Bruksanvisning. FlexiView

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. FlexiView"

Transkript

1 Bruksanvisning Flexiboard Bruksanvisning FlexiView Version och senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, Sollentuna, Sweden Phone +46 (0) Fax +46 (0) Rev C

2 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Utrustning... 3 Installation... 4 Information om Flexiboard... 4 Komma igång med FlexiView... 5 Göra överlägg till FlexiView... 6 Bildspel i FlexiView...18 Spela in bildspel från Flexiboard...18 Definiera bildspel via hjälparläget...19 Visa bilder i en mapp Lägga in bildspel manuellt Dialogruta för att skapa Flexi-kommando Spela upp bildspel...27 Använda FlexiView som musikspelare...28 Inställningar...30 Skärmbild...30 Talsyntes...31 Spara...31 Flera användare i FlexiView...32 Ny användare...32 Namn Skärmbild Talsyntes Spara Välj användare...34 Kopiera användare...35 Ta bort användare...35 Genväg på skrivbordet...35 Förvald bildbas...36 Flexiboard-kommandon...37 Om bildbaser...38 Vad är en bildbas?...38 Varför är det bra att använda bildbaser?...38 Vilka färdiga bildbaser finns det?...38 Hur gör man egna bildbaser?...38 Felsökning...39 Varför kommer det ibland bokstäver när man ska skriva med bilder?

3 Introduktion FlexiView är ett bildvisningsprogram som visar en bild åt gången. Till varje bild kan man koppla syntetiskt tal eller inspelat ljud. Det är också möjligt att visa bokstäver, ord och meningar samt spela upp videosekvenser. FlexiView kan användas till "trycka-hända"-övningar och för att visa bildspel. Det kan också användas för kommunikation. FlexiView är direkt anpassat för styrplattan Flexiboard. Det är enkelt att göra överlägg till FlexiView i programmet Flexiladdaren. I denna bruksanvisning visas hur Flexiladdaren 5 används för att göra överlägg till FlexiView, men Flexiladdaren 3-4 kan också användas. Då kan man dock inte följa instruktionerna exakt. I FlexiView finns det två principer för bildvisning: Direkt visning, dvs man trycker på en knapp på Flexiboard och bild/video etc visas i FlexiView. Bildspel, dvs man anger i förväg vilka bilder, video etc som ska visas och i vilken ordning. Alternativt kan en hel mapp med bilder väljas, och då visas bilder, video etc i bokstavsordning. Sedan kan man stega fram i bildspelet med en knapptryckning. Bilderna i bildspelet kan läggas in på två sätt. Dels genom att fylla i en lista eller välja mapp via hjälparläget, och dels genom att trycka på önskade bilder på Flexiboard och "spela in" bildspelet. Den sista metoden är enkel men begränsad, och därför framförallt avsedd för brukare. FlexiView kan ställas in på många sätt för att passa användarens behov, t ex bildstorlek, bakgrundsfärg och synliga knappar på skärmen. FlexiView kan visa och spela upp de vanligaste formaten av bilder, ljud och video. Det är t ex möjligt att spela MP3, WMA och CD-spår samt att visa video av typen AVI, MPG och WMV m fl. FlexiView kan alltså användas som en musikspelare. Man kan göra överlägg till Flexiboard med bilder eller text som symboliserar musiken. När man trycker på en bild/text spelas musiken upp och bilden/texten visas på skärmen. Överlägg gjorda i FlexiView fungerar i FlexiWord och tvärtom. Dock kan inte videosekvenser och musik-cd spelas upp i FlexiWord. Naturligtvis fungerar inte heller knappar med funktioner som är specifika för FlexiView i FlexiWord. Utrustning Flexiboard och tillhörande programvaror kan användas på datorer med Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 installerat. För att kunna utnyttja syntetiskt tal ska talsyntes som är kompatibel med Babile API (t ex Acapela Multimedia) eller Windows Speech API (SAPI) finnas installerad (t ex Acapela Desktop). Till datorn bör en Flexiboard vara ansluten. För att göra överlägg till FlexiView måste Flexiladdaren finnas installerad. 3

4 Installation Om FlexiView ingår i programpaketet FlexiKom, följ separata installationsanvisningar. Annars, följ anvisningarna nedan. I FlexiView-installationen ingår följande: FlexiView Demobildbaser Bruksanvisningar Bildbaskontoret Tillsammans med installations-cdn medföljer ett serienummer. Gör så här för att installera: 1. Sätt i installations-cdn i CD-enheten. Installationsprogrammet startar automatiskt. [Om huvudmenyn inte visas: Gå till Start-menyn, Välj Kör och skriv d:\install.exe (byt ut d om din CD-enhet har en annan beteckning). Klicka på OK.] 2. Se till att det som ska installeras är förbockat och klicka på Nästa. 3. Välj Standardinstallation eller Manuell installation (endast för avancerade) och klicka på Nästa. 4. Fyll i Företag/Organisation och det serienummer som finns angivet på installations-cdn. Klicka på Nästa. 5. Installationen startar. Demobildbaserna installeras endast om de kompletta bildbaserna inte finns. 6. Ta ut CDn när installationen är klar. Information om Flexiboard Mer information om Flexiboard och Flexi-programmen samt uppgraderingar finns på Abilias hemsida och på Handiteks hemsida På Handiteks hemsida finns även ett diskussionsforum under fliken Forum där man kan gå in och skriva in både frågor och egna erfarenheter kring Flexiboard. 4

5 Komma igång med FlexiView Nedan beskrivs hur du kan prova funktionen hos FlexiView. Demobildbaserna måste vara installerade. 1. Se till att Flexiboard är ansluten till din dator. 2. Ta fram standardöverlägg nr 117 som levererades med Flexiboard. 3. Starta FlexiView. 4. Lägg på standardöverlägg nr Tryck på en pictogrambild (vitt motiv med svart bakgrund) på Flexiboard. Bilden visas på bildskärmen och om talsyntes finns läses bildtexten upp. 6. Tryck på fotot på Sara. Bilden visas på bildskärmen och om datorn har ljud spelas ett ljud upp. 7. Gör ett bildspel genom att trycka på inspelningsknappen längst ned till vänster på bildskärmen. Lägg märke till att bakgrundsfärgen ändras. Det visar att FlexiView är i inspelningsläge. 8. Spela in ett bildspel genom att trycka på några bilder på överlägget. 9. Avsluta inspelningen genom att trycka på valfri funktionstangent på tangentbordet, t ex <F1>. Bildspelet sparas och kopplas nu till den funktionstangent du valt. Bakgrundsfärgen blir normal igen. 10.Tryck på den funktionstangent du valt, t ex <F1> för att starta bildspelet. Klicka på bläddraknappen längst ned i mitten på bildskärmen eller tryck på <Return> för att stega till nästa bild. Bilder och ljud kan kombineras hur som helst i FlexiView. Bilder från bildbaser (Pictogram, PCS, Handla etc) eller vanliga bilder kan kombineras med antingen talsyntes eller inspelat ljud. Talsyntesen kan läsa upp bildtexten, något annat ord eller en hel mening. Inspelat ljud kan vara ett ord eller en mening, men det kan också vara t ex djurläten. Om Pictogram-ljud finns installerat (inspelat tal till varje Pictogram) kan dessa kopplas till bilderna. Bildspel kan göras på två sätt, dels på det enkla sätt som beskrevs ovan ("inspelning") och dels via hjälparläget ("definiera bildspel"). Den sistnämnda metoden är avsedd för personal/anhörig. Gemensamt för de båda metoderna är att man kan göra 12 bildspel (<F1> - <F12>) för varje användare. För att bli så lätthanterlig som möjligt har "inspelning" begränsad funktionalitet. Det som märks tydligast är att man bara kan lägga in bilder som redan finns definierade på överlägg i bildspelen. Man kan inte ge bildspelet något namn och det kan inte redigeras i efterhand, så om man vill ändra något måste man spela in det igen från början. När man definierar bildspel via hjälparläget kan man ge dem lämpliga namn och redigera dem i efterhand. Man kan välja alla bilder, ljud etc som finns i datorn - de behöver inte finnas på något överlägg. 5

6 Göra överlägg till FlexiView I detta kapitel kommer du steg för steg kunna följa hur man gör överlägg till FlexiView i Flexiladdaren 5. Om du aldrig har använt Flexiladdaren förut bör du först läsa kapitlet Komma igång med Flexiladdaren i Flexiboard-bruksanvisningen. Det färdiga överlägget kommer att se ut enligt nedan: När man trycker på bilden till vänster kommer en videosekvens med katten Tess att visas. När man trycker på Pictogramsymbolen till höger kommer en bild på barnen Sara & Maja visas och sången Var bor du lilla råtta att spelas upp. Bilderna på överläggen kommer alltså inte att visas i FlexiView. Övriga knappar ingår i FlexiView-mallen (se nedan) och behövs egentligen inte på detta överlägg. 1. Starta Flexiladdaren Öppna ett nytt överlägg med FlexiView-mall. Dubbelklicka på ett ledigt överlägg i den högra listan, t ex nummer 15. Markera mallen "FlexiView" och klicka på OK. Det nya överlägget öppnas med FlexiViewmallens innehåll: 6

7 På FlexiView-mallen finns det ett antal färdiga knappar. Dessa kan du ändra, flytta eller ta bort som du vill. I detta exempel kommer vi låta knapparna vara som de är. Till knapparna F7-F12 på FlexiView-mallen kan man koppla bildspel i FlexiView. (Man kan också koppla bildspel till F1-F6, men dessa finns inte med på mallen för att minska antalet knappar.) Knapparna används både när bildspelen sparas och startas. Inspelningsknappen längst ned till vänster används för att starta inspelning av bildspel från Flexiboard. Hur man spelar in bildspel beskrivs utförligt i nästa avsnitt, Bildspel i FlexiView på sid 18. Bläddraknappen längst ned i mitten på FlexiView-mallen används för att bläddra mellan de olika bilderna i ett bildspel i FlexiView. Avslutaknappen längst ned till höger på FlexiView-mallen används för att avsluta FlexiView. 3. Markera rutor för den första knappen. Klicka på de rutor som den första knappen ska innehålla, se nedan. De kommer då att markeras med en annan färg. Om en annan ruta råkar bli markerad, klicka på den igen så försvinner markeringen. 7

8 Knappen kan också markeras genom att först klicka på den ruta som ska vara knappens övre vänstra hörn, hålla ned <Shift> och samtidigt klicka på den ruta som ska vara knappens nedre högra hörn. 4. Öppna den första knappen för definition. Placera muspekaren över en av de markerade rutorna och klicka med höger musknapp. Välj Ny knapp i den meny som visas. Följande dialogruta öppnas: I denna dialogruta kan man definiera både knappens utseende och dess kommando. (Med utseende menas det som syns på pappersöverlägget och med kommando menas det som händer när man trycker på knappen på pappersöverlägget.) Allt som har med utseendet att göra är samlat till vänster och allt som har med kommandot att göra är samlat till höger. 5. Fyll i layout för den första knappen. Som layout kan man ange en text och/eller en bild, välja ram samt välja färg på text, ram och bakgrund. I detta exempel ska bilden tess.jpg och en tjock ram med runda hörn skrivas ut på överlägget. Klicka på knappen Bläddra bild. Dialogrutan till höger öppnas: 8

9 Bläddra till mappen c:\flexiview\exempel. (Eller den mapp där FlexiView är installerad.) Välj bilden tess.jpg. Klicka på Öppna. Bilden tess.jpg har nu valts som layout för knappen. Välj ram genom att välja ramtjocklek, t ex 2. Ju högre siffra, desto tjockare ram. Kryssa för Runda hörn för att få runda hörn på ramen. 6. Ange kommando för den första knappen. Klicka på knappen Kommando till Flexi-program för att skapa det kommando som ska skickas till FlexiView när man trycker på knappen på Flexiboard. Följande dialogruta öppnas: 9

10 Dialogrutan är redan ifylld med bilden tess.jpg. Denna bild ska dock inte ingå i kommandot och ska därför tas bort. Istället ska videosekvensen tessfilm.mpg spelas upp när man trycker på knappen på Flexiboard. Kryssa bort Bild. Klicka på knappen Bläddra video. Dialogrutan till höger öppnas: Bläddra till mappen c:\flexiview\exempel. (Eller den mapp där FlexiView är installerad.) Välj filmen tessfilm.mpg. Klicka på Öppna. Kommandot är nu klart. Klicka på knappen Testa för att testa kommandot. Videosekvensen spelas upp i rutan. Klicka på OK. Dialogrutan "Kommando till Flexi-program" stängs, och kommandot skrivs in i textrutan "Knappens kommando": 10

11 Nu är den första knappen klar. Klicka på OK. Dialogrutan "Definiera knapp" stängs och den första knappen visas på överlägget: 7. Markera rutor för den andra knappen. Klicka på de rutor som den andra knappen skall innehålla, se nedan. De kommer då att markeras. 11

12 8. "Öppna" den andra knappen för definition. Placera muspekaren över en av de markerade rutorna och klicka med höger musknapp. Välj Ny knapp i den meny som visas. Dialogrutan Definiera knapp öppnas. 9. Ange layout för den andra knappen. Den andra knappens layout ska vara Pictogramsymbolen Sjunga. Klicka på knappen Bild från bildbas. Följande dialogruta öppnas: Välj först bildbasen Pictogram längst upp. Bläddra sedan fram ordet sjunga i listan längst ned. Du kan också skriva ordet direkt i listan. Klicka på OK. Bilden har nu valts som layout för knappen. Bildtexten har fyllts i automatiskt i textrutan. Ram är redan vald. Låt den vara kvar. 10. Ange kommando för den andra knappen. Klicka på knappen Kommando till Flexi-program. Följande dialogruta öppnas: 12

13 Pictogramsymbolen sjunga är ifylld i dialogrutan. Dessutom är text och ev talsyntes ifyllt. Pictogramsymbolen ska dock inte ingå i kommandot och ska därför tas bort. Istället ska bilden sara & maja.jpg visas och ljudet Var bor du lilla råtta.mp3 spelas upp när man trycker på knappen på Flexiboard. Klicka på knappen Bläddra bild. Dialogrutan till höger öppnas: Bläddra till mappen c:\flexiview\exempel. (Eller den mapp där FlexiView är installerad.) Välj bilden Sara & Maja.jpg. Klicka på Öppna. Ta bort texten sjunga och skriv Sara & Maja i textrutan. Kryssa bort Talsyntes om det är ikryssat. Klicka på knappen Bläddra ljud. Dialogrutan till höger öppnas: 13

14 Bläddra till mappen c:\flexiview\exempel. (Eller den mapp där FlexiView är installerad.) Välj ljudet Var bor du lilla råtta.mp3. Klicka på Öppna. Bilden och ljudfilen är nu angivet som kommando. Klicka på knappen Testa för att testa kommandot. Bilden visas i bildrutan och ljudfilen spelas upp. Klicka på OK. Dialogrutan "Kommando till Flexi-program" stängs, och kommandot fylls i textrutan "Knappens kommando". Nu är den andra knappen klar. Klicka på OK. Dialogrutan "Definiera knapp" stängs och den andra knappen visas på överlägget. 14

15 11. Spara överlägget. Gå till Arkiv-menyn och välj Spara. Följande dialogruta öppnas: Skriv in överläggets namn Kom igång med FlexiView. Klicka på OK. 12. Skriv ut överlägget. Gå till Arkiv-menyn och välj Skriv ut. Följande dialogruta öppnas: Ange att Allt skall skrivas ut. Klicka på Inställningar-knappen för att välja skrivarens inställningar. Följande dialogruta visas (kan se lite olika ut beroende på vilken skrivare som är vald): 15

16 Här ska man välja papperets storlek och orientering. Orienteringen beror av storleken, se nedan. Storlek: A4 Orientering: Stående Storlek: A3 Orientering: Liggande Om A4-skrivare är vald skrivs överlägget ut på 2 ark. Dessa ska sedan tejpas ihop kant i kant, med arket med den optiska koden till vänster. Klicka på OK för att stänga Skrivarinställningar. Dialogrutan Skriv ut visas igen: Klicka på OK så skrivs överlägget ut. 13. Stäng överlägget. Klicka på krysset längst upp till höger för att stänga överlägget. Det nya överlägget Komma igång med FlexiView visas på nummer 15 i överläggslistan. 14. Ladda Flexiboard. För att överlägget ska fungera måste du nu ladda setet till Flexiboard. 1. Se till att det set som innehåller det nya överlägget är markerat. 2. Gå till Arkiv-menyn och välj Ladda Flexiboard. En dialogruta visas med följande fråga: Vill du ladda Flexiboard med setet Mina överlägg? 3. Klicka på OK. 16

17 4. Flexiladdaren kontrollerar nu att Flexiboard verkligen är inkopplad. Om den inte är det visas ett felmeddelande. Annars laddas överläggen till Flexiboard. Om det är en Flexiboard PS/2 som är inkopplad tar laddningen en stund. 5. När laddningen är klar får du ett meddelande om detta. Klicka då på OK. Med Flexiboard USB behöver man endast ladda Flexiboard när man vill ladda ett annat set. Förändringar i det laddade setet, t ex nya överlägg eller förändringar i befintliga överlägg, avläses automatiskt. 15. Avsluta Flexiladdaren 5. Gå till Arkiv-menyn och välj Avsluta eller klicka på krysset längst upp till höger. 16. Starta FlexiView och testa! Lägg på överlägget på Flexiboard. Tryck på bilden på katten Tess. En videosekvens med henne spelas upp. Tryck på Pictogramsymbolen. Bilden på Sara & Maja visas och en sång spelas upp. Avsluta FlexiView genom att trycka på den röda Avsluta-knappen på överlägget. 17

18 Bildspel i FlexiView I detta avsnitt beskrivs två sätt att göra bildspel; spela in bildspel från Flexiboard och definiera bildspel via hjälparläget. Oavsett om man spelar in bildspel eller definierar bildspel via hjälparläget kan man göra 12 bildspel per användare. (Man kan göra obegränsat antal användare.) Orsaken till detta är att bildspelen startas genom att trycka på funktionstangenterna (<F1> - <F12>) eller genom att ha knappar för resp bildspel (=knappar för funktionstangenterna) på Flexiboard. Spela in bildspel från Flexiboard För att kunna spela in bildspel från Flexiboard måste det finnas överlägg med önskade bilder/ljud/video. Det går bra att använda överlägg som gjorts till FlexiWord. Om du behöver göra nya överlägg, se det föregående avsnittet Göra överlägg till FlexiView på sid 6. Det är mycket enkelt att spela in på detta sätt, men det ger samtidigt en begränsad funktionalitet. Framför allt för att de önskade bilderna/ljuden/videosekvenserna måste finnas definierade på överlägg. Dessutom kan inte bildspelet redigeras, så om man vill ändra något måste man spela in det igen från början. För att starta en inspelning kan man klicka på inspelningsknappen längst ned till vänster på skärmen (om detta är valt i menyn Inställningar och Skärmbild). Om det finns ett överlägg som skapats med FlexiView-mall kan man lägga på det på Flexiboard och trycka på inspelningsknappen längst ned till vänster på överlägget istället. (Kommandot är då <Alt+S>.) Gör så här: 1. Ta fram de överlägg som behövs för att göra bildspelet. 2. Starta inspelningen genom att trycka på inspelningsknappen på skärmen eller på Flexiboard. FlexiViews bakgrundsfärg kommer att ändras, så att du ser att programmet är i inspelningsläge. 3. Lägg på de aktuella överläggen och tryck på de önskade bilderna, i den ordning som bilderna ska visas i bildspelet. Om du ångrar en inmatning, tryck på <Backspace> eller <Delete>, och den senaste bilden tas bort. Om du vill avbryta, tryck på <Esc>. 4. När bildspelet är klart, tryck på den funktionstangent som bildspelet ska kopplas till, t ex <F7>. Om du har ett överlägg som skapats med FlexiView-mall kan du lägga på det på Flexiboard och trycka på funktionstangenten på överlägget istället. (På FlexiView-mallen finns bara funktionstangenterna <F7>-<F12> med, men du kan göra ett eget överlägg med alla funktionstangenter med eller bara en enda. Du kan också välja själv hur funktionstangenten ska symboliseras, det behöver inte stå F7 utan kan lika gärna vara en passande bild.) FlexiViews bakgrundsfärg kommer att ändras tillbaka till ursprungsfärgen, så att du ser att programmet inte längre är i inspelningsläge. 5. För att starta bildspelet, tryck på den valda funktionstangenten på tangentbordet eller på Flexiboard. Bläddra mellan bilderna genom att klicka på <Return> på tangentbordet. eller genom att trycka på 18

19 Definiera bildspel via hjälparläget För att kunna definiera bildspel på ett mer flexibelt sätt måste FlexiView vara i hjälparläge. Man byter mellan brukar- och hjälparläge genom att trycka på tangenterna <Ctrl+Alt+H> samtidigt. (Börja med Ctrl, tryck sedan Alt och sist H utan att släppa någon av tangenterna. Släpp sedan upp alla tangenter samtidigt.) Att programmet befinner sig i hjälparläget syns genom att en extra menyrad läggs till längst upp. Det är möjligt att ställa in FlexiView så att hjälparläget alltid är aktivt, se kapitlet Inställningar Skärmbild på sid 30 ( Visa hjälparmeny ). De önskade bilderna/ljuden/videosekvensena behöver inte finnas definierade på överlägg när man skapar bildspel via hjälparläget. Vidare kan man ge bildspelen passande namn, och det går att redigera dem i efterhand. Bildspelen kan skapas på två sätt: Visa alla bilder som finns i en viss mapp. Bilderna visas i bokstavsordning och om det finns ljudfiler med samma namn som bilden spelas de upp samtidigt som bilden visas. Lägga in bilder/text/ljud/video manuellt. Bilder, text och ljud kan kombineras hur som helst. Nedan beskrivs de två olika metoderna: Visa bilder i en mapp 1. Gå till Bildspel-menyn och välj Definiera bildspel. Dialogrutan "Bildspel" öppnas: De bildspel som redan är definierade visas i listan. För de bildspel som har ett namn visas namnet, och för de som skapats genom att spela in från Flexiboard visas ett X. 2. Klicka på knappen Nytt bildspel. Följande dialogruta öppnas: 3. Fyll i bildspelets namn, t ex "Exempel". 19

20 4. Välj vilken funktionstangent som bildspelet ska kopplas till. Den första lediga tangenten är förvald. 5. Klicka på Visa de bilder som finns i följande mapp för att välja detta alternativ. 6. Ange den mapp där bilderna finns via knappen Bläddra. Följande dialogruta öppnas: 7. Bläddra fram den önskade mappen, t ex c:\flexiview\exempel. Klicka på OK. Dialogrutan Bläddra efter mapp stängs och den valda mappen anges i dialogrutan Definiera bildspel : 8. Inställningarna för bildspelet är nu klara. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Definiera bildspel. Det nya bildspelet Exempel visas i dialogrutan Bildspel : 20

21 9. Klicka på OK för att spara. Dialogrutan Bildspel stängs. 10. Testa bildspelet genom att trycka på den valda funktionstangenten (<F3>). Det går också att starta via Bildspel-menyn och Starta bildspel. De bilder/ljud/video som finns i mappen c:\flexiview\exempel visas i FlexiView. Tryck på bläddraknappen på överlägget eller på bildskärmen för att se nästa bild. Lägga in bildspel manuellt 1. Gå till Bildspel-menyn och välj Definiera bildspel. Dialogrutan "Bildspel" öppnas: 2. De bildspel som redan är definierade visas i listan. För de bildspel som har ett namn visas namnet, och för de som skapats genom att spela in från Flexiboard visas ett X. 3. Klicka på knappen Nytt bildspel. Följande dialogruta öppnas: 4. Fyll i bildspelets namn, t ex "Tess". 5. Välj vilken funktionstangent som bildspelet ska kopplas till. Den första lediga tangenten är förvald. 6. Klicka på knappen Ny bild för att lägga in en bild i bildspelet. Dialogrutan "Definiera bild" öppnas: 21

22 Denna dialogruta är densamma som "Kommando till Flexi-program" i Flexiladdaren 5. Här kan bild, text, ljud, talsyntes och video kombineras på många olika sätt. I detta exempel lägger vi in två bilder på katten Tess och spelar in ljud, samt lägger in en videosekvens. Se avsnittet Dialogruta för att skapa Flexi-kommando på sid 24 om inte instruktionerna nedan är tillräckliga. 7. Klicka på knappen Bläddra bild och välj bilden c:\flexiview\exempel\tess.jpg. Bilden läggs in i dialogrutan Definiera bild. 8. Klicka på knappen Spela in ljud. Spela in Det här är Tess. Klicka på OK. 9. Dialogrutan Spara ljud öppnas. Bläddra till mappen c:\flexiview\exempel och spara ljudet med det föreslagna namnet tess.wav. Klicka på Spara. Ljudet läggs in i dialogrutan Definiera bild. Nu är kommandot klart: 10. Testa genom att klicka på knappen Testa. 11. Klicka på OK. Dialogrutan stängs och bilden läggs in i listan: 22

23 12. Fortsätt att lägga in nya bilder enligt punkt Lägg t ex in följande bilder: Bilden c:\flexiview\exempel\tess2.jpg och spela in ljudet Tess busar. Videosekvensen c:\flexiview\exempel\tessfilm.mpg. 13. Det är möjligt att ändra bilderna i efterhand: Flytta en bild genom att markera den och klicka på knapparna Flytta bild uppåt resp Flytta bild nedåt. Ändra en befintlig bild genom att markera den och klicka på knappen Ändra bild. Dialogrutan Definiera bild öppnas då och bilden kan ändras. Ta bort en bild från listan genom att markera den och klicka på knappen Ta bort. 14. Klicka på OK när bildspelet är klart. Dialogrutan stängs. Det nya bildspelet Tess visas i dialogrutan Bildspel : 23

24 17. Klicka på OK för att spara. Dialogrutan Bildspel stängs. 18. Testa bildspelet genom att trycka på den valda funktionstangenten (<F4>). Det går också att starta via Bildspel-menyn och Starta bildspel. Tryck på bläddraknappen på överlägget eller på bildskärmen för att se nästa bild. Dialogruta för att skapa Flexi-kommando I detta avsnitt beskrivs dialogrutan Definiera bild. Den motsvarar dialogrutan Kommando till Flexi-program i Flexiladdaren. Här kan man kombinera bild, text, ljud, talsyntes och video på följande sätt: Bild (+ text) Bild (+ text) + ljudfil Bild (+ text) + talsyntes Text Text + ljudfil Text + talsyntes Ljudfil Talsyntes Video Detta innebär att när bild, text, ljudfil eller tal är valda är det inte möjligt att välja video. Det är inte heller möjligt att välja tal när ljudfil är valt och vice versa. Alternativen väljs eller väljs bort genom att klicka i kryssrutan till vänster för resp alternativ. Bild För att välja en bild som ska ingå i kommandot ska man klicka på knapparna Bild från bildbas eller Bläddra bild. 24

25 Bild från bildbas Man väljer först önskad bildbas i listan längst upp. Sedan bläddrar man fram önskad bild i listan längst ned. Man kan också skriva in ordet direkt i listan. Om man vet att man för det mesta kommer att välja bilder från en specifik bildbas kan man lägga in denna bildbas som förval, vilket innebär att man slipper momentet att alltid välja bildbas när dialogrutan öppnas. Se Förvald bildbas på sid 36. Bläddra bild Man bläddrar först fram önskad mapp. Sedan väljer man önskad bild. Text Ljudfil Vid val av bild från bildbas kan den talsyntes-text eller ljudfil som är kopplad till bilden automatiskt fyllas i. Om man vill att detta ska ske väljer man något av alternativen: Önskad text skrivs in i textrutan. För att välja en befintlig ljudfil ska man klicka på knappen Bläddra ljud. En dialogruta öppnas där man får välja en ljudfil som finns i datorn. Spela in ljud Man kan enkelt spela in ljud via knappen Spela in ljud. OBS! Innan man ska spela in ljud bör man ha skaffat en mikrofon av god kvalitet. Det blir sällan bra att använda de interna mikrofoner som framförallt finns i bärbara datorer. Följande dialogruta öppnas: För att spela in ska man göra så här: 1. Håll mikrofonen framför munnen. 2. Starta inspelningen genom att klicka på knappen och börja tala direkt. En liggande stapel indikerar hur lång tid av den totala inspelningstiden 25

26 som har gått. När du har talat färdigt, tryck på har nått ända fram. eller vänta tills stapeln 3. Klicka på knappen och hör resultatet av inspelningen. 4. Om du inte är nöjd, spela in ljudet på nytt. Om inspelningstiden är för kort eller för lång, eller om ljudet inte klipps automatiskt i början och slutet behöver du ändra inställningarna, se nedan. 5. Klicka på OK när du är nöjd. 6. Dialogrutan Spara ljud öppnas. Programmet har föreslagit i vilken mapp och med vilket namn ljudet ska sparas. Klicka på Spara för att acceptera detta förslag. (Om du vill kan du ange ett annat namn och en annan mapp.) Inställningar Man kan ställa in vilken ljudkvalitet som ljudet ska ha: Telefonkvalitet (1 khz, 8 bitar, mono) Radiokvalitet (22 khz, 8 bitar, mono) Bättre radiokvalitet (22 khz, 16 bitar, mono) Man kan ställa in inspelningstid: 2, 5, 10, 15, 20, 30 och 60 sek. Man kan ställa in automatisk borttagning av tystnad i början och slutet, dvs om ljudet ska klippas i början och slutet. Om detta väljs kan man också behöva definiera vad som är tystnad. Inställning av tystnad behöver göras om ljudet inte klipps alls eller klipps för mycket dvs det märker man när man spelar in för första gången. Om ljudet klipps för mycket får man flytta reglaget åt vänster, om det inte klipps alls får man flytta reglaget åt höger. Talsyntes Video Testa Text som ska läsas upp av en talsyntes skrivs in på talsyntes-raden. För att välja videosekvens ska man klicka på knappen Bläddra video. En dialogruta öppnas där man får välja en videosekvens som finns i datorn. När kommandot är klart kan man testa det genom att klicka på Testa. Då visas ev bild/text/video i rutan längst ned och ev ljudfil/talsyntes spelas upp. 26

27 Spela upp bildspel För att spela upp ett bildspel ska man trycka på den funktionstangent (<F1>-<F12>) som bildspelet kopplats till. Man kan också ha en knapp på Flexiboard. För att bläddra till nästa bild ska man trycka på <Return> eller bläddraknappen. För att visa bilden och spela upp ev ljud en gång till ska man trycka på <Vänsterpil> eller upprepaknappen. När bildspelet är slut visas en stoppbild: Om man vill avbryta uppspelningen ska man trycka på <Backspace> eller <Delete> så rensas skärmen. Man kan också välja ett annat bildspel eller trycka på en bild på Flexiboard. 27

28 Använda FlexiView som musikspelare FlexiView kan användas som musikspelare på två sätt. Det mest konkreta sättet är direkt uppspelning, dvs att ha ett överlägg på Flexiboard med bilder/text som symboliserar den önskade musiken. När man trycker på bilden/texten så spelas musiken upp och en bild/text visas ev på skärmen. Det andra sättet är att göra ett bildspel med de önskade låtarna, dvs en spellista. Spellistan kan göras antingen genom att trycka på knappar för den önskade musiken på Flexiboard, eller genom att personal/anhörig gör en lista via hjälparläget. Vanliga musikformat är CD-spår (CDA), MP3 och WMA. De används på samma sätt som vilket ljud som helst i FlexiView. För direkt uppspelning ska man göra knappar med s k Flexi-kommandon på ett överlägg. Det gör man via dialogrutan Kommando till Flexi-program i dialogrutan Definiera knapp i Flexiladdaren. Se exemplet nedan: Bild och text har angivits och kommer att visas i FlexiView när man trycker på knappen. Musik med formatet MP3 har valts genom att klicka på knappen Bläddra ljud. Då öppnas följande dialogruta: Man bläddrar till den mapp där musiken finns. Sedan väljer man önskad låt och klickar på Öppna. Om man vill spela från musik-cd måste CDn sitta i. Man bläddrar fram CD-enheten, se nästa sida. 28

29 Först ska man välja CD-enheten här. Om det är en vanlig CD visas CDspåren med namnen Track01.cda osv. Välj då önskat spår och klicka på Öppna. Om CDn är copy controlled kan man inte se CD-spåren här. Då måste man först kopiera dem till formatet WMA via Windows Mediaspelaren. Se Mediaspelarens bruksanvisning. För uppspelning via spellista gör man på samma sätt som ovan men lägger in musiken i ett bildspel istället, se Definiera bildspel via hjälparläget på sid

30 Inställningar Man ändrar inställningarna via Inställningar i menyn (om menyraden inte är framme trycker man på <Ctrl+Alt+H>). Då visas följande dialogruta: De inställningar som kan göras under resp flik beskrivs nedan: Skärmbild Här kan man göra följande inställningar: Bildstorlek. (Fullskärm, mellanstor och normal) När "fullskärm" är vald visas alla bilder så att de täcker hela skärmen. När mellanstor är vald visas bilderna på ungefär halva skärmen. Om "normal" är vald visas bilderna i sin originalstorlek, och om bilden är större än vad som kan visas på bildskärmen minskas den till fullskärm. Om man ska visa bilder med text i är det lämpligt att välja normal, eftersom "bitmappad" text ofta blir ful när den förstoras eller förminskas. Videostorlek. Se Bildstorlek ovan. Videosekvenser har ganska liten höjd och bredd för att minimera filstorleken. Det går dock ofta bra att förstora bilden med bra kvalitet. Bakgrundsfärg. (grön, blå, vit, brun, gul, rosa, röd, svart, ljusblå, ljusgrå, grå) 30

31 Textfärg. (grön, blå, vit, brun, gul, rosa, röd, svart, ljusblå, ljusgrå, grå) Teckensnitt, textstorlek, stil. Knappar: Bläddra, Upprepa, Spela in, Avsluta. De önskade knapparna kryssas för, och visas då på skärmen. Bläddra visas endast om ett bildspel med fler än en bild är vald. Visa hjälparmeny. Menyraden visas alltid när denna inställning är vald. Talsyntes Här väljer man talsyntes. Man kan välja mellan Ingen eller Acapela. (För att kunna välja en talsyntes måste naturligtvis en sådan finnas installerad.) För Acapela kan man välja röst och via knappen Inställningar göra diverse inställningar. Spara Här väljer man vilken mapp som bildspel och ljudfiler ska sparas i. Man kan antingen skriva in mappens namn direkt i textrutan eller välja via knappen Bläddra. Om den angivna mappen inte finns kommer den att skapas när man klickar på OK. Om ingen mapp angivits sparas bildspel och ljudfiler automatiskt i FlexiView-mappen. 31

32 Flera användare i FlexiView I FlexiView kan man göra olika s k användare, dvs individer eller verksamheter som behöver egna inställningar. Användarnas inställningar sparas i s k brukarfiler, och när FlexiView startar med en brukarfil gäller dess inställningar direkt. Standardinställningen är den inställning som gäller när FlexiView startar utan brukarfil. FlexiView kan alltså anpassas för många olika användare som sedan startar "sin" version av FlexiView. För att starta FlexiView med användarens instälningar kan man göra en knapp på Flexiboard. Man kan också lägga FlexiView som en genväg på Windows skrivbord (se Genväg på skrivbordet på sid 35) eller som en ikon i menyprogrammet Starta. Man skapar användare via Användare i Arkiv-menyn (om menyraden inte är framme trycker man på <Ctrl+Alt+H>). Då visas följande dialogruta: Här kan man ändra inställningarna för befintliga användare, välja användare, skapa nya användare, kopiera användare och ta bort användare. Man kan även göra genvägar på skrivbordet för olika användare, vilket innebär att FlexiView kommer att starta med denna användare när man dubbelklickar på genvägen. De olika funktionerna beskrivs nedan: Ny användare För att skapa en ny användare klickar man på knappen Ny användare. Då visas först följande meddelanderuta: Om man väljer Ja får den nya användaren automatiskt standardinställningarna. 32

33 Sedan visas en guide visas där man får ange användarens inställningar: Namn Här anger man användarens namn. När man klickar på Nästa visas nästa vy i guiden. Skärmbild Detta är samma vy som Inställningar Skärmbild på sid 30. Gör inställningar som passar användaren. När man klickar på Nästa visas nästa vy i guiden. Talsyntes Detta är samma vy som Inställningar Talsyntes på sid 31. Gör inställningar som passar användaren. När man klickar på Nästa visas nästa vy i guiden. 33

34 Spara Detta är samma vy som Inställningar Spara på sid 31. Gör inställningar som passar användaren. En mapp med användarens namn föreslås. När man klickar på Slutför sparas användaren och visas i listan i Hjälparläge : Välj användare För att välja en användare, dvs ställa in FlexiView med användarens inställningar, ska man markera användaren i listan och sedan klicka på knappen Välj användare. Då visas följande meddelanderuta: När man klickar på OK visas användaren på raden Aktuell användare : 34

35 När man klickar på Stäng ställs FlexiView in med den valda användarens inställningar. Kopiera användare För att kopiera en användare ska man markera den och sedan klicka på knappen Kopiera användare. Då visas följande dialogruta: Man anger namn på kopian och klickar på OK. Om det redan finns en användare med detta namn ges ett felmeddelande. Kopian visas sedan i listan i Hjälparläge. Ta bort användare För att ta bort en användare ska man markera den och sedan klicka på knappen Ta bort användare. När man har bekräftat att man verkligen vill ta bort användaren raderas den från listan och flyttas till Papperskorgen. Genväg på skrivbordet För att göra en genväg på skrivbordet som startar FlexiView med inställningar för en viss användare ska man markera användaren och klicka på Genväg på skrivbordet. Då visas följande dialogruta: 35

36 Här fyller man i önskat namn på genvägen. När man klickar på OK läggs genvägen in på Windows skrivbord. Genvägen får användarens brukarfil som argument, dvs t ex följande kommandorad: C:\FlexiView\FlexiView.Swedish.exe C:\FlexiView\Kalle.ini Genvägens egenskaper kan man se genom att markera genvägen på skrivbordet, klicka med höger musknapp och sedan välja Egenskaper i menyn: I Mål-rutan står kommandoraden: C:\FlexiView \FlexiView.Swedish.exe C:\FlexiView\Kalle.ini Förvald bildbas Via Förvald bildbas i Arkiv-menyn kan man ange vilken bildbas som ska vara förvald när man ska välja bild från bildbas. Om man oftast väljer bilder från samma bildbas, t ex Pictogram, är det bekvämt om Pictogrambasen alltid är vald. Följande dialogruta visas: 36

37 Här markerar man den önskade bildbasen och klickar sedan på OK. Nästa gång dialogrutan Bild från bildbas öppnas är den valda bildbasen förvald. Flexiboard-kommandon I tabellen nedan anges hur FlexiView styrs från tangentbordet och därmed också från Flexiboard. I tabellen visas funktionen, den knapp som hör till funktionen samt motsvarande kommando. I mappen c:\flexiloader\flexprog finns alla knappar som bilder, och kan användas för att ha på överläggen. Funktion Knapp Kommando Bläddra Upprepa Spela in Avsluta <Return> <Vänsterpil> <Alt+S> <Esc> 37

38 Om bildbaser Vad är en bildbas? En bildbas är en grupp "lösa" bilder av samma format som lagrats i en katalog/mapp, och som har en fil med en förteckning över de ingående bilderna. I förteckningen ingår dels bildens filnamn men också en förklaring/ bildtext. Förteckningen som kallas initieringsfil eller konfigurationsfil är alltid lagrad i Windows-katalogen med filformatet ini. T ex: Pictogrambas: Svenska PCS-bilder Handla Recept Mat picwmf.ini pcsgif.ini handla.ini recept.ini mat.ini Varför är det bra att använda bildbaser? Bilder kan få enkla koder i stället för krångliga sökvägar. Man kan söka på bildtext istället för på filnamnet, vilket också gör bilderna lätta att hitta. När man t ex vill hämta pictogrambilden "Baby", söker man på "Baby" och inte på "a1.wmf". Bilderna kan också indelas i kategorier, vilket kan göra sökningen enklare i stora bildbaser. Bildtexten kan automatiskt skrivas in i bilden. Om talsyntes används kan bildtexten automatiskt läsas upp när bilden visas. Vilka färdiga bildbaser finns det? Följande bildbaser finns att köpa: Pictogram (Specialpedagogiska skolmyndigheten) Svenska PCS-bilder (Abilia) Bliss (AnyCom) Dessutom säljer Trollreda följande bildbaser: Handla Recept Fokus Mat Kropp och kläder Hur gör man egna bildbaser? Med hjälp av programmet Bildbaskontoret kan man göra egna bildbaser. Se separat bruksanvisning. 38

39 Felsökning Varför kommer det ibland bokstäver när man ska skriva med bilder? När man skriver med bilder i FlexiView börjar och slutar alltid kommandot från Flexiboard Någon enstaka gång kan datorn missa att ta emot vilket innebär att FlexiView kommer i otakt. För att FlexiView ska komma i takt igen, tryck på tangenterna <Alt+R>. Om detta är ett ofta förkommande problem behöver man öka den s k teckenfördröjningen (Character Delay) i Flexiboard, dvs göra så att Flexiboard skickar kommandon i en långsammare takt till datorn. Detta gör man via programmet Flexi-Service. Se Flexi- Service s bruksanvisning (finns på Handiteks hemsida). 39

Bruksanvisning. Flexiboard USB

Bruksanvisning. Flexiboard USB Bruksanvisning Flexiboard Bruksanvisning Flexiboard USB Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Matstudion och Frukoststudion

Matstudion och Frukoststudion Bildfabriken Matstudion och Frukoststudion BRUKSANVISNING Rev B 05-02-01 Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se 2 Innehållsförteckning 3 Introduktion... 4 Om nya Bildfabriken...

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Svensk manual för Progress PC, Progress Star USB och Progress Micro USB

Svensk manual för Progress PC, Progress Star USB och Progress Micro USB Svensk manual för Progress PC, Progress Star USB och Progress Micro USB Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual Sms&mms i datorn Desktop Användarmanual Introduktion...1 Installation...1 Skicka ett sms-meddelande...3 Mall eller signatur för meddelanden...4 Svar till e-post...5 Skicka ett mms-meddelande...5 Utkorgen...8

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg...

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg... 1 Användarguide Om SpeakApp... 2 Använda SpeakApp... 3 Verktyg... 5 Inställningar... 6 Licenshantering... 20 Externa verktyg... 22 Rättstavning... 24 Hantera ordlistor... 26 Skrivfönstret... 28 Arkiv...

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Dolphin Guide Användarmanual

Dolphin Guide Användarmanual Dolphin Guide Användarmanual www.dolphinguide.com 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...1 2. Om denna användarmanual...7 3. Hur man installerar Guide...8 3.1 Innan du installerar Guide...8

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer