Bibliotek skall finnas överallt Att resa i främmande biblioteksland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotek skall finnas överallt Att resa i främmande biblioteksland"

Transkript

1 Bibliotek skall finnas överallt Att resa i främmande biblioteksland Tomas Lidman Honduras Inte precis nere vid den helt förstörda flodstranden, utan en bit upp på kullarna ovanför, låg det nya nationalbiblioteket inrymt i en gammal byggnad i kolonial stil. Ett stort atrium släppte generöst in det starka ljuset men byggnaden gav ändock skugga tack vare det utskjutande taket. Färgerna var starka och klara, gult och grönt. Det återstod mycket arbete innan byggnaden kunde tas i bruk och böckerna det sköra arvet från förr låg travade på varandra i primitiva salar, exponerade för fukt och skadedjur. På husen strax nedanför kunde man se hur högt floden stigit när orkanen Mitch varit som allra mest hänsynslös. Där fanns ett tydligt streck av lera. Personalen hade försökt ta sina nya arbetsplatser i bruk så bra det gick. Nästan allt saknades, hyllor, papper, pennor, skåp. Men man var glad för att det inte gått för nationalbiblioteket som för konstmuseet. Den rasande floden hade helt underminerat stora delar av byggnaden som numera var utrymd. Hur skall vi från vår utgångspunkt på ett konstruktivt sätt kunna bidra till att situationen blir bättre? Det var en fråga jag ofta återkom till under min resa till fyra centralamerikanska länder under vintern Jag var inte ensam. Med mig hade jag KBs administrative chef Bo-Ingemar Darlin, som under flera år haft det ekonomiska ansvaret för KBs mellanamerikaprojekt, och Britt-Mari Andersson-Pelling som varit projektledare från starten. Dessutom deltog Jane Cederquist och Lars Redin från Historiska museet som driver ett parallellprojekt på museisidan. Biblioteksprojektet syftar för det första till att bygga upp och stödja nationalbiblioteksfunktionen i Guatemala, Honduras, Nicaragua och El Salvador, för det andra att stödja infrastrukturella satsningar på folkbibliotekssidan. En hjälp till självhjälp. Vi gjorde också besök på små folkbibliotek i huvudstadens utkanter där människorna lever under de uslaste förhållanden och små barn ofta driver omkring utan stöd och tillsyn. Kvinnorna har den fulla försörjningsbördan och männen drivs i en känsla av otillräcklighet och vanmakt in i olika drogberoenden. Vi såg dem sitta vid vägkanterna, magra med sina huvuden djupt nedsjunkna i händerna som för att dölja sina ansikten för sig själva och omvärlden. Biblioteken var en kombination av daghem, fritidscenter, allaktivitetshus med angränsande skollokaler. Trots att det var vinterlov var lokalerna överfulla av barn i alla åldrar. Böckerna var väl använda, ofta smutsiga och ganska trasiga men ändå ordnade på ett överskådligt och trevligt sätt. Av de båda bibliotekarierna, som inte bara hade att övervaka böckerna utan också skulle se till att barnen hade meningsfull sysselsättning också när de inte läste, fick vi veta att detta kanske var enda platsen där barnen fick vara sig själva ett kort tag och inte utnyttjades till familjens försörjning. Biblioteket var den enda plats dit man kunde gå och dra sig undan en ofattbar misär. Här rådde också en uppsluppen stämning. Det var roligt att komma in och se den aktivitet som rådde. Genast fick vi några kollektiva teckningar där biblioteket och läsandet prisades. Jag tog med mig en teckning hem och min dotter Charlotte berättade om dess historia för sin klass någon vecka senare.

2 Regnandet hade underminerat snart sagt varje dalsänka och vägarna och broarna hade flutit bort. Bilen som vi åkte i tvingades gång på gång ned i flodbotten där den fick kryssa sig fram mellan stenar och nedfallna träd. Upp igen, upp i de kringliggande bergen. Vi var bjudna på lunch till kulturministern och före detta journalisten och storgodsägaren Herman Allan Padgett. Det var inte så långt dit, kanske 50 km, men den dåliga vägen gjorde det upplevda avståndet avsevärt längre. Hans hus låg väl inbäddat i djupaste grönska, men ändå med fri utsikt åt flera håll. Han hade ett långt liv bakom sig med flera äktenskap, ett stort antal barn och barnbarn. Det yngsta befann sig på plats och lekte i den obligatoriska poolen. Bakom huset fanns julkrubban kvar. Den utgjorde ett eget litet samhälle under bar himmel. Lunchen var den klassiska mellanamerikanska med olika rätter, bönröra, majsbröd och grillat kött av olika slag. Vad sa kulturministern i sitt tal till oss egentligen? Han sa naturligtvis att samarbetet mellan Honduras och Sverige fungerade bra, i alla fall vad gällde kulturbiståndet. Det svenska bidraget var ytterst viktigt och i själva verket en förutsättning för den fortsatta existensen av många bibliotek. Särskilt viktigt var biståndet till nationalbiblioteket som nu i sin nya skrud behövde allt stöd. Vad svarar man på det? Man ställer naturligtvis inte den logiska följdfrågan varför det är på detta viset. Varför är pengarna så orättvist fördelade. Det hade ju varit alldeles fel och ett brott mot konvenansen. Nej, man får framhålla att detta projekt bygger på ömsesidighet. Att vår strävan är att bygga upp någonting gemensamt som värdlandet successivt kan ta över. Att det är stimulerande att medverka till långsiktig höjning av läskunnigheten och bildningen. Det senare är dessutom helt sant. Det är en otrolig upplevelse att på plats kunna konstatera den effekt som biståndet har. Att hyllor som inköpts för biståndspengar fylls av böcker som införskaffats på samma premisser och att böckerna används. Nicaragua Man får inte tro att Nicaragua bara består av det av jordbävningar hårt drabbade Managua. Managua är ingen rolig stad. Den bär så tydliga spår av sin tragiska historia ödelades den helt av en kraftig jordbävning. Den återskapades igen men är idag huvudsakligen en kåkstad som byggts upp på ruinerna av den gamla staden, som återigen nästan helt förstördes Både Léon och Granada är två historiskt intressanta städer centralorter i var sin provins som har en sliten men mänskligare atmosfär. Själv har jag fastnat för Granada som ligger ca 40 km från Managua. Staden består av några stora öppna torg och ett fåtal gator i det typiska rutmönster som kännetecknar den tidiga barockens stadsarkitektur. Vi hittar samma typ av stadsplan i flera städer i Europa grundade på talen. Det är lätt att hitta, man går aldrig vilse trots att det knappast existerar några gatlyktor eller gatskyltar. Det är gediget mörkt efter nattens inbrott. Mörkt och fuktigt. Fukten lägger sig som ett skyddsförband kring kroppen. Människorna lever ute. På kvällarna finns det ingen klar gräns som markerar vad som är ute och vad som är inne. Hela torget eller gatan utanför huset är en del av vardagsrummet. TVn står ofta på och man får en god uppfattning om livets villkor hos en inte alltför välbärgad stadsfamilj. I denna sköna stad pågick en bibliotekskonferens med utbildning för landets samtliga folkbibliotekarier. Nationalbiblioteket stod som värd och vårt gemensamma projekt bistod med extern lärarkompetens och med vissa kostnader för resor och uppehälle. Konferenslokalen låg lite högt, på en öppen plats, med utsikt över de gamla tegeltaken. Den fungerade samtidigt som kulturhus och konstmuseum. Den lätta brisen hade fri tillgång till konferensdeltagarna och gav dem välbehövlig svalka. Temperaturen sjönk sällan under plus 35 grader. Det behövdes inga väggar.

3 Det var konkreta biblioteksfrågor som avhandlades, bl.a. inköp och tidskriftshantering. Kursledningen i form av nationalbibliotekarien Jimmy Alvarado och Javier Jiron hade lagt ned ett enormt arbete på att samla alla engagerade vid ett och samma tillfälle. Den hade gjort upp ett imponerande program med omväxlande praktiska och teoretiska övningar. Här fanns deltagare från de allra nordligaste provinserna och från de otillgängliga atlantkuststäderna, som Bluefields. Intresset var kolossalt. Jag kunde se på mina kollegers positiva och förväntansfulla ansiktsuttryck, att detta var något som man verkligen uppskattade och hade sett fram emot. Det finns egentligen ingen biblioteksutbildning i landet, och vill man ha en sådan, måste man välja Mexico eller Guatemala, med alla de kostnader ett sådant uppehälle för med sig. Det här blev ett tillfälle för professionell förkovran och erfarenhetsutbyte med likasinnade. Som bevis på genomgången utbildning fick man ett diplom. Utbildningen betraktades som så pass viktig att utbildningsministern själv José Antonio Alvarado tillsammans med kulturministern Clemente Guido förrättade invigningen. Avslutningen och den högtidliga diplomutdelningen, som sköttes av kulturministern med ringa assistans av mig, ägde rum på nationalbiblioteket i Managua. Efter avslutningen åkte vi tillbaka till Granada och åt middag hos utbildningsministern. Han bodde i ett elegant hus i utkanten av staden. Det var välbevakat med höga stängsel och ett obestämt antal vakter. Mörkret hade fallit när vi kom dit, så det var svårt att få någon uppfattning om hur det låg placerat, men så mycket såg vi, att det var en stor enplansvilla med flera sällskapsrum där den lokala, färgstarka konsten var väl representerad, liksom det typiska konsthantverket från trakten. Stolt visade han oss runt och pekade ut sängen där hans far legat och sovit när inbördeskriget brutit ut och Sandinisterna kom och tog över huset. Fadern, som var Somoza-anhängare och även hög tjänsteman på den tiden, flydde ut i trädgården men togs till fånga. Han ställdes inför faktum att antingen tvingas skriva på en överlåtelsehandling av egendomen till Sandinisterna och bli kvar i landet, eller deporteras utomlands. Han valde det senare och tilläts fly till USA, där han fortfarande lever. Han kommer aldrig mera att sätta sin fot i det här landet, sa ministern/sonen. Huset blev sedan högkvarter för den lokala förvaltningen under Sandinisttiden återfick familjen egendomen och den är nu så långt möjligt restaurerad till ursprungligt skick. Hela historien berättades med viss humor, stor inlevelse och dramatik, men såren från den tiden var fortfarande vidöppna. Självfallet sade han ingenting om orsakerna till inbördeskriget och Somoza-regimens fall. Det fick vi lista ut själva. Och den rigorösa bevakningen talade sitt tydliga språk. Den vackra matsalen var dekorerad i klara färger och matbord och stolar var gjorda i ädelträ från trakten. Även maten hade en lokal prägel och till huvudrätt serverades halstrad fisk. Fisken är mycket speciell med ett gigantiskt huvud och en liten kropp, vilket får den att se grotesk ut på fatet. Men den var god. Två små nätta indianskor skötte köket och serveringen. De lyckades med stor nit servera varje rätt från fel håll. Utan framgång försökte värdinnan korrigera dem med tydliga ansiktsuttryck. Hon förklarade senare att detta med vänster och höger inte existerar som begrepp bland Mayafolket. Man förstår helt enkelt inte vad som avses. Under middagen berättade ministern om sina lejon i trädgården. Jag kunde ju bara inte tro honom! Men han vidhöll att han hade två välskapta lejonungar i en bur bara några tiotals meter från matsalsfönstret. Detta måste beskådas. Ministern tog fram en jätteficklampa och vi begav oss i gåsmarsch ut i nattmörkret. Mycket riktigt, i en bur som såg ut som en gammaldags cirkusvagn, fanns två gyllene lejonungar. Deras ögon gnistrade i ljuskäglan från ficklampan. De var lekfulla. Man kunde sticka in en pinne genom gallret och de angrep den genast med sina tassar. Försiktigt kunde man också känna på pälsen. Förundrade stod vi där i

4 den ljumma natten och förstod att skall man hålla på formerna och vill stryka under sin betydelse, gäller det att ha lejon som husdjur. Ometepe Den imponerande Vannen tog oss dagen därpå ned till staden Rivas som ligger i södra änden av Nicaraguasjön. Nicaraguasjön är en av Sydamerikas största insjöar och isolerades från Stilla Havet genom landhöjning för några tusen år sedan. Denna förhållandevis sena isolering har medfört ett unikt djurliv. Bland annat finns här världens enda sötvattenshaj, en imponerande skapelse som kunde beskådas vid de lite förfallna caféerna som fanns i hamnen. Den lilla hamnen används främst som förbindelselänk till två små vulkanöar som finns mitt i sjön. Det var till en av dem, Ometepe, vi var på väg för att inviga två nya folkbibliotek. För Nicaraguaborna är bananer en viktig basföda. Det kunde vi konstatera när vi såg en skakig färja komma in i hamnen och försiktigt lossa sin väldiga last av bananer. Båten hade en oroande slagsida och allteftersom bananerna lossades höjde färjan sin vattenlinje. Bananstockarna bars av i den ca 40-gradiga värmen. Det visade sig att det var just den färjan som skulle ta oss över till Ometepe. Allt tog sin tid och ministern blev allt otåligare och vankade av och an. Vi andra tog det lugnt och sökte skydd undan solen. Det blåste välgörande på sjön och efter en timmes färd med en vidunderlig utsikt över de vackra vulkanöarna var vi framme i byn Moyogalpa ett par timmar försenade. Trots detta väntade en entusiastisk orkester på oss med fanfarer och spel på kajen. I triumf fördes vi genom bygatan upp till det lilla biblioteket som skulle invigas. Det var för dagen dekorerat med ballonger och banderoller i gult och blått. Byborna hade slutit upp i imponerande skaror och vi förstod att det var en viktig och högtidlig dag. Invigningen skedde utan incidenter och vi kunde beskåda bland annat böcker och hyllor som svenska skattebetalare bekostat. I största hast färdades vi till nästa ort och nästa invigning. Balgue låg på andra sidan ön och vi fick åka runt vulkanen. Ministern körde själv sin Van kraftfullt på slingriga vägar. Vi förstod emellertid när vi passerade en cricketstadion alldeles före byn att biblioteksinvigningen skulle få konkurrens. Vi behövde dock inte oroa oss för när vi kom fram, också här ett par timmar försenade, blev vi högtidligt och nyfiket mottagna och satta i skuggan invid den byggnad som snart skulle invigas. Små söta skolflickor i ljuva klänningar dansade för oss och några pojkar spelade taktfast musik. Ministern och jag hade nu i vårt tunga värv att klippa band inte bara sällskap av borgmästaren Mario Ortiz utan också av den lokala padren som frejdigt välsignade böckerna genom att stänka vatten på dem. Biblioteket bestod av ett öppet rum med läsplatser, hyllor och böcker. Allt försiggick under den stekande solen. Vi kunde inte bli kvar någon längre tid och ganska stressade körde vi genom det vackra landskapet tillbaka till färjan som tvingats vänta på oss. Båtfärden gav tid till allvarligare funderingar. Hur går det med dessa ömtåliga institutioner biblioteken när vi lämnat ön? Har de någon framtid och finns det någon som kommer att sörja för dem? Och vad betyder de egentligen för människorna som lever på en plats som präglas av självförsörjning och brist på pengar? Läskunnigheten som under Sandinisttiden ökat har nu fallit tillbaka och vad kan biblioteken göra för att ändra på detta? Man gör det enkelt för sig om man säger att på dessa frågor finns inga riktiga svar. Självfallet bidrar biblioteken till en positiv samhällsutveckling. Bara att de finns där, synliga, som manifestationer för kunskap och bildning, och utgör en protest mot okunnighet och analfabetism är viktigt. De nästan söndertummade och mycket nedsmutsade böckerna jag såg på flera bibliotek vittnade också om att de användes och lästes. Jag slöt fred med mig själv och insåg projektets betydelse för ett land i stort behov av inte

5 bara teknisk utveckling utan också stöd för kunskapsuppbyggnad och bildning. Då först kan man bygga upp en hållbar och folkligt accepterad demokrati. Ikoner 2000:1

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord D et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord med serietidningar, några få böcker och legobitar.

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Förord En utforskare dör en mystisk död och när rollpersonerna börjar gräva i orsaken finner de ett gammalt pergament där en gåtfull vers finns nedtecknad.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta.

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta. GREKLAND. ÖARNA Ibland inträdde ett slags siktdjup. Schakt, rakt ner genom tiden, livet. Och långt därnere något som liknade lycka. Vägarna ner från bergen. Svalare i luften i skymningen, rent av kyligt

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Ledarmaterial För barn mellan 7 och 9 år, eventuellt ända upp till 11 år En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Introduktion Detta är ett ledarmaterial

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att vara delaktig Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN

EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN Det var en kall, regning augustidag i Aushwitch, Polen. Klass 9A hade precis anlänt till det berömda koncentrationslägret, som på den senaste tiden hade rustats

Läs mer