Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 4 November 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 4 November 2009"

Transkript

1 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2009 INNEHÅLL Efterlysning Styrelsen har ordet Kallelse till SPF IDUN;s årsmöte Information från KPR Upprop Trafik Vad har hänt sedan sist?... 8 Att leva dubbelliv i Sverige och vid Medelhavet Besök på Kungliga biblioteket... 9 Gustavianska visor Månadsmöten och utflykter Anslagstavlan Föreläsning i ABF-huset...14 Info om SPF-resor Friskvårdsaktiviteter Styrelse, funktionsansvariga EFTERLYSNING Var finns en IDUN-medlem som kan sköta vår hemsida? Vi söker en efterträdare till vår webbmästare, Karl-Johan Fyrö, som gjort IDUN ovärderliga tjänster som vår datorexpert. Efter sin flyttning till Täby önskar han nu att vi finner någon som kan åta sig detta. Du som är villig kontakta Gunnar Helsing på tfn

2 STYRELSEN HAR ORDET Gunnar Helsing, tfn Sveriges pensionärsföreningar seglar, om inte i motvind så i varje fall i stiltje. Antalet pensionärer har under den senaste femårsperioden ökat med 40%. Under samma tid har medlemsantalet i pensionärsorganisationerna vuxit med några få procent. På samma sätt är det i föreningssverige i stort. Politiska föreningar, nykterhetsföreningar, frikyrkor, studieförbund Alla får de känna av medlemsflykt och minskat intresse. IDUN är inget undantag. Under årets första nio månader har 56 medlemmar tillkommit och 75 försvunnit från medlemsförteckningen. Medlemsantalet har alltså minskat med ett par procent. Att många lämnar föreningen är inte mycket att göra åt. I flertalet fall handlar det om dödsfall eller utflyttning från kommunen. Men att de nyblivna pensionärernas intresse är så svalt är ett problem. Tänker månne dagens 65-åring så här: Pensionärer är gamla stofiler och sådan är inte jag. Jag vill resa, känna mig fri och ordna mitt liv och min fritid på egen hand utan att ingå i något kollektiv. Tids nog blir det dags för kaffe, bullar och dragspelsmusik. Eller är det ordet pensionär som ger fel associationer? Borde vi heta Seniorföreningen IDUN eller Veteranföreningen IDUN? Borde vi satsa mer på pensionärsekonomi, resor, musik, dans, teater, pubaftnar? Du medlem, gör din röst hörd! Vi i styrelsen vill både lyssna och ta till oss. Till sist en fundering kring hur man i olika kulturer ser på gammal. Det kinesiska tecknet för gammal lär också kunna uttolkas som erfaren, vis, insiktsfull, mogen. I Bonniers synonymordbok står det så här: Gammal; ålderstigen, åldrad, utlevad, kraftlös, orkeslös, utsliten, förlegad, föråldrad, mossig, mossbelupen, mångårig, möglig. Ordet har makt över tanken. 4

3 KALLELSE TILL IDUNS ÅRSMÖTE 2010 Föreningens årsmöte kommer att hållas måndagen den 22 februari 2010 kl i Danderyds församlingsgård. Detta är den formella kallelsen som enligt stadgarna skall delges alla medlemmar senast tre veckor före mötet. För förtäringen krävs anmälan om deltagande senast den 18 februari till Monica Wikman, tfn Handlingar till årsmötet kommer att som vanligt finnas i Medlemsbladet nr , som beräknas utkomma den 5 februari 2010 och kommer att finnas på vår hemsida. Motion som medlem vill få behandlad på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda två veckor före mötet, d.v.s. senast den 8 februari Sänd motionen per post till SPF Idun, Edsviksvägen 1 A, Danderyd eller per e-post till Anteckna mötestiden i din kalender och var mycket välkommen. Styrelsen INFORMATION FRÅN KPR Britt Berggren, tfn Vår ambition är att söka hålla våra medlemmar informerade om vad som avhandlas i Kommunala pensionärsrådet (KPR), ett samarbetsorgan med deltagare från SPF IDUN, PRO och Danderyds kommun. Inför budgeten informerade Margareta Heimer om att föreningsbidragen minskats med ca kr i år, vilket antagligen även drabbar SPF IDUN. Frågan om den borttagna receptionisttjänsten i Kevinge pensionärsboende diskuterades. Som vi kunnat läsa i lokaltidningarna har de boende som svar på en enkät avvisat förslaget om höjning av hyran som ett villkor för nyanställning av receptionist. Förvaltningen informerade om att 22 personer står i kö till äldreboende, 10 av dem väntar på dementboende. Däremot är det ingen kö till dagverksamhet. Beträffande om/tillbyggnad av dagverksamhet på Klingsta önskar KPR yttra sig när det finns förslag att ta ställning till. Närtrafiken beräknas nu komma igång i oktober/november. Ett nytt dataprogram anges som förklaring till fördröjningen. 5

4 Aktuella ärenden till socialnämnden är: Antagande av avtalsmall för läkarinsatser i särskilt boende och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d och antagande av överenskommelser mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län och Försäkringskassan beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet. KPR informerades också om läkemedelsgenomgångar som genomförts i Täby med statligt stöd. Bakgrunden är den stora andelen läkemedel för patienter inom äldrevården, vilket kan orsaka läkemedelsrelaterade problem, eftersom äldre är känsligare för läkemedel. Man har utarbetat en modell för läkemedelsgenomgångar vid särskilda boenden för äldre, som kommit att kallas Täbymodellen. Medelåldern av de studerade personerna var 83 år och 74 % var kvinnor. Läkemedelsanvändningen minskades med 1,2 per person, vilket gav en kostnadsminskning per person och år av 1553 kr. I ungefär hälften av fallen observerades ingen ändring av hälsotillståndet, i knappt en tredjedel blev det någon förbättring och hos sju % noterades en försämring. Detta är i linje med tidigare rapporter från läkemedelsgenomgångar. UPPROP Gillar du att promenera? Ogillar du att slösa med pengar? Då kanske du kan tänka dig att ställa upp som brevduva, ordinarie eller reserv. Brevduva, vad är nu det? Vi SPF-medlemmar delar själva ut vårt medlemsblad 4 gånger per år. På det sättet sparar vi kronor om året per medlem. Till det behöver vi brevduvor och har vi inte tillräckligt många måste vi överväga att skicka medlemsbladet med post. Av medlemsavgiften på 200 kr går ju 150 kr till förbundet och distriktet. Det innebär att då återstår det bara ca 30 kr per medlem om året att disponera på våra aktiviteter jämfört med 50 kr i dag, dvs en minskning med ungefär 40 %. Det leder till att vårt programutbud måste minska. Vi har märkt att vissa programpunkter är mer intressanta än andra och lockar flest medlemmar. Gissa vilka det är? Jo, det är de dyraste föredragshållarna. 6

5 Styrelsens intention är att försöka öka frekvensen av dessa programpunkter, d v s höja nivån på programutbudet. Hoppas du kan hjälpa oss att förverkliga detta mål genom att ställa upp som brevduva. Anmäl dig i så fall till Solweig Johansson på tfn eller e-post PS. Det finns i dag ca 55 medlemmar som är brevduvor och de delar ut i genomsnitt medlemsblad per gång. Tack alla brevduvor, ni gör ett jättejobb! TRAFIK Gertrud Lönegren, tfn eller (tel-svarare) Bistrare tider på väg vi går mot vinter och kyla. Risk för fallolyckor för gångtrafikanter Ett stort problem är de vattensamlingar som bildas vid alltför många övergångsställen. Vatten som fryser till is och som inte syns om det har snöat. De platser jag upptäcker eller får vetskap om vidarebefordras till ansvarig i kommunen. Vi åker oftast ut och tittar på plats, men det är sällan lätt att åtgärda. Många gånger är det vägbrunnar som måste flyttas eller nyanläggas, vilket kräver upphandling och dessutom är kostsamt. Det tar med andra ord lång tid, men det största problemet är att det sällan finns tillräckligt med pengar. Tacksam för dina synpunkter för att kunna göra en sammanställning och skrivelse till Tekniska nämnden. Mörby centrum Av alla inkomna skrivelser (juni 2009) samt kommunens sammanställning med kommentarer framgår att många enskilda har synpunkter på byggnationen av höghuset och centrumanläggningen. Vägverket tar i första hand upp frågorna om risker, buller och luftkvalitet med anledning av närheten till E 18. Trafiksäkerhetsfrågorna i själva centrum och i närområdet som inte omfattas av detaljplanen finns också med, men denna gång inte i samma omfattning som vid tidigare remissvar. Nu återstår bara det beslut som ska tas av kommunen och eventuella överklaganden som kan komma. 7

6 Kollektivtrafik Buss 606: Nu går bussen utan större förseningar. Ankomsttiderna vid Mörby centrum mot Djursholm även sen kväll är anpassade till T-banan. Det är tillräckligt med tid för att hinna med bussen vare sig vi tar rulltrappa eller hiss. Vid resa mot Stockholm då T-banan har halvtimmestrafik är det svårt att hinna byta i centrum. Byte vid Danderyds sjukhus ger ibland bättre möjlighet. Jag vet att SL fått önskemål om att bussarna skall vara av den mindre, äldre typen, inte de modernare, långa där vi måste klättra ner och upp för att hitta lämplig sittplats. Trafikupplysningen SL ger bra information, men både via nätet och vid personlig kontakt ges vid resa mot Djursholm förslag om byte redan vid Danderyds sjukhus. Det är mindre bra lång väg att gå och två hissbyten för den som inte klarar att gå i trappor. Mörby centrum är ett bättre alternativ. Jag har pratat med SL om detta i flera år, och också om annan typ av buss på linje 606 och hoppas på ändring. VAD HAR HÄNT SEDAN SIST? Att leva dubbelliv i Sverige och vid Medelhavet. Lars Westman, skribent och författare. Ann Hamilton, tfn Lars växte upp under 50-talet då framtiden låg ljus och klar. Han liftade redan då till Spanien och blev betagen i landet. Det här var en tid då turismen började komma igång, trots att Franco ställde sig negativ. Under en vistelse på ön Ibiza kom han i kontakt med de gamla fenicierna. Han fann nämligen gamla gruvhålor och även deras vinthundar pudencos som har funnits sen 700-talet före Kr. Fenicierna är dagens libaneser och grundade bl a Kartago. De reste vida omkring bl a till Cornwall för tennets skull. Man tror även att de kom till Norden, vilket hällristningarna i Tanum kan vara ett bevis på. Hur är det att bo i Spanien. Där bor många skandinaver, varav ca är svenskar. Norrmännen är de mest välorganiserade. Lars gav ett gott råd att se till att man har något att göra, t ex språkkurs, bridge, golf. Att engagera sig i något kan vara en hjälp mot den hemlängtan som många drabbas av. Tack för en inspirerande eftermiddag. 8

7 Besök på Kungliga biblioteket Av Monica Wikman, tfn En skara på knappt 20 personer möttes i entrén av guiden Mattias Lindquist. Besöket inleddes med en halv timmes filmvisning i hörsalen om biblioteket och dess historia. Grunden till KB var Vasakungarnas boksamlingar på slottet Tre Kronor. Den första förteckningen över de kungliga böckerna lär ha upprättats av Erik XIV stiftades en lag som gör boktryckarna skyldiga att leverera minst ett exemplar av varje skrift till KB. I dag finns allt i magasin och endast referensexemplar finns framme brann slottet Tre Kronor och endast en fjärdedel av KB:s bestånd, c:a 6000 böcker varav en del brandskadade, kunde räddas undan lågorna öppnades det nya KB-biblioteket, ritat av Gustaf Dahl, i Humlegården. Så småningom blev utrymmena för små och på 1990-talet genomfördes en om- och tillbyggnad av KB varvid två klimatanpassade underjordiska bokmagasin på vardera m tillkommer. De ligger 40 m under jord i 5 våningar, och billass sten forslades bort. De beräknas räcka i ytterligare 40 år. Man har 300 anställda. Bland de värdefullaste skrifterna finns Djävulsbibeln (Codex Gigas) som kom till KB som krigsbyte från 30-åriga kriget den är en engelsk bibel från 750-talet som väger 75 kg och Kalle Anka nr 1! De äldsta är handskrifter på papyrus från 330 e kr. De mängder som finns på KB i dag är nästan ofattbart stora. 4 miljoner böcker, trycksaker, tidningar, teaterprogram, reklamblad, brev från framstående författare, kartor, svenska och utländska, bilder, ½ miljoner affischer, från och med 1993 även elektroniska alster. Allt som skrivs om Sverige i utlandet. Samlingar av fransk och tysk litteratur. Vissa specialsamlingar finns också, t ex ryska miniatyrböcker och zigenarlitteratur. Det kommer in ungefär enskilda trycksaker per år. KB är i dag främst ett forskningsbibliotek för forskare och studenter inom humaniora och samhällsvetenskap, men det är tillgängligt för alla. De flesta böcker måste beställas fram, vilket tar c:a 4 timmar och det är alltså är 9

8 lämpligt göra detta dagen innan studium skall ske. Allt måste läsas på plats, man får inte låna hem böckerna utom möjligen viss utländsk litteratur. Man har ungefär 700 besökare per dag. Förutom en mindre utställning av affischer finns för närvarande endast en utställning som visar dagstidningar på mikrofilm. Dit gick vi efter filmen och en frågestund. Alla nya dagstidningar i Sverige skickas en gång i månaden till Kalmar där de mikrofilmas, vilket görs på en vecka. Besöket avslutades med en snabb genomgång av stora läsesalen, som är kvar i originalskick. Övriga delar av KB är i stort sett ombyggt. Innan vi gick rekommenderades vi att besöka restaurangen, som är öppen för alla. Gustavianska visor Gunnar Helsing, tfn åhörare, inte fler, hade Carl Håkan Essmar när han spelade, sjöng och kåserade kring en samling 1700-talspoeter. Vi som hade glädjen att delta i den musikaliska salongen kunde bara säga: Här missade många mycket! Carl Håkan ackompanjerade sig själv på cister. Cistern är ett gitarrliknande instrument med päronformad resonanslåda. Den trakterades i Sverige på och 1700-talen men slogs sedan ut av gitarren. Bellman själv spelade cister. Hans instrument, med inte mindre än 11 strängar, finns hos Sällskapet Par Bricole och Carl Håkans instrument är en exakt kopia av Bellmans. Vi fick alltså höra hur 1700-talsmusik verkligen lät när det begav sig. I en och en halv timme var vi med om en spaningsflykt över 1700-talets visdiktning. Bellmans egna sånger förstås, men också visor/kupletter av Bellmans idol och förebild Olof von Dalin. von Dalin, historikern, författaren, hovmannen var i sin visdiktning elak, träffsäker och spirituell. Kanske var han på det här området sin tids Karl Gerhard, om jämförelsen tillåts. Anna Maria Lenngren stod på programmet med ett par små satiriska pärlor, liksom Bengt Lidner. Lidner är väl mest ihågkommen för den berömda knäppen och kanske för den patetiska dikten Grevinnan Spastaras död, men visades här upp som vass Bellmanparodiker. Att den känslosamma Hedvig Charlotta Nordenflycht också kunde vara rolig fick vi prov på i visan om tuppen och hönan, en tidig föregångare till Vreeswijks Hönan Agda. 10

9 Sammantaget fick vi en synnerligen intressant och mycket charmfullt framförd introduktion till 1700-talets visvärld. Essmars sång, spel och berättartalang hoppas vi få njuta av flera gånger. MÅNADSMÖTEN OCH UTFLYKTER Tord Céwe, tfn Priset vid möten har under många år varit 40 kr/person, vilket i många fall inneburit en stor subventionering. Nu tvingas vi dock att från årsskiftet höja priset (om inte annat anges) till 50 kr för medlemmar och till 80 kr för medföljande vänner och anhöriga. Det är mycket viktigt att den, som anmält sig till utfärd men får förhinder meddelar detta omgående, eftersom arrangemangen kan vara fulltecknade och det därför kan finnas personer på väntelista. Anmälan är bindande om ersättare inte hinner meddelas. Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare! Folkminnen som fastnat. Tisdagen den 24 nov kl i Kevinge pensionärsboende. Folklivsforskaren Bengt af Klintberg berättar om brev som kommit till radioprogrammet Folkminnen som fastnat under åren Pris: 40 kr/person Anmälan senast den 20 nov till Britt Berggren på tfn eller via e-post: OBS. Om du inte får bekräftelse inom några dagar har du kanske skrivit felaktig adress! Jan Ribbhagen berättar om antikt silver och värderar föremål. Tisdagen den 19 jan kl i Kevinge pensionärsboende. Kvällen inleds med en lätt måltid och öl/vin. 11

10 17.30 Jan Ribbhagen, känd från TV:s Antikrundan, berättar om antikt silver Jan värderar silverföremål som deltagarna tag med sig, men bara ett föremål per gäst Pris. 50:- /medlem och 80:-/medföljande Anmälan senast torsdagen 14 jan till Maud Reuterwall på tfn SPF IDUN:s årsmöte Måndagen den 22 februari kl i Danderyds Församlingsgård. Handlingar utsänds med nästa medlemsblad och kommer att finnas på vår hemsida. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Sofia Gavefalk och Katarina Warg från Viktor Rydbergsgymnasiet att presentera sitt projekt Silversurfarna - för äldres rätt till internet. Redan nu kan du se ett prov på deras hemsida: Silversurfarna.se. Därefter ger sångaren Olle Alvarsson och pianisten Maud Bergman prov på sin breda repertoar; allt från opera, operett och musikaler till visor. Som vanligt servera kaffe och semla. Anmälan senast den 18 februari till Monica Wikman på tfn Glimtar ur en författares och journalists liv Måndagen den 15 mars kl i restaurangen i Kevinge pensionärsboende. Karin Thunberg, välkänd skribent i Svenska Dagbladet, ger oss glimtar ur författarens och journalistens liv. Pris. 50:- /medlem och 80:-/medföljande Anmälan senast den 11 mars till Ann Hamilton på tfn Besök i Bellmanhuset. Onsdagen den 7 april kl i Bellmanhuset, Urvädersgränd 3, nära Mosebacke. En ciceron visar huset och informerar om Par Bricole och sångaren Carl Håkan Essmar sjunger Bellman. 12

11 Åk tunnelbanan till Slussen, utgång Hökens gata. Vi möts vid Bellmanhuset. Pris. 50:- /medlem och 80:-/medföljande Anmälan senast den 31 mars till Margareta Almquist på tfn Ebba Grip, slottsfru i Danderyd på 1600-talet Tisdagen den 20 april kl i Kevinge pensionärsboende. Inger Ström-Billing, tidigare ordförande i kommunfullmäktige och numera i Djursholms forntid och framtid, berättar om Ebba Grip. Pris. 50:- /medlem och 80:-/medföljande Anmälan senast den 15 april till Britt Berggren på tfn eller e- post: OBS. Om du inte får bekräftelse inom några dagar har du kanske skrivit felaktig adress! Politikerutfrågning I början av maj kl i Kevinge pensionärsboende: OBS Dag ännu ej fastställd IDUN kommer att bjuda in politiker från samtliga partier i kommunfullmäktige för att höra vilka pensionärsfrågor de kommer att driva i den lokala valrörelsen Vårutflykt till Skebo bruk och Norra Malma naturreservat Tisdagen den 18 maj kl 9.00 En hytta för järntillverkning omtalas redan Vallonerna kom till Skebo på 1680-talet. Bruket lades ned Norra Malma har länge brukats som slåtteräng med ekar och hassel. Det ger en rik vårflora. Fåglar och fladdermöss bor i de ihåliga ekarna.. Preliminärt pris: 350 kr/person. Betalas vid påstigning. Lunch ingår Avresa från Myran, busshållplatsen riktning mot Mörby Centrum från Kevinge pensionärboende från Danderydsgården, Noragårdsvägen riktning mot Norrtäljevägen Bindande anmälan senast den 12 maj till Tord och Lillemor Céwe på tfn eller e-post 13

12 ANSLAGSTAVLAN Föreläsningar i ABF-huset Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, SV,SPRF, PRO och SPF inbjuder till följande program för föreläsningar i ABF-huset, Sveavägen 41, hösten 2009 Entré: 20 kr för SPF- och PRO medlemmar (visa medlemskort), övriga 40 kr. Tid: kl Tisdagen den 10 november. Behovet att behövas Föreläsningen handlar om människors önskan att vara behövda av andra: en historisk diskussion om ett av våra grundläggande behov. Föreläsare: professor Arne Jarrick, Stockholms universitet SPF:s Stockholmsdistrikt anordnar resor till både nära och fjärran mål. I samarbete med Jambo Tours planeras: KLASSISKA EGYPTEN med bl a Kairo, Alexandria, Aswan, Luxor och tredagarskryssning på Nilen. 8 dagar, avresa 23 januari, pris från kr. RUNDRESA I NYA ZEELAND. Kontrasterna land som ligger så långt bort från Sverige som vi kan komma. 4,3 miljoner sympatiska nyzeeländare och 47 miljoner får, alper, fjordar och fantastisk natur. 18 dagar, avresa 5 februari. SAFARI I TANZANIA. Vi besöker Serengeti, den stora slätten med alla de vilda djuren. Övernattning i lyx-tält-lodge med djuren som grannar och massor av andra naturupplevelser. 8 dagar, i juni. DET BÄSTA AV GRÖNLAND. Upptäcktsresa med M/S Fram. Vi flyger till Grönland och bor ombord på båten som tar oss till olika delar av inuiternas och inlandisens land. Oförglömligt. 8 dagar. För priser, detaljprogram, bokningar mm, ring SPF:s kontaktperson Lars Roxtorp, på tel alt , e-post: 14

13 SPF Stockholmsdistriktets Reseklubb ordnar Adventsresa till Köpenhamn den 29 nov-1 dec Köpenhamnsresan den 29 nov 1 dec omfattar tågresa med X2000 i sittvagn Stockholm - Köpenhamn t/r, Köpenhamnskunnig reseledares tjänster 2 dagar, del i dubbelrum med frukost 2 nätter på * stjärniga Grand Hotell, två 2-rättersmiddagar på restaurang, entré Tivoli, guidad rundtur i Köpenhamn 3 tim med buss, guidad visning av Köpenhamns operahus med busstransfer t/r hotellet, guidad stadsrundtur till fots med besök på Nyhavns julmarknad Möjliga tillägg: Konsert i Operahuset; ca kr, Enkelrum: 600 kr Teknisk arrangör: ReseSkaparna event och resor Anmälan sker till SPF kansli, Tel: FRISKVÅRDSAKTIVITETER Du har nog hört det många gånger redan - vi uppmanas att motionera minst en halvtimme om dagen. Det finns en del att välja på här nedan. Några av dessa aktiviteter kräver också en hel del hjärnaktivitet. Boule: Kontakta: Elisabet Orve på tfn Bridge: Måndag i Kevinge pensionärsboende: kontakta Ferenc de Kazinczy på tfn Fredag i Kevinge pensionärsboende: kontakta Margareta Magni på tfn Nu kan vi åter erbjuda en kurs för nybörjare: kontakta Åsa Orrgård på tfn Golf: Bengt Rudberg / tävlingsledare, tfn , meddelar att årets upplaga av IDUN-golfen mönstrade 13 deltagare, som efter en skön dag på golfbanan intog en gemensam lunch i klubbhuset. Prislistan toppades av en nestor i dessa sammanhang, Bengt Tidhult, som segrade på förnämliga 38 poäng. Tvåan Ingegerd Linton fick se sig slagen med endast en poäng - en fin debut, som säkert lovar mer. 1. Bengt Tidhult 38 p 2. Ingegerd Linton 37 p 3. Bengt Rudberg 32 p 15

14 SPF IDUN:s STYRELSE 2009 Gunnar Helsing vice ordf Monica Wikman kassör Margareta Almquist medl.-sekreterare Britt Berggren redaktör Maud Reuterwall klubbmästare Tord Céwe programansvarig Tom Thyblad annonsansvarig Marie-Louise Björkman medlem Ann Hamilton medlem Gun Kallberg medlem FUNKTIONSANSVARIGA 2009 Brevdistribution Solweig Johansson Programansvarig Tord Céwe Boule Elisabet Orve Bridge Ferenc de Kazinczy Margareta Magni Åsa Orrgård (nybörjare) Golf Bengt Rudberg

15 Vårdsektorskommittéer Birgith Ljung KPR-ledamöter Birgith Ljung Sven Dahlgren Kjell Henrikson Herrick Baltscheffsky Hörselombud Anita Strihagen Per-Axel Werner Synombud Margareta Myrenberg Kerstin Nietsche Trafikombud Gertrud Lönegren Rättsombud Tom Thyblad Webbmästare Karl-Johan Fyrö Brevombud Tel (ombud för postnr med närområde) Peter Herin Danderyd Ulla Julander Danderyd Vivi Stackegård Enebyberg Ingrid Welander Danderyd Monica Thunegard Danderyd Axel Andersson Klubbvägen, Danderyd Margareta Almquist Djursholm Marina Lembke Djursholm Britt-Marie Klasén Stocksund Valberedning Lillemor Céwe (sammankallande) Maya Falck Annabella Wrangel Redaktionsgrupp Britt Berggren (sammankallande), Gunnar Helsing, Ann Hamilton, Tom Thyblad, Karl-Johan Fyrö (för tfn och e-post-adresser se ovan) 17

16 Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Ann Hamilton, Elisabeth Lagerman (tfn , e-post: Margareta Almquist, Monica Wikman, Maud Reuterwall, Britt Berggren (för tfn och e-post-adresser se ovan) Ansvarig utgivare: Gunnar Helsing Kansli Edsviksvägen 1 A Danderyd Telefonsvarare* PlusGiro Medlemsavgift 200 kronor per år E-post Hemsida Nästa medlemsblad kommer i början av februari 2010 Manusstopp 5 januari 2010 *OBS!: IDUN:s telefonsvarare kan inte avlyssnas dagligen. Vid brådskande ärenden kontakta funktionsansvarig medlem, t ex i vårdfrågor Birgith Ljung på tfn

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Långängen 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Cecilia Sylten (m) ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Birgit Ljung SPF,

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Okt - Dec 2015 SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Oktober - December Telefon kansliet Anmälningar görs på telefon: 018 56 09 21 eller 56 09

Läs mer

Försäkringsinformation

Försäkringsinformation Försäkringsinformation För perioden 1 april 2009 31 mars 2010 har Skandia tagit fram ett nytt informationsmaterial avseende SPF:s medlemsförsäkring. På www.skandia.se/spf finns all information om medlemsförsäkringen,

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

Skeppsposten 2015:4 Programblad

Skeppsposten 2015:4 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2015:4 Programblad Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som

Läs mer

Resor och Läger 2012

Resor och Läger 2012 Resor och Läger 2012 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har gjort ett gemensamt utbud av resor och läger. Priset är anpassat till hur många som följer med eller får plats i buss

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

BRUKARRÅDEN KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR)

BRUKARRÅDEN KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR) BRUKARRÅDEN Brukarrådets uppgift är att vara en länk mellan befolkning och hälso- och sjukvården. Det finns ett råd vid varje vårdcentral. SPF:s representanter vill gärna ha Dina synpunkter på vården vid

Läs mer

SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2016. januari, februari, mars

SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2016. januari, februari, mars SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2016 januari, februari, mars Från kol till kruka 13/1 Kullahistorikern Torbjörn Gerward kåserar om Bruket - området kring Höganäsbolaget och Höganäs Outlet. När: Onsdag

Läs mer

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman)

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman) SPF-NYTT 2009-4 Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10 (Foto: Lennart Ekman) Styrelse Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Vice sekr: Ledamöter: Ersättare: Karin Michols 253 98 Barbro Andréason 147 72

Läs mer

VÅREN -09 SPF SKUTAN VÄDDÖ. SKUTANNYTT www.spfskutanvaddo.se

VÅREN -09 SPF SKUTAN VÄDDÖ. SKUTANNYTT www.spfskutanvaddo.se 1 VÅREN -09 B ästa medlemmar! SPF SKUTANs nittonde årsmöte hölls 12 februari 2009! Av detta förstår vi att vi har att se fram mot ett 20-årsjubileum kommande år. Vår förening kom till under våren 1990.

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2014 Göteborg i augusti 2014 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2011 Tranås/Ydre Släktforskarförening Ordförande har ordet När Ni får detta medlemsblad är vi redan inne i februari på det nya året. Hjälp vad tiden går fort, tänker många och undrar

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 3 Augusti 2009

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 3 Augusti 2009 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 3 Augusti 2009 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Vi sörjer Berit Kuylenstierna...... 5 Information från KPR...... 6 Vad är

Läs mer

Årgång 15 nr 5 2013-12-16

Årgång 15 nr 5 2013-12-16 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 15 nr 5 2013-12-16 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Vårens möten: 11/1. 8/2, 8/3, 12/4 och 10/5 11 januari

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

Sverigemiddagen 2016

Sverigemiddagen 2016 Sverigemiddagen 2016 Varmt välkomna till årets Sverigemiddag den 4 6 augusti i Göteborg Välkommen till Göteborg och årets Sverigemiddag med tillhörande aktiviteter. I år är det 30 år sedan SWEA Göteborg

Läs mer

Välkommen till en ny höst!

Välkommen till en ny höst! Vårresan till Gränna Den 23 maj åkte ett glatt gäng till Gränna. Vi fikade på ett mysigt café, tittade på ljustillverkning, smakade på choklad och fick se hur de tillverkar den. Sedan fick vi se hur man

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

Stockholmsdistriktet, Samorganisation Stockholm. Kort rapport om träffen om pensionärsråden 24 februari 2016. Sida 1 av 8

Stockholmsdistriktet, Samorganisation Stockholm. Kort rapport om träffen om pensionärsråden 24 februari 2016. Sida 1 av 8 Kort rapport om träffen om pensionärsråden 24 februari 2016. Sida 1 av 8 Träffen var i ABF-huset. Kallade till förmiddagen var de nyvalda i Stadsdelsnämndernas pensionärsråd (SPR) samt Kommunstyrelsens

Läs mer

NYHETSBREV NR 1. januari - juni 2016

NYHETSBREV NR 1. januari - juni 2016 NYHETSBREV NR 1 januari - juni 2016 ORDFÖRANDEN har ordet; Dags för ett nytt medlemsår inom PRO. Alla medlemmar fick i mars förra året ett brev om att vi inom föreningen startat ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Sommaren 2013. I detta nummer: Kurser, jullotteri, inbjudningar och recensioner.

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Sommaren 2013. I detta nummer: Kurser, jullotteri, inbjudningar och recensioner. RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Sommaren 2013 I detta nummer: Kurser, jullotteri, inbjudningar och recensioner. Hur det gick till i Bretten och på Bornholm får ni veta i nästa nummer 1

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet Närvarande: Maria Flink (ordförande), Lena Lagborn (vice ordförande), Monica Risberg (kassör), Annica Kilegård Brissman (sekreterare), Katarina Rudérus (körledare) samt Peter Mourath (kyrkoherde) närvarande

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 2 Maj 2009

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 2 Maj 2009 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 2 Maj 2009 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Rapport från SPF IDUN:s årsmöte 2009......... 5 Information från KPR...... 6

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 1 Februari 2010

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 1 Februari 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 1 Februari 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Försöksverksamhet med hjälppool......... 5 SPF IDUN:s årsmöte 2010, dagordning

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Klubb-Nytt november 2015

Klubb-Nytt november 2015 Klubb-Nytt november 2015 Några rader från vår ordförande Löven gulnar och faller av från träden och själva har vi börjat förbereda husbilen för vintervila. Det kan den behöva, efter att i två veckor ha

Läs mer

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser på Kosmosgården i Varnhem 2009 28 juni - 4 juli Rekreation och inspiration 5 juli - 11 juli Personlig utveckling genom självkännedom Om Kosmosgården

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2013 Göteborg i augusti 2013 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna!

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna! NY I TOLGS SOCKEN? Bott här ett tag, men har inte riktigt koll på vad som finns och sker i Tolg? Välkommen på info-träff söndagen den 22 mars kl 15.00 i Föreningslokalen! Nummer 1 2015 På plats finns glada

Läs mer

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011 Arkiv 2011 Verksamhetsberättelse 2011 för Virestads Hembygdsförening Styrelsen: Ordförande Harry Eriksson, Sedingehult Vice Ordförande Magnus Björkman, Kvarnatorp Kassör Ingvar Johansson Virestad Sekreterare/

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna vårens och sommarens aktiviteter intressanta! 20 januari: Information

Läs mer

Salemveteranen Avdelning 267 av SPF

Salemveteranen Avdelning 267 av SPF Salemveteranen Avdelning 267 av SPF Program för 2009 2010 2009 augusti 18 Informationsmöte sid 3 augusti 25 Båtresa i S:t Annas skärgård sid 3 september 25-26 Grythyttan och Hjälmare kanal sid 4 oktober

Läs mer

KARLSKRONA RPG-FÖRENING

KARLSKRONA RPG-FÖRENING KARLSKRONA RPG-FÖRENING VÅREN 2016 GEMENSKAPSTRÄFF i Mariedalskyrkan torsdagen den 3 mars. kl. 14.00-16.30 Temat för vårens gemenskapsträff är Kaffe med sju sorters livsberättelser. Har du någon händelse

Läs mer

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 Program 2016-2017 14 september: Månadsträff med Vikstasonen Torsten Hallman, fyrfaldig världsmästare i motocross. Berättar om sina framgångar världen över. 4 oktober: Kl 19.00

Läs mer

Katarina Välkommen till PRO Katarina våren 2015

Katarina Välkommen till PRO Katarina våren 2015 Katarina Välkommen till PRO Katarina våren 2015 Ett nytt år med många nya aktiviteter. En blandning av upplevelser, kultur, möjligheter att påverka och mycket annat. Vi hoppas att det finns något för var

Läs mer

Vårvinter 2009. OBS Detta program innehåller två extra viktiga punkter:

Vårvinter 2009. OBS Detta program innehåller två extra viktiga punkter: Vårvinter 2009 Nu vänder året! Dagarna blir ljusare och längre, vi plockar fram våra fröpåsar och sår även om snön ligger vit utomhus för snart, snart är det vår. Den som kommer till Gillets träffar denna

Läs mer

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 2 STYRELSEN har under året haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Kassör + medlemssekreterare Sekreterare + vice

Läs mer

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016 Resa till Dalarna 8-11 augusti 2016 8 augusti - måndag Resan startar från hemorten på morgonen och färden går upp till rastplatsen Väst Göte, vid Vättern norr om Bankeryd, där vi gör uppehåll, då det blir

Läs mer

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för 1 Verksamhetsplan 2015 PRO är en av Sveriges största folkrörelser och har en viktig roll och uppgift att fylla som pensionärernas intresseorganisation. PRO strävar efter ett samhälle som präglas av solidaritet,

Läs mer

Fö rsvarsutbildarna Ystad

Fö rsvarsutbildarna Ystad Fö rsvarsutbildarna Ystad Hej Bäste medlem! Med detta utskick får Du översikt vad som hänt under vår första period av 2014 och vad som händer framöver. Hoppas där är någon aktivitet som intresserad Dig.

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Folkdansringen i Örebro län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Tur att Orsa spelmän hade tak över huvudet i alla fall! 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2010 Styrelsen för Folkdansringen i Örebro län, tillhörig Svenska

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

Hej alla medlemmar! Förutom denna regelbundna verksamhethar vi också genomfört: Ö konstrundan 1 2 september

Hej alla medlemmar! Förutom denna regelbundna verksamhethar vi också genomfört: Ö konstrundan 1 2 september 2012 12 13 Hej alla medlemmar! Vårt jubileumsår går mot sitt slut och det är väl på sin plats med en liten summering av vad som hänt sen vårt senaste medlemsbrev, som kom i slutet av sommaren. Den ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1 2016 Ordföranden har ordet! Länsförening HjärtLung Västra Götaland har en aktiv roll i HjärtLungs verksamhet. Jag känner mig stolt och tacksam över det förtroende jag fått av medlemmarna att som ordf.

Läs mer

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013)

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013) Medlemsblad Nr 3 Årg. 22 (2013) Bästa medlemmar! Våren blev sen, kall och efterlängtad. Trots mångas misströstan infann den sig till slut, som alltid. Måndagen den 22:e april blev vi guidade på den nybyggda

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Kalendarium DALABULLEN

Kalendarium DALABULLEN DALABULLEN Nr 1 Våren 2015 www.celiaki.se/dalarna Kalendarium Fikaträffar Se sid 3 Föreläsning för anhöriga! 25 mars, se sid 4 Föreläsning för barn! 18 april, se sid 6 Barn & Ungdomsverksamhet Se sid 8

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

Seniorträffar i Partille. Program våren 2016

Seniorträffar i Partille. Program våren 2016 Seniorträffar i Partille Program våren 2016 Du behövs! Är du som enskild eller som medlem i en förening intresserad av att engagera dig i seniorträffarnas verksamhet? Vill du bli volontär eller veta mer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012. Rolf Andersson. Lennart Blomqvist Anna-Lena Sjödin

Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012. Rolf Andersson. Lennart Blomqvist Anna-Lena Sjödin VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

BIBLIOTEKET CAFÉET. TRÄFFPUNKTEN Drop in/telefontid: VI FINNS I RYDEBÄCKS CENTRUM - Frösögatan 3, 257 30 RYDEBÄCK

BIBLIOTEKET CAFÉET. TRÄFFPUNKTEN Drop in/telefontid: VI FINNS I RYDEBÄCKS CENTRUM - Frösögatan 3, 257 30 RYDEBÄCK BIBLIOTEKET måndagar och onsdagar kl 13-19 tisdagar kl 10-12, 13-19 torsdagar och fredagar kl 10-12, 13-17 tel 042-10 41 95 CAFÉET måndagar kl 13-15.30 tisdagar* och torsdagar** kl 9.30-12, 13-15.30 beställningar

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Fritids- och Idrottsprogrammet Styrelsen har ordet Inbjudan till Föreningsmöte Presentation av Fyrklöverns Arbetsgrupp JUL HOS PATRIK Freja Musikteater Adventssamkväm

Läs mer

FUB. hösten 2015. verksamhet. www.fubalingsasvargardaherrljunga.wordpress.com

FUB. hösten 2015. verksamhet. www.fubalingsasvargardaherrljunga.wordpress.com FUB verksamhet hösten 2015 www.fubalingsasvargardaherrljunga.wordpress.com Bad i Herrljunga Simhall Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och

Läs mer

Bilden av PRO. Ur PROs kommunikationsplan. 27 februari 2016 www.pro.se/stockholm 1

Bilden av PRO. Ur PROs kommunikationsplan. 27 februari 2016 www.pro.se/stockholm 1 Bilden av PRO PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje

Läs mer

Hjärt- och lungsjukas förening Svedala Vellinge Trelleborg

Hjärt- och lungsjukas förening Svedala Vellinge Trelleborg 2009 Hjärt- och lungsjukas förening Svedala Vellinge Trelleborg Innehåll Verksamhetsberättelse 2008 Sid 3 Sid 4-5 Sid 6-7 Sid 8-9 Sid 10 Verksamhetsberättelse Presentation av den nya styrelsen 2009 Program

Läs mer

FÖRENINGSNYTT Allt för att få vara tillsammans

FÖRENINGSNYTT Allt för att få vara tillsammans PRO Täby Centrum Våren 2014 FÖRENINGSNYTT Allt för att få vara tillsammans Föreningsmöten Studiecirklar i samarbete med Friskvård Utflykter Föreningens adress PRO Täby Centrum, c/o Träffpunkten Åkerbyvägen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen 1. Valda av årsmötet för styrelseuppdrag för Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen 2013 Följande personer har haft styrelseuppdrag i

Läs mer

PRO Samorganisation Örebro. Verksamhetsberättelse 2014

PRO Samorganisation Örebro. Verksamhetsberättelse 2014 PRO Samorganisation Örebro Verksamhetsberättelse 2014 PRO Samorganisation i Örebro kommun Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning efter årsmötet 27 mars 2014 Ordinarie Ing-Britt Claesson

Läs mer

Österrike Wien Salzburg - 9 dagar

Österrike Wien Salzburg - 9 dagar 2016 Österrike Wien Salzburg - 9 dagar Schönbrunn Palace Wien Wien Välkommen med på vår sommarresa 2016. Vi väljer att resa till Österrike och till huvudstaden Wien. Vi hinner även med ett besök i Mozarts

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL 20-21/8 & 27-28/8-2016

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL 20-21/8 & 27-28/8-2016 STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL 20-21/8 & 27-28/8-2016 Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Adress Föreningen HjärtLung i Lund Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon

Läs mer

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Göteborg och angränsande kommuner

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Göteborg och angränsande kommuner AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Göteborg och angränsande kommuner Version juni 2016 Seniorgårdens Boförmåner gör det bekvämt och enkelt att trivas hemma. Via lokala leverantörer får du tillgång till utvalda

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

Verksamhets- berättelse 2013

Verksamhets- berättelse 2013 Verksamhets- berättelse 2013 PRO Skogås förening PRO SKOGÅS ÅRSMÖTE 2014 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst 3 Fastställande av dagordning 4 Nya medlemmar

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Nr1 Februari 2015 Årgång 14 Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Tisdagen den 3 mars 2015 kl:17.30 på Solhöjden, Öckerö Välkomna! Namnen lästes upp och ett ljus tändes för var och en, därefter

Läs mer

Egypten - Kairo och Nilenkryssning

Egypten - Kairo och Nilenkryssning Egypten - Kairo och Nilenkryssning Resa till Egypten med Nilenkryssning och Kairo Reskod: E1 Antal resdagar: 8 Avresa från Stockholm, Köpenhamn eller Göteborg med Egyptair varje söndag pris per person:

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2007

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2007 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2007 1 Ordförande har ordet Ordförande har ordet. Nu går vi in i sista kvartalet på 2007 och det känns väl inte riktigt inspirerande att redan önska

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 1 Ordförande har ordet Inför 2008 har vi lyckats få mer bassängtid på 21:an, ortopedens rehab bassäng på UMAS. Varje måndag 17.00-19.00 och

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT!

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Vad händer i Färgelanda? November Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Onsdag 29 oktober klockan 19.30 välkomnar musiklärare Johan Ahl alla spelsugna ungdomar till Fritidgården. En prova på kväll där du

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

Guide och Handledning

Guide och Handledning Guide och Handledning - för trafikantombudens arbete inom pensionärsföreningarna NTF Skånes Trafikäldreråd December 2006 Möten med varandra behöver vi realisera så ofta det är möjligt. Inom NTF Skåne och

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T

Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T Ordföranden har ordet När jag sitter och skriver detta är det vårdagjämning, exakt på klockslaget! Inne är det varmt och gott, men

Läs mer

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla.

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla. 2016-06-08 Hej alla trädgårdsvänner! Välkommen att ta del av sommarens program! Vi ber om ursäkt att vi inte skickat ut tidigare men hoppas ni har överseende med det! Kika in på föreningens hemsida & Facebook!

Läs mer

PIKs program våren 2011

PIKs program våren 2011 PIKs program våren 2011 Här kommer ännu ett späckat vårprogram. Hoppas att det är någon aktivitet som passar just dig. Förra året hade vi över 800 deltagare i olika evenemang, kurser och festligheter.

Läs mer

Sommarens semester Aktiviteter 2016

Sommarens semester Aktiviteter 2016 Sommarens semester Aktiviteter 2016 Hej! Nu är det dags att anmäla sig till Fritidsverksamhetens sommaraktiviteter 2016. Vi har som vanligt ett blandat o varierat utbud framtaget efter önskemål från Er

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

E R L. I Detta nummer: Innehåll Sommarläger 2007 Pysselsidor Ordförande har ordet. Nr 2 2007 Årgång 13

E R L. I Detta nummer: Innehåll Sommarläger 2007 Pysselsidor Ordförande har ordet. Nr 2 2007 Årgång 13 Nr 2 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Höst numret denna gång görs på prov i färg. Läs och njut! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Nya rutiner ang. medlemskap i vacterlföreningen. Medlemsavgiften

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 2 April 2010

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 2 April 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 2 April 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Brevduvor och brevombud sökes... 5 Försöksverksamhet med hjälppool.........

Läs mer

5. Maj 2014 Fristad. Nr 15 äldsta tapeten på övervåningen, sitter på gråmålad papp.

5. Maj 2014 Fristad. Nr 15 äldsta tapeten på övervåningen, sitter på gråmålad papp. 5. Maj 2014 Fristad Nu har vi haft härliga vårmånader. Ibland har det varit ljuvligt skönt och soligt och ibland kyla o regn. Några köldnätter förstörde lite av magnoliablomningen, men i stort sett har

Läs mer

MEDLEMSBLAD 2016 april, maj, juni, juli, augusti, september

MEDLEMSBLAD 2016 april, maj, juni, juli, augusti, september MEDLEMSBLAD 2016 april, maj, juni, juli, augusti, september Klassiska kompositörer i jazzigt framförande 6 april Staffan Jonasson berättar och låter oss lyssna till Klassiska kompositörer i jazzigt framförande.

Läs mer

välkommen till S-studenters 27:e kongress!

välkommen till S-studenters 27:e kongress! välkommen till S-studenters 27:e kongress! S-studenter 27:e ordinarie kongress går av stapeln 10-12 juni på Karlstads universitet. Förbundsstyrelsen och värdklubben S-studenter Karlstad hälsar dig hjärtligt

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Det totala antalet medlemmar har också ökat från föregående år med 15 personer och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings Humanistiska Förbund den 24 november 2014

Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings Humanistiska Förbund den 24 november 2014 Protokoll Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings Humanistiska Förbund den 24 november 2014 Närvarande: Jan Carle, Ingegerd Wikander, Anders Samuelsson, Ulf Lycke, Torvald Eriksson, Agneta Söderberg, Göran

Läs mer