SBO-NYTT. Södra höjer priset på lövmassaved. Information från Alvesta skogsbruksområde april Ordföranden har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBO-NYTT. Södra höjer priset på lövmassaved. Information från Alvesta skogsbruksområde april 2015. Ordföranden har ordet"

Transkript

1 SBO-NYTT Information från Alvesta skogsbruksområde april 2015 Ordföranden har ordet Igår var ännu en sådan där underbar dag, de nordliga vindarna byttes mot sydliga och man ångrade att långkalsongerna åkte på. Visst är det något speciellt med de första vårdagarna när värmen kommer och allt börjar spira. På Södregård var det dags att förbereda trädgårdslandet inför årets säsong, färskpotatis, morötter, squash ska sättas eller sås och om några månader ser vi resultatet. Känslan att odla och se när det växer är något som vi alla människor brinner för. Skillnaden är att i skogen pratar vi om 80 år stället för 4 månader och det är den förståelsen som är svår för oss skogsägare att förklara. Den skogen som jag avverkar har min farfar planterat och min far gallrat. Men vi får inte ge upp, i dagens samhälle med kvartalsekonomi och just in time står skogen för något unikt som kräver långsiktiga beslut. Förändringar tar tid inom skogen och det är först nu som vi kan se resultaten av 1994 års skogsvårdslag där produktion och miljö likställdes under parollen frihet under ansvar. Andelen skog som är äldre än 120 år har fördubblats under de senaste 20 åren, andelen död ved ökar för varje år och lövet är på frammarsch. Min åsikt är att vi är på rätt väg och att nu börja prata om regleringar och tvingande avsättningar är fel väg att gå. Här har vi förtroendevalda en stor uppgift framför oss, vi måste förmedla vårt budskap till politikerna, miljörörelsen och våra medborgare, frihet under ansvar är värt att bevara. Som ni säkert vet, har jag sedan jag blev förtroendevald 2008 jobbat mycket med säkerhetsfrågor, det är något som jag brinner för och som jag fortsättningsvis kommer att lägga stort fokus på. En annan fråga som jag tycker hamnar lite i skymundan är Södras sätt att se på oss självverksamma. Enligt ändamålsparagarafen ska Södra stödja och utveckla enskilt skogsbruk och här tycker jag det finns mer att göra. Vi självverksamma ska ses som en resurs och Södra ska vara vårt första val. Jag hade tänkt göra en kortare beskrivning av mig själv men det får jag återkomma med längre fram. Tills sist måste jag tacka för förtroendet att få leda Alvesta sbo. Det ska bli ett inspirerande och ärofyllt uppdrag och jag hoppas att vi inom förtroenderådet kommer att uppfylla era förväntningar. Marcus Klevegård Ordförande Alvesta sbo Södra höjer priset på lövmassaved Södra ersätter den kontrakteringspremie för lövmassaved som gällt sedan den 10 februari med en motsvarande prishöjning på 25 kr/ m 3 fub, nominellt från och med den 15 april. Den milda och nederbördsrika vintern tillsammans med stormupparbetning har medfört ett svagare flöde av lövvirke samtidigt som efterfrågan på löv är god. Detta gäller såväl lövmassaved som sågbart löv. Södras erbjudande på löv är fortsatt starkt vilket ger förutsättningar för en hög aktivitet i lövskogsbruket, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog. De nya priserna efter höjningen är: Rensorterad björkmassaved 320 kr/m 3 fub Rensorterad aspmassaved 320 kr/m 3 fub Osorterad lövmassaved 275 kr/m 3 fub

2 Starkt år för Södra Södra har gjort ett starkt år 2014 och redovisar ett rörelseresultat om MSEK (-417). Rörelseresultat har förbättrades med 1,9 miljarder mot föregående år. Det starka resultatet förklaras av ett bra marknadsläge, goda färdigvarupriser, en gynnsam valutasituation och genomförda effektiviseringar. Vi är väl rustade för fortsatta investeringar i att bygga ett ännu starkare och mer framgångsrikt Södra, säger koncernchef Lars Idermark. För utförligare rapport besök, skog.sodra.com. Vinstutdelning till dig som är medlem i Södra Styrelsen föreslår föreningsstämman en vinstdelning till Södras medlemmar om 553 MSEK. Utdelningen på insatskapitalet föreslås med 6 procent om 170 MSEK, utdelning på virkesleveranserna med 8 procent om 323 MSEK och insatsemission om 60 MSEK. 10 år sedan stormen Gudrun Stormen Gudrun drog fram över Götaland i januari 2005 och fällde omkring 200 miljoner träd motsvarande 75 miljoner kubikmeter virke. Tio år senare, är skogsbruket åter i balans. Återplanteringsarbetet har hållit hög hastighet och stormhyggena är tillfredställande föryngrade, berättar Göran Örlander, skogschef på Södra. Efter ett intensivt och omfattande arbete att upparbeta det stormfällda virket lagrade Södra totalt över tio miljoner kubikmeter stormvirke samtidigt vid terminal, industri och bilväg. Det sista terminallagrade stormvirket hämtades från terminalen i Asige i Halland i slutet av november Tio procent av all skog i södra Sverige fälldes i stormen och för Södras medlemmar beräknades det att 40 miljoner kubikmeter blåste ned. I samarbete med föreningen Skogen arrangeras det den 12 maj en minnesexkursion på Toftaholm efter stormen Gudrun. Besök Skogsägarnätet, skog.sodra.com, för att se en filmad intervju med Göran Örlander, skogschef i Södra. Personalnytt Det är nu klart med rekryteringen och förstärkning av inspektorskåren i Ljungby vo. I början av juni börjar Sofie Petersson hos oss. Sofie är skogsmästare och född och uppväxt i Simlångsdalen. Hon kommer främst att vara verksam inom Ljungby sbo och då framför allt i Lidhult, Odensjö, Torpa och Vrå samt del av Angelstad. Vi hälsar Sofie varmt välkommen till oss! Under tiden fram till dess Sofie börjar hos oss kommer Hanna ta över telefonen och vara kontaktperson i området. Magnus och Leif hjälper givetvis till. Ingen är alltså utan en Södrainspektor utan vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Ny virkesmätningslag 2015 Från och med mars 2015 träder den nya virkesmätningslagen i kraft. Lagen stärker den enskilde skogsägarens ställning och ger bättre och tryggare affärer för alla intressenter. Den nya virkesmätningslagen antogs av riksdagen den 10 juni i år och den största förändringen är att den nya lagen omfattar mätning av skogsbränslen för produktion av bioenergi. Huvudsyftet med virkesmätningslagen är att säljare och köpare ska få en enhetlig och trovärdig mätning av virkesråvarans kvantitet och kvalitet. Lagen ska därmed skydda den enskilde skogsägaren som ofta är den svagare parten i en virkesaffär. Alla företag som utför mätning omfattas av de nya lagreglerna. Mer information om lagen hittar du på

3 Erhåll markskoningsgaranti Kontraktera Södras slutavverkningstjänst och erhåll markskoningsgaranti. Garantin innebär att Södra återställer marken i sitt ursprungliga skick om basvägarna får skador som är mer än 25 cm djupa på en sammanhängande sträcka av 50 m. För dig som är medlem och har bärig mark och bäriga vägar erbjuder vi dessutom en tillgänglighetspremie. Vill du veta mer om Södras slutavverkningstjänst som erbjuds dig som medlem, kontakta din lokala skogsinspektor. Utökad markskoningsgaranti för dig som tecknar bränsle- och markberedningskontrakt Södra har utökat sin markskoningsgaranti till att omfatta risskotning, flisning och markberedning med villkoret att de kontrakteras vid samma tillfälle som slutavverkningskontraktet och att det gäller samma trakt. Detta sker utan ytterligare kostnader för dig som skogsägare. Den utökade markskoningsgarantin i slutavverkningstjänsten gäller från och med den 1 december Kontakta din lokala skogsinspektor för mer information om Södras utökade markskoningsgaranti. Medlemspris på ekstolpar Nu har du som medlem möjlighet att köpa ekstolpar från Södra Wood till ett bra pris. Ekstolpar är ett miljövänligt alternativ till tryck-impregnerat trä och kan användas till staket, stängsel och en mängd andra saker. Minsta antal är fullt paket och längderna säljs fallande. Vid kapning tillkommer 150 kronor per paket. Så här beställer du: Kontakta Charlotte Simonsson på Södra Wood. Telefon eller e-post Till försäljning: Styck Benämning Dimension Längd Pris per styck exklusive moms 40 Ekstolpe 80x m 64,00 kr 100 Ekstolpe 50x m 29,00 kr Sök sponsring för lokala kultur- och naturvårdsprojekt Under åren 2015 och 2016 kommer Södra att sponsra lokala kulturprojekt för att stödja olika former av kulturoch naturvårdsinsatser. Södra har avsatt drygt 1 miljoner kronor i syfte att stödja insatser i kultur- och naturvård inom Södras skogsbruksområden. Beloppet som skogsbruksområdena tilldelas är baserat på områdets storlek, som mest har ett förtroenderåd kronor att fördela och som lägst kronor. Pengarna får fördelas i poster om minst kronor per projekt och förtroenderåden beslutar vilka projekt de önskar ge bidrag till. Känner du till ett lokalt kulturprojekt som är i behov av sponsring eller önskar du mer information om detta? Kontakta ditt lokala förtroenderåd. Kontaktuppgifter hittar du på baksidan av detta blad.

4 Plant- och lövskogsröjning Tänk på att plantorna på hygget kan behöva röjas redan ett par år efter planteringen. Speciellt på hyggen med mycket växtlighet kan plantorna behöva lite hjälp på traven redan efter ett par år för att klara sig och växa bra. Lövskogsdominerade hyggen och lövskogsbestånd behöver också röjas, oftast två gånger, för att de ska växa bra. Den första röjningen i asp-, al- och björkbestånd görs när stammarna är 2-3 m höga och då lämnar man cirka stammar per hektar (1,5 m förband). Slutröjning görs vid cirka 5 m höjd till ungefär samma förband som för gran och tall cirka 2 m förband. Sedan tidigare har Södra en standard för kvalitetssäkrad röjning som innehåller både plantröjning och lövskogsröjning. Det är lönsamt att röja Välröjd skog ger bra ränta. Det är i röjning man bestämmer vilka trädslag som ska producera virke i beståndet. Röjning är en lönsam investering som betalar sig redan vid första gallringen. Genom att ta bort lövträd och styra mot tall och gran ökar tillväxten i den röjda skogen. I den välröjda skogen blir träden grövre. Skördarens arbete går då snabbare och avverkningskostnaden sjunker. Lägre avverkningskostnader och mer virke ger ett högre netto i avverkningarna. Röjningen gör träden stabila och beståndet blir tidigare moget att slutavverkas. Det gör att risken för skador av snö och vind minskar kraftigt. Röjning i rätt tid minskar också risken för angrepp av rotröta i gran.

5 Nu kan du själv redigera din skogsbruksplan Sedan 2011 finns det en webbversion av Södras Skogsägarplan Skogsägarplan Webb. Det innebär att du som skogsägare kan se din skogsbruksplan via nätet. Södra är nu först ut bland skogsägarföreningarna med att erbjuda dig som medlem redigeringsfunktion för Södras gröna skogsbruksplan på webben. Det nya verktyget med redigeringsfunktionen möjliggör för dig som skogsägare att själv redigera din skogsbruksplan efter utförda åtgärder i skogen. En aktuell skogsbruksplan ger bättre grundade beslut som i sin tur ger förutsättningar till ett mer lönsamt skogsbruk. Verktyget är också en möjlighet för dig som certifierad skogsägare att hantera dokumentation av skogliga åtgärder. Redigeringsbehörigheten finns för dig som har en plan upprättad av Södra från 2012 och framåt. För att få tillgång till redigeringsbehörigheten behöver du anmäla ditt intresse via skog.sodra.com eller kontakta Södras medlemsservice på eller ring De uppdateringar som görs i webben blir ännu inte synliga i appen. Södraskolan erbjuder ny kurs: Digitala verktyg för skogsbruksplanen Södraskolan kommer att erbjuda lärarledda kurser i verktyget Skogsägarplan Webb som också innefattar den nya redigeringsfunktionen. Den nya kursen kommer att visa hur du kan arbeta med din skogsbruksplan digitalt. Förutom genomgång av verktygen i telefon och på webb ges en översikt av övergripande information och användarstöd. Kursen går bland annat igenom temakartor, utsökning av åtgärdsbehov med hjälp av avdelningsfilter samt redigering i plan och karta. Din intresseanmälan kan du göra redan idag, anmäl dig på sodra.com/sv/vara-medlem/kurser/ Sodraskolan/Intresseanmalan/ Den nya kursen är en utbildning i de digitala verktygen och kompletterar Södraskolans befintliga utbildning Skogsbruksplanens användning. Vill du själv lära dig funktionen finns ett kostnadsfritt material med användarmanualer samt filmer som finns på skog.sodra.com under Mina sidor. Södraskolans grundkurs för skogsägare Startdatum 27 april klockan 19.00, på vo-kontoret i Garvaren, Ljungby. Anmäl dig via Södras hemsida och klicka dig fram till Södraskolan. Kursinnehåll: y Grundförutsättningar för skogsbruk y Föryngring y Röjning y Gallring y Föryngringsavverkning y Om värden och omvärlden y Planera ditt skogsbruk

6 Välkommen till kommande aktiviteter Hantverks- och utställningsdag 10 maj klockan i Moheda Hembygdsgård. Moheda Sockens Hembygdsförening tillsammans med LRF-avdelningarna i Moheda och Västra Norrvidinge anordnar en söndagseftermiddag med hantverk från förr och nu, samt massvis med andra aktiviteter. Ur programmet: y Samtliga stugor är öppna och där visas gamla yrken som exempelvis smeden, toffelmakarn, väverskan, snickarn och repslagarn. y I sommarladan finns åtta hantverkare som framställer och visar upp sina hantverk. y I Ryggåsastugan berättar Anders Johansson om Svänansområdet. y Ute på gården har LRF och Södra sina utställningar och aktiviteter där vi kan nämna bland annat djurutställningar, hästskoning, hästdroska, mjölkning av ko, kärna smör, maskinutställning, information av och om lantbruket. LRF anordnar även en tipspromenad. y Sagospåret öppnar för året, aktivitetsbanan och lekplatsen för barnen är tillgänglig. y Marknadsboden, serveringen är öppen samt korv och glassförsäljning. Skogskväll vattenskydd Ljungby skogsbruksområde bjuder in till skogskväll den 13 maj klockan hos David och Anna Salmonsson, Torarp 4:1, Odensjö församling, En av frågorna som är högaktuell i området kring Bolmen är utökningen av vattenskyddet. y Skogens Vatten och näringspolitik utökat vattenskydd runt Bolmen. y Skogsvårdsvinster Vad påverkar skogsgårdens lönsamhet? SM i skog Den maj anordnas SM i Skog på RyssbyGymnasiet! Sveriges mest kompletta tävling om skog. Det är förbundet Skog och ungdom som förlägger sin tävling i Ryssby. Allmänheten hälsas välkommen till tävlingarna lördagen den 23 maj. Då är det många spännande aktiviteter på skolan för alla åldrar! Södra kommer att vara närvarande och ni är välkomna till vår monter och träffa både förtroendevalda och tjänstemän från Ljungby vo. Skogskväll KOMET Äger du gammal skog som du inte vill avverka? Oroar du dig för hur det ska gå med skogen i framtiden? Har du höga naturvärden och vet inte hur du ska göra? Då kan KOMET vara något för dig. Alvesta sbo bjuder in till en skogskväll i Mörhult tisdagen den 12 maj klockan Vi samlas hos Eva Johansson, Mörhult Norregård, Vislanda. Program: y Rundvandring i Kometområdet y Information om skogscertifiering y Södrainformation y Korvgrillning y Försäljning av honung från bygden (ta med kontanter) Markägare runt Mörhultsjön, Therese Lindström från Länsstyrelsen, Södra certifiering Thomas Rahm och inspektorer från vårt verksamhetsområde medverkar. Vägbeskrivning: Vägen mellan Vislanda Ljungby (4 km från Vislanda) se Södra skyltning. Vid frågor kontakta Mats Andersson

7 Bussar till SkogsElmia Södra i samarbete med Länsförsäkring Kronoberg och Swedbank ordnar fyra bussar till SkogsElmia. Torsdag 4 juni Älmhult-Markaryd sbo och Länsförsäkring Kronoberg. En buss som går nedanstående väg: Strömsnäsbruk, Folkets Hus Älmhult, Maxi parkeringen Liatorp, Lillskogens kiosk Hemresa Skogskväll Skogens vatten Älmhult-Markaryd sbo bjuder in till skogskväll den 28 maj klockan hos Gunlög och Göran i Fanhult, Virestad. Med tema Skogens vatten och skogsfrågor i allmänhet bjuds vi in till en trevlig promenad på deras naturstig runt Dammen. (Stigen är cirka 2,5 km lång och inte barnvagnsvänlig.) Efteråt blir det korv med bröd för den som är sugen! Från Älmhult så kör väg 120 mot Häradsbäck, Tingsryd efter cirka 8,5 km ta vänster mot Virestad, sen är det första gården ni kommer till. Parkering på ladugårdsbacken. Medlemsfest i Södra Ljunga Året vi minns och åren efteråt! Det är temat för årets 10 års jubileum som kommer att äga rum den 7 november i Södra Ljunga bygdegård. Boka in detta datum för vår tionde medlemsfest. y Välkände Peje med band kommer och står för allsång och dans. y Skrattsalvorna kommer att rulla när Tilda underhåller i klänning och motorsåg. y Södra Ljunga livs står för en härlig jubileumsmiddag, kaffe och efterrätt. y Anders Hermansson kommer att leda en intressant tillbakablick och dialog med välkända profiler som hanterade Gudrunstormen på ett förträffligt sätt. Nämnas kan räddningsledare, representanter för Eon och kommunen, skogsägare med flera. y Vilka positiva saker har hänt sedan dess? Visst finns dom. Allt detta kommer ni att få uppleva denna kvällen. Anmälan och mer information kommer framåt hösten. Torsdag 4 juni Ljungby sbo och Swedbank Ljungby. Två bussar som går nedanstående väg: Ljungby, Godsmagasinet Lagan, Laganland Hemresa Torsdag 4 juni Alvesta sbo och Länsförsäkring Kronoberg. En buss som går nedanstående väg: Grimslöv, Grimslövsbuss garage Vislanda, kiosken Alvesta, fd sbo-kontoret Rydaholm, värdshuset Hemresa På vägen till SkogsElmia bjuder vi på kaffe och baguette. Din kostnad för studieresan är 300 kronor som betalas på bussen. I detta ingår bussresa och inträde. Antalet platser är begränsat till 55 personer per buss. Först till kvarn gäller. Anmälan görs till Medlemsservice, eller telefon Ange ditt medlemsnummer, vilken resa det gäller och vilken påstigningsplats du valt. Ange även ditt namn och mobilnummer. Anmäler du fler personer än dig själv ska du även ange deras namn och mobilnummer. Du som anmäler dig via e-post, kommer att få en bekräftelse via e-post om du har fått en plats eller inte, eftersom antalet platser är begränsat.

8 Avsändare: Södra, Växjö Förnamn Efternamn Adressrad 1 Adressrad 2 Postnr Postadress Land B Ädellövssäck Våra ädellövträd är inte bara vackra att se på utan spelar också en viktig roll i bevarandet av den biologiska mångfalden i våra skogar. För dig som funderar på att plantera ädellöv och vill ha en fin blandning av trädslag erbjuder vi våren 2015 en helt ny ädellövssäck. Säcken innehåller 25 plantor av vardera lönn, skogsek, lind, bok och fågelbär, det vill säga totalt 125 plantor. Säcken kostar 895 kronor exklusive moms. Frakt tillkommer. För att göra din beställning gå in på Mina sidor och beställ plantor, eller kontakta din skogsinspektor. 125 plantor 895:- Kontaktinformation Ljungby verksamhetsområde, Garvaren, Ljungby Henrik Nordlund, områdeschef Johnny Yngvesson, produktionsledare Samuel Blomgren, skogsvårdsledare Magnus Göransson, skogsinspektor Tomas Axelsson, skogsinspektor Leif Bojestig, skogsinspektor Johnny Ekedahl, skogsinspektor Sven Karlsson, skogsinspektor Hanna Nilsson, skogsinspektor, vikarie Jan Kristensson, skogsinspektor Förtroenderådet Marcus Klevegård, ordförande Kenneth Johansson, vice ordförande Medlemsservice Telefontid vardagar och Besök vårt Skogsägarnät skog.sodra.com

SBO-NYTT. Södra höjer priset på lövmassaved. Information från Älmhult-Markaryd skogsbruksområde april 2015. Ordföranden har ordet

SBO-NYTT. Södra höjer priset på lövmassaved. Information från Älmhult-Markaryd skogsbruksområde april 2015. Ordföranden har ordet SBO-NYTT Information från Älmhult-Markaryd skogsbruksområde april 2015 Ordföranden har ordet Ännu ett årsmöte har passerat med goda talare i form av Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog och Karin

Läs mer

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid SBO-NYTT Information från Mark skogsbruksområde juni 2015 Vilken härlig tid Nu är väl livet som bäst, dagarna är långa, solen värmer gott ibland och det händer mycket i naturen när allting förnyas. I går

Läs mer

SBO-NYTT. Skogsbrukarfest Välkommen till Eringsboda Brunn lördagen den 17 januari klockan 19.00-01.00.

SBO-NYTT. Skogsbrukarfest Välkommen till Eringsboda Brunn lördagen den 17 januari klockan 19.00-01.00. SBO-NYTT Information från Mitt-Blekinge skogsbruksområde december 2014 Ordföranden har ordet December månad är här och snart har också det året gått. Är det mer än jag som tycker tiden går för fort!? Man

Läs mer

Prislista Södras plantor 2015

Prislista Södras plantor 2015 Prislista Södras plantor 2015 2 PRISLISTA PLANTOR Södras plantprislista 2015 Inom Södra har vi 50 års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna

Läs mer

SBO-NYTT. Information från Ljungby verksamhetsområde juli 2014. Hej alla

SBO-NYTT. Information från Ljungby verksamhetsområde juli 2014. Hej alla SBO-NYTT Information från Ljungby verksamhetsområde juli 2014 Hej alla När jag sitter och skriver till er har midsommaren passerat och dagarna börjar bli kortare så smått. För mig har våren och sommaren

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

Skogskunskap med LRF. Studiehandledning

Skogskunskap med LRF. Studiehandledning Skogskunskap med LRF Studiehandledning Det här är en studiehandledning för dig som är medlem i LRF och vill lära dig mer om skogskunskap. Till dig som leder studiecirkeln Upplägget för en studiecirkel

Läs mer

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket Datum 2014-12-15 1(5) Skogsenheten Jonas Bergqvist jonas.bergqvist@skogsstyrelsen.se Tfn 036-35 93 25 PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

Läs mer

SBO-NYTT. Skogsbrukarfest Välkommen till Eringsboda Brunn lördagen den 17 januari klockan 19.00-01.00.

SBO-NYTT. Skogsbrukarfest Välkommen till Eringsboda Brunn lördagen den 17 januari klockan 19.00-01.00. SBO-NYTT Information från Karlskrona skogsbruksområde december 2014 Ordföranden har ordet Nu är det snart jul igen, trots att jag och troligen en hel del av er andra tycker att det nyss var sommar. Efter

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

södras nycklar tjänster och produkter som bidrar till en värdefullare skog

södras nycklar tjänster och produkter som bidrar till en värdefullare skog södras nycklar tjänster och produkter som bidrar till en värdefullare skog Innehållsförteckning Södras nycklar 04 Södras markberedning 05 Södras plantor 06 Södras ny skog 08 Södras röjning 0 Södras gröna

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

Exempel på kontinuerligt skogsbruk

Exempel på kontinuerligt skogsbruk Exempel på kontinuerligt skogsbruk Här står Harald Holmberg i den skog som han själv var med att gallra för 40 år sedan. Dags att gallra bort mogna granar igen. Här står Harald Holmberg i en skog som han

Läs mer

Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra

Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra Skoglig verksamhet Avverkning, skogsvård, rådgivning, transporter med mera 19 verksamhetsområden i 3 regioner

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Infoträff i Älghult Här ska tallen frodas

Infoträff i Älghult Här ska tallen frodas Här ska tallen frodas Mera tall! Infoträff i Älghult Den 4 april ordnas en träff i Älghult dit alla som är intresserade av projektet är välkomna. Vi hoppas kunna engagera så många jägare och markägare

Läs mer

Investeringskalkyler, föryngring

Investeringskalkyler, föryngring Investeringskalkyler, föryngring En investeringskalkyl görs för att beräkna lönsamheten av en investering i t.ex. en maskin eller en åtgärd. Föryngringskostnaden betraktas ofta som en investering som ger

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1 www.matterodsbyalag.se Byabladet Aktiviteter : 4 maj kl 18,00. Trivselkväll vid Agdas stuga Tillsammans hjälps vi åt att städa i och runt stugan. Medtag städmaterial, trädgårdsredskap och gärna något att

Läs mer

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016 Södra visar vägen Företagspresentation 2016 Detta är Södra Omsättning 18,3 Mdr SEK Virkesvolym Anställda 3 600 3 massabruk 9 sågverk 15,1 miljoner m 3 fub 50 000 medlemmar 2015-03-12 2 Geografiska marknader

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Återväxt med garanti!

Återväxt med garanti! Återväxt med garanti! Återväxtgarantin ger Göran mervärde Det började som en släng av Gröna vågen, när stockholmaren och läkaren Göran Carlsson flyttade till Kramfors. Men med köpet av gården i byn Ås

Läs mer

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering När skogen avverkas ska den ersättas med ny. Vid föryngringen lägger du grunden till det nya beståndet. Du har då stora möjligheter att forma skogen och skapa

Läs mer

Prislista Södras plantor 2017

Prislista Södras plantor 2017 Prislista Södras plantor 2017 Prislista 2017 Inom Södra har vi femtio års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna erbjuda dig som skogsägare

Läs mer

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bengtsarvet S: Mora Mora Dalarnas län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 0-09-0 0-09-0-0-09-0 0-09-0 Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Tallföryngring i Sverige: aktuell situation, problem och möjligheter

Tallföryngring i Sverige: aktuell situation, problem och möjligheter Tallföryngring i Sverige: aktuell situation, problem och möjligheter Jonas Bergquist Älg Älg, rådjur, dovhjort, kronhjort Plantering av tall i södra Sverige Naturlig föryngring av tall i södra Sverige

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll Att äga Södra så fungerar Södramodellen Innehåll Vad är Södra?... 2 Södras uppdrag... 2 Historien om Södra... 2 Att äga och göra affärer med Södra... 4 Sköta skog och sälja virke... 4 Våra industrier skapar

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Folkmängd i Kronobergs län 2003

Folkmängd i Kronobergs län 2003 Folkmängd i Kronobergs län 2003 Folkmängd i Kronobergs län 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:13 Text: Birgitta Blomdahl Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt av Länsstyrelsen Utgiven av: 1 Befolkningsutveckling

Läs mer

Gallring är viktigt för god skogsutveckling

Gallring är viktigt för god skogsutveckling Gallring är viktigt för god skogsutveckling En väl utförd gallring förbättrar virkeskvaliteten ger hög och jämn diametertillväxt överför tillväxten till de bästa träden => högre värdetillväxt minskar risken

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Näsbyn 5:18 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 20160530 Niemi Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Förslag/uppslag till examensarbeten

Förslag/uppslag till examensarbeten Datum 2016-02-02 1(9) Förslag/uppslag till examensarbeten Förslagen utvecklas vid behov i samråd med det distrikt där examensarbetet kommer att utföras. Gudrunhyggen och vilt Den goda fodertillgången som

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Prissättning och premiering av råvara i Södra

Prissättning och premiering av råvara i Södra Prissättning och premiering av råvara i Södra 2 SÖDRAS PRISSÄTTNINGSMODELL Södra strävar efter att hålla ett pris i prislistorna som speglar efterfrågan och marknaden. Ovanpå prislistan kan man erhålla

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen 2 Södras plantor Förädlingens bidrag till ökad tillväxt på gran 650 Total produktion av gagnvirke (m 3 sk), hela omloppstiden 600 550 500 450 Lokalt material

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 50,8 0,3 0,0 0,0 % 97 1 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,1 0 Övrig areal 1,4 3 Summa landareal

Läs mer

Skogsstyrelsens arbete efter stormen Gudrun och Per - Seminarium i Ås 2010-02-09 Tema barkborrar

Skogsstyrelsens arbete efter stormen Gudrun och Per - Seminarium i Ås 2010-02-09 Tema barkborrar Skogsstyrelsens arbete efter stormen Gudrun och Per - Seminarium i Ås 2010-02-09 Tema barkborrar Stormar 2005 Stormen Gudrun ca 75 milj. m3sk 2007 Stormen Per ca 16 milj. m3sk 2008 Stormar ca 3 milj. m3sk

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista BL1302 Leveransvirke SCA SKOG Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog

Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog Korta fakta om koncernen Omsättning 17 miljarder kronor

Läs mer

Detta är jag, Harald.

Detta är jag, Harald. Detta är jag, Harald. Född 1938. Skogsarbetare. Studier, gymnasium, lärarhögskola, biologi 20p, skogsproduktion 10 p. 1972 Mellanstadielärare i 30 år. Fritidspolitiker. Bisysslor. Naturfotograf - frilanser.

Läs mer

PM Lag-SM

PM Lag-SM www.workingstest.se PM Lag-SM SSRK / Västra hälsar alla hjärtligt välkomna till 2017 års Lag-SM i Skövde som går av stapeln helgen 8 9 juli. Lag-SM fick 22 lag anmälda till de 28 platser som fanns så lottning

Läs mer

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 201606 2016-2025 Andreas Olsson Sammanställning över

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Lübeckmodellen är ett naturnära skogsbrukskoncept för ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar virkesproduktion. I praktiken innebär detta

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

I denna folder presenteras kortfattat projektets

I denna folder presenteras kortfattat projektets Det går att minska de omfattande betesskadorna på tall. Det går också att öka andelen tall i skogen. Och det går att göra genom ökad samverkan mellan jägare och skogsägare, något som båda grupperna tjänar

Läs mer

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 (1) Minnesanteckningar Uppstartsseminarium 2012-05-02 Skogens kulturarv fokus på fossil åker Deltagare: Jenny Ameziane Tomas Areslätt Peter Ask Tony Axelsson Hasse Bengtsson Markus Boxe Ann-Cathrine

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Inklassningarna: NO Naturvårdsmål Orört I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

SkogsAffärer. Högre netto i gallring! Välkommen på Skogsdag! En informationsskrift från Rörvik Skog Nr 3-2008

SkogsAffärer. Högre netto i gallring! Välkommen på Skogsdag! En informationsskrift från Rörvik Skog Nr 3-2008 SkogsAffärer En informationsskrift från Rörvik Skog Nr 3-2008 Högre netto i gallring! Välkommen på Skogsdag! I förra numret av SkogsAffärer skrev vi om barkborrens härjningar i Kråketorpsreservatet. Det

Läs mer

orange Befolkning Andel över Postnummer Postort Kommun Antal Summa över 20 20

orange Befolkning Andel över Postnummer Postort Kommun Antal Summa över 20 20 Sveriges Radio har beställt uppgifter från SCB om så kallade RUT-avdrag i samtliga postnummerområden i Kronobergs län. Här ser du dem sorterat efter andel per invånare över 20 år där de med högst andel

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

EN INVESTERING. - och om att få tiden att räcka till annat...

EN INVESTERING. - och om att få tiden att räcka till annat... EN INVESTERING - och om att få tiden att räcka till annat... För mig handlar en fotografering mer än om att bara ta bilder. För mig handlar det om att fånga uttryck och känslor, och forma till minnen som

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet

Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet Data, analyser och produkter för olika målgrupper baserat på Riksskogstaxeringen Anna-Lena Axelsson Skoglig resurshushållning SLU, Umeå Historiska

Läs mer

Virkespriser D66. Avverkningsuppdrag inom hela Norrskogs verksamhetsområde. D66 - Avverkningsuppdrag 1 (5) Gällande fr o m (6)

Virkespriser D66. Avverkningsuppdrag inom hela Norrskogs verksamhetsområde. D66 - Avverkningsuppdrag 1 (5) Gällande fr o m (6) D66 - Avverkningsuppdrag 1 (5) Virkespriser D66 Avverkningsuppdrag inom hela Norrskogs verksamhetsområde 1(6) Denna prislista gäller fr o m och tills vidare D66 - Avverkningsuppdrag 2 (5) 2(6) Prislista

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Kulturlämningar och skogsbruk

Kulturlämningar och skogsbruk Kulturlämningar och skogsbruk Kulturlämningar och skogsbruk Skogen har brukats av människan så länge hon överhuvudtaget har bott på våra breddgrader och under hela denna tid har hon lämnat spår av sin

Läs mer

Svag nedgång på skogsfastigheter

Svag nedgång på skogsfastigheter Pressmeddelande 040205 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Svag nedgång på skogsfastigheter Enligt den senaste statistiken från LRF Konsult Skogsbyrån var genomsnittspriserna på skogsfastigheter

Läs mer

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nikkala 1:2, 1:20, 1:58 Nedertorneå-Haparanda Haparanda Norrbottens län Ägare Adress Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ Upprättad år Planen avser

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017 AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 0 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00 0 yvonne.wallin@ludvika.se START dagar för några aktiviteter BAD måndag september SKYTTE

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 Styrelsen för Västra Kustens Skogsägare lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Två avgörande händelser under 2011 gjorde att

Läs mer

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Född och uppvuxen på västkusten, men en längtan efter snö och vinter resulterade i en flytt tillsammans min sambo till nordligare

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub, vid fullgoda vägar Toppdiam

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG Virkesprislista AL1601 Leveransvirke Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Program för Styrelsemöte Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta Styrelsemöte Räkfrossa med bar P

Program för Styrelsemöte Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta Styrelsemöte Räkfrossa med bar P 2016 och 2017 www.torpasensbygdegard.se Program för 2016 160114 Styrelsemöte 18.00 160121 Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta 19.00 160211 Styrelsemöte 18.00 160319 Räkfrossa med bar 18.00 Pris 120 kr.

Läs mer