INTRODUKTIONSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-05-13 INTRODUKTIONSPLAN"

Transkript

1 INTRODUKTIONSPLAN Innan du börjar När Du börjar Administratör i vakansen ger Dig en första introduktion om anställningen. Bredvidgång planeras i någon av socialförvaltningens verksamheter om behov finns. Enhetschefen/administratören på enheten och Dina närmaste arbetskamrater informerar Dig successivt om Dina arbetsuppgifter. Sjuksköterskan kommer att ge dig information kring hälso-och sjukvårdslagen (HSL). De informerar också om verksamhetens mål, förväntningar och krav. SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER Socialförvaltningen har sin verksamhet inom äldre- och handikapp omsorgen. Indelade enligt nedanstående. Äldreboenden enligt socialtjänstlagen (SoL) Enen Hedgården Demens Älvgården Lövberga Hemtjänst samt korttidsboende enligt SoL Malmberget Gällivare Landet Korttids boende Wassarahem 1 Wassarahem 2 (fn tom ) Intraprenad enligt SoL Gunillahem

2 Handikappomsorgen Enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 8 st Gruppboende 1 st stöd och service team 4 dagliga verksamheter 1 korttidshem 1 fritidshem Personliga assistenter, ledsagare och avlösare. Mobila teamet 1 barn och ungdomsboende Socialt stöd enligt SoL 4 st gruppboende 1 st daglig verksamhet 1 mobilt team INFORMATION OM RESURSPOOLENS/VAKANSENS VERKSAMHET I resurspoolen finns 27 undersköterskor anställda. I första hand planeras resurspoolens personal in på akuta frånvaron. Om verksamheterna har behov av ytterligare ersättare ansvarar administratören i vakansen över rekryteringen av undersköterskor, skötare, vårdbiträde, barnskötare och ekonomibiträde till socialförvaltningens verksamheter. I vakansen arbetar 4 administratörer med rekrytering mån-tors 06:45-16:15, fred 06:45-15:30 och *lö-sö 06:45-15:30. (*= röd dag mitt i veckan samt aftnar.) Telefontid: Mån - Fre 06:45-09:00 13:00-16:15 Lö - Sö 06: (stängt för lunch 45 min mellan ) Besökstid: Mån Tis Ons, tors, fre SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT Sekretesslagen säger att Vi som arbetar inom hälso- och sjukvården inte får lämna ut information om brukaren till andra personer på andra arbetsplatser, inte ens till familjen. Sekretesslagen är till för att skydda brukarna. De uppgifter Du får ta del av i Ditt arbete är sekretesskyddade även när Du slutat din anställning. Vakansens administratör kommer att ge Dig information om sekretesslagen och du ska skriva på tystnadsplikt.

3 LEX SARAH Lex Sarah avser skyldigheten inom socialnämndens ansvarsområde att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden. Rapporteringsskyldigheten gäller för anställda, uppdragstagare, praktikanter/studenter, deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt frivilligarbetare. Rapporteringsskyldigheten gäller missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som drabbar en eller flera enskilda som får insatser eller kan komma ifråga för insatser inom socialtjänsten eller i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Med missförhållande avses handlingar som vi utför, eller låter bli att utföra i arbetet och som medför eller riskerar en/flera enskildas liv och hälsa och/eller psykiskt/fysiskt lidande. Rapportering av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande kan ske både muntligt och skriftligt till närmaste chef eller rapportmottagare. Med omsorg avses i denna föreskrift och allmänna råd insatser i form av service och omvårdnad som omfattas av socialtjänstlagen. LEX MARIA Lex Maria Avvikelse inom Hälso- och Sjukvård, HSL. Med avvikelse avses en icke förväntad händelse i verksamheten som medfört eller kunde medföra risk eller skada för patienten. All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegering har skyldighet att rapportera in avvikande händelser och risk för avvikande händelser. Medicinskt ansvarig sjuksköterska gör utifrån dessa avvikelser en bedömning om händelsen ska anmälas till socialstyrelsen som en Lex Maria anmälan. Mer information angående Lex Sarah och Lex Maria får ni på verksamhetens introduktion IT OCH TELEFONPOLICY Denna policy beskriver kommunövergripande regler för användningen av Internet. Alla som har möjlighet att använda kommunens datautrustning måste i förväg informeras om vad dessa får respektive inte får användas till samt om deras användande kan komma att kontrolleras. Vakansens administratör kommer att ge Dig information om policyn och lämna ut ett informationsblad Övergripande policy för användning av Internet. Privat mobiltelefon skall vara avstängd så långt som möjligt. Finns behov att ha på den på skall ringsignalen var på ljudlöst under arbetstid. SOCIALA MEDIER Som anställd i Gällivare kommun finns ingen förpliktelse att bevaka vad som publiceras på sociala medier. Eventuell aktivitet under arbetstid ska vara förankrad med närmaste chef, efter en genomgång av rutiner om användaridentitet och sekretessregler. Vakansens administratör kommer att lämna ut ett informationsblad Sociala medier - en orientering för dig som anställd i Gällivare kommun Se bifogad bilaga

4 TIDRAPPORT Du ska lämna in tidrapporten till administratören eller enhetschefen inom det område där du har arbetat mest. Tidrapporten ska lämnas in den 1:a vardagen varje månad, om tidrapporten lämnas in senare riskerar du att löneutbetalningen blir försenad. Arbetsledare på vakansen ansvarar över att löneplacera, därför är det viktigt att ni lämnar in betyg om ni har gått någon vårdutbildning. Löneutbetalning sker den 27:e varje månad, om den 27:e infaller på en lördag eller söndag sker utbetalning fredagen före. Du som är anställd på timlön ska få en kopia på din tidrapport som även gäller som anställningsbevis. Som ny vikarie skall du meddela din bank att du arbetar åt Gällivare Kommun och tala om vilket konto din lön skall gå in på. I samband med att du börjar arbeta kommer administratören eller enhetschefen att informera mer kring de riktlinjer och rutiner som gäller för tidrapporter inom sin verksamhet. ANSTÄLLNINGSSKYLDIGHET (tidsredovisningar) Inom personlig assistens skriver man tidsredovisning på den tid som man har arbetat hos den enskilde. Den tidsredovisningen skall lämnas in till Controllerfunktionen första vardagen i varje ny månad. Det är mycket viktigt att tidsredovisningarna kommer in eftersom Kommun har skyldighet att redovisa detta enligt anvisningar från försäkringskassan. Vid ev arbete som personlig assistent får ni vid introduktionen information av administratör/enhetschef hur ni fyller i tidsredovisningen. Se bilaga blankett Tidsredovisning SJUK- OCH FRISKANMÄLAN SAMT VÅRD AV BARN (VAB) När du blir sjuk ska sjuk- och friskanmälan göras via telefonsamtal. I samband med att du får introduktion på din arbetsplats får du information vilka rutiner som gäller för den arbetsplatsen. Du är skyldig att lämna in en skriftlig sjukförsäkran som enhetschef/administratör på arbetsplatsen ska ha undertecknat. Om du inte har rätt till sjuklön från arbetsgivaren ska du anmäla din sjukfrånvaro till försäkringskassan. Vid frånvaro för vård av barn (vab) skall ledighetsblankett fyllas i och lämnas till EC/adm för att du skall få ersättning från försäkringskassan. Du ansvarar själv över att anmäla vab till försäkringskassan. TIME POOL Är ett program där vi rekryterar vikarier via sms. När vi söker vikarier så kommer vikarien upp på de arbetsplatser där den blivit godkända som vikarier och samt att den har full tillgänglighet för skiften som förfrågas. Det är vikarens ansvar att hålla sin kalender uppdaterad. Ex. har ni tillgänglighet kl och vi har behov kl så kommer inte ni fram som vikarie till detta skift.

5 För att komma upp som tillgänglig vikarie rekommenderar vi att ni lägger tillgänglighet 24 tim/dygn. Om ni som vikarie inte kan tacka ja på det tillfrågade skiftet är det viktigt att ni avböjer den förfrågningen. Om vikarien har varit inaktiv (ingen el låg tillgänglighet) i timepool under 3 mån kommer vikarien avregistreras som vikarie. E- LEARNING Är en utbildning där du lär dig att själv gå in i Time Pool och lägga din tillgänglighet i din personliga kalender. E-learning får du hemskickad till dig när du blivit godkänd på arbetsplatsen du blivit erbjuden. IT FÖRBINDELSE I socialförvaltningen är du i ditt arbete skyldig att använda datorn som verktyg. Detta innebär att du för att kunna erbjudas vikariat ska skriva under en IT-förbindelse. Här får man veta vilket ansvar man har som vikarie t ex vad gäller att inte lämna ut sin inloggnings uppgift till någon annan person. Du får skriva under IT-förbindelsen i samband med första introduktionen om du inte erhåller vikariat så kommer IT-förbindelsen att makuleras. BELASTNINGSREGISTRET Enligt förordning LSS utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (RPS ) begär socialförvaltningen utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning för personal inom vissa verksamheter. Om du ansökt om vikariat inom en sådan verksamhet, vill vi att du lämnar in ett utdrag ur belastningsregistret. Du ansvarar själv över att fylla i blanketten som finns på (http://www.polisen.se/service/blanketter/blanketterbelastningsregistret/blankett-4429-lss-belastningsregistret/ )och skickar in begäran till Rikspolisstyrelsen. Efter ca 2-3 veckor kommer du att få hem ett kuvert från rikspolisstyrelsen med utdrag från belastningsregistret med dina personuppgifter. Brevet ska du oöppnat uppvisa för arbetsledarna på bemanningsenheten. Registerutdraget är giltigt under1 år från utfärdande datumet, därefter kommer vi att begära ett nytt utdrag om du vill fortsätta arbeta inom verksamheter med barn. INTRODUKTION VERKSAMHETEN Mer Introduktion om rutiner som gäller på den arbetsplats som ni ska arbeta på får ni på introduktionen på verksamheten. Viktigt att du som vikarier är informerad om att under vikariat juni-augusti har vi som arbetsgivaren inga eller mycket små möjligheter att erbjuda ledigheter. LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD (LAS) Vi vill ge dig en kort information om lagen. När du har arbetat 366 dagar inom 3 år har du rätt till återanställning. Rätten till återanställning gäller inte under tiden du har en anställning utan träder i kraft när du slutat din anställning. När du lämnat in anspråk på företrädesrätt blir vi skyldiga att erbjuda vikariat över 14 dagar om det uppstår.

6 Du kan förlora din rätt till återanställning om du nekar erbjudet vikariat, lagen ger dig inte rätt att välja arbetsplats/vikariat. Om du nekar till anställning mer än 14 dagar så innebär det att du kan förlora din rätt till återanställning. VID FRÅGOR KRING DIN ANSTÄLLNING Om Du har funderingar kring din anställning ska du vända Dig till vakansen tel.nr VI HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

Välkommen till hemtjänsten

Välkommen till hemtjänsten Välkommen till hemtjänsten Namn: Handledare: Enhetschefen är: Telefon: Vi vill med detta introduktionshäfte ge Dig en sammanfattning av det som vi tycker är av betydelse att känna till. Handbok med mer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN

VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN Här hittar du viktig information kring ditt arbete. Äldre- och handikappomsorgen ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Övergripande mål, behandlas med respekt och värdighet genom

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige Gällande per 20.08.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!... 4 Fakta om Agito... 4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008... 4 Vår affärsidé...

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Vägledning Sid. 1 (20) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Vägledning Sid. 1 (20) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Sid. 1 Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2009-09-17 Verksamhet: Verkställighet av LSS insatser

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten LOV i Gnosjö kommun - valfrihetssystem inom hemtjänsten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnummer Storgatan 15, 335 80 Gnosjö Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 0370-33 13 80 212000-0506

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Villkor för att vara godkänd anordnare av hemtjänst, avlösning och ledsagning

Villkor för att vara godkänd anordnare av hemtjänst, avlösning och ledsagning rev 2012-07-01 1 (20) Villkor SÄN 2009/28 Villkor för att vara godkänd anordnare av hemtjänst, avlösning och ledsagning Beskrivning av Nacka kommuns kundvalssystem Ett kundvalssystem består av 1. bestämmelser

Läs mer

Uppdrag som kontaktperson

Uppdrag som kontaktperson Stöd och omsorg Uppdrag som kontaktperson 1. Uppdrag: Kontaktperson Biträde av kontaktperson är en rättighet för de personer som omfattas av lagen LSS och som har behov av insatsen. Många funktionshindrade

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter

ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter ANSTÄLLNINGSAVTAL Överenskommelse har träffats om: ny anställning ändrade anställningsvillkor fr o m A. Parter Arbetsgivare (företag/förening) Tfn (även riktnr) Adress Postnr Organisationsnummer Den anställdes

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer