Bruksanvisning MOTOmed viva2, MOTOmed letto2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning MOTOmed viva2, MOTOmed letto2"

Transkript

1 Bruksanvisning MOTOmed viva2, MOTOmed letto2 giltig från mjukvara 5.03 uppdaterad september 2011

2 GB DE FR ES PT IT NL SV DK Please use the MOTOmed only after you have read the instruction manual. If you should not understand the language of the present version, please request the instruction manual in your national language. Benutzen Sie das MOTOmed erst, nachdem Sie die Gebrauchsanweisung gelesen haben. Sollten Sie die vorliegende Sprachversion nicht verstehen, fordern Sie bitte eine Anleitung in Ihrer Landessprache an. Avant de commencer votre entraînement MOTOmed, veuillez lire le mode d emploi. Si ce mode d emploi ne correspond pas à votre langue, n hésitez pas à nous demander une autre traduction. Utilice el MOTOmed sólo después de haber leído las instrucciones de uso. Si no entiende el idioma de la presente versión, por favor exija un manual en su lengua nacional. Use o MOTOmed somente, depois de ter lido as instruções de operação. Em caso que você não compreenda a língua desta instrução, peça por favor uma orientação em sua língua nacional. Per un ottimo funzionamento del MOTOmed leggere le istruzioni per l uso. Se riscontrate qualche difficoltà riguardo la vostra lingua madre consultate il vostro servizio assistenza. Neem uw MOTOmed pas in gebruik nadat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen. Indien de gebruiksaanwijzing niet overeenstemt met uw moedertaal, aarzel dan niet ons te contacteren en een andere taalversie aan te vragen. Använd endast MOTOmed efter att du har läst bruksanvisningen. Om du inte förstå den tillgängliga språkversionen fråga efter en bruksanvisning på ditt eget språk. MOTOmed må først anvendes, når brugsanvisningen er gennemlæst. Forstår du ikke vedlagte brugsanvisning, rekvirer en dansk vejledning hos ProTerapi. PL Przed skorzystaniem z urządzenia MOTOmed prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. Jeśli instrukcja obsługi jest napisana w języku obcym ządajcie Państwo instrukcji w języku przez Państwa znanym. RU 2

3 snygg, bekväm och intelligent... Gratulerar! Genom ditt köp av MOTOmed har du gjort ett bra val. Med detta rörelseterapiredskap får du goda resultat. MOTOmed utnyttjar den senaste datateknologin och är en innovativ kvalitetsprodukt från företaget RECK,»Made in Germany«. MOTOmed är ett motordrivet rörelseterapiredskap som kan»tänka«. Njut varje dag av en terapi som påverkar dig positivt. Denna bruksanvisning hjälper dig att bekanta dig med MOTOmed. Den visar dig funktioner och användningsätt och ger dig många tips och anvisningar för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt nya rörelseterapiredskap. Innan du börjar använda MOTOmed läs försiktighetsåtgärderna i bruksanvisningen. Information om användningen av redskapet och om det stora tillbehörssortimentet hittar du i bruksanvisningen 713/W2527. Har du ytterligare frågor eller synpunkter står självklart de duktiga medarbetarna på företaget RECK till ditt förfogande. Vi önskar att du får mycket glädje och mycket aktivitet med MOTOmed. HÄLSNING 3

4 4

5 Sida Användning Manöverpanel Förklaring av användarlägen Insättningshjälp Normalanvändarläge Startbildskärm Snabbstart Menystruktur Navigering i menyn (manövrering) Programval Träningsbildskärm Knappspärr Träningsmeny Spasmupplösning och rörelseskydd Automatisk prestationsstyrning Ställa in startvärden Utvärdering med MOTOmed Redskapsinställning Expertläge Komma till expertläge Programpaket Förändra program (programmera) Programmets uppbyggnad och egenskaper Ställa in programparameterar. Ställa in fasparametrar. Ändringar under träningen Exempel på programmering Fler redskapsinställningar Mjukvaratillbehör/Programutveckling Chipkortsmeny MOTOmed pulsstyrning Kardio16 Träningsanalys- och utvärderingsprogram MOTOmed sam2 Koordinationsprogram 4-segment ANVÄNDNING 5

6 Manöverpanel Förklaring av användarlägen Du kan använda din MOTOmed i två olika användarlägen.»normalanvändarläge«är tänkt att användas för de flesta som använder MOTOmed. Det ger åtkomst till grundläggande funktioner och inställningar som behövs vid normal rörelseterapiträning med MOTOmed.»Expertläge«är tänkt för användargrupper som kommit längre med sin användning av MOTOmed. Det är även avsett för terapeuter som vill förändra standardprogrammet eller vill göra speciella inställningar. I expertläget kan du exempelvis lägga in ytterligare programpaket, ändra befintliga program samt spara dessa ändringar. Dessutom har du tillgång till alla MOTOmeds inställningsmöjligheter. Åtkomst av normalanvändar- eller expertläge: När du ansluter nätkabeln i ett eluttag så åker MOTOmed automatiskt upp (när du gör det får inte några ben/armar vara ilagda). Du befinner dig nu på startbildskärmen i»normalanvändarläge«. När MOTOmed befinner sig i stand-by-läge (bildskärmen är svart, grön LED lyser med stadigt sken), kan du välja om du vill starta MOTOmed i normal- eller expertläge: Normalanvändarläge: Tryck på den röda»start/stop«-knappen 8. Träningen kan börja i detta läge. Bild Expertläge: När bildskärmen är svart tryck snabbt efter varandra på knapparna ANVÄNDNING

7 Insättningshjälp Med knappen 7»insättningshjälp«( ) erbjuder MOTOmed möjligheten att ställa in fotstöden i rätt läge för att lägga i eller lägga ur benen. Håll knappen 6»pedal fram«eller 5»pedal bak«intryckt tills första fotstödet kommer i önskat läge. Nu kan du lägga i och fixera det första benet. Sedan kan du sätta det andra fotstödet i önskat läge. Lägg alltid först in det ben som är orörligt. Normalanvändarläge se sida 6 Startbildskärm Startbildskärmen är utgångspunkten för alla användarsteg som finns i denna anvisning! Från alla menyer kan du gå tillbaka till startbildskärmen genom att trycka på knappen 8 (under träning trycker du även på knappen 2»nystart«). Snabbstart MOTOmed viva2/gracile12 MOTOmed letto2/letto2_ben/armar Bild 2/ 3 Genom att trycka på knappen 3»start arm«resp. knappen 6»start ben«startas det program som för tillfället är laddat 1. ANVÄNDNING 7

8 Menystruktur Från startbildskärmen kan du komma till följande program: Programvalsmeny Knapparna 1 se sida 9 1 Standardprogram 2 MOTOmax (motivationsprogram) 3 TRAMPOLINmax 4 Upplösningsprogram 5 Styrka-/ uthållighetsprogram 6 Koordinationsprogram Inställningsmeny Knapparna 2 se sida 21 2 Språk 3 Bildskärmsvisning och ljud 4 Redskapsinställning 5 Information 6 Datum/tid Bild 4 Chipkortsmeny (Tillbehör) (visas endast om det finns ett chipkort i MOTOmed) Knapparna 4 se sida 33 1 Visa status (användare) 2 Radera träningsdata från chipkortet Utvärderingsmeny Knapparna 5 se sida 20 1 föregående träning 2 totalt Navigering i menyn (manövrering) se sida 7 se sida 7 Vid navigering på listmenyn på din MOTOmed aktiverar du ett färgstyrningssystem (den efterföljande knapp som är logisk eller möjlig tänds och lyser grön). För att välja funktion och för att göra inställningar gäller dessa principer: 1. Åtkomsten till menyerna görs alltid genom startbildskärmen. Har menyn flera nivåer (undermenyer) så kommer du med knappen 6»nästa«till nästa nivå, och med knappen 1»tillbaka«kommer du tillbaka till den föregående nivån. Observera: När du lämnar en meny (t.ex. undermenyer) så sparas automatiskt de inställningar som gjorts! 2. Inom en listmeny kan du med knapparna 3 / 4 ( / ) välja den önskade menyplatsen, och med knapparna 5 / 6 ( / ) kan du göra dina inställningar. 3. När du trycker på den röda»start/stop«-knappen 8 kommer du från alla menyer tillbaka till startbildskärmen. 8 ANVÄNDNING

9 Programval För din träning kan du välja ett av de befintliga träningsprogrammen på MOTOmeds manöverpanel eller ett program från chipkortet (tillbehör). Du gör detta genom att gå till programvalsmenyn eller genom att sätta i MOTOmeds chipkort i kortläsaren på MOTOmeds manöverpanel. I normalanvändarläget går det att välja följande program (det går att ändra grundinställningen under träningen, men det går inte att spara den): Tillgång genom startbildskärmen (sida 8, bild 4) Knapp 1»Program«Bild 5 se sida 22 1 Standardprogram 2 MOTOmax (motivationsprogram) 3 TRAMPOLINmax (motivationsprogram) 4 Upplösningsprogram 5 Styrka-/uthållighetsprogram 6 Koordinationsprogram Du kan välja flera program i expertläge (programpaket). Välja och starta en program som finns på MOTOmed Bild 6 1. Tryck i startbildskärmen på knappen 1»program«. 2. Markera valt program genom att trycka flera gånger på knapparna 3 / 4 ( / ). 3. Tryck på knappen 2»ladda«. 4. Du kommer nu tillbaka till startbildskärmen. Tryck på knappen 6»start arm«eller knappen 3»start ben«, för att börja träningen. Att starta ett program på din MOTOmed från chipkortet: Om du har ett MOTOmed chipkort, på vilket ett program är lagrat, så laddas detta program automatiskt när kortet sticks in. ANVÄNDNING 9

10 1 Standardprogram Det är enklast att träna på MOTOmed med hjälp av standardprogrammet. Tryck på den röda»start/stop«-knappen 8. Startbildskärmen visas. Starta träningen med knappen 6»start ben«eller med knappen 3»start arm«. Motorn börjar långsamt röra fotstöden/handtaget eller dina ben/armar. Du kan när som helt ändra den passiva vevhastigheten genom att trycka på knapparna 5 / 6 ( / ). När du aktivt vevar fortare av egen muskelkraft avläser MOTOmed det och du kan nu genom att trycka på (dubbelfunktion) knapparna 5 / 6 ( / ) reglera bromsmotståndet. Genom att trycka på knappen 8 kan du när du vill avbryta eller avsluta träningen. 2 MOTOmax (motivationsprogram) Bild 7 Styr spelfigurerna Max (eller den kvinnliga figuren Maxima) med hjälp av din muskelkraft! Figuren rör sig alltid åt sidan, vilket (vid sträckning eller rörelseriktning»framåt«och»neråt«) ger mer kraft och hastighet. Spelet går ut på att träna så jämnt som möjligt och därigenom, när koordinationen blir bättre, av spelet belönas med glädjeskutt. På bildskärmen på MOTOmax (Bild 7) visas all viktig information i realtid (glädjeskutt, poäng, bromsbelastningsnivå, vevens varvtal, puls (tillbehör)). Glädjeskutt (koordination): När din styrkeinsats är helt jämn (symmetri 50:50) utför spelfiguren Max/Maxima ett glädjeskutt. Om din styrkeinsats (högra/vänstra sidan) åter blir något ojämn slutar figuren att hoppa. 10 ANVÄNDNING

11 Poäng (styrka och uthållighet): När spelfiguren befinner på de färgade trappstegen kan du får du poäng. På den röda nivån längst ner får du lägst poäng. På den gula nivån får du dubbelt så höga poäng. På den gröna nivån får du tredubbla poäng. Ju mer du presterar (beräknat på den inställda bromsbelastningsnivån och på vilket varvtal vevenheten har), desto mer poäng får du. se sida 6 se sida 8 Variant: Du kan förändra spelfigurens reaktioner på din styrkeinsats, så att figuren rör sig bort från sidan, vilken kräver mest styrka. Så här gör du: 1. Starta MOTOmed i expertläge. 2. Tryck på knappen 2»inställning«. 3. Välj i menyn expertläge-inställning rad 3»bildskärmsvisning och ljud«och tryck på knappen 6»nästa«. 4. Välj rad 6»MOTOmax går vid aktivitet till höger«och ställ med knapparna 5 / 6 in»till vänster«. Avslutning av spelet: Motivationsprogrammet MOTOmax slutar när en förinställd tid har uppnåtts eller om du själv stänger av det (som grundinställning finns ingen bestämd tid). Spelfiguren rör sig nu inte mer och bildskärmen visas ytterligare 2 minuter (om det rör sig om den sista fasen av terapiserieprogrammet), så att den som tränar direkt kan läsa av sitt resultat. Genom att trycka på den röda»start/stop«- knappen 8 igen kan du snabbt växla tillbaka till startbildskärmen. Antalet poäng motsvarar i allmänhet styrkan/prestationen som den tränande har utfört. Antalet glädjeskutt visar noggrannheten/koncentrationen/koordinationen. Oftast är det bara på ett av det bägge områdena som det går att få ett bra resultat. Detta eftersom en stor styrkeinsats leder till ett visst mått av inexakthet och på motsvarande sätt är en stor exakthet endast möjlig vid en lägre styrkeinsats. ANVÄNDNING 11

12 3 TRAMPOLINmax (motivationsprogram) Max/Maxima ska samla så många lyckostjärnor som möjligt inom en viss tid. Spelet kan utövas antingen med armarna eller med benen. Lyckostjärnor, som kan samlas Nivå Spelfiguren Max/ Maxima Hoppriktning Bild 8 Studsmattan rör sig genom muskelkraft åt höger eller vänster Så här spelar du: 1. Genom att röra (trycka) den högra eller den vänstra veven kan studsmattan flyttas till höger/vänster. Här är avgörande hur kraftigt stöten utförs mot var och en av sidorna på veven. 2. Ju kraftigare stöten är, ju kraftigare rör sig studsmattan. Ju fortare veven snurras, ju oftare rör sig studsmattan. högra sidan Stöt (tryck) på den högra sidan studsmattan rör sig åt höger vänstra sidan Stöt (tryck) på den vänstra sidan studsmattan rör sig åt vänster Bild 9 3. Max/Maxima rör sig i början upp mot studsmattan Beroende på var på studsmattan han/hon träffar, hoppar han/hon i olika riktningar uppåt eller åt sidan. 4. Landar han/hon på en lyckostjärna så»samlar han/hon dem«. När alla lyckstjärnor är insamlade, växlar spelet om till den nästhögsta nivån (max. 3 nivåer). 12 ANVÄNDNING

13 5. Om inte någon lyckostjärna samlats inom 30, 35 eller 40 sekunder (beroende på svårighetsnivå), bildas en ny lyckostjärna. 6. Om Max/Maxima ramlar ner på marken, så ramlar han/hon ner till föregående, lägre nivå. 7. Om du slutar att träna aktivt, så somnar Max/Maxima och står stilla. Men tiden stannar inte och nya lyckostjärnor skapas. Nivåer: Bild 10 Nivå Symbol Antal Inställningar: Du kan göra olika inställningar för spelet: Spelet består av 3 nivåer. Målet är att försöka komma till den tredje nivån, eftersom här finns flest lyckostjärnor att samla. Bild 11 Svårighetsnivåer Spelvarianter Nybörjare Medel Proffs med målstöd Normal Bild 12/ 13 I menyn»inställning«på rad 3 välj»bildskärmsvisning och ljud«och tryck på knappen 6»nästa«. Välj rad 7»TRAMPOLINmax«och tryck på knappen 6»nästa«. ANVÄNDNING 13

14 Målhjälp: När det endast finns en lyckstjärna kvar att samla, hoppar Max/ Maxima, om du har aktiverat målhjälpen, automatiskt åt rätt håll. På så sätt kan du lätt samla även den sista lyckostjärnan. Svårighetsnivåer: Spelet kan spelas på 3 olika svårighetsnivåer. Beroende på inställning ändrar sig storleken på studsmattan, Max/Maximas hastighet och dessutom hur fort nya lyckostjärnor bildas. Som standard är svårighetsnivån inställd på»nybörjare«. Bild 14 Bild 15 Bild 16 Nybörjare: Medel: Proffs: Nivå Starthastighet Max Sluthastighet Max Storlek på Tid, innan studsmattan lyckostjärnor bildas 1 mycket långsamt långsamt stor 40 sekunder 2 mycket långsamt långsamt stor 40 sekunder 3 mycket långsamt långsamt stor 40 sekunder Nivå Starthastighet Max Sluthastighet Max Storlek på Tid, innan studsmattan lyckostjärnor bildas 1 långsamt måttlig stor 35 sekunder 2 långsamt måttlig medel 35 sekunder 3 långsamt måttlig liten 35 sekunder Nivå Starthastighet Max Sluthastighet Max Storlek på Tid, innan studsmattan lyckostjärnor bildas 1 långsamt måttlig stor 30 sekunder 2 måttlig snabb medel 30 sekunder 3 snabb mycket snabb liten 30 sekunder Poäng: Tillsammans med de samlade stjärnorna, som räknas som lyckostjärnor, kan du även få poäng. Poängen beräknas på hur hög bromsbelastningen är (motståndet) och även på varvtalet på vevenheten, som samverkar med den. På detta sätt ges information om den tränandes prestation. Dessutom tilldelas du fler poäng, för samma prestation, på en högre nivå än på en lägre nivå. 14 ANVÄNDNING

15 4 Upplösningsprogram En speciell serie av passiva rörelser med MOTOmed bidrar till en bättre uppmjukning och avspänning av muskulaturen. Det speciella upplösningsprogrammet på MOTOmed gör att rörelserna blir jämna och behagliga. Den bidrar till att muskelspänningen minskar (tonus) och ger än bättre genomblödning. Den lindrar väsentligt symptomen vid spastisk förlamning och lindrar dessutom även vanliga spänningar i kroppen. 5 Styrke-/uthållighetsprogram Styrke-/uthållighetsprogrammet har en speciell träningsföljd, med en grundläggande uthållighetsträning kombinerat med styrkekomponenter. På detta sätt kan styrka och uthållighet tränas, särskilt för benmuskulaturen. Starka och uthålliga benmuskler är en av de viktigaste förutsättningarna för en säker gång och kan hjälpa till att förhindra fall. Med hjälp av den enkla manövreringen på MOTOmed kan bromsbelastningen, när som helst, ställas in individuellt. MOTOmed pulsstyrning Kardio16 (tillbehör best. nr. 275 eller 276), möjliggör en pulsstyrd träning (bromsbelastningsnivån regleras uppåt eller neråt genom pulsen). Detta tillbehör är bra som komplement till styrke-/ uthållighetsprogrammet. se sida 44 6 Koordinationsprogram Koordinationsprogrammet innehåller speciella träningsuppgifter, som framförallt övar upp användarens koordination och koncentration. Genom att koppla samman fysisk (ansträngning) och psykisk (koncentration) aktivitet kan positiva anpassningsprocesser utlösas i hjärnan och gångsäkerheten kan ökas genom att du får kontroll (koordination) över dina egna rörelser. För att kunna ändra koordinationsprogrammet eller ställa in ett individuellt program, behöver du tillbehöret»koordinationsprogram 4-segment«(best. nr. 202). ANVÄNDNING 15

16 Träningsbildskärm Bild 17 Du kan göra deviktigaste inställningarna för din träning (passivt varvtal eller bromsmotstånd) när du vill, utan att behöva avbryta träningen. För att göra detta trycker du i passivläge (dina ben och armar rör sig med hjälp av MOTOmeds motor) på knappen 5»långsamt«( ) eller 6»snabbt«( ), för att minska eller öka hastigheten. Tränar du i aktivläge (du trampar/ vevar själv), kan du trycka på knappen 5»lätt«( ) eller 6»tungt«( ) för att minska eller öka bromsmotståndet. Bild 18 Under träningen visas aktuell information växelvis: varvtal, tid, prestation, symmetriträning m.m. Om du skulle vilja avbryta den växelvisa visningen och endast visa en information åt gången (t.ex. uppgifter om symmetri) trycker du på knappen 2 ( ) och»stoppar«på detta sätt den aktuella bilden på bildskärmen. Genom att åter igen trycka på knapparna 2 ( ) kan du aktivera den växelvisa visningen igen. Vill du bläddra i bildskärmen, trycker du direkt efter att du har tryckt på knappen 2 ( ) flera gånger direkt efter varandra på knapparna 2 ( ). Här hittar du en noggrann förklaring till alla symboler och bilder som visas på träningsbildskärmen. (Bild 17, Bild 18) 16 ANVÄNDNING

17 Menyval med knappen 1 Med knappen 2 kan den aktuella bildskärmen stoppas Växelfunktion: Bildskärmsväxling kan aktiveras Spasmupplösningsprogram»på«(grön blixt) Spasmupplösningsprogram»av«(grå överstruken blixt) Total träningstid Återstående tid av fas (endast vid terapiserieprogram) passiv (vevning) rotation/min,. (med motor) passiv (vevning) rotation/min. ökning (knapp 6»snabb«) passiv (vevning) rotation/min. minskning (knapp 5»långsamt«) cykelsymbol (visas under aktiv träning) aktuell bromsbelastningsnivå bromsbelastningsnivå 1-20 ökning (knapp 6»tyngre«) bromsbelastningsnivå 1-20 lägre (knapp 5»lättare«) aktiv (vevning) rotation/min,. Pulsvisning»bra signal«(hjärta visas grön) Pulsvisning»dålig signal«(orange hjärta)»puls över det kritiska pulsvärdet«(rött blinkande hjärta) MOTOmed stannar automatiskt, när detta värde har överskridits längre än 15 sekunder. Pulsvisning»av«(grått hjärta) Pulsvisning»ingen signal«(ofyllt orange hjärta) Om en chipkortsymbol med en blå pil visas, är inte något kort isatt. Ett chipkort är isatt (den lilla högra stapeln i chipkortssymbolen visar hur mycket träningsdata det finns på chipkortet). Inget chipkort hittas (symbolen är överstryken) Knappspärr på manöverpanelen För att inte inställd träningsdata ska kunna ändras under träningen går det att ställa in en knappspärr. För att göra detta trycker du tre gånger på knappen 7 ( ). När knappspärren är aktiverad visas på bildskärmen symbolen» «. För att koppla ur knappspärren trycker du återigen tre gånger på knappen 7 ( ). Spärren måste aktiveras på nytt före varje tränings början, eller efter ett uppehåll, om du vill att den ska användas. Urkopplingen (med knappen 8 ) går att göras när som helst, när knappspärren är aktiverad. ANVÄNDNING 17

18 Träningsmeny Om du vill göra ytterligare inställningar under träningen (t.ex. träningstid, spasmupplösning pulsstyrning,...), trycker du på knappen 1»meny«. Du kommer då till träningsmenyn (Bild 19). När du är i träningsmenyn, slår MOTOmed över till pausläge och pedalerna rör sig inte. Bild 19 Du kan göra följande inställningar: 2 Tid 4 Bromsbelastningsnivå 5 Passivt varvtal 6 Spasmupplösning 7 Autom. riktningsväxling 8 Pulsstyrning Kardio16 (tillbehör) 9 Autom. prestationsstyrning 10 Svängningsmått 11 Rotationsriktning 19 Spara startvärde 20 Hoppa över pågående träningsfas Genom att tryck på knappen 1»tillbaka«startar MOTOmed igen och de ändringar som gjorts gäller nu för den aktuella träningen. se sida 24 se sida 25 Spasmupplösning och rörelseskydd I programmenyn (se expertläge) kan du aktivera eller deaktivera spasmupplösningsprogrammet individuellt för alla program. Du kan även ställa in känsligheten för spasmer och bestämma händelseförloppet efter en spasm har lösts upp. I grundinställningen ändrar MOTOmed spasmupplösningrotations riktningen efter en igenkänd spasm och bibehåller den därefter. Om du i programmenyn i undermenyn spasmupplösning i rad 2»återställ riktning«väljer»på«, återställs den ursprungliga riktningen t.ex.»framåt«efter spasmupplösningen. 18 ANVÄNDNING

19 se sida 21 Känslighet för att upptäcka en spasm ställs från början in i inställningsmenyn vid redskapsinställning, eller under träningen i träningsmenyn. Inställningen»känslig«utlöser spasmupplösningen mycket snabbt efter ett rörelsestopp (t.ex. spasm), medan det dröjer betydligt längre vid inställningen»okänslig«. Maximal kraft, med vilken motorn försöker att motverka rörelsestoppet, kan du bestämma med hjälp av inställningen»motorkraft«(1-10). En lägre motorkraft passar för mycket ömtåliga användare, där en alltför stark motorkraft kan förorsaka skador (t.ex. vid svår osteoporos eller risk för luxation). Stark motorkraft är lämplig när det redan från början finns en stark muskeltonus (t ex. vid svåra spasmtillstånd eller svår stelhet). Automatisk prestationsstyrning Du kan ange en bestämd aktiv muskelprestationströskel (i ca Watt) för din träning. Den automatiska prestationsstyrningen reglerar då bromsbelastningsnivån. Överskrider din aktiva muskelprestation den inställda prestationströskeln, minskar prestationsstyrningen bromsbelastningsnivån. Presterar du under prestationströskeln ökas bromsbelastningsnivån (maximalt till det förinställda värdet). Även pulsstyrningen kan under träningen ställas in i träningsmenyn. se sida 24 I programmenyn (se expertläge) kan du aktivera och deaktivera den automatiska prestationsstyrningen individuellt för alla program. Här kan du även bestämma prestationströskeln (i ca Watt). De inställda värdena gäller nu för vart och ett av träningsprogrammen. När puls- och prestationsstyrningen är aktiverade samtidigt regleras bromsbelastningsnivån efter pulsstyrningens inställning. Ställa in startvärde ANVÄNDNING 19

20 se sida 18 För att ställa in vid vilken inställning (t.ex. spasmupplösning, varvtal, tid, bromsbelastningsnivå, svängningsmått,...)»standardprogrammet«ska börja på gör du på följande sätt: 1. Starta standardprogrammet och gå därefter, genom att trycka på knappen 1»meny«till träningsmenyn. 2. Gör de inställningar du önskar och växla sedan till rad 19»spara startvärde«. 3. Tryck på knappen 2»OK«. 4. Bekräfta det inställda startvärdet genom att trycka på knappen 3»ja«eller avbryt genom att trycka på knappen 6»nej«. Det går även att välja det fabriksinställda startvärdet. 5. Välj var startvärdet ska sparas (knappen 3»cockpit«eller knappen 4»chipkort«). Nu startar alltid MOTOmed dina startvärden i standardprogrammet. Du kan ställa in olika startvärden för ben- resp. arm/ överkroppsträning. Utvärdering med MOTOmed Tillgång genom avslutningsbildskärmen (bild 20) Knappen 5»utvärdering«eller genom startbildskärmen (sida 8, bild 4) knappen 5»Utvärdering«När du avslutat din träning kan du se en uppställning över vad du har presterat (avstånd, tid, hastighet, andel aktiv/passiv,...) (Bild 21). Det kan du göra genom att i avslutningsmenyn (Bild 20) eller i startbildskärmen trycka på knappen 5»utvärdering«. Bild 20 / ANVÄNDNING

21 Redskapsinställning För att ställa in grundläggande egenskaper (redskapsegenskaper, bild/ ljud, datum/tid, ) på din MOTOmed går du till inställningsmenyn (Bild 22). Tryck i startbildskärmen på knappen 2»inställningar«. Tillgång genom startbildskärmen (sida 8, bild 4) Knappen 2»inställningar«Bild 22 Bild 23 se sida 31 Flera inställningsmöjligheter finns i expertläget. Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) den önskade menyplatsen. Genom att trycka på knappen 6»nästa«kommer du då till motsvarande undermeny (om det finns en sådan). Skulle den inte finnas gör du istället inställningen med hjälp av knapparna 5 / 6 ( / ). Det går att välja mellan följande inställningar: Menyplats: Språk Bildskärmsvisning och ljud Redskapsinställning Information Datum/tid Undermeny Ljudstyrka Kontrast Växling av bildskärmsvisning [sek] Symmetrivisning Spelfigur TRAMPOLINmax Visa hjälptext Val infovisning Alternativ startbildskärm Enheter Tilltal Motorkraft bentränare Motorkraft armtränare Aktivitetsigenkänning Spasmigenkänning Apparattyp Version Utgivningsdatum Statuskod System ID Timmar Minuter Dag Månad År Sommartid ANVÄNDNING 21

22 Expertläge Komma till expertläget 1 2 För att komma till expertläget måste MOTOmed befinna sig i stand-by-läge (svart bildskärm med grönt LED-ljus). Bild 24 Tryck snabbt efter varandra på knapparna MOTOmed viva2/gracile12 MOTOmed letto2/letto2_ben/armar Bild 25/ 26 MOTOmed startar i expertläge och i startbildskärmen visas över programnamnen meddelandet»expertläge aktivt«. Du har nu möjlighet att ändra de program som finns eller ersätta dem med egna program. Dessutom finns, i de flesta menyer, ytterligare funktioner. Programpaket Förutom de program som finns att välja på i normalanvändarläget, finns dessutom i MOTOmeds manöverpanel ytterligare åtta träningsprogram. Totalt har du alltså 14 träningsprogram att välja på. Programmen är uppdelade i 3 programpaket enligt följande: 22 ANVÄNDNING

23 Programpaket 1: Terapimål 1 Standardprogram 2 MOTOmax (motivationsprogram) 3 TRAMPOLINmax (motivationsprogram) 4 Upplösningsprogram 5 Styrka-/uthållighetsprogram 6 Koordinationsprogram Programpaket 2: Specialområde 1 Standardprogram 2 Dataspelsgränssnitt 3 MST-program (speciellt för muskelstimulering) 4 Orto (programförslag för ortopedpatienter) 5 Neuro (programförslag för neurologpatienter) 6 Kardio (programförslag för kardiologpatienter) Programpaket 3: Indikationer 1 Standardprogram 2 MOTOmax (motivationsprogram) 3 Multipel Skleros (främjar styrka och uthållighet och ger dessutom avslappning) 4 Stroke (främjar kroppssymmetri och rörelseutveckling) 5 Parkinson (främjar avspänning och koordination) 6 Eget program Som grundinställnings är alltid programpaketet»terapimål«inställt. Om ett chipkort med ett träningsprogram sätts in, visas det i programpaketet på följande sätt:»7 program från chipkort«i standardprogrammet går det bara att ställa in grundinställningen under träningen, den går inte att spara. ANVÄNDNING 23

24 Tillgång genom programvalsmenyn i expertläge (sida 29) Bild 27 För att ladda ett annat programpaket gör du på följande sätt: 1. Tryck i expertläge-startbildskärm (sida 22 Bild 25/26) på knappen 1»program«. 2. Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 8»programpaket«och tryck på knappen 6»nästa«. 3. Välj med knapparna 5 / 6 ( / ) det önskade programpaketet och tryck på knappen 2»ladda«. 4. Programpaketet laddas och i programvalsmenyn kan du välja mellan programmen i det valda programpaketet. Om du redan har gjort egna program, försvinner dessa när programpaketen byts! Förändra program (programmera) Tillgång genom programvalsmenyn i expertläge (sida 29) Bild 28 Programmens uppbyggnad och egenskaper Ett terapiserieprogram delas in i olika träningsavsnitt, så kallade»faser«. Faserna kommer efter varandra och kan ha olika innehåll (träningsuppgifter). För att träna olika träningsuppgifter efter varandra måste du i terapiserieprogrammet ställa in så många faser som du vill träna (max. 30). Bild ANVÄNDNING

25 Programparametrarna bestämmer programmets basegenskaper (t.ex. namn, antal faser, spasmupplösning»på/av«, m.m.) och gäller för alla faser. Fasparametrar bestämmer innehållet/egenskaperna för varje fas (t.ex. träningsuppgifter, fasens längd, (min,/sek.), passivt varvtal, m.m.) och gäller endast för denna fas. Vid ändring av ett träningsprogram görs skillnad mellan program- och fasparameterar. se sida 24 Ställa in programparameterar. Inställningar, som ska gälla för program gör du i programparametermenyn (Bild 30). För att gå till denna meny, markerar du i programvalsmenyn i (expertläge) med knapparna 3 / 4 ( / ) det program som ska ändras och trycker därefter på knappen 6»ändra«. Nu visas programmeringsmenyn (Bild 28). Välj nu i rad 1»ställa in programparameter«och tryck sedan på knappen 6»nästa«. Tillgång genom programvalsmenyn (sida 29) Bild 30 Möjliga inställningar (programparameterar): 1 Programmets namn 2 Antal faser 3 Spasmupplösning 4 Autom. sparande av programändring 5 Pulsstyrning Kardio16 (om det finns) 6 Autom. prestationsstyrning (Watt) 7 Svängningsmått 8 Lagra träningsdata på chipkort ANVÄNDNING 25

26 9 Ljud vid fasens slut 10 Bild vid växling av fas [sek.] 11 Segmentavslut 12 Ändring av hastighet/bromsbelast 13 Seriellt gränssnitt (om det finns) 14 Upprepning 15 Bildskärmsvisning se sida 24 Om du vill spara dina ändringar permanent, trycker du på knappen 1»tillbaka«. Programmeringsmenyn (Bild 28) visas. Spara dina ändringar genom att på rad 3 välja»spara ändringar«och bekräfta med knappen 2»OK«(Bild 29). se sida 30 Ställa in fasparametrar Innehållet resp. egenskaperna för individuella faser ställer du in i programmeringsmenyn vid fasparameterar. (Bild 31) För att komma till denna meny, markerar du i programvalsmenyn med knapparna 3 / 4 ( / ) det program du vill ändra och trycker därefter på knappen 6»ändra«. Välj nu i rad 2»ställa in fasparametrar«och tryck sedan på knappen 6»nästa«. På bildskärmskanten ovan till höger (Bild 31) visas i vilken fas av programmet du befinner dig. För att växla mellan faserna trycker du på knapparna 7 ( ) och därefter på knappen 5»föregående fas«eller på knappen 6»nästa fas«(bild 40). Du kan också välja rad 16»gå till nästa fas«eller 17»gå till föregående fas«. För att göra enskilda programfaser finns följande träningsuppgifter: MOTOmed standardträning (aktiv/passiv), symmetriträning, MOTOmax (motivationsprogram), TRAMPOLINmax, träningspaus. Dessutom finns i koordinationsprogrammet 4-segment (tillbehör) ytterligare 15 varianter. Standardträningsuppgifter (finns på redskapet som standard): Standardträning med växlande bildskärm (svart pil:»aktiv fas«; vit pil:»passiv fas«) 26 ANVÄNDNING

27 Standard aktiv: Användaren ska också trampa. Standard passiv: Användaren ska röra sig med hjälp av MOTOmeds motor. Symmetriträning: Bägge ben (armar) ska användas aktivt. Aktiviteten mäts på bägge sidor och visas på de två symmetristaplarna på bildskärmen (det är sträckrörelsen som mäts), så att träningen utförs jämnt. Vissa tillbehörsdelar kan påverka mätvärdena för symmetriträningen, och motivationsprogrammen för MOTOmax och TRAMPOLINmax så att de blir missvisande. MOTOmax (motivationsprogram): Styr spelfiguren Max/Maxima med hjälp av din muskelkraft och samla poäng och glädjeskutt. TRAMPOLINmax (motivationsprogram): Samla så många stjärnor som möjligt på studsmattan med spelfiguren Max/Maxima. Träningspaus: Träningen avbryts under den inställda tiden och pedalerna stoppas. Dessutom finns följande inställningar (fasparametrar): Tillgång genom programvalsmenyn (sida 29) Bild 31 1 Fasnamn 2 Träningsuppgift 3 Träningsmål 4 Tid [min:sek] 5 Kroppsida höger/vänster 11 Vevanordning (jämn gång) 12 radera aktuell fas (endast om det finns flera faser) 13 dubblera aktuell fas (infogas efter den aktuella fasen) ANVÄNDNING 27

28 6 Bromsbelastningsnivå 7 Passivt varvtal [varv/min.] 8 Rotationsriktning 9 Aktiv/passiv växling 10 automatisk riktningsväxling [min.] Om du vill spara dina ändringar, trycker du på knappen 1»tillbaka«och sparar dina ändringar, genom att du på rad 3 väljer»spara ändringar«och bekräftar med knappen 2»OK«. (Bild 29). När du gör, eller ändrar i, ett program bestäms först programmet och därefter fasparametrarna. Ändringar under träningen 14 ändringen ska gälla alla faser 15 kopieringsfunktion till andra faser 16 växla till nästa fas 17 växla till föregående fas Medan träningen (eller programmet) pågår kan du enkelt, när som helst, ändra aktiv-bromsbelastningsnivån eller passiv-varvtalet för vevenheten. För att göra detta trycker du på knapparna 5»långsamt«( ) eller 6»snabbt«( ) (motorns varvtal) resp. på knapparna»lätt«( ) eller»tungt«( ) (bromsbelastningsnivån). När du tränar med standardprogrammet, har knapparna 5 och 6 dubbla funktioner. När du tränar passivt med hjälp av motorn, visas symbolerna ( )»långsamt«och ( )»snabbt«och du kan ändra det passiva motorvarvtalet. När du trampar aktivt visas ( )»lätt«och ( )»tungt«och du kan ändra bromsbelastningsnivån. se sida 26 De ändringar som görs finns kvar till träningen avslutas och påverkar alla programmets faser. När du i menyn för programparametrar på rad 12 ställer in»ändra hastighet/bromsbel.«på»aktuell fas«, då påverkar den endast den aktuella fasen. 28 ANVÄNDNING

29 Exempel på programmering För att göra ett eget träningsprogram väljer du ut ett av de program som finns på MOTOmed (t.ex.»upplösningsprogrammet«) och ändrar på detta. Först ställer du in programegenskaperna (programparameterar), därefter egenskaperna/innehållet i de enskilda faserna (fasparameterar). Utgångspunkt: MOTOmed ska vara i stand-by-läge (svart bildskärm, grönt LED-ljus lyser stadigt) Knappföljd »Program«1. Starta MOTOmed i expertläge och gå till programvalsmenyn Bild 32/ 33 Knappföljd 3 ( ) eller 4 ( ) (Programval) 6»ändra«2. Välj ett program och gå till programmeringsmenyn Bild 34/ 35 ANVÄNDNING 29

30 Knappföljd 6 3 ( ) eller 4 ( ) 5 ( ) eller 6 ( ) (utför inställningar); 1»tillbaka«3. Gå till programparametermenyn och ställa in programparametrar Bild 36/ 37 Knappföljd 3 ( ) 6»nästa«3 ( ) eller 4 ( ) 5 ( ) eller 6 ( ) (utför inställningar) 4. Gå till fasparametermenyn och ställa in fasparametrar Bild 38/ 39 Knappföljd 7 (aktivera växelläge); 5 eller 6 (växla till nästa/ föregående fas) 5. Växla mellan olika faser (den aktuella fasen visas uppe till höger på bildskärmen) Bild 40 / ANVÄNDNING

31 Knappföljd 1»tillbaka«; 3 ( ) 2»OK«6. Gå tillbaka till programmeringsmenyn och spara inställningarna Bild 42/ 43 Flera redskapsinställningar se sida 22 se sida 21 Tillgång genom expertlägestartbildskärmen (sida 22, bild 25/ 26) knappen 2»inställningar«Bild 44 Tryck i expertläge-startbildskärm (Bild 25/26) på knappen 2»inställningar«. I expertläget finns förutom de inställningsmöjligheter som beskrivits i kapitlet inställningsmenyn, även menyplatserna som nedan i tabellen står med fet stil: Menyplatser 1 Ladda fabriksinställning 2 Språk 3 Bildskärmsvisning och ljud 4 Redskapsinställning 5 Information 6 Datum/tid 7 Ange aktiveringskod 8 Produktion Menyplatserna delas in på följande sätt: Menyplats: 1 Ladda fabriksinställningar Undermeny Återställ redskapsinställningen Återställ träningsprogrammet Radera träningsdata Återställ allt ANVÄNDNING 31

32 Menyplats: 2 språk 3 Bildskärmsvisning och ljud 4 Redskapsinställning 5 Information 6 Datum/tid 7 Ange aktiveringskod 8 Produktion Undermeny Ljudstyrka Kontrast Växling av bildskärmsvisning [sek] Symmetrivisning MOTOmax går åt höger vid aktivitet Spelfigur TRAMPOLINmax Visa hjälptext Val infovisning Startbildskärm info Signal vid programmet slut Knappar för växling av bildskärm Visning av 4-segment staplar (om modulen finns) Symmetri korrektionsvinkel arm Symmetri korrektionsvinkel ben Alternativ startbildskärm Startprogram Enheter Motorkraft bentränare Motorkraft armtränare Pulsstyrning Kardio16 (om modul finns) Magnetavstängning (om modul finns) Ljudavstängning (om modul finns) ChipOx (om modul finns) Blodtrycksmätare (om modul finns) Aktiv-passiv-växling varvtal bentränare Aktiv-passiv-växling varvtal armtränare max. varvtal bentränare max. varvtal armtränare Servohjälp Användarläge Aktivitetsigenkänning Spasmigenkänning Apparattyp Version Utgivningsdatum Statuskod Händelseprotokoll System ID Motor ström offset Timmar Minuter Dag Månad År Sommartid (CEST) 32 ANVÄNDNING

33 Mjukvara/Tillbehör/Programutveckling Chipkortsmeny (best. nr. 203) Bild 45 Med hjälp av RECK MOTOmeds chipkort kan du hela tiden hålla koll på dina träningsdata och med hjälp av utvärderingsprogrammet»sam2«resp. med snabbutskriftsprogrammet»sprint«arkivera, utvärdera och skriva ut dem. Du kan spara dina grundinställningar för MOTOmed på chipkortet. Du kan sedan med hjälp av chipkortet använda dina inställningar på alla MOTOmed, som är utrustade med funktionen chipkortsläsning, Du kan starta träningsprogram från chipkortet och det går även att spara program från MOTOmeds manöverpanel på chipkortet. Du kan dessutom föra över och spara program från chipkortet till MOTOmeds manöverpanel. Sätt in chipkortet i chipkortsläsaren på MOTOmeds manöverpanel så att den blå pilen pekar nedåt (Bild 45). Det program som finns på chipkortet laddas nu automatiskt. Du tar ur kortet genom att trycka lätt på det, så att chipkorten kommer ut en liten bit och sedan kan du ta ut det helt. Starta program från chipkortet: Det program som finns på chipkortet laddas automatiskt när det sätts in i manöverpanelen på MOTOmed. När programmet har laddats hörs ett bekräftelseljud. På bildskärmens nedre kant visas den gröna chipkortssymbolen ( ), programnamnet och meddelandet»program från chipkort«visas. Starta programmet genom att trycka på knappen 3»start arm«eller 6»start ben«. se sida 8 se sida 22 För att gå till chipkortsmenyn sätter du in chipkortet i manöverpanelen och trycker på bildskärmen på knappen 4»chipkort«. För att kunna utnyttja alla funktioner på chipkortet måste du befinna dig i expertläge! Det går att göra följande inställningar: ANVÄNDNING 33

34 1 Visa status (användare) 2 Radera träningsdata från chipkortet 3 Spara från chipkortet till cockpit 4 Spara från cockpit till chipkortet 5 Formatera chipkortet (nytt innehåll) Bild 46 I normalanvändarläge kan du endast använda rad 1 och 2! 1 Visa status: För att se status på ditt MOTOmed chipkort (användardata, lagringsutrymme, antal, träningsdata) väljer du med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 1»visa status (användare)«och trycker på knappen 6»nästa«. 2 Radera träningsdata från chipkortet: För att radera all träningsdata som finns på chipkortet (inte användardata), väljer du med knapparna 3 / 4 ( / )rad 2»radera data från chipkortet«och bekräftar med knappen 2»OK«. Användardatan som på MOTOmed styrs av terapiserieprogrammet, raderas inte! 3 Spara från chipkortet till cockpit 3.1 Föra över enstaka program från chipkortet till cockpit (endast i expertläge): När du gör detta ersätts det program som för närvarande är laddat med programmet från chipkortet! 34 ANVÄNDNING

35 a) Sätt i ett chipkort i manöverpanelen, på vilket det finns ett enskilt program sparat. Tryck i startbildskärmen på knappen 4»chipkort«. b) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) på rad 3»spara från chipkort till cockpit«och tryck på knappen 6»nästa«. c) Välj nu i rad 1 ut»aktuellt program«och tryck sedan på knappen 2»OK«. d) Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att lämna chipkortsmenyn igen. 3.2 Föra över en uppsättning program från chipkortet till cockpit (endast i expertläge): När du gör detta ersätts uppsättningen av program som för närvarande är laddat med uppsättningen av program från chipkortet! a) Sätt i ett chipkort i manöverpanelen, på vilket det finns ett programpaket sparat. b) Tryck i startbildskärmen på knappen 4»chipkort«. c) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) på rad 3»spara från chipkort till cockpit«och tryck på knappen 6»nästa«. d) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 2»alla program«och bekräfta med knappen 2»OK«. e) Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att lämna chipkortsmenyn igen. 3.3 Ladda systeminställningar (endast i expertläge) a) Sätt i ett chipkort i manöverpanelen, på vilket det finns sparade systeminställningar. b) Tryck i startbildskärmen på knappen 4»chipkort«. ANVÄNDNING 35

36 c) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) på rad 3»spara från chipkort till cockpit«och tryck på knappen 6»nästa«. d) Välj nu i rad 3 ut»aktuellt program«och tryck sedan på knappen 2»OK«. e) Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att lämna chipkortsmenyn igen. 4 Spara från cockpit till chipkortet (endast möjligt i expertläge) På chipkortet kan det aktuella sparade programmet, hela den sparade uppsättningen av program och dessutom redskapsinställningen lagras Spara ett enskilt program på chipkortet: a) Tryck i startbildskärmen i expertläge på knappen 4»chipkort«. b) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) på rad 3»spara från cockpit till chipkort«och tryck på knappen 6»nästa«. c) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 1»aktuellt program«och bekräfta med knappen 2»OK«. d) Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att lämna chipkortsmenyn igen Spara en uppsättning program på chipkortet: a) Tryck i startbildskärmen på knappen 4»chipkort«. b) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) på rad 4»spara från cockpit till chipkort«och tryck på knappen 6»nästa«. c) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 2»alla program«och bekräfta med knappen 2»OK«. d) Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att lämna chipkortsmenyn igen. 36 ANVÄNDNING

37 4.3. Spara en systeminställning på chipkortet: a) Tryck i startbildskärmen på knappen 4»chipkort«. b) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) på rad 4»spara från cockpit till chipkort«och tryck på knappen 6»nästa«. c) Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 3»systeminställning«och bekräfta med knappen 2»OK«. d) Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att lämna chipkortsmenyn igen. 5 Formatera chipkortet (lägga in nya användare) (endast möjligt i expertmenyn): På MOTOmeds manöverpanel kan du göra ditt chipkort personligt, d.v.s. lägga in en ny användare eller ändra data för nuvarande användare. Med hjälp av ett dataformulär (Bild 47) kan du lägga in namn, födelsedatum och kön och sedan spara det på kortet. När du gör detta raderas alla tidigare data som sparats på kortet (användardataoch träningsdata). Så här gör du: Bild Sätt in chipkortet i manöverpanelen.(bild 45). 2. Tryck i expertläge - startbildskärmen på (Bild 25/26) knappen 4»chipkort«. 3. Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 5»formatera chipkort«och tryck på knappen 2»nästa«. ANVÄNDNING 37

38 4 Fyll nu i formuläret (Bild 47) med knapparna 3 / 4 ( / ) (välja bokstäver) eller 5 / 6 ( / ) (välj bokstavsposition) dina data. Med knappen 7 kan texten raderas vid markören. 5 Tryck på knappen 1»nästa«eller knappen 2»tillbaka«för att växla mellan raderna (namn, förnamn, födelsedag, kön). 6 När du befinner dig på den sista raden (kön), visas knappen 2»OK«. Tryck på denna knapp för att radera all information på chipkortet och spara de nya inställningarna på chipkortet. 38 ANVÄNDNING

39 MOTOmed pulsstyrning Kardio16 (best. nr. 275 eller 276) För att alltid kunna träna inom det optimala belastningsområdet, kan du övervaka och styra din träning med hjälp av pulsstyrning. Du kan definiera det önskade pulsområdet (övre eller undre gräns). MOTOmed ställer då automatiskt in den bromsbelastningsnivån du tränar på högre eller lägre, så att din puls befinner sig inom det område som du har angett. Rådgör med läkare om vilken träningspuls som är optimal för dig. Så länge som din puls är inom den pulsgräns som är inställd görs inga ändringar av bromsbelastningsnivån. Den förinställda bromsbelastningsnivån (t.ex. bromsbelastningsnivå 10) kan genom en höjd belastningspuls minska till hälften (vilket i detta exempel blir bromsbelastningsnivå 5). Så fort pulsen åter sjunker under den inställa undre gränsen, ställs bromsbelastningsnivån in på en högre nivå, maximalt till det förinställda värdet (i detta exempel bromsbelastningsnivå 10). Trots den automatiska regleringen av bromsbelastningsnivån kan du med knapparna 5 / 6 ( / ) alltid själv ställa in den som du vill. När du vill träna med aktiverad pulsstyrning, behöver du en pulsmätare med öronclip (best. nr. 275) eller ett bröstbälte (best. nr. 276) och motsvarande mottagare på manöverpanelen. För att öronclipset ska fungera optimalt ska du innan du sätter fast den massera hela ytterörat och öronsnibben för att öka genomblödningen (i början av träningen eller när hjärtsymbolen tänds med orange sken, (sida 40). Du ska inte sätta fast öronclipset på öronbrosket. Sätt fast kabeln med fästclipset på kragen. ANVÄNDNING 39

40 Puls Vid MOTOmed pulsstyrning Kardio16 innehåller träningsbildskärmen (bild 48) även denna information: Menyval med knappen 1 Pulsvisning»bra signal«(grönt hjärta) Pulsvisning»dålig signal«(orange hjärta)»puls över det kritiska pulsvärdet«(rött blinkande hjärta) MOTOmed stannar automatiskt, när detta värde har överskridits längre än 15 sekunder. Pulsvisning»ingen signal«(ofyllt orange hjärta) Pulsvisning»av«(grått hjärta) Aktuell pulsfrekvens Information, MOTOmed pulsstyrning Kardio16 är aktiverad undre pulsgräns övre pulsgräns ursprunglig inställd bromsbelastningsnivå (numerisk) aktuell av MOTOmed reglerad bromsbelastningsnivå (grafisk) ursprunglig inställd bromsbelastningsnivå (grafisk) aktuell av MOTOmed reglerad bromsbelastningsnivå (numerisk) Bild ANVÄNDNING

41 Inställning av pulsstyrningen se sida 31 Grundinställningen för pulsstyrningen gör du i inställningsmenyn (i expertläge) vid redskapsinställning i undermenyn pulsstyrning. Denna inställning gäller för alla träningsprogram. 1 Pulssensor 2 Undre pulsvärde 3 Övre pulsvärde 4 Kritiskt pulsvärde 5 Automatisk pulsberäkning 6 Pulsstyrningsförhållande Bild 49 Det går att göra följande inställningar: 1 Pulssensor aktivering resp. deaktivering av pulssensor. Pulsstyrningen kan du i inställningsmenyn (i expertläge), vid redskapsinställning i undermenyn pulsstyrning, permanent aktivera resp. deaktivera för alla träningsprogram. 2 Undre pulsvärde Underskrider användarens puls detta värde, höjer pulsstyrningen bromsbelastningen (max. till det tidigare inställda värdet). 3 Övre pulsvärde Överskrider användarens puls detta värde, minskar pulsstyrningen bromsbelastningen (max. till hälften av det tidigare inställda värdet). ANVÄNDNING 41

42 För att ändra den övre gränsen gör du följande: 1. Tryck i startbildskärmen på knappen 2»inställningar«. 2. Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) därefter rad 4»redskapsinställning«och tryck på knappen 6»nästa«, för att växla till redskapsinställningens undermeny. 3. Väj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 6»pulsstyrning«och tryck på knappen 6»nästa«, för att växla till pulsstyrningens undermeny (Bild 49). 4. Välj med knapparna 3 / 4 ( / ) rad 4»kritiskt pulsvärde«och ställ med knapparna 5 / 6 ( / ) in det önskade värdet. 5. Tryck sedan på den röda»start/stop«-knappen 8, för att återgå till startbildskärmen. 5 Automatisk pulsberäkning MOTOmed har möjlighet att, med hjälp av de sparade födelsedatumet, på chipkortet automatiskt beräkna pulsgränsen (för en hälsosam och uthållig träning). se sida 32 6 Pulsstyrningsförhållande För att göra så att pulsstyrningen reglerar bromsbelastningsnivån tyngre än den förinställda bromsbelastningsnivån, kan du i inställningsmenyn, (i expertläge) vid redskapsinställning i undermenyn pulsstyrning (rad 6), ställa in pulsstyrningen på»belasta«. Härigenom regleras belastningsnivån och höjs maximalt med hälften av den förinställda bromsbelastningsnivån, om den undre pulsgränsen underskrids (exemplet på sidan 40, bromsbelastningsnivå 18). Grundinställningen är inställd på»avlasta«. Aktivering av pulsstyrningen under träning se sida 18 I träningsmenyn kan du alltid i efterhand aktivera eller deaktivera pulsstyrningen. När träningen startar nästa gång gäller åter igen de ursprungliga inställningarna. Dessutom kan du ändra det undre, övre och kritiska pulsvärdet. 42 ANVÄNDNING

43 Träningsanalys- och utvärderingsprogram MOTOmed sam2 (best. nr. 230) För att kunna differentiera utvärdering, lagrad data och grafisk bearbetning av din träningsdata finns träningsanalys- och utvärderingsprogrammet»motomed sam2«. Om du endast vill utvärdera ditt senaste träningstillfälle, kan du göra det med snabbskrivprogrammet»motomed sprint«. För att göra det krävs att det finns ett MOTOmed-chipkort i MOTOmeds manöverpanel. Då sparas automatiskt träningsdatan på chipkortet. MOTOmed skriver då in träningsdata om en träningsfas har tränats i minst 20 sekunder. Om fasen avbryts innan denna tid, så registreras ingen data. För att skriva ut det senaste träningspasset kan du använda MOTOmeds desktop i förbindelse med»motomed sprint«. Starta MOTOmed desktop i startmenyn. Om det finns en skärmsläckare stängs den av under processen. Med hjälp av funktionsknapparna»f8-f12«kan du nu välja olika utvärderingar. Data för det sista träningstillfället utvärderas automatiskt. Du har tillgång till en omfattande utvärdering med hjälp av»motomed sam2«. Tillsammans med träningsanalys- och utvärderingsprogrammet MOTOmed sam2 får du en snabbguide och under processen kan du även använda den omfattande online-hjälpen (tryck»f1«). Bild 50 ANVÄNDNING 43

44 Koordinationsprogram 4-segment (best. nr. 202) Med hjälp av koordinationsprogrammet 4-segment har du möjlighet att inrikta dig på individuella rörelseriktningar eller muskelgrupper och träna dem på ett målinriktat sätt. Här går också att göra inställningar för en mängd olika träningsuppgifter som ställer speciella krav på styrka, uthållighet, koordination och koncentration. Varje vevrotation delas då in i 4 olika segment som motsvarar rörelseriktningen»framåt«(tryck),»neråt«(sänka),»från«(dra),»upp«(lyfta) (Bild 51-Bild 53). 1. Tryck 1. Tryck 4. Upp 2. Ner 4. Upp 2. Ner Bild 51 / Dra 3. Dra Bild 53 Längden på den färgade stapeln visar antal prestationer i det aktuella segmentet. Med knapparna 2 ( ) kan du för varje enskilt segment ställa in så att det visas i ca Watt, resp. att varje värde visas för sig på översiktsbildskärmen (Bild 17/Bild 18, på sida 16). Härmed får du hela tiden en återkoppling av din träning och kan alltid kontrollera, anpassa och förbättra din prestation. Mätningen blir exakt, när endast muskelkraft från en ben- eller armsida åt gången, d.v.s. vänster eller höger, visas. Den andra ben-/armsidan följer med och rör sig passivt. Vissa tillbehörsdelar kan påverka mätvärdet. 44 ANVÄNDNING

Bruksanvisning MOTOmed viva2, MOTOmed letto2

Bruksanvisning MOTOmed viva2, MOTOmed letto2 Bruksanvisning MOTOmed viva2, MOTOmed letto2 gäller för apparat i skyddsklass II Status Maj 2012 GB DE FR ES PT IT NL SV DK Please use the MOTOmed only after you have read the instruction manual. If you

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

MOTOmed Rörelseterapi

MOTOmed Rörelseterapi annan rörelse MOTOmed Rörelseterapi Motorstyrd, motorassisterad, muskelstyrd. Hemma, på sjukhuset, på vårdhemmet. Motorassisterad träning Medizintechnik 2 MOTOmed är till hjälp vid, spasticitet, muskelsvaghet

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

Manual för Nordic-System APP

Manual för Nordic-System APP Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare När du börjar använda din pulsklocka och ska ställa in tid och datum så får du också ställa in din ålder, vikt och kön. Denna information lagras sedan i urets minne. När du sätter igång att motionera så

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Words and Sentences Träna engelska!

Words and Sentences Träna engelska! Words and Sentences Träna engelska! Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish 1 Innehållsförteckning WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb.

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb. MCP 4 snabbmanual Limsystemet är grundinställt av leverantören: * Vid spolning/tömning har ett tryck inställts. * En miniminhastighet har angivits under vilken inget lim appliceras * Vid låg hastighet

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Mäta rakhet Scanning med M7005

Mäta rakhet Scanning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 141121/150411/150704/SJn Mäta rakhet Scanning med M7005 Mätgivare Detalj Mäta rakhet - Scanning 1 (12) Innehåll 1 Ett exempel... 3 2 Beskrivning... 6 2.1 Scanna in

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Kom igång med RT Controller

Kom igång med RT Controller Kom igång med RT Controller En snabbguide om hur du kommer igång med ditt RT system Kom igång med RT Controller Version 1.3 (090831) (Använd Användarmanual RT Controller ver. 2.1 eller senare till denna

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Lägen och

Läs mer