IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr

2 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS CITYLÄGEN. I RIKSBYGGENS PLANERADE HUS I TÄBY CENTRUM BOR DU I LJUSA, TOPPMODERNA LÄGENHETER. FÖR MER INFO, TEL/MAIL: LANSFORSAKRINGAR.SE

3 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd Innehåll i nr 3. September 2012 Styrelsen har ordet 4 Information från KPR 6 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 7 Ivar Lo & SPF:s John Björnheden i kamp mot ålderdomshemmen 7 Vad har hänt sedan sist? 13 Skärgårdsresa till Ängsö Nationalpark 13 Månadsmöten och utflykter 16 Noterat 21 Friskvårdsaktiviteter 21 Styrelse 22 Funktionsansvariga 23 Kommuninfo 25 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Grafisk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Grafiska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad, Gunnar Helsing Hösten är här. September, som är den sjunde månaden i den äldre romanska kalendern, hette förr i vårt land Höstmånad. Nu mognar äpplena. Äpplet ansågs förr, kanske genom sin perfekta runda form, vara ett tecken på fullkomlighet. Det blev kungens och kejsarens attribut, en symbol för värdighet och makt. I den grekiska mytologin helgades äpplet åt kärlekens gudinna Afrodite. På Kreta gällde att den konung som skulle offras till gudarna jo, man gjorde så fick äta ett odödlighetsäpple för att för evigt kunna leva i Elysion, det ställe vid världens gräns där de saligas skuggor vistades. Äpplet kom också till Norden. Här var det Idun som med sina äpplen skänkte liv och ungdom åt gudarna. Och än tidigare, enligt Bibeln, frestade Eva Adam med ett äpple. Men troligen var syndafallets kunskapsfrukt ett granatäpple, som har en än mer fulländad form. Hösten är här och september är också startmånad för IDUN:s verksamheter. De flesta av våra programpunkter presenteras på olika ställen i tidningen, men vi skulle gärna vilja slå ett slag för träffen den 8 oktober. Då har Marie-Louise Zeisig lovat att berätta om och läsa dikter av Tomas Tranströmer. Redan på 60-talet betraktades han som en av de finaste begåvningarna i den svenska poesin. Med åren har han finslipat sitt instrument. Behärskningen har blivit självfallen utan att tätheten förskingrats. Vi vill också påminna om några stående aktiviteter ur IDUN:s utbud, de så kallade friskvårdsaktiviteterna. Det spelas boule under höstar och vårar så länge vädret tillåter. Här finns det plats för ytterligare deltagare. Och man har det roligt under speltiden. Roligt och lagom motionskrävande. Elisabet Orve tar gärna emot anmälningar på telefon

5 Bridge spelas också. Du som är intresserad av att delta, ring Ranveig Bergström på telefon Bridgen äger rum en gång per vecka och förutom trevliga träffar bjuds på en hel del hjärnaktivitet. Dessutom har vi Idungolfen. Årsmästerskapet kommer att spelas på Djursholms GK den 13 september. Du som ännu ej har anmält dig bör slå en signal till Ingegerd Linton på telefon Efter spelad runda äter man lunch och delar ut priser. Ingegerd hoppas på stor anslutning och ett strålande höstväder just den dagen. Alla är varmt välkomna till höstens begivenheter! Årets Idungolf Du som ännu inte anmält dig till IDUN-golfen den 13 september på Djursholm GK:s 9-hålsbana, med efterföljande lunch och prisutdelning, kan ringa mig på tfn alt eller e-post: så får du besked om det finns möjlighet att deltaga, trots att tiden gått ut. Välkommen! Ingegerd Linton Brevduvor sökes! Vill du hjälpa Idun med utdelning av medlemsbladet 4 gånger per år? Vi saknar brevduvor till distrikt 52 i Stocksund. Cirka 15 brevlådor: Ringen-Kronovägen-Sommarvägen-Vasavägen. Kontakta Solweig Johansson på tfn eller e-post Planerad utdelning för nr 4, 2012: 22 november. 5

6 information från kpr Tom Thyblad Isabella Jernbeck informerade om att beslut om socialnämndens förslag till budget för 2012 fattas vid nämndsammanträdet i juni. Enligt kommunfullmäktigebeslut räknas ersättningen till utförarna upp med 2 % för En översyn kommer att göras med anledning av att Danderyd ligger något lägre i sin ersättning till hemtjänstutförarna än andra kommuner. Idag följs verksamheterna på särskilda boenden upp av Lotten Rudberg-Flismark och Viveka Svensson. Det finns planer på att införa uppföljningar även på individnivå. Socialnämnden har beslutat att genomföra en organisationsöversyn av socialkontoret. Margareta Heimer är åter i tjänst. Hon arbetar bland annat med verksamheten på Kevinge. Där finns även en nyanställd på plats som ska arbeta med att samordna gemensamhetslokalerna. Margareta Heimer kommer vid nästa möte att informera om hur arbetet fortlöper på Kevinge. Socialnämnden har föreslagit en besparing på kr på Idalagårdens verksamhet. Man ska bland annat se över om det går att effektivisera lokalutnyttjandet och ändra på öppettiderna. Nuvarande avtal med Idalagården har sagts upp. Verksamheten kommer inte att läggas ner, men en ny upphandling kommer att ske. Pensionärsorganisationerna efterlyste kommunens åsikt om landstingets planer på att flytta geriatrikvården från Danderyds sjukhus till Sollentuna. 6

7 RAPPORT FRÅN NÄTVERKET FÖR FÖRE- BYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Hittills i år har ca tio åldringsbrott anmälts till polisen. Alla brott anmäls dock inte. Det är viktigt att alltid göra anmälan för att polisen ska få kännedom om vad som händer i närpolisområdet. Då kan de göra särskilda insatser. Taxibedrägerierna som berättades om i förra numret tycks ha upphört. Mycket stölder sker på sjukhusen. Danderydspolisen har åtta sådana ärenden hos sig. I ett fall har tjuven stulit hemnyckeln på sjukhuset, sedan gått in med den hemma hos patienten medan denna var inlagd och tagit ut en stor summa från ICA-kortet. Det är viktigt vid sjukhusvistelse att låsa in sina värdesaker och att inte lämna nyckeln framme. Det bästa är att inte ha värdesaker eller kontanter med sig till sjukhuset i någon större utsträckning. Den kvinna som stal pengar genom att uppträda förvirrande vid bankomaten, som vi berättade om i förra numret, är nu identifierad och efterlyst i hela landet. Skåne hade efterlyst henne redan i augusti Vecka 16 var det brottsförebyggande vecka i Roslagens polismästardistrikt. Polisen och Trygg i Danderyd var ute och träffade invånare på biblioteken och i Mörby Centrum tillsammans med Röda Korsets volontärer och Anhörigstödet. Polisen har även besökt Villaägarna i Danderyd. IVAR LO OCH SPF:s JOHN BJÖRNHEDEN I KAMP MOT ÅLDERDOMSHEMMEN Jan Halldin leg läk, med dr I september 1939 bildades i Göteborg Sveriges folkpensionärers riks- 7

8 förbund, numera benämnd Sveriges pensionärsförbund (SPF). I november 1942 grundades sedan med anknytning till socialdemokratin Sveriges folkpensionärers riksorganisation som senare kom att döpas om till Pensionärernas riksorganisation (PRO). Centralfiguren under SPF:s första period var John Björnheden. Han var aldrig ordförande i förbundet men dess ombudsman, sekreterare och under och början av 1950-talet redaktör för förbundets tidning Pensionären (numera Veteranen). SPF samlade i början många anhängare med vänstersympatier och lierade sig också med syndikalisterna [1-3]. Björnheden var en mycket drivande men kontroversiell person närmast en agitator. Han hade ett polemiskt skrivsätt och uttryckte sig drastiskt och ironiskt. Han gick sin egen väg oftast utan att ta råd eller fråga om lov [1]. Björnheden kontaktade kända författare som Josef Kjellgren, Jan Fridegård, Harry och Moa Martinsson, Ivar Lo-Johansson m.fl. för att få dessa att komma med debattinlägg och ställa krav för pensionärernas sak. Moa Martinsson skrev en artikel Ättestupan, som trycktes i Pensionären Björnheden gjorde misstaget att gå in med en egen kommentar i artikeln, vilket starkt upprörde författarinnan och gjorde att korrespondensen dem emellan upphörde [2]. Redan 1942 tog Björnheden kontakt med Ivar Lo för att få honom att medverka i Pensionären. Författaren avböjde då han ansåg sig alltför okunnig i ämnet [2]. Korrespondensen dem emellan fortsatte dock och Björnheden försökte med sin envishet att påverka författaren. Björnheden angrep i Pensionären flera gånger regeringen för dess intentioner att sätta de äldre på ålderdomshem. På nyåret 1949 skrev Ivar Lo ett brev till Björnheden i vilket han förklarade att han skulle besöka Göteborg för att samtala med Björnheden och besöka några ålderdomshem i staden [2]. 8

9 Kvalitativ Hemtjänst sedan 1999 Hemtjänstkompaniet finns idag etablerat i Danderyd, Täby och Sollentuna. Vi vill med denna annons tacka våra kunder för förtroendet att få ansvara för er hemtjänst. Vi är stolta att kunna förmedla tjänster från våra mycket engagerade medarbetare. Över 80% har undersköterskeutbildning och i många fall även andra specialkompetenser som kommer våra kunder till del. Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss. Danderyd: Camilla Dahlin Täby: Carina Fageryd Sollentuna: Jessica Forsell

10 Ivar Lo besökte sedan ett dussintal ålderdomshem från norr till söder i vårt land [3]. Han hade med sig fotografen Sven Järlås. I tidningen Vi, Kooperationens medlemsblad, publicerades under våren 1949 sju reportage av Ivar Lo om ålderdomshemmen. Nu var tidningen Vi, trots en upplaga på drygt 1/2 miljon exemplar, inte det bästa organet för att driva en debatt om åldringarnas villkor, bl.a. såldes tidningen inte i handeln [3]. Det som emellertid fick fart på åldringsvårdskampanjen var fyra radioföredrag som författaren höll hösten 1949 [1-3]. Strax efter det sista radioföredraget, publicerades 1949 också fotobilderboken Ålderdom. Text: Ivar Lo-Johansson/Bild: Sven Järlås utkom sedan Ålderdoms-Sverige. En stridsskrift av Ivar Lo-Johansson. Ivar Lo var en driven socialreporter och debattör. Han använde olika media för att nå sina syften. Ibland överdrev han för att provocera. Tidningarna skrev om hans reportage, några tyckte han bedrev skrämselpropaganda, andra var mer positiva. Speciellt starka reaktioner väckte reportaget Ättestupa och ätteklubba, som handlade om hur man i gamla tider på olika sätt kunde göra sig av med de äldre. Ett extremt exempel som nämns är Silbodalsprästen som för snart 150 år sedan gav socknens åldringar arsenik i nattvardsvinet. Det som framför allt Ivar Lo kritiserade ålderdomshemmen för var de äldres ofrihet, ensamhet och sysslolöshet. Dessutom angrep han att man på åldershemmen också tog emot sinnessjuka, intellektuellt efterblivna, kroniskt kroppssjuka med flera kategorier som hemmen inte var avsedda för. I reportaget Tvångsintagningarna till ålderdomshemmen i boken Ålderdoms-Sverige (1952) ges flera skakande exempel på övervåld vid tvångsintagningar av äldre. I den självbiografiska romanen Analfabeten från 1951, som främst är 10

11 ett ömsint porträtt av Ivar Los far, finns också en gripande och omskakande skildring av morbror Janne och dennes tvångsintagning på ett ålderdomshem. I kampen mot ålderdomshemmen mötte Ivar Lo och hans meningsfränder främst motstånd från Socialstyrelsen. Så småningom vände dock opinionen. I sin memoarbok Frihet från 1985 skriver författaren att dåvarande socialminister Gunnar Sträng i ett brev till honom 1953 angav att Kungl. Maj:t följer dina råd och anvisningar ifråga om ålderdomshemmen. Pensionärslägenheter byggs, stugor på landet repareras och åldringsvårdarinnorna är igång som s.k. social hemhjälp. De öppna vårdformerna är populära bland de gamla. Att också John Björnheden bidrog till detta paradigmskifte i äldrevården har inte minst Ivar Lo själv vittnat om då han i ett brev till Björnheden med anledning av dennes 80-årsdag 1954 skrev att det var få människor förunnat att utföra stordåd på sin ålderdom men du har lyckats [2]. Björnheden avled Slutligen kan man bara spekulera i vad Ivar Lo-Johansson och John Björnheden skulle ha sagt om de idag hade varit i livet och upplevt det som nu hänt och händer i äldrevården i Sverige. En sak är säker. Tysta hade de inte varit. Referenser: 1. Gaunt D, Sutorius U, Carlshamre N. et al. Redaktör Levin L. Sveriges pensionärsförbund kommunistiskt, borgerligt, opolitiskt? sextio år av varierad framtoning. Stockholm: SPF Förlag, Wersäll M. Fattighusliv i ensamslott. Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt. Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

12 NYTT HEM MED PERFEKT LÄGE I DANDERYD Lägenheter med närhet till naturområden och stad Ljusa och rymliga lägenheter i ett vackert kulturlandskap endast en mil från Stock holm. Lägenheterna har genomgående ljusa färger, luftig planlös ning och hög inrednings standard. Ett modernt boende i kombination med befintlig byggnadstradition. För visningstid och mer information och visning kontakta mäklare: Therése Strandberg, Kontakta mig för mer information och visning! Läs mer på: Mäklare: Therése Strandberg, ,

13 3. Gaunt D. Ivar Lo, de radikala pensionärerna och striden mot ålderdomshemmen Socialvetenskaplig tidskrift. 1995; nr4: Ivar Lo-museet väl värt ett besök. Ivar Lo-Johanssons bostad och skrivarlya på Bastugatan 21 i Stockholm är idag museum. Öppet med visning onsdagar, lördagar och söndagar kl (utom någon månad på vintern). För bokning vad avser fler personer ring Dan Mellin på telefon eller Vad har hänt sedan sist? Resan till Ängsö Nationalpark Tord Céwe Den 23 maj kl 9.00 kastade Blidösundsbolagets MS Sjögull loss från Strömkajen för att ta ett drygt fyrtiotal medlemmar från Idun och Danderyds Hembygdsförening ut till Ängsö Nationalpark som ligger i början på Furusundsleden.. Efter två timmars vilsam båtresa klev vi iland i Hemviken på Ängsö och möttes av vår duktige guide Jacob infördes Sveriges första naturskyddslag. Den stadgar att ett område av särskilt stort naturvärde och där staten är markägare kan skyddas som nationalpark. Ängsö var sannolikt det allra första område som blev nationalpark, främst på grund av sin rika flora. Ön har sedan 1725 brukats av bofasta torpare som skapat ett vackert kulturlandskap genom bete och slåtter. Detta insåg märkligt nog inte dåtidens experter på Domänstyrelsen och Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté. De ansåg att torparen och hans kor var ett hot mot floran och utfärdade så stränga regler för hur torparen fick utnyttja Ängsö att torparen gav upp och lämnade ön. 13

14 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DanDeryD Mörby CentruM plan 5. tel

15 Massor av härliga delikatesser! Välkommen till vår fantastiska delikatessdisk med skinkor och ostar från världens alla hörn! Öppet 7 22 alla dagar Danderyd, Enebyängen vid Enmans väg

16 Ingen brukade längre Ängsö och landskapet växte igen. Efter flera decennier insåg nya experter misstaget och ett mångårigt återställningsarbete tog fart för det var svårt för en akademi och en myndighet att ersätta en ensam torpare. I dag är torparlandskapet i stort sett återvunnet och vi möttes av gullvivor, majvivor och inte minst av orkidén Adam & Eva, som finns i två färgvarianter: purpurröd och gulvit. Den vanligaste frågan till vår guide är vilken är Adam och vilken är Eva?. Svaret är ingendera. Det är en normal färgvariation som är olika beroende på växtplatsen och inte något naturens inlägg i debatten om han, hon och hen. MÅNADSMÖTEN OCH UTFLYKTER Tord Céwe Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan finnas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! Anmälan och eventuell avanmälan görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer. Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. Observera att programmet för hösten 2012 innehåller ett nytt programinslag med rubriken Träff hos Idun. Sista torsdagen i september, oktober och november kl hälsar vi Iduns medlemmar välkomna till Kevinge Värdshus för att ställa frågor, framföra önskemål om program och hur Idun bör agera för att våra röster skall bli hörda bland annat i kontakterna med kommunen. Tala gärna om för den som tar emot din anmälan om det är någon särskild fråga du vill ta upp. Vid dessa möten kommer en enklare middag att serveras. 16

17 ÄR DU TRÖTT PÅ ATT LAGA MAT? Lugn, det fixar vi! Kom till Djursholms Delikatesser, vi har alltid ett tiotal färdiglagade rätter. Till helgerna lagar vi en trerättersmeny som varieras med årstiderna. Vi sätter en ära i att arbeta med de bästa råvarorna och lagar allt själva från grunden. Du hittar oss i den gamla mjölkbutiken på Stockholmsvägen 119 i Djursholm. Välkommen in! Hans Röing med personal Öppet tisdag-fredag , lördag Tel Köp din Peugeot hos Bil-Wester i Täby lilla firman med personlig service Välkommen till Bil-Wester Flyghamnsvägen 3, Täby Tel

18 Hagströmerbiblioteket Måndag 17 september kl presenterar föreståndaren Ove Hagelin biblioteket. Biblioteket innehåller samlingar av främst medicinsk litteratur. Det är uppkallat efter Anders Johan Hagströmer, som var Karolinska Institutets (KI) första rektor. Biblioteket fick sin nuvarande form för att kunna föra samman KI:s och Svenska läkaresällskapets äldre boksamlingar. Här finns även litteratur från Collegium Medicum, Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska Tandläkare Sällskapet och Gymnastiska centralinstitutet. Samlingarna rymmer ca volymer, inte enbart medicinsk litteratur utan även bl.a. flera av Carl von Linnés skrifter i original. Samlingarna är endast tillgängliga efter överenskommelse. Biblioteket finns i gamla Haga tingshus, Annerovägen 2, infart till Stallmästaregården. Pris: 150 kr. Anmälan senast torsdag 13 september till Tord Céwe på tfn eller e-post: OBS begränsat antal! Träff hos Idun Torsdag 27 september kl hålls det första mötet i dess nya form. Lär känna styrelsens ledamöter och de som verkar för Idun från andra positioner. Bekanta dig även med andra medlemmar som kommer till mötet. Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast måndag 24 september till Margareta Almquist på tfn eller e-post: gmail.com. Tranströmer i våra hjärtan Måndag 8 oktober kl kommer Marie-Louise Zeisig att berätta om vår senaste nobelpristagare och läsa ett urval av hans dikter. Hon är själv författare och poet, men arbetar till vardags i sitt företag Fram- Tona där hon lär ut retorik och kommunikation. Hor är även utbildad operasångare och sångpedagog. 18

19 Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast torsdag 4 oktober till Ann- Charlotte Sillén på tfn eller e-post: Träff hos Idun Torsdag 25 oktober kl hålls det andra mötet med rubriken Träff hos Idun. Kom gärna med förslag om vilka frågor du vill diskutera. Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast månd 22 oktober till Monica Wikman på tfn eller e-post: Roland Ekström: Kulturkrockar & politiska kriser Torsdag 15 november kl i Kevinge Värdshus. Roland Ekström är en mångsysslare; han har varit musiker bl.a. tillsammans med jazzpianisten Reinhold Svensson. Är sedan 1978 konstnär och har haft utställningar i stora delar av Europa och även i Chile. Utöver detta fungerar han som kulturresevärd, ciceron och tolk. Har har bott i Italien sedan 1982 och är gift med en italienska. Med sin gedigna kännedom om konst och musik, god mat och goda viner samt inblick i omöjlig byråkrati maffia och politiska skandaler informerar Roland Ekström Iduns medlemmar om Kulturkrockar och politiska skandaler. Kanske ger han oss något prov på italiensk musik också. Anmälan senast måndag 12 november till Ulla Julander på tfn eller e-post: Träff hos Idun Torsdag 29 november kl hålls det tredje mötet med rubriken Träff hos Idun. Kom gärna med förslag om vilka frågor du vill diskutera. Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast måndag 26 november till Elisabeth Falck på tfn eller e-post: com. 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Välkommen att höra av er! Advokat Madeleine Ödlund Tel: Mob: Advokat Helen Hamrefors Tel: Mob: Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

21 Ny studiecirkel om Island Studiecirkeln om Skärgården och Åland avslutades med en liten resa till Utö i Stockholms skärgård, och nu är vi redo för en ny cirkel. Varför inte något exotiskt på nära håll Island? Vad vet vi egentligen om denna sagoö? Gunnar på Lidarende, Snorre, Eddan, Hekla, askregn, gejsrar. Vi har beslutat att fördjupa dessa kunskaper genom att närmare diskutera historia, geologi, natur och kultur mm i en cirkel som vi tänker avsluta med en kortare resa för intresserade kursmedlemmar. Som vanligt är det begränsat deltagarantal till cirkeln. Anmälan senast 10 september till Britt Berggren på tfn eller e-post: Noterat Seniordagen i Mörby centrum Seniordagen i Mörby centrum äger rum 6 november kl Årets tema är trygghet inom äldreomsorgen. Många seniorer och anhöriga söker sig till Mörby centrum denna dag för att ta del av information och erbjudanden. Friskvårdsaktiviteter Boule - Banan är öppen. Kontakta Elisabet Orve på tfn Bridge - Fredagar i Kevinge pensionärsboende kl 12.30, kontakta Ranveig Bergström på tfn Golf - Kontakta Ingegerd Linton på tfn , e-post: 21

22 SPF IDUN:s STYRELSE Ordförande Tom Thyblad Vice ordförande Gunnar Helsing Sekreterare Marie-Louise Björkman Vice sekreterare Jan Halldin Ekonomiansvarig Monica Wikman Medlemssekreterare Margareta Almquist Programansvarig Tord Céwe Vice programansvarig Ann-Charlotte Sillén Klubbmästare Elisabeth Falck Vice klubbmästare Marie-Louise Björkman Margareta Almquist Webbansvarig Karl-Johan Fyrö Kansliansvarig Ulla Julander Adj. medlemsansvarig Vera Håkansson

23 Funktionsansvariga Redaktör & annonsansvarig Christina Thyblad Programansvarig Tord Céwe Brevdistribution Solweig Johansson Boule Elisabet Orve Bridge Ranveig Bergström Golf Ingegerd Linton KPR-ledamöter Birgith Ljung ord Tom Thyblad ord Marie-Louise Björkman suppl Jan Halldin suppl Kontaktperson för förtroenderåden Jan Halldin Hörselombud Anita Strihagen Per-Axel Werner Trafikombud Gertrud Lönegren Rättsombud Tom Thyblad

24 Webbansvarig Karl-Johan Fyrö Revisorer Ordinarie Börje Johansson , Sven Ydell Suppleant Rolf Skogsborg Brevombud (ombud för postnr med närområde) Ulla Julander Danderyd Ann-Charlotte Sillén Danderyd Vivi Stackegård Enebyberg Monica Thunegard Danderyd Axel Andersson Klubbvägen, Danderyd Margareta Almquist Djursholm Marina Lembke Djursholm Monica Wikman Stocksund Inga-Britta Wickman Kevinge pensionärsboende Valberedning Lillemor Céwe (sammankallande) Annabella Wrangel Gunnar Andrén Redaktionsgrupp Tom Thyblad, Gunnar Helsing, Marie-Louise Björkman & Karl-Johan Fyrö. Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Margareta Almquist, Ann Hamilton, Maud Reuterwall, Ann-Charlotte Sillén och Per-Olof Håkansson telefon , e-post: 24

25 KOMMUNINFO Stöd och service för äldre och deras anhöriga. Hemtjänst Om du har svårt att klara av den dagliga skötseln av hemmet eller den personliga omvårdnaden kan du få hjälp av hemtjänsten - med till exempel städning, tvätt, matlagning, inköp av matvaror, ledsagning, avlösning och med den personliga hygienen. Ansökan om hemtjänst görs hos en biståndshandläggare. I Danderyds kommun kan du välja mellan olika utförare av hemtjänst. Trygghetslarm Trygghetslarm är till för dig som vill öka din trygghet i hemmet, till exempel om du är rädd för att ramla. Larmet kopplas till din telefon och en förutsättning är att det finns ett fast telefonabonnemang. När du har trygghetslarm, måste du lämna en nyckel till din bostad till larmpatrullen. En speciell låsanordning installeras som är kopplad till personalens mobiltelefon. Kommunen kan också erbjuda trygghetsringning, som innebär att hemtjänstgruppen regelbundet ringer till dig. För ovanstående kontakta kommunens biståndshandläggare, tel , träffas säkrast Anpassning av bostaden Du som har bestående funktionsnedsättning kan få bidrag till att anpassa din bostad. Behovet av anpassning bedöms utifrån din funktionsnedsättning. Syftet med bidraget är att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt eget hem. Bidraget kan till exempel användas till att ta bort trösklar, montera stödhandtag m m. Behovet av anpassning ska intygas av arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare. Kontakt: Socialkontoret, Ingrid Örnsjö tel

26 Särskilt boende Har du ett omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses med hjälp av hemtjänst, kan du ansöka om ett s k särskilt boende. På ett sådant har du tillgång till vård och omsorg samt hälso-och sjukvård dygnet runt. Kontakt: Kommunens biståndshandläggare tel , träffas säkrast Ytterligare kommuninfo kommer i nästa nummer av medlemsbladet. SPf idun Kansli Edsviksvägen 1 A Danderyd Telefonsvarare E-post Hemsida Medlemsavgift 200 kr/år 2012, 225 kr/år 2013 PlusGiro På vår hemsida finns all aktuell information som av tidsskäl inte kunnat tas med i detta medlemsblad. Planerat utgivningsdatum för nr är 22 november. 26

27 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

28 Din fastighetsmäklare i Danderyd Välkommen att kontakta oss! Danderyds mest anlitade mäklare sedan Danderyd, Djursholm, Stocksund och Enebyberg. Golfvägen 5, Danderyd Tel:

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2013 Människor, möten, minnen... Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

Läs mer

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2011 Bowling för att det är så kul TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

Ett stort tack till våra annonsörer!

Ett stort tack till våra annonsörer! När du behöver någon att tala med - både i glädje och sorg När du önskar samvaro, närvaro - stillhet och eftertanke Morgonbön Måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka, onsdag med mässa. Lunchandakt Tisdagar

Läs mer

TibbleSenioren. Ny epostadress: tibbleseniorerna@gmail.com. Vinterpromenad vid Djursgårdsbrunnskanalen Se sid. 17

TibbleSenioren. Ny epostadress: tibbleseniorerna@gmail.com. Vinterpromenad vid Djursgårdsbrunnskanalen Se sid. 17 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2015 Ny epostadress: tibbleseniorerna@gmail.com Vinterpromenad vid Djursgårdsbrunnskanalen Se sid. 17 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg)

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) SPF-NYTT 2012-4 Falubygden INFÖR VINTERN Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: vice sekr: Karin Michols 253 98 Kerstin Stafås

Läs mer

POSTTIDNING B. Returadress: Box 114, 182 05 Djursholm.

POSTTIDNING B. Returadress: Box 114, 182 05 Djursholm. Sidan 12 Nummer 17 Förra numrets vinnare! Här är lösningen på korsordet i Blomstergårdar nr 16. Vi har dragit fyra vinnare som vi skickat matkuponger till. Grattis! 1:a pris Monica Käcke, Stockholm. 2:a

Läs mer

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Jarlabanke Täby Föreningen grundad 1975 40-årsjubileum 2015 Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan 1 Årsavgiften 2015

Läs mer

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Gun och Ove Ramberg är PRO-filer denna gång. Ove har varit mattläggare i 38 år och Gun har jobbat som damfrisör innan barnen blev stora, och sedan på vårdcentralen i Trollbäcken. Foto: Christer Källström

Läs mer

Augusti 2011. NYHET! Soppteater. se sid 21

Augusti 2011. NYHET! Soppteater. se sid 21 Augusti 2011 NYHET! Soppteater se sid 21 Uppvärmning på Seniordagen Medlemsblad Hösten 2011 Välkommen till Olivia i Åkersberga! Välkommen till Olivia i Åkersberga! Vill du ha en personlig hemtjänst där

Läs mer

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009 Januari 2010 Dansarna Seniorernas Dag 2009 Medlemsblad våren 2010 Vårt eget luciafölje kom från Hackstaskolan. Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon.540 222 16 (telefonsvarare) E-post...info@spfvikingen.se

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar Länsförbundet i Stockholms län Nummer 4, 2012 Kompisar och grannar 2 Innehåll: 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14-18 19 20 Länsförbundet Ordförande har ordet Engagemang och solidaritet Vad är goda levnadsvillkor?

Läs mer

BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014

BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014 BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014 Anhörigas insatser är ovärderliga Idag har närmare 150 000 personer i Sverige en demenssjukdom. Antalet ökar i takt med att befolkningen

Läs mer

Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43

Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43 Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43 Innehåll Kommunala pensionärsrådet - KPR 4 Fakta om äldreomsorgen 5 Telefonlista-nära till hands! 5 Intervju

Läs mer

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 1 2009 Årgång 28 Tobias vill vidga synen på epilepsi Ella har eget boende tack vare ett team personliga assistenter som täcker in dygnets alla timmar. Vi

Läs mer

"Jag hör tonerna i mitt inre"

Jag hör tonerna i mitt inre Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2015 årgång 72 Nina har en hörselnedsättning och går på Kungliga musikhögskolan "Jag hör tonerna i mitt

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

Fest med dans Tjugondag Knut Full fart på Täby Seniorcenter Att följa sin lust, Karin Walde, konstnär

Fest med dans Tjugondag Knut Full fart på Täby Seniorcenter Att följa sin lust, Karin Walde, konstnär 4 Föreningen grundad 1975 Nr 4/2011 Årg. 16 MEDLEMSBLAD NOVEMBER JANUARI Fest med dans Tjugondag Knut Full fart på Täby Seniorcenter Att följa sin lust, Karin Walde, konstnär 1 När hjälpbehovet uppstår

Läs mer

hitta rätt i omsorgsdjungeln

hitta rätt i omsorgsdjungeln hitta rätt i omsorgsdjungeln en bilaga till veteranen låt oss guida dig! Börjar du fundera på vilken hjälp du eller någon anhörig behöver, ser du behov av avlastning eller äldreboende inom en inte allt

Läs mer

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren.

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren. TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 4, 2013 Ledaren Tvångsvård i hemmet? sidan 3 Vandrare på Mallorca sidan 8 Tibbleseniorer på Island sidan 26 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2011 Inger Nyberg Jag har blivit med rullator TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51

Läs mer

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Vi har avtal med Stockholm avseende neurologisk rehabilitering!

Läs mer