Förhistorien Varför bodde stenåldersmänniskorna nära stranden? Vad trodde människorna på sten- och metallåldern?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förhistorien Varför bodde stenåldersmänniskorna nära stranden? Vad trodde människorna på sten- och metallåldern?"

Transkript

1 Svar Förhistorien Varför bodde stenåldersmänniskorna nära stranden? - Nära stränderna fanns det goda möjligheter till fiske. Dessutom var det lätt att ta sig fram längs vattendragen jämfört med den snåriga och ogenomträngliga skogen. Det var också lätt att resa kåtorna i den sandiga jordmånen. Vad trodde människorna på sten- och metallåldern? - På stenåldern fick den döde med sig föremål i graven, vilket visar att man trodde på ett liv efter döden. Klippmålningarna visar att man trodde på andar i form av djur eller på stammens totemdjur, som stammens medlemmar härstammade från. - På metallåldern fick de döda fortfarande med sig föremål i graven, bl.a. vapen och smycken. Gravarna fanns ofta på andra sidan vatten, t.ex. på holmar i skärgården eller på andra sidan om åar eller bäckar. Både i den finska folktron och i många andra folks föreställningar är vattnet gränsen mellan de dödas och de levandes riken. Vilka slags föremål framställde man av järn på järnåldern? - Av järn framställde man mindre verktyg och redskap som t.ex. yxor, knivar, järnskoning på träspadar samt spetsar för pilar och spjut. Svärd var värdefulla och importerades huvudsakligen från utlandet. Föreslå orsaker till att bosättningen i Esbo var så liten under det första årtusendet e.kr. (ca ). - Inte ens forskarna känner till den egentliga orsaken. Orsakerna kan bl.a. vara att den lerhaltiga jorden inte var så lämplig för odlingsmetoderna på järnåldern, att klimatet blev kallare, att sydkusten var orolig under vikingatiden ( ), att tavastlänningarna svartsjukt bevakade sina jakt- och fiskeområden mm. Hitta själv på fler orsaker.

2 Esbo uppstår Hur ser en asp ut? Vad kan man tillverka av aspträ? - Leta reda på en bild av en asp och dess löv t.ex. i en biologibok eller på webben, t.ex. på Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/asp). Aspens löv är runda och dallrar för minsta vindpust. Stammen är grå. - Aspträ väger inte mycket och är lätt att bearbeta. Av asp gjorde man förr bl.a. båtar i ett enda stycke av urholkade aspstockar. Båttypen kallas äsping. I dag använder man aspträ i bastulaven. Vem tror du reste längs Kungsvägen? - längs kungsvägen reste budbärare och sändebud mellan Åbo och Viborg. Dessutom användes vägen av soldater och handelmän samt av bönder på väg till kyrkan eller marknadsplatsen. Varför byggde nybyggarna sin by på den plats där två åar rinner ihop? - Den plats där Gumböleån och Mankån rinner ihop var ett bördigt och fuktigt landskap, lämpligt för jordbruk. Medeltiden Vad stod på matbordet hos en medeltida bonde i Esbo? - Rågbröd, ärt- och bönrätter, rovor, fågelvilt, höns- och vildfågelägg, saltkött och salt fisk samt färsk fisk. När det var fest åt man kött - t.ex. älg och hare eller nöteller fläskkorv. Också inälvsmat, t.ex. lever och hjärta, ansågs vara en stor läckerhet. Måltidsdryckerna var vatten, öl eller surmjölk. Vad betyder inkvarteringsskyldighet? Förklara med egna ord. - Kronan förpliktade medborgarna att ge resande mat och husrum. Detta gällde oftast uttryckligen sändebud, soldater och präster på väg från en plats till en annan. När kronans sändebud kom till en gård, måste husbonden bjuda på mat och vid behov köra budbäraren till följande inkvarteringsställe med gårdens häst, även om det betydde att husbonden måste avbryta sitt eget arbete. Titta på teckningen på sidan. Till vilket stånd hör de tre personerna längst till höger? Och till vilket stånd hör kvinnan till vänster? - De finklädda hör till frälset, den anspråkslöst klädda kvinnan hör till bönderna eller allmogen. Vilka varor köpte man på medeltiden från utlandet? Och vad sålde finländarna t.ex. i Reval? - Salt och säd. Finländarna sålde skinn, läder, bräder och tjära och ofta också fisk.

3 Hur deltog den som var fattig i byggandet av Esbo kyrka? - Endast frälset deltog genom att donera pengar. Alla andra insatser gjordes av ortsborna, antingen som donationer av byggmaterial eller som arbete. Fattiga personer utan jord kunde t.ex. arbeta som timmermän eller stenhuggare. Nya tiden På vilket sätt drog kung Gustav Vasa nytta av att haninförde reformationen? - Staten övertog den katolska kyrkans stora egendom, och Gustav Vasa såg samtidigt till att han själv inte blev lottlös. Samtidigt fick den katolska kyrkans makt vika för den världsliga makten och efter reformationen var kungen mäktigare än prästerskapet. Varför grundades kungsgårdarna? - Kungsgårdarna skulle vara modeller där man lärde folket ett mer effektivt sätt att bruka jorden och sköta boskapen. Vad heter den första bok som skrevs på finska? Vad handlar den om? - ABC Kiria. Boken var en abc-bok som lärde ut läsningens grunder talet Vilka färdmedel användes för skjutsarna mellan gästgiverierna? - Man använde hästskjuts eller gick till fots. Hästskjutsen måste man betala för, vilket gjorde att mindre bemedlade inte hade råd att åka. Varför svalt man på 1700-talet ofta också i Esbo? - Nödår kallades de år då frosten sommartid förstörde skörden, eller då det regnade så mycket att skörden ruttnade bort på åkrarna, eller då det var alltför torrt. Sädesskörden blev då mindre än normalt ibland förstördes den t.o.m. helt och hållet. På och 1700-talen inträffade flera nödår. I Esbo ställde dessutom de ryska soldaterna samt stora ofreden och lilla ofreden till med problem. Soldaterna inkvarterades i de lokala gårdarna, där de ofta åt upp all säden och dessutom förstörde åkrarna genom att använda dem som betesmarker för sina hästar talet Åbo var Finlands huvudstad fram till år Varför tror du att den ryske kejsaren ville flytta huvudstaden till Helsingfors? - Helsingfors låg närmare St Petersburg, där kejsaren bodde. I Åbo var alltför många invånare fortfarande vänligt inställda till Sverige. Banden till det gamla moderlandet var starka.

4 Vad fanns det för fabriksverksamhet i Esbo på 1800-talet? - I Esbo fanns tegelbruk, dvs. tegelfabriker, bl.a. i Alberga och Stensvik. Snickarverkstäderna i Sökö tillverkade kvalitetsmöbler. I Alberga fanns också ett keramikbruk. Vad råkade Esbo kyrka ut för på 1800-talet? - Esbo kyrka renoverades. De medeltida målningarna ansågs vara gammaldags och täcktes över med vit kalkfärg. Kyrkan fick också nya bänkrader och ny predikstol. Dessutom byggdes två nya korsarmar vilket gjorde kyrkan korsformad uppifrån sett. Vad kallas Alberga gårds huvudbyggnad fortfarande? - Byggnaden kallas Sockerslottet, på grund av att den är byggd av bräder gjorda av råsockerlådor från Tölö Sockerbruk. Vad hände med huvudbyggnaden på Träskända gård på Auroras tid? - Den brann ner helt och hållet hösten Orsaken är inte känd, men man misstänkte att en inbrottstjuv hade tänt på för att utplåna spåren efter sig. I dag används skattemedel för att ge fattiga och sjuka hjälp. Hur fick de hjälp på 1800-talet? - I början av 1800-talet donerade förmögna personer pengar som användes för att hjälpa fattiga. Några av dem, som Aurora Karamzin, grundade bl.a. skolor och sjukhus. Också kyrkan hjälpte efter förmåga de fattiga. Början av 1900-talet Vad förbjöds i förbudslagen? - Förbudslagen förbjöd försäljning och bruk av alkohol. Lagen gällde Trots detta smugglade och sålde man sprit i stora mängder. Senare hölls en folkomröstning om förbudslagen i Finland vilket ledde till att lagen upphävdes med stor majoritet. Gissa hur Kera järnvägshållplats har fått sitt namn? - I närheten av Kera hållplats fanns först keramikbruket Viherlaakson Saviteollisuus oy, som tillverkade taktegel och keramik. Fabriken bytte senare namn till Kera oy. Järnvägshållplatsen har fått namn efter fabriken.

5 Varför byggdes befästningsanläggningarna inte färdiga? - Ryska revolutionen år 1917 gjorde att byggarbetarna återvände till Ryssland och arbetena avbröts. I vilken del av Esbo förekom strider i slutet av inbördeskriget? - Nära Alberga på Åbovägen och Vallberget pågick häftiga strider mellan de vita tyska hjälptrupperna och de röda. Från 1950-talet fram till i dag Viken var Finlands första motorväg? - Motorvägsdelen av Åboleden mellan Munksnäs och Gumböle blev färdig år I början av 1970-talet hade motorvägen byggts ut fram till Lojoåsen. Vart leder kustbanan genom Esbo i dag? - Till Åbo. I början ledde järnvägen från Helsingfors till Karis. Vad är Tapiola för en plats i Finlands nationalepos Kalevala och i folkdiktningen? - Tapiola är skogens konung Tapios rike. Tapiola är således skogen själv. Varför anses Hagalund fortfarande vara ett arkitektoniskt mästarprov? - Hagalund är ett väl bevarat exempel på stadsplanering på 1950-talet. Stadsdelen är en av sin tids bästa boendemiljöer, en trädgårdsstad planerad för barn och fotgängare. Det finns bara några få välbevarade liknande områden i Europa, vilket gör Hagalund betydelsefullt också internationellt.

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Forntiden 800 1100- talet e.kr.

Forntiden 800 1100- talet e.kr. Forntiden 800 1100- talet e.kr. 1 Innehållsförteckning TIDSLINJE... 3 ARKEOLOGI... 3 LIVLIGT LIV... 5 ASAGUDAR... 5 SAMHÄLLET... 6 VENDELSTIDEN... 7 DE FÖRSTA STÄDERNA... 8 BIRKA... 8 SIGTUNA... 9 I ÖSTERLED...

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

Hur försörjningen fungerade för de boende på holmen kan man bara ana. Troligen blev det dagligen mycket spring och rodd över till fastlandet.

Hur försörjningen fungerade för de boende på holmen kan man bara ana. Troligen blev det dagligen mycket spring och rodd över till fastlandet. Följ med på en historisk vandring i Torsby av Siwert Cromvall och Annika Cromvall I flera hundra år har människor bott och varit verksamma i vårt vackra Torsby. Hur lång tid tillbaka det bott människor

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen?

Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen? Urgammal regnskog I de tropiska regnskogarna finns många växter och djur. Men under årens lopp har en tredjedel av regnskogen gått förlorad och avskogningen fortsätter på många håll i tropikerna. Mer än

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Slaveri då och nu Rätten till frihet Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Målning av slavhandel på Afrikas kust ca 1835, Auguste Biard.

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA

DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA Diskussionsfrågor om Maria från Magdala baserade på evangelietexterna Mailis Janatuinen FÖRORD (som ledaren kan återberätta för gruppen) Dan Browns bok Da Vinci koden

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09 Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring. Läs Matteus

Läs mer

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET LÄRARHANDLEDNING AV: ANNA MARIA FORSBERG OCH BOEL NYGREN 1 BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Serie i 8 avsnitt Målgrupp: åk 4-6 Filmerna som serien Brev från första världskriget

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

ett ursprungsfolk i Sverige

ett ursprungsfolk i Sverige samer ett ursprungsfolk i Sverige Photo: Frida Hedberg Tiderna förändras Kulturer påverkas, förändras och smälter emellanåt samman. Samer och andra folk har levt sida vid sida under många hundra år i det

Läs mer

skulle någon annan lära ut deras familjesystem och folk skulle tro att de inte kunde lära ut sin teknik själva.

skulle någon annan lära ut deras familjesystem och folk skulle tro att de inte kunde lära ut sin teknik själva. Choy Gars ursprung Det existerar alltid flera legender, historier och versioner när det gäller historia och det är svårt att utgöra vad som är sant och vad som inte är det, inget kan någonsin sägas vara

Läs mer

Historisk stadsvandring genom Gamla stan

Historisk stadsvandring genom Gamla stan Historisk stadsvandring genom Gamla stan Författare och illustratör: Carola Segerlund Om vandringen I Stadsmuseets Stockholmsutställning finns ett rum som heter Bebyggelserummet. I rummet kan man lära

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer