IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr

2 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS CITYLÄGEN. I RIKSBYGGENS PLANERADE HUS I TÄBY CENTRUM BOR DU I LJUSA, TOPPMODERNA LÄGENHETER. FÖR MER INFO, TEL/MAIL: LANSFORSAKRINGAR.SE

3 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd Innehåll i nr 3. September 2012 Styrelsen har ordet 4 Information från KPR 6 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 7 Ivar Lo & SPF:s John Björnheden i kamp mot ålderdomshemmen 7 Vad har hänt sedan sist? 13 Skärgårdsresa till Ängsö Nationalpark 13 Månadsmöten och utflykter 16 Noterat 21 Friskvårdsaktiviteter 21 Styrelse 22 Funktionsansvariga 23 Kommuninfo 25 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Grafisk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Grafiska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad, Gunnar Helsing Hösten är här. September, som är den sjunde månaden i den äldre romanska kalendern, hette förr i vårt land Höstmånad. Nu mognar äpplena. Äpplet ansågs förr, kanske genom sin perfekta runda form, vara ett tecken på fullkomlighet. Det blev kungens och kejsarens attribut, en symbol för värdighet och makt. I den grekiska mytologin helgades äpplet åt kärlekens gudinna Afrodite. På Kreta gällde att den konung som skulle offras till gudarna jo, man gjorde så fick äta ett odödlighetsäpple för att för evigt kunna leva i Elysion, det ställe vid världens gräns där de saligas skuggor vistades. Äpplet kom också till Norden. Här var det Idun som med sina äpplen skänkte liv och ungdom åt gudarna. Och än tidigare, enligt Bibeln, frestade Eva Adam med ett äpple. Men troligen var syndafallets kunskapsfrukt ett granatäpple, som har en än mer fulländad form. Hösten är här och september är också startmånad för IDUN:s verksamheter. De flesta av våra programpunkter presenteras på olika ställen i tidningen, men vi skulle gärna vilja slå ett slag för träffen den 8 oktober. Då har Marie-Louise Zeisig lovat att berätta om och läsa dikter av Tomas Tranströmer. Redan på 60-talet betraktades han som en av de finaste begåvningarna i den svenska poesin. Med åren har han finslipat sitt instrument. Behärskningen har blivit självfallen utan att tätheten förskingrats. Vi vill också påminna om några stående aktiviteter ur IDUN:s utbud, de så kallade friskvårdsaktiviteterna. Det spelas boule under höstar och vårar så länge vädret tillåter. Här finns det plats för ytterligare deltagare. Och man har det roligt under speltiden. Roligt och lagom motionskrävande. Elisabet Orve tar gärna emot anmälningar på telefon

5 Bridge spelas också. Du som är intresserad av att delta, ring Ranveig Bergström på telefon Bridgen äger rum en gång per vecka och förutom trevliga träffar bjuds på en hel del hjärnaktivitet. Dessutom har vi Idungolfen. Årsmästerskapet kommer att spelas på Djursholms GK den 13 september. Du som ännu ej har anmält dig bör slå en signal till Ingegerd Linton på telefon Efter spelad runda äter man lunch och delar ut priser. Ingegerd hoppas på stor anslutning och ett strålande höstväder just den dagen. Alla är varmt välkomna till höstens begivenheter! Årets Idungolf Du som ännu inte anmält dig till IDUN-golfen den 13 september på Djursholm GK:s 9-hålsbana, med efterföljande lunch och prisutdelning, kan ringa mig på tfn alt eller e-post: så får du besked om det finns möjlighet att deltaga, trots att tiden gått ut. Välkommen! Ingegerd Linton Brevduvor sökes! Vill du hjälpa Idun med utdelning av medlemsbladet 4 gånger per år? Vi saknar brevduvor till distrikt 52 i Stocksund. Cirka 15 brevlådor: Ringen-Kronovägen-Sommarvägen-Vasavägen. Kontakta Solweig Johansson på tfn eller e-post Planerad utdelning för nr 4, 2012: 22 november. 5

6 information från kpr Tom Thyblad Isabella Jernbeck informerade om att beslut om socialnämndens förslag till budget för 2012 fattas vid nämndsammanträdet i juni. Enligt kommunfullmäktigebeslut räknas ersättningen till utförarna upp med 2 % för En översyn kommer att göras med anledning av att Danderyd ligger något lägre i sin ersättning till hemtjänstutförarna än andra kommuner. Idag följs verksamheterna på särskilda boenden upp av Lotten Rudberg-Flismark och Viveka Svensson. Det finns planer på att införa uppföljningar även på individnivå. Socialnämnden har beslutat att genomföra en organisationsöversyn av socialkontoret. Margareta Heimer är åter i tjänst. Hon arbetar bland annat med verksamheten på Kevinge. Där finns även en nyanställd på plats som ska arbeta med att samordna gemensamhetslokalerna. Margareta Heimer kommer vid nästa möte att informera om hur arbetet fortlöper på Kevinge. Socialnämnden har föreslagit en besparing på kr på Idalagårdens verksamhet. Man ska bland annat se över om det går att effektivisera lokalutnyttjandet och ändra på öppettiderna. Nuvarande avtal med Idalagården har sagts upp. Verksamheten kommer inte att läggas ner, men en ny upphandling kommer att ske. Pensionärsorganisationerna efterlyste kommunens åsikt om landstingets planer på att flytta geriatrikvården från Danderyds sjukhus till Sollentuna. 6

7 RAPPORT FRÅN NÄTVERKET FÖR FÖRE- BYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Hittills i år har ca tio åldringsbrott anmälts till polisen. Alla brott anmäls dock inte. Det är viktigt att alltid göra anmälan för att polisen ska få kännedom om vad som händer i närpolisområdet. Då kan de göra särskilda insatser. Taxibedrägerierna som berättades om i förra numret tycks ha upphört. Mycket stölder sker på sjukhusen. Danderydspolisen har åtta sådana ärenden hos sig. I ett fall har tjuven stulit hemnyckeln på sjukhuset, sedan gått in med den hemma hos patienten medan denna var inlagd och tagit ut en stor summa från ICA-kortet. Det är viktigt vid sjukhusvistelse att låsa in sina värdesaker och att inte lämna nyckeln framme. Det bästa är att inte ha värdesaker eller kontanter med sig till sjukhuset i någon större utsträckning. Den kvinna som stal pengar genom att uppträda förvirrande vid bankomaten, som vi berättade om i förra numret, är nu identifierad och efterlyst i hela landet. Skåne hade efterlyst henne redan i augusti Vecka 16 var det brottsförebyggande vecka i Roslagens polismästardistrikt. Polisen och Trygg i Danderyd var ute och träffade invånare på biblioteken och i Mörby Centrum tillsammans med Röda Korsets volontärer och Anhörigstödet. Polisen har även besökt Villaägarna i Danderyd. IVAR LO OCH SPF:s JOHN BJÖRNHEDEN I KAMP MOT ÅLDERDOMSHEMMEN Jan Halldin leg läk, med dr I september 1939 bildades i Göteborg Sveriges folkpensionärers riks- 7

8 förbund, numera benämnd Sveriges pensionärsförbund (SPF). I november 1942 grundades sedan med anknytning till socialdemokratin Sveriges folkpensionärers riksorganisation som senare kom att döpas om till Pensionärernas riksorganisation (PRO). Centralfiguren under SPF:s första period var John Björnheden. Han var aldrig ordförande i förbundet men dess ombudsman, sekreterare och under och början av 1950-talet redaktör för förbundets tidning Pensionären (numera Veteranen). SPF samlade i början många anhängare med vänstersympatier och lierade sig också med syndikalisterna [1-3]. Björnheden var en mycket drivande men kontroversiell person närmast en agitator. Han hade ett polemiskt skrivsätt och uttryckte sig drastiskt och ironiskt. Han gick sin egen väg oftast utan att ta råd eller fråga om lov [1]. Björnheden kontaktade kända författare som Josef Kjellgren, Jan Fridegård, Harry och Moa Martinsson, Ivar Lo-Johansson m.fl. för att få dessa att komma med debattinlägg och ställa krav för pensionärernas sak. Moa Martinsson skrev en artikel Ättestupan, som trycktes i Pensionären Björnheden gjorde misstaget att gå in med en egen kommentar i artikeln, vilket starkt upprörde författarinnan och gjorde att korrespondensen dem emellan upphörde [2]. Redan 1942 tog Björnheden kontakt med Ivar Lo för att få honom att medverka i Pensionären. Författaren avböjde då han ansåg sig alltför okunnig i ämnet [2]. Korrespondensen dem emellan fortsatte dock och Björnheden försökte med sin envishet att påverka författaren. Björnheden angrep i Pensionären flera gånger regeringen för dess intentioner att sätta de äldre på ålderdomshem. På nyåret 1949 skrev Ivar Lo ett brev till Björnheden i vilket han förklarade att han skulle besöka Göteborg för att samtala med Björnheden och besöka några ålderdomshem i staden [2]. 8

9 Kvalitativ Hemtjänst sedan 1999 Hemtjänstkompaniet finns idag etablerat i Danderyd, Täby och Sollentuna. Vi vill med denna annons tacka våra kunder för förtroendet att få ansvara för er hemtjänst. Vi är stolta att kunna förmedla tjänster från våra mycket engagerade medarbetare. Över 80% har undersköterskeutbildning och i många fall även andra specialkompetenser som kommer våra kunder till del. Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss. Danderyd: Camilla Dahlin Täby: Carina Fageryd Sollentuna: Jessica Forsell

10 Ivar Lo besökte sedan ett dussintal ålderdomshem från norr till söder i vårt land [3]. Han hade med sig fotografen Sven Järlås. I tidningen Vi, Kooperationens medlemsblad, publicerades under våren 1949 sju reportage av Ivar Lo om ålderdomshemmen. Nu var tidningen Vi, trots en upplaga på drygt 1/2 miljon exemplar, inte det bästa organet för att driva en debatt om åldringarnas villkor, bl.a. såldes tidningen inte i handeln [3]. Det som emellertid fick fart på åldringsvårdskampanjen var fyra radioföredrag som författaren höll hösten 1949 [1-3]. Strax efter det sista radioföredraget, publicerades 1949 också fotobilderboken Ålderdom. Text: Ivar Lo-Johansson/Bild: Sven Järlås utkom sedan Ålderdoms-Sverige. En stridsskrift av Ivar Lo-Johansson. Ivar Lo var en driven socialreporter och debattör. Han använde olika media för att nå sina syften. Ibland överdrev han för att provocera. Tidningarna skrev om hans reportage, några tyckte han bedrev skrämselpropaganda, andra var mer positiva. Speciellt starka reaktioner väckte reportaget Ättestupa och ätteklubba, som handlade om hur man i gamla tider på olika sätt kunde göra sig av med de äldre. Ett extremt exempel som nämns är Silbodalsprästen som för snart 150 år sedan gav socknens åldringar arsenik i nattvardsvinet. Det som framför allt Ivar Lo kritiserade ålderdomshemmen för var de äldres ofrihet, ensamhet och sysslolöshet. Dessutom angrep han att man på åldershemmen också tog emot sinnessjuka, intellektuellt efterblivna, kroniskt kroppssjuka med flera kategorier som hemmen inte var avsedda för. I reportaget Tvångsintagningarna till ålderdomshemmen i boken Ålderdoms-Sverige (1952) ges flera skakande exempel på övervåld vid tvångsintagningar av äldre. I den självbiografiska romanen Analfabeten från 1951, som främst är 10

11 ett ömsint porträtt av Ivar Los far, finns också en gripande och omskakande skildring av morbror Janne och dennes tvångsintagning på ett ålderdomshem. I kampen mot ålderdomshemmen mötte Ivar Lo och hans meningsfränder främst motstånd från Socialstyrelsen. Så småningom vände dock opinionen. I sin memoarbok Frihet från 1985 skriver författaren att dåvarande socialminister Gunnar Sträng i ett brev till honom 1953 angav att Kungl. Maj:t följer dina råd och anvisningar ifråga om ålderdomshemmen. Pensionärslägenheter byggs, stugor på landet repareras och åldringsvårdarinnorna är igång som s.k. social hemhjälp. De öppna vårdformerna är populära bland de gamla. Att också John Björnheden bidrog till detta paradigmskifte i äldrevården har inte minst Ivar Lo själv vittnat om då han i ett brev till Björnheden med anledning av dennes 80-årsdag 1954 skrev att det var få människor förunnat att utföra stordåd på sin ålderdom men du har lyckats [2]. Björnheden avled Slutligen kan man bara spekulera i vad Ivar Lo-Johansson och John Björnheden skulle ha sagt om de idag hade varit i livet och upplevt det som nu hänt och händer i äldrevården i Sverige. En sak är säker. Tysta hade de inte varit. Referenser: 1. Gaunt D, Sutorius U, Carlshamre N. et al. Redaktör Levin L. Sveriges pensionärsförbund kommunistiskt, borgerligt, opolitiskt? sextio år av varierad framtoning. Stockholm: SPF Förlag, Wersäll M. Fattighusliv i ensamslott. Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt. Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

12 NYTT HEM MED PERFEKT LÄGE I DANDERYD Lägenheter med närhet till naturområden och stad Ljusa och rymliga lägenheter i ett vackert kulturlandskap endast en mil från Stock holm. Lägenheterna har genomgående ljusa färger, luftig planlös ning och hög inrednings standard. Ett modernt boende i kombination med befintlig byggnadstradition. För visningstid och mer information och visning kontakta mäklare: Therése Strandberg, Kontakta mig för mer information och visning! Läs mer på: Mäklare: Therése Strandberg, ,

13 3. Gaunt D. Ivar Lo, de radikala pensionärerna och striden mot ålderdomshemmen Socialvetenskaplig tidskrift. 1995; nr4: Ivar Lo-museet väl värt ett besök. Ivar Lo-Johanssons bostad och skrivarlya på Bastugatan 21 i Stockholm är idag museum. Öppet med visning onsdagar, lördagar och söndagar kl (utom någon månad på vintern). För bokning vad avser fler personer ring Dan Mellin på telefon eller Vad har hänt sedan sist? Resan till Ängsö Nationalpark Tord Céwe Den 23 maj kl 9.00 kastade Blidösundsbolagets MS Sjögull loss från Strömkajen för att ta ett drygt fyrtiotal medlemmar från Idun och Danderyds Hembygdsförening ut till Ängsö Nationalpark som ligger i början på Furusundsleden.. Efter två timmars vilsam båtresa klev vi iland i Hemviken på Ängsö och möttes av vår duktige guide Jacob infördes Sveriges första naturskyddslag. Den stadgar att ett område av särskilt stort naturvärde och där staten är markägare kan skyddas som nationalpark. Ängsö var sannolikt det allra första område som blev nationalpark, främst på grund av sin rika flora. Ön har sedan 1725 brukats av bofasta torpare som skapat ett vackert kulturlandskap genom bete och slåtter. Detta insåg märkligt nog inte dåtidens experter på Domänstyrelsen och Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté. De ansåg att torparen och hans kor var ett hot mot floran och utfärdade så stränga regler för hur torparen fick utnyttja Ängsö att torparen gav upp och lämnade ön. 13

14 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DanDeryD Mörby CentruM plan 5. tel

15 Massor av härliga delikatesser! Välkommen till vår fantastiska delikatessdisk med skinkor och ostar från världens alla hörn! Öppet 7 22 alla dagar Danderyd, Enebyängen vid Enmans väg

16 Ingen brukade längre Ängsö och landskapet växte igen. Efter flera decennier insåg nya experter misstaget och ett mångårigt återställningsarbete tog fart för det var svårt för en akademi och en myndighet att ersätta en ensam torpare. I dag är torparlandskapet i stort sett återvunnet och vi möttes av gullvivor, majvivor och inte minst av orkidén Adam & Eva, som finns i två färgvarianter: purpurröd och gulvit. Den vanligaste frågan till vår guide är vilken är Adam och vilken är Eva?. Svaret är ingendera. Det är en normal färgvariation som är olika beroende på växtplatsen och inte något naturens inlägg i debatten om han, hon och hen. MÅNADSMÖTEN OCH UTFLYKTER Tord Céwe Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan finnas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! Anmälan och eventuell avanmälan görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer. Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. Observera att programmet för hösten 2012 innehåller ett nytt programinslag med rubriken Träff hos Idun. Sista torsdagen i september, oktober och november kl hälsar vi Iduns medlemmar välkomna till Kevinge Värdshus för att ställa frågor, framföra önskemål om program och hur Idun bör agera för att våra röster skall bli hörda bland annat i kontakterna med kommunen. Tala gärna om för den som tar emot din anmälan om det är någon särskild fråga du vill ta upp. Vid dessa möten kommer en enklare middag att serveras. 16

17 ÄR DU TRÖTT PÅ ATT LAGA MAT? Lugn, det fixar vi! Kom till Djursholms Delikatesser, vi har alltid ett tiotal färdiglagade rätter. Till helgerna lagar vi en trerättersmeny som varieras med årstiderna. Vi sätter en ära i att arbeta med de bästa råvarorna och lagar allt själva från grunden. Du hittar oss i den gamla mjölkbutiken på Stockholmsvägen 119 i Djursholm. Välkommen in! Hans Röing med personal Öppet tisdag-fredag , lördag Tel Köp din Peugeot hos Bil-Wester i Täby lilla firman med personlig service Välkommen till Bil-Wester Flyghamnsvägen 3, Täby Tel

18 Hagströmerbiblioteket Måndag 17 september kl presenterar föreståndaren Ove Hagelin biblioteket. Biblioteket innehåller samlingar av främst medicinsk litteratur. Det är uppkallat efter Anders Johan Hagströmer, som var Karolinska Institutets (KI) första rektor. Biblioteket fick sin nuvarande form för att kunna föra samman KI:s och Svenska läkaresällskapets äldre boksamlingar. Här finns även litteratur från Collegium Medicum, Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska Tandläkare Sällskapet och Gymnastiska centralinstitutet. Samlingarna rymmer ca volymer, inte enbart medicinsk litteratur utan även bl.a. flera av Carl von Linnés skrifter i original. Samlingarna är endast tillgängliga efter överenskommelse. Biblioteket finns i gamla Haga tingshus, Annerovägen 2, infart till Stallmästaregården. Pris: 150 kr. Anmälan senast torsdag 13 september till Tord Céwe på tfn eller e-post: OBS begränsat antal! Träff hos Idun Torsdag 27 september kl hålls det första mötet i dess nya form. Lär känna styrelsens ledamöter och de som verkar för Idun från andra positioner. Bekanta dig även med andra medlemmar som kommer till mötet. Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast måndag 24 september till Margareta Almquist på tfn eller e-post: gmail.com. Tranströmer i våra hjärtan Måndag 8 oktober kl kommer Marie-Louise Zeisig att berätta om vår senaste nobelpristagare och läsa ett urval av hans dikter. Hon är själv författare och poet, men arbetar till vardags i sitt företag Fram- Tona där hon lär ut retorik och kommunikation. Hor är även utbildad operasångare och sångpedagog. 18

19 Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast torsdag 4 oktober till Ann- Charlotte Sillén på tfn eller e-post: Träff hos Idun Torsdag 25 oktober kl hålls det andra mötet med rubriken Träff hos Idun. Kom gärna med förslag om vilka frågor du vill diskutera. Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast månd 22 oktober till Monica Wikman på tfn eller e-post: Roland Ekström: Kulturkrockar & politiska kriser Torsdag 15 november kl i Kevinge Värdshus. Roland Ekström är en mångsysslare; han har varit musiker bl.a. tillsammans med jazzpianisten Reinhold Svensson. Är sedan 1978 konstnär och har haft utställningar i stora delar av Europa och även i Chile. Utöver detta fungerar han som kulturresevärd, ciceron och tolk. Har har bott i Italien sedan 1982 och är gift med en italienska. Med sin gedigna kännedom om konst och musik, god mat och goda viner samt inblick i omöjlig byråkrati maffia och politiska skandaler informerar Roland Ekström Iduns medlemmar om Kulturkrockar och politiska skandaler. Kanske ger han oss något prov på italiensk musik också. Anmälan senast måndag 12 november till Ulla Julander på tfn eller e-post: Träff hos Idun Torsdag 29 november kl hålls det tredje mötet med rubriken Träff hos Idun. Kom gärna med förslag om vilka frågor du vill diskutera. Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast måndag 26 november till Elisabeth Falck på tfn eller e-post: com. 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Välkommen att höra av er! Advokat Madeleine Ödlund Tel: Mob: Advokat Helen Hamrefors Tel: Mob: Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

21 Ny studiecirkel om Island Studiecirkeln om Skärgården och Åland avslutades med en liten resa till Utö i Stockholms skärgård, och nu är vi redo för en ny cirkel. Varför inte något exotiskt på nära håll Island? Vad vet vi egentligen om denna sagoö? Gunnar på Lidarende, Snorre, Eddan, Hekla, askregn, gejsrar. Vi har beslutat att fördjupa dessa kunskaper genom att närmare diskutera historia, geologi, natur och kultur mm i en cirkel som vi tänker avsluta med en kortare resa för intresserade kursmedlemmar. Som vanligt är det begränsat deltagarantal till cirkeln. Anmälan senast 10 september till Britt Berggren på tfn eller e-post: Noterat Seniordagen i Mörby centrum Seniordagen i Mörby centrum äger rum 6 november kl Årets tema är trygghet inom äldreomsorgen. Många seniorer och anhöriga söker sig till Mörby centrum denna dag för att ta del av information och erbjudanden. Friskvårdsaktiviteter Boule - Banan är öppen. Kontakta Elisabet Orve på tfn Bridge - Fredagar i Kevinge pensionärsboende kl 12.30, kontakta Ranveig Bergström på tfn Golf - Kontakta Ingegerd Linton på tfn , e-post: 21

22 SPF IDUN:s STYRELSE Ordförande Tom Thyblad Vice ordförande Gunnar Helsing Sekreterare Marie-Louise Björkman Vice sekreterare Jan Halldin Ekonomiansvarig Monica Wikman Medlemssekreterare Margareta Almquist Programansvarig Tord Céwe Vice programansvarig Ann-Charlotte Sillén Klubbmästare Elisabeth Falck Vice klubbmästare Marie-Louise Björkman Margareta Almquist Webbansvarig Karl-Johan Fyrö Kansliansvarig Ulla Julander Adj. medlemsansvarig Vera Håkansson

23 Funktionsansvariga Redaktör & annonsansvarig Christina Thyblad Programansvarig Tord Céwe Brevdistribution Solweig Johansson Boule Elisabet Orve Bridge Ranveig Bergström Golf Ingegerd Linton KPR-ledamöter Birgith Ljung ord Tom Thyblad ord Marie-Louise Björkman suppl Jan Halldin suppl Kontaktperson för förtroenderåden Jan Halldin Hörselombud Anita Strihagen Per-Axel Werner Trafikombud Gertrud Lönegren Rättsombud Tom Thyblad

24 Webbansvarig Karl-Johan Fyrö Revisorer Ordinarie Börje Johansson , Sven Ydell Suppleant Rolf Skogsborg Brevombud (ombud för postnr med närområde) Ulla Julander Danderyd Ann-Charlotte Sillén Danderyd Vivi Stackegård Enebyberg Monica Thunegard Danderyd Axel Andersson Klubbvägen, Danderyd Margareta Almquist Djursholm Marina Lembke Djursholm Monica Wikman Stocksund Inga-Britta Wickman Kevinge pensionärsboende Valberedning Lillemor Céwe (sammankallande) Annabella Wrangel Gunnar Andrén Redaktionsgrupp Tom Thyblad, Gunnar Helsing, Marie-Louise Björkman & Karl-Johan Fyrö. Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Margareta Almquist, Ann Hamilton, Maud Reuterwall, Ann-Charlotte Sillén och Per-Olof Håkansson telefon , e-post: 24

25 KOMMUNINFO Stöd och service för äldre och deras anhöriga. Hemtjänst Om du har svårt att klara av den dagliga skötseln av hemmet eller den personliga omvårdnaden kan du få hjälp av hemtjänsten - med till exempel städning, tvätt, matlagning, inköp av matvaror, ledsagning, avlösning och med den personliga hygienen. Ansökan om hemtjänst görs hos en biståndshandläggare. I Danderyds kommun kan du välja mellan olika utförare av hemtjänst. Trygghetslarm Trygghetslarm är till för dig som vill öka din trygghet i hemmet, till exempel om du är rädd för att ramla. Larmet kopplas till din telefon och en förutsättning är att det finns ett fast telefonabonnemang. När du har trygghetslarm, måste du lämna en nyckel till din bostad till larmpatrullen. En speciell låsanordning installeras som är kopplad till personalens mobiltelefon. Kommunen kan också erbjuda trygghetsringning, som innebär att hemtjänstgruppen regelbundet ringer till dig. För ovanstående kontakta kommunens biståndshandläggare, tel , träffas säkrast Anpassning av bostaden Du som har bestående funktionsnedsättning kan få bidrag till att anpassa din bostad. Behovet av anpassning bedöms utifrån din funktionsnedsättning. Syftet med bidraget är att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt eget hem. Bidraget kan till exempel användas till att ta bort trösklar, montera stödhandtag m m. Behovet av anpassning ska intygas av arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare. Kontakt: Socialkontoret, Ingrid Örnsjö tel

26 Särskilt boende Har du ett omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses med hjälp av hemtjänst, kan du ansöka om ett s k särskilt boende. På ett sådant har du tillgång till vård och omsorg samt hälso-och sjukvård dygnet runt. Kontakt: Kommunens biståndshandläggare tel , träffas säkrast Ytterligare kommuninfo kommer i nästa nummer av medlemsbladet. SPf idun Kansli Edsviksvägen 1 A Danderyd Telefonsvarare E-post Hemsida Medlemsavgift 200 kr/år 2012, 225 kr/år 2013 PlusGiro På vår hemsida finns all aktuell information som av tidsskäl inte kunnat tas med i detta medlemsblad. Planerat utgivningsdatum för nr är 22 november. 26

27 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

28 Din fastighetsmäklare i Danderyd Välkommen att kontakta oss! Danderyds mest anlitade mäklare sedan Danderyd, Djursholm, Stocksund och Enebyberg. Golfvägen 5, Danderyd Tel:

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2012 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2011 När Kina är som bäst! Sista-Minuten- Erbjudande- Spara upp till 2395 kr! Upplev Kina på hösten! Nu erbjuder vi dig som medlem i Idun Danderyd

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2012 Oförväntade och lyckosamma upptäckter Nu finns det en ny affär i Danderyd för dig med intresse för inredning, hem och trädgård. Med en personlig

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2013 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Englesson dagar Gäller Englesson möbler & sängar 26 sep - 11 okt Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem.

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 1 Februari 2010

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 1 Februari 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 1 Februari 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Försöksverksamhet med hjälppool......... 5 SPF IDUN:s årsmöte 2010, dagordning

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-19 1 () Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Mari-Anne Andersson Sekreterare...

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Katarina Lindström 0240-66 03 76 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Eva Olausson 0240-66 03 87 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas Ljus

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Lokala Diarienummer: Datum:

Lokala Diarienummer: Datum: Lokala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Öster Protokoll 201 s-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015 kl. 10.00-12.00 ÖREBRO Plats Dojan, Ringgatan 32 Ledamöter och ersättare Ordi11a1ie Urban Boström,

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11. PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.30 Sven-Åke Svensson (KD), ordförande

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon som kopplas in i ett strömuttag och fungerar tillsammans med en larmklocka som du

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Plats och tid Strandpensionatet, Skummeslövsstrand, kl 08.30 13.30 Beslutande Mona Persson, SPF ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg, PRO Birgit Hansson,

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2006-03-08. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2006-03-08. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Karl-Erik Borg, PRO, vice ordförande Kaj Seger KS Bengt Ingvarsson, SN Håkan Engström,

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Andréa Hellsberg, sekreterare

Andréa Hellsberg, sekreterare 1 (5) Plats Sammanträdesrum Tekniska förvaltningens sammanträdesrum, Torggatan 10B, Tingsryd Tid Onsdagen den 6 oktober 2010, kl. 13.30 15.35 Närvarande Göran Andersson, ordförande Rune Hammargren, SPF

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Socialtjänsten Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Extra fokus kommer vi under våren lägga på gruppen anhöriga till person med psykisk funktionsnedsättning. Detta gör vi med en serie föreläsningar,

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Tjänsteutlåtande 2011-05-31

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Tjänsteutlåtande 2011-05-31 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2011-05-31 1(6) Socialnämnden 2011-06-14 SN 2010/0088 Utredning om lokalutnyttjandet vid Kevinge seniorboende, samt direktupphandling

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI PROGRAM VÅREN 2014 Varmt välkomna till vårens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program, läs

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? September 2015

Vad händer i Färgelanda? September 2015 Vad händer i Färgelanda? September 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Årets sommarutställning Centrumhuset, Färgelanda. Temat

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2014 Emma fåtölj Nu 10% rabatt Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2013 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer