Bruksanvisning MOTOmed viva2, MOTOmed letto2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning MOTOmed viva2, MOTOmed letto2"

Transkript

1 Bruksanvisning MOTOmed viva2, MOTOmed letto2 giltig från mjukvara 5.03 uppdaterad september 2011

2 GB DE FR ES PT IT NL SV DK Please use the MOTOmed only after you have read the instruction manual. If you should not understand the language of the present version, please request the instruction manual in your national language. Benutzen Sie das MOTOmed erst, nachdem Sie die Gebrauchsanweisung gelesen haben. Sollten Sie die vorliegende Sprachversion nicht verstehen, fordern Sie bitte eine Anleitung in Ihrer Landessprache an. Avant de commencer votre entraînement MOTOmed, veuillez lire le mode d emploi. Si ce mode d emploi ne correspond pas à votre langue, n hésitez pas à nous demander une autre traduction. Utilice el MOTOmed sólo después de haber leído las instrucciones de uso. Si no entiende el idioma de la presente versión, por favor exija un manual en su lengua nacional. Use o MOTOmed somente, depois de ter lido as instruções de operação. Em caso que você não compreenda a língua desta instrução, peça por favor uma orientação em sua língua nacional. Per un ottimo funzionamento del MOTOmed leggere le istruzioni per l uso. Se riscontrate qualche difficoltà riguardo la vostra lingua madre consultate il vostro servizio assistenza. Neem uw MOTOmed pas in gebruik nadat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen. Indien de gebruiksaanwijzing niet overeenstemt met uw moedertaal, aarzel dan niet ons te contacteren en een andere taalversie aan te vragen. Använd endast MOTOmed efter att du har läst bruksanvisningen. Om du inte förstå den tillgängliga språkversionen fråga efter en bruksanvisning på ditt eget språk. MOTOmed må først anvendes, når brugsanvisningen er gennemlæst. Forstår du ikke vedlagte brugsanvisning, rekvirer en dansk vejledning hos ProTerapi. PL Przed skorzystaniem z urządzenia MOTOmed prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. Jeśli instrukcja obsługi jest napisana w języku obcym ządajcie Państwo instrukcji w języku przez Państwa znanym. RU 2

3 snygg, bekväm och intelligent... Gratulerar! Genom ditt köp av MOTOmed har du gjort ett bra val. Med detta rörelseterapiredskap får du goda resultat. MOTOmed utnyttjar den senaste datateknologin och är en innovativ kvalitetsprodukt från företaget RECK,»Made in Germany«. MOTOmed är ett motordrivet rörelseterapiredskap som kan»tänka«. Njut varje dag av en terapi som påverkar dig positivt. Denna bruksanvisning hjälper dig att bekanta dig med MOTOmed. Den visar dig funktioner och användningsätt och ger dig många tips och anvisningar för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt nya rörelseterapiredskap. Innan du börjar använda MOTOmed läs försiktighetsåtgärderna i bruksanvisningen. Information om användningen av redskapet och om det stora tillbehörssortimentet hittar du i bruksanvisningen 713/W2527. Har du ytterligare frågor eller synpunkter står självklart de duktiga medarbetarna på företaget RECK till ditt förfogande. Vi önskar att du får mycket glädje och mycket aktivitet med MOTOmed. HÄLSNING 3

4 4

5 Sida Användning Manöverpanel Förklaring av användarlägen Insättningshjälp Normalanvändarläge Startbildskärm Snabbstart Menystruktur Navigering i menyn (manövrering) Programval Träningsbildskärm Knappspärr Träningsmeny Spasmupplösning och rörelseskydd Automatisk prestationsstyrning Ställa in startvärden Utvärdering med MOTOmed Redskapsinställning Expertläge Komma till expertläge Programpaket Förändra program (programmera) Programmets uppbyggnad och egenskaper Ställa in programparameterar. Ställa in fasparametrar. Ändringar under träningen Exempel på programmering Fler redskapsinställningar Mjukvaratillbehör/Programutveckling Chipkortsmeny MOTOmed pulsstyrning Kardio16 Träningsanalys- och utvärderingsprogram MOTOmed sam2 Koordinationsprogram 4-segment ANVÄNDNING 5

6 Manöverpanel Förklaring av användarlägen Du kan använda din MOTOmed i två olika användarlägen.»normalanvändarläge«är tänkt att användas för de flesta som använder MOTOmed. Det ger åtkomst till grundläggande funktioner och inställningar som behövs vid normal rörelseterapiträning med MOTOmed.»Expertläge«är tänkt för användargrupper som kommit längre med sin användning av MOTOmed. Det är även avsett för terapeuter som vill förändra standardprogrammet eller vill göra speciella inställningar. I expertläget kan du exempelvis lägga in ytterligare programpaket, ändra befintliga program samt spara dessa ändringar. Dessutom har du tillgång till alla MOTOmeds inställningsmöjligheter. Åtkomst av normalanvändar- eller expertläge: När du ansluter nätkabeln i ett eluttag så åker MOTOmed automatiskt upp (när du gör det får inte några ben/armar vara ilagda). Du befinner dig nu på startbildskärmen i»normalanvändarläge«. När MOTOmed befinner sig i stand-by-läge (bildskärmen är svart, grön LED lyser med stadigt sken), kan du välja om du vill starta MOTOmed i normal- eller expertläge: Normalanvändarläge: Tryck på den röda»start/stop«-knappen 8. Träningen kan börja i detta läge. Bild Expertläge: När bildskärmen är svart tryck snabbt efter varandra på knapparna ANVÄNDNING

7 Insättningshjälp Med knappen 7»insättningshjälp«( ) erbjuder MOTOmed möjligheten att ställa in fotstöden i rätt läge för att lägga i eller lägga ur benen. Håll knappen 6»pedal fram«eller 5»pedal bak«intryckt tills första fotstödet kommer i önskat läge. Nu kan du lägga i och fixera det första benet. Sedan kan du sätta det andra fotstödet i önskat läge. Lägg alltid först in det ben som är orörligt. Normalanvändarläge se sida 6 Startbildskärm Startbildskärmen är utgångspunkten för alla användarsteg som finns i denna anvisning! Från alla menyer kan du gå tillbaka till startbildskärmen genom att trycka på knappen 8 (under träning trycker du även på knappen 2»nystart«). Snabbstart MOTOmed viva2/gracile12 MOTOmed letto2/letto2_ben/armar Bild 2/ 3 Genom att trycka på knappen 3»start arm«resp. knappen 6»start ben«startas det program som för tillfället är laddat 1. ANVÄNDNING 7

8 Menystruktur Från startbildskärmen kan du komma till följande program: Programvalsmeny Knapparna 1 se sida 9 1 Standardprogram 2 MOTOmax (motivationsprogram) 3 TRAMPOLINmax 4 Upplösningsprogram 5 Styrka-/ uthållighetsprogram 6 Koordinationsprogram Inställningsmeny Knapparna 2 se sida 21 2 Språk 3 Bildskärmsvisning och ljud 4 Redskapsinställning 5 Information 6 Datum/tid Bild 4 Chipkortsmeny (Tillbehör) (visas endast om det finns ett chipkort i MOTOmed) Knapparna 4 se sida 33 1 Visa status (användare) 2 Radera träningsdata från chipkortet Utvärderingsmeny Knapparna 5 se sida 20 1 föregående träning 2 totalt Navigering i menyn (manövrering) se sida 7 se sida 7 Vid navigering på listmenyn på din MOTOmed aktiverar du ett färgstyrningssystem (den efterföljande knapp som är logisk eller möjlig tänds och lyser grön). För att välja funktion och för att göra inställningar gäller dessa principer: 1. Åtkomsten till menyerna görs alltid genom startbildskärmen. Har menyn flera nivåer (undermenyer) så kommer du med knappen 6»nästa«till nästa nivå, och med knappen 1»tillbaka«kommer du tillbaka till den föregående nivån. Observera: När du lämnar en meny (t.ex. undermenyer) så sparas automatiskt de inställningar som gjorts! 2. Inom en listmeny kan du med knapparna 3 / 4 ( / ) välja den önskade menyplatsen, och med knapparna 5 / 6 ( / ) kan du göra dina inställningar. 3. När du trycker på den röda»start/stop«-knappen 8 kommer du från alla menyer tillbaka till startbildskärmen. 8 ANVÄNDNING

9 Programval För din träning kan du välja ett av de befintliga träningsprogrammen på MOTOmeds manöverpanel eller ett program från chipkortet (tillbehör). Du gör detta genom att gå till programvalsmenyn eller genom att sätta i MOTOmeds chipkort i kortläsaren på MOTOmeds manöverpanel. I normalanvändarläget går det att välja följande program (det går att ändra grundinställningen under träningen, men det går inte att spara den): Tillgång genom startbildskärmen (sida 8, bild 4) Knapp 1»Program«Bild 5 se sida 22 1 Standardprogram 2 MOTOmax (motivationsprogram) 3 TRAMPOLINmax (motivationsprogram) 4 Upplösningsprogram 5 Styrka-/uthållighetsprogram 6 Koordinationsprogram Du kan välja flera program i expertläge (programpaket). Välja och starta en program som finns på MOTOmed Bild 6 1. Tryck i startbildskärmen på knappen 1»program«. 2. Markera valt program genom att trycka flera gånger på knapparna 3 / 4 ( / ). 3. Tryck på knappen 2»ladda«. 4. Du kommer nu tillbaka till startbildskärmen. Tryck på knappen 6»start arm«eller knappen 3»start ben«, för att börja träningen. Att starta ett program på din MOTOmed från chipkortet: Om du har ett MOTOmed chipkort, på vilket ett program är lagrat, så laddas detta program automatiskt när kortet sticks in. ANVÄNDNING 9

10 1 Standardprogram Det är enklast att träna på MOTOmed med hjälp av standardprogrammet. Tryck på den röda»start/stop«-knappen 8. Startbildskärmen visas. Starta träningen med knappen 6»start ben«eller med knappen 3»start arm«. Motorn börjar långsamt röra fotstöden/handtaget eller dina ben/armar. Du kan när som helt ändra den passiva vevhastigheten genom att trycka på knapparna 5 / 6 ( / ). När du aktivt vevar fortare av egen muskelkraft avläser MOTOmed det och du kan nu genom att trycka på (dubbelfunktion) knapparna 5 / 6 ( / ) reglera bromsmotståndet. Genom att trycka på knappen 8 kan du när du vill avbryta eller avsluta träningen. 2 MOTOmax (motivationsprogram) Bild 7 Styr spelfigurerna Max (eller den kvinnliga figuren Maxima) med hjälp av din muskelkraft! Figuren rör sig alltid åt sidan, vilket (vid sträckning eller rörelseriktning»framåt«och»neråt«) ger mer kraft och hastighet. Spelet går ut på att träna så jämnt som möjligt och därigenom, när koordinationen blir bättre, av spelet belönas med glädjeskutt. På bildskärmen på MOTOmax (Bild 7) visas all viktig information i realtid (glädjeskutt, poäng, bromsbelastningsnivå, vevens varvtal, puls (tillbehör)). Glädjeskutt (koordination): När din styrkeinsats är helt jämn (symmetri 50:50) utför spelfiguren Max/Maxima ett glädjeskutt. Om din styrkeinsats (högra/vänstra sidan) åter blir något ojämn slutar figuren att hoppa. 10 ANVÄNDNING

11 Poäng (styrka och uthållighet): När spelfiguren befinner på de färgade trappstegen kan du får du poäng. På den röda nivån längst ner får du lägst poäng. På den gula nivån får du dubbelt så höga poäng. På den gröna nivån får du tredubbla poäng. Ju mer du presterar (beräknat på den inställda bromsbelastningsnivån och på vilket varvtal vevenheten har), desto mer poäng får du. se sida 6 se sida 8 Variant: Du kan förändra spelfigurens reaktioner på din styrkeinsats, så att figuren rör sig bort från sidan, vilken kräver mest styrka. Så här gör du: 1. Starta MOTOmed i expertläge. 2. Tryck på knappen 2»inställning«. 3. Välj i menyn expertläge-inställning rad 3»bildskärmsvisning och ljud«och tryck på knappen 6»nästa«. 4. Välj rad 6»MOTOmax går vid aktivitet till höger«och ställ med knapparna 5 / 6 in»till vänster«. Avslutning av spelet: Motivationsprogrammet MOTOmax slutar när en förinställd tid har uppnåtts eller om du själv stänger av det (som grundinställning finns ingen bestämd tid). Spelfiguren rör sig nu inte mer och bildskärmen visas ytterligare 2 minuter (om det rör sig om den sista fasen av terapiserieprogrammet), så att den som tränar direkt kan läsa av sitt resultat. Genom att trycka på den röda»start/stop«- knappen 8 igen kan du snabbt växla tillbaka till startbildskärmen. Antalet poäng motsvarar i allmänhet styrkan/prestationen som den tränande har utfört. Antalet glädjeskutt visar noggrannheten/koncentrationen/koordinationen. Oftast är det bara på ett av det bägge områdena som det går att få ett bra resultat. Detta eftersom en stor styrkeinsats leder till ett visst mått av inexakthet och på motsvarande sätt är en stor exakthet endast möjlig vid en lägre styrkeinsats. ANVÄNDNING 11

12 3 TRAMPOLINmax (motivationsprogram) Max/Maxima ska samla så många lyckostjärnor som möjligt inom en viss tid. Spelet kan utövas antingen med armarna eller med benen. Lyckostjärnor, som kan samlas Nivå Spelfiguren Max/ Maxima Hoppriktning Bild 8 Studsmattan rör sig genom muskelkraft åt höger eller vänster Så här spelar du: 1. Genom att röra (trycka) den högra eller den vänstra veven kan studsmattan flyttas till höger/vänster. Här är avgörande hur kraftigt stöten utförs mot var och en av sidorna på veven. 2. Ju kraftigare stöten är, ju kraftigare rör sig studsmattan. Ju fortare veven snurras, ju oftare rör sig studsmattan. högra sidan Stöt (tryck) på den högra sidan studsmattan rör sig åt höger vänstra sidan Stöt (tryck) på den vänstra sidan studsmattan rör sig åt vänster Bild 9 3. Max/Maxima rör sig i början upp mot studsmattan Beroende på var på studsmattan han/hon träffar, hoppar han/hon i olika riktningar uppåt eller åt sidan. 4. Landar han/hon på en lyckostjärna så»samlar han/hon dem«. När alla lyckstjärnor är insamlade, växlar spelet om till den nästhögsta nivån (max. 3 nivåer). 12 ANVÄNDNING

13 5. Om inte någon lyckostjärna samlats inom 30, 35 eller 40 sekunder (beroende på svårighetsnivå), bildas en ny lyckostjärna. 6. Om Max/Maxima ramlar ner på marken, så ramlar han/hon ner till föregående, lägre nivå. 7. Om du slutar att träna aktivt, så somnar Max/Maxima och står stilla. Men tiden stannar inte och nya lyckostjärnor skapas. Nivåer: Bild 10 Nivå Symbol Antal Inställningar: Du kan göra olika inställningar för spelet: Spelet består av 3 nivåer. Målet är att försöka komma till den tredje nivån, eftersom här finns flest lyckostjärnor att samla. Bild 11 Svårighetsnivåer Spelvarianter Nybörjare Medel Proffs med målstöd Normal Bild 12/ 13 I menyn»inställning«på rad 3 välj»bildskärmsvisning och ljud«och tryck på knappen 6»nästa«. Välj rad 7»TRAMPOLINmax«och tryck på knappen 6»nästa«. ANVÄNDNING 13

14 Målhjälp: När det endast finns en lyckstjärna kvar att samla, hoppar Max/ Maxima, om du har aktiverat målhjälpen, automatiskt åt rätt håll. På så sätt kan du lätt samla även den sista lyckostjärnan. Svårighetsnivåer: Spelet kan spelas på 3 olika svårighetsnivåer. Beroende på inställning ändrar sig storleken på studsmattan, Max/Maximas hastighet och dessutom hur fort nya lyckostjärnor bildas. Som standard är svårighetsnivån inställd på»nybörjare«. Bild 14 Bild 15 Bild 16 Nybörjare: Medel: Proffs: Nivå Starthastighet Max Sluthastighet Max Storlek på Tid, innan studsmattan lyckostjärnor bildas 1 mycket långsamt långsamt stor 40 sekunder 2 mycket långsamt långsamt stor 40 sekunder 3 mycket långsamt långsamt stor 40 sekunder Nivå Starthastighet Max Sluthastighet Max Storlek på Tid, innan studsmattan lyckostjärnor bildas 1 långsamt måttlig stor 35 sekunder 2 långsamt måttlig medel 35 sekunder 3 långsamt måttlig liten 35 sekunder Nivå Starthastighet Max Sluthastighet Max Storlek på Tid, innan studsmattan lyckostjärnor bildas 1 långsamt måttlig stor 30 sekunder 2 måttlig snabb medel 30 sekunder 3 snabb mycket snabb liten 30 sekunder Poäng: Tillsammans med de samlade stjärnorna, som räknas som lyckostjärnor, kan du även få poäng. Poängen beräknas på hur hög bromsbelastningen är (motståndet) och även på varvtalet på vevenheten, som samverkar med den. På detta sätt ges information om den tränandes prestation. Dessutom tilldelas du fler poäng, för samma prestation, på en högre nivå än på en lägre nivå. 14 ANVÄNDNING

15 4 Upplösningsprogram En speciell serie av passiva rörelser med MOTOmed bidrar till en bättre uppmjukning och avspänning av muskulaturen. Det speciella upplösningsprogrammet på MOTOmed gör att rörelserna blir jämna och behagliga. Den bidrar till att muskelspänningen minskar (tonus) och ger än bättre genomblödning. Den lindrar väsentligt symptomen vid spastisk förlamning och lindrar dessutom även vanliga spänningar i kroppen. 5 Styrke-/uthållighetsprogram Styrke-/uthållighetsprogrammet har en speciell träningsföljd, med en grundläggande uthållighetsträning kombinerat med styrkekomponenter. På detta sätt kan styrka och uthållighet tränas, särskilt för benmuskulaturen. Starka och uthålliga benmuskler är en av de viktigaste förutsättningarna för en säker gång och kan hjälpa till att förhindra fall. Med hjälp av den enkla manövreringen på MOTOmed kan bromsbelastningen, när som helst, ställas in individuellt. MOTOmed pulsstyrning Kardio16 (tillbehör best. nr. 275 eller 276), möjliggör en pulsstyrd träning (bromsbelastningsnivån regleras uppåt eller neråt genom pulsen). Detta tillbehör är bra som komplement till styrke-/ uthållighetsprogrammet. se sida 44 6 Koordinationsprogram Koordinationsprogrammet innehåller speciella träningsuppgifter, som framförallt övar upp användarens koordination och koncentration. Genom att koppla samman fysisk (ansträngning) och psykisk (koncentration) aktivitet kan positiva anpassningsprocesser utlösas i hjärnan och gångsäkerheten kan ökas genom att du får kontroll (koordination) över dina egna rörelser. För att kunna ändra koordinationsprogrammet eller ställa in ett individuellt program, behöver du tillbehöret»koordinationsprogram 4-segment«(best. nr. 202). ANVÄNDNING 15

16 Träningsbildskärm Bild 17 Du kan göra deviktigaste inställningarna för din träning (passivt varvtal eller bromsmotstånd) när du vill, utan att behöva avbryta träningen. För att göra detta trycker du i passivläge (dina ben och armar rör sig med hjälp av MOTOmeds motor) på knappen 5»långsamt«( ) eller 6»snabbt«( ), för att minska eller öka hastigheten. Tränar du i aktivläge (du trampar/ vevar själv), kan du trycka på knappen 5»lätt«( ) eller 6»tungt«( ) för att minska eller öka bromsmotståndet. Bild 18 Under träningen visas aktuell information växelvis: varvtal, tid, prestation, symmetriträning m.m. Om du skulle vilja avbryta den växelvisa visningen och endast visa en information åt gången (t.ex. uppgifter om symmetri) trycker du på knappen 2 ( ) och»stoppar«på detta sätt den aktuella bilden på bildskärmen. Genom att åter igen trycka på knapparna 2 ( ) kan du aktivera den växelvisa visningen igen. Vill du bläddra i bildskärmen, trycker du direkt efter att du har tryckt på knappen 2 ( ) flera gånger direkt efter varandra på knapparna 2 ( ). Här hittar du en noggrann förklaring till alla symboler och bilder som visas på träningsbildskärmen. (Bild 17, Bild 18) 16 ANVÄNDNING

17 Menyval med knappen 1 Med knappen 2 kan den aktuella bildskärmen stoppas Växelfunktion: Bildskärmsväxling kan aktiveras Spasmupplösningsprogram»på«(grön blixt) Spasmupplösningsprogram»av«(grå överstruken blixt) Total träningstid Återstående tid av fas (endast vid terapiserieprogram) passiv (vevning) rotation/min,. (med motor) passiv (vevning) rotation/min. ökning (knapp 6»snabb«) passiv (vevning) rotation/min. minskning (knapp 5»långsamt«) cykelsymbol (visas under aktiv träning) aktuell bromsbelastningsnivå bromsbelastningsnivå 1-20 ökning (knapp 6»tyngre«) bromsbelastningsnivå 1-20 lägre (knapp 5»lättare«) aktiv (vevning) rotation/min,. Pulsvisning»bra signal«(hjärta visas grön) Pulsvisning»dålig signal«(orange hjärta)»puls över det kritiska pulsvärdet«(rött blinkande hjärta) MOTOmed stannar automatiskt, när detta värde har överskridits längre än 15 sekunder. Pulsvisning»av«(grått hjärta) Pulsvisning»ingen signal«(ofyllt orange hjärta) Om en chipkortsymbol med en blå pil visas, är inte något kort isatt. Ett chipkort är isatt (den lilla högra stapeln i chipkortssymbolen visar hur mycket träningsdata det finns på chipkortet). Inget chipkort hittas (symbolen är överstryken) Knappspärr på manöverpanelen För att inte inställd träningsdata ska kunna ändras under träningen går det att ställa in en knappspärr. För att göra detta trycker du tre gånger på knappen 7 ( ). När knappspärren är aktiverad visas på bildskärmen symbolen» «. För att koppla ur knappspärren trycker du återigen tre gånger på knappen 7 ( ). Spärren måste aktiveras på nytt före varje tränings början, eller efter ett uppehåll, om du vill att den ska användas. Urkopplingen (med knappen 8 ) går att göras när som helst, när knappspärren är aktiverad. ANVÄNDNING 17

18 Träningsmeny Om du vill göra ytterligare inställningar under träningen (t.ex. träningstid, spasmupplösning pulsstyrning,...), trycker du på knappen 1»meny«. Du kommer då till träningsmenyn (Bild 19). När du är i träningsmenyn, slår MOTOmed över till pausläge och pedalerna rör sig inte. Bild 19 Du kan göra följande inställningar: 2 Tid 4 Bromsbelastningsnivå 5 Passivt varvtal 6 Spasmupplösning 7 Autom. riktningsväxling 8 Pulsstyrning Kardio16 (tillbehör) 9 Autom. prestationsstyrning 10 Svängningsmått 11 Rotationsriktning 19 Spara startvärde 20 Hoppa över pågående träningsfas Genom att tryck på knappen 1»tillbaka«startar MOTOmed igen och de ändringar som gjorts gäller nu för den aktuella träningen. se sida 24 se sida 25 Spasmupplösning och rörelseskydd I programmenyn (se expertläge) kan du aktivera eller deaktivera spasmupplösningsprogrammet individuellt för alla program. Du kan även ställa in känsligheten för spasmer och bestämma händelseförloppet efter en spasm har lösts upp. I grundinställningen ändrar MOTOmed spasmupplösningrotations riktningen efter en igenkänd spasm och bibehåller den därefter. Om du i programmenyn i undermenyn spasmupplösning i rad 2»återställ riktning«väljer»på«, återställs den ursprungliga riktningen t.ex.»framåt«efter spasmupplösningen. 18 ANVÄNDNING

19 se sida 21 Känslighet för att upptäcka en spasm ställs från början in i inställningsmenyn vid redskapsinställning, eller under träningen i träningsmenyn. Inställningen»känslig«utlöser spasmupplösningen mycket snabbt efter ett rörelsestopp (t.ex. spasm), medan det dröjer betydligt längre vid inställningen»okänslig«. Maximal kraft, med vilken motorn försöker att motverka rörelsestoppet, kan du bestämma med hjälp av inställningen»motorkraft«(1-10). En lägre motorkraft passar för mycket ömtåliga användare, där en alltför stark motorkraft kan förorsaka skador (t.ex. vid svår osteoporos eller risk för luxation). Stark motorkraft är lämplig när det redan från början finns en stark muskeltonus (t ex. vid svåra spasmtillstånd eller svår stelhet). Automatisk prestationsstyrning Du kan ange en bestämd aktiv muskelprestationströskel (i ca Watt) för din träning. Den automatiska prestationsstyrningen reglerar då bromsbelastningsnivån. Överskrider din aktiva muskelprestation den inställda prestationströskeln, minskar prestationsstyrningen bromsbelastningsnivån. Presterar du under prestationströskeln ökas bromsbelastningsnivån (maximalt till det förinställda värdet). Även pulsstyrningen kan under träningen ställas in i träningsmenyn. se sida 24 I programmenyn (se expertläge) kan du aktivera och deaktivera den automatiska prestationsstyrningen individuellt för alla program. Här kan du även bestämma prestationströskeln (i ca Watt). De inställda värdena gäller nu för vart och ett av träningsprogrammen. När puls- och prestationsstyrningen är aktiverade samtidigt regleras bromsbelastningsnivån efter pulsstyrningens inställning. Ställa in startvärde ANVÄNDNING 19

20 se sida 18 För att ställa in vid vilken inställning (t.ex. spasmupplösning, varvtal, tid, bromsbelastningsnivå, svängningsmått,...)»standardprogrammet«ska börja på gör du på följande sätt: 1. Starta standardprogrammet och gå därefter, genom att trycka på knappen 1»meny«till träningsmenyn. 2. Gör de inställningar du önskar och växla sedan till rad 19»spara startvärde«. 3. Tryck på knappen 2»OK«. 4. Bekräfta det inställda startvärdet genom att trycka på knappen 3»ja«eller avbryt genom att trycka på knappen 6»nej«. Det går även att välja det fabriksinställda startvärdet. 5. Välj var startvärdet ska sparas (knappen 3»cockpit«eller knappen 4»chipkort«). Nu startar alltid MOTOmed dina startvärden i standardprogrammet. Du kan ställa in olika startvärden för ben- resp. arm/ överkroppsträning. Utvärdering med MOTOmed Tillgång genom avslutningsbildskärmen (bild 20) Knappen 5»utvärdering«eller genom startbildskärmen (sida 8, bild 4) knappen 5»Utvärdering«När du avslutat din träning kan du se en uppställning över vad du har presterat (avstånd, tid, hastighet, andel aktiv/passiv,...) (Bild 21). Det kan du göra genom att i avslutningsmenyn (Bild 20) eller i startbildskärmen trycka på knappen 5»utvärdering«. Bild 20 / ANVÄNDNING

21 Redskapsinställning För att ställa in grundläggande egenskaper (redskapsegenskaper, bild/ ljud, datum/tid, ) på din MOTOmed går du till inställningsmenyn (Bild 22). Tryck i startbildskärmen på knappen 2»inställningar«. Tillgång genom startbildskärmen (sida 8, bild 4) Knappen 2»inställningar«Bild 22 Bild 23 se sida 31 Flera inställningsmöjligheter finns i expertläget. Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) den önskade menyplatsen. Genom att trycka på knappen 6»nästa«kommer du då till motsvarande undermeny (om det finns en sådan). Skulle den inte finnas gör du istället inställningen med hjälp av knapparna 5 / 6 ( / ). Det går att välja mellan följande inställningar: Menyplats: Språk Bildskärmsvisning och ljud Redskapsinställning Information Datum/tid Undermeny Ljudstyrka Kontrast Växling av bildskärmsvisning [sek] Symmetrivisning Spelfigur TRAMPOLINmax Visa hjälptext Val infovisning Alternativ startbildskärm Enheter Tilltal Motorkraft bentränare Motorkraft armtränare Aktivitetsigenkänning Spasmigenkänning Apparattyp Version Utgivningsdatum Statuskod System ID Timmar Minuter Dag Månad År Sommartid ANVÄNDNING 21

22 Expertläge Komma till expertläget 1 2 För att komma till expertläget måste MOTOmed befinna sig i stand-by-läge (svart bildskärm med grönt LED-ljus). Bild 24 Tryck snabbt efter varandra på knapparna MOTOmed viva2/gracile12 MOTOmed letto2/letto2_ben/armar Bild 25/ 26 MOTOmed startar i expertläge och i startbildskärmen visas över programnamnen meddelandet»expertläge aktivt«. Du har nu möjlighet att ändra de program som finns eller ersätta dem med egna program. Dessutom finns, i de flesta menyer, ytterligare funktioner. Programpaket Förutom de program som finns att välja på i normalanvändarläget, finns dessutom i MOTOmeds manöverpanel ytterligare åtta träningsprogram. Totalt har du alltså 14 träningsprogram att välja på. Programmen är uppdelade i 3 programpaket enligt följande: 22 ANVÄNDNING

23 Programpaket 1: Terapimål 1 Standardprogram 2 MOTOmax (motivationsprogram) 3 TRAMPOLINmax (motivationsprogram) 4 Upplösningsprogram 5 Styrka-/uthållighetsprogram 6 Koordinationsprogram Programpaket 2: Specialområde 1 Standardprogram 2 Dataspelsgränssnitt 3 MST-program (speciellt för muskelstimulering) 4 Orto (programförslag för ortopedpatienter) 5 Neuro (programförslag för neurologpatienter) 6 Kardio (programförslag för kardiologpatienter) Programpaket 3: Indikationer 1 Standardprogram 2 MOTOmax (motivationsprogram) 3 Multipel Skleros (främjar styrka och uthållighet och ger dessutom avslappning) 4 Stroke (främjar kroppssymmetri och rörelseutveckling) 5 Parkinson (främjar avspänning och koordination) 6 Eget program Som grundinställnings är alltid programpaketet»terapimål«inställt. Om ett chipkort med ett träningsprogram sätts in, visas det i programpaketet på följande sätt:»7 program från chipkort«i standardprogrammet går det bara att ställa in grundinställningen under träningen, den går inte att spara. ANVÄNDNING 23

24 Tillgång genom programvalsmenyn i expertläge (sida 29) Bild 27 För att ladda ett annat programpaket gör du på följande sätt: 1. Tryck i expertläge-startbildskärm (sida 22 Bild 25/26) på knappen 1»program«. 2. Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 8»programpaket«och tryck på knappen 6»nästa«. 3. Välj med knapparna 5 / 6 ( / ) det önskade programpaketet och tryck på knappen 2»ladda«. 4. Programpaketet laddas och i programvalsmenyn kan du välja mellan programmen i det valda programpaketet. Om du redan har gjort egna program, försvinner dessa när programpaketen byts! Förändra program (programmera) Tillgång genom programvalsmenyn i expertläge (sida 29) Bild 28 Programmens uppbyggnad och egenskaper Ett terapiserieprogram delas in i olika träningsavsnitt, så kallade»faser«. Faserna kommer efter varandra och kan ha olika innehåll (träningsuppgifter). För att träna olika träningsuppgifter efter varandra måste du i terapiserieprogrammet ställa in så många faser som du vill träna (max. 30). Bild ANVÄNDNING

25 Programparametrarna bestämmer programmets basegenskaper (t.ex. namn, antal faser, spasmupplösning»på/av«, m.m.) och gäller för alla faser. Fasparametrar bestämmer innehållet/egenskaperna för varje fas (t.ex. träningsuppgifter, fasens längd, (min,/sek.), passivt varvtal, m.m.) och gäller endast för denna fas. Vid ändring av ett träningsprogram görs skillnad mellan program- och fasparameterar. se sida 24 Ställa in programparameterar. Inställningar, som ska gälla för program gör du i programparametermenyn (Bild 30). För att gå till denna meny, markerar du i programvalsmenyn i (expertläge) med knapparna 3 / 4 ( / ) det program som ska ändras och trycker därefter på knappen 6»ändra«. Nu visas programmeringsmenyn (Bild 28). Välj nu i rad 1»ställa in programparameter«och tryck sedan på knappen 6»nästa«. Tillgång genom programvalsmenyn (sida 29) Bild 30 Möjliga inställningar (programparameterar): 1 Programmets namn 2 Antal faser 3 Spasmupplösning 4 Autom. sparande av programändring 5 Pulsstyrning Kardio16 (om det finns) 6 Autom. prestationsstyrning (Watt) 7 Svängningsmått 8 Lagra träningsdata på chipkort ANVÄNDNING 25

26 9 Ljud vid fasens slut 10 Bild vid växling av fas [sek.] 11 Segmentavslut 12 Ändring av hastighet/bromsbelast 13 Seriellt gränssnitt (om det finns) 14 Upprepning 15 Bildskärmsvisning se sida 24 Om du vill spara dina ändringar permanent, trycker du på knappen 1»tillbaka«. Programmeringsmenyn (Bild 28) visas. Spara dina ändringar genom att på rad 3 välja»spara ändringar«och bekräfta med knappen 2»OK«(Bild 29). se sida 30 Ställa in fasparametrar Innehållet resp. egenskaperna för individuella faser ställer du in i programmeringsmenyn vid fasparameterar. (Bild 31) För att komma till denna meny, markerar du i programvalsmenyn med knapparna 3 / 4 ( / ) det program du vill ändra och trycker därefter på knappen 6»ändra«. Välj nu i rad 2»ställa in fasparametrar«och tryck sedan på knappen 6»nästa«. På bildskärmskanten ovan till höger (Bild 31) visas i vilken fas av programmet du befinner dig. För att växla mellan faserna trycker du på knapparna 7 ( ) och därefter på knappen 5»föregående fas«eller på knappen 6»nästa fas«(bild 40). Du kan också välja rad 16»gå till nästa fas«eller 17»gå till föregående fas«. För att göra enskilda programfaser finns följande träningsuppgifter: MOTOmed standardträning (aktiv/passiv), symmetriträning, MOTOmax (motivationsprogram), TRAMPOLINmax, träningspaus. Dessutom finns i koordinationsprogrammet 4-segment (tillbehör) ytterligare 15 varianter. Standardträningsuppgifter (finns på redskapet som standard): Standardträning med växlande bildskärm (svart pil:»aktiv fas«; vit pil:»passiv fas«) 26 ANVÄNDNING

27 Standard aktiv: Användaren ska också trampa. Standard passiv: Användaren ska röra sig med hjälp av MOTOmeds motor. Symmetriträning: Bägge ben (armar) ska användas aktivt. Aktiviteten mäts på bägge sidor och visas på de två symmetristaplarna på bildskärmen (det är sträckrörelsen som mäts), så att träningen utförs jämnt. Vissa tillbehörsdelar kan påverka mätvärdena för symmetriträningen, och motivationsprogrammen för MOTOmax och TRAMPOLINmax så att de blir missvisande. MOTOmax (motivationsprogram): Styr spelfiguren Max/Maxima med hjälp av din muskelkraft och samla poäng och glädjeskutt. TRAMPOLINmax (motivationsprogram): Samla så många stjärnor som möjligt på studsmattan med spelfiguren Max/Maxima. Träningspaus: Träningen avbryts under den inställda tiden och pedalerna stoppas. Dessutom finns följande inställningar (fasparametrar): Tillgång genom programvalsmenyn (sida 29) Bild 31 1 Fasnamn 2 Träningsuppgift 3 Träningsmål 4 Tid [min:sek] 5 Kroppsida höger/vänster 11 Vevanordning (jämn gång) 12 radera aktuell fas (endast om det finns flera faser) 13 dubblera aktuell fas (infogas efter den aktuella fasen) ANVÄNDNING 27

28 6 Bromsbelastningsnivå 7 Passivt varvtal [varv/min.] 8 Rotationsriktning 9 Aktiv/passiv växling 10 automatisk riktningsväxling [min.] Om du vill spara dina ändringar, trycker du på knappen 1»tillbaka«och sparar dina ändringar, genom att du på rad 3 väljer»spara ändringar«och bekräftar med knappen 2»OK«. (Bild 29). När du gör, eller ändrar i, ett program bestäms först programmet och därefter fasparametrarna. Ändringar under träningen 14 ändringen ska gälla alla faser 15 kopieringsfunktion till andra faser 16 växla till nästa fas 17 växla till föregående fas Medan träningen (eller programmet) pågår kan du enkelt, när som helst, ändra aktiv-bromsbelastningsnivån eller passiv-varvtalet för vevenheten. För att göra detta trycker du på knapparna 5»långsamt«( ) eller 6»snabbt«( ) (motorns varvtal) resp. på knapparna»lätt«( ) eller»tungt«( ) (bromsbelastningsnivån). När du tränar med standardprogrammet, har knapparna 5 och 6 dubbla funktioner. När du tränar passivt med hjälp av motorn, visas symbolerna ( )»långsamt«och ( )»snabbt«och du kan ändra det passiva motorvarvtalet. När du trampar aktivt visas ( )»lätt«och ( )»tungt«och du kan ändra bromsbelastningsnivån. se sida 26 De ändringar som görs finns kvar till träningen avslutas och påverkar alla programmets faser. När du i menyn för programparametrar på rad 12 ställer in»ändra hastighet/bromsbel.«på»aktuell fas«, då påverkar den endast den aktuella fasen. 28 ANVÄNDNING

29 Exempel på programmering För att göra ett eget träningsprogram väljer du ut ett av de program som finns på MOTOmed (t.ex.»upplösningsprogrammet«) och ändrar på detta. Först ställer du in programegenskaperna (programparameterar), därefter egenskaperna/innehållet i de enskilda faserna (fasparameterar). Utgångspunkt: MOTOmed ska vara i stand-by-läge (svart bildskärm, grönt LED-ljus lyser stadigt) Knappföljd »Program«1. Starta MOTOmed i expertläge och gå till programvalsmenyn Bild 32/ 33 Knappföljd 3 ( ) eller 4 ( ) (Programval) 6»ändra«2. Välj ett program och gå till programmeringsmenyn Bild 34/ 35 ANVÄNDNING 29

30 Knappföljd 6 3 ( ) eller 4 ( ) 5 ( ) eller 6 ( ) (utför inställningar); 1»tillbaka«3. Gå till programparametermenyn och ställa in programparametrar Bild 36/ 37 Knappföljd 3 ( ) 6»nästa«3 ( ) eller 4 ( ) 5 ( ) eller 6 ( ) (utför inställningar) 4. Gå till fasparametermenyn och ställa in fasparametrar Bild 38/ 39 Knappföljd 7 (aktivera växelläge); 5 eller 6 (växla till nästa/ föregående fas) 5. Växla mellan olika faser (den aktuella fasen visas uppe till höger på bildskärmen) Bild 40 / ANVÄNDNING

31 Knappföljd 1»tillbaka«; 3 ( ) 2»OK«6. Gå tillbaka till programmeringsmenyn och spara inställningarna Bild 42/ 43 Flera redskapsinställningar se sida 22 se sida 21 Tillgång genom expertlägestartbildskärmen (sida 22, bild 25/ 26) knappen 2»inställningar«Bild 44 Tryck i expertläge-startbildskärm (Bild 25/26) på knappen 2»inställningar«. I expertläget finns förutom de inställningsmöjligheter som beskrivits i kapitlet inställningsmenyn, även menyplatserna som nedan i tabellen står med fet stil: Menyplatser 1 Ladda fabriksinställning 2 Språk 3 Bildskärmsvisning och ljud 4 Redskapsinställning 5 Information 6 Datum/tid 7 Ange aktiveringskod 8 Produktion Menyplatserna delas in på följande sätt: Menyplats: 1 Ladda fabriksinställningar Undermeny Återställ redskapsinställningen Återställ träningsprogrammet Radera träningsdata Återställ allt ANVÄNDNING 31

32 Menyplats: 2 språk 3 Bildskärmsvisning och ljud 4 Redskapsinställning 5 Information 6 Datum/tid 7 Ange aktiveringskod 8 Produktion Undermeny Ljudstyrka Kontrast Växling av bildskärmsvisning [sek] Symmetrivisning MOTOmax går åt höger vid aktivitet Spelfigur TRAMPOLINmax Visa hjälptext Val infovisning Startbildskärm info Signal vid programmet slut Knappar för växling av bildskärm Visning av 4-segment staplar (om modulen finns) Symmetri korrektionsvinkel arm Symmetri korrektionsvinkel ben Alternativ startbildskärm Startprogram Enheter Motorkraft bentränare Motorkraft armtränare Pulsstyrning Kardio16 (om modul finns) Magnetavstängning (om modul finns) Ljudavstängning (om modul finns) ChipOx (om modul finns) Blodtrycksmätare (om modul finns) Aktiv-passiv-växling varvtal bentränare Aktiv-passiv-växling varvtal armtränare max. varvtal bentränare max. varvtal armtränare Servohjälp Användarläge Aktivitetsigenkänning Spasmigenkänning Apparattyp Version Utgivningsdatum Statuskod Händelseprotokoll System ID Motor ström offset Timmar Minuter Dag Månad År Sommartid (CEST) 32 ANVÄNDNING

33 Mjukvara/Tillbehör/Programutveckling Chipkortsmeny (best. nr. 203) Bild 45 Med hjälp av RECK MOTOmeds chipkort kan du hela tiden hålla koll på dina träningsdata och med hjälp av utvärderingsprogrammet»sam2«resp. med snabbutskriftsprogrammet»sprint«arkivera, utvärdera och skriva ut dem. Du kan spara dina grundinställningar för MOTOmed på chipkortet. Du kan sedan med hjälp av chipkortet använda dina inställningar på alla MOTOmed, som är utrustade med funktionen chipkortsläsning, Du kan starta träningsprogram från chipkortet och det går även att spara program från MOTOmeds manöverpanel på chipkortet. Du kan dessutom föra över och spara program från chipkortet till MOTOmeds manöverpanel. Sätt in chipkortet i chipkortsläsaren på MOTOmeds manöverpanel så att den blå pilen pekar nedåt (Bild 45). Det program som finns på chipkortet laddas nu automatiskt. Du tar ur kortet genom att trycka lätt på det, så att chipkorten kommer ut en liten bit och sedan kan du ta ut det helt. Starta program från chipkortet: Det program som finns på chipkortet laddas automatiskt när det sätts in i manöverpanelen på MOTOmed. När programmet har laddats hörs ett bekräftelseljud. På bildskärmens nedre kant visas den gröna chipkortssymbolen ( ), programnamnet och meddelandet»program från chipkort«visas. Starta programmet genom att trycka på knappen 3»start arm«eller 6»start ben«. se sida 8 se sida 22 För att gå till chipkortsmenyn sätter du in chipkortet i manöverpanelen och trycker på bildskärmen på knappen 4»chipkort«. För att kunna utnyttja alla funktioner på chipkortet måste du befinna dig i expertläge! Det går att göra följande inställningar: ANVÄNDNING 33

34 1 Visa status (användare) 2 Radera träningsdata från chipkortet 3 Spara från chipkortet till cockpit 4 Spara från cockpit till chipkortet 5 Formatera chipkortet (nytt innehåll) Bild 46 I normalanvändarläge kan du endast använda rad 1 och 2! 1 Visa status: För att se status på ditt MOTOmed chipkort (användardata, lagringsutrymme, antal, träningsdata) väljer du med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 1»visa status (användare)«och trycker på knappen 6»nästa«. 2 Radera träningsdata från chipkortet: För att radera all träningsdata som finns på chipkortet (inte användardata), väljer du med knapparna 3 / 4 ( / )rad 2»radera data från chipkortet«och bekräftar med knappen 2»OK«. Användardatan som på MOTOmed styrs av terapiserieprogrammet, raderas inte! 3 Spara från chipkortet till cockpit 3.1 Föra över enstaka program från chipkortet till cockpit (endast i expertläge): När du gör detta ersätts det program som för närvarande är laddat med programmet från chipkortet! 34 ANVÄNDNING

35 a) Sätt i ett chipkort i manöverpanelen, på vilket det finns ett enskilt program sparat. Tryck i startbildskärmen på knappen 4»chipkort«. b) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) på rad 3»spara från chipkort till cockpit«och tryck på knappen 6»nästa«. c) Välj nu i rad 1 ut»aktuellt program«och tryck sedan på knappen 2»OK«. d) Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att lämna chipkortsmenyn igen. 3.2 Föra över en uppsättning program från chipkortet till cockpit (endast i expertläge): När du gör detta ersätts uppsättningen av program som för närvarande är laddat med uppsättningen av program från chipkortet! a) Sätt i ett chipkort i manöverpanelen, på vilket det finns ett programpaket sparat. b) Tryck i startbildskärmen på knappen 4»chipkort«. c) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) på rad 3»spara från chipkort till cockpit«och tryck på knappen 6»nästa«. d) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 2»alla program«och bekräfta med knappen 2»OK«. e) Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att lämna chipkortsmenyn igen. 3.3 Ladda systeminställningar (endast i expertläge) a) Sätt i ett chipkort i manöverpanelen, på vilket det finns sparade systeminställningar. b) Tryck i startbildskärmen på knappen 4»chipkort«. ANVÄNDNING 35

36 c) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) på rad 3»spara från chipkort till cockpit«och tryck på knappen 6»nästa«. d) Välj nu i rad 3 ut»aktuellt program«och tryck sedan på knappen 2»OK«. e) Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att lämna chipkortsmenyn igen. 4 Spara från cockpit till chipkortet (endast möjligt i expertläge) På chipkortet kan det aktuella sparade programmet, hela den sparade uppsättningen av program och dessutom redskapsinställningen lagras Spara ett enskilt program på chipkortet: a) Tryck i startbildskärmen i expertläge på knappen 4»chipkort«. b) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) på rad 3»spara från cockpit till chipkort«och tryck på knappen 6»nästa«. c) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 1»aktuellt program«och bekräfta med knappen 2»OK«. d) Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att lämna chipkortsmenyn igen Spara en uppsättning program på chipkortet: a) Tryck i startbildskärmen på knappen 4»chipkort«. b) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) på rad 4»spara från cockpit till chipkort«och tryck på knappen 6»nästa«. c) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 2»alla program«och bekräfta med knappen 2»OK«. d) Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att lämna chipkortsmenyn igen. 36 ANVÄNDNING

37 4.3. Spara en systeminställning på chipkortet: a) Tryck i startbildskärmen på knappen 4»chipkort«. b) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) på rad 4»spara från cockpit till chipkort«och tryck på knappen 6»nästa«. c) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 3»systeminställning«och bekräfta med knappen 2»OK«. d) Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att lämna chipkortsmenyn igen. 5 Formatera chipkortet (lägga in nya användare) (endast möjligt i expertmenyn): På MOTOmeds manöverpanel kan du göra ditt chipkort personligt, d.v.s. lägga in en ny användare eller ändra data för nuvarande användare. Med hjälp av ett dataformulär (Bild 47) kan du lägga in namn, födelsedatum och kön och sedan spara det på kortet. När du gör detta raderas alla tidigare data som sparats på kortet (användardataoch träningsdata). Så här gör du: Bild Sätt in chipkortet i manöverpanelen.(bild 45). 2. Tryck i expertläge - startbildskärmen på (Bild 25/26) knappen 4»chipkort«. 3. Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 5»formatera chipkort«och tryck på knappen 2»nästa«. ANVÄNDNING 37

38 4 Fyll nu i formuläret (Bild 47) med knapparna 3 / 4 ( / ) (välja bokstäver) eller 5 / 6 ( / ) (välj bokstavsposition) dina data. Med knappen 7 kan texten raderas vid markören. 5 Tryck på knappen 1»nästa«eller knappen 2»tillbaka«för att växla mellan raderna (namn, förnamn, födelsedag, kön). 6 När du befinner dig på den sista raden (kön), visas knappen 2»OK«. Tryck på denna knapp för att radera all information på chipkortet och spara de nya inställningarna på chipkortet. 38 ANVÄNDNING

39 MOTOmed pulsstyrning Kardio16 (best. nr. 275 eller 276) För att alltid kunna träna inom det optimala belastningsområdet, kan du övervaka och styra din träning med hjälp av pulsstyrning. Du kan definiera det önskade pulsområdet (övre eller undre gräns). MOTOmed ställer då automatiskt in den bromsbelastningsnivån du tränar på högre eller lägre, så att din puls befinner sig inom det område som du har angett. Rådgör med läkare om vilken träningspuls som är optimal för dig. Så länge som din puls är inom den pulsgräns som är inställd görs inga ändringar av bromsbelastningsnivån. Den förinställda bromsbelastningsnivån (t.ex. bromsbelastningsnivå 10) kan genom en höjd belastningspuls minska till hälften (vilket i detta exempel blir bromsbelastningsnivå 5). Så fort pulsen åter sjunker under den inställa undre gränsen, ställs bromsbelastningsnivån in på en högre nivå, maximalt till det förinställda värdet (i detta exempel bromsbelastningsnivå 10). Trots den automatiska regleringen av bromsbelastningsnivån kan du med knapparna 5 / 6 ( / ) alltid själv ställa in den som du vill. När du vill träna med aktiverad pulsstyrning, behöver du en pulsmätare med öronclip (best. nr. 275) eller ett bröstbälte (best. nr. 276) och motsvarande mottagare på manöverpanelen. För att öronclipset ska fungera optimalt ska du innan du sätter fast den massera hela ytterörat och öronsnibben för att öka genomblödningen (i början av träningen eller när hjärtsymbolen tänds med orange sken, (sida 40). Du ska inte sätta fast öronclipset på öronbrosket. Sätt fast kabeln med fästclipset på kragen. ANVÄNDNING 39

40 Puls Vid MOTOmed pulsstyrning Kardio16 innehåller träningsbildskärmen (bild 48) även denna information: Menyval med knappen 1 Pulsvisning»bra signal«(grönt hjärta) Pulsvisning»dålig signal«(orange hjärta)»puls över det kritiska pulsvärdet«(rött blinkande hjärta) MOTOmed stannar automatiskt, när detta värde har överskridits längre än 15 sekunder. Pulsvisning»ingen signal«(ofyllt orange hjärta) Pulsvisning»av«(grått hjärta) Aktuell pulsfrekvens Information, MOTOmed pulsstyrning Kardio16 är aktiverad undre pulsgräns övre pulsgräns ursprunglig inställd bromsbelastningsnivå (numerisk) aktuell av MOTOmed reglerad bromsbelastningsnivå (grafisk) ursprunglig inställd bromsbelastningsnivå (grafisk) aktuell av MOTOmed reglerad bromsbelastningsnivå (numerisk) Bild ANVÄNDNING

41 Inställning av pulsstyrningen se sida 31 Grundinställningen för pulsstyrningen gör du i inställningsmenyn (i expertläge) vid redskapsinställning i undermenyn pulsstyrning. Denna inställning gäller för alla träningsprogram. 1 Pulssensor 2 Undre pulsvärde 3 Övre pulsvärde 4 Kritiskt pulsvärde 5 Automatisk pulsberäkning 6 Pulsstyrningsförhållande Bild 49 Det går att göra följande inställningar: 1 Pulssensor aktivering resp. deaktivering av pulssensor. Pulsstyrningen kan du i inställningsmenyn (i expertläge), vid redskapsinställning i undermenyn pulsstyrning, permanent aktivera resp. deaktivera för alla träningsprogram. 2 Undre pulsvärde Underskrider användarens puls detta värde, höjer pulsstyrningen bromsbelastningen (max. till det tidigare inställda värdet). 3 Övre pulsvärde Överskrider användarens puls detta värde, minskar pulsstyrningen bromsbelastningen (max. till hälften av det tidigare inställda värdet). ANVÄNDNING 41

42 För att ändra den övre gränsen gör du följande: 1. Tryck i startbildskärmen på knappen 2»inställningar«. 2. Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) därefter rad 4»redskapsinställning«och tryck på knappen 6»nästa«, för att växla till redskapsinställningens undermeny. 3. Väj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 6»pulsstyrning«och tryck på knappen 6»nästa«, för att växla till pulsstyrningens undermeny (Bild 49). 4. Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 4»kritiskt pulsvärde«och ställ med knapparna 5 / 6 ( / ) in det önskade värdet. 5. Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att återgå till startbildskärmen. 5 Automatisk pulsberäkning MOTOmed har möjlighet att, med hjälp av de sparade födelsedatumet, på chipkortet automatiskt beräkna pulsgränsen (för en hälsosam och uthållig träning). se sida 32 6 Pulsstyrningsförhållande För att göra så att pulsstyrningen reglerar bromsbelastningsnivån tyngre än den förinställda bromsbelastningsnivån, kan du i inställningsmenyn, (i expertläge) vid redskapsinställning i undermenyn pulsstyrning (rad 6), ställa in pulsstyrningen på»belasta«. Härigenom regleras belastningsnivån och höjs maximalt med hälften av den förinställda bromsbelastningsnivån, om den undre pulsgränsen underskrids (exemplet på sidan 40, bromsbelastningsnivå 18). Grundinställningen är inställd på»avlasta«. Aktivering av pulsstyrningen under träning se sida 18 I träningsmenyn kan du alltid i efterhand aktivera eller deaktivera pulsstyrningen. När träningen startar nästa gång gäller åter igen de ursprungliga inställningarna. Dessutom kan du ändra det undre, övre och kritiska pulsvärdet. 42 ANVÄNDNING

43 Träningsanalys- och utvärderingsprogram MOTOmed sam2 (best. nr. 230) För att kunna differentiera utvärdering, lagrad data och grafisk bearbetning av din träningsdata finns träningsanalys- och utvärderingsprogrammet»motomed sam2«. Om du endast vill utvärdera ditt senaste träningstillfälle, kan du göra det med snabbskrivprogrammet»motomed sprint«. För att göra det krävs att det finns ett MOTOmed-chipkort i MOTOmeds manöverpanel. Då sparas automatiskt träningsdatan på chipkortet. MOTOmed skriver då in träningsdata om en träningsfas har tränats i minst 20 sekunder. Om fasen avbryts innan denna tid, så registreras ingen data. För att skriva ut det senaste träningspasset kan du använda MOTOmeds desktop i förbindelse med»motomed sprint«. Starta MOTOmed desktop i startmenyn. Om det finns en skärmsläckare stängs den av under processen. Med hjälp av funktionsknapparna»f8-f12«kan du nu välja olika utvärderingar. Data för det sista träningstillfället utvärderas automatiskt. Du har tillgång till en omfattande utvärdering med hjälp av»motomed sam2«. Tillsammans med träningsanalys- och utvärderingsprogrammet MOTOmed sam2 får du en snabbguide och under processen kan du även använda den omfattande online-hjälpen (tryck»f1«). Bild 50 ANVÄNDNING 43

44 Koordinationsprogram 4-segment (best. nr. 202) Med hjälp av koordinationsprogrammet 4-segment har du möjlighet att inrikta dig på individuella rörelseriktningar eller muskelgrupper och träna dem på ett målinriktat sätt. Här går också att göra inställningar för en mängd olika träningsuppgifter som ställer speciella krav på styrka, uthållighet, koordination och koncentration. Varje vevrotation delas då in i 4 olika segment som motsvarar rörelseriktningen»framåt«(tryck),»neråt«(sänka),»från«(dra),»upp«(lyfta) (Bild 51-Bild 53). 1. Tryck 1. Tryck 4. Upp 2. Ner 4. Upp 2. Ner Bild 51 / Dra 3. Dra Bild 53 Längden på den färgade stapeln visar antal prestationer i det aktuella segmentet. Med knapparna 2 ( ) kan du för varje enskilt segment ställa in så att det visas i ca Watt, resp. att varje värde visas för sig på översiktsbildskärmen (Bild 17/Bild 18, på sida 16). Härmed får du hela tiden en återkoppling av din träning och kan alltid kontrollera, anpassa och förbättra din prestation. Mätningen blir exakt, när endast muskelkraft från en ben- eller armsida åt gången, d.v.s. vänster eller höger, visas. Den andra ben-/armsidan följer med och rör sig passivt. Vissa tillbehörsdelar kan påverka mätvärdet. 44 ANVÄNDNING

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital CI Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Bruksanvisning Oyster IV Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Särskilda hänvisningar För att undvika brandfara och skador på apparaten måste mottagaren skyddas mot regn

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

POLAR RC3 GPS. Användarhandbok

POLAR RC3 GPS. Användarhandbok POLAR RC3 GPS Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 4 2. TRÄNINGSSYSTEM MED ALLT I ETT... Träningsdatorns delar... Träningsprogram... Tillgängliga tillbehör... Knappfunktioner... Menystruktur...

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

KOM IGÅNG MED DIN VIASAT-BOX

KOM IGÅNG MED DIN VIASAT-BOX Svenska KOM IGÅNG MED DIN VIASAT-BOX www.viasat.se/om-viasat/kontakt SÅ INSTALLERAR DU www.viasat.se TIPS OCH TRICKS TEKNISK INFORMATION 124 1 INNEHÅLL VERSION 1.0 06-2015 1. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD!...5

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

SVENSKA. RS800CX Bruksanvisning

SVENSKA. RS800CX Bruksanvisning RS800CX Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PRESENTATION... 5 2. TRÄNINGSDATORNS DELAR... 6 Tillbehör... 6 3. KOMMA IGÅNG... 7 Grundinställningar... 7 Menystruktur... 8 4. FÖRBEREDELSER INFÖR TRÄNING...

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17925930.00 DNK/FIN/NOR/SWE/ENG

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE Innehåll VÄLKOMMEN TILL DIABETESCOACH!...... 3 FÖRSTA GÅNGEN G DU ANVÄNDER NDER DIABETESCOACH... 4 VAD DU BEHÖVER FÖR ATT ANVÄNDA DIABETESCOACH... 4 SPARAS NÅGOT PÅ DATORN SOM

Läs mer

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept Användarmanual TeDuco Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Att tänka på när du använder TeDuco... 5 2 Information om utrustningen... 5 2.1 Mobiltelefon...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

KonZen 2.0 Ett program för koncentrations- och minnesträning Innehållsförteckning

KonZen 2.0 Ett program för koncentrations- och minnesträning Innehållsförteckning KonZen 2.0 Ett program för koncentrations- och minnesträning Innehållsförteckning Copyright... 2 Licensregler för LifeTool programvaror... 2 Introduktion... 3 Vad är nytt i Version 2.0?... 3 Spelets gång...

Läs mer

StepStone Recruiters Space Version 4.1

StepStone Recruiters Space Version 4.1 Användarmanual StepStone Recruiters Space Version 4.1 Juli 2004 Förord Bästa StepStone kund, Med denna användarmanual vill vi ge dig bästa möjliga hjälp att dra nytta av funktionerna på StepStone och därmed

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10.

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 11. ÖVERSIKT 12. MONTERINGSANVISNING Innehållsförteckning

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer