Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015"

Transkript

1 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg

2 Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga väntrum på Solvändan och i lokalerna på lasarettet i Ljungby. Den skickas även ut till samtliga kommunala verksamheter i länet där vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning bedrivs. Du kan även hämta den på vår hemsida Katalogen beskriver grupper, kurser, föreläsningar och utbildningar som ges eller arrangeras av Syncentralen, Hörsel- och dövenheten, Vuxenhabiliteringen och NP-utredningsenhet. Kurser, grupper osv. sker företrädesvis i Växjö eller Ljungby, men kan efter behov även genomföras på andra orter i Kronobergs län. Vill du ha mer information om aktiviteterna? Ring och prata med kontaktpersonen för respektive aktivitet. Gruppaktiviteter medför flera vinster för dig som deltagare. Syftet är bland annat att du skall få träffa personer i liknande livssituation och få dela deras erfarenheter om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Vissa grupper bedrivs kontinuerligt och andra håller vi när behov finns. Vi har ett utbud av kurser inom olika specialområden som grundar sig på aktuellt behov och efterfrågan. Kurserna riktar sig dig men även till dina anhöriga, personal, eller andra inom ditt nätverk. Det finns även möjlighet att köpa riktade utbildningar. 2

3 Våra grupper och kurser våren 2015 Sida Innehåll 4 För dig med en funktionsnedsättning 5-18 För dig som anhörig 19 Riktade kurser och utbildningar Ansökan kurs/utbildning 29 Kontaktuppgifter till Habiliteringen Telefon: måndag - torsdag , fredag E-post: Postadress: Habiliteringen Vuxenhabiliteringen Växjö Karta Växjö 3

4 Innehåll Nr Rubrik Sida För dig med en funktionsnedsättning 1 Kommunikationsgrupp för personer med hörselnedsättning 5 2 Kommunikationsgrupp för personer med kombinerad syn- och 5 hörselnedsättning 3 Hjälpmedelsgrupp 6 4 Telefoninformationsgrupp 6 5 Förinformation i grupp 7 6 Allmän Tinnitusinformation 7 7 Senior och synskadad hur kan du hålla igång kroppen? 8 8 Kvinna och synskadad år 8 9 Kvinna och synskadad år 9 10 Sommarkurs för ungdomar med tema att flytta till eget 10 (augusti 2015) 11 Ung/vuxen grupp för ungdomar och samtalsgrupp för deras anhöriga Motionsgrupp i Växjö Motionsgrupp i Ljungby Fritidsgrupp ung/vuxen Diagnos och vem är jag nu? Temakväll På väg att bli vuxen Basal Kroppskännedom i grupp Prova-på ridning för Dig med funktionsnedsättning i åldern år som bor i Kronobergs Län 19 Kurs kring vardagsstrategier för en bättre fungerande vardag Appar för kommunikation 18 För dig som anhörig 21 Anhöriggrupp 19 Riktade kurser och utbildningar 22 Taktil stimulering Utbilda dig till beröringspedagog Utvecklingsstörning och psykisk ohälsa Teckenspråk, Tecken som stöd (TSS), TAKK Teckenspråk, Tecken som stöd (TSS), TAKK Teckenspråk, Tecken som stöd (TSS) Beröring och Bemötande en två dagars utbildning Se mig! Hör mig! Förstå mig! Att arbeta med personer med grav 24 utvecklingsstörning 29 Basutbildning ADHD och Autismspektrumtillstånd Metodstöd utifrån Ross Greene s korgmodell Kostens betydelse för hälsan Appar för kommunikation 28 - Ansökan kurs/utbildning

5 För dig med en funktionsnedsättning 1. Kommunikationsgrupp för personer med hörselnedsättning Samtal i grupp kring att ha en hörselnedsättning, erfarenhetsutbyte, varvat med pedagogiska inslag kring örat och hörsel. Genom att samtala om begränsningar och möjligheter en hörselnedsättning ger, ökar kunskapen kring funktionshindret. Mål: Stärka identiteten som funktionshindrad. Målgrupp: Vuxna med hörselnedsättning. Tid: Planeras grupp med två heldagar så fort väntelista blir fylld. Ledare; Gruppen leds av hörselpedagog och kurator. Plats: Enligt senare besked. Anmälan: Till en kommunikationsgrupp kommer man efter individuell bedömning som sker via kontakt med Hörsel- och Dövenheten. Kostnad: Att delta i gruppen kostar 50: - kronor varje gång. Kursansvarig: Hörselpedagog Carli Jönsson 2. Kommunikationsgrupp för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning Samtal i grupp kring att ha en kombinerad syn- och hörselnedsättning, erfarenhetsutbyte, varvat med pedagogiska inslag kring örat, hörseln, ögat och synen. Genom att samtala om begränsningar och möjligheter ökar kunskapen kring funktionshindret. Mål: Stärka identiteten som funktionshindrad. Målgrupp: Vuxna med kombinerad syn- och hörselnedsättning. Tid: Planeras grupp där Syncentral och Hörsel- och Dövenheten samverkar och så snart väntelista blir fylld. Ledare: Leds av hörselpedagog, synpedagog, kurator och sjukgymnast. Plats: Enligt senare besked. Anmälan: Till en kommunikationsgrupp kommer man efter individuell bedömning som sker via kontakt med Hörsel- och Dövenheten och Syncentral. Kostnad: Att delta i gruppen kostar 50: - kronor varje gång. Kursansvarig: Hörselpedagog Carli Jönsson. 5

6 För dig med en funktionsnedsättning 3. Hjälpmedelsgrupp Information om hörseltekniska hjälpmedel för arbete och fritid som lyssnings- och telefonhjälpmedel. Upptäcka hörapparatens T och MT-läges möjligheter. Mål: Öka kunskapen kring de hjälpmedel som finns utöver hörapparaten. Målgrupp: Vuxna med hörselnedsättning. Tid: Planeras en grupp under en heldag och startar så fort väntelistan är fylld. Ledare: Leds av hörselpedagog och leg audionom. Plats: Enligt senare besked. Anmälan: Till en Hjälpmedelsgrupp kommer man efter en individuell bedömning som sker via kontakt med Hörsel- och Dövenheten. Kostnad: Att delta i gruppen kostar 50: - kronor. Kursansvarig: Hörselpedagog Carli Jönsson. 4. Telefoninformationsgrupp Information ges i grupp om hörseltekniska hjälpmedel till fasta och trådlösa hemtelefoner samt till mobiltelefon. Information om hur hjälpmedlen kan användas i kombination med hörapparatens olika programlägen (T-läge och MT-läge). Tillfälle ges för att prova telefonhjälpmedlen. Mål: Öka kunskapen kring telefonhjälpmedel. Målgrupp: Vuxna med hörselnedsättning. Tid: Insatsen omfattar en halv dag. Gruppinsatsen kan ges så snart väntelistan uppnått 5-6 personer. Plats: Enligt kallelsen till gruppinformationen. Ledare: Leds av hörselpedagog Anmälan: Patienter som kommer till Hörsel- och Dövenheten via remiss eller egenvårdsbegäran, där det tydligt framgår att patienten endast är i behov av en fungerande telefonlösning. Kostnad: Att delta i gruppen kostar 50 kronor. Kursansvarig: Hörselpedagog Carli Jönsson. 6

7 För dig med en funktionsnedsättning 5. Förinformation i grupp Information om örat, hörseln och hörapparater ges till personer som kommer att påbörja hörapparatutprovning i samarbete med Audionommottagningen i Växjö och Ljungby. Tid för hörapparatutprovning delas ut i samband med informationen. Mål: Få en djupare kunskap om hörselnedsättning samt få en förberedelse inför kommande hörselrehabilitering. Målgrupp: Vuxna som ska genomgå hörselrehabilitering och deras anhöriga. Tid: Insatsen ges i grupp vid ett tillfälle under två timmar. Plats: Enligt senare besked. Ledare: Leds av leg audionom från Audionommottagningen, kurator och hörselpedagog från Hörsel- och dövenheten. Anmälan: Till en Förinformation kallas man efter att ha haft kontakt med Öron -, Näs-, Hals-, och Hudklinik. Kostnad: Att delta i förinformationen kostar 50 kronor. Kursansvarig: Hörselpedagog Carli Jönsson 6. Allmän Tinnitusinformation Medicinsk information, genomgång av strategier och tips för att underlätta vardag och arbetsliv. Ges även möjlighet till utbyte av egna erfarenheter. Information ges av kurator och audiolog. Målgrupp: Personer med tinnitus, remitterade av öronläkare, audionom eller distriktsläkare. Anhörig kan delta. Tid och plats: Information i grupp ges till patienten vid ett tillfälle i Växjö. Anmälan: Kallelse skickas ut av Hörsel- och Dövenheten efter individuell bedömning av inkommen remiss. Kostnad: Att delta i gruppen kostar 50 kronor. Kursansvarig: Kurator Ann-Kristin Sjöström 7

8 För dig med en funktionsnedsättning 7. Senior och synskadad hur kan du hålla igång kroppen? Syncentralen inbjuder under våren till två kurstillfällen i samarbete med SRF där vi möts både i samtal och i praktiska övningar för att behålla balans- och rörelseförmåga samt minska stress i vardagen. Målgrupp: Personer > 60 år med synnedsättning Datum: 12/3 och 26/ Tid: Kl Plats: SRFs lokal, Södra Vallviksvägen 4b i Växjö Kursledare: Sjukgymnast Elna Björksell, kurator Elisabet Hallenbrant, synpedagog Anette Salvén. Information: till Anette Salvén, tel , Elisabet Hallenbrant, tel Anmälan: till Anna Odenstad på SRF, tel , 8. Kvinna och synskadad år Syncentralen inbjuder under våren till två tillfällen tänkta att vara en mötesplats för dig som är kvinna, mitt i livet och med en synnedsättning. Vi erbjuder inget färdigt program utan en möjlighet till diskussion och utbyte av erfarenheter och tankar. Om det i dessa diskussioner kommer fram specifika önskemål av programkaraktär försöker syncentralens personal att ordna detta. Målgrupp: Kvinnor år med synnedsättning Datum: Dagar ej fastställda Tid: Kl Plats: Träningsköket Habiliteringen, Solvändan Kursledare: Kurator Elisabet Hallenbrant. Anmälan och information: till Elisabet Hallenbrant, tel , e- post 8

9 För dig med en funktionsnedsättning 9. Kvinna och synskadad år Syncentralen inbjuder under våren till två tillfällen tänkta att vara en mötesplats för dig som är kvinna, mitt i livet och med en synnedsättning. Vi erbjuder inget färdigt program utan en möjlighet till diskussion och utbyte av erfarenheter och tankar. Om det i dessa diskussioner kommer fram specifika önskemål av programkaraktär försöker syncentralens personal att ordna detta. Målgrupp: Kvinnor år med synnedsättning Datum: Dagar ej fastställda Tid: Kl Plats: Träningsköket Habiliteringen, Solvändan Kursledare: Kurator Elisabet Hallenbrant. Anmälan och information: till Elisabet Hallenbrant, tel Uppdelningen av grupperna 8 och 9 i åldersgrupper har vi gjort utifrån vår kunskap om hur många kvinnor vi möter i olika åldrar. Skulle antalet anmälda bli färre än 5 personer/grupp är det möjligt att vi föreslår en sammanslagning av grupperna. 9

10 För dig med en funktionsnedsättning 10. Sommarkurs för ungdomar med tema att flytta till eget (augusti 2015) Ungdomarna träffas i grupp kring temat att flytta till eget. Vi varvar information, samtal, enklare matlagning och har trevligt tillsammans. Mål: Den unge skall förberedas inför vuxenblivandet. Målgrupp: Ungdomar mellan år och som har en funktionsnedsättning inom diagnoserna utvecklingsstörning, rörelsehinder och autismspektrumtillstånd samt är aktuella på vuxenhabiliteringen. Tid: Vecka Tisdagen den Onsdagen den Torsdagen den Ledare: Arbetsterapeut och habiliteringsassistent Plats: Vuxenhabiliteringen, plan 6 Kunshögshallen, Ljungby lasarett. Anmälan: E-post till OBS! Uppge ungdomens namn och personnr. Anmälan senast Kursansvariga: Ung/vuxen teamet på vuxenhabiliteringen 10

11 För dig med en funktionsnedsättning 11. Ung/vuxen grupp för ungdomar och samtalsgrupp för deras anhöriga Ungdomarna träffas i en grupp kring temat på väg att bli vuxen. Information varvas med samtal, aktiviteter och trevligheter tillsammans. Föräldrarna träffas i en grupp och samtalar kring olika teman ex. frigörelse, framtidsfrågor, fördjupning kring ungdomens funktionsnedsättning, strategier för att få vardagen att fungera samt möjligheter att dela med sig av sina erfarenheter till varandra. Mål: Att både den unge och dess anhöriga bättre skall förberedas inför vuxenblivandet. Målgrupp: Unga/vuxna mellan år och som har en funktionsnedsättning inom diagnoserna utvecklingsstörning, rörelsehinder och autismspektrumtillstånd som är aktuella på vuxenhabiliteringen, samt deras anhöriga Tid: januari-mars 2015 Ledare: Ungdomsgruppen: Arbetsterapeut och sjukgymnast Föräldragruppen: Psykolog och kurator Plats: Vuxenhabiliteringen, Solvändan, Åbovägen 10, Växjö Anmälan: E-post till Uppge ungdomens namn och namn på anhöriga samt hur många som kommer. Anmälan: Löpande under 2015 Kursansvariga: Ung/vuxen teamet på vuxenhabiliteringen 11

12 För dig med en funktionsnedsättning 12. Motionsgrupp i Växjö För dig som vill komma igång med en aktivitet och/eller behöver komma igång med din vardagsmotion. Vi går promenader runt Växjösjön eller Trummen, du får råd och tips om fritid och träning. Vi samlas i entrén på Växjö Simhall kl och håller på till ca Efter promenaden träffas de som vill i cafeterian och pratar en stund. Om du vill börja med något nytt, i simhallen eller på någon annan plats, med till exempel styrketräning, gympa, simning, golf eller vad det kan vara, hjälper vi dig att komma igång med det nya. Eventuella deltagaravgifter, fika mm betalar du själv. Är du intresserad av att vara med i gruppen eller har några frågor om gruppen tar du kontakt med fritidskonsulenten på Vuxenhabiliteringen. Målgrupp: Personer med autismspektrumtillstånd och personer med lindrig utvecklingsstörning som har kontakt med Vuxenhabiliteringen. Tid: Varje onsdag kl med start 14/1 till den 10/6. Plats: Växjö simhall, vi träffas i entréhallen. Anmälan: Till Peter Strömberg, tel eller till Tony Österberg, mobil eller med e-post till Anmälan kan ske när som helst under året. Kursansvarig: Se ovan. 12

13 För dig med en funktionsnedsättning 13. Motionsgrupp i Ljungby För dig som vill komma igång med en aktivitet och/eller behöver komma igång med din vardagsmotion, du får råd och tips om fritid och träning. Vi träffas tisdagar i entrén på Sunnerbohallen och går en promenad tillsammans på ca 3-5 km. Efter promenaden kan de som vill följa med och ta en fika i Sunnerbohallens caféteria. Eventuell fika betalar du själv. Målgrupp: För dig med autismspektrumtillstånd eller en lindrig utvecklingsstörning och som har kontakt med Vuxenhabiliteringen. Tid: Varje tisdag kl med start den 13/1 till den 9/6. Plats: Sunnerbohallen, vi träffas i entréhallen. Anmälan: Om du vill vara med i gruppen eller har några frågor kan du ringa habiliteringsassistent Eva Estvik, eller fritidskonsulent Tony Österberg eller skicka e-post till Anmälan kan ske närsomhelst under året. Kursansvarig: Se ovan. 14. Fritidsgrupp ung/vuxen För dig som vill komma igång med en aktivitet men vill först testa den tillsammans med några andra. Vi träffas ungefär en gång i månaden och provar olika fritidsaktiviteter inom olika teman, ex. djur och natur, idrott, kultur mm. Vi börjar terminen den 29 januari då vi planerar tillsammans de aktiviteter vi ska prova på. Vilka aktiviteter det blir i vår vet vi inte förrän efter planeringen. Målgrupp: För dig med autismspektrumtillstånd och som har kontakt med Vuxenhabiliteringen. Tid: Enligt senare planering med cirka fyra till fem träffar under terminen. Plats: Olika beroende på aktivitet, oftast träffas vi på plats för aktiviteten men möjlighet för samåkning finns. Anmälan: Till Tony Österberg tel , mobil eller till Peter Strömberg, tel , eller till e-post Anmälan kan ske när som helst under året. Kursansvarig: Se ovan 13

14 För dig med en funktionsnedsättning 15. Diagnos och vem är jag nu? Kurs för personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd Föreläsning om autismspektrumtillstånd och samtal i grupp kring din diagnos, varvat med erfarenhetsutbyte. Mål: Stärka identiteten och få ökad kunskap kring sitt eget funktionshinder samt utveckla vardagsstrategier. Målgrupp: Vuxna med autismspektrumtillstånd. Tid: 5 tillfällen a 1,5 timmar Plats: Enligt senare besked. Anmälan: Sker via egenansökan (länk till ansökan) alternativt via din samordnare på vuxenhabiliteringen. Kursansvarig: Psykolog Vibeke Isbrandtsen. 16. Temakväll På väg att bli vuxen Ungdomar och deras anhöriga har möjligheter att under kvällen få ta del av två olika block. Block 1: Information om vuxenhabiliteringens verksamheter, se lokalerna samt få möjligheter att ställa frågor till personalen. Block 2: Information från arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Dessutom blir det föreläsning utifrån modellen om vuxenblivandeprocessen och information om samhällets stöd och service utifrån denna process. Målgrupp: Unga/vuxna mellan år och som har en funktionsnedsättning inom diagnoserna utvecklingsstörning, rörelsehinder eller autismspektrumtillstånd. Du skall vara aktuell på habiliteringen eller funderat på att ta kontakt med oss. Även anhöriga är välkomna! Tid: Tisdagen den 6 oktober kl Plats: Vuxenhabiliteringen, Solvändan, Åbovägen 10, Växjö Anmälan: Under 2015 till Eva Johansson e-post: 14

15 För dig med en funktionsnedsättning 17. Basal Kroppskännedom i grupp Basal Kroppskännedom är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man i stillhet och i enkla rörelser tränar sig att bli medveten om upplevelser och skeenden i kroppen. Metoden har dokumenterat god effekt vid stressrelaterade besvär, olika psykiska symtom och smärta. I en liten grupp gör vi övningar i sittande, stående och liggande som mjukar upp och hjälper till att hitta balansen i kroppen. Mål: Upptäcka, förstå och stärka egna resurser. Målgrupp: För dig med autismspektrumtillstånd som har kontakt med Vuxenhabiliteringen. Tid: Onsdagar kl. 15:00-16:00. Start den 25 mars, 10 tillfällen Plats: Rörelserummet på Solvändan, Vuxenhabiliteringen Växjö Anmälan/kursansvarig: Elna Björksell Leg Sjukgymnast Ledare: Elna Björksell Ester Hellberg Leg Sjukgymnast Habiliteringsassistent Tel:

16 För dig med en funktionsnedsättning 18. Prova på ridning för Dig med funktionsnedsättning i åldern år som bor i Kronobergs Län Vuxenhabiliteringen bjuder in till en spännande träningsform Under ca en halvtimme ges du möjlighet att prova ridning utifrån ett individuellt upplägg. Personal från Vuxenhabiliteringen med erfarenhet av ridterapi anpassad till personer med funktionsnedsättning finns på plats (habiliteringsassistent, sjukgymnast) På Växjö ridklubb finns ramp, personlift/lyftskynke för att underlätta på och avstigning för dig som har behov av det. Ridning som hälsofrämjande behandling/fritidsaktivitet kan bidra till en bättre upplevd hälsa både psykiskt, fysiskt, och socialt. Ridning påverkar många funktioner som t ex balans, koordination, hållning och muskelspänningar, är muskelstärkande och ger kondition. Tid: Enligt senare besked. Plats: Växjö ridklubb i Växjö (Arabystallet) Utrustning: Bekväma kläder och gärna skor med liten klack. Hjälm finns att låna. Anmälan och information: Välkommen med din intresseanmälan Prova på tillfället genomförs efter överenskommelse med: Ester Hellberg, habiliteringsassistent Vuxenhabiliteringen, Landstinget Kronoberg Växjö Tel eller e-post: 16

17 För dig med en funktionsnedsättning 19. Kurs kring vardagsstrategier för en bättre fungerande vardag. Totalt fyra tillfällen, tre tillfällen á 1 ½ tim samt uppföljningstillfälle. 1. Sömn och mat (tyngdtäcke, tips och praktiska råd om förbättrad sömn, tips på enklare och nyttig mat, recept, receptböcker, regelbundna rutiner, veckomeny, checklista). Föreläsning och workshop i smågrupper 2. Struktur i vardagen och planering (appar, tidsstöd, kalenderprogram, påminnelsefunktioner, tavlor för planering). Föreläsning och workshop i smågrupper. 3. Att få uppgifter/aktiviteter utförda och att hålla iordning (Tips och enkla råd, månadsvis, veckovis, dagliga rutiner, städning, hushåll, prioriteringar ). Föreläsning och workshops i smågrupper. 4. Uppföljningstillfälle (individuell uppföljning). Mål: Struktur i vardagen. Tid: Kurs 1: 23 feb, 26 feb, 5 mars, 26 mars. Kurs 2: 20 april, 23 april, 28 april, 21 maj. 1 ½ tim. tillfälle 1-3 och 4:e tillfället individuell uppföljning. Målgrupp: Patient med neuropsykiatrisk problematik. Patienten ska ha genomgått ett bedömningssamtal på neuropsykiatriska utredningsenheten eller hos arbetsterapeut i primärvårdsrehab. Ledare: arbetsterapeut och hjälpmedelskonsulent. Plats: Primärvårdsrehab Sigfridsområdet. Anmälan: Arbetsterapeut i primärvården eller samordnare på neuropsykiatriska utredningsenheten anmäler via Messenger till Stina Holm eller Emma Johansson. Kursansvarig: Stina Holm Neuropsykiatriska utredningsenheten och Emma Johansson Primärvårdsrehab. Kostnad: 50 kr/tillfälle som faktureras från respektive enhet. Det individuella uppföljningstillfället kostar 100 kr. 17

18 För dig med en funktionsnedsättning 20. Appar för kommunikation Att ungdomar, vuxna och deras anhöriga ska få information om och prova på appar för att underlätta och stödja kommunikation. Fokus kommer att vara på berättande och att ritprata. Ta gärna med egen surfplatta eller smartphone. Målgrupp: Unga/vuxna från 18 år och uppåt, som har en funktionsnedsättning inom diagnoserna utvecklingsstörning, rörelsehinder eller autismspektrumtillstånd. Du skall vara aktuell på habiliteringen. Även anhöriga är välkomna! Tid: onsdagen den 11 mars kl Plats: Solvändan, Utbildningshuset Begränsat antal deltagare: 30 Anmälan: Till logoped Nina Lindström, tel , eller logoped Catharina Ateva, tel , eller e-post: Anmälan senast den 25 februari. Kursansvariga: Se ovan. 18

19 För dig som anhörig 21. Anhöriggrupp Tillsammans med andra i liknande situation dela med sig av sina erfarenheter av hur det är att leva nära en person som har ett funktionshinder. Utifrån teman kan föreläsare bjudas in. Ledare är personal från Vuxenhabiliteringen. Målgrupp: Anhörig till person med funktionsnedsättning, som har kontakt med Vuxenhabiliteringen. Tid: Startar när tillräckligt många har anmält intresse. Plats: Solvändan i Växjö eller Vuxenhabiliteringen, lasarettet i Ljungby. Anmälan: Om du är intresserad, kontakta kurator Maud Wahlgren, tel , kurator Lisbeth Söderström, tel eller e-post: 19

20 Riktade kurser och utbildningar 22. Taktil stimulering Utbilda dig till beröringspedagog En grundkurs i Taktil Stimulering omfattar nio dagar teori och praktisk inlärning av metoden. Under utbildningen tillkommer tio veckors projektarbete med dokumenterad praktik. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Cirka 55 timmar åtgår till projektarbetet. Mål: Att lära sig beröring i vård, omsorg, rehabilitering och habilitering enligt metoden Taktil Stimulering. Målgrupp: Personal inom kommun och landsting samt övriga intresserade. Tid: 2015 våren, mars april juni Hösten, september oktober december Plats: Solvändans utbildningshus, Åbovägen 10, Växjö Kursledare: Ester Hellberg, habiliteringsassistent vuxenhabiliteringen. Tel Lärare i metoden Taktil Stimulering, Skola För Beröring, se Kontakt: För mer information kontakta Ester Hellberg, vuxenhabiliteringen eller på vår hemsida där det finns en utbildningsbroschyr inkl. anmälningsblankett. Kostnad: kr/deltagare exkl. moms, inkl. utbildningsmaterial. För anställd inom Landstinget Kronoberg kr/deltagare. Anmälan: Anmälan ska vara Ester Hellberg tillhanda senast tre veckor före kursstart. Anmälan är bindande! 20

21 Riktade kurser och utbildningar 23. Utvecklingsstörning och psykisk ohälsa För personal som möter personer med måttlig och lindrig utvecklingsstörning. Personer med utvecklingsstörning har ökad sårbarhet för att utveckla psykisk ohälsa. Hur kan man förstå denna sårbarhet, dels utifrån den intellektuella funktionsnedsättningen, dels utifrån den psykosociala utsattheten? Hur kan man förebygga psykisk ohälsa? Hur kan man finna vägar till ett gott bemötande? Hur kan man förstå och hantera problemskapande beteende? Frågeställningar kring psykiatriska diagnoser i kombination med utvecklingsstörning. Psykofarmaka användning, indikationer, kontraindikationer. Tid: Kursen omfattar två kursdagar och ges enligt överenskommelse. Kl Plats: Utbildningshuset, Solvändan, Åbovägen 10, Växjö Kostnad: kr/deltagare För att kursen ska kunna genomföras krävs minst 18 deltagare. Samordning kan ske med andra intresserade för att få ihop tillräckligt gruppunderlag. Kontakt: Avdelningschef Nicklas Gylling tel alt e-post: Deltagarna är välkomna att inför resp. kurstillfälle, skicka in frågeställningar som man önskar få belysta. 21

22 Riktade kurser och utbildningar 24. Teckenspråk, Tecken som stöd (TSS), Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) Nybörjar- eller fortsättningsnivå, för dig som behöver tecken i ditt arbete. Kursen anpassas efter önskemål. Målgrupp: Personal inom förskola - och skola. Tid: Enligt överenskommelse inom ordinarie arbetstid ( ), 5 tillfällen á 2 tim. Plats: Enligt överenskommelse Anmälan: Avdch Margareta Danielsson Kursansvarig: Teckenspråkslärare Annika Blomqvist Kostnad: kr/grupp, högst 12 deltagare/grupp. I kostnaden ingår förberedelser, kursmaterial och resor. 25. Teckenspråk, Tecken som stöd (TSS), Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) Nybörjar- eller fortsättningsnivå, för dig som behöver tecken i ditt arbete. Kursen anpassas efter önskemål. Målgrupp: Personal inom omsorgsverksamhet. Tid: Enligt överenskommelse inom ordinarie arbetstid ( ), 5 tillfällen á 2 tim. Plats: Enligt överenskommelse Anmälan: Avdch Margareta Danielsson Kursansvarig: Teckenspråkslärare Annika Blomqvist Kostnad: kr/grupp, högst 12 deltagare/grupp. I kostnaden ingår förberedelser, kursmaterial och resor. 22

23 Riktade kurser och utbildningar 26. Teckenspråk, Tecken som stöd (TSS) Nybörjar- eller fortsättningsnivå, för dig som behöver tecken för att förstå och bli förstådd. Kursen utgörs av gruppövningar och individuell träning och utvecklas i samverkan mellan eleverna och läraren. Målgrupp: Skolelever Tid: Enligt överenskommelse inom ordinarie arbetstid ( ). Plats: Enligt överenskommelse Anmälan: Avdch Margareta Danielsson Kostnad: 800 kr/tim. 27. Beröring och Bemötande en två dagars utbildning Målet är att kursdeltagarna ska få ökad förståelse om vikten av medveten beröring i vård och omsorg. Innehåll: Beröring ur en helhetssyn på människan Huden/känselreceptorer Handen som omvårdnadsredskap Beröring som kommunikationsmedel i omvårdnadsarbetet Beröringskänslighet Praktiska övningar Material: Varje deltagare får ett kompendium som är framställt enbart för denna utbildning. Målgrupp: Vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter samt övriga intresserade. Max 12 deltagare vid varje utbildningstillfälle som omfattar två dagar. Tid: Efter överenskommelse med kursledare. Plats: Solvändans utbildningshus, Åbovägen 10, Växjö Kursledare: Ester Hellberg, habiliteringsassistent vuxenhabiliteringen. Tel Lärare i metoden Taktil Stimulering, Skola För Beröring, se Kontakt: Se ovan. Kostnad: kr/grupp, högst 12 deltagare/grupp. 23

24 Riktade kurser och utbildningar 28. Se mig! Hör mig! Förstå mig! Att arbeta med personer med grav utvecklingsstörning Vad innebär grav utvecklingsstörning? Bemötande. Kommunikation. Aktiviteter. Livskvalitet. Syfte: Kursen är tänkt att ge ökad kunskap och inspiration i vardagen. Kursledare: Psykolog Gunnel Winlund Målgrupp: Personal som arbetar inom omsorgsverksamhet med personer som har grav utvecklingsstörning. Tid: Kursen omfattar två kursdagar och ges enligt överenskommelse. Kl Plats: Utbildningshuset, Solvändan, Åbovägen 10, Växjö Kostnad: kr/deltagare För att kursen ska kunna genomföras krävs minst 18 deltagare. Samordning kan ske med andra intresserade för att få ihop tillräckligt gruppunderlag. Kontakt: Avdelningschef Nicklas Gylling tel alt e-post: 24

25 Riktade kurser och utbildningar 29. Basutbildning ADHD och Autismspektrumtillstånd Basutbildningen innefattar fyra utbildningstillfällen á tre timmar. Den ges till hela personalgrupper tillsammans med närmaste chef. I vissa fall kan man diskutera att sätta samman en utbildningsgrupp med personal från olika arbetsplatser. Föreläsare: Linnea Karlsson, leg. psykolog Håkan Bergvall, leg. sjuksköterska Magnus Aldebert, leg. arbetsterapeut Annie Delin, leg. psykolog Moa Zucconi Mazzini, kurator Cecilia Wilsborn, leg arbetsterapeut Karin Kamp, leg psykolog Tillfälle 1 - Om ADHD och neuropsykiatrisk utredning Kort om utredningsprocessen och användbar information i en utredning och om funktionsbeskrivningar. Diagnosen ADHD, olika typer, teorier kring underliggande svårigheter och diagnoskriterier. Utgångspunkt i det nationella vägledningsdokumentet. Tillfälle 2 - Om Autismspektrumtillstånd Diagnoser inom autismspektrum, teorier kring underliggande svårigheter och diagnoskriterier. Utgångspunkt i det nationella vägledningsdokumentet. Tillfälle 3 - Annorlunda perceptuellt fungerande + Bemötande Kort genomgång av perception och vad perceptionsstörningar kan innebära. Ross Greenes korgmodell och diskussion kring bemötande av personer med funktionsnedsättningar utifrån modellen. Tillfälle 4 - Sammanknytning och reflektionstillfälle Kort om stress och funktionsnedsättningar. Diskussion utifrån ärenden som gruppen själva väljer att ta upp ( handledande reflektion ) I utbildningslokalen behöver finnas dator och projektor. Kostnad: kr/kurs Kontakt: Avdelningschef Nicklas Gylling tel alt e-post: 25

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Vår 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

www.halsolots.se Samtliga lokaler i programmet är tillgängliga för dig som använder rullstol. Samtliga föreläsningar i programmet teckenspråkstolkas.

www.halsolots.se Samtliga lokaler i programmet är tillgängliga för dig som använder rullstol. Samtliga föreläsningar i programmet teckenspråkstolkas. HÖSTEN 2015 OM HÄLSOLOTS Hälsolots ger dig inspiration, motivation och redskap att leva hälsosamt. Aktiviteter och arrangemang ordnas i samarbete med olika verksamheter i stadsdelarna Centrum och Majorna-Linné.

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Välkomna till Active REHAB Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 I samarbete erbjuder för andra gången: KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 Välkommen till en upplevelserik vecka i den grekiska byn Kardamili. Kursen vänder sig till dig som

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning har långvariga eller bestående

Läs mer

DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE

DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE DET HÄR ÄR VI Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM Extrem fetma Positionering Upp och stå Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE 1 OM OSS Gemensamt för våra kurser Utbildningslokal Kurserna varvar teori och praktiska

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Pedagogiska cafeér vårterminen 14

Pedagogiska cafeér vårterminen 14 Pedagogiska cafeér vårterminen 14 För ökad måluppfyllelse för barn och elever i Kungsbacka kommun erbjuder Specialpedagogiskt centrum följande innehåll i vårterminens 2014 års pedagogiska caféer Anmälan

Läs mer

Välkommen till Habiliteringen!

Välkommen till Habiliteringen! Habiliteringen Kalmar Gruppverksamhet och kurser våren 2015 Välkommen till Habiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag, onsdag

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD)

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Sedan 1990 talets början har Mälargården mottagit nackskadade för rehabilitering och har

Läs mer

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år!

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år! Uppsala Januari 2013 Innehåll Vårens cafékvällar och träffar... sid 2 Om den nya samtalsgruppen... sid 3 Tips om online-utbildning, kognitiva hjälpmedel... sid 3 Ett axplock ur habiliteringens kursprogram

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Socialtjänsten Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Extra fokus kommer vi under våren lägga på gruppen anhöriga till person med psykisk funktionsnedsättning. Detta gör vi med en serie föreläsningar,

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Rapport Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Utfärdare Grace Hagberg, processtödjare Norrköpings Samordningsförbund Bakgrund Norrköpings Samordningsförbund

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Tema- barn med koncentrationssvårigheter, barn som tänker annorlunda Lycksele 17.1 2012 Umeå 3.2 2012

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

BOSSE s cirklar & teman våren 2015

BOSSE s cirklar & teman våren 2015 BOSSE s cirklar & teman våren 2015 Hej. Vi ser fram emot ett nytt spännande år! Här kommer en ny kurskatalog från BOSSE. Vi har ändrat utseendet på katalogen. En cirkel eller ett tema per sida med en anmälningsblankett

Läs mer

Välkommen till habiliteringen!

Välkommen till habiliteringen! Habiliteringen Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2015 Välkommen till habiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag, onsdag

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

ATT ANMÄLA EN KLIENT TILL DART

ATT ANMÄLA EN KLIENT TILL DART ATT ANMÄLA EN KLIENT TILL DART En utredning på DART börjar alltid med en remissträff. På remissträffen bestämmer vi om vi ska arbeta med handledning eller gemensam problemlösning. Handledning innebär att

Läs mer

Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH

Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH Inbjudan Tema 1, Kognitiva funktionsnedsättningar i ett neuropsykiatriskt och psykiatriskt perspektiv samt samverkan,

Läs mer

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar 2014-12-01 15/24 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar BAKGRUND

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Uppsala. Augusti 2014

Uppsala. Augusti 2014 Uppsala Augusti 2014 Innehåll Inbjudan till brukarrevisionsutbildning... sid 2 Höstens cafékvällar och träffar... sid 3 Inbjudan till politisk debatt... sid 4 Kalendarium Augusti 29/8: Sista anmälningsdag

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

som taggar om funktionshinder

som taggar om funktionshinder ORD som taggar om funktionshinder Hur funkar ord som funktionsnedsättning, tillgänglighet, CP, mongo etc? Här finns en lista med ord man kan fundera över nästa gång det är dags att skriva en artikel eller

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015

Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015 Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015 Mindfulness definieras av Jon Kabat-Zinn som ett sätt att rikta uppmärksamheten: i nuet, med avsikt och utan

Läs mer

Preliminärt Schema Vår 2012

Preliminärt Schema Vår 2012 Preliminärt Schema Vår 2012 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Pågår MÅNDAG 10.15 11.45 Yoga, Stresshantering & God Sömn** För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie v 10 21 16.45

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vad är habilitering? Handikapp och Habilitering ger dig med funktionshinder stöd för att du ska kunna leva

Läs mer

Medirum servicekurser 2014

Medirum servicekurser 2014 Servicekurser 2014 Medirum servicekurser 2014 För att kunna ge avdelningen bästa möjliga support är det viktigt att även sjukhusets tekniker har rätt utbildning för att hålla eventuella stilleståndstider

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

Presentation av våra gruppverksamheter. Våren och hösten 2015

Presentation av våra gruppverksamheter. Våren och hösten 2015 Synverksamheten Göteborg Gruppverksamheter Synverksamheten Göteborg Presentation av våra gruppverksamheter Våren och hösten 2015 Synverksamheten erbjuder gruppbehandlingar och informationsträffar. Grupperna

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer