1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet"

Transkript

1 :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater förtjänar ett omhändertagande som motsvarar de risker och umbäranden de utsätts för. Egyptier och helsingborgare sedan drygt 30 år tillbaka. Liberala frågor är min näring och det är ett arv som förstärker min roll som världsmedborgare. Jag brinner för miljöfrågor som ledamot i miljönämnden under 2 mandatperiod samt berikande uppdrag som lekmannadomare vid migrationdomstolen. Jag vill bli invald i riksdagen, eftersom jag kan vara en företrädare för gamla och sjuka och se till deras intressen, eftersom jag själv har erfarenheter av detta. Jag vill också att fler funktionshindrade ska kunna komma ut i arbetslivet. Ju fler som arbetar, desto bättre för landet och för alla. blomstrande hållbart näringsliv som är basen för vår välfärd och en skola där alla får chansen att grundlägga sin framtid. Är gift och har 3 barn. Jag är kvinna, mamma, egen företagare, jurist, politiker, invandrare, kosmopolit, feminist och optimist. Vill arbeta för Sverige där alla känner sig välkomna oavsett kön, etnicitet, hälsotillstånd, ålder och sexuell läggning. Företagande, mänskliga rättigheter och mångfalld brinner jag för. Är elektronik ingenjör. Flyttade 984 till Sverige, Jobbat som Tvreparatör i 5 år. år läste Fred och konflikt forskning i Malmö Högskola IMER. Medlem sedan 2002 i FP, sitter som stadsdelsfullmäktige Oxie. Är nämndeman på Malmö Tingsrätt och Migrationsdomstolen. Civilingenjör och egen företagare inom teknikkonsultbranschen. Som sann liberal vill jag arbeta för frihet under ansvar, ett

2 Efter 8 år i kommunalpolitiken vill jag i Riksdagen arbeta för effektivare användning av skattepengarna, arbetslinjen och företagandets villkor. Dessutom driva principfrågorna kommunalisering av begravningshuvudmannaskapet, enbart borgerlig vigsel som legal vigselform och införandet av republik. Riksdagsledamot sedan Har framförallt arbetat med skolpolitik och ekonomisk politik. Ordförande i folkpartiets skolpolitiska arbetsgrupp och sedan september i år vice ordförande i riksdagens kulturutskott. Före detta företagare och författare till två böcker. Jag är 30 år och bor i Simrishamn tillsammans med min sambo och två barn. Att få representera norra och östra Skånes intressen för Folkpartiet i Riksdagen skulle vara oerhört utmanande. Ni som kryssar mig blir inte besvikna. Läs mer på;

3 Jag har lösningarna för att föra den svenska grund- och gymnasieskolan till toppen. Jag vill driva på ett totalt återförstatligande av skolan. Den enskilt viktigaste åtgärden för att höja skolans resultat på kort sikt är en statlig finansiering av undervisningen för barn med särskilda behov. Jag vill verka för ett samhälle där alla invånare kan finna sin mening och plats i livet. Att våra flyktingar/invandrare får möjlighet att skapa en tillvaro med bostad och arbete. Att våra ungdomar får möjlighet till bostad och arbete. Det är väldigt viktiga samhällsfrågor för mig. Hjärtat är alltid med i mitt politiska engagemang. Omsorgen om varje individ och kampen för allas lika värde måste prägla skolans verksamhet likaväl som sjukvårdens. Kärleken till nästan gör det självklart för mig att verka för en generösare biståndspolitik och ett humanare flyktingmottagande.

4 Egyptier och helsingborgare sedan drygt 30 år tillbaka. Liberala frågor är min näring och det är ett arv som förstärker min roll som världsmedborgare. Jag brinner för miljöfrågor som ledamot i miljönämnden under 2 mandatperiod samt berikande uppdrag som lekmannadomare vid migrationdomstolen. Skyddet för den personliga integriteten måste stärkas på internet. Kostnaden för att anställa är för hög och riskerna är för stora för småföretagare. Skåne behöver fler satsningar för att integrera hela Öresundsregionen till en gemensam arbetsmarknad. Detta är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Det är bättre med ett rejält skyddsnät i Akassan, så att folk vågar byta jobb, än föråldrade anställningstrygghetslagar där den fasta anställnigen blir så central att den tvingar folk kvar i anställningar där de vantrivs. Det ger en mer dynamisk arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats. Civilingenjör och egen företagare inom teknikkonsultbranschen. Som sann liberal vill jag arbeta för frihet under ansvar, ett blomstrande hållbart näringsliv som är basen för vår välfärd och en skola där alla får chansen att grundlägga sin framtid. Är gift och har 3 barn. Jag är en 5-årig sjukpensionär som bor på Berga i Eslöv. Min livsåskådning är Humanismen. Jag vill företräda Folkpartiet i Riksdagen! Vårt samhälle ska ha en generös och öppen syn på flykting och invandringspolitik. Vi ska agera kraftfullt mot främlingsfientliga krafter men också förändra och förbättra vår integrationspolitik genom krav på integration i den svenska samhällsmodellen.

5 Jag har varit aktiv i Fp i många år bl a kommunfullmäktige och engagerat mig särskilt i de socialpolitiska frågorna som jag tycker ska vara Fp:s viktiga framtoning. Med mitt rörelsehinder och rullstol har jag mina erfarenheter av handikappolitik och hjälpt till att föra fram positionerna representerade jag Fp i Rosengårds stadsdel, (ersättare, sen ledamot, även AU). Studerar statsvetenskap och har tillfälligt uppehåll från politiken. Arbetar som utbildningskoordinator på Malmö högskola och är facklig sektionsordförande. Intressen: Skola, mångfald och infrastruktur/planering. Jag vill fortsätta att vara en stark malmöröst för regionens bästa när det gäller sjukvård, kollektivtrafik, miljö o kultur. Sjukvård skall finnas när behov uppstår, Skåne skall vara runt för kollektivresanden, miljön skall värnas om idag och kulturen skall vara ett naturligt inslag i vardagen. Jag är kvinna, mamma, egen företagare, jurist, politiker, invandrare, feminist och kosmopolit. Jag är intresserad av att Skåne utvecklas till en expansiv, framgångsrik men samtidigt human och demokratisk region i vilken alla invånare har samma rättigheter och möjligheter. Brinner för en Region i utveckling, infrastruktur, vård och sociala välfärd för dess invånare. Näringsliv, entreprenörskap, arbetsmarknad och dess förutsättningar. Miljö, energi, kommunikationer och rättspolitiska frågor. Mitt dagliga arbete består av färdtjänst och sjukresefrågor i Skåne.

6 Är elektronik ingenjör. Flyttade 984 till Sverige, Jobbat som Tv-reparatör i 5 år. år läste Fred och konflikt forskning i Malmö Högskola IMER. Medlem sedan 2002 i FP, sitter som stadsdelsfullmäktige Oxie. Är nämndeman på Malmö Tingsrätt och Migrationsdomstolen. Medlem i Folkpartiet sedan 995. Sjuksköterska sedan 0 år. Arbetar i ambulanssjukvården i Malmö. Är övertygad om att den enskilde patienten kan bli bättre informerad och själv ta ett större ansvar för sina vårdkontakter. 2

7 Jag har lösningarna för att föra den svenska grund- och gymnasieskolan till toppen. Jag vill driva på ett totalt återförstatligande av skolan. Den enskilt viktigaste åtgärden för att höja skolans resultat på kort sikt är en statlig finansiering av undervisningen för barn med särskilda behov. Jag vill verka för ett samhälle där alla invånare kan finna sin mening och plats i livet. Att våra flyktingar/invandrare får möjlighet att skapa en tillvaro med bostad och arbete. Att våra ungdomar får möjlighet till bostad och arbete. Det är väldigt viktiga samhällsfrågor för mig. Hjärtat är alltid med i mitt politiska engagemang. Omsorgen om varje individ och kampen för allas lika värde måste prägla skolans verksamhet likaväl som sjukvårdens. Kärleken till nästan gör det självklart för mig att verka för en generösare biståndspolitik och ett humanare flyktingmottagande.

8 Jag har lösningarna för att föra den svenska grund- och gymnasieskolan till toppen. Jag vill driva på ett totalt återförstatligande av skolan. Den enskilt viktigaste åtgärden för att höja skolans resultat på kort sikt är en statlig finansiering av undervisningen för barn med särskilda behov. Jag vill verka för ett samhälle där alla invånare kan finna sin mening och plats i livet. Att våra flyktingar/invandrare får möjlighet att skapa en tillvaro med bostad och arbete. Att våra ungdomar får möjlighet till bostad och arbete. Det är väldigt viktiga samhällsfrågor för mig. Hjärtat är alltid med i mitt politiska engagemang. Omsorgen om varje individ och kampen för allas lika värde måste prägla skolans verksamhet likaväl som sjukvårdens. Kärleken till nästan gör det självklart för mig att verka för en generösare biståndspolitik och ett humanare flyktingmottagande.

9 Revisor i Region Skåne, ersättare i Regionfullmäktige, mångårig kommunpolitiker i min kommun, Östra Göinge, i bl.a. Kommunstyrelsen, vice ordförande i Industrifastighetsbolaget.

10 Som Österlening ser jag det fantastiska i vår bygd. Naturen, kulturen, idrotten, småskaligheten, närheten, individen, en blandning av positiva resurser som bara väntar på att utvecklas. Får jag ett politiskt förtroende blir min huvuduppgift att arbeta för att den utvecklingen påskyndas och ökas. pigg fläkt i regionen med sikte på att ta tillvara sydöstra Skånes intressen. Kryssar Ni mig blir Ni inte besvikna. Läs mer på; Min breda, långa politiska erfarenhet vill jag använda för att bidra till Österlens goda utveckling inom småföretagande, kultur & utveckling av generationsförståelse. Som småföretagare vill jag förbättra samspelet i samhället med samverkan, mötesplatser, effektiva informationskanaler & positivitet. Den absolut viktigaste frågan för mig är jobben - det vill säga företagande. Det ska vara attraktivt att vara företagare i Skåne. Jag vill arbeta för att Skåne-Köpenhamn ska ha nordens bästa företagsklimat. Tillgång på utbildad arbetskraft, goda kommunikationer, kapital och få handelshinder. Jag är 30 år, bor i Simrishamn med min sambo och två barn. Älskar Skåne och skulle bli en

11 Inom akutsjukvård har uttrycket the golden hour myntats, eftersom personer som fått definitiv medicinsk behandling, t.ex. i form av operation inom en timma också haft den högsta överlevnaden. Skåne finns, miljoner invånare samlade på en relativt begränsad yta, området är optimalt för en ambulanshelikopter. En centralt placerad helikopter, exempelvis i Hörby, skulle kunna nå alla delar av Skåne inom 5-8 minuter efter ett larm. Mitt krav är att under kommande mandatperioden bör Skåne få en egen ambulanshelikopter. Kultur kan vara som en läkande process, anser jag. Är lärare med stort natur- och kulturintresse. En fungerande infrastruktur för att skapa ett gynnsamt pendlingsområde inom Skåne ser jag som mycket viktigt. Att välja att bo i naturskönt område och kunna pendla med tåg/buss till arbetet. Jag har uppnått pensionsålder och fortfarande liberal i tanke och handling och hoppas att få vara med några år till. Jag vill verka för en bra sjukvård, lättåtkomlig för den som behöver den.

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

Kommunfullmäktige Värmdö

Kommunfullmäktige Värmdö (2380) Affi Stork, 54, Konsult, Med stort intresse för samhällsfrågor och varje människas möjligheter vill jag arbeta för ett samhälle där varje individ kan göra egna val, känna trygghet och ta ansvar.?

Läs mer

Landsting Nord L7 1(10)

Landsting Nord L7 1(10) (728) Agneta Fraser, 63, Butikschef, Sollentuna Verka för att de ofantligt långa köerna på våra akutsjukhus minskar. Att bli remitterad till en specialist från första början, inte kastas mellan olika instanser.

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Stockholms stad. Landstingskandidater

Stockholms stad. Landstingskandidater Stockholms stad Landstingskandidater Landstingskandidater Landstingskandidater Nomineringskommittén informerar Bästa/e centermedlem, Tidigare i år har vi haft chans att nominera centerns kand-idater till

Läs mer

KOMMUNEN RIKSDAGEN. Mats Werner och Anna Palmér kommer att dela på ansvaret att leda det socialdemokratiska arbetet i. kommunstyrelsen.

KOMMUNEN RIKSDAGEN. Mats Werner och Anna Palmér kommer att dela på ansvaret att leda det socialdemokratiska arbetet i. kommunstyrelsen. SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Kommunfullmäktige Nacka

Kommunfullmäktige Nacka (1012) Anders Bruhn, 54, Senior konsult, Jag är en lugn och eftertänksam person som ser till helheten mer än detaljerna. Jag tänker ofta före jag talar och har inga problem med att tala inför andra. Jag

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014

Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014 Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014 Innehåll Innehåll... 2 Vi vill mer... 3 Mycket har åstadkommits... 3 Folkpartiet liberalerna vill mer... 4 Framtiden börjar i klassrummet... 5

Läs mer

Medlemsomröstning till riksdags- och landstingsvalet 2014

Medlemsomröstning till riksdags- och landstingsvalet 2014 Medlemsomröstning till riksdags- och landstingsvalet 2014 Hej Centervän Som medlem har du möjligheten att direkt påverka vilka som ska kandidera för Centerpartiet i Gävleborg till riksdagsvalet och landstingsvalet

Läs mer

Kommunfullmäktige Vaxholm

Kommunfullmäktige Vaxholm (412) Agneta Wessberg, 70,, (1050) Anders Flodin, 52,, (1132) Anna Hansson, 49, VD Niana friskvård /Hälsostrateg, Från, jobbar som Vd och arbetar med friskvårds och hälsofrågor. Arbetar för att hjälpa

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren Politikutveckling inför 201 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren 1. Propositioner INNEHÅLL 1. Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 2. Kunskapsskola i Kronoberg. Trygg och sammanhållen vård

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Utbildning En. Broschyren är framtagen av: Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF Projektansvariga: Bedros Yevno & Daoud Kass Yosef

Utbildning En. Broschyren är framtagen av: Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF Projektansvariga: Bedros Yevno & Daoud Kass Yosef Ingenting är omöjligt så länge viljan finns Nyckel till framgång är utbildning Broschyren är framtagen av: Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF Projektansvariga: Bedros Yevno & Daoud Kass Yosef

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Mänsklig och teknisk framåtanda i Skåne

Mänsklig och teknisk framåtanda i Skåne Mänsklig och teknisk framåtanda i Skåne Foto: Sailboats av Christer Brandsvig CC BY NC ND 2.0 Piratpartiet är positiva till kunskap, kommunikation och teknik, för ett bättre, humanare och behagligare samhälle.

Läs mer

Valberedningens ställningstagande

Valberedningens ställningstagande Valberedningens ställningstagande Valberedningen försöker med sitt förslag spegla medlemsspridningen i förbundet i så många avseenden som möjligt. Att täcka in samtliga aspekter har dock inte varit möjligt.

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer