Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor."

Transkript

1 Bruksanvisning

2 Välkommen! Vi gratulerar till ditt nya ReSound Unite Telefonclip. Med ReSound Unite Telefonclip kan du trådlöst koppla samman dina ReSound Alera hörapparater med Bluetooth mobiltelefoner. Telefonclipet erbjuder klar och störfri ljudöverföring oavsett om du befinner dig hemma, på kontoret eller i bilen. Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor. Läs också varningsinformation på sidan FCC ID: X26BTB-1 Information om störningar: Telefonclipet faller under Part 15 i FCC reglerna. Följande två saker skall beaktas: 1. Den här produkten kan inte orsaka skadliga störningar och 2. Den här produkten kan påverkas av utomstående störning. OBS! Utrustningen har testats och klassificerats som en digital enhet i Klass B enligt part 15 i FFC reglerna. Dessa regler är utvecklade för att ge skydd mot störningar vid installation. Utrustningen genererar och använder radiofrekvens energi och om den inte installeras och används rätt enligt anvisningarna kan den störa radiokommunikation. Om sådan störning uppstår kan det hindras genom att man stänger av och sätter på utrustningen. Eller följer råden nedan: 2 3

3 Placera om mottagaren Öka avstånd mellan utrustningen och sändaren Anslut utrustningen till ett annat uttag än det som sändaren är anslutet till Kontakta en radio/tv-leverantör för att få hjälp och råd Användningsområde Med hjälp av ReSound Unite Telefonclip kan användaren bättre följa en telefonkonversation. ReSound Unite Telefonclip överför ljud trådlöst mellan en mobiltelefon med Blueooth och ReSound Alera hörapparater. Landspecifik information Produkten säljs inom EU och Schweiz. Nationella restriktioner Norge: Utrustningen får inte användas inom ett område på 20 km vid Ny Ålesund. Följande regler bör tillämpas: I EU: Den här produkten följer Essential Requirements enligt - Annex I i Council Directive 93/42/EEC för medicinteknisk utrustning (MDD) och essential requirements och Directive 1999/5/EC (R&TTE). I USA: FCC CFR 47 Part 15, subpart C, section och För övriga länder utanför EU och USA hänvisas till de ländernas lokala regler. Den här produkten är klassificerad som mottagare klass 2 enligt EN Declaration of conformity finner du på 4 5

4 Innehåll Beskrivning Komma igång AV och PÅ...12 Parning Bluetooth...13 Hantering...16 Volymkontroll Laddningstid Bära din ReSound Unite telefonclip...19 Ljusindikator (LED)...21 Introduktion till Bluetooth Viktig information Tekniska specifikationer...31 Garanti...32 Råd vid felsökning Noteringar

5 Beskrivning 1. Volymkontroll 2. USB-ingång för laddning 3. Ljusindikator (LED) 4. Mikrofoningång 5. Multifunktionsknapp 6. Clip 7. Parningsknapp (bakom skyddet)

6 Komma igång Ladda batteri Innan du använder ditt Resound Unite telefonclip måste du ladda den. För att ladda den pluggar du i laddningskabeln så som det visas på bilden. Plugga sedan i andra änden av kabeln i ett uttag. Under laddningsprocessen lyser LED-indikatorn rött. Det övergår till grönt när batteriet är färdigladdat. Laddningstiden för ett helt dött batteri är ca 3 timmar. Det är säkert att låta den ladda över natten. Batteriet kan inte överhettas. När du laddar din ReSound Unite telefonclip för första gången skall du lämna den att ladda i minst tre timmar även om LEDindikatorn visar grönt ljus tidigare. För säkerhets skull skall du endast ladda batteriet med Re- Sounds laddare. Ladda inte ReSound Unite Phone Clip medan du har den på kroppen. Parning OBS! Följande information är riktad mestadels till din audionom. Det är din audionom som ställer in så att du kan använda din ReSound Unite telefonclip till dina hörapparater. 1. Säkerställ att ReSound Unite telefonclip är på och att dina hörapparater är avstängda genom att öppna batterifacket. 2. Med spetsen på en penna eller ett liknande objekt kan du trycka på den lilla parningsknappen på baksidan av ReSound Unite telefonclip. Den sitter gömt bakom höljet se bilden nedan

7 Tryck kort på knappen med penna tills LED-indikatorn blir blå. Då aktiveras parningsfunktionen i 20 sekunder. 3. När parningsfunktionen är aktiverad, stäng batterifacket på hörapparaterna och säkerställ att de är påslagna. När parningen har genomförts hörs en melodi i båda hörapparaterna. Nu kan du använda ReSound Unite telefonclip. AV och PÅ För att sätta PÅ din ReSound Unite telefonclip, tryck och håll nere multifunktionsknappen i ca en sekund tills du ser att LED-indikatorn lyser blått. Den lyser blått i ungefär 4 sekunder. För att stänga AV håll multifunktionsknappen intryckt i ca 3 sekunder till LED-indikatorn blinkar snabbt fyra gånger och sedan släcks. Parning med Bluetooth Om din mobiltelefon har Bluetooth kan den kommunicera med ReSound Unite telefonclip efter att du gjort följande två saker: para och ansluta. Parningen gör att du kontrollerar vilka Bluetooth-enheter som har tillstånd att kommunicera med varandra. Detta gör man bara en gång för varje enhet som du vill använda tillsammans med Resound Unite telefonclip. Du kan para upp till 8 Bluetooth-enheter med telefonclipet, men endast en i taget kan vara uppkopplad. Nedan beskrivs hur du parar två enheter och hur du kopplar upp dig. Para ihop Parningen görs via din mobiltelefon. Olika mobiler har olika menystrukturer. Titta därför i manualen till din mobiltelefon om du inte lyckas följa nedanstående steg

8 1. ReSound Unite telefonclip är AV. Placera din mobil intill telefonclipet och säkerställ att telefonen är påslagen. Tryck på multifunktionsknappen på telefonclipet i 7 sekunder. LED-indikatorn visar blått i två minuter vilket betyder att parningsläget är aktiverat. Telefonclipet är i parningsläge endast de två första minuterna efter att det blivit påslaget. 2. Hitta uppkopplings-inställningen för din telefon. Titta efter Bluetooth i menyerna eller Anslut. 3. Se till att Bluetooth är aktiverat i telefonen. 4. Välj via mobiltelefonen att söka efter Bluetooth-enheter. 5. Din mobiltelefon kommer att visa en lista över olika enheter. Välj Hearing Aid phone från listan. 6. Din mobiltelefon ber dig sedan att slå in en kod. Slå då in 0000 (fyra nollor). Ditt ReSound Unite telefonclip är nu sammanparad med din mobiltelefon. En del telefoner frågar vilken typ av Bluetooth du vill välja. Välj då Headset. Ansluta När din mobiltelefon och telefonclipet är sammanparade måste du ansluta telefonen innan du kan börja använda telefonclipet. Den här funktionen skall också visas i Bluetooth-menyn i din telefon. Vanligtvis under Anslut enhet. Markera ReSound Unite telefonclip och välj Anslut. När ditt telefonclip och din mobiltelefon är anslutna visas oftast en symbol i displayen på din telefon som ser ut så här: Anslutningen mellan telefonclipet och telefonen fortgår så länge båda är påslagna och befinner sig inom räckvidd för varandra. Om någon av dem stängs av eller flyttas utom räckvidd måste du ansluta igen. På vissa telefoner kan du ställa in anslutningen så att den sker automatiskt. Vi rekommenderar dig att göra så om det är möjligt. Titta i manualen för att se hur du skall gå till väga

9 Hantering Ta emot och neka samtal Sätt på telefonclipet. När ett samtal mottas på din mobiltelefon kommer Bluetooth-indikatorn att blinka och efter en kort fördröjning hör du ringsignalen i dina hörapparater. För att acceptera ett inkommande samtal, tryck lätt på multifunktionsknappen på telefonclipet. Om du har två hörapparater så hör du samtalet i båda hörapparaterna. Du kan också acceptera samtalet via telefonen. Om du önskar så kan din audionom justera dina hörapparater så att du hör både samtalet och kringliggande ljud Om du använder en ReSound Unite TV så notera att inkommande mobiltelefonsamtal alltid prioriteras först. Ljudet via ReSound Unite TV stoppas temporärt och kommer tillbaka först när samtalet avslutas. För att neka inkommande samtal skall du trycka på multifunktionsknappen två gånger på telefonclipet. Du kan också neka samtalet via din mobiltelefon. Ringa samtal Att ringa ett samtal är detsamma som utan telefonclip. Du använder mobiltelefonen för att välja eller slå ett telefonnummer. Om du har anslutit så hör du ringsignalerna direkt i hörapparaterna. Avsluta ett samtal För att avsluta ett samtal med ditt telefonclip trycker du på multifunktionsknappen. Samtalet avslutas och dina hörapparater återgår till det senast använda programmet. Du kan också välja att avsluta samtalet via din mobiltelefon

10 Volymkontroll Ditt telefonclip har en lätthanterlig volymkontroll för att du skall kunna öka eller minska det streamade ljudet från telefonen. Du kan också använd ReSound Unite fjärrkontroll (tillval) för att justera volymen. Batteritid Batteriförbrukning och batteritiden i ditt telefonclip beror på hur du använder det. Batteriet i ditt telefonclip kan laddas om flera hundra gånger. Om batteritiden minskar och blir påtagligt kortare skall du kontakta inköpsstället. Att bära sitt telefonclip Fäst telefonclipet på exempelvis tröjan eller jackan så att mikrofoningången pekar uppåt. Fäst den på ett avstånd av cm från din mun. Du kan också fästa den på solskyddet i bilen. Att återställa telefonclipet Med spetsen på en penna eller ett liknande objekt kan du trycka på den lilla parningsknappen på baksidan av ReSound Unite telefonclip. Det sitter gömt bakom höljet se bilden nedan. Håll den intryckt i minst 10 sekunder och telefonclipet är återställt

11 Ljusindikatorn Ljusindikatorn (LED-indikator) på ditt telefonclip har flera funktioner och ger dig information om statusen på ditt telefonclip. R LED-indikator resound Unite telefonclip -status Läge Status Parning Fast blå i 20 sekunder Redo för parning med hörapparater Fast blå i 2 minuter Redo för parning med Bluetooth mobiltelefon Laddning Fast röd Laddar batteriet Fast grön Färdigladdat batteri Normal Blinkar blått varannan Inkommande samtal -läge sekund Blinkar rött var femte Battery low sekund Blinkar blått två gånger Inget samtal väntar efter att du tryckt på multifunktonsknappen av avstängd 20 21

12 Introduktion till Bluetooth Vad är Bluetooth? Bluetooth möjliggör trådlös kommunikation för exempelvis mobiltelefoner. Kontrollera att den mobiltelefon du använder erbjuder Bluetoothuppkoppling. Sök efter nedanstående symbol i telefonens användarmanual. Det finns olika profiler när det gäller Bluetooth. Det är viktigt att din mobiltelefon stöder rätt profil. Din telefon måste erbjuda en profil som heter handsfree eller headset. De flesta mobiltelefoner har dessa profiler. Leta efter informationen i telefonens användarmanual. Räckvidd Telefonclipet stöder Bluetooth-kommunikation inom en räckvidd på ca 10 meter. Följande saker kan påverka: Störningar i omgivningen Om den mobiltelefon du använder har en mer begränsad räckvidd än 10 meter. Om du flyttar telefonen mer än 10 meter kan det påverka uppkopplingen. Flyttar du tillbaka den inom räckvidds-området igen kommer telefonclipet att försöka återuppta kontakten. Om det lyckas eller inte beror på hur länge kommunikationen har varit avbruten

13 Viktig information Skötsel och underhåll Rengör telefonclipet med en fuktig trasa. Använd aldrig tvål, diskmedel eller andra starka rengöringsvätskor när du tvättar ditt telefonclip. När du inte använder telefonclipet stäng då av det. Skydda telefonclipet från fukt och värme. Lämna det inte i en varm bil och ta det inte med in i fuktiga miljöer som badrum och bastu. Skydda det också från vibrationer och skakningar. Skydda mikrofon- och laddningsmynningen från fukt och smuts. Om det behövs kan du använda en liten rengöringsborste som finns till din hörapparat att rengöra dessa mynningar med. Generell information Låt inte små barn leka med telefonclipet. ReSound Unite telefonclip använder digitalt kodad överföring med låg strömförbrukning vid kommunikation med andra trådlösa enheter. Även om det är osannolikt så kan närliggande elektronik påverkas. Om det sker så flytta ReSound Unite telefonclip bort från den elektroniken. När du använder ReSound Unite telefonclip och det störs av närliggande elektromagnetiska fält flytta bort från den störande källan. Undvik att utsätta ditt telefonclip för regn och fukt Om produkten blir varm, om den har tappats i marken eller skadats, om den har tappats i vatten eller annan vätska använd den inte utan kontakta den klinik där du köpte den. Rätta dig efter lokala regler om du skall göra dig av med och slänga produkten. Använd ej i områden där det finns risk för explosioner. Använd inte produkten i områden där det kan förekomma gasläckor eller lättantändlig gas

14 Generell information Använd inte produkten där det är förbjudet att använda elektronik. Röntgen-apparatur (CT- eller MRI-scanner) kan tillfälligt påverka funktionaliteten. Vi rekommenderar att du stänger av produkten om du genomgår röntgen och lägger den i ett annat rum. Elektronisk utrustning med hög strömförbrukning kan påverka räckvidden för telefonclipet. Om dina hörapparater inte får kontakt med telefonclipet på grund av extern störning. Flytta då ifrån källan till störningen. Din hörapparat och telefonclipet har försetts med en egen nätverkskod vid anpassningstillfället. Därför kommer telefonclipet inte att kunna påverka andra hörapparater än dina egna. Gör inte själv några förändringar med telefonclipet. Öppna inte telefonclipet då det kan ta skada. Om du får problem med det skall du i första hand konsultera felsökningsguiden i slutet av bruksanvisningen eller kontakta kliniken du köpt telefonclipet hos. Resound Unite telefonclip får bara repareras hos ett auktoriserat servicecenter. Använd inte Resound Unite telefonclip i områden med RFöverföring som på exempelvis flygplan. Koppla bara ditt Resound Unite telefonclip till enheter som den är tänkt att kopplas till. Observera följande om batteriet Produkten är utrustad med ett uppladdningsbart batteri. Man får full kapacitet av batteriet först efter två till tre laddningsomgångar. Batteriet kan laddas flera hundra gånger innan det är förbrukat. Ta bort laddaren när du inte använder produkten. Lämna inte ett fulladdat batteri uppkopplad med laddaren. Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Om produkten lämnas oanvänd för en tid så mister ändå det fulladdade batteriet med tiden kapacitet. Om du lämnar produkten i en varm bil så minskar batterikapaciteten och batteriets livslängd. En produkt med ett kallt batteri kan temporärt sluta fungera trots att det är fulladdat. Batteriets förmåga minskar i temperaturer under noll

15 Batterivarning Batteriet i den här produkten kan börja brinna om det hanteras felaktigt. Försök inte själv att öppna produkten eller byta batteri. Det är inbyggt och inte utbytbart. Att använda andra batterier kan betyda risk för brand eller explosion och garantin upphör att gälla. Batteriet i din produkt kan inte bytas av användaren. Det kan i så fall skada produkten. Använd endast den laddare som följer med produkten när du laddar ReSound Unite telefonclip. Gör dig av med produkten enligt de regler som gäller. Släng inte produkten med innehållande batteri i elden då det kan explodera och inte heller med hushållsavfallet. Batterier som skadas kan explodera. Observera att följande produkt har en medföljande laddare. Ladda inte produkten med någonting annat en den medföljande AC-adaptern. Vid osäkerhet skall du höra dig för med den klinik där du köpt enheten. Följ instruktionerna för hur du skall ladda produkten i dess bruksanvisning. Varning vid laddning När du drar ur laddningssladden. Dra då inte i sladden utan i den del som sitter i uttaget. Använd aldrig en trasig laddare. Försök inte ta isär laddaren då det kan ge dig en elektrisk stöt eller explodera. Avstå från att ladda produkten i extrem värme eller kyla. Använd inte uttag utomhus för laddning av produkten. Inkorrekt laddningsförfarande kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Ladda inte ReSound Unite Phone Clip medan du har den på kroppen

16 Tekniska specifikationer Räckvidd: Trådlös kommunikation: Funktionell temperatur: Förvarings temperatur: upp till 3 meter 2,4 GHz 0 till 55 grader -20 till 60 grader Temperaturtest, transport och förvaringsinformation Den här produkten har genomgått olika temperaturtester samt fukttester mellan -25C och 70C enligt intern och industriell standard

17 Garanti Resound Unite telefonclip täcks av en garanti från leverantören under en period av 12 månader från inköpsdagen. Kontakta din hörselklinik där du köpt telefonclipet för mer information. Vad täcks av garanti Elektronik-komponenter som på grund av tillverknings- eller designfel slutar fungera vid normalt användande under garantitiden byts ut eller repareras utan kostnad om den återlämnas till inköpsstället. Vad täcks inte av garanti Fel som beror på felaktig hantering och felaktigt användande, olyckor eller fel som uppstått vid service av en icke auktoriserad serviceenhet samt om telefonclipet utsatts för miljöer med mycket fukt. Kontakta din hörselklinik för mer information. Serienummer: Inköpsdatum: 32 33

18 Råd vid felsökning Symptom Telefonclipet responderar inte om du trycker på multifunktionsknappen Orsak Batterierna i telefonclipet är svaga Möjliga åtgärder Ladda telefonclipet Parningsknappen är nertryckt, men du hör ingen melodi i hörapparaterna Telefonclipet hittas inte när du söker efter det i din mobiltelefons Bluetooth-meny Telefonclipet och hörapparaterna befinner sig för långt ifrån varandra Telefonclipet och hörapparaterna var inte i parningsläge samtidigt Telefonclipet och hörapparaten har för långt avstånd till varandra Telefonclipet har inte satts i Bluetooth parningsläge Se till att telefonclipet och hörapparaterna är inom räckvidd för varandra Upprepa parningsprocessen och se till att batterifacket på båda hörapparaterna stängs inom 20 sekunder efter att du tryckt på parningsknappen. Se till att telefonclipet och mobiltelefonen är inom räckvidd och gör om Bluetooth-sammankopplingen

19 Råd vid felsökning Symptom Bluetooth-sammankopplingen misslyckades Mobiltelefonen ringer men LED-indikatorn lyser inte och du hör inte ringsignalen i hörapparaterna Orsak Telefonclipet lämnade parningsläget innan det var slutfört i mobiltelefonen Fel kod slogs in Telefonclipet är avstängt Telefonclipet har inte sammankopplats med mobiltelefonen Bluetooth-uppkopplingen mellan telefonclipet och mobiltelefonen fungerar inte Möjliga åtgärder Upprepa Bluetooth-sammankopplingen Använd PIN-kod 0000 (fyra nollor) Slå på telefonclipet Genomför Bluetooth-sammankopplingen mellan mobiltelefonen och telefonclipet Tryck på multifunktionsknappen på telefonclipet för att återupprätta Bluetooth-kopplingen igen Konsultera mobiltelefonens användarmanual 36 37

20 Råd vid felsökning Symptom Mobiltelefonen ringer, LEDindikatorn visar signal men du hör inga ringsignaler i hörapparaterna Den du talar med hör inte din röst tillräckligt bra Det hörs inget ljud i hörapparaterna även om du är i telefonprogrammet Orsak Telefonclipet och hörapparaterna befinner sig för långt ifrån varandra. Batterierna i hörapparaterna är dåliga Telefonclipets mikrofon plockar inte upp din röst tillräckligt Volymen är felaktigt inställd Telefonclipet och hörapparaterna befinner sig för lång ifrån varandra Möjliga åtgärder Se till att hörapparaterna och telefonclipet är inom räckvidd för varandra Byt batterier i hörapparaterna Se till att mikrofonen på telefonclipet är riktat mot din mun och inte täcks av kläder Justera volymen på mobiltelefonen eller på telefonclipet med + eller -. Du kan också använda fjärrkontrollen om du har en sån för att justera volymen Se till att telefonclipet och hörapparaterna är inom räckvidd för varandra

21 Notes: Notes: 40 41

22 Var uppmärksam på information som är märkt med nedanstående symboler: Varning visar på situationer som kan leda till allvarlig skada Var uppmärksam visar på situationer som kan leda till mindre skada Råd och tips om hur du skall hantera din ReSound Unite Fjärrkontroll på bästa sätt. Utrustning som inkluderar RF-sändare Please ask your local hearing care professional concerning disposal of your ReSound Unite accessory Produkten är en Typ B applied part Any issues relating to the EU Medical Device Directive 93/42/EEC and R&TTE Directive 1999/5/EEC should be directed to GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Denmark 42 43

23 Worldwide Headquarters ReSound A/S Lautrupbjerg 7 DK-2750 Ballerup, Denmark Tel.: Fax: Stockholm GN ReSound AB Box Stockholm Tel: Göteborg GN ReSound AB Box Göteborg Tel: Fax: S Rev.D 44

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med fjärrkontrollen. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor.

Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med fjärrkontrollen. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor. Bruksanvisning 1 Välkommen! Vi gratulerar till din nya fjärrkontroll. Med ReSound Unite fjärrkontroll kan du kontrollera din hörapparat och justera volym och programinställningar. Du kan reglera volymen

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

JABRA MOVE WIRELESS BRUKSANVISNING. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS BRUKSANVISNING. jabra.com/movewireless BRUKSANVISNING jabra.com/movewireless 1. VÄLKOMMEN...3 2. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 4 3. SÅ HÄR BÄR DU PRODUKTEN...5 3.1 HÖJDJUSTERING 4. LADDA PRODUKTEN... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. ANSLUTA PRODUKTEN...7

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D /

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / LV750-DP Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound.

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter

Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter Det har aldrig varit enklare att ansluta sig ReSound Unite är en serie trådlösa tillbehör som gör att du kan ansluta din

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion Bruksanvisning jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Bruksanvisning jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra Jabra BT2047 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...2 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

1. Välkommen 5. 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9

1. Välkommen 5. 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 5 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9 3. Komma igång 14 Steg 1. Ladda Roger MyLink 14 Steg 2. Ta loss

Läs mer

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm Bruksanvisning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW

Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW FCC ID: X26SY312 Information: Utrustningen överensstämmer med part 15 i FCC-reglerna. Följande två saker skall beaktas: 1. Denna utrustning orsakar

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini JABRA mini BRUKS ANVISNING jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Läs mer

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion Bruksanvisning jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-3W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat ReSound Live kommer att

Läs mer

Conference Microphone DC10 Svenska

Conference Microphone DC10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Conference Microphone DC10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement) 3 Funktioner - Conference

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Bruksanvisning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200 Bluetooth Halsslinga för hörapparater Bruksanvisning NL 200 Information om äkerhet 1 Information om äkerhet Avsedd användning NL200 teleslinga har utvecklats att upprätta en anslutning med Bluetooth-kompatibla

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning Jabra Speak 710 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

SVENSKA Manual. Ladda. Aktivera på www.tractive.com/activate. Ladda ner Tractive GPS appen. Placera Trackern på husdjurets halsband 13 / 64

SVENSKA Manual. Ladda. Aktivera på www.tractive.com/activate. Ladda ner Tractive GPS appen. Placera Trackern på husdjurets halsband 13 / 64 SVENSKA Manual Ladda Aktivera på www.tractive.com/activate TRACKER ID ABCDEFGH Ladda ner Tractive GPS appen Placera Trackern på husdjurets halsband 13 / 64 LEVERANSEN INNEHÅLLER 1 Tractive GPS tracker

Läs mer

Jabra. Elite 25e. Bruksanvisning

Jabra. Elite 25e. Bruksanvisning Jabra Elite 25e Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V1.00/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Bruksanvisning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Instruktioner för knapp: Ström på/av Ange ihopparningsläge Pausa/Spela Svara i telefonen Avsluta ett samtal Avvisa ett samtal Volym upp Föregående

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Receiver DT10 3 Funktioner - Receiver DT10 4 Kontrollera hörapparatens

Läs mer

Användarmanual PAK-50

Användarmanual PAK-50 Användarmanual PAK-50 SE För att kunna använda alarmknappen måste ett SIM-kort vara installerat (medföljer inte). Se den andra manualen Installation och inställningar. 1 SÄKERHETSÅTGÄRDER 1.1 OBS! Läs

Läs mer

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm Bruksanvisning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

W I T H B L U E T O O T H H U B. User manual. Dual-use headset for in the office and on the go

W I T H B L U E T O O T H H U B. User manual. Dual-use headset for in the office and on the go W I T H B L U E T O O T H H U B User manual Dual-use headset for in the office and on the go Innehållsförteckning Tack!................................................................... 5 1. Vad finns

Läs mer

Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare 10 Mikrofonhållare (med dubbelhäftande tejp) 11 Mikrofon 12 Mikrofonkontakt

Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare 10 Mikrofonhållare (med dubbelhäftande tejp) 11 Mikrofon 12 Mikrofonkontakt Produktinformation 1 12V-kontakt 2 Mikrofonanslutning 3 Kopplingsknapp 4 Funktionslampa (blå/röd) 5 Samtalsknapp 6 + Volymknapp Användning Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare

Läs mer

Microphone DM80 Svenska

Microphone DM80 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Microphone DM80 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Microphone DM80 3 Funktioner - Microphone DM80 4 Komma

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Micro Receiver DT20 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollera

Läs mer

Bruksanvisning Unitron umic

Bruksanvisning Unitron umic Bruksanvisning Unitron umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. I nära samarebete med professioner inom hörsel utvecklar vi avancerade

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Mono Headset BH 218 kan du nu hantera samtal ännu enklare. För att besvara ett samtal plockar du bara upp

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY10 4 Funktioner - Sync DY10 5 Komma igång 6 Börja använda

Läs mer