringa samtal Att ringa ett samtal är detsamma som utan telefonclip. Du använder mobiltelefonen för att välja eller slå ett telefonnummer. Om du har anslutit så hör du ringsignalerna direkt i hörapparaterna. Avsluta ett samtal För att avsluta ett samtal med ditt telefonclip trycker du på multifunktionsknappen. Samtalet avslutas och dina hörapparater återgår till det senast använda programmet. Du kan också välja att avsluta samtalet via din mobiltelefon

10 Volymkontroll Ditt telefonclip har en lätthanterlig volymkontroll för att du skall kunna öka eller minska det streamade ljudet från telefonen. Du kan också använd ReSound Unite fjärrkontroll (tillval) för att justera volymen. Batteritid Batteriförbrukning och batteritiden i ditt telefonclip beror på hur du använder det. Batteriet i ditt telefonclip kan laddas om flera hundra gånger. Om batteritiden minskar och blir påtagligt kortare skall du kontakta inköpsstället. Att bära sitt telefonclip Fäst telefonclipet på exempelvis tröjan eller jackan så att mikrofoningången pekar uppåt. Fäst den på ett avstånd av cm från din mun. Du kan också fästa den på solskyddet i bilen. Att återställa telefonclipet Med spetsen på en penna eller ett liknande objekt kan du trycka på den lilla parningsknappen på baksidan av ReSound Unite telefonclip. Det sitter gömt bakom höljet se bilden nedan. Håll den intryckt i minst 10 sekunder och telefonclipet är återställt

11 Ljusindikatorn Ljusindikatorn (LED-indikator) på ditt telefonclip har flera funktioner och ger dig information om statusen på ditt telefonclip. R LED-indikator resound Unite telefonclip -status Läge Status Parning Fast blå i 20 sekunder Redo för parning med hörapparater Fast blå i 2 minuter Redo för parning med Bluetooth mobiltelefon Laddning Fast röd Laddar batteriet Fast grön Färdigladdat batteri Normal Blinkar blått varannan Inkommande samtal -läge sekund Blinkar rött var femte Battery low sekund Blinkar blått två gånger Inget samtal väntar efter att du tryckt på multifunktonsknappen av avstängd 20 21

12 Introduktion till Bluetooth Vad är Bluetooth? Bluetooth möjliggör trådlös kommunikation för exempelvis mobiltelefoner. Kontrollera att den mobiltelefon du använder erbjuder Bluetoothuppkoppling. Sök efter nedanstående symbol i telefonens användarmanual. Det finns olika profiler när det gäller Bluetooth. Det är viktigt att din mobiltelefon stöder rätt profil. Din telefon måste erbjuda en profil som heter handsfree eller headset. De flesta mobiltelefoner har dessa profiler. Leta efter informationen i telefonens användarmanual. Räckvidd Telefonclipet stöder Bluetooth-kommunikation inom en räckvidd på ca 10 meter. Följande saker kan påverka: Störningar i omgivningen Om den mobiltelefon du använder har en mer begränsad räckvidd än 10 meter. Om du flyttar telefonen mer än 10 meter kan det påverka uppkopplingen. Flyttar du tillbaka den inom räckvidds-området igen kommer telefonclipet att försöka återuppta kontakten. Om det lyckas eller inte beror på hur länge kommunikationen har varit avbruten

13 Viktig information Skötsel och underhåll Rengör telefonclipet med en fuktig trasa. Använd aldrig tvål, diskmedel eller andra starka rengöringsvätskor när du tvättar ditt telefonclip. När du inte använder telefonclipet stäng då av det. Skydda telefonclipet från fukt och värme. Lämna det inte i en varm bil och ta det inte med in i fuktiga miljöer som badrum och bastu. Skydda det också från vibrationer och skakningar. Skydda mikrofon- och laddningsmynningen från fukt och smuts. Om det behövs kan du använda en liten rengöringsborste som finns till din hörapparat att rengöra dessa mynningar med. Generell information Låt inte små barn leka med telefonclipet. ReSound Unite telefonclip använder digitalt kodad överföring med låg strömförbrukning vid kommunikation med andra trådlösa enheter. Även om det är osannolikt så kan närliggande elektronik påverkas. Om det sker så flytta ReSound Unite telefonclip bort från den elektroniken. När du använder ReSound Unite telefonclip och det störs av närliggande elektromagnetiska fält flytta bort från den störande källan. Undvik att utsätta ditt telefonclip för regn och fukt Om produkten blir varm, om den har tappats i marken eller skadats, om den har tappats i vatten eller annan vätska använd den inte utan kontakta den klinik där du köpte den. Rätta dig efter lokala regler om du skall göra dig av med och slänga produkten. Använd ej i områden där det finns risk för explosioner. Använd inte produkten i områden där det kan förekomma gasläckor eller lättantändlig gas

14 Generell information Använd inte produkten där det är förbjudet att använda elektronik. Röntgen-apparatur (CT- eller MRI-scanner) kan tillfälligt påverka funktionaliteten. Vi rekommenderar att du stänger av produkten om du genomgår röntgen och lägger den i ett annat rum. Elektronisk utrustning med hög strömförbrukning kan påverka räckvidden för telefonclipet. Om dina hörapparater inte får kontakt med telefonclipet på grund av extern störning. Flytta då ifrån källan till störningen. Din hörapparat och telefonclipet har försetts med en egen nätverkskod vid anpassningstillfället. Därför kommer telefonclipet inte att kunna påverka andra hörapparater än dina egna. Gör inte själv några förändringar med telefonclipet. Öppna inte telefonclipet då det kan ta skada. Om du får problem med det skall du i första hand konsultera felsökningsguiden i slutet av bruksanvisningen eller kontakta kliniken du köpt telefonclipet hos. Resound Unite telefonclip får bara repareras hos ett auktoriserat servicecenter. Använd inte Resound Unite telefonclip i områden med RFöverföring som på exempelvis flygplan. Koppla bara ditt Resound Unite telefonclip till enheter som den är tänkt att kopplas till. Observera följande om batteriet Produkten är utrustad med ett uppladdningsbart batteri. Man får full kapacitet av batteriet först efter två till tre laddningsomgångar. Batteriet kan laddas flera hundra gånger innan det är förbrukat. Ta bort laddaren när du inte använder produkten. Lämna inte ett fulladdat batteri uppkopplad med laddaren. Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Om produkten lämnas oanvänd för en tid så mister ändå det fulladdade batteriet med tiden kapacitet. Om du lämnar produkten i en varm bil så minskar batterikapaciteten och batteriets livslängd. En produkt med ett kallt batteri kan temporärt sluta fungera trots att det är fulladdat. Batteriets förmåga minskar i temperaturer under noll

15 Batterivarning Batteriet i den här produkten kan börja brinna om det hanteras felaktigt. Försök inte själv att öppna produkten eller byta batteri. Det är inbyggt och inte utbytbart. Att använda andra batterier kan betyda risk för brand eller explosion och garantin upphör att gälla. Batteriet i din produkt kan inte bytas av användaren. Det kan i så fall skada produkten. Använd endast den laddare som följer med produkten när du laddar ReSound Unite telefonclip. Gör dig av med produkten enligt de regler som gäller. Släng inte produkten med innehållande batteri i elden då det kan explodera och inte heller med hushållsavfallet. Batterier som skadas kan explodera. Observera att följande produkt har en medföljande laddare. Ladda inte produkten med någonting annat en den medföljande AC-adaptern. Vid osäkerhet skall du höra dig för med den klinik där du köpt enheten. Följ instruktionerna för hur du skall ladda produkten i dess bruksanvisning. Varning vid laddning När du drar ur laddningssladden. Dra då inte i sladden utan i den del som sitter i uttaget. Använd aldrig en trasig laddare. Försök inte ta isär laddaren då det kan ge dig en elektrisk stöt eller explodera. Avstå från att ladda produkten i extrem värme eller kyla. Använd inte uttag utomhus för laddning av produkten. Inkorrekt laddningsförfarande kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Ladda inte ReSound Unite Phone Clip medan du har den på kroppen

16 Tekniska specifikationer Räckvidd: Trådlös kommunikation: Funktionell temperatur: Förvarings temperatur: upp till 3 meter 2,4 GHz 0 till 55 grader -20 till 60 grader Temperaturtest, transport och förvaringsinformation Den här produkten har genomgått olika temperaturtester samt fukttester mellan -25C och 70C enligt intern och industriell standard

17 Garanti Resound Unite telefonclip täcks av en garanti från leverantören under en period av 12 månader från inköpsdagen. Kontakta din hörselklinik där du köpt telefonclipet för mer information. Vad täcks av garanti Elektronik-komponenter som på grund av tillverknings- eller designfel slutar fungera vid normalt användande under garantitiden byts ut eller repareras utan kostnad om den återlämnas till inköpsstället. Vad täcks inte av garanti Fel som beror på felaktig hantering och felaktigt användande, olyckor eller fel som uppstått vid service av en icke auktoriserad serviceenhet samt om telefonclipet utsatts för miljöer med mycket fukt. Kontakta din hörselklinik för mer information. Serienummer: Inköpsdatum: 32 33

18 Råd vid felsökning Symptom Telefonclipet responderar inte om du trycker på multifunktionsknappen Orsak Batterierna i telefonclipet är svaga Möjliga åtgärder Ladda telefonclipet Parningsknappen är nertryckt, men du hör ingen melodi i hörapparaterna Telefonclipet hittas inte när du söker efter det i din mobiltelefons Bluetooth-meny Telefonclipet och hörapparaterna befinner sig för långt ifrån varandra Telefonclipet och hörapparaterna var inte i parningsläge samtidigt Telefonclipet och hörapparaten har för långt avstånd till varandra Telefonclipet har inte satts i Bluetooth parningsläge Se till att telefonclipet och hörapparaterna är inom räckvidd för varandra Upprepa parningsprocessen och se till att batterifacket på båda hörapparaterna stängs inom 20 sekunder efter att du tryckt på parningsknappen. Se till att telefonclipet och mobiltelefonen är inom räckvidd och gör om Bluetooth-sammankopplingen

19 Råd vid felsökning Symptom Bluetooth-sammankopplingen misslyckades Mobiltelefonen ringer men LED-indikatorn lyser inte och du hör inte ringsignalen i hörapparaterna Orsak Telefonclipet lämnade parningsläget innan det var slutfört i mobiltelefonen Fel kod slogs in Telefonclipet är avstängt Telefonclipet har inte sammankopplats med mobiltelefonen Bluetooth-uppkopplingen mellan telefonclipet och mobiltelefonen fungerar inte Möjliga åtgärder Upprepa Bluetooth-sammankopplingen Använd PIN-kod 0000 (fyra nollor) Slå på telefonclipet Genomför Bluetooth-sammankopplingen mellan mobiltelefonen och telefonclipet Tryck på multifunktionsknappen på telefonclipet för att återupprätta Bluetooth-kopplingen igen Konsultera mobiltelefonens användarmanual 36 37

20 Råd vid felsökning Symptom Mobiltelefonen ringer, LEDindikatorn visar signal men du hör inga ringsignaler i hörapparaterna Den du talar med hör inte din röst tillräckligt bra Det hörs inget ljud i hörapparaterna även om du är i telefonprogrammet Orsak Telefonclipet och hörapparaterna befinner sig för långt ifrån varandra. Batterierna i hörapparaterna är dåliga Telefonclipets mikrofon plockar inte upp din röst tillräckligt Volymen är felaktigt inställd Telefonclipet och hörapparaterna befinner sig för lång ifrån varandra Möjliga åtgärder Se till att hörapparaterna och telefonclipet är inom räckvidd för varandra Byt batterier i hörapparaterna Se till att mikrofonen på telefonclipet är riktat mot din mun och inte täcks av kläder Justera volymen på mobiltelefonen eller på telefonclipet med + eller -. Du kan också använda fjärrkontrollen om du har en sån för att justera volymen Se till att telefonclipet och hörapparaterna är inom räckvidd för varandra

21 Notes: Notes: 40 41

22 Var uppmärksam på information som är märkt med nedanstående symboler: Varning visar på situationer som kan leda till allvarlig skada Var uppmärksam visar på situationer som kan leda till mindre skada Råd och tips om hur du skall hantera din ReSound Unite Fjärrkontroll på bästa sätt. Utrustning som inkluderar RF-sändare Please ask your local hearing care professional concerning disposal of your ReSound Unite accessory Produkten är en Typ B applied part Any issues relating to the EU Medical Device Directive 93/42/EEC and R&TTE Directive 1999/5/EEC should be directed to GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Denmark 42 43

23 Worldwide Headquarters ReSound A/S Lautrupbjerg 7 DK-2750 Ballerup, Denmark Tel.: Fax: Stockholm GN ReSound AB Box Stockholm Tel: Göteborg GN ReSound AB Box Göteborg Tel: Fax: S Rev.D 44

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt.

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Innan du börjar 4 Ingår vid leverans 4 Kompatibla hörapparater 5 Komponenter 6 Komma igång 8 Laddning 8 Bära easytek rätt

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

icube Bruksanvisning www.phonak.se 0682! GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icube www.phonak.se 0682! 029-0693-09/V1.00/2008-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCube_SE.qxp 17.3.2008 8:15 Uhr

Läs mer

Jabra CLIPPER. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll TACK........................................................... 2 OM JABRA CLIPPER............................................. 2 VAD JABRA CLIPPER

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz

ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz BRUKSANVISNING ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt Advanced jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått

Läs mer

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 SV Användarhandbok Innehåll 1. Viktigt...3 2. Inledning...4 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 5. Förklaring av de medföljande produkterna...7 6. Så fungerar

Läs mer

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Bruksanvisning www.jabra.com VÄLKOMMEN! Grattis till ditt val av vår nya Jabra GO 6430. Vi är övertygade om att du kommer att trivas med det breda utbudet av funktioner och att du kommer

Läs mer

Wi-Fi Combo Kit ANVÄNDARMANUAL + GARANTI INFO

Wi-Fi Combo Kit ANVÄNDARMANUAL + GARANTI INFO Wi-Fi Combo Kit ANVÄNDARMANUAL + GARANTI INFO VIKTIGT: Innan du använder din Wi-Fi BacPac och Wi-Fi Remote behöver du ladda ner produktuppdateringar. Dessa hittar du på: gopro.com/update Wi-Fi Remote

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Jabra SPORT. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPORT. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPORT Wireless+ Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll Tack!...2 Om Jabra SPORT...3 Headsetets funktioner...3 KOMMA IGÅNG...4 LADDA JABRA SPORT...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV JABRA SPORT....5 PARA IHOP

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com! 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Installation 7 3. Allmänna

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer