READ & PROCEED New Interactive Edition

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "READ & PROCEED New Interactive Edition"

Transkript

1 MED CD-ROM Håkan Plith John Whitlam Kjell Weinius READ & PROCEED New Interactive Edition Texter och övningar För gymnasiets kurs B/steg 6 Med cd-rom APPIA

2 Håkan Plith John Whitlam Kjell Weinius READ & PROCEED NEW INTERACTIVE EDITION

3 Till lärare och elev READ & PROCEED NEW INTERACTIVE EDITION består av följande komponenter: textbok, audio-cd, interaktiv elev-cd samt lärarpärm. 1 TEXTBOKEN Innehåller sju tematiskt ordnade kapitel, som vart och ett innehåller en informativ text (facts) och ett utdrag ur en roman samt en hörförståelse (fiction). Samtliga texter inom respektive kapitel speglar alltså ett och samma tema. A Facts Den första texten i varje kapitel är en informativ text, där betoningen ligger på sakinnehållet och texten är avsedd främst för intensiv textbehandling. B Övningar Bland de olika övningarna intar ordbildningsläran en framträdande plats; systematiskt övas bl.a. prefix och suffix genom hela boken. Frasverb, ordfält, prepositionsövningar och idiomatiska uttryck förekommer också i varierande utsträckning i varje kapitel. C Grammatiska länkar Här ställs ett grammatiskt problem under debatt, och eleverna uppmanas att utifrån vissa givna fall dra sina egna slutsatser och därefter gå till Advanced Grammar Check för att kontrollera och öva vidare. D Realia IT-stöd För att skaffa sig mer information om respektive tema än vad som bjuds i själva textboken uppmanas eleverna att själva söka information kring ett givet antal näraliggande ämnesområden i uppslagsböcker, på cd-rom eller via Appias hemsida på Internet (www.studentlitteraur.se/appia). E Fiction Den andra texten i respektive kapitel är ett utdrag ur en av de romaner som ingår under punkt G nedan. F Hörförståelse I den hörförståelse som sedan följer presenteras ett senare utdrag ur samma roman som tidigare. I det här fallet får eleverna i uppgift att föreslå en tänkbar utveckling av händelseförloppet i romanens senare del. G Romanläsning Efter att ha läst hela Read & Proceed eller delar av boken skall eleverna välja att läsa en, två eller flera av de romaner som behandlas i vart och ett av de sju kapitlen. Till den ändan har varje roman försetts med ett antal studieuppgifter. Som en hjälp vid romanläsningen erbjuder Studentlitteratur -Appia också gloshäften till varje roman. 2 CD-AUDIO Samtliga kapiteltexter samt uppgifterna till hörförståelsen finns inspelade på tre cdskivor. 3 INTERAKTIV ELEV-CD Den medföljande cd-romen är fullt integrerad med textmaterialet och kan användas i skolan och på elevens egen hemdator.

4 Cd:n omfattar följande: Inspelningar av texterna. Eleven kan själv lyssna på alla texter och kan samtidigt välja att läsa, antingen i boken eller på skärmen. Uppspelning av ljudet styrs enkelt från skärmen. Många av orden i texterna är även klickbara i texten på skärmen. En musklick på ordet tar fram en översättning och i vissa fall även kommentarer och grammatikhänvisningar. Bokens styckeordlistor kan även övas i form av dra och släpp -övningar på cd:n. När man matchar orden rätt hörs uttalet. En komplett grammatik med regler, övningar och ljud (Grammar in Action III). Denna grammatik är baserad på reglerna i Advanced Grammar Check. Hörövningar. Kursens hörövningar finns också med, så att eleven kan lyssna i egen takt. Webblänkar. När datorn är uppkopplad på nätet når eleven en länksamling via förlagets server direkt från cd:n. Till varje kapitel finns en klickbar studieguide med bl.a. facit till hela materialet. sidor kan också användas som kapiteltest av de lärare som använder Read & Proceed i traditionell undervisning. Ett större sluttest på hela bokens intensiva delar ingår också. Som en service för dem som i en större grupp vill diskutera de problemorienterade grammatiksidor som ingår i varje kapitel i boken, finns dessa sidor också som stordiaunderlag i lärarmaterialet. För ytterligare träning av ordbildningsläran finns två sidor som delvis anknyter till Advanced Vocabulary Check. Facit till samtliga övningar och test finns som kopieringsunderlag. Lycka till med arbetet! Författarna. 4 LÄRARPÄRM I lärarpärmen finns, förutom tapescripts till samtliga hörförståelser, också Check Yourself-avsnitt till varje kapitel. Här kan eleverna kontrollera dels förståelsen av den intensiva texten (i form av modifierade cloze tests), dels de övningar som förekommer i anslutning till denna. Dessa

5 Contents CHAPTER FACTS GRAMMAR 1 Leadership 7 How the Leaders Led 8 Nouns in the plural 14 Progress, furniture 15 2 Northern Ireland 27 Northern Ireland Revisited 28 The Ritz 34 When were you born? 35 3 Global English 47 An English-Speaking World 48 Swedish det 54 The poor man the poor 55 4 Teenage Love 67 Only 17 and Already Pronouns 74 Parents 68 Tag questions 75 5 American Education 87 America History Swedish skall skulle 94 and Education 88 Word order 95 6 Eating Disorders 107 Anorexia Nervosa Scissors, stairs, etc. 114 and Bulimia 108 Love is blind New Family Patterns 127 One-Parent Families Infinitive or ing-form 134 in Britain 128 Contracted clauses 135 Word Creation Overview 147 Wordlist 148 Alphabetical Wordlist 153

6 REALIA FICTION LISTENING NOVEL World War II 16 The Experiment I 17 The Experiment II 22 The Wave 24 (from The Wave ) (by Morton Rhue) The United A Painful Decision I 37 A Painful Across the Kingdom 36 (from Across the Decision II 42 Barricades 44 Barricades ) (by Joan Lingard) The Commonwealth Marital Freedom I 57 Marital Freedom II 62 (Un)arranged 56 (From (Un)arranged Marriage 64 Marriage) (by Bali Rai) Love and A Positive Test I 77 A Positive Test II 82 Dear Nobody 84 Shakespeare s (from Dear Nobody ) (by Berlie Doherty) World 76 The United States 96 O Captain! O Captain! Dead Poets My Captain! I 97 My Captain! II 102 Society 104 (from Dead Poets (by N. H. Kleinbaum) Society ) Medicine 116 Terrorized Terrorized The Best Little by Food I 117 by Food II 122 Girl in the World 124 (from The Best Little (by S. Levenkron) Girl in the World ) Family Relation- Unexpected Unexpected About a Boy 144 ships 136 Relationships I 137 Relationships II 142 (by Nick Hornby) (from About a Boy )

7 Studentlitteratur Skola/Vuxenutbildning Box LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn: Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av Lagen om upphovsrätt! Kopiering är förbjuden utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsordnare, t ex kommuner och högskolor/universitet. Förbudet gäller hela verket såväl som delar därav och inkluderar lagring i elektroniska medier, visning på bildskärm samt bandupptagning. Den som bryter mot Lagen om upphovsrätt kan enligt 53 åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Art.nr 7477 ISBN , 2001, 2003 Håkan Plith, John Whitlam, Kjell Weinius och Studentlitteratur AB Upplaga 3:1 Omslag: Henrik Hast Grafisk form: Werner Schmidt och Henrik Hast Redaktör: Peter Byström och Anky Josefson Bildredaktör: Ingela Lindqvist Omslagsfoto: JohnFoxx Images Illustrationer: Christina Nauckhoff Printed by Narayana Press, Denmark 2004

8 Leadership 1 CONTENTS FACTS How the Leaders Led GRAMMAR Nouns in the plural Progress, furniture, etc. REALIA World War II FICTION The Experiment I LISTENING The Experiment II NOVEL The Wave

9 8 CHAPTER 1 LEADERSHIP FACTS How the Leaders Led On June 6, 1944, in World War II, the Allied Forces landed on the coast of Normandy in France in order to attack the Germans. The leader of these forces was General Eisenhower. Amid the smoke and screams, what made inexperienced, terrified men go forward on D-Day? PREPARING FOR WAR For General Eisenhower the troops were willing to make an exception. Unlike many high officers, he seemed to be no sadist. When he found something wrong in an inspection, it was likely to be the officers, not the men, he criticised. He treated soldiers like people with feelings, not criminals with something to hide. On June 5, 1944, the night before the invasion, he visited the paratroops who were gathering near their planes. As he walked from group to group, they were comforted by having someone give them attention. For many this was the last time in their short lives. What s your job, soldier? Ammunition bearer, sir. Where is your home? Pennsylvania, sir. Did you get those shoulders working in a coal mine? Yes, sir. Good luck to you tonight, soldier. A paratrooper who saw him frowning made him smile by saying,

10 CHAPTER 1 LEADERSHIP FACTS Now quit worrying, General, we ll take care of this thing for you. Eisenhower watched a few take-offs and then walked slowly back to the headquarters. There were tears in his eyes. He knew, and the soldiers knew, what they were facing. The whole country knew on June 6 that something very serious, something that might fail, was taking place. All over America church bells tolled and in Columbus, Ohio, at 7:30 in the evening, all trams stopped for five minutes while people prayed in the streets. If the home front needed an arm to lean on, the boys on their way to the French coast needed it even more. Most were green troops, never before tested in battle. A colonel commanding an airborne battalion said to his men before they went on board their aircraft, Although I am not a religious man, I would like all of you to kneel with me in prayer and do not look down with a bowed head but look up, so that we can see God and ask His blessing and help in what we are about to do. (The colonel was killed the next day.) As some troops left they passed a priest standing in front of his church making the sign of the cross as each truck went by. ALMOST NOTHING WENT RIGHT The Germans had been fortifying the French coast for years. They had dug shelters and trenches to protect their machine guns and mortars. They had placed countless obstacles to stop landing-craft, installed miles of barbed wire and planted 4 million mines. Since the Germans couldn t be flanked, they would have to be surprised by a modern kind of movement, a vertical one. That was the reason for the attack the night before by the 13,000 paratroopers dropped from more than 800 planes. They were to land behind the Germans and support the landings. But almost nothing went right. The rough seas that persuaded the Germans that no landing could take place right then caused many surprises for the attackers. Soldiers legs were smashed, crushed between ships and landing-craft. Seventeen loaded landing-craft carrying more than 500 men were sunk by high waves on the way in, and many of the overloaded troops drowned. All the artillery sank, and so did all but five of the 32 floating tanks. Some of their crews did not escape, and their bones are still in their tanks on the sea bottom. The troops in the landing-craft had been given anti-seasickness pills, but their main effect was to cause sleepiness, and on the way in, the soldiers, packed in so tightly that they could hardly move, were as sick as dogs. Many were so scared that they lost control of their bladders and bowels. Leaders discovered that their water-soaked radios didn t work and that the noise of the bombardment prevented shouted orders from being heard at all. As the craft finally grounded and the men ran out, they found themselves not on the beach but in waist-deep, sometimes neckdeep water, facing machine-gun fire. Many were killed before leaving their boats. Men carrying explosives blew up and the lucky ones struggled through the red foam to crawl to the beach. MANY MEN CRIED If the landing on Utah Beach went much better than expected, Omaha was a catastrophe. Very little progress was made. For hours, instead of advancing according to schedule, soldiers lay on the beach, paralyzed by surprise and horror while the German artillery and mortars and machine guns pounded their bodies. Many men

11 10 CHAPTER 1 LEADERSHIP FACTS 5 cried, many called for their mothers. In 10 minutes one rifle company of 205 men saw 197 of them killed or wounded, including every officer and sergeant. With ruined radios, soldiers ashore couldn t tell the ships to stop the further waves from landing on that terrible strip of sand, as one survivor calls it. LEADERSHIP After hours of motionless horror, what finally got them moving off that deadly beach? Leadership, of course but what is it? Did it take the form of example, commands, threats of punishment? The ground forces, when training leaders, like to use the image of a wet piece of spaghetti on a slippery surface. Push it from behind and it goes nowhere. You have to pull it from the front. But what if the leader shouts Follow me! and no one does? Why do men sometimes follow him, and shout enthusiastically too? The leader must have something called character. The followers must like him and want to be like him or want him to like them. When it s all over, they want him to clap them on the shoulder and say he s proud of them. Sometimes quite unemotional reasons will get them moving. At Omaha, one officer, sick of the carnage, stood up and shouted, Two kinds of people are staying on this beach, the dead and those who are going to die. That did it. In the next 24 hours 175,000 men and 50,000 vehicles came ashore. General Eisenhower was short on combat experience but not on imagination and sympathy. He knew beforehand that the invasion could easily fail, that the men who depended on his plan of attack could be murdered uselessly. After his painful decision, on the night of June 5, to give the Go signal regardless of the risky weather, he quietly wrote on a bit of notebook paper a brief statement to issue if D-Day should turn out to be a disaster: Our landings... have failed to gain a satisfactory foothold and I have withdrawn the troops... If any blame or fault attaches to the attempt, it is mine alone. The troops were right about him. They respected him, and that s why, despite their fear, they did what he said had to be done. He was the leader and he followed a noble code, perhaps more common then than now: when you succeed, give all the credit to others; when you fail, take all the blame yourself. NEWSWEEK, MAY 23,

12 CHAPTER 1 LEADERSHIP EXERCISES 11 A WORKING WITH THE TEXT Read the text and find the following words and phrases. Translate them into English and put them under the correct headline as they appear in the text. Headlines a) Preparing for war c) Many men cried b) Almost nothing went right d) Leadership Words and phrases 1 för general Eisenhower var trupperna 16 Omaha var en katastrof villiga att göra ett undantag 17 ytterst få framsteg gjordes 2 behandlade soldater som människor 18 förlamade av överraskning och skräck 3 sluta att oroa Er, General 19 strandremsa 4 tittade på några starter 20 timmar av orörlig skräck 5 kyrkklockor ringde 21 ledarskap 6 knäböja med mig i bön 22 ett stycke våt spaghetti 7 skyddsrum och skyttegravar 23 karaktär 8 oräkneliga hinder 24 klappa dem på skuldran 9 fallskärmstrupper 25 de som skall dö 10 den hårda sjön 26 saknade stridserfarenhet 11 de överlastade trupperna drunknade 27 smärtsamt beslut 12 sjösjukepiller 28 kort meddelande 13 spydde som katter 29 skuld eller fel 14 maskingevärseld 30 ädel lag 15 rött skum B SPEAKING Now that you have translated the words and phrases above, you should be able to retell the story using your notes. C DISCUSS It says in the text that The leader must have something called character. 1 Work in groups and list at least five qualities which you may look for in a leader. Rank them in order from one to five, where one is the quality you think is the most important. 2 One member from each group writes the list on the whiteboard. Compare your lists and discuss in class. Try to come up with one list which everybody can agree on. 3 Give at least three examples of good leaders, dead or alive. Give reasons for your choice!

13 12 CHAPTER 1 LEADERSHIP EXERCISES D IDIOMS As sick as a dog If you are as sick as a dog, it means that you feel very sick. Combine a word from group a with a word from group b in the same way as sick (a) and dog (b) are used in the example above. Use these combinations to describe each person/animal in the sentences 1 10 below and when translating sentences Example: The soldier on board the ship couldn t stop vomiting. He was as sick as a dog. a blind bold cool dead deaf drunk gentle good heavy mad red slippery sober strong stubborn thin b bat beetroot brass cucumber doornail eel gold hatter judge lamb lead lord mule ox post rake Complete the following sentences. 1 My little brother is such a nice person. He is... 2 The wrestler was able to lift his opponent above his head. He was... 3 One of the soldiers was very outspoken and told the general that he didn t like him. He was... 4 Johnny couldn t hear a word. He was... 5 When Sam told Linda he loved her, she blushed all over. She was... 6 The breathalyser showed that the driver had no alcohol in his blood. He was... 7 Although the pen was lying on the desk right in front of Tina, she couldn t see it. She was... 8 The little dog had been hit by a car and showed no signs of life. It was... 9 Kessa had been on a diet for two months. She was The new teacher did a lot of crazy things in the classroom. He was... Translate the following sentences into English. 11 Min mamma blir sällan upprörd. Hon är lugn som en filbunke. 12 Kevin hade druckit för många öl. Han var full som en alika. 13 Brian ser stor och stark ut, men han är from som ett lamm. 14 Ben kommer inte att ändra sig. Han är envis som synden. 15 Mary håller med den hon sist talade med. Hon är hal som en ål. 16 Jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Mina ögonlock kändes tunga som bly.

14 CHAPTER 1 LEADERSHIP EXERCISES 13 WORD CREATION E Study the suffixes and their meanings in the box below. (See also page 147.) Suffix Meaning Example -er/-or den eller det som gör något (-are) (observe) observer (inspect) inspector -ist den som gör något (drama) dramatist F Use the suffixes -er/-or and make nouns from the following verbs: 1 lead 5 survive 9 govern 13 shop 2 imitate 6 visit 10 travel 14 open 3 print 7 compete 11 sail 15 act 4 employ 8 create 12 write 16 donate G What do the following persons do? 1 artist 4 dentist 7 scientist 2 cartoonist 5 novelist 8 psychiatrist 3 columnist 6 physicist 9 zoologist H PHRASAL VERBS Choose one of the phrases in the box to complete the sentences using the correct form of the verb. (Use a dictionary.) look after look at look back look down look down on look for look forward to look into look on look out look up look out for 1 I would like you all to kneel with me in prayer and don t just at the floor. 2 What a nice party! We re already the next invitation. 3 My sister has promised to our children while we are away on holiday. 4! There s a child crossing the road. 5 Linda tried not to the handsome new boy in the class. 6 The captain went up to the bridge to enemy ships. 7You had better these phrases in a dictionary. 8 The old admiral could on a long and successful career in the navy. 9 The newly married couple were a house to buy. 10 When Samuel had become rich, he his old friends who were still poor. 11 What you say sounds very odd. We ll have to the matter. 12 You should try to help the injured instead of just.

15 14 CHAPTER 1 LEADERSHIP GRAMMAR Nouns in the plural A Study the compound nouns (sammansatta substantiv) in the box below. Try to explain the difference in making the plural of such nouns. Singular Plural 1 take-off Eisenhower watched a few take-offs. 2 sister-in-law My sisters-in-law are both from Wales. 3 woman driver Women drivers are said to drive carefully. B Study the rules on page 4 in Advanced Grammar Check! C Put the following compound nouns in the plural. Don t forget the rules! 1 baby-sitter (barnvakt) (Regel A1) 2 mother-to-be (blivande moder) (A2) 3 woman doctor (kvinnlig läkare) (A3) 4 brother-in-law (svåger) (A2) 5 man-servant (herrbetjänt) (A3) 6 sit-in (sittstrejk) (A1) 7Girl Scout (A.E. flickscout) (A1) 8 grown-up (vuxen) (A1)

16 CHAPTER 1 LEADERSHIP GRAMMAR 15 Progress, furniture, etc A Compare the words printed in bold below. What is the grammatical difference between the Swedish and English words? 1 Mycket få framsteg gjordes. Very little progress was made. 2 De här möblerna är mycket gamla. This furniture is very old. 3Var är pengarna? Where is the money? 4 Han gav mig några goda råd. He gave me some good advice. In what way does this affect the translation of pronouns and verbs? 5 De här upplysningarna är mycket viktiga. This information is vital. 6 Hur går (=är) affärerna? How is business? B Study the rules on page 16 in Advanced Grammar Check! C Using the rules, translate the words in bold. 1 Föroreningarna i Östersjön var inte så allvarliga då som de är nu. The pollution of the Baltic not as serious then as now. 2 De där läxorna var lätta. homework easy. 3 Många framsteg har gjorts på detta område. progress been made in this field. 4 Dessa bevis är inte tillräckliga. evidence not enough.

17 16 CHAPTER 1 LEADERSHIP REALIA World War II A Choose one of the following subjects and find information about it in an encyclopedia, on CD-ROM or on the Internet (www.studentlitteratur.se/appia) and present it to the class or a group in a four or five-minute talk. Work in pairs. 1 The Battle of Britain 9 Montgomery 2 Churchill 10 Mussolini 3 Concentration Camp 11 Operation Overlord 4 Ghetto 12 Pearl Harbor 5 Goebbels 13 Petain 6 Hiroshima 14 Quisling 7 Hitler 15 Stalin 8 Kamikaze 16 Yalta www B After the presentation everybody should be able to identify the following terms and names and link them to the right subject above. A Eisenhower I Propaganda B Warsaw J Germany divided C Dachau K KGB D Hawaii L Radar E Lebensraum M Harry S. Truman F Fascism N Suicide G Victory at all costs O 9 April, 1940 H Desert war P Vichy

18 CHAPTER 1 LEADERSHIP FICTION 17 The Experiment I This story is based on a true incident that occurred in a high school history class in Palo Alto, California, in They were studying World War Two, and the film Ben Ross was showing his class that day was a documentary depicting the atrocities the Nazis committed in their concentration camps. In the darkened classroom the class stared at the movie screen. They saw emaciated men and women starved so severely that they appeared to be nothing more than skeletons covered with skin. People whose knee joints were the widest parts of their legs. Ben had already seen this film or films like it half a dozen times. But the sight of such ruthless inhumane cruelty by the Nazis still horrified him and made him feel angry. As the film rolled on, he spoke emotionally to the class: What you are watching took place in Germany between 1934 and It was the work of a man named Adolf Hitler, originally a menial labourer and house painter, who turned to politics after World War One. Germany had been defeated in that war, its leadership was at a low ebb, inflation was high, and thousands were homeless, hungry, and jobless. For Hitler it was an opportunity to rise quickly through the political ranks of the Nazi Party. He espoused the theory that the Jews were the destroyers of civilization and that the Germans were a superior race. Today we know that Hitler was a paranoid, a psychopath, literally a madman. In 1923 he was thrown in jail for his political activities, but by 1934 he and his party had seized control of the German government. Ben paused for a moment to let the students watch more of the film. They could see the gas chambers now, and the piles of bodies laid out like stove wood. The human skeletons still alive had the gruesome task of stackincident händelse occur [ə k ] inträffa documentary dokumentärfilm depict skildra atrocity [ə trɒsəti] grymhet, illdåd commit begå movie screen filmduk emaciated [I meisieitid] utmärglad starve svälta severe [si viə] allvarlig appear [ə piə] förefalla skeleton benrangel, skelett knee [ni ] joint knäled ruthless [ ru θləs] obarmhärtig, skoningslös inhumane [ Inhjυ mein] omänsklig cruelty grymhet horrify slå med fasa, uppröra emotional [I məυʃənl] känslosam originally [ə ridʒ(ə)n(ə)li] ursprungligen menial [ mi njəl] labourer okvalificerad arbetare defeat besegra be at a low ebb stå lågt i kurs rank led espouse [I spaυz] omfatta, hylla destroyer förstörare superior överlägsen, högre paranoid paranoid (en som lider av förföljelsemani) psychopath [ saikə(υ)p θ] psykopat literally bokstavligt seize [si z] gripa pile hög stove [stəυv] spis gruesome hemsk, ohygglig stack trava

19 18 CHAPTER 1 LEADERSHIP FICTION 5 10 ing the dead under the watching eyes of the Nazi soldiers. Ben felt his stomach churn. How on God s earth could anyone make anyone else do something like that, he asked himself. He told the students: The death camps were what Hitler called his Final solution to the Jewish problem. But anyone not just Jews deemed by the Nazis as unfit for their superior race was sent there. They were herded into camps all over Eastern Europe, and once there they were worked, starved, and tortured, and when they couldn t work any more, they were exterminated in the gas chambers. Their remains were disposed of in ovens. Ben paused for a moment and then added: The life expectancy of the prisoners in the camps was two hundred and seventy days. But many did not survive a week. On the screen they could see the buildings that housed the ovens. Ben thought of telling the students that the smoke rising from the chimneys above the buildings was from burning human flesh. But he didn t. The expestomach mage churn vara i uppror (om mage) solution lösning deem döma unfit olämplig, ovärdig herd driva (boskap) torture [ tɔ tʃə] tortera exterminate utrota remain kvarleva dispose of slänga bort, göra sig av med oven [ vn] ugn add tillägga life expectancy medellivslängd survive överleva flesh kött

20 CHAPTER 1 LEADERSHIP FICTION 19 rience of watching this film would be awful enough. Thank God man had not invented a way to convey smells through film, because the worst thing of all would have been the stench of it, the stench of the most heinous act ever committed in the history of the human race. The film was ending and Ben told his students: In all, the Nazis murdered more than ten million men, women, and children in their extermination camps. The film was over. A student near the door flicked the classroom lights on. As Ben looked around the room, most of the students looked stunned. Ben had not meant to shock them, but he d known that the film would. Most of these students had grown up in the small, suburban community that spread out lazily around Gordon High. They were the products of stable, middle-class families, and despite the violence-saturated media around them, they were surprisingly naive and sheltered. Even now a few of the students were starting to fool around. The misery and horror depicted in the film must have seemed to them like just another television programme. Robert Billings, sitting near the windows, was asleep with his head buried in his arms on his desk. But near the front of the room, Amy Smith appeared to be wiping a tear out of her eye. Laurie Saunders looked upset too. I know many of you are upset, Ben told the class. But I did not show you this film today just to get an emotional reaction from you. I want you to think about what you saw and what I told you. Does anyone have any questions? Amy Smith quickly raised her hand. Yes, Amy? Were all the Germans Nazis? she asked. Ben shook his head. No, as a matter of fact, less than ten per cent of the German population belonged to the Nazi Party. Then why didn t anyone try to stop them? Amy asked. I can t tell you for sure, Amy, Ross told her. I can only guess that they were scared. The Nazis might have been a minority, but they were a highly organized, armed, and dangerous minority. You have to remember that the rest of the German population was unorganized, and unarmed and frightened. They had also gone through a terrible period of inflation that had virtually ruined their country. Perhaps some of them hoped the Nazis would be able to restore their society. Anyway, after the war, the majority of Germans said they didn t know about the atrocities invent uppfinna convey förmedla, överföra stench stank heinous [ heinəs] avskyvärd act handling extermination camp förintelseläger flick on slå på stunned alldeles lamslagen suburban förortscommunity samhälle stable stabil despite trots violence-saturated [ s tʃəreitid] fylld (genomsyrad) av våld shelter skydda fool around larva sig misery [ mizəri] elände horror ohygglighet bury [ beri] begrava wipe torka upset upprörd population befolkning unarmed obeväpnad virtually [ v tjυəli] så gott som ruin ruinera, förstöra restore återuppbygga

21 20 CHAPTER 1 LEADERSHIP FICTION Near the front of the room, a young black named Eric raised his hand urgently. That s crazy, he said. How could you slaughter ten million people without somebody noticing? Yeah, said Brad, the boy who had picked on Robert Billings before class began. That can t be true. It was obvious to Ben that the film had affected a large part of the class, and he was pleased. It was good to see them concerned about something. Well, he said to Eric and Brad, I can only tell you that after the war the Germans claimed they knew nothing of the concentration camps or the killings. Now Laurie Saunders raised her hand. But Eric s right, she said. How could the Germans sit back while the Nazis slaughtered people all around them and say they didn t know about it? How could they do that? How could they even say that? All I can tell you, Ben said, is that the Nazis were highly organized and feared. The behaviour of the rest of the German population is a mystery why they didn t try to stop it, how they could say they didn t know. We just don t know the answers. Eric s hand was up again. All I can say is, I would never let such a small minority of people rule the majority. Yeah, said Brad. I wouldn t let a couple of Nazis scare me into pretending I didn t see or hear anything Something bothered Ben Ross. He couldn t quite put his finger on it, but he was intrigued by the questions the kids in his history class had asked him after the film that day. It made him wonder. Why hadn t he been able to give the students adequate answers to their questions? Was the behaviour of the majority of Germans during the Nazi regime really so inexplicable? It made him wonder. Was this something even historians could not account for? Was it something one could only understand by being there? Or, if possible, by re-creating a similar situation...? MORTON RHUE, THE WAVE 25 urgently [ dʒ(ə)ntli] ivrigt slaughter [ slɔ tə] slakta pick on sb hacka på ngn obvious tydlig affect beröra, påverka be concerned about vara bekymrad över claim hävda, påstå behaviour beteende, sätt att reagera pretend låtsas intrigue [In tri ɡ] fängsla, väcka intresse adequate [ dikwət] tillfredsställande inexplicable [ Inek splikəbl] oförklarlig account for reda ut re-create skapa på nytt similar liknande

22 CHAPTER 1 LEADERSHIP EXERCISES 21 I WORKING WITH THE TEXT Decide whether the following statements are true or false. 1 Mr Ross was a language teacher. 2 Teaching about the Nazis and World War II was always an unpleasant experience for Mr Ross. 3 The documentary showed when the Nazis invaded the Jewish ghetto in Warsaw. 4 Mr Ross told his students that Adolf Hitler had founded the Nazi party. 5 Mr Ross told his students that the smoke from the chimneys in the death camp came from burning human flesh. 6 Mr Ross told his students that the majority of the prisoners were dead after three months in the concentration camp. 7 Mr Ross told his students that it was not only Jews who were sent to the death camps. 8 All the students seemed to take the film very seriously. 9 Mr Ross had shown the documentary about Nazi atrocities to shock his students. 10 The majority of the students in Mr Ross history class were black. 11 Mr Ross was pleased that the documentary had made a profound impression on most of his students. 12 Eric and Brad did not agree about the Germans being unaware of Nazi atrocities. 13 Mr Ross told his students that only a minority of the Germans were members of the Nazi Party. 14 A few students could not understand the reaction of most Germans. 15 Mr Ross couldn t give satisfactory answers to all the questions the students asked. J DISCUSS With this text and your own knowledge of World War II, how would you explain the fact that some people still sympathize with Nazi ideas?

23 22 CHAPTER 1 LEADERSHIP LISTENING The Experiment II K BEFORE LISTENING Mr Ross decided to run an experiment in his history class to give the students a taste of what life in Nazi Germany might have been like. How do you think Mr Ross carried out this experiment? Look at the picture and go through the wordlist before you listen to the tape. ultimately i sista hand community gemenskap achieve [ə tʃi v] uppnå allegiance [ə li dʒ(ə)ns] lojalitet, trohet accomplish uträtta ensure garantera stand at attention stå i givakt previous [ pri vjəs] föregående single-mindedness ensidig hängivenhet obedience [ə bi djəns] lydnad creepy läskig compete tävla, konkurrera common gemensam cause sak conceive [kən si v] föreställa (sig) equal [ i kw(ə)l] jämlike exclude utesluta recruit värva pledge lova (högtidligt) conclude avsluta intend ha för avsikt, tänka review [ri vju ] gå igenom (på nytt) assignment [ə sainmənt] uppgift announce meddela be startled bli häpen (överraskad) corny töntig testimonial vitsord subconsciously [ s b kɒnʃəsli] omedvetet salute hälsning chant [tʃɑ nt] skandera prompt mana på confident säker (på att)

24 CHAPTER 1 LEADERSHIP EXERCISES 23 L AFTER LISTENING Tick the correct alternative. 1 Mr Ross told his students that of the three keywords... a) action was the most important. b) discipline was the most important. c) community was the most important. 2 Laurie, one of the students,... a) felt uncomfortable about what was going on in the group. b) felt a unity and high energy she d never felt before, c) disliked Mr Ross for his singlemindedness. 3 Mr Ross told his students that they... a) would achieve more if they cooperated. b) would learn faster by competing against each other. c) would not have to work hard to succeed. 4 To become a member of The Wave you had to... a) know a student in Mr Ross history class. b) demonstrate a good knowledge of history. c) know its rules and promise to keep to them. 5 Mr Ross told his students... a) to seek new members for The Wave. b) not to turn students from other classes on to The Wave. c) to give The Wave salute whenever they met outside the classroom. 6 David thought that... a) The Wave might be a good name for their football team. b) the spirit of The Wave might be of use to their football team. c) The Wave could help them recruit new players for their football team. 7 George Snyder, one of the students, stood up and told Mr Ross that he had a feeling of... a) being part of something great. b) being excluded from the group. c) not being equal to the rest of the class. 8 When Mr Ross heard the students testimonies about The Wave he felt that he... a) had to go on with the day s classwork leaving The Wave for a while. b) would disappoint his students if he stopped the experiment. c) would get into trouble if he went on with the experiment. 9 When the students gave the salute and chanted the motto of The Wave spontaneously, Mr Ross... a) realized that he had lost control of the experiment. b) felt that he still had control of the experiment. c) was frightened that the students might act on their own. M DISCUSS The texts you ve just read and listened to show how the powerful forces of group pressure can persuade people to join certain movements, give up their individual rights and even hurt others. Give examples from different areas of life.

25 24 CHAPTER 1 LEADERSHIP NOVEL The Wave When Ben Ross shows his students a film about Nazi Germany and the persecution of the Jews, they can t believe it could happen again. So Ben experiments with a new disciplinary system in an attempt to show students how powerful group pressure can be. To his surprise his pupils respond to his orders with unusual enthusiasm and before long The Wave sweeps through the entire school. Only Laurie Saunders and a few others are suspicious of the symbol, slogans and salutes and recognize the violent undercurrents of The Wave but can they stop it before it s too late? Ask your teacher for The Wave by Morton Rhue and you will have an interesting reading experience.

26 CHAPTER 1 LEADERSHIP NOVEL 25 INDIVIDUAL WORK GROUP WORK A B Arrange the extracts from The Wave on page 26 in the right order as they appear in the book. Write a summary of the plot of the novel using about 1,000 words. A When you have read the whole novel, ask some of your classmates to prepare five questions each about The Wave. As they have not read the novel, they should start by rereading the text entitled The Experiment I. C D E Which of the extracts on page 26 do you think best reflects the main conflict of the novel? Give the reasons for your choice. Describe what has happened just before and just after that extract. The names of some characters appear in italics in the extracts on page 26. Describe what kind of people these characters really are and the relationships between them once you have read the whole novel. After you have finished reading the novel, imagine you are one of the characters and write what you think might happen after the story has ended. Start like this: I am XX and after the final scene in the book I... B C Hand out your written summary to the group and let your friends read it and come up with suggestions on how to arrange the extracts on the next page in the right order as they appear in the book. As the person in charge of the group s work you may give them some useful hints. After holding a discussion you may have to rewrite your summary if it does not provide enough information. Get your friends in the group to discuss which of the extracts on page 26 they think best reflects the main conflict of the novel. Ask them to give reasons for their choice. After a short discussion you should reveal your own expert opinion. Describe what has happened just before and just after that extract and why you have chosen a certain extract. D Get your friends to discuss what kind of people they have come across in italics in the extracts they have read. After some time you must be prepared to describe what kind of people they really are and the relationship between them as you see it. E Start a discussion in the group about what might happen to the characters in italics after the story has ended.

27 26 CHAPTER 1 LEADERSHIP NOVEL EXTRACTS FROM THE NOVEL A The principal paused momentarily and then said, But that s not what I m concerned about, Ben. I m concerned about the students. This Wave thing seems too open-ended for my liking. I know you haven t broken any rules, but there are limits. I m completely aware of that, Ben insisted. You have to understand that this experiment can t go any further than I let it go. The whole basis for The Wave is the idea of a group willing to follow their leader. And as long as I m involved in this, I assure you it can t get out of hand. B Most of the members of the football team were there by this time, and as David looked around at their faces he could see that they were interested. Okay, said one. What do we do? David hesitated for a moment. What they could do was The Wave. But who was he to tell them? He d only learned of it the day before himself. Suddenly he felt someone nudging him. Tell them, Eric whispered. Tell em about The Wave. C David and Laurie looked up to find Amy Smith and Brian Ammon, the quarterback, both heading for their table from opposite directions. What do you mean you were here first? Brian asked. Well, I meant I wanted to be here first, Amy replied. Meaning to be first doesn t count, Brian said. Besides, I have to talk to Dave about football. And I have to talk to Laurie, Amy said. D It was incredible, Ben Ross thought as he walked towards the auditorium. Ahead of him, two of his students sat at a small table in front of the auditorium doors, checking membership cards. Wave members were streaming into the auditorium, many carrying Wave banners and signs. Ross couldn t help thinking that before the advent of The Wave it would have taken a week to organize so many students. Today it had taken only a few hours. He sighed. So much for the positive side of discipline, community, and action. He wondered, if he was successful in de-programming the students from The Wave, how long it would be before he d begin seeing sloppy homework again. He smiled. Is this the price we pay for freedom? E The rest of the class agreed. As they got into the correct order, they couldn t help noticing that Robert was at the head of the line. The new head of the class, someone whispered as they waited nervously for their teacher to give them the sign. Ben snapped his fingers and the column of students moved quickly and quietly into the room. As the last student reached his seat, Ben clicked the stopwatch off. He was smiling. Sixteen seconds. F Besides, David said, Laurie isn t breaking any rule. If she was really against The Wave she would be, Robert said. The rest of the table became silent, surprised that Robert had said anything. Some of them weren t even used to hearing his voice, he usually said so little. What I mean is, Robert said nervously, the whole idea of The Wave is that the people in it have to support it. If we re really a community, we all have to agree.

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44

It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44 It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44 Syfte: Genom att arbeta med detta arbetsområde på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa- och förstå en längre text av skönlitterär karaktär,

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 1 Verbs and Word Order Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Anna: Anna: Hej! Är du Johanna? Nej, jag* heter Anna. Jag kommer från Tyskland. Åh, på så vis. José**. Trevligt

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 3 Adjec'ves Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Kallt... Hmm? Det är* kallt. Fryser du? Ja. Ahh... Det är varmt i Spanien...** Har du ingen varm jacka? Nej, den är gul.

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av:

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av: Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Grundtanken är att goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. Fokus vilar på strategier,

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vem är du, vem är jag? En litteraturstudie om preferenser och strategier inom onlinedejting. Marie Bergman Ellinor Hedberg 2015

EXAMENSARBETE. Vem är du, vem är jag? En litteraturstudie om preferenser och strategier inom onlinedejting. Marie Bergman Ellinor Hedberg 2015 EXAMENSARBETE Vem är du, vem är jag? En litteraturstudie om preferenser och strategier inom onlinedejting Marie Bergman Ellinor Hedberg 2015 Filosofie magisterexamen Psykologi Luleå tekniska universitet

Läs mer

Chanya Samolrerk (Mind) M.5/17 Las Vegas, Nevada, USA

Chanya Samolrerk (Mind) M.5/17 Las Vegas, Nevada, USA Chanya Samolrerk (Mind) M.5/17 Las Vegas, Nevada, USA I can t explain how amazing last year was in just a paragraph. I couldn t have asked for a better exchange year. It might not be what I expected or

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Kursutvärdering - Sammanfattning

Kursutvärdering - Sammanfattning Institutionen för humaniora Engelska Datum: Kursutvärdering - Sammanfattning Kursens namn: Kurskod: Magisterprogram i översättning EN4304 Termin: Vårtermin Hösttermin 2008 Jag läser kursen som fristående

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback

Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback Lärarnas forskningskonferens 2014 Jessica Berggren, engelska institutionen, SU Bakgrund Många lärare är osäkra på hur de ska implementera

Läs mer

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Böcker: Tradingguiden - Jonas Bernhardsson The intelligent investor - Warren Buffett, skriven av världens rikaste man Ljudbok: http://www.youtube.com/watch?v=bw5tpujaiaq&list=pl8ba32226150e7beb

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Transformation? A case study of teacher trainees views on their future work as teachers compared to new teachers views on their work

Transformation? A case study of teacher trainees views on their future work as teachers compared to new teachers views on their work Advanced English GO1394 Supervisor: John Airey 30 hp Examiner: Ibolya Maricic Jan 14 2011 Supervisor: Examiner: hp G2 G3 Avancerad nivå Transformation? A case study of teacher trainees views on their future

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Vinn 10 000 kr till klasskassan!

Vinn 10 000 kr till klasskassan! Vinn 10 000 kr till klasskassan! Dramatisk engelska! Det är inte bara på roliga timmen som man kan spela teater och rollspel. Genom att delta i vår tävling What s up? DRAMA kan du kombinera en varierad,

Läs mer

Biostatistics in bachelor program 2011

Biostatistics in bachelor program 2011 Biostatistics in bachelor program 2011 Antal erhållna enkätsvar: 9 1. To what extent do you think you have achieved the stated course goals? (1) Very small 2 22,2% (2) Small 0 0% (3) Fairly small 0 0%

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

LEARNING STUDY - en modell som förenar skolutveckling och lärarfortbildning. Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad

LEARNING STUDY - en modell som förenar skolutveckling och lärarfortbildning. Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad LEARNING STUDY - en modell som förenar skolutveckling och lärarfortbildning Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad Lärandets pedagogik Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet 2003-2005 Samarbete

Läs mer

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg ONNIRS Jan-Åke Persson Göran Friberg onnier Utbildning Postadress: ox 3159, 103 63 Stockholm esöksadress: Sveavägen 56, Stockholm -post: info@bonnierutbildning.se Hemsida: www.bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad

Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad Lärandets pedagogik Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Världens bästa Lindgren!

Världens bästa Lindgren! 1 af 8 07-05-2010 00:06 Världens bästa Lindgren! Introduction En av världens mest kända svenskar heter Astrid Lindgren (hon är i gott sällskap med Alfred Nobel, Ingvar Kamprad, Svennis, Björn & Benny m.fl.

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Protokoll Föräldraföreningens styrelsemöte 2015-03-05 Notes Parents Association board meeting 2015-03-05

Protokoll Föräldraföreningens styrelsemöte 2015-03-05 Notes Parents Association board meeting 2015-03-05 Protokoll Föräldraföreningens styrelsemöte 2015-03-05 Notes Parents Association board meeting 2015-03-05 1. Mötet öppnades av ordförande Patrik Högman. Dagordningen fastställdes. The meeting was opened

Läs mer

WHAT S TEACHER S GUIDE BONNIERS GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE

WHAT S TEACHER S GUIDE BONNIERS GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE WHAT S? GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE BONNIERS TEACHER S GUIDE 7 Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

instruktions manual till vp 290

instruktions manual till vp 290 instruktions manual till vp 290 Print and Online Must be treated that manual applies to all purchases, equipment and options. Therefore, you might find some explanations for instruktions manual till vp

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer 1 Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer Annette Lennerling,, leg sjuksköterska, med dr Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset GöteborgG

Läs mer