IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr

2 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS CITYLÄGEN. I RIKSBYGGENS PLANERADE HUS I TÄBY CENTRUM BOR DU I LJUSA, TOPPMODERNA LÄGENHETER. FÖR MER INFO, TEL/MAIL: LANSFORSAKRINGAR.SE

3 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd Innehåll i nr 3. September 2012 Styrelsen har ordet 4 Information från KPR 6 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 7 Ivar Lo & SPF:s John Björnheden i kamp mot ålderdomshemmen 7 Vad har hänt sedan sist? 13 Skärgårdsresa till Ängsö Nationalpark 13 Månadsmöten och utflykter 16 Noterat 21 Friskvårdsaktiviteter 21 Styrelse 22 Funktionsansvariga 23 Kommuninfo 25 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Grafisk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Grafiska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad, Gunnar Helsing Hösten är här. September, som är den sjunde månaden i den äldre romanska kalendern, hette förr i vårt land Höstmånad. Nu mognar äpplena. Äpplet ansågs förr, kanske genom sin perfekta runda form, vara ett tecken på fullkomlighet. Det blev kungens och kejsarens attribut, en symbol för värdighet och makt. I den grekiska mytologin helgades äpplet åt kärlekens gudinna Afrodite. På Kreta gällde att den konung som skulle offras till gudarna jo, man gjorde så fick äta ett odödlighetsäpple för att för evigt kunna leva i Elysion, det ställe vid världens gräns där de saligas skuggor vistades. Äpplet kom också till Norden. Här var det Idun som med sina äpplen skänkte liv och ungdom åt gudarna. Och än tidigare, enligt Bibeln, frestade Eva Adam med ett äpple. Men troligen var syndafallets kunskapsfrukt ett granatäpple, som har en än mer fulländad form. Hösten är här och september är också startmånad för IDUN:s verksamheter. De flesta av våra programpunkter presenteras på olika ställen i tidningen, men vi skulle gärna vilja slå ett slag för träffen den 8 oktober. Då har Marie-Louise Zeisig lovat att berätta om och läsa dikter av Tomas Tranströmer. Redan på 60-talet betraktades han som en av de finaste begåvningarna i den svenska poesin. Med åren har han finslipat sitt instrument. Behärskningen har blivit självfallen utan att tätheten förskingrats. Vi vill också påminna om några stående aktiviteter ur IDUN:s utbud, de så kallade friskvårdsaktiviteterna. Det spelas boule under höstar och vårar så länge vädret tillåter. Här finns det plats för ytterligare deltagare. Och man har det roligt under speltiden. Roligt och lagom motionskrävande. Elisabet Orve tar gärna emot anmälningar på telefon

5 Bridge spelas också. Du som är intresserad av att delta, ring Ranveig Bergström på telefon Bridgen äger rum en gång per vecka och förutom trevliga träffar bjuds på en hel del hjärnaktivitet. Dessutom har vi Idungolfen. Årsmästerskapet kommer att spelas på Djursholms GK den 13 september. Du som ännu ej har anmält dig bör slå en signal till Ingegerd Linton på telefon Efter spelad runda äter man lunch och delar ut priser. Ingegerd hoppas på stor anslutning och ett strålande höstväder just den dagen. Alla är varmt välkomna till höstens begivenheter! Årets Idungolf Du som ännu inte anmält dig till IDUN-golfen den 13 september på Djursholm GK:s 9-hålsbana, med efterföljande lunch och prisutdelning, kan ringa mig på tfn alt eller e-post: så får du besked om det finns möjlighet att deltaga, trots att tiden gått ut. Välkommen! Ingegerd Linton Brevduvor sökes! Vill du hjälpa Idun med utdelning av medlemsbladet 4 gånger per år? Vi saknar brevduvor till distrikt 52 i Stocksund. Cirka 15 brevlådor: Ringen-Kronovägen-Sommarvägen-Vasavägen. Kontakta Solweig Johansson på tfn eller e-post Planerad utdelning för nr 4, 2012: 22 november. 5

6 information från kpr Tom Thyblad Isabella Jernbeck informerade om att beslut om socialnämndens förslag till budget för 2012 fattas vid nämndsammanträdet i juni. Enligt kommunfullmäktigebeslut räknas ersättningen till utförarna upp med 2 % för En översyn kommer att göras med anledning av att Danderyd ligger något lägre i sin ersättning till hemtjänstutförarna än andra kommuner. Idag följs verksamheterna på särskilda boenden upp av Lotten Rudberg-Flismark och Viveka Svensson. Det finns planer på att införa uppföljningar även på individnivå. Socialnämnden har beslutat att genomföra en organisationsöversyn av socialkontoret. Margareta Heimer är åter i tjänst. Hon arbetar bland annat med verksamheten på Kevinge. Där finns även en nyanställd på plats som ska arbeta med att samordna gemensamhetslokalerna. Margareta Heimer kommer vid nästa möte att informera om hur arbetet fortlöper på Kevinge. Socialnämnden har föreslagit en besparing på kr på Idalagårdens verksamhet. Man ska bland annat se över om det går att effektivisera lokalutnyttjandet och ändra på öppettiderna. Nuvarande avtal med Idalagården har sagts upp. Verksamheten kommer inte att läggas ner, men en ny upphandling kommer att ske. Pensionärsorganisationerna efterlyste kommunens åsikt om landstingets planer på att flytta geriatrikvården från Danderyds sjukhus till Sollentuna. 6

7 RAPPORT FRÅN NÄTVERKET FÖR FÖRE- BYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Hittills i år har ca tio åldringsbrott anmälts till polisen. Alla brott anmäls dock inte. Det är viktigt att alltid göra anmälan för att polisen ska få kännedom om vad som händer i närpolisområdet. Då kan de göra särskilda insatser. Taxibedrägerierna som berättades om i förra numret tycks ha upphört. Mycket stölder sker på sjukhusen. Danderydspolisen har åtta sådana ärenden hos sig. I ett fall har tjuven stulit hemnyckeln på sjukhuset, sedan gått in med den hemma hos patienten medan denna var inlagd och tagit ut en stor summa från ICA-kortet. Det är viktigt vid sjukhusvistelse att låsa in sina värdesaker och att inte lämna nyckeln framme. Det bästa är att inte ha värdesaker eller kontanter med sig till sjukhuset i någon större utsträckning. Den kvinna som stal pengar genom att uppträda förvirrande vid bankomaten, som vi berättade om i förra numret, är nu identifierad och efterlyst i hela landet. Skåne hade efterlyst henne redan i augusti Vecka 16 var det brottsförebyggande vecka i Roslagens polismästardistrikt. Polisen och Trygg i Danderyd var ute och träffade invånare på biblioteken och i Mörby Centrum tillsammans med Röda Korsets volontärer och Anhörigstödet. Polisen har även besökt Villaägarna i Danderyd. IVAR LO OCH SPF:s JOHN BJÖRNHEDEN I KAMP MOT ÅLDERDOMSHEMMEN Jan Halldin leg läk, med dr I september 1939 bildades i Göteborg Sveriges folkpensionärers riks- 7

8 förbund, numera benämnd Sveriges pensionärsförbund (SPF). I november 1942 grundades sedan med anknytning till socialdemokratin Sveriges folkpensionärers riksorganisation som senare kom att döpas om till Pensionärernas riksorganisation (PRO). Centralfiguren under SPF:s första period var John Björnheden. Han var aldrig ordförande i förbundet men dess ombudsman, sekreterare och under och början av 1950-talet redaktör för förbundets tidning Pensionären (numera Veteranen). SPF samlade i början många anhängare med vänstersympatier och lierade sig också med syndikalisterna [1-3]. Björnheden var en mycket drivande men kontroversiell person närmast en agitator. Han hade ett polemiskt skrivsätt och uttryckte sig drastiskt och ironiskt. Han gick sin egen väg oftast utan att ta råd eller fråga om lov [1]. Björnheden kontaktade kända författare som Josef Kjellgren, Jan Fridegård, Harry och Moa Martinsson, Ivar Lo-Johansson m.fl. för att få dessa att komma med debattinlägg och ställa krav för pensionärernas sak. Moa Martinsson skrev en artikel Ättestupan, som trycktes i Pensionären Björnheden gjorde misstaget att gå in med en egen kommentar i artikeln, vilket starkt upprörde författarinnan och gjorde att korrespondensen dem emellan upphörde [2]. Redan 1942 tog Björnheden kontakt med Ivar Lo för att få honom att medverka i Pensionären. Författaren avböjde då han ansåg sig alltför okunnig i ämnet [2]. Korrespondensen dem emellan fortsatte dock och Björnheden försökte med sin envishet att påverka författaren. Björnheden angrep i Pensionären flera gånger regeringen för dess intentioner att sätta de äldre på ålderdomshem. På nyåret 1949 skrev Ivar Lo ett brev till Björnheden i vilket han förklarade att han skulle besöka Göteborg för att samtala med Björnheden och besöka några ålderdomshem i staden [2]. 8

9 Kvalitativ Hemtjänst sedan 1999 Hemtjänstkompaniet finns idag etablerat i Danderyd, Täby och Sollentuna. Vi vill med denna annons tacka våra kunder för förtroendet att få ansvara för er hemtjänst. Vi är stolta att kunna förmedla tjänster från våra mycket engagerade medarbetare. Över 80% har undersköterskeutbildning och i många fall även andra specialkompetenser som kommer våra kunder till del. Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss. Danderyd: Camilla Dahlin Täby: Carina Fageryd Sollentuna: Jessica Forsell

10 Ivar Lo besökte sedan ett dussintal ålderdomshem från norr till söder i vårt land [3]. Han hade med sig fotografen Sven Järlås. I tidningen Vi, Kooperationens medlemsblad, publicerades under våren 1949 sju reportage av Ivar Lo om ålderdomshemmen. Nu var tidningen Vi, trots en upplaga på drygt 1/2 miljon exemplar, inte det bästa organet för att driva en debatt om åldringarnas villkor, bl.a. såldes tidningen inte i handeln [3]. Det som emellertid fick fart på åldringsvårdskampanjen var fyra radioföredrag som författaren höll hösten 1949 [1-3]. Strax efter det sista radioföredraget, publicerades 1949 också fotobilderboken Ålderdom. Text: Ivar Lo-Johansson/Bild: Sven Järlås utkom sedan Ålderdoms-Sverige. En stridsskrift av Ivar Lo-Johansson. Ivar Lo var en driven socialreporter och debattör. Han använde olika media för att nå sina syften. Ibland överdrev han för att provocera. Tidningarna skrev om hans reportage, några tyckte han bedrev skrämselpropaganda, andra var mer positiva. Speciellt starka reaktioner väckte reportaget Ättestupa och ätteklubba, som handlade om hur man i gamla tider på olika sätt kunde göra sig av med de äldre. Ett extremt exempel som nämns är Silbodalsprästen som för snart 150 år sedan gav socknens åldringar arsenik i nattvardsvinet. Det som framför allt Ivar Lo kritiserade ålderdomshemmen för var de äldres ofrihet, ensamhet och sysslolöshet. Dessutom angrep han att man på åldershemmen också tog emot sinnessjuka, intellektuellt efterblivna, kroniskt kroppssjuka med flera kategorier som hemmen inte var avsedda för. I reportaget Tvångsintagningarna till ålderdomshemmen i boken Ålderdoms-Sverige (1952) ges flera skakande exempel på övervåld vid tvångsintagningar av äldre. I den självbiografiska romanen Analfabeten från 1951, som främst är 10

11 ett ömsint porträtt av Ivar Los far, finns också en gripande och omskakande skildring av morbror Janne och dennes tvångsintagning på ett ålderdomshem. I kampen mot ålderdomshemmen mötte Ivar Lo och hans meningsfränder främst motstånd från Socialstyrelsen. Så småningom vände dock opinionen. I sin memoarbok Frihet från 1985 skriver författaren att dåvarande socialminister Gunnar Sträng i ett brev till honom 1953 angav att Kungl. Maj:t följer dina råd och anvisningar ifråga om ålderdomshemmen. Pensionärslägenheter byggs, stugor på landet repareras och åldringsvårdarinnorna är igång som s.k. social hemhjälp. De öppna vårdformerna är populära bland de gamla. Att också John Björnheden bidrog till detta paradigmskifte i äldrevården har inte minst Ivar Lo själv vittnat om då han i ett brev till Björnheden med anledning av dennes 80-årsdag 1954 skrev att det var få människor förunnat att utföra stordåd på sin ålderdom men du har lyckats [2]. Björnheden avled Slutligen kan man bara spekulera i vad Ivar Lo-Johansson och John Björnheden skulle ha sagt om de idag hade varit i livet och upplevt det som nu hänt och händer i äldrevården i Sverige. En sak är säker. Tysta hade de inte varit. Referenser: 1. Gaunt D, Sutorius U, Carlshamre N. et al. Redaktör Levin L. Sveriges pensionärsförbund kommunistiskt, borgerligt, opolitiskt? sextio år av varierad framtoning. Stockholm: SPF Förlag, Wersäll M. Fattighusliv i ensamslott. Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt. Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

12 NYTT HEM MED PERFEKT LÄGE I DANDERYD Lägenheter med närhet till naturområden och stad Ljusa och rymliga lägenheter i ett vackert kulturlandskap endast en mil från Stock holm. Lägenheterna har genomgående ljusa färger, luftig planlös ning och hög inrednings standard. Ett modernt boende i kombination med befintlig byggnadstradition. För visningstid och mer information och visning kontakta mäklare: Therése Strandberg, Kontakta mig för mer information och visning! Läs mer på: Mäklare: Therése Strandberg, ,

13 3. Gaunt D. Ivar Lo, de radikala pensionärerna och striden mot ålderdomshemmen Socialvetenskaplig tidskrift. 1995; nr4: Ivar Lo-museet väl värt ett besök. Ivar Lo-Johanssons bostad och skrivarlya på Bastugatan 21 i Stockholm är idag museum. Öppet med visning onsdagar, lördagar och söndagar kl (utom någon månad på vintern). För bokning vad avser fler personer ring Dan Mellin på telefon eller Vad har hänt sedan sist? Resan till Ängsö Nationalpark Tord Céwe Den 23 maj kl 9.00 kastade Blidösundsbolagets MS Sjögull loss från Strömkajen för att ta ett drygt fyrtiotal medlemmar från Idun och Danderyds Hembygdsförening ut till Ängsö Nationalpark som ligger i början på Furusundsleden.. Efter två timmars vilsam båtresa klev vi iland i Hemviken på Ängsö och möttes av vår duktige guide Jacob infördes Sveriges första naturskyddslag. Den stadgar att ett område av särskilt stort naturvärde och där staten är markägare kan skyddas som nationalpark. Ängsö var sannolikt det allra första område som blev nationalpark, främst på grund av sin rika flora. Ön har sedan 1725 brukats av bofasta torpare som skapat ett vackert kulturlandskap genom bete och slåtter. Detta insåg märkligt nog inte dåtidens experter på Domänstyrelsen och Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté. De ansåg att torparen och hans kor var ett hot mot floran och utfärdade så stränga regler för hur torparen fick utnyttja Ängsö att torparen gav upp och lämnade ön. 13

14 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DanDeryD Mörby CentruM plan 5. tel

15 Massor av härliga delikatesser! Välkommen till vår fantastiska delikatessdisk med skinkor och ostar från världens alla hörn! Öppet 7 22 alla dagar Danderyd, Enebyängen vid Enmans väg

16 Ingen brukade längre Ängsö och landskapet växte igen. Efter flera decennier insåg nya experter misstaget och ett mångårigt återställningsarbete tog fart för det var svårt för en akademi och en myndighet att ersätta en ensam torpare. I dag är torparlandskapet i stort sett återvunnet och vi möttes av gullvivor, majvivor och inte minst av orkidén Adam & Eva, som finns i två färgvarianter: purpurröd och gulvit. Den vanligaste frågan till vår guide är vilken är Adam och vilken är Eva?. Svaret är ingendera. Det är en normal färgvariation som är olika beroende på växtplatsen och inte något naturens inlägg i debatten om han, hon och hen. MÅNADSMÖTEN OCH UTFLYKTER Tord Céwe Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan finnas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! Anmälan och eventuell avanmälan görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer. Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. Observera att programmet för hösten 2012 innehåller ett nytt programinslag med rubriken Träff hos Idun. Sista torsdagen i september, oktober och november kl hälsar vi Iduns medlemmar välkomna till Kevinge Värdshus för att ställa frågor, framföra önskemål om program och hur Idun bör agera för att våra röster skall bli hörda bland annat i kontakterna med kommunen. Tala gärna om för den som tar emot din anmälan om det är någon särskild fråga du vill ta upp. Vid dessa möten kommer en enklare middag att serveras. 16

17 ÄR DU TRÖTT PÅ ATT LAGA MAT? Lugn, det fixar vi! Kom till Djursholms Delikatesser, vi har alltid ett tiotal färdiglagade rätter. Till helgerna lagar vi en trerättersmeny som varieras med årstiderna. Vi sätter en ära i att arbeta med de bästa råvarorna och lagar allt själva från grunden. Du hittar oss i den gamla mjölkbutiken på Stockholmsvägen 119 i Djursholm. Välkommen in! Hans Röing med personal Öppet tisdag-fredag , lördag Tel Köp din Peugeot hos Bil-Wester i Täby lilla firman med personlig service Välkommen till Bil-Wester Flyghamnsvägen 3, Täby Tel

18 Hagströmerbiblioteket Måndag 17 september kl presenterar föreståndaren Ove Hagelin biblioteket. Biblioteket innehåller samlingar av främst medicinsk litteratur. Det är uppkallat efter Anders Johan Hagströmer, som var Karolinska Institutets (KI) första rektor. Biblioteket fick sin nuvarande form för att kunna föra samman KI:s och Svenska läkaresällskapets äldre boksamlingar. Här finns även litteratur från Collegium Medicum, Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska Tandläkare Sällskapet och Gymnastiska centralinstitutet. Samlingarna rymmer ca volymer, inte enbart medicinsk litteratur utan även bl.a. flera av Carl von Linnés skrifter i original. Samlingarna är endast tillgängliga efter överenskommelse. Biblioteket finns i gamla Haga tingshus, Annerovägen 2, infart till Stallmästaregården. Pris: 150 kr. Anmälan senast torsdag 13 september till Tord Céwe på tfn eller e-post: OBS begränsat antal! Träff hos Idun Torsdag 27 september kl hålls det första mötet i dess nya form. Lär känna styrelsens ledamöter och de som verkar för Idun från andra positioner. Bekanta dig även med andra medlemmar som kommer till mötet. Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast måndag 24 september till Margareta Almquist på tfn eller e-post: gmail.com. Tranströmer i våra hjärtan Måndag 8 oktober kl kommer Marie-Louise Zeisig att berätta om vår senaste nobelpristagare och läsa ett urval av hans dikter. Hon är själv författare och poet, men arbetar till vardags i sitt företag Fram- Tona där hon lär ut retorik och kommunikation. Hor är även utbildad operasångare och sångpedagog. 18

19 Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast torsdag 4 oktober till Ann- Charlotte Sillén på tfn eller e-post: Träff hos Idun Torsdag 25 oktober kl hålls det andra mötet med rubriken Träff hos Idun. Kom gärna med förslag om vilka frågor du vill diskutera. Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast månd 22 oktober till Monica Wikman på tfn eller e-post: Roland Ekström: Kulturkrockar & politiska kriser Torsdag 15 november kl i Kevinge Värdshus. Roland Ekström är en mångsysslare; han har varit musiker bl.a. tillsammans med jazzpianisten Reinhold Svensson. Är sedan 1978 konstnär och har haft utställningar i stora delar av Europa och även i Chile. Utöver detta fungerar han som kulturresevärd, ciceron och tolk. Har har bott i Italien sedan 1982 och är gift med en italienska. Med sin gedigna kännedom om konst och musik, god mat och goda viner samt inblick i omöjlig byråkrati maffia och politiska skandaler informerar Roland Ekström Iduns medlemmar om Kulturkrockar och politiska skandaler. Kanske ger han oss något prov på italiensk musik också. Anmälan senast måndag 12 november till Ulla Julander på tfn eller e-post: Träff hos Idun Torsdag 29 november kl hålls det tredje mötet med rubriken Träff hos Idun. Kom gärna med förslag om vilka frågor du vill diskutera. Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast måndag 26 november till Elisabeth Falck på tfn eller e-post: com. 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Välkommen att höra av er! Advokat Madeleine Ödlund Tel: Mob: Advokat Helen Hamrefors Tel: Mob: Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

21 Ny studiecirkel om Island Studiecirkeln om Skärgården och Åland avslutades med en liten resa till Utö i Stockholms skärgård, och nu är vi redo för en ny cirkel. Varför inte något exotiskt på nära håll Island? Vad vet vi egentligen om denna sagoö? Gunnar på Lidarende, Snorre, Eddan, Hekla, askregn, gejsrar. Vi har beslutat att fördjupa dessa kunskaper genom att närmare diskutera historia, geologi, natur och kultur mm i en cirkel som vi tänker avsluta med en kortare resa för intresserade kursmedlemmar. Som vanligt är det begränsat deltagarantal till cirkeln. Anmälan senast 10 september till Britt Berggren på tfn eller e-post: Noterat Seniordagen i Mörby centrum Seniordagen i Mörby centrum äger rum 6 november kl Årets tema är trygghet inom äldreomsorgen. Många seniorer och anhöriga söker sig till Mörby centrum denna dag för att ta del av information och erbjudanden. Friskvårdsaktiviteter Boule - Banan är öppen. Kontakta Elisabet Orve på tfn Bridge - Fredagar i Kevinge pensionärsboende kl 12.30, kontakta Ranveig Bergström på tfn Golf - Kontakta Ingegerd Linton på tfn , e-post: 21

22 SPF IDUN:s STYRELSE Ordförande Tom Thyblad Vice ordförande Gunnar Helsing Sekreterare Marie-Louise Björkman Vice sekreterare Jan Halldin Ekonomiansvarig Monica Wikman Medlemssekreterare Margareta Almquist Programansvarig Tord Céwe Vice programansvarig Ann-Charlotte Sillén Klubbmästare Elisabeth Falck Vice klubbmästare Marie-Louise Björkman Margareta Almquist Webbansvarig Karl-Johan Fyrö Kansliansvarig Ulla Julander Adj. medlemsansvarig Vera Håkansson

23 Funktionsansvariga Redaktör & annonsansvarig Christina Thyblad Programansvarig Tord Céwe Brevdistribution Solweig Johansson Boule Elisabet Orve Bridge Ranveig Bergström Golf Ingegerd Linton KPR-ledamöter Birgith Ljung ord Tom Thyblad ord Marie-Louise Björkman suppl Jan Halldin suppl Kontaktperson för förtroenderåden Jan Halldin Hörselombud Anita Strihagen Per-Axel Werner Trafikombud Gertrud Lönegren Rättsombud Tom Thyblad

24 Webbansvarig Karl-Johan Fyrö Revisorer Ordinarie Börje Johansson , Sven Ydell Suppleant Rolf Skogsborg Brevombud (ombud för postnr med närområde) Ulla Julander Danderyd Ann-Charlotte Sillén Danderyd Vivi Stackegård Enebyberg Monica Thunegard Danderyd Axel Andersson Klubbvägen, Danderyd Margareta Almquist Djursholm Marina Lembke Djursholm Monica Wikman Stocksund Inga-Britta Wickman Kevinge pensionärsboende Valberedning Lillemor Céwe (sammankallande) Annabella Wrangel Gunnar Andrén Redaktionsgrupp Tom Thyblad, Gunnar Helsing, Marie-Louise Björkman & Karl-Johan Fyrö. Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Margareta Almquist, Ann Hamilton, Maud Reuterwall, Ann-Charlotte Sillén och Per-Olof Håkansson telefon , e-post: 24

25 KOMMUNINFO Stöd och service för äldre och deras anhöriga. Hemtjänst Om du har svårt att klara av den dagliga skötseln av hemmet eller den personliga omvårdnaden kan du få hjälp av hemtjänsten - med till exempel städning, tvätt, matlagning, inköp av matvaror, ledsagning, avlösning och med den personliga hygienen. Ansökan om hemtjänst görs hos en biståndshandläggare. I Danderyds kommun kan du välja mellan olika utförare av hemtjänst. Trygghetslarm Trygghetslarm är till för dig som vill öka din trygghet i hemmet, till exempel om du är rädd för att ramla. Larmet kopplas till din telefon och en förutsättning är att det finns ett fast telefonabonnemang. När du har trygghetslarm, måste du lämna en nyckel till din bostad till larmpatrullen. En speciell låsanordning installeras som är kopplad till personalens mobiltelefon. Kommunen kan också erbjuda trygghetsringning, som innebär att hemtjänstgruppen regelbundet ringer till dig. För ovanstående kontakta kommunens biståndshandläggare, tel , träffas säkrast Anpassning av bostaden Du som har bestående funktionsnedsättning kan få bidrag till att anpassa din bostad. Behovet av anpassning bedöms utifrån din funktionsnedsättning. Syftet med bidraget är att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt eget hem. Bidraget kan till exempel användas till att ta bort trösklar, montera stödhandtag m m. Behovet av anpassning ska intygas av arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare. Kontakt: Socialkontoret, Ingrid Örnsjö tel

26 Särskilt boende Har du ett omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses med hjälp av hemtjänst, kan du ansöka om ett s k särskilt boende. På ett sådant har du tillgång till vård och omsorg samt hälso-och sjukvård dygnet runt. Kontakt: Kommunens biståndshandläggare tel , träffas säkrast Ytterligare kommuninfo kommer i nästa nummer av medlemsbladet. SPf idun Kansli Edsviksvägen 1 A Danderyd Telefonsvarare E-post Hemsida Medlemsavgift 200 kr/år 2012, 225 kr/år 2013 PlusGiro På vår hemsida finns all aktuell information som av tidsskäl inte kunnat tas med i detta medlemsblad. Planerat utgivningsdatum för nr är 22 november. 26

27 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

28 Din fastighetsmäklare i Danderyd Välkommen att kontakta oss! Danderyds mest anlitade mäklare sedan Danderyd, Djursholm, Stocksund och Enebyberg. Golfvägen 5, Danderyd Tel:

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2012 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2011 När Kina är som bäst! Sista-Minuten- Erbjudande- Spara upp till 2395 kr! Upplev Kina på hösten! Nu erbjuder vi dig som medlem i Idun Danderyd

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2012 Oförväntade och lyckosamma upptäckter Nu finns det en ny affär i Danderyd för dig med intresse för inredning, hem och trädgård. Med en personlig

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2013 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 4 November 2009

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 4 November 2009 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2009 INNEHÅLL Efterlysning...... 3 Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till SPF IDUN;s årsmöte 2010...... 5 Information

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Skeppsposten 2015:4 Programblad

Skeppsposten 2015:4 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2015:4 Programblad Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som

Läs mer

Hur har uppgifterna förändrats?

Hur har uppgifterna förändrats? Rune Kjernald Titt i backspegeln SPF bildades med namnet Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF, 1939 i Göteborg med omnejd och bestod till stora delar av kommunister och syndikalister. Allmän folkpension

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA!

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! Innehållsförteckning Sida Innehåll 2.... Innehållsförteckning. 3.... Ordföranden har ordet och Kanelbullens Konditori. 4.... Medlems och styrelsemöten, Prima Liv, PRO Café.

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss.

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss. Mars 2015 Information till hyresgäster och närstående mars 2015 Hej här kommer mars månads brev till dig som bor på Brunnbäcksgatan 20 eller är närstående till någon av våra hyresgäster. Här berättar vi

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Englesson dagar Gäller Englesson möbler & sängar 26 sep - 11 okt Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem.

Läs mer

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 Program 2016-2017 14 september: Månadsträff med Vikstasonen Torsten Hallman, fyrfaldig världsmästare i motocross. Berättar om sina framgångar världen över. 4 oktober: Kl 19.00

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Med hopp om ett Gott Nytt År och ett bra 2017 önskar jag Er välkomna till våra sammankomster.

Med hopp om ett Gott Nytt År och ett bra 2017 önskar jag Er välkomna till våra sammankomster. Ordföranden har ordet Ett stort TACK till Er alla för våra fina möten vi har tillsammans. Ett extra tack till styrelsen som villigt hjälper till vid våra evenemang, och vi ska inte glömma våra cirkelledare

Läs mer

FÖRENINGSNYTT Allt för att få vara tillsammans

FÖRENINGSNYTT Allt för att få vara tillsammans PRO Täby Centrum Våren 2014 FÖRENINGSNYTT Allt för att få vara tillsammans Föreningsmöten Studiecirklar i samarbete med Friskvård Utflykter Föreningens adress PRO Täby Centrum, c/o Träffpunkten Åkerbyvägen

Läs mer

JU BÄTTRE SAMARBETE, DESTO MER UPPNÅR VI

JU BÄTTRE SAMARBETE, DESTO MER UPPNÅR VI JU BÄTTRE SAMARBETE, DESTO MER UPPNÅR VI Christina Rogestam är SPF Seniorernas förbundsordförande. Här ger hon sin syn på SPF Seniorernas roll och hur hon arbetar när hon företräder medlemmarna. Fotograf:

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga TÖREBODA KOMMUN 2011-03-01 Vård och omsorg INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga Äldreomsorgens dagverksamhet i samarbete med föreningslivet Om du undrar över något eller känner någon som

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Medlemsbladet 2016 februari - augusti kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Ordföranden har ordet Se i medlemsbladet, det finns säkert något

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

Välkommen till Ekebacken

Välkommen till Ekebacken TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Ekebacken Ett boende för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt av annan orsak. 2013-03-14

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman)

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman) SPF-NYTT 2009-4 Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10 (Foto: Lennart Ekman) Styrelse Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Vice sekr: Ledamöter: Ersättare: Karin Michols 253 98 Barbro Andréason 147 72

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Verksamhets- berättelse 2013

Verksamhets- berättelse 2013 Verksamhets- berättelse 2013 PRO Skogås förening PRO SKOGÅS ÅRSMÖTE 2014 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst 3 Fastställande av dagordning 4 Nya medlemmar

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014 NUMMER 1 2014 Internationella reumatikerdagen 2013 Kristina Söderlund på kansliet har skrivit ihop en redovisning och utvärdering av de många spännande aktiviteterna och arrangemangen som anordnades runt

Läs mer

Cristine Dahlbom Nygren enhetschef Lotten Rudberg Flismark, kvalitetsutvecklare Margareta Funemyr, MAS Anita Forslöv sekreterare. Marion Glassing PRO

Cristine Dahlbom Nygren enhetschef Lotten Rudberg Flismark, kvalitetsutvecklare Margareta Funemyr, MAS Anita Forslöv sekreterare. Marion Glassing PRO Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.10 Beslutande Cecilia Sylten (m) ordförande Birgith Ljung SPF Idun vice ordförande Anna-Lena Corell (m) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 2 April 2010

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 2 April 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 2 April 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Brevduvor och brevombud sökes... 5 Försöksverksamhet med hjälppool.........

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

Lokala Diarienummer: Datum:

Lokala Diarienummer: Datum: Lokala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Öster Protokoll 201 s-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015 kl. 10.00-12.00 ÖREBRO Plats Dojan, Ringgatan 32 Ledamöter och ersättare Ordi11a1ie Urban Boström,

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SENIOR

TILL DIG SOM ÄR SENIOR TILL DIG SOM ÄR SENIOR SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 2016 Östansjö Folkets hus 2016, Foto: Ove Andersson DAGCENTRAL Kommunens dagcentraler är värdefulla mötesplatser där man dagligen kan äta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-12-08

Sammanträdesprotokoll 2009-12-08 Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 8 december 2009, kl 08:30 12:00 Beslutande Martina Axene KD ordf Siv Ludén S Bertil Carlzon C Ingeman Svensson S Carl-Gunnar

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

PROTOKOLL. Göteborgspolisens Pensionärsförening (GPP) Styrelsen. sidan. Saken Styrelsemöte sidan 1 (5 ) Tid klockan

PROTOKOLL. Göteborgspolisens Pensionärsförening (GPP) Styrelsen. sidan. Saken Styrelsemöte sidan 1 (5 ) Tid klockan 1 Göteborgspolisens Pensionärsförening (GPP) Styrelsen PROTOKOLL sidan Saken Styrelsemöte sidan 1 (5 ) Tid 2015-06-09 klockan 09.30-14.15 Plats Polishuset, rum 6532, Ernst Fontells Plats, Göteborg Närvarande

Läs mer

Fritidsverksamhet för äldre (FFÄ) - Samrådsmöte den 31 maj 2012

Fritidsverksamhet för äldre (FFÄ) - Samrådsmöte den 31 maj 2012 Fritidsverksamhet för äldre (FFÄ) - Samrådsmöte den 31 maj 2012 Närvarande: Desirée Björk kontaktpolitiker Alina Ericsson kontaktpolitiker Börje Bystedt representant för pensionärer på Stockbygården Margit

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2014 Göteborg i augusti 2014 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Vårprogrammet 2008. Kallelse till årsmöte Upprop inför Gillets deltagande i mässan Rum & Trädgård

Vårprogrammet 2008. Kallelse till årsmöte Upprop inför Gillets deltagande i mässan Rum & Trädgård Vårprogrammet 2008 Så har året vänt ännu en gång. Frökatalogerna har kommit. Visst återstår största delen av vintern men nog börjar det väl bli dags att planera den kommande växtsäsongen? Välkommen att

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer