IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr

2 När Kina är som bäst! Sista-Minuten- Erbjudande- Spara upp till 2395 kr! Upplev Kina på hösten! Nu erbjuder vi dig som medlem i Idun Danderyd sista-minuten-priser i oktober och under höstlovet - varför inte resa med barnbarnen! I Peking väntar en fantastisk mix av kultur, kinesiskt vardagsliv och spännande framtidsarkitektur - endast 8 timmars resa från Stockholm. 13/10 & 21/10 STORA KINA 15 dagar fr kr 16/10 & 31/10 PEKING DE LUXE 8 dagar fr kr 17/10 KLASSISKA KINA 12 dagar fr kr 30/10 KEJSERLIGA KINA 10 dagar fr kr Flyg, hotell, transfer, program, entréavgifter, måltider inkl dryck, svensktalande guide, visum, dricks, skatter & avgifter, samt informationspaket ingår. Bokas direkt med Lotus Travel. Uppge kod SPF. Priserna ovan inkluderar SPF-rabatten. Kan ej kombineras med andra rabatter

3 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd Innehåll i nr 3. September 2011 Styrelsen har ordet 4 Information från KPR 6 Hemtjänst 7 Vad har hänt sedan sist? 11 Elisabeth Tarras-Wahlberg 11 Nynäs slott 11 Resa till USA 13 Månadsmöten och utflykter - kalendarium 18 Anslagstavlan 23 Café Opera 23 Tyck till! 23 Noterat 25 Friskvårdsaktiviteter 26 Styrelse 26 Funktionsansvariga 27 Tryck: Stockholms Läns Grafiska Grafisk form: Erika Hornberger 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad, Gunnar Helsing September är här. Höstmånad. Den klimatiska hösten tar vid när dygnets medeltemperatur på nedåtgående passerar tiogradersstrecket och varar sedan till vinterns inträde. I Stockholm varar hösten från slutet av september till slutet av november. Vid Morsmäss, den 8 september, kunde man enligt våra förfäder vänta sommarens sista värmebölja och vid Korsmäss, den 13 september, var det dags för flyttfåglarna att ge sig av söderut. Vid Mickelsmäss, den 29 september, skulle kreaturen tas in från sommarbetet. Även hästarna om man ville ha dem släta i pälsen under vintern. September är också startmånad för Iduns verksamhet. Tittar man på programförslagen finns det mycket att välja mellan. Musik förstås. Anna Strååt kommer att bjuda på en pianokonsert och vår gamle bekant Hans Persson kommer att berätta om Franz Schubert. Som vanligt tänker han illustrera sitt berättande med pianomusik. Hans stod i sin ungdom och valde mellan att läsa medicin och att bli konsertpianist. Medicinstudier blev det, men den pianistiska färdigheten har han noggrant hållit vid liv. Hur kommer vädret att bli? Förra året lovade Lage Larsson att berätta om väderspådomar, men en förarglig dubbelbokning hindrade honom att komma. Nu tar han skadan igen och berättar om hur man på SMHI utnyttjar datorer eller håller upp fingret i luften och förutspår de kommande dagarnas väder. Några utfärder blir det också. En halvdags rundfärd i Runriket, ett besök på Skeppsholmen för att titta på Inkas guldskatter och ett guidat studiebesök i Riddarhuset står på programmet. Och så har vi ett kanske på listan. En liten grupp har under året studerat Polen och i början av september gör vi tio en resa till landet. Har 4

5 vi något att berätta för omvärlden gör vi det någon gång under hösten. Till slut har vi den stora och svåra frågan. Finns det någon som kan tänka sig att ställa upp som redaktör för Medlemsbladet? Vi behöver någon som kan samla in artiklar och redigera bladet. Fyra gånger per år kommer vi ut. Större delen av innehållet skrivs av oss andra. Men vi behöver någon som håller i verksamheten. Du som känner dig en aning frestad kan väl slå en signal till Tom Thyblad. Alla är varmt välkomna till höstens begivenheter! redaktör sökes! Är du intresserad av att bli Iduns redaktör? Kontakta Tom Thyblad på tel:

6 Rapport från junimötet i KPR Marie-Louise Björkman Som vanligt samlades representanterna från Idun och PRO en stund innan sammanträdet och diskuterade en del av de ärenden som skulle komma upp. Det som framförallt diskuterades var hur vi skall få fram bättre parkeringsmöjligheter vid Klingsta och Kevinge. Det är i dagens läge hart när omöjligt att hitta en p-plats när man skall besöka någon anhörig eller hämta alternativt släppa av vid dagverksamheterna. Frågan har varit på tapeten länge nu, alltför länge, och har bollats mellan tekniska kontoret och socialnämnden i flera år. Det borde vara en självklarhet att man beaktar parkeringsfrågan när man bygger ut verksamhet eller framförallt när man planerar nybyggnation. Vid sammanträdet presenterades den nya medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) Viveka Svensson och hon kommer fortsätta det goda arbete som Margareta Funemyr gjort i så många år. Stort ansvar ligger på MAS:en, bland allt annat se till och följa upp att den nya patientsäkerhetslagen efterföljs. Vi hälsar Viveka välkommen till kommunen. Kvalitetsansvarige Lotten Rudberg Flismark berättade om situationen på Omsorgshuset och att hon skall utföra en avtalsuppföljning i höst för att säkra kvaliteten i vården där. Så här års börjar ju det svåra och hårda arbetet med budgeten för Äldreomsorgschefen Christine Dahlbom Nygren presenterade ett utkast till äldreomsorgens budget. Förvaltningen ser ingen större förändring av behovet av insatser. Behovet av hemtjänst är ju som alltid svår att beräkna men man räknar med att den nya registreringen vid besöken kommer medföra viss besparing. Då hemtjänstavgiften inte höjts sedan 2009 kommer den att ses över inför Målet för verksamheten är att kommunens äldreomsorg skall ha hög nationell klass, vilket innebär att kommunen skall vara bland de 15 bästa i landet. I augusti kommer pensionärsorganisationerna få ut ett mer komp- 6

7 lett budgetförslag för diskussion. Vi får säkert anledning att komma tillbaka med anledning av detta. Hur skall vi kunna ersätta Odinslund och Mörbylunds äldreboenden, som lokalmässigt inte riktigt uppfyller de krav man kan ställa rent lokalmässigt? Diskussioner förs och socialnämnden har tittat på möjligheterna att bygga nytt på Solgården eller eventuellt bygga ett nytt boende i Charlottenberg. Inga beslut är fattade och KPR är med redan nu med sina synpunkter. Millie Lindroth redogjorde för sin utredning om nyttjandet av gemensamma lokaler i Kevinge. Många av lokalerna används inte optimalt idag och det behövs en samordnad planering för att få plats med nya aktiviteter och verksamheter. Från och med i höst kommer det att finnas två anhörigkonsulenter i Danderyd. En av dessa skall tillsammans med fixaren och syn- och hörselkonsulenten ha kontor i Kevinge. Tom Thyblad och Marie-Louise Björkman från Idun kommer i fortsättningen vara Iduns kontaktpersoner när det gäller Förtroenderåden i kommunen. Nästa möte i KPR planeras bli den 26 september. Frågor, synpunkter och andra angelägenheter som gäller KPR:s arbete mottar vi med glädje. Telefonnummer återfinns i bladet. Hemtjänst i Danderyds kommun Vad hemtjänsten kan erbjuda Genom hemtjänsten kan du som är 65 år eller äldre och/eller funktionshindrad få hjälp med din dagliga livsföring. Hemtjänsten regleras av socialtjänstlagen (SoL) och kan handla om: 7

8 Serviceinsatser som hjälp med att sköta hemmet (städning, disk och tvätt) max 2 r.o.k. hjälp med inköp av mat tillredning av måltider: värmning av mat eller enklare matlagning Personlig omvårdnad som att äta och dricka klä sig sköta personlig hygien, duscha Hemtjänst kan också innebära att få ett trygghetslarm installerat i bostaden för att kunna få kontakt och hjälp vid behov färdiglagad mat hemkörd avlösning i hemmet ledsagning Ansökan För att få hemtjänst kontaktar du någon av biståndshandläggarna på socialkontorets äldre- och handikappavdelning. Du måste göra din ansökan personligen. Biståndshandläggaren gör en behovsprövning, dvs. går igenom vilka behov du har tillsammans med dig och fattar sedan ett beslut om insatser. Är du missnöjd med ett beslut kan du överklaga till förvaltningsrätten. Kundval När du beviljats hemtjänst ska du välja utförare. Det finns både en kommunal och flera privata utförare att välja mellan. Utförarna är upphandlade av kommunens socialnämnd enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Avgift Socialkontoret beslutar om vilken avgift du ska betala för hemtjänsten. En timmes beviljad hemtjänst kostar 191 kronor. Du kan aldrig betala mer än den så kallad maxtaxan som ligger på kronor per månad från 1 januari Maxtaxan regleras genom socialtjänstlagen och är 8

9 Öppet 7 22 alla dagar Danderyd, Enebyängen vid Enmans väg

10 den samlade avgiften för alla insatser exkl. matkostnad/matdistribution. I Danderyds kommun motsvarar för närvarande maxtaxan 9 timmar eller mer. Tilläggstjänster Vissa av de privata utförarna kan erbjuda tilläggstjänster mot särskild ersättning. Dessa tjänster ingår inte i biståndsbeslutet, och du betalar kostnaden för detta direkt till utföraren. Information Kontakta biståndshandläggare på socialkontorets avdelning för äldreoch handikappomsorg för mer information, tel Att framföra synpunkter och klagomål Äldreomsorgen i Danderyd ska ha hög kvalitet. Därför är det viktigt att eventuella brister snabbt rättas till. Om du inte är nöjd med hemtjänsten vill vi att du i första hand vänder dig till den som är ansvarig för hemtjänsten. I andra hand kontaktas biståndshandläggaren på socialkontoret. Det går bra att vara anonym och då vänder du dig direkt till en biståndshandläggare på socialkontoret. Synpunkter och klagomål kan framföras skriftligt eller muntligt. RUT-avdrag Du kan inte göra RUT-avdrag för hemtjänstinsatser. RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt, och används för att göra avdrag för hushållsnära tjänster. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Hushållsnära tjänster köps på den privata marknaden och inte av kommunen. Avdrag ges enbart för arbetskostnad. Millie Lindroth Utvecklingsledare, Socialkontoret, Danderyds kommun 10

11 Vad har hänt sedan sist Elisbeth Tarras-Wahlberg Maud Reuterwall Inför en stor och förväntansfull Idun-publik i Danderyds Församlingshem berättade Elisabeth Tarras-Wahlberg den 10 maj om sitt arbete i journalistkontakter mellan hovet och pressen och om den snabba utvecklingen - på gott och ont - under hennes många och intressanta år på Slottet. Nynäs slott och Stendörrens naturreservat Tord Céwe Ett för många okänt slott är Nynäs slott, som ligger mellan Trosa och Nyköping. En kunnig och engagerande guide berättade att Nynäs slott är en gammal klenod, som omnämndes redan i arkiv från Grunden till nuvarande byggnad byggdes i mitten av 1600-talet av riksrådet Erik Karlsson Gyllenstierna. På sent 1700-tal renoverades slottet och fick i stort sett sitt nuvarande utseende. I mitten på 1800-talet förvärvades Nynäs av den tidens finansminister Johan August Gripenstedt, som i sina åtgärder enligt vår guide påminde om sin nuvarande kollega. Rundvandringen gick först till det stora slottsköket för att via flera rum för personalen föra oss upp till praktvåningen. Rummen hade vart och ett möblerats efter sin tids smak. Allra mest imponerade dock fem stucktak, som hade gjorts av importerade italienska stuckmästare. Slottets växthus byggdes vid förra sekelskiftet om till ett orangeri, efter ritningar av den då mycket välkända arkitekten Isak Gustaf Classon, som bland annat ritat Nordiska muséet. I den fina miljön serverades en mycket god lunch. Efter lunchen fortsatte vi till det närbelägna Stendörrens naturreservat, 11

12 TIDLÖSA MAYA UTÖKAR! Dubbelt så stort & dubbelt så mycket. Dubbelt så välkomna! Mörby C (intill Systembolaget) Vardagar Lördag Söndag Tel: Tidlösa MAYA LUNDBLADS H E R R M O D E Hitta höstens nyheter! Tröjor, skjortor, byxor & jackor. Välkommen in! 12 Öppet: Vardagar Lördag Söndag

13 som omnämns redan 1270 i den danska farledsbeskrivningen Navigato Danica Valdermarsleden. Namnet Stendörren avser den mycket smala leden, som är svår att upptäcka för seglarna. Reservatet består av ett kust- och skärgårdsområde med en mängd olika miljöer, från orörd skog via strandängar till kala klippor. För att underlätta för friluftslivet finns många vandringsleder, hängbroar som binder samman öarna och inte minst ett mycket intressant Naturum, som beskriver reservatets flora och fauna. Även här fick vi en engagerande guide, som bland annat visade de olika båttyper som använts under tidernas gång. Och en skön vårsol värmde vår lilla rundvandring. Resa till USA sommaren 2011 Ann-Charlotte Sillén 13

14 Den 14 juli åkte Anders och jag från Arlanda till Chicago via Frankfurt. Anders är min klasskamrat från gymnasiet och numera min livskamrat. Vid ankomsten till Chicago fanns inte Anders väska. Efter en del samtal med flygbolaget tog vi hyrbilen till ett motell utanför Rockford. Vi hade då varit uppe i 28 timmar. Nästa dag gick färden upp till Minnesota förbi Minneapolis/St Paul där vi besökte världens största köpcentrum Mall of America. I mitt tycke inget att ta efter i Sverige. Den 16 juli kom vi fram till delmålet Fair Hills i norra Minnesota. Ett fantastiskt ställe för rekreation med golf, bad, tennis och underhållning varje kväll. Men det viktigaste var att träffa min dotter Pia med man Brian, samt Amanda 10 år och Sophia 6 år. Ett livaktigt sällskapsliv hela veckan tillsammans med min svärsons släktingar följde. Vi var totalt 30 personer. Vi fyra, Pia, flickorna och jag, fick sjunga små grodorna och skutta omkring på stranden. Temperaturen höll sig mellan grader. Det kunde bli ganska varmt även på natten, trots tre fläktar. Sista dagen gick vi en morgonpromenad vid sjutiden med ställets förra ägare. Fair Hills, som består av 82 små stugor, en konferens- och receptionsanläggning samt en matsalsbygg-nad, har gått i arv i fem generationer. Vi blev hämtade med båt på andra sidan sjön efter promenaden. På båten serverades cinnabuns, en slags sockriga kanelbullar. 14

15 Den 23 juli gick färden vidare mot Denver genom South Dakota. Vi stannade för natten på ett ställe som heter Murdo. Den buffalo steak vi fick på ortens restaurang var ingen av de bättre. Däremot bjöd nästa dag på fantastiska sevärdheter. Vi åkte genom Badlands National Park. Otroligt vackra berg och kom så småningom till Mount Rushmore där fyra presidenter är uthuggna i berget: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt och Abraham Lincoln. Vi gick runt i parken och fick beskåda presidenterna på nära håll. Sedan till en annan sevärdhet, Crazy Horse, där en gigantisk indian till häst håller på att huggas ut i berget. Där fanns också ett indianmuseum. På kvällen hamnade vi i en liten by, Lusk, efter att ha kört med enbart prärie omkring oss. Dagen efter fortsatte prärien i Wyoming för att över gå i städer som Cheyenne och Fort Collins. Vi kom nu fram till huvudmålet Denver där min dotter med familj bor. Vi tillbringade nio underbara dagar där. Bland annat vandrade vi en dag uppe i Klippiga bergen. Denver ligger på 1800 meter över havet och vi kom upp till cirka 3000 meter över havet. Vi gick i ett område som heter Indian Peak, vägen 4:th of July Peak. Kvällen avslutades på en restaurang Tadiskistan Teahouse. Dagen därpå tillbringades på det nyöppnade IKEA. Vägen dit var full av poliser och vakter som guidade alla köpare till olika parkeringsplatser. Amanda skulle få sitt rum omgjort i tioårspresent. Ny säng, nytt skrivbord, ny bokhylla och rummet målat i ljusblått. En dag ägnades åt shopping, vilket jag inte är speciellt förtjust i. Vi hälsade också på en av Pias bästa vänner, Gisela från Åhus, som är gift med en man vars föräldrar kom från Litauen. Sista dagen i Denver fyllde Sophia sex år. Den 4 augusti gick färden tillbaka till Chicago, 168 mil. Första natten sov vi i Nebraska utanför staden Omaha. Dagen därpå passerade vi Mississippifloden för att på kvällen komma till Chicago. När vi nästa dag 15

16 Värdecheck Livsbesiktning Vi erbjuder dig en kostnadfri genomgång av ditt/ert behov av privatjuridik samt 10 % rabatt vid upprättande av handlingar i samband med genomgången hos Swedbank Juristbyrå. Välkommen att boka tid hos Lena Krantz och Mia Rehnmark på telefon Giltigt tom Besiktiga din livssituation För trygghets skull När allt är frid och fröjd behövs inga papper. Inga reverser eller testamenten. Inga samboavtal eller äktenskapsförord. Mitt, ditt och vårt är självklart och naturligt. Ibland behöver man prata med någon som vet. Välkommen till Fastighetsbyrån i Danderyd! Vi säljer flest bostäder i Sverige, och har därför koll på marknader och priser i hela landet. Oavsett om du ska köpa eller sälja en bostad så har vi tjänsterna och verktygen som gör att du är beredd när det blir dags för dig. Kontakta oss för fri värdering och boenderådgivning. Sandra Linnér, Fredric Hellgren och Magdalena Örtegren. Vi älskar lyckliga slut. Fastighetsbyrån i Danderyd Tel: , Mörby centrum plan 4 (Swedbank)

17 Låt din rådgivare hålla koll på din ekonomi bli Premium-kund. Premium är till för dig som har högt ställda krav på kompetens och service. Som Premium-kund får du en egen licensierad råd givare, ett bollplank i ekonomiska frågor och förslag på hur du kan utveckla din ekonomi. Du får också många av våra bästa banktjänster. Nyfiken på Premium? Kontakta din lokala Premiumrådgivare Michael Eriksson Fredrik Armstedt Välkommen till Swedbank Danderyd

18 lämnade hyrbilen hade vi kört 550 mil. Det var riktigt skönt att flyga hem igen efter en fantastisk resa under tre och en halv vecka. Månadsmöten och utflykter - kalendarium Tord Céwe Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den, som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående, då arrangemangen kan vara fulltecknade och det därför kan finnas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer, repetera gärna! Tacksam om du inte gör anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare! * * * * * Årets Idungolf Årets Idungolf kommer att spelas för första gången på Djursholms GK 9-hålsbana den 8 september 2011 med första start Efter spelad 18

19 runda äter vi lunch och delar ut priser. Som nybliven arrangör för denna prestigefyllda tävling hoppas Ingegerd Linton på stor anslutning i strålande höstväder. Anmälan görs på listor, som kommer att finnas på Djursholms GK och Kevinge från mitten av augusti, alternativt till Ingegerd Linton på tfn , mobil eller e-post efter 15 augusti. Välkomna till en avkortad golftävling med glada golfare! * * * * * Gröna platser Kulturarvsdagen firas söndagen den 11 september i hela Sverige med temat Gröna platser. I Danderyd samverkar de fyra hembygdsföreningarna. Var och en presenterar en sevärd Grön plats. Danderyds Hembygdsförening Nora gård - Nora träsk - Borgenudden Följ med på en promenad längs Noraåns dalgång och hör vad guiderna har att berätta om både natur och kultur. Samling kl vid Danderydsgården, Nora Gårdsvägen 27. Djursholms Forntid och Framtid Ekebysjöns naturreservat Vi vandrar runt Ekebysjön med guide och ser vad denna klenod har att bjuda på både i form av natur och kultur. Samling vid Naturskolan kl på sjöns östra sida. Enebybergs Gårds Vänner Från sopstation till miljöby följ med till Anneberg Se och hör om människor och miljö förr och nu i bostadsområdet Anneberg. Samling klockan vid busshållplatsen Enmans väg (västra sidan). Parkering finns vid Enebyängens handelsplats. Sällskapet Amorina Cedergrenska parken 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Välkommen att höra av er! Advokat Madeleine Ödlund Tel: Advokat Helen Hamrefors Tel: Besöksadress: Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7.

21 Vandring i Cedergrenska parken under ledning av Monica Henricsson. Vi tittar på de unika växterna, träden och den idylliska stranden, vars framtid hotas av stora betongbryggor. Samling kl i parkens fruktträdgård. * * * * * Runriket en resa till vikingarnas värld Lördag 17 september Guide Lars Andersson, Stockholms länsmuseum Buss hämtar kl Myran, Mörbyleden kl Kevinge pensionärsboende kl Danderydsgården/Kulturskolan Beräknad hemkomst kl Pris: 150 kr/person. Bindande anmälan senast måndag 12 september till Lillemor och Tord Céwe på tfn eller e-post * * * * * Franz Schubert mannen, konstnärskapet, sjukdomen Tisdag 20 september kl på Danderyds församlingsgård. Hans Persson spelar och berättar. Bindande anmälan senast tors 15 september till Margareta Almquist på telefon eller e-post * * * * * Inkakulturens guldskatter Torsdag 6 oktober kl i Bergrummet, Batteriplan, Skeppsholmen. Bergrummets entré ligger omedelbart till vänster efter Skeppsholmsbron. Guidad visning. Subventionerat pris: 150 kr/person. Maximalt antal deltagare 30. Bindande anmälan senast 3 oktober till Ann Charlotte Sillén på telefon

22 * * * * * Om konsten att göra en väderprognos Måndag 10 oktober kl på Kevinge Värdshus. Lage Larsson, känd som en av TV-meteorologerna, delar med sig av sin kunskap. Bindande anmälan senast onsdagen 5 oktober till Pia Söderström på telefon eller e-post * * * * * Hur ser Riddarhuset ut inuti? Onsdagen 26 oktober kl Samling vid Riddarhusets entré, Riddarhustorget 10, kl Tag tunnelbana till Gamla stan och gå norrut. Guidad visning av en av Stockholms vackraste byggnader och hur den används. Pris 100 kr. Bindande anmälan senast fredagen 21 oktober till Ann Hamilton på telefon eller e-post * * * * * Studiecirkel Polen Torsdagen 10 november kl på Kevinge Värdshus. Vad har de egentligen gjort i studiecirkeln? Några av cirkeldeltagarna berättar om egna föredrag och resan till norra Polen. Bindande anmälan senast måndagen 7 november till Britt Berggren på telefon eller e-post: * * * * * Klara, Robert och kärleken Tisdagen den 29 november kl på Djursholms församlingsgård, Bragevägen 32. Obs lokalen! Konsertpianisten Anna Strååt spelar ett urval av paret Schumanns kompositioner och interfolierat med egna kommentarer. 22

23 Bindande anmälan senast fredag 25 november till Elisabeth Falck på telefon * * * * * Studiecirkel om Stockholms skärgård Ny studiecirkel om Stockholms skärgård och Åland startar till hösten. Anmälan till Britt Berggren på telefon eller e-post: anslagstavlan Höstens datum för Café Opera Tisdag 27 september, tisdag 18 oktober & tisdag 22 november. Kl Programmet för dessa dagar är ännu ej fastställt, dock blir det självfallet någon form av underhållning. Pris: 60 kr/person (inklusive ett glas vin). Välkomna! Tyck till! Höjningen av pensionen är fortfarande en försämring Ingvar Fridell, Danderyd & Göte Nilsson, Björkvik Meddelandet från pensionsmyndigheten att pensionen höjs med 3,5 procent nästa år, innebär endast att den sänkning med 7,2 procent som skedde 2009 och 2010, nu minskas med 3,5 procent till 3,7 procent. Som PRO:s ordförande Curt Persson har uttalat, har vi fortfarande en bra bit kvar till den nivå som skulle ha gällt om inte bromsen hade slagit till. Under de senaste 20 åren har lönerna ökat med flera tiotal procent mer än pensionerna. Bara under de senaste tio åren har enligt SCB lönerna 23

24 ÄR DU TRÖTT PÅ ATT LAGA MAT? Lugn, det fixar vi! Kom till Djursholms Delikatesser, vi har alltid ett tiotal färdiglagade rätter. Till helgerna lagar vi en trerättersmeny som varieras med årstiderna. Vi sätter en ära i att arbeta med de bästa råvarorna och lagar allt själva från grunden. Du hittar oss i den gamla mjölkbutiken på Stockholmsvägen 119 i Djursholm. Välkommen in! Hans Röing med personal Öppet tisdag-fredag , lördag Tel

25 ökat med 37 procent, samtidigt som pensionerna ökat med bara en tredjedel så mycket, 12 procent. Genom minskningen med 3,7 procent fortsätter alltså den stora klyftan mellan löntagare och pensionärer att öka. Den översyn av pensionssystemet som Allianspartierna har sagt nej till, och S och Håkan Juholt har utlovat, är alltså ännu mer nödvändig än tidigare. Noterat Arbetsgruppen Brott mot äldre Gruppen träffades den 5 maj, varvid framkom bl a följande. Den senaste tidens brott mot äldre diskuterades. Ett problem är att äldre ofta inte har kort utan tar ut stora belopp i kontanter. Under tiden 1/1 2/5 hade 15 stölder begåtts hos äldre, varav fem på Svalnäs Allé. Det är av vikt att påminna om att man bör låsa sina dörrar, om man t ex är ute i trädgården. Ett annat tips är att om någon ringer och man inte hör vem det är, men som verkar känna igen en själv, bör man fråga vem det är och inte ge någon ledtråd genom att säga t ex är det du Lisa. Endast två fickstölder mot personer med funktionshinder har rapporterats sedan årsskiftet. Under samma tid har sex fickstölder förekommit mot äldre utan funktionshinder. Detta är en nedgång mot tidigare. Fem nya volontärer har antagits inom polisen. Fixartjänsten Jossi är sjukskriven fram till hösten, Berndt Sundqvist vikarierar för honom. Seniordagen Den 8 november äger seniordagen rum i Mörby Centrum. Anhörigkonsulenterna Catherine Berglund heter kommunens anhörigkonsulent. Från och med 25

26 augusti har ytterligare en anhörigkonsulent anställts. Anhörigkonsulenterna arbetar med alla anhöriga, inte bara de som vårdar äldre utan också anhöriga till funktionshindrade, de med missbruk och de som är långtidssjukskrivna. Catherine Berglund har 200 personer i sitt närverk och även 12 frivilliga inom Röda Korset, som arbetar ihop med henne. Friskvårdsaktiviteter Du har nog hört det många gånger redan vi uppmanas att motionera minst en halvtimme om dagen. Det finns en del att välja på här nedan. Några av dessa aktiviteter kräver också en hel del hjärnaktivitet. Boule - Kontakta Elisabet Orve på tfn Bridge - Fredagar i Kevinge pensionärsboende kl 13.30, kontakta Ranveig Bergström på tfn Onsdagar i Enebyberg, kontakta Margareta Magni på tfn Golf - Kontakta Ingegerd Linton på tfn , e-post: SPF IDUN:s STYRELSE 2011 Ordförande Tom Thyblad Vice ordförande Gunnar Helsing Sekreterare Marie-Louise Björkman

27 Vice sekreterare Ann Hamilton Ekonomiansvarig Monica Wikman Medlemssekreterare Margareta Almquist Programansvarig Tord Céwe Vice programansvarig Ann Charlotte Sillén Klubbmästare Pia Söderström Vice klubbmästare Maud Reuterwall Webbansvarig Karl-Johan Fyrö Kansliansvarig Ulla Julander Medlem Elisabet Falck (saknar e-post) Funktionsansvariga 2011 Brevdistribution Solweig Johansson Programansvarig Tord Céwe

28 Annonsansvarig, t f redaktör Christina Thyblad Boule Elisabet Orve Bridge Margareta Magni Ranveig Bergström Golf Ingegerd Linton KPR-ledamöter Birgith Ljung ord Tom Thyblad ord Marie-Louise Björkman suppl Jan Halldin suppl Kontaktpersoner för förtroenderåden Tom Thyblad Marie-Louise Björkman Hörselombud Anita Strihagen Per-Axel Werner Synombud Margareta Myrenberg Kerstin Nietsche Trafikombud Gerdrud Lönegren Rättsombud Tom Thyblad Webbmästare Karl-Johan Fyrö

29 Revisorer Ordinarie Börje Johansson , Sven Ydell Suppleant Rolf Skogsborg Brevombud (ombud för postnr med närområde) Ulla Julander Danderyd Ann Charlotte Sillén Danderyd Vivi Stackegård Enebyberg Monica Thunegard Danderyd Axel Andersson Klubbvägen, Danderyd Margareta Almquist Djursholm Marina Lembke Djursholm Britt-Marie Klasén Stocksund Inga-Britta Wickman Kevinge pensionärsboende Valberedning Lillemor Céwe (sammankallande) Annabella Wrangel Gunnar Andrén Redaktionsgrupp Gunnar Helsing, Ann Hamilton, Tom Thyblad & Karl-Johan Fyrö. Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Margareta Almquist, Ann Hamilton, Maud Reuterwall, Ann Charlotte Sillén och Per-Olof Håkansson telefon , e-post: 29

30 Ansvarig utgivare Tom Thyblad Kansli Edsviksvägen 1 A Danderyd Telefonsvarare E-post Hemsida Medlemsavgift 200 kr/år PlusGiro På vår hemsida finns all aktuell information som av tidsskäl inte kunnat tas med i detta medlemsblad. Nästa medlemsblad kommer i mitten av november. Manusstopp 31 oktober. 30

31

32

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2011 Skön höst i Kina 5-10% rabatt ".ƫ ġ medlemmar* Upplev Kina när vädret är som bäst. Peking ligger endast 8 timmar bort och väntar med en fantastisk

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2012 Oförväntade och lyckosamma upptäckter Nu finns det en ny affär i Danderyd för dig med intresse för inredning, hem och trädgård. Med en personlig

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2014 Emma fåtölj Nu 10% rabatt Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2011 Bowling för att det är så kul TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2013 Människor, möten, minnen... Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2011 När är det dags att sälja huset? TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2010

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2010 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2010 Vårlunch på Långholmens Värdshus den 19 maj kl 14.00 Obs tiden! Meny: Välkomstdrink, liten sallad, smör och bröd, halstrad laxfjäril med vitvins-

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011 Välkommen på Kungsholmens Seniordag, tema: Må bättre, se sid 9 Parmmätargatan 3, onsdagen 12 oktober 10-15 Även i år Gåsmiddag på Långholmens Wärdshus.

Läs mer

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon... 540 222 16 (tfnsvarare) Bankgiro... 622-6443 Org.nr... 802437-3063 E-post...info@spfvikingen.se Hemsida www.spfpension.se/stockholmsdistriktet Förbundets

Läs mer

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren.

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren. TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 4, 2013 Ledaren Tvångsvård i hemmet? sidan 3 Vandrare på Mallorca sidan 8 Tibbleseniorer på Island sidan 26 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

TibbleSenioren. På gång med vandringsgruppen. Medlemstidning för SPF Seniorerna Tibble, Täby. Se sid 24. Nr 3, 2015

TibbleSenioren. På gång med vandringsgruppen. Medlemstidning för SPF Seniorerna Tibble, Täby. Se sid 24. Nr 3, 2015 TibbleSenioren Nr 3, 2015 Medlemstidning för SPF Seniorerna Tibble, Täby På gång med vandringsgruppen Se sid 24 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna, Täby Ansvarig utgivare och redaktör:

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Välkomna till Kungsholmen-S:t Göran, alla Cityveteraner! Årsmötesrapport på sid 7. Har du anmält dig till vårlunchen i Tranebergsstugan onsdagen

Läs mer

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2011 Inger Nyberg Jag har blivit med rullator TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51

Läs mer

BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014

BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014 BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014 Anhörigas insatser är ovärderliga Idag har närmare 150 000 personer i Sverige en demenssjukdom. Antalet ökar i takt med att befolkningen

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 3/2013 Årg. 18 MEDLEMSBLAD SEPTEMBER NOVEMBER. Om återseendets glädje Förebygg fallskador Gåsablot Adventsutflykt

Föreningen grundad 1975. Nr 3/2013 Årg. 18 MEDLEMSBLAD SEPTEMBER NOVEMBER. Om återseendets glädje Förebygg fallskador Gåsablot Adventsutflykt 3 Föreningen grundad 1975 Nr 3/2013 Årg. 18 MEDLEMSBLAD SEPTEMBER NOVEMBER Om återseendets glädje Förebygg fallskador Gåsablot Adventsutflykt 1 LET S PARTY! SENIORTRÄNA MED FRISKIS&SVETTIS TÄBY Viktig

Läs mer

TibbleSenioren. Ny epostadress: tibbleseniorerna@gmail.com. Vinterpromenad vid Djursgårdsbrunnskanalen Se sid. 17

TibbleSenioren. Ny epostadress: tibbleseniorerna@gmail.com. Vinterpromenad vid Djursgårdsbrunnskanalen Se sid. 17 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2015 Ny epostadress: tibbleseniorerna@gmail.com Vinterpromenad vid Djursgårdsbrunnskanalen Se sid. 17 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

Trångt för föreningarna PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING. Vårfest 17 april. Trivseleftermiddag Sidan 9. Månadsmöten. Gökotta fredag 29 maj Sidan 9

Trångt för föreningarna PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING. Vårfest 17 april. Trivseleftermiddag Sidan 9. Månadsmöten. Gökotta fredag 29 maj Sidan 9 PRO-profil Greta Wennberg. Damen ifråga kan se tillbaka på ett rikt liv, blomsterälskare, friluftsliv, många resor, stuga i Sör tjärn, villa i Trollbäcken och nu bor hon i egen lägenhet i brf. Björkbacken.

Läs mer