patient information För dig som använder Effentora

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "patient information För dig som använder Effentora"

Transkript

1 patient information För dig som använder Effentora

2 OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel för att behandla ihållande cancersmärta och har använt dessa under minst en veckas tid. Ge inte Effentora till någon annan. Förvara Effentora på en säker plats, där andra, särskilt barn inte kan komma åt det. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en vuxen eller ett barn, är en medicinsk nödsituation som kan leda till döden. Om en vuxen eller ett barn tar Effentora av misstag, sök akut medicinsk hjälp omedelbart. Effentora är ett smärtstillande läkemedel, en s.k. opioid, som används för att behandla genombrottssmärta hos vuxna patienter med cancer som redan tar annan smärtbehandling mot ihållande cancersmärta. Genombrottssmärta är smärta som uppträder plötsligt trots att du har tagit dina vanliga smärtstillande läkemedel. Använd Effentora precis som din läkare ordinerat Under titreringsfasen, vänta minst 30 minuter innan du tar en till dos av Effentora. Vänta i minst 4 timmar innan du behandlar en ny episod av genombrottssmärta. Om du regelbundet drabbas av mer än 4 episoder av genombrottssmärta per dag, bör du kontakta läkare. Använd aldrig Effentora för behandling av annan smärta än genombrottssmärta vid cancer.

3 Viktig information om Effentora som du bör vara uppmärksam på: genombrottssmärta vid Cancer 1. Din läkare har ordinerat en startdos av Effentora. Ersätt inte Effentora med andra fentanylläkemedel utan att tala med din läkare. 2. effentora kan orsaka livshotande biverkningar, särskilt andningsproblem: om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel för att behandla din ihållande cancersmärta. om du inte använder läkemedlet precis som din läkare ordinerat. 3. tveka inte att tala med din läkare om du har några frågor om din behandling. Vad är genombrottssmärta vid cancer Ihållande cancersmärta är smärta relaterad till din cancer som pågår hela dagen. Din läkare har förskrivit ett opioidläkemedel åt dig som ska lindra denna smärta under hela dagen. Även om ditt opioidläkemedel lindrar din ihållande cancersmärta för det mesta, kan du fortfarande uppleva plötsliga episoder eller toppar av måttlig till svår smärta. Detta är genombrottssmärta vid cancer, smärta som bryter igenom den smärtlindring som ditt opioidläkemedel ger. Läs bipacksedeln som medföljer Effentora innan du börjar ta läkemedlet och varje gång du får ett nytt recept, eftersom den kan innehålla ny information. Dela denna information med dina nära anhöriga. Om du har några frågor om Effentora, om någon annan behandling du får, eller om ditt hälsotillstånd, bör du diskutera detta med din läkare. OPIOIDBEHANDLING VID IHÅLLANDE SMÄRTA Underhållsbehandling GENOMBROTTSSMÄRTA VID CANCER Ihållande smärta Tid Intensitet

4 OM EFFENTORA Vad är Effentora Effentora är ett smärtstillande läkemedel, en s.k. opioid, som används för att behandla genombrottssmärta hos vuxna patienter med cancer som redan tar andra opioidläkemedel för sin ihållande cancersmärta. Effentora är ett receptbelagt läkemedel som innehåller den aktiva substansen fentanyl. Hur verkar Effentora Effentora buckaltablett placeras mellan kinden och tandköttet där den löses upp och den aktiva substansen, fentanyl, absorberas genom slemhinnan i munnen ut i blodsystemet. Intag av läkemedlet på detta sätt gör att det kan absorberas snabbt för att lindra din genombrottssmärta. Alternativt kan Effentora placeras under tungan. Så snart fentanyl kommer ut i blodet, transporteras det vidare ut i hela kroppen. Det transporteras till ditt centrala nervsystem, hjärnan och ryggmärgen, där det verkar för att lindra din smärta. När ska jag använda Effentora När läkaren har fastställt att Effentora är en lämplig behandling för dig, bör du ta Effentora så snart du börjar känna av en episod av genombrottssmärta. Hur skiljer sig Effentora från läkemedlet jag redan tar mot min ihållande smärta Det läkemedel du redan tar för din ihållande smärta är ett opioidläkemedel som verkar under hela dagen. Effentora är en behandling som verkar specifikt på genombrottssmärta (en ytterligare, plötslig smärta som uppkommer utöver den ihållande smärtan). Du måste fortsätta att ta din opioidbehandling mot ihållande smärta under tiden som du använder Effentora. Har Effentora någon smak Effentora innehåller inga tillsatta smakämnen. Du kan känna en svag smak, eller så känner du ingen smak alls. Innehåller Effentora socker Nej. Effentora är sockerfritt. Hur är Effentora förpackat Effentora är förpackat i individuellt förseglade, barnsäkra blisterförpackningar.

5 Användning av EFFENTORA Hur skall jag ta Effentora? Följ anvisningarna, steg 1 till 3, när du skall ta din Effentora. 1 Ta ut tabletten Försök INTE att trycka tabletten genom folien eftersom det kan skada tabletten. Öppna blisterkartan först när du är redo att ta tabletten. Tabletten skall tas omedelbart efter att den tagits ur blisterförpackningen. Ta loss en av blisterenheterna från blisterkartan genom att riva längs perforeringen. Böj blisterenheten längs den angivna linjen. Ta av folien på baksidan av blisterenheten för att ta ut tabletten. 2 3 Placera tabletten Ta ut tabletten från blisterkartan och placera omedelbart hela tabletten mellan kinden och tandköttet, nära en övre eller undre kindtand. Krossa eller dela inte tabletten. Alternativt, om det är att föredra, kan tabletten placeras under tungan. Bit, sug eller tugga inte på tabletten. Den skall heller inte sväljas. Detta resulterar i mindre smärtlindring än när tabletten tas enligt anvisningarna. Känn tabletten Tabletten bör lämnas mellan kinden och tandköttet tills den är upplöst, vilket vanligen ta cirka 14 till 25 minuter. Du kan känna en lätt bubblande känsla mellan kinden och tandköttet när tabletten löses upp. Om delar av tabletten finns kvar efter 30 minuter kan dessa sväljas ned med ett glas vatten.

6 DOSERING av EFFENTORA Hur hittar min läkare rätt dos för mig av Effentora Effentora finns i flera dosstyrkor. Din läkare kan gradvis öka dosen av Effentora för att hitta rätt dos för dig. Titreringsprocessen När du först börjar ta Effentora, kommer du och din läkare tillsammans hitta en optimal dos som effektivt lindrar din genombrottssmärta med minimala biverkningar. Arbetet med att hitta optimal dos kallas titreringsprocessen. Under titreringsprocessen kan du bli ombedd att ta mer än en tablett av samma styrka samtidigt; när du gör detta bör du placera tabletterna på var sin sida av munnen. Genom att följa läkarens anvisningar under denna dosjusteringsperiod och berätta för läkaren hur du mår, kan du hjälpa till att fastställa rätt dos för dig. När optimal dos har bestämts, kommer du att ta en tablett av den styrkan istället för att använda flera tabletter. Vad händer om jag fortfarande känner smärta efter en enkeldos av Effentora under titreringsperioden Om du under titreringsperioden inte känner av någon smärtlindring inom 30 minuter, kan din läkare be dig att ta en till tablett av samma styrka för att behandla den episoden. Vad händer om jag fortfarande känner smärta efter en enkeldos av Effentora när min rätta dos har fastställts Kontakta din läkare om din fastställda dos av Effentora inte lindrar genombrottssmärtan. Din läkare avgör då om din dos behöver ändras. När kan jag behandla en ny episod av genombrottssmärta med Effentora Följ instruktionerna som du fått av läkare eller apotekspersonal angående hur ofta du ska ta Effentora. Vänta i minst 4 timmar innan du behandlar en ny smärtepisod. Om du normalt drabbas av mer än 4 episoder om dagen av genombrottssmärta, bör du kontakta läkare. Medan jag tar Effentora, kan jag fortsätta att ta min opioidbehandling mot ihållande smärta? Du måste ta ditt opioidläkemedel mot ihållande cancersmärta så länge som du tar Effentora. Sluta inte med din opioidbehandling mot ihållande smärta utan att tala med din läkare.

7 VANLIGA BIVERKNINGAR OCH EFFENTORA Vilka är de eventuella biverkningarna vid behandling med Effentora? Liksom alla läkemedel kan Effentora orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De allvarligaste biverkningarna är ytlig andning, lågt blodtryck och chock. Om du blir mycket trött, eller har långsam och/eller ytlig andning, skall du eller den som vårdar dig kontakta läkare omedelbart och söka akuthjälp. Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): yrsel illamående där tabletten appliceras: smärta, sår, irritation, domning, tappad känsel, rodnad, svullnad eller blåsor Vanliga biverkningar (förekommer hos en 1 till 10 av 100 användare): förvirring, upprymdhetskänsla smakförändring sömnighet, överdriven trötthet, huvudvärk, skakningar kräkningar, förstoppning, inflammation i munnen, muntorrhet, diarré klåda, kraftig svettning Vad skall jag göra om jag får något av följande symtom? Ring omedelbart din läkare och sök akut medicinsk hjälp om du: har svårt att andas andas långsamt och ytligt (svag bröströrelse när du andas) känner dig extremt dålig samtidigt som du andas långsamt känner dig svag, mycket yr, förvirrad eller har onormala symtom. Detta kan vara symtom på att du tagit för mycket Effentora (en överdosering), eller att dosen du tar är för hög för dig. Om du känner dig mycket yr eller mycket sömnig innan tabletterna har löst upp sig helt, bör du genast skölja munnen med vatten, spotta ut resterande bitar i vasken eller toaletten. Dessa symtom kan också leda till allvarliga problem eller döden om de inte behandlas omedelbart. För ytterligare information om Effentora och eventuella biverkningar, se bipacksedeln som följer med ditt läkemedel. Om du märker av andra biverkningar när du använder Effentora, kontakta läkare.

8 interaktioner med EFFENTORA Kan jag ta andra mediciner medan jag tar Effentora? Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit något av följande läkemedel innan du börjar med Effentora: Läkemedel som kan göra dig sömnig (har lugnande effekt) såsom sömnmedel, läkemedel mot ångest, antihistaminer eller lugnande medel. Läkemedel som kan påverka hur du bryter ner Effentora, såsom ritonavir, nelfinavir, amprenavir och fosamprenavir (läkemedel som hjälper till att kontrollera HIV-infektion) eller så kallade CYP3A4-hämmare såsom ketokonazol, itrakonazol eller flukonazol (används för behandling av svampinfektioner), aprepitant (används vid kraftigt illamående) och diltiazem och verapamil (läkemedel för behandling av högt blodtryck eller hjärtsjukdomar). Läkemedel som kallas monoaminooxidas-hämmare (MAO-hämmare) (används mot depression) eller om du har använt sådana under de senaste 2 veckorna. S.k. partiella opioidagonister/antagonister t.ex. buprenorfin, nalbufin och pentazocin (läkemedel för behandling av smärta). Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel, vitaminer eller naturläkemedel. Kan jag ta Effentora tillsammans med mat och dryck Effentora kan användas före eller efter måltid. Du får dricka lite vatten innan du använder Effentora för att hjälpa till att fukta munnen, men du skall inte äta eller dricka något medan du tar läkemedlet. Du skall inte dricka grapefruktjuice medan du använder Effentora då det kan påverka hur kroppen bryter ned Effentora. Drick inte alkohol medan du använder Effentora. Det ökar risken för att drabbas av allvarliga biverkningar. Kan jag bita, tugga, suga på eller svälja Effentora Nej. Bit, tugga eller sug inte på Effentora tabletten och svälj den inte hel. Vad händer om jag sväljer Effentora Om du sväljer Effentora innan den passerar slemhinnan, kan lindringen av din genombrottssmärta bli sämre. Kan jag ta Effentora om jag är torr i munnen Ja. Du kan dricka vatten innan du tar Effentora för att fukta munnen.

9 säker användning, förvaring Och avfallshantering av EFFENTORA Vad behöver jag veta innan jag börjar ta Effentora? Du skall inte använda Effentora om: du inte använt ett receptbelagt opioidläkemedel regelbundet varje dag under minst en veckas tid för att behandla ihållande smärta. Har du inte använt sådana mediciner får du inte använda Effentora, då det kan öka risken för att din andning blir farligt långsam och/eller ytlig, eller t o m avstannar. du är allergisk (överkänslig) mot fentanyl eller något av övriga innehållsämnen i Effentora. du har allvarliga andningsproblem eller allvarlig obstruktiv lungsjukdom. Var särskilt försiktig med Effentora, och tala med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Effentora om du har något av följande: Kan jag köra bil eller använda maskiner efter att ha tagit Effentora Diskutera med din läkare om du kan köra bil och använda maskiner då du tagit Effentora. Kör inte bil eller använd maskiner om du känner dig trött eller yr, ser suddigt eller dubbelt eller har koncentrationsproblem. Det är viktigt att du känner till hur du reagerar på Effentora inan du kör bil eller använder maskiner. Vad ska jag göra om någon annan tar Effentora av misstag Sök omedelbart läkarhjälp om du tror att någon har tagit Effentora av misstag. Försök hålla personen vaken tills akut hjälp anländer. Om någon har tagit Effentora av misstag kan de få samma biverkningar som återfinns i avsnittet Om jag tagit för stor mängd Effentora. ditt andra opioidläkemedel mot ihållande cancersmärta har inte stabiliserats ännu. du lider av någon form av besvär som påverkar din andning (som t ex astma, pipande andning, eller andnöd). du har en huvudskada. du har onaturligt låg hjärtfrekvens eller andra hjärtproblem. du har lever- eller njurproblem, då dessa organ påverkar hur kroppen bryter ned medicinen. du har för liten blodvolym eller lågt blodtryck.

10 Om jag tagit för stor mängd Effentora De vanligaste biverkningarna om man tar för stor mängd Effentora är att man blir sömnig, illamående eller yr. Om du känner dig mycket yr eller mycket sömnig innan tabletten helt har upplösts skall du omedelbart skölja munnen med ett glas vatten och spotta ut tablettresterna i vasken eller toaletten. En allvarlig biverkan av Effentora är långsam och/eller ytlig andning. Detta kan inträffa om din dos är för hög eller du har tagit för mycket Effentora. Sök omedelbar medicinsk hjälp om detta inträffar. smärtdagbok På följande sidor kan du föra dagbok över din genombrottssmärta och när du har behövt ta Effentora. Uppgifterna kan du använda vid samtal med din ordinerande läkare. Fyll i datum, tid, smärtintenitet samt om du behövt använda Effentora. Hur skall Effentora förvaras Effentora kan vara livshotande om den tas av misstag av ett barn. Förvara därför Effentora utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte Effentora efter det utgångsdatum som anges på förpackningen. Förvara Effentora i originalförpackningen eftersom läkemedlet är fuktkänsligt. Effentora ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur du gör med mediciner som inte längre används. Exempel 19/ Effentora 400 µg x

11

12

13

14 KOM IHÅG övrig information Fortsätt att ta din behandling mot ihållande smärta varje dag medan du använder Effentora Effentora får endast användas om du regelbundet använder andra smärtstillande opioidläkemedel och din kropp är van vid dessa läkemedel. använd Effentora precis som din läkare ordinerat Det är viktigt att förstå det korrekta sättet att använda Effentora. Vänta i minst 4 timmar innan du behandlar en ny episod av genombrottssmärta, och tala med din läkare om du regelbundet behöver behandla mer än 4 episoder om dagen. Förvara Effentora utom syn- och räckhåll för barn Förvara Effentora på en trygg och säker plats utom räckhåll för barn och andra till vilka Effentora inte har ordinerats. Förhindra stöld och missbruk av Effentora Förvara Effentora på ett säkert ställe för att skydda det ifrån stöld. Det kan vara stöldbegärligt för personer som missbrukar läkemedel. Om du tror att någon av misstag har tagit Effentora Tillkalla omedelbart akut medicinsk hjälp. Viktiga telefonnummer Läkarens namn: Telefonnummer: Telefonnummer till akutsjukvård: Annan sjukvårdspersonal Namn: Telefon: Namn: Telefon: Namn: Telefon:

15 Se bipacksedeln som medföljer Effentora förpackningen för ytterligare viktig information. Om du har frågor efter att ha läst bipacksedeln, tala med din läkare. Beroendeframkallande medel Effentora (fentanyl), Receptbelagt läkemedel, Beroendeframkallande medel. Effentora används för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan behandlas med opioider som underhållsbehandling vid långvarig cancersmärta. Buckaltablett 100, 200, 400, 600 och 800 mikrogram. Effentora tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, Helsingborg, För ytterligare information se bipacksedeln eller Scandinavia Teva Sweden AB Järnvägsgatan 11 Box Helsingborg Tel Fax SW/EFF/13/0003 Oktober 2013

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temomedac 5 mg hårda kapslar Temomedac 20 mg hårda kapslar Temomedac 100 mg hårda kapslar Temomedac 140 mg hårda kapslar Temomedac 180 mg hårda kapslar Temomedac

Läs mer

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 Bipacksedel: Information till användaren Temomedac 5 mg hårda kapslar

Läs mer

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Eliquis patientbroschyr finns på 8 olika språk, fråga din sköterska eller läkare. Om du vill ha en fördjupad kunskap gällande

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Patientguide Information till personer som ordinerats botulintoxin B (Neurobloc ) för cervikal dystoni. Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Denna guide tillhandahålls av Eisai

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer