Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015"

Transkript

1 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg

2 Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga väntrum på Solvändan och i lokalerna på lasarettet i Ljungby. Den skickas även ut till samtliga kommunala verksamheter i länet där vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning bedrivs. Du kan även hämta den på vår hemsida Katalogen beskriver grupper, kurser, föreläsningar och utbildningar som ges eller arrangeras av Syncentralen, Hörsel- och dövenheten, Vuxenhabiliteringen och NP-utredningsenhet. Kurser, grupper osv. sker företrädesvis i Växjö eller Ljungby, men kan efter behov även genomföras på andra orter i Kronobergs län. Vill du ha mer information om aktiviteterna? Ring och prata med kontaktpersonen för respektive aktivitet. Gruppaktiviteter medför flera vinster för dig som deltagare. Syftet är bland annat att du skall få träffa personer i liknande livssituation och få dela deras erfarenheter om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Vissa grupper bedrivs kontinuerligt och andra håller vi när behov finns. Vi har ett utbud av kurser inom olika specialområden som grundar sig på aktuellt behov och efterfrågan. Kurserna riktar sig dig men även till dina anhöriga, personal, eller andra inom ditt nätverk. Det finns även möjlighet att köpa riktade utbildningar. 2

3 Våra grupper och kurser våren 2015 Sida Innehåll 4 För dig med en funktionsnedsättning 5-18 För dig som anhörig 19 Riktade kurser och utbildningar Ansökan kurs/utbildning 29 Kontaktuppgifter till Habiliteringen Telefon: måndag - torsdag , fredag E-post: Postadress: Habiliteringen Vuxenhabiliteringen Växjö Karta Växjö 3

4 Innehåll Nr Rubrik Sida För dig med en funktionsnedsättning 1 Kommunikationsgrupp för personer med hörselnedsättning 5 2 Kommunikationsgrupp för personer med kombinerad syn- och 5 hörselnedsättning 3 Hjälpmedelsgrupp 6 4 Telefoninformationsgrupp 6 5 Förinformation i grupp 7 6 Allmän Tinnitusinformation 7 7 Senior och synskadad hur kan du hålla igång kroppen? 8 8 Kvinna och synskadad år 8 9 Kvinna och synskadad år 9 10 Sommarkurs för ungdomar med tema att flytta till eget 10 (augusti 2015) 11 Ung/vuxen grupp för ungdomar och samtalsgrupp för deras anhöriga Motionsgrupp i Växjö Motionsgrupp i Ljungby Fritidsgrupp ung/vuxen Diagnos och vem är jag nu? Temakväll På väg att bli vuxen Basal Kroppskännedom i grupp Prova-på ridning för Dig med funktionsnedsättning i åldern år som bor i Kronobergs Län 19 Kurs kring vardagsstrategier för en bättre fungerande vardag Appar för kommunikation 18 För dig som anhörig 21 Anhöriggrupp 19 Riktade kurser och utbildningar 22 Taktil stimulering Utbilda dig till beröringspedagog Utvecklingsstörning och psykisk ohälsa Teckenspråk, Tecken som stöd (TSS), TAKK Teckenspråk, Tecken som stöd (TSS), TAKK Teckenspråk, Tecken som stöd (TSS) Beröring och Bemötande en två dagars utbildning Se mig! Hör mig! Förstå mig! Att arbeta med personer med grav 24 utvecklingsstörning 29 Basutbildning ADHD och Autismspektrumtillstånd Metodstöd utifrån Ross Greene s korgmodell Kostens betydelse för hälsan Appar för kommunikation 28 - Ansökan kurs/utbildning

5 För dig med en funktionsnedsättning 1. Kommunikationsgrupp för personer med hörselnedsättning Samtal i grupp kring att ha en hörselnedsättning, erfarenhetsutbyte, varvat med pedagogiska inslag kring örat och hörsel. Genom att samtala om begränsningar och möjligheter en hörselnedsättning ger, ökar kunskapen kring funktionshindret. Mål: Stärka identiteten som funktionshindrad. Målgrupp: Vuxna med hörselnedsättning. Tid: Planeras grupp med två heldagar så fort väntelista blir fylld. Ledare; Gruppen leds av hörselpedagog och kurator. Plats: Enligt senare besked. Anmälan: Till en kommunikationsgrupp kommer man efter individuell bedömning som sker via kontakt med Hörsel- och Dövenheten. Kostnad: Att delta i gruppen kostar 50: - kronor varje gång. Kursansvarig: Hörselpedagog Carli Jönsson 2. Kommunikationsgrupp för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning Samtal i grupp kring att ha en kombinerad syn- och hörselnedsättning, erfarenhetsutbyte, varvat med pedagogiska inslag kring örat, hörseln, ögat och synen. Genom att samtala om begränsningar och möjligheter ökar kunskapen kring funktionshindret. Mål: Stärka identiteten som funktionshindrad. Målgrupp: Vuxna med kombinerad syn- och hörselnedsättning. Tid: Planeras grupp där Syncentral och Hörsel- och Dövenheten samverkar och så snart väntelista blir fylld. Ledare: Leds av hörselpedagog, synpedagog, kurator och sjukgymnast. Plats: Enligt senare besked. Anmälan: Till en kommunikationsgrupp kommer man efter individuell bedömning som sker via kontakt med Hörsel- och Dövenheten och Syncentral. Kostnad: Att delta i gruppen kostar 50: - kronor varje gång. Kursansvarig: Hörselpedagog Carli Jönsson. 5

6 För dig med en funktionsnedsättning 3. Hjälpmedelsgrupp Information om hörseltekniska hjälpmedel för arbete och fritid som lyssnings- och telefonhjälpmedel. Upptäcka hörapparatens T och MT-läges möjligheter. Mål: Öka kunskapen kring de hjälpmedel som finns utöver hörapparaten. Målgrupp: Vuxna med hörselnedsättning. Tid: Planeras en grupp under en heldag och startar så fort väntelistan är fylld. Ledare: Leds av hörselpedagog och leg audionom. Plats: Enligt senare besked. Anmälan: Till en Hjälpmedelsgrupp kommer man efter en individuell bedömning som sker via kontakt med Hörsel- och Dövenheten. Kostnad: Att delta i gruppen kostar 50: - kronor. Kursansvarig: Hörselpedagog Carli Jönsson. 4. Telefoninformationsgrupp Information ges i grupp om hörseltekniska hjälpmedel till fasta och trådlösa hemtelefoner samt till mobiltelefon. Information om hur hjälpmedlen kan användas i kombination med hörapparatens olika programlägen (T-läge och MT-läge). Tillfälle ges för att prova telefonhjälpmedlen. Mål: Öka kunskapen kring telefonhjälpmedel. Målgrupp: Vuxna med hörselnedsättning. Tid: Insatsen omfattar en halv dag. Gruppinsatsen kan ges så snart väntelistan uppnått 5-6 personer. Plats: Enligt kallelsen till gruppinformationen. Ledare: Leds av hörselpedagog Anmälan: Patienter som kommer till Hörsel- och Dövenheten via remiss eller egenvårdsbegäran, där det tydligt framgår att patienten endast är i behov av en fungerande telefonlösning. Kostnad: Att delta i gruppen kostar 50 kronor. Kursansvarig: Hörselpedagog Carli Jönsson. 6

7 För dig med en funktionsnedsättning 5. Förinformation i grupp Information om örat, hörseln och hörapparater ges till personer som kommer att påbörja hörapparatutprovning i samarbete med Audionommottagningen i Växjö och Ljungby. Tid för hörapparatutprovning delas ut i samband med informationen. Mål: Få en djupare kunskap om hörselnedsättning samt få en förberedelse inför kommande hörselrehabilitering. Målgrupp: Vuxna som ska genomgå hörselrehabilitering och deras anhöriga. Tid: Insatsen ges i grupp vid ett tillfälle under två timmar. Plats: Enligt senare besked. Ledare: Leds av leg audionom från Audionommottagningen, kurator och hörselpedagog från Hörsel- och dövenheten. Anmälan: Till en Förinformation kallas man efter att ha haft kontakt med Öron -, Näs-, Hals-, och Hudklinik. Kostnad: Att delta i förinformationen kostar 50 kronor. Kursansvarig: Hörselpedagog Carli Jönsson 6. Allmän Tinnitusinformation Medicinsk information, genomgång av strategier och tips för att underlätta vardag och arbetsliv. Ges även möjlighet till utbyte av egna erfarenheter. Information ges av kurator och audiolog. Målgrupp: Personer med tinnitus, remitterade av öronläkare, audionom eller distriktsläkare. Anhörig kan delta. Tid och plats: Information i grupp ges till patienten vid ett tillfälle i Växjö. Anmälan: Kallelse skickas ut av Hörsel- och Dövenheten efter individuell bedömning av inkommen remiss. Kostnad: Att delta i gruppen kostar 50 kronor. Kursansvarig: Kurator Ann-Kristin Sjöström 7

8 För dig med en funktionsnedsättning 7. Senior och synskadad hur kan du hålla igång kroppen? Syncentralen inbjuder under våren till två kurstillfällen i samarbete med SRF där vi möts både i samtal och i praktiska övningar för att behålla balans- och rörelseförmåga samt minska stress i vardagen. Målgrupp: Personer > 60 år med synnedsättning Datum: 12/3 och 26/ Tid: Kl Plats: SRFs lokal, Södra Vallviksvägen 4b i Växjö Kursledare: Sjukgymnast Elna Björksell, kurator Elisabet Hallenbrant, synpedagog Anette Salvén. Information: till Anette Salvén, tel , Elisabet Hallenbrant, tel Anmälan: till Anna Odenstad på SRF, tel , 8. Kvinna och synskadad år Syncentralen inbjuder under våren till två tillfällen tänkta att vara en mötesplats för dig som är kvinna, mitt i livet och med en synnedsättning. Vi erbjuder inget färdigt program utan en möjlighet till diskussion och utbyte av erfarenheter och tankar. Om det i dessa diskussioner kommer fram specifika önskemål av programkaraktär försöker syncentralens personal att ordna detta. Målgrupp: Kvinnor år med synnedsättning Datum: Dagar ej fastställda Tid: Kl Plats: Träningsköket Habiliteringen, Solvändan Kursledare: Kurator Elisabet Hallenbrant. Anmälan och information: till Elisabet Hallenbrant, tel , e- post 8

9 För dig med en funktionsnedsättning 9. Kvinna och synskadad år Syncentralen inbjuder under våren till två tillfällen tänkta att vara en mötesplats för dig som är kvinna, mitt i livet och med en synnedsättning. Vi erbjuder inget färdigt program utan en möjlighet till diskussion och utbyte av erfarenheter och tankar. Om det i dessa diskussioner kommer fram specifika önskemål av programkaraktär försöker syncentralens personal att ordna detta. Målgrupp: Kvinnor år med synnedsättning Datum: Dagar ej fastställda Tid: Kl Plats: Träningsköket Habiliteringen, Solvändan Kursledare: Kurator Elisabet Hallenbrant. Anmälan och information: till Elisabet Hallenbrant, tel Uppdelningen av grupperna 8 och 9 i åldersgrupper har vi gjort utifrån vår kunskap om hur många kvinnor vi möter i olika åldrar. Skulle antalet anmälda bli färre än 5 personer/grupp är det möjligt att vi föreslår en sammanslagning av grupperna. 9

10 För dig med en funktionsnedsättning 10. Sommarkurs för ungdomar med tema att flytta till eget (augusti 2015) Ungdomarna träffas i grupp kring temat att flytta till eget. Vi varvar information, samtal, enklare matlagning och har trevligt tillsammans. Mål: Den unge skall förberedas inför vuxenblivandet. Målgrupp: Ungdomar mellan år och som har en funktionsnedsättning inom diagnoserna utvecklingsstörning, rörelsehinder och autismspektrumtillstånd samt är aktuella på vuxenhabiliteringen. Tid: Vecka Tisdagen den Onsdagen den Torsdagen den Ledare: Arbetsterapeut och habiliteringsassistent Plats: Vuxenhabiliteringen, plan 6 Kunshögshallen, Ljungby lasarett. Anmälan: E-post till OBS! Uppge ungdomens namn och personnr. Anmälan senast Kursansvariga: Ung/vuxen teamet på vuxenhabiliteringen 10

11 För dig med en funktionsnedsättning 11. Ung/vuxen grupp för ungdomar och samtalsgrupp för deras anhöriga Ungdomarna träffas i en grupp kring temat på väg att bli vuxen. Information varvas med samtal, aktiviteter och trevligheter tillsammans. Föräldrarna träffas i en grupp och samtalar kring olika teman ex. frigörelse, framtidsfrågor, fördjupning kring ungdomens funktionsnedsättning, strategier för att få vardagen att fungera samt möjligheter att dela med sig av sina erfarenheter till varandra. Mål: Att både den unge och dess anhöriga bättre skall förberedas inför vuxenblivandet. Målgrupp: Unga/vuxna mellan år och som har en funktionsnedsättning inom diagnoserna utvecklingsstörning, rörelsehinder och autismspektrumtillstånd som är aktuella på vuxenhabiliteringen, samt deras anhöriga Tid: januari-mars 2015 Ledare: Ungdomsgruppen: Arbetsterapeut och sjukgymnast Föräldragruppen: Psykolog och kurator Plats: Vuxenhabiliteringen, Solvändan, Åbovägen 10, Växjö Anmälan: E-post till Uppge ungdomens namn och namn på anhöriga samt hur många som kommer. Anmälan: Löpande under 2015 Kursansvariga: Ung/vuxen teamet på vuxenhabiliteringen 11

12 För dig med en funktionsnedsättning 12. Motionsgrupp i Växjö För dig som vill komma igång med en aktivitet och/eller behöver komma igång med din vardagsmotion. Vi går promenader runt Växjösjön eller Trummen, du får råd och tips om fritid och träning. Vi samlas i entrén på Växjö Simhall kl och håller på till ca Efter promenaden träffas de som vill i cafeterian och pratar en stund. Om du vill börja med något nytt, i simhallen eller på någon annan plats, med till exempel styrketräning, gympa, simning, golf eller vad det kan vara, hjälper vi dig att komma igång med det nya. Eventuella deltagaravgifter, fika mm betalar du själv. Är du intresserad av att vara med i gruppen eller har några frågor om gruppen tar du kontakt med fritidskonsulenten på Vuxenhabiliteringen. Målgrupp: Personer med autismspektrumtillstånd och personer med lindrig utvecklingsstörning som har kontakt med Vuxenhabiliteringen. Tid: Varje onsdag kl med start 14/1 till den 10/6. Plats: Växjö simhall, vi träffas i entréhallen. Anmälan: Till Peter Strömberg, tel eller till Tony Österberg, mobil eller med e-post till Anmälan kan ske när som helst under året. Kursansvarig: Se ovan. 12

13 För dig med en funktionsnedsättning 13. Motionsgrupp i Ljungby För dig som vill komma igång med en aktivitet och/eller behöver komma igång med din vardagsmotion, du får råd och tips om fritid och träning. Vi träffas tisdagar i entrén på Sunnerbohallen och går en promenad tillsammans på ca 3-5 km. Efter promenaden kan de som vill följa med och ta en fika i Sunnerbohallens caféteria. Eventuell fika betalar du själv. Målgrupp: För dig med autismspektrumtillstånd eller en lindrig utvecklingsstörning och som har kontakt med Vuxenhabiliteringen. Tid: Varje tisdag kl med start den 13/1 till den 9/6. Plats: Sunnerbohallen, vi träffas i entréhallen. Anmälan: Om du vill vara med i gruppen eller har några frågor kan du ringa habiliteringsassistent Eva Estvik, eller fritidskonsulent Tony Österberg eller skicka e-post till Anmälan kan ske närsomhelst under året. Kursansvarig: Se ovan. 14. Fritidsgrupp ung/vuxen För dig som vill komma igång med en aktivitet men vill först testa den tillsammans med några andra. Vi träffas ungefär en gång i månaden och provar olika fritidsaktiviteter inom olika teman, ex. djur och natur, idrott, kultur mm. Vi börjar terminen den 29 januari då vi planerar tillsammans de aktiviteter vi ska prova på. Vilka aktiviteter det blir i vår vet vi inte förrän efter planeringen. Målgrupp: För dig med autismspektrumtillstånd och som har kontakt med Vuxenhabiliteringen. Tid: Enligt senare planering med cirka fyra till fem träffar under terminen. Plats: Olika beroende på aktivitet, oftast träffas vi på plats för aktiviteten men möjlighet för samåkning finns. Anmälan: Till Tony Österberg tel , mobil eller till Peter Strömberg, tel , eller till e-post Anmälan kan ske när som helst under året. Kursansvarig: Se ovan 13

14 För dig med en funktionsnedsättning 15. Diagnos och vem är jag nu? Kurs för personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd Föreläsning om autismspektrumtillstånd och samtal i grupp kring din diagnos, varvat med erfarenhetsutbyte. Mål: Stärka identiteten och få ökad kunskap kring sitt eget funktionshinder samt utveckla vardagsstrategier. Målgrupp: Vuxna med autismspektrumtillstånd. Tid: 5 tillfällen a 1,5 timmar Plats: Enligt senare besked. Anmälan: Sker via egenansökan (länk till ansökan) alternativt via din samordnare på vuxenhabiliteringen. Kursansvarig: Psykolog Vibeke Isbrandtsen. 16. Temakväll På väg att bli vuxen Ungdomar och deras anhöriga har möjligheter att under kvällen få ta del av två olika block. Block 1: Information om vuxenhabiliteringens verksamheter, se lokalerna samt få möjligheter att ställa frågor till personalen. Block 2: Information från arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Dessutom blir det föreläsning utifrån modellen om vuxenblivandeprocessen och information om samhällets stöd och service utifrån denna process. Målgrupp: Unga/vuxna mellan år och som har en funktionsnedsättning inom diagnoserna utvecklingsstörning, rörelsehinder eller autismspektrumtillstånd. Du skall vara aktuell på habiliteringen eller funderat på att ta kontakt med oss. Även anhöriga är välkomna! Tid: Tisdagen den 6 oktober kl Plats: Vuxenhabiliteringen, Solvändan, Åbovägen 10, Växjö Anmälan: Under 2015 till Eva Johansson e-post: 14

15 För dig med en funktionsnedsättning 17. Basal Kroppskännedom i grupp Basal Kroppskännedom är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man i stillhet och i enkla rörelser tränar sig att bli medveten om upplevelser och skeenden i kroppen. Metoden har dokumenterat god effekt vid stressrelaterade besvär, olika psykiska symtom och smärta. I en liten grupp gör vi övningar i sittande, stående och liggande som mjukar upp och hjälper till att hitta balansen i kroppen. Mål: Upptäcka, förstå och stärka egna resurser. Målgrupp: För dig med autismspektrumtillstånd som har kontakt med Vuxenhabiliteringen. Tid: Onsdagar kl. 15:00-16:00. Start den 25 mars, 10 tillfällen Plats: Rörelserummet på Solvändan, Vuxenhabiliteringen Växjö Anmälan/kursansvarig: Elna Björksell Leg Sjukgymnast Ledare: Elna Björksell Ester Hellberg Leg Sjukgymnast Habiliteringsassistent Tel:

16 För dig med en funktionsnedsättning 18. Prova på ridning för Dig med funktionsnedsättning i åldern år som bor i Kronobergs Län Vuxenhabiliteringen bjuder in till en spännande träningsform Under ca en halvtimme ges du möjlighet att prova ridning utifrån ett individuellt upplägg. Personal från Vuxenhabiliteringen med erfarenhet av ridterapi anpassad till personer med funktionsnedsättning finns på plats (habiliteringsassistent, sjukgymnast) På Växjö ridklubb finns ramp, personlift/lyftskynke för att underlätta på och avstigning för dig som har behov av det. Ridning som hälsofrämjande behandling/fritidsaktivitet kan bidra till en bättre upplevd hälsa både psykiskt, fysiskt, och socialt. Ridning påverkar många funktioner som t ex balans, koordination, hållning och muskelspänningar, är muskelstärkande och ger kondition. Tid: Enligt senare besked. Plats: Växjö ridklubb i Växjö (Arabystallet) Utrustning: Bekväma kläder och gärna skor med liten klack. Hjälm finns att låna. Anmälan och information: Välkommen med din intresseanmälan Prova på tillfället genomförs efter överenskommelse med: Ester Hellberg, habiliteringsassistent Vuxenhabiliteringen, Landstinget Kronoberg Växjö Tel eller e-post: 16

17 För dig med en funktionsnedsättning 19. Kurs kring vardagsstrategier för en bättre fungerande vardag. Totalt fyra tillfällen, tre tillfällen á 1 ½ tim samt uppföljningstillfälle. 1. Sömn och mat (tyngdtäcke, tips och praktiska råd om förbättrad sömn, tips på enklare och nyttig mat, recept, receptböcker, regelbundna rutiner, veckomeny, checklista). Föreläsning och workshop i smågrupper 2. Struktur i vardagen och planering (appar, tidsstöd, kalenderprogram, påminnelsefunktioner, tavlor för planering). Föreläsning och workshop i smågrupper. 3. Att få uppgifter/aktiviteter utförda och att hålla iordning (Tips och enkla råd, månadsvis, veckovis, dagliga rutiner, städning, hushåll, prioriteringar ). Föreläsning och workshops i smågrupper. 4. Uppföljningstillfälle (individuell uppföljning). Mål: Struktur i vardagen. Tid: Kurs 1: 23 feb, 26 feb, 5 mars, 26 mars. Kurs 2: 20 april, 23 april, 28 april, 21 maj. 1 ½ tim. tillfälle 1-3 och 4:e tillfället individuell uppföljning. Målgrupp: Patient med neuropsykiatrisk problematik. Patienten ska ha genomgått ett bedömningssamtal på neuropsykiatriska utredningsenheten eller hos arbetsterapeut i primärvårdsrehab. Ledare: arbetsterapeut och hjälpmedelskonsulent. Plats: Primärvårdsrehab Sigfridsområdet. Anmälan: Arbetsterapeut i primärvården eller samordnare på neuropsykiatriska utredningsenheten anmäler via Messenger till Stina Holm eller Emma Johansson. Kursansvarig: Stina Holm Neuropsykiatriska utredningsenheten och Emma Johansson Primärvårdsrehab. Kostnad: 50 kr/tillfälle som faktureras från respektive enhet. Det individuella uppföljningstillfället kostar 100 kr. 17

18 För dig med en funktionsnedsättning 20. Appar för kommunikation Att ungdomar, vuxna och deras anhöriga ska få information om och prova på appar för att underlätta och stödja kommunikation. Fokus kommer att vara på berättande och att ritprata. Ta gärna med egen surfplatta eller smartphone. Målgrupp: Unga/vuxna från 18 år och uppåt, som har en funktionsnedsättning inom diagnoserna utvecklingsstörning, rörelsehinder eller autismspektrumtillstånd. Du skall vara aktuell på habiliteringen. Även anhöriga är välkomna! Tid: onsdagen den 11 mars kl Plats: Solvändan, Utbildningshuset Begränsat antal deltagare: 30 Anmälan: Till logoped Nina Lindström, tel , eller logoped Catharina Ateva, tel , eller e-post: Anmälan senast den 25 februari. Kursansvariga: Se ovan. 18

19 För dig som anhörig 21. Anhöriggrupp Tillsammans med andra i liknande situation dela med sig av sina erfarenheter av hur det är att leva nära en person som har ett funktionshinder. Utifrån teman kan föreläsare bjudas in. Ledare är personal från Vuxenhabiliteringen. Målgrupp: Anhörig till person med funktionsnedsättning, som har kontakt med Vuxenhabiliteringen. Tid: Startar när tillräckligt många har anmält intresse. Plats: Solvändan i Växjö eller Vuxenhabiliteringen, lasarettet i Ljungby. Anmälan: Om du är intresserad, kontakta kurator Maud Wahlgren, tel , kurator Lisbeth Söderström, tel eller e-post: 19

20 Riktade kurser och utbildningar 22. Taktil stimulering Utbilda dig till beröringspedagog En grundkurs i Taktil Stimulering omfattar nio dagar teori och praktisk inlärning av metoden. Under utbildningen tillkommer tio veckors projektarbete med dokumenterad praktik. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Cirka 55 timmar åtgår till projektarbetet. Mål: Att lära sig beröring i vård, omsorg, rehabilitering och habilitering enligt metoden Taktil Stimulering. Målgrupp: Personal inom kommun och landsting samt övriga intresserade. Tid: 2015 våren, mars april juni Hösten, september oktober december Plats: Solvändans utbildningshus, Åbovägen 10, Växjö Kursledare: Ester Hellberg, habiliteringsassistent vuxenhabiliteringen. Tel Lärare i metoden Taktil Stimulering, Skola För Beröring, se Kontakt: För mer information kontakta Ester Hellberg, vuxenhabiliteringen eller på vår hemsida där det finns en utbildningsbroschyr inkl. anmälningsblankett. Kostnad: kr/deltagare exkl. moms, inkl. utbildningsmaterial. För anställd inom Landstinget Kronoberg kr/deltagare. Anmälan: Anmälan ska vara Ester Hellberg tillhanda senast tre veckor före kursstart. Anmälan är bindande! 20

21 Riktade kurser och utbildningar 23. Utvecklingsstörning och psykisk ohälsa För personal som möter personer med måttlig och lindrig utvecklingsstörning. Personer med utvecklingsstörning har ökad sårbarhet för att utveckla psykisk ohälsa. Hur kan man förstå denna sårbarhet, dels utifrån den intellektuella funktionsnedsättningen, dels utifrån den psykosociala utsattheten? Hur kan man förebygga psykisk ohälsa? Hur kan man finna vägar till ett gott bemötande? Hur kan man förstå och hantera problemskapande beteende? Frågeställningar kring psykiatriska diagnoser i kombination med utvecklingsstörning. Psykofarmaka användning, indikationer, kontraindikationer. Tid: Kursen omfattar två kursdagar och ges enligt överenskommelse. Kl Plats: Utbildningshuset, Solvändan, Åbovägen 10, Växjö Kostnad: kr/deltagare För att kursen ska kunna genomföras krävs minst 18 deltagare. Samordning kan ske med andra intresserade för att få ihop tillräckligt gruppunderlag. Kontakt: Avdelningschef Nicklas Gylling tel alt e-post: Deltagarna är välkomna att inför resp. kurstillfälle, skicka in frågeställningar som man önskar få belysta. 21

22 Riktade kurser och utbildningar 24. Teckenspråk, Tecken som stöd (TSS), Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) Nybörjar- eller fortsättningsnivå, för dig som behöver tecken i ditt arbete. Kursen anpassas efter önskemål. Målgrupp: Personal inom förskola - och skola. Tid: Enligt överenskommelse inom ordinarie arbetstid ( ), 5 tillfällen á 2 tim. Plats: Enligt överenskommelse Anmälan: Avdch Margareta Danielsson Kursansvarig: Teckenspråkslärare Annika Blomqvist Kostnad: kr/grupp, högst 12 deltagare/grupp. I kostnaden ingår förberedelser, kursmaterial och resor. 25. Teckenspråk, Tecken som stöd (TSS), Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) Nybörjar- eller fortsättningsnivå, för dig som behöver tecken i ditt arbete. Kursen anpassas efter önskemål. Målgrupp: Personal inom omsorgsverksamhet. Tid: Enligt överenskommelse inom ordinarie arbetstid ( ), 5 tillfällen á 2 tim. Plats: Enligt överenskommelse Anmälan: Avdch Margareta Danielsson Kursansvarig: Teckenspråkslärare Annika Blomqvist Kostnad: kr/grupp, högst 12 deltagare/grupp. I kostnaden ingår förberedelser, kursmaterial och resor. 22

23 Riktade kurser och utbildningar 26. Teckenspråk, Tecken som stöd (TSS) Nybörjar- eller fortsättningsnivå, för dig som behöver tecken för att förstå och bli förstådd. Kursen utgörs av gruppövningar och individuell träning och utvecklas i samverkan mellan eleverna och läraren. Målgrupp: Skolelever Tid: Enligt överenskommelse inom ordinarie arbetstid ( ). Plats: Enligt överenskommelse Anmälan: Avdch Margareta Danielsson Kostnad: 800 kr/tim. 27. Beröring och Bemötande en två dagars utbildning Målet är att kursdeltagarna ska få ökad förståelse om vikten av medveten beröring i vård och omsorg. Innehåll: Beröring ur en helhetssyn på människan Huden/känselreceptorer Handen som omvårdnadsredskap Beröring som kommunikationsmedel i omvårdnadsarbetet Beröringskänslighet Praktiska övningar Material: Varje deltagare får ett kompendium som är framställt enbart för denna utbildning. Målgrupp: Vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter samt övriga intresserade. Max 12 deltagare vid varje utbildningstillfälle som omfattar två dagar. Tid: Efter överenskommelse med kursledare. Plats: Solvändans utbildningshus, Åbovägen 10, Växjö Kursledare: Ester Hellberg, habiliteringsassistent vuxenhabiliteringen. Tel Lärare i metoden Taktil Stimulering, Skola För Beröring, se Kontakt: Se ovan. Kostnad: kr/grupp, högst 12 deltagare/grupp. 23

24 Riktade kurser och utbildningar 28. Se mig! Hör mig! Förstå mig! Att arbeta med personer med grav utvecklingsstörning Vad innebär grav utvecklingsstörning? Bemötande. Kommunikation. Aktiviteter. Livskvalitet. Syfte: Kursen är tänkt att ge ökad kunskap och inspiration i vardagen. Kursledare: Psykolog Gunnel Winlund Målgrupp: Personal som arbetar inom omsorgsverksamhet med personer som har grav utvecklingsstörning. Tid: Kursen omfattar två kursdagar och ges enligt överenskommelse. Kl Plats: Utbildningshuset, Solvändan, Åbovägen 10, Växjö Kostnad: kr/deltagare För att kursen ska kunna genomföras krävs minst 18 deltagare. Samordning kan ske med andra intresserade för att få ihop tillräckligt gruppunderlag. Kontakt: Avdelningschef Nicklas Gylling tel alt e-post: 24

25 Riktade kurser och utbildningar 29. Basutbildning ADHD och Autismspektrumtillstånd Basutbildningen innefattar fyra utbildningstillfällen á tre timmar. Den ges till hela personalgrupper tillsammans med närmaste chef. I vissa fall kan man diskutera att sätta samman en utbildningsgrupp med personal från olika arbetsplatser. Föreläsare: Linnea Karlsson, leg. psykolog Håkan Bergvall, leg. sjuksköterska Magnus Aldebert, leg. arbetsterapeut Annie Delin, leg. psykolog Moa Zucconi Mazzini, kurator Cecilia Wilsborn, leg arbetsterapeut Karin Kamp, leg psykolog Tillfälle 1 - Om ADHD och neuropsykiatrisk utredning Kort om utredningsprocessen och användbar information i en utredning och om funktionsbeskrivningar. Diagnosen ADHD, olika typer, teorier kring underliggande svårigheter och diagnoskriterier. Utgångspunkt i det nationella vägledningsdokumentet. Tillfälle 2 - Om Autismspektrumtillstånd Diagnoser inom autismspektrum, teorier kring underliggande svårigheter och diagnoskriterier. Utgångspunkt i det nationella vägledningsdokumentet. Tillfälle 3 - Annorlunda perceptuellt fungerande + Bemötande Kort genomgång av perception och vad perceptionsstörningar kan innebära. Ross Greenes korgmodell och diskussion kring bemötande av personer med funktionsnedsättningar utifrån modellen. Tillfälle 4 - Sammanknytning och reflektionstillfälle Kort om stress och funktionsnedsättningar. Diskussion utifrån ärenden som gruppen själva väljer att ta upp ( handledande reflektion ) I utbildningslokalen behöver finnas dator och projektor. Kostnad: kr/kurs Kontakt: Avdelningschef Nicklas Gylling tel alt e-post: 25

Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog

Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog Foto Tony Österberg Hösten 2015 Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga väntrum

Läs mer

Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog

Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog Foto: Tony Österberg Våren 2016 Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga väntrum

Läs mer

Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog

Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog 2017 2017-01-01 Habiliteringen Information Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog

Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog Foto: Tony Österberg Hösten 2016 Information Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Gruppverksamheterna

Läs mer

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen Barn- och ungdomshabiliteringen PRAKTISK INFORMATION... 2 TRÄNING I BASSÄNG... 3 1 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 3 2 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 3 3 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 4 4 TRÄNING I BASSÄNG,

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Grupper och kurser 2016

Grupper och kurser 2016 Barn- och ungdomshabiliteringen Landstinget i Värmland Grupper och kurser 2016 1 På Barn- och ungdomshabiliteringen arrangerar vi flera grupper och kurser. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 14 01 10 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 1 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen,

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Habiliteringens gruppaktiviteter och föreläsningar är insatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras anhöriga. Aktiviteterna

Läs mer

Aktiviteter Habiliteringen Hösten 2016

Aktiviteter Habiliteringen Hösten 2016 Aktiviteter Habiliteringen Hösten 2016 Habiliteringens gruppaktiviteter och föreläsningar är insatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras anhöriga. Aktiviteterna

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE Veterinärgränd 2, plan 3 121 63 Johanneshov, Tel 08-123 356 50 www.habilitering.se/linde-vuxna 1(16) 2(16) Grupper för person som

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Våren 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

Barnhabilitering Kalmar

Barnhabilitering Kalmar Barnhabilitering Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2014 Välkommen till barnhabiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag,

Läs mer

www.halsolots.se Hälsolots finns också på Facebook och Instagram!

www.halsolots.se Hälsolots finns också på Facebook och Instagram! HÖSTEN 2014 OM HÄLSOLOTS Hälsolots ger dig inspiration, motivation och redskap att leva hälsosamt. Aktiviteter och arrangemang ordnas i samarbete med olika verksamheter i stadsdelarna Centrum och Majorna-Linné.

Läs mer

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN HÖSTEN 2017 1 INNEHÅLL PRAKTISK INFORMATION... 3 TRÄNING I BASSÄNG... 5 Egenträning i bassäng, Växjö... 5 Bassäng, Växjö... 6 Bassäng, Ljungby...

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen skickas ut till alla familjer som har kontakt

Läs mer

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR till Personal inom kommunernas LSS-verksamheter och särskola som arbetar med vuxna personer med utvecklingsstörning och vissa andra funktionsnedsättningar 2016 UTBILDNING

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland höstterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen rev 140127 Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) inom Örebro läns landsting är en specialistresurs, en plusresurs, till

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 13 08 20 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Arbetsterapi KURSKATALOG NEUROPSYKIATRISKA MOTTAGNINGEN

Arbetsterapi KURSKATALOG NEUROPSYKIATRISKA MOTTAGNINGEN Arbetsterapi KURSKATALOG NEUROPSYKIATRISKA MOTTAGNINGEN Höstterminen 2016 Information De grupper som vi på neuropsykiatriska mottagningen erbjuder är riktade till dig som har en ADHD/ADDdiagnos. Anmälan

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Hösten 2017

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Hösten 2017 Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd Föreläsningar Information er Hösten 2017 Innehåll Hösten 2017 Länet Föreläsning Att ha diagnoser som Aspergers syndrom/högfungerande autism och autismspektrumstörning

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN HÖSTEN 2016 1 INNEHÅLL 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 TRÄNING I BASSÄNG... 5 Bassäng, Ljungby... 5 Bassäng, Ljungby... 6 Bassäng, Växjö... 7 Bassäng,

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se Barn- och ungdomshabiliteringen i LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR till Personal inom kommunernas LSS-verksamheter och särskola som arbetar med vuxna personer med utvecklingsstörning och vissa andra funktionsnedsättningar 2017 UTBILDNING

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Uppdragsutbildningar 31

Uppdragsutbildningar 31 31 Konkret konsultation och föreläsning i er verksamhet paketlösning Målgrupp Förskolor och skolor inom grundskolan eller grundsärskolan. Utbildningsledare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris 30 000 exkl.

Läs mer

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum 050207 Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum VUXENHABILITERINGENS PROGRAM FÖR VUXNA PERSONER MED FUNKTIONSHINDER INOM AUTISMSPEKTRUM Bakgrund Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Vår 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Aktiviteter Grupper och föreläsningar Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Kursprogram Hösten 2017

Kursprogram Hösten 2017 Kursprogram Hösten 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

KUR - Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning.

KUR - Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning. Inbjudan KUR - Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning. Försäkringskassan har fått regeringens uppdrag att stimulera en gemensam kunskapsutveckling

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Kursprogram Våren 2017

Kursprogram Våren 2017 Kursprogram Våren 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Dag 2 eftermiddag: Påverka beteendeproblem

Dag 2 eftermiddag: Påverka beteendeproblem VUB Skåne nätverksarbete för förbättrad hälsa hos vuxna med utvecklingsstörning Lena Nylander 1,4 Helene Ahnlund 1,2, Maria Larsson 1,2, Gunnar Sandström 1,3 och Anders Elmkvist 1 1 VUB-teamet, Region

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer

Aktivitetskalender Feelgood Region Stockholm. Hösten 2017

Aktivitetskalender Feelgood Region Stockholm. Hösten 2017 Aktivitetskalender Feelgood Region Stockholm Hösten 2017 Seminarium. sid 2-3 Utbildningar sid 4-5 Program. sid 6-7 Chefsutbildningar halv dag. sid 8-9 Välkommen med din anmälan! Stockholm i juni 2017 www.feelgood.se

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 12 01 02 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN VÅREN 2017 1 INNEHÅLL PRAKTISK INFORMATION... 3 TRÄNING I BASSÄNG... 5 Bassäng, Ljungby... 5 Bassäng, Ljungby... 6 Bassäng, Växjö... 7 Bassäng,

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning.

Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning. Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning. Susanne Karlsson Stina Frank Karin Karkiainen Psykolog Fysioterapeut Arbetsterapeut Habiliteringen för barn och vuxna

Läs mer

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Välkommen till Anhörigcenter Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Vår gruppverksamhet för anhöriga

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen, vårterminen 2016 2 Om kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och utbildningstillfällen

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Rehabilitering: Återanpassa Habilitering: Namn på organisationen Namn på innehåll /metod Namn på individens egen process/att skickliggöra sig Verksamhetsidé

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M V I N T ER Hälsoteket i Angered VÅR 206 25 januari 23 juni VÅ R H Ö ST S O M M A R Lina Helena Ulrika Jennifer Mageda INNEHÅLL SID Drop-in hälsa och FaR Fysisk aktivitet

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered September 5 December 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2014 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Våren

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Våren Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd Föreläsningar Information er Våren - 2018 Innehåll Våren 2018 Länet Föreläsning Att ha diagnoser som Aspergers syndrom/högfungerande autism 1 Information

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna utgår

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje Program för barn- och föräldragrupper på Hösten 2012 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Utbildningar och evenemang 2016

Utbildningar och evenemang 2016 Utbildningar och evenemang 2016 GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande och obligatoriska grundkurs ger dig som personlig assistent en trygghet i din yrkesroll och dig som kund en trygghet

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 I samarbete erbjuder för andra gången: KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 Välkommen till en upplevelserik vecka i den grekiska byn Kardamili. Kursen vänder sig till dig som

Läs mer

Aktivitetskatalog 2013

Aktivitetskatalog 2013 Barn- och ungdomshabiliteringens Aktivitetskatalog 2013 Barn- och ungdomshabiliteringens grupper, kurser och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med

Läs mer