SBO-NYTT. Information från Ljungby verksamhetsområde juli Hej alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBO-NYTT. Information från Ljungby verksamhetsområde juli 2014. Hej alla"

Transkript

1 SBO-NYTT Information från Ljungby verksamhetsområde juli 2014 Hej alla När jag sitter och skriver till er har midsommaren passerat och dagarna börjar bli kortare så smått. För mig har våren och sommaren hittills varit mycket bra. Sköna dagar och sköna kvällar med grillning och kvällspromenader i skogen. Vindfällorna på min lilla fastighet är upparbetade och sågade till framtida behov. När jag ser ut över planteringar som är gjorda blir man så här på sommaren helt förundrad över växtlighet och livskraft hos allt växande. Skotten är redan långa och visst är skog en fantastisk investering. Växer av sig själv varje år men skötseln är nog så viktig. Jag minns så väl min far sa att ju mer man röjer och gallrar i skogen ju mer växer den! Så sant. Och detta vill jag verkligen uppmana er att göra! En passiv skötsel gynnar ingen och jag vet att behövs hjälp och man inte orkar eller hinner så löser Södra det åt oss. Tänk vilken förmån vi har som medlemmar att äga en skogsägarförening som ser till att ta hand om vårt virke, förädla, utveckla nya produkter och ge service på olika sätt till oss medlemmar. Ja inte bara service på det sättet utan jobbar också på ett fantastiskt sätt med näringspolitik där bland andra Mats Blomberg är en stor tillgång för oss medlemmar. Med de utspel från olika organisationer som vi kan läsa om i tidningarna måste vi ta debatten och styra upp med fakta vad det innebär att vara skogsägare och alla de åtgärder vi gör för den biologiska mångfalden, de härliga skogsområden vi har och som är gratis för våra medborgare att vistas och njuta i. Vad hade alla vackra skogar varit om inte det skötts av en hängiven skogsägare? Jag besökte i veckan ett naturreservat där ägarna i alla tider skött skogen, huggit upp vindfällor, röjt och haft skogsbete. Då blir det helt plötsligt intressant för samhället att ta över! Nu efter att staten tagit över ligger vinfällor utspridda, en del upphuggna och de stora 150 års tallarna och dess stockar, ( kubikmeter) är flyttade till ett sly hygge och utspridda i naturen på ett stort område. Är det riktigt klokt egentligen? Att använda skattepengar på detta sätt? Vad blir det för skog i framtiden av detta? Nej, det är du som skogsägare som gör skillnad. Det är du och ingen annan som förvaltar skogen till något värdefullt för alla. Så min uppmaning är att röj, gallra och hugg som vi gjort i alla tider, naturligtvis med hänsyn som vi alltid brukar, då har du, jag och alla andra en värdefull plats att vistas i och njuta av i framtiden. Nu vill jag önska alla er skogsägare, medlemmar och tjänstemän en riktigt skön fortsättning på sommaren, och njut av den fantastiska skog du/ni har åstadkommit under generationer! Jan-Ove Johansson Ljungby sbo

2 Dags att planera höstens avverkningar Södra stärker nu sitt timmererbjudande genom en pris-höjning på både barr- och lövtimmer. Efterfrågan på både barr- och lövtimmer är fortsatt god och väntas bestå under hösten. Södra ser fortsatt en ökad förbrukning av timmer vid sågverken nu när bland annat sågverket i Värö ökar sin produktion ytterligare. Dessutom finns det en gallringspremie att ta del av ytterligare en tid. Priserna gäller från och med 14 maj. Priserna på barrsortimenten höjs med: y 50 kr/m 3 fub på talltimmer y 30 kr/m 3 fub på grantimmer y 30 kr/m 3 fub på klensortiment av barr Dessutom höjs priserna på sågbart löv med: y 100 kr/m 3 to för ektimmer y 25 kr/m 3 fub för björktimmer Nu höjer vi timmerpriserna! Gallra nu med premie Att gallra i rätt tid är viktigt för skogsgårdens lönsamhet på kort och lång sikt. Gallring på rätt sätt skapar plats för din skog att utvecklas till en kraftig och värdefull egendom. Vill du veta mer om hur du kan öka värdet på din skog, eller var och när du ska gallra? Kontakta din lokala skogsinspektor eller ring så hjälper vi dig till rätt person. Gallringspremie 30 kr/m 3 fub

3 Södramedlemmar avsätter skogsmark för naturvård motsvarande fotbollsplaner för naturvård Skogsägarnas frivilliga avsättningar av produktiv skogsmark är ett viktigt bidrag för att nå det nationella miljömålet Levande skogar. I genomsnitt har Södras medlemmar satt av 8 procent av sina skogar för naturvård och detta motsvarar en yta av sammanlagt cirka fotbollsplaner. Det uppgår till ett samlat värde på mellan 12 och 20 miljarder kronor. Naturvårdsskogar som sparas Områden med höga naturvärden beskrivs i den gröna skogsbruksplanen som NO eller NS. NO innebär att området skall lämnas orört och NS att enbart åtgärder som gynnar naturvärden får utföras. Produktionsskogar med naturhänsyn I samband med avverkningar i produktionsskogarna tas hänsyn till olika naturvärden såsom död ved, gamla träd, värdefulla småmiljöer med mera. Granbarkborreläget Skogsstyrelsen har fångat mycket granbarkborrar i övervakningsfällorna under maj månad. Vädret har varit varmt vilket gynnar granbarkborrens utveckling men samtidigt har det regnat en hel del vilket gör att träden har en hög motståndskraft. Det gäller att kika efter nya angrepp som ofta uppkommer i närheten av gamla angrepp och beståndkanter, speciellt i äldre skog. Ny funktionalitet i appen Skogsägare: Insektsskadad skog Att snarast avverka och uttransportera insektsskadade träd från skogen är av stor vikt för att undvika en ökning av granbarkborrepopulationen och därmed risken för eskalerade insektsskador i skogen. Kombinationen av granbarkborre och vindfälld skog inom stora delar av Södras verksamhetsområde har lett till att Södra har beslutat att införa ett nytt stöd för dig som medlem i inventerings- och registreringsarbetet av insektsskadade träd. Stödet är en vidareutveckling av skogsägarappen där man sedan tidigare har möjlighet att registrera vindfälld skog. När man registrerar insektsskadade träd bildas ett nytt kartskikt i appen. Kartskiktet är sedan möjligt att redigera vidare på Mina sidor på Skogsägarnätet, skog.sodra.com. Den nya funktionaliteten kommer att finnas tillgänglig vid månadsskiftet maj/juni, i samband med att det börjar bli möjligt att identifiera angripna träd. Använd den nya funktionen så får både du och din inspektor värdefull information om var det finns angripna träd och därmed kan de snabbt forslas ut ur skogen. Då kan du rädda virkesvärde och minska kommande skador av granbarkborre! Södras app är anpassad för både iphone och Android och kan laddas hem kostnadsfritt från Apples Appstore respektive Google play. Har du redan laddat ned Södras app Skogsägare behöver du endast uppdatera till den senaste versionen. För att använda appen används samma inloggningsuppgifter som till Södras Skogsägarnät. Sommartider och semester Det kommer under hela sommaren att finnas minst en ordinarie skogsinspektor i tjänst. Under sommaren kommer även David Johansson jobba hos oss fram till den 15 augusti. David kommer att utföra diverse uppföljningsarbeten, en del traktplanering samt vara behjälplig i arbetet för ordinarie inspektor som jobbar under sommaren. Man når David via växeln i Växjö , fråga efter David Johansson på Ljungby verksamhetsområde. Personalnytt Niklas Andersson kommer att under hösten vara föräldraledig för att därefter fortsätta arbeta på Växjö verksamhetsområde. Som ersättare har vi anställt George Franke. Han kommer närmast från jobbet som skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Blekinge. George är preliminärt på plats i Ljungby den 4 augusti och vi önskar honom hjärtligt välkommen!

4 Vinstutdelning klubbades på stämman På föreningsstämman den 14 maj genomfördes de stadgeenliga stämmoförhandlingarna där vinstutdelningen till Södras medlemmar klubbades igenom på 281 miljoner kronor. Beslutet innebär en utdelning på 4 procent på insatskapitalet (112 miljoner kronor) och 5 procent på virkesleveranserna (169 miljoner kronor). Samtidigt beslutades om utdelning på förlagsinsatser, serie D, med 5,7 procent (7 miljoner kronor). Stämmoförhandlingar och motioner Utöver sedvanliga stämmoärenden behandlades 15 motioner på stämman. Motionerna rörde ett stort antal ämnen, exempelvis utveckling av affärsformer för virkeshandel och hur Södra ska kunna skapa avsättning för medlemmarnas lövvirke och sågtimmer från nya trädslag. Dessutom valdes nya styrelseledamöter i Södras styrelse: Karin Andersson, Ulf Johansson och Anders Roman. Tillfällen att träffa Karin och Anders som båda två har sina rötter inom Tranås vo kommer komma under hösten. Södraskolan fortsätter Grundkurs för skogsägare klockan med start:. y Grundkurs för skogsägare start tisdag 26 augusti klockan plats vo-kontoret i Ljungby y Grundkurs för skogsägare start torsdag 4 september klockan plats OK Älmes klubbstuga i Älmhult Såväl intresseanmälan som anmälan till planerad kurs görs via Södras hemsida. För ytterligare information ring gärna: Jörgen Björnberg Cecilia Gerklev Jessica Björck Ta del av Södras föreningsstämma via Youtube Nu finns filmer med intervjuer från Södras föreningsstämma, skogspolitiska debatt och skogsexkursion upplagda på Södras kanal på Youtube. Du hittar dem via Skogsägarnätet, skog.sodra.com. Familjedag i Astrid Lindgrens Värld Mot slutet av sommaren är det dags för en familjedag i Astrid Lindgrens Värld för dig som är Södramedlem. I år är den förlagd till söndagen den 24 augusti. Familjebiljetten gäller för max 2 vuxna och max 3 barn (3-12 år). Biljetter gäller för det antal personer som angivits i formuläret. Barn mellan 0 och 2 år går in gratis. Det kommer att vara möjligt att anmäla intresse för biljett mellan den 30 juni till den 31 juli, antingen via Skogsägarnätet, skog.sodra.com/alv eller via talongen i Södrakontakt. Om intresset överskrider de biljetter vi har tillgängliga sker en lottning under vecka 32. De som blir tilldelade biljett kommer du att få en bekräftelse hemskickad under vecka

5 Rapport från en studiecirkel I Alvestaområdet har vi nu avslutat en studiecirkel i Skogens Vatten och jag hoppas och tror att deltagarna har tyckt att det varit givande. Vi har i grova drag utgått från boken, med fyra träffar inne på sal och två uteträffar. Sedan har vi utifrån detta haft ganska spänstiga diskussioner där vi dragit nytta av all kunskap och alla erfarenheter som funnits i gruppen. Timmarna har gått fort och oftast har vi nog faktiskt dragit ut lite mer på tiden än vad som från början var tänkt. Den avslutande träffen hade vi vid Älganässjön och Sjöatorpssjön och vattendragen i anslutning till dessa. Vi räknade nog med ett väder á la gott o blandat, men hade tur och fick bara några få vattendroppar på oss. Några bilder från träffen vill jag gärna delge alla och med det bjuda in fler att anmäla sig, antingen direkt till mig, eller till Studieförbundet Vuxenskolan i Alvesta, Välkomna! Anette Giselsson Alvesta sbo Skogens Vatten Hösten 2013 hade Agunnaryd-Ryssby en lokal skogsträff med tema Skogens Vatten. Här introducerades olika vattenfrågor som är aktuella idag. Här gavs även information om studiecirkeln Skogens Vatten som går i Vuxenskolans regi. I mars månad startade vi en kurs med 15 deltagare inklusive ledarna Arne Lundin samt Nils-Erik Linnér. De flesta deltagarna hade någon anknytning till Agunnaryd. Under ett antal måndagskvällar träffades vi i Vuxenskolans lokaler i Ljungby och som studiematerial användes boken Skogens Vatten. Kursen avslutades den 19 maj i Hästhultskogen utanför Byholma. Trots kvällens regnväder kunde vi genomföra vår uppgift att målklassificera vattendrag. Deltagarna har varit nöjda med kursens innehåll som bland annat gett kunskaper om vilken betydelse ett bra vatten har för vår levnad. Är du intresserad av att gå denna studiecirkel till hösten, anmäl dig till Vuxenskolan i Ljungby. Marianne Lundin Ljungby sbo

6 Entreprenörspresentation Skogsentreprenad AB Br. Nilsson, Traryd Bolaget startades år 1974 och ägs i dag av kusinerna Håkan och Fredrik. Företaget är verksamt främst i de sydvästra delarna av Ljungby sbo med tio maskiner och tio anställda. Blev år 2013 utsedda till Årets unga skogsmaskinföretagare av SLA. Åkamåla Skog AB I januari i år startade Mats Svensson och Ronnie Eriksson ett nytt företag. Efter många år i Åkamåla Skogsentreprenad AB, kör de nu i egen regi. Tre avverkningsgrupper finns i företaget, en slutavverkning och två gallringsgrupper. På Ljungby verksamhetsområde kör en gallringsgrupp bestående av en JD 1070D och JD 810D. Skördaren körs av Fredrik Karlsson och i skotaren huserar Thomas Granehäll. Gallringsgruppen håller för det mesta till i det nordöstra hörnet av verksamhetsområdet. I slutavverkningsgruppen kör Mats Svensson en JD 1270E och Andreas Andersson transporterar ut virket med en JD 1210E. Denna grupp delas med Växjö verksamhetsområde. Den tredje gruppen kör gallring med en Rottne H11, JD 810D med Ronnie Eriksson, Johan Eriksson samt Zackarias Lindbladh vid spakarna. Denna grupp finns på Växjö verksamhetsområde.

7 Välkommen till kommande aktiviteter Historia och våfflor Torsdagen den 31 juli klockan samlas vi vid Turistbyrån på Huseby Bruk. Gruppvis kommer vi få en introduktion till Husebys historia från år 1620 fram till våra dagar. Vi kommer även att hinna strosa runt på området en stund innan vi sedan (ca ), kör vidare i egna bilar till Skatelövs Hembygdsgård. Där kommer det att serveras våfflor och vi får en kort information från skogsbruksområdet. Vi avslutar kvällen klockan Fornåkrar, solenergi och viltskador Tisdagen den 12 augusti anordnas i samarbete med LRF Rydaholmsavdelningen en skogskväll hos Kenneth Johansson i Västenhaga, Rydaholm, klockan Kör gamla Rydaholm-Horda, följ sedan skyltning. y Information om fornåkrar av Mats Nilsson från Ryssbygymnasiet y Helene Lantz berättar lite runt viltskador y Kenneth visar sin solcellsanläggning och Bernt Nyberg från företaget Solpanelen informerar y Aktuellt från Ljungby vo Vid frågor kontakta: Kenneth Johansson eller Helene Lantz Välkommen! Alvesta sbo Komet, halmbalar och grillat Torsdagen den 7 augusti klockan hälsar vi hela familjen välkommen till Ågård, Hornsborg och Christian, Mikaela, Ingmar och Barbro. Vi träffas vid Tuvesjöns badplats för vidare äventyr. Följ skyltar från Hornsborg mot Askenäs, efter två kilometer är ni framme. y Vi kommer att besöka en härlig lövskog som väl kan klassas in i länets Kometprogram. Här får ni information om Komet samt vad som gäller vid klassning av område samt ersättningar som är möjliga y Efter en åktur med traktor och vagn sittande på halmbalar blir det återsamling vid badstranden, där vi njuter av kvällen med korv, bröd, kaffe och kaka y När solen sakta börjar glida ner över sjön får vi höra Pelle Nävers fantastiska dikter återskapade av Bengt Birgersson Välkommen! Ljungby sbo Historisk vandring Söndagen den 7 september klockan är det familjedag, en historisk vandring på kulturstig med guiden Kenneth Wigermo. På kulturstigen mellan Älmhult och Pjätteryd kan du se lämningar efter gammal bebyggelse och spår efter jord- och skogsbruk av diverse slag från medeltid och framåt. Härlundadagen har bytt dag till 13 september! Lördagen den 6 september klockan Södra medverkar, kom och besök oss, ta chansen att prata med våra representanter på plats. Komet-program och naturvårdsavtal Tisdagen den 2 september klockan hos Arne och Inga-Lill Gunnarsson i Gräsholma 4:17 mellan Markaryd och Strömsnäsbruk. Vi besöker ett område längs ån Lagan som familjen Gunnarsson upplåtit till Komet-projektet och diskuterar kring naturvård och skogbruk. Södra informerar och fika bjuds under kvällen Välkommen! Älmhult-Markaryd sbo Medlemsfest Vi vill redan nu flagga för den kommande medlemsfesten den 25 oktober i Södra Ljunga bygdegård. Planerad start klockan Närmare uppgifter kring anmälan, pris och program kommer i nästa Sbo-nytt, men boka kvällen redan nu i din kalender. Medlemsfesten anordnas gemensamt av de tre skogsbruksområdena inom Ljungbyverksamhetsområde: Älmhult-Markaryd sbo, Ljungby sbo och Alvesta sbo. Boka 25 oktober

8 Avsändare: Södra, Växjö Förnamn Efternamn Adressrad 1 Adressrad 2 Postnr Postadress Land B Höstplantera tillsammans med Södra Att plantera i början av hösten är lika bra eller till och med bättre än på våren. Marktemperaturen är hög och plantornas rotsystem är fortfarande aktivt vilket gör att plantorna kan starta sin tillväxt tidigt följande vår, med ett redan etablerat rotsystem. Vi bjuder på viltbehandling För att skydda dina plantor från viltbetning första året bjuder Södra på viltbehandling utan extra kostnad när du beställer täckrotsplantor eller PluggPlusEtt-plantor för sensommar- och höstleverans Vårt giftfria plantskydd Cambiguard skyddar plantorna från snytbaggeangrepp i upp till två år, så när du planterar på sensommaren eller hösten är plantskyddet helt intakt till nästa sommar. Våra plantor beställer du av din lokala skogsinspektor. Kontaktinformation Ljungby verksamhetsområde, Garvaren, Ljungby Henrik Nordlund, områdeschef Johnny Yngvesson, produktionsledare Samuel Blomgren, skogsvårdsledare, tjänstledig Fredrik Ottosson, skogsvårdsledare, vikarie Magnus Göransson, skogsinspektor Tomas Axelsson, skogsinspektor Leif Bojestig, skogsinspektor Johnny Ekedahl, skogsinspektor Sven Karlsson, skogsinspektor Niklas Andersson, skogsinspektor Jan Kristensson, skogsinspektor Avräkningar, fakturor, prisräkning, årsbesked m.m. Södra kundservice Medlemskap, insatser, ägar- och kapitalfrågor Södra medlemsavdelning Skogsägarnätet Felanmälan för funktioner, nyhetstips eller synpunkter på innehållet Besök vårt Skogsägarnät skog.sodra.com

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 6 december 2013 Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel Julkrans med material från

Läs mer

Lokaleko. Det är tio år sedan Gudrun. Jag har reflekterat en hel del kring. Kronobergs distrikt

Lokaleko. Det är tio år sedan Gudrun. Jag har reflekterat en hel del kring. Kronobergs distrikt Lokaleko Information från Skogsstyrelsen Nummer 2 I 2015 Kronobergs distrikt Ledare. Jerker Bergdahl, Stf. DISTRIKTSCHEf Det är tio år sedan Gudrun De mest lyckade föryngringarna efter stormen Gudrun är

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Lokaleko. Få mer kunskap om skogen på vår hemsida

Lokaleko. Få mer kunskap om skogen på vår hemsida Lokaleko Information från Skogsstyrelsen Nummer 2 I 2015 Norra och södra Dalarnas distrikt Ledare. Emma Andersson, DISTRIKTSCHEF, norra Dalarna Rune Arvidsson, distriktchef, södra dalarna Få mer kunskap

Läs mer

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2012 Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen Se till att vindfällena

Läs mer

FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER B SVERIGE PORTO BETALT NR 1 2006 FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Kungabesöket SID 3 Markberedning SID 4 Risker för insektsangrepp SID 8 Militär radar i jakten

Läs mer

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2007 Rekordhöga priser på virke PLUS Skogsvård ger extra trygghet Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare Fjällräven hotat charmtroll Ledaren Sveriges högsta virkespriser

Läs mer

Värdefull. Bevarar kulturen. Banken erbjuder färdig e-butik. Bytte bank. Skippa kortet. Eva Kristina Hammarskjöld

Värdefull. Bevarar kulturen. Banken erbjuder färdig e-butik. Bytte bank. Skippa kortet. Eva Kristina Hammarskjöld Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 8 Nummer 2 2013 Bytte bank Ansgarius Svensson AB värderar engagemang Skippa kortet Nu kan du betala med mobilen i Vimmerby Eva Kristina Hammarskjöld

Läs mer

kontakt Lars Idermark, ny vd och koncernchef i Södra Södras resultatrapport Välkommen till ditt årsmöte! Goda råd från en pimpelmästare

kontakt Lars Idermark, ny vd och koncernchef i Södra Södras resultatrapport Välkommen till ditt årsmöte! Goda råd från en pimpelmästare kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2013 Lars Idermark, ny vd och koncernchef i Södra Södras resultatrapport Välkommen till ditt årsmöte! Goda råd från en pimpelmästare Lönsamt med kortare

Läs mer

...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden...

...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden... ...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden... Skogsavverkning i Anundsjö 95. Fotograf Karl-Otto Strandberg En historisk tillbakablick medlemmar ingick när föreningen bildades, i dag är medlemsantalet

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 6 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 1470E IT4 John Deeres effektivaste slutavverkare någonsin! JohnDeere.se 441 428 ingår som en medlemsförmån i landets fyra

Läs mer

jag blev med skog! NYTT #1 2014 VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN Ny Klöver över-serie om generationsskifte SID 8 En pall är inte bara en pall SID 3

jag blev med skog! NYTT #1 2014 VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN Ny Klöver över-serie om generationsskifte SID 8 En pall är inte bara en pall SID 3 Vida NYTT B SVERIGE PORTO BETALT #1 2014 VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN Ny Klöver över-serie om generationsskifte SID 8 hjälp, jag blev med skog! En pall är inte bara en pall SID 3 NYHET BARNENS VIDA SID 12 Det

Läs mer

Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde

Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2013:11 Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde Market survey for Södra skogsägarna within Vimmerby management district

Läs mer

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2008 tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen LEDAREN Mer skog för en god miljö SCA

Läs mer

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2011 Ställ krav på kvalitet när du gallrar Bark i brödet ny het trend Kampen mot granbarkborrar fortsätter Träna i din skog LEDAREN Älg- och insektsmat eller värdefull råvara?

Läs mer

gör skillnad! seminarier i vår

gör skillnad! seminarier i vår Aktiva en tematidning från lrf jämtland kvinnor med skog gör skillnad! seminarier i vår Inspiration för och av kvinnor som vill något med skogen! östersund 20/3 Med Marie Simonsson, Anna Fors Ward och

Läs mer

Ett besök i Sveriges trädgård

Ett besök i Sveriges trädgård Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2009 pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn.

Läs mer

kontakt Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb

kontakt Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2011 Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb Kartonger för sommarens bär innehåll

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2011 Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum Höga mätningskrav blir ännu högre

Läs mer

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. Så lever julgranen längre. Årlig skörd i granskogen. Fina priser i Julkorsordet!

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. Så lever julgranen längre. Årlig skörd i granskogen. Fina priser i Julkorsordet! Nr 6 2008 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Lignin skogens nya guld Smyghöjd gräns för ersättning Hyr ut huset på bästa sätt Årlig skörd i granskogen Så lever julgranen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nr 1 2007. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 1 2007. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 1 2007 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 500 år på samma skogsgård Intensiv jakt på granbarkborrar Södra bygger vindkraftverk Torvmarken kan ge miljoner Det tyska

Läs mer

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012 Medlemsblad för Nr 1 2012 TRÄDGÅRDS BLADET Redaktörer i detta nummer: Julia Lokka och Örjan Sandberg Redaktionen tar tacksamt emot bidrag till bladet, helst i digital form till: info@forshagahemtradgard.se

Läs mer