SBO-NYTT. Information från Ljungby verksamhetsområde juli Hej alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBO-NYTT. Information från Ljungby verksamhetsområde juli 2014. Hej alla"

Transkript

1 SBO-NYTT Information från Ljungby verksamhetsområde juli 2014 Hej alla När jag sitter och skriver till er har midsommaren passerat och dagarna börjar bli kortare så smått. För mig har våren och sommaren hittills varit mycket bra. Sköna dagar och sköna kvällar med grillning och kvällspromenader i skogen. Vindfällorna på min lilla fastighet är upparbetade och sågade till framtida behov. När jag ser ut över planteringar som är gjorda blir man så här på sommaren helt förundrad över växtlighet och livskraft hos allt växande. Skotten är redan långa och visst är skog en fantastisk investering. Växer av sig själv varje år men skötseln är nog så viktig. Jag minns så väl min far sa att ju mer man röjer och gallrar i skogen ju mer växer den! Så sant. Och detta vill jag verkligen uppmana er att göra! En passiv skötsel gynnar ingen och jag vet att behövs hjälp och man inte orkar eller hinner så löser Södra det åt oss. Tänk vilken förmån vi har som medlemmar att äga en skogsägarförening som ser till att ta hand om vårt virke, förädla, utveckla nya produkter och ge service på olika sätt till oss medlemmar. Ja inte bara service på det sättet utan jobbar också på ett fantastiskt sätt med näringspolitik där bland andra Mats Blomberg är en stor tillgång för oss medlemmar. Med de utspel från olika organisationer som vi kan läsa om i tidningarna måste vi ta debatten och styra upp med fakta vad det innebär att vara skogsägare och alla de åtgärder vi gör för den biologiska mångfalden, de härliga skogsområden vi har och som är gratis för våra medborgare att vistas och njuta i. Vad hade alla vackra skogar varit om inte det skötts av en hängiven skogsägare? Jag besökte i veckan ett naturreservat där ägarna i alla tider skött skogen, huggit upp vindfällor, röjt och haft skogsbete. Då blir det helt plötsligt intressant för samhället att ta över! Nu efter att staten tagit över ligger vinfällor utspridda, en del upphuggna och de stora 150 års tallarna och dess stockar, ( kubikmeter) är flyttade till ett sly hygge och utspridda i naturen på ett stort område. Är det riktigt klokt egentligen? Att använda skattepengar på detta sätt? Vad blir det för skog i framtiden av detta? Nej, det är du som skogsägare som gör skillnad. Det är du och ingen annan som förvaltar skogen till något värdefullt för alla. Så min uppmaning är att röj, gallra och hugg som vi gjort i alla tider, naturligtvis med hänsyn som vi alltid brukar, då har du, jag och alla andra en värdefull plats att vistas i och njuta av i framtiden. Nu vill jag önska alla er skogsägare, medlemmar och tjänstemän en riktigt skön fortsättning på sommaren, och njut av den fantastiska skog du/ni har åstadkommit under generationer! Jan-Ove Johansson Ljungby sbo

2 Dags att planera höstens avverkningar Södra stärker nu sitt timmererbjudande genom en pris-höjning på både barr- och lövtimmer. Efterfrågan på både barr- och lövtimmer är fortsatt god och väntas bestå under hösten. Södra ser fortsatt en ökad förbrukning av timmer vid sågverken nu när bland annat sågverket i Värö ökar sin produktion ytterligare. Dessutom finns det en gallringspremie att ta del av ytterligare en tid. Priserna gäller från och med 14 maj. Priserna på barrsortimenten höjs med: y 50 kr/m 3 fub på talltimmer y 30 kr/m 3 fub på grantimmer y 30 kr/m 3 fub på klensortiment av barr Dessutom höjs priserna på sågbart löv med: y 100 kr/m 3 to för ektimmer y 25 kr/m 3 fub för björktimmer Nu höjer vi timmerpriserna! Gallra nu med premie Att gallra i rätt tid är viktigt för skogsgårdens lönsamhet på kort och lång sikt. Gallring på rätt sätt skapar plats för din skog att utvecklas till en kraftig och värdefull egendom. Vill du veta mer om hur du kan öka värdet på din skog, eller var och när du ska gallra? Kontakta din lokala skogsinspektor eller ring så hjälper vi dig till rätt person. Gallringspremie 30 kr/m 3 fub

3 Södramedlemmar avsätter skogsmark för naturvård motsvarande fotbollsplaner för naturvård Skogsägarnas frivilliga avsättningar av produktiv skogsmark är ett viktigt bidrag för att nå det nationella miljömålet Levande skogar. I genomsnitt har Södras medlemmar satt av 8 procent av sina skogar för naturvård och detta motsvarar en yta av sammanlagt cirka fotbollsplaner. Det uppgår till ett samlat värde på mellan 12 och 20 miljarder kronor. Naturvårdsskogar som sparas Områden med höga naturvärden beskrivs i den gröna skogsbruksplanen som NO eller NS. NO innebär att området skall lämnas orört och NS att enbart åtgärder som gynnar naturvärden får utföras. Produktionsskogar med naturhänsyn I samband med avverkningar i produktionsskogarna tas hänsyn till olika naturvärden såsom död ved, gamla träd, värdefulla småmiljöer med mera. Granbarkborreläget Skogsstyrelsen har fångat mycket granbarkborrar i övervakningsfällorna under maj månad. Vädret har varit varmt vilket gynnar granbarkborrens utveckling men samtidigt har det regnat en hel del vilket gör att träden har en hög motståndskraft. Det gäller att kika efter nya angrepp som ofta uppkommer i närheten av gamla angrepp och beståndkanter, speciellt i äldre skog. Ny funktionalitet i appen Skogsägare: Insektsskadad skog Att snarast avverka och uttransportera insektsskadade träd från skogen är av stor vikt för att undvika en ökning av granbarkborrepopulationen och därmed risken för eskalerade insektsskador i skogen. Kombinationen av granbarkborre och vindfälld skog inom stora delar av Södras verksamhetsområde har lett till att Södra har beslutat att införa ett nytt stöd för dig som medlem i inventerings- och registreringsarbetet av insektsskadade träd. Stödet är en vidareutveckling av skogsägarappen där man sedan tidigare har möjlighet att registrera vindfälld skog. När man registrerar insektsskadade träd bildas ett nytt kartskikt i appen. Kartskiktet är sedan möjligt att redigera vidare på Mina sidor på Skogsägarnätet, skog.sodra.com. Den nya funktionaliteten kommer att finnas tillgänglig vid månadsskiftet maj/juni, i samband med att det börjar bli möjligt att identifiera angripna träd. Använd den nya funktionen så får både du och din inspektor värdefull information om var det finns angripna träd och därmed kan de snabbt forslas ut ur skogen. Då kan du rädda virkesvärde och minska kommande skador av granbarkborre! Södras app är anpassad för både iphone och Android och kan laddas hem kostnadsfritt från Apples Appstore respektive Google play. Har du redan laddat ned Södras app Skogsägare behöver du endast uppdatera till den senaste versionen. För att använda appen används samma inloggningsuppgifter som till Södras Skogsägarnät. Sommartider och semester Det kommer under hela sommaren att finnas minst en ordinarie skogsinspektor i tjänst. Under sommaren kommer även David Johansson jobba hos oss fram till den 15 augusti. David kommer att utföra diverse uppföljningsarbeten, en del traktplanering samt vara behjälplig i arbetet för ordinarie inspektor som jobbar under sommaren. Man når David via växeln i Växjö , fråga efter David Johansson på Ljungby verksamhetsområde. Personalnytt Niklas Andersson kommer att under hösten vara föräldraledig för att därefter fortsätta arbeta på Växjö verksamhetsområde. Som ersättare har vi anställt George Franke. Han kommer närmast från jobbet som skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Blekinge. George är preliminärt på plats i Ljungby den 4 augusti och vi önskar honom hjärtligt välkommen!

4 Vinstutdelning klubbades på stämman På föreningsstämman den 14 maj genomfördes de stadgeenliga stämmoförhandlingarna där vinstutdelningen till Södras medlemmar klubbades igenom på 281 miljoner kronor. Beslutet innebär en utdelning på 4 procent på insatskapitalet (112 miljoner kronor) och 5 procent på virkesleveranserna (169 miljoner kronor). Samtidigt beslutades om utdelning på förlagsinsatser, serie D, med 5,7 procent (7 miljoner kronor). Stämmoförhandlingar och motioner Utöver sedvanliga stämmoärenden behandlades 15 motioner på stämman. Motionerna rörde ett stort antal ämnen, exempelvis utveckling av affärsformer för virkeshandel och hur Södra ska kunna skapa avsättning för medlemmarnas lövvirke och sågtimmer från nya trädslag. Dessutom valdes nya styrelseledamöter i Södras styrelse: Karin Andersson, Ulf Johansson och Anders Roman. Tillfällen att träffa Karin och Anders som båda två har sina rötter inom Tranås vo kommer komma under hösten. Södraskolan fortsätter Grundkurs för skogsägare klockan med start:. y Grundkurs för skogsägare start tisdag 26 augusti klockan plats vo-kontoret i Ljungby y Grundkurs för skogsägare start torsdag 4 september klockan plats OK Älmes klubbstuga i Älmhult Såväl intresseanmälan som anmälan till planerad kurs görs via Södras hemsida. För ytterligare information ring gärna: Jörgen Björnberg Cecilia Gerklev Jessica Björck Ta del av Södras föreningsstämma via Youtube Nu finns filmer med intervjuer från Södras föreningsstämma, skogspolitiska debatt och skogsexkursion upplagda på Södras kanal på Youtube. Du hittar dem via Skogsägarnätet, skog.sodra.com. Familjedag i Astrid Lindgrens Värld Mot slutet av sommaren är det dags för en familjedag i Astrid Lindgrens Värld för dig som är Södramedlem. I år är den förlagd till söndagen den 24 augusti. Familjebiljetten gäller för max 2 vuxna och max 3 barn (3-12 år). Biljetter gäller för det antal personer som angivits i formuläret. Barn mellan 0 och 2 år går in gratis. Det kommer att vara möjligt att anmäla intresse för biljett mellan den 30 juni till den 31 juli, antingen via Skogsägarnätet, skog.sodra.com/alv eller via talongen i Södrakontakt. Om intresset överskrider de biljetter vi har tillgängliga sker en lottning under vecka 32. De som blir tilldelade biljett kommer du att få en bekräftelse hemskickad under vecka

5 Rapport från en studiecirkel I Alvestaområdet har vi nu avslutat en studiecirkel i Skogens Vatten och jag hoppas och tror att deltagarna har tyckt att det varit givande. Vi har i grova drag utgått från boken, med fyra träffar inne på sal och två uteträffar. Sedan har vi utifrån detta haft ganska spänstiga diskussioner där vi dragit nytta av all kunskap och alla erfarenheter som funnits i gruppen. Timmarna har gått fort och oftast har vi nog faktiskt dragit ut lite mer på tiden än vad som från början var tänkt. Den avslutande träffen hade vi vid Älganässjön och Sjöatorpssjön och vattendragen i anslutning till dessa. Vi räknade nog med ett väder á la gott o blandat, men hade tur och fick bara några få vattendroppar på oss. Några bilder från träffen vill jag gärna delge alla och med det bjuda in fler att anmäla sig, antingen direkt till mig, eller till Studieförbundet Vuxenskolan i Alvesta, Välkomna! Anette Giselsson Alvesta sbo Skogens Vatten Hösten 2013 hade Agunnaryd-Ryssby en lokal skogsträff med tema Skogens Vatten. Här introducerades olika vattenfrågor som är aktuella idag. Här gavs även information om studiecirkeln Skogens Vatten som går i Vuxenskolans regi. I mars månad startade vi en kurs med 15 deltagare inklusive ledarna Arne Lundin samt Nils-Erik Linnér. De flesta deltagarna hade någon anknytning till Agunnaryd. Under ett antal måndagskvällar träffades vi i Vuxenskolans lokaler i Ljungby och som studiematerial användes boken Skogens Vatten. Kursen avslutades den 19 maj i Hästhultskogen utanför Byholma. Trots kvällens regnväder kunde vi genomföra vår uppgift att målklassificera vattendrag. Deltagarna har varit nöjda med kursens innehåll som bland annat gett kunskaper om vilken betydelse ett bra vatten har för vår levnad. Är du intresserad av att gå denna studiecirkel till hösten, anmäl dig till Vuxenskolan i Ljungby. Marianne Lundin Ljungby sbo

6 Entreprenörspresentation Skogsentreprenad AB Br. Nilsson, Traryd Bolaget startades år 1974 och ägs i dag av kusinerna Håkan och Fredrik. Företaget är verksamt främst i de sydvästra delarna av Ljungby sbo med tio maskiner och tio anställda. Blev år 2013 utsedda till Årets unga skogsmaskinföretagare av SLA. Åkamåla Skog AB I januari i år startade Mats Svensson och Ronnie Eriksson ett nytt företag. Efter många år i Åkamåla Skogsentreprenad AB, kör de nu i egen regi. Tre avverkningsgrupper finns i företaget, en slutavverkning och två gallringsgrupper. På Ljungby verksamhetsområde kör en gallringsgrupp bestående av en JD 1070D och JD 810D. Skördaren körs av Fredrik Karlsson och i skotaren huserar Thomas Granehäll. Gallringsgruppen håller för det mesta till i det nordöstra hörnet av verksamhetsområdet. I slutavverkningsgruppen kör Mats Svensson en JD 1270E och Andreas Andersson transporterar ut virket med en JD 1210E. Denna grupp delas med Växjö verksamhetsområde. Den tredje gruppen kör gallring med en Rottne H11, JD 810D med Ronnie Eriksson, Johan Eriksson samt Zackarias Lindbladh vid spakarna. Denna grupp finns på Växjö verksamhetsområde.

7 Välkommen till kommande aktiviteter Historia och våfflor Torsdagen den 31 juli klockan samlas vi vid Turistbyrån på Huseby Bruk. Gruppvis kommer vi få en introduktion till Husebys historia från år 1620 fram till våra dagar. Vi kommer även att hinna strosa runt på området en stund innan vi sedan (ca ), kör vidare i egna bilar till Skatelövs Hembygdsgård. Där kommer det att serveras våfflor och vi får en kort information från skogsbruksområdet. Vi avslutar kvällen klockan Fornåkrar, solenergi och viltskador Tisdagen den 12 augusti anordnas i samarbete med LRF Rydaholmsavdelningen en skogskväll hos Kenneth Johansson i Västenhaga, Rydaholm, klockan Kör gamla Rydaholm-Horda, följ sedan skyltning. y Information om fornåkrar av Mats Nilsson från Ryssbygymnasiet y Helene Lantz berättar lite runt viltskador y Kenneth visar sin solcellsanläggning och Bernt Nyberg från företaget Solpanelen informerar y Aktuellt från Ljungby vo Vid frågor kontakta: Kenneth Johansson eller Helene Lantz Välkommen! Alvesta sbo Komet, halmbalar och grillat Torsdagen den 7 augusti klockan hälsar vi hela familjen välkommen till Ågård, Hornsborg och Christian, Mikaela, Ingmar och Barbro. Vi träffas vid Tuvesjöns badplats för vidare äventyr. Följ skyltar från Hornsborg mot Askenäs, efter två kilometer är ni framme. y Vi kommer att besöka en härlig lövskog som väl kan klassas in i länets Kometprogram. Här får ni information om Komet samt vad som gäller vid klassning av område samt ersättningar som är möjliga y Efter en åktur med traktor och vagn sittande på halmbalar blir det återsamling vid badstranden, där vi njuter av kvällen med korv, bröd, kaffe och kaka y När solen sakta börjar glida ner över sjön får vi höra Pelle Nävers fantastiska dikter återskapade av Bengt Birgersson Välkommen! Ljungby sbo Historisk vandring Söndagen den 7 september klockan är det familjedag, en historisk vandring på kulturstig med guiden Kenneth Wigermo. På kulturstigen mellan Älmhult och Pjätteryd kan du se lämningar efter gammal bebyggelse och spår efter jord- och skogsbruk av diverse slag från medeltid och framåt. Härlundadagen har bytt dag till 13 september! Lördagen den 6 september klockan Södra medverkar, kom och besök oss, ta chansen att prata med våra representanter på plats. Komet-program och naturvårdsavtal Tisdagen den 2 september klockan hos Arne och Inga-Lill Gunnarsson i Gräsholma 4:17 mellan Markaryd och Strömsnäsbruk. Vi besöker ett område längs ån Lagan som familjen Gunnarsson upplåtit till Komet-projektet och diskuterar kring naturvård och skogbruk. Södra informerar och fika bjuds under kvällen Välkommen! Älmhult-Markaryd sbo Medlemsfest Vi vill redan nu flagga för den kommande medlemsfesten den 25 oktober i Södra Ljunga bygdegård. Planerad start klockan Närmare uppgifter kring anmälan, pris och program kommer i nästa Sbo-nytt, men boka kvällen redan nu i din kalender. Medlemsfesten anordnas gemensamt av de tre skogsbruksområdena inom Ljungbyverksamhetsområde: Älmhult-Markaryd sbo, Ljungby sbo och Alvesta sbo. Boka 25 oktober

8 Avsändare: Södra, Växjö Förnamn Efternamn Adressrad 1 Adressrad 2 Postnr Postadress Land B Höstplantera tillsammans med Södra Att plantera i början av hösten är lika bra eller till och med bättre än på våren. Marktemperaturen är hög och plantornas rotsystem är fortfarande aktivt vilket gör att plantorna kan starta sin tillväxt tidigt följande vår, med ett redan etablerat rotsystem. Vi bjuder på viltbehandling För att skydda dina plantor från viltbetning första året bjuder Södra på viltbehandling utan extra kostnad när du beställer täckrotsplantor eller PluggPlusEtt-plantor för sensommar- och höstleverans Vårt giftfria plantskydd Cambiguard skyddar plantorna från snytbaggeangrepp i upp till två år, så när du planterar på sensommaren eller hösten är plantskyddet helt intakt till nästa sommar. Våra plantor beställer du av din lokala skogsinspektor. Kontaktinformation Ljungby verksamhetsområde, Garvaren, Ljungby Henrik Nordlund, områdeschef Johnny Yngvesson, produktionsledare Samuel Blomgren, skogsvårdsledare, tjänstledig Fredrik Ottosson, skogsvårdsledare, vikarie Magnus Göransson, skogsinspektor Tomas Axelsson, skogsinspektor Leif Bojestig, skogsinspektor Johnny Ekedahl, skogsinspektor Sven Karlsson, skogsinspektor Niklas Andersson, skogsinspektor Jan Kristensson, skogsinspektor Avräkningar, fakturor, prisräkning, årsbesked m.m. Södra kundservice Medlemskap, insatser, ägar- och kapitalfrågor Södra medlemsavdelning Skogsägarnätet Felanmälan för funktioner, nyhetstips eller synpunkter på innehållet Besök vårt Skogsägarnät skog.sodra.com

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid SBO-NYTT Information från Mark skogsbruksområde juni 2015 Vilken härlig tid Nu är väl livet som bäst, dagarna är långa, solen värmer gott ibland och det händer mycket i naturen när allting förnyas. I går

Läs mer

SBO-NYTT. Södra höjer priset på lövmassaved. Information från Älmhult-Markaryd skogsbruksområde april 2015. Ordföranden har ordet

SBO-NYTT. Södra höjer priset på lövmassaved. Information från Älmhult-Markaryd skogsbruksområde april 2015. Ordföranden har ordet SBO-NYTT Information från Älmhult-Markaryd skogsbruksområde april 2015 Ordföranden har ordet Ännu ett årsmöte har passerat med goda talare i form av Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog och Karin

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

Investeringskalkyler, föryngring

Investeringskalkyler, föryngring Investeringskalkyler, föryngring En investeringskalkyl görs för att beräkna lönsamheten av en investering i t.ex. en maskin eller en åtgärd. Föryngringskostnaden betraktas ofta som en investering som ger

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen 2 Södras plantor Förädlingens bidrag till ökad tillväxt på gran 650 Total produktion av gagnvirke (m 3 sk), hela omloppstiden 600 550 500 450 Lokalt material

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

Prislista Södras plantor 2015

Prislista Södras plantor 2015 Prislista Södras plantor 2015 2 PRISLISTA PLANTOR Södras plantprislista 2015 Inom Södra har vi 50 års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län I arbetsgruppen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län har följande deltagare medverkat. Jonas Geholm

Läs mer

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll Att äga Södra så fungerar Södramodellen Innehåll Vad är Södra?... 2 Södras uppdrag... 2 Historien om Södra... 2 Att äga och göra affärer med Södra... 4 Sköta skog och sälja virke... 4 Våra industrier skapar

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER B SVERIGE PORTO BETALT NR 1 2006 FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Kungabesöket SID 3 Markberedning SID 4 Risker för insektsangrepp SID 8 Militär radar i jakten

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2013

Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2013 Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 213 Åke Lindelöw SLU Inst f ekologi 1 Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 213 Genomförande

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER Ödenäs kyrkby: skiktad heterogen skog. Rekommenderad att brukas med k-skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk), kalhyggesfritt

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Guida dig själv! 1 km vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Kontakta oss telefon: 0435-44 21 20 e-post: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se Mer info på vår hemsida: www.soderasensnationalpark.se Bra att veta

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Program för länsstämmohelg 2008

Program för länsstämmohelg 2008 Program för länsstämmohelg 2008 Tid: Fredag-söndag 11-13 april 2008 Plats: Kalix folkhögskola Fredag 18.00-22.00 Välkommen! Introduktion med fika. Hur många VD-löner får man om man bygger ut en utterbäck?

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31.

B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31. B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31. 1 Aktiviteter under året. 2 Ordinarie Årsmöte Den 21 maj höll föreningen ordinarie föreningsstämma på Skogsstyrelsens

Läs mer

Välkomsterbjudande! Äger du några träd. Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. eller en hel skog?

Välkomsterbjudande! Äger du några träd. Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. eller en hel skog? Äger du några träd Välkomsterbjudande! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande eller en hel skog? Tillsammans är vi starka Du som har skog, liten som stor, spelar en viktig roll i de gröna näringarna.

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Kommunens markinnehav är en grundsten i utvecklingen av det hållbara Borlänge 2 Skogen en del av vår framtid Borlänges väg mot visionen det hållbara

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka Gallring intäkt och investering Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med

Läs mer

Månadsbrev januari 2012

Månadsbrev januari 2012 Till handledare och samordnare i Säkert Bondförnuft Månadsbrev januari 2012 Hej igen och god fortsättning på det nya året! Ett extra tack till dig som var med på fortbildningsdagarna. Det blev nyttiga

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

uppdaterad 2015-09-12 Aktiviteter 2015

uppdaterad 2015-09-12 Aktiviteter 2015 Som vanligt har vi våra fasta träffar. Januari uppdaterad 2015-09-12 Flitiga fingrar, för oss som vill träffas och prata och skapa lite tillsammans. Datum 2015: 10.00-12.00 i Ingelstad. För mer information,

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveaskog i korthet kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveriges ledande skogsföretag Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle till cirka 170 kunder inom främst

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Nyhetsbrev NYA KURSER! PÅ GÅNG! PLATSER KVAR!

Nyhetsbrev NYA KURSER! PÅ GÅNG! PLATSER KVAR! Nyhetsbrev nr 5 ~ 2015 vecka 15 Hej Alla Åbk:are! Här kommer lite nyheter efter påskledigheten. Nu när det är sommartid börjar vi även med skott träning på klubben! Vi börjar torsdagen den 9 april och

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10 Månadsbrev april I detta nummer kan ni läsa om hur det gick på grilldagen, öppningsdagen och annat som hänt efter det. Det kommer en del uppmaningar och slutligen en inbjudan till jippo från en ny sponsor.

Läs mer

Intressant kväll samlade många

Intressant kväll samlade många Intressant kväll samlade många Ekonomi- och skattekvällarna som Korsnäs bjöd in till i april samlade ett 50-tal intresserade skogsägare. Katarina Mowits från LRF Konsult Skogsbyrån informerade om de nya

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Sbo-handledning Förtroendevald i skogsbruksområdet

Sbo-handledning Förtroendevald i skogsbruksområdet Sbo-handledning Förtroendevald i skogsbruksområdet www.norra.se Innehåll Sbo-verksamhetens syfte och Sbo-rådens uppgifter sid 2 Ekonomin i skogsbruksområdet 6 Valberedning i skogsbruksområdet 6 VO-råd

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015 Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal Medlem som önskar ta upp ärende på årsmötet, skall inkomma

Läs mer