Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans"

Transkript

1 Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper och man har varit beroende av varandra för att klara sin vardag och för att överleva. Tillsammans har gruppen kunnat dela på nödvändiga arbetsuppgifter som att samla mat och bränsle, passa barn, ta hand om de gamla, bygga hus och mycket mera. Så har det alltid varit tills nu, idag på 2000-talet är nästan vart tredje hushåll i storstäderna ensamhushåll som innebär att det bor och lever en människa i en lägenhet eller i ett hus. Under 1900-talet var det vanligast att ett hushåll bestod av mamma, pappa och i genomsnitt två barn. Längre tillbaka i tiden var det storfamiljen som var vanligast. I storfamiljen ingick förutom kärnfamiljen (mamma - pappa barn) oftast far och morföräldrar. Vi ska nu se hur det såg ut under olika perioder under förhistorien. Stenåldern Stenåldersmänniskorna levde i små familjegrupper om kanske 5-10 personer. Det fanns inga specifika yrken, utan alla hjälpte till efter förmåga med att skaffa mat och tillverka saker som behövdes. Vi vet inte hur män och kvinnor fördelade arbetsuppgifterna mellan sig. Då arkeologerna har hittat jaktvapen som gravgåvor i både mans- och kvinnogravar så har man tolkat detta som att alla som kunde hjälpte till med jakt och insamling av växter, medan de äldre kanske blev kvar hemma för att passa de små barnen. Kanske var det även deras uppgift att fostra och lära barnen olika saker som man behövde kunna som vuxen, vilka växter som var ätbara hur man slog en flintpilspets, hur man tog tillvara älgskinn, torkade fisk osv.

2 Illustratör, Mattias Persson. Man tror att de små familjegrupperna var del av en större stam om kanske upp till hundratals människor. Stammen har troligen haft bestämda tider under året då alla samlades på vissa utvalda platser för olika typer av ceremonier. Vid dessa sammankomster var det säkert en del festligheter. Kanske träffades man varje år vid midsommar och så var det säkert så att man samlades vid begravningar eller liknande händelser. Vid sådana tillfällen kunde man också passa på att byta varor, ge vandra tips om olika saker, berätta historier och träffa någon som man kunde gifta sig med. Människorna som levde under äldre stenålder hade sällan ett fast hem. Istället valde man att bo på flera olika platser. När man flyttade runt ofta var det lättare om man inte ägde mer än vad man kunde bära med sig. Det fanns förmodligen inte någon bestämd ledare i gruppen utan den som var skickligast på det som behövde göras var antagligen den som de andra lyssnade på. I till exempel gravar från denna tid har man inte hittat något som tyder på att vissa individer behandlades på något speciellt sätt utan alla har behandlats ganska lika. Därför tror arkeologer att det var så det såg ut även i levande livet. Illustratör, Elias Olsson. Det är svårt att veta om människor på stenåldern hade ett mer behagfullt liv som kringströvande jägare och samlare jämfört med att leva som bofast bonde. Ofta förutsätter vi att bondelivet måste varit bättre kanske beror detta på att vi idag lättare kan sätta oss in i och förstå livet som jordbrukare. Det fanns nog för- och nackdelar med båda levnadssätten. Kanske hade man en större frihet om man vandrade från plats till plats man kunde ju i alla fall inte äga mer än man det man förmådde bära med sig. Livet var kanske därför rättvist och enkelt. Utifrån de människor som

3 idag lever som jägare och samlare så vet vi att de inte behöver jobba lika många timmar för födan som till exempel en bonde behöver göra, ofta räckte det med i genomsnitt 4 timmar per dag. Då människor valde att bli mer bofasta var det lättare att samla på sig flera saker. Kanske blev det då en större skillnad mellan de som ägde mycket och de som bara ägde lite? Men helt säkra på hur människor hade det kan vi förstås inte vara. Bronsåldern Hur var det då under bronsåldern? Under bronsålder utvecklades ett stort kontaktnät med folk från hela Europa. Det var handelsmän som reste långväga för att handla med alla slags varor. Här i norr var framförallt prestigeföremål av guld, brons och bärnsten som var det man helst av allt ville ha med sig hem. Om man ägde föremål av dessa material så visade man att man var rik och lyckad. De äldsta bronsföremålen som hittats i Skandinavien har haft sitt ursprung i Syd- och Centraleuropa och kanske har de kommit hit som ett resultat av ett utbyte mellan olika ledande släkter. Ett nytt samhälle började nu växa fram, det var ett samhälle som till skillnad från tidigare gjorde skillnad mellan människor. När arkeologer undersöker gravar från denna tid så syns det tydliga tecken på att vissa individer blev mycket rika, i deras gravar finns fantastiska föremål av brons och guld. Varför denna förändring som ledde till stor social ojämlikhet skedde just då vet man inte med säkerhet men samma sak hände i hela Europa vid denna tid. Ett bronssvärd hittad i Ellösfjorden. Statens historiska museum.

4 Vad innebar detta för människor på en vanlig gård vid denna tid? Kanske bestämde man sig för att låta någon på gården få följa med på en handelsresa söderut för att byta skinn mot bronsföremål. Det var något med bronset som var speciellt. Bronsföremålen var säkerligen mycket dyra att byta till sig, en bronsyxa kostade säkert många skinn. Ändå var yxan som yxa betraktat helt värdelös eftersom brons är en så mjuk metall. Så bronsföremål fyllde nog en annan funktion. Troligtvis var de till för att visas upp att skryta med eller så hade de en speciell magi som gav sin ägare speciella egenskaper eller makt. Kanske skuldsatte sig människor för att kunna byta till sig bronset, kanske kunde man sedan inte betala tillbaka och förlorade allt man hade och fick börja arbeta för någon annan husbonde för att kunna betala tillbaka. Detta medförde att man började handla inte bara med varor utan även med människor. Järnåldern Gårdens människor För de flesta människor under järnålder utgjorde gården världens centrum. Nästan alla hade anknytning till en gård på något sätt. Det betyder inte att alla människor var självägande bönder med sin egen bondgård. På gården fanns säkert många både män, kvinnor och barn som arbetade för mat och husrum och flera var säker var vi kallar för ofria det vill säga trälar. På en och samma gård kunde det finnas ganska många människor, inte minst eftersom man ofta bodde flera generationer tillsammans. Kanske fanns det också fosterbarn på gården. I alla fall under vikingatid verkar man ha knutit band mellan släkter genom att låta andra familjer uppfostra ens barn. Det verkar också som att en husbonde under vikingatid kunde ha barn med flera kvinnor (frillor) som han levde med. Vi vet inte om alla barnen hade lika stor rätt till arvet som de barn som fötts inom äktenskapet. För järnåldern får vi nog överge bilden av små familjeenheter. Istället får vi tänka oss mer varierade sätt för människor att leva tillsammans. Men samtidigt var släktskap av stor betydelse. Till exempel så ingicks äktenskap förmodligen betydligt oftare i syfte att befästa band mellan släkter än av kärlek mellan två människor.

5 Husfruns makt i det övre ståndet var under järnålder starkt knuten till gården och hushållet medan männens makt anses vara mer utåtriktad mot det övriga samhället. En del forskare menar att kvinnorna främst har fungerat som spelbrickor i ett spel som gick ut på att skaffa sig bästa möjliga förbindelse. Som spelbrickor har kvinnorna kunnat giftas bort och på så vis utgjort länkar mellan till exempel olika släkter. På så sätt fungerade kvinnorna som en slags spindel i nätet och hade sannolikt en stor betydelse för de sammanlänkande släkterna. Gårdens viktigaste nyckel ledde till förråd och visthusbodar. Den bars av husfrun i en kedja på dräkten och visade hennes status. Staten historiska museum.

6 Diskutera och arbeta vidare Fundera kring och diskutera med dina klasskamrater: Hur levde man tillsammans under sten- brons- och järnåldern? Varför levde just dessa människor tillsamman? Vem bestämde i gruppen? Hur ser din familj ut? Vilka olika typer av familjer eller hushåll känner du till? Vad är bra och dåligt med att leva själv i jämförelse med att bo flera tillsammans? Hur vill du ha det när du bli stor? Tycker du att vi lever i jämlikt samhälle? Arbeta vidare: På ett gravfält från äldsta stenåldern i Skateholm i Skåne hittades i en grav en gammal man, ungefär 60 år. Bredvid honom, ansikte mot ansikte, låg ett barn på 4 5 år som begravts senare. På barnets bröst låg smycken gjorda av björntänder och bärnstensbitar. Skriv en berättelse om den gamla mannen och barnet.

7 Quiz vad har jag lärt mig? Fyll i 1, X eller 2 under frågor eller påståenden nedan. De rätta svaren hittar du längst ned. 1. Hur många bodde man tillsammans under den äldsta stenåldern? 1 Fler hundra X 25 stycken stycken 2. Vilket av följande på stående stämmer för stenåldern? 1 När alla vuxna begav sig ut på jakt fick de som var gamla stanna kvar vid hyddan och ta hand om barnen. X Man var alltid på jakt och det man ägde bar man med sig. 2 Det var mannen som jagade medan kvinnorna stannade vid hyddan och tog hand om barnen. 3. Under stenåldern var det 1 en hövding som styrde över stora områden. X ett jämlikt samhälle där alla hade samma värde. 2 de äldre och erfarna var de som bestämde. 4. Hur kan man idag se att bronsålderns samhälle var ojämlikt? 1 Vissa fick med sig dyrbara gåvor ner hen begravs X De märks på skeletten som är olika stora 2 Det går inte att se i det arkeologiska materialet 5. Vilka bodde tillsammans på en gård under järnåldern? 1 Flera generationer bodde tillsammans troligen fanns även slavar på gården. X En husbonde med massa slavar. 2 Kvinnor och män bodde åtskilda vissa gårdar ägdes av mäktiga kvinnor andra av mäktiga män. 6. Under bronsåldern började man mer än tidigare att ge sig ut på långa handelsresor. Förutom nya varor så innebar dessa kontakter 1 Att man lärde sig om andra kulturer och fick nya idéer att ta med sig hem. X Att man blev lurad på allt man hade och kom urfattig hem. 2 Att man oftast fick sluta sitt liv som slav i den romerska armén.

8 7. Hur såg man på äktenskapet under järnåldern? 1 Man var stora romantiker. X I de övre stånden var äktenskapet främst ett sätt att knyta allianser med de släkten man ville stå sig väl med. 2 Äktenskapet var inte uppfunnet och alla barnen tillhörde alla i en järnåldersby. 8. Vilken position hade kvinnan under järnåldern? 1 Hon var jämställd med slavarna. X Då männen ofta var mycket borta så var det kvinnan som skötte gården, hon var ofta ingift och hade därmed visst inflytande på relationerna mellan de olika släkterna. 2 Hövdingarna var oftast kvinnor. 9. Vad bar en husfru alltid med sig i sin dräkt under järnåldern? 1 Giftiga örter X Ett svärd 2 En nyckel till visthusboden. 10. Vilken del av förhistorien verkar vara mest ojämlik om man ser till gravfynden? 1 Bronsåldern X Stenåldern 2 Järnåldern

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet

Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet Orust förhistoria Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet Ett vanligt hus på Orust, liksom i övriga Bohuslän idag, är det så kallade dubbelhuset.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Hemligheter kända av många -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Av : Ve r o n i c a S v e n s k C o p y r i g h t F ö r b u n d e t U n g a R ö r e l s e h i n d r a d e F i n a n

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Inblick i ett kulturarv

Inblick i ett kulturarv Inblick i ett kulturarv Ett lån från framtiden (slutversionen av mitt eget bidrag till en gemensam bok) Lars Bägerfeldt & Projekt Kulturarv Herrljunga Inblick i ett kulturarv. Ett lån från framtiden. av

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland

Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland Till läraren Det här skolmaterialet till Guldrummet riktar sig i första hand till elever i grundskolan. Handledningen är tänkt att användas i samband med

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

En diskussion om den funktionshindrades svårigheter att begära assistans med hushållsnära tjänster Problem och möjligheter med personlig assistans

En diskussion om den funktionshindrades svårigheter att begära assistans med hushållsnära tjänster Problem och möjligheter med personlig assistans Heléna Karnström Ersta Sköndal Högskola Nätverk och familjearbete/terapi Påbyggnadsutbildning i systemisk psykoterapi 2008-2010 Handledare: Ulf Hammare Examinator: Ulf Hammare En diskussion om den funktionshindrades

Läs mer

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling Boplats En riktig bostadsförmedling Skånes största bostadsförmedling 1 När åren går så förändras dina behov av bostad. Från den allra första lilla studentlägenheten går kanske stegen till en större som

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Internationell feriepraktik, 2013

Internationell feriepraktik, 2013 Internationell feriepraktik, 2013 CITAT FRÅN ELEVERNAS SKRIFTLIGA RAPPORTER Efter de två veckor vi befann oss i London känner jag mig berikad. Berikad på ny kunskap; hur det är att jobba i en butik, hur

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Sommartal. Anna Kinberg Batra. 6 juni 2015

Sommartal. Anna Kinberg Batra. 6 juni 2015 Sommartal Anna Kinberg Batra 6 juni 2015 Sommartal av Anna Kinberg Batra, 6 juni 2015 I dag firar vi Sverige. En nation, som om den själv hade fått välja, kanske skulle ha satt in en annons med texten

Läs mer