Nummer 4 November 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 4 November 2010"

Transkript

1 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet Kallelse till IDUN:s årsmöte Kassören informerar... 6 Information från KPR Vad har hänt sedan sist? Svamppromenad i Rinkebyskogen Röd sol över Kina Månadsmöten och utflykter Anslagstavlan Föreläsningar i ABF-huset Demensföreningen i Stockholms län Friskvårdsaktiviteter Brevduvor sökes Styrelse, funktionsansvariga... 20

2 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad, tfn Gunnar Helsing, tfn Tiden går. Året närmar sig sitt slut. Men innan vi tar julledigt möts vi ytterligare några gånger i IDUNs regi. En av träffarna gäller endast våra strävsamma Brevduvor. Utan er skulle utskicken till de fler än 1000 medlemmarna bli betydligt svårare och alldeles förfärligt mycket dyrare. Som ett ringa tack till alla som fyra gånger om året ser till att Medlemsbladet hamnar på rätt adress vill vi bjuda in till en brevduveträff med lite förtäring och en smula underhållning. Den 7 december träffas vi. Personlig inbjudan skickas ut. Ett par dagar senare har vi tillfälle att komma till Östasiatiska museet och deras utställning Kinas Terrakottaarmé. Mycket har skrivits om denna fantastiska utställning. De föremål som visas har tidigare bara ställts ut på ett fåtal platser i Europa. Och kanske aldrig i en så suggestiv miljö som i Östasiatiskas bergrum på Skeppsholmen. Man kan naturligtvis gå dit på egen hand och titta och läsa sig fram. Men en kunnig och medryckande guide ger så mycket mer. IDUN har lyckats få guidning för en grupp den 9 december. Inträdet, 150 kronor, betalar var och en själv. Guiden betalas av föreningen. Ring och anmäl dig så snart som möjligt. Fler uppgifter finns i kalendariet. IDUN tillhör Stockholmsdistriktet av SPF. Och Distriktet anordnar allt som oftast resor, inbjuder till föreläsningar mm. Några av våra medlemmar har efterlyst information om distriktsaktiviteterna. Vi kan inte lösa infoproblematiken genom notiser i Medlemsbladet. Vårt blad kommer ut alltför sällan och Distriktets framförhållning är alltför kort. Vi får göra som så många andra. Hänvisa till nätet. Genom att gå in på IDUNs hemsida kan man lätt klicka sig fram till såväl Distriktet som Förbundet och ta del av utbudet. Så har vi fått en del frågor med anledning av de s.k. åldringsbrotten som tyvärr är alltför vanliga. Det gäller väskryckning, fickstölder, stöld i bostaden mm. Hur gör man om man råkat ut för stöld, inbrott, bedrägeri? Så här säger polisen:! Du ska anmäla brottet. Det är en förutsättning för att det ska kunna klaras upp. Och det är ofta ett krav för att försäkringen ska gälla. 2

3 ! Om brottet är pågående, ring 112! Om brottet redan skett, ring eller besök polisstationen! Du ska vid anmälan vara beredd att lämna personnummer och namn på ditt försäkringsbolag.! Du ska försöka ange exakt tid och plats för brottet. Låt oss hoppas att våra medlemmar inte behöver utnyttja de här råden. KALLELSE TILL IDUNS ÅRSMÖTE 2011 Föreningens årsmöte kommer att hållas tisdagen den 15 februari 2011 kl i Danderyds församlingsgård. Detta är den formella kallelsen som enligt stadgarna skall delges alla medlemmar senast tre veckor före mötet. För förtäringen krävs anmälan om deltagande senast den 10 februari till Maud Reuterwall på tfn Handlingar till årsmötet kommer att som vanligt finnas i Medlemsbladet nr , som beräknas utkomma den 3 februari Motion som medlem vill få behandlad på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda två veckor före mötet, d.v.s. senast den 1 februari Sänd motionen per post till SPF Idun, Edsviksvägen 1 A, Danderyd eller per e-post till Anteckna mötestiden i din kalender och var mycket välkommen. Styrelsen 3

4 KASSÖREN INFORMERAR Monica Wikman, tfn Rutinen för utskick av inbetalningskort för medlemsavgiften har ändrats. Personliga inbetalningskort kommer att skickas ut med Medlemsbladet i mitten av februari nästa år. Årsavgiften för 2011, som är oförändrad 200 kr - skall betalas senast 28 februari. Om du föredrar att betala tidigare, går det bra att göra det till vårt plusgiro OBS. Glöm inte att uppge namn och adress på inbetalningskortet. Uteblivna uppgifter måste tyvärr debiteras med 60 kronor, vilket är den avgift plusgirot tar ut för sökning av inbetalare. INFORMATION FRÅN KPR Britt Berggren, tfn Vår ambition är att söka hålla våra medlemmar informerade om vad som avhandlas i Kommunala pensionärsrådet (KPR), ett samarbetsorgan med deltagare från SPF IDUN, PRO och Danderyds kommun. Margareta Heimer har informerat om budgeten för Ersättning till särskilt boende föreslås ökas med 1,8%. Socialnämndens budgetprognos visar på ett överskott. Inom äldreomsorgen väntas dock ett underskott, eftersom hemtjänsttimmarna ökar mycket, nattinsatserna ökar och korttidsboende ökar mycket, medan särskilda boenden visar på överskott. Totalt sett kommer äldreomsorgen att redovisa ett underskott på ca 0,5 mkr. Trygghetsboende innebär lägenheter för seniorboende med tillgång till lunchrestaurang, lokaler för fritidsaktiviteter och personal alla dagar i veckan minst en timme per dag. Kevinge pensionärslägenheter och övriga 4

5 pensionärslägenheter kommer att erbjudas via ett kösystem som innebär att man måste ha fyllt 70 år för att ställa sig i kö och vara minst 75 år gammal vid inflyttning. Information kommer att skickas ut när administrativa detaljer i ärendet är klara. Socialkontoret har påbörjat utredning av frågan. Regelverket för KPR kommer att ses över under hösten. Senaste revidering skedde KPR:s arbetsutskott blir bollplank till socialkontoret och ärendet kommer att behandlas i socialnämndens sammanträde i oktober. Margareta Funemyr, MAS, dvs medicinskt ansvarig sjuksköterska, berättade om ett läkemedelsprojekt för att kvalitetssäkra hela läkemedelskedjan på särskilda boenden, ett projekt som skall pågå under ett och ett halvt år, med start i oktober 2010 och inleds på Annebergsgården och Tallgården. En farmaceut skall finnas på boendet 2-3 dagar per vecka i ca fjorton veckor. Ett pågående nutritionsprojekt med undervisning av personal inom äldreomsorgen kommer att fortsätta och dietisten kommer att besöka alla äldreboenden för att se hur det fungerar och om undervisningen givit resultat. På fråga upplyste hon också om att Anneberg, Klingsta, Stocksundsgården och Tallgården själva lagar maten. Christine Dahlbom Nygren, enhetschef, informerade om planeringen för nytt äldreboende och korttidsplatser. Lokalerna i Odinslund är slitna och svårarbetade. Tanken är att Odinslund och Mörbylund skall ersättas med ett nytt äldreboende 62 platser behövs för att ersätta de befintliga. Hemtjänstföretaget Olivia har godkänts enligt LOV (lagen om vård av äldre) som hemtjänstleverantör. De har också fått i uppdrag av kommunen att sköta motsvarande på Eddavägen (ett gruppboende för funktionsnedsatta). Man avser att införa förenklad nyckelhantering och tidsregistrering i hemtjänsten (KTH) och Christine Dahlbom Nygren demonstrerade hur nyckelhanteringen fungerar. Kunden betalar ingenting för installationen. Avsikten med tidsregistreringen är att kunden endast betalar för den tid personal är där. Information skall gå ut till hemtjänstkunder i de områden som skall bli pilotområden. Man bör alltid komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkring om man har hemtjänst och släpper in personer i sitt hem, vare sig man öppnar med mobiltelefon eller lämnar ifrån sig nyckel. Samma sak gäller på äldreboenden. Socialkontoret skall sammanställa information. 5

6 Birgith Ljung hade en fråga angående platser på Birgittasystrarna. Kostnaden för enskild är kr per månad, vilket inkluderar mat, men för den som beviljats hemtjänst gäller kommunens taxa. Det finns inga insatser för hälso- och sjukvård, utan vanlig vårdcentral anlitas. I Enebybergs pensionärshus har det tydligen uppstått problem då en flyktingfamilj flyttat in mitt i längan av hus, Det har tidigare gått ut ett brev med information till närboende och flyktingsamordnaren Anna Kimming skall bli ännu tydligare angående problemen vid information till dem som flyttar in. Av rapporterna från förtroenderåden framgår att allt verkar bra på Odinslund och Klingsta. Från Stocksundsgården rapporteras att den gamla hissen efter underhållsservice fungerar tillfredsställande. Tidsplanen för den nya hissen är ca 5 månader förskjuten! Den blir inte klar i november som utlovats, utan tillbyggnad inklusive hiss beräknas färdigt i maj Vid nästa sammanträde kommer ansvarige för byggnadsprojektet att redovisa orsaken till dröjsmålet. Tidpunkt för färdigställande av tillagningskök är ännu inte klar. Under sommaren har sex feriearbetande skolungdomar arbetat i två perioder om tre veckor inte i vården utan med läsning, promenader o dyl. En assistenttjänst (50%) har inte kunnat tillsättas p g a att ventilationen inte fungerar. Jag har i ett tidiga nummer av medlemsbladet berättat att KPR reagerat på att Danderyd inte längre har avtal med Furuhöjden om avlastningsplatser. Detta innebär att patienter som normalt är föremål för rehabilitering tvingas till uppehåll i denna vid korttidsboende, vilket kan få långtgående konsekvenser. På uppdrag av KPR har Birgith Ljung från SPF IDUN och Åke Werner från PRO författat en skrivelse till Kommunstyrelsens ordförande kommunalrådet Gunnar Oom, att behandla som ett ärende vid kommunstyrelsens sammanträde. Skrivelsen återges nedan i dess helhet: Avlastningsplatser med vård och rehabilitering på Furuhöjden. Anhörigvården gör en otroligt bra och värdefull insats för sina nära och kära, med stor betydelse för kommunen som annars skulle tvingas till andra insatser. Men arbetet är tungt, både fysiskt och psykiskt och en avlastnings- 6

7 möjlighet med möjlighet till vila och återhämtning för anhörigvårdaren är viktig och nödvändig. Sådana platser har också Danderyds kommun. Men för de patienter/anhöriga som drabbats av t ex stroke eller varit föremål för ortopediska operationer och är rullstolsbundna, är det absolut nödvändigt att de rehabiliteringsåtgärder i form av kvalificerad sjukgymnastik som dessa patienter är beroende av, inte avbryts under vistelsen på avlastningsplatsen. På Furuhöjden finns kompetensen och resursen. Men att få ta del av dessa visar sig vara svårt, av kamerala skäl. Ersättningsfrågan, problemet med dubbla huvudmannaskap, har inte kunnat lösas tillfredsställande. Kommunen och Landstinget måste lösa denna fråga och komma överens om betalningen, så att patienternas självklara rätt till fortsatt rehabilitering under avlastningstiden inte hindras. I dagsläget blir dessa patienter utan sin nödvändiga rehabilitering, något som kan vara svårt att reparera senare. Därför föreslår vi att Kommunen snarast tar upp förhandlingar med Landstinget för att lösa finansieringsfrågan och därmed återskapa förtroendet för den vård som patienterna har rätt till. VAD HAR HÄNT SEDAN SIST Svamppromenad i Rinkebyskogen Maud Reuterwall, tfn I strålande höstväder samlades tolv IDUN-medlemmar med korgar och svampblicken påkopplad (tisdagen den 14 september) för att få möjlighet att kanske vidga kunnandet något. Styrelsens ambition var att locka ut inte så vana svampplockare på en gemensam skogstur. Vädrets makter var alltså på vår sida dagen innan hade det regnat och på eftermiddagen kom ett riktigt busväder. Visst blev det en och annan sopp, många fina karljohan, smörsopp och örsopp, fjällig bläcksvamp och honungsskivlings lektion samt lite kremlor. Där fanns också vita och röda flugsvampar så vi kunde påpeka: Ta ALDRIG en vit svamp som är vit runt om, alltså också vita lameller! 7

8 Röd sol över Kina Britt Berggren, tfn *** Torsdagen den 7 oktober var det dags för ett nytt besök i Anders Hansers biograf på Kommendörsgatan. Det blev som väntat en mäktig upplevelse med fantastiska vyer och bilder av det skiftande folklivet i detta väldiga rike, både det moderna Kina och det gamla klassiska. Det hela beledsagades av stämningsskapande kinesisk musik, något som jag fann en aning tröttande, främst på grund av den höga ljudnivån (men det var min egen lilla reservation). Filmen tog ca en och en halv timme, så vi fick också en bensträckarpaus med vin, alternativt cider och tillfälle till mingel. Hanser tog oss med på en resa från Shanghai, Hangzhou och Suzhou i öster till gamla städer som Pingyao, kejsarstaden Xian och huvudstaden Beijing i norr och till Sichuanprovinsen och Emeiberget, ett av Kinas 37 världsarv. Inte mindre än elva av världsarven besöktes. Från den sydvästliga provinsen Yunnan visades bilder från städerna Kunming och Lijiang. Längst i söder ligger Sockertoppsbergen. Hanser uppdaterar ständigt filmen, så vi bjöds också på bilder från världsutställningen Expo Omtumlade av alla intryck vacklade vi sedan ut i verkligheten i ett småregnigt Stockholm. 8

9 MÅNADSMÖTEN OCH UTFLYKTER Tord Céwe, tfn Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande vänner och anhöriga. Det är mycket viktigt att den, som anmält sig till utfärd men får förhinder meddelar detta omgående, eftersom arrangemangen kan vara fulltecknade och det därför kan finnas personer på väntelista. Anmälan är bindande om ersättare inte hinner meddelas. Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare! *** TV-kommentator i Moskva Tisdagen den 30 november kl i Danderyds Församlingsgård. Stig Fredrikson, politisk kommentator i TV, berättar om sina många år i Moskva och särskilt om kontakterna med nobelpristagaren Solzjenitsyn. Pris: 50 kr/medlem, 80 kr/medföljande Anmälan senast 25 november till Tord och Lillemor Céwe, tel eller mail *** Kinas terrakottaarmé. Ny programpunkt!!! Torsdagen den 9 december kl Obs tiden! Östasiatiska museet, Skeppsholmen. Ingång omedelbart till vänster efter Skeppsholmsbron. Tag tunnelbanan till Centralen, sedan buss 65 från Centralplan till Skeppsholmen eller tunnelbana till Kungsträdgården. Pris 150 kr/medlem. Betalas vid ingången. OBS begränsat antal deltagare. Anmälan senast måndagen den 6 december till Tord och Lillemor Céwe, tel eller mail 9

10 *** Jarlen och kungariket Onsdagen den 19 januari kl i Danderyds församlingsgård. Gudrun Wessnert, författare, bl a verksam på Stockholms Medeltidsmuseum, berättar om sin senaste bok: Jarlen och kungariket, som ger en exposé över Birger Jarl och hans omgivning. Pris: 50 kr/medlem, 80 kr/ medföljande Anmälan senast den 14 januari till Ann Hamilton på tfn *** Om konsten att göra en väderprognos. Torsdagen den 3 februari kl i Kevinge pensionärsboende. Lage Larsson, meteorolog på TV, berättar. Pris: 50 kr/medlem, 80 kr/ medföljande. Anmälan senast den 28 januari till Britt Berggren på tfn , eller mail: *** SPF:s årsmöte Tisdagen den 15 februari kl i Danderyds församlingsgård. Handlingar utsänds med nästa medlemsblad och kommer att finnas på vår hemsida. Årsmötesförhandlingarna följs av The NO Trio som ger En hyllning till glada jazzlåtar i tal och ton. Som vanligt serveras kaffe och semla. Anmälan senast torsdagen den 10 februari till Maud Reuterwall på tfn *** 10

11 Anna Lindhagen - samhällsmodern - rösträttskämpen - fredsvännen. Tisdagen den 1 mars kl i Kevinge pensionärsboende. Birgit Persson berättar om Anna Lindhagen. Pris 50 kr/medlem, 80 kr/ medföljande. Anmälan senast den 24 februari till Margareta Almquist på tfn ANSLAGSTAVLAN Föreläsningar i ABF-huset Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, SV, PRO och SPF inbjuder till föreläsningar i ABF-huset, Sveavägen 41, hösten 2010 över temat Samhället och de äldre. Endast en av dem återstår under hösten. Entré: 20 kr för SPF och PRO-medlemmar (visa medlemskort), övriga 40 kr. Tid: Torsdagen den 2 december. Anhörigas insatser kan de lösa äldreomsorgens problem? Anhöriga utför redan idag omfattande insatser för att hjälpa och vårda sina sjuka och skröpliga närstående. Föreläsare: med. dr, leg. läkare Anders Wimo *** 11

12 Demensföreningen i Stockholms län Vi har fått en del information från ovannämnda förening som ber oss sprida budskapet vidare till våra medlemmar. Föreningen arbetar för de demenssjukas rättigheter och verkar för att de och deras anhöriga skall få ett värdigt liv. Bland annat stöder man medicinsk, psykologisk och social forskning om demens och vill att samhället skall ge bättre stöd åt sjuka och anhöriga. Vårdpersonal skall ha adekvat utbildning. Demensföreningen ordnar föreläsningar, informationsmöten och anhöriggrupper, med syfte att ge anhöriga och närstående möjligheter att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. De arbetar ideellt och har telefonrådgivning måndag - fredag kl på tfn Övriga tider finns telefonsvarare. Deras hemsida är och e-postadress: FRISKVÅRDSAKTIVITETER Du har nog hört det många gånger redan - vi uppmanas att motionera minst en halvtimme om dagen. Det finns en del att välja på här nedan. Några av dessa aktiviteter kräver också en hel del hjärnaktivitet. Boule: Kontakta: Elisabet Orve på tfn Bridge: Fredagar i Kevinge pensionärsboende: kontakta Margareta Magni på tfn Nybörjarkurs i bridge startar 13 januari Lokal: Kevinge pensionärsboende, Edsviksvägen 1A nb Tid: torsdagar (12ggr) Kursledare: Johan Saxbäck Anmälan till Åsa Orrgård tfn eller mail: Golf: Efter återbud var det inte fler än åtta stycken som tävlade om vandringspriset i årets IDUN-golf. Visst borde vi kunna vara många flera! Vi ser fram emot ett mycket större startfält till nästa år. De som spelade på den fina Kevingebanan i år hade garanterat trevligt även 12

13 om resultaten inte blev direkt lysande. Men det viktigaste är ju inte att vinna utan den sociala samvaron och trivseln med likasinnade Idungolfare. De som lyckades bäst var: 1. Tage Svedestig 2. Bengt Rudberg 3. Anita Strihagen Till sist - Tack för i år och välkomna tillbaka år 2011 Tävlingsledare Bengt Rudberg Tfn Schack: IDUN har fått följande inbjudan, som vi med glädje framför: Danderyds Schackkamrater tar gärna emot pensionärer som vill friska upp minnen och erfarenheter från tidigare schackverksamhet. Vi träffas torsdagskvällar kl 19 i Fritidslokalen, Mörbylund 21 (ingång från gaveln), och programmet omfattar egna tävlingar med kortare eller längre partier, samt eventuellt deltagande i Stockholmsserien, som arrangeras av Stockholms Schackförbund. Närmare upplysningar genom undertecknad, på telefon eller e-post MVH Göran Kjellberg. sekr. Brevduvor sökes till distrikt 2 som är beläget kring Inverness, Mörbylund, Skogsslingan. Cirka 30 brevinkast. Idun har 38 brevduvor, 7 brevombud och 5 personer på en reservlista. Vi delar ut medlemsbladet 4 gånger per år. Är du intresserad så kontakta Solweig Johansson telefon eller e-post Följande utskick är planerade för 2011: Vårblad, 1/2011: 3 februari, Sommarblad, 2/2011: 12 maj, Höstblad, 3/2011: 1 september och Vinterblad, 4/2011: 17 november 13

14 SPF IDUN:s STYRELSE 2010 Tom Thyblad ordf Gunnar Helsing vice ordf Ann Hamilton sekreterare Marie-Louise Björkman vice sekreterare Monica Wikman kassör Margareta Almquist medl.-sekreterare Britt Berggren redaktör Maud Reuterwall klubbmästare Pia Söderström vice klubbmästare Tord Céwe programansvarig Karl-Johan Fyrö webbansvarig Ulla Julander medlem Ann Charlotte Sillén medlem FUNKTIONSANSVARIGA 2010 Brevdistribution Solweig Johansson Programansvarig Tord Céwe Annonsansvarig Christina Thyblad

15 Boule Elisabet Orve Bridge Margareta Magni Nybörjarkurs: Åsa Orrgård Golf Bengt Rudberg Vårdsektorskommittéer Birgith Ljung KPR-ledamöter Birgith Ljung Tom Thyblad Kjell Henrikson Herrick Baltscheffsky Hörselombud Anita Strihagen Per-Axel Werner Synombud Margareta Myrenberg Kerstin Nietsche Trafikombud Gertrud Lönegren Rättsombud Tom Thyblad Webbmästare Karl-Johan Fyrö Brevombud Tel (ombud för postnr med närområde) Ulla Julander Danderyd Ann Charlotte Sillén Danderyd Vivi Stackegård Enebyberg Monica Thunegard Danderyd Axel Andersson Klubbvägen, Danderyd Margareta Almquist Djursholm Marina Lembke Djursholm 15

16 Britt-Marie Klasén Stocksund Inga-Britta Wickman Kevinge pensionärsboende Valberedning Lillemor Céwe (sammankallande) Maya Falck Annabella Wrangel Redaktionsgrupp Britt Berggren (sammankallande), Gunnar Helsing, Ann Hamilton, Tom Thyblad, Karl-Johan Fyrö (för tfn och e-post-adresser se ovan) Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Ann Hamilton, Elisabeth Lagerman (tfn , e-post: Margareta Almquist, Maud Reuterwall, Britt Berggren (för tfn och e-post-adresser se ovan) Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Kansli Edsviksvägen 1 A Danderyd Telefonsvarare* PlusGiro Medlemsavgift 200 kronor per år E-post Hemsida Nästa medlemsblad kommer i början av februari 2011 Manusstopp 4 januari 2011 *OBS!: IDUN:s telefonsvarare kan inte avlyssnas dagligen. Vid brådskande ärenden kontakta funktionsansvarig medlem, t ex i vårdfrågor Birgith Ljung på tfn

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Långängen 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Cecilia Sylten (m) ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Birgit Ljung SPF,

Läs mer

Cristine Dahlbom Nygren enhetschef Lotten Rudberg Flismark, kvalitetsutvecklare Margareta Funemyr, MAS Anita Forslöv sekreterare. Marion Glassing PRO

Cristine Dahlbom Nygren enhetschef Lotten Rudberg Flismark, kvalitetsutvecklare Margareta Funemyr, MAS Anita Forslöv sekreterare. Marion Glassing PRO Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.10 Beslutande Cecilia Sylten (m) ordförande Birgith Ljung SPF Idun vice ordförande Anna-Lena Corell (m) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 4 November 2009

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 4 November 2009 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2009 INNEHÅLL Efterlysning...... 3 Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till SPF IDUN;s årsmöte 2010...... 5 Information

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 1 Februari 2011 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 2 SPF IDUN:s årsmöte 2011, dagordning (förslag)... 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 2 April 2010

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 2 April 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 2 April 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Brevduvor och brevombud sökes... 5 Försöksverksamhet med hjälppool.........

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

Nummer 3 September 2010

Nummer 3 September 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 3 September 2010 INNEHÅLL Efterlysning...... 3 Styrelsen har ordet...... 4 Brevduvor och brevombud sökes... 5 Information från

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 1 Februari 2010

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 1 Februari 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 1 Februari 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Försöksverksamhet med hjälppool......... 5 SPF IDUN:s årsmöte 2010, dagordning

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2011 När Kina är som bäst! Sista-Minuten- Erbjudande- Spara upp till 2395 kr! Upplev Kina på hösten! Nu erbjuder vi dig som medlem i Idun Danderyd

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Hans Wallöf, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef

Margareta Heimer, socialdirektör Hans Wallöf, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef Sammanträdesdatum Plats och tid Klingsta äldreboende, dagverksamheten Soltorpet 18.00 19.10 Paragrafer 65-76 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Skeppsposten 2015:4 Programblad

Skeppsposten 2015:4 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2015:4 Programblad Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som

Läs mer

Protokoll nr 9 fört vid stadsdelsnämndens pensionärsråds (SPR) sammanträde måndagen den 14 oktober kl

Protokoll nr 9 fört vid stadsdelsnämndens pensionärsråds (SPR) sammanträde måndagen den 14 oktober kl Stadsdelsnämndens pensionärsråd Protokoll Sida 1 (5) 2013-10-14 Protokoll nr 9 fört vid stadsdelsnämndens pensionärsråds (SPR) sammanträde måndagen den 14 oktober kl.12.30-15.00 Justerat 2013-10-17 Lena

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman)

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman) SPF-NYTT 2009-4 Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10 (Foto: Lennart Ekman) Styrelse Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Vice sekr: Ledamöter: Ersättare: Karin Michols 253 98 Barbro Andréason 147 72

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll Tid Måndag den 7 mars 2016 kl. 13.30-16.30 Plats Närvarande Ledamöter Kupolen, Rådhuset Marie Brorson, ordförande (S) Åsa Johansson, (FP) Johanna Reimfelt, (M) Anita Forsström, PRO Karin Sahli, PRO Britta

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 5 mars 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

PROGRAM Våren Våra månadsmöten äger rum. januari, februari och mars i Oscars Församlingssal, Fredrikshovsgatan 8, tisdagar kl. 12.

PROGRAM Våren Våra månadsmöten äger rum. januari, februari och mars i Oscars Församlingssal, Fredrikshovsgatan 8, tisdagar kl. 12. PROGRAM Våren 2017 Våra månadsmöten äger rum januari, februari och mars i Oscars Församlingssal, Fredrikshovsgatan 8, tisdagar kl. 12.00 april och maj i Historiska Museet, Narvavägen 13-17, tisdagar, kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Information om LOV och stimulansmedel 5 Information om arbetet med anhörigstöd

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2014 Göteborg i augusti 2014 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 2 Maj 2009

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 2 Maj 2009 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 2 Maj 2009 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Rapport från SPF IDUN:s årsmöte 2009......... 5 Information från KPR...... 6

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

VÅREN -09 SPF SKUTAN VÄDDÖ. SKUTANNYTT www.spfskutanvaddo.se

VÅREN -09 SPF SKUTAN VÄDDÖ. SKUTANNYTT www.spfskutanvaddo.se 1 VÅREN -09 B ästa medlemmar! SPF SKUTANs nittonde årsmöte hölls 12 februari 2009! Av detta förstår vi att vi har att se fram mot ett 20-årsjubileum kommande år. Vår förening kom till under våren 1990.

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 Program 2016-2017 14 september: Månadsträff med Vikstasonen Torsten Hallman, fyrfaldig världsmästare i motocross. Berättar om sina framgångar världen över. 4 oktober: Kl 19.00

Läs mer

KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD

KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD september, oktober, november 2014 Utflykt till Fredriksdal Fredriksdal är mycket på samma gång: vidsträckt park, friluftsmuseum, teaterscen,

Läs mer

PROGRAM SUNDSVALL RPG

PROGRAM SUNDSVALL RPG PROGRAM SUNDSVALL RPG VÅREN 2017 HUR ÄR DET EGENTLIGEN Finns det tre RPG-gemenskaper eller en? I RPG talar vi om tre storheter, som kan upplevas som tre skilda verksamheter: RPG riks, RPG distrikt och

Läs mer

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2011 Tranås/Ydre Släktforskarförening Ordförande har ordet När Ni får detta medlemsblad är vi redan inne i februari på det nya året. Hjälp vad tiden går fort, tänker många och undrar

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden.

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden. Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden. Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Astrid Nilsson,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Kära medlemmar! Månadsträffar Tegeraluncher. Ändringar i programmet och nya händelser IT-kunskap

Kära medlemmar! Månadsträffar Tegeraluncher. Ändringar i programmet och nya händelser IT-kunskap Kära medlemmar! Vilken härlig höst vi har att se fram emot. Dels för att vi får träffas och umgås igen naturligtvis, men också för att vi får möjlighet att både inspireras och glädjas av det rika utbud

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG VÅREN 2016 RPG HUDIKSVALL står stadigt och stabilt inför 2016 Vi är en skapligt stor pensionärsförening. Två ankare finns med i den nya styrelsen. Lasse Sjögren och Nils-Göran Strömberg.

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent 1 (9) Plats och tid Bällstarummet, Kommunkontoret, Vallentuna. Kl. 13.00-15.00 ande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), och Åke T Carlestam (MP) Bengt Edling SPF/KOM,

Läs mer

Försäkringsinformation

Försäkringsinformation Försäkringsinformation För perioden 1 april 2009 31 mars 2010 har Skandia tagit fram ett nytt informationsmaterial avseende SPF:s medlemsförsäkring. På www.skandia.se/spf finns all information om medlemsförsäkringen,

Läs mer

SPF Sydporten, Hörnefors

SPF Sydporten, Hörnefors SPF Sydporten, Hörnefors Verksamhetsplan 2015 2 Verksamhetsplan för Sydporten under 2015 förblir och skall vara Kamratskap, Trevnad och Samhörighet. Vår ambition är att ta vara på medlemmarnas önskemål

Läs mer

Reumatikerföreningen Skara-Götene

Reumatikerföreningen Skara-Götene Reumatikerföreningen Skara-Götene Ordföranden har ordet: Hjärtat skall gro av drömmar, Annars är hjärtat armt Liv, ge oss regn som strömmar Liv, ge oss sol och varmt Så blir det ax omsider, Och med ett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Pensionärsrådet 2014-09-03 16 (21) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 03 september 2014, klockan 10.00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson, ordf. socialnämnden Bo

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 3 Augusti 2009

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 3 Augusti 2009 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 3 Augusti 2009 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Vi sörjer Berit Kuylenstierna...... 5 Information från KPR...... 6 Vad är

Läs mer

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög...

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög... 2014-04-29 1 Plats och tid Närvarande Frånvarande Hemsjukvårdens konferensrum, Nygatan 5, Ödeshög Tisdagen 29 april 2014, klockan 10:00-12:10 Weine Bäck (KD) ordförande, socialnämnden Maria Gustafsson

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Verksamhetsplan PRO Oxelösund

Verksamhetsplan PRO Oxelösund Verksamhetsplan 2017 PRO Oxelösund Pro Oxelösunds uppgift är: att erbjuda alla pensionärer en mötesplats för gemenskap personlig utveckling, glädje och hälsa. att erbjuda ett varierat utbud av verksamheter

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2013-12-02 1 (12) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad

Kommunala pensionärsrådet 2013-12-02 1 (12) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad Kommunala pensionärsrådet 2013-12-02 1 (12) Plats och tid Villan, samlingssalen kl. 14-16 Paragrafer 23-32 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (ordf. SN) Göran Blom (PRO)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Ugglan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 11.30 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Åke Andersson, PRO Birgit Hansson, PRO Kerstin

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Birgit Karlsson Kårsta PRO Ulla Ahlsén Vallentuna PRO Lilian Glav Attunda SPF Åke T Carlestam KOM/SPF

Birgit Karlsson Kårsta PRO Ulla Ahlsén Vallentuna PRO Lilian Glav Attunda SPF Åke T Carlestam KOM/SPF Pensionärsrådet 2006-02-07 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 7 februari kl. 13.00 15.00. Ingvar Öhrn, SPF/ KOM ordförande

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet Tid och plats Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 8.30 11.10 i Debatten, Kommunhuset Närvarande Cecilia Norlin (M) Inger Andersen (S) Anne Lindberg (MP) Göran Tode, SPF Monica Persson,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 5 PLATS OCH TID Konferensrummet sportcenter, 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Ulf Molin, kommunstyrelsen Peter Graff, kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Plats och tid Strandpensionatet, Skummeslövsstrand, kl 08.30 13.30 Beslutande Mona Persson, SPF ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg, PRO Birgit Hansson,

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2012-05-15 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 11:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Lage Hortlund, kommunstyrelsen Gunilla Bergstedt,

Läs mer

Nordskånes lokalförening Årsmöte 2016

Nordskånes lokalförening Årsmöte 2016 Nordskånes lokalförening Årsmöte 2016 Verksamhetsberättelse 2015 Ekonomisk berättelse 2015 Verksamhetsplan 2016 Budget 2016 Rehabilitering Tillgänglighet Påverkan Nordskånes lokalförening Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Tid: Tisdagen den 4 november 2014, kl 19 00-20 00. Närvarande: Solweig Lundkvist, ordförande, Anita Rosen, Rune Westerlund, Gunnar Egehult, Nils-Ove

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem Föreningen SPF Seniorerna Västra Kind. Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem 2016-02-10. 1 Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen. 2 Parentation hölls över 5 medlemmar

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15 Plats: Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Ledamöter: Ingalill Alsterlind SKPF ordförande Lennart Andersson RPG Kerstin

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 12 maj Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), Ulf Lundström (S) och Åke T Carlestam (MP)

Kommunalt pensionärsråd 12 maj Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), Ulf Lundström (S) och Åke T Carlestam (MP) 1 (9) Plats och tid Bällstarummet, Kommunkontoret, Vallentuna. Kl 13.00-15.00 ande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), Ulf Lundström (S) och Åke T Carlestam (MP) Bengt

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:35 Paragrafer 68-80 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen Art: Tid: Plats: Sammanträde med pensionärsrådet Torsdagen den 30e november Pensionärsorganisationernas förmöte 08.30-09.30 Pensionärsrådsmötet ordinarie möte 09.30-12.00 Akka B, Backa kulturhus, Selma

Läs mer

Fritidsverksamhet för äldre (FFÄ) - Samrådsmöte den 31 maj 2012

Fritidsverksamhet för äldre (FFÄ) - Samrådsmöte den 31 maj 2012 Fritidsverksamhet för äldre (FFÄ) - Samrådsmöte den 31 maj 2012 Närvarande: Desirée Björk kontaktpolitiker Alina Ericsson kontaktpolitiker Börje Bystedt representant för pensionärer på Stockbygården Margit

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA!

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! Innehållsförteckning Sida Innehåll 2.... Innehållsförteckning. 3.... Ordföranden har ordet och Kanelbullens Konditori. 4.... Medlems och styrelsemöten, Prima Liv, PRO Café.

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg VÅRROGRAM 2017 IF Metallpensionär Göteborg Hej IF Metallpensionär Vi har under året jobbat med en del förändringar av mötesverksamheten. IF Metall arrangerar sammanlagt fler än 25 olika möten och ca 8

Läs mer

Vårprogram Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater.

Vårprogram Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater. Vårprogram 2016 Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater. Hela styrelsen önskar er välkomna Onsdag 9 mars Konst som berör Föredrag

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Med hopp om ett Gott Nytt År och ett bra 2017 önskar jag Er välkomna till våra sammankomster.

Med hopp om ett Gott Nytt År och ett bra 2017 önskar jag Er välkomna till våra sammankomster. Ordföranden har ordet Ett stort TACK till Er alla för våra fina möten vi har tillsammans. Ett extra tack till styrelsen som villigt hjälper till vid våra evenemang, och vi ska inte glömma våra cirkelledare

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2013-09-17 Prosten, kl. 13.30 15.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou ordf. SN Marianne Båtman

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning administrativa avdelningen Protokoll Sida 1 (6) 2016-11-16 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen 2016-11-15 Närvarande: Rolf

Läs mer